Tiên Hiệp

Tiên Phủ Chi Duyên

Diệp Thần là võ quốc thư viện một tiểu nhân vật, ở thư các nội trong lúc vô tình được đến một bộ 《 tiên phủ 》 cổ họa quyển trục, từ nay về sau bước trên tu tiên đường.

Đây là phần tiếp nối của bộ Tử phủ tiên duyên sau khi Diệp Tần đã chuyển thế trọng tu. Nghe giới thiệu thì có lẽ sẽ lại có một mối tình giữa anh thư sinh nghèo và tiểu thư nhà giàu giống bộ trước như của Diệp Tần và Băng Nhi trong lần chuyển thế này

Nguồn: tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Bách Lý Tỳ
 •  Chương: /299
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Bắc Lộc thư viện2019-08-10 15:24
 • #2: Kiếm tiền tu luyện2019-08-10 15:24
 • #3: Cổ họa quyển trục2019-08-10 15:24
 • #4: Họa thuốc Đông y phố2019-08-10 15:24
 • #5: Thối thể chữa thương2019-08-10 15:25
 • #6: Hổ dược đao pháp2019-08-10 15:25
 • #7: Họa trung luyện khí các2019-08-10 15:25
 • #8: Chích tranh sớm chiều2019-08-10 15:25
 • #9: Nửa năm khổ tu2019-08-10 15:25
 • #10: Thực lực xem xét2019-08-10 15:25
 • #11: Diệp thần tâm2019-08-10 15:25
 • #12: Huyết phách giới tử2019-08-10 15:25
 • #13: Kết bè kết đảng vào núi2019-08-10 15:26
 • #14: Huyết mãng thảo cùng sát khí2019-08-10 15:26
 • #15: Tâm cơ2019-08-10 15:26
 • #16: Giằng co chờ đợi2019-08-10 15:26
 • #17: Bầy sói cùng ngọc bội2019-08-10 15:26
 • #18: Cửu phẩm huyết mãng thảo2019-08-10 15:26
 • #19: Luyện Thể kì thất tầng cùng bán nguyệt trảm2019-08-10 15:26
 • #20: Minh tranh ám đoạt2019-08-10 15:26
 • #21: Đầu danh!2019-08-10 15:26
 • #22: Võ quốc công chúa2019-08-10 15:27
 • #23: Phản hương2019-08-10 15:27
 • #24: Khởi hành2019-08-10 15:27
 • #25: Công chúa đích tiên thát2019-08-10 15:27
 • #26: Trả thù2019-08-10 15:27
 • #27: Đại điện thượng giết chóc2019-08-10 15:27
 • #28: [2019-08-10 15:27
 • #29: Tu luyện đích áp lực!2019-08-10 15:27
 • #30: Mã tặc tập kích2019-08-10 15:27
 • #31: Cụt tay2019-08-10 15:28
 • #32: Tiên thành bí tân2019-08-10 15:28
 • #33: Phá tan cuối cùng chướng ngại2019-08-10 15:28
 • #34: Thiên Vụ Tiên Duyến thành2019-08-10 15:28
 • #35: Kiếm linh thạch2019-08-10 15:28
 • #36: Xa lánh cùng khiêu khích2019-08-10 15:28
 • #37: Nguyên Thần2019-08-10 15:28
 • #38: Phường Chủ Mời luyện khí sư!2019-08-10 15:29
 • #39: Tiên Phủ!2019-08-10 15:29
 • #40: Nguyên Thần!2019-08-10 15:29
 • #41: Tiểu Thanh2019-08-10 15:29
 • #42: Luyện chế huyền thiết đao2019-08-10 15:29
 • #43: Kiếm linh thạch áp lực2019-08-10 15:29
 • #44: Tiên thành chợ đêm2019-08-10 15:29
 • #45: Tức giận2019-08-10 15:29
 • #46: Có chút thu hoạch2019-08-10 15:30
 • #47: Bãi quán2019-08-10 15:30
 • #48: Pháp thuật bí kíp2019-08-10 15:30
 • #49: Hỏa cầu2019-08-10 15:30
 • #50: Toàn tâm tu luyện2019-08-10 15:30
 • #51: Tạo Phòng Ủ Rượu!2019-08-10 15:30
 • #52: Hỏa linh căn2019-08-10 15:30
 • #53: Toàn hệ tu sĩ2019-08-10 15:30
