Tiên Hiệp

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Cửu thiên thập địa, vạn cổ đệ nhất!

Một cái đứng ở chín tầng trời, bễ nghễ chúng sinh nam nhân truyện xưa.

Cảnh giới:

Luyện Khí, Trúc Cơ, Thông Huyền, Linh Phôi, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Đạo, Đại Thừa.

Phàm cảnh, Linh cảnh, Tông cảnh, Thiên Cảnh, Tôn Cảnh, Thánh Cảnh, Đế Cảnh, Tổ Cảnh, Thần Cảnh, Tổ Thần.

Converter: ܓܨღ๖ۣۜK❍£☞


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thiên Hạ Thanh Không
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0001.mp32018-09-26 13:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0002.mp32018-09-26 13:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0003.mp32018-09-26 13:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0004.mp32018-09-26 13:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0005.mp32018-09-26 13:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0006.mp32018-09-26 13:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0007.mp32018-09-26 13:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0008.mp32018-09-26 13:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0009.mp32018-09-26 13:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0010.mp32018-09-26 13:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0011.mp32018-09-26 13:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0012.mp32018-09-26 13:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0013.mp32018-09-26 13:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0014.mp32018-09-26 13:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0015.mp32018-09-26 13:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0016.mp32018-09-26 13:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0017.mp32018-09-26 13:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0018.mp32018-09-26 13:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0019.mp32018-09-26 13:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0020.mp32018-09-26 13:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0021.mp32018-09-26 13:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0022.mp32018-09-26 13:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0023.mp32018-09-26 13:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0024.mp32018-09-26 13:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0025.mp32018-09-26 13:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0026.mp32018-09-26 13:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0027.mp32018-09-26 13:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0028.mp32018-09-26 13:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0029.mp32018-09-26 13:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0030.mp32018-09-26 13:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0031.mp32018-09-26 13:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0032.mp32018-09-26 13:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0033.mp32018-09-26 13:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0034.mp32018-09-26 13:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0035.mp32018-09-26 13:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0036.mp32018-09-26 13:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0037.mp32018-09-26 13:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0038.mp32018-09-26 13:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0039.mp32018-09-26 13:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0040.mp32018-09-26 13:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0041.mp32018-09-26 13:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0042.mp32018-09-26 13:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0043.mp32018-09-26 13:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0044.mp32018-09-26 13:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0045.mp32018-09-26 13:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0046.mp32018-09-26 13:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0047.mp32018-09-26 13:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0048.mp32018-09-26 13:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0049.mp32018-09-26 13:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0050.mp32018-09-26 13:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0051.mp32018-09-26 13:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0052.mp32018-09-26 13:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0053.mp32018-09-26 13:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0054.mp32018-09-26 13:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0055.mp32018-09-26 13:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0056.mp32018-09-26 13:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0057.mp32018-09-26 13:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0058.mp32018-09-26 13:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0059.mp32018-09-26 13:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0060.mp32018-09-26 13:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0061.mp32018-09-26 13:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0062.mp32018-09-26 13:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0063.mp32018-09-26 13:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0064.mp32018-09-26 13:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0065.mp32018-09-26 13:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0066.mp32018-09-26 13:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0067.mp32018-09-26 13:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0068.mp32018-09-26 13:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0069.mp32018-09-26 13:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0070.mp32018-09-26 13:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0071.mp32018-09-26 13:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0072.mp32018-09-26 13:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0073.mp32018-09-26 13:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0074.mp32018-09-26 13:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0075.mp32018-09-26 13:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0076.mp32018-09-26 13:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0077.mp32018-09-26 13:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0078.mp32018-09-26 13:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0079.mp32018-09-26 13:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0080.mp32018-09-26 13:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0081.mp32018-09-26 13:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0082.mp32018-09-26 13:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0083.mp32018-09-26 13:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0084.mp32018-09-26 13:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0085.mp32018-09-26 13:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0086.mp32018-09-26 13:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0087.mp32018-09-26 14:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0088.mp32018-09-26 14:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0089.mp32018-09-26 14:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0090.mp32018-09-26 14:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0091.mp32018-09-26 14:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0092.mp32018-09-26 14:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0093.mp32018-09-26 14:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0094.mp32018-09-26 14:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0095.mp32018-09-26 14:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0096.mp32018-09-26 14:02
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0097.mp32018-09-26 14:02
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0098.mp32018-09-26 14:02
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0099.mp32018-09-26 14:02
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0100.mp32018-09-26 14:02
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0101.mp32018-09-26 14:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0102.mp32018-09-26 14:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0103.mp32018-09-26 14:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0104.mp32018-09-26 14:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0105.mp32018-09-26 14:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0106.mp32018-09-26 14:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0107.mp32018-09-26 14:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0108.mp32018-09-26 14:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0109.mp32018-09-26 14:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0110.mp32018-09-26 14:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0111.mp32018-09-26 14:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0112.mp32018-09-26 14:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0113.mp32018-09-26 14:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0114.mp32018-09-26 14:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0115.mp32018-09-26 14:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0116.mp32018-09-26 14:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0117.mp32018-09-26 14:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0118.mp32018-09-26 14:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0119.mp32018-09-26 14:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0120.mp32018-09-26 14:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0121.mp32018-09-26 14:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0122.mp32018-09-26 14:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0123.mp32018-09-26 14:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0124.mp32018-09-26 14:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0125.mp32018-09-26 14:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0126.mp32018-09-26 14:10
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0127.mp32018-09-26 14:10
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0128.mp32018-09-26 14:10
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0129.mp32018-09-26 14:10
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0130.mp32018-09-26 14:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0131.mp32018-09-26 14:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0132.mp32018-09-26 14:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0133.mp32018-09-26 14:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0134.mp32018-09-26 14:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0135.mp32018-09-26 14:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0136.mp32018-09-26 14:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0137.mp32018-09-26 14:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0138.mp32018-09-26 14:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0139.mp32018-09-26 14:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0140.mp32018-09-26 14:13
