Tiên Hiệp

Tam Thốn Nhân Gian

Tinh không cổ kiếm, vạn tộc tiến hóa, Phiêu Miểu đạo viện, ai dám tranh phong

Thiên hạ vạn vật, thần binh bất hủ, vũ trụ thương khung, Thái Hư xưng tôn

Thanh mộc tuổi tác, ung dung mục chi, ý nghĩa vui sướng, đúng như triều dương

Thiếu niên Bảo Nhạc, tâm hoài mộng tưởng, lấy binh nhập đạo, chỉ thiên trích nguyệt

Hoạn lộ nhiều thăng trầm, pháp khí khắc chi, Linh Bảo chế chi, pháp binh trấn chi. . . Như đều không quả, thần binh chém chi!

Bỗng nhiên thu tay, mới biết. . . Ngẩng đầu ba thước đã mất Thần Minh, lòng bàn tay ba tấc mới là nhân gian.


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nhĩ Căn
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0001.mp32018-06-18 17:41
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0002.mp32018-06-18 17:41
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0003.mp32018-06-18 17:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0004.mp32018-06-18 17:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0005.mp32018-06-18 17:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0006.mp32018-06-18 17:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0007.mp32018-06-18 17:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0008.mp32018-06-18 17:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0009.mp32018-06-18 17:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0010.mp32018-06-18 17:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0011.mp32018-06-18 17:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0012.mp32018-06-18 17:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0013.mp32018-06-18 17:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0014.mp32018-06-18 17:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0015.mp32018-06-18 17:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0016.mp32018-06-18 17:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0017.mp32018-06-18 17:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0018.mp32018-06-18 17:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0019.mp32018-06-18 17:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0020.mp32018-06-18 17:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0021.mp32018-06-18 17:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0022.mp32018-06-18 17:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0023.mp32018-06-18 17:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0024.mp32018-06-18 17:46
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0025.mp32018-06-18 17:46
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0026.mp32018-06-18 17:46
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0027.mp32018-06-18 17:46
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0028.mp32018-06-18 17:46
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0029.mp32018-06-18 17:47
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0030.mp32018-06-18 17:47
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0031.mp32018-06-18 17:47
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0032.mp32018-06-18 17:47
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0033.mp32018-06-18 17:47
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0034.mp32018-06-18 17:48
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0035.mp32018-06-18 17:48
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0036.mp32018-06-18 17:48
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0037.mp32018-06-18 17:48
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0038.mp32018-06-18 17:48
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0039.mp32018-06-18 17:48
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0040.mp32018-06-19 22:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0041.mp32018-06-19 22:09
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0042.mp32018-06-20 18:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0043.mp32018-06-20 19:00
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0044.mp32018-06-22 00:25
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0045.mp32018-06-22 00:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0046.mp32018-06-22 18:54
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0047.mp32018-06-22 18:56
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0048.mp32018-06-24 01:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0049.mp32018-06-24 01:46
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0050.mp32018-06-24 04:47
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0051.mp32018-06-25 21:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0052.mp32018-06-25 22:01
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0053.mp32018-06-25 22:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0054.mp32018-06-26 19:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0055.mp32018-06-26 19:50
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0056.mp32018-06-28 00:11
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0057.mp32018-06-28 00:14
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0058.mp32018-06-28 18:38
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0059.mp32018-06-28 18:41
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0060.mp32018-07-02 18:13
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0061.mp32018-07-02 18:13
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0062.mp32018-07-02 18:13
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0063.mp32018-07-02 18:14
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0064.mp32018-07-02 18:14
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0065.mp32018-07-02 18:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0066.mp32018-07-02 18:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0067.mp32018-07-02 18:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0068.mp32018-07-03 22:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0069.mp32018-07-03 22:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0070.mp32018-07-05 18:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0071.mp32018-07-05 18:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0072.mp32018-07-05 18:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0073.mp32018-07-05 18:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0074.mp32018-07-06 18:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0075.mp32018-07-06 18:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0076.mp32018-07-07 21:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0077.mp32018-07-07 21:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0078.mp32018-07-08 19:25
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0079.mp32018-07-08 19:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0080.mp32018-07-09 19:38
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0081.mp32018-07-09 19:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0082.mp32018-07-10 18:04
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0083.mp32018-07-10 18:06
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0084.mp32018-07-11 21:57
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0085.mp32018-07-11 21:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0086.mp32018-07-12 18:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0087.mp32018-07-12 18:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0088.mp32018-07-13 15:23
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0089.mp32018-07-13 15:24
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0090.mp32018-07-14 19:28
