Huyền Huyễn

Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

Trời xui đất khiến, Tần Tề cùng trò chơi hệ thống cùng một chỗ xuyên việt qua dị giới.

Tại dị giới, người người cô đọng Vũ Hồn, mà Tần Tề Vũ Hồn dĩ nhiên là trong trò chơi mười cái nghịch thiên đại boss!

Tại dị giới, người khác tu luyện trăm cay nghìn đắng, mà Tần Tề lại chỉ muốn giết người cày quái cầm kinh nghiệm!

Tại dị giới, Luyện Đan Sư là vạn người không được một đại thiên tài, mà Tần Tề chỉ cần học tập một lần sinh hoạt nghề nghiệp, ân, còn có thợ rèn, ngự linh sư, trận pháp sư, đầu bếp … Aiii, thật là phiền, dứt khoát đều học rồi ah.

Tại dị giới, lại nhìn Tần Tề một đường bão táp, gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật, chân đạp chư thiên thánh tử, có được mỹ nhân tuyệt thế!

Converter: ♛√ɨ☣√υ♛


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Tiểu Tri Liễu
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0001.mp32018-07-05 19:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0002.mp32018-07-05 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0003.mp32018-07-05 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0004.mp32018-07-05 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0005.mp32018-07-05 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0006.mp32018-07-05 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0007.mp32018-07-05 19:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0008.mp32018-07-05 19:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0009.mp32018-07-05 19:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0010.mp32018-07-05 19:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0011.mp32018-07-05 19:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0012.mp32018-07-05 19:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0013.mp32018-07-05 19:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0014.mp32018-07-05 19:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0015.mp32018-07-05 19:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0016.mp32018-07-05 19:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0017.mp32018-07-05 19:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0018.mp32018-07-05 19:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0019.mp32018-07-05 19:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0020.mp32018-07-05 19:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0021.mp32018-07-05 19:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0022.mp32018-07-05 19:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0023.mp32018-07-05 19:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0024.mp32018-07-05 19:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0025.mp32018-07-05 19:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0026.mp32018-07-05 19:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0027.mp32018-07-05 19:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0028.mp32018-07-05 19:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0029.mp32018-07-05 19:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0030.mp32018-07-05 19:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0031.mp32018-07-05 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0032.mp32018-07-05 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0033.mp32018-07-05 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0034.mp32018-07-05 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0035.mp32018-07-05 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0036.mp32018-07-05 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0037.mp32018-07-05 19:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0038.mp32018-07-05 19:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0039.mp32018-07-05 19:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0040.mp32018-07-05 19:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0041.mp32018-07-05 19:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0042.mp32018-07-05 19:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0043.mp32018-07-05 19:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0044.mp32018-07-05 19:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0045.mp32018-07-05 19:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0046.mp32018-07-05 19:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0047.mp32018-07-05 19:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0048.mp32018-07-05 19:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0049.mp32018-07-05 19:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0050.mp32018-07-05 19:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0051.mp32018-07-05 19:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0052.mp32018-07-05 19:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0053.mp32018-07-05 19:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0054.mp32018-07-05 19:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0055.mp32018-07-05 19:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0056.mp32018-07-05 19:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0057.mp32018-07-05 19:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0058.mp32018-07-05 19:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0059.mp32018-07-05 19:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0060.mp32018-07-05 19:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0061.mp32018-07-05 19:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0062.mp32018-07-05 19:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0063.mp32018-07-05 19:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0064.mp32018-07-05 19:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0065.mp32018-07-05 19:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0066.mp32018-07-05 19:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0067.mp32018-07-05 19:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0068.mp32018-07-05 19:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0069.mp32018-07-05 19:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0070.mp32018-07-05 19:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0071.mp32018-07-05 19:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0072.mp32018-07-05 19:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0073.mp32018-07-05 19:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0074.mp32018-07-05 19:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0075.mp32018-07-05 19:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0076.mp32018-07-05 19:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0077.mp32018-07-05 19:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0078.mp32018-07-05 19:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0079.mp32018-07-05 19:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0080.mp32018-07-05 19:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0081.mp32018-07-05 19:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0082.mp32018-07-05 19:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0083.mp32018-07-05 19:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0084.mp32018-07-05 19:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0085.mp32018-07-05 19:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0086.mp32018-07-05 19:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0087.mp32018-07-05 19:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0088.mp32018-07-05 19:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0089.mp32018-07-05 19:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0090.mp32018-07-05 19:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0091.mp32018-07-05 19:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0092.mp32018-07-05 19:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0093.mp32018-07-05 19:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0094.mp32018-07-05 19:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0095.mp32018-07-05 19:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0096.mp32018-07-05 19:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0097.mp32018-07-05 19:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0098.mp32018-07-05 19:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0099.mp32018-07-05 19:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0100.mp32018-07-05 19:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0101.mp32018-07-05 19:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0102.mp32018-07-05 19:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0103.mp32018-07-05 19:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0104.mp32018-07-05 19:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0105.mp32018-07-05 19:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0106.mp32018-07-05 19:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0107.mp32018-07-05 19:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0108.mp32018-07-05 19:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0109.mp32018-07-05 19:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0110.mp32018-07-05 19:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0111.mp32018-07-05 19:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0112.mp32018-07-05 19:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0113.mp32018-07-05 19:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0114.mp32018-07-05 19:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0115.mp32018-07-05 19:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0116.mp32018-07-05 19:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0117.mp32018-07-05 19:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0118.mp32018-07-05 19:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0119.mp32018-07-05 19:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0120.mp32018-07-05 19:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0121.mp32018-07-05 19:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0122.mp32018-07-05 19:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0123.mp32018-07-05 19:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0124.mp32018-07-05 19:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0125.mp32018-07-05 19:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0126.mp32018-07-05 19:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0127.mp32018-07-05 19:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0128.mp32018-07-05 19:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0129.mp32018-07-05 19:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0130.mp32018-07-05 19:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0131.mp32018-07-05 19:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0132.mp32018-07-05 19:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0133.mp32018-07-05 19:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0134.mp32018-07-05 19:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0135.mp32018-07-05 19:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0136.mp32018-07-05 19:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0137.mp32018-07-05 19:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0138.mp32018-07-05 19:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0139.mp32018-07-05 19:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0140.mp32018-07-05 19:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0141.mp32018-07-05 19:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0142.mp32018-07-05 19:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0143.mp32018-07-05 19:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0144.mp32018-07-05 19:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0145.mp32018-07-05 19:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0146.mp32018-07-05 19:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0147.mp32018-07-05 19:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0148.mp32018-07-05 19:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0149.mp32018-07-05 19:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0150.mp32018-07-05 19:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0151.mp32018-07-05 19:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0152.mp32018-07-05 19:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0153.mp32018-07-05 19:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0154.mp32018-07-05 19:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0155.mp32018-07-05 19:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0156.mp32018-07-05 19:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0157.mp32018-07-05 19:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0158.mp32018-07-05 19:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0159.mp32018-07-05 19:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0160.mp32018-07-05 19:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0161.mp32018-07-05 19:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0162.mp32018-07-05 19:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0163.mp32018-07-05 19:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0164.mp32018-07-05 19:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0165.mp32018-07-05 19:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0166.mp32018-07-05 19:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0167.mp32018-07-05 19:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0168.mp32018-07-05 19:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0169.mp32018-07-05 19:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0170.mp32018-07-05 19:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0171.mp32018-07-05 19:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0172.mp32018-07-05 19:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0173.mp32018-07-05 19:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0174.mp32018-07-05 19:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0175.mp32018-07-05 19:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0176.mp32018-07-05 19:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0177.mp32018-07-05 19:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0178.mp32018-07-05 19:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0179.mp32018-07-05 19:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0180.mp32018-07-05 19:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0181.mp32018-07-05 19:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0182.mp32018-07-05 19:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0183.mp32018-07-05 19:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0184.mp32018-07-05 19:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0185.mp32018-07-05 19:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0186.mp32018-07-05 19:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0187.mp32018-07-05 19:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0188.mp32018-07-05 19:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0189.mp32018-07-05 19:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0190.mp32018-07-05 19:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0191.mp32018-07-05 19:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0192.mp32018-07-05 19:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0193.mp32018-07-05 19:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0194.mp32018-07-05 19:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0195.mp32018-07-05 19:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0196.mp32018-07-05 19:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0197.mp32018-07-05 19:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0198.mp32018-07-05 19:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0199.mp32018-07-05 19:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0200.mp32018-07-05 19:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0201.mp32018-07-05 19:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0202.mp32018-07-05 19:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0203.mp32018-07-05 19:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0204.mp32018-07-05 19:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0205.mp32018-07-05 19:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0206.mp32018-07-05 19:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0207.mp32018-07-05 19:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0208.mp32018-07-05 19:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0209.mp32018-07-05 19:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0210.mp32018-07-05 19:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0211.mp32018-07-05 19:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0212.mp32018-07-05 19:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0213.mp32018-07-05 19:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0214.mp32018-07-05 19:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0215.mp32018-07-05 19:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0216.mp32018-07-05 19:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0217.mp32018-07-05 19:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0218.mp32018-07-05 19:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0219.mp32018-07-05 19:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0220.mp32018-07-05 19:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0221.mp32018-07-05 19:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0222.mp32018-07-05 19:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0223.mp32018-07-05 19:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0224.mp32018-07-05 19:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0225.mp32018-07-05 19:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0226.mp32018-07-05 19:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0227.mp32018-07-05 19:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0228.mp32018-07-05 19:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0229.mp32018-07-05 19:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0230.mp32018-07-05 19:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0231.mp32018-07-05 19:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0232.mp32018-07-05 19:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0233.mp32018-07-05 19:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0234.mp32018-07-05 19:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0235.mp32018-07-05 19:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0236.mp32018-07-05 19:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0237.mp32018-07-05 19:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0238.mp32018-07-05 19:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0239.mp32018-07-05 19:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0240.mp32018-07-05 19:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0241.mp32018-07-05 19:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0242.mp32018-07-05 19:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0243.mp32018-07-05 19:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0244.mp32018-07-05 19:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0245.mp32018-07-05 19:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0246.mp32018-07-05 19:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0247.mp32018-07-05 19:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0248.mp32018-07-05 19:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0249.mp32018-07-05 19:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0250.mp32018-07-05 19:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0251.mp32018-07-05 19:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0252.mp32018-07-05 19:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0253.mp32018-07-05 19:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0254.mp32018-07-05 19:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0255.mp32018-07-05 19:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0256.mp32018-07-05 19:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0257.mp32018-07-05 19:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0258.mp32018-07-05 19:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0259.mp32018-07-05 19:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0260.mp32018-07-05 19:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0261.mp32018-07-05 19:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0262.mp32018-07-05 19:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0263.mp32018-07-05 19:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0264.mp32018-07-05 19:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0265.mp32018-07-05 19:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0266.mp32018-07-05 19:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0267.mp32018-07-05 19:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0268.mp32018-07-05 19:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0269.mp32018-07-05 19:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0270.mp32018-07-05 19:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0271.mp32018-07-05 19:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0272.mp32018-07-05 19:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0273.mp32018-07-05 19:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0274.mp32018-07-05 19:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0275.mp32018-07-05 19:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0276.mp32018-07-05 19:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0277.mp32018-07-05 19:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0278.mp32018-07-05 19:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0279.mp32018-07-05 19:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0280.mp32018-07-05 19:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0281.mp32018-07-05 19:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0282.mp32018-07-05 19:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0283.mp32018-07-05 19:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0284.mp32018-07-05 19:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0285.mp32018-07-05 19:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0286.mp32018-07-05 19:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0287.mp32018-07-05 19:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0288.mp32018-07-05 19:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0289.mp32018-07-05 19:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0290.mp32018-07-05 19:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0291.mp32018-07-05 19:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0292.mp32018-07-05 19:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0293.mp32018-07-05 19:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0294.mp32018-07-05 19:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0295.mp32018-07-05 19:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0296.mp32018-07-05 19:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0297.mp32018-07-05 19:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0298.mp32018-07-05 19:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0299.mp32018-07-05 19:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0300.mp32018-07-05 19:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0301.mp32018-07-05 19:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0302.mp32018-07-05 19:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0303.mp32018-07-05 19:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0304.mp32018-07-05 19:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0305.mp32018-07-05 19:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0306.mp32018-07-05 19:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0307.mp32018-07-05 19:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0308.mp32018-07-05 19:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0309.mp32018-07-05 19:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0310.mp32018-07-05 19:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0311.mp32018-07-05 19:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0312.mp32018-07-05 19:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0313.mp32018-07-05 19:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0314.mp32018-07-05 20:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0315.mp32018-07-05 20:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0316.mp32018-07-05 20:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0317.mp32018-07-05 20:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0318.mp32018-07-05 20:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0319.mp32018-07-05 20:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0320.mp32018-07-05 20:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0321.mp32018-07-05 20:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0322.mp32018-07-05 20:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0323.mp32018-07-05 20:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0324.mp32018-07-05 20:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0325.mp32018-07-05 20:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0326.mp32018-07-05 20:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0327.mp32018-07-05 20:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0328.mp32018-07-05 20:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0329.mp32018-07-05 20:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0330.mp32018-07-05 20:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0331.mp32018-07-05 20:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0332.mp32018-07-05 20:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0333.mp32018-07-05 20:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0334.mp32018-07-05 20:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0335.mp32018-07-05 20:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0336.mp32018-07-05 20:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0337.mp32018-07-05 20:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0338.mp32018-07-05 20:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0339.mp32018-07-05 20:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0340.mp32018-07-05 20:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0341.mp32018-07-05 20:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0342.mp32018-07-05 20:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0343.mp32018-07-05 20:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0344.mp32018-07-05 20:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0345.mp32018-07-05 20:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0346.mp32018-07-05 20:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0347.mp32018-07-05 20:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0348.mp32018-07-05 20:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0349.mp32018-07-05 20:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0350.mp32018-07-05 20:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0351.mp32018-07-05 20:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0352.mp32018-07-05 20:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0353.mp32018-07-05 20:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0354.mp32018-07-05 20:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0355.mp32018-07-05 20:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0356.mp32018-07-05 20:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0357.mp32018-07-05 20:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0358.mp32018-07-05 20:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0359.mp32018-07-05 20:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0360.mp32018-07-05 20:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0361.mp32018-07-05 20:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0362.mp32018-07-05 20:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0363.mp32018-07-05 20:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0364.mp32018-07-05 20:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0365.mp32018-07-05 20:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0366.mp32018-07-05 20:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0367.mp32018-07-05 20:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0368.mp32018-07-05 20:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0369.mp32018-07-05 20:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0370.mp32018-07-05 20:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0371.mp32018-07-05 20:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0372.mp32018-07-05 20:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0373.mp32018-07-05 20:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0374.mp32018-07-05 20:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0375.mp32018-07-05 20:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0376.mp32018-07-05 20:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0377.mp32018-07-05 20:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0378.mp32018-07-05 20:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0379.mp32018-07-05 20:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0380.mp32018-07-05 20:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0381.mp32018-07-05 20:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0382.mp32018-07-05 20:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0383.mp32018-07-05 20:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0384.mp32018-07-05 20:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0385.mp32018-07-05 20:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0386.mp32018-07-05 20:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0387.mp32018-07-05 20:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0388.mp32018-07-05 20:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0389.mp32018-07-05 20:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0390.mp32018-07-05 20:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0391.mp32018-07-05 20:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0392.mp32018-07-05 20:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0393.mp32018-07-05 20:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0394.mp32018-07-05 20:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0395.mp32018-07-05 20:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0396.mp32018-07-05 20:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0397.mp32018-07-05 20:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0398.mp32018-07-05 20:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0399.mp32018-07-05 20:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0400.mp32018-07-05 20:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0401.mp32018-07-05 20:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0402.mp32018-07-05 20:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0403.mp32018-07-05 20:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0404.mp32018-07-05 20:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0405.mp32018-07-05 20:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0406.mp32018-07-05 20:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0407.mp32018-07-05 20:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0408.mp32018-07-05 20:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0409.mp32018-07-05 20:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0410.mp32018-07-05 20:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0411.mp32018-07-05 20:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0412.mp32018-07-05 20:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0413.mp32018-07-05 20:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0414.mp32018-07-05 20:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0415.mp32018-07-05 20:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0416.mp32018-07-05 20:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0417.mp32018-07-05 20:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0418.mp32018-07-05 20:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0419.mp32018-07-05 20:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0420.mp32018-07-05 20:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0421.mp32018-07-05 20:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0422.mp32018-07-05 20:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0423.mp32018-07-05 20:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0424.mp32018-07-05 20:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0425.mp32018-07-05 20:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0426.mp32018-07-05 20:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0427.mp32018-07-05 20:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0428.mp32018-07-05 20:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0429.mp32018-07-05 20:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0430.mp32018-07-05 20:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0431.mp32018-07-05 20:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0432.mp32018-07-05 20:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0433.mp32018-07-05 20:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0434.mp32018-07-05 20:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0435.mp32018-07-05 20:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0436.mp32018-07-05 20:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0437.mp32018-07-05 20:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0438.mp32018-07-05 20:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0439.mp32018-07-05 20:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0440.mp32018-07-05 20:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0441.mp32018-07-05 20:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0442.mp32018-07-05 20:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0443.mp32018-07-05 20:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0444.mp32018-07-05 20:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0445.mp32018-07-05 20:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0446.mp32018-07-05 20:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0447.mp32018-07-05 20:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0448.mp32018-07-05 20:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0449.mp32018-07-05 20:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0450.mp32018-07-05 20:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0451.mp32018-07-05 20:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0452.mp32018-07-05 20:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0453.mp32018-07-05 20:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0454.mp32018-07-05 20:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0455.mp32018-07-05 20:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0456.mp32018-07-05 20:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0457.mp32018-07-05 20:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0458.mp32018-07-05 20:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0459.mp32018-07-05 20:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0460.mp32018-07-05 20:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0461.mp32018-07-05 20:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0462.mp32018-07-05 20:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0463.mp32018-07-05 20:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0464.mp32018-07-05 20:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0465.mp32018-07-05 20:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0466.mp32018-07-05 20:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0467.mp32018-07-05 20:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0468.mp32018-07-05 20:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0469.mp32018-07-05 20:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0470.mp32018-07-05 20:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0471.mp32018-07-05 20:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0472.mp32018-07-05 20:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0473.mp32018-07-05 20:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0474.mp32018-07-05 20:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0475.mp32018-07-05 20:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0476.mp32018-07-05 20:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0477.mp32018-07-05 20:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0478.mp32018-07-05 20:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0479.mp32018-07-05 20:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0480.mp32018-07-05 20:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0481.mp32018-07-05 20:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0482.mp32018-07-05 20:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0483.mp32018-07-05 20:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0484.mp32018-07-05 20:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0485.mp32018-07-05 20:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0486.mp32018-07-05 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0487.mp32018-07-05 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0488.mp32018-07-05 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0489.mp32018-07-05 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0490.mp32018-07-05 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0491.mp32018-07-05 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0492.mp32018-07-05 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0493.mp32018-07-05 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0494.mp32018-07-05 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0495.mp32018-07-05 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0496.mp32018-07-05 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0497.mp32018-07-05 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0498.mp32018-07-05 20:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0499.mp32018-07-05 20:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0500.mp32018-07-05 20:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0501.mp32018-07-05 20:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0502.mp32018-07-05 20:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0503.mp32018-07-05 20:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0504.mp32018-07-05 20:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0505.mp32018-07-05 20:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0506.mp32018-07-05 20:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0507.mp32018-07-05 20:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0508.mp32018-07-05 20:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0509.mp32018-07-05 20:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0510.mp32018-07-05 20:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0511.mp32018-07-05 20:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0512.mp32018-07-05 20:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0513.mp32018-07-05 20:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0514.mp32018-07-05 20:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0515.mp32018-07-05 20:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0516.mp32018-07-05 20:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0517.mp32018-07-05 20:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0518.mp32018-07-05 20:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0519.mp32018-07-05 20:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0520.mp32018-07-05 20:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0521.mp32018-07-05 20:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0522.mp32018-07-05 20:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0523.mp32018-07-05 20:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0524.mp32018-07-05 20:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0525.mp32018-07-05 20:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0526.mp32018-07-05 20:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0527.mp32018-07-05 20:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0528.mp32018-07-05 20:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0529.mp32018-07-05 20:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0530.mp32018-07-05 20:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0531.mp32018-07-05 20:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0532.mp32018-07-05 20:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0533.mp32018-07-05 20:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0534.mp32018-07-05 20:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0535.mp32018-07-05 20:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0536.mp32018-07-05 20:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0537.mp32018-07-05 20:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0538.mp32018-07-05 20:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0539.mp32018-07-05 20:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0540.mp32018-07-05 20:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0541.mp32018-07-05 20:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0542.mp32018-07-05 20:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0543.mp32018-07-05 20:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0544.mp32018-07-05 20:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0545.mp32018-07-05 20:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0546.mp32018-07-05 20:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0547.mp32018-07-05 20:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0548.mp32018-07-05 20:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0549.mp32018-07-05 20:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0550.mp32018-07-05 20:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0551.mp32018-07-05 20:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0552.mp32018-07-05 20:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0553.mp32018-07-05 20:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0554.mp32018-07-05 20:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0555.mp32018-07-05 20:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0556.mp32018-07-05 20:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0557.mp32018-07-05 20:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0558.mp32018-07-05 20:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0559.mp32018-07-05 20:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0560.mp32018-07-05 20:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0561.mp32018-07-05 20:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0562.mp32018-07-05 20:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0563.mp32018-07-05 20:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0564.mp32018-07-05 20:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0565.mp32018-07-05 20:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0566.mp32018-07-05 20:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0567.mp32018-07-05 20:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0568.mp32018-07-05 20:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0569.mp32018-07-05 20:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0570.mp32018-07-05 20:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0571.mp32018-07-05 20:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0572.mp32018-07-05 20:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0573.mp32018-07-05 20:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0574.mp32018-07-05 20:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0575.mp32018-07-05 20:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0576.mp32018-07-05 20:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0577.mp32018-07-05 20:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0578.mp32018-07-05 20:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0579.mp32018-07-05 20:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0580.mp32018-07-05 20:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0581.mp32018-07-05 20:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0582.mp32018-07-05 20:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0583.mp32018-07-05 20:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0584.mp32018-07-05 20:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0585.mp32018-07-05 20:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0586.mp32018-07-05 20:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0587.mp32018-07-05 20:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0588.mp32018-07-05 20:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0589.mp32018-07-05 20:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0590.mp32018-07-05 20:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0591.mp32018-07-05 20:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0592.mp32018-07-05 20:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0593.mp32018-07-05 20:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0594.mp32018-07-05 20:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0595.mp32018-07-05 20:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0596.mp32018-07-05 20:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0597.mp32018-07-05 20:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0598.mp32018-07-05 20:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0599.mp32018-07-05 20:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0600.mp32018-07-05 20:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0601.mp32018-07-05 20:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0602.mp32018-07-05 20:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0603.mp32018-07-05 20:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0604.mp32018-07-05 20:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0605.mp32018-07-05 20:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0606.mp32018-07-05 20:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0607.mp32018-07-05 20:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0608.mp32018-07-05 20:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0609.mp32018-07-05 20:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0610.mp32018-07-05 20:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0611.mp32018-07-05 20:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0612.mp32018-07-05 20:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0613.mp32018-07-05 20:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0614.mp32018-07-05 20:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0615.mp32018-07-05 20:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0616.mp32018-07-05 20:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0617.mp32018-07-05 20:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0618.mp32018-07-05 20:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0619.mp32018-07-05 20:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0620.mp32018-07-05 20:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0621.mp32018-07-05 20:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0622.mp32018-07-05 20:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0623.mp32018-07-05 20:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0624.mp32018-07-05 20:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0625.mp32018-07-05 20:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0626.mp32018-07-05 20:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0627.mp32018-07-05 20:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0628.mp32018-07-05 20:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0629.mp32018-07-05 20:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0630.mp32018-07-05 20:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0631.mp32018-07-05 20:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0632.mp32018-07-05 20:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0633.mp32018-07-05 20:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0634.mp32018-07-05 20:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0635.mp32018-07-05 20:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0636.mp32018-07-05 20:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0637.mp32018-07-05 20:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0638.mp32018-07-05 21:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0639.mp32018-07-05 21:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0640.mp32018-07-05 21:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0641.mp32018-07-05 21:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0642.mp32018-07-05 21:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0643.mp32018-07-05 21:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0644.mp32018-07-05 21:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0645.mp32018-07-05 21:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0646.mp32018-07-05 21:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0647.mp32018-07-05 21:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0648.mp32018-07-05 21:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0649.mp32018-07-05 21:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0650.mp32018-07-05 21:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0651.mp32018-07-05 21:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0652.mp32018-07-05 21:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0653.mp32018-07-05 21:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0654.mp32018-07-05 21:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0655.mp32018-07-05 21:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0656.mp32018-07-05 21:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0657.mp32018-07-05 21:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0658.mp32018-07-05 21:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0659.mp32018-07-05 21:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0660.mp32018-07-05 21:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0661.mp32018-07-05 21:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0662.mp32018-07-05 21:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0663.mp32018-07-05 21:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0664.mp32018-07-05 21:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0665.mp32018-07-05 21:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0666.mp32018-07-05 21:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0667.mp32018-07-05 21:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0668.mp32018-07-05 21:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0669.mp32018-07-05 21:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0670.mp32018-07-05 21:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0671.mp32018-07-05 21:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0672.mp32018-07-05 21:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0673.mp32018-07-05 21:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0674.mp32018-07-05 21:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0675.mp32018-07-05 21:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0676.mp32018-07-05 21:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0677.mp32018-07-05 21:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0678.mp32018-07-05 21:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0679.mp32018-07-05 21:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0680.mp32018-07-05 21:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0681.mp32018-07-05 21:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0682.mp32018-07-05 21:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0683.mp32018-07-05 21:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0684.mp32018-07-05 21:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0685.mp32018-07-05 21:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0686.mp32018-07-05 21:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0687.mp32018-07-05 21:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0688.mp32018-07-05 21:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0689.mp32018-07-05 21:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0690.mp32018-07-05 21:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0691.mp32018-07-05 21:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0692.mp32018-07-05 21:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0693.mp32018-07-05 21:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0694.mp32018-07-05 21:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0695.mp32018-07-05 21:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0696.mp32018-07-05 21:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0697.mp32018-07-05 21:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0698.mp32018-07-05 21:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0699.mp32018-07-05 21:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0700.mp32018-07-05 21:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0701.mp32018-07-05 21:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0702.mp32018-07-05 21:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0703.mp32018-07-05 21:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0704.mp32018-07-05 21:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0705.mp32018-07-05 21:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0706.mp32018-07-05 21:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0707.mp32018-07-05 21:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0708.mp32018-07-05 21:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0709.mp32018-07-05 21:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0710.mp32018-07-05 21:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0711.mp32018-07-05 21:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0712.mp32018-07-05 21:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0713.mp32018-07-05 21:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0714.mp32018-07-05 21:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0715.mp32018-07-05 21:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0716.mp32018-07-05 21:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0717.mp32018-07-05 21:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0718.mp32018-07-05 21:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0719.mp32018-07-05 21:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0720.mp32018-07-05 21:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0721.mp32018-07-05 21:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0722.mp32018-07-05 21:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0723.mp32018-07-05 21:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0724.mp32018-07-05 21:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0725.mp32018-07-05 21:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0726.mp32018-07-05 21:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0727.mp32018-07-05 21:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0728.mp32018-07-05 21:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0729.mp32018-07-05 21:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0730.mp32018-07-05 21:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0731.mp32018-07-05 21:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0732.mp32018-07-05 21:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0733.mp32018-07-05 21:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0734.mp32018-07-05 21:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0735.mp32018-07-05 21:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0736.mp32018-07-05 21:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0737.mp32018-07-05 21:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0738.mp32018-07-05 21:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0739.mp32018-07-05 21:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0740.mp32018-07-05 21:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0741.mp32018-07-05 21:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0742.mp32018-07-05 21:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0743.mp32018-07-05 21:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0744.mp32018-07-05 21:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0745.mp32018-07-05 21:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0746.mp32018-07-05 21:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0747.mp32018-07-05 21:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0748.mp32018-07-05 21:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0749.mp32018-07-05 21:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0750.mp32018-07-05 21:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0751.mp32018-07-05 21:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0752.mp32018-07-05 21:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0753.mp32018-07-05 21:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0754.mp32018-07-05 21:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0755.mp32018-07-05 21:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0756.mp32018-07-05 21:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0757.mp32018-07-05 21:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0758.mp32018-07-05 21:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0759.mp32018-07-05 21:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0760.mp32018-07-05 21:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0761.mp32018-07-05 21:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0762.mp32018-07-05 21:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0763.mp32018-07-05 21:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0764.mp32018-07-05 21:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0765.mp32018-07-05 21:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0766.mp32018-07-05 21:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0767.mp32018-07-05 21:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0768.mp32018-07-05 21:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0769.mp32018-07-05 21:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0770.mp32018-07-05 21:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0771.mp32018-07-05 21:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0772.mp32018-07-05 21:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0773.mp32018-07-05 21:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0774.mp32018-07-05 21:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0775.mp32018-07-05 21:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0776.mp32018-07-05 21:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0777.mp32018-07-05 21:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0778.mp32018-07-05 21:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0779.mp32018-07-05 21:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0780.mp32018-07-05 21:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0781.mp32018-07-05 21:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0782.mp32018-07-05 21:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0783.mp32018-07-05 21:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0784.mp32018-07-05 21:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0785.mp32018-07-05 21:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0786.mp32018-07-05 21:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0787.mp32018-07-05 21:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0788.mp32018-07-05 21:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0789.mp32018-07-05 21:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0790.mp32018-07-05 21:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0791.mp32018-07-05 21:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0792.mp32018-07-05 21:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0793.mp32018-07-05 21:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0794.mp32018-07-05 21:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0795.mp32018-07-05 21:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0796.mp32018-07-05 21:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0797.mp32018-07-05 21:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0798.mp32018-07-05 21:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0799.mp32018-07-05 21:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0800.mp32018-07-05 21:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0801.mp32018-07-05 21:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0802.mp32018-07-05 21:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0803.mp32018-07-05 21:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0804.mp32018-07-05 21:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0805.mp32018-07-05 21:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0806.mp32018-07-05 21:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0807.mp32018-07-05 21:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0808.mp32018-07-05 21:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0809.mp32018-07-05 21:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0810.mp32018-07-05 21:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0811.mp32018-07-05 21:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0812.mp32018-07-05 21:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0813.mp32018-07-05 21:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0814.mp32018-07-05 21:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0815.mp32018-07-05 21:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0816.mp32018-07-05 21:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0817.mp32018-07-05 21:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0818.mp32018-07-05 21:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0819.mp32018-07-05 21:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0820.mp32018-07-05 21:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0821.mp32018-07-05 21:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0822.mp32018-07-05 21:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0823.mp32018-07-05 21:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0824.mp32018-07-05 21:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0825.mp32018-07-05 21:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0826.mp32018-07-05 21:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0827.mp32018-07-05 21:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0828.mp32018-07-05 21:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0829.mp32018-07-05 21:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0830.mp32018-07-05 21:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0831.mp32018-07-05 21:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0832.mp32018-07-05 21:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0833.mp32018-07-05 21:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0834.mp32018-07-05 21:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0835.mp32018-07-05 21:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0836.mp32018-07-05 21:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0837.mp32018-07-05 21:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0838.mp32018-07-05 21:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0839.mp32018-07-05 21:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0840.mp32018-07-05 21:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0841.mp32018-07-05 21:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0842.mp32018-07-05 21:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0843.mp32018-07-05 21:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0844.mp32018-07-05 21:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0845.mp32018-07-05 21:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0846.mp32018-07-05 21:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0847.mp32018-07-05 21:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0848.mp32018-07-05 21:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0849.mp32018-07-05 21:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0850.mp32018-07-05 21:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0851.mp32018-07-05 21:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0852.mp32018-07-05 21:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0853.mp32018-07-05 21:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0854.mp32018-07-05 21:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0855.mp32018-07-05 21:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0856.mp32018-07-05 21:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0857.mp32018-07-05 21:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0858.mp32018-07-05 21:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0859.mp32018-07-05 21:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0860.mp32018-07-05 21:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0861.mp32018-07-05 21:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0862.mp32018-07-05 21:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0863.mp32018-07-05 21:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0864.mp32018-07-05 21:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0865.mp32018-07-05 21:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0866.mp32018-07-05 21:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0867.mp32018-07-05 21:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0868.mp32018-07-05 21:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0869.mp32018-07-05 21:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0870.mp32018-07-05 21:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0871.mp32018-07-05 21:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0872.mp32018-07-05 21:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0873.mp32018-07-05 21:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0874.mp32018-07-05 21:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0875.mp32018-07-05 21:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0876.mp32018-07-05 21:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0877.mp32018-07-05 21:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0878.mp32018-07-05 21:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0879.mp32018-07-05 21:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0880.mp32018-07-05 21:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0881.mp32018-07-05 22:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0882.mp32018-07-05 22:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0883.mp32018-07-05 22:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0884.mp32018-07-05 22:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0885.mp32018-07-05 22:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0886.mp32018-07-05 22:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0887.mp32018-07-05 22:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0888.mp32018-07-05 22:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0889.mp32018-07-05 22:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0890.mp32018-07-05 22:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0891.mp32018-07-05 22:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0892.mp32018-07-05 22:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0893.mp32018-07-05 22:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0894.mp32018-07-05 22:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0895.mp32018-07-05 22:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0896.mp32018-07-05 22:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0897.mp32018-07-05 22:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0898.mp32018-07-05 22:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0899.mp32018-07-05 22:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0900.mp32018-07-05 22:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0901.mp32018-07-05 22:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0902.mp32018-07-05 22:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0903.mp32018-07-05 22:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0904.mp32018-07-05 22:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0905.mp32018-07-05 22:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0906.mp32018-07-05 22:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0907.mp32018-07-05 22:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0908.mp32018-07-05 22:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0909.mp32018-07-05 22:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0910.mp32018-07-05 22:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0911.mp32018-07-05 22:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0912.mp32018-07-05 22:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0913.mp32018-07-05 22:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0914.mp32018-07-05 22:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0915.mp32018-07-05 22:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0916.mp32018-07-05 22:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0917.mp32018-07-05 22:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0918.mp32018-07-05 22:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0919.mp32018-07-05 22:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0920.mp32018-07-05 22:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0921.mp32018-07-05 22:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0922.mp32018-07-05 22:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0923.mp32018-07-05 22:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0924.mp32018-07-05 22:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0925.mp32018-07-05 22:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0926.mp32018-07-05 22:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0927.mp32018-07-05 22:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0928.mp32018-07-05 22:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0929.mp32018-07-05 22:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0930.mp32018-07-05 22:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0931.mp32018-07-05 22:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0932.mp32018-07-05 22:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0933.mp32018-07-05 22:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0934.mp32018-07-05 22:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0935.mp32018-07-05 22:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0936.mp32018-07-05 22:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0937.mp32018-07-05 22:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0938.mp32018-07-05 22:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0939.mp32018-07-05 22:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0940.mp32018-07-05 22:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0941.mp32018-07-05 22:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0942.mp32018-07-05 22:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0943.mp32018-07-05 22:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0944.mp32018-07-05 22:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0945.mp32018-07-05 22:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0946.mp32018-07-05 22:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0947.mp32018-07-05 22:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0948.mp32018-07-05 22:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0949.mp32018-07-05 22:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0950.mp32018-07-05 22:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0951.mp32018-07-05 22:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0952.mp32018-07-05 22:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0953.mp32018-07-05 22:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0954.mp32018-07-05 22:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0955.mp32018-07-05 22:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0956.mp32018-07-05 22:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0957.mp32018-07-05 22:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0958.mp32018-07-05 22:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0959.mp32018-07-05 22:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0960.mp32018-07-05 22:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0961.mp32018-07-05 22:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0962.mp32018-07-05 22:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0963.mp32018-07-05 22:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0964.mp32018-07-05 22:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0965.mp32018-07-05 22:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0966.mp32018-07-05 22:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0967.mp32018-07-05 22:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0968.mp32018-07-05 22:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0969.mp32018-07-05 22:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0970.mp32018-07-05 22:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0971.mp32018-07-05 22:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0972.mp32018-07-05 22:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0973.mp32018-07-05 22:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0974.mp32018-07-05 22:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0975.mp32018-07-05 22:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0976.mp32018-07-05 22:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0977.mp32018-07-05 22:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0978.mp32018-07-05 22:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0979.mp32018-07-05 22:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0980.mp32018-07-05 22:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0981.mp32018-07-05 22:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0982.mp32018-07-05 22:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0983.mp32018-07-05 22:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0984.mp32018-07-05 22:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0985.mp32018-07-05 22:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0986.mp32018-07-05 22:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0987.mp32018-07-05 22:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0988.mp32018-07-05 22:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0989.mp32018-07-05 22:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0990.mp32018-07-05 22:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0991.mp32018-07-05 22:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0992.mp32018-07-05 22:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0993.mp32018-07-05 22:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0994.mp32018-07-05 22:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0995.mp32018-07-05 22:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0996.mp32018-07-05 22:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0997.mp32018-07-05 22:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0998.mp32018-07-05 22:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-0999.mp32018-07-05 22:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1000.mp32018-07-05 22:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1001.mp32018-07-05 22:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1002.mp32018-07-05 22:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1003.mp32018-07-05 22:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1004.mp32018-07-05 22:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1005.mp32018-07-05 22:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1006.mp32018-07-05 22:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1007.mp32018-07-05 22:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1008.mp32018-07-05 22:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1009.mp32018-07-05 22:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1010.mp32018-07-05 22:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1011.mp32018-07-05 22:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1012.mp32018-07-05 22:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1013.mp32018-07-05 22:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1014.mp32018-07-05 22:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1015.mp32018-07-05 22:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1016.mp32018-07-05 22:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1017.mp32018-07-05 22:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1018.mp32018-07-05 22:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1019.mp32018-07-05 22:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1020.mp32018-07-05 22:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1021.mp32018-07-05 22:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1022.mp32018-07-05 22:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1023.mp32018-07-05 22:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1024.mp32018-07-05 22:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1025.mp32018-07-05 22:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1026.mp32018-07-05 22:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1027.mp32018-07-05 22:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1028.mp32018-07-05 22:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1029.mp32018-07-05 22:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1030.mp32018-07-05 22:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1031.mp32018-07-05 22:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1032.mp32018-07-05 22:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1033.mp32018-07-05 22:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1034.mp32018-07-05 22:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1035.mp32018-07-05 22:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1036.mp32018-07-05 22:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1037.mp32018-07-05 22:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1038.mp32018-07-05 22:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1039.mp32018-07-05 22:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1040.mp32018-07-05 22:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1041.mp32018-07-05 22:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1042.mp32018-07-05 22:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1043.mp32018-07-05 22:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1044.mp32018-07-05 22:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1045.mp32018-07-05 22:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1046.mp32018-07-05 22:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1047.mp32018-07-05 22:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1048.mp32018-07-05 22:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1049.mp32018-07-05 22:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1050.mp32018-07-05 22:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1051.mp32018-07-05 22:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1052.mp32018-07-05 22:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1053.mp32018-07-05 22:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1054.mp32018-07-05 22:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1055.mp32018-07-05 22:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1056.mp32018-07-05 22:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1057.mp32018-07-05 22:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1058.mp32018-07-05 22:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1059.mp32018-07-05 22:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1060.mp32018-07-05 22:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1061.mp32018-07-05 22:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1062.mp32018-07-05 22:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1063.mp32018-07-05 22:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1064.mp32018-07-05 22:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1065.mp32018-07-05 22:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1066.mp32018-07-05 22:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1067.mp32018-07-05 22:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1068.mp32018-07-05 22:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1069.mp32018-07-05 22:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1070.mp32018-07-05 22:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1071.mp32018-07-05 22:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1072.mp32018-07-05 22:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1073.mp32018-07-05 22:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1074.mp32018-07-05 22:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1075.mp32018-07-05 22:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1076.mp32018-07-05 22:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1077.mp32018-07-05 22:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1078.mp32018-07-05 22:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1079.mp32018-07-05 22:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1080.mp32018-07-05 22:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1081.mp32018-07-05 22:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1082.mp32018-07-05 22:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1083.mp32018-07-05 22:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1084.mp32018-07-05 22:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1085.mp32018-07-05 22:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1086.mp32018-07-05 22:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1087.mp32018-07-05 22:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1088.mp32018-07-05 22:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1089.mp32018-07-05 22:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1090.mp32018-07-05 22:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1091.mp32018-07-06 04:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1092.mp32018-07-06 04:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1093.mp32018-07-06 04:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1094.mp32018-07-06 05:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1095.mp32018-07-06 05:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1096.mp32018-07-06 05:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1097.mp32018-07-06 05:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1098.mp32018-07-06 05:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1099.mp32018-07-06 05:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1100.mp32018-07-06 05:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1101.mp32018-07-06 05:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1102.mp32018-07-06 05:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1103.mp32018-07-06 05:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1104.mp32018-07-06 05:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1105.mp32018-07-06 05:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1106.mp32018-07-06 05:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1107.mp32018-07-06 05:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1108.mp32018-07-06 05:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1109.mp32018-07-06 05:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1110.mp32018-07-06 05:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1111.mp32018-07-06 05:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1112.mp32018-07-06 05:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1113.mp32018-07-06 05:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1114.mp32018-07-06 05:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1115.mp32018-07-06 05:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1116.mp32018-07-06 05:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1117.mp32018-07-06 05:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1118.mp32018-07-06 05:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1119.mp32018-07-06 05:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1120.mp32018-07-06 05:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1121.mp32018-07-06 05:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1122.mp32018-07-06 05:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1123.mp32018-07-06 05:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1124.mp32018-07-06 05:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1125.mp32018-07-06 05:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1126.mp32018-07-06 05:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1127.mp32018-07-06 05:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1128.mp32018-07-06 05:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1129.mp32018-07-06 05:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1130.mp32018-07-06 05:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1131.mp32018-07-06 05:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1132.mp32018-07-06 05:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1133.mp32018-07-06 05:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1134.mp32018-07-06 05:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1135.mp32018-07-06 05:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1136.mp32018-07-06 05:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1137.mp32018-07-06 05:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1138.mp32018-07-06 05:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1139.mp32018-07-06 05:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1140.mp32018-07-06 05:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1141.mp32018-07-06 05:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1142.mp32018-07-06 05:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1143.mp32018-07-06 05:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1144.mp32018-07-06 05:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1145.mp32018-07-06 05:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1146.mp32018-07-06 05:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1147.mp32018-07-06 05:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1148.mp32018-07-06 05:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1149.mp32018-07-06 05:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1150.mp32018-07-06 05:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1151.mp32018-07-06 05:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1152.mp32018-07-06 05:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1153.mp32018-07-06 05:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1154.mp32018-07-06 05:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1155.mp32018-07-06 05:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1156.mp32018-07-06 05:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1157.mp32018-07-06 05:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1158.mp32018-07-06 05:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1159.mp32018-07-06 05:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1160.mp32018-07-06 05:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1161.mp32018-07-06 05:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1162.mp32018-07-06 05:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1163.mp32018-07-06 05:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1164.mp32018-07-06 05:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1165.mp32018-07-06 05:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1166.mp32018-07-06 05:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1167.mp32018-07-06 05:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1168.mp32018-07-06 05:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1169.mp32018-07-06 05:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1170.mp32018-07-06 05:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1171.mp32018-07-06 05:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1172.mp32018-07-06 05:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1173.mp32018-07-06 05:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1174.mp32018-07-06 05:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1175.mp32018-07-06 05:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1176.mp32018-07-06 05:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1177.mp32018-07-06 05:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1178.mp32018-07-06 05:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1179.mp32018-07-06 05:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1180.mp32018-07-06 05:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1181.mp32018-07-06 05:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1182.mp32018-07-06 05:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1183.mp32018-07-06 05:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1184.mp32018-07-06 05:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1185.mp32018-07-06 05:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1186.mp32018-07-06 05:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1187.mp32018-07-06 05:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1188.mp32018-07-06 05:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1189.mp32018-07-06 05:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1190.mp32018-07-06 05:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1191.mp32018-07-06 05:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1192.mp32018-07-06 05:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1193.mp32018-07-06 05:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1194.mp32018-07-06 05:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1195.mp32018-07-06 05:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1196.mp32018-07-06 05:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1197.mp32018-07-06 05:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1198.mp32018-07-06 05:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1199.mp32018-07-06 05:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1200.mp32018-07-06 05:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1201.mp32018-07-06 05:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1202.mp32018-07-06 05:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1203.mp32018-07-06 05:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1204.mp32018-07-06 05:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1205.mp32018-07-06 05:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1206.mp32018-07-06 05:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1207.mp32018-07-06 05:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1208.mp32018-07-06 05:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1209.mp32018-07-06 05:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1210.mp32018-07-06 05:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1211.mp32018-07-06 05:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1212.mp32018-07-06 05:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1213.mp32018-07-06 05:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1214.mp32018-07-06 05:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1215.mp32018-07-06 05:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1216.mp32018-07-06 05:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1217.mp32018-07-06 05:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1218.mp32018-07-06 05:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1219.mp32018-07-06 05:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1220.mp32018-07-06 05:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1221.mp32018-07-06 05:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1222.mp32018-07-06 05:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1223.mp32018-07-06 05:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1224.mp32018-07-06 05:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1225.mp32018-07-06 05:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1226.mp32018-07-06 05:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1227.mp32018-07-06 05:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1228.mp32018-07-06 05:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1229.mp32018-07-06 05:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1230.mp32018-07-06 05:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1231.mp32018-07-06 05:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1232.mp32018-07-06 05:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1233.mp32018-07-06 05:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1234.mp32018-07-06 05:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1235.mp32018-07-06 05:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1236.mp32018-07-06 05:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1237.mp32018-07-06 05:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1238.mp32018-07-06 05:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1239.mp32018-07-06 05:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1240.mp32018-07-06 05:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1241.mp32018-07-06 05:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1242.mp32018-07-06 05:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1243.mp32018-07-06 05:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1244.mp32018-07-06 05:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1245.mp32018-07-06 05:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1246.mp32018-07-06 05:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1247.mp32018-07-06 05:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1248.mp32018-07-06 05:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1249.mp32018-07-06 05:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1250.mp32018-07-06 05:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1251.mp32018-07-06 05:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1252.mp32018-07-06 05:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1253.mp32018-07-06 05:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1254.mp32018-07-06 05:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1255.mp32018-07-06 05:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1256.mp32018-07-06 05:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1257.mp32018-07-06 05:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1258.mp32018-07-06 05:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1259.mp32018-07-06 05:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1260.mp32018-07-06 05:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1261.mp32018-07-06 05:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1262.mp32018-07-06 05:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1263.mp32018-07-06 05:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1264.mp32018-07-06 05:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1265.mp32018-07-06 05:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1266.mp32018-07-06 05:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1267.mp32018-07-06 05:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1268.mp32018-07-06 05:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1269.mp32018-07-06 05:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1270.mp32018-07-06 05:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1271.mp32018-07-06 05:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1272.mp32018-07-06 05:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1273.mp32018-07-06 05:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1274.mp32018-07-06 05:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1275.mp32018-07-06 05:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1276.mp32018-07-06 05:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1277.mp32018-07-06 05:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1278.mp32018-07-06 05:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1279.mp32018-07-06 05:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1280.mp32018-07-06 05:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1281.mp32018-07-06 05:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1282.mp32018-07-06 05:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1283.mp32018-07-06 05:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1284.mp32018-07-06 05:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1285.mp32018-07-06 05:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1286.mp32018-07-06 05:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1287.mp32018-07-06 05:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1288.mp32018-07-06 05:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1289.mp32018-07-06 05:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1290.mp32018-07-06 05:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1291.mp32018-07-06 05:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1292.mp32018-07-06 05:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1293.mp32018-07-06 05:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1294.mp32018-07-06 05:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1295.mp32018-07-06 05:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1296.mp32018-07-06 05:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1297.mp32018-07-06 05:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1298.mp32018-07-06 05:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1299.mp32018-07-06 05:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1300.mp32018-07-06 05:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1301.mp32018-07-06 05:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1302.mp32018-07-06 05:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1303.mp32018-07-06 05:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1304.mp32018-07-06 05:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1305.mp32018-07-06 05:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1306.mp32018-07-06 05:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1307.mp32018-07-06 05:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1308.mp32018-07-06 05:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1309.mp32018-07-06 05:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1310.mp32018-07-06 05:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1311.mp32018-07-06 05:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1312.mp32018-07-06 05:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1313.mp32018-07-06 05:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1314.mp32018-07-06 05:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1315.mp32018-07-06 05:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1316.mp32018-07-06 05:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1317.mp32018-07-06 05:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1318.mp32018-07-06 05:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1319.mp32018-07-06 05:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1320.mp32018-07-06 05:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1321.mp32018-07-06 05:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1322.mp32018-07-06 05:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1323.mp32018-07-06 05:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1324.mp32018-07-06 05:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1325.mp32018-07-06 05:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1326.mp32018-07-06 05:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1327.mp32018-07-06 05:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1328.mp32018-07-06 05:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1329.mp32018-07-06 05:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1330.mp32018-07-06 05:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1331.mp32018-07-06 05:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1332.mp32018-07-06 05:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1333.mp32018-07-06 05:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1334.mp32018-07-06 05:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1335.mp32018-07-06 05:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1336.mp32018-07-06 05:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1337.mp32018-07-06 05:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1338.mp32018-07-06 05:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1339.mp32018-07-06 05:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1340.mp32018-07-06 05:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1341.mp32018-07-06 05:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1342.mp32018-07-06 05:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1343.mp32018-07-06 05:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1344.mp32018-07-06 05:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1345.mp32018-07-06 05:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1346.mp32018-07-06 05:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1347.mp32018-07-06 05:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1348.mp32018-07-06 05:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1349.mp32018-07-06 05:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1350.mp32018-07-06 05:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1351.mp32018-07-06 05:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1352.mp32018-07-06 05:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1353.mp32018-07-06 05:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1354.mp32018-07-06 05:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1355.mp32018-07-06 05:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1356.mp32018-07-06 05:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1357.mp32018-07-06 05:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1358.mp32018-07-06 05:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1359.mp32018-07-06 05:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1360.mp32018-07-06 05:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1361.mp32018-07-06 05:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1362.mp32018-07-06 05:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1363.mp32018-07-06 05:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1364.mp32018-07-06 05:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1365.mp32018-07-06 05:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1366.mp32018-07-06 05:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1367.mp32018-07-06 05:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1368.mp32018-07-06 05:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1369.mp32018-07-06 05:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1370.mp32018-07-06 05:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1371.mp32018-07-06 05:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1372.mp32018-07-06 05:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1373.mp32018-07-06 05:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1374.mp32018-07-06 05:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1375.mp32018-07-06 05:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1376.mp32018-07-06 05:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1377.mp32018-07-06 05:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1378.mp32018-07-06 05:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1379.mp32018-07-06 05:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1380.mp32018-07-06 05:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1381.mp32018-07-06 05:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1382.mp32018-07-06 05:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1383.mp32018-07-06 05:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1384.mp32018-07-06 05:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1385.mp32018-07-06 05:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1386.mp32018-07-06 05:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1387.mp32018-07-06 05:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1388.mp32018-07-06 05:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1389.mp32018-07-06 05:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1390.mp32018-07-06 05:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1391.mp32018-07-06 05:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1392.mp32018-07-06 05:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1393.mp32018-07-06 05:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1394.mp32018-07-06 05:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1395.mp32018-07-06 05:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1396.mp32018-07-06 05:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1397.mp32018-07-06 05:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1398.mp32018-07-06 05:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1399.mp32018-07-06 05:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1400.mp32018-07-06 05:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1401.mp32018-07-06 05:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1402.mp32018-07-06 05:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1403.mp32018-07-06 05:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1404.mp32018-07-06 05:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1405.mp32018-07-06 05:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1406.mp32018-07-06 05:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1407.mp32018-07-06 05:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1408.mp32018-07-06 05:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1409.mp32018-07-06 05:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1410.mp32018-07-06 05:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1411.mp32018-07-06 05:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1412.mp32018-07-06 05:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1413.mp32018-07-06 05:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1414.mp32018-07-06 05:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1415.mp32018-07-06 05:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1416.mp32018-07-06 05:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1417.mp32018-07-06 05:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1418.mp32018-07-06 05:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1419.mp32018-07-06 05:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1420.mp32018-07-06 05:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1421.mp32018-07-06 05:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1422.mp32018-07-06 05:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1423.mp32018-07-06 05:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1424.mp32018-07-06 05:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1425.mp32018-07-06 05:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1426.mp32018-07-06 05:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1427.mp32018-07-06 05:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1428.mp32018-07-06 05:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1429.mp32018-07-06 05:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1430.mp32018-07-06 05:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1431.mp32018-07-06 05:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1432.mp32018-07-06 05:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1433.mp32018-07-06 05:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1434.mp32018-07-06 05:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1435.mp32018-07-06 05:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1436.mp32018-07-06 05:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1437.mp32018-07-06 05:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1438.mp32018-07-06 05:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1439.mp32018-07-06 05:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1440.mp32018-07-06 05:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1441.mp32018-07-06 06:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1442.mp32018-07-06 06:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1443.mp32018-07-06 06:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1444.mp32018-07-06 06:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1445.mp32018-07-06 06:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1446.mp32018-07-06 06:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1447.mp32018-07-06 06:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1448.mp32018-07-06 06:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1449.mp32018-07-06 06:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1450.mp32018-07-06 06:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1451.mp32018-07-06 06:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1452.mp32018-07-06 06:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1453.mp32018-07-06 06:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1454.mp32018-07-06 06:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1455.mp32018-07-06 06:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1456.mp32018-07-06 06:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1457.mp32018-07-06 06:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1458.mp32018-07-06 06:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1459.mp32018-07-06 06:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1460.mp32018-07-06 06:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1461.mp32018-07-06 06:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1462.mp32018-07-06 06:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1463.mp32018-07-06 06:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1464.mp32018-07-06 06:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1465.mp32018-07-06 06:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1466.mp32018-07-06 06:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1467.mp32018-07-06 06:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1468.mp32018-07-06 06:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1469.mp32018-07-06 06:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1470.mp32018-07-06 06:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1471.mp32018-07-06 06:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1472.mp32018-07-06 06:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1473.mp32018-07-06 06:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1474.mp32018-07-06 06:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1475.mp32018-07-06 06:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1476.mp32018-07-06 06:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1477.mp32018-07-06 06:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1478.mp32018-07-06 06:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1479.mp32018-07-06 06:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1480.mp32018-07-06 06:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1481.mp32018-07-06 06:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1482.mp32018-07-06 06:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1483.mp32018-07-06 06:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1484.mp32018-07-06 06:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1485.mp32018-07-06 06:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1486.mp32018-07-06 06:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1487.mp32018-07-06 06:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1488.mp32018-07-06 06:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1489.mp32018-07-06 06:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1490.mp32018-07-06 06:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1491.mp32018-07-06 06:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1492.mp32018-07-06 06:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1493.mp32018-07-06 06:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1494.mp32018-07-06 06:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1495.mp32018-07-06 06:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1496.mp32018-07-06 06:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1497.mp32018-07-06 06:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1498.mp32018-07-06 06:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1499.mp32018-07-06 06:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1500.mp32018-07-06 06:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1501.mp32018-07-06 06:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1502.mp32018-07-06 06:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1503.mp32018-07-06 06:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1504.mp32018-07-06 06:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1505.mp32018-07-06 06:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1506.mp32018-07-06 06:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1507.mp32018-07-06 06:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1508.mp32018-07-06 06:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1509.mp32018-07-06 06:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1510.mp32018-07-06 06:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1511.mp32018-07-06 06:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1512.mp32018-07-06 06:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1513.mp32018-07-06 06:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1514.mp32018-07-06 06:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1515.mp32018-07-06 06:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1516.mp32018-07-06 06:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1517.mp32018-07-06 06:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1518.mp32018-07-06 06:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1519.mp32018-07-06 06:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1520.mp32018-07-06 06:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1521.mp32018-07-06 06:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1522.mp32018-07-06 06:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1523.mp32018-07-06 06:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1524.mp32018-07-06 06:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1525.mp32018-07-06 06:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1526.mp32018-07-06 06:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1527.mp32018-07-06 06:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1528.mp32018-07-06 06:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1529.mp32018-07-06 06:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1530.mp32018-07-06 06:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1531.mp32018-07-06 06:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1532.mp32018-07-06 06:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1533.mp32018-07-06 06:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1534.mp32018-07-06 06:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1535.mp32018-07-06 06:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1536.mp32018-07-06 06:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1537.mp32018-07-06 06:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1538.mp32018-07-06 06:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1539.mp32018-07-06 06:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1540.mp32018-07-06 18:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1541.mp32018-07-06 18:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1542.mp32018-07-06 18:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1543.mp32018-07-06 18:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1544.mp32018-07-06 18:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1545.mp32018-07-06 18:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1546.mp32018-07-06 18:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1547.mp32018-07-06 18:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1548.mp32018-07-06 18:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1549.mp32018-07-06 18:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1550.mp32018-07-06 19:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1551.mp32018-07-06 19:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1552.mp32018-07-06 19:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1553.mp32018-07-06 19:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1554.mp32018-07-06 19:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1555.mp32018-07-06 19:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1556.mp32018-07-06 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1557.mp32018-07-06 19:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1558.mp32018-07-06 19:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1559.mp32018-07-06 19:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1560.mp32018-07-06 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1561.mp32018-07-06 19:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1562.mp32018-07-06 19:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1563.mp32018-07-06 19:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1564.mp32018-07-06 19:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1565.mp32018-07-06 19:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1566.mp32018-07-06 19:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1567.mp32018-07-06 19:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1568.mp32018-07-06 19:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1569.mp32018-07-06 19:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1570.mp32018-07-06 19:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1571.mp32018-07-07 00:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1572.mp32018-07-07 00:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1573.mp32018-07-07 00:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1574.mp32018-07-07 00:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1575.mp32018-07-07 00:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1576.mp32018-07-07 00:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1577.mp32018-07-07 00:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1578.mp32018-07-07 00:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1579.mp32018-07-07 00:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1580.mp32018-07-07 00:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1581.mp32018-07-07 00:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1582.mp32018-07-07 00:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1583.mp32018-07-07 00:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1584.mp32018-07-07 00:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1585.mp32018-07-07 00:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1586.mp32018-07-07 00:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1587.mp32018-07-07 00:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1588.mp32018-07-07 00:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1589.mp32018-07-07 00:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1590.mp32018-07-07 00:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1591.mp32018-07-07 00:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1592.mp32018-07-07 00:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1593.mp32018-07-07 00:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1594.mp32018-07-07 00:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1595.mp32018-07-07 00:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1596.mp32018-07-07 00:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1597.mp32018-07-07 00:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1598.mp32018-07-07 00:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1599.mp32018-07-07 00:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1600.mp32018-07-07 00:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1601.mp32018-07-07 00:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1602.mp32018-07-07 00:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1603.mp32018-07-07 00:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1604.mp32018-07-07 00:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1605.mp32018-07-07 00:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1606.mp32018-07-07 00:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1607.mp32018-07-07 00:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1608.mp32018-07-07 00:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1609.mp32018-07-07 00:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1610.mp32018-07-07 00:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1611.mp32018-07-07 00:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1612.mp32018-07-07 00:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1613.mp32018-07-07 01:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1614.mp32018-07-07 01:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1615.mp32018-07-07 01:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1616.mp32018-07-07 01:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1617.mp32018-07-07 01:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1618.mp32018-07-07 01:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1619.mp32018-07-07 01:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1620.mp32018-07-07 01:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1621.mp32018-07-07 01:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1622.mp32018-07-07 01:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1623.mp32018-07-07 01:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1624.mp32018-07-07 01:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1625.mp32018-07-07 01:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1626.mp32018-07-07 01:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1627.mp32018-07-07 01:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1628.mp32018-07-07 01:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1629.mp32018-07-07 01:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1630.mp32018-07-07 01:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1631.mp32018-07-07 01:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1632.mp32018-07-07 01:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1633.mp32018-07-07 01:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1634.mp32018-07-07 01:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1635.mp32018-07-07 01:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1636.mp32018-07-07 01:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1637.mp32018-07-07 01:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1638.mp32018-07-07 01:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1639.mp32018-07-07 01:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1640.mp32018-07-07 21:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1641.mp32018-07-07 21:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1642.mp32018-07-07 21:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1643.mp32018-07-07 21:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1644.mp32018-07-07 21:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1645.mp32018-07-07 21:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1646.mp32018-07-07 21:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1647.mp32018-07-07 21:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1648.mp32018-07-07 21:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1649.mp32018-07-07 21:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1650.mp32018-07-07 21:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1651.mp32018-07-07 21:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1652.mp32018-07-07 21:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1653.mp32018-07-07 21:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1654.mp32018-07-07 21:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1655.mp32018-07-07 21:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1656.mp32018-07-07 22:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1657.mp32018-07-07 22:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1658.mp32018-07-07 22:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1659.mp32018-07-07 22:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1660.mp32018-07-07 22:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1661.mp32018-07-07 22:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1662.mp32018-07-07 22:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1663.mp32018-07-07 22:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1664.mp32018-07-07 22:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1665.mp32018-07-08 19:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1666.mp32018-07-08 19:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1667.mp32018-07-08 19:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1668.mp32018-07-08 19:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1669.mp32018-07-08 19:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1670.mp32018-07-08 19:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1671.mp32018-07-08 19:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1672.mp32018-07-08 19:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1673.mp32018-07-08 19:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1674.mp32018-07-08 19:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1675.mp32018-07-08 19:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1676.mp32018-07-08 19:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1677.mp32018-07-08 19:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1678.mp32018-07-08 19:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1679.mp32018-07-08 19:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1680.mp32018-07-08 19:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1681.mp32018-07-08 19:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1682.mp32018-07-08 19:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1683.mp32018-07-08 19:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1684.mp32018-07-08 19:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1685.mp32018-07-08 19:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1686.mp32018-07-08 19:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1687.mp32018-07-08 19:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1688.mp32018-07-08 19:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1689.mp32018-07-08 19:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1690.mp32018-07-08 19:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1691.mp32018-07-08 19:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1692.mp32018-07-08 19:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1693.mp32018-07-08 19:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1694.mp32018-07-08 19:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1695.mp32018-07-08 19:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1696.mp32018-07-08 19:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1697.mp32018-07-08 19:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1698.mp32018-07-08 19:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1699.mp32018-07-08 20:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1700.mp32018-07-08 20:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1701.mp32018-07-08 20:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1702.mp32018-07-08 20:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1703.mp32018-07-08 20:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1704.mp32018-07-08 20:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1705.mp32018-07-08 20:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1706.mp32018-07-08 20:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1707.mp32018-07-08 20:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1708.mp32018-07-08 20:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1709.mp32018-07-08 20:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1710.mp32018-07-08 20:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1711.mp32018-07-08 20:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1712.mp32018-07-08 20:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1713.mp32018-07-08 20:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1714.mp32018-07-08 20:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1715.mp32018-07-08 20:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1716.mp32018-07-08 20:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1717.mp32018-07-08 20:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1718.mp32018-07-08 20:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1719.mp32018-07-08 20:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1720.mp32018-07-09 19:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1721.mp32018-07-09 19:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1722.mp32018-07-09 19:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1723.mp32018-07-09 19:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1724.mp32018-07-09 19:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1725.mp32018-07-09 19:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1726.mp32018-07-09 19:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1727.mp32018-07-09 19:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1728.mp32018-07-09 19:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1729.mp32018-07-09 19:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1730.mp32018-07-09 19:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1731.mp32018-07-09 20:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1732.mp32018-07-09 20:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1733.mp32018-07-09 20:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1734.mp32018-07-09 20:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1735.mp32018-07-09 20:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1736.mp32018-07-09 20:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1737.mp32018-07-09 20:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1738.mp32018-07-09 20:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1739.mp32018-07-09 20:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1740.mp32018-07-09 20:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1741.mp32018-07-09 20:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1742.mp32018-07-09 20:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1743.mp32018-07-09 20:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1744.mp32018-07-09 20:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1745.mp32018-07-09 20:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1746.mp32018-07-09 20:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1747.mp32018-07-09 20:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1748.mp32018-07-09 20:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1749.mp32018-07-09 20:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1750.mp32018-07-09 20:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1751.mp32018-07-09 20:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1752.mp32018-07-09 20:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1753.mp32018-07-09 20:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1754.mp32018-07-09 20:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1755.mp32018-07-09 20:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1756.mp32018-07-09 20:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1757.mp32018-07-09 20:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1758.mp32018-07-09 20:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1759.mp32018-07-09 20:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1760.mp32018-07-09 20:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1761.mp32018-07-09 20:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1762.mp32018-07-09 20:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1763.mp32018-07-09 20:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1764.mp32018-07-09 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1765.mp32018-07-09 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1766.mp32018-07-09 20:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1767.mp32018-07-09 20:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1768.mp32018-07-09 20:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1769.mp32018-07-09 20:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1770.mp32018-07-09 20:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1771.mp32018-07-09 20:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1772.mp32018-07-09 20:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1773.mp32018-07-09 20:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1774.mp32018-07-09 20:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1775.mp32018-07-09 20:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1776.mp32018-07-09 20:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1777.mp32018-07-09 20:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1778.mp32018-07-09 20:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1779.mp32018-07-09 20:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1780.mp32018-07-09 20:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1781.mp32018-07-09 20:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1782.mp32018-07-09 20:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1783.mp32018-07-09 20:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1784.mp32018-07-09 20:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1785.mp32018-07-09 20:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1786.mp32018-07-09 20:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1787.mp32018-07-09 20:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1788.mp32018-07-09 20:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1789.mp32018-07-09 20:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1790.mp32018-07-10 18:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1791.mp32018-07-10 18:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1792.mp32018-07-10 18:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1793.mp32018-07-10 18:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1794.mp32018-07-10 18:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1795.mp32018-07-10 18:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1796.mp32018-07-10 18:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1797.mp32018-07-10 18:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1798.mp32018-07-10 18:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1799.mp32018-07-10 18:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1800.mp32018-07-10 18:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1801.mp32018-07-10 18:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1802.mp32018-07-10 18:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1803.mp32018-07-10 18:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1804.mp32018-07-10 18:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1805.mp32018-07-10 18:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1806.mp32018-07-10 18:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1807.mp32018-07-10 18:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1808.mp32018-07-10 18:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1809.mp32018-07-10 18:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1810.mp32018-07-10 18:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1811.mp32018-07-10 18:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1812.mp32018-07-10 18:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1813.mp32018-07-10 18:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1814.mp32018-07-10 18:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1815.mp32018-07-10 18:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1816.mp32018-07-10 18:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1817.mp32018-07-10 18:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1818.mp32018-07-10 18:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1819.mp32018-07-10 18:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1820.mp32018-07-10 18:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1821.mp32018-07-10 18:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1822.mp32018-07-10 18:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1823.mp32018-07-10 18:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1824.mp32018-07-10 18:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1825.mp32018-07-10 18:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1826.mp32018-07-10 18:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1827.mp32018-07-10 18:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1828.mp32018-07-10 18:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1829.mp32018-07-10 18:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1830.mp32018-07-12 18:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1831.mp32018-07-12 18:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1832.mp32018-07-12 18:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1833.mp32018-07-12 18:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1834.mp32018-07-12 18:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1835.mp32018-07-12 18:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1836.mp32018-07-12 18:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1837.mp32018-07-12 18:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1838.mp32018-07-12 18:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1839.mp32018-07-12 18:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1840.mp32018-07-12 18:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1841.mp32018-07-12 18:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1842.mp32018-07-12 18:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1843.mp32018-07-12 18:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1844.mp32018-07-12 18:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1845.mp32018-07-12 18:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1846.mp32018-07-12 18:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1847.mp32018-07-12 18:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1848.mp32018-07-12 18:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1849.mp32018-07-12 18:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1850.mp32018-07-12 18:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1851.mp32018-07-12 18:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1852.mp32018-07-12 19:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1853.mp32018-07-12 19:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1854.mp32018-07-12 19:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1855.mp32018-07-12 19:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1856.mp32018-07-12 19:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1857.mp32018-07-12 19:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1858.mp32018-07-12 19:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1859.mp32018-07-12 19:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1860.mp32018-07-12 19:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1861.mp32018-07-12 19:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1862.mp32018-07-12 19:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1863.mp32018-07-12 19:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1864.mp32018-07-12 19:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1865.mp32018-07-12 19:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1866.mp32018-07-12 19:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1867.mp32018-07-12 19:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1868.mp32018-07-12 19:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1869.mp32018-07-12 19:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1870.mp32018-07-12 19:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1871.mp32018-07-12 19:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1872.mp32018-07-12 19:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1873.mp32018-07-12 19:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1874.mp32018-07-12 19:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1875.mp32018-07-12 19:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1876.mp32018-07-12 19:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1877.mp32018-07-12 19:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1878.mp32018-07-12 19:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1879.mp32018-07-12 19:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1880.mp32018-07-12 19:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1881.mp32018-07-12 19:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1882.mp32018-07-12 19:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1883.mp32018-07-12 19:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1884.mp32018-07-12 19:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1885.mp32018-07-12 19:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1886.mp32018-07-12 19:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1887.mp32018-07-12 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1888.mp32018-07-12 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1889.mp32018-07-12 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1890.mp32018-07-12 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1891.mp32018-07-12 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1892.mp32018-07-12 19:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1893.mp32018-07-12 19:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1894.mp32018-07-12 19:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1895.mp32018-07-12 19:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1896.mp32018-07-12 19:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1897.mp32018-07-12 19:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1898.mp32018-07-12 19:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1899.mp32018-07-13 15:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1900.mp32018-07-13 15:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1901.mp32018-07-13 15:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1902.mp32018-07-13 15:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1903.mp32018-07-13 15:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1904.mp32018-07-13 15:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1905.mp32018-07-13 15:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1906.mp32018-07-13 15:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1907.mp32018-07-13 15:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1908.mp32018-07-13 15:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1909.mp32018-07-13 15:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1910.mp32018-07-13 15:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1911.mp32018-07-13 15:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1912.mp32018-07-13 15:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1913.mp32018-07-13 15:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1914.mp32018-07-13 15:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1915.mp32018-07-13 15:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1916.mp32018-07-13 15:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1917.mp32018-07-13 15:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1918.mp32018-07-13 15:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1919.mp32018-07-13 15:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1920.mp32018-07-13 15:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1921.mp32018-07-13 15:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1922.mp32018-07-13 15:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1923.mp32018-07-13 15:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1924.mp32018-07-13 15:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1925.mp32018-07-13 15:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1926.mp32018-07-13 15:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1927.mp32018-07-13 15:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1928.mp32018-07-13 15:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1929.mp32018-07-13 15:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1930.mp32018-07-13 15:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1931.mp32018-07-13 15:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1932.mp32018-07-13 15:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1933.mp32018-07-13 15:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1934.mp32018-07-14 19:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1935.mp32018-07-14 19:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1936.mp32018-07-14 19:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1937.mp32018-07-14 19:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1938.mp32018-07-14 19:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1939.mp32018-07-14 19:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1940.mp32018-07-14 19:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1941.mp32018-07-14 19:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1942.mp32018-07-14 19:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1943.mp32018-07-14 19:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1944.mp32018-07-14 19:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1945.mp32018-07-14 19:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1946.mp32018-07-14 19:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1947.mp32018-07-14 19:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1948.mp32018-07-14 19:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1949.mp32018-07-14 19:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1950.mp32018-07-14 19:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1951.mp32018-07-14 19:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1952.mp32018-07-14 19:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1953.mp32018-07-14 19:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1954.mp32018-07-14 19:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1955.mp32018-07-14 19:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1956.mp32018-07-14 19:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1957.mp32018-07-14 19:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1958.mp32018-07-14 20:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1959.mp32018-07-16 17:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1960.mp32018-07-16 17:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1961.mp32018-07-16 17:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1962.mp32018-07-16 17:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1963.mp32018-07-16 17:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1964.mp32018-07-16 17:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1965.mp32018-07-16 17:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1966.mp32018-07-16 18:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1967.mp32018-07-16 18:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1968.mp32018-07-16 18:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1969.mp32018-07-16 18:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1970.mp32018-07-16 18:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1971.mp32018-07-16 18:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1972.mp32018-07-16 18:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1973.mp32018-07-16 18:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1974.mp32018-07-16 18:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1975.mp32018-07-16 18:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1976.mp32018-07-16 18:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1977.mp32018-07-16 18:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1978.mp32018-07-16 18:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1979.mp32018-07-16 18:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1980.mp32018-07-16 18:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1981.mp32018-07-16 18:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1982.mp32018-07-16 18:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1983.mp32018-07-16 18:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1984.mp32018-07-16 18:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1985.mp32018-07-16 18:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1986.mp32018-07-16 18:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1987.mp32018-07-16 18:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1988.mp32018-07-16 18:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1989.mp32018-07-16 18:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1990.mp32018-07-16 18:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1991.mp32018-07-16 18:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1992.mp32018-07-16 18:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1993.mp32018-07-16 18:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1994.mp32018-07-16 18:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1995.mp32018-07-16 18:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1996.mp32018-07-16 18:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1997.mp32018-07-16 18:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1998.mp32018-07-16 18:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-1999.mp32018-07-17 18:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2000.mp32018-07-17 18:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2001.mp32018-07-17 18:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2002.mp32018-07-17 18:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2003.mp32018-07-17 18:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2004.mp32018-07-17 18:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2005.mp32018-07-17 18:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2006.mp32018-07-17 19:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2007.mp32018-07-17 19:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2008.mp32018-07-17 19:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2009.mp32018-07-17 19:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2010.mp32018-07-17 19:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2011.mp32018-07-17 19:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2012.mp32018-07-17 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2013.mp32018-07-17 19:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2014.mp32018-07-19 19:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2015.mp32018-07-19 19:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2016.mp32018-07-19 19:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2017.mp32018-07-19 19:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2018.mp32018-07-19 19:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2019.mp32018-07-19 19:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2020.mp32018-07-19 19:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2021.mp32018-07-19 19:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2022.mp32018-07-19 19:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2023.mp32018-07-19 19:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2024.mp32018-07-19 19:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2025.mp32018-07-19 19:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2026.mp32018-07-19 19:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2027.mp32018-07-19 19:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2028.mp32018-07-19 19:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2029.mp32018-07-19 19:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2030.mp32018-07-19 19:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2031.mp32018-07-19 19:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2032.mp32018-07-19 19:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2033.mp32018-07-19 19:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2034.mp32018-07-19 19:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2035.mp32018-07-19 19:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2036.mp32018-07-19 19:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2037.mp32018-07-19 19:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2038.mp32018-07-19 19:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2039.mp32018-07-19 19:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2040.mp32018-07-19 19:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2041.mp32018-07-19 19:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2042.mp32018-07-19 19:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2043.mp32018-07-19 19:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2044.mp32018-07-19 19:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2045.mp32018-07-19 20:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2046.mp32018-07-19 20:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2047.mp32018-07-19 20:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2048.mp32018-07-19 20:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2049.mp32018-07-20 17:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2050.mp32018-07-20 17:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2051.mp32018-07-20 17:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2052.mp32018-07-20 17:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2053.mp32018-07-20 17:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2054.mp32018-07-20 17:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2055.mp32018-07-20 17:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2056.mp32018-07-20 17:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2057.mp32018-07-20 17:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2058.mp32018-07-20 17:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2059.mp32018-07-20 17:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2060.mp32018-07-20 17:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2061.mp32018-07-20 17:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2062.mp32018-07-20 17:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2063.mp32018-07-20 17:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2064.mp32018-07-20 17:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2065.mp32018-07-20 17:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2066.mp32018-07-20 17:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2067.mp32018-07-20 17:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2068.mp32018-07-20 17:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2069.mp32018-07-20 17:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2070.mp32018-07-20 17:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2071.mp32018-07-20 17:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2072.mp32018-07-20 17:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2073.mp32018-07-20 17:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2074.mp32018-07-20 17:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2075.mp32018-07-20 17:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2076.mp32018-07-20 17:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2077.mp32018-07-20 17:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2078.mp32018-07-20 17:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2079.mp32018-07-23 06:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2080.mp32018-07-23 06:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2081.mp32018-07-23 06:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2082.mp32018-07-23 06:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2083.mp32018-07-23 06:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2084.mp32018-07-23 06:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2085.mp32018-07-23 06:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2086.mp32018-07-23 07:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2087.mp32018-07-23 07:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2088.mp32018-07-23 07:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2089.mp32018-07-23 07:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2090.mp32018-07-23 07:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2091.mp32018-07-23 07:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2092.mp32018-07-23 07:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2093.mp32018-07-23 07:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2094.mp32018-07-23 07:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2095.mp32018-07-23 07:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2096.mp32018-07-23 07:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2097.mp32018-07-23 07:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2098.mp32018-07-23 07:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2099.mp32018-07-23 07:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2100.mp32018-07-23 07:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2101.mp32018-07-23 07:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2102.mp32018-07-23 07:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2103.mp32018-07-23 07:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2104.mp32018-07-23 07:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2105.mp32018-07-23 07:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2106.mp32018-07-23 07:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2107.mp32018-07-23 07:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2108.mp32018-07-23 07:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2109.mp32018-07-23 07:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2110.mp32018-07-23 07:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2111.mp32018-07-23 07:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2112.mp32018-07-23 07:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2113.mp32018-07-23 07:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2114.mp32018-07-23 14:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2115.mp32018-07-23 14:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2116.mp32018-07-23 14:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2117.mp32018-07-23 15:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2118.mp32018-07-23 15:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2119.mp32018-07-23 15:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2120.mp32018-07-23 15:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2121.mp32018-07-23 15:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2122.mp32018-07-23 15:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2123.mp32018-07-23 15:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2124.mp32018-07-23 15:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2125.mp32018-07-23 15:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2126.mp32018-07-23 15:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2127.mp32018-07-23 15:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2128.mp32018-07-23 15:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2129.mp32018-07-23 15:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2130.mp32018-07-23 15:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2131.mp32018-07-23 15:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2132.mp32018-07-23 15:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2133.mp32018-07-23 15:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2134.mp32018-07-23 15:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2135.mp32018-07-23 15:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2136.mp32018-07-23 15:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2137.mp32018-07-23 15:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2138.mp32018-07-23 15:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2139.mp32018-07-23 15:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2140.mp32018-07-23 15:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2141.mp32018-07-23 15:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2142.mp32018-07-23 15:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2143.mp32018-07-23 15:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2144.mp32018-07-23 15:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2145.mp32018-07-23 15:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2146.mp32018-07-23 15:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2147.mp32018-07-23 15:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2148.mp32018-07-23 15:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2149.mp32018-09-26 13:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2150.mp32018-09-26 13:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2151.mp32018-09-26 13:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2152.mp32018-09-26 13:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2153.mp32018-09-26 13:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2154.mp32018-09-26 13:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2155.mp32018-09-26 13:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2156.mp32018-09-26 13:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2157.mp32018-09-26 13:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2158.mp32018-09-26 13:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2159.mp32018-09-26 13:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2160.mp32018-09-26 13:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2161.mp32018-09-26 13:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2162.mp32018-09-26 13:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2163.mp32018-09-26 13:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2164.mp32018-09-26 13:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2165.mp32018-09-26 13:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2166.mp32018-09-26 13:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2167.mp32018-09-26 13:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2168.mp32018-07-24 19:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2169.mp32018-07-24 19:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2170.mp32018-07-24 19:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2171.mp32018-07-24 19:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2172.mp32018-07-24 19:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2173.mp32018-07-24 19:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2174.mp32018-07-24 19:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2175.mp32018-07-24 19:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2176.mp32018-07-24 19:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2177.mp32018-07-24 19:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2178.mp32018-07-24 19:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2179.mp32018-07-24 19:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2180.mp32018-07-24 19:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2181.mp32018-07-24 19:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2182.mp32018-07-24 19:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2183.mp32018-07-24 19:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2184.mp32018-07-24 19:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2185.mp32018-07-24 19:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2186.mp32018-07-24 19:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2187.mp32018-07-24 20:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2188.mp32018-07-24 20:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2189.mp32018-07-24 20:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2190.mp32018-07-24 20:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2191.mp32018-07-24 20:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2192.mp32018-07-24 20:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2193.mp32018-07-24 20:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2194.mp32018-07-24 20:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2195.mp32018-07-24 20:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2196.mp32018-07-24 20:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2197.mp32018-07-24 20:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2198.mp32018-07-24 20:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2199.mp32018-07-24 20:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2200.mp32018-07-24 20:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2201.mp32018-07-24 20:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2202.mp32018-07-24 20:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2203.mp32018-07-24 20:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2204.mp32018-07-24 20:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2205.mp32018-07-24 20:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2206.mp32018-07-24 20:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2207.mp32018-07-24 20:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2208.mp32018-07-24 20:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2209.mp32018-07-24 20:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2210.mp32018-07-24 20:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2211.mp32018-07-24 20:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2212.mp32018-07-24 20:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2213.mp32018-07-24 20:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2214.mp32018-07-24 20:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2215.mp32018-07-24 20:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2216.mp32018-07-24 20:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2217.mp32018-07-24 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2218.mp32018-07-24 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2219.mp32018-07-24 20:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2220.mp32018-07-24 20:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2221.mp32018-07-24 20:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2222.mp32018-07-24 20:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2223.mp32018-07-24 20:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2224.mp32018-07-24 20:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2225.mp32018-07-24 20:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2226.mp32018-07-24 20:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2227.mp32018-07-24 20:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2228.mp32018-07-24 20:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2229.mp32018-07-26 19:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2230.mp32018-07-26 19:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2231.mp32018-07-26 19:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2232.mp32018-07-26 19:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2233.mp32018-07-26 19:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2234.mp32018-07-26 19:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2235.mp32018-07-26 19:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2236.mp32018-07-26 19:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2237.mp32018-07-26 19:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2238.mp32018-07-26 19:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2239.mp32018-07-26 19:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2240.mp32018-07-26 19:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2241.mp32018-07-26 19:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2242.mp32018-07-26 19:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2243.mp32018-07-26 19:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2244.mp32018-07-26 19:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2245.mp32018-07-26 19:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2246.mp32018-07-26 19:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2247.mp32018-07-26 19:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2248.mp32018-07-26 19:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2249.mp32018-07-26 19:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2250.mp32018-07-26 19:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2251.mp32018-07-26 19:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2252.mp32018-07-26 20:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2253.mp32018-07-26 20:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2254.mp32018-07-26 20:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2255.mp32018-07-26 20:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2256.mp32018-07-26 20:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2257.mp32018-07-26 20:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2258.mp32018-07-26 20:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2259.mp32018-07-26 20:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2260.mp32018-07-26 20:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2261.mp32018-07-26 20:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2262.mp32018-07-26 20:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2263.mp32018-07-26 20:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2264.mp32018-07-26 20:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2265.mp32018-07-26 20:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2266.mp32018-07-26 20:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2267.mp32018-07-26 20:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2268.mp32018-07-26 20:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2269.mp32018-07-26 20:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2270.mp32018-07-26 20:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2271.mp32018-07-26 20:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2272.mp32018-07-26 20:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2273.mp32018-07-26 20:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2274.mp32018-07-26 20:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2275.mp32018-07-26 20:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2276.mp32018-07-26 20:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2277.mp32018-07-26 20:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2278.mp32018-07-26 20:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2279.mp32018-07-26 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2280.mp32018-07-26 20:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2281.mp32018-07-26 20:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2282.mp32018-07-26 20:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2283.mp32018-07-26 20:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2284.mp32018-07-26 20:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2285.mp32018-07-26 20:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2286.mp32018-07-26 20:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2287.mp32018-07-26 20:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2288.mp32018-07-26 20:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2289.mp32018-07-26 20:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2290.mp32018-07-26 20:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2291.mp32018-07-26 20:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2292.mp32018-07-26 20:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2293.mp32018-07-26 20:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2294.mp32018-07-26 20:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2295.mp32018-07-26 20:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2296.mp32018-07-26 20:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2297.mp32018-07-26 20:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2298.mp32018-07-26 20:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2299.mp32018-07-27 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2300.mp32018-07-27 19:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2301.mp32018-07-27 19:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2302.mp32018-07-27 19:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2303.mp32018-07-27 19:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2304.mp32018-07-27 19:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2305.mp32018-07-27 19:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2306.mp32018-07-27 19:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2307.mp32018-07-27 19:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2308.mp32018-07-27 19:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2309.mp32018-07-29 16:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2310.mp32018-07-29 16:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2311.mp32018-07-29 16:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2312.mp32018-07-29 16:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2313.mp32018-07-29 16:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2314.mp32018-07-29 16:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2315.mp32018-07-29 16:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2316.mp32018-07-29 16:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2317.mp32018-07-29 16:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2318.mp32018-07-29 16:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2319.mp32018-09-26 13:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2320.mp32018-09-26 13:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2321.mp32018-09-26 13:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2322.mp32018-09-26 13:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2323.mp32018-09-26 13:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2324.mp32018-09-26 13:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2325.mp32018-09-26 13:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2326.mp32018-09-26 13:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2327.mp32018-07-30 18:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2328.mp32018-07-30 19:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2329.mp32018-08-01 18:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2330.mp32018-08-01 18:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2331.mp32018-08-01 18:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2332.mp32018-08-01 18:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2333.mp32018-08-01 18:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2334.mp32018-08-01 18:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2335.mp32018-08-01 18:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2336.mp32018-08-01 18:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2337.mp32018-08-01 18:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2338.mp32018-08-01 18:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2339.mp32018-08-01 18:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2340.mp32018-08-01 18:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2341.mp32018-08-01 18:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2342.mp32018-08-01 18:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2343.mp32018-08-01 18:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2344.mp32018-08-01 18:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2345.mp32018-08-01 18:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2346.mp32018-08-01 18:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2347.mp32018-08-01 18:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2348.mp32018-08-01 18:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2349.mp32018-08-01 18:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2350.mp32018-08-01 18:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2351.mp32018-08-01 19:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2352.mp32018-08-01 19:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2353.mp32018-08-01 19:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2354.mp32018-08-01 19:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2355.mp32018-08-01 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2356.mp32018-08-01 19:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2357.mp32018-08-01 19:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2358.mp32018-08-01 19:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2359.mp32018-08-04 16:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2360.mp32018-08-04 16:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2361.mp32018-08-04 16:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2362.mp32018-08-04 16:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2363.mp32018-08-04 16:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2364.mp32018-08-04 16:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2365.mp32018-08-04 16:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2366.mp32018-08-04 16:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2367.mp32018-08-04 16:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2368.mp32018-08-04 16:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2369.mp32018-08-06 19:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2370.mp32018-08-06 19:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2371.mp32018-08-06 19:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2372.mp32018-08-06 19:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2373.mp32018-08-06 19:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2374.mp32018-08-06 19:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2375.mp32018-08-06 19:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2376.mp32018-08-06 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2377.mp32018-08-06 19:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2378.mp32018-08-06 19:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2379.mp32018-08-06 19:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2380.mp32018-08-06 19:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2381.mp32018-08-06 19:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2382.mp32018-08-06 19:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2383.mp32018-08-06 19:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2384.mp32018-08-06 19:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2385.mp32018-08-06 19:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2386.mp32018-08-06 19:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2387.mp32018-08-06 19:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2388.mp32018-08-06 19:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2389.mp32018-08-06 19:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2390.mp32018-08-06 19:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2391.mp32018-08-06 19:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2392.mp32018-08-06 19:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2393.mp32018-08-06 19:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2394.mp32018-08-06 19:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2395.mp32018-08-06 19:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2396.mp32018-08-06 19:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2397.mp32018-08-06 19:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2398.mp32018-08-06 19:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2399.mp32018-08-10 18:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2400.mp32018-08-10 18:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2401.mp32018-08-10 18:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2402.mp32018-08-10 18:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2403.mp32018-08-10 18:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2404.mp32018-08-10 18:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2405.mp32018-08-10 18:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2406.mp32018-08-10 18:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2407.mp32018-08-10 18:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2408.mp32018-08-10 18:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2409.mp32018-08-10 18:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2410.mp32018-08-10 18:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2411.mp32018-08-10 19:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2412.mp32018-08-10 19:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2413.mp32018-08-10 19:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2414.mp32018-08-10 19:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2415.mp32018-08-10 19:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2416.mp32018-08-10 19:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2417.mp32018-08-10 19:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2418.mp32018-08-10 19:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2419.mp32018-08-10 19:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2420.mp32018-08-10 19:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2421.mp32018-08-10 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2422.mp32018-08-10 19:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2423.mp32018-08-10 19:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2424.mp32018-08-10 19:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2425.mp32018-08-10 19:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2426.mp32018-08-10 19:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2427.mp32018-08-10 19:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2428.mp32018-08-10 19:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2429.mp32018-08-10 19:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2430.mp32018-08-10 19:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2431.mp32018-08-10 19:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2432.mp32018-08-10 19:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2433.mp32018-08-10 19:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2434.mp32018-08-10 19:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2435.mp32018-08-10 19:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2436.mp32018-08-10 19:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2437.mp32018-08-10 19:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2438.mp32018-08-10 19:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2439.mp32018-08-10 19:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2440.mp32018-08-10 19:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2441.mp32018-08-10 19:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2442.mp32018-08-10 19:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2443.mp32018-08-10 19:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2444.mp32018-08-10 19:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2445.mp32018-08-10 19:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2446.mp32018-08-10 19:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2447.mp32018-08-10 19:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2448.mp32018-08-10 19:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2449.mp32018-08-11 17:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2450.mp32018-08-11 17:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2451.mp32018-08-11 17:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2452.mp32018-08-11 17:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2453.mp32018-08-11 17:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2454.mp32018-08-11 17:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2455.mp32018-08-11 17:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2456.mp32018-08-11 17:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2457.mp32018-08-11 17:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2458.mp32018-08-11 17:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2459.mp32018-08-16 16:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2460.mp32018-08-16 16:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2461.mp32018-08-16 16:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2462.mp32018-08-16 16:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2463.mp32018-08-16 16:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2464.mp32018-08-16 16:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2465.mp32018-08-16 16:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2466.mp32018-08-16 16:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2467.mp32018-08-16 16:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2468.mp32018-08-16 16:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2469.mp32018-08-16 16:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2470.mp32018-08-16 16:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2471.mp32018-08-16 16:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2472.mp32018-08-16 16:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2473.mp32018-08-16 16:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2474.mp32018-08-16 16:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2475.mp32018-08-16 16:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2476.mp32018-08-16 16:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2477.mp32018-08-16 16:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2478.mp32018-08-16 16:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2479.mp32018-08-18 18:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2480.mp32018-08-18 18:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2481.mp32018-08-18 18:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2482.mp32018-08-18 18:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2483.mp32018-08-18 18:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2484.mp32018-08-18 18:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2485.mp32018-08-18 18:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2486.mp32018-08-18 18:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2487.mp32018-08-18 18:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2488.mp32018-08-18 18:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2489.mp32018-08-23 18:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2490.mp32018-08-23 18:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2491.mp32018-08-23 18:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2492.mp32018-08-23 18:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2493.mp32018-08-23 18:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2494.mp32018-08-23 18:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2495.mp32018-08-30 04:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2496.mp32018-08-30 04:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2497.mp32018-08-30 04:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2498.mp32018-08-30 04:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2499.mp32018-08-30 04:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2500.mp32018-08-30 04:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2501.mp32018-08-30 04:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2502.mp32018-08-30 04:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2503.mp32018-08-30 04:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2504.mp32018-08-30 04:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2505.mp32018-08-30 04:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2506.mp32018-08-30 04:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2507.mp32018-08-30 04:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2508.mp32018-08-30 04:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2509.mp32018-08-30 04:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2510.mp32018-08-30 04:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2511.mp32018-08-30 04:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2512.mp32018-08-30 04:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2513.mp32018-08-30 04:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2514.mp32018-08-30 04:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2515.mp32018-08-30 04:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2516.mp32018-08-30 04:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2517.mp32018-08-30 04:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2518.mp32018-08-30 05:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2519.mp32018-08-30 05:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2520.mp32018-08-30 05:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2521.mp32018-08-30 05:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2522.mp32018-08-30 05:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2523.mp32018-08-30 05:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2524.mp32018-08-30 05:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2525.mp32018-09-10 04:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2526.mp32018-09-10 04:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2527.mp32018-09-10 04:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2528.mp32018-09-10 04:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2529.mp32018-09-10 04:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2530.mp32018-09-10 04:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2531.mp32018-09-10 04:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2532.mp32018-09-10 04:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2533.mp32018-09-10 04:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2534.mp32018-09-10 04:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2535.mp32018-09-10 04:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2536.mp32018-09-10 04:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2537.mp32018-09-10 04:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2538.mp32018-09-10 04:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2539.mp32018-09-10 04:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2540.mp32018-09-10 04:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2541.mp32018-09-10 04:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2542.mp32018-09-10 04:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2543.mp32018-09-10 04:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2544.mp32018-09-10 04:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2545.mp32018-09-12 15:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2546.mp32018-09-12 15:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2547.mp32018-09-21 18:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2548.mp32018-09-21 18:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2549.mp32018-10-01 09:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2550.mp32018-10-01 09:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2551.mp32018-10-01 09:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2552.mp32018-10-01 09:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2553.mp32018-10-01 09:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2554.mp32018-10-01 09:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2555.mp32018-10-01 09:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2556.mp32018-10-01 09:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2557.mp32018-10-01 09:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2558.mp32018-10-01 10:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2559.mp32018-10-01 10:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2560.mp32018-10-01 10:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2561.mp32018-10-01 10:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2562.mp32018-10-01 10:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2563.mp32018-10-01 10:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2564.mp32018-10-14 16:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2565.mp32018-10-14 16:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2566.mp32018-10-14 16:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2567.mp32018-10-14 16:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2568.mp32018-10-14 16:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2569.mp32018-10-14 16:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2570.mp32018-10-14 16:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2571.mp32018-10-14 16:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2572.mp32018-10-14 16:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2573.mp32018-10-14 16:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2574.mp32018-10-14 17:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2575.mp32018-10-14 17:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2576.mp32018-10-14 17:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2577.mp32018-10-14 17:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2578.mp32018-10-14 17:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2579.mp32018-10-14 17:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2580.mp32018-10-14 17:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2581.mp32018-10-14 17:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2582.mp32018-10-29 15:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2583.mp32018-10-29 15:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2584.mp32018-10-29 15:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2585.mp32018-10-29 15:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2586.mp32018-10-29 15:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2587.mp32018-10-29 15:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2588.mp32018-10-29 16:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2589.mp32018-10-29 16:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2590.mp32018-10-29 16:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2591.mp32018-10-29 16:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2592.mp32018-10-29 16:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2593.mp32018-10-29 16:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2594.mp32018-10-29 16:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2595.mp32018-10-29 16:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2596.mp32018-10-29 16:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2597.mp32018-10-29 16:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2598.mp32018-10-29 16:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2599.mp32018-10-29 16:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2600.mp32018-10-29 16:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2601.mp32018-10-29 16:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2602.mp32018-10-29 16:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2603.mp32018-11-15 17:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2604.mp32018-11-15 17:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2605.mp32018-11-15 17:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2606.mp32018-11-15 17:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2607.mp32018-11-15 17:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2608.mp32018-11-15 17:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2609.mp32018-11-15 17:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2610.mp32018-11-15 17:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2611.mp32018-11-15 17:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2612.mp32018-11-15 17:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2613.mp32018-11-15 17:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2614.mp32018-11-27 16:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2615.mp32018-11-27 16:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2616.mp32018-11-27 16:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2617.mp32018-11-27 16:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2618.mp32018-11-27 16:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2619.mp32018-11-27 16:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2620.mp32018-11-27 16:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2621.mp32018-11-27 17:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2622.mp32018-11-27 17:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2623.mp32018-11-27 17:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2624.mp32018-11-27 17:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2625.mp32018-11-27 17:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2626.mp32018-11-27 17:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2627.mp32018-11-27 17:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2628.mp32018-11-27 17:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2629.mp32018-11-27 17:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2630.mp32018-11-27 17:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2631.mp32018-11-27 17:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2632.mp32018-11-27 17:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2633.mp32018-11-27 17:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2634.mp32018-11-27 17:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2635.mp32018-11-27 17:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2636.mp32018-11-27 17:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2637.mp32018-11-27 17:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2638.mp32018-11-27 17:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2639.mp32018-11-27 17:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2640.mp32018-11-27 17:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2641.mp32018-11-27 17:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2642.mp32018-11-27 17:55
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2643.mp32018-12-16 21:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2644.mp32018-12-16 21:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2645.mp32018-12-16 21:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2646.mp32018-12-16 21:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2647.mp32018-12-16 21:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2648.mp32018-12-16 21:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2649.mp32018-12-19 17:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2650.mp32018-12-19 17:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2651.mp32018-12-19 17:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2652.mp32018-12-19 17:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2653.mp32018-12-23 19:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2654.mp32018-12-23 19:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2655.mp32018-12-23 19:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2656.mp32018-12-23 19:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2657.mp32018-12-23 19:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2658.mp32018-12-23 19:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2659.mp32018-12-23 19:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2660.mp32018-12-23 19:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2661.mp32018-12-23 19:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2662.mp32018-12-23 19:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2663.mp32018-12-23 19:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2664.mp32018-12-24 16:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2665.mp32018-12-24 17:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2666.mp32018-12-24 17:06
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2667.mp32018-12-24 17:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2668.mp32018-12-24 17:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2669.mp32018-12-25 18:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2670.mp32018-12-25 18:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2671.mp32018-12-25 18:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2672.mp32018-12-25 18:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2673.mp32018-12-25 18:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2674.mp32018-12-26 03:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2675.mp32018-12-26 03:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2676.mp32018-12-26 03:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2677.mp32018-12-26 03:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2678.mp32018-12-26 03:56
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2679.mp32018-12-27 16:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2680.mp32018-12-27 16:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2681.mp32018-12-27 16:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2682.mp32018-12-27 16:46