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0141.mp32018-09-26 14:13
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0142.mp32018-09-26 14:13
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0143.mp32018-09-26 14:13
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0144.mp32018-09-26 14:13
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0145.mp32018-09-26 14:13
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0146.mp32018-09-26 14:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0147.mp32018-09-26 14:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0148.mp32018-09-26 14:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0149.mp32018-09-26 14:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0150.mp32018-09-26 14:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0151.mp32018-09-26 14:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0152.mp32018-09-26 14:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0153.mp32018-09-26 14:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0154.mp32018-09-26 14:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0155.mp32018-09-26 14:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0156.mp32018-09-26 14:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0157.mp32018-09-26 14:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0158.mp32018-09-26 14:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0159.mp32018-09-26 14:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0160.mp32018-09-26 14:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0161.mp32018-09-26 14:17
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0162.mp32018-09-26 14:17
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0163.mp32018-09-26 14:17
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0164.mp32018-09-26 14:17
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0165.mp32018-09-26 14:17
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0166.mp32018-09-26 14:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0167.mp32018-09-26 14:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0168.mp32018-09-26 14:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0169.mp32018-09-26 14:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0170.mp32018-09-26 14:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0171.mp32018-09-26 14:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0172.mp32018-09-26 14:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0173.mp32018-09-26 14:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0174.mp32018-09-26 14:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0175.mp32018-09-26 14:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0176.mp32018-09-26 14:20
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0177.mp32018-09-26 14:20
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0178.mp32018-09-26 14:20
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0179.mp32018-09-26 14:20
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0180.mp32018-09-26 14:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0181.mp32018-09-26 14:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0182.mp32018-09-26 14:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0183.mp32018-09-26 14:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0184.mp32018-09-26 14:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0185.mp32018-09-26 14:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0186.mp32018-09-26 14:22
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0187.mp32018-09-26 14:22
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0188.mp32018-09-26 14:22
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0189.mp32018-09-26 14:22
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0190.mp32018-09-26 14:22
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0191.mp32018-09-26 14:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0192.mp32018-09-26 14:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0193.mp32018-09-26 14:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0194.mp32018-09-26 14:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0195.mp32018-09-26 14:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0196.mp32018-09-26 14:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0197.mp32018-09-26 14:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0198.mp32018-09-26 14:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0199.mp32018-09-26 14:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0200.mp32018-09-26 14:25
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0201.mp32018-09-26 14:25
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0202.mp32018-09-26 14:25
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0203.mp32018-09-26 14:25
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0204.mp32018-09-26 14:25
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0205.mp32018-09-26 14:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0206.mp32018-09-26 14:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0207.mp32018-09-26 14:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0208.mp32018-09-26 14:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0209.mp32018-09-26 14:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0210.mp32018-09-26 14:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0211.mp32018-09-26 14:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0212.mp32018-09-26 14:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0213.mp32018-09-26 14:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0214.mp32018-09-26 14:28
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0215.mp32018-09-26 14:28
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0216.mp32018-09-26 14:28
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0217.mp32018-09-26 14:28
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0218.mp32018-09-26 14:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0219.mp32018-09-26 14:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0220.mp32018-09-26 14:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0221.mp32018-09-26 14:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0222.mp32018-09-26 14:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0223.mp32018-09-26 14:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0224.mp32018-09-26 14:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0225.mp32018-09-26 14:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0226.mp32018-09-26 14:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0227.mp32018-09-26 14:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0228.mp32018-09-26 14:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0229.mp32018-09-26 14:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0230.mp32018-09-26 14:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0231.mp32018-09-26 14:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0232.mp32018-09-26 14:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0233.mp32018-09-26 14:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0234.mp32018-09-26 14:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0235.mp32018-09-26 14:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0236.mp32018-09-26 14:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0237.mp32018-09-26 14:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0238.mp32018-09-26 14:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0239.mp32018-09-26 14:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0240.mp32018-09-26 14:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0241.mp32018-09-26 14:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0242.mp32018-09-26 14:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0243.mp32018-09-26 14:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0244.mp32018-09-26 14:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0245.mp32018-09-26 14:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0246.mp32018-09-26 14:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0247.mp32018-09-26 14:35
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0248.mp32018-09-26 14:35
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0249.mp32018-09-26 14:35
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0250.mp32018-09-26 14:35
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0251.mp32018-09-26 14:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0252.mp32018-09-26 14:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0253.mp32018-09-26 14:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0254.mp32018-09-26 14:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0255.mp32018-09-26 14:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0256.mp32018-09-26 14:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0257.mp32018-09-26 14:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0258.mp32018-09-26 14:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0259.mp32018-09-26 14:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0260.mp32018-09-26 14:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0261.mp32018-09-26 14:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0262.mp32018-09-26 14:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0263.mp32018-09-26 14:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0264.mp32018-09-26 14:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0265.mp32018-09-26 14:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0266.mp32018-09-26 14:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0267.mp32018-09-26 14:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0268.mp32018-09-26 14:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0269.mp32018-09-26 14:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0270.mp32018-09-26 14:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0271.mp32018-09-26 14:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0272.mp32018-09-26 14:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0273.mp32018-09-26 14:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0274.mp32018-09-26 14:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0275.mp32018-09-26 14:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0276.mp32018-09-26 14:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0277.mp32018-09-26 14:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0278.mp32018-09-26 14:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0279.mp32018-09-26 14:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0280.mp32018-09-26 14:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0281.mp32018-09-26 14:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0282.mp32018-09-26 14:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0283.mp32018-09-26 14:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0284.mp32018-09-26 14:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0285.mp32018-09-26 14:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0286.mp32018-09-26 15:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0287.mp32018-09-26 15:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0288.mp32018-09-26 15:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0289.mp32018-09-26 15:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0290.mp32018-09-26 15:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0291.mp32018-09-26 15:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0292.mp32018-09-26 15:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0293.mp32018-09-26 15:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0294.mp32018-09-26 15:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0295.mp32018-09-26 15:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0296.mp32018-09-26 15:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0297.mp32018-09-26 15:10
