Tiên Hiệp

Tiên Quốc Đại Đế

Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu ‘Đế vương chi Đạo’, hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa. Vương triều pháp tắc là, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương thần! Thiên hạ chính thống chỉ có một, hết thảy tiên môn, đều là tổ chức phi pháp!


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Quan Kỳ
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chín sao liên tiếp, Thiên Môn mở ra!
 • #2: Diêm Xuyên
 • #3: Thủ Đoạn
 • #4: Thân Thế Kiếp Này
 • #5: Thiên Hạ Ngũ Tu
 • #6: Một Chữ 'Trấn'
 • #7: Vũ Khí Không Thể Tưởng Tượng
 • #8: Cho Ngã Toàn Bộ
 • #9: Thu Nạp Long Mạch Chi Khí
 • #10: Lửa Đốt Núi Thúy Vân
 • #11: Kim Tháp Trấn Yêu Xà
 • #12: Ăn Yêu Thú
 • #13: Khách Không Mời Mà Tới
 • #14: Đấu Chữ
 • #15: Cưỡng Bức Làm Người Dẫn Đường
 • #16: Bất Động Minh Vương Ấn
 • #17: Vào Trận
 • #18: Hoàng Tuyền Ma Thỏ
 • #19: Kiếm Ấn (1)
 • #20: Kiếm Ấn (2)
 • #21: Hãm Hại Đinh Ngũ Cốc (1)
 • #22: Hãm Hại Đinh Ngũ Cốc (2)
 • #23: Lồng Giam Tố Cầu (1)
 • #24: Lồng Giam Tố Cầu (2)
 • #25: Tinh Khí Phân Thân
 • #26: Nhập Mộng
 • #27: Sói (1)
 • #28: Sói (2)
 • #29: Tỉnh Lại Trong Mộng (1)
 • #30: Tỉnh Lại Trong Mộng (2)
 • #31: Luyện Mộng Yểm, Tỉnh Lại
 • #32: Tổ Chức Lại Quân Đoàn
 • #33: Chiến Đinh Ngũ Cốc
 • #34: Gieo Gió Gặp Bão
 • #35: Chém Giết Đinh Ngũ Cốc
 • #36: Phá Quân Tinh
 • #37: Diêm Vô Địch
 • #38: Diêm Xuyên Bảo Vệ Cháu
 • #39: Kiếm pháp của Diêm Xuyên
 • #40: Phá trận
 • #41: Đại Diệu Thiên Sư
 • #42: Độ kiếp
 • #43: Ý chí của Phá Quân
 • #44: Lấy được
 • #45: Việc hoàn thành lui thân
 • #46: Toàn diện võ trang
 • #47: Ngọc Đế Kiếm
 • #48: Mạnh mẽ xông thẳng vào Yến Kinh
 • #49: Các thế lực của Yến Kinh
 • #50: Nỗi nhục của Yến Quốc
 • #51: Cho phép ngươi giết người
 • #52: Chiến kiếm
 • #53: Đối đầu với cao thủ Khí cảnh
 • #54: Ai không đầu hàng,giết!
 • #55: Thoái vị
 • #56: Tìm người hiền đức
 • #57: Tinh La Sơn Trang
 • #58: Đấu cờ với Dịch Phong
 • #59: Tư cách theo dõi (ván cờ)
 • #60: Nỗi đau của Độc Cô Kiếm Vương
 • #61: Tứ Long Củ Trận
 • #62: Ngôi cửu ngũ
 • #63: Lừa ta
 • #64: Thu quan
 • #65: Phi Thiên điện
 • #66: Lưu Cẩn câu giờ
 • #67: Mời chào
 • #68: Cái chết của Độc sư
 • #69: Diêm Xuyên đến
 • #70: Diêm Xuyên và Mạnh Dung Dung
 • #71: Viết chữ
 • #72: Bàn cờ thứ hai
 • #73: Một bàn đại kỳ
 • #74: Thuyết phục
 • #75: Tử cô nương
 • #76: Vương
 • #77: Mạnh Dung Dung hận
 • #78: Sách
 • #79: Tử cô nương tà môn (thượng)
 • #80: Tử cô nương tà môn (hạ)
 • #81: Sắp xếp
 • #82: Rời kinh đến Đại Hà Tông (thượng)
 • #83: Rời kinh đến Đại Hà Tông (hạ)
 • #84: Nguyền rủa ứng nhiệm
 • #85: Tao ngộ chiến
 • #86: Bị nuốt
 • #87: Tóc như máu, tính như ma
 • #88: Phụ thân là Huyết Ma
 • #89: Diêm Xuyên độ kiếp
 • #90: Độ kiếp bà nội nó
 • #91: Trước khi đến Đại Hà tông
 • #92: Công Đức trì
 • #93: Chặn đường,giết!
 • #94: Mãnh mẽ xông Đại Hà Tông!
 • #95: Lần đầu tiên gặp Phùng Thái Nhiên
 • #96: Phong chủ Thiên Phong,Diêm Xuyên
 • #97: Giang Nam
 • #98: Tự vẫn
 • #99: Thành công
 • #100: Di ngôn của Diêm Đào
 • #101: Dựng bia
 • #102: Công đức
 • #103: Kiếm công đức
 • #104: Giết chết Khí cảnh
 • #105: Tin đồn công pháp Thiên Cấp
 • #106: Yêu Thiên Thương
 • #107: Đấu cầm
 • #108: Xông lên
 • #109: Phá âm tai
 • #110: Phụng Âm Dương
 • #111: Ngu nhi
 • #112: Cường giả tụ tập ngày càng nhiều
 • #113: Hội họp
 • #114: Bắt giữ thích khách (thượng)
 • #115: Bắt giữ thích khách (hạ)
 • #116: Hang ở của Ma Ngưu đại yêu
 • #117: Diêm Xuyên và Cổ Nguyệt thánh tử (thượng)
 • #118: Diêm Xuyên và Cổ Nguyệt thánh tử (hạ)
 • #119: Bức lùi Cổ Nguyệt thánh tử
 • #120: Mượn phân thân
 • #121: An toàn rút lui
 • #122: Mộ đường giết tới
 • #123: Săn đuổi
 • #124: Siêu cấp Diêm Xuyên
 • #125: Giết!
 • #126: Tử Vi Tinh
 • #127: Huyết Ma giáng thế
 • #128: Đông Phương Chính Phái
 • #129: Hôn lễ trong mộng
 • #130: Tỉnh lại
 • #131: Ta là người đọc sách
 • #132: Phụng Âm Dương
 • #133: Quần hùng lại tụ
 • #134: Đây là lời chính nghĩa
 • #135: Nhổ tận gốc Nhật Nguyệt Minh
 • #136: Giết chết Ngụy Nhã
 • #137: Con mèo nhỏ đội tiểu chiên mạo
 • #138: Điên đảo âm dương
 • #139: Độn thổ
 • #140: Mão Nhật đạo quân
 • #141: Cứu Phụng Âm Dương
 • #142: Miêu Miêu
 • #143: Trở về tông
 • #144: Heo to
 • #145: Dong tu
 • #146: Vô Ưu Thành
 • #147: Sự lãng mạng của một người
 • #148: Mộng Hồng Anh!
 • #149: Kiếp!
 • #150: Thành chủ mời yến
 • #151: So đấu
 • #152: Giết ngay trước mắt
 • #153: Rộng rãi chiêu dong tu
 • #154: Huấn luyện tán tu
 • #155: Đoạt Vô Ưu thành
 • #156: Bố trí vây thành
 • #157: Độc chiến
 • #158: Một mình lên Ngự Yêu Tông
 • #159: Bức phục Ngự Yêu Tông (1)
 • #160: Bức phục Ngự Yêu Tông (2)
 • #161: Bước đầu tiên,phân hóa
 • #162: Bước đầu tiên,phân hóa (2)
 • #163: Bước thứ hai,tích oán (1)
 • #164: Bước thứ hai,tích oán (2)
 • #165: Âm mưu thâm độc
 • #166: Bước thứ ba,tử cừu
 • #167: Kế thành (1)
 • #168: Kế thành (2)
 • #169: BA U Tông hủy diệt
 • #170: Biến cố bất ngờ
 • #171: Chu thiên tinh thần
 • #172: Vũ trưởng lão khóc ôm hận mà chết
 • #173: Thôn Thiên đại pháp
 • #174: Chiến thắng
 • #175: Tàn nhẫn
 • #176: Vấn đè nguyên tắc
 • #177: Đổi tên
 • #178: Băng Tuyết thành quái dị
 • #179: Dò xét
 • #180: Người bị phong trong băng
 • #181: Hoàng
 • #182: Diêm Xuyên đến
 • #183: Bất Tử thánh địa
 • #184: Đánh cờ
 • #185: Văn Nhược Tiên Sinh rời khỏi Đại Chiêu Thánh Địa
 • #186: Minh Phượng
 • #187: Hắc Vũ chân quân lại xuất hiện
 • #188: Cuộc chiến phong thủy sư
 • #189: Chật Vật
 • #190: Phượng huyết khai phong
 • #191: Đại hỗn chiến
 • #192: Thánh Tử tham gia
 • #193: Đại hỗn chiến
 • #194: Đại thôn thiên lôi (thượng)
 • #195: Đại thôn thiên lôi (hạ)
 • #196: Thôn thiên đạo kinh
 • #197: Minh Phượng chi tôn
 • #198: Mão Nhật
