Huyền HuyễnTiên Hiệp

Tiên Đình Phong Đạo Truyện

Thiếu niên Tô Đình, nắm Lục Áp truyền thừa, vượt qua tiên hiệp thần thoại thế giới.

Luyện thành Trảm Tiên Phi Đao, thành tựu lôi hỏa thân thể.

Trên chấn mây xanh, dưới nhiếp u minh.

Chư thiên thần tiên, không dám phạm giả.

“Ta có một đao, chư thiên vạn giới, thần tiên yêu ma, không có không sợ giả!”

Converter: khaox8896

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lục Nguyệt Quan Chủ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tô Đình
 • #2: Truyền thừa
 • #3: Cổ độc
 • #4: Nhưng là đồng nam hay không?
 • #5: Tranh đấu!
 • #6: Kinh biến!
 • #7: Tát đậu thành binh
 • #8: Dư hoạn
 • #9: Một đao trảm Âm Thần!
 • #10: Phương bắc Cổ đạo
 • #11: Đại địch ý đồ đến
 • #12: Chí bảo bên trong gặp chân truyền!
 • #13: Chân khí ngưng tụ thành, kéo dài tuổi thọ hơn trăm
 • #14: Công tử nhà họ Vương
 • #15: Con buôn tiểu nhân, phố phường lời đồn đãi
 • #16: Nhập thế xuất thế, tích phúc tam thế
 • #17: Lại một vị nhân vật không thể trêu chọc
 • #18: Con đường tu hành
 • #19: Yến không tốt yến
 • #20: Sự lên!
 • #21: Lao ngục tai ương
 • #22: Tô Đình sự lên, lôi bộ truyền thừa
 • #23: Huyện lệnh thăm tù
 • #24: Thi pháp!
 • #25: Sát niệm
 • #26: Tin đồn
 • #27: Tô tiên sinh
 • #28: Quy nhà
 • #29: Mưa gió nổi lên
 • #30: Tùng lão nhắc nhở
 • #31: Nhân kiếp
 • #32: Thiên kiếp
 • #33: Không nặng thần kiếp trọng nhân kiếp
 • #34: Nhiều ngày tĩnh tu, Chân khí bổ ích
 • #35: Khế ước việc
 • #36: Khế ước biến cố
 • #37: Công đường
 • #38: Thẩm án, nhân chứng
 • #39: Công đường quỷ biện!
 • #40: Thư pháp đại gia
 • #41: Tôn gia!
 • #42: Cơ duyên!
 • #43: Nhạt tích như không dấu vết
 • #44: Lại lên công đường, Tôn gia mây đen
 • #45: Một hồi thắng bại
 • #46: Dư tiếng
 • #47: Vô địch một chữ chân ngôn
 • #48: Tô gia cửa hàng
 • #49: Cái gọi là thiên y vô phùng? Làm Tô tiểu gia ngốc a?
 • #50: Bí ẩn tới cực điểm phòng tối
 • #51: Thanh Long Bàn Thủy Cục
 • #52: Phá cục, vào thất
 • #53: Yên tĩnh địa thất, u lam ao nước
 • #54: Bát quái chi cục, Tô thị máu
 • #55: Tô thị chí bảo
 • #56: Thần đao!
 • #57: Vàng ngọc sinh thủy, tu hành nước quý
 • #58: Tôn gia mưu đồ
 • #59: Khảm Lăng Tô gia
 • #60: Sự vẫn chưa xong
 • #61: Dưỡng đao
 • #62: Tầng hai, Lôi Quang!
 • #63: Thiên Lôi Kiếm Chỉ, Ngũ hành lực sĩ
 • #64: Thông tuệ Tô Duyệt Tần
 • #65: Trước cửa Tôn gia gặp Tô Đình
 • #66: Đinh Đầu Thất Tiễn Thư
 • #67: Ngũ Linh Bàn Vận Thuật ( trên )
 • #68: Ngũ Linh Bàn Vận Thuật ( dưới )
 • #69: Báo án!
 • #70: Án giả!
 • #71: Nói đến liền đến
 • #72: Tùng lão phát biểu: Không tài không đủ để dưỡng đạo
 • #73: Tùng lão: Ngươi vừa nãy nói cái gì?
 • #74: Nếu không biết xấu hổ, liền không muốn mò mặt
 • #75: Tô tiên sinh giáo dục năm quái
 • #76: Niềm vui bất ngờ
 • #77: Tôn gia mù mịt
 • #78: Sự truyền
 • #79: Hà thủ ô cách dùng
 • #80: Tôn gia khách tới!
 • #81: Hồn phách ly tán
 • #82: Hàn khí
 • #83: Hàn Đỉnh chi thân
 • #84: Liệt Nguyên Hỏa Mộc, Khảm Lăng Tô gia
 • #85: Tô Đình: Tôn gia gia chủ khẳng định là ốm chết
 • #86: Đinh Đầu Thất Tiễn Thư ( trên )
 • #87: Đinh Đầu Thất Tiễn Thư ( trung )
 • #88: Đinh Đầu Thất Tiễn Thư ( hạ )
 • #89: Sự tất
 • #90: Sự truyền!
 • #91: Phương Khánh tới chơi
 • #92: Đi về u minh Địa phủ môn hộ
 • #93: Muốn lấy lại công đạo người đáng thương
 • #94: Một chiếc xe ngựa
 • #95: Vạn dặm xa xôi đi tìm cái chết
 • #96: Tô Đình lễ vật, Khảm Lăng chi quan
 • #97: Dương ta thần miếu tên
 • #98: Tiềm Long ra uyên, chim non giương cánh
 • #99: 5 quái tướng theo
 • #100: Tô mỗ nhân chính diện cơ hội xuất thủ đến rồi!
 • #101: Vương gia lão gia, công tử nhà họ Đường
 • #102: Thủy hành lực sĩ!
 • #103: Đại khai sát giới
 • #104: Tô Đình bản lĩnh
 • #105: Cảnh Tú huyện
 • #106: Đinh gia
 • #107: Ngươi rõ ràng cái gì?
 • #108: Cửu Thiên Thập Địa Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Y Thần Bảo Điển
 • #109: Cổ độc
 • #110: Xà trứng
 • #111: Bạch xà ấp
 • #112: Đinh gia lão tam
 • #113: Tỉnh Túc Tinh thần, Cảnh Tú hà bá
 • #114: Kiếm sơn! Kiếm các!
 • #115: Còn sót lại kiếm ý
 • #116: Chữ giấu kiếm ý, Đông Đấu tinh quan
 • #117: Ngộ kiếm! Luyện kiếm!
 • #118: Ánh đao hóa rồng bay quanh người
 • #119: Phi kiếm tiểu thành!
 • #120: Khảm Lăng Tô gia
 • #121: Nhận thân, chuyện làm ăn, giảm giá
 • #122: Có thể cần lòng dạ độc ác tiết kiệm tiền tài?
 • #123: Chỉ sợ giả heo ăn hổ?
 • #124: Phi kiếm tu hành, tộc lão nghị sự
 • #125: Tai bay vạ gió
 • #126: Thiệp mời
 • #127: Thần thái phong lưu như ta, trừ bỏ tham gia hội thơ, còn có thể làm gì?
 • #128: Này quần gà trống còn muốn bắt nạt chính mình?
 • #129: Nhàn nhân dong tài vọng luận ngã
 • #130: Uy hiếp toàn trường
 • #131: Một đầu thơ hay ép Khảm Lăng Tô mỗ nhân
 • #132: Đinh Nghiệp tới chơi
 • #133: Dựa thế
 • #134: Tô gia chí bảo, mượn đao giết người
 • #135: Bộ đồ mới, bức tranh
 • #136: Áo đỏ ma nữ
 • #137: Thượng nhân Âm Thần
 • #138: Chuyện này quả thật ngược chủ!
 • #139: Án mạng
 • #140: Thỉnh giáo! ( canh hai )
 • #141: Thiên hiện ra dị tượng! ( canh ba )
 • #142: Long Hổ Huyền Đan ( đặt mua! ! ! )
 • #143: Đạo môn Thánh địa, Nguyên Phong sơn dấu ấn
 • #144: Bạch Kham sơn ( canh ba! )
 • #145: Bảo bối, ngươi muốn đi nhận thân sao? ( canh tư )
 • #146: Dưới cây mỹ nhân
 • #147: Trăm Trong núi tinh linh ( sáu càng! Cầu đặt mua! Cầu vé tháng! )
 • #148: Trong cây Thánh địa, đạo nhân dấu vết ( bảy càng! )
 • #149: Đạo nhân Cát Chính Hiên, xấu bụng tiểu tinh linh ( tám càng! )
 • #150: Yêu Hổ phong châu, đầy bụng ý nghĩ xấu
 • #151: Ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ đồ!
