Ngôn TìnhNữ CườngXuyên Nhanh

Ta Là Đại Vai Ác [ Xuyên Nhanh ]

【2018 niên độ yêu cầu viết bài ưu tú tác phẩm 】

Tấn Giang VIP 2018-07-28 kết thúc 355 chương

Văn chương tích phân: 2,231,098,112

—————————–

Nhân tra or vai ác từ từ cải tạo chi lộ

Tạm định thế giới:

Vứt bỏ thê tử thanh niên trí thức (đã hoàn thành)

Ẩn hôn tra ảnh đế (đã hoàn thành)

Trên thế giới tốt nhất ca ca (đã hoàn thành)

Qua cầu rút ván phượng hoàng nam (đã hoàn thành)

Phản quốc tướng quân (đã hoàn thành)

Ai làm ta là người thành thật (đã hoàn thành)

Trở thành Trạng Nguyên nông gia tử (đã hoàn thành)

Cơm mềm nam tự mình tu dưỡng (đã hoàn thành)

Toàn thế giới đều trọng sinh (đã hoàn thành)

Ta ở hoang đảo cầu sinh tồn (đã hoàn thành)

Đột hoạch kỳ ngộ ngựa giống nam (đã hoàn thành)

Biến thái tự mình cứu rỗi (đã hoàn thành)

Tên du thủ du thực mùa xuân (đã hoàn thành)

Sai vị nhân sinh (đã hoàn thành)

Bủn xỉn quỷ kiếp sống (đã hoàn thành)

Người quỷ tình chưa xong (đã hoàn thành)

Nữ hoàng sủng phu (đã hoàn thành)

Ác độc nữ xứng nàng cha nuôi (đã hoàn thành)

Ta muốn làm người tốt (đã hoàn thành)

A kéo không xé gia về sau (đã hoàn thành)

Biến thái xưởng công (đã hoàn thành)

Mary Sue các nam nhân (đã hoàn thành)

Mỗi lần trọng sinh đều có người muốn giết ta (đã hoàn thành)

Gặm lão tộc nghịch tập chi lộ (đã hoàn thành)

Toàn cầu tiến hóa (đã hoàn thành)

Khi ta trở thành võng hồng (đã hoàn thành)

Vì ngươi người tốt (đã hoàn thành)

Hắn lòng có bạch nguyệt quang (đã hoàn thành)

Lúc sau tiểu thế giới não động tùy cơ, có yêu thích có thể nhắn lại đề nghị

Tag: Nữ xứng hệ thống mau xuyên sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Yến Chử ┃ vai phụ: Đáng yêu muội tử nhóm ┃ cái khác: Mau xuyên, sảng văn

———————————

【VIP cường đẩy huy hiệu 】【 nhận xét tác phẩm 】

Bỏ vợ bỏ con thanh niên trí thức, ẩn hôn tra ảnh đế, mất đi muội muội điên cuồng ca ca, qua cầu rút ván phượng hoàng nam… Yến Chử ở một đám trong thế giới, không ngừng thay đổi thân phận nhân vật, hoàn thành các màu hứa nguyện giả giao phó, đây là một cái bị bắt trở thành nhân tra or vai ác từ từ cải tạo chi lộ.