 • #199: Phượng vũ cửu thiên
 • #200: Bách long hành hương,thiên hạ chí tôn
 • #201: Bách long hành hương,thiên hạ chí tôn (2)
 • #202: Miêu Miêu ủ rũ
 • #203: Cự Lộc thành
 • #204: Bạch Đế Thiên
 • #205: Là tấm gương cho thế hệ chúng ta (thượng)
 • #206: Là tấm gương cho thế hệ chúng ta (hạ)
 • #207: Chuẩn bị vang danh thiên hạ
 • #208: Đông Phương Chính Phái sùng kính
 • #209: Ngươi phát hỏa
 • #210: Pho tượng nữ thần
 • #211: Phạm vào vô số người tức giận
 • #212: Trần Bình bi ai
 • #213: Mua danh chuộc tiếng
 • #214: Hội họp chèn ép Duyên xuyên
 • #215: Hội văn
 • #216: Đỉnh phong hội văn
 • #217: Từ lúc sinh ra hai mắt đã miệt thị quần hùng (thượng)
 • #218: Từ lúc sinh ra hai mắt đã miệt thị quần hùng (trung)
 • #219: Từ lúc sinh ra hai mắt đã miệt thị quần hùng (hạ)
 • #220: Mua danh chuộc tiếng
 • #221: Dịch Phong đến nơi
 • #222: Ba lần đưa tấm bảng
 • #223: Cẩm tú văn chương
 • #224: Lai lịch của Bạch Đế Thiên
 • #225: Làm đại bia
 • #226: Quan địa hỏa trùng thiên cảm
 • #227: Đấu cờ
 • #228: Lại không tin
 • #229: Dịch Phong nhất kỳ bại quần nho
 • #230: Long tranh hổ đấu
 • #231: Bạch Đồ Thế
 • #232: Mai phục
 • #233: Bạch Đế Thiên nổi giận
 • #234: Bạch Đế Thiên ngang ngược
 • #235: Khuyên Bạch Đế Thiên gia nhập (thượng)
 • #236: Khuyên Bạch Đế Thiên gia nhập (hạ)
 • #237: Xử trí Vương Chu
 • #238: Thu phục
 • #239: Bố cục của Dịch Phong
 • #240: Bố cục của Dịch Phong (hạ)
 • #241: Thiên Nữ lại xuất hiện
 • #242: Một vạn năm
 • #243: Suy tính
 • #244: Quang Minh Giới
 • #245: Diễn Thiên Bàn
 • #246: Độc tước
 • #247: Thượng cổ đại kiếp
 • #248: Thiên Đạo hỏng,Thương Thiên tử
 • #249: Ngọc Đế Kiếm dị biến
 • #250: Biển máu xuất hiện
 • #251: Diêm Xuyên mất khống chế
 • #252: Tộc khế
 • #253: Đào tạo sâu
 • #254: Ngươi cũng xứng (thượng)
 • #255: Ngươi cũng xứng (hạ)
 • #256: Ngọc Đế kiếm trận
 • #257: Tư Mã Vân Thiên
 • #258: Đại hội bắt đầu
 • #259: Thiên Sách
 • #260: Thiên Thụ đại hội
 • #261: Đao của Hoàng-Trận đấu bắt đầu
 • #262: Quét ngang
 • #263: Đột phá trong chiến đấu
 • #264: Thiên Sách thuộc về Hoàng
 • #265: Dịch Phong đấu Nhạc Nghị
 • #266: Tư Mã Vân Thiên khiêu chiến (thượng)
 • #267: Tư Mã Vân Thiên khiêu chiến (hạ)
 • #268: Đấu bại Cự Lộc
 • #269: Cờ của Dịch Phong
 • #270: Liều lĩnh Tư Mã
 • #271: Đấu họa
 • #272: Cuối cùng quyết chiến
 • #273: Duyên Xuyên vs Tư Mã Vân Thiên
 • #274: Khổ!
 • #275: Nữ thần rơi lệ!
 • #276: Mão Nhật cướp sách
 • #277: Chữ Trẫm vừa ra,tuyên chiến thiên hạ
 • #278: Số mệnh Kim Long vs Công Đức pháp tướng
 • #279: Số Mệnh Kim Long VS công đức pháp tướng (hạ)
 • #280: Xé sống Mão Nhật
 • #281: Bản thể đích thân tới
 • #282: Nhật thị
 • #283: Đẩy lùi Mão Nhật Đạo Quân lần nữa
 • #284: Chuẩn bị khai quốc
 • #285: Ba đóa hoa hồng vàng
 • #286: Thần phục
 • #287: Vô Ưu thành, Đại Hà Tông gặp nguy hiểm
 • #288: Đại Hà tông rối loạn
 • #289: Cục Vô Ưu
 • #290: Hoắc Quang độ kiếp
 • #291: Hoắc Quang hung mãnh
 • #292: Cái độc của Lưu Cương
 • #293: Giết chóc
 • #294: Thanh Long đã đến
 • #295: Phản loạn
 • #296: Thần hồn đều ná
 • #297: Cái chết của Mạc Vô Hối
 • #298: Ngươi tự sát đi
 • #299: Xử lý xong
 • #300: Giải trừ nguy cơ
 • #301: Đại Định Thiên Tỉ
 • #302: Nhường vị
 • #303: Thiên hạ ngũ thần châu
 • #304: Đông Hán
 • #305: Ngày chín tháng chín
 • #306: Đại Trăn hoàng triều
 • #307: Phong thần
 • #308: Chiến Đại Trí Bồ Tát
 • #309: Dậu Nguyệt đạo quân
 • #310: Bắt đầu báo thù
 • #311: Triều đình đấu với tông môn
 • #312: Mười bốn vạn Khí cảnh
 • #313: Hành quân quái dị
 • #314: Giết hại một phía
 • #315: Một mình giết mười hai vạn
 • #316: Nghe tiếng sợ vỡ mật
 • #317: Đại Vũ Thiên tông mạnh mẽ
 • #318: Dùng linh thạch
 • #319: Đại kế hoạch tan vỡ, khởi động!
 • #320: Chí Đông Tiền Hành
 • #321: Năm ức linh thạch
 • #322: Bắt cóc toàn thành
 • #323: Kinh tế tiêu điều
 • #324: Thiên Hạ Đệ Nhất Xá trải rộng khắp thiên hạ
 • #325: Toàn thành điên cuồng
 • #326: Vòng thứ nhất đại tan vỡ, trăm thành hoang phế
 • #327: Tình thế khuếch trương, hỗn loạn không ngừng
 • #328: Diêm Xuyên độ kiếp
 • #329: Vòng thứ hai đại tan vỡ! Nhân tâm tan rã!
 • #330: Binh phạt Đại Vũ Thiên tông
 • #331: Hỗn loạn tiếp tục mở rộng
 • #332: Đại Trăn hoàng triều đấu với Đại Vũ Thiên tông
 • #333: Vòng thứ ba đại tan vỡ, dân như cướp như ma!
 • #334: Giao chiến toàn diện
 • #335: Đại Vũ Thiên tông bị diệt
 • #336: Trận chiến cuối cùng
 • #337: Trấn áp Đại Vũ thiên quân
 • #338: Tiễn đưa
 • #339: Kim Đại Vũ
 • #340: Thả Kim Đại Vũ
 • #341: Thượng Đế kiếm
 • #342: Con Của Sói, trái tim của sói
 • #343: Tham lang
 • #344: Lại gặp mặt Phụng Âm Dương
 • #345: Minh Lăng Thiên
 • #346: Lý Thương Hải
 • #347: Tát mặt
 • #348: Điều khác thường bên dưới âm mưu
 • #349: Diêm Xuyên đấu với Lý Thương Hải
 • #350: Đổi trắng thay đen
 • #351: Khốn cảnh của Lý Thương Lan
 • #352: Truyền thừa
 • #353: Vào triều làm quan
 • #354: Hoàng Tuyền Lộ mở, huyết tế Nam Thần châu
 • #355: Cửa mở, thánh thượng giáng lâm!
 • #356: Cả quốc giáng xuống
 • #357: Đại Ngạc thiên triều! Cái U Vương!
 • #358: Công pháp băng khối
 • #359: Tiếng hét thảm của Mộng Hồng Anh
 • #360: Độc Cô Bổ Thiên
 • #361: Độc Cô Vô Địch
 • #362: Kiếm trủng
 • #363: Lĩnh vực của kiếm
 • #364: Độc Cô Kiếm Vương hối hận
 • #365: Cái bẫy lời nói
 • #366: Quái vật
 • #367: Bổ thiên giả
 • #368: Bổ Thiên kiếm
 • #369: Tĩnh Tư Cốc
 • #370: Ngạo Thiên thánh tử nóng nảy
 • #371: Bắt cóc con tin
 • #372: Quân đoàn trưởng thứ ba
 • #373: Khổng gia cửu cửu
 • #374: Gặp lại Tử Tử
 • #375: Yêu
 • #376: Thôn thiên khiển
 • #377: Sấm mùa xuân
 • #378: Khổng Huyền Thủy tới
 • #379: Đại trấn giới bia
 • #380: Thiên hạ đệ nhất nhân
 • #381: Phong thư
 • #382: Đại Chiêu tập trung
 • #383: Giả chết?
 • #384: Vụ giết người ly kỳ
 • #385: Chỉ vì giá họa cho ta?
 • #386: Lệnh bài vũ