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0091.mp32018-07-14 19:29
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0092.mp32018-07-16 17:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0093.mp32018-07-16 17:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0094.mp32018-07-16 17:47
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0095.mp32018-07-16 17:48
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0096.mp32018-07-17 18:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0097.mp32018-07-17 18:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0098.mp32018-07-18 19:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0099.mp32018-07-18 19:16
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0100.mp32018-07-19 19:06
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0101.mp32018-07-19 19:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0102.mp32018-07-20 17:06
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0103.mp32018-07-20 17:07
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0104.mp32018-07-21 07:17
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0105.mp32018-07-22 04:33
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0106.mp32018-07-22 04:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0107.mp32018-07-23 06:51
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0108.mp32018-07-23 06:52
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0109.mp32018-07-23 14:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0110.mp32018-07-24 05:06
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0111.mp32018-07-24 19:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0112.mp32018-07-25 19:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0113.mp32018-07-25 19:33
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0114.mp32018-07-26 19:22
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0115.mp32018-07-26 19:24
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0116.mp32018-07-27 19:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0117.mp32018-07-27 19:09
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0118.mp32018-07-28 16:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0119.mp32018-07-28 16:33
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0120.mp32018-07-29 16:33
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0121.mp32018-07-29 16:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0122.mp32018-07-30 18:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0123.mp32018-07-30 18:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0124.mp32018-07-31 19:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0125.mp32018-07-31 20:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0126.mp32018-07-31 20:10
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0127.mp32018-07-31 20:12
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0128.mp32018-08-01 18:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0129.mp32018-08-01 18:29
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0130.mp32018-08-02 16:46
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0131.mp32018-08-02 16:47
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0132.mp32018-08-03 18:31
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0133.mp32018-08-03 18:33
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0134.mp32018-08-04 16:02
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0135.mp32018-08-04 16:04
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0136.mp32018-08-04 16:05
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0137.mp32018-08-06 18:51
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0138.mp32018-08-06 18:52
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0139.mp32018-08-06 18:53
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0140.mp32018-08-06 18:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0141.mp32018-08-07 16:07
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0142.mp32018-08-07 16:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0143.mp32018-08-08 17:04
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0144.mp32018-08-08 17:05
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0145.mp32018-08-10 18:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0146.mp32018-08-10 18:41
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0147.mp32018-08-10 18:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0148.mp32018-08-10 18:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0149.mp32018-08-11 17:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0150.mp32018-08-11 17:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0151.mp32018-08-12 18:05
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0152.mp32018-08-12 18:07
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0153.mp32018-08-13 18:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0154.mp32018-08-13 18:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0155.mp32018-08-13 18:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0156.mp32018-08-14 16:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0157.mp32018-08-14 16:28
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0158.mp32018-08-15 19:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0159.mp32018-08-15 19:33
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0160.mp32018-08-16 15:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0161.mp32018-08-16 16:01
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0162.mp32018-08-17 16:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0163.mp32018-08-17 16:04
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0164.mp32018-08-18 18:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0165.mp32018-08-18 18:23
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0166.mp32018-08-19 16:18
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0167.mp32018-08-19 16:20
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0168.mp32018-08-20 16:24
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0169.mp32018-08-20 16:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0170.mp32018-08-21 18:10
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0171.mp32018-08-21 18:12
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0172.mp32018-08-22 15:37
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0173.mp32018-08-22 15:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0174.mp32018-08-23 18:16
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0175.mp32018-08-23 18:18
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0176.mp32018-08-24 17:00
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0177.mp32018-08-24 17:01
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0178.mp32018-08-25 17:29
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0179.mp32018-08-25 17:31
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0180.mp32018-08-26 17:50
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0181.mp32018-08-26 17:52
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0182.mp32018-08-26 17:53
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0183.mp32018-08-28 05:22
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0184.mp32018-08-28 05:23
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0185.mp32018-08-28 05:24
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0186.mp32018-08-29 05:31
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0187.mp32018-08-29 05:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0188.mp32018-08-30 04:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0189.mp32018-08-30 04:33