 • #152: Yêu Hổ động phủ, trước điện thảm trạng ( minh chủ thêm chương! )
 • #153: Trong điện phá trận ( canh tư! )
 • #154: Lòng dạ độc ác, nguy cơ giấu diếm ( canh năm! )
 • #155: Lò luyện đan!
 • #156: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau!
 • #157: Quỷ dị ông lão ( vé tháng thêm chương! )
 • #158: Nguyên Phong sơn, Thông Huyền giới
 • #159: Đến Huyền đan, lấy phong châu, có địch tới gần
 • #160: Tô mỗ nhân danh tiết thuần khiết ở đâu?
 • #161: Bị lão già kia hãm hại?
 • #162: Hai thanh đao cùn, không đáng gì? ( canh một! )
 • #163: Liễu thị Ngũ Kiếm ( canh hai! Cầu đặt mua! )
 • #164: Gọi một câu chắc chắn phải chết, nhìn có thể hay không mạng sống? ( canh ba! )
 • #165: Tiểu tinh linh: Xin mời đi chịu chết, ngày mai hoá vàng mã! ( canh tư! )
 • #166: Hồ lô tái hiện! ( canh năm! Cầu đặt mua! Cầu vé tháng! )
 • #167: Trảm long!
 • #168: Thiên ý vô cùng!
 • #169: Ngàn cân treo sợi tóc ( canh ba! Đặt mua! Vé tháng! )
 • #170: Cái gọi là đại địch, chỉ đến như thế!
 • #171: Không tinh tướng cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào?
 • #172: Trấn áp toàn trường, Thượng nhân hiện thân
 • #173: Trực diện Thượng nhân!
 • #174: Sắc trời tối sầm!
 • #175: Xin mời bảo bối xoay người!
 • #176: Ty Thiên giám người đến
 • #177: Kiểm kê thu hoạch, trở về Tô gia
 • #178: Nguyên Phong sơn phụ nữ!
 • #179: Ngưng tựu thiên ý, xấu hổ xấu hổ
 • #180: Hung họa truyền thuyết
 • #181: Mời chào Tô Đình, chữa trị Hàn Đỉnh
 • #182: Kết bái!
 • #183: Tràn đầy sáo lộ trả lễ lại
 • #184: Lạc Bảo Kim Tiền Tô mỗ nhân
 • #185: Cái gọi là cơ duyên
 • #186: Hồ lô!
 • #187: Ái biệt ly
 • #188: Ty Thiên giám đạo sĩ
 • #189: Sư thúc!
 • #190: Lông dê xuất hiện ở trên thân dê
 • #191: Không cam lòng làm nô
 • #192: Ta vẫn là làm tiên nhân được rồi
 • #193: Lẽ nào sắp sửa xuất sư bất lợi?
 • #194: Bái kiến lão nhị gia!
 • #195: Các ngươi phải giúp ta dối trá?
 • #196: Kinh thành mây tuôn
 • #197: Cha ngươi đến rồi cũng phải khóc
 • #198: Sát cơ nghiêm nghị!
 • #199: Ty Thiên giám người đến
 • #200: Ngư Long trì
 • #201: Thạch tướng quân, Đỗ công tử
 • #202: Mua mua mua!
 • #203: Tất cả đều là giun dế, vì sao phân cao thấp
 • #204: Thu hoạch Cổ Xà, trong bóng tối ai
 • #205: Hành hỏa lực sĩ
 • #206: Cho ta cái mặt mũi
 • #207: Luyện cổ!
 • #208: Thực sự là một cái không an phận lão quái vật!
 • #209: Cổ Xà!
 • #210: Thân phận bại lộ
 • #211: Tô Đình vang dội tên gọi
 • #212: Thịnh hội sắp nổi lên
 • #213: Thịnh hội bắt đầu
 • #214: Ở tại nam uyển tám đống Đại Ngưu đạo nhân
 • #215: Đại Ngưu đạo nhân Tô Đình!
 • #216: Thịnh hội bắt đầu!
 • #217: Ẩn thân ông lão, lễ phép tiểu hỏa
 • #218: Sơn Hà Đồ!
 • #219: Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm
 • #220: Trong bức tranh, Tô Đình chi niệm
 • #221: Thế cuộc biến hóa
 • #222: Khắp nơi cách cục
 • #223: Bằng bản lãnh của mình
 • #224: Đưa tới cửa món ăn, Nguyên Phong sơn ý
 • #225: Diệt Âm Thần!
 • #226: Bẫy rập!
 • #227: Tần Thủ công tử, tàn huyết lạc đà gầy
 • #228: Cầm thú đạo huynh, ngươi này lạc đà gầy, cũng bị đào thải!
 • #229: Đắc thắng!
 • #230: Thịnh hội người đứng đầu
 • #231: Bế quan
 • #232: Chết sĩ diện thành Thượng nhân!
 • #233: Chân khí Ngưng Pháp lực, hồn phách hóa Âm Thần
 • #234: Ngũ Hành Giáp đỉnh
 • #235: Đắc thế Tô phản phái
 • #236: Đem Đại Ngưu đạo nhân chim bắn xuống cho ta
 • #237: Từ trên trời giáng xuống người khổng lồ!
 • #238: Xua hổ nuốt sói
 • #239: Va chạm!
 • #240: Cổ chi truyền thừa!
 • #241: Thiếu niên Chu Ôn
 • #242: Bị đánh lén Tô Đình!
 • #243: Tô Đình lạnh!
 • #244: La la la, ta là cuối cùng người thắng lớn!
 • #245: Bầu trời một tiếng vang thật lớn, Tô mỗ lóe sáng lên sàn
 • #246: Tô thị Đại Ngưu đạo nhân!
 • #247: Vô địch thiên hạ, cỡ nào cô quạnh
 • #248: Thịnh hội kết thúc
 • #249: Ban thuốc!
 • #250: Lấy gùi bỏ ngọc
 • #251: Luyện hóa hồ lô!
 • #252: Long Tước Tán Thân Quyết
 • #253: Lực sĩ, Thiên binh, Thần tướng
 • #254: Hoặc vì tín vật cũng?
 • #255: Dưỡng cổ chi pháp, lòng dạ chi thịnh
 • #256: Tâm có không phục, làm sao sinh không gặp thời
 • #257: Thiên tài cùng cường giả khác nhau
 • #258: Cự Thạch! Thần vị!
 • #259: Nguyên Phong đạo quan, vẽ lôi phù
 • #260: Luyện chế Trảm Tiên Phi Đao!
 • #261: Bước đầu hoàn thành! Lẳng lặng chờ phi đao!
 • #262: Nhị lão gia đã quên sự kiện!
 • #263: Làm thịnh hội người đứng đầu trách nhiệm!
 • #264: Quốc sư muốn nói ra quần không công nhận?
 • #265: Bắt chước Phiên Thiên Ấn!
 • #266: Trên đời Địa tiên! Đạo môn tử liên!
 • #267: Pháp ấn luyện thành! Hai tôn hung đồ!
 • #268: Rời kinh! Giết Đỗ Hằng!
 • #269: Đến từ chính nhị lão gia chỉ điểm
 • #270: Cảnh Tú huyện!
 • #271: Mèo giỡn chuột, đàn gảy tai trâu
 • #272: Qua lại người cũ, xưa nay ngươi ta
 • #273: Nguyên Linh Cầm Nã Thủ
 • #274: Đạp phá mây xanh!
 • #275: Tô Đại Ngưu! Ngươi cho bổn công tử dừng lại!
 • #276: Truy sát! Giết ngược lại!
 • #277: Long giáp hộ thân!
 • #278: Tru diệt Đỗ Hằng!
 • #279: Nhất thời thất thủ, hối hận thống khổ
 • #280: Thần sông sứ giả
 • #281: Đáy sông động phủ
 • #282: Mà nghe thần sông nói Lôi Thần
 • #283: Hà Thanh!
 • #284: Các thần phân chia
 • #285: Bao phủ ở Tô Đình trên người sương mù dày đặc
 • #286: Gặp chuyện bất bình
 • #287: Viên gạch giúp đỡ!
 • #288: Bá Thiên Thần Kiếm Lưu Khê Vân!
 • #289: Thần kiếm truyền thừa! Tô Đình hỏi đường!
 • #290: Quỷ Tăng! Tông chủ!
 • #291: Gạch đập Quỷ Tăng!
 • #292: Bách quỷ quấn quanh người
 • #293: Siêu độ âm hồn, công đức vô lượng
 • #294: Ngã xuống đất, có thể trắc vận thế hay không?
 • #295: Cổ đạo tông chủ
 • #296: Cưỡi gió mà chạy!
 • #297: Đuổi trốn không ngớt! Tìm kiếm che chở!