 • #54: Đột nhiên tăng mạnh tu luyện2019-08-10 15:30
 • #55: Quần tu ra khỏi thành2019-08-10 15:31
 • #56: Quần tu xuất thành2019-08-10 15:31
 • #57: Lạc Nhật Nguyên Dã2019-08-10 15:31
 • #58: Nhất giai yêu thử2019-08-10 15:31
 • #59: Pháp ấn huyền bí!2019-08-10 15:31
 • #60: Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện2019-08-10 15:31
 • #61: Vây thú chi đấu2019-08-10 15:31
 • #62: Hỏa cầu ngự phong pháp ấn hoàn thành2019-08-10 15:31
 • #63: Thạch phu2019-08-10 15:32
 • #64: Yêu hệ pháp ấn2019-08-10 15:32
 • #65: Sào huyệt cùng ấu thú/b>2019-08-10 15:32
 • #66: Tăng cường chèn ép2019-08-10 15:32
 • #67: Gặp2019-08-10 15:32
 • #68: Cạnh giới!2019-08-10 15:32
 • #69: Vinh quang2019-08-10 15:32
 • #70: Liệt thần2019-08-10 15:32
 • #71: Thanh sơn hồ2019-08-10 15:33
 • #72: Dạ thoại2019-08-10 15:33
 • #73: Khởi xướng khiêu chiến!2019-08-10 15:33
 • #74: Đoạt lư!2019-08-10 15:33
 • #75: Tọa trấn2019-08-10 15:33
 • #76: Lần thứ hai đoạt lư2019-08-10 15:33
 • #77: Khởi thế2019-08-10 15:33
 • #78: Thủy Ẩn2019-08-10 15:33
 • #79: Hoàn Vị Xuất Toàn Lực2019-08-10 15:34
 • #80: Toàn Thắng2019-08-10 15:34
 • #81: Bạch Vũ đêm phóng2019-08-10 15:34
 • #82: Luyện khí kì tầng thứ năm!2019-08-10 15:34
 • #83: Liệt thần quyết tầng thứ hai!2019-08-10 15:34
 • #84: Linh tuyền!2019-08-10 15:34
 • #85: Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện2019-08-10 15:35
 • #86: Trù tổ thương hội2019-08-10 15:35
 • #87: Diệp Thần xông tháp tốc độ!2019-08-10 15:35
 • #88: Qua cửa tiến vào tầng thứ hai2019-08-10 15:35
 • #89: Trấn yêu tháp nhị tầng!2019-08-10 15:35
 • #90: Đợt thứ hai thôi tiến2019-08-10 15:35
 • #91: Đại loạn2019-08-10 15:36
 • #92: Giải quyết thù cũ2019-08-10 15:36
 • #93: Tán tu chi tâm giải tán tiểu đội2019-08-10 15:36
 • #94: Siêu việt xông trước mười!2019-08-10 15:36
 • #95: Cũng không là tỉnh du đăng2019-08-10 15:36
 • #96: Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện2019-08-10 15:36
 • #97: Cuối cùng quyết chiến2019-08-10 15:36
 • #98: Kẻ sống cuối cùng/font>2019-08-10 15:37
 • #99: Cửu đại tiên môn2019-08-10 15:37
 • #100: Pháp thuật có chút sở thành!2019-08-10 15:37
 • #101: Cạm bẫy2019-08-10 15:37
 • #102: Ngắn ngủi tuế nguyệt2019-08-10 15:37
 • #103: Điên cuồng tiến công2019-08-10 15:37
 • #104: Tranh! Tối Kiên Quyết Đích Ý Chí2019-08-10 15:37
 • #105: Tranh! Kiên quyết nhất ý chí!2019-08-10 15:38
 • #106: Hoán Vị Đại Chiến Trận Đầu2019-08-10 15:38
 • #107: Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện2019-08-10 15:38
 • #108: Đợt thủ bảng đại chiến cuối cùng!2019-08-10 15:38
 • #109: Nhất Chiến Quy Xác Chiến Pháp2019-08-10 15:38
 • #110: Bái sư2019-08-10 15:38
 • #111: Thiên Hư Linh Đảo2019-08-10 15:38
 • #112: Sư Đồ Liệt Ngân2019-08-10 15:39
 • #113: Tiên Đảo Hình Thái2019-08-10 15:39