 • #387: Thượng Quan Uyển Nhi
 • #388: Lệnh bài hỏng?
 • #389: Đại điện Vũ thị
 • #390: Chất vấn trên điện
 • #391: Trên điện chỉ hung thủ
 • #392: Ngươi có chứng cứ gì?
 • #393: Tâm loạn như ma
 • #394: Chân tướng rõ ràng
 • #395: Vũ Hề đạo quân
 • #396: Con gái Thánh chủ
 • #397: Biết sẽ càng thương tâm hơn
 • #398: Trai lơ
 • #399: Bi thương của Văn Nhược tiên sinh
 • #400: Nuốt Thái Dương Sơn!
 • #401: Mộng nhập thiên cơ đại pháp
 • #402: Trăm phần hồn phách
 • #403: Tìm thấy tiên khí?
 • #404: Tiên khí đâu?
 • #405: Thánh chủ giao phó?
 • #406: Hỗn độn vừa vang
 • #407: Cái chuông bá đạo!
 • #408: Bị Diêm Xuyên nhìn thấu
 • #409: Thây ma đột kích
 • #410: Đại trận từ bi?
 • #411: Thu hồi đồ vật?
 • #412: Viên Thiên Cương
 • #413: Đây là bí mật sao?
 • #414: Diêm Xuyên vs Xà Hoàng
 • #415: Súc sinh này là giống gì vậy?
 • #416: Mão Nhật Đạo Quân không may
 • #417: Vì sao phải đấu cùng với ta?
 • #418: Còn chưa đủ!
 • #419: Đến rất đúng lúc
 • #420: Bản tôn còn tồn tại một ngày, các ngươi vĩnh viễn chỉ là thiên hạ đệ nhị
 • #421: Tu vi nâng mạnh
 • #422: Hồn trở về!
 • #423: Vũ Chiếu
 • #424: Thiếu chút nữa thành nương nương
 • #425: Gặp lại Hoàng
 • #426: Một nụ cười của Hoàng
 • #427: Nhâm Thử
 • #428: Trẫm cứu các ngươi đi ra?
 • #429: Hoàng đậu binh giáp
 • #430: Muốn thể diện, ngươi đã thua!
 • #431: Một đêm cuối cùng
 • #432: Hãy tin ta
 • #433: Hung thủ giết Đao Ma
 • #434: Kinh Chiếu khí phách vô song
 • #435: Diêm Xuyên bố trí
 • #436: Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng
 • #437: Thánh chủ ra tay!
 • #438: Nữ thần Chỉ Trần xuất hiện
 • #439: Bỏ qua cơ hội phi thăng
 • #440: Vũ Chiếu phi thăng
 • #441: Binh phạt thiên hạ
 • #442: Diêm Xuyên cùng Khổng Ma Kha
 • #443: Tình thế bắt buộc!
 • #444: Trẫm tên là Quyết
 • #445: Thiên hạ đệ nhất nhân ba vạn năm trước
 • #446: Tạo phản
 • #447: Bình định phản loạn
 • #448: Trên điện thẩm tra Diêm Thu Vũ
 • #449: Tự vẫn tại Triều Thiên Điện!
 • #450: Liên tục có tin chiến thắng
 • #451: Bình định các tông
 • #452: Không chiến đã hàng!
 • #453: Thăng cấp đế triều!
 • #454: Kim Long Khí Vận cửu trảo
 • #455: Chết trên đường đi
 • #456: Một đường không thuận lợi!
 • #457: Các khanh chuẩn bị
 • #458: Hàm Dương Cung, quân thần mộng nhập thiên cơ!
 • #459: Năm thứ năm mươi!
 • #460: Trở về sau năm mươi năm!
 • #461: Vạn năm
 • #462: Diêm Xuyên vs Diêm Vô Địch
 • #463: Kiếm thứ hai mươi bốn
 • #464: Hạ lôi
 • #465: Kế hoạch tạo thần?
 • #466: Bổ Thiên Các
 • #467: Triệu A Phòng
 • #468: Phần Mộ Quỷ Hỏa?
 • #469: thể hiện bản lĩnh
 • #470: Vạn long tranh đấu
 • #471: Con Mắt Luân Hồi
 • #472: Hồ Lô Hồng Mông
 • #473: Luân Hồi Trì
 • #474: Đó Lại Là Tiên Nhân!
 • #475: Giết Chết Tiên Nhân
 • #476: Triệu Hoán Huyền Tiên
 • #477: Quỷ Cốc, Hai Mạch Hợp Nhất!
 • #478: Quỷ Cốc, Hai Mạch Hợp Nhất! (2)
 • #479: Mộng Tam Sinh Lâm Vào Tuyệt Cảnh
 • #480: Ngươi Muốn Làm Gì?
 • #481: Các Phương Đều Rút
 • #482: Thế Giới Cành
 • #483: Đàm Đạo Mấy Tháng?
 • #484: Lá Thư Kỳ Lạ
 • #485: Lý Tư
 • #486: Nhâm Thử Oán Hận
 • #487: Nuôi Dưỡng Thái Hoàng Sao?
 • #488: Nàng Bắt Đầu Tin
 • #489: Sao Lại Bị Đánh Bay Được?
 • #490: Ai Hành Hạ Ai?
 • #491: Nơi Này Giao Cho Ta Đi!
 • #492: Đông Phương Chính Phái Nói Xấu Không Biết Xấu Hổ
 • #493: Đông Phương Chính Phái, Một Thân Chính Khí!
 • #494: Nhâm Thử Trả Thù
 • #495: Quét Dọn Giường Chiếu Chờ Ngài!
 • #496: Vạn Ác Dâm Dẫn Đầu, Vẫn Là Cắt Đi!
 • #497: Chẳng Lẽ Là Thật?
 • #498: Còn Chưa Kết Thúc!
 • #499: Giết!
 • #500: Liên Thần
 • #501: Ngươi Có Ý Gì?
 • #502: Kẻ Sĩ Có Thể Bị Giết Quyết Không Chịu Nhục
 • #503: Thu Phục Các Tông
 • #504: Lại Thu Phục Được Một Tông
 • #505: Hoắc Quang Tự Vẫn Trong Mộng
 • #506: Chọn Ai?
 • #507: Phu Thê Kiếp Trước
 • #508: Tám Mươi Đời?
 • #509: Lý Tư Đi Theo
 • #510: Lập Kế Hoạch Chinh Phạt
 • #511: Thế Giới Thụ Là Bách Thụ
 • #512: Linh Thông Với Thế Giới Thụ
 • #513: Liên Thần Vô Địch
 • #514: Vũ Trụ Trong Lòng Bàn Tay
 • #515: Có Thể Không Lợi Hại Sao?
 • #516: Luân Hồi Trì Của Phụng Âm Dương
 • #517: Vây Hãm Trong Mê Trận Quỷ Cốc
 • #518: Tiêu Diệt Mão Nhật Đạo Quân
 • #519: Bạo Trăn
 • #520: Cướp Thân Thể
 • #521: Luyện Liên Thần
 • #522: Mão Nhật Đạo Quân Thật Sự Đã Chết
 • #523: Thăng Cấp Thiên Triều Đại Trăn
 • #524: Nguyền Rủa Cường Đại
 • #525: Chôn Sống Tất Cả
 • #526: Mượn Lực Bách Tính
 • #527: Cự Nhân Thông Thiên
 • #528: Diệt Dương Chí Cửu
 • #529: Liên Thần Rút Đi
 • #530: Thánh Địa Vạn Phật, Có Biến?
 • #531: Giăng Lưới Toàn Thiên Hạ
 • #532: Lý Tư Uy Hiếp
 • #533: Sắp Xếp Từ Lâu?
 • #534: Ba Ngàn Tượng Binh Mã
 • #535: Đầu Tư Có Lời
 • #536: Bạch Liên
 • #537: Liên Thần Thỏa Mãn
 • #538: Luận Sách: Nhất Thống Thiên Hạ!
 • #539: Ta Chỉ Muốn Một Người!: Nhất Thống Thiên Hạ!
 • #540: Vĩnh Viễn Không Thỏa Hiệp!: Nhất Thống Thiên Hạ!
 • #541: Thái Độ Khác Thường Của Khổng Đạo Khâu: Nhất Thống Thiên Hạ!
 • #542: Cuộc Thi Tiếp Tục: Nhất Thống Thiên Hạ!
 • #543: Diêm Xuyên Vs Cái U Vương: Nhất Thống Thiên Hạ!
 • #544: Cái U Vương Bại Phải Rút Lui: Nhất Thống Thiên Hạ!
 • #545: Ngươi Có Thể Trị Sao?: Nhất Thống Thiên Hạ!
 • #546: Tâm Tình Của Hoàng?: Nhất Thống Thiên Hạ!
 • #547: Thập Cửu Thiên Kiếp: Nhất Thống Thiên Hạ!
 • #548: Phá Nát Hư Không: Nhất Thống Thiên Hạ!
 • #549: Trạng Nguyên: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn
 • #550: Vô Danh?: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn
 • #551: Thần Hận: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn
 • #552: Sinh Tử Bộ: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn
 • #553: Cương Thi Diêm Xuyên: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn
 • #554: Người Của Tiên Giới Hạ Phàm?: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn
 • #555: Quân Thần Trở Về: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn
 • #556: Quân Thần Đột Phá: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn
 • #557: Lực Bài Xích Tiên Nhân: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn
 • #558: Chém Sứ Giả: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn
 • #559: Giáo Huấn Từ Các Thế Lực: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn
 • #560: Khuấy Động Hồ Nước Đọng: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn
 • #561: Giết Cho Thiên Hạ Này Sợ Ta: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn
 • #562: Tiếng Đàn Của Mạnh Dung Dung
 • #563: Kiêm Gia
 • #564: Yêu Tài?
 • #565: Một Quyền Của Diêm Xuyên
 • #566: Độc Kế Của Lý Thương Hải
 • #567: Đoạt Trận
 • #568: Đoạt Trận (2)
 • #569: Nếu Muốn Bắt Hết Đi
 • #570: Lý Do Thoát Chết
 • #571: Cái U Vương Kết Minh
 • #572: Thiên Hạ Minh Hội Mở Ra
 • #573: Ngươi Muốn Thỉnh Giáo Ai?
 • #574: Huyết Tế Đại Trận
 • #575: Diêm Xuyên Vs Cái U Vương
 • #576: Chơi Với Lửa Có Ngày Chết Cháy?
 • #577: Cùng Kết Minh
 • #578: Diệt Đám Tiên Nhân
 • #579: Đại Ngạc Thiên Triều Chết Non
 • #580: Mạnh Dung Dung Thành Tiên
 • #581: Điểm Yếu Của Diêm Xuyên
 • #582: Trận Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát
 • #583: Hai Lá Thư (1)
 • #584: Hai Lá Thư (2)
 • #585: Phá Tan Cánh Cửa Tiên Giới?
 • #586: Bày Bố Tại Tiên Giới
 • #587: Lời Hẹn Của Hai Đế
 • #588: Nắm Giữ Hơn Nửa Lãnh Thổ Trong Thiên Hạ!
 • #589: Tính Kế Người Lại Hại Ta!
 • #590: Thương Con
 • #591: Công Dương Thao Lược
 • #592: Thăm Con
 • #593: Thỏ
 • #594: Dùng Món Ăn Truyền Lời
 • #595: Giải Sầu
 • #596: Mưu Kế
 • #597: Phùng Thiệu Nêu Ý Kiến
 • #598: Vạn Chưởng Ma Quân, Khổng Ma Vương (Thượng)
 • #599: Vạn Chưởng Ma Quân, Khổng Ma Vương (hạ)
 • #600: Hai Cha Con Nhận Nhau
 • #601: Hai Cha Con Nhận Nhau (hạ)
 • #602: Thứ Bên Trong Táng Thiên Đồng Quan
 • #603: Nhìn Lén
 • #604: Quyết Đấu Không Biết Xấu Hổ
 • #605: Thánh Địa Thần Tông!
 • #606: Lại Giải Phong
 • #607: Đoạt Vị
 • #608: Khổng Ngạo Thiên Trở Về
 • #609: Cái Chết Của Công Dương Thao Lược (Thượng)
 • #610: Cái Chết Của Công Dương Thao Lược (Hạ)
 • #611: Cái Hồ Lô Thứ Hai
 • #612: Khổng Ngạo Thiên Đoạt Người
 • #613: Đạo Thần Sơ Cấp
 • #614: Ba Nghìn Thiên Đạo
 • #615: Đạo Ấn Chi Mật
 • #616: Ba Phần Thiên Hạ
 • #617: Trấn Áp Đại Địa
 • #618: Đạo Ấn
 • #619: Tranh Giành Đạo Ấn
 • #620: Thiên Hạ
 • #621: Sát Đế
 • #622: Hỏa Nha Hồ Lô
 • #623: Diêm Xuyên Vs Mộng Tam Sinh
 • #624: Dùng Ngôn Ngữ Đẩy Lùi Mộng Tam Sinh
 • #625: Cực Độ Sao?
 • #626: Biến Đổi
 • #627: Lại Gặp Thế Giới Thụ
 • #628: Bách Hoàng Và Bách Ế
 • #629: Thích Khách
 • #630: Thích Khách (Hạ)
 • #631: Cùng Đế Cùng Chết
 • #632: Binh Phạt Tây Thần Châu (Thượng)
 • #633: Binh Phạt Tây Thần Châu (Hạ)
 • #634: Khổng Gia Phản Quốc
 • #635: Ma Vương Hàng Lâm, Hung Thần Ngập Trời!
 • #636: Diêm Xuyên Đấu Với Khổng Ma Vương (Thượng)
 • #637: Diêm Xuyên Đấu Với Khổng Ma Vương (Hạ)
 • #638: Sinh Tử Bộ Nguyền Rủa
 • #639: Đột Phá! Vô Địch?
 • #640: Vấn Thiên Lệnh Thật Giả
 • #641: Phùng Thiệu Làm Phản
 • #642: Tất Cả Đều Là Giả
 • #643: Đại Trăn Thiên Triều Đấu Với Đạt Phật Thiên Triều
 • #644: Mục Đích Của Liên Thần
 • #645: Minh Hà Lão Tổ
 • #646: Lại Chiến Thắng
 • #647: Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
 • #648: Năm Nghìn Năm
 • #649: Sắp Xếp Cự Lộc Thư Viện
 • #650: Con Đường Năm Ngàn Năm
 • #651: Thời Cục Thiên Hạ Năm Nghìn Năm (Thượng)
 • #652: Thời Cục Thiên Hạ Năm Nghìn Năm (Hạ)
 • #653: Nhất Mộng Năm Ngàn Năm
 • #654: Tiến Quân Cự Lộc Thư Viện
 • #655: Hạo Nhiên Chi Khí
 • #656: Năm Ngàn Năm, Tỉnh Mộng Trở Về
 • #657: Đám Người Mạnh Mẽ Đến Đáng Sợ (Thượng)
 • #658: Đám Người Mạnh Mẽ Đến Đáng Sợ (Hạ)
 • #659: Đốt Sách Chôn Nhân Tài
 • #660: Quần Hùng Chờ Đợi
 • #661: Chân Long Cương Vực
 • #662: Thánh Thượng Có Chỉ, Độ Kiếp Thành Tiên (Thượng)
 • #663: Thánh Thượng Có Chỉ, Độ Kiếp Thành Tiên (Hạ)
 • #664: Độ Kiếp Khủng Bố
 • #665: Song Kiếp Đồng Hàng
 • #666: Ký Ức Của Kiếp Thứ Nhất
 • #667: Lấy Đạo Ấn
 • #668: Tiến Vào Tiên Giới
 • #669: Cường Thế Quân Lâm
 • #670: Lên Thánh Đình
 • #671: Đại Trăn Thánh Đình Cường Thế
 • #672: Cách Cục Của Thiên Hạ
 • #673: Chiến Tranh
 • #674: Cương Thi Vương Diêm Xuyên Xuất Thế
 • #675: Quan Sát
 • #676: Hóa Thê Lương
 • #677: Hoàng Tuyền Lộ Mở
 • #678: Đại Tần Thành, Trung Ương Điện
 • #679: Binh Phạt Hai Triều?
 • #680: Cuồng Tướng Lã Bất Vi (Thượng)
 • #681: Cuồng Tướng Lã Bất Vi (Hạ)
 • #682: Chúng?
 • #683: Thủy Long Cự Mạch
 • #684: Đạo Thần, Long Ngũ
 • #685: Đối Chiến Long Ngũ
 • #686: Cái Giá Xâm Phạm Hàm Dương
 • #687: Bàng Thiên Hà
 • #688: Bàng Thiên Hà (2)
 • #689: Mua Quan
 • #690: Táng Thiên Đồng Quan Thứ Ba
 • #691: Tinh La Kỳ Quán
 • #692: Kỳ Thánh
 • #693: Cả Đời Không Hối Hận
 • #694: Minh Long, Thất Sát
 • #695: Tả Gia
 • #696: Diêm Xuyên Cương Thi Vương Mạnh Mẽ
 • #697: Thống Nhất Vạn Quỷ Cương Vực (Thượng)
 • #698: Thống Nhất Vạn Quỷ Cương Vực (Hạ)
 • #699: Tới Đông Hải Long Cung
 • #700: Song Long Kéo Xe
 • #701: Công Dương Bôn Lôi Tự Chuốc Lấy Khổ
 • #702: Công Dương Bôn Lôi Tự Chuốc Lấy Khổ (Hạ)
 • #703: Cẩu Thần
 • #704: Nhật Xuất Đông Phương, Duy Ta Bất Bại (Thượng)!
 • #705: Nhật Xuất Đông Phương, Duy Ta Bất Bại (Hạ)!
 • #706: Bách Thiện Lão Nhân
 • #707: Linh Cảm Điện
 • #708: Thể Phục Chế Năm Trăm Thiên Đạo
 • #709: Thanh Thiên Đạo
 • #710: Thành Công Bổ Thiên
 • #711: Ta Không Yên Tâm
 • #712: Lại Là Một Đằng Yêu
 • #713: Một Đám Vong Ân Phụ Nghĩa
 • #714: Bách Ác Lão Ma
 • #715: Cách Thành Tựu Tổ Tiên
 • #716: Không Để Tổ Tiên Chạy Thoát
 • #717: Tổ Tiên Lúng Túng
 • #718: Đông Ngoại Châu Đại Thế
 • #719: Trả Thù
 • #720: Tru Tiên Tứ Kiếm
 • #721: Tử Cừu
 • #722: Bạch Đế Thiên Trả Thù
 • #723: Hơi Yếu
 • #724: Lập Tức
 • #725: Tống Thiên Nhân
 • #726: Bạch Khởi Quay Về Vị Trí Cũ