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2683.mp32018-12-27 16:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2684.mp32018-12-31 16:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2685.mp32018-12-31 16:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2686.mp32019-01-04 16:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2687.mp32019-01-04 16:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2688.mp32019-01-04 16:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2689.mp32019-01-27 17:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2690.mp32019-01-27 18:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2691.mp32019-01-27 18:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2692.mp32019-01-27 18:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2693.mp32019-01-27 18:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2694.mp32019-01-27 18:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2695.mp32019-01-27 18:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2696.mp32019-01-27 18:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2697.mp32019-01-27 18:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2698.mp32019-01-27 18:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2699.mp32019-01-29 16:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2700.mp32019-01-29 16:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2701.mp32019-01-29 16:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2702.mp32019-01-29 16:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2703.mp32019-01-29 16:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2704.mp32019-01-29 16:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2705.mp32019-01-29 16:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2706.mp32019-01-29 16:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2707.mp32019-01-29 16:29
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2708.mp32019-01-29 16:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2709.mp32019-01-29 16:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2710.mp32019-01-29 16:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2711.mp32019-01-29 16:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2712.mp32019-01-29 16:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2713.mp32019-01-29 16:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2714.mp32019-01-29 16:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2715.mp32019-01-29 16:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2716.mp32019-01-29 16:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2717.mp32019-01-29 16:41
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2718.mp32019-01-29 16:42
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2719.mp32019-01-29 16:43
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2720.mp32019-01-29 16:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2721.mp32019-01-29 16:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2722.mp32019-01-29 16:47
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2723.mp32019-01-29 16:48
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2724.mp32019-01-29 16:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2725.mp32019-01-29 16:50
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2726.mp32019-01-29 16:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2727.mp32019-01-29 16:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2728.mp32019-01-29 16:53
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2729.mp32019-03-19 18:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2730.mp32019-03-19 18:07
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2731.mp32019-03-19 18:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2732.mp32019-03-19 18:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2733.mp32019-03-19 18:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2734.mp32019-03-19 18:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2735.mp32019-03-19 18:08
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2736.mp32019-03-19 18:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2737.mp32019-03-19 18:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2738.mp32019-03-19 18:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2739.mp32019-03-19 18:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2740.mp32019-03-19 18:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2741.mp32019-03-19 18:09
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2742.mp32019-03-19 18:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2743.mp32019-03-19 18:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2744.mp32019-03-19 18:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2745.mp32019-03-19 18:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2746.mp32019-03-19 18:10
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2747.mp32019-03-19 18:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2748.mp32019-03-19 18:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2749.mp32019-03-19 18:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2750.mp32019-03-19 18:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2751.mp32019-03-19 18:11
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2752.mp32019-03-19 18:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2753.mp32019-03-19 18:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2754.mp32019-03-19 18:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2755.mp32019-03-19 18:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2756.mp32019-03-19 18:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2757.mp32019-03-19 18:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2758.mp32019-03-19 18:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2759.mp32019-03-19 18:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2760.mp32019-03-19 18:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2761.mp32019-03-19 18:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2762.mp32019-03-19 18:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2763.mp32019-03-19 18:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2764.mp32019-03-19 18:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2765.mp32019-03-19 18:14
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2766.mp32019-03-19 18:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2767.mp32019-03-19 18:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2768.mp32019-03-19 18:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2769.mp32019-03-19 18:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2770.mp32019-03-19 18:15
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2771.mp32019-03-19 18:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2772.mp32019-03-19 18:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2773.mp32019-03-19 18:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2774.mp32019-03-19 18:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2775.mp32019-03-19 18:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2776.mp32019-03-19 18:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2777.mp32019-03-19 18:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2778.mp32019-03-19 18:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2779.mp32019-03-19 18:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2780.mp32019-03-19 18:17
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2781.mp32019-03-19 18:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2782.mp32019-03-19 18:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2783.mp32019-03-19 18:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2784.mp32019-03-19 18:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2785.mp32019-03-19 18:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2786.mp32019-03-19 18:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2787.mp32019-03-19 18:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2788.mp32019-03-19 18:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2789.mp32019-03-19 18:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2790.mp32019-03-19 18:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2791.mp32019-03-19 18:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2792.mp32019-03-19 18:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2793.mp32019-03-19 18:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2794.mp32019-03-19 18:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2795.mp32019-03-19 18:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2796.mp32019-03-19 18:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2797.mp32019-03-19 18:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2798.mp32019-03-19 18:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2799.mp32019-03-19 18:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2800.mp32019-03-19 18:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2801.mp32019-03-19 18:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2802.mp32019-03-19 18:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2803.mp32019-03-19 18:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2804.mp32019-03-19 18:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2805.mp32019-03-19 18:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2806.mp32019-03-19 18:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2807.mp32019-03-19 18:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2808.mp32019-03-19 18:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2809.mp32019-03-19 18:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2810.mp32019-03-19 18:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2811.mp32019-03-19 18:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2812.mp32019-03-26 10:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2813.mp32019-03-26 10:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2814.mp32019-03-29 16:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2815.mp32019-03-29 16:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2816.mp32019-03-29 16:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2817.mp32019-03-29 16:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2818.mp32019-03-29 16:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2819.mp32019-03-30 18:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2820.mp32019-03-30 18:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2821.mp32019-03-30 18:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2822.mp32019-03-30 18:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2823.mp32019-03-30 18:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2824.mp32019-04-04 17:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2825.mp32019-04-04 17:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2826.mp32019-04-04 17:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2827.mp32019-04-04 17:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2828.mp32019-04-04 17:16
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2829.mp32019-04-06 16:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2830.mp32019-04-06 16:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2831.mp32019-04-06 16:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2832.mp32019-04-06 16:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2833.mp32019-04-06 16:23
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2834.mp32019-04-09 06:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2835.mp32019-04-09 06:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2836.mp32019-04-09 06:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2837.mp32019-04-09 06:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2838.mp32019-04-09 06:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2839.mp32019-04-09 06:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2840.mp32019-04-09 06:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2841.mp32019-04-09 06:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2842.mp32019-04-09 06:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2843.mp32019-04-09 06:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2844.mp32019-04-09 06:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2845.mp32019-04-09 06:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2846.mp32019-04-09 06:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2847.mp32019-04-09 06:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2848.mp32019-04-09 06:22
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2849.mp32019-04-13 17:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2850.mp32019-04-13 17:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2851.mp32019-04-13 17:30
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2852.mp32019-04-13 17:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2853.mp32019-04-13 17:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2854.mp32019-04-17 17:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2855.mp32019-04-17 17:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2856.mp32019-04-17 17:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2857.mp32019-04-17 17:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2858.mp32019-04-17 17:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2859.mp32019-04-23 18:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2860.mp32019-04-23 18:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2861.mp32019-04-23 18:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2862.mp32019-04-23 18:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2863.mp32019-04-23 18:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2864.mp32019-04-27 20:57
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2865.mp32019-04-28 20:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2866.mp32019-04-28 20:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2867.mp32019-04-28 20:03
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2868.mp32019-04-28 20:04
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2869.mp32019-04-29 18:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2870.mp32019-04-29 18:18
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2871.mp32019-04-29 18:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2872.mp32019-04-29 18:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2873.mp32019-04-29 18:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2874.mp32019-05-04 05:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2875.mp32019-05-04 05:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2876.mp32019-05-04 05:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2877.mp32019-05-04 05:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2878.mp32019-05-04 05:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2879.mp32019-05-04 17:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2880.mp32019-05-04 17:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2881.mp32019-05-04 17:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2882.mp32019-05-04 17:36
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2883.mp32019-05-04 17:37
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2884.mp32019-05-10 02:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2885.mp32019-05-10 02:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2886.mp32019-05-10 02:52
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2887.mp32019-05-14 19:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2888.mp32019-05-14 19:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2889.mp32019-05-17 20:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2890.mp32019-05-17 20:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2891.mp32019-05-17 20:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2892.mp32019-05-17 20:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2893.mp32019-05-17 20:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2894.mp32019-05-18 17:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2895.mp32019-05-18 17:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2896.mp32019-05-18 17:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2897.mp32019-05-18 17:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2898.mp32019-05-18 17:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2899.mp32019-05-22 05:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2900.mp32019-05-22 05:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2901.mp32019-05-22 05:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2902.mp32019-05-22 05:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2903.mp32019-05-22 05:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2904.mp32019-05-22 17:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2905.mp32019-05-22 17:44
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2906.mp32019-05-22 17:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2907.mp32019-05-22 17:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2908.mp32019-05-22 17:45
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2909.mp32019-05-23 16:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2910.mp32019-05-23 16:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2911.mp32019-05-23 16:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2912.mp32019-05-23 16:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2913.mp32019-05-23 16:19
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2914.mp32019-05-25 16:20
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2915.mp32019-05-25 16:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2916.mp32019-05-25 16:21
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2917.mp32019-05-26 16:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2918.mp32019-05-26 16:38
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2919.mp32019-05-29 03:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2920.mp32019-06-04 15:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2921.mp32019-06-04 15:49
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2922.mp32019-06-11 16:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2923.mp32019-06-11 17:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2924.mp32019-06-11 17:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2925.mp32019-06-11 17:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2926.mp32019-06-17 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2927.mp32019-06-17 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2928.mp32019-06-17 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2929.mp32019-06-17 19:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2930.mp32019-06-20 17:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2931.mp32019-06-20 17:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2932.mp32019-06-20 17:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2933.mp32019-06-20 17:05
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2934.mp32019-06-26 15:51
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2935.mp32019-06-30 07:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2936.mp32019-06-30 07:24
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2937.mp32019-06-30 07:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2938.mp32019-06-30 07:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2939.mp32019-06-30 07:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2940.mp32019-06-30 07:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2941.mp32019-06-30 07:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2942.mp32019-06-30 07:25
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2943.mp32019-06-30 07:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2944.mp32019-06-30 07:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2945.mp32019-06-30 07:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2946.mp32019-06-30 07:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2947.mp32019-06-30 07:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2948.mp32019-06-30 07:26
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2949.mp32019-06-30 07:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2950.mp32019-06-30 07:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2951.mp32019-06-30 07:27
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2952.mp32019-07-06 16:28
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2953.mp32019-07-13 17:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2954.mp32019-07-13 17:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2955.mp32019-07-15 18:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2956.mp32019-07-15 18:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2957.mp32019-07-15 18:35
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2958.mp32019-07-23 13:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2959.mp32019-07-23 13:54
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2960.mp32019-07-27 17:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2961.mp32019-07-27 17:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2962.mp32019-07-27 17:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2963.mp32019-07-27 17:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2964.mp32019-07-27 17:58
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2965.mp32019-07-27 17:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2966.mp32019-07-27 17:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2967.mp32019-07-27 17:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2968.mp32019-07-27 17:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2969.mp32019-07-27 17:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2970.mp32019-07-27 17:59
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2971.mp32019-07-27 18:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2972.mp32019-07-27 18:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2973.mp32019-07-27 18:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2974.mp32019-07-27 18:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2975.mp32019-07-27 18:00
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2976.mp32019-07-27 18:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2977.mp32019-07-27 18:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2978.mp32019-07-27 18:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2979.mp32019-07-27 18:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2980.mp32019-07-27 18:01
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2981.mp32019-07-27 18:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2982.mp32019-07-27 18:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2983.mp32019-07-27 18:02
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2984.mp32019-07-29 20:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2985.mp32019-07-29 20:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2986.mp32019-07-29 20:31
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2987.mp32019-07-29 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2988.mp32019-07-29 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2989.mp32019-07-29 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2990.mp32019-07-29 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2991.mp32019-07-29 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2992.mp32019-07-29 20:32
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2993.mp32019-07-29 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2994.mp32019-07-29 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2995.mp32019-07-29 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2996.mp32019-07-29 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2997.mp32019-07-29 20:33
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2998.mp32019-07-29 20:34
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-2999.mp32019-08-04 17:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-3000.mp32019-08-04 17:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-3001.mp32019-08-04 17:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-3002.mp32019-08-04 17:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-3003.mp32019-08-04 17:39
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-3004.mp32019-08-04 17:40
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-3005.mp32019-08-10 18:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-3006.mp32019-08-10 18:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-3007.mp32019-08-10 18:12
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-3008.mp32019-08-10 18:13
 • than-cap-tu-luyen-he-thong-chuong-3009.mp32019-08-10 18:13
 • #3010: Thanh Lân thuế biến2019-08-16 17:00
 • #3011: Lâm Bích Quân thuế biến2019-08-20 19:28
 • #3012: Chúc Dung giáng lâm2019-08-22 01:55
 • #3013: So đo2019-08-22 01:55
 • #3014: Biện pháp trong tuyệt vọng2019-08-27 19:03
 • #3015: Phụ trọng tiến lên2019-09-02 03:29
 • #3016: Mở ra thuế biến2019-09-02 03:29
 • #3017: Ý thức hình ảnh2019-09-02 03:30
 • #3018: Bụi gai hoa nở2019-09-02 03:30
 • #3019: Thương Nhân Thiên Hạ bi ai2019-09-02 03:30
 • #3020: Tháp sắt bí ẩn2019-09-02 03:30
 • #3021: Rời đi2019-09-02 03:31
 • #3022: Ta còn có một cái cái bình2019-09-02 03:31
 • #3023: Đại diễn võ kết thúc2019-09-02 03:31
 • #3024: Thiêu chết các ngươi!2019-09-02 03:31
 • #3025: Rung động khó tả2019-09-02 03:31
 • #3026: Thần thánh phương nào2019-09-02 03:32
 • #3027: Tin tức2019-09-02 03:32
 • #3028: Đến Mặc Nhiễm vạch núi2019-09-02 03:32
 • #3029: Chữa thương2019-09-02 03:32
 • #3030: Ngu Hàm Tễ mục tiêu2019-09-02 03:33
 • #3031: Gặp lại Saori2019-09-02 03:33
 • #3032: Saori công xưởng2019-09-02 03:33
 • #3033: Riêng phần mình hướng đi2019-09-02 03:34
 • #3034: Có chỗ tiến triển2019-09-02 03:34
 • #3035: Tịch lâm2019-09-02 03:34
 • #3036: Đàm phán vỡ tan2019-09-02 03:34
 • #3037: Chìa khoá tung tích2019-09-05 17:20
 • #3038: Gút mắc2019-09-05 17:21
 • #3039: Tiên Vương đài2019-09-05 17:21
 • #3040: Cột sống2019-09-06 19:58
 • #3041: Vũ Văn Chiến2019-09-09 18:17
 • #3042: Rốt cuộc mạnh cỡ nào2019-09-17 19:37
 • #3043: Thiên tài bối xuất2019-09-17 19:37
 • #3044: Đế Giang2019-09-17 19:37
 • #3045: Là chân thật tồn tại2019-09-17 19:37
 • #3046: 64 cường2019-09-21 19:13
 • #3047: Thần Ma Tiên Vương2019-09-21 19:13
 • #3048: Tứ cường2019-09-21 19:13
 • #3049: Ngoài ý muốn Dương Thiên ca2019-09-21 19:13
 • #3050: Vô thượng vĩ lực2019-09-26 19:47
 • #3051: Gặp Cổ Kim2019-09-26 19:48
 • #3052: Bỉ ngạn chi môn2019-09-26 19:48
 • #3053: Hệ thống bản nguyên vĩ lực2019-09-27 19:06
 • #3054: Thiên Kiếm Vương Tọa2019-09-27 19:06
 • #3055: Kiếm mở bỉ ngạn2019-09-30 05:25
 • #3056: Thiên Kiếm Vương Tọa Kiếm tu2019-10-03 18:28
 • #3057: Quy về kiếm trủng2019-10-05 19:19
 • #3058: Rời đi thuyền mẹ nhóm2019-10-11 19:58
 • #3059: Đăng lâm tổ địa2019-10-11 19:58
 • #3060: Vạn Túc Ngô Công2019-10-11 19:58
 • #3061: Trùng tộc2019-10-11 19:58
 • #3062: Lục Chước2019-10-11 19:58
 • #3063: Đệ nhất hoa2019-10-17 00:25
 • #3064: Trùng Hoàng2019-10-17 00:25
 • #3065: Đạt thành giao dịch2019-10-17 00:25
 • #3066: Tiến về thiên lao2019-10-26 01:32
 • #3067: Tiến vào thiên lao2019-10-26 01:32
 • #3068: Tội núi2019-10-26 01:32
 • #3069: Phá tội2019-10-26 01:33
 • #3070: Đêm trắng đoạn đời2019-10-30 19:19
 • #3071: Đệ nhị hoa2019-11-05 01:16
 • #3072: Tận thế chi chủ2019-11-05 01:16
 • #3073: Họa Yêu Tâm2019-11-05 19:53
 • #3074: Đồng ý2019-11-13 04:27
 • #3075: Chí cao tượng đá2019-11-13 04:27
 • #3076: Mở ra bệ đá2019-11-18 18:56
 • #3077: Bí mật dưới bóng tối2019-11-18 18:56
 • #3078: Rời đi thiên lao2019-11-24 18:48
 • #3079: Mười đời Tỏa Tiên2019-11-24 18:48
 • #3080: Phỏng đoán2019-11-24 18:48
 • #3081: Tiếp theo an bài2019-11-24 18:48
 • #3082: Vào Nữ Thần Chi Ủng2019-11-24 18:48
 • #3083: Đàm phán2019-11-25 18:31
 • #3084: Đều có thủ đoạn2019-11-29 19:40
 • #3085: Để cho hắn đến2019-11-29 19:40
 • #3086: Nhật nguyệt luân chuyển chi địa2019-12-09 17:56
 • #3087: Quái vật2019-12-09 17:56
 • #3088: U lam2019-12-13 18:12
 • #3089: Lịch sử giao hội2019-12-13 18:12
 • #3090: Tổ Vu đều tới2019-12-13 18:12
 • #3091: Thần đình bên trong2019-12-13 18:13
 • #3092: Hôi Bá2019-12-13 18:13
 • #3093: Dạ Điện2019-12-15 18:50
 • #3094: Tóm lại, giết là được2019-12-15 18:50
 • #3095: Chiến Nguyệt Điện chi chủ2019-12-22 19:29
 • #3096: Nguyệt chi chương2019-12-22 19:29
 • #3097: Nhật Nguyệt Đồng Huy2019-12-22 19:29
 • #3098: Chém giết2019-12-22 19:29
 • #3099: Vào Dạ Điện2019-12-22 19:30
 • #3100: Dạ Điện2020-01-01 19:46
 • #3101: Nữ hoàng2020-01-01 19:46
 • #3102: Hoang Tháp2020-01-02 18:04
 • #3103: Đạp đường tiến lên2020-01-02 18:04
 • #3104: Loạn chiến chi lục2020-01-07 18:05
 • #3105: Chiến tranh toàn diện2020-01-10 18:25
 • #3106: Trăm năm chiến tranh2020-01-22 17:32
 • #3107: Ban đầu chi địa2020-02-07 18:29
 • #3108: Quan vị tái nhập2020-02-09 18:29
 • #3109: Cường thế vô cùng2020-02-28 17:24

Related posts

Tiệm Quan Tài Lão Bản Nương

THUYS♥️

Ta Thật Sự Là Châu Phi Tù Trưởng

TiKay

Từ Hiện Đại Phi Thăng Về Sau

TiKay

Vạn Long Thần Tôn

TiKay

Ngạo Thiên Thánh Đế

TiKay

Ta Có Thể Một Khóa Tu Luyện

TiKay

Leave a Reply