 • #298: Lên đến mây xanh, xuống đến u minh, thề giết Tô Đình!
 • #299: Ly Giang! Long Vương!
 • #300: Yêu tiên hiện thế!
 • #301: Nói cho cùng ngươi còn là kẻ gây họa?
 • #302: Lê sơn chi thế
 • #303: Tô Đình tức giận, đại khai sát giới!
 • #304: Trảm Tiên Phi Đao sắp thành!
 • #305: Địa tiên! Sơn thần!
 • #306: Tô Đình xuất quan!
 • #307: Lê sơn người khổng lồ!
 • #308: Lê sơn biến hóa, thần quang tái hiện
 • #309: Người khổng lồ trong núi!
 • #310: Thần vật hiện thế!
 • #311: Người khổng lồ vùng đan điền
 • #312: Thần uy mênh mông! Lực ép toàn trường!
 • #313: Bạch Kính Huyền dã tâm!
 • #314: Bạch Hổ Hàm Kiếm! Viên gạch đắc thủ!
 • #315: Xin mời bảo bối hiện thân!
 • #316: Mỗi người một ý
 • #317: Kinh sợ toàn trường!
 • #318: Sau đó cướp giết!
 • #319: Giết hết đến địch!
 • #320: Lê sơn chi thần
 • #321: Sơn thần giải thích nghi hoặc
 • #322: Rượu tiên xuất thế! Năm xưa khí vận!
 • #323: Năm xưa chuyện xưa! Quốc sư bị nghẹt!
 • #324: Đạp phá tầng năm!
 • #325: Tàn tạ thôn xóm
 • #326: Thôn trang quá khứ
 • #327: Chúng sinh quan ta như quan đạo!
 • #328: Rượu tiên bị đoạt!
 • #329: Tra xét Triệu Từ tên!
 • #330: Giết ngược lại!
 • #331: Tô Đình: Quay đầu lại ta liền cho ngươi làm thú cưỡi!
 • #332: Nội gian! Bỉ ổi!
 • #333: Dương Thần giết tới!
 • #334: Chân nhân truy sát!
 • #335: Thoát thân bị nghẹt, nói gặp cố nhân
 • #336: Trong núi đạo quan, Bá Thiên tổ sư
 • #337: Không chết không thôi!
 • #338: Lão đạo phát hiện
 • #339: Ta có một thuật, có thể chú Chân nhân
 • #340: Thương tới Chân nhân, rượu tiên bí ẩn
 • #341: Yêu Tiên dấu ấn, bảo vệ rượu tiên
 • #342: Chém chết Yêu Hổ dấu ấn!
 • #343: Uống vào rượu tiên, nhìn thấy thiên địa
 • #344: Tầng sáu!
 • #345: Thiên tư cao thấp, khác biệt một trời một vực
 • #346: Bắt đầu! Đinh Đầu Thất Tiễn Thư!
 • #347: Tô Đình chúc rượu!
 • #348: Đứng ngồi không yên, nôn nóng khôn kể
 • #349: Sấn người mê man, ý muốn tru diệt!
 • #350: Hỏa hầu viên mãn!
 • #351: Chú sát đại địch! Yêu long ngâm nga!
 • #352: Yêu long thoát vây! Đại nhật rơi rụng!
 • #353: Tô Đình trấn Giao Long!
 • #354: Trấn long chi pháp! Đi ngược lên trời!
 • #355: Thiên tứ!
 • #356: Giao Long chuyện xưa!
 • #357: Quốc sư chờ đợi ( canh hai )
 • #358: Quốc sư ý đồ ( canh ba )
 • #359: Quốc sư sáo lộ ( canh một )
 • #360: Thủ Chính đạo môn!
 • #361: Thủ Chính chưởng giáo
 • #362: Nhìn thấy Địa tiên, khí vận tử liên
 • #363: Tiêu cực lãn công Tô mỗ nhân!
 • #364: Địa tiên chỉ điểm!
 • #365: Đạo Tổ năm đó
 • #366: Địa tiên chi dị, Tô Đình tên
 • #367: Tiếng truyền Đại Chu, luyện hóa tiên liên
 • #368: Khí vận chi biến, Tô Đình chi ích
 • #369: Đạo Nguyên Tiên Tôn
 • #370: Nam Tường tiên pháp kỹ thuật trung tâm huấn luyện
 • #371: Thương Hà, thăng long, Chính Bản
 • #372: Vân Tấn lão đạo, bồi thường danh sách
 • #373: Tiểu tinh linh: Ta bóp chết ngươi!
 • #374: Duyệt thành đến rồi Tô Thần Quân
 • #375: Tứ phù, Phương Khánh
 • #376: Đạo sĩ thi pháp, quả phụ mời
 • #377: Đêm đạp quả phụ cửa!
 • #378: Thiên thần! Hung thần!
 • #379: Cùng thần giao dịch
 • #380: Âm Thần xuất thể, trực diện âm sai
 • #381: Địa phủ phán quan tự thân tới! ( canh một! )
 • #382: Âm minh phù chiếu ( canh hai )
 • #383: Tô Đình lưu lại giấy tờ! ( canh ba! )
 • #384: Thần thụ khô héo
 • #385: Khắp nơi xương khô, quỷ dị khó dò
 • #386: Khảm Lăng phong ba
 • #387: Tuân đạo nhân!
 • #388: Cái gọi là đều đại hoan hỉ
 • #389: Thiên thần tội ác?
 • #390: Thần trảo nứt núi
 • #391: Sơn thần hiện thân, Tô Đình đe dọa
 • #392: Tham Lang cùng Khuê Túc
 • #393: Thần thụ căn bản
 • #394: Thân hóa thần thụ, xem ác thần vị trí
 • #395: Trực diện thiên thần!
 • #396: Tự mình gặp thiên thần!
 • #397: Tô Đình đấu thiên thần!
 • #398: Bất diệt nguyên thần, không có sợ hãi
 • #399: Trảm tinh quan chi nguyên thần!
 • #400: Thân ngoại hóa thân
 • #401: Ất Mộc Thanh Lôi, thần thụ phục sinh
 • #402: Thiên nhãn thần thông
 • #403: Tô Đình mở thiên nhãn! ( canh hai! )
 • #404: Thiên nhãn nhìn thấy, tầm mắt phi phàm ( canh ba! )
 • #405: Cổ độc chuyện xưa, thiên nhãn sơ dùng ( canh tư! )
 • #406: Cầu thần bái phật, có thể linh nghiệm hay không?
 • #407: Bát Diệp Kiếm Quân
 • #408: Đi lên lạc lối Tô Thần Quân
 • #409: Thần mã truyền thuyết
 • #410: Gặp lại bảy tinh quái! ( canh một! )
 • #411: Tuần sông Thần sứ, gặp lại Nhan lão ( canh hai! )
 • #412: Phục Trọng sơn bí mật
 • #413: Hiển uy hàng hổ! ( canh tư! )
 • #414: Giá hổ mà đi, đồng thau cờ nhỏ
 • #415: Bầu trời một tiếng vang thật lớn, Thần quân lóe sáng lên sàn!
 • #416: Nguyên Phong sơn bí thuật! Tiễn Chỉ Vi Mã!
 • #417: Lôi Thần không phải Lôi Thần!
 • #418: Trong tượng thần chân tướng!
 • #419: Lôi Bộ tổng binh sứ giả!
 • #420: Các đời người coi miếu quy luật
 • #421: Sơn thần qua lại, Phục Trọng tiên sơn
 • #422: Vào Phục Trọng sơn
 • #423: Lý Tầm Cơ!
 • #424: Thi giải tiên!
 • #425: Nghịch chuyển luân hồi cử chỉ!
 • #426: Cấu tạo cầu nối, đặt chân trận pháp
 • #427: Nguyên Phong sơn khí đồ
 • #428: Kim Liên giả, ra dung nham mà bất tử!
 • #429: Địa hỏa mãnh liệt
 • #430: Vốn là Thanh Liên, sao hóa Kim Liên?
 • #431: Khắp núi hoa nở
 • #432: Cái kia mọc ra ba con mắt kỳ hoa
 • #433: Năm xưa bí ẩn, hỗn loạn quan hệ
 • #434: Không chỗ nào không biết người
 • #435: Muốn hướng về phương nào?
 • #436: Tục không chịu được Tô Đại Ngưu
 • #437: Kiến tạo pháp thuyền! Một thể như ý!
 • #438: Tô Đình ra biển
 • #439: Phồn hoa hải đảo
 • #440: Rốt cục đợi được đánh cướp!
 • #441: Cá voi lật sách
 • #442: Bán tiên chi kình, pháp lực vô cùng
 • #443: Vô địch tiểu tinh linh!
 • #444: Thiên Thụ Chi Sách, trên biển phàm nhân