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0190.mp32018-08-30 13:31
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0191.mp32018-08-31 04:51
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0192.mp32018-09-01 06:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0193.mp32018-09-01 06:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0194.mp32018-09-01 06:41
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0195.mp32018-09-02 22:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0196.mp32018-09-02 22:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0197.mp32018-09-02 22:47
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0198.mp32018-09-03 16:19
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0199.mp32018-09-03 16:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0200.mp32018-09-05 06:28
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0201.mp32018-09-05 06:31
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0202.mp32018-09-05 06:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0203.mp32018-09-05 15:36
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0204.mp32018-09-07 07:12
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0205.mp32018-09-07 07:14
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0206.mp32018-09-07 07:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0207.mp32018-09-07 17:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0208.mp32018-09-09 02:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0209.mp32018-09-09 02:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0210.mp32018-09-10 04:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0211.mp32018-09-10 04:10
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0212.mp32018-09-10 04:11
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0213.mp32018-09-10 14:36
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0214.mp32018-09-11 04:49
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0215.mp32018-09-12 15:23
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0216.mp32018-09-12 15:24
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0217.mp32018-09-12 15:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0218.mp32018-09-14 03:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0219.mp32018-09-14 03:17
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0220.mp32018-09-15 06:01
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0221.mp32018-09-15 06:04
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0222.mp32018-09-15 06:06
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0223.mp32018-09-15 18:57
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0224.mp32018-09-16 20:52
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0225.mp32018-09-16 20:56
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0226.mp32018-09-24 13:56
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0227.mp32018-09-24 13:57
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0228.mp32018-09-18 04:50
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0229.mp32018-09-19 07:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0230.mp32018-09-19 07:46
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0231.mp32018-09-19 16:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0232.mp32018-09-20 15:04
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0233.mp32018-09-20 15:09
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0234.mp32018-09-21 17:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0235.mp32018-09-22 17:00
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0236.mp32018-09-22 17:02
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0237.mp32018-09-22 17:04
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0238.mp32018-09-23 19:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0239.mp32018-09-23 19:05
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0240.mp32018-09-25 06:46
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0241.mp32018-09-25 06:48
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0242.mp32018-09-25 06:51
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0243.mp32018-09-25 15:20
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0244.mp32018-09-26 14:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0245.mp32018-09-26 14:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0246.mp32018-09-28 06:01
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0247.mp32018-09-28 06:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0248.mp32018-09-28 06:04
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0249.mp32018-09-28 14:49
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0250.mp32018-10-01 09:25
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0251.mp32018-10-01 09:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0252.mp32018-10-01 09:30
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0253.mp32018-10-01 09:33
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0254.mp32018-10-01 09:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0255.mp32018-10-02 05:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0256.mp32018-10-02 05:30
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0257.mp32018-10-02 14:36
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0258.mp32018-10-03 14:05
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0259.mp32018-10-03 14:07
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0260.mp32018-10-04 14:51
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0261.mp32018-10-04 14:53
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0262.mp32018-10-05 15:19
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0263.mp32018-10-05 15:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0264.mp32018-10-06 16:22
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0265.mp32018-10-06 16:25
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0266.mp32018-10-07 15:31
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0267.mp32018-10-07 15:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0268.mp32018-10-08 15:30
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0269.mp32018-10-08 15:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0270.mp32018-10-10 03:23
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0271.mp32018-10-10 03:25
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0272.mp32018-10-10 18:09
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0273.mp32018-10-10 18:10
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0274.mp32018-10-11 14:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0275.mp32018-10-11 15:02
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0276.mp32018-10-12 14:50
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0277.mp32018-10-12 14:52
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0278.mp32018-10-13 16:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0279.mp32018-10-13 17:00
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0280.mp32018-10-14 16:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0281.mp32018-10-14 16:28
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0282.mp32018-10-15 14:54
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0283.mp32018-10-15 14:57
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0284.mp32018-10-16 14:50
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0285.mp32018-10-16 14:53