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0298.mp32018-09-26 15:10
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0299.mp32018-09-26 15:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0300.mp32018-09-26 15:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0301.mp32018-09-26 15:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0302.mp32018-09-26 15:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0303.mp32018-09-26 15:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0304.mp32018-09-26 15:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0305.mp32018-09-26 15:13
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0306.mp32018-09-26 15:13
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0307.mp32018-09-26 15:13
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0308.mp32018-09-26 15:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0309.mp32018-09-26 15:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0310.mp32018-09-26 15:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0311.mp32018-09-26 15:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0312.mp32018-09-26 15:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0313.mp32018-09-26 15:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0314.mp32018-09-26 15:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0315.mp32018-09-26 15:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0316.mp32018-09-26 15:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0317.mp32018-09-26 15:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0318.mp32018-09-26 15:17
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0319.mp32018-09-26 15:17
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0320.mp32018-09-26 15:17
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0321.mp32018-09-26 15:17
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0322.mp32018-09-26 15:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0323.mp32018-09-26 15:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0324.mp32018-09-26 15:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0325.mp32018-09-26 15:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0326.mp32018-09-26 15:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0327.mp32018-09-26 15:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0328.mp32018-09-26 15:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0329.mp32018-09-26 15:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0330.mp32018-09-26 15:20
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0331.mp32018-09-26 15:20
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0332.mp32018-09-26 15:20
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0333.mp32018-09-26 15:20
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0334.mp32018-09-26 15:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0335.mp32018-09-26 15:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0336.mp32018-09-26 15:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0337.mp32018-09-26 15:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0338.mp32018-09-26 15:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0339.mp32018-09-26 15:22
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0340.mp32018-09-26 15:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0341.mp32018-09-26 15:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0342.mp32018-09-26 15:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0343.mp32018-09-26 15:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0344.mp32018-09-26 15:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0345.mp32018-09-26 15:25
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0346.mp32018-09-26 15:25
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0347.mp32018-09-26 15:25
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0348.mp32018-09-26 15:25
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0349.mp32018-09-26 15:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0350.mp32018-09-26 15:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0351.mp32018-09-26 15:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0352.mp32018-09-26 15:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0353.mp32018-09-26 15:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0354.mp32018-09-26 15:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0355.mp32018-09-26 15:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0356.mp32018-09-26 15:28
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0357.mp32018-09-26 15:28
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0358.mp32018-09-26 15:28
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0359.mp32018-09-26 15:28
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0360.mp32018-09-26 15:28
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0361.mp32018-09-26 15:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0362.mp32018-09-26 15:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0363.mp32018-09-26 15:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0364.mp32018-09-26 15:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0365.mp32018-09-26 15:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0366.mp32018-09-26 15:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0367.mp32018-09-26 15:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0368.mp32018-09-26 15:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0369.mp32018-09-26 15:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0370.mp32018-09-26 15:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0371.mp32018-09-26 15:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0372.mp32018-09-26 15:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0373.mp32018-09-26 15:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0374.mp32018-09-26 15:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0375.mp32018-09-26 15:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0376.mp32018-09-26 15:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0377.mp32018-09-26 15:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0378.mp32018-09-26 15:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0379.mp32018-09-26 15:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0380.mp32018-09-26 15:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0381.mp32018-09-26 15:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0382.mp32018-09-26 15:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0383.mp32018-09-26 15:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0384.mp32018-09-26 15:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0385.mp32018-09-26 15:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0386.mp32018-09-26 15:35
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0387.mp32018-09-26 15:35
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0388.mp32018-09-26 15:35
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0389.mp32018-09-26 15:35
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0390.mp32018-09-26 15:35
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0391.mp32018-09-26 15:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0392.mp32018-09-26 15:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0393.mp32018-09-26 15:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0394.mp32018-09-26 15:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0395.mp32018-09-26 15:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0396.mp32018-09-26 15:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0397.mp32018-09-26 15:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0398.mp32018-09-26 15:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0399.mp32018-09-26 15:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0400.mp32018-09-26 15:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0401.mp32018-09-26 15:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0402.mp32018-09-26 15:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0403.mp32018-09-26 15:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0404.mp32018-09-26 15:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0405.mp32018-09-26 15:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0406.mp32018-09-26 15:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0407.mp32018-09-26 15:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0408.mp32018-09-26 15:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0409.mp32018-09-26 15:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0410.mp32018-09-26 15:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0411.mp32018-09-26 15:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0412.mp32018-09-26 15:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0413.mp32018-09-26 15:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0414.mp32018-09-26 15:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0415.mp32018-09-26 15:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0416.mp32018-09-26 15:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0417.mp32018-09-26 15:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0418.mp32018-09-26 15:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0419.mp32018-09-26 15:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0420.mp32018-09-26 15:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0421.mp32018-09-26 15:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0422.mp32018-09-26 15:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0423.mp32018-09-26 15:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0424.mp32018-09-26 15:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0425.mp32018-09-26 15:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0426.mp32018-09-26 15:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0427.mp32018-09-26 15:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0428.mp32018-09-26 15:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0429.mp32018-09-26 15:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0430.mp32018-09-26 15:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0431.mp32018-09-26 15:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0432.mp32018-09-26 15:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0433.mp32018-09-26 15:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0434.mp32018-09-26 15:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0435.mp32018-09-26 15:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0436.mp32018-09-26 15:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0437.mp32018-09-26 15:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0438.mp32018-09-26 15:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0439.mp32018-09-26 15:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0440.mp32018-09-26 15:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0441.mp32018-09-26 15:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0442.mp32018-09-26 15:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0443.mp32018-09-26 15:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0444.mp32018-09-26 15:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0445.mp32018-09-26 15:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0446.mp32018-09-26 15:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0447.mp32018-09-26 15:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0448.mp32018-09-26 15:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0449.mp32018-09-26 15:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0450.mp32018-09-26 15:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0451.mp32018-09-26 15:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0452.mp32018-09-26 15:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0453.mp32018-09-26 15:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0454.mp32018-09-26 15:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0455.mp32018-09-26 15:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0456.mp32018-09-26 15:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0457.mp32018-09-26 15:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0458.mp32018-09-26 15:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0459.mp32018-09-26 15:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0460.mp32018-09-26 15:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0461.mp32018-09-26 15:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0462.mp32018-09-26 15:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0463.mp32018-09-26 15:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0464.mp32018-09-26 15:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0465.mp32018-09-26 15:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0466.mp32018-09-26 15:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0467.mp32018-09-26 15:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0468.mp32018-09-26 15:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0469.mp32018-09-26 15:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0470.mp32018-09-26 15:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0471.mp32018-09-26 15:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0472.mp32018-09-26 15:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0473.mp32018-09-26 15:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0474.mp32018-09-26 15:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0475.mp32018-09-26 15:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0476.mp32018-09-26 15:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0477.mp32018-09-26 15:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0478.mp32018-09-26 15:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0479.mp32018-09-26 15:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0480.mp32018-09-26 15:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0481.mp32018-09-26 15:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0482.mp32018-09-26 15:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0483.mp32018-09-26 15:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0484.mp32018-09-26 15:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0485.mp32018-09-26 15:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0486.mp32018-09-26 15:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0487.mp32018-09-26 15:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0488.mp32018-09-26 15:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0489.mp32018-09-26 15:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0490.mp32018-09-26 15:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0491.mp32018-09-26 15:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0492.mp32018-09-26 15:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0493.mp32018-09-26 15:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0494.mp32018-09-26 15:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0495.mp32018-09-26 15:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0496.mp32018-09-26 15:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0497.mp32018-09-26 15:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0498.mp32018-09-26 15:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0499.mp32018-09-26 15:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0500.mp32018-09-26 15:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0501.mp32018-09-26 15:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0502.mp32018-09-26 16:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0503.mp32018-09-26 16:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0504.mp32018-09-26 16:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0505.mp32018-09-26 16:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0506.mp32018-09-26 16:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0507.mp32018-09-26 16:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0508.mp32018-09-26 16:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0509.mp32018-09-26 16:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0510.mp32018-09-26 16:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0511.mp32018-09-26 16:02
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0512.mp32018-09-26 16:02
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0513.mp32018-09-26 16:02
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0514.mp32018-09-26 16:02
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0515.mp32018-09-26 16:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0516.mp32018-09-26 16:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0517.mp32018-09-26 16:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0518.mp32018-09-26 16:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0519.mp32018-09-26 16:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0520.mp32018-09-26 16:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0521.mp32018-09-26 16:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0522.mp32018-09-26 16:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0523.mp32018-09-26 16:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0524.mp32018-09-26 16:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0525.mp32018-09-26 16:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0526.mp32018-09-26 16:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0527.mp32018-09-26 16:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0528.mp32018-09-26 16:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0529.mp32018-09-26 16:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0530.mp32018-09-26 16:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0531.mp32018-09-26 16:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0532.mp32018-09-26 16:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0533.mp32018-09-26 16:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0534.mp32018-09-26 16:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0535.mp32018-09-26 16:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0536.mp32018-09-26 16:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0537.mp32018-09-26 16:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0538.mp32018-09-26 16:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0539.mp32018-09-26 16:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0540.mp32018-09-26 16:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0541.mp32018-09-26 16:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0542.mp32018-09-26 16:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0543.mp32018-09-26 16:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0544.mp32018-09-26 16:10
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0545.mp32018-09-26 16:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0546.mp32018-09-26 16:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0547.mp32018-09-26 16:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0548.mp32018-09-26 16:13
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0549.mp32018-09-26 16:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0550.mp32018-09-26 16:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0551.mp32018-09-26 16:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0552.mp32018-09-26 16:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0553.mp32018-09-26 16:17
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0554.mp32018-09-26 16:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0555.mp32018-09-26 16:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0556.mp32018-09-26 16:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0557.mp32018-09-26 16:20
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0558.mp32018-09-26 16:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0559.mp32018-09-26 16:22
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0560.mp32018-09-26 16:22
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0561.mp32018-09-26 16:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0562.mp32018-09-26 16:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0563.mp32018-09-26 16:25
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0564.mp32018-09-26 16:25
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0565.mp32018-09-26 16:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0566.mp32018-09-26 16:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0567.mp32018-09-26 16:28