 • #727: Tiến Quân Vào Tử Thanh Cương Vực
 • #728: Trước Cuộc Chiến
 • #729: Đại Hư Vô Thiên Áo Thuật
 • #730: Đại Chiến
 • #731: Hủy Diệt Tử Thanh
 • #732: Mưa Gió Nổi Lên
 • #733: Mưa Gió Nổi Lên
 • #734: Thiên Hạ Đại Khảo
 • #735: Quần Hùng Bao Vây
 • #736: Có Người Muốn Nói Chuyện
 • #737: Huynh Đệ Tình Thâm
 • #738: Chí Tình Chí Nghĩa
 • #739: Thông Thiên Giáo Chủ
 • #740: Giết Gà Dọa Khỉ
 • #741: Thế Giới Thứ Nhất
 • #742: Man Long Chịu Phục
 • #743: Ta Chết Cũng Đáng!
 • #744: Thánh Nhân Mời
 • #745: Thương Thiên Huyền Diệu
 • #746: Thiên Nhân Cung
 • #747: Thêm Một Táng Thiên Đồng Quan
 • #748: Làm Chuyện Bất Nghĩa?
 • #749: Làm Sao Có Thể Đoán Được?
 • #750: Điệp Hậu
 • #751: Hung Đồng Thiên Tai
 • #752: Đáp Ứng?
 • #753: Kẻ Thù Ở Khắp Thiên Hạ
 • #754: Tiến Vào Thiên Đạo
 • #755: Ăn
 • #756: Khổng Hạt Tử
 • #757: Diêm Lão Ma
 • #758: Thị Vệ Tội Tử
 • #759: Ngón Tay Đấu Kiếm
 • #760: Thái Độ Của Khổng Hạt Tử
 • #761: Đại Thọ Thánh Nhân
 • #762: Phù Tô
 • #763: Đại Kiếp Nạn Thượng Cổ Ngày Trước
 • #764: Chiến Trường Thiên Ngoại Thiên
 • #765: Tai Ương Của Doãn Gia
 • #766: Tai Ương Của Doãn Gia (2)
 • #767: Doãn Chí Thành
 • #768: Thất Khiếu Linh Lung Tâm?
 • #769: Chứng Minh Sự Trong Sạch
 • #770: Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm
 • #771: Thánh Nhân Vs Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm
 • #772: Bốn Cuộc Chiến Loạn
 • #773: Diễn Sinh Giới, Bắt Chước Thánh Nhân
 • #774: Cổ Tiên Chém Thiên Đạo
 • #775: Không Một Người Nào Chạy Thoát!
 • #776: Thưởng Giết Tổ Tiên
 • #777: Làm Sao Bây Giờ?
 • #778: Tả Xuân Thu
 • #779: Bất Đắc Dĩ Của Thánh Nhân
 • #780: Kỳ Nghỉ Thứ Nhất
 • #781: Bảo Bối
 • #782: Đại Hỏa
 • #783: Trên Đông Hải
 • #784: Người Làm Chứng
 • #785: Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông Đấu Với Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ
 • #786: Đại Chiến Kết Thúc
 • #787: Tổ Long Thành Tổ
 • #788: Tuyệt Đối Băng Hàn
 • #789: Quái Vật Bên Dưới Hải Nhãn
 • #790: Bạo Tạc Thú
 • #791: Bắt Giữ Bạo Tạc Thú
 • #792: Tây Môn Thánh Nhân
 • #793: Tranh Nhau Bạo Tạc Thú
 • #794: Luyện Hóa Bạo Tạc Thú
 • #795: Mệnh Kiếp
 • #796: Mệnh Kiếp (Hạ)
 • #797: Toái Dương Cương Vực
 • #798: Thắng
 • #799: Khắp Nơi Chèn Ép
 • #800: Trĩ Hậu Thỏa Hiệp
 • #801: Kim Chúc Thú
 • #802: Quật Nhật
 • #803: Thân Phận Của Sát Đế
 • #804: Xác Của Hoàng Kim Đại Đế
 • #805: Lộ Ra Không Gian
 • #806: Huyết Hải Không Khô, Diêm Xuyên Bất Tử (Thượng)
 • #807: Huyết Hải Không Khô, Diêm Xuyên Bất Tử (Hạ)
 • #808: Cứu Ta
 • #809: Giết Chết Tam Thái Tử Của Phượng Hoàng Tộc
 • #810: Tự Có Tính Toán Riêng
 • #811: Hắc Ám Quỷ Cốc Tử
 • #812: Phụ Tử Gặp Nhau
 • #813: Thái Bình Công Chúa
 • #814: Xuất Binh
 • #815: Hấp Dẫn
 • #816: Bàn tay
 • #817: Gặp nạn
 • #818: Minh Vương
 • #819: Phụ tử đấu với nhau
 • #820: Bỏ Chạy
 • #821: Liếc Mắt Đã Vạn Năm
 • #822: Phu Thê Trùng Phùng
 • #823: Thánh Chỉ Trắng
 • #824: Ngoại Sự Xử Lấy Thân Phạm Hiểm
 • #825: Cút Đi
 • #826: Tìm Cái Chết
 • #827: Bức Chiến Thánh Nhân
 • #828: Khiêu Chiến
 • #829: Hủy Diệt Căn Cơ Của Ngô Thiên Thánh Nhân
 • #830: Rốt Cuộc Phát Hiện Âm Mưu
 • #831: Lo Lắng Của Đạo Tặc
 • #832:
 • #833: Chém Tận Giết Tuyệt (Hạ)
 • #834: Chiến Đấu
 • #835: Đắc Ý
 • #836: Uy Lực Của Mệnh Kiếp
 • #837: Miêu Miêu Là Thương Thiên Huyền Diệu Chuyển Thế?
 • #838: Hăm Dọa Thánh Nhân
 • #839: Tru Sát Phượng Đế
 • #840: Tru Sát Phượng Đế (Hạ)
 • #841: Diêm Xuyên Đấu Võ Chiếu
 • #842: Khô Hải Giáo Chủ
 • #843: Lý Tư Bị Bắt
 • #844: Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân Bức Hướng Đại Tần Thành
 • #845: Uy Hiếp Thánh Nhân
 • #846: Lờ Mờ Mê Ly
 • #847: Sự Khủng Bố Của Diêm Xuyên Cương Thi
 • #848: Thánh Nhân Giúp Đỡ
 • #849: Điều Khiển
 • #850: Tội Đáng Muôn Chết
 • #851: Thân Bại Danh Liệt
 • #852: Bắt Giữ Thánh Nhân
 • #853: Kỷ Đệ Tứ
 • #854: Trung Ương Cương Vực
 • #855: Công Dương Tử (Thượng)
 • #856: Công Dương Tử (Hạ)
 • #857: Sát Đạo Kim Thân
 • #858: Bắt Hết Thánh Nhân
 • #859: Thiên Cơ Tử
 • #860: Diêm Xuyên Đến
 • #861: Lại Trùng Phùng
 • #862: Quyết Đấu Giữa Soán Mệnh Sư
 • #863: Thuật Soán Mệnh Bách Gia
 • #864: Là Ai Tính Kế Ai?
 • #865: Chém Giết
 • #866: Chiến Thắng?
 • #867: Công Dã Tràng
 • #868: Là Lãnh Địa Của Ai?
 • #869: Cự Bảo Hiện Thế
 • #870: Quần Hùng Tụ
 • #871: Sa Hoàng Chi Quan
 • #872: Bạo Động
 • #873: Sa Hoàng Bổ Thiên Đạo
 • #874: Bách Thụ Bất Tử Thì Bách Thị Tộc Bất Diệt
 • #875: Bách Thụ Truyền Lời
 • #876: Gia Gia
 • #877: Là Lãnh Địa Của Ai?
 • #878: Cự Bảo Hiện Thế
 • #879: Quần Hùng Tụ
 • #880: Sa Hoàng Chi Quan
 • #881: Bạo Động
 • #882: Sa Hoàng Bổ Thiên Đạo
 • #883: Bách Thụ Bất Tử Thì Bách Thị Tộc Bất Diệt
 • #884: Bách Thụ Truyền Lời
 • #885: Gia Gia
 • #886: Phát Tiết
 • #887: Điên Cuồng
 • #888: Lửa Giận Trút Ra, Tu Vi Phá
 • #889: Lại Bắt Giữ Thánh Nhân
 • #890: Tam Đế Thánh Đình
 • #891: Ủy Thác Của Tây Môn Thánh Nhân
 • #892: Biến Cố Hàm Dương
 • #893: Quỷ Cốc Tử Làm Phản
 • #894: Giằng Co
 • #895: Con Đường Tìm Báu Vật Của Đông Phương Chính Phái (Thượng)
 • #896: Con Đường Tìm Báu Vật Của Đông Phương Chính Phái (Hạ)
 • #897: Chuyển Thủ Thành Công, Diêm Xuyên Trở Về
 • #898: Thư Chiêu Cáo Thiên Hạ
 • #899: Binh Phạt Tây Kiếm Cương Vực
 • #900: Trẫm Không Cần Các Ngươi Đầu Hàng! Thần Kiếm Sơn Trang Đều Phải Chết!
 • #901: Hai Quỷ Cốc Tử
 • #902: Ngự Tỉ Của Đại Tần Thiên Đình
 • #903: Đại Thế Giới, Đại Tần Thiên Đình, Ta Là Thiên
 • #904: Đại Tần Thiên Đình Đấu Với Đại Trăn Thánh Đình
 • #905: Đại Chiến Quyết Liệt
 • #906: Thất Bại Trong Gang Tấc
 • #907: Bàn Thạch Nhất Tộc
 • #908: Bàn Sinh Quái Vật
 • #909: Bàn Sinh Nhất Tộc
 • #910: Táng Thiên Đồng Quan
 • #911: Sứ Giả Của Đại Hình Thiên Đình
 • #912: Đánh
 • #913: Thương Thiên Chi Nhãn
 • #914: Thương Thiên Chi Nhãn (Hạ)
 • #915: Mười Hai Thánh Nhân Tụ Tập Lại Đại Tần