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0286.mp32018-10-17 06:29
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0287.mp32018-10-17 14:41
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0288.mp32018-10-18 15:23
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0289.mp32018-10-18 15:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0290.mp32018-10-19 15:56
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0291.mp32018-10-19 15:57
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0292.mp32018-10-20 17:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0293.mp32018-10-20 17:11
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0294.mp32018-10-21 17:17
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0295.mp32018-10-21 17:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0296.mp32018-10-23 02:46
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0297.mp32018-10-23 02:48
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0298.mp32018-10-24 04:04
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0299.mp32018-10-24 04:06
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0300.mp32018-10-24 04:10
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0301.mp32018-10-24 14:31
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0302.mp32018-10-26 04:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0303.mp32018-10-26 04:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0304.mp32018-10-26 04:50
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0305.mp32018-10-26 14:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0306.mp32018-10-27 15:48
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0307.mp32018-10-27 15:51
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0308.mp32018-10-28 18:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0309.mp32018-10-28 19:02
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0310.mp32018-10-29 15:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0311.mp32018-10-29 15:36
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0312.mp32018-10-30 15:24
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0313.mp32018-10-30 15:25
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0314.mp32018-11-01 02:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0315.mp32018-11-01 02:05
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0316.mp32018-11-01 15:07
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0317.mp32018-11-01 15:12
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0318.mp32018-11-02 14:54
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0319.mp32018-11-02 14:56
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0320.mp32018-11-03 16:17
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0321.mp32018-11-03 16:23
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0322.mp32018-11-04 17:07
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0323.mp32018-11-04 17:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0324.mp32018-11-05 16:28
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0325.mp32018-11-05 16:30
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0326.mp32018-11-06 15:52
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0327.mp32018-11-06 15:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0328.mp32018-11-07 16:31
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0329.mp32018-11-07 16:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0330.mp32018-11-09 05:05
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0331.mp32018-11-09 05:07
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0332.mp32018-11-09 05:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0333.mp32018-11-09 15:38
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0334.mp32018-11-10 15:53
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0335.mp32018-11-10 15:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0336.mp32018-11-11 19:23
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0337.mp32018-11-11 19:24
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0338.mp32018-11-12 17:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0339.mp32018-11-12 17:31
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0340.mp32018-11-13 16:52
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0341.mp32018-11-13 16:57
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0342.mp32018-11-15 17:14
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0343.mp32018-11-15 17:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0344.mp32018-11-15 17:17
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0345.mp32018-11-15 17:18
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0346.mp32018-11-16 16:48
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0347.mp32018-11-16 16:52
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0348.mp32018-11-17 17:31
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0349.mp32018-11-17 17:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0350.mp32018-11-19 01:20
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0351.mp32018-11-19 01:24
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0352.mp32018-11-19 16:53
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0353.mp32018-11-19 16:57
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0354.mp32018-11-21 05:33
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0355.mp32018-11-21 05:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0356.mp32018-11-21 05:36
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0357.mp32018-11-21 15:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0358.mp32018-11-22 18:12
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0359.mp32018-11-22 18:13
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0360.mp32018-11-23 17:31
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0361.mp32018-11-23 17:36
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0362.mp32018-11-24 19:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0363.mp32018-11-24 19:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0364.mp32018-11-25 17:47
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0365.mp32018-11-25 17:51
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0366.mp32018-11-26 15:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0367.mp32018-11-26 15:16
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0368.mp32018-11-27 16:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0369.mp32018-11-27 16:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0370.mp32018-11-28 17:01
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0371.mp32018-11-28 17:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0372.mp32018-11-29 16:09
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0373.mp32018-11-29 16:10
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0374.mp32018-11-30 16:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0375.mp32018-11-30 16:29
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0376.mp32018-12-01 18:48
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0377.mp32018-12-01 18:51
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0378.mp32018-12-02 17:31
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0379.mp32018-12-02 17:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0380.mp32018-12-04 04:57
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0381.mp32018-12-04 04:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0382.mp32018-12-04 05:01
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0383.mp32018-12-04 16:51
