Cổ Đại Tiên Hiệp

Duy Ngô Tiêu Dao

Hán Việt: Duy ngô tiêu dao

Miểu cô bắn chi sơn, có thần nhân cư nào, da thịt nếu băng tuyết, náo ước nếu xử nữ. Không ăn ngũ cốc, hút phong uống lộ. Thừa mây trôi, ngự sáu long, mà du chăng tứ hải ở ngoài. ——《 thôn trang? Tiêu dao du 》

Tiên đồ mênh mông, này đây chúng sinh nóng vội mà cầu; tiên đồ nhấp nhô, từ là tu sĩ đạo tâm tiệm suy.

Tự đăng tiên đồ, ngự ngàn dặm mau thay phong, xuyên sơn độ hải, lăng sóng ngự hư, nghèo liếc miện, miểu thiên nhai, hành với vạn trượng hồng trần trung, du chăng bốn cực Bát Hoang ngoại.

Túng trời cao mà huýnh, vũ trụ vô cùng; nhậm thiên hành có thường, doanh hư hiểu rõ, mặc thiên hơi vỗ kiếm mà đứng, nói: “Đại đạo độc hành, duy ngô tiêu dao!”

PS: Bài này không nam chủ, bởi vì nữ chủ kiêm chức rồi!

Nguồn: wikidich.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Vi Tư Nhân Dã
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Làm ruộng lưu đi khởi!2021-06-11 16:40
 • #2: Mỹ nhân thần côn2021-06-11 16:41
 • #3: Tiên nhân vỗ ta đỉnh2021-06-11 16:41
 • #4: Trời xanh lầm ta!2021-06-11 16:41
 • #5: Kiếm tu Party2021-06-11 16:41
 • #6: Tu tiên kịch bản thâm2021-06-11 16:41
 • #7: Miệng pháo súc lực trung2021-06-11 16:41
 • #8: Vương chi lừa dối2021-06-11 16:42
 • #9: Định luật Murphy2021-06-11 16:42
 • #10: Giả làm thật khi2021-06-11 16:42
 • #11: Hoa quỳnh 1 hiện2021-06-11 16:42
 • #12: Trào phúng quang hoàn2021-06-11 16:42
 • #13: 1 cái kiếm tu tự mình tu dưỡng2021-06-11 16:42
 • #14: Đặt tên phế thế giới2021-06-11 16:42
 • #15: Phía sau màn độc thủ2021-06-11 16:42
 • #16: Thế giới này nơi chốn cất giấu nguy hiểm!2021-06-11 16:42
 • #17: Ta và sự quật cường cuối cùng của mình!2021-06-11 16:42
 • #18: Cơ tình cùng cơ tình2021-06-11 16:42
 • #19: Thế giới này, ta đã tới!2021-06-11 16:42
 • #20: Trăm triệu không nghĩ tới2021-06-11 16:42
 • #21: Khai quải tiến hành khi2021-06-11 16:42
 • #22: Không nghĩ đương đầu bếp đồ tham ăn không phải hảo kiếm tu2021-06-11 16:42
 • #23: Phòng tối trung không thể không nói 23 sự2021-06-11 16:42
 • #24: Ván sắt thiêu cùng dầu chiên2021-06-11 16:42
 • #25: Áo nghĩa · miệng rộng pháo chi thuật!2021-06-11 16:43
 • #26: Não động quá lớn dẫn phát thảm án2021-06-11 16:43
 • #27: Trong mộng khói thuốc súng2021-06-11 16:43
 • #28: Trong mộng ly hợp2021-06-11 16:43
 • #29: Diễn tinh bản tôn2021-06-11 16:43
 • #30: 1 đêm phất nhanh2021-06-11 16:43
 • #31: Thành thần đệ 1 bước2021-06-11 16:43
 • #32: Cùng ta có quan hệ gì đâu?2021-06-11 16:43
 • #33: Thú vị?2021-06-11 16:43
 • #34: Năm đó sơ tâm2021-06-11 16:43
 • #35: Đứng đắn tu luyện2021-06-11 16:43
 • #36: Bế quan cuồng ma đã thượng tuyến2021-06-11 16:43
 • #37: Không có đệ 2 thứ!2021-06-11 16:43
 • #38: Đệ 1 phân tiện lợi2021-06-11 16:43
 • #39: Tái ông mất ngựa2021-06-11 16:43
 • #40: Bái sư Minh Trạch2021-06-11 16:43
 • #41: Tinh phân đại pháp2021-06-11 16:44
 • #42: Thức tỉnh Kiếm Thể2021-06-11 16:44
 • #43: Nắm thu thủy mát lạnh chi bính2021-06-11 16:44
 • #44: Có long tắc linh2021-06-11 16:44
 • #45: Như thế thiên kiêu2021-06-11 16:44
 • #46: Thiên nhiên hố2021-06-11 16:44
 • #47: Trang xong bức liền chạy2021-06-11 16:44
 • #48: Phi tinh lâu2021-06-11 16:44
 • #49: Ai là BOSS?2021-06-11 16:44
 • #50: Hoang dã cầu sinh2021-06-11 16:44
 • #51: Hố hóa tiểu bằng hữu2021-06-11 16:44
 • #52: Nhà ai sáo ngọc ám phi thanh2021-06-11 16:44
 • #53: Sơn thủy có tương phùng2021-06-11 16:44
 • #54: Nghi ngờ thật mạnh2021-06-11 16:44
 • #55: Liên nghiệp2021-06-11 16:44
 • #56: Tuyệt địa xoay ngược lại2021-06-11 16:44
 • #57: Mặc phi2021-06-11 16:45
 • #58: Tiêu chuẩn ( cũng không ) phim thần tượng2021-06-11 16:45
 • #59: Ngoài ý muốn chi hỉ2021-06-11 16:45
 • #60: Tiên lại như thế nào2021-06-11 16:45
 • #61: 1 khúc tạ tri âm2021-06-11 16:45
 • #62: Biển cả cười2021-06-11 16:45
 • #63: Nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này2021-06-11 16:45
 • #64: Liêu hán ( muội? ) sai lầm làm mẫu2021-06-11 16:45
 • #65: Này sợ không phải hoạ bì đi?2021-06-11 16:45
 • #66: Nguyệt hắc phong cao đêm2021-06-11 16:45
 • #67: Chơi quá trớn??2021-06-11 16:45
 • #68: Ta có 1 cái không thành thục ý tưởng……2021-06-11 16:45
 • #69: Thần trợ công2021-06-11 16:45
 • #70: Mộ Dung quyết hắc lịch sử2021-06-11 16:46
 • #71: Trong bóng đêm đôi mắt2021-06-11 16:46
 • #72: Mặc thị mua dùm vì ngài phục vụ2021-06-11 16:46
 • #73: 1 thiết đều ở không nói trung hiểu lầm2021-06-11 16:46
 • #74: Tâm ma tái hiện2021-06-11 16:46
 • #75: Thường quy bắt đầu2021-06-11 16:46
 • #76: Vậy các ngươi thật là rất tuyệt nga!2021-06-11 16:46
 • #77: Chuyên nghiệp hố đồng đội2021-06-11 16:46
 • #78: Thôi Định2021-06-11 16:46
 • #79: Thơ ấu ác mộng2021-06-11 16:46
 • #80: Lăng trì VS chưng nấu (chính chủ)2021-06-11 16:46
 • #81: Cùng mỹ giai hành2021-06-11 16:46
 • #82: Quân địch thủ lĩnh sắp đến chiến trường!2021-06-11 16:46
 • #83: Kim đình hào quá xe chở nước2021-06-11 16:47
 • #84: Phong khu bảo địa2021-06-11 16:47
 • #85: Trận gió nguyên tinh2021-06-11 16:47
 • #86: Hỏi2021-06-11 16:47
 • #87: Dị bảo nghe đồn2021-06-11 16:47
 • #88: Linh hỏa cơn giận2021-06-11 16:47
 • #89: Hồng liên bờ đối diện2021-06-11 16:47
 • #90: Đưa vào chỗ chết2021-06-11 16:47
 • #91: Độc ta2021-06-11 16:47
 • #92: Cứu cùng không cứu2021-06-11 16:47
 • #93: Tự do đại giới2021-06-11 16:47
 • #94: 1 thứ thất bại mở rộng thực đơn nếm thử2021-06-11 16:47
 • #95: Trúc Cơ thành công2021-06-11 16:47
 • #96: Duy ngã độc tôn2021-06-11 16:47
 • #97: 0 kim tan hết còn phục tới2021-06-11 16:47
 • #98: Yến quốc nhiệm vụ2021-06-11 16:48
 • #99: Nhưng liên tục phát ( ngược ) triển ( chủ )2021-06-11 16:48
 • #100: Pháo hôi 1 hào đã online!2021-06-11 16:48
 • #101: Kiếp này chấp kiếm, chỉ vì tiêu dao2021-06-11 16:48
 • #102: 2 bát người2021-06-11 16:48
 • #103: Nguyệt hắc phong cao đêm2021-06-11 16:48
 • #104: Thiếu niên cùng tù nhân2021-06-11 16:48
 • #105: Tiên ma thân thể2021-06-11 16:48
 • #106: Bị đùa bỡn vị diện chi tử 1 sinh2021-06-11 16:48
 • #107: Thế sự vô thường2021-06-11 16:48