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0568.mp32018-09-26 16:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0569.mp32018-09-26 16:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0570.mp32018-09-26 16:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0571.mp32018-09-26 16:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0572.mp32018-09-26 16:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0573.mp32018-09-26 16:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0574.mp32018-09-26 16:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0575.mp32018-09-26 16:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0576.mp32018-09-26 16:35
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0577.mp32018-09-26 16:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0578.mp32018-09-26 16:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0579.mp32018-09-26 16:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0580.mp32018-09-26 16:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0581.mp32018-09-26 16:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0582.mp32018-09-26 16:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0583.mp32018-09-26 16:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0584.mp32018-09-26 16:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0585.mp32018-09-26 16:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0586.mp32018-09-26 16:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0587.mp32018-09-26 16:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0588.mp32018-09-26 16:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0589.mp32018-09-26 16:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0590.mp32018-09-26 16:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0591.mp32018-09-26 16:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0592.mp32018-09-26 16:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0593.mp32018-09-26 16:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0594.mp32018-09-26 16:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0595.mp32018-09-26 16:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0596.mp32018-09-26 16:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0597.mp32018-09-26 16:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0598.mp32018-09-26 16:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0599.mp32018-09-26 16:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0600.mp32018-09-26 16:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0601.mp32018-09-26 16:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0602.mp32018-09-26 16:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0603.mp32018-09-26 16:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0604.mp32018-09-26 16:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0605.mp32018-09-26 16:43
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0606.mp32018-09-26 16:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0607.mp32018-09-26 16:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0608.mp32018-09-26 16:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0609.mp32018-09-26 16:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0610.mp32018-09-26 16:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0611.mp32018-09-26 16:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0612.mp32018-09-26 16:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0613.mp32018-09-26 16:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0614.mp32018-09-26 16:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0615.mp32018-09-26 16:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0616.mp32018-09-26 16:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0617.mp32018-09-26 16:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0618.mp32018-09-26 16:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0619.mp32018-09-26 16:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0620.mp32018-09-26 16:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0621.mp32018-09-26 16:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0622.mp32018-09-26 16:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0623.mp32018-09-26 16:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0624.mp32018-09-26 16:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0625.mp32018-09-26 16:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0626.mp32018-09-26 16:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0627.mp32018-09-26 16:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0628.mp32018-09-26 16:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0629.mp32018-09-26 16:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0630.mp32018-09-26 16:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0631.mp32018-09-26 16:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0632.mp32018-09-26 16:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0633.mp32018-09-26 16:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0634.mp32018-09-26 16:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0635.mp32018-09-26 16:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0636.mp32018-09-26 16:50
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0637.mp32018-09-26 16:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0638.mp32018-09-26 16:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0639.mp32018-09-26 16:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0640.mp32018-09-26 16:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0641.mp32018-09-26 16:51
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0642.mp32018-09-26 16:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0643.mp32018-09-26 16:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0644.mp32018-09-26 16:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0645.mp32018-09-26 16:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0646.mp32018-09-26 16:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0647.mp32018-09-26 16:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0648.mp32018-09-26 16:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0649.mp32018-09-26 16:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0650.mp32018-09-26 16:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0651.mp32018-09-26 16:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0652.mp32018-09-26 16:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0653.mp32018-09-26 16:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0654.mp32018-09-26 16:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0655.mp32018-09-26 16:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0656.mp32018-09-26 16:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0657.mp32018-09-26 16:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0658.mp32018-09-26 16:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0659.mp32018-09-26 16:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0660.mp32018-09-26 16:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0661.mp32018-09-26 16:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0662.mp32018-09-26 16:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0663.mp32018-09-26 16:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0664.mp32018-09-26 16:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0665.mp32018-09-26 16:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0666.mp32018-09-26 16:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0667.mp32018-09-26 16:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0668.mp32018-09-26 16:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0669.mp32018-09-26 16:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0670.mp32018-09-26 16:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0671.mp32018-09-26 16:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0672.mp32018-09-26 16:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0673.mp32018-09-26 16:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0674.mp32018-09-26 16:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0675.mp32018-09-26 16:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0676.mp32018-09-26 16:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0677.mp32018-09-26 16:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0678.mp32018-09-26 16:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0679.mp32018-09-26 17:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0680.mp32018-09-26 17:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0681.mp32018-09-26 17:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0682.mp32018-09-26 17:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0683.mp32018-09-26 17:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0684.mp32018-09-26 17:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0685.mp32018-09-26 17:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0686.mp32018-09-26 17:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0687.mp32018-09-26 17:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0688.mp32018-09-26 17:02
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0689.mp32018-09-26 17:02
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0690.mp32018-09-26 17:02
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0691.mp32018-09-26 17:02
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0692.mp32018-09-26 17:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0693.mp32018-09-26 17:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0694.mp32018-09-26 17:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0695.mp32018-09-26 17:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0696.mp32018-09-26 17:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0697.mp32018-09-26 17:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0698.mp32018-09-26 17:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0699.mp32018-09-26 17:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0700.mp32018-09-26 17:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0701.mp32018-09-26 17:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0702.mp32018-09-26 17:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0703.mp32018-09-26 17:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0704.mp32018-09-26 17:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0705.mp32018-09-26 17:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0706.mp32018-09-26 17:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0707.mp32018-09-26 17:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0708.mp32018-09-26 17:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0709.mp32018-09-26 17:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0710.mp32018-09-26 17:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0711.mp32018-09-26 17:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0712.mp32018-09-26 17:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0713.mp32018-09-26 17:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0714.mp32018-09-26 17:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0715.mp32018-09-26 17:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0716.mp32018-09-26 17:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0717.mp32018-09-26 17:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0718.mp32018-09-26 17:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0719.mp32018-09-26 17:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0720.mp32018-09-26 17:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0721.mp32018-09-26 17:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0722.mp32018-09-26 17:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0723.mp32018-09-26 17:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0724.mp32018-09-26 17:10