 • #445: Tầm nhìn ông lão
 • #446: Phục sinh phương pháp! Tô Đình lai lịch! ( trăm vạn chữ! )
 • #447: Tô Đình sau lưng, vô cùng dây dưa ( canh hai )
 • #448: Trường sinh bất tử Vân Kính tiên sinh ( canh ba! )
 • #449: Huyền Không cốc! Thần tướng ra!
 • #450: Trung Nguyên các cùng cá voi giao dịch!
 • #451: Trung ương hải vực ( canh một )
 • #452: Vân Lệnh tông!
 • #453: Vô Địch Thần Quân, tra không tên này ( canh ba! )
 • #454: Mới mẻ hải đảo, Chân nhân đột kích
 • #455: Đau khổ Vân Lệnh tông chưởng môn
 • #456: Giống như đã từng quen biết đan đạo thủ pháp
 • #457: Cứu lại giết, cũng không phiền phức
 • #458: Chân long huyết thống
 • #459: Giao Long hiện thân
 • #460: Thần quân hàng long
 • #461: Giao Long mưu đồ
 • #462: Lấy xà đổi giao
 • #463: Hồi Xuân Đao!
 • #464: Tới gần hải đảo
 • #465: Trong đảo cổ đỉnh, thần bí tay đá
 • #466: Tiểu Tiên Ông Thần tướng giáp!
 • #467: Thành phố biển
 • #468: Trong biển mỹ thực! Tiểu Tiên Ông tên!
 • #469: Bại tận Đông Hải anh kiệt
 • #470: Đắc đạo thành tiên Cát Chính Hiên!
 • #471: Trời xanh làm hại ta!
 • #472: Náo nhiệt tiểu hoang đảo! Gia sư Cát Chính Hiên!
 • #473: Tiểu Tiên Ông hiện thân! Tô Thần Quân cảm khái!
 • #474: Cự nhận Thiên Đình sắc phong!
 • #475: Tô Thần Quân cùng Tiểu Tiên Ông
 • #476: Ta gặp núi xanh nhiều quyến rũ, liệu núi xanh gặp ta ứng như thế
 • #477: Cái đích cho mọi người chỉ trích!
 • #478: Thiên nhãn bắn ra, thủng trăm ngàn lỗ
 • #479: Thần quân vô địch!
 • #480: Hào khí đột ngột sinh ra Tô Thần Quân!
 • #481: Âm cực sinh dương, bắn chìm hòn đảo
 • #482: Ác đấu! Hỏa hầu! ( canh hai )
 • #483: Cho phép ta tu luyện chốc lát, đạp phá Dương Thần cảnh giới ( canh ba! )
 • #484: Âm Thần hóa dương! ( canh tư! )
 • #485: Dương Thần Chân Nhân Tô Thần Quân!
 • #486: Thái Tuế pháp kiếm Tề Tuyên!
 • #487: Tự phong đạo hạnh, công bằng một trận chiến!
 • #488: Thái Tuế Diễn Kiếp!
 • #489: Lôi đạo chính thống bí thuật!
 • #490: Thủy Nguyên Khốn Thần trận!
 • #491: Thắng bại!
 • #492: Đạo ý tức thiên ý!
 • #493: Tô Đình: Ngươi không cần quá mức tự ti
 • #494: Giấy sinh tử! ( canh ba! )
 • #495: Trảm Tiên Phi Đao, không có sợ hãi!
 • #496: Phong ba kết thúc ( canh một )
 • #497: Sau đó danh tiếng ( canh hai! )
 • #498: Đại Ngưu đạo nhân tên nguồn gốc ( bổ càng )
 • #499: Bản tọa Vô Địch Thần Quân, Tô Đình là vậy!
 • #500: Danh tiếng hiển hách ( canh một )
 • #501: Băng Thần Đồ Nguyên Kiếm ( canh hai )
 • #502: Tính toán ( canh ba )
 • #503: Trở về Trung Thổ, bị người một mũi tên
 • #504: Thần tiên thủ đoạn, tạo phản việc
 • #505: Nhân gian biến cố, Kim Liên chi trọng
 • #506: Này tượng thần không phải cái kia tượng thần!
 • #507: Thần quang tây chiếu, có thể gặp động thiên
 • #508: Nguyên Phong sơn trưởng lão Tô Đình!
 • #509: Bàn sơn thềm đá
 • #510: Tô Đình leo núi
 • #511: Có còn lẽ trời hay không rồi?
 • #512: Đạo ý ưu thế
 • #513: Bát Thủ Hỏa Long đạo
 • #514: Năm loại tiên thuật!
 • #515: Tiên thuật năm loại, phân thuộc ngũ hành!
 • #516: Một chưởng sinh ngũ hành, ngũ hành sinh vạn vật
 • #517: Như ở Đông Hải, có chiến tất ứng
 • #518: Thần quân truyền lại bí thuật!
 • #519: Chỉ điểm hậu bối, cần có thù lao
 • #520: Tiên thuật đối với tiên thuật!
 • #521: Tiên thuật bên trong chất chứa lôi đình
 • #522: Tùng Khê bị thua, Trần Hi mời chiến
 • #523: Thiên lôi thành trận! ( bổ càng! )
 • #524: Thanh Đế Phong Ma, Bạch Hổ phá trận ( canh tư bổ! )
 • #525: Tô Đình ban thuốc!
 • #526: Một chưởng sinh ngũ hành!
 • #527: Chưởng lùi bán tiên, bụi bậm lắng xuống
 • #528: Thanh Nguyên tổ sư đạo thống!
 • #529: Nguyên Phong sơn, Thông Huyền giới, Lục Nguyệt Quan
 • #530: Luận Tô trưởng lão chi vô địch tư bản!
 • #531: Trích tiên gặp gỡ
 • #532: Nguyên Phong sơn, Luyện Khí Các
 • #533: Tô Đình của cải!
 • #534: Pháp bảo luyện chế phương hướng
 • #535: Thanh Liên cùng Kim Liên
 • #536: Chưởng giáo triệu kiến, sự thiệp Kim Liên
 • #537: Phỏng tay Kim Liên
 • #538: Bia đá, hiện ra
 • #539: Súc Địa Thành Thốn!
 • #540: Thanh Đế tiên kiếm!
 • #541: Đường sứ!
 • #542: Cao tăng!
 • #543: Đạo Tổ sẽ không là cha ngươi thôi?
 • #544: Huyền Sách Đại Pháp Sư!
 • #545: Tô Đình tân pháp bảo!
 • #546: Diễu võ dương oai mang tới ta!
 • #547: Tô Đình rời núi!
 • #548: Kim Liên chi biến
 • #549: Xuyên thủng mây mù, vượt qua Nam Hải
 • #550: Thân cao tám thước, vòng eo tám thước nửa Đại Ngưu đạo nhân!
 • #551: Hoán Hoa các băng cung!
 • #552: Cổ tự bối trưởng lão Tô Đình!
 • #553: Hoán Hoa các!
 • #554: Đến từ Hoán Hoa các khiêu chiến!
 • #555: Kiếm của ngươi quá chậm! Kiếm của ngươi quá cùn!
 • #556: Mời chiến bán tiên! ( canh hai! )
 • #557: Đối đầu bán tiên kiếm ( canh ba! )
 • #558: Kiếm thương! Chưởng ấn! ( canh tư! )
 • #559: Thắng bại! ( canh năm! )
 • #560: Tỷ đệ gặp lại! ( canh một! )
 • #561: Tề Nhạc tới chơi! ( canh hai! )
 • #562: Nhà ngươi đệ tử chết trẻ, quan nhà ta đánh rắm? ( canh ba! )
 • #563: Ai cho ngươi gan hùm mật báo? ( canh tư! )
 • #564: Chớ quên hôm nay sự! ( canh năm! )
 • #565: Xích Kim Tâm Huyết
 • #566: Vân Cung cô nương đối với ta ấn tượng cũng còn tốt
 • #567: Hoa tiên cơ duyên
 • #568: Tiểu tinh linh sư nương
 • #569: Tô Đình chiến bán tiên! ( canh ba! )
 • #570: Phá trận! ( canh một! )
 • #571: Ta đến ngày nay trảm bán tiên! ( canh hai! )
 • #572: Cát Phán tự thân tới! Phong ba lan truyền! ( canh ba! )
 • #573: Trảm Tiên Phi Đao chi uy! ( canh một! )
 • #574: Trong phật quang trảm ma âm!
 • #575: Phật cùng ma
 • #576: Tô Đình gốc gác
 • #577: Kim Liên dị động duyên cớ
 • #578: Đông Hải người đến!
 • #579: Một thức thắng bại
