Tiên Hiệp

Tam Thốn Nhân Gian

Tinh không cổ kiếm, vạn tộc tiến hóa, Phiêu Miểu đạo viện, ai dám tranh phong

Thiên hạ vạn vật, thần binh bất hủ, vũ trụ thương khung, Thái Hư xưng tôn

Thanh mộc tuổi tác, ung dung mục chi, ý nghĩa vui sướng, đúng như triều dương

Thiếu niên Bảo Nhạc, tâm hoài mộng tưởng, lấy binh nhập đạo, chỉ thiên trích nguyệt

Hoạn lộ nhiều thăng trầm, pháp khí khắc chi, Linh Bảo chế chi, pháp binh trấn chi. . . Như đều không quả, thần binh chém chi!

Bỗng nhiên thu tay, mới biết. . . Ngẩng đầu ba thước đã mất Thần Minh, lòng bàn tay ba tấc mới là nhân gian.


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Nhĩ Căn
  •  
  •  
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 26 Average: 3.5]

Related posts

Tham Thiên

TiKay

Đệ Cửu Tinh Môn

TiKay

Tiên Đan Cấp Nhĩ Độc Dược Quy Ngã

TiKay

Cực Vũ Huyền Đế

TiKay

Hồng Hoang Chi Thái Nhất Chứng Đạo Lộ

TiKay

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

TiKay

1 comment

Lê Minh Quang May 15, 2021 at 7:08 pm

ad upload tiếp chương mới đi. Mình thấy truyện cv ra đến chương 1279 rồi. Mình đang nghe dở. Bộ truyện này hay.

Reply

Leave a Reply