 • #916: Cương Thi Hung Mãnh
 • #917: Cương Thi Hung Mãnh (Hạ)
 • #918: Hung Uy Của Sư Phụ Võ Chiếu
 • #919: Một Kiếm Phá Thương Thiên Chi Nhãn
 • #920: Thư Chiến
 • #921: Trao Đổi
 • #922: Khổng Hạt Tử
 • #923: Đi Về Phía Nam
 • #924: Độc Cô Vô Địch Đấu Với Độc Cô Phá Thiên
 • #925: Độc Cô Cửu Kiếm (Thượng)
 • #926: Độc Cô Cửu Kiếm (Hạ)
 • #927: Binh, Tiền
 • #928: Độc Cô Phá Thiên Bại Trận
 • #929: Sào
 • #930: U Hải Giáo Chủ
 • #931: U Hải Đến Tập Kích
 • #932: Lợi Dụng Đột Phá
 • #933: Lần Thứ Hai Đột Phá
 • #934: Bổ Đủ Thiên Đạo, Lực Lượng Thánh Nhân
 • #935: Đột Phá Tổ Tiên
 • #936: Kho Báu
 • #937: Uy Lực Của Tân Thánh Nhân
 • #938: Độc Cô Phá Thiên Tới
 • #939: Cái Giá Của Cuồng Vọng
 • #940: Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Trong Kỷ Đệ Tam, Khổng Hoàng Thiên
 • #941: Đối Kháng Thiên Số
 • #942: Thu Hoạch
 • #943: Mười Lăm Thánh Nhân
 • #944: Điệp Hậu Và Miêu Miêu
 • #945: Điệp Hậu Và Miêu Miêu (2)
 • #946: Tỷ Muội Kỳ Hoa
 • #947: Thể Hiện Thần Uy!
 • #948: Hoàng Thiên Lệnh
 • #949: Thánh Nhân Quỳ Lạy?
 • #950: Quỷ Như Lai
 • #951: U Minh Hải
 • #952: Tự Nhiên Dựng Chuyện
 • #953: Tính Kế Với U Minh Hải
 • #954: Dụ Giết La Sát Như Lai
 • #955: Giết La Sát Như Lai (2)
 • #956: Thật To Gan!
 • #957: Bắt Hắn Phải Trả Giá Đắt!
 • #958: Dốc Toàn Lực Hành Động
 • #959: Dẫn Toàn Lực Hành Động (2)
 • #960: Có Mai Phục!
 • #961: Tiêu Diệt Ba Đại Như Lai
 • #962: Ai Có Thể Tính Xa Hơn
 • #963: Ai Có Thể Tính Xa Hơn (2)
 • #964: Đại Thắng
 • #965: Từ Bỏ?
 • #966: Quyết Chiến Sắp Tới
 • #967: Thật Sự Có Mục Đích Sao?
 • #968: Trước Đại Hùng Bảo Điện
 • #969: Diêm Xuyên Vs Quỷ Như Lai
 • #970: Đại Đạo Hắc Long
 • #971: Mộng Tam Sinh Ra Tay
 • #972: Cuộc Chiến Đã Kết Thúc
 • #973: Tử Tử Thức Tỉnh
 • #974: Mạnh Ma Nữ
 • #975: Tái Chiến Chân Hùng
 • #976: Chân Hùng Chịu Phục
 • #977: Cừu Tộc Chí Tôn
 • #978: Tất Cả Đến Đây Đi!
 • #979: Minh Hữu Của Diêm Xuyên
 • #980: Miêu Miêu Bị Thương
 • #981: Ta Làm Gì Sai?
 • #982: Hợp Bốn Giới, Diệt Chúng Sinh
 • #983: Đấu Tâm
 • #984: Vạn Yểm Luyện Tâm?
 • #985: Tiểu Bách Ế Trong Mộng
 • #986: Tiểu Bách Ế Trong Mộng (2)
 • #987: Ký Ức Không Thể Quên
 • #988: Cứu Rỗi Tâm Linh
 • #989: Người Vô Cùng Xui Xẻo
 • #990: Ký Ức Của Quỷ Cốc Tử
 • #991: Niêm Phong Tinh Thuần
 • #992: Thứ Quan Trọng Nhất!
 • #993: Thức Tỉnh
 • #994: Gặp Lại Phần Mộ Quỷ Hỏa
 • #995: Tìm Người Hỗ Trợ
 • #996: Có Lẽ Là Trùng Tên!
 • #997: Đơn Giản Tới Cực Điểm
 • #998: Không Mạng Chi Hồn
 • #999: Thiên Các, Địa Các (Thượng)
 • #1000: Thiên Các, Địa Các (Hạ)
 • #1001: Thông Thiên Đột Phá
 • #1002: Bốn Phương Vận Động
 • #1003: Hồng Quân Bố Trí Trận Đấu
 • #1004: Bí Mật Của Thiên Địa
 • #1005: Ta Muốn Đấu Với Tất Cả Mọi Người!
 • #1006: Dáng Vẻ Của Cung Chủ Tuyệt Cung
 • #1007: Vũ Chiếu Đột Phá
 • #1008: Không Phải Tỷ Muội?
 • #1009: Thông Thiên Tái Chiến
 • #1010: Phá?
 • #1011: Thực Lực Của Hồng Quân
 • #1012: Hi Sinh Vì Thiên Hạ
 • #1013: Đều Là Địch
 • #1014: Nhầm Đường Lạc Lối
 • #1015: Trận Quyết Chiến Cuối Cùng
 • #1016: Mười Ngày Tưởng Niệm
 • #1017: Thiên Hạ Vô Địch Sao?
 • #1018: Ân Oán Năm Đó
 • #1019: Thiên Cô Sát Tinh
 • #1020: Hoa Sen Đen
 • #1021: Do Thiên Địa Kết Hợp
 • #1022: Cuộc Chiến Với Các Thánh Nhân
 • #1023: Cuộc Chiến Với Các Thánh Nhân (2)
 • #1024: Nghiệt Súc Ngươi Dám!
 • #1025: Sao Có Thể Như Vậy Được?
 • #1026: Có Ta Là Đủ!
 • #1027: Sự Cường Đại Của Diêm Xuyên
 • #1028: Thiên Đình Đại Trăn
 • #1029: Bảo Tàng Của Diêm Xuyên
 • #1030: Thiên Đế Diêm Xuyên
 • #1031: Đây Mới Chỉ Là Bắt Đầu
 • #1032: Đao Đường?
 • #1033: Bàng Thiên Hà Gây Sóng Gió
 • #1034: Bàng Thiên Hà Gây Sóng Gió (2)
 • #1035: Dẹp Loạn Tuyệt Cung
 • #1036: Hoàng Và Nhạc Nhi
 • #1037: Hoàng Buồn Khổ
 • #1038: Quyết Tâm Của Hoàng
 • #1039: Bên Ngoài Sở Giang Điện
 • #1040: Chỉ Xích Thiên Nhai!
 • #1041: Tiên Thiên Bát Quái
 • #1042: Diêm Tự Tại
 • #1043: Minh Hà, Phục Hy
 • #1044: Thập Điện Đại Trận?
 • #1045: Thu Bát Quái Đồ
 • #1046: Xé Bách Ác Lão Ma
 • #1047: Đối Chiến Với Chính Mình
 • #1048: Sự Cường Đại Của Lam
 • #1049: Hắn Có Sơ Hở Sao?
 • #1050: Hi Sinh Bản Thân
 • #1051: Vũ Hóa
 • #1052: Thắng Thảm!
 • #1053: Tương Lai Gặp Lại!
 • #1054: Đạo Trường Bất Tử
 • #1055: Anh Hùng Trở Về
 • #1056: Gây Họa Nhiều Hơn
 • #1057: Tam Hùng Nương Nhờ
 • #1058: Diêm Xuyên Quyết Định
 • #1059: Nữ Yêu Tinh Tắm?
 • #1060: Sự Khác Thường Của Yêu Thiên Thương
 • #1061: Binh Phạt Đông Ngoại Châu
 • #1062: Hoàng Kim Đại Đế
 • #1063: Kết Minh
 • #1064: Thần Thông Thống Soái Kỷ Thứ Hai
 • #1065: Thần Thông Thống Soái Kỷ Thứ Hai (2)
 • #1066: Lực Rung Động Của Những Vì Sao Trên Bầu Trời
 • #1067: Lợi Dụng Chúng Ta?
 • #1068: Nỗi Bi Ai Của Sa Hoàng
 • #1069: Thái Âm U Tuyền
 • #1070: Miêu Thị
 • #1071: Bị Đẩy Ra Khỏi Cương Vực Tùng Điền?
 • #1072: Đại Trăn Kéo Cung, Mũi Tên Không Quay Đầu Lại
 • #1073: Hai Quân Đối Chọi
 • #1074: Ngồi Xem Có Kẻ Rơi Vào Bẫy
 • #1075: Tại Sao Phải Giải Thích
 • #1076: Bên Ngoài Đại Tần Thành
 • #1077: Còn Có Cường Giả
 • #1078: Địa Các Mở, Quỷ Cốc Tử Ngân Đồng
 • #1079: Đại Đạo Chu Tước
 • #1080: Suy Tính Sụp Đổ
 • #1081: Hung Uy Của Hoàng Kim Đại Đế
 • #1082: Đại Chiến Tranh Phong Cùng Trời!
 • #1083: Đấu Chi Thiên Mạch?
 • #1084: Sào Bị Đánh Bại!
 • #1085: Ân Trạch Khắp Thiên Hạ
 • #1086: Những Vì Sao Phát Sáng
 • #1087: Thân Hóa Ngôi Sao
 • #1088: Đại Đế
 • #1089: Nghênh Chiến Người Kỷ Thứ Hai
 • #1090: Ta Chỉ Đi Ngang Qua
 • #1091: Thiên Cương Xuất Hiện
 • #1092: Treo Quanh Thành, Răn Đe
 • #1093: Đông Phương Chính Phái Biến Đổi
 • #1094: Phá Quân
 • #1095: Cướp Đoạt Tinh Lực
 • #1096: Các Đế Xuất Hiện
 • #1097: Thiên Đình Đại Hình Di Chuyển
 • #1098: Làm Sao Bây Giờ?
 • #1099: Thánh Đình Tam Đế Gặp Khó Khăn
 • #1100: Uy Lực Của Trích Tinh Thủ
 • #1101: Liên Kết Thành Một Thể