 • #108: Đôi mắt là tâm linh minh ngói2021-06-11 16:48
 • #109: Vô tình ngược tra2021-06-11 16:48
 • #110: Mặc sư thúc thật là cái người tốt a!2021-06-11 16:48
 • #111: Muộn tới trả thù2021-06-11 16:48
 • #112: Điện giật liệu pháp2021-06-11 16:48
 • #113: Như thế nào kiếm tu?2021-06-11 16:49
 • #114: Nói từ ta mà thủy!2021-06-11 16:49
 • #115: Rừng rậm có 2 con đường2021-06-11 16:49
 • #116: Duy bản tâm mong muốn, từ chi!2021-06-11 16:49
 • #117: Duy có thể độc hành2021-06-11 16:49
 • #118: Hành hiệp trượng nghĩa2021-06-11 16:49
 • #119: Gặp thoáng qua2021-06-11 16:49
 • #120: Thanh xa bí mật2021-06-11 16:49
 • #121: Kiếm Trủng2021-06-11 16:49
 • #122: Nhân đạo 9999 hỏi2021-06-11 16:49
 • #123: Phi dương ương ngạnh2021-06-11 16:49
 • #124: Bẩm sinh linh bảo?2021-06-11 16:49
 • #125: Nhập cư trái phép2021-06-11 16:49
 • #126: Khỉ la trấn ly kỳ giết người sự kiện!2021-06-11 16:49
 • #127: Nguyền rủa2021-06-11 16:49
 • #128: “Cố nhân” gặp lại2021-06-11 16:49
 • #129: Thâm tình đa tình cùng vô tình2021-06-11 16:50
 • #130: Đi vào giấc mộng2021-06-11 16:50
 • #131: Sao không đi tìm chết2021-06-11 16:50
 • #132: 1 định là ta ra cửa phương thức không đúng!2021-06-11 16:50
 • #133: Không người có thể chắn, không chỗ không hướng2021-06-11 16:50
 • #134: Nghiệp hỏa chước hồn2021-06-11 16:50
 • #135: Bí cảnh? Di phủ?2021-06-11 16:50
 • #136: Không thể trêu vào không thể trêu vào2021-06-11 16:50
 • #137: Di phủ khảo hạch2021-06-11 16:50
 • #138: Tại hạ Yến Chi Dương2021-06-11 16:50
 • #139: Tha cho ngươi 1 mệnh2021-06-11 16:50
 • #140: Con rối2021-06-11 16:50
 • #141: Gian lận trừng phạt2021-06-11 16:50
 • #142: Kiếm ý thông linh2021-06-11 16:51
 • #143: Ngộ đạo2021-06-11 16:51
 • #144: Thần kiếm thức2021-06-11 16:51
 • #145: Càng 9 than2021-06-11 16:51
 • #146: Quên nhau trong giang hồ2021-06-11 16:51
 • #147: Truyền thừa? Âm mưu?2021-06-11 16:51
 • #148: Ta vì cái gì muốn nói lại2021-06-11 16:51
 • #149: Họa từ bầu trời tới2021-06-11 16:51
 • #150: Hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy2021-06-11 16:51
 • #151: Ngư ông đắc lợi2021-06-11 16:51
 • #152: Đế Lưu Tương2021-06-11 16:51
 • #153: Trông thấy việc đời2021-06-11 16:52
 • #154: Cáo mượn oai hùm2021-06-11 16:52
 • #155: Ngẫu nhiên gặp được2021-06-11 16:52
 • #156: Hồng xuyên đảo2021-06-11 16:52
 • #157: Sự cố giao thông2021-06-11 16:52
 • #158: Khẩu vị nặng2021-06-11 16:52
 • #159: Thật lớn 1 cái trứng!2021-06-11 16:52
 • #160: Hải thị thận lâu2021-06-11 16:52
 • #161: Biển cả nguyệt minh2021-06-11 16:52
 • #162: Ai là biến thái2021-06-11 16:52
 • #163: Phát bệnh2021-06-11 16:52
 • #164: Tử vi đẩu số2021-06-11 16:53
 • #165: Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ2021-06-11 16:53
 • #166: Sau khi lớn lên ta liền thành ngươi2021-06-11 16:53
 • #167: Ta tự tiêu dao2021-06-11 16:53
 • #168: Thịnh yến2021-06-11 16:53
 • #169: Cáo từ2021-06-11 16:53
 • #170: Biển sâu Long Cung2021-06-11 16:53
 • #171: Thần bí lai khách2021-06-11 16:53
 • #172: Trị thượng hoả, ta là chuyên nghiệp!2021-06-11 16:53
 • #173: Thương hại cùng nhân từ2021-06-11 16:54
 • #174: Giá trị 0 kim2021-06-11 16:54
 • #175: Vai chính đãi ngộ2021-06-11 16:54
 • #176: Phong khẩn xả hô!2021-06-11 16:54
 • #177: Chân quân truyền triệu2021-06-11 16:54
 • #178: Chân truyền khảo nghiệm2021-06-11 16:54
 • #179: Ta tưởng…… Hắn nhớ rõ ta2021-06-11 16:54
 • #180: Kim phong ngọc lộ 1 tương phùng?2021-06-11 16:54
 • #181: Thú ( manh ) hóa2021-06-11 16:54
 • #182: Nổ mạnh chính là nghệ thuật2021-06-11 16:54
 • #183: Tha hương ngộ cố tri2021-06-11 16:54
 • #184: Từng đem lộng ngọc về vân đi2021-06-11 16:55
 • #185: Ngoài ý liệu2021-06-11 16:55
 • #186: Thích khách tín điều2021-06-11 16:55
 • #187: Ta thật không phải cố ý……2021-06-11 16:55
 • #188: Vĩnh không quay đầu lại2021-06-11 16:55
 • #189: Ta không phải 1 cá nhân ở chiến đấu!2021-06-11 16:55
 • #190: Ngay thẳng boy2021-06-11 16:55
 • #191: Kiếm Vực hình thức ban đầu2021-06-11 16:55
 • #192: Trở về Kiếm Tông2021-06-11 16:55
 • #193: Thứ ta nói thẳng……2021-06-11 16:55
 • #194: Phong 1 dạng nam tử2021-06-11 16:55
 • #195: Nếu không phải đánh không lại2021-06-11 16:56
 • #196: Kiếp số khó tiêu2021-06-11 16:56
 • #197: Hóa hư vì thật, hóa ngụy vì thật!2021-06-11 16:56
 • #198: Trọng tố Kiếm Thể2021-06-11 16:56
 • #199: Đạo hào…… Cảnh thuần!2021-06-11 16:56
 • #200: Tiểu bạch cùng đại bạch2021-06-11 16:56
 • #201: Đồng môn yến hội2021-06-11 16:56
 • #202: 1 điều cá nướng dẫn phát thảm án?2021-06-11 16:56
 • #203: Tiểu bạch nhận chủ2021-06-11 16:56
 • #204: Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân2021-06-11 16:57
 • #205: Vạn pháp tiên tông2021-06-11 16:57
 • #206: Sớm muộn gì cũng xong2021-06-11 16:57
 • #207: Bắt đầu sát2021-06-11 16:57
 • #208: Vĩnh không chia lìa2021-06-11 16:57
 • #209: Đồ vô sỉ2021-06-11 16:57
 • #210: Chính đạo chi suy2021-06-11 16:57
 • #211: Tiên phàm có khác2021-06-11 16:57
 • #212: Nếu……2021-06-11 16:57
 • #213: Quân không thấy2021-06-11 16:58
 • #214: Không thích hợp?2021-06-11 16:58
 • #215: 1 kiếm!2021-06-11 16:58
 • #216: 3 nước lã kính2021-06-11 16:58
 • #217: Đầu trọc mặc2021-06-11 16:58
 • #218: Gian lận thất bại2021-06-11 16:58
 • #219: Thay đổi cùng bất biến2021-06-11 16:58
 • #220: Đến từ vực sâu ác ý2021-06-11 16:58
 • #221: Hảo kiếm2021-06-11 16:58
 • #222: Dụ dỗ cùng cưỡng bức2021-06-11 16:58
 • #223: Thần kiếm nhận chủ2021-06-11 16:58
 • #224: 9 thiên!2021-06-11 16:59
 • #225: Thần thông2021-06-11 16:59
 • #226: 2 phượng2021-06-11 16:59
 • #227: Kiếm Các2021-06-11 16:59
 • #228: Mặc 3 tuổi VS người trong sách2021-06-11 16:59
 • #229: Hư không Kiếm Các2021-06-11 16:59
 • #230: Kiếm trì bế quan2021-06-11 16:59
 • #231: Búng tay 1 huy gian2021-06-11 16:59
 • #232: Hắn thực mỹ2021-06-11 16:59
 • #233: Ngô nói tiêu dao2021-06-11 16:59
 • #234: Tâm ma chi kiếp2021-06-11 16:59
 • #235: Tiêu dao du2021-06-11 17:00
 • #236: 2 cái nữ nhân minh thúy liễu2021-06-11 17:00
 • #237: Sư huynh phẫn nộ2021-06-11 17:00