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0384.mp32018-12-05 16:46
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0385.mp32018-12-06 16:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0386.mp32018-12-07 17:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0387.mp32018-12-08 17:16
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0388.mp32018-12-09 17:38
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0389.mp32018-12-11 19:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0390.mp32018-12-11 19:06
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0391.mp32018-12-12 06:01
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0392.mp32018-12-13 16:22
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0393.mp32018-12-14 16:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0394.mp32018-12-16 20:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0395.mp32018-12-16 20:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0396.mp32018-12-17 16:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0397.mp32018-12-18 16:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0398.mp32018-12-19 17:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0399.mp32018-12-20 17:24
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0400.mp32018-12-21 16:18
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0401.mp32018-12-23 00:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0402.mp32018-12-23 19:12
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0403.mp32018-12-24 16:53
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0404.mp32018-12-25 18:04
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0405.mp32018-12-26 16:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0406.mp32018-12-27 16:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0407.mp32018-12-29 17:47
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0408.mp32018-12-29 17:49
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0409.mp32018-12-30 19:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0410.mp32018-12-31 16:09
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0411.mp32019-01-01 17:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0412.mp32019-01-02 16:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0413.mp32019-01-02 16:38
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0414.mp32019-01-03 16:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0415.mp32019-01-03 16:29
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0416.mp32019-01-04 16:37
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0417.mp32019-01-04 16:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0418.mp32019-01-05 19:12
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0419.mp32019-01-05 19:13
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0420.mp32019-01-06 18:33
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0421.mp32019-01-06 18:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0422.mp32019-01-08 17:17
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0423.mp32019-01-08 17:19
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0424.mp32019-01-08 17:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0425.mp32019-01-08 17:23
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0426.mp32019-01-09 15:54
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0427.mp32019-01-09 15:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0428.mp32019-01-10 06:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0429.mp32019-01-11 16:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0430.mp32019-01-11 16:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0431.mp32019-01-11 16:46
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0432.mp32019-01-12 14:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0433.mp32019-01-13 23:54
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0434.mp32019-01-14 16:07
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0435.mp32019-01-15 17:16
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0436.mp32019-01-16 17:06
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0437.mp32019-01-17 15:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0438.mp32019-01-18 17:18
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0439.mp32019-01-19 16:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0440.mp32019-01-19 16:22
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0441.mp32019-01-21 22:17
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0442.mp32019-01-21 22:19
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0443.mp32019-01-21 22:20
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0444.mp32019-01-21 22:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0445.mp32019-01-23 17:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0446.mp32019-01-23 17:36
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0447.mp32019-01-23 17:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0448.mp32019-01-23 17:41
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0449.mp32019-01-24 16:14
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0450.mp32019-01-24 16:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0451.mp32019-01-25 16:06
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0452.mp32019-01-25 16:07
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0453.mp32019-01-26 20:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0454.mp32019-01-26 21:00
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0455.mp32019-01-27 17:50
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0456.mp32019-01-27 17:53
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0457.mp32019-01-28 15:54
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0458.mp32019-01-28 15:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0459.mp32019-01-29 15:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0460.mp32019-01-29 15:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0461.mp32019-01-30 17:14
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0462.mp32019-01-30 17:16
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0463.mp32019-01-31 16:09
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0464.mp32019-01-31 16:11
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0465.mp32019-02-01 16:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0466.mp32019-02-01 16:29
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0467.mp32019-02-02 17:06
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0468.mp32019-02-02 17:07
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0469.mp32019-02-03 16:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0470.mp32019-02-03 16:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0471.mp32019-02-09 16:51
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0472.mp32019-02-09 16:52
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0473.mp32019-02-11 03:54
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0474.mp32019-02-11 03:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0475.mp32019-02-11 15:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0476.mp32019-02-11 15:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0477.mp32019-02-14 08:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0478.mp32019-02-14 08:22
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0479.mp32019-02-14 08:22
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0480.mp32019-02-14 08:22
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0481.mp32019-02-14 08:23