 • #1102: Yêu Thiên Thương Sống Lại
 • #1103: Trừ Phi Ta Chết!
 • #1104: Mãi Mãi Thiếu Một Chút
 • #1105: Quyết Chết Non
 • #1106: Diêm Xuyên Vs Phá Quân
 • #1107: Diêm Xuyên Vs Phá Quân (2)
 • #1108: Đạo Chi Thủ
 • #1109: Thánh Đình Tam Đế Bị Diệt
 • #1110: Thanh Long Trưng Dụng Đất
 • #1111: Tranh Đoạt Sự Khống Chế Các Vì Sao
 • #1112: Độc Kế Của Xà Hoàng
 • #1113: Thiên Giới Chu Tước
 • #1114: Sự Kiên Định Của Bàn Canh
 • #1115: Muốn Chiếm Đoạt Sao?
 • #1116: Xuất Binh Tới Bộ Tộc Bàn Thạch
 • #1117: Bàn Canh Quá Lợi Hại
 • #1118: Người Tu Luyện Thân Thể Tướng Thần
 • #1119: Miệt Thế
 • #1120: Thế Chi Kiếm
 • #1121: Quá Nực Cười!
 • #1122: Bảo Vật Của Kỷ Thứ Nhất!
 • #1123: Cương Thi Diêm Xuyên Vs Cương Thi Miệt Thế
 • #1124: Chờ Ta Tới Giết Ngươi
 • #1125: Chín Quan Tài Hợp Lại
 • #1126: Doanh
 • #1127: Khí Linh
 • #1128: Hai Đại Đế Đích Thân Tới Đại Tần Thành
 • #1129: Có Người Của Ngươi Sao
 • #1130: Lời Hứa Hẹn Của Diêm Xuyên
 • #1131: Không Phải Là Đối Thủ
 • #1132: Thực Lực Cường Đại Của Thanh Long Đại Đế
 • #1133: Điều Kiện Của Hoàng
 • #1134: Ép Lui Thanh Long Đại Đế
 • #1135: Sự Phức Tạp Của Hoàng
 • #1136: Thiên Cương, Minh Vương Nội Đấu
 • #1137: Ép Minh Vương Đi
 • #1138: Miệt Thế Lại Xuất Hiện
 • #1139: Ta Không Cam Lòng!
 • #1140: Tướng Thần Chưa Thức Tỉnh
 • #1141: Không Nên Ngăn Cản
 • #1142: Vận Mệnh
 • #1143: Đã chuẩn bị xong?
 • #1144: Tô Phù Phản Bội
 • #1145: Nguồn Gốc Của Đại Trận Đô Thiên Thần Sát
 • #1146: Trục Xuất Thiên Cương
 • #1147: Chỉ Có Hai Con Đường
 • #1148: Phân Bố Của Các Thế Lực Lớn Trong Thiên Hạ
 • #1149: Đại Trận Chu Thiên Tinh Đấu Bị Lộ
 • #1150: Phong Ấn Hải Nhãn Bị Phá Hủy
 • #1151: Thôn Thiên Vĩ Thú
 • #1152: Bảo Bối Tốt
 • #1153: Giải Phong Ấn, Một Đám Thần Thú
 • #1154: Không Có Gì Không Ăn Được?
 • #1155: Diêm Xuyên Bị Ăn Sao?
 • #1156: Một Phần Sáu Lực Lượng Của Hoàng?
 • #1157: Thiên Đạo Tuần Hoàn?
 • #1158: Ta Không Thể Chết Được!
 • #1159: Biến Thành Màu Xanh
 • #1160: Thần Thú Thứ Năm
 • #1161: Nâng Ta Đi Vào
 • #1162: Cáo Trạng Đen
 • #1163: Thôn Thiên Vĩ Thú Nội Loạn
 • #1164: Xong Rồi Sao?
 • #1165: Đòn Nghiêm Trọng Của Tử Vi
 • #1166: Một Chưởng Giết Chết?
 • #1167: Diêm Xuyên Thức Tỉnh
 • #1168: Trường Sinh Đại Đế Là Ai?
 • #1169: Có Ai Quy Định?
 • #1170: Tình Hình Chung Của Kỷ Thứ Hai
 • #1171: Phát Hiện Của Trường Sinh Đại Đế
 • #1172: Người Thừa Kế Thứ Hai...
 • #1173: Phong Tỏa Hoàng Tuyền Lộ
 • #1174: Phải Làm Sao Bây Giờ?
 • #1175: Diêm Xuyên Thứ Ba
 • #1176: Thiên Đạo Tuần Hoàn
 • #1177: Cảm Thấy Nghi Ngờ
 • #1178: Mai Phục Tại Lạc Dương
 • #1179: Thú Giao Hoán
 • #1180: Bị Truy Sát
 • #1181: Thiêu Biển Đốt Trời
 • #1182: Tổ Tiên?
 • #1183: Mẫn Hoàng
 • #1184: Chung Quy Quá Yếu
 • #1185: Thông Thiên Và Võ Chiếu Trốn Ra Được
 • #1186: Thỏa Thuận
 • #1187: Nằm Vùng
 • #1188: Trường Sinh Đại Đế Gặp Nạn
 • #1189: Hội Chiến Tại Cửa Tùng Giang
 • #1190: Âm Mưu Tráo Đổi
 • #1191: Ngươi Là Ai?
 • #1192: Hình Thái Thứ Tư Của Biển Máu
 • #1193: Diêm Xuyên Đổi Lại Thân Thể
 • #1194: Bộ Tộc Nhân Xà?
 • #1195: Xà Tinh Tinh
 • #1196: Hồ Lô Hư Vọng?
 • #1197: Trường Sinh Đại Đế Tuyên Chiến
 • #1198: Đến Tây Hải Long Cung
 • #1199: Chiếm Lĩnh Tây Hải Long Cung
 • #1200: Gia Hỏa Âm Hồn Bất Tán!
 • #1201: Tam Đế Vây Khốn Tru Tiên
 • #1202: Thôn Thiên Lấy Lại Thân Thể
 • #1203: Có Người Khác Đang Ẩn Nấp Sao?
 • #1204: Thế
 • #1205: Thế Chi Kiếm
 • #1206: Biến Số
 • #1207: Nguyện Hóa Giải Một Lần Nguy Cơ
 • #1208: Toàn Diện Phản Công
 • #1209: Đáng Tiếc, Các Ngươi Quá Ngu
 • #1210: Đại Chu Phục Quốc
 • #1211: Lại Chiến Đấu Tại Cương Vực Vĩnh Hằng
 • #1212: Thanh Long Đại Đế Đột Kích
 • #1213: Lùng Bắt Thanh Long Đại Đế!
 • #1214: Làm ra thú giao hoán
 • #1215: Loạn lưu xuất hiện
 • #1216: Lực Phòng Ngự Đứng Đầu
 • #1217: Tử Vi Đại Đế Tới
 • #1218: Ngạo Nghễ Nhìn Thiên Hạ
 • #1219: Thần Thông Không Gian
 • #1220: Ý Chí Chiến Đấu Của Khổng Hoàng Thiên
 • #1221: Quà Tặng Của Khổng Hoàng Thiên
 • #1222: Ước Hẹn Cùng Vây Bắt
 • #1223: Khổng Hoàng Thiên Vs Tử Vi Đại Đế
 • #1224: Thần Thông Cướp Đoạt
 • #1225: Bảy Viên Yêu Chí
 • #1226: Giết Giết Giết
 • #1227: Đại Đức Chi Ấn
 • #1228: Kiếm Nhập Vào Thân Thể Diêm Xuyên
 • #1229: Vũ hóa
 • #1230: Chuẩn Bị Tìm Ai Để Ra Tay?
 • #1231: Con Mắt Đáng Sợ
 • #1232: Ảnh Hưởng Đến Tâm Tính
 • #1233: Thập Thất Trọng Thiên, Khám Phá Sinh Tử?
 • #1234: Rút Sinh Bổ Tử
 • #1235: Diệt Tử Vi Đại Đế
 • #1236: Đổi Nghiệp Vị Đại Đế
 • #1237: Ta Không Cam Lòng
 • #1238: Thực Lực Của Minh Hà Lão Tổ
 • #1239: Bốn Giới Sẽ Lập Tức Hợp Nhất!
 • #1240: Cương Thi Diêm Xuyên Vs Thanh Long Đại Đế
 • #1241: Mệnh Số Là Chân Long?
 • #1242: Thiên Giới Đại Trăn
 • #1243: Thiên Địa Va Chạm Mạnh
 • #1244: Thiên hạ sẽ đại loạn
 • #1245: Đi Sứ Tới Thế Giới Đại Thiên
 • #1246: Tỉ Lệ Một So Với Một Vạn
 • #1247: Ta Cũng Muốn Đi
 • #1248: Người Ngoài Hành Tinh Tới Địa Cầu
 • #1249: Đây Là Thiên Đường Sao?
 • #1250: Lạnh Nhạt
 • #1251: Thế Giới Đại Ác Xông Tới
 • #1252: Nghênh Chiến
 • #1253: Tin Tức Từ Phía Bàn Sinh
 • #1254: Phản Vật Chất
 • #1255: Có Loại Đấu Pháp Này Sao?
 • #1256: Chung Sơn
 • #1257: Quát Lui Liên Thần
 • #1258: Ta Sẽ Báo Thù
 • #1259: Hóa Đá Thành Vàng
 • #1260: Khổng Gia Thần Phục
 • #1261: Liên Hệ Nhân Quả
 • #1262: Thiên Đào Chi Kiếm
 • #1263: Lùng Bắt Kẻ Phản Bội!
 • #1264: Binh Phạt Bàn Thạch Phong
 • #1265: Ép Bộ Tộc Bàn Thạch Rời Đi
 • #1266: Chuyện Này Bắt Đầu Thú Vị Rồi!
 • #1267: Kiếm Ngạo
 • #1268: Kiếm Ngạo Vs Thông Thiên
 • #1269: Đây Là Chủ Ý Của Ngươi Sao?
 • #1270: Giá Họa
 • #1271: Bàn Sinh Hiến Tế
 • #1272: Bộ Tộc Bàn Thạch Vs Các Ác Ma
 • #1273: Tướng Thần Xuất Thế, Vạn Thi Hành Lễ
 • #1274: Tương Lai Nghịch Thiên Chém Mệnh Số?
 • #1275: Liên Thần Vs Tướng Thần!
 • #1276: Thập Ngũ Trọng Thiên
 • #1277: Ý Chí Của Khổng Hoàng Thiên?