 • #580: Lôi sinh vạn vật! Nhân gian chi biến!
 • #581: Phong ba dần lên
 • #582: Vấn tội!
 • #583: Tru diệt tà ma, có gì không thể? ( canh một )
 • #584: Tề Nhạc là ma! ( canh hai! )
 • #585: Muốn hướng về Địa phủ một chuyến! ( canh ba! )
 • #586: Phong thần việc, Ma Tổ qua lại! ( canh tư! )
 • #587: Dương Thần xuất khiếu! ( canh năm! )
 • #588: U Minh lối vào! Địa phủ vị trí! ( sáu càng! )
 • #589: Thập Phương Ly Tước!
 • #590: U Minh Địa phủ
 • #591: Thượng Minh Âm Thiên Tử!
 • #592: Mệnh Sinh Sách! ( canh hai! )
 • #593: Sự đã kết thúc ( canh ba! )
 • #594: Huyền Sách Đại Pháp Sư xin mời! ( canh một! )
 • #595: Lạc Việt quận Tô Đình, tra không người này! ( canh hai! )
 • #596: Cố thức gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui! ( canh ba! )
 • #597: Bối Âm sơn! ( canh một! )
 • #598: Trong Minh Ngục, thê lương quỷ hồn ( canh hai! )
 • #599: Thiên uy dư hoạn, mười tám Minh Ngục ( canh ba! )
 • #600: Huyền Sách Đại Pháp Sư! ( canh tư! )
 • #601: Năm màu tiên liên! Ma Tổ chân thân! ( canh năm! )
 • #602: Xin mời Tô Đình trảm ma! ( canh một! )
 • #603: Ma Tổ chân tướng!
 • #604: Thiên Đế bên dưới, chư thần bên trên
 • #605: Đế Quân giá lâm! Dị biến đột ngột sinh!
 • #606: Thế sự sao có thể làm lại?
 • #607: Trảm Huyền Sách! Diệt Ma Tổ!
 • #608: Ma đạo tông chủ Tô Quan, mười đời người lương thiện Ôn Kiều
 • #609: Địa phủ dư hoạn
 • #610: Lục đạo luân hồi vị trí!
 • #611: Trở về dương thế! Dị biến đột ngột sinh!
 • #612: Ngàn năm lão ma tính toán!
 • #613: Nguyên Phong sơn chưởng giáo sự cao minh!
 • #614: Gặp mặt chưởng giáo! ( canh một! )
 • #615: Tô Đình vấn tội! ( canh hai! )
 • #616: Nói rõ sự thật ( canh ba! )
 • #617: Chín tầng ngọc lâu!
 • #618: Động huyền lâu!
 • #619: Đi tới Thất Xích Bạch Hạc bộ tộc!
 • #620: Tô trưởng lão xuất hành!
 • #621: Huyền Không cốc chi nguyên! ( canh một! )
 • #622: Thất Xích Bạch Hạc tộc địa! ( canh hai! )
 • #623: Mưa gió dấu hiệu! ( canh ba! )
 • #624: Như không tiên liên, tự nhiên mạnh mẽ lấy! ( canh tư! )
 • #625: Gió nổi lên! Kinh thiên động địa! ( canh năm! )
 • #626: Phá trận Tiên bảo!
 • #627: Công phá Bạch Hạc tộc địa! ( canh hai! )
 • #628: Đại chiến hưng khởi! ( canh ba cầu đặt mua! )
 • #629: Tô Đình chiến lão hạc! ( canh một! )
 • #630: Bạch hạc đồng tử kiếm đạo truyền thừa!
 • #631: Súc Địa Thành Thốn! Thất Xích Vô Địch! ( canh ba! Cầu đặt mua! )
 • #632: Kiếm lên! ( canh một! )
 • #633: Kiếm tên! Kinh Phong Vũ!
 • #634: Thiên biến vạn hóa! Thân bất tử! ( canh ba! )
 • #635: Ngũ Linh Bàn Vận Thuật! ( canh một! )
 • #636: Thanh Đế ngừng chiến! ( canh hai! )
 • #637: Tô Đình mưu tính! Thanh Đế ghi chép!
 • #638: Đạo môn ba thức pháp kiếm!
 • #639: Phong ba dần truyền!
 • #640: Tiên bảo lâu thuyền! Ứng Phong chuyển thế!
 • #641: Trảm trừ ma hoạn! Thần sông hiện thân!
 • #642: Quan trắc Ly Giang! Trực diện Long Vương!
 • #643: Chữa trị thần bảo! Sơn thần thù lao!
 • #644: Các tông trù bị!
 • #645: Chữa trị thần giáp!
 • #646: Tô Đình pháp thuyền!
 • #647: Cổ Thần Phế Khư!
 • #648: Thủ Chính đạo môn! Vân Khang! ( canh một! )
 • #649: Nham thạch Thiên binh! Ma đạo chi hoạn! ( canh hai! )
 • #650: Ứng Phong chuyển thế! Chính Tiên đạo môn! ( canh ba! )
 • #651: Ngũ Hành Giáp bí mật! ( canh tư! )
 • #652: Giương cung bạt kiếm! Sát cơ nghiêm nghị! ( canh năm! )
 • #653: Ma đoạn Hoán Hoa các! ( canh một! )
 • #654: Tô Đình trừ ma! ( canh hai! )
 • #655: Hư không ma đao! ( canh ba! )
 • #656: Ngươi tới ta đi! Thân bất tử! ( canh tư! )
 • #657: Diệt ma đoạt đao! ( canh năm! )
 • #658: Hoán Hoa các bị tập kích chi nghi ( canh một! )
 • #659: Lẫn nhau ngờ vực! ( canh hai! )
 • #660: Tô Đình hiềm nghi! ( canh ba! )
 • #661: Trấn Ngục Ma Đao! ( canh tư! )
 • #662: Ma Tông đích truyền! Đương đại Ma Quân! ( canh năm! Cầu đặt mua! )
 • #663: Ly Tước Tiên Nhãn! ( canh một! )
 • #664: Vân Khang ngã xuống! ( canh hai! )
 • #665: Thần tướng giáp chi uy! ( canh ba! Cầu đặt mua! )
 • #666: Có thể muốn thay vào đó? ( canh tư! )
 • #667: Vân Ly chi dị! Vân Cung lời nói! ( canh một! )
 • #668: Tiếp dẫn Hoán Hoa các đệ tử chân truyền!
 • #669: Tô Đình cắt giới! ( canh một! )
 • #670: Đời mới người chủ sự!
 • #671: Đời mới chủ sự Tô trưởng lão!
 • #672: Không gánh này vị!
 • #673: Công đức!
 • #674: Nàng là ta tỷ! Xa ở bất luận cái nào thân phận trước!
 • #675: Đây là tình huống thế nào?
 • #676: Phá sản Tô Đại Ngưu!
 • #677: Cửu biệt gặp lại! Bỗng sinh dị biến! ( canh một! )
 • #678: Thập đại Ma Quân đứng đầu! ( canh hai! )
 • #679: Tô Thần Quân chi uy! ( canh ba! )
 • #680: Chí tà ma công! ( canh một! )
 • #681: Nhập ma hạng người! ( canh hai! )
 • #682: Bại lộ! ( canh ba! )
 • #683: Nói lời giữ lời Tô Thần Quân! ( canh một! )
 • #684: Tuyệt diệt Ma Quân, vĩnh trừ hậu hoạn! ( canh hai! )
 • #685: Ma tăng Minh Tâm! ( canh ba! )
 • #686: Song tinh chói thế!
 • #687: Ma hoạn!
 • #688: Ma tăng tung tích! ( canh một! )
 • #689: Tìm kiếm ma tăng! ( canh hai! )
 • #690: Tô Đình gặp ma tăng! ( canh ba cầu đặt mua! )
 • #691: Trừ ma bất tận, nhận ma chi mệt!
 • #692: Ma Tổ sót lại chi thân!
 • #693: Minh Tâm chết!
 • #694: Mặt nạ bí ẩn, đạo sĩ Vân Thần
 • #695: Ma đao căn bản, thần đao sở hướng!
 • #696: Chu Thiên Tinh Đấu pháp kiếm!
 • #697: Lấy Tô Đình vì cá, dùng Ma Quân làm mồi!
 • #698: Cổ Ma giới!
 • #699: Cổ Ma giới!
 • #700: Ma tôn ra tay!
 • #701: Thiên thần trảm ma!
 • #702: Bản thần truyền cho ngươi một thức đao pháp!
 • #703: Chân thần thụ pháp!
 • #704: Âm mưu quỷ kế, rắc rối phức tạp!
 • #705: Khuê Mộc Lang hạ giới! ( canh ba cầu đặt mua! )
 • #706: Thần lực gia thân! Đao bổ Tinh thần! ( canh một! )