Đây là một nhân tra or vai ác không ngừng cải tạo quá trình, bất đồng nhân vật thân phận đắp nặn bất đồng chuyện xưa, tình tiết khúc chiết phập phồng, chuyện xưa tiết tấu thanh thoát, có tô có sảng có ngọt có ngược, hành văn lưu sướng, đề cử đọc.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đả Tự Cơ N Hào
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0001.mp32019-03-11 15:28
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0002.mp32019-03-11 15:28
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0003.mp32019-03-11 15:28
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0004.mp32019-03-11 15:28
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0005.mp32019-03-11 15:28
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0006.mp32019-03-11 15:29
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0007.mp32019-03-11 15:29
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0008.mp32019-03-11 15:29
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0009.mp32019-03-11 15:29
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0010.mp32019-03-11 15:29
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0011.mp32019-03-11 15:30
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0012.mp32019-03-11 15:30
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0013.mp32019-03-11 15:30
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0014.mp32019-03-11 15:31
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0015.mp32019-03-11 15:31
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0016.mp32019-03-11 15:31
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0017.mp32019-03-11 15:31
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0018.mp32019-03-11 15:31
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0019.mp32019-03-11 15:32
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0020.mp32019-03-11 15:32
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0021.mp32019-03-11 15:32
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0022.mp32019-03-11 15:33
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0023.mp32019-03-11 15:33
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0024.mp32019-03-11 15:33
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0025.mp32019-03-11 15:34
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0026.mp32019-03-11 15:34
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0027.mp32019-03-11 15:34
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0028.mp32019-03-11 15:34
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0029.mp32019-03-11 15:35
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0030.mp32019-03-11 15:35
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0031.mp32019-03-11 15:35
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0032.mp32019-03-11 15:35
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0033.mp32019-03-11 15:35
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0034.mp32019-03-11 15:36
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0035.mp32019-03-11 15:36
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0036.mp32019-03-11 15:36
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0037.mp32019-03-11 15:36
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0038.mp32019-03-11 15:36
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0039.mp32019-03-11 15:37
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0040.mp32019-03-11 15:37
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0041.mp32019-03-11 15:37
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0042.mp32019-03-11 15:37
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0043.mp32019-03-11 15:38
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0044.mp32019-03-11 15:38
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0045.mp32019-03-11 15:38
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0046.mp32019-03-11 15:38
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0047.mp32019-03-11 15:38
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0048.mp32019-03-11 15:39
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0049.mp32019-03-11 15:39
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0050.mp32019-03-11 15:39
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0051.mp32019-03-11 15:39
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0052.mp32019-03-11 15:39
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0053.mp32019-03-11 15:40
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0054.mp32019-03-11 15:40
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0055.mp32019-03-11 15:40
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0056.mp32019-03-11 15:40
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0057.mp32019-03-11 15:40
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0058.mp32019-03-11 15:41
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0059.mp32019-03-11 15:41
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0060.mp32019-03-11 15:41
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0061.mp32019-03-12 05:42
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0062.mp32019-03-12 05:42
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0063.mp32019-03-12 05:42
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0064.mp32019-03-12 05:42
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0065.mp32019-03-12 05:42
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0066.mp32019-03-12 05:43
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0067.mp32019-03-12 05:43
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0068.mp32019-03-12 05:43
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0069.mp32019-03-12 05:43
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0070.mp32019-03-12 05:44
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0071.mp32019-03-12 05:44
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0072.mp32019-03-12 05:44
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0073.mp32019-03-12 05:44
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0074.mp32019-03-12 05:44
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0075.mp32019-03-12 05:44
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0076.mp32019-03-12 05:45
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0077.mp32019-03-12 05:45
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0078.mp32019-03-12 05:45
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0079.mp32019-03-12 05:45
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0080.mp32019-03-12 05:46
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0081.mp32019-03-12 05:46
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0082.mp32019-03-12 05:46
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0083.mp32019-03-12 05:46
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0084.mp32019-03-12 05:46
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0085.mp32019-03-12 05:47
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0086.mp32019-03-12 05:47
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0087.mp32019-03-12 05:47