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0482.mp32019-02-15 04:36
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0483.mp32019-02-15 04:37
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0484.mp32019-02-15 15:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0485.mp32019-02-16 17:18
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0486.mp32019-02-16 17:18
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0487.mp32019-02-17 19:09
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0488.mp32019-02-17 19:09
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0489.mp32019-02-18 16:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0490.mp32019-02-18 16:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0491.mp32019-02-19 18:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0492.mp32019-02-19 18:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0493.mp32019-02-20 18:16
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0494.mp32019-02-20 18:16
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0495.mp32019-02-21 19:11
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0496.mp32019-02-21 19:12
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0497.mp32019-02-22 19:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0498.mp32019-02-22 19:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0499.mp32019-02-23 18:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0500.mp32019-02-23 18:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0501.mp32019-02-24 16:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0502.mp32019-02-24 16:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0503.mp32019-02-25 16:49
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0504.mp32019-02-25 16:49
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0505.mp32019-02-27 03:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0506.mp32019-02-27 03:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0507.mp32019-02-28 06:56
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0508.mp32019-02-28 06:56
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0509.mp32019-02-28 06:56
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0510.mp32019-03-01 20:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0511.mp32019-03-01 20:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0512.mp32019-03-01 20:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0513.mp32019-03-05 19:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0514.mp32019-03-05 19:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0515.mp32019-03-05 19:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0516.mp32019-03-05 19:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0517.mp32019-03-05 19:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0518.mp32019-03-05 19:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0519.mp32019-03-05 19:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0520.mp32019-03-05 19:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0521.mp32019-03-07 17:29
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0522.mp32019-03-07 17:29
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0523.mp32019-03-07 17:29
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0524.mp32019-03-07 17:29
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0525.mp32019-03-09 05:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0526.mp32019-03-09 05:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0527.mp32019-03-09 05:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0528.mp32019-03-09 05:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0529.mp32019-03-09 16:51
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0530.mp32019-03-10 16:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0531.mp32019-03-10 16:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0532.mp32019-03-11 05:04
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0533.mp32019-03-11 15:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0534.mp32019-03-13 10:23
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0535.mp32019-03-13 10:24
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0536.mp32019-03-13 10:24
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0537.mp32019-03-13 10:24
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0538.mp32019-03-14 07:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0539.mp32019-03-14 16:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0540.mp32019-03-15 17:56
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0541.mp32019-03-15 17:56
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0542.mp32019-03-16 16:12
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0543.mp32019-03-16 16:13
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0544.mp32019-03-17 19:36
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0545.mp32019-03-17 19:37
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0546.mp32019-03-18 18:28
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0547.mp32019-03-18 18:28
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0548.mp32019-03-19 16:28
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0549.mp32019-03-19 16:28
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0550.mp32019-03-20 17:12
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0551.mp32019-03-20 17:12
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0552.mp32019-03-21 16:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0553.mp32019-03-21 16:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0554.mp32019-03-22 16:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0555.mp32019-03-22 16:42
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0556.mp32019-03-26 09:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0557.mp32019-03-26 09:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0558.mp32019-03-26 09:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0559.mp32019-03-26 09:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0560.mp32019-03-26 09:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0561.mp32019-03-26 09:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0562.mp32019-03-26 09:28
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0563.mp32019-03-27 04:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0564.mp32019-03-27 04:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0565.mp32019-03-27 15:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0566.mp32019-03-28 16:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0567.mp32019-03-28 16:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0568.mp32019-03-29 16:02
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0569.mp32019-03-29 16:02
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0570.mp32019-03-29 16:02
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0571.mp32019-03-30 18:28
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0572.mp32019-03-30 18:29
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0573.mp32019-03-31 15:53
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0574.mp32019-03-31 15:53
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0575.mp32019-04-01 17:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0576.mp32019-04-01 17:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0577.mp32019-04-03 17:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0578.mp32019-04-03 17:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0579.mp32019-04-03 17:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0580.mp32019-04-03 17:03