 • #707: Chuyện cũ năm xưa!
 • #708: Tô Đình chiến thiên thần! ( canh ba! Cầu đặt mua! )
 • #709: Thiên thần ngã xuống! ( cầu đặt mua! )
 • #710: Ai dám đụng đến ta nhà Đại Ngưu!
 • #711: Bắt Tô Đình!
 • #712: Thiên cổ đệ nhất tráng cử!
 • #713: Nam Thiên Thần tướng! Lăng Tiêu Bảo Điện!
 • #714: Thiên Đế hoa viên! Anh Chiêu lão yêu!
 • #715: Thiên Đình Kim Liên!
 • #716: Đế giá lâm Tử Tiêu!
 • #717: Quan đạo! Ngộ đạo!
 • #718: Khô liên phục sinh! Thần linh trở về vị trí cũ! ( canh ba! Cầu đặt mua! )
 • #719: Lại thấy Khuê Mộc Lang! ( canh tư! Cầu đặt mua! )
 • #720: Tô Đình hạ giới! Ánh kiếm đột nhiên nổi lên!
 • #721: Tô Đình rơi rụng! Thiên hạ đại loạn!
 • #722: Tô Đình vô tung! ( canh một! )
 • #723: Thần thiết trên đời! Gió nổi mây vần! ( đại chương! Cầu đặt mua! )
 • #724: Tô Thần Quân cảnh khốn khó! ( đặt mua! Cầu đặt mua! )
 • #725: Trong núi gấu lớn!
 • #726: Vào thất đánh cướp giả! Cát Chính Hiên là vậy!
 • #727: Trong quan ba đạo sĩ!
 • #728: Huyền Thiên bộ Hỏa Sơn lệnh!
 • #729: Tân triều Đinh Ngôn!
 • #730: Tô sư thúc muốn mượn tiền!
 • #731: Chúng ta trung nhân, làm lòng mang nhân thiện, không cho sát sinh!
 • #732: Minh Định hòa thượng! Huyền Thiên phân bộ!
 • #733: Sao lại tới nữa rồi cái đưa món ăn?
 • #734: Gió nổi mây vần!
 • #735: Trung Quan Chính đến!
 • #736: Trung Quan Chính vào hố!
 • #737: Trung Quan Chính chi bất đắc dĩ!
 • #738: Huyền Thiên bộ dốc toàn bộ lực lượng!
 • #739: Tô Thần Quân là hư?
 • #740: Huyền Thiên bộ tấn công đạo quan!
 • #741: Lập uy! Đạo quan sụp đổ!
 • #742: Tô Thần Quân chi tên!
 • #743: Thanh Đế Phong Ma Trận!
 • #744: Tên trấn Ty Thiên giám!
 • #745: Tù quốc sư! Gặp Cát Phán!
 • #746: Tô Đình hiện thế! Hành tung rộng rãi truyền!
 • #747: Tô Đình trung lập!
 • #748: Thi giải chi tiên!
 • #749: Cửu trọng thiên! Bán tiên cảnh giới
 • #750: Thi giải chi tiên, biến thành tro bụi
 • #751: Hậu trường Thái Ất Chân Tiên!
 • #752: Tô Đình tứ pháp! Thiên Đế chi quái!
 • #753: Sơ cửu, tiềm long vật dụng!
 • #754: Chúa công mất tích năm ngày!
 • #755: Trời phạt!
 • #756: Thượng cửu, kháng long hữu hối!
 • #757: Tình nguyện không biết!
 • #758: Lên phía bắc trảm ma đến tiếp sau!
 • #759: đăng lâm Hoán Hoa các
 • #760: Tiểu tinh linh Tô Đình: Ta muốn đánh ngã ngươi!
 • #761: Nộp lên tiền riêng!
 • #762: Gặp mặt Hoán Hoa các tiên gia!
 • #763: Bạch Liên chân thân! Ngọc Linh tiên tử!
 • #764: Đi tới Chính Tiên đạo!
 • #765: Hư huyễn đạo quả!
 • #766: Đạo Huyền Tiên Ông!
 • #767: Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ!
 • #768: Lôi Thần miếu các loại bí ẩn!
 • #769: Đạo Huyền Tiên Ông khoản nợ!
 • #770: Chắc chắn phát sinh tranh đấu!
 • #771: Thủ Chính đạo môn chí cao kiếm thuật!
 • #772: Kim đan chi trọng!
 • #773: Bản thần quân không cứu!
 • #774: Lục Thần Đoạn Nguyên Đao!
 • #775: Ngưu tinh xông miếu bị sét đánh!
 • #776: Chân chính Lôi Thần miếu!
 • #777: Thần đao vị trí!
 • #778: Trấn áp toàn trường Tạ Thiếu Tôn!
 • #779: Tay không đoạt đao Tô Thần Quân!
 • #780: Yêu tiên đột kích!
 • #781: Tô Đình chiến yêu tiên!
 • #782: Tô Đình chiến yêu tiên! ( hai! )
 • #783: Bát Thủ Hỏa Long trấn hổ dữ!
 • #784: Hổ yêu tu vi chân chính!
 • #785: Chưởng sinh thế giới! Thái Bạch pháp kiếm!
 • #786: Thắng bại!
 • #787: Thiên thần giáng thế!
 • #788: Luận tội! Đáng chém!
 • #789: Ban thưởng!
 • #790: Hổ yêu phong thần!
 • #791: Tô Đình về núi
 • #792: Tô Đình thu đồ đệ! Tội nghiệt căn nguyên!
 • #793: Thần tướng kỵ hổ hạ sơn!
 • #794: Vô vi thế giới Thanh Hư cảnh!
 • #795: Năm tháng như thoi đưa ( canh một! )
 • #796: Tiểu đạo sĩ Tô Tân Phong! ( canh hai! )
 • #797: Thổi mười mấy năm Tạ Thiếu Tôn! ( canh ba! )
 • #798: Lê sơn! Phá toái hư không! ( canh tư! )
 • #799: Tô Thần Quân lần thứ hai nhập thế! ( canh năm! )
 • #800: Bạch Hương thành thịnh hội! ( sáu càng! )
 • #801: Tô Đình cùng thiếu nữ!
 • #802: Thư sinh Tống Tân An! ( canh hai! )
 • #803: Tự do Ma Vực! ( canh ba! )
 • #804: Ám sát! ( canh tư! )
 • #805: Tự trách hối hận tiểu đạo sĩ! ( canh năm! )
 • #806: Trưởng thành tiểu đạo sĩ!
 • #807: Đem nhập ma môn tiểu đạo sĩ!
 • #808: Tiễn Chỉ Vi Mã! ( canh ba! )
 • #809: Trung Thổ Ma Môn!
 • #810: Trảm ma việc, công thành quá bán!
 • #811: Ma Môn thủ lĩnh!
 • #812: Huyết Diện môn chi chủ, Bát Diệp Kiếm Quân!
 • #813: Tô Đình đấu Bát Diệp Kiếm Quân! ( canh ba! )
 • #814: Lôi đình vạn quân! Hủy diệt Ma Môn!
 • #815: Trảm trừ ma hoạn! Trừ diệt Ma Môn!
 • #816: Tô Đình hiện thân, hiệu lệnh bát phương!
 • #817: Mở ra hư không, là vì Kim ốc tàng kiều hay không?
 • #818: Ly Giang Long Vương, Thủy Đức Tinh Quân
 • #819: Trước kia bí ẩn!
 • #820: Hộ tống thiếu nữ quy nhà
 • #821: Ma đồ lên phía bắc
 • #822: Ma Tông người đến!
 • #823: Cự ma!
 • #824: Tô Đình đấu Ma tôn!
 • #825: Vạn Biến Thiên Ma Thể!
 • #826: Tô Đình bị thương nặng!
 • #827: Đèn cạn dầu Tô Thần Quân!
 • #828: Kề bên chết cảnh!
 • #829: Ma đạo tông chủ Tô Quan Nhi!
 • #830: Ma trận hùng vĩ! Tru tiên chi cục!
 • #831: Bản tọa Tô Đình, đến ngày nay đắc đạo!
 • #832: Thế lăng bát phương, đao trảm ma đầu!
 • #833: Bắt nguồn từ Địa tiên cảnh cáo!
 • #834: Vang danh bát phương, Tùng lão mưu đồ
 • #835: Tiên gia đạo quả!
 • #836: Sắp sắc phong Thiên Tiên!
 • #837: Tiểu bụ bẫm Tô Tân Phong! ( canh một! )
 • #838: Lại tới Hoán Hoa các! ( canh hai! )
 • #839: Lôi Bộ tổng binh sứ giả! ( canh ba! )
 • #840: Ngự Mã giám chính đường quản sự! ( canh tư! )
 • #841: Bật Mã Ôn! ( canh năm! )
 • #842: Tô Đình cùng Cổ Thương! ( canh một! )
 • #843: Bị sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng! ( canh hai! )
 • #844: Ta ở Thiên Hà phóng ngựa tháng ngày ( canh ba! )