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0088.mp32019-03-12 05:47
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0089.mp32019-03-12 05:47
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0090.mp32019-03-12 05:48
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0091.mp32019-03-12 05:48
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0092.mp32019-03-12 05:48
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0093.mp32019-03-12 05:48
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0094.mp32019-03-12 05:48
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0095.mp32019-03-12 05:48
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0096.mp32019-03-12 05:49
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0097.mp32019-03-12 05:49
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0098.mp32019-03-12 05:49
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0099.mp32019-03-12 05:49
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0100.mp32019-03-12 05:49
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0101.mp32019-03-12 05:50
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0102.mp32019-03-12 05:50
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0103.mp32019-03-12 05:50
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0104.mp32019-03-12 05:50
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0105.mp32019-03-12 05:50
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0106.mp32019-03-12 05:50
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0107.mp32019-03-12 05:51
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0108.mp32019-03-12 05:51
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0109.mp32019-03-12 05:51
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0110.mp32019-03-12 05:51
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0111.mp32019-03-12 05:52
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0112.mp32019-03-12 05:52
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0113.mp32019-03-12 05:52
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0114.mp32019-03-12 05:52
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0115.mp32019-03-12 05:53
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0116.mp32019-03-12 05:53
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0117.mp32019-03-12 05:53
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0118.mp32019-03-12 05:53
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0119.mp32019-03-12 05:54
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0120.mp32019-03-12 05:54
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0121.mp32019-03-12 05:54
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0122.mp32019-03-12 05:54
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0123.mp32019-03-12 05:55
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0124.mp32019-03-12 05:55
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0125.mp32019-03-12 05:55
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0126.mp32019-03-12 05:56
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0127.mp32019-03-12 05:56
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0128.mp32019-03-12 05:56
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0129.mp32019-03-12 05:56
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0130.mp32019-03-12 05:57
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0131.mp32019-03-12 05:57
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0132.mp32019-03-12 05:57
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0133.mp32019-03-12 05:58
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0134.mp32019-03-12 05:59
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0135.mp32019-03-12 06:00
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0136.mp32019-03-12 06:01
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0137.mp32019-03-12 06:02
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0138.mp32019-03-12 06:02
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0139.mp32019-03-12 06:03
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0140.mp32019-03-12 06:03
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0141.mp32019-03-12 06:03
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0142.mp32019-03-12 06:04
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0143.mp32019-03-12 06:04
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0144.mp32019-03-12 06:05
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0145.mp32019-03-12 06:05
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0146.mp32019-03-12 06:06
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0147.mp32019-03-12 06:06
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0148.mp32019-03-12 06:07
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0149.mp32019-03-12 06:07
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0150.mp32019-03-12 06:07
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0151.mp32019-03-12 06:07
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0152.mp32019-03-12 06:07
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0153.mp32019-03-12 06:07
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0154.mp32019-03-12 06:08
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0155.mp32019-03-12 06:08
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0156.mp32019-03-12 06:08
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0157.mp32019-03-12 06:08
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0158.mp32019-03-12 06:09
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0159.mp32019-03-12 06:09
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0160.mp32019-03-12 06:09
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0161.mp32019-03-12 06:09
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0162.mp32019-03-12 06:10
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0163.mp32019-03-12 06:10
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0164.mp32019-03-12 06:10
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0165.mp32019-03-12 06:10
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0166.mp32019-03-12 06:10
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0167.mp32019-03-12 06:11
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0168.mp32019-03-12 06:11
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0169.mp32019-03-12 06:11
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0170.mp32019-03-12 06:12
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0171.mp32019-03-12 06:12
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0172.mp32019-03-12 06:12
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0173.mp32019-03-12 06:12
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0174.mp32019-03-12 06:12
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0175.mp32019-03-12 06:13
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0176.mp32019-03-12 06:13
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0177.mp32019-03-12 06:13