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0725.mp32018-09-26 17:10
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0726.mp32018-09-26 17:10
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0727.mp32018-09-26 17:10
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0728.mp32018-09-26 17:10
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0729.mp32018-09-26 17:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0730.mp32018-09-26 17:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0731.mp32018-09-26 17:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0732.mp32018-09-26 17:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0733.mp32018-09-26 17:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0734.mp32018-09-27 01:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0735.mp32018-09-27 01:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0736.mp32018-09-27 01:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0737.mp32018-09-27 01:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0738.mp32018-09-29 06:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0739.mp32018-10-02 04:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0740.mp32018-10-02 04:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0741.mp32018-10-02 04:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0742.mp32018-10-02 04:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0743.mp32018-10-02 04:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0744.mp32018-10-04 03:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0745.mp32018-10-06 02:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0746.mp32018-10-07 19:39
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0747.mp32018-10-10 02:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0748.mp32018-10-10 02:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0749.mp32018-10-11 02:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0750.mp32018-10-12 05:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0751.mp32018-10-12 05:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0752.mp32018-10-17 05:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0753.mp32018-10-17 05:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0754.mp32018-10-18 07:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0755.mp32018-10-18 07:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0756.mp32018-10-19 09:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0757.mp32018-10-20 04:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0758.mp32018-10-22 01:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0759.mp32018-10-22 01:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0760.mp32018-10-23 02:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0761.mp32018-10-23 02:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0762.mp32018-10-25 05:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0763.mp32018-10-25 05:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0764.mp32018-10-27 19:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0765.mp32018-10-27 19:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0766.mp32018-10-28 18:58
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0767.mp32018-10-31 06:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0768.mp32018-10-31 06:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0769.mp32018-11-01 02:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0770.mp32018-11-01 20:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0771.mp32018-11-05 01:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0772.mp32018-11-07 21:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0773.mp32018-11-08 20:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0774.mp32018-11-10 23:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0775.mp32018-11-10 23:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0776.mp32018-11-11 21:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0777.mp32018-11-12 22:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0778.mp32018-11-12 22:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0779.mp32018-11-13 21:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0780.mp32018-11-15 21:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0781.mp32018-11-16 21:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0782.mp32018-11-16 21:25
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0783.mp32018-11-16 21:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0784.mp32018-11-17 22:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0785.mp32018-11-19 05:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0786.mp32018-11-20 21:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0787.mp32018-11-20 21:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0788.mp32018-11-21 21:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0789.mp32018-11-21 21:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0790.mp32018-11-21 21:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0791.mp32018-11-23 00:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0792.mp32018-11-23 00:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0793.mp32018-11-23 00:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0794.mp32018-11-23 00:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0795.mp32018-11-23 00:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0796.mp32018-11-23 21:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0797.mp32018-11-23 21:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0798.mp32018-11-23 21:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0799.mp32018-11-23 21:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0800.mp32018-11-23 21:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0801.mp32018-11-24 21:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0802.mp32018-11-24 21:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0803.mp32018-11-24 21:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0804.mp32018-11-24 21:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0805.mp32018-11-24 21:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0806.mp32018-11-25 20:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0807.mp32018-11-25 20:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0808.mp32018-11-25 20:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0809.mp32018-11-25 20:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0810.mp32018-11-25 20:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0811.mp32018-11-26 21:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0812.mp32018-11-26 21:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0813.mp32018-11-26 21:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0814.mp32018-11-26 21:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0815.mp32018-11-26 21:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0816.mp32018-11-28 00:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0817.mp32018-11-28 00:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0818.mp32018-11-28 00:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0819.mp32018-11-28 00:09
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0820.mp32018-11-28 00:10
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0821.mp32018-11-30 12:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0822.mp32018-11-30 12:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0823.mp32018-11-30 12:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0824.mp32018-11-30 12:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0825.mp32018-11-30 12:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0826.mp32018-11-30 12:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0827.mp32018-11-30 12:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0828.mp32018-11-30 12:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0829.mp32018-11-30 12:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0830.mp32018-11-30 12:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0831.mp32018-11-30 22:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0832.mp32018-11-30 22:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0833.mp32018-11-30 22:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0834.mp32018-12-01 23:20
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0835.mp32018-12-01 23:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0836.mp32018-12-01 23:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0837.mp32018-12-01 23:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0838.mp32018-12-01 23:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0839.mp32018-12-03 08:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0840.mp32018-12-03 08:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0841.mp32018-12-03 08:22
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0842.mp32018-12-03 08:22
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0843.mp32018-12-03 08:22
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0844.mp32018-12-03 23:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0845.mp32018-12-03 23:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0846.mp32018-12-03 23:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0847.mp32018-12-03 23:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0848.mp32018-12-04 08:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0849.mp32018-12-05 05:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0850.mp32018-12-05 05:35
