Tiên Hiệp

Yêu Nữ Na Lý Đào

Yêu Nữ Na Lý Đào

Lý Hiên xuyên qua sau khi, là ôm vui vẻ tâm tình, trở thành Thành Ý bá phủ con thứ, cùng với một cái quang vinh Lục Đạo Phục Ma nhân. Nhưng hắn con ông cháu cha cuộc đời mới bất quá mười ngày, thì có bạo lực nữ thủ trưởng, siêu hung nữ quỷ, ác độc yêu nữ lũ lượt kéo đến.

Đặt mình trong vòng xoáy bên trong Lý Hiên biểu thị hắn không có chút nào hoảng, mấy năm sau khi, hắn đứng ở Trường giang bên trên, một đao vung vẩy, thoáng chốc đóng băng ngàn dặm núi sông.

Yêu nữ trốn chỗ nào, ăn ta một kiếm!

( đọc cái giới thiệu truyện là đủ biết lão Khai Hoang bệnh cũ bộc phát, muốn tạo gây cấn để hút độc giả, bộ trước 1 vợ, trước nữa ế, trước nữa chung thủy một vợ, coi bộ ít gái ít người coi, lần này mở hậu cung đây …….
# bồ nào thích main độc thân hay 1×1 thì đừng xem nhé, không hợp đâu)

Hệ thống:

(Mười hai trọng lâu) (mở 4 môn)
Nhất trọng lâu
Nhị trọng lâu (Khí môn)
Tam trọng lâu – Trúc Cơ cảnh
Tứ trọng lâu – Linh Đan cảnh (thứ hai môn – Đan môn)
Ngũ trọng lâu
Lục trọng lâu
Thất trọng lâu – Nguyên Thần cảnh (thứ ba môn – Địa môn)
Bát trọng lâu
Cửu trọng lâu
Thập trọng lâu – (thứ tư môn)
Thập nhất trọng lâu
Thập nhị trọng lâu – Dương Thần cảnh (Đăng Tiên cảnh)

Võ tu thiên vị: Thiên Vị lục cảnh (tiểu, trung, thượng, cực, thánh, thần)

Phật môn thiên vị : (Lục Đại quả vị)
Già Lam – La Hán – Kim Cương – Bồ Tát – Phật – Phật Tổ

Nho gia : khí tồn ở ngực – nước lửa bất xâm – đan tâm chiếu nhật – chính khí trường tồn – Lưu ly vô hạ – Chính khí hợp đạo – …

Võ đạo: Vận, Thế, Ý, Phách, Hồn, Thần – Cực thiên – Chí thánh thiên – Chí thần thiên

Nguyên thai (Kim thân): hạ, trung, thượng, cực, thánh, thần

Pháp khí: tiểu phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, Tiên bảo …

txt: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Khai Hoang
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Đạo Quân

TiKay

Trọng Sinh Tối Cường Nữ Đế

TiKay

Địa Cầu Đánh Dấu Một Trăm Năm, Trên Đời Vô Địch

TiKay

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

TiKay

Ta Chỉ Muốn Yên Tâm Tu Tiên

TiKay

Mau Xuyên Nhiệm Vụ: Pháo Hôi Tới Nghịch Tập

TiKay

Leave a Reply