 • #238: Bắc Vực chi biến2021-06-11 17:00
 • #239: Trường mi nhập tấn viết phong lưu2021-06-11 17:00
 • #240: Hủy dung kiếm ý2021-06-11 17:00
 • #241: Đánh vỡ thiên2021-06-11 17:00
 • #242: Dò hỏi quân tình2021-06-11 17:00
 • #243: Thương Lãng chi hải2021-06-11 17:00
 • #244: Từ sống tạm đi thông uổng mạng 1 sinh2021-06-11 17:00
 • #245: Ngoài ý muốn bí mật2021-06-11 17:01
 • #246: Mỗi ngày khốc chạy2021-06-11 17:01
 • #247: Ta có 1 giấc mộng tưởng!2021-06-11 17:01
 • #248: Tâm chính!2021-06-11 17:01
 • #249: Nói chi căn nguyên2021-06-11 17:01
 • #250: Vạn quỷ điện2021-06-11 17:01
 • #251: Nhữ thanh điện hạ2021-06-11 17:01
 • #252: 1 trượt chân thành 0 cổ hận2021-06-11 17:01
 • #253: Rừng phong đầm lầy2021-06-11 17:02
 • #254: Bị theo dõi2021-06-11 17:02
 • #255: Điệu thấp xa hoa2021-06-11 17:02
 • #256: Hỗn độn hồn ngọc2021-06-11 17:02
 • #257: Bắt chước diễn hóa2021-06-11 17:02
 • #258: Sinh nhật lễ vật2021-06-11 17:02
 • #259: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của2021-06-11 17:02
 • #260: Mặc 3 tuổi VS Hàng Thù Tú2021-06-11 17:02
 • #261: Hắc hóa2021-06-11 17:02
 • #262: Ảnh hậu mặc 3 tuổi2021-06-11 17:02
 • #263: Người có duyên2021-06-11 17:02
 • #264: Phong thuỷ thay phiên chuyển2021-06-11 17:02
 • #265: Tuân mệnh, bệ hạ!2021-06-11 17:02
 • #266: Hồng liên mặt nạ2021-06-11 17:02
 • #267: Đã lâu không thấy2021-06-11 17:02
 • #268: 0 năm chi ước2021-06-11 17:03
 • #269: Kiếm ca2021-06-11 17:03
 • #270: Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy?2021-06-11 17:03
 • #271: Nhược trí quang hoàn2021-06-11 17:03
 • #272: Lang hoàn động thiên2021-06-11 17:03
 • #273: Thiếu niên không biết vị ưu sầu2021-06-11 17:03
 • #274: Ngày hành 1 thiện2021-06-11 17:03
 • #275: Biểu hiện giả dối2021-06-11 17:03
 • #276: Thiên kiếm tông cố nhân2021-06-11 17:03
 • #277: Tái ngộ thôi miêu ô2021-06-11 17:03
 • #278: Đem đầu duỗi lại đây2021-06-11 17:03
 • #279: Hàng trí đả kích2021-06-11 17:03
 • #280: Ta muốn giết nàng!2021-06-11 17:03
 • #281: Hồng trần nghiệt hải2021-06-11 17:03
 • #282: Vây sát2021-06-11 17:04
 • #283: Vô dụng kiếm pháp2021-06-11 17:04
 • #284: Luận tinh phân ý nghĩa cùng tác dụng2021-06-11 17:04
 • #285: Lại nhập 9 u2021-06-11 17:04
 • #286: 1 hoa 1 thế giới2021-06-11 17:04
 • #287: Độc lọt mắt xanh mong2021-06-11 17:04
 • #288: 1 chút không nghĩ viết ở chính văn đồ vật2021-06-11 17:04
 • #289: Ánh sáng tím bí cảnh2021-06-11 17:04
 • #290: Mùa hè cùng mùa thu2021-06-11 17:04
 • #291: Chu nhan bảo thụ2021-06-11 17:04
 • #292: Chu khuê cơn giận2021-06-11 17:04
 • #293: Ánh sáng tím giới chủ2021-06-11 17:04
 • #294: Lưu tiên2021-06-11 17:04
 • #295: 1 chiêu!2021-06-11 17:05
 • #296: Đánh giả tái2021-06-11 17:05
 • #297: Xin lỗi2021-06-11 17:05
 • #298: Bích tiên hải bí mật2021-06-11 17:05
 • #299: Thiên nhai thành2021-06-11 17:05
 • #300: Thần bí đôi mắt ở nhìn chằm chằm ngươi……2021-06-11 17:05
 • #301: Thiên đình Lôi Trì2021-06-11 17:05
 • #302: Bí cảnh diễn hóa!2021-06-11 17:05
 • #303: Bối nồi?2021-06-11 17:05
 • #304: Thời không hồi tưởng2021-06-11 17:05
 • #305: Ngồi thuyền trốn chạy2021-06-11 17:05
 • #306: 1 than nước đục2021-06-11 17:05
 • #307: Hải Thị? Âm mưu!2021-06-11 17:05
 • #308: Truyền tống bí mật2021-06-11 17:05
 • #309: Gió lốc chi hải2021-06-11 17:05
 • #310: Khi chi đồng2021-06-11 17:06
 • #311: Ta đều phải báo nguy!2021-06-11 17:06
 • #312: Lang tới2021-06-11 17:06
 • #313: Tiểu cực lạc thiên2021-06-11 17:06
 • #314: Đệ 1 thứ sàng chọn2021-06-11 17:06
 • #315: Cướp đoạt!2021-06-11 17:06
 • #316: Thần bí lê hề2021-06-11 17:06
 • #317: Vệ tận trời2021-06-11 17:06
 • #318: Từ cực chi uyên2021-06-11 17:06
 • #319: Tìm được đường sống trong chỗ chết2021-06-11 17:06
 • #320: Chiến hồn!2021-06-11 17:06
 • #321: Khống chế thiên địa!2021-06-11 17:06
 • #322: Tha hương ngộ……2021-06-11 17:06
 • #323: 1 khởi chơi nhảy vực!2021-06-11 17:06
 • #324: Câu cá cao nhân2021-06-11 17:06
 • #325: Nửa điên đảo chi vực2021-06-11 17:07
 • #326: Tà linh đánh dấu2021-06-11 17:07
 • #327: Mưu sát kế hoạch2021-06-11 17:07
 • #328: Xứng khóa2021-06-11 17:07
 • #329: Vào nhà trộm cướp2021-06-11 17:07
 • #330: Mua dây buộc mình2021-06-11 17:07
 • #331: Chưa bao giờ thoải mái!2021-06-11 17:07
 • #332: Khiếp sợ! Vào nhà cướp bóc phạm tàn sát chủ hộ thế nhưng hoạch thượng vạn điểm tán?2021-06-11 17:07
 • #333: Cái này muội muội ta đã từng gặp qua2021-06-11 17:07
 • #334: Ăn nhậu chơi bời2021-06-11 17:07
 • #335: Là vận khí, vẫn là……2021-06-11 17:07
 • #336: Nghe tư thiền sư2021-06-11 17:07
 • #337: Kiếm ý tràng2021-06-11 17:07
 • #338: Tùy thân bà cố nội2021-06-11 17:07
 • #339: Lâm gia2021-06-11 17:08
 • #340: 2 cái quái nhân2021-06-11 17:08
 • #341: Thật võ tiên sẽ2021-06-11 17:08
 • #342: Khí tràng không hợp!2021-06-11 17:08
 • #343: Ngạo mạn2021-06-11 17:08
 • #344: Thương Lan giới, Kiếm Tông, Mặc Cảnh Thuần!2021-06-11 17:08
 • #345: Tiêu dao nói VS bá đạo!2021-06-11 17:08
 • #346: Tiêu dao 1 than2021-06-11 17:08
 • #347: 1 cử thành danh thiên hạ biết2021-06-11 17:08
 • #348: Ta có 1 cái vấn đề2021-06-11 17:08
 • #349: 1 gối hoàng lương2021-06-11 17:08
 • #350: Canh gà cao nhân2021-06-11 17:08
 • #351: Kiếm phách 7 chuyển2021-06-11 17:08
 • #352: Hoa quan thiếu nữ2021-06-11 17:08
 • #353: Chờ mong đã lâu ngoài ý muốn2021-06-11 17:08
 • #354: Thật võ 7 tinh2021-06-11 17:08
 • #355: Đánh cuộc2021-06-11 17:09
 • #356: Học tra không sợ gì cả2021-06-11 17:09
 • #357: Thật giả bản đồ2021-06-11 17:09
 • #358: Bạch ngọc ve2021-06-11 17:09
 • #359: Hố người chung hố mình2021-06-11 17:09
 • #360: Mắt bế tắc hoa tịch2021-06-11 17:09
 • #361: Thật võ kỳ thiên trận2021-06-11 17:09
 • #362: Thế giới chân tướng2021-06-11 17:09
 • #363: Trọng đương thần côn2021-06-11 17:09
 • #364: Rời đi?2021-06-11 17:09
 • #365: Khiêm tốn!2021-06-11 17:09
 • #366: Kim Đan hậu kỳ2021-06-11 17:09
 • #367: Lại nhập Kiếm Các2021-06-11 17:09
 • #368: Ánh trăng tâm thiềm2021-06-11 17:09
 • #369: Muốn chết không thể2021-06-11 17:10
 • #370: Thần quỷ 3 khảo2021-06-11 17:10