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0178.mp32019-03-12 06:13
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0179.mp32019-03-12 06:13
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0180.mp32019-03-12 06:14
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0181.mp32019-03-12 06:14
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0182.mp32019-03-12 06:14
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0183.mp32019-03-12 06:14
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0184.mp32019-03-12 06:14
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0185.mp32019-03-12 06:14
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0186.mp32019-03-12 06:15
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0187.mp32019-03-12 06:15
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0188.mp32019-03-12 06:15
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0189.mp32019-03-12 06:15
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0190.mp32019-03-12 06:15
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0191.mp32019-03-12 06:16
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0192.mp32019-03-12 06:16
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0193.mp32019-03-12 06:16
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0194.mp32019-03-12 06:16
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0195.mp32019-03-12 06:16
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0196.mp32019-03-12 06:17
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0197.mp32019-03-12 06:17
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0198.mp32019-03-12 06:17
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0199.mp32019-03-12 06:18
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0200.mp32019-03-12 06:18
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0201.mp32019-03-12 06:18
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0202.mp32019-03-12 06:18
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0203.mp32019-03-12 06:18
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0204.mp32019-03-12 06:19
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0205.mp32019-03-12 06:19
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0206.mp32019-03-12 06:19
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0207.mp32019-03-12 06:19
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0208.mp32019-03-12 06:20
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0209.mp32019-03-12 06:20
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0210.mp32019-03-12 06:20
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0211.mp32019-03-12 06:20
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0212.mp32019-03-12 06:20
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0213.mp32019-03-12 06:21
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0214.mp32019-03-12 06:21
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0215.mp32019-03-12 06:22
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0216.mp32019-03-12 06:22
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0217.mp32019-03-12 06:22
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0218.mp32019-03-12 06:22
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0219.mp32019-03-12 06:23
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0220.mp32019-03-12 06:23
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0221.mp32019-03-12 06:23
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0222.mp32019-03-12 06:23
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0223.mp32019-03-12 06:23
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0224.mp32019-03-12 06:24
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0225.mp32019-03-12 06:24
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0226.mp32019-03-12 06:24
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0227.mp32019-03-12 06:24
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0228.mp32019-03-12 06:25
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0229.mp32019-03-12 06:25
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0230.mp32019-03-12 06:25
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0231.mp32019-03-12 06:25
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0232.mp32019-03-12 06:25
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0233.mp32019-03-12 06:26
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0234.mp32019-03-12 06:26
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0235.mp32019-03-12 06:26
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0236.mp32019-03-12 06:26
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0237.mp32019-03-12 06:26
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0238.mp32019-03-12 06:26
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0239.mp32019-03-12 06:27
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0240.mp32019-03-12 06:27
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0241.mp32019-03-12 06:27
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0242.mp32019-03-12 06:27
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0243.mp32019-03-12 06:28
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0244.mp32019-03-12 06:28
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0245.mp32019-03-12 06:28
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0246.mp32019-03-12 06:28
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0247.mp32019-03-12 06:28
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0248.mp32019-03-12 06:28
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0249.mp32019-03-12 06:29
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0250.mp32019-03-12 06:29
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0251.mp32019-03-12 06:30
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0252.mp32019-03-12 06:30
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0253.mp32019-03-12 06:30
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0254.mp32019-03-12 06:30
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0255.mp32019-03-12 06:30
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0256.mp32019-03-12 06:30
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0257.mp32019-03-12 06:31
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0258.mp32019-03-12 06:31
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0259.mp32019-03-12 06:31
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0260.mp32019-03-12 06:31
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0261.mp32019-03-12 06:31
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0262.mp32019-03-12 06:31
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0263.mp32019-03-12 06:32
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0264.mp32019-03-12 06:32
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0265.mp32019-03-12 06:32
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0266.mp32019-03-12 06:32
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0267.mp32019-03-12 06:33
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0268.mp32019-03-12 06:33