 • #845: Tô Quan Nhi chưa chết! ( canh tư! )
 • #846: U Minh Chân Quân! ( canh năm! )
 • #847: Bế môn canh! ( canh một! )
 • #848: Hồng trần thế tục! ( canh hai! )
 • #849: Thủ Chính đạo môn! ( canh ba! )
 • #850: Chu Thiên Tinh Đấu trận bàn! ( canh tư! )
 • #851: Thủ Chính đạo môn căn bản! ( canh năm! )
 • #852: Bắc Vực Đạo môn chi nhánh! ( canh một! )
 • #853: Uy chấn Bắc Vực Vân Song đạo nhân! ( canh hai! )
 • #854: Thăm dò tin tức! ( canh ba! )
 • #855: Ma Tông vị trí! ( canh tư! )
 • #856: Đạo môn đại thế! ( canh năm! )
 • #857: Trong thành đạo quan! ( canh một! )
 • #858: Sát Mạc Hợp, Đại thủ lĩnh ( canh hai! )
 • #859: Dẫn ma! ( canh ba! )
 • #860: Cá cắn câu! ( canh tư! )
 • #861: Ma Tông trưởng lão! ( canh năm! )
 • #862: Bẩm lên Tô Quan Nhi! ( canh một! )
 • #863: Hai tôn ma đầu! ( canh hai! )
 • #864: Tô Quan Nhi hiện thân! ( canh ba! )
 • #865: Dạ Du Thần! Bạch Cô Hồn! ( canh tư! )
 • #866: Lục Ngã Chân Thân! ( canh năm! )
 • #867: Trở về Thiên Đình ( canh một! )
 • #868: Thiên Thần hạn chế! ( canh hai! )
 • #869: Hỏa Bộ thần linh! ( canh ba! )
 • #870: Chín cái Tiên bảo vật liệu! ( canh tư! )
 • #871: Bạch Thế Chí Đại Bồ Tát! ( canh năm! )
 • #872: Lục Ngã Chân Thân ảo diệu!
 • #873: Long Tượng Nguyên Châu!
 • #874: Cửu Lê mất tích!
 • #875: Tây Thổ
 • #876: Cầu thần bái phật làm cần gì dùng?
 • #877: Ta tưởng là ai, hóa ra là Bật Mã Ôn a!
 • #878: Đao đoạn hàng ma xử!
 • #879: Trừ ác bất tận, tức là đại ác!
 • #880: Long Tượng Pháp Vương!
 • #881: Trảm Long Tượng!
 • #882: Sự tất!
 • #883: Chân Tiên cảnh giới!
 • #884: Trú thế Chân Tiên Cát Chính Hiên!
 • #885: Tam Giới Tuần sát sứ Bạch Kế Nghiệp
 • #886: Bạch Kế Nghiệp chỉ điểm
 • #887: Tây Phương Bạch Đế! Bạch thị tổ tiên!
 • #888: Luyện bảo việc
 • #889: Đạo Huyền Tiên Ông tới chơi!
 • #890: Sau mười hai năm!
 • #891: Giao hữu rộng lớn!
 • #892: Thiên Sư Lưu Bạc Tĩnh!
 • #893: Rắc rối phức tạp!
 • #894: Giao dịch đạt thành!
 • #895: Thiên Sư phủ!
 • #896: Trước điện Thiên Sư Lưu Bạc Tĩnh
 • #897: Bản án cũ hung phạm!
 • #898: Bạch thị tổ!
 • #899: Gương đồng! ( canh hai! )
 • #900: Mọi việc chưa xong! ( canh ba! )
 • #901: Ma đạo hung hăng ngang ngược!
 • #902: Hỏa vực luyện bảo, một sáng một tối
 • #903: Thanh Đế Thiên cung! ( canh ba! )
 • #904: Thái thượng trưởng lão trở về
 • #905: Phía sau núi thăm tù
 • #906: Lợn nhà thành tinh giống như đệ tử!
 • #907: Bật Mã Ôn đệ tử!
 • #908: Tô Đình trầm trọng!
 • #909: Tô Đình đoạt quyền
 • #910: Tam đại danh tướng!
 • #911: Nhân gian đại thế! Vạn cổ dòng sông!
 • #912: Tô Đình giá lâm! Vân Song đạo nhân!
 • #913: Bắc Vực Đạo môn hủy diệt việc!
 • #914: Ma Tông xâm lấn
 • #915: Ma tôn hiện thân!
 • #916: Hai đại Ma tôn!
 • #917: Tương kế tựu kế, cục ngoại đặt bẫy
 • #918: Trảm Ma tôn!
 • #919: Tô Đình tín vật
 • #920: Dò xét phía đông hải vực ven bờ!
 • #921: Một mình chống đỡ một phương Tô Tân Phong!
 • #922: Không nỡ hài tử không bắt được lang
 • #923: Mồi câu Tín Thiên Ông!
 • #924: Kế trong kế, bẫy trong bẫy ( một )
 • #925: Kế trong kế, bẫy trong bẫy ( hai )
 • #926: Kế trong kế, bẫy trong bẫy ( ba )
 • #927: Kế trong kế, bẫy trong bẫy ( bốn )
 • #928: Thiên địa biến sắc, Tam Giới khiếp sợ ( canh năm! )
 • #929: Trực diện Ma đạo đại trận! ( canh một! )
 • #930: Thiên binh hạ giới ( canh hai! )
 • #931: Xoắn diệt ma chúng! ( canh ba! )
 • #932: Đại chiến thu đuôi! ( canh tư! )
 • #933: Tiên Tôn hạ giới ( canh năm! )
 • #934: Tiên Tôn cùng chân quân!
 • #935: Bạch Tổ bí ẩn!
 • #936: Sự tất! Thiên cung!
 • #937: Trở về Nguyên Phong sơn ( canh hai! )
 • #938: Ma đạo chi tiễn! ( canh ba! )
 • #939: Ma ở Trung thổ!
 • #940: Ma Tông vị trí!
 • #941: Minh Thế Pháp Vương!
 • #942: Kính quang chỗ chiếu! Kim Liên đế khí!
 • #943: Xá lợi tử
 • #944: Khóm hoa lãng tử Tô Đại Ngưu!
 • #945: Tình trường đại sư Tô chân quân!
 • #946: Bạch thị hậu nhân
 • #947: Thủ Chính đạo môn chỗ truy sát người
 • #948: Thiên Sư hạ giới!
 • #949: Tang sự!
 • #950: Dương Thần ngã xuống!
 • #951: Chân quân cùng Thiên Sư
 • #952: Ác thần cùng Tà Thần
 • #953: Suy đoán
 • #954: Lâm Đông Bạch thị con gái
 • #955: Bạch thị chi tổ!
 • #956: Lâm Đông Bạch thị, không thể không phòng
 • #957: Thỉnh cầu Ngọc Linh tiên tử!
 • #958: Tỏa Long trụ!
 • #959: Bá Thiên Thần Kiếm Tạ Cảnh Văn ( canh một! )
 • #960: Phóng thích Giao Long! ( canh hai! )
 • #961: Hành hung Giao Long! ( canh ba! )
 • #962: Kiếm tên: Tru Quỷ Thần! ( canh tư! )
 • #963: Thần linh chuyển thế thân ngã xuống ( canh năm! )
 • #964: Sau lưng hắc thủ!
 • #965: Ma hoạn lại nổi lên!
 • #966: Thanh Đế Phong Ma Trận!
 • #967: Ngọc Linh tiên tử
 • #968: Tiên tử giá lâm!
 • #969: Thử thách
 • #970: Tô Đình chân truyền!
 • #971: Vân Cung! Tô Tân Phong!
 • #972: Hóa Hồng Chi Thuật
 • #973: Thanh trừ Ma khí
 • #974: Chính Nhất qua lại
 • #975: Siêu thoát chi kiếm
 • #976: Đại cục!
 • #977: Đại cục đã định! Ma tung lần đầu xuất hiện!
 • #978: Tô Quan Nhi hiện thân!
 • #979: Đứng ở thế bất bại!
 • #980: Tô Đình ra sức đánh Tô Quan Nhi!
 • #981: Ma đạo căn nguyên, cánh sen hộ thân
 • #982: Trảm Ma đạo chi chủ!
 • #983: Chí bảo cổ kính
 • #984: Thiên hạ thái bình, ức đạo dương phật
 • #985: Đinh Ngôn thọ tận
 • #986: Học ta giả sinh, giống ta giả chết
 • #987: Giảng đạo vào Chân Tiên!
 • #988: Trên trời Bạch Ngọc Kinh, mười hai lâu năm thành
 • #989: Lôi kiếp!
 • #990: Cổ Thương hạ giới!
 • #991: Lôi Bộ chính thần giao chiến!
 • #992: Chân Tiên cảnh giới!
 • #993: Gặp mặt Đế Quân!
 • #994: Lục Áp truyền thừa chân tướng
 • #995: Ai là địch ta?
 • #996: Hư thực khó phân biệt, dày đặc sương mù!