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0581.mp32019-04-04 16:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0582.mp32019-04-04 16:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0583.mp32019-04-05 18:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0584.mp32019-04-05 18:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0585.mp32019-04-06 16:01
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0586.mp32019-04-06 16:01
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0587.mp32019-04-09 05:16
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0588.mp32019-04-09 05:17
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0589.mp32019-04-09 05:17
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0590.mp32019-04-09 05:17
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0591.mp32019-04-09 05:18
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0592.mp32019-04-12 07:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0593.mp32019-04-12 07:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0594.mp32019-04-12 07:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0595.mp32019-04-13 17:02
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0596.mp32019-04-14 17:54
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0597.mp32019-04-15 16:13
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0598.mp32019-04-16 18:00
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0599.mp32019-04-17 17:04
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0600.mp32019-04-19 19:22
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0601.mp32019-04-19 19:22
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0602.mp32019-04-20 19:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0603.mp32019-04-20 19:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0604.mp32019-04-22 07:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0605.mp32019-04-22 07:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0606.mp32019-04-22 07:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0607.mp32019-04-22 16:09
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0608.mp32019-04-23 17:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0609.mp32019-04-23 17:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0610.mp32019-04-24 19:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0611.mp32019-04-24 19:22
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0612.mp32019-04-25 18:07
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0613.mp32019-04-25 18:07
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0614.mp32019-04-26 16:50
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0615.mp32019-04-26 16:50
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0616.mp32019-04-27 20:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0617.mp32019-04-27 20:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0618.mp32019-04-28 19:47
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0619.mp32019-04-28 19:48
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0620.mp32019-04-29 18:00
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0621.mp32019-04-29 18:00
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0622.mp32019-04-30 18:20
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0623.mp32019-04-30 18:20
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0624.mp32019-05-01 18:13
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0625.mp32019-05-01 18:13
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0626.mp32019-05-02 16:54
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0627.mp32019-05-02 16:54
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0628.mp32019-05-04 04:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0629.mp32019-05-04 04:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0630.mp32019-05-04 04:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0631.mp32019-05-04 17:18
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0632.mp32019-05-05 17:53
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0633.mp32019-05-05 17:54
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0634.mp32019-05-10 01:19
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0635.mp32019-05-10 01:19
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0636.mp32019-05-10 01:20
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0637.mp32019-05-10 01:20
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0638.mp32019-05-10 01:20
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0639.mp32019-05-10 01:20
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0640.mp32019-05-10 01:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0641.mp32019-05-10 01:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0642.mp32019-05-12 01:57
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0643.mp32019-05-12 01:57
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0644.mp32019-05-12 01:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0645.mp32019-05-12 01:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0646.mp32019-05-12 17:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0647.mp32019-05-12 17:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0648.mp32019-05-14 18:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0649.mp32019-05-14 18:43
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0650.mp32019-05-14 18:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0651.mp32019-05-15 16:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0652.mp32019-05-15 16:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0653.mp32019-05-16 16:06
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0654.mp32019-05-16 16:06
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0655.mp32019-05-17 19:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0656.mp32019-05-17 19:39
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0657.mp32019-05-18 17:18
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0658.mp32019-05-18 17:18
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0659.mp32019-05-19 18:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0660.mp32019-05-19 18:35
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0661.mp32019-05-20 16:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0662.mp32019-05-20 16:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0663.mp32019-05-22 05:16
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0664.mp32019-05-22 05:16
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0665.mp32019-05-22 05:16
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0666.mp32019-05-22 17:15
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0667.mp32019-05-23 15:59
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0668.mp32019-05-25 15:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0669.mp32019-05-29 03:23
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0670.mp32019-06-01 16:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0671.mp32019-06-06 18:49
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0672.mp32019-06-10 16:10
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0673.mp32019-06-17 18:27
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0674.mp32019-06-21 16:10
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0675.mp32019-06-26 15:22
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0676.mp32019-07-01 16:34