 • #114: Xuất Quan!2019-08-10 15:39
 • #115: Tạo sách cùng nhiệm vụ2019-08-10 15:39
 • #116: Tu luyện kiếm quyết!2019-08-10 15:39
 • #117: Trở về tiên thành2019-08-10 15:39
 • #118: Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện2019-08-10 15:39
 • #119: Ô Lan đế quốc2019-08-10 15:39
 • #120: Đại tai2019-08-10 15:40
 • #121: Đại Tai2019-08-10 15:40
 • #122: Yết bảng2019-08-10 15:40
 • #123: Lược Thi Tiểu Uy2019-08-10 15:40
 • #124: Lược thi tiểu uy ( cầu vé tháng )2019-08-10 15:40
 • #125: Quận Chúa Phủ Cùng Khách Khanh2019-08-10 15:40
 • #126: Địa Diễm Sơn2019-08-10 15:41
 • #127: Nội Thành Chặn Giết2019-08-10 15:41
 • #128: Trong thành chặn giết2019-08-10 15:41
 • #129: Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện2019-08-10 15:41
 • #130: Nhị tầng mở ra!2019-08-10 15:41
 • #131: Hai tầng mở ra!2019-08-10 15:41
 • #132: Hắc Ăn Hắc2019-08-10 15:41
 • #133: Hỏa Độc Tri Chu động quật2019-08-10 15:42
 • #134: Cuồng Bạo Tiểu Chu2019-08-10 15:42
 • #135: Hỏa Nha sơn khâu2019-08-10 15:42
 • #136: Hỏa Nha Tập Kích2019-08-10 15:42
 • #137: Tan tác2019-08-10 15:42
 • #138: Các Tự Vi Chiến2019-08-10 15:42
 • #139: Hỏa Nha Vương2019-08-10 15:42
 • #140: Tiên Phủ Chi Uy2019-08-10 15:43
 • #141: Đối Phó Hỏa Nha Vương2019-08-10 15:43
 • #142: Chăn Nuôi Hỏa Nha2019-08-10 15:43
 • #143: Dục Huyết Thốn Vũ2019-08-10 15:43
 • #144: Hỏa nha huyết mạch2019-08-10 15:43
 • #145: Bái Hỏa Chưởng môn2019-08-10 15:43
 • #146: Hiểm ác2019-08-10 15:43
 • #147: Lao ra Địa Diễm Sơn2019-08-10 15:44
 • #148: Trở lại Quận Chúa Phủ2019-08-10 15:44
 • #149: Mệnh lệnh2019-08-10 15:44
 • #150: Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện2019-08-10 15:44
 • #151: Viện binh2019-08-10 15:44
 • #152: Chủ động bái phỏng2019-08-10 15:44
 • #153: Tranh phong tương đối2019-08-10 15:44
 • #154: Tiên thuyền đến nơi2019-08-10 15:44
 • #155: Ban Thưởng Lớn2019-08-10 15:45
 • #156: Ẩn tu2019-08-10 15:45
 • #157: Tăng vọt sáu mươi lần chiến lực2019-08-10 15:45
 • #158: Hỏa Nha Tử Huyết Giới2019-08-10 15:45
 • #159: Địa diễm ba tầng2019-08-10 15:45
 • #160: Hung hiểm khó lường2019-08-10 15:46
 • #161: Hỏa Linh quả thụ2019-08-10 15:46
 • #162: Ra tay cướp đoạt2019-08-10 15:46
 • #163: Hỏa nham quái2019-08-10 15:46
 • #164: Hỏa Nha điên cuồng2019-08-10 15:46
 • #165: Ghen ghét2019-08-10 15:46
 • #166: Truy tung2019-08-10 15:47
 • #167: Minh đoạt!2019-08-10 15:47
 • #168: Băng Cung2019-08-10 15:47
 • #169: Ra tay2019-08-10 15:47
 • #170: Vây giết2019-08-10 15:47
 • #171: Vạn Bảo Ổ2019-08-10 15:47
 • #172: Ẩn tu2019-08-10 15:48
 • #173: Bái phỏng2019-08-10 15:48
 • #174: Vạn Bảo Ổ chợ2019-08-10 15:48
 • #175: Gặp lại người cũ2019-08-10 15:48
 • #176: Ra tay ngăn cản2019-08-10 15:48
 • #177: Vệ Tuyên Ngọc2019-08-10 15:48
 • #178: Phong Ma môn tu sĩ2019-08-10 15:48