 • #1278: Sát Ý Của Minh Vương
 • #1279: Lại Dung Hợp Hai Cương Vực
 • #1280: Lại Gặp Mặt?
 • #1281: Năng Lực Đối Kháng Liên Thần
 • #1282: Liên Thần Tổn Thất Lớn
 • #1283: Ta Ăn Hắn, Chính Là Hợp Tác!
 • #1284: Thần Giới Xuất Thế
 • #1285: Tranh Đất
 • #1286: Phát Thiệp Anh Hùng Khắp Nơi
 • #1287: Cuộc Chiến Giữa Hai Thế Giới
 • #1288: Đánh Chiếm Thế Giới Đại Thiện
 • #1289: Chế Ngự Dễ Dàng
 • #1290: Thần Phục, Hoặc Là Chết?
 • #1291: Quái Vật Sao?
 • #1292: Thế Giới Thứ Nhất Uy Thế Hung Mãnh Vô Hạn
 • #1293: Liên Thần Bị Đánh Bại
 • #1294: Ngự Thiên Bị Tính Kế
 • #1295: Một Quyền Phân Định Thắng Thua
 • #1296: Ngự Thiên Bị Tính Kế (2)
 • #1297: Thông Thiên Đã Chết
 • #1298: Không từ bất cứ thủ đoạn nào
 • #1299: Thân thể tướng thần hoàn mỹ
 • #1300: Phong Ấn Liên Thần?
 • #1301: Cõi Âm Sát Nhập
 • #1302: Tuyên Chiến Thế Giới Đại Ác!
 • #1303: Mỏi Mắt Trông Chờ
 • #1304: Di Thư Của Bách Hoàng
 • #1305: Diêm Xuyên Xông Vào Tấn Công
 • #1306: Diêm Xuyên Vs Liên Thần
 • #1307: Phụ Tử Đánh Nhau
 • #1308: Nghiệt Tử
 • #1309: Giết Chết Con Trai Của Hắn Sao?
 • #1310: Ký Sinh
 • #1311: Phụ Tử Các Ngươi Làm Cái Gì Vậy?
 • #1312: Thú Giao Hoán Xuất Hiện
 • #1313: Ngươi Mới Là Kẻ Sắp Chết!
 • #1314: Phân Thân Liên Thần Bị Luyện Hóa
 • #1315: Uất Ức Của Thiên Cương
 • #1316: Uất Ức Của Thiên Cương (2)
 • #1317: Ngọn Lửa Hy Vọng
 • #1318: Thắng Bại Đã Phân
 • #1319: Tướng Thần Đột Kích
 • #1320: Sư Huynh Liên Thần
 • #1321: Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỷ Thứ Hai
 • #1322: Chờ Lúc Yếu Mà Vào
 • #1323: Có Lẽ Có Tai Họa Lớn
 • #1324: Một Kiếm Chứng Minh Thực Lực
 • #1325: Đến Thần Giới
 • #1326: Mở Phong Ấn
 • #1327: Mệnh Số Phong Ấn
 • #1328: Đại Khí Tôn
 • #1329: Kinh Biến
 • #1330: Là Vận Mệnh Của Nàng
 • #1331: Bất Ngờ Cứu Viện
 • #1332: Đại Khí Tôn Bất Diệt?
 • #1333: Chỉ Địch Nổi Một Chưởng?
 • #1334: Không Nể Tình Huynh Đệ
 • #1335: Đại Hội Đồ Tôn
 • #1336: Hi Sinh Mình, Thành Toàn Hậu Duệ?
 • #1337: Âm Mưu Của Sát Đế
 • #1338: Ba Đại Tuyệt Thế Thần Binh
 • #1339: Quần Hùng Hội Tụ Trung Thiên Châu
 • #1340: Quần Hùng Đấu Trong Vô Cực (1)
 • #1341: Quần Hùng Đấu Trong Vô Cực (2)
 • #1342: Thực Lực Của Đông Phương Bất Bại
 • #1343: Đoạt Thân Thể
 • #1344: Đại Khí Tôn Bại, Mệnh Số Hiện!
 • #1345: Xin Nhờ Mọi Người!
 • #1346: Tu Mạng
 • #1347: Định Âm Châu
 • #1348: Tướng Thần Vũ Hóa
 • #1349: Mở Mang Bờ Cõi
 • #1350: Không Tình Nguyện
 • #1351: Tế Đàn Đại Đế Thứ Bảy
 • #1352: Thứ Chủ Hay Chân Chủ
 • #1353: Chiếm Đoạt Đại Ác
 • #1354: Thể Ngộ Thế Gian
 • #1355: Thiên Chi Đạo
 • #1356: Bí Mật Thiên Địa?
 • #1357: Thắng
 • #1358: Chờ Chiến Đấu Một Trận
 • #1359: Phần Mộ Tiên Vương
 • #1360: Phá phong ấn Mệnh Số
 • #1361: Đại Thế Tôn xuất hiện
 • #1362: Ký Thác Lực Lượng Một Quốc
 • #1363: Quỷ Cốc Tử Ra Tay
 • #1364: Quỷ Cốc Tử vs Đại Thế Tôn
 • #1365: Ngươi đã thất bại!
 • #1366: Sự hung mãnh của Minh Hà lão tổ
 • #1367: Sự hung mãnh của Minh Hà lão tổ (2)
 • #1368: Thần Thông Thứ Tư
 • #1369: Nắm Giữ Ba Ngàn Thiên Đạo
 • #1370: Tái tạo thế giới
 • #1371: Có thể thành công?
 • #1372: Mệnh số lại xuất hiện
 • #1373: Ngọn lửa hi vọng
 • #1374: Đạo tặc vô sỉ
 • #1375: Phá phong đi ra
 • #1376: Kết thúc rồi sao?
 • #1377: Một chút cuối cùng
 • #1378: Thế giới mới sinh ra
 • #1379: Đại pháp đổi mạng
 • #1380: Tăng 256 lần?
 • #1381: Người nghịch ta, chết!
 • #1382: Minh Hà lão tổ tặng (1)
 • #1383: Minh Hà lão tổ tặng (2)
 • #1384: Tổ Long chí tôn năm xưa
 • #1385: Làm thuyết khách?
 • #1386: Hoàng đột phá
 • #1387: Tiên cổ bí bảo
 • #1388: Trời làm bàn, sao làm quân cờ
 • #1389: Đẩy nhau lên cao
 • #1390: Cân sức ngang tài
 • #1391: Đại đạo tôn
 • #1392: Người tiếp cận mệnh số nhất
 • #1393: Mẫu thân?
 • #1394: Hai đại đạo tôn sao?
 • #1395: Miêu Miêu gặp nạn
 • #1396: Đi quá giới hạn!
 • #1397: Lửa giận của Diêm Xuyên
 • #1398: Trả cái giá thê thảm nhất!
 • #1399: Lực đánh bại Phần Mộ
 • #1400: Người đâu?
 • #1401: Linh thần Phục Hy
 • #1402: Một nửa ý thức của mệnh số
 • #1403: Chủ nhân thiên ngoại thiên
 • #1404: Phát hiện kinh người
 • #1405: Phát hiện kinh người (2)
 • #1406: Màu thứ hai mươi?
 • #1407: Xóa ký ức Mệnh Số
 • #1408: Phục Hy chết
 • #1409: Yêu cầu của Đông Phương Bất Bại
 • #1410: Thôi Thiên võng
 • #1411: Binh phạt Thế Giới Đại Thiện
 • #1412: Hồng Quân giống như một câu đố
 • #1413: Lại đánh bại Phần Mộ Tiên Vương
 • #1414: Đức dày thiên địa
 • #1415: Tình thế bắt buộc
 • #1416: Đại Đức Tôn
 • #1417: Gian tế
 • #1418: Người con thứ ba của Diêm Xuyên
 • #1419: Uyển Nhi công chúa
 • #1420: Trẫm đã nhìn nhầm
 • #1421: Lão sư
 • #1422: Sự cường hãn của Hồng Quân
 • #1423: Võ Chiếu đột phá
 • #1424: Điên sao?
 • #1425: Mệnh số vào cuộc
 • #1426: Ngươi muốn làm gì?
 • #1427: Nạp lấy lực lượng của muôn dân
 • #1428: Đoạt thân thể võ chiếu
 • #1429: Khống chế mệnh số
 • #1430: Lo lắng của Đại Hoàng Tôn
 • #1431: Dự tính thật sâu
 • #1432: Mệnh Số thoát khỏi tù đày, nhị thập trọng thiên!
 • #1433: Cùng đối chiến Mệnh Số
 • #1434: Mấy năm cuối cùng
 • #1435: Một biện pháp cực đoan
 • #1436: Tự đi con đường của mình
 • #1437: Thiếu hụt
 • #1438: Chỉ có thể chuyển thế
 • #1439: Kế hoạch của Đông Phương Bất Bại
 • #1440: Cải thiên hoán địa, long trời lở đất
 • #1441: Phá nát thiên đạo
 • #1442: Mệnh số mới
 • #1443: Phong hồi lộ chuyển
 • #1444: Ta sẽ ngăn cản
 • #1445: Hạt giống của Bách Hoàng
 • #1446: Vuốt rồng
 • #1447: Thiên địa chi linh
 • #1448: Lừa gạt
 • #1449: Người người như rồng
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.7]

Related posts

Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh

TiKay

Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

TiKay

Yêu Hầu Ngộ Không

TiKay

Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

TiKay

Thiên Ảnh

TiKay

Ngự Linh Nữ Đạo

TiKay

Leave a Reply