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0851.mp32018-12-05 23:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0852.mp32018-12-05 23:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0853.mp32018-12-05 23:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0854.mp32018-12-05 23:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0855.mp32018-12-05 23:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0856.mp32018-12-07 00:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0857.mp32018-12-07 00:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0858.mp32018-12-07 00:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0859.mp32018-12-07 00:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0860.mp32018-12-07 00:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0861.mp32018-12-08 16:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0862.mp32018-12-08 16:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0863.mp32018-12-08 16:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0864.mp32018-12-08 16:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0865.mp32018-12-08 16:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0866.mp32018-12-09 22:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0867.mp32018-12-09 22:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0868.mp32018-12-09 22:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0869.mp32018-12-11 03:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0870.mp32018-12-11 03:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0871.mp32018-12-11 03:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0872.mp32018-12-11 03:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0873.mp32018-12-11 21:13
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0874.mp32018-12-11 21:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0875.mp32018-12-11 21:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0876.mp32018-12-11 21:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0877.mp32018-12-11 21:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0878.mp32018-12-13 21:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0879.mp32018-12-13 22:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0880.mp32018-12-13 22:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0881.mp32018-12-13 22:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0882.mp32018-12-13 22:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0883.mp32018-12-13 22:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0884.mp32018-12-13 22:00
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0885.mp32018-12-13 22:01
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0886.mp32018-12-14 21:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0887.mp32018-12-14 21:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0888.mp32018-12-14 21:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0889.mp32018-12-15 21:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0890.mp32018-12-15 21:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0891.mp32018-12-15 21:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0892.mp32018-12-16 22:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0893.mp32018-12-16 22:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0894.mp32018-12-16 22:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0895.mp32018-12-16 22:41
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0896.mp32018-12-18 22:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0897.mp32018-12-18 22:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0898.mp32018-12-18 22:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0899.mp32018-12-18 22:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0900.mp32018-12-18 22:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0901.mp32018-12-18 22:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0902.mp32018-12-18 22:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0903.mp32018-12-18 22:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0904.mp32018-12-18 22:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0905.mp32018-12-18 22:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0906.mp32018-12-19 21:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0907.mp32018-12-19 21:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0908.mp32018-12-20 21:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0909.mp32018-12-20 21:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0910.mp32018-12-21 21:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0911.mp32018-12-21 21:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0912.mp32018-12-21 21:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0913.mp32018-12-21 21:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0914.mp32018-12-22 22:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0915.mp32018-12-22 22:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0916.mp32018-12-23 22:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0917.mp32018-12-23 22:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0918.mp32018-12-25 04:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0919.mp32018-12-25 04:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0920.mp32018-12-25 04:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0921.mp32018-12-25 04:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0922.mp32018-12-25 04:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0923.mp32018-12-25 04:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0924.mp32018-12-25 04:15
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0925.mp32018-12-25 04:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0926.mp32018-12-25 04:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0927.mp32018-12-25 04:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0928.mp32018-12-25 22:55
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0929.mp32018-12-25 22:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0930.mp32018-12-26 23:44
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0931.mp32018-12-26 23:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0932.mp32019-01-07 10:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0933.mp32019-01-07 10:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0934.mp32019-01-07 10:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0935.mp32019-01-07 10:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0936.mp32019-01-07 10:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0937.mp32019-01-07 10:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0938.mp32019-01-07 10:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0939.mp32019-01-07 10:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0940.mp32019-01-07 10:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0941.mp32019-01-07 10:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0942.mp32019-01-07 10:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0943.mp32019-01-07 10:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0944.mp32019-01-07 10:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0945.mp32019-01-07 10:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0946.mp32019-01-07 10:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0947.mp32019-01-07 10:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0948.mp32019-01-07 10:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0949.mp32019-01-07 10:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0950.mp32019-01-07 10:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0951.mp32019-01-07 10:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0952.mp32019-01-07 10:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0953.mp32019-01-07 10:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0954.mp32019-01-07 10:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0955.mp32019-01-07 10:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0956.mp32019-01-08 21:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0957.mp32019-01-09 21:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0958.mp32019-01-13 21:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0959.mp32019-01-13 21:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0960.mp32019-01-13 21:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0961.mp32019-01-14 22:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0962.mp32019-01-14 22:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0963.mp32019-01-14 22:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0964.mp32019-01-14 22:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0965.mp32019-01-14 22:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0966.mp32019-01-14 22:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0967.mp32019-01-14 22:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0968.mp32019-01-15 21:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0969.mp32019-01-15 21:33
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0970.mp32019-01-15 21:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0971.mp32019-01-15 21:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0972.mp32019-01-16 22:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0973.mp32019-01-16 22:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0974.mp32019-01-16 22:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0975.mp32019-01-16 22:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0976.mp32019-01-16 22:19
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0977.mp32019-01-17 09:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0978.mp32019-01-17 09:08
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0979.mp32019-01-17 21:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0980.mp32019-01-18 23:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0981.mp32019-01-19 21:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0982.mp32019-01-21 21:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0983.mp32019-01-23 00:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0984.mp32019-01-23 00:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0985.mp32019-01-23 00:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0986.mp32019-01-23 22:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0987.mp32019-01-23 22:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0988.mp32019-01-24 21:40
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0989.mp32019-01-25 22:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0990.mp32019-01-25 22:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0991.mp32019-01-25 22:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0992.mp32019-01-25 22:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0993.mp32019-01-26 22:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0994.mp32019-01-30 08:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0995.mp32019-01-30 08:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0996.mp32019-01-30 08:34
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0997.mp32019-01-31 22:05
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0998.mp32019-02-01 22:03