 • #179: Tiểu yêu nữ2019-08-10 15:49
 • #180: Quỷ dị ma công2019-08-10 15:49
 • #181: Tự bạo2019-08-10 15:49
 • #182: Trong sông đấu pháp2019-08-10 15:49
 • #183: Kiên nhẫn2019-08-10 15:49
 • #184: Thành giao2019-08-10 15:49
 • #185: Vân Trạch sơn mạch2019-08-10 15:49
 • #186: Con đường2019-08-10 15:50
 • #187: Đến Vọng Thiên Thành2019-08-10 15:50
 • #188: Trâu lão suy đoán2019-08-10 15:50
 • #189: Đấu giá2019-08-10 15:50
 • #190: Ngươi là Luyện Đan Đại Sư ta cũng là2019-08-10 15:50
 • #191: Ai hôi đầu thổ kiểm2019-08-10 15:50
 • #192: Trước Tru Yêu Tháp2019-08-10 15:50
 • #193: Tiến tháp! Điên cuồng so đấu!2019-08-10 15:51
 • #194: Linh tháp tranh phong2019-08-10 15:51
 • #195: Bát hệ đồng tu2019-08-10 15:51
 • #196: Đau đớn2019-08-10 15:51
 • #197: Vọng Thiên Thành chấn động2019-08-10 15:51
 • #198: Phùng Bội Hi sơ bại2019-08-10 15:51
 • #199: Đột phá Trúc Cơ tầng năm gặp được tân cực hạn!2019-08-10 15:52
 • #200: Ra khỏi thành liệp yêu2019-08-10 15:52
 • #201: Cổ bức động2019-08-10 15:52
 • #202: Yêu tích2019-08-10 15:52
 • #203: Siêu cường tiểu đội2019-08-10 15:52
 • #204: Tuyệt mật nhiệm vụ2019-08-10 15:52
 • #205: Điên cuồng chủ ý2019-08-10 15:52
 • #206: Yêu bức vương oai2019-08-10 15:53
 • #207: Tiểu Thiên kiếp2019-08-10 15:53
 • #208: Âm thầm liên thủ2019-08-10 15:53
 • #209: Biến dị bức vương2019-08-10 15:53
 • #210: Hồi sào2019-08-10 15:53
 • #211: Thần lôi!2019-08-10 15:53
 • #212: Truy!2019-08-10 15:53
 • #213: Yêu bức vương phẫn nộ2019-08-10 15:54
 • #214: Cự đại thu hoạch2019-08-10 15:54
 • #215: Lực áp Hoàng Sùng!2019-08-10 15:54
 • #216: Khó bề phân biệt2019-08-10 15:54
 • #217: Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện2019-08-10 15:54
 • #218: Tu vi đột phá2019-08-10 15:54
 • #219: Trong núi gặp gỡ2019-08-10 15:55
 • #220: Hai đại Kim đan yêu thú2019-08-10 15:55
 • #221: Cùng tiểu yêu nữ làm giao dịch2019-08-10 15:55
 • #222: Đệ nhị bút giao dịch2019-08-10 15:55
 • #223: Triệu Quang Bằng độc chiêu2019-08-10 15:55
 • #224: Tranh công2019-08-10 15:55
 • #225: Tiểu yêu nữ huyết nhiên!2019-08-10 15:55
 • #226: Pháo oanh2019-08-10 15:56
 • #227: Đánh lui yêu thú vương2019-08-10 15:56
 • #228: Tu luyện huyết nhiên2019-08-10 15:56
 • #229: Huyết dực mới thành lập!2019-08-10 15:56
 • #230: Thạch con rối pháp ấn2019-08-10 15:56
 • #231: Chém yêu Hùng vương2019-08-10 15:56
 • #232: Quét ngang Vân Trạch yêu vương2019-08-10 15:56
 • #233: Tru Yêu Tháp đệ thập tầng!2019-08-10 15:57
 • #234: Rung động toàn thành2019-08-10 15:57
 • #235: Thần bí tử cánh2019-08-10 15:57
 • #236: Phản hồi tiên môn2019-08-10 15:57
 • #237: Đoạt tiên lệnh2019-08-10 15:57
 • #238: Đại chiến sắp tới2019-08-10 15:57
 • #239: Ngàn năm chi biến2019-08-10 15:57
 • #240: Lão tổ nhóm đánh cuộc2019-08-10 15:58
 • #241: Tâm động!2019-08-10 15:58