 • #371: Thần quỷ đệ Bóng kiếm tâm liên2021-06-11 17:10
 • #372: Bất đồng tục lưu!2021-06-11 17:10
 • #373: Kiếm tâm không khí2021-06-11 17:10
 • #374: 1 trù mạc triển2021-06-11 17:10
 • #375: Chôn kiếm với tư!2021-06-11 17:10
 • #376: Kiếm Vực tạo hóa2021-06-11 17:10
 • #377: Quyết không thỏa hiệp!2021-06-11 17:10
 • #378: Nhân quả không không2021-06-11 17:11
 • #379: Quỷ thần đêm khóc2021-06-11 17:11
 • #380: Ta cũng người đi đường2021-06-11 17:11
 • #381: Trả lại kiếm2021-06-11 17:11
 • #382: Người đọc sách sự, có thể kêu trộm sao?2021-06-11 17:11
 • #383: Tiên Hoa Thánh Cung2021-06-11 17:11
 • #384: Cao thủ tịch mịch2021-06-11 17:11
 • #385: Không có đối thủ, chỉ có địch nhân!2021-06-11 17:11
 • #386: Mất tích dân cư2021-06-11 17:11
 • #387: Bầu trời Bạch Ngọc Kinh2021-06-11 17:11
 • #388: Thần bí dao động2021-06-11 17:11
 • #389: Bóng dáng2021-06-11 17:11
 • #390: Phong lưu tổng bị vũ đánh gió thổi đi2021-06-11 17:12
 • #391: Số mệnh2021-06-11 17:12
 • #392: Thiên hồ 9 thế2021-06-11 17:12
 • #393: Lựa chọn2021-06-11 17:12
 • #394: Tiếp tay cho giặc2021-06-11 17:12
 • #395: Phong ấn dưới2021-06-11 17:12
 • #396: Thiên Ma vương2021-06-11 17:12
 • #397: Trễ chút2021-06-11 17:12
 • #398: “Song thắng”2021-06-11 17:12
 • #399: Trở về tuyên Vân Thành2021-06-11 17:12
 • #400: Thì ra là thế!2021-06-11 17:12
 • #401: Thiên kiếp thêm thân2021-06-11 17:12
 • #402: Cảnh hồn nhiên quân2021-06-11 17:13
 • #403: Khiếp sợ! 99 % người cũng không biết bí mật……2021-06-11 17:13
 • #404: An có thể biện ta là sống mái!2021-06-11 17:13
 • #405: Mất tích Bắc Thần thù2021-06-11 17:13
 • #406: Tin ngươi tà!2021-06-11 17:13
 • #407: Minh Trạch cơn giận2021-06-11 17:13
 • #408: Đánh nhau hữu ích ( vai chính ) thể xác và tinh thần khỏe mạnh2021-06-11 17:13
 • #409: Thành ý 10 đủ giấy xin nghỉ2021-06-11 17:13
 • #410: Tên côn đồ mặc 3 tuổi2021-06-11 17:13
 • #411: Thần bí thiên cấp bí cảnh2021-06-11 17:13
 • #412: Tới cửa đòi nợ2021-06-11 17:13
 • #413: Nguy cơ buông xuống2021-06-11 17:13
 • #414: Vĩnh hi thành chi chiến2021-06-11 17:13
 • #415: Cố định lên giá2021-06-11 17:14
 • #416: Ma môn tuyệt địa2021-06-11 17:14
 • #417: Ám ngục bí cảnh2021-06-11 17:14
 • #418: 1 đầy năm2021-06-11 17:14
 • #419: Đuốc thực2021-06-11 17:14
 • #420: Vô địch BUFF2021-06-11 17:14
 • #421: Thần bí phía sau màn độc thủ2021-06-11 17:14
 • #422: Dị biến2021-06-11 17:14
 • #423: Hỏa táng tràng2021-06-11 17:14
 • #424: Tạc lò2021-06-11 17:14
 • #425: Lừa dối quá quan2021-06-11 17:14
 • #426: Đi trước 1 bước2021-06-11 17:14
 • #427: Khó bề phân biệt2021-06-11 17:14
 • #428: Đào vong trên đường2021-06-11 17:15
 • #429: Lại sụp? Lần này cùng ta không quan hệ!2021-06-11 17:15
 • #430: 9 tiêu ma chủ2021-06-11 17:15
 • #431: 5 cảm chi thất2021-06-11 17:15
 • #432: Ai độc nhất đánh2021-06-11 17:15
 • #433: Ta biết thiên địa2021-06-11 17:15
 • #434: 9 tiêu động thiên2021-06-11 17:15
 • #435: 9 kiếp thang trời2021-06-11 17:15
 • #436: Thiên Ma tru thần đại trận2021-06-11 17:15
 • #437: Thế giới góc độ2021-06-11 17:15
 • #438: Trận pháp ngôn ngữ2021-06-11 17:15
 • #439: Tâm ma hình chiếu2021-06-11 17:16
 • #440: Thời gian chính là sinh mệnh2021-06-11 17:16
 • #441: Cắt mao chi giao2021-06-11 17:16
 • #442: Chí cao vô thượng?2021-06-11 17:16
 • #443: Nên ngủ2021-06-11 17:16
 • #444: Hạ màn2021-06-11 17:16
 • #445: Tuyệt vọng vận mệnh2021-06-11 17:16
 • #446: Thiếu niên, chơi cờ sao?2021-06-11 17:16
 • #447: Trí mạng sơ hở!2021-06-11 17:16
 • #448: Thời buổi rối loạn2021-06-11 17:16
 • #449: Hoang lăng chi vực2021-06-11 17:16
 • #450: Bảo hộ hoàn cảnh2021-06-11 17:16
 • #451: Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt2021-06-11 17:17
 • #452: Học đi đôi với hành!2021-06-11 17:17
 • #453: Mộc gia dị động2021-06-11 17:17
 • #454: Lợi kiếm ra khỏi vỏ2021-06-11 17:17
 • #455: Cưỡng bách chứng2021-06-11 17:17
 • #456: Đường2021-06-11 17:17
 • #457: 3 phương động tĩnh2021-06-11 17:17
 • #458: 3 phương động tĩnh2021-06-11 17:17
 • #459: Ái giáo dục2021-06-11 17:17
 • #460: Yến vô hảo yến2021-06-11 17:17
 • #461: Hắn thức tỉnh2021-06-11 17:17
 • #462: Ai âm mưu?2021-06-11 17:17
 • #463: Bệ hạ vì sao tạo phản?2021-06-11 17:17
 • #464: Mặc 3 tuổi nguyên tắc2021-06-11 17:18
 • #465: Sư huynh cờ2021-06-11 17:18
 • #466: Hết thảy đều phải chết2021-06-11 17:18
 • #467: 4 vũ2021-06-11 17:18
 • #468: Đánh chính là ngươi!2021-06-11 17:18
 • #469: Tình thâm khó đoạn2021-06-11 17:18
 • #470: Được mùa mùa2021-06-11 17:18
 • #471: Quỷ phong giáng trần2021-06-11 17:18
 • #472: Thương Lãng hải bí mật?2021-06-11 17:18
 • #473: Tiên duyên bí cảnh2021-06-11 17:18
 • #474: Hoang lăng nội vực2021-06-11 17:18
 • #475: Nhân quả tuần hoàn2021-06-11 17:19
 • #476: Anh hùng cứu mỹ nhân2021-06-11 17:19
 • #477: Công bằng giao dịch2021-06-11 17:19
 • #478: Đã thấy tiên hoàn không biết ta2021-06-11 17:19
 • #479: Yểm thú suy đoán2021-06-11 17:19
 • #480: Song tu đại điển2021-06-11 17:19
 • #481: Trụy tinh chi hải2021-06-11 17:19
 • #482: Không kịp giải thích mau lên xe!2021-06-11 17:19
 • #483: Thượng cổ bí văn2021-06-11 17:19
 • #484: Sâm La Hải2021-06-11 17:19
 • #485: Qua sông Sâm La Hải2021-06-11 17:19
 • #486: Tiên giới thông đạo2021-06-11 17:19
 • #487: Tuân tâm nguyện2021-06-11 17:19
 • #488: Không đuổi kịp?2021-06-11 17:20
 • #489: Sao trời lưu hỏa2021-06-11 17:20
 • #490: Kết tóc vì minh2021-06-11 17:20
 • #491: Như đi vào cõi thần tiên2021-06-11 17:20
 • #492: Ra tới hỗn, sớm hay muộn phải trả lại2021-06-11 17:20
 • #493: Bắc Vực băng hải2021-06-11 17:20
 • #494: Bị bắt2021-06-11 17:20
 • #495: Nguyền rủa cùng rét lạnh2021-06-11 17:20
 • #496: Chạy trốn kế hoạch2021-06-11 17:20
 • #497: Thực lực đòi tiền lương2021-06-11 17:20
 • #498: Giỏ tre múc nước2021-06-11 17:20
 • #499: Băng tuyết chi linh2021-06-11 17:21
 • #500: Hỗn Độn Nguyên Thủy tái hiện!2021-06-11 17:21
 • #501: Đại chiến bùng nổ2021-06-11 17:21
 • #502: Ngược hướng triệu hoán!2021-06-11 17:21
 • #503: Thành công thoát thân2021-06-11 17:21
 • #504: Dư ba chưa bình2021-06-11 17:21
