Hài HướcHuyền HuyễnLinh DịThanh Xuân Vườn Trường

Cha Ta Nói Hắn Là Thần

Chúc Chúc ba ba có cái tiểu sách vở, mặt trên ký lục rất nhiều người tên.

Chúc ba đắc ý dào dạt mà cùng tiểu Chúc Chúc nói, hắn là thần, chờ hắn khôi phục thần thân phận, hắn muốn đem tiểu sách vở người trên mệnh cách toàn bộ đổi thành gian nan hình thức.

Tiểu Chúc Chúc vui vẻ hỏi: “Ta đâu? Có thể đương công chúa sao?”

Chúc ba: “Cho ngươi sửa cái tiểu khất cái mệnh cách! Chính là bởi vì ngươi ta mới không thể đương thần.”

Chúc Chúc: “. . .” Xác nhận, đây là thân ba.

# táo bạo Tử Thần, tại tuyến dưỡng oa #

ps: Nam nữ chủ phi tình yêu, thuần thân tình đi hướng, nữ chủ có thanh mai trúc mã cp, thành niên phía trước sẽ không yêu đương.

Tag: Ảo tưởng không gian ngọt văn sảng văn nghịch tập

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Chúc Chúc ┃ vai phụ: Tử Thần ┃ cái khác: Dưỡng oa hằng ngày

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Thành Nam Hoa Khai
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0001.mp32019-03-12 04:51
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0002.mp32019-03-12 04:51
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0003.mp32019-03-12 04:52
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0004.mp32019-03-12 04:52
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0005.mp32019-03-12 04:52
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0006.mp32019-03-12 04:52
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0007.mp32019-03-12 04:53
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0008.mp32019-03-12 04:53
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0009.mp32019-03-12 04:53
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0010.mp32019-03-12 04:53
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0011.mp32019-03-12 04:53
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0012.mp32019-03-12 04:53
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0013.mp32019-03-12 04:54
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0014.mp32019-03-12 04:54
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0015.mp32019-03-12 04:54
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0016.mp32019-03-12 04:54
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0017.mp32019-03-12 04:55
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0018.mp32019-03-12 04:55
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0019.mp32019-03-12 04:55
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0020.mp32019-03-12 04:55
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0021.mp32019-03-12 04:55
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0022.mp32019-03-12 04:55
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0023.mp32019-03-12 04:56
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0024.mp32019-03-12 04:56
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0025.mp32019-03-12 04:56
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0026.mp32019-03-12 04:56
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0027.mp32019-03-12 04:56
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0028.mp32019-03-12 04:56
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0029.mp32019-03-12 04:57
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0030.mp32019-03-12 04:57
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0031.mp32019-03-12 04:57
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0032.mp32019-03-12 04:57
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0033.mp32019-03-12 04:57
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0034.mp32019-03-12 04:58
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0035.mp32019-03-12 04:58
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0036.mp32019-03-12 04:58
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0037.mp32019-03-12 04:58
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0038.mp32019-03-12 04:58
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0039.mp32019-03-12 04:58
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0040.mp32019-03-12 04:59
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0041.mp32019-03-12 04:59
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0042.mp32019-03-12 04:59
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0043.mp32019-03-12 04:59
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0044.mp32019-03-12 04:59
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0045.mp32019-03-12 05:00
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0046.mp32019-03-12 05:00
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0047.mp32019-03-12 05:00
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0048.mp32019-03-12 05:00
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0049.mp32019-03-12 05:01
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0050.mp32019-03-12 05:01
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0051.mp32019-03-12 05:02
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0052.mp32019-03-12 05:02
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0053.mp32019-03-12 05:02
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0054.mp32019-03-12 05:02
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0055.mp32019-03-12 05:02
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0056.mp32019-03-12 05:02
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0057.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0058.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0059.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0060.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0061.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0062.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0063.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0064.mp32019-03-12 05:04
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0065.mp32019-03-12 05:04
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0066.mp32019-03-12 05:04
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0067.mp32019-03-12 05:04
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0068.mp32019-03-12 05:05
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0069.mp32019-03-12 05:05
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0070.mp32019-03-12 05:05
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0071.mp32019-03-12 05:05
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0072.mp32019-03-12 05:05
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0073.mp32019-03-12 05:06
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0074.mp32019-03-12 05:06
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0075.mp32019-03-12 05:06
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0076.mp32019-03-12 05:06
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0077.mp32019-03-12 05:07
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0078.mp32019-03-12 05:07
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0079.mp32019-03-12 05:07
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0080.mp32019-03-12 05:07
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0081.mp32019-03-12 05:07
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0082.mp32019-03-12 05:08
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0083.mp32019-03-12 05:08
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0084.mp32019-03-12 05:08
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0085.mp32019-03-12 05:08
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0086.mp32019-03-12 05:08
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0087.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0088.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0089.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0090.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0091.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0092.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0093.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0094.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0095.mp32019-03-12 05:10
Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 4.4]

Related posts

Luân Hồi Đại Kiếp Chủ

TiKay

Cẩu Thả Đến Thiên Hạ Vô Địch Lại Rời Núi

TiKay

Ngã Tòng Phàm Gian Lai

TiKay

Cùng Tử Thần Chơi Trốn Tìm [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Ta Ở Thần Quái Phó Bản Khai Xích

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Không Bi Thương

TiKay

Leave a Reply