 • #242: Phùng Bội Hi đầu tàu gương mẫu2019-08-10 15:58
 • #243: Cổ Cơ Môn ngắm bắn2019-08-10 15:58
 • #244: Nghiêm Hàn ngang trời xuất thế2019-08-10 15:58
 • #245: Thiên Hư môn tân tổ hợp lên sân khấu2019-08-10 15:58
 • #246: Hoàn mỹ tổ hợp2019-08-10 15:58
 • #247: Kinh diễm cùng ghen ghét2019-08-10 15:59
 • #248: Tam đại đứng đầu2019-08-10 15:59
 • #249: Mật Hàm2019-08-10 15:59
 • #250: Thiên Hư chiến Cổ Cơ2019-08-10 15:59
 • #251: Tiếp chiến2019-08-10 15:59
 • #252: Hỗ sát2019-08-10 16:00
 • #253: Tam pháp hợp nhất Nghiêm Hàn vô địch2019-08-10 16:00
 • #254: Thập tức2019-08-10 16:00
 • #255: Phá pháp!2019-08-10 16:00
 • #256: Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện2019-08-10 16:00
 • #257: Diễm lệ thủ hộ! ( chí ái thủ hộ )2019-08-10 16:01
 • #258: Diệp Thần thị uy2019-08-10 16:01
 • #259: Thiên Hư Kiếm Ý2019-08-10 16:01
 • #260: Lão tổ triệu kiến2019-08-10 16:01
 • #261: Bài danh lạc định!2019-08-10 16:01
 • #262: Thiên Đạo Minh sứ giả2019-08-10 16:02
 • #263: Chiến hỏa lan tràn2019-08-10 16:02
 • #264: Kim Đan đại thành2019-08-10 16:02
 • #265: Nhiệm vụ khẩn cấp2019-08-10 16:02
 • #266: Chạy tới Vũ Quốc2019-08-10 16:02
 • #267: Quên được ký ức2019-08-10 16:02
 • #268: Tru diệt Trịnh Nguyên2019-08-10 16:02
 • #269: Diệp thị tân quân2019-08-10 16:03
 • #270: Chương 331 Yêu Tu hiện tung2019-08-10 16:03
 • #271: Loan tộc Thiếu chủ2019-08-10 16:03
 • #272: Tán yêu đại thủ lãnh2019-08-10 16:03
 • #273: Vây quét yêu tu2019-08-10 16:03
 • #274: Hành hạ đến chết hỏa khôi cổ2019-08-10 16:03
 • #275: Đuổi giết loan tu2019-08-10 16:03
 • #276: Lạc địa chi loan2019-08-10 16:04
 • #277: Sinh tử đấu2019-08-10 16:04
 • #278: Kiếm ý thức thứ năm2019-08-10 16:04
 • #279: Thanh hồ chi đồng2019-08-10 16:04
 • #280: Vẫn lạc2019-08-10 16:04
 • #281: Yêu tộc chấn động2019-08-10 16:04
 • #282: Đại chiến buông xuống2019-08-10 16:05
 • #283: Đại pháp châu2019-08-10 16:05
 • #284: Pháp cánh cấu tứ (lối suy nghĩ)2019-08-10 16:05
 • #285: Đến Đông Châu2019-08-10 16:05
 • #286: Phân khiến nhiệm vụ2019-08-10 16:05
 • #287: Cự Lộc Tiên Duyên thành2019-08-10 16:05
 • #288: Mạch nước ngầm2019-08-10 16:06
 • #289: Yêu tu thám tử (thượng)2019-08-10 16:06
 • #290: Yêu tu thám tử (hạ)2019-08-10 16:06
 • #291: Chiến diên tài liệu2019-08-10 16:06
 • #292: Thi triển thủ đoạn2019-08-10 16:06
 • #293: Luyện chế chiến diên2019-08-10 16:06
 • #294: Cường đại ẩn lôi chiến diên2019-08-10 16:07
 • #295: Phệ pháp đại pháp (thượng)2019-08-10 16:07
 • #296: Phệ pháp đại pháp ( hạ )2019-08-10 16:07
 • #297: Đánh chết Ưng tu2019-08-10 16:07
 • #298: Diệt sát2019-08-10 16:07
 • #299: Danh chấn tiên thành2019-08-10 16:07
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Thiên Quan Chúc Phúc

THUYS♥️

Thất Giới Truyền Thuyết

TiKay

Đô Thị Tối Cường Chúa Tể

TiKay

Leave a Reply