 • #505: Linh Tinh Phong thủ tọa2021-06-11 17:21
 • #506: Đệ 1 thứ nhiệm vụ2021-06-11 17:21
 • #507: Tiếp tục phát tiện lợi2021-06-11 17:21
 • #508: Đơn thuần giết ngươi mà thôi2021-06-11 17:21
 • #509: Vọng chư vị, lấy làm cảnh giới!2021-06-11 17:21
 • #510: Thiên phù tiên sẽ2021-06-11 17:22
 • #511: Ngươi muốn chết như thế nào?2021-06-11 17:22
 • #512: Huỷ diệt tộc đàn2021-06-11 17:22
 • #513: Danh bất hư truyền2021-06-11 17:22
 • #514: Trong lòng có thiên địa, không vì ngoại vật khinh2021-06-11 17:22
 • #515: Cùng tổ chức thịnh hội2021-06-11 17:23
 • #516: Tới 1 đem đại2021-06-11 17:23
 • #517: Giấy xin nghỉ2021-06-11 17:23
 • #518: Thương hương tiếc ngọc?2021-06-11 17:23
 • #519: Áp lực sơn đại2021-06-11 17:23
 • #520: Tư tưởng sai biệt2021-06-11 17:23
 • #521: Định thắng bại2021-06-11 17:23
 • #522: Thắng liên tiếp 5 tràng2021-06-11 17:23
 • #523: Khôi thủ!2021-06-11 17:23
 • #524: Thiếu niên, ném đá trên sông sao?2021-06-11 17:23
 • #525: Đại hình sa điêu hiện trường2021-06-11 17:23
 • #526: Hố liền 1 cái tự2021-06-11 17:23
 • #527: Trên biển công viên giải trí2021-06-11 17:23
 • #528: Mặc Cảnh Thuần, thỉnh làm người đi!2021-06-11 17:23
 • #529: Thỉnh chỉ giáo!2021-06-11 17:24
 • #530: Ta có thể là 1 cái giả kiếm tu2021-06-11 17:24
 • #531: Vạn kiếm về 12021-06-11 17:24
 • #532: Ca chỉ là cái truyền thuyết!2021-06-11 17:24
 • #533: Thầy trò chi gian2021-06-11 17:24
 • #534: Khổng Hi cùng 3 vũ2021-06-11 17:24
 • #535: Kiếm phách đệ 7 chuyển!2021-06-11 17:24
 • #536: Xử lý việc vặt vãnh2021-06-11 17:24
 • #537: Hạo ngày ẩn diệu, tinh nguyệt cùng sáng2021-06-11 17:24
 • #538: Vừa vặn mau 1 bước……2021-06-11 17:24
 • #539: Luân hồi đan sở khiến cho……2021-06-11 17:24
 • #540: Chính ma chi chiến?2021-06-11 17:24
 • #541: Phản đồ?2021-06-11 17:24
 • #542: Luyện khí nghèo 3 đại2021-06-11 17:25
 • #543: Bi tuyết lăng2021-06-11 17:25
 • #544: Lại thấy bảo kính2021-06-11 17:25
 • #545: Nam trang đại lão2021-06-11 17:25
 • #546: Khai chiến!2021-06-11 17:25
 • #547: Tin dữ2021-06-11 17:25
 • #548: 1 lũ thần hồn2021-06-11 17:25
 • #549: 1 người công thành2021-06-11 17:25
 • #550: Trận linh lệnh tinh2021-06-11 17:25
 • #551: Cao ốc đem khuynh2021-06-11 17:25
 • #552: Vì thiên địa chính khí?2021-06-11 17:25
 • #553: 7 sát kỳ ra2021-06-11 17:25
 • #554: Phá trận kỹ thuật nhà ai cường?2021-06-11 17:26
 • #555: Ngươi luôn cho rằng ngươi là chúa cứu thế2021-06-11 17:26
 • #556: Nhặt được sư huynh2021-06-11 17:26
 • #557: Sư tôn nói2021-06-11 17:26
 • #558: Lại nhập tiên duyên bí cảnh2021-06-11 17:26
 • #559: Trảm nhân quả2021-06-11 17:26
 • #560: Tội ngục tù binh2021-06-11 17:26
 • #561: Tấm mộc?2021-06-11 17:26
 • #562: Âm thầm quan sát2021-06-11 17:26
 • #563: Tiểu ma cùng tuân2021-06-11 17:26
 • #564: Âm thầm xuống tay2021-06-11 17:26
 • #565: Chuyện xưa tái diễn2021-06-11 17:26
 • #566: Thanh Yến Ma chủ2021-06-11 17:26
 • #567: Giấy xin nghỉ2021-06-11 17:27
 • #568: Minh Trạch giác ngộ2021-06-11 17:27
 • #569: Tin tức tốt!2021-06-11 17:27
 • #570: Năng lượng cao báo động trước2021-06-11 17:27
 • #571: Thanh trần trọc thủy2021-06-11 17:27
 • #572: Thâm tình mỗi nhiều tàn phá2021-06-11 17:27
 • #573: Ta không thể lại mất đi ngươi……2021-06-11 17:27
 • #574: Lại lần nữa thức tỉnh2021-06-11 17:27
 • #575: Mệnh không khỏi mình2021-06-11 17:27
 • #576: Kết thúc? Không, này chỉ là cái bắt đầu!2021-06-11 17:27
 • #577: Hoàng tuyền thủy thanh2021-06-11 17:27
 • #578: Vật cạnh thiên trạch2021-06-11 17:28
 • #579: Vận mệnh tu chỉnh2021-06-11 17:28
 • #580: Ám sát!2021-06-11 17:28
 • #581: Di chứng phát tác2021-06-11 17:28
 • #582: Thế giới tuyến tu chỉnh2021-06-11 17:28
 • #583: Lời đồn đãi rào rạt2021-06-11 17:28
 • #584: 2 loại phương pháp!2021-06-11 17:28
 • #585: Chung phải về đầu2021-06-11 17:28
 • #586: Tụ tán ly hợp2021-06-11 17:28
 • #587: 1 cười mẫn ân thù2021-06-11 17:28
 • #588: Cảnh tinh lân phượng cánh2021-06-11 17:28
 • #589: Thông tri2021-06-11 17:28
 • #590: Ta có rượu, ngươi có chuyện xưa sao?2021-06-11 17:28
 • #591: Bi tuyết lăng chuyện xưa2021-06-11 17:28
 • #592: Ta tưởng luyện kiếm2021-06-11 17:29
 • #593: Cự tuyệt2021-06-11 17:29
 • #594: Ân đoạn nghĩa tuyệt2021-06-11 17:29
 • #595: Hối hả ngược xuôi2021-06-11 17:29
 • #596: Vân giai nguyệt mà2021-06-11 17:29
 • #597: Ta, cảnh thuần Kiếm Tôn, thu tiền!2021-06-11 17:29
 • #598: Chúng ta có thể thắng2021-06-11 17:29
 • #599: 7 sư thúc là trọng sinh?2021-06-11 17:29
 • #600: Thần uyên tộc điện hạ2021-06-11 17:29
 • #601: Quỷ dị bí cảnh2021-06-11 17:29
 • #602: Biến mất giác Khôn tôn giả2021-06-11 17:29
 • #603: Quái vật đột kích2021-06-11 17:29
 • #604: Bình bình đạm đạm mới là thật2021-06-11 17:29
 • #605: Chúng ta thế giới2021-06-11 17:30
 • #606: Quỷ Vương ngoài ý muốn2021-06-11 17:30
 • #607: Thánh quân huyết mạch2021-06-11 17:30
 • #608: Quần ma loạn vũ2021-06-11 17:30
 • #609: Ngươi có hay không cảm giác cái gì không đúng?2021-06-11 17:30
 • #610: Sương mù cùng mảnh nhỏ2021-06-11 17:30
 • #611: Ta không phá bỏ và di dời rất nhiều năm2021-06-11 17:30
 • #612: Thời không mê cung2021-06-11 17:30
 • #613: Diễn hóa luân hồi!2021-06-11 17:30
 • #614: Từ hôm nay trở đi đương Diêm Vương!2021-06-11 17:30
 • #615: Ngươi nên ở địa phương2021-06-11 17:30
 • #616: Giác Khôn tôn giả đã trở lại2021-06-11 17:31
 • #617: Thiên Đạo phát triển cục2021-06-11 17:31
 • #618: Hệ thống thí nghiệm2021-06-11 17:31
 • #619: Nói 1 hạ mấy ngày nay đổi mới2021-06-11 17:31
 • #620: Không tồn tại thời gian2021-06-11 17:31
 • #621: Đuổi giết tới2021-06-11 17:31
 • #622: Huyết thần quật2021-06-11 17:32
 • #623: Ngươi lui đàn đi2021-06-11 17:32
 • #624: Sống sót2021-06-11 17:32
 • #625: Thánh quân buông xuống?2021-06-11 17:32
 • #626: Lại lâm Tiên Hoa Thánh Cung2021-06-11 17:32
 • #627: Chân linh dung hợp2021-06-11 17:32
 • #628: Không thấy2021-06-11 17:32
 • #629: Mỹ lệ túi da cùng thú vị linh hồn2021-06-11 17:32
 • #630: Hoàn toàn tỉnh ngộ2021-06-11 17:33
 • #631: Sợ người lạ2021-06-11 17:33
 • #632: Giấy xin nghỉ2021-06-11 17:33
