Hài HướcHuyền HuyễnLinh DịThanh Xuân Vườn Trường

Cha Ta Nói Hắn Là Thần

Chúc Chúc ba ba có cái tiểu sách vở, mặt trên ký lục rất nhiều người tên.

Chúc ba đắc ý dào dạt mà cùng tiểu Chúc Chúc nói, hắn là thần, chờ hắn khôi phục thần thân phận, hắn muốn đem tiểu sách vở người trên mệnh cách toàn bộ đổi thành gian nan hình thức.

Tiểu Chúc Chúc vui vẻ hỏi: “Ta đâu? Có thể đương công chúa sao?”

Chúc ba: “Cho ngươi sửa cái tiểu khất cái mệnh cách! Chính là bởi vì ngươi ta mới không thể đương thần.”

Chúc Chúc: “. . .” Xác nhận, đây là thân ba.

# táo bạo Tử Thần, tại tuyến dưỡng oa #

ps: Nam nữ chủ phi tình yêu, thuần thân tình đi hướng, nữ chủ có thanh mai trúc mã cp, thành niên phía trước sẽ không yêu đương.

Tag: Ảo tưởng không gian ngọt văn sảng văn nghịch tập

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Chúc Chúc ┃ vai phụ: Tử Thần ┃ cái khác: Dưỡng oa hằng ngày

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thành Nam Hoa Khai
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0001.mp32019-03-12 04:51
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0002.mp32019-03-12 04:51
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0003.mp32019-03-12 04:52
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0004.mp32019-03-12 04:52
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0005.mp32019-03-12 04:52
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0006.mp32019-03-12 04:52
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0007.mp32019-03-12 04:53
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0008.mp32019-03-12 04:53
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0009.mp32019-03-12 04:53
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0010.mp32019-03-12 04:53
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0011.mp32019-03-12 04:53
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0012.mp32019-03-12 04:53
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0013.mp32019-03-12 04:54
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0014.mp32019-03-12 04:54
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0015.mp32019-03-12 04:54
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0016.mp32019-03-12 04:54
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0017.mp32019-03-12 04:55
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0018.mp32019-03-12 04:55
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0019.mp32019-03-12 04:55
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0020.mp32019-03-12 04:55
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0021.mp32019-03-12 04:55
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0022.mp32019-03-12 04:55
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0023.mp32019-03-12 04:56
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0024.mp32019-03-12 04:56
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0025.mp32019-03-12 04:56
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0026.mp32019-03-12 04:56
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0027.mp32019-03-12 04:56
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0028.mp32019-03-12 04:56
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0029.mp32019-03-12 04:57
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0030.mp32019-03-12 04:57
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0031.mp32019-03-12 04:57
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0032.mp32019-03-12 04:57
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0033.mp32019-03-12 04:57
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0034.mp32019-03-12 04:58
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0035.mp32019-03-12 04:58
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0036.mp32019-03-12 04:58
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0037.mp32019-03-12 04:58
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0038.mp32019-03-12 04:58
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0039.mp32019-03-12 04:58
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0040.mp32019-03-12 04:59
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0041.mp32019-03-12 04:59
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0042.mp32019-03-12 04:59
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0043.mp32019-03-12 04:59
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0044.mp32019-03-12 04:59
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0045.mp32019-03-12 05:00
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0046.mp32019-03-12 05:00
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0047.mp32019-03-12 05:00
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0048.mp32019-03-12 05:00
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0049.mp32019-03-12 05:01
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0050.mp32019-03-12 05:01
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0051.mp32019-03-12 05:02
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0052.mp32019-03-12 05:02
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0053.mp32019-03-12 05:02
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0054.mp32019-03-12 05:02
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0055.mp32019-03-12 05:02
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0056.mp32019-03-12 05:02
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0057.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0058.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0059.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0060.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0061.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0062.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0063.mp32019-03-12 05:03
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0064.mp32019-03-12 05:04
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0065.mp32019-03-12 05:04
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0066.mp32019-03-12 05:04
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0067.mp32019-03-12 05:04
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0068.mp32019-03-12 05:05
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0069.mp32019-03-12 05:05
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0070.mp32019-03-12 05:05
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0071.mp32019-03-12 05:05
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0072.mp32019-03-12 05:05
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0073.mp32019-03-12 05:06
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0074.mp32019-03-12 05:06
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0075.mp32019-03-12 05:06
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0076.mp32019-03-12 05:06
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0077.mp32019-03-12 05:07
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0078.mp32019-03-12 05:07
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0079.mp32019-03-12 05:07
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0080.mp32019-03-12 05:07
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0081.mp32019-03-12 05:07
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0082.mp32019-03-12 05:08
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0083.mp32019-03-12 05:08
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0084.mp32019-03-12 05:08
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0085.mp32019-03-12 05:08
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0086.mp32019-03-12 05:08
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0087.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0088.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0089.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0090.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0091.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0092.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0093.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0094.mp32019-03-12 05:09
 • cha-ta-noi-han-la-than-chuong-0095.mp32019-03-12 05:10
Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 4.4]

Related posts

Ngạo Thiên Thánh Đế

TiKay

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

TiKay

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

TiKay

Địa Hạ Thành Ngoạn Gia

TiKay

Xuyên Thư: Xuyên Thành Miêu Sau Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

TiKay

Tạo Hóa Chi Vương

TiKay

Leave a Reply