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0677.mp32019-07-02 15:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0678.mp32019-07-03 17:57
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0679.mp32019-07-04 17:08
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0680.mp32019-07-05 16:21
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0681.mp32019-07-08 08:06
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0682.mp32019-07-09 16:44
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0683.mp32019-07-10 16:53
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0684.mp32019-07-11 16:26
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0685.mp32019-07-15 17:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0686.mp32019-07-15 17:58
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0687.mp32019-07-17 18:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0688.mp32019-07-17 18:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0689.mp32019-07-23 12:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0690.mp32019-07-23 12:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0691.mp32019-07-23 12:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0692.mp32019-07-23 12:40
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0693.mp32019-07-26 08:14
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0694.mp32019-07-27 06:52
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0695.mp32019-07-29 18:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0696.mp32019-07-29 18:55
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0697.mp32019-07-30 19:00
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0698.mp32019-08-01 19:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0699.mp32019-08-01 19:32
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0700.mp32019-08-03 06:49
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0701.mp32019-08-06 02:19
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0702.mp32019-08-07 05:45
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0703.mp32019-08-07 16:05
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0704.mp32019-08-08 17:17
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0705.mp32019-08-09 17:13
 • #706: Sao Kim phòng vệ chiến!2019-08-12 16:46
 • #707: Khống thi!2019-08-13 16:43
 • #708: Ra trận!2019-08-14 17:00
 • #709: Du Nhiên lâm!2019-08-15 17:29
 • #710: Luyện hóa Sao Kim!2019-08-16 16:52
 • #711: Trần Mạch Phong!2019-08-19 17:43
 • #712: Đã từng người yêu!2019-08-20 18:50
 • #713: Tiểu tỷ tỷ, tuyệt đối không phải ta!2019-08-22 01:06
 • #714: Làm người chớ có quá phách lối!2019-08-22 18:21
 • #715: Minh Tử trở về!2019-08-23 18:33
 • #716: Sao Hoả chiến khải!2019-08-26 17:19
 • #717: Chỉ có một trận chiến!2019-08-27 18:37
 • #718: Không chữa!2019-08-30 19:44
 • #719: Minh khí xuất thế!2019-08-30 19:45
 • #720: Minh Tử lâm thế!2019-08-30 19:45
 • #721: Du Nhiên bản thể!2019-09-05 02:11
 • #722: Mục tiêu: Diêm Vương tinh2019-09-05 02:11
 • #723: Vương Bảo Nhạc chuyên môn chiến trường!2019-09-05 02:11
 • #724: Minh Vương Quan!2019-09-05 16:53
 • #725: Xóa đi!2019-09-06 19:31
 • #726: Ám Yến kế hoạch!2019-09-09 09:21
 • #727: Sư huynh đến!2019-09-11 03:49
 • #728: Thiên Đạo hạo kiếp!2019-09-11 17:00
 • #729: Lên đường!2019-09-12 17:32
 • #730: Ngoài ý muốn. . .2019-09-13 17:21
 • #731: Mặt là cái gì?2019-09-17 18:02
 • #732: Long Nam Tử!2019-09-17 18:02
 • #733: Thánh Đào môn!2019-09-18 17:37
 • #734: Chân thành chi tâm!2019-09-19 19:56
 • #735: Thánh Đào môn cơ duyên?2019-09-20 17:02
 • #736: Hạ mã uy?2019-09-23 17:54
 • #737: Này, lại gặp mặt!2019-09-24 17:22
 • #738: Cướp đường!2019-09-26 19:12
 • #739: Tất cả chớ động!2019-09-26 19:12
 • #740: Bội thu!2019-09-27 18:42
 • #741: Đục nước béo cò!2019-09-30 17:20
 • #742: Làm ván lớn!2019-10-01 18:33
 • #743: Không phải tộc ta, cùng ta có liên can gì!2019-10-02 19:25
 • #744: Khởi hành!2019-10-03 18:06
 • #745: Thần Mục! Yểm Mục!2019-10-04 17:54
 • #746: Thần Mục hoàng tộc!2019-10-08 19:18
 • #747: Dị chủng văn minh!2019-10-10 22:26
 • #748: Ma Thần lâm thế!2019-10-10 22:27
 • #749: Thông Thần thời cơ!2019-10-11 19:24
 • #750: Minh Hỏa đồ dị!2019-10-14 18:11
 • #751: Hoàng tộc đoạt xá?2019-10-15 18:59
 • #752: Thu phục Đức Khôn Tử!2019-10-16 23:31
 • #753: Xác lập phương hướng!2019-10-19 19:13
 • #754: Cướp ta? !2019-10-19 19:13
 • #755: Linh Tiên che chở2019-10-25 23:17
 • #756: Giả Tiên giáng lâm!2019-10-25 23:17
 • #757: Chưởng Thiên biên cảnh!2019-10-25 23:17
 • #758: Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ!2019-10-25 23:17
 • #759: Chớ chọc Pháp Binh sư!2019-10-25 23:18
 • #760: Lại đến hằng tinh!2019-10-29 00:29
 • #761: Bộ phận truyền thừa!2019-10-29 18:08
 • #762: Tấn công!2019-10-29 18:08
 • #763: Phong ấn!2019-10-30 18:45
 • #764: Thượng Tiên Đan!2019-10-31 18:58
 • #765: Thông Thần trung kỳ!2019-11-01 18:17
 • #766: Chưởng Thiên Hình Tiên Tông!2019-11-05 00:07
 • #767: Có điểm gì là lạ!2019-11-05 19:29
 • #768: Lăng U tiên tử!2019-11-06 17:58
 • #769: Băng Phượng quân đoàn!2019-11-13 01:57
 • #770: Nữ đoàn!2019-11-13 01:57
 • #771: Đưa nhầm người!2019-11-13 01:57
 • #772: Sủng vật Trác Nhất Tiên? !2019-11-13 01:57
 • #773: Các tỷ tỷ dừng bước!2019-11-14 23:59
 • #774: Di tích thần bí!2019-11-14 23:59
 • #775: Thiên thạch kỳ dị!2019-11-17 10:06
 • #776: Bản vương tử!2019-11-18 18:35
 • #777: Đội ơn đi, lão nô!2019-11-19 18:39
 • #778: Cực Ngũ Tử!2019-11-20 18:07
 • #779: Xác định địa vị!2019-11-21 18:15
 • #780: Nuôi không quen?2019-11-23 19:58
 • #781: Phượng Khởi!2019-11-25 18:11
 • #782: Cái quỷ gì?2019-11-25 18:11
 • #783: Bảo Nhạc rời núi!2019-11-27 19:19
 • #784: Đến đánh ta!2019-11-27 19:20
 • #785: Thiện duyên!2019-11-28 19:14
 • #786: Xây quân tư cách!2019-11-29 18:40
 • #787: Gặp mặt lão tổ!2019-12-04 08:55
 • #788: Thông Thần hậu kỳ!2019-12-04 08:55
 • #789: Liệt Mệnh!2019-12-05 08:11
 • #790: Cự tuyệt!2019-12-05 19:18
 • #791: Hạ tông khiêu chiến!2019-12-09 17:40
 • #792: Liệt Mệnh, thắng được!2019-12-09 17:40
 • #793: Một cái lý do!2019-12-10 17:44
 • #794: Hù dọa một chút!2019-12-13 17:50
 • #795: Đảo ngược!2019-12-13 17:50
 • #796: Hành trình chinh đồ!2019-12-14 17:12
 • #797: Tu La tràng!2019-12-17 06:04
 • #798: Thạch Linh văn minh!2019-12-17 16:52
 • #799: Thạch Nhân lão tổ!2019-12-18 18:26
 • #800: Ít chọc mới tốt!2019-12-19 17:52
 • #801: Làm người phải khiêm tốn!2019-12-20 17:58
 • #802: Bản nguyên trao đổi!2019-12-20 17:58
 • #803: Hy sinh to lớn!2019-12-23 18:14
 • #804: Cố nhân!2019-12-27 09:48
 • #805: Đáng tiếc không phải ngươi!2019-12-27 09:48
 • #806: Nhân sinh như kịch!2019-12-27 09:48
 • #807: Mặt nạ đầu heo!2019-12-27 17:19
 • #808: Nhiệm vụ mở ra!2020-01-01 19:16
 • #809: Vàng thau lẫn lộn!2020-01-01 19:16
 • #810: Đục nước béo cò!2020-01-02 17:53
 • #811: Toàn thân là đùa giỡn!2020-01-02 17:53
 • #812: Hiện trường phát sóng trực tiếp!2020-01-03 17:47
 • #813: Linh Tiên giáng lâm!2020-01-06 18:26
 • #814: Một con chim!2020-01-07 17:54
 • #815: Ngươi mắng ta?2020-01-08 17:55
 • #816: Tay cụt phân thân!2020-01-09 17:44
 • #817: Thích hợp ăn cướp!2020-01-14 17:57
 • #818: Đánh lén!2020-01-14 17:57
 • #819: Nhạc phụ lại cứu ta một lần!2020-01-14 17:58
 • #820: Thao thiên sát cơ!2020-01-17 17:15
 • #821: Huyết sắc hoa nở!2020-01-17 17:15
 • #822: Chiến Linh Tiên!2020-01-20 17:59
 • #823: Kịch chiến!2020-01-20 17:59
 • #824: Chém!2020-01-21 18:16
 • #825: Thanh âm tái hiện!2020-01-22 17:04
[Total: 18   Average: 3.6/5]

Related posts

Ta Không Muốn Làm Yêu Hoàng Thời Gian

TiKay

Chàng Rể Ma Giới

TiKay

Trọng Sinh Tối Cường Nữ Đế

TiKay

Leave a Reply