 • #997: Tô Đình chiến thiên tử!
 • #998: Đạo Tổ là cha ta!
 • #999: Thanh toán gia sản
 • #1000: Hỏa Vực Viêm Quân!
 • #1001: Chín tầng Hỏa Vực
 • #1002: Thiên hỏa bảo dịch sinh dị biến
 • #1003: Hỏa Vực nơi sâu xa!
 • #1004: Đại Đạo Chân Hỏa!
 • #1005: Đạo hỏa chiếu rọi chi địa
 • #1006: Tiến vào tầng thứ chín Hỏa Vực
 • #1007: Mượn hỏa ngộ đạo
 • #1008: Phục chế đạo hỏa!
 • #1009: Sâu không lường được cổ xưa tiên gia!
 • #1010: Thiên Giới Tô Duyệt Tần
 • #1011: Bắc Phương Hành Ôn Sứ Giả
 • #1012: Cắt đi Tô Duyệt Tần
 • #1013: Dương mưu!
 • #1014: Trộm lấy binh phù!
 • #1015: Chiến Tây Nhạc Bạch Hổ Đại Đế!
 • #1016: Bạch Hổ Hàm Kiếm Chi Thuật!
 • #1017: Thập Phương Câu Diệt!
 • #1018: Tích oán ngàn năm
 • #1019: Sinh mà đạo quả!
 • #1020: Thiên địa phá diệt chi uy!
 • #1021: Tất sát chi tâm!
 • #1022: Trấn giết Bạch Tổ! Xoay chuyển cục diện!
 • #1023: Hoán Hoa tiên tử kiếm!
 • #1024: Ma Liên tái hiện!
 • #1025: Hắc Liên, Cửu Lê, Thiên Đế
 • #1026: Thiên Đình phản thần Tô Đình tình cảnh!
 • #1027: Duy ô uế chi địa có thể ẩn thân
 • #1028: Tìm kiếm Tô Đình! Yêu Tiên chân thân!
 • #1029: Đinh Đầu Thất Tiễn Thư!
 • #1030: Chân Tiên ngã xuống!
 • #1031: Kinh động khắp nơi! Thu lấy tiên khu!
 • #1032: Tô Đình hiện thân với Cảnh Tú!
 • #1033: Trung Đấu tinh quan
 • #1034: Gió nổi lên! Dương Tam Giới!
 • #1035: Đương đại kiệt xuất nhất hạng người!
 • #1036: Thắng bại! Lại nổi lên!
 • #1037: Đạo pháp thiên bẩm! Sinh tử do trời!
 • #1038: Tru Quỷ Thần!
 • #1039: Đạo Tổ chi pháp! Thắng bại đã phân!
 • #1040: Một thân một mình chiến Lôi Bộ!
 • #1041: Làm sao Lôi Bộ không ăn thua
 • #1042: Bó tay chịu trói!
 • #1043: Áp giải Tô Đình
 • #1044: Quảng Nguyên Cổ Nghiệp Thiên Tôn!
 • #1045: Cổ xưa nhất tiên gia
 • #1046: Chân Tiên đường! Thiên Đế ý!
 • #1047: Đạo Tổ cùng Thiên Đế!
 • #1048: Bắc Hải chi tinh
 • #1049: Củng cố Thanh Hư cảnh
 • #1050: Chân Tiên cảnh giới thứ tư!
 • #1051: Trực diện Thiên binh Thiên tướng, sừng sững không sợ!
 • #1052: Đuổi tận giết tuyệt!
 • #1053: Thà chết chứ không chịu khuất phục Bạch Hạc tộc
 • #1054: Huyền Không cốc chủ
 • #1055: Các tông lập trường!
 • #1056: Tô Đình chiến Thanh Phong!
 • #1057: Phân chia cao thấp
 • #1058: Tử Tiêu Đại Tiên!
 • #1059: Tổ sư hiện thế!
 • #1060: Một mắt nửa năm!
 • #1061: Đạo Tổ chi kiếm!
 • #1062: Vạn tà bất xâm
 • #1063: Tề Tân Niên
 • #1064: Sau ba mươi hai năm
 • #1065: Khó có thể mở miệng trưởng bối
 • #1066: Sư tổ cùng đồ tôn
 • #1067: Bên trong giấu ở nhân thế
 • #1068: Tô Tân Phong hiện thân! ( canh hai! )
 • #1069: Tiên bảo! ( canh ba! )
 • #1070: Chấn động!
 • #1071: Đạo Tổ tức đạo lý
 • #1072: 900 năm trước Tùng lão
 • #1073: Không vào đỉnh phong!
 • #1074: Tô Tân Phong thành tiên ( canh hai )
 • #1075: Tô Đình hiện thân!
 • #1076: Chính Nhất đạo
 • #1077: Khí Vận Tử Liên
 • #1078: Trảm Thủy Đức Tinh Quân!
 • #1079: Đạo Nguyên Tiên Tôn
 • #1080: Thiên Đình luận tội!
 • #1081: Giải vào thiên lao
 • #1082: Không còn nhiều thời gian
 • #1083: Đạo Môn khí vận, hệ với một người
 • #1084: Tụ tập Đạo Môn khí vận, lay động tam giới lục đạo
 • #1085: Trảm thần! ( canh ba! )
 • #1086: Cổ Thương ngã xuống, Lữ Dương kiếm ra
 • #1087: Tiếng giữa trăng, tổ sư lời nói ( canh năm! )
 • #1088: Thanh Nguyên tổ sư! Thiên địa bí mật!
 • #1089: Mới Lôi Bộ tổng binh sứ giả!
 • #1090: Tử Liên chi thân, muốn diệt Hắc Liên!
 • #1091: Đế ý ( đính chính chương tiết tự hào )
 • #1092: Lấy ma làm mồi
 • #1093: Tru Ma Liên! Sấm sét nổ vang!
 • #1094: Tru diệt Chân Tiên đỉnh phong!
 • #1095: Nhật chiếu năm thành! Chân Tiên đỉnh phong!
 • #1096: Nghiền ép Tây Nhạc Bạch Hổ Đại Đế!
 • #1097: Trời xanh có nộ!
 • #1098: Trảm Tây Nhạc Bạch Hổ Đại Đế!
 • #1099: Hắc Liên dung hợp! Hỏa đốt thập phương!
 • #1100: Lấy đạo tướng tranh! Hắc Liên chi biến!
 • #1101: Tô Đình đến Hắc Liên
 • #1102: Đại năng hiện thân!
 • #1103: Thiên Đế chân chính hậu chiêu!
 • #1104: Kiếm ra! Kinh Phong Vũ!
 • #1105: Cảnh Tú thần sông! Bá Thiên Thần Kiếm! ( canh ba! )
 • #1106: Cảnh Tú Hà Thanh!
 • #1107: Đế chỉ!
 • #1108: Đại chiến không ngớt! Tầng tầng lớp lớp!
 • #1109: Thiên Hà thủy sư Trần Chi Vân!
 • #1110: Chúng thần đều lên!
 • #1111: Phong Thần Bảng! Đả Thần Tiên!
 • #1112: Chư thánh ngăn được! Thiên Đế tức giận!
 • #1113: Chư thiên loạn tượng! Tiên thần hỗn chiến!
 • #1114: Chấp Niên Thái Tuế Tinh Quân!
 • #1115: Bạch Hạc Đồng Tử kiếm!
 • #1116: Quảng Nguyên Cổ Nghiệp Thiên Tôn
 • #1117: Thiên Đế kiếm!
 • #1118: Đạo Tổ cổ kính!
 • #1119: Thiên Đế cùng Thiên Tôn!
 • #1120: Tô Đình trấn Tiên Tôn!
 • #1121: Thái Thượng tái hiện!
 • #1122: Đạo Tổ chi uy!
 • #1123: Chư thánh tái hiện
 • #1124: Trước đó khí thịnh Tru Quỷ Thần, hôm nay giác ngộ Lễ Chúng Sinh
 • #1125: Đạo Tổ hậu chiêu! Chí bảo như ý!
 • #1126: Vũ Hóa Tiên Quân Tần Tiên Vũ!
 • #1127: Mười ba tầng lầu! Thế cuộc bình định!
 • #1128: Tô Đình chém thần!
 • #1129: Tương lai thời đại!
 • #1130: Thanh Nguyên siêu thoát! ( canh hai! )
 • #1131: Thiên Đế cùng Tô Đình! ( canh một! )
 • #1132: Tam Giới Lục Đạo, mặc ta ngang dọc! ( canh hai! )
 • #1133: Tề Tân Niên! Tô Tân Phong! ( canh ba! )
 • #1134: Tô Đình! Lục Áp! ( canh tư! )
 • #1135: Đế chi siêu thoát! Thiên Đình đổ nát! ( canh năm! )
 • #1136: Dụng cửu, kiến quần long vô thủ, cát!
 • #1137: Hoàn thành cảm nghĩ!
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Ngự Đạo Khuynh Thiên

TiKay

Thốn Mang

TiKay

Kiếm Động Cửu Thiên

TiKay

Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

TiKay

Mau Xuyên: Nữ Phụ Nghịch Tập Chỉ Nam

TiKay

Bị Đánh Liền Có Thể Mạnh Lên

TiKay

Leave a Reply