 • #633: Khác 1 khối căn nguyên ấn?2021-06-11 17:33
 • #634: Tôn thượng lai lịch2021-06-11 17:33
 • #635: Sự tình cũng không đơn giản2021-06-11 17:33
 • #636: Vô dụng công2021-06-11 17:33
 • #637: Chú định bi kịch2021-06-11 17:33
 • #638: Tâm cảnh chuyển biến2021-06-11 17:34
 • #639: Khôi phục hy vọng2021-06-11 17:34
 • #640: Truyền tống lệnh2021-06-11 17:34
 • #641: Hồng ảnh tôn giả2021-06-11 17:34
 • #642: U minh hồn khí2021-06-11 17:34
 • #643: Trộm kim sách2021-06-11 17:34
 • #644: 1 khởi lên đường2021-06-11 17:34
 • #645: Nợ nhiều không lo2021-06-11 17:34
 • #646: Kiếm Liên VS ma hoa2021-06-11 17:34
 • #647: 9 liệu huyết nguyên2021-06-11 17:35
 • #648: Ương cập cá trong chậu2021-06-11 17:35
 • #649: Thánh ma nguyên thư2021-06-11 17:35
 • #650: Sinh tử hưng suy2021-06-11 17:35
 • #651: Giết chết nó2021-06-11 17:35
 • #652: Vĩ đại mục tiêu2021-06-11 17:35
 • #653: La Phong Giới2021-06-11 17:35
 • #654: Tìm hiểu tình huống2021-06-11 17:35
 • #655: Đổi mới hôm nay ban ngày bổ thượng2021-06-11 17:35
 • #656: Giang Nguyên cùng Trịnh thị2021-06-11 17:36
 • #657: Thương đội đi ra ngoài2021-06-11 17:36
 • #658: Kỳ hàn núi non2021-06-11 17:36
 • #659: Ma khí tái hiện2021-06-11 17:36
 • #660: Tu luyện ma lực2021-06-11 17:36
 • #661: Hắc triều đột kích2021-06-11 17:36
 • #662: La Phong Giới bí mật2021-06-11 17:36
 • #663: Chân chính cao quý2021-06-11 17:36
 • #664: Học tập người tài giỏi2021-06-11 17:36
 • #665: Đổi mới muốn chậm lại 1 hạ2021-06-11 17:36
 • #666: Tìm kiếm hợp tác2021-06-11 17:36
 • #667: Vật lý du thuyết thuật2021-06-11 17:37
 • #668: Ăn chơi trác táng tiến hóa chi thủy2021-06-11 17:37
 • #669: Sao trời ngã xuống2021-06-11 17:37
 • #670: Đệ 2 nguyên thần2021-06-11 17:37
 • #671: Không sợ mây bay che vọng mắt2021-06-11 17:37
 • #672: Rời đi la Phong Giới2021-06-11 17:37
 • #673: Càng vu chi biến2021-06-11 17:37
 • #674: Tổ Vu thần lực?2021-06-11 17:37
 • #675: Tín hiệu thông2021-06-11 17:37
 • #676: Hoài độc thiếu niên2021-06-11 17:37
 • #677: Bắc Thần thù cùng muội tử2021-06-11 17:38
 • #678: Thấy mầm biết cây2021-06-11 17:38
 • #679: Vu thần sử thái độ2021-06-11 17:38
 • #680: Kinh giận2021-06-11 17:38
 • #681: 0 mật 1 sơ2021-06-11 17:38
 • #682: Luyện yêu tháp2021-06-11 17:38
 • #683: Tiểu ngốc tử2021-06-11 17:38
 • #684: Sát yêu lập uy2021-06-11 17:38
 • #685: Tang tang cá mặn2021-06-11 17:38
 • #686: Kiếm, không phải như vậy dùng2021-06-11 17:38
 • #687: Dùng cái gì giải ưu, chỉ có ngoạn nhạc2021-06-11 17:39
 • #688: Kích trống truyền hoa2021-06-11 17:39
 • #689: May mắn người xem2021-06-11 17:39
 • #690: 7 tình2021-06-11 17:39
 • #691: Lý trí cùng tình ti2021-06-11 17:39
 • #692: 9 thiên cùng Tạ gia2021-06-11 17:39
 • #693: Tìm đường chết vô cực hạn2021-06-11 17:39
 • #694: Luôn có điêu dân muốn mưu hại trẫm!2021-06-11 17:39
 • #695: Thiên địa 2 hồn2021-06-11 17:39
 • #696: Mới vào kiếm hồn cảnh2021-06-11 17:40
 • #697: Hiện tại chính là hối hận2021-06-11 17:40
 • #698: Ai tán thành, ai phản đối2021-06-11 17:40
 • #699: Dạy ta như thế nào không nghĩ nàng2021-06-11 17:40
 • #700: Bướng bỉnh người2021-06-11 17:40
 • #701: Luyện yêu tháp chi biến2021-06-11 17:40
 • #702: Ta sẽ không thua2021-06-11 17:40
 • #703: Tâm ma ở đâu?2021-06-11 17:41
 • #704: Biến mất Thương Lan giới2021-06-11 17:41
 • #705: Giang hồ không thấy2021-06-11 17:41
 • #706: Xé trời tuyệt không2021-06-11 17:41
 • #707: Kham phá vô tâm2021-06-11 17:41
 • #708: Thông tri2021-06-11 17:41
 • #709: Tuyệt thế thiên kiêu2021-06-11 17:41
 • #710: Đao kiếm bi ca2021-06-11 17:41
 • #711: 0 thu muôn đời2021-06-11 17:41
 • #712: Đột phá nguyên nhân2021-06-11 17:41
 • #713: Thần bí nữ tử2021-06-11 17:41
 • #714: Cố Nam bái thiếp2021-06-11 17:41
 • #715: Thời gian tuần hoàn2021-06-11 17:42
 • #716: “May mắn” cố gia2021-06-11 17:42
 • #717: Nên kết thúc2021-06-11 17:42
 • duy-ngo-tieu-dao-chuong-0718.mp32021-06-11 17:42
 • #719: Ảo cảnh không gian2021-06-11 17:42
 • #720: Chân thật cố gia2021-06-11 17:42
 • #721: Vô hạn huyết nguyên2021-06-11 17:42
 • #722: Còn quân minh châu2021-06-11 17:42
 • #723: Thời gian hổ phách2021-06-11 17:42
 • #724: Bằng mặt không bằng lòng2021-06-11 17:42
 • #725: Hoàn vũ hồng bích2021-06-11 17:42
 • #726: Quỷ bí nghi vấn2021-06-11 17:42
 • #727: Biến thái Kiếm Ma2021-06-11 17:42
 • #728: Thượng cổ tông môn2021-06-11 17:42
 • #729: Thượng tông chiếu lệnh2021-06-11 17:43
 • #730: Tương lai Kiếm Tổ?2021-06-11 17:43
 • #731: Sao trời tiên sơn2021-06-11 17:43
 • #732: Thiên phú dị bẩm?2021-06-11 17:43
 • #733: Kiếm Ma dụng ý?2021-06-11 17:43
 • #734: Tùy đường trắc nghiệm2021-06-11 17:43
 • #735: Chanh tinh Kiếm Ma2021-06-11 17:43
 • #736: Truyền thừa bắt đầu2021-06-11 17:43
 • #737: Ta là ai?2021-06-11 17:43
 • #738: Trước khi chết hồi tưởng2021-06-11 17:43
 • #739: Hư không rác rưởi2021-06-11 17:43
 • #740: Ngươi nên không phải là giả đi?2021-06-11 17:43
 • #741: Đây là vấn đề của ngươi2021-06-11 17:43
 • #742: Tiểu cực lạc thiên chi chủ đề nghị2021-06-11 17:44
 • #743: Ta muốn 1 phương thế giới!2021-06-11 17:44
 • #744: 1 đêm tinh như mưa2021-06-11 17:44
 • #745: Không xứng là địch2021-06-11 17:44
 • #746: Hoa tiêu phong đỉnh núi2021-06-11 17:44
 • #747: Cảnh thuần VS Hạo Thần2021-06-11 17:44
 • #748: Phân Thần phản phệ2021-06-11 17:44
 • #749: Hỏa viêm côn cương, ngọc nát đá tan2021-06-11 17:44
 • #750: Nhân quả khó tiêu2021-06-11 17:44
 • #751: Mà hồn kiếm hồn cảnh2021-06-11 17:44
 • #752: Vũ trụ thông đạo2021-06-11 17:44
 • #753: Ra oai phủ đầu2021-06-11 17:44
 • #754: Quảng võ tiên chiến cung2021-06-11 17:44
 • #755: Đệ 1 thứ thân mật tiếp xúc2021-06-11 17:44
 • #756: Trùng hợp vẫn là tính kế?2021-06-11 17:44
 • #757: Tao ngộ chiến!2021-06-11 17:45
 • #758: Lục gai mảnh nhỏ2021-06-11 17:45
 • #759: Di tích mở ra2021-06-11 17:45
 • #760: Ngươi là đệ 1 cái2021-06-11 17:45
 • #761: Chết vào bần cùng?2021-06-11 17:45
 • #762: Học tập thay đổi vận mệnh2021-06-11 17:45
 • #763: Ta truyền nhân2021-06-11 17:45
 • #764: Rời đi rách nát vũ trụ2021-06-11 17:45