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0269.mp32019-03-12 06:33
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0270.mp32019-03-12 06:33
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0271.mp32019-03-12 06:33
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0272.mp32019-03-12 06:34
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0273.mp32019-03-12 06:34
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0274.mp32019-03-12 06:34
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0275.mp32019-03-12 06:35
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0276.mp32019-03-12 06:35
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0277.mp32019-03-12 06:35
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0278.mp32019-03-12 06:35
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0279.mp32019-03-12 06:35
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0280.mp32019-03-12 06:35
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0281.mp32019-03-12 06:36
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0282.mp32019-03-12 06:36
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0283.mp32019-03-12 06:37
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0284.mp32019-03-12 06:37
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0285.mp32019-03-12 06:37
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0286.mp32019-03-12 06:37
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0287.mp32019-03-12 08:47
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0288.mp32019-03-12 08:49
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0289.mp32019-03-12 08:50
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0290.mp32019-03-12 08:51
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0291.mp32019-03-12 08:53
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0292.mp32019-03-12 08:54
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0293.mp32019-03-12 08:56
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0294.mp32019-03-12 08:58
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0295.mp32019-03-12 08:59
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0296.mp32019-03-12 09:00
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0297.mp32019-03-12 09:01
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0298.mp32019-03-12 09:03
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0299.mp32019-03-12 09:04
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0300.mp32019-03-12 09:05
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0301.mp32019-03-12 09:06
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0302.mp32019-03-12 09:07
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0303.mp32019-03-12 09:08
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0304.mp32019-03-12 09:09
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0305.mp32019-03-12 09:10
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0306.mp32019-03-12 09:12
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0307.mp32019-03-12 09:13
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0308.mp32019-03-12 09:14
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0309.mp32019-03-12 09:15
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0310.mp32019-03-12 09:16
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0311.mp32019-03-12 09:17
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0312.mp32019-03-12 09:18
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0313.mp32019-03-12 09:20
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0314.mp32019-03-12 09:21
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0315.mp32019-03-12 09:23
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0316.mp32019-03-12 09:24
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0317.mp32019-03-12 09:41
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0318.mp32019-03-12 09:43
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0319.mp32019-03-12 09:44
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0320.mp32019-03-12 09:44
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0321.mp32019-03-12 09:45
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0322.mp32019-03-12 09:46
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0323.mp32019-03-12 09:47
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0324.mp32019-03-12 09:48
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0325.mp32019-03-12 09:48
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0326.mp32019-03-12 09:49
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0327.mp32019-03-12 09:50
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0328.mp32019-03-12 09:51
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0329.mp32019-03-12 09:53
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0330.mp32019-03-12 09:54
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0331.mp32019-03-12 09:55
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0332.mp32019-03-12 09:56
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0333.mp32019-03-12 09:56
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0334.mp32019-03-12 09:57
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0335.mp32019-03-12 09:58
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0336.mp32019-03-12 10:00
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0337.mp32019-03-12 10:01
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0338.mp32019-03-12 10:02
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0339.mp32019-03-12 10:03
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0340.mp32019-03-12 10:04
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0341.mp32019-03-12 10:05
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0342.mp32019-03-12 10:05
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0343.mp32019-03-12 10:06
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0344.mp32019-03-12 10:07
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0345.mp32019-03-12 10:08
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0346.mp32019-03-12 10:09
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0347.mp32019-03-12 10:09
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0348.mp32019-03-12 10:10
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0349.mp32019-03-12 10:10
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0350.mp32019-03-12 10:11
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0351.mp32019-03-12 10:12
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0352.mp32019-03-12 10:13
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0353.mp32019-03-12 10:13
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0354.mp32019-03-12 10:14
 • ta-la-dai-vai-ac-xuyen-nhanh-chuong-0355.mp32019-03-12 10:16
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Dị Năng Trọng Sinh: Thiên Tài Thiếu Nữ Bói Toán Sư

THUYS♥️

Trùng Sinh Chi Tinh Tế Manh Nữ

THUYS♥️

Trời Nắng Gặp Mưa To

THUYS♥️

Nữ Vương Chế Tạo Thương [ Trọng Sinh ]

THUYS♥️

Trở Thành “Nam” Thần Nữ Nhân

THUYS♥️

Hà Hương Điền Viên

TiKay

Leave a Reply