 • van-co-de-nhat-de-chuong-0999.mp32019-02-02 22:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1000.mp32019-02-02 22:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1001.mp32019-02-03 21:36
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1002.mp32019-02-03 21:37
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1003.mp32019-02-05 21:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1004.mp32019-02-05 21:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1005.mp32019-02-06 22:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1006.mp32019-02-06 22:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1007.mp32019-02-08 22:17
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1008.mp32019-02-08 22:18
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1009.mp32019-02-09 23:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1010.mp32019-02-11 00:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1011.mp32019-02-14 15:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1012.mp32019-02-14 15:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1013.mp32019-02-14 15:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1014.mp32019-02-15 16:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1015.mp32019-02-16 18:17
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1016.mp32019-02-18 17:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1017.mp32019-02-18 17:47
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1018.mp32019-02-19 19:28
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1019.mp32019-02-23 19:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1020.mp32019-02-23 19:52
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1021.mp32019-02-25 03:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1022.mp32019-02-25 17:30
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1023.mp32019-02-27 05:21
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1024.mp32019-03-07 18:31
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1025.mp32019-03-07 18:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1026.mp32019-03-07 18:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1027.mp32019-03-07 18:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1028.mp32019-03-07 18:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1029.mp32019-03-07 18:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1030.mp32019-03-07 18:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1031.mp32019-03-09 18:16
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1032.mp32019-03-11 05:46
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1033.mp32019-03-13 12:14
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1034.mp32019-03-14 08:32
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1035.mp32019-03-15 19:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1036.mp32019-03-19 19:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1037.mp32019-03-19 19:45
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1038.mp32019-03-20 18:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1039.mp32019-03-20 18:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1040.mp32019-03-20 18:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1041.mp32019-03-22 17:38
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1042.mp32019-03-26 13:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1043.mp32019-03-26 13:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1044.mp32019-03-26 13:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1045.mp32019-03-26 13:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1046.mp32019-03-26 13:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1047.mp32019-03-26 13:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1048.mp32019-03-26 13:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1049.mp32019-03-26 13:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1050.mp32019-03-26 13:27
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1051.mp32019-03-26 13:28
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1052.mp32019-03-26 13:28
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1053.mp32019-03-27 17:04
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1054.mp32019-03-30 20:54
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1055.mp32019-04-01 19:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1056.mp32019-04-01 19:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1057.mp32019-04-04 18:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1058.mp32019-04-06 17:11
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1059.mp32019-04-09 08:23
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1060.mp32019-04-09 18:13
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1061.mp32019-04-12 10:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1062.mp32019-04-15 17:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1063.mp32019-04-15 17:26
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1064.mp32019-04-22 10:56
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1065.mp32019-04-22 10:57
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1066.mp32019-04-23 19:24
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1067.mp32019-04-26 17:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1068.mp32019-04-26 17:59
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1069.mp32019-04-29 19:53
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1070.mp32019-05-04 07:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1071.mp32019-05-10 07:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1072.mp32019-05-10 07:49
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1073.mp32019-06-04 06:42
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1074.mp32019-06-07 17:29
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1075.mp32019-06-10 01:06
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1076.mp32019-06-14 07:07
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1077.mp32019-06-19 07:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1078.mp32019-06-19 07:12
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1079.mp32019-06-30 08:48
 • van-co-de-nhat-de-chuong-1080.mp32019-07-15 19:55
 • #1081: Chí Thánh kém nhất tuyến2019-08-12 18:28
 • #1082: Đến thần thành2019-08-15 19:03
 • #1083: Hư danh hại người2019-08-26 13:33
 • #1084: Chân chính nhân gian chí tôn2019-08-28 22:35
 • #1085: Yết kiến nữ hoàng2019-09-02 10:40
 • #1086: Nhân tộc truyền thống2019-09-05 06:39
 • #1087: Đơn giản điều kiện2019-09-09 12:47
 • #1088: Người nguyện mắc câu2019-09-09 12:47
 • #1089: Thánh Khư hoang dã2019-09-09 12:47
 • #1090: Đế Kiếm như Thiên2019-09-09 12:47
 • #1091: Vạn Bảo quật2019-09-11 06:06
 • #1092: Hung ác2019-09-13 20:54
 • #1093: Thu nô2019-09-15 22:32
 • #1094: Cổ Thánh khí2019-09-17 23:46
 • #1095: Thần huyết luyện thể2019-09-17 23:46
 • #1096: Thuốc đại bổ2019-09-17 23:46
 • #1097: Chúng Thần sơn2019-09-17 23:46
 • #1098: Vạn Bảo trì thỉnh nguyện2019-09-17 23:47
 • #1099: Hang động sườn núi chi tranh2019-09-18 19:55
 • #1100: Hung hăng càn quấy quá phận2019-09-18 19:55
 • #1101: Tuyệt cảnh2019-09-19 23:18
 • #1102: Mối nguy lân cận2019-09-19 23:18
 • #1103: Nhân tộc áo bào xám thanh niên2019-09-20 19:10
 • #1104: Đột phá thất bại2019-09-20 19:10
 • #1105: Tiên trận ép Thần sơn2019-09-21 20:58
 • #1106: Phá vây2019-09-22 20:40
 • #1107: Huyết Giáp nhân2019-09-22 20:40
 • #1108: Khí thế sa sút2019-09-23 22:33
 • #1109: Người nào càng có thể chịu2019-09-23 22:34
 • #1110: Tùy ý giết chóc2019-09-24 19:16
 • #1111: Huyết giáp kinh biến2019-09-24 19:16
 • #1112: U Minh chi hoa, viên mãn.2019-09-26 00:11
 • #1113: Giết cho ngươi xem2019-09-26 00:11
 • #1114: Mừng rỡ như điên2019-09-26 22:20
 • #1115: U Thiên kinh2019-09-29 02:22
 • #1116: Nhỏ máu trùng sinh2019-09-29 02:22
 • #1117: Sinh mệnh rừng rậm2019-09-29 02:22
 • #1118: Thần Mộc tháp2019-09-29 02:22
 • #1119: Cung trang nữ tử2019-09-29 02:22
 • #1120: Nhận nhau2019-09-30 08:35
 • #1121: Rút đi tử khí2019-10-02 22:16
 • #1122: Chuẩn bị phá kính2019-10-02 22:16
 • #1123: Chí Thánh2019-10-09 01:06
 • #1124: Hồn Thụ lại hiện ra2019-10-09 01:06
 • #1125: Điều kiện cùng hồn nguyên2019-10-09 01:07
 • #1126: Chiến cuộc khẩn trương2019-10-09 01:07
 • #1127: 32 phân hoá2019-10-09 01:07
 • #1128: 2 nữ đột phá2019-10-09 01:08
 • #1129: Hoàng Uyên phong cuộc chiến2019-10-09 23:04
 • #1130: Kẻ đáng sợ2019-10-11 21:01
 • #1131: Thiên Hồn Hoàng2019-10-11 21:01
 • #1132: Thiên địa dị tượng2019-10-13 21:42
 • #1133: Thứ 2 kế hoạch2019-10-13 21:42
 • #1134: Kinh thiên cự biến2019-10-15 10:32
 • #1135: Tự hủy2019-10-17 04:25
 • #1136: Ân oán2019-10-17 04:25
 • #1137: Viên mãn2019-10-19 21:21
 • #1138: Mẫu Thần Phỉ Lạp2019-10-19 21:21
 • #1139: Thế Giới Thụ Chi Tâm2019-10-26 15:29
 • #1140: Linh Hoàng **2019-10-26 15:29
 • #1141: Tiên ảnh hiện2019-10-26 15:29
 • #1142: Tịch Thiên Dạ xuất quan2019-10-26 15:29
 • #1143: Bất diệt điểm này ánh sáng2019-10-28 08:41
 • #1144: Giao phong2019-10-28 08:41
 • #1145: Chí Thánh pháp tắc dung hợp2019-10-29 20:27
 • #1146: Thần Ma lực lượng2019-11-02 22:57
 • #1147: Tiên minh văn2019-11-05 04:33
 • #1148: Thượng cổ chi bí2019-11-11 00:43
 • #1149: Mộc thuộc tính Thần thạch2019-11-11 00:43
 • #1150: Thứ tám chân truyền Khâu Lương2019-11-11 00:43
 • #1151: Phản Hướng Tam Thập Tam Thiên2019-11-11 00:44
 • #1152: Ngươi tới chậm2019-11-11 00:44
 • #1153: Trừng phạt U Thiên Kinh2019-11-13 10:05
 • #1154: Nghịch chuyển thắng bại2019-11-15 05:09
 • #1155: Chúng sinh quỳ lạy2019-11-23 20:37
 • #1156: Thần Ngọc thiên nữ lại hiện ra2019-11-26 20:54
 • #1157: Phá phong2019-12-05 09:06
 • #1158: Nữ hoàng ý nghĩ rất nhiều2019-12-09 18:51
 • #1159: Buôn bán nữ hoàng2019-12-09 18:51
 • #1160: Tái tạo thân thể, chân chính Hóa Thần kỳ2019-12-11 18:30
 • #1161: Hàn Ngọc thức tỉnh2019-12-11 18:30
 • #1162: Đệ tử Khâu Lương bái kiến sư tôn2019-12-11 18:30
 • #1163: Bụi về với bụi, đất về với đất2019-12-12 19:23
 • #1164: Thoát khốn2019-12-13 18:58
 • #1165: Thánh Hoàng2019-12-14 18:33
 • #1166: Hồi trở lại Nam Man đại lục2019-12-17 07:42
 • #1167: Thiên Cơ thánh thành bị diệt2019-12-17 07:42
 • #1168: Bão đoàn thành đế2019-12-22 21:12
 • #1169: Loạn thế2019-12-27 12:53
 • #1170: Thương hải tang điền2019-12-27 18:26
 • #1171: Thần Sư Thiên Thần Pháp2019-12-29 19:20
 • #1172: Tổ Cảnh oai2020-01-03 18:43
 • #1173: Cố nhân gặp nhau2020-01-17 19:42
 • #1174: Cung chủ pháp chỉ2020-06-06 16:06
 • #1175: Độc thân đi tới2020-06-07 16:04
 • #1176: Đáng chém2020-07-04 16:07
 • #1177: Hàn Nhai cổ địa2020-07-04 16:07
 • #1178: Mộ Thương năm vị Đại Đế2020-07-21 16:26
 • #1179: Thiên Cung nhất thống (đại kết cục)2020-07-21 16:27
[Total: 21   Average: 4/5]

Related posts

Thí Thiên Đao

TiKay

Trường Sinh Chủng

TiKay

Ma Thiên Ký

TiKay

Leave a Reply