 • #765: Hỗn độn kẽ hở2021-06-11 17:45
 • #766: Lại lần nữa xuyên qua?2021-06-11 17:45
 • #767: Trời cao mà xa2021-06-11 17:45
 • #768: Lúc ban đầu mộng tưởng2021-06-11 17:45
 • #769: Vĩnh không chia lìa2021-06-11 17:45
 • #770: Có duyên gặp lại2021-06-11 17:45
 • #771: 1 thứ giả trọng sinh2021-06-11 17:46
 • #772: Cô độc không khổ2021-06-11 17:46
 • #773: Bói toán cát hung2021-06-11 17:46
 • #774: Ma Kiếp đêm trước2021-06-11 17:46
 • #775: Huyết nguyệt ma ảnh2021-06-11 17:46
 • #776: Trí mạng 1 đánh!2021-06-11 17:46
 • #777: Vạn sự thành không2021-06-11 17:46
 • #778: Ta không thẹn ta!2021-06-11 17:46
 • #779: Chư thiên tề động2021-06-11 17:46
 • #780: Ma Kiếp buông xuống2021-06-11 17:46
 • #781: Này thân tuy ở kham kinh2021-06-11 17:46
 • #782: Tề tụ hoang lăng2021-06-11 17:46
 • #783: Vô thế nhưng kiếp2021-06-11 17:46
 • #784: Hỏi cừ kia đến thanh như thế2021-06-11 17:47
 • #785: Mây tía làm tinh2021-06-11 17:47
 • #786: Xuyên dương giới Ma Kiếp2021-06-11 17:47
 • #787: Ngươi không cần lại đây a!2021-06-11 17:47
 • #788: Diễm chí ma huyết mạch2021-06-11 17:47
 • #789: Đánh lén cùng phản đánh lén2021-06-11 17:47
 • #790: Ma giới Thiên Đạo buông xuống2021-06-11 17:47
 • #791: Kiếm tiên chi phong2021-06-11 17:47
 • #792: Giấy xin nghỉ2021-06-11 17:47
 • #793: Tiên thuật dấu vết2021-06-11 17:47
 • #794: Hôm nay ta cũng ở nỗ lực cứu vớt thế giới!2021-06-11 17:47
 • #795: Thái Huyền giới chiến trường2021-06-11 17:47
 • #796: Mặc 3 tuổi lạc đường?2021-06-11 17:47
 • #797: Chiến trường kinh biến!2021-06-11 17:47
 • #798: Hủy diệt thế giới2021-06-11 17:47
 • #799: Ma giới Tân Thủ Thôn2021-06-11 17:47
 • #800: Thế giới cực lạc2021-06-11 17:48
 • #801: Hiển hách hùng thành2021-06-11 17:48
 • #802: Tìm kiếm chợ đen2021-06-11 17:48
 • #803: Quen thuộc cảm giác2021-06-11 17:48
 • #804: Tái ngộ Thiên Ma tả sứ2021-06-11 17:48
 • #805: Chợ đen đấu giá hội2021-06-11 17:48
 • #806: Bắc Thần thù kỳ ngộ2021-06-11 17:48
 • #807: Thiên phú đến kỳ?2021-06-11 17:48
 • #808: Chợ đen khác thường2021-06-11 17:48
 • #809: Sẽ không chính là sẽ không2021-06-11 17:48
 • #810: Tự nhiên đâm ngang2021-06-11 17:48
 • #811: Trần vũ giá trị2021-06-11 17:48
 • #812: 9 minh Thiên Ma2021-06-11 17:48
 • #813: Tuân cùng Bắc Thần thù2021-06-11 17:48
 • #814: Nguy Lâu cơn giận2021-06-11 17:48
 • #815: Kiếm tu giác ngộ2021-06-11 17:49
 • #816: Minh Trạch kiếm2021-06-11 17:49
 • #817: Sinh tử kiếp2021-06-11 17:49
 • #818: Đấu địa chủ cùng đánh mã điếu2021-06-11 17:49
 • #819: Tha hương ngộ cố tri2021-06-11 17:49
 • #820: Tiết tháo giá trị vì 0 buồn rầu2021-06-11 17:49
 • #821: Biệt lai vô dạng2021-06-11 17:49
 • #822: Căn nguyên trắc định huyền bí2021-06-11 17:49
 • #823: Căn nguyên trắc định huyền bí2021-06-11 17:49
 • #824: Ma thần cung2021-06-11 17:49
 • #825: Tân giải quyết phương pháp2021-06-11 17:49
 • #826: 2 giới kẽ nứt2021-06-11 17:49
 • #827: Nguyệt Ma tộc bí mật2021-06-11 17:49
 • #828: Thần Điện nghị sự2021-06-11 17:49
 • #829: Ngoài ý muốn trùng hợp2021-06-11 17:49
 • #830: Tà Thiên Đạo2021-06-11 17:49
 • #831: Hoàng tước ở phía sau2021-06-11 17:49
 • #832: Nguyệt diệu ra tay2021-06-11 17:50
 • #833: Vực sâu nơi2021-06-11 17:50
 • #834: Tạp văn trung2021-06-11 17:50
 • #835: Dị giới xâm lấn?2021-06-11 17:50
 • #836: Thành trì phế tích2021-06-11 17:50
 • #837: Cổ quái phế tích2021-06-11 17:50
 • #838: Mâu lam ma thần2021-06-11 17:50
 • #839: Thiên Ma khắc tinh2021-06-11 17:50
 • #840: Lời này thật là!2021-06-11 17:50
 • #841: 2 phiến môn2021-06-11 17:50
 • #842: Ký ức mảnh nhỏ2021-06-11 17:51
 • #843: Quỷ dị phục chế thể2021-06-11 17:51
 • #844: Thần bí sinh linh2021-06-11 17:51
 • #845: Đồng nhân bất đồng mệnh2021-06-11 17:51
 • #846: Tiêu phí khí vận2021-06-11 17:51
 • #847: Ma tính pho tượng2021-06-11 17:51
 • #848: Hồng thủy tiến đến2021-06-11 17:51
 • #849: Ma Tổ ký hiệu2021-06-11 17:51
 • #850: 0 cơ 0 biến khóa2021-06-11 17:51
 • #851: Phiêu lưu bình sinh tồn2021-06-11 17:51
 • #852: Tư duy xơ cứng2021-06-11 17:51
 • #853: Qua sông biển máu2021-06-11 17:51
 • #854: Tà Thiên Đạo căn nguyên ấn2021-06-11 17:51
 • #855: Lần thứ hai phá phong2021-06-11 17:52
 • #856: Thiên địa châu2021-06-11 17:52
 • #857: Khinh thiên2021-06-11 17:52
 • #858: Trực giác suy đoán2021-06-11 17:52
 • #859: Gấp đôi may mắn2021-06-11 17:52
 • #860: Phân công nhau hành động2021-06-11 17:52
 • #861: Cái gì? Đại Thanh vong?2021-06-11 17:52
 • #862: Sáng lập thông đạo2021-06-11 17:52
 • #863: Tạp văn trung2021-06-11 17:52
 • #864: Tốt nhất cũng là nhất hư2021-06-11 17:52
 • #865: Mê chướng trong lòng2021-06-11 17:52
 • #866: Cầu cứu2021-06-11 17:52
 • #867: Địa ngục không cửa2021-06-11 17:52
 • #868: Linh Tinh Phong số mệnh2021-06-11 17:52
 • #869: Ta không hối hận2021-06-11 17:52
 • #870: Không ứng tồn tại2021-06-11 17:53
 • #871: Đến tột cùng là ai?2021-06-11 17:53
 • #872: Tiên giới thông đạo huyền bí2021-06-11 17:53
 • #873: Xây dựng 0 cơ 0 biến khóa2021-06-11 17:53
 • #874: Giải quyết nhân quả2021-06-11 17:53
 • #875: Đại sự không ổn2021-06-11 17:53
 • #876: Giấy xin nghỉ2021-06-11 17:53
 • #877: Lại tìm truyền nhân?2021-06-11 17:53
 • #878: Linh Tinh Phong tuyết2021-06-11 17:53
 • #879: Tay cầm số mệnh2021-06-11 17:53
 • #880: Giấy xin nghỉ2021-06-11 17:53
 • #881: 1 kiếm sương hàn2021-06-11 17:53
 • #882: Thống khổ lựa chọn2021-06-11 17:53
 • #883: Năm tháng chưa lão, lòng ta đã lão2021-06-11 17:54
 • #884: Rời đi đêm trước2021-06-11 17:54
 • #885: Hảo hảo tồn tại2021-06-11 17:54
 • #886: Mây đen áp thành2021-06-11 17:54
 • #887: Sương mù hải giết chóc2021-06-11 17:54
 • #888: Huyết tế Thiên Đạo2021-06-11 17:54
 • #889: Thiên Đạo 3 kiếm2021-06-11 17:54
 • #890: Mất tích dân cư trở về2021-06-11 17:54
 • #891: Dàn xếp các tông2021-06-11 17:54
 • #892: Ma huyễn hiện thực2021-06-11 17:54
 • #893: Đáng sợ suy đoán2021-06-11 17:54
 • #894: Thánh nhân quyết đoán2021-06-11 17:54
 • #895: Nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly2021-06-11 17:54
 • #896: Đệ 2 giai đoạn2021-06-11 17:54
 • #897: U hư giới chiến trường2021-06-11 17:54
 • #898: Giận đãng quần ma2021-06-11 17:55
 • #899: Thảm thiết chiến trường2021-06-11 17:55
 • #900: Thắng lợi như vậy2021-06-11 17:55
 • #901: Luyện huyết hợp tác2021-06-11 17:55
 • #902: Linh cảm hình tuyển thủ2021-06-11 17:55
 • #903: Làm sáng tỏ điện ngọc2021-06-11 17:55
 • #904: Âm thầm điều tra2021-06-11 17:55
 • #905: Quang cùng ám2021-06-11 17:55
 • #906: Đổi mới tạm hoãn2021-06-11 17:55
 • #907: Nguy Lâu chi kế2021-06-11 17:55
 • #908: Chiến trường kinh biến2021-06-11 17:55
 • #909: Phản công bắt đầu2021-06-11 17:55
 • #910: Có duyên 0 tới gặp gỡ2021-06-11 17:55
 • #911: Vượt giới truy hung2021-06-11 17:55
 • #912: Đuổi giết tới cửa2021-06-11 17:55
 • #913: Ma cao 1 trượng2021-06-11 17:56
 • #914: Không biết sống chết2021-06-11 17:56
 • #915: Bặt vô âm tín2021-06-11 17:56
 • #916: U Nguyên suy đoán2021-06-11 17:56
 • #917: Dung hợp đêm trước2021-06-11 17:56
 • duy-ngo-tieu-dao-chuong-0918.mp32021-06-11 17:56
 • #919: Thánh nhân chi chiến2021-06-11 17:56
 • #920: Vũ trụ điên đảo2021-06-11 17:56
 • #921: 2 bại đều thương2021-06-11 17:56
 • #922: Vũ trụ suy yếu2021-06-11 17:56
 • #923: 4 cảnh chi tranh2021-06-11 17:56
 • #924: Bảo vệ môi trường tiên phong2021-06-11 17:56
 • #925: Ta tu thành ta2021-06-11 17:56
 • #926: Sống ở lập tức2021-06-11 17:57
 • #927: La Phong Giới tái hiện2021-06-11 17:57
 • #928: Sát khí giấu giếm2021-06-11 17:57
 • #929: Tài nguyên biến hiện2021-06-11 17:57
 • #930: Kiểu nguyệt bí cảnh2021-06-11 17:57
 • #931: Tiến giai đêm trước2021-06-11 17:57
 • #932: Thủ tâm tu ta2021-06-11 17:57
 • #933: Minh nguyệt chiếu sương tuyết2021-06-11 17:57
 • #934: Thủ tâm kiếp kết thúc2021-06-11 17:57
 • #935: Tiến giai Đại Thừa2021-06-11 17:57
 • #936: Thần kiếm mũi nhọn2021-06-11 17:57
 • #937: Danh chấn thiên hạ2021-06-11 17:57
 • #938: Thiên dư không lấy2021-06-11 17:57
 • #939: Kẻ thức thời trang tuấn kiệt2021-06-11 17:57
 • #940: Vân tô cấm địa2021-06-11 17:58
 • #941: Kế hoạch thất bại2021-06-11 17:58
 • #942: Thần huyết tới tay2021-06-11 17:58
 • #943: Thanh Yến Ma tung2021-06-11 17:58
 • #944: Lại lâm la Phong Giới2021-06-11 17:58
 • #945: 4 phương hành động2021-06-11 17:58
 • #946: Chặn đường chi thạch2021-06-11 17:58
 • #947: Không có thay đổi2021-06-11 17:58
 • #948: Nói tả tướng phùng2021-06-11 17:58
 • #949: Mê cung vây trận2021-06-11 17:58
 • #950: Duy 1 Chân Niệm2021-06-11 17:58
 • #951: Tiến vào mê cung2021-06-11 17:58
 • #952: Chân Niệm tai biến2021-06-11 17:59
 • #953: Thiên Đạo vết thương2021-06-11 17:59
 • #954: Tĩnh mịch địa cung2021-06-11 17:59
 • #955: Địa cung huyền bí2021-06-11 17:59
 • duy-ngo-tieu-dao-chuong-0956.mp32021-06-11 17:59
 • #957: Đạo đức tốt2021-06-11 17:59
 • #958: Hồ trung năm tháng trường2021-06-11 17:59
 • #959: Thời gian chảy ngược2021-06-11 17:59
 • #960: Tử vong tuyệt cảnh2021-06-11 17:59
 • #961: Hư vô chi hải2021-06-11 17:59
 • #962: Hư vô cộng sinh2021-06-11 17:59
 • #963: Khôi phục tu vi2021-06-11 17:59
 • #964: Lôi giới kinh động2021-06-11 17:59
 • #965: Đại trinh thám gia2021-06-11 17:59
 • #966: 3 điều đường ra2021-06-11 17:59
 • #967: Rời đi lôi giới2021-06-11 17:59
 • #968: Ráng màu cùng ngọc thụ2021-06-11 18:00
 • #969: Thiên tinh loạn hải2021-06-11 18:00
 • #970: Sự việc đã bại lộ2021-06-11 18:00
 • #971: Từng người nỗ lực2021-06-11 18:00
 • #972: Náo động chi nguyên2021-06-11 18:00
 • #973: Tinh lan điện kiếm quỷ2021-06-11 18:00
 • #974: Danh lưu tuyệt thế bia2021-06-11 18:00
 • #975: Hi di huyền hơi2021-06-11 18:00
 • #976: Lục Kiếm Ma2021-06-11 18:01
 • #977: Xin nghỉ 1 thiên, ngày mai bổ thượng2021-06-11 18:01
 • #978: Mưa rền gió dữ2021-06-11 18:01
 • #979: Kiếm ý 192021-06-11 18:01
 • #980: Khảo nghiệm tiếp tục2021-06-11 18:01
 • #981: Che giấu khảo nghiệm2021-06-11 18:01
 • #982: Luận kiếm tinh uyên2021-06-11 18:01
 • #983: Vô song thịnh hội2021-06-11 18:01
 • #984: Khai mạc thi đấu biểu diễn2021-06-11 18:01
 • #985: 1 kiếm vạn pháp2021-06-11 18:02
 • #986: Đẩy thư -《 đồ mô Vạn Giới 》2021-06-11 18:02
 • #987: Biến cách chi luận2021-06-11 18:02
 • #988: 3 tuổi luận kiếm2021-06-11 18:02
 • #989: Kiếm đạo chi linh2021-06-11 18:02
 • #990: Đột phát khiêu chiến2021-06-11 18:02
 • #991: Xin nghỉ2021-06-11 18:02
 • #992: Kiếm tâm cảnh đêm trước2021-06-11 18:02
 • #993: Điểm kiếm tâm2021-06-11 18:03
 • #994: Chấp ta chi đạo2021-06-11 18:03
 • #995: Nơi đây phong cảnh thật tốt2021-06-11 18:03
 • #996: Hôm nay đổi mới muốn vãn 1 điểm2021-06-11 18:03
 • #997: Dệt hà lưới trời2021-06-11 18:03
 • #998: Khâu lại thế giới2021-06-11 18:03
 • #999: Chấp chưởng hỗn loạn2021-06-11 18:03
 • #1000: Thiên lục chi chủ2021-06-11 18:03
 • #1001: Thiên lục mở rộng ra phát2021-06-11 18:03
 • #1002: Tuân vương chi mệnh2021-06-11 18:04
 • #1003: 4 cảnh chi tranh hạ màn2021-06-11 18:04
 • #1004: Thiên lục cảnh mở ra2021-06-11 18:04
 • #1005: Cố nhân tin tức2021-06-11 18:04
 • #1006: Giấy xin nghỉ2021-06-11 18:04
 • #1007: Luân hồi lưu chuyển2021-06-11 18:04
 • #1008: Kiếm Tông đại điển2021-06-11 18:04
 • #1009: Hôm nay đổi mới muốn vãn 1 điểm2021-06-11 18:04
 • #1010: Minh nguyệt từng chiếu, nhân gian trời thu mát mẻ2021-06-11 18:04
 • #1011: Trảm nhân quả2021-06-11 18:05
 • #1012: 99 thiên kiếp2021-06-11 18:05
 • #1013: Đắc đạo phi thăng2021-06-11 18:05
 • #1014: Phiên ngoại Đa tình lại bị vô tình bực2021-06-11 18:05
 • #1015: Phiên ngoại Chưa phương phiền muộn là thanh cuồng2021-06-11 18:05
 • #1016: Phiên ngoại Đầy trời mưa gió hạ tây lâu2021-06-11 18:05
 • #1017: Phiên ngoại Trong truyền thuyết tân thế giới2021-06-11 18:05
 • #1018: Phiên ngoại Tầm mắt vô cùng thế giới khoan2021-06-11 18:05
 • #1019: Phiên ngoại 9 thiên đỉnh2021-06-11 18:05
 • #1020: Kết thúc thông cáo2021-06-11 18:06

Related posts

Xuyên Nhanh: Quỷ Súc Nam Thần, Sủng Lên Trời!

TiKay

Đại Ma Vương

TiKay

Thông Thiên Chi Lộ

TiKay

Thí Thiên Nhận

TiKay

Trọng Sinh Nông Nữ Chi Thần Giới Không Gian

TiKay

Tối Cường Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply