Dị GiớiHuyền HuyễnTiên Hiệp

Thần Khống Thiên Hạ

Nếu ai đã từng mê mẩn tuyệt phẩm Phong Vân của Mã Vinh Thành và Đan Thanh, đã từng theo bước chân của Tử Thần Bất Khốc Bộ Kinh Vân và Phong Trung Chi Thần Nhiếp Nhong thì tuyệt đối không thể bỏ qua Thần Khống Thiên Hạ.

Với những tuyệt kỹ thành danh của Phong Vân như Bài Vân Chưởng, Phong Thần Cước mà khi Lăng Tiếu xuyên việt đến dị giới đã sử dụng chém giết hết thảy trở ngại, thành tựu đỉnh phong trên con đường cường giả. Luyện cường giả Thần giai làm khôi lỗi, bắt thần thú làm tọa kỵ, nạp thần nữ làm thê thiếp tiến lên con đường trở thành Thần Khống Thiên Hạ

Đẳng cấp võ giả: Võ đồ, Huyền giả, Huyền sĩ, Linh sư, Vương giai, Địa hoàng, Thiên tôn, Huyền đế, Thánh cảnh, Thần cảnh.

Đẳng cấp huyền kỹ: hôi, hoàng, thanh, lục, lam, hồng, tím, hạt, hắc.

Vốn dĩ chốn giang hồ là nơi hiểm nguy đầy rẫy nhưng bạn bè, chiến hữu cũng nơi nơi. Dưới ngòi bút của tác giả Ngã Bản Thuần Khiết, những câu chuyên võ lâm dần trở nên sống động hơn bao giờ hết, có anh hùng, có bảo kiếm, có quyền pháp…


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ngã Bản Thuần Khiết​
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phụ Tử Phế Vật
 • #2: Trùng Mạch (1)
 • #3: Trùng Mạch (2)
 • #4: Trùng Mạch (3)
 • #5: Dạy Dỗ Nô Tài
 • #6: Bán Vũ Thân Thể (1)
 • #7: Bán Vũ Thân Thể (2)
 • #8: Linh Thảo Đường (1)
 • #9: Linh Thảo Đường (2)
 • #10: Sơ Chiến (1)
 • #11: Sơ Chiến (2)
 • #12: Bạch Vũ Tích
 • #13: Lăng Chiến Kích Động (1)
 • #14: Lăng Chiến Kích Động (2)
 • #15: Mua Binh Khí (1)
 • #16: Mua Binh Khí (2)
 • #17: La Khinh Sương (1)
 • #18: La Khinh Sương (2)
 • #19: Uy Lực Một Chiêu! (1)
 • #20: Uy Lực Một Chiêu! (2)
 • #21: Chấn Động (1)​
 • #22: Chấn Động (2)​
 • #23: Chấn Động (3)​
 • #24: Tập Sát!​
 • #25: Chó Chặn Cửa (1)​
 • #26: Chó Chặn Cửa (2)​
 • #27: Nội Viện Lăng Gia (1)​
 • #28: Nội Viện Lăng Gia (2)​
 • #29: Nghiêm Từ Chấn Nhiếp​
 • #30: Trở Thành Huyền Giả (1)​
 • #31: Trở Thành Huyền Giả (2)​
 • #32: Huyền Kỹ Các​
 • #33: Khổ Tu Ngoại Công! (1)​
 • #34: Khổ Tu Ngoại Công! (2)
 • #35: Cửa Khảo Thí Thứ Nhất (1)
 • #36: Cửa Khảo Thí Thứ Nhất (2)
 • #37: Cửa Khảo Thí Thứ Nhất (3)​
 • #38: Vũ Thí (1)​
 • #39: Vũ Thí (2)
 • #40: Ngươi Có Bệnh! (1)​
 • #41: Ngươi Có Bệnh! (2)​
 • #42: Xuất Kỳ Chế Thắng? (1)
 • #43: Xuất Kỳ Chế Thắng? (2)
 • #44: Ngươi Còn Chưa Đủ Tư Cách!
 • #45: Bại Lăng Tinh (1)​
 • #46: Bại Lăng Tinh (2)
 • #47: Thái Thượng Trưởng Lão Giá Lâm (1)
 • #48: Thái Thượng Trưởng Lão Giá Lâm (1)
 • #49: Luyện Bì Đại Thành (1)​
 • #50: Luyện Bì Đại Thành (2)​
 • #51: Có Phải Bổn Thiếu Gia Trở Nên
 • #52: Vi Đại Nhi (1)​
 • #53: Vi Đại Nhi (2)​
 • #54: Lăng Tiếu Phát Uy (1)​
 • #55: Lăng Tiếu Phát Uy (2)
 • #56: Đánh Chết Hắc Lang (1)
 • #57: Đánh Chết Hắc Lang (2)
 • #58: Ngươi Là Không Thể Nào Chiến Thắng
 • #59: Ngươi Là Không Thể Nào Chiến Thắng
 • #60: Tu Luyện Biến Thái (1)​
 • #61: Tu Luyện Biến Thái (2)
 • #62: Thiếu Gia, Ngươi Muốn Ta Đi! (1)
 • #63: Thiếu Gia, Ngươi Muốn Ta Đi! (2)
 • #64: Vũ Tích Gặp Chuyện Không May​
 • #65: Người Nào Dám Động Đến Nàng, Người
 • #66: Người Nào Dám Động Đến Nàng, Người
 • #67: Máu Nhuộm Túy Hương Lâu (1)​
 • #68: Máu Nhuộm Túy Hương Lâu (2)
 • #69: Chém Giết Huyền Sĩ (1)
 • #70: Chém Giết Huyền Sĩ (2)
 • #71: Tiếp Ta Một Chiêu, Tha Cho Ngươi
 • #72: Bản Thiếu Gia Gọi Là Lăng Tiếu!
 • #73: Xin Thiếu Gia Thu Ta Làm Bộc
 • #74: Xin Thiếu Gia Thu Ta Làm Bộc
 • #75: Xin Thiếu Gia Thu Ta Làm Bộc
 • #76: Không Thể Không Có Lễ Phép Như
 • #77: Không Thể Không Có Lễ Phép Như
 • #78: Nội Viện Khẩu Chiến (1)
 • #79: Nội Viện Khẩu Chiến (2)​
 • #80: Nội Viện Khẩu Chiến
 • #81: Nội Viện Khẩu Chiến
 • #82: Cùng Nhau Tham Khảo Nhân Sinh
 • #83: Cùng Nhau Tham Khảo Nhân Sinh
 • #84: Luyện Cân Tiểu Thành​
 • #85: Tiến Về Hoang Tùng Sơn Mạch
 • #86: Tiến Về Hoang Tùng Sơn Mạch
 • #87: Tiến Về Hoang Tùng Sơn Mạch
 • #88: Tiến Về Hoang Tùng Sơn Mạch (4)​
 • #89: Nhị Giai U Văn Báo
 • #90: Nhị Giai U Văn Báo (2)​
 • #91: Đánh Chết U Văn Báo (1)​
 • #92: Đánh Chết U Văn Báo (2)​
 • #93: Để Cho Ta Chiến Thống Khoái Đi!
 • #94: Để Cho Ta Chiến Thống Khoái Đi!
 • #95: Tàng Tụ Tiễn Sáo (1)​
 • #96: Tàng Tụ Tiễn Sáo (2)​
 • #97: Đúng Dịp Thu Hoạch Thủy Lam Hoa​
 • #98: Chẳng Lẽ Thiếu Gia Thích Ngược Đãi
 • #99: Chẳng Lẽ Thiếu Gia Thích Ngược Đãi
 • #100: Sinh Hùng Bảo Bảo? (1)​
 • #101: Sinh Hùng Bảo Bảo? (2)​
 • #102: Độc Ưng Khiếp Sợ (1)​
 • #103: Độc Ưng Khiếp Sợ (2)​
 • #104: Người Tốt Không Có Tốt Báo (1)
 • #105: Người Tốt Không Có Tốt Báo (2)​
 • #106: Ai Dám Đả Thương Thiếu Gia Nhà
 • #107: Vào Lang Nha Cốc (1)​
 • #108: Vào Lang Nha Cốc
 • #109: Bách Lang Triều Bái, Lang Vương Đản
 • #110: Bách Lang Triều Bái, Lang Vương Đản
 • #111: Hàng Phục Lang Vương (1)​
 • #112: Hàng Phục Lang Vương (2)​
 • #113: Mê Huyễn Cốc (1)​
 • #114: Mê Huyễn Cốc (2)​
 • #115: Thời Điểm Báo Thù Đến Rồi!​
 • #116: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Mở
 • #117: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Mở
 • #118: Thị Huyết Biên Bức (1)​
 • #119: Thị Huyết Biên Bức (2)​
 • #120: Tà Thuật? (1)​
 • #121: Tà Thuật? (2)​
 • #122: Nguyên Lai Là Đại Ca A! (1)​
 • #123: Nguyên Lai Là Đại Ca A! (2)​
 • #124: Đại Chiến Trước Cự Thụ, Thanh Viêm
 • #125: Huyễn Yêu Hiện (1)​
 • #126: Huyễn Yêu Hiện (2)​
 • #127: Hảo Đệ Đệ, Ngươi Thật Vô Sỉ!
 • #128: Hảo Đệ Đệ, Ngươi Thật Vô Sỉ!
 • #129: Tuyệt Sẽ Không Để Cho Người Khác
 • #130: Tuyệt Sẽ Không Để Cho Người Khác
 • #131: Ưu Điểm Lớn Nhất Chính Là Không
 • #132: Ưu Điểm Lớn Nhất Chính Là Không
 • #133: Mê Huyễn Cốc Chi Mê​
 • #134: Mê Huyễn Cốc Kinh Biến (1)​
 • #135: Mê Huyễn Cốc Kinh Biến (1)​
 • #136: Mê Huyễn Cốc Kinh Biến (2)​
 • #137: Mê Huyễn Cốc Kinh Biến (3)​
 • #138: May Là Bản Thiếu Gia Thân Thể
 • #139: May Là Bản Thiếu Gia Thân Thể
 • #140: Lệ Không (1)​
 • #141: Lệ Không (2)​
 • #142: Âm Phong Thảo, Thiểm Điện Điêu​
 • #143: Đại Chiến Thiểm Điện Điêu (1)​
 • #144: Đại Chiến Thiểm Điện Điêu (2)​
 • #145: Rơi Vào Vực Sâu
 • #146: Đột Phá Trong Sơn Động (1)​
 • #147: Đột Phá Trong Sơn Động (2)​
 • #148: Thật Lớn, Thật Co Giãn A (1)​
 • #149: Thật Lớn, Thật Co Giãn A (2)​
 • #150: Đa Trọng Thuộc Tính​
 • #151: Chém Giết Vô Số Hắc Phệ Nghĩ
 • #152: Chém Giết Vô Số Hắc Phệ Nghĩ
 • #153: Tuyệt Cảnh​
 • #154: Cường Giả Vương Giai​
 • #155: Tiến Giai Biến Thứ Ba (1)​
 • #156: Tiến Giai Biến Thứ Ba (2)​
 • #157: Ngộ Nhập Bí Cảnh​
 • #158: Quán Thâu Truyền Thừa (1)​
 • #159: Quán Thâu Truyền Thừa (2)​
 • #160: Cứu Ấu Kỳ Lân​
 • #161: Thiên Âm Phong Châu (1)​
 • #162: Thiên Âm Phong Châu (2)
 • #163: Đại Thu Hoạch​
 • #164: Thoát Khốn​
 • #165: Lang Vương Nguy Cấp (1)​
 • #166: Lang Vương Nguy Cấp (2)​
 • #167: Lang Vương Phản Công​
 • #168: Đuổi Tới Kịp Thời​
 • #169: Ta Cho Các Ngươi Đi Sao? (1)​
 • #170: Ta Cho Các Ngươi Đi Sao? (2)
 • #171: Bại Gia Tử Tốt Lắm (1)​
 • #172: Bại Gia Tử Tốt Lắm (2)​
 • #173: Lang Vương Tiến Giai​
 • #174: Sát Ý Lẫm Liệt (1)​
 • #175: Sát Ý Lẫm Liệt (2)​
 • #176: Dịch Trạm Nhuốm Máu
 • #177: Bị Chặn Giết (1)​
 • #178: Bị Chặn Giết (2)​
 • #179: Giết Chóc​
 • #180: Âm Mưu Sơ Hiển (1)​
 • #181: Âm Mưu Sơ Hiển (2)​
 • #182: Gài Bẫy Cả Lão Ba (1)​
 • #183: Gài Bẫy Cả Lão Ba (2)​
 • #184: Sử Dụng Bao Tay Linh Thú
 • #185: Thái Thượng Trưởng Lão Khiếp Sợ (1)​
 • #186: Thái Thượng Trưởng Lão Khiếp Sợ (2)
 • #187: Bảo Tàng Trong Không Gian Giới​
 • #188: Luyện Đan Quyết (1)​
 • #189: Luyện Đan Quyết (2)​
 • #190: Khống Thần Quyết (1)​
 • #191: Khống Thần Quyết (2)​
 • #192: Giao Dịch Linh Thảo​
 • #193: Khu Dương Độc (1)​
 • #194: Khu Dương Độc (2)​
 • #195: Thu Được Nhân Tình (1)​
 • #196: Thu Được Nhân Tình (2)​
 • #197: Học Luyện Đan (1)
 • #198: Học Luyện Đan (2)
 • #199: Thiếu Gia, Vũ Tích Đã Đủ Rồi
 • #200: Thiếu Gia, Vũ Tích Đã Đủ Rồi
 • #201: Gặp Lại Lãnh Xà Huynh Muội​
 • #202: Cháu Rể Có Nhị Giai Đan Dược
 • #203: Cháu Rể Có Nhị Giai Đan Dược
 • #204: Không Xứng Nhúng Chàm Nữ Nhân Của
 • #205: Không Xứng Nhúng Chàm Nữ Nhân Của
 • #206: Ta Giết Ngươi Như Giết Chó! (1)​
 • #207: Ta Giết Ngươi Như Giết Chó! (2)​
 • #208: Đấu Giá Hội (1)​
 • #209: Đấu Giá Hội (2)
 • #210: Đấu Giá Hội (3)​
 • #211: Đấu Giá Hội (4)​
 • #212: Sớm Muộn Bản Thiếu Gia Cũng Ăn
 • #213: Sớm Muộn Bản Thiếu Gia Cũng Ăn
 • #214: Trước Giờ Đại Bỉ (1)​
 • #215: Trước Giờ Đại Bỉ (2)​
 • #216: Lăng Thương Khiếp Sợ (1)​
 • #217: Lăng Thương Khiếp Sợ (2)​
 • #218: Lăng Thương Khiếp Sợ (3)​
 • #219: Đồ Ăn Tốt Đều Cho Heo Cả!
 • #220: Đồ Ăn Tốt Đều Cho Heo Cả!
 • #221: Hắn Là Một Ác Ma! (1)​
 • #222: Hắn Là Một Ác Ma! (2)​
 • #223: Người Của Tử Thiên Tông (1)​
 • #224: Người Của Tử Thiên Tông (2)​
 • #225: Bản Thiếu Gia Vẫn Còn Quá Thiện
 • #226: Bản Thiếu Gia Vẫn Còn Quá Thiện
 • #227: Đại Chiến Của Nửa Bước Vương Giai​
 • #228: Lăng Gia Kinh Biến (1) ​
 • #229: Lăng Gia Kinh Biến (2)​
 • #230: Các Ngươi Cùng Lên Đi (1)​
 • #231: Các Ngươi Cùng Lên Đi (2)​
 • #232: Lấy Một Địch Bốn (1)
 • #233: Lấy Một Địch Bốn (2)​
 • #234: Đoạt Được Khôi Thủ​
 • #235: Cắn Chết Những Thứ Vương Bát Đản
 • #236: Cắn Chết Những Thứ Vương Bát Đản
 • #237: Lăng Gia Khó Khăn (1)​
 • #238: Lăng Gia Khó Khăn (2)​
 • #239: Lại Là Ngươi Ải Đông Qua (1)​
 • #240: Lại Là Ngươi Ải Đông Qua (2)
 • #241: Hắc Diệu Đỉnh?
 • #242: Khởi Tử Hồi Sinh, Đột Phá Vương
 • #243: Khởi Tử Hồi Sinh, Đột Phá Vương
 • #244: Có Cừu Oán Mà Không Báo, Không
 • #245: Có Cừu Oán Mà Không Báo, Không
 • #246: Ta Muốn Làm Nữ Nhân Của Ngươi!
 • #247: Ta Muốn Làm Nữ Nhân Của Ngươi!
 • #248: Ngươi Đã Thích Như Vậy Liền Ăn
 • #249: Ngươi Đã Thích Như Vậy Liền Ăn
 • #250: Yêu Cầu Này Tựa Hồ Quá Dễ
 • #251: Yêu Cầu Này Tựa Hồ Quá Dễ
 • #252: Tỷ Thí Luyện Đan​
 • #253: Tam Phẩm Luyện Dược Sư (1)​
 • #254: Tam Phẩm Luyện Dược Sư (2)​
 • #255: Phá Linh Đan (1)​
 • #256: Phá Linh Đan (2)​
 • #257: Độc Ưng Đột Phá (1)​
 • #258: Độc Ưng Đột Phá (2)​
 • #259: Trước Khi Rời Đi (1)​
 • #260: Trước Khi Rời Đi (2)​
 • #261: Uy Phách Vẫn Thạch Thành​
 • #262: Điểm Tướng (1)​
 • #263: Điểm Tướng (2)​
 • #264: Tiến Về Tử Thiên Tông (1)​
 • #265: Tiến Về Tử Thiên Tông (2)​
 • #266: Hạ Huyên Huyên (1)​
 • #267: Hạ Huyên Huyên (2)​
 • #268: Ước Hẹn Năm Chiêu​
 • #269: Ngươi Ngay Cả Đệ Muội Cũng Không
 • #270: Ngươi Ngay Cả Đệ Muội Cũng Không
 • #271: Nữ Nhân Này Đúng Là Một Yêu
 • #272: Nữ Nhân Này Đúng Là Một Yêu
 • #273: Đối Chiến Linh Sư Giai (1)​
 • #274: Đối Chiến Linh Sư Giai (2)​
 • #275: Đi Dạo Tử Thiên Thành
 • #276: Cuồng Nhân Giả Heo Ăn Thịt Hổ?
 • #277: Cuồng Nhân Giả Heo Ăn Thịt Hổ?
 • #278: Thu Phục Lý Cuồng Hồ (1)​
 • #279: Thu Phục Lý Cuồng Hồ (2)​
 • #280: Tử Thiên Tông​
 • #281: Bới Móc (1)​
 • #282: Bới Móc (2)​
 • #283: Đột Phá Trước Mặt Chấp Sự?​
 • #284: Tiến Vào Tử Phong Cốc (1)​
 • #285: Tiến Vào Tử Phong Cốc (2)​
 • #286: Các Trưởng Lão Tử Thiên Tông​
 • #287: Lớn Lên Đẹp Trai Cũng Là Cái
 • #288: Lớn Lên Đẹp Trai Cũng Là Cái
 • #289: Hoa Hiểu Quế Chấp Nhất​
 • #290: Tiểu Kim Sính Uy
 • #291: Đột Phá Cao Giai Huyền Sĩ (1)​
 • #292: Đột Phá Cao Giai Huyền Sĩ (2)
 • #293: Tắm Với Mỹ Nữ (1)​
 • #294: Tắm Với Mỹ Nữ (2)
 • #295: Đùa Giỡn Băng Nhược Thủy (1)​
 • #296: Đùa Giỡn Băng Nhược Thủy (2)
 • #297: Lão Nhân Cưỡi Trâu​
 • #298: Ai Dám Làm Tổn Thương Huynh Đệ
 • #299: Ai Dám Làm Tổn Thương Huynh Đệ
 • #300: Phệ Huyết Ma Đao (1)​
 • #301: Phệ Huyết Ma Đao (2)​
 • #302: Kiểm Kê Điểm Tích Lũy​
 • #303: Bỗng Nhiên Nổi Tiếng (1)​
 • #304: Bỗng Nhiên Nổi Tiếng (2)
 • #305: Khảo Thí Thuộc Tính (1)​
 • #306: Khảo Thí Thuộc Tính (2)
 • #307: Kinh Diễm Tứ Tọa​
 • #308: Thu Đệ Tử (1)​
 • #309: Thu Đệ Tử (2)​
 • #310: Bái Nhập Dược Phong​
 • #311: Trưởng Lão Đời Trước Của Mộc Kỳ
 • #312: Trưởng Lão Đời Trước Của Mộc Kỳ
 • #313: Cút Sang Một Bên Cho Ta​
 • #314: Lai Lịch Của Hoa Hiểu Quế? (1)​
 • #315: Lai Lịch Của Hoa Hiểu Quế? (2)​
 • #316: Gặp Lại Hạ Huyên Huyên
 • #317: Hoàng Tủy Thảo Xuất Hiện (1)​
 • #318: Hoàng Tủy Thảo Xuất Hiện (2)​
 • #319: Chạy Tới Phủ Thành Chủ (1)​
 • #320: Chạy Tới Phủ Thành Chủ (2)​
 • #321: Thiên Âm Phong Châu Dị Động​
 • #322: Hứa Hẹn (1)​
 • #323: Hứa Hẹn (2)​
 • #324: Ám Toán​
 • #325: Ẩn Mộc Quyết Ẩn Huyễn Thất Sát
 • #326: Ẩn Mộc Quyết Ẩn Huyễn Thất Sát
 • #327: Đan Thành​
 • #328: Tẩu Hỏa Nhập Ma? (1)​
 • #329: Tẩu Hỏa Nhập Ma? (2)​
 • #330: Ngộ Nhập Thức Hải​
 • #331: Mai Hoa Mê Tung Trận (1)​
 • #332: Mai Hoa Mê Tung Trận (2)​
 • #333: Bích Tuyền Các​
 • #334: Luyện Chế Băng Hàn Đan (1)​
 • #335: Luyện Chế Băng Hàn Đan (2)
 • #336: Cơ Hồ Tất Cả Nam Nhân Đều
 • #337: Đến Diễm Hỏa Cốc (1)​
 • #338: Đến Diễm Hỏa Cốc (2)​
 • #339: Họa Hỏa Độc​
 • #340: Khu Trừ Hỏa Độc (1)​
 • #341: Khu Trừ Hỏa Độc (2)​
 • #342: Hỏa Độc Luyện Tạng​
 • #343: Ba Nữ Quan Tâm (1)​
 • #344: Ba Nữ Quan Tâm (2)​
 • #345: Sư Đệ Cũng Không Phải Nam Nhân
 • #346: Sư Đệ Cũng Không Phải Nam
 • #347: Sung Quân Diễm Hỏa Cốc​
 • #348: Đánh Chết Hỏa Hồ (1)​
 • #349: Đánh Chết Hỏa Hồ (2)​
 • #350: Hắn Mang Theo Linh Khí Chí Bảo?​
 • #351: Ngẫu Nhiên Lấy Được Hoạt Ban Trúc
 • #352: Ngẫu Nhiên Lấy Được Hoạt Ban
 • #353: Kẻ Tù Tội​
 • #354: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên (1)​
 • #355: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên (2)​
 • #356: Nguyệt Nữ Của Bái Nguyệt Tông
 • #357: Đại Chiến (1)
 • #358: Đại Chiến (2)​
 • #359: Chém Giết Vương Giai​
 • #360: Thử Triều, Núi Lửa Bộc Phát (1)​
 • #361: Thử Triều, Núi Lửa Bộc Phát (2)​
 • #362: Trục Xuất Tông Môn? (1)​
 • #363: Trục Xuất Tông Môn? (2)​
 • #364: Bụng Núi Lửa, Hỏa Huyền Tinh​
 • #365: Tu Luyện Trong Lòng Núi (1)
 • #366: Tu Luyện Trong Lòng Núi (2)​
 • #367: Căn Nguyên Của Núi Lửa​
 • #368: Song Châu Nhập Vào Thức Hải​
 • #369: Tiến Giai Linh Sư (1)​
 • #370: Tiến Giai Linh Sư (2)​
 • #371: Đỉnh Hồn Hiện! (1) ​
 • #372: Đỉnh Hồn Hiện! (2) ​
 • #373: Dược Đỉnh Biến Thái​
 • #374: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Đại
 • #375: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Đại
 • #376: Các Ngươi Quá Xấu Rồi (1) ​
 • #377: Các Ngươi Quá Xấu Rồi (2)​
 • #378: Hỏa Kỳ Lân Rời Đi (1)
 • #379: Hỏa Kỳ Lân Rời Đi (2)​
 • #380: Cổ Tế Thành Đại Tế Điển! ​
 • #381: Lăng Tiếu Kinh Hãi! (1)​
 • #382: Lăng Tiếu Kinh Hãi! (2)​
 • #383: Hỗn Chiến Tranh Đoạt​
 • #384: Tranh Đoạt Cuối Cùng (1)​
 • #385: Tranh Đoạt Cuối Cùng (2)​
 • #386: Phò Mã Tế Ti (1)​
 • #387: Phò Mã Tế Ti (2)​
 • #388: Thống Khổ Phệ Tâm​
 • #389: Quyết Định Sai Lầm? (1)​
 • #390: Quyết Định Sai Lầm? (2)​
 • #391: Nữ Tế Ti Và Phụ Mã (Phụ
 • #392: Thiên Cổ Chi Thể (1)​
 • #393: Thiên Cổ Chi Thể (2)​
 • #394: Tình Cổ Đáng Sợ​
 • #395: Luyện Tạng Đại Thành​
 • #396: Phụ Mã, Ta Sẽ Tắm Rửa Thay
 • #397: Phụ Mã, Ta Sẽ Tắm Rửa Thay
 • #398: Rời Khỏi Thành Cổ Tế (1)​
 • #399: Rời Khỏi Thành Cổ Tế (2)​
 • #400: Huynh Đệ Không Phải Người Keo Kiệt​
 • #401: Con Ruồi Luôn Bức Bản Thiếu Gia
 • #402: Con Ruồi Luôn Bức Bản Thiếu Gia
 • #403: Đối Chiến Linh Sư Cao Giai​
 • #404: Miểu Sát (1)​
 • #405: Miểu Sát (2)​
 • #406: Lão Tổ Lao Gia​
 • #407: Nện Thành Thịt Vụn​
 • #408: Trở Lại Thành Tử Thiên (1)​
 • #409: Trở Lại Thành Tử Thiên (2)​
 • #410: Cát Bối Hân Gặp Phiền Toái
 • #411: Ngươi Nói Ta Không Còn Là Đệ
 • #412: Ngươi Nói Ta Không Còn Là Đệ
 • #413: Kịch Chiến Phủ Thành Chủ (1)​
 • #414: Kịch Chiến Phủ Thành Chủ (2)​
 • #415: Kịch Chiến Phủ Thành Chủ (3)​
 • #416: Hợp Hoan Chi Thuật? (1)​
 • #417: Hợp Hoan Chi Thuật? (2)​
 • #418: Chuyện Kia Thật Có Thể Gia Tốc
 • #419: Chư Trưởng Lão Ngươi Là Ngu Ngốc
 • #420: Chư Trưởng Lão Ngươi Là Ngu Ngốc
 • #421: Ầm Ĩ Trong Dược Phong (1)​
 • #422: Ầm Ĩ Trong Dược Phong (2)​
 • #423: Sư Phụ, Đồ Nhi Trở Lại (1)​
 • #424: Sư Phụ, Đồ Nhi Trở Lại (2)​
 • #425: Khảo Hạch Đệ Tử Chân Truyền​
 • #426: Cũng Không Gì Hơn Cái Này (1)​
 • #427: Cũng Không Gì Hơn Cái Này (2)​
 • #428: Luyện Dược Thành Vũ (1)​
 • #429: Luyện Dược Thành Vũ (2)​
 • #430: Thông Qua Khảo Hạch (1)​
 • #431: Thông Qua Khảo Hạch (2)​
 • #432: Luyện Chế Tứ Phẩm Đan Dược? (1)​
 • #433: Luyện Chế Tứ Phẩm Đan Dược? (2)​
 • #434: Chư Như Thường Điên Cuồng​
 • #435: Tấn Chức Trưởng Lão (1)​
 • #436: Tấn Chức Trưởng Lão (2)​
 • #437: Ta Không Thích Nam Nhân (1)​
 • #438: Ta Không Thích Nam Nhân (2)​
 • #439: Biệt Viện Tĩnh Tu (1)​
 • #440: Biệt Viện Tĩnh Tu (2)​
 • #441: Cầu Đan (1) ​
 • #442: Cầu Đan (2)​
 • #443: Tiểu Hoạt Đầu Này Cũng Quá Tham
 • #444: Bản Nguyên Chi Thuyết (1)
 • #445: Bản Nguyên Chi Thuyết (2)​
 • #446: Điều Kiện Nhập Vương (1)​
 • #447: Điều Kiện Nhập Vương (2)​
 • #448: Bản Thiếu Gia Cũng Không Phải
 • #449: Bản Thiếu Gia Cũng Không Phải Là
 • #450: Bế Quan Tu Luyện​
 • #451: Kinh Thiên Chỉ (1)​
 • #452: Kinh Thiên Chỉ (2)​
 • #453: Xuất Quan! (1)​
 • #454: Xuất Quan! (2)​
 • #455: Điển Tàng Các​
 • #456: Chẳng Lẽ Tông Chủ Là Thủy Tinh?
 • #457: Chẳng Lẽ Tông Chủ Là Thủy Tinh?
 • #458: Khó Nhất Tiêu Thụ Ân Mỹ Nhân​
 • #459: Ca Cũng Không Phải Là Người Tùy
 • #460: Ca Cũng Không Phải Là Người Tùy
 • #461: Này Có Tính Là Bị Cường Hôn
 • #462: Này Có Tính Là Bị Cường Hôn
 • #463: Tặng Nàng Cổ Cầm​
 • #464: Người Kia Chính Là Tiểu Tiếu Của
 • #465: Trước Tông Môn Thi Đấu (1)​
 • #466: Trước Tông Môn Thi Đấu (2)​
 • #467: Mộc Hòe Ban Thưởng (1)​
 • #468: Mộc Hòe Ban Thưởng (2)​
 • #469: Chẳng Lẽ Thanh Kiếm Này Lại Là
 • #470: Tốt Nhất Đều Cưới Hết! (1)​
 • #471: Tốt Nhất Đều Cưới Hết! (2)​
 • #472: Ngươi Không Tư Cách Quyết Chiến Sinh
 • #473: Nhường Ngươi Ba Chiêu (1)​
 • #474: Nhường Ngươi Ba Chiêu (1)​
 • #475: Chiến Thắng​
 • #476: Ta Có Việc Gấp!
 • #477: Trước Thệ Tông Đại Hội (1)​
 • #478: Trước Thệ Tông Đại Hội (2)​
 • #479: Đến Vạn Thú Thành (1)
 • #480: Đến Vạn Thú Thành (2)​
 • #481: Huề Mỹ Dạo Thành​
 • #482: Thập Tam Thái Tử Thái Ly Tông
 • #483: Thập Tam Thái Tử Thái Ly Tông
 • #484: Thế Lực Khắp Nơi​
 • #485: Xuất Phát Vạn Thú Quật
 • #486: La Mỹ Anh Gặp Nạn!
 • #487: Vương Cấp Cũng Chỉ Như Vậy! (1)
 • #488: Vương Cấp Cũng Chỉ Như Vậy! (2)
 • #489: Kim Linh Ưng Tứ Giai
 • #490: Ngũ Thải Hồ Lô Thánh Quả (1)
 • #491: Ngũ Thải Hồ Lô Thánh Quả (2)
 • #492: Tranh Đoạt Thánh Quả Kịch Liệt
 • #493: Ngư Ông Đắc Lợi (1)
 • #494: Ngư Ông Đắc Lợi (2)
 • #495: Sư Tỷ Làm Sao Vậy?
 • #496: Bí Cảnh Trấn Thiên Tông (1)
 • #497: Bí Cảnh Trấn Thiên Tông (2)
 • #498: Ngốc Sư Ưng
 • #499: Chẳng Lẽ Ngươi Đang Lừa Dối Chúng
 • #500: Chẳng Lẽ Ngươi Đang Lừa Dối Chúng
 • #501: Có Tin Ta Giết Sạch Các Ngươi
 • #502: Cương Thi
 • #503: Bổn Thiếu Bị Đánh Lén (1)
 • #504: Bổn Thiếu Bị Đánh Lén (2)
 • #505: Yêu Càng Sâu, Hận Càng Sâu!
 • #506: Vị Đại Thúc Này, Ngươi Là Ai?
 • #507: Vị Đại Thúc Này, Ngươi Là Ai?
 • #508: Mẫu Lang Này Hẳn Là Thích Hợp
 • #509: Tinh Thần Lực Oai
 • #510: Ta Tiêu Diệt Ngươi Trước (1)
 • #511: Ta Tiêu Diệt Ngươi Trước (2)
 • #512: Phản Truy Sát
 • #513: Tử Giao Long Khâu
 • #514: Xung Đột (1)
 • #515: Xung Đột (2)
 • #516: Ngươi Có Thể Đi Chết Đi!
 • #517: Lang Vương Tiến Giai (1)
 • #518: Lang Vương Tiến Giai (2)
 • #519: Sau Này Hai Người Là Nữ Nhân
 • #520: Có Đạo Đức Công Cộng Hay Không
 • #521: Có Đạo Đức Công Cộng Hay Không
 • #522: Chẳng Lẽ Thật Sự Bị Đại Trùng
 • #523: Tinh Anh Tam Tông
 • #524: Sơn Phúc Động Thiên (1)
 • #525: Sơn Phúc Động Thiên (2)
 • #526: Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch (1)
 • #527: Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch (2)
 • #528: Hàn Nhũ Thánh Hoa (1)
 • #529: Hàn Nhũ Thánh Hoa (2)
 • #530: Hôm Nay Ta Cho Phép Ngươi Ăn
 • #531: Trước Chủ Điện (1)
 • #532: Trước Chủ Điện (2)
 • #533: La Bá Hưng Hung Ác (1)
 • #534: La Bá Hưng Hung Ác (2)
 • #535: Linh Khí Ẩn Xà Kiếm
 • #536: Lăng Tiếu Cường Thế (1)
 • #537: Lăng Tiếu Cường Thế (2)
 • #538: Lâu Các Bảo Tàng (1)
 • #539: Lâu Các Bảo Tàng (2)
 • #540: Địa Hoàng Giai Khôi Lỗi
 • #541: Hủy Diệt Khôi Lỗi (1)
 • #542: Hủy Diệt Khôi Lỗi (2)
 • #543: Tranh Đoạt (1)
 • #544: Tranh Đoạt (2)
 • #545: Lúc Này Thật Là Bị Lừa Thảm
 • #546: Ngươi Muốn Giết Hắn Liền Giết Ta
 • #547: Ngươi Muốn Giết Hắn Liền Giết Ta
 • #548: Ma Biến (1)
 • #549: Ma Biến (2)
 • #550: Tàn Sát (1)
 • #551: Tàn Sát (2)
 • #552: Ma Vương Sinh Thiên Địa Biến
 • #553: Thiên Tinh Vẫn! (1)
 • #554: Thiên Tinh Vẫn! (2)
 • #555: Kiếp Này Tất Diệt Trọng Kiếm Môn!
 • #556: Kiếp Này Tất Diệt Trọng Kiếm Môn!
 • #557: Tiếu, Ngươi Còn Nhớ Rõ Ta Sao?
 • #558: Tiếu, Ngươi Còn Nhớ Rõ Ta Sao?
 • #559: Ma Đế?
 • #560: Người Hầu Đế Giai (1)
 • #561: Người Hầu Đế Giai (2)
 • #562: Mộ Trủng (1)
 • #563: Mộ Trủng (2)
 • #564: Thành Vương
 • #565: Cao Cấp Linh Khí (1)
 • #566: Cao Cấp Linh Khí (2)
 • #567: Uy Lực Của Trảm Nguyệt! (1)
 • #568: Uy Lực Của Trảm Nguyệt! (2)
 • #569: Trở Lại Vạn Thú Thành (1)
 • #570: Trở Lại Vạn Thú Thành (2)
 • #571: Tùy Tiện Vừa Đứng Đều Có Mỹ
 • #572: Lữ Phủ (1)
 • #573: Lữ Phủ (2)
 • #574: Đường Đi Bị Ngăn Trở (1)
 • #575: Đường Đi Bị Ngăn Trở (2)
 • #576: Kim Long Diệu Thế (1)
 • #577: Kim Long Diệu Thế (2)
 • #578: Kịch Chiến
 • #579: Trốn Chạy (1)
 • #580: Trốn Chạy (2)
 • #581: Cổ Hoàng Thần Công (1)
 • #582: Cổ Hoàng Thần Công (2)
 • #583: Bị Buộc Đám Hỏi (1)
 • #584: Bị Buộc Đám Hỏi (2)
 • #585: Hư Hỏa Bay Lên
 • #586: Cứu Viện (1)
 • #587: Cứu Viện (2)
 • #588: Hoàng Giai Đại Chiến (1)
 • #589: Hoàng Giai Đại Chiến (2)
 • #590: Diễn Trò Đánh Lén (1)
 • #591: Diễn Trò Đánh Lén (2)
 • #592: Hoàng Gia Nhị Lão Khó Khăn
 • #593: Toàn Bộ Là Của Ta! (1)
 • #594: Toàn Bộ Là Của Ta! (2)
 • #595: Cảm Giác Bạo Mãn! (1)
 • #596: Cảm Giác Bạo Mãn! (2)
 • #597: Tàn Đồ Chi Bí (1)
 • #598: Tàn Đồ Chi Bí (2)
 • #599: Nam Thiên Thành (1)
 • #600: Nam Thiên Thành (2)
 • #601: Thật Là Một Cái Tử Pha Ly
 • #602: Ngươi Trời Sinh Mệnh Phạm Đào Hoa
 • #603: Ngươi Trời Sinh Mệnh Phạm Đào Hoa
 • #604: Đấu Giá Dưỡng Thần Thảo! (1)
 • #605: Đấu Giá Dưỡng Thần Thảo! (2)
 • #606: Thất Giai Giao Long Tinh Huyết (1)
 • #607: Thất Giai Giao Long Tinh Huyết (2)
 • #608: Ta Chỉ Không Muốn Bị Cưỡng Bức
 • #609: Thật Lớn Thật Mềm A! (1)
 • #610: Thật Lớn Thật Mềm A! (2)
 • #611: Phản Đánh Cướp (1)
 • #612: Phản Đánh Cướp (2)
 • #613: Đấu Hỏa (1)
 • #614: Đấu Hỏa (2)
 • #615: Chỉ Là Nhất Thời Thất Thủ
 • #616: Lão Phu Thu Ngươi Làm Đồ Đệ
 • #617: Lão Phu Thu Ngươi Làm Đồ Đệ
 • #618: Luyện Hóa Tinh Huyết Lĩnh Ngộ Thần
 • #619: Luyện Hóa Tinh Huyết Lĩnh Ngộ Thần
 • #620: Đại Giang Nguy Cơ
 • #621: Cửu Đầu Long Xà (1)
 • #622: Cửu Đầu Long Xà (2)
 • #623: Đáy Sông Tầm Bảo (1)
 • #624: Đáy Sông Tầm Bảo (2)
 • #625: Vạn Năm Huyết San Hô (1)
 • #626: Vạn Năm Huyết San Hô (2)
 • #627: Tiến Giai Giao Long (1)
 • #628: Tiến Giai Giao Long (2)
 • #629: Khiến Cho Oanh Động
 • #630: Giết Bọn Họ Cho Ta! (1)
 • #631: Giết Bọn Họ Cho Ta! (2)
 • #632: Giao Long Chi Uy (1)
 • #633: Giao Long Chi Uy (2)
 • #634: Ngắm Cảnh Ngộ Đạo (1)
 • #635: Ngắm Cảnh Ngộ Đạo (2)
 • #636: Coi Chừng Ta Thực Dâm Cho Ngươi
 • #637: Cùng Mỹ Nhân Đi Dạo (1)
 • #638: Cùng Mỹ Nhân Đi Dạo (2)
 • #639: Đối Phó Tiểu Nhân Vật (1)
 • #640: Đối Phó Tiểu Nhân Vật (2)
 • #641: Nam Hoang Chư Thế Lực
 • #642: Thiết Lặc Bộ Lạc Thiết Lặc Vương
 • #643: Thiết Lặc Bộ Lạc Thiết Lặc Vương
 • #644: Thật Khiến Hắc Diệu Bội Phục (1)
 • #645: Thật Khiến Hắc Diệu Bội Phục (2)
 • #646: Dược Đỉnh Tầng Thứ Hai
 • #647: Luyện Lấy Luyện Lấy Liền Phát Nổ
 • #648: Luyện Lấy Luyện Lấy Liền Phát Nổ
 • #649: Khẩn Cầu Của Thiết Lặc Vương (1)
 • #650: Khẩn Cầu Của Thiết Lặc Vương (2)
 • #651: Đây Là Có Chuyện Gì?
 • #652: Đến Thần Đạo Thành (1)
 • #653: Đến Thần Đạo Thành (2)
 • #654: Kỳ Nhân Dị Sĩ (1)
 • #655: Kỳ Nhân Dị Sĩ (2)
 • #656: Thiên Diện Thư Sinh?
 • #657: Bản Thiếu Gia Thật Sự Rất Thuần
 • #658: Bản Thiếu Gia Thật Sự Rất Thuần
 • #659: Từ Nay Về Sau Ngươi Nhiều Thêm
 • #660: Từ Nay Về Sau Ngươi Nhiều Thêm
 • #661: Tiến Đến Cổ Thành
 • #662: Phu Quân Ngươi Không Gì Không Làm
 • #663: Phu Quân Ngươi Không Gì Không Làm
 • #664: Khiến Nàng An Tâm Đột Phá Hoàng
 • #665: Khiến Nàng An Tâm Đột Phá Hoàng
 • #666: Song Song Tiến Giai (1)
 • #667: Song Song Tiến Giai (2)
 • #668: Ta Lại Tăng Cho Ngươi Thêm Một
 • #669: Ta Không Vội (1)
 • #670: Ta Không Vội (2)
 • #671: Ta Chính Là Lăng Tiếu (1)
 • #672: Ta Chính Là Lăng Tiếu (2)
 • #673: Cả Đời Phụng Ta Làm Chủ Được
 • #674: Phá Huyễn Dược Thủy Lục Nhãn Đồng
 • #675: Phá Huyễn Dược Thủy Lục Nhãn Đồng
 • #676: Oan Hồn Cổ Thành (1)
 • #677: Oan Hồn Cổ Thành (2)
 • #678: Diệt Oan Hồn
 • #679: Thiên Hỏa Dương Oai (1)
 • #680: Thiên Hỏa Dương Oai (2)
 • #681: Chiến Thiên Tôn Diệt Hỏa Loan (1)
 • #682: Chiến Thiên Tôn Diệt Hỏa Loan (2)
 • #683: Thiên Đỉnh Thần Đỉnh? (1)
 • #684: Thiên Đỉnh Thần Đỉnh? (2)
 • #685: Lão Ẩu Đáng Sợ!
 • #686: Kim Tàm Cổ (1)
 • #687: Kim Tàm Cổ (2)
 • #688: Lại Lấy Được Thiên Đỉnh (1)
 • #689: Lại Lấy Được Thiên Đỉnh (2)
 • #690: Trọng Kiến Cổ Thành?
 • #691: Huyết Mạch Dị Biến (1)
 • #692: Huyết Mạch Dị Biến (2)
 • #693: Mưu Kế (1)
 • #694: Mưu Kế (2)
 • #695: Địa Bàn Đường Gia (1)
 • #696: Địa Bàn Đường Gia (2)
 • #697: Đại Thúc Chơi Đùa Đi Xa Một
 • #698: Thật Sự Là Đủ Xảo (1)
 • #699: Thật Sự Là Đủ Xảo (2)
 • #700: Đối Thị
 • #701: Công Bố Thân Phận (1)
 • #702: Công Bố Thân Phận (2)
 • #703: Hình Như Còn Lớn Hơn Một Chút
 • #704: Hình Như Còn Lớn Hơn Một Chút
 • #705: Đường Lão Gia Tử
 • #706: Ca Gặp Sét Đánh (1)
 • #707: Ca Gặp Sét Đánh (2)
 • #708: Bổn Thiếu Oanh Không Chết
 • #709: Nó Cũng Có Thể Tiến Giai? (1)
 • #710: Nó Cũng Có Thể Tiến Giai? (2)
 • #711: Chẳng Lẽ Gặp Sét Đánh Còn Có
 • #712: Chúng Ta Hẳn Nên Kính Già Yêu
 • #713: Chúng Ta Hẳn Nên Kính Già Yêu
 • #714: Tân Băng Hỏa Kiếm
 • #715: Đường Lão Gia Tử Ngộ Đạo (1)
 • #716: Đường Lão Gia Tử Ngộ Đạo (2)
 • #717: Cầm Thú, Buông Biểu Muội!
 • #718: Chẳng Lẽ Ngươi Trúng Ý Biểu Ca
 • #719: Chẳng Lẽ Ngươi Trúng Ý Biểu Ca
 • #720: Tân Gia Khí Thiếu
 • #721: Trùng Tố Kinh Mạch
 • #722: Vi Sư Đều Làm Chủ Cho Ngươi
 • #723: Vi Sư Đều Làm Chủ Cho Ngươi
 • #724: Xông Vào Tân Gia
 • #725: Ta Thật Chán Ghét Người Khác Ở
 • #726: Ta Thật Chán Ghét Người Khác Ở
 • #727: Thực Lực Lăng Tiếu
 • #728: Ta Chỉ Là Một Người Hầu Của
 • #729: Ta Chỉ Là Một Người Hầu Của
 • #730: Bằng Không Lão Tử Trục Xuất Ngươi
 • #731: Bằng Không Lão Tử Trục Xuất Ngươi
 • #732: Trở Lại Cổ Thành
 • #733: Kinh Hiện Hạt U Hỏa (1)
 • #734: Kinh Hiện Hạt U Hỏa (2)
 • #735: Hồi Tông Môn
 • #736: Tử Thiên Tông Chi Biến (1)
 • #737: Tử Thiên Tông Chi Biến (2)
 • #738: Tranh Chấp
 • #739: Trọng Kiếm Môn La Bá Thiên (1)
 • #740: Trọng Kiếm Môn La Bá Thiên (2)
 • #741: La Bá Thiên Hung Hăng Càn Quấy
 • #742: La Bá Thiên Hung Hăng Càn Quấy
 • #743: Ai Dám Động Đến Sư Phụ Ta,
 • #744: Ai Dám Động Đến Sư Phụ Ta,
 • #745: Kinh Ngạc
 • #746: Ngươi Lại Đây Nhận Lấy Cái Chết!
 • #747: Ác Chiến (1)
 • #748: Ác Chiến (2)
 • #749: La Bá Thiên Vẫn (1)
 • #750: La Bá Thiên Vẫn (2)
 • #751: Vân Tiểu Thư Xin Tự Trọng (1)
 • #752: Vân Tiểu Thư Xin Tự Trọng (2)
 • #753: Tìm Đồ Tôn Bảo Bối Cho Ngài
 • #754: Sau Khi Mây Mưa (1)
 • #755: Sau Khi Mây Mưa (2)
 • #756: Bất Phẫn Của Lăng Tiếu (1)
 • #757: Bất Phẫn Của Lăng Tiếu (2)
 • #758: Lời Khuyên (1)
 • #759: Lời Khuyên (2)
 • #760: Lão Đại Ngươi Là Ngũ Phẩm Luyện
 • #761: Ta Muốn Còn Không Được Sao? (1)
 • #762: Ta Muốn Còn Không Được Sao? (2)
 • #763: Ngươi Cái Tử Pha Ly Này (1)
 • #764: Ngươi Cái Tử Pha Ly Này (2)
 • #765: Mộng Kỳ, Gả Cho Ta Đi! (1)
 • #766: Mộng Kỳ, Gả Cho Ta Đi! (2)
 • #767: Thời Điểm Làm Chuyện Xấu Nhỏ Giọng
 • #768: Chinh Phục Vân Mộng Kỳ (1)
 • #769: Chinh Phục Vân Mộng Kỳ (2)
 • #770: Binh Tới Dưới Thành (1)
 • #771: Binh Tới Dưới Thành (2)
 • #772: Tử Vong Quỷ Dị (1)
 • #773: Tử Vong Quỷ Dị (2)
 • #774: Tên Này Bị Thiểu Não Hay Là
 • #775: Thu Hoạch Phong Ngoa (1)
 • #776: Thu Hoạch Phong Ngoa (2)
 • #777: Chẳng Lẽ Gia Hỏa Này Là Một
 • #778: Chẳng Lẽ Gia Hỏa Này Là Một
 • #779: Nam Nhân Ghê Tởm Cút Cho Ta!
 • #780: Nam Nhân Ghê Tởm Cút Cho Ta!
 • #781: Hàng Lâm Trọng Thành (1)
 • #782: Hàng Lâm Trọng Thành (2)
 • #783: Cắt Đứt Cái Chân Thối Thứ Ba
 • #784: Tiểu Phương Thế Giới Của Tàn Báo
 • #785: Tiểu Phương Thế Giới Của Tàn Báo
 • #786: Vô Cực Vân Phách! (1)
 • #787: Vô Cực Vân Phách! (2)
 • #788: Lão Gia Hỏa, Ngươi Không Được! (1)
 • #789: Lão Gia Hỏa, Ngươi Không Được! (2)
 • #790: Muốn Chiến Liền Chiến
 • #791: Thần Lực Nhất Kích (1)
 • #792: Thần Lực Nhất Kích (2)
 • #793: Cường Hành Thu Đồ Đệ (1)
 • #794: Cường Hành Thu Đồ Đệ (2)
 • #795: Trọng Kiếm Môn Diệt Vong (1)
 • #796: Trọng Kiếm Môn Diệt Vong (2)
 • #797: Chiến Hậu
 • #798: Trưởng Thành Nhưng Không Cho Phép Ngươi
 • #799: Trưởng Thành Nhưng Không Cho Phép Ngươi
 • #800: Nhi Tử Của Ta Gọi Là Phượng
 • #801: Nhi Tử Của Ta Gọi Là Phượng
 • #802: Khổ Tâm Của Đại Tế Ti (1)
 • #803: Khổ Tâm Của Đại Tế Ti (2)
 • #804: Cổ Tộc Vương
 • #805: Thân Thể Kim Cổ (1)
 • #806: Thân Thể Kim Cổ (2)
 • #807: Nhất Chỉ Phá Thiên (1)
 • #808: Nhất Chỉ Phá Thiên (2)
 • #809: Tiểu Ma Vương (1)
 • #810: Tiểu Ma Vương (2)
 • #811: Nam Nhi Khóc!
 • #812: Hôm Nay Ta Sẽ Nói Cho Ngươi
 • #813: Hôm Nay Ta Sẽ Nói Cho Ngươi
 • #814: Tiểu Long Đánh Ngã Lão Đầu Này
 • #815: Tiểu Long Đánh Ngã Lão Đầu Này
 • #816: Nguy Cơ Của Lăng Gia
 • #817: Vứt Bỏ Lời Hứa (1)
 • #818: Vứt Bỏ Lời Hứa (2)
 • #819: Cường Đoạt (1)
 • #820: Cường Đoạt (2)
 • #821: Làm Chó Của Nhà Ta Đều Ngại
 • #822: Làm Chó Của Nhà Ta Đều Ngại
 • #823: Lưu Cuồng Cường Nhát Gan (1)
 • #824: Lưu Cuồng Cường Nhát Gan (2)
 • #825: Có Tôn Tử Liền Không Cần Nhi
 • #826: Có Phải Hay Không Bị Bản Thiếu
 • #827: Có Phải Hay Không Bị Bản Thiếu
 • #828: Chẳng Lẽ Các Ngươi Không Cảm Thấy
 • #829: Chẳng Lẽ Các Ngươi Không Cảm Thấy
 • #830: Tề Tập Tiến Giai (1)
 • #831: Tề Tập Tiến Giai (2)
 • #832: Tiên Thiên Đan Cùng Hồ Lô Thánh
 • #833: Thề Chết Theo Thiếu Gia (1)
 • #834: Thề Chết Theo Thiếu Gia (2)
 • #835: Tỷ Tỷ Không Nên A (1)
 • #836: Tỷ Tỷ Không Nên A (2)
 • #837: Thất Giai Hoàng Dực Đường Lang (1)
 • #838: Thất Giai Hoàng Dực Đường Lang (2)
 • #839: Kim Linh Quả
 • #840: Ngụy Khô Thảo, Ngụy Thảo Xà (1)
 • #841: Ngụy Khô Thảo, Ngụy Thảo Xà (2)
 • #842: Hóa Hình Linh Thú (1)
 • #843: Hóa Hình Linh Thú (2)
 • #844: Địa Bàn Của Kỳ Lân (1)
 • #845: Địa Bàn Của Kỳ Lân (2)
 • #846: Gặp Lại Bại Gia Tử
 • #847: Bản Thiếu Gia Kính Già Yêu Trẻ
 • #848: Bản Thiếu Gia Kính Già Yêu Trẻ
 • #849: Thu Phục Bạch Hồ (1)
 • #850: Thu Phục Bạch Hồ (2)
 • #851: Mọi Người Kinh Hãi (1)
 • #852: Mọi Người Kinh Hãi (2)
 • #853: Trên Tử Thiên Tông
 • #854: Phu Quân Ôm Thiếp Trở Về Phòng
 • #855: Phu Quân Ôm Thiếp Trở Về Phòng
 • #856: Huyết Ma Vực (1)
 • #857: Huyết Ma Vực (2)
 • #858: Phiền Toái (1)
 • #859: Phiền Toái (2)
 • #860: Đại Chiến Bắt Đầu
 • #861: Ác Chiến (1)
 • #862: Ác Chiến (2)
 • #863: Nam Nhân Vô Tình (1)
 • #864: Nam Nhân Vô Tình (2)
 • #865: Người Trẻ Tuổi Rất Có Nghề A
 • #866: Người Trẻ Tuổi Rất Có Nghề A
 • #867: Thế Lực Ở Trung Vực
 • #868: Vậy Nó Bây Giờ Là Của Ngươi
 • #869: Vậy Nó Bây Giờ Là Của Ngươi
 • #870: Ca Con Mẹ Nó Thật Là Một
 • #871: Ca Con Mẹ Nó Thật Là Một
 • #872: Diệp Thủy Thanh Gặp Rủi Ro (1)
 • #873: Diệp Thủy Thanh Gặp Rủi Ro (2)
 • #874: Giận Dữ Mắng Mỏ Diệp Thủy Thanh
 • #875: Giận Dữ Mắng Mỏ Diệp Thủy Thanh
 • #876: Ma Giáp Báo
 • #877: Hỗn Chiến (1)
 • #878: Hỗn Chiến (2)
 • #879: Ma Hoàng Hoa Tới Tay (1)
 • #880: Ma Hoàng Hoa Tới Tay (2)
 • #881: Huyết Phong Ưng
 • #882: Vừa Vào Trung Vực (1)
 • #883: Vừa Vào Trung Vực (2)
 • #884: Lão Đại Muốn Làm Giặc Cỏ
 • #885: Chạy Tới Diệp Gia Thành (1)
 • #886: Chạy Tới Diệp Gia Thành (2)
 • #887: Phiền Toái Của Diệp Gia
 • #888: Thiếu Gia Nhà Ta Gọi Là Lăng
 • #889: Thiếu Gia Nhà Ta Gọi Là Lăng
 • #890: Bằng Hữu Của Ngươi Có Thể Đã
 • #891: Bằng Hữu Của Ngươi Có Thể Đã Chết
 • #892: Ma Môn Phân Chi
 • #893: Lăng Tiếu, Ta Muốn Cùng Ngươi Quyết
 • #894: Lăng Tiếu, Ta Muốn Cùng Ngươi Quyết
 • #895: Bại Ngươi, Ta Chỉ Cần Một Chiêu
 • #896: Bại Ngươi, Ta Chỉ Cần Một Chiêu
 • #897: Lấy Cước Ngự Đao (1)
 • #898: Lấy Cước Ngự Đao (2)
 • #899: Sau Này Sẽ Là Người Của Ngươi
 • #900: Sau Này Sẽ Là Người Của Ngươi
 • #901: Diệp Gia Chi Nguy
 • #902: Lão Đại Ta Cũng Không Thể Đánh
 • #903: Lão Đại Ta Cũng Không Thể Đánh
 • #904: Đại Ca, Ngươi Thu Ta Đi (1)
 • #905: Đại Ca, Ngươi Thu Ta Đi (2)
 • #906: Phục Dụng Ma Hoàng Hoa (1)
 • #907: Phục Dụng Ma Hoàng Hoa (2)
 • #908: Người Phong Gia Lớn Lối
 • #909: Hoàng Cốt Đan (1)
 • #910: Hoàng Cốt Đan (2)
 • #911: Tà Đế (1)
 • #912: Tà Đế (2)
 • #913: Sự Cố (1)
 • #914: Sự Cố (2)
 • #915: Ác Phụ
 • #916: Phong Gia Tộc Bội (1)
 • #917: Phong Gia Tộc Bội (2)
 • #918: Truyền Thuyết (1)
 • #919: Truyền Thuyết (2)
 • #920: Tàn Báo Thành Đế (1)
 • #921: Tàn Báo Thành Đế (2)
 • #922: Phong Gia
 • #923: Cũng Bất Quá Như Thế Mà Thôi
 • #924: Cũng Bất Quá Như Thế Mà Thôi
 • #925: Khinh Người Quá Đáng (1)
 • #926: Khinh Người Quá Đáng (2)
 • #927: Khinh Người Quá Đáng (3)
 • #928: Khinh Người Quá Đáng (4)
 • #929: Phong Gia Tam Lão
 • #930: Chẳng Lẽ Cô Cô Cùng Hắn Có
 • #931: Chẳng Lẽ Cô Cô Cùng Hắn Có
 • #932: Nguyên Nhân (1)
 • #933: Nguyên Nhân (2)
 • #934: Ta Nhớ Kỹ Ngươi! (1)
 • #935: Ta Nhớ Kỹ Ngươi! (2)
 • #936: Gặp Lại Thần Côn
 • #937: Lấy Được Tử Mẫu Song Kiếm (1)
 • #938: Lấy Được Tử Mẫu Song Kiếm (2)
 • #939: Bát Diệp Hỏa Liên Tọa (1)
 • #940: Bát Diệp Hỏa Liên Tọa (2)
 • #941: Di Vật Của Phần Thiên Đại Đế
 • #942: Di Vật Của Phần Thiên Đại Đế
 • #943: Giết Người Phát Tiết
 • #944: Tà Đế Lại Xuất Hiện (1)
 • #945: Tà Đế Lại Xuất Hiện (2)
 • #946: Đồ Đệ Nhưng Là Rất Thuần Khiết,
 • #947: Đồ Đệ Nhưng Là Rất Thuần Khiết,
 • #948: Giai Đoạn Thứ Hai "khống Hồn" (1)
 • #949: Giai Đoạn Thứ Hai "khống Hồn" (2)
 • #950: Khống Hồn Ảo Diệu
 • #951: Độc Tôn Tà Vương Thần Công (1)
 • #952: Độc Tôn Tà Vương Thần Công (2)
 • #953: Bí Văn Cảnh Giới
 • #954: Quân Sư An Bài (1)
 • #955: Quân Sư An Bài (2)
 • #956: Chia Tay
 • #957: Sơ Lâm Minh Thành (1)
 • #958: Sơ Lâm Minh Thành (2)
 • #959: Sơ Cấp Tinh Thần Khế Ước Chú
 • #960: Thủ Đoạn Tàn Báo (1)
 • #961: Thủ Đoạn Tàn Báo (2)
 • #962: Chiểu Trạch Sâm Lâm
 • #963: Độc Sư Phượng Tiêm Vận (1)
 • #964: Độc Sư Phượng Tiêm Vận (2)
 • #965: Thiên Tôn Rất Mạnh Sao?
 • #966: Ác Chiến
 • #967: Cổ Độc Hoàng Giai Siêu Cường (1)
 • #968: Cổ Độc Hoàng Giai Siêu Cường (2)
 • #969: Khốn Ma Trận Thất Giai
 • #970: Quỷ Ngạ Khủng Bố (1)
 • #971: Quỷ Ngạ Khủng Bố (2)
 • #972: Liệt Viêm Hổ Chiến Quỷ Ngạ
 • #973: Quá Khứ Tàn Báo (1)
 • #974: Quá Khứ Tàn Báo (2)
 • #975: Cao Thủ Hắc Ma Môn
 • #976: Tĩnh Tu (1)
 • #977: Tĩnh Tu (2)
 • #978: Trọng Quyền Oai
 • #979: Chữa Trị Tinh Thần
 • #980: Tình Thủ Túc Cũng Chỉ Đến Vậy
 • #981: Tình Thủ Túc Cũng Chỉ Đến Vậy
 • #982: Đi Theo Thiếu Gia Cùng Gầy Dựng
 • #983: Hoàng Bảng Thủy Nguyên (1)
 • #984: Hoàng Bảng Thủy Nguyên (2)
 • #985: Phong Cách Đăng Tràng
 • #986: Kết Cục Tiện Miệng
 • #987: Bắt Đầu Hoàng Bảng Chi Tranh (1)
 • #988: Bắt Đầu Hoàng Bảng Chi Tranh (2)
 • #989: Quả Nhiên Làm Bổn Thiếu Xấu Hổ
 • #990: Ta Bị Hù Dọa Đó!
 • #991: Ta Bị Hù Dọa Đó! 2
 • #992: Thật Vô Sỉ!
 • #993: Bổn Thiếu Kiên Quyết Không Muốn Làm
 • #994: Bổn Thiếu Kiên Quyết Không Muốn Làm
 • #995: Bảy Đại Hoàng Giả
 • #996: Ngoan Nhân Quan Hùng
 • #997: Gãy Chân
 • #998: Gãy Chân 2
 • #999: Hành Hạ Đến Chết
 • #1000: Trận Đấu Top 10
 • #1001: Mị Lực Bổn Thiếu Chẳng Lẽ Lại
 • #1002: Mị Lực Bổn Thiếu Chẳng Lẽ Lại
 • #1003: Ta Là Lão Đại Của Hắn
 • #1004: Ngay Phế Vật Cũng Không Bằng (1)
 • #1005: Ngay Phế Vật Cũng Không Bằng (2)
 • #1006: Hương Vị Thật Kém
 • #1007: Truy Mao Tiễn Nỗ
 • #1008: Lão Gia Hỏa Này Không Phải Là
 • #1009: Lão Gia Hỏa Này Không Phải Là đang truy lùng Bổn Thiếu?
 • #1010: Cự Tuyệt
 • #1011: Các Thế Lực Lớn Đã Đến (1)
 • #1012: Các Thế Lực Lớn Đã Đến (2)
 • #1013: Chư Nữ Diệu Thành
 • #1014: Tiến Chiến Loạn Uyên
 • #1015: Ta Thu Mạng Của Hắn (1)
 • #1016: Ta Thu Mạng Của Hắn (2)
 • #1017: Đối Chiến Hỏa Phong
 • #1018: Hắn Chính Là Phu Quân Của Ta!
 • #1019: Hắn Chính Là Phu Quân Của Ta!
 • #1020: Thật Là Một Kẻ Khoe Khoang
 • #1021: Huyết Tinh Ma Thụ
 • #1022: Cực Phẩm Huyết Tinh (1)
 • #1023: Cực Phẩm Huyết Tinh (2)
 • #1024: Băng Hỏa Kiếm Tiến Giai (1)
 • #1025: Băng Hỏa Kiếm Tiến Giai (2)
 • #1026: Đế Đan
 • #1027: Hấp Thu Tàn Hồn Nửa Bước Huyền
 • #1028: Hấp Thu Tàn Hồn Nửa Bước Huyền
 • #1029: Nộ Sát! (1)
 • #1030: Nộ Sát! (2)
 • #1031: Tiếng Trống
 • #1032: Tiếng Trống 2
 • #1033: Khống Chế Hai Sư Huynh Đệ
 • #1034:
 • #1035: Cảm Giác Này Thật Là Không Tệ
 • #1036: Tình Tình
 • #1037: Tình Tình 2
 • #1038: Leo Núi Này Thật Mệt Mỏi
 • #1039:
 • #1040: Thôn Phệ Hắc Động
 • #1041: Bên Trong Động
 • #1042: Bên Trong Động 2
 • #1043: Lá Bài Tẩy Của Riêng Mình
 • #1044:
 • #1045: Nguy Cơ
 • #1046: Nguy Cơ 2
 • #1047: Tử Thương Thảm Trọng
 • #1048: Trấn Thiên Cổ, Long Tàng
 • #1049: Trấn Thiên Cổ, Long Tàng 2
 • #1050: Đại Thu Hoạch
 • #1051: Đại Thu Hoạch 2
 • #1052: Luyện Hóa Đế Giai Tàn Hồn!
 • #1053:
 • #1054: Tiền Căn Của Thần Công
 • #1055: Thực Lực Đại Trướng (1)
 • #1056: Thực Lực Đại Trướng (2)
 • #1057: Phách Long Hàng Thế (1)
 • #1058: Phách Long Hàng Thế (2)
 • #1059: Diệp Vân Phong Lâm Nguy
 • #1060: Liều Chết Chiến Một Trận
 • #1061: Đuổi Tới Kịp Thời (1)
 • #1062: Đuổi Tới Kịp Thời (2)
 • #1063: Thực Lực Của Thác Bạt Nguyên
 • #1064: Đánh Bại Thác Bạt Nguyên (1)
 • #1065: Đánh Bại Thác Bạt Nguyên (2)
 • #1066: Linh Hồn Xuất Khiếu
 • #1067: Mở Rộng Thức Hải (1)
 • #1068: Mở Rộng Thức Hải (2)
 • #1069: Cuộc Chiến Số Mệnh
 • #1070: Lăng Tiếu Chiến Viên Chiến Thiên
 • #1071: Kích Đấu (1)
 • #1072: Kích Đấu (2)
 • #1073: Thế Và Lực Ngang Nhau
 • #1074: Phá Thiên Diệt Địa, Phách Long Tê
 • #1075: Muốn Giết Phu Quân Của Ta Có
 • #1076: Muốn Giết Phu Quân Của Ta Có
 • #1077: Ngươi Vừa Ý Bản Thiếu Gia?
 • #1078: Vỗ Tay Ước Định (1)
 • #1079: Vỗ Tay Ước Định (2)
 • #1080: Bất Tử Chi Tâm
 • #1081: Lão Đại Nhất Định Phải Áp Trục
 • #1082: Lão Đại Nhất Định Phải Áp Trục
 • #1083: Đế Đan Của Ta Chỉ Có Như
 • #1084: Đế Cấp Quỳ
 • #1085: Đế Cấp Quỳ 2
 • #1086: Ân Của Tà Đế
 • #1087: Tiến Vào
 • #1088: Minh Ngộ Trì, Ngộ Đạo Kỳ Hoa
 • #1089: Minh Ngộ Trì, Ngộ Đạo Kỳ Hoa
 • #1090: Thế Giới Chi Lực
 • #1091: Dùng Một Địch Hai
 • #1092: Dùng Một Địch Hai 2
 • #1093: Kích Sát
 • #1094: Làm Bản Thiếu Gia Phát Bực, Ta
 • #1095: Thực Sự Ta Rất Mẫu Mực
 • #1096: Ngươi Thấy Ta Có Đẹp Hay Không
 • #1097: Ngươi Thấy Ta Có Đẹp Hay Không
 • #1098: Người Nọ Là Lừa Đảo
 • #1099: Lê Tuyết Chi Nguy
 • #1100: Lê Tuyết Chi Nguy 2
 • #1101: Nguyện Cùng Sư Muội Phục Thị Ngươi!
 • #1102: Nguyện Cùng Sư Muội Phục Thị Ngươi!
 • #1103: Dùng Thân Cảm Ngộ
 • #1104: Lĩnh Ngộ Thế Giới Chi Lực
 • #1105: Lĩnh Ngộ Thế Giới Chi Lực (2)
 • #1106: Cuối Cùng Cũng Đột Phá!
 • #1107: Cuối Cùng Cũng Đột Phá! 2
 • #1108: Khiêu Chiến Ba Gã Bán Đế!
 • #1109: Tặng Vị Trí Đoàn Trưởng Cho Ngươi
 • #1110: Tặng Vị Trí Đoàn Trưởng Cho Ngươi
 • #1111: Ca Chỉ Là Một Truyền Thuyết!
 • #1112: Lại Thu Người Hầu Đế Giai
 • #1113:
 • #1114: Tề Đồng (1)
 • #1115: Tề Đồng (2)
 • #1116: Đan Minh Đan Hội Đại Bỉ
 • #1117: Vừa Đến Cốc Gia
 • #1118: Vừa Đến Cốc Gia 2
 • #1119: Việc Này Lão Đại Thay Ngươi Làm
 • #1120: Việc Này Lão Đại Thay Ngươi Làm
 • #1121: Ta Có Gì Phải Sợ!
 • #1122: Toàn Lực Đánh Một Trận!
 • #1123: Toàn Lực Đánh Một Trận! 2
 • #1124: Ta Bồi Các Ngươi Một Mạng!
 • #1125: Người Ngoại Đạo?
 • #1126: Người Ngoại Đạo? 2
 • #1127: Ăn Gian?
 • #1128: Ăn Gian? 2
 • #1129: Trọng Luyện
 • #1130: Lăng Đại Sư Báo Phục! (1)
 • #1131: Lăng Đại Sư Báo Phục! (2)
 • #1132: Bạch Nhãn Lang Tề Đồng
 • #1133: Bạch Nhãn Lang Tề Đồng 2
 • #1134: Không Nói Lão Tử Để Cho Ngươi
 • #1135: Không Nói Lão Tử Để Cho Ngươi
 • #1136: Tiểu Gia Hỏa, Bổn Thần Cự Tuyệt
 • #1137: Thiên Địa Dị Tượng Tiến Giai Thất
 • #1138: Thiên Địa Dị Tượng Tiến Giai Thất
 • #1139: Cho Rằng Bản Thiếu Gia Là Khai
 • #1140: Cho Rằng Bản Thiếu Gia Là Khai
 • #1141: Ta Liền Giáo Huấn Hắn Một Chút
 • #1142: Chúng Ta Phải Lấy Đức Phục Người
 • #1143: Chúng Ta Phải Lấy Đức Phục Người
 • #1144: Ta Cũng Không Cần Bị Khi Phụ
 • #1145: Ta Cũng Không Cần Bị Khi Phụ
 • #1146: Ta Đã Biết Rõ Là Các Ngươi
 • #1147: Ta Đã Biết Rõ Là Các Ngươi
 • #1148: Tự Mình Chỉ Điểm
 • #1149: Bản Thiếu Gia Gọi Là Lăng Tiếu!
 • #1150: Bản Thiếu Gia Gọi Là Lăng Tiếu!
 • #1151: Nhiều Hơn Mười Điểm!
 • #1152: Nhiều Hơn Mười Điểm! 2
 • #1153: Cùng Bản Thiếu Gia Đấu Nhãn Lực
 • #1154: Quan Đạo Ngộ Tập! (1)
 • #1155: Quan Đạo Ngộ Tập! (2)
 • #1156: Phản Sát, Cửa Ải Cuối Cùng! (1)
 • #1157: Phản Sát, Cửa Ải Cuối Cùng! (2)
 • #1158: Dị Tướng Liên Hiện
 • #1159: Là Đế Đan Không Phải Đan Dược?
 • #1160: Là Đế Đan Không Phải Đan Dược?
 • #1161: Là Đế Đan Không Phải Đan Dược?
 • #1162: Thanh Quang Đầy Trời (1)
 • #1163: Thanh Quang Đầy Trời (2)
 • #1164: Chăn Lớn Cùng Ngủ (1)
 • #1165: Chăn Lớn Cùng Ngủ (2)
 • #1166: Chăn Lớn Cùng Ngủ (3)
 • #1167: Nhiệm Vụ Cấp Bảy
 • #1168: Kết Cục Của Các Ngươi Càng Thảm
 • #1169: Trảm Sát (1)
 • #1170: Trảm Sát (2)
 • #1171: Ai Mới Là Đống Shit
 • #1172: Nhập Dược Môn (1)
 • #1173: Nhập Dược Môn (2)
 • #1174: Đều Tiêu Rồi!
 • #1175: Ngươi Có Lẽ Nên Gọi Ta Một
 • #1176: Ngươi Có Lẽ Nên Gọi Ta Một
 • #1177: Đứa Trẻ Không Tham Lam Không Nhiều
 • #1178: Đứa Trẻ Không Tham Lam Không Nhiều
 • #1179: Kim Liệt U Hỏa Hiện
 • #1180: Phong Ấn! (1)
 • #1181: Phong Ấn! (2)
 • #1182: Trấn Áp Địa Liệt Viêm Hổ (1)
 • #1183: Trấn Áp Địa Liệt Viêm Hổ (2)
 • #1184: Địa Ngục Thành
 • #1185: Hai Tin Tức!
 • #1186: Hai Tin Tức! 2
 • #1187: Hắn Chính Là Huynh Đệ Của Ta,
 • #1188: Trong Phong Ấn
 • #1189: Trong Phong Ấn 2
 • #1190: Kim Liệt U Châu Phản Phệ
 • #1191: Bản Thiếu Gia Thật Sự Không Bằng
 • #1192: Ngươi Có Thể Bớt Vô Sỉ Hay
 • #1193: Có Phải Già Không Dùng Được Không
 • #1194: Thù Lao Nên Tính Toán Một Chút
 • #1195: Thù Lao Nên Tính Toán Một Chút
 • #1196: Ta Cam Nguyện Phụ Giúp Ngươi!
 • #1197:
 • #1198: Hoan Nghênh Thiếu Gia Trở Về!
 • #1199:
 • #1200: Quỷ Mẫu Yêu Tử Trận
 • #1201: Quang Minh Huyết Trận, Phổ Chiếu Đại
 • #1202: Quang Minh Huyết Trận, Phổ Chiếu Đại
 • #1203: Tử Khí Tung Hoành!
 • #1204: Tử Khí Tung Hoành! 2
 • #1205: Thất Tinh Thất Sát Trận
 • #1206: Hấp Thu Tử Khí
 • #1207: Hấp Thu Tử Khí 2
 • #1208: Trận Nhãn, Tiểu Quan Tài
 • #1209: Trận Nhãn, Tiểu Quan Tài 2
 • #1210: Đột Biến! (1)
 • #1211: Đột Biến! (2)
 • #1212: Phát Đạt Rồi!
 • #1213: Phong Vân Chi Thành!
 • #1214: Phong Vân Chi Thành! 2
 • #1215: Bách Phế Đãi Hưng
 • #1216: Bách Phế Đãi Hưng 2
 • #1217: Mật Mưu!
 • #1218: Binh Đến Dưới Thành!
 • #1219: Binh Đến Dưới Thành! 2
 • #1220: Lấy Một Địch Vạn!
 • #1221: Lấy Một Địch Vạn! 2
 • #1222: Hoàng Giả Chi Uy
 • #1223: Hoàng Giả Chi Uy 2
 • #1224: Chưa Đến Thành Đã Chết Trước!
 • #1225: Dương Danh Trung Vực!
 • #1226: Dương Danh Trung Vực! 2
 • #1227: Tâm Tư Của Đông Phương Tinh
 • #1228:
 • #1229: Mỹ Nữ Đến Tìm Hiểu
 • #1230: Mỹ Nữ Đến Tìm Hiểu 2
 • #1231: Tranh Phong
 • #1232: Bản Thiếu Gia Còn Phải Bồi Tiền
 • #1233: Bản Thiếu Gia Còn Phải Bồi Tiền
 • #1234: Đấu Giá Hội Bắt Đầu
 • #1235: Đấu Giá Sư Xinh Đẹp (1)
 • #1236: Đấu Giá Sư Xinh Đẹp (2)
 • #1237: Xà Chủy Hắc Nha (1)
 • #1238: Xà Chủy Hắc Nha (2)
 • #1239: Ngươi Muốn Ban Thưởng Thế Nào!
 • #1240: Hắc Nha Đầy Trời (1)
 • #1241: Hắc Nha Đầy Trời (2)
 • #1242: Phục Kích!
 • #1243: Truy Kích (1)
 • #1244: Truy Kích (2)
 • #1245: Đào Ngũ (1)
 • #1246: Đào Ngũ (2)
 • #1247: Thật Sự Là Một Tên Chịu Ngược
 • #1248: Vững Vàng Phát Triển (1)
 • #1249: Vững Vàng Phát Triển (2)
 • #1250: Ô Phục Đến Đầu
 • #1251: Đỗ Thiết Bi Tình (1)
 • #1252: Đỗ Thiết Bi Tình (2)
 • #1253: Tất Cả Mọi Người Đều Là Nam
 • #1254: Nước Mắt Nam Nhân (1)
 • #1255: Nước Mắt Nam Nhân (2)
 • #1256: Vậy Mạng Đỗ Thiết Sẽ Thuộc Về
 • #1257: Vậy Mạng Đỗ Thiết Sẽ Thuộc Về
 • #1258: Đào Tình Cốc
 • #1259: Phiêu Hương Thiết Ngọc (1)
 • #1260: Phiêu Hương Thiết Ngọc (2)
 • #1261: Ai Cho Ngươi Động Vào Nữ Nhân
 • #1262: Chỉ Cầu Hai Các Ngươi Có Thể
 • #1263: Chỉ Cầu Hai Các Ngươi Có Thể
 • #1264: Phải Hảo Hảo Trừng Phạt Cái Nam
 • #1265: Phải Hảo Hảo Trừng Phạt Cái Nam
 • #1266: Các Ngươi Đều Là Thuộc Họ Nhà
 • #1267: Các Ngươi Đều Là Thuộc Họ Nhà
 • #1268: Chẳng Lẽ Mắt Của Ngươi Đã Bị
 • #1269: Ta Chính Là Khinh Người Thì Lại
 • #1270: Ta Chính Là Khinh Người Thì Lại Làm Sao?
 • #1271: Diễm vũ
 • #1272: Làm ác bá một lần
 • #1273: Ai bảo ngươi loạn phát thẻ người tốt!
 • #1274: Băng hỏa tiêu yên
 • #1275: Định chiến Thiên Tuyệt Hồ
 • #1276: Mạch nước ngầm trước khi chiến
 • #1277: Trước đánh bại ta, lại chiến với hắn đi!
 • #1278: Bản thiếu gia rất bận rộn
 • #1279: Thiên kiêu chi chiến bắt đầu
 • #1280: Thế quân lực địch
 • #1281: Cực hóa thủy thiên châu
 • #1282: Ngũ hành chi thể, Hỗn Độn thế giới!
 • #1283: Va chạm giữa đỉnh cấp Hoàng giới
 • #1284: Thắng bại thảm liệt
 • #1285: Quần công!
 • #1286: Người dám phạm lão đại ta chết!
 • #1287: Tình thế đại biến
 • #1288: Hôm nay để ta đồ sát cho thống khoái đi!
 • #1289: Bát giai hóa hình Lôi Xà (1)
 • #1290: Bát giai hóa hình Lôi Xà (2)
 • #1291: Điểm bắt đầu phục thù
 • #1292: Diệt Sát Thiên phân đà
 • #1293: Bản thiếu gia thế nhưng rất chuyên tình đấy! (1)
 • #1294: Bản thiếu gia thế nhưng rất chuyên tình đấy! (2)
 • #1295: Gọi là Tiếu Ngạo Cung đi
 • #1296: Phát hiện thượng phẩm tinh quáng
 • #1297: Phát hiện thượng phẩm tinh quáng
 • #1298: Phản đồ ngày xưa
 • #1299: Bại trốn
 • #1300: Xuất động khẩn cấp
 • #1301: Tạo phản
 • #1302: Đối chiến áp đảo (1)
 • #1303: Đối chiến áp đảo (2)
 • #1304: Hắc Ma kinh hiện
 • #1305: Phong Nha chiến Hắc Ma
 • #1306: Long mạch chi địa (1)
 • #1307: Long mạch chi địa (2)
 • #1308: Bại gia tử lại rời đi
 • #1309: Diệp Vân Phong trở về (1)
 • #1310: Diệp Vân Phong trở về (2)
 • #1311: Bị truy sát
 • #1312: Vạn Độc Giải Thể (1)
 • #1313: Vạn Độc Giải Thể (2)
 • #1314: Diệp Vân Phong tới
 • #1315: Tàn sát đơn phương
 • #1316: Vi Đại Nhi tỉnh lại
 • #1317: Những năm này khổ ngươi
 • #1318: Không bằng ta tắm rửa thay quần áo cho ngươi
 • #1319: Có địch tập kích
 • #1320: Tổ ba người cường hãn (1)
 • #1321: Tổ ba người cường hãn (2)
 • #1322: Không sợ gì cả
 • #1323: Chiến cơ kéo dài
 • #1324: Thành lập Tiếu Ngạo Cung
 • #1325: Cổ gia nội loạn
 • #1326: Tất cả đều có tính toán
 • #1327: Lưu Dương Tông
 • #1328: Dương Đế Lưu Húc
 • #1329: Cửu Dương Diễm Thế
 • #1330: Lăng Tiếu động dung
 • #1331: Đích thân tới Lưu Dương Tông
 • #1332: Nhất định là hắn đang sử dụng yêu thuật
 • #1333: Đối chiến Lưu Húc
 • #1334: Bản cung sẽ mất mặt
 • #1335: Chém ngay lập tức
 • #1336: Trước đại điển khai tông
 • #1337: Cổ gia cầu hòa
 • #1338: Mất thể diện tới cả nhà bà ngoại
 • #1339: Tỉnh sử Tà Đế cùng Phong Thanh Duyên
 • #1340: Hắc Ma Môn tấn công
 • #1341: Phong Thanh Duyên ra tay
 • #1342: Tiếu Ngạo Cung đối chiến Hắc Ma Môn
 • #1343: Chiến đấu kịch liệt (1)
 • #1344: Chiến đấu kịch liệt (2)
 • #1345: Tức Giác Ma Ngưu hung hãn
 • #1346: Long Nữ hiện thân
 • #1347: Thu Tức Giác Man Ngưu
 • #1348: Sát Thiên kinh hiện
 • #1349: Linh hồn chi chiến (1)
 • #1350: Linh hồn chi chiến (2)
 • #1351: Tu luyện Cửu Dương Phần Thiên Công
 • #1352: Về quê
 • #1353: Tình cờ gặp trong thành thị
 • #1354: Lại gặp lão thái gia
 • #1355: Tao ngộ của lão thái gia
 • #1356: Toàn bộ phế đi
 • #1357: Tiết hận (1)
 • #1358: Tiết hận (2)
 • #1359: Diệt môn!
 • #1360: Phượng Lăng Thiên và Đại Tế Tự
 • #1361: Bị nhi tử lừa (1)
 • #1362: Bị nhi tử lừa (2)
 • #1363: Lại về Tử Thiên Tông
 • #1364: Gặp lại đồ đệ
 • #1365: Tân Lập thành Vương
 • #1366: Chỉ điểm đồ đệ
 • #1367: Lăng Tiếu cường thế
 • #1368: Sử dụng bất tử chi tâm
 • #1369: La Mỹ Anh sống lại?
 • #1370: Nụ hôn định tình
 • #1371: Vũ Tư Tuyết tự ti
 • #1372: Lăng gia hiện tại
 • #1373: Về đến nhà (1)
 • #1374: Về đến nhà (2)
 • #1375: Phúc của Lăng gia
 • #1376: Tình huống tội nhân (1)
 • #1377: Tình huống tội nhân (2)
 • #1378: Phong hồi lộ chuyển
 • #1379: Tập hợp rời đi
 • #1380: Mộ lăng truyền thừa
 • #1381: Tin tức đã lâu
 • #1382: Hàng lâm Đông Hải thành
 • #1383: Ra biển (1)
 • #1384: Ra biển (2)
 • #1385: Sóng thần đột kích
 • #1386: Lam Thủy Ngạc
 • #1387: Diệt sát
 • #1388: Ngân Toàn Hải Đằng bát giai
 • #1389: Thu hoạch (1)
 • #1390: Thu hoạch (2)
 • #1391: Tam đoàn liên quân
 • #1392: Thật sự chết không gì đáng tiếc!
 • #1393: Cút lại đây cho ta! (1)
 • #1394: Cút lại đây cho ta! (2)
 • #1395: Khốn thú đấu
 • #1396: Ta muốn luyện tập một chút
 • #1397: Tung tích Vân Mộng Kỳ
 • #1398: Quy thừa tướng
 • #1399: Vị này, ngươi đừng như vậy được không? (1)
 • #1400: Vị này, ngươi đừng như vậy được không? (2)
 • #1401: Long Cung
 • #1402: Long Vương cùng thập tam thái tử (1)
 • #1403: Long Vương cùng thập tam thái tử (2)
 • #1404: Long Trì
 • #1405: Lăng Tiếu thành đế
 • #1406: Hóa thân long nhân, Kim Long thương tiến giai
 • #1407: Ngươi có bằng lòng trở thành thái tử của tộc ta hay không?
 • #1408: Long tộc khách khanh tướng quân (1)
 • #1409: Long tộc khách khanh tướng quân (2)
 • #1410: Tàn hồn Đông Phương Chấn
 • #1411: Em rể, thật sự là ngươi sao! (1)
 • #1412: Em rể, thật sự là ngươi sao! (2)
 • #1413: Tọa khách Đông Phương thế gia
 • #1414: Thượng Quân Vân ẻo lả (1)
 • #1415: Thượng Quân Vân ẻo lả (2)
 • #1416: Đông Phương mỗ mỗ bá đạo
 • #1417: Mười chiêu đánh bại các ngươi (1)
 • #1418: Mười chiêu đánh bại các ngươi (2)
 • #1419: Người ta thật sự rất thích ngươi
 • #1420: Người có tình trở thành quyến thuộc
 • #1421: Nghe tin bất ngờ về Thiên Điếm yếu tắc
 • #1422: Tiếp tục tu luyện Cửu Dương Phần Thiên Công
 • #1423: Thế lực quật khởi (1)
 • #1424: Thế lực quật khởi (2)
 • #1425: Tấn công Thi Nhân tông
 • #1426: Thánh giai thi ma (1)
 • #1427: Thánh giai thi ma (2)
 • #1428: Đối chiến thi ma
 • #1429: Càn khôn dưới lòng đất
 • #1430: Song song tiến giai
 • #1431: Biến dị sư hổ
 • #1432: Ta nguyện ý truy tùy thái tử
 • #1433: Mãnh nam cùng Hạnh Vận Tinh
 • #1434: Tổn thương quỷ dị
 • #1435: Thực lực chư nữ
 • #1436: Sinh hoạt yên tĩnh
 • #1437: Nam Uyên Nam Cổ Lĩnh (1)
 • #1438: Nam Uyên Nam Cổ Lĩnh (2)
 • #1439: Bạch xà biến dị
 • #1440: Diệt bầy rắn
 • #1441: Dẫn họa sang đông (1)
 • #1442: Dẫn họa sang đông (2)
 • #1443: Cực Diễm Hình Hỏa (1)
 • #1444: Cực Diễm Hình Hỏa (2)
 • #1445: Luyện hóa Cực Diễm Hình Hỏa (1)
 • #1446: Luyện hóa Cực Diễm Hình Hỏa (2)
 • #1447: Rời khỏi Nam Cổ Lĩnh (1)
 • #1448: Rời khỏi Nam Cổ Lĩnh (2)
 • #1449: Tình cảnh tuyệt vọng (1)
 • #1450: Tình cảnh tuyệt vọng (2)
 • #1451: Số mạng bất tử
 • #1452: Đẩy lui Thánh Giả (1)
 • #1453: Đẩy lui Thánh Giả (2)
 • #1454: Lại đột phá đối chiến Thánh Giả (1)
 • #1455: Lại đột phá đối chiến Thánh Giả (2)
 • #1456: Liền giết hai thánh (1)
 • #1457: Liền giết hai thánh (2)
 • #1458: Tình cờ gặp Hoa Phiêu Nguyệt (1)
 • #1459: Tình cờ gặp Hoa Phiêu Nguyệt (2)
 • #1460: Vạn Hoa Tông (1)
 • #1461: Vạn Hoa Tông (2)
 • #1462: Uy hiếp! (1)
 • #1463: Uy hiếp! (2)
 • #1464: Hợp luyện thuật
 • #1465: Người kia chính là hắn!
 • #1466: Lăng Tiếu ra tay (1)
 • #1467: Lăng Tiếu ra tay (2)
 • #1468: Ra mắt Lăng Thánh Sư!
 • #1469: Muốn "Hai đóa hoa"
 • #1470: Lão Tông chủ Vạn Hoa Tông
 • #1471: Xuất Khiếu cảnh
 • #1472: Tình thế trước cuộc chiến
 • #1473: Tình huynh đệ (1)
 • #1474: Tình huynh đệ (2)
 • #1475: Nghĩa huynh đệ
 • #1476: Tam đại thế đột kích (1)
 • #1477: Tam đại thế đột kích (2)
 • #1478: Đại chiến bắt đầu (1)
 • #1479: Đại chiến bắt đầu (2)
 • #1480: Đại chiến bùng nổ! (1)
 • #1481: Đại chiến bùng nổ! (2)
 • #1482: Long Quy dũng mãnh (1)
 • #1483: Long Quy dũng mãnh (2)
 • #1484: Lưu Húc phản bội
 • #1485: Thánh Giả liên tục xuất hiện (1)
 • #1486: Thánh Giả liên tục xuất hiện (2)
 • #1487: Cường viện đến
 • #1488: Ngươi đã hỏi ta chưa! (1)
 • #1489: Ngươi đã hỏi ta chưa! (2)
 • #1490: Phong Nha bỏ mạng (1)
 • #1491: Phong Nha bỏ mạng (2)
 • #1492: Tình hình chiến đấu thảm thiết (1)
 • #1493: Tình hình chiến đấu thảm thiết (2)
 • #1494: Vương giả trở về (1)
 • #1495: Vương giả trở về (2)
 • #1496: Lửa giận ngập trời (1)
 • #1497: Lửa giận ngập trời (2)
 • #1498: Con bài cuối cùng chưa lật (1)
 • #1499: Con bài cuối cùng chưa lật (2)
 • #1500: Chiến dịch kết thúc
 • #1501: Kết cục (1)
 • #1502: Kết cục (2)
 • #1503: Huynh đệ nói chuyện cũ (1)
 • #1504: Huynh đệ nói chuyện cũ (2)
 • #1505: Thành Thánh Đan (1)
 • #1506: Thành Thánh Đan (2)
 • #1507: Nữ nhi Lăng Oánh (1)
 • #1508: Nữ nhi Lăng Oánh (2)
 • #1509: Khống chế Âu Dương Siêu (1)
 • #1510: Khống chế Âu Dương Siêu (2)
 • #1511: Kẻ địch lại xuất hiện (1)
 • #1512: Kẻ địch lại xuất hiện (2)
 • #1513: Lại giết Thánh Giả
 • #1514: Thánh Giả hiện ra khắp nơi (1)
 • #1515: Thánh Giả hiện ra khắp nơi (2)
 • #1516: Tranh giành Lăng Tiếu (1)
 • #1517: Tranh giành Lăng Tiếu (2)
 • #1518: Vạn Độc Xà ngã xuống (1)
 • #1519: Vạn Độc Xà ngã xuống (2)
 • #1520: Thiên binh thiên tướng (1)
 • #1521: Thiên binh thiên tướng (2)
 • #1522: Sát Thiên bị bắt (1)
 • #1523: Sát Thiên bị bắt (2)
 • #1524: Hộ vệ đặc biệt (1)
 • #1525: Hộ vệ đặc biệt (2)
 • #1526: Gà chó không yên
 • #1527: Sau chiến đấu (1)
 • #1528: Sau chiến đấu (2)
 • #1529: Càng nhiều càng tốt
 • #1530: Diệt Hắc Ma Môn (1)
 • #1531: Diệt Hắc Ma Môn (2)
 • #1532: Mục tiêu cố gắng
 • #1533: Tranh giành hoàng bảng mới
 • #1534: Phượng Lăng Thiên chiến Lãnh Phong
 • #1535: Thiên Nhân Hợp Nhất
 • #1536: Kích sát Lãnh Phong (1)
 • #1537: Kích sát Lãnh Phong (2)
 • #1538: Thánh Dương Giáo
 • #1539: Kim Sa Thụ và Kim Sa Quả
 • #1540: Long Mã (1)
 • #1541: Long Mã (2)
 • #1542: Ngươi làm nô lệ cho ta
 • #1543: Di chỉ Thánh Dương Giáo (1)
 • #1544: Di chỉ Thánh Dương Giáo (2)
 • #1545: Ảo cảnh
 • #1546: Ảo cảnh không dứt, quyền ý ngập trời
 • #1547: Siêu phàm nhập thánh (1)
 • #1548: Siêu phàm nhập thánh (2)
 • #1549: Tiên Thải Thiên Hỏa?
 • #1550: Bên trong có càn khôn (1)
 • #1551: Bên trong có càn khôn (2)
 • #1552: Bắt giữ Ngọc Nhu Phỉ
 • #1553: Ta nguyện ý cùng ngươi một lần
 • #1554: Ngươi không phải người (1)
 • #1555: Ngươi không phải người (2)
 • #1556: Ngươi làm nữ nhân của ta
 • #1557: Giết chuột dùng dao mổ trâu
 • #1558: Đêm nay chúng ta ngủ chung đi
 • #1559: Trước khi rời đi (1)
 • #1560: Trước khi rời đi (2)
 • #1561: Không gian quan tạp
 • #1562: Không gian cuồng bạo
 • #1563: Tầng không gian thứ sáu (1)
 • #1564: Tầng không gian thứ sáu (2)
 • #1565: Vạn Niên Địa Tâm Tuyền
 • #1566: Tầng thứ tám
 • #1567: Ngươi còn thích ta không? (1)
 • #1568: Ngươi còn thích ta không? (2)
 • #1569: Chinh phục Ngọc Nhu Phỉ
 • #1570: Lôi điện cuồng phong (1)
 • #1571: Lôi điện cuồng phong (2)
 • #1572: Tới cứ điểm Thiên Vực
 • #1573: Bói đại hung (1)
 • #1574: Bói đại hung (2)
 • #1575: Sát Thiên Thánh Hoàng
 • #1576: Thật sự có hương vị nam nhân
 • #1577: Dược Linh Các
 • #1578: Giao dịch thánh vật
 • #1579: Sát lục vô tình
 • #1580: Bị tập kích (1)
 • #1581: Bị tập kích (2)
 • #1582: Kế hoạch phản công
 • #1583: Thật sự là miệng quạ đen (1)
 • #1584: Thật sự là miệng quạ đen (2)
 • #1585: Bắt Thánh Hoàng
 • #1586: Mất Trấn Thiên Cổ
 • #1587: Bán kỳ vật (1)
 • #1588: Bán kỳ vật (2)
 • #1589: Kết giao Dịch Hoành
 • #1590: Công khai thân phận
 • #1591: Xem ra ngươi thật sự là lừa đảo (1)
 • #1592: Xem ra ngươi thật sự là lừa đảo (2)
 • #1593: Đan thành
 • #1594: Mưu đồ
 • #1595: Tiến giai
 • #1596: Thảo phạt Âm Bạt tông
 • #1597: Cao tầng Âm Bạt tông
 • #1598: Khai chiến
 • #1599: Quyền ý ngập trời
 • #1600: Duẫn Tuyết
 • #1601: Chỗ dựa của Âm Bạt tông (1)
 • #1602: Chỗ dựa của Âm Bạt tông (2)
 • #1603: Thiên Ma hàng thế!
 • #1604: Bắt đầu giao chiến
 • #1605: Toàn diện khai chiến
 • #1606: Đây quả thật là rất hố người! (1)
 • #1607: Đây quả thật là rất hố người! (2)
 • #1608: Thiên hỏa phá trận
 • #1609: Tìm kiếm Quỷ Mẫu trận
 • #1610: Gặp lại Hắc Ma (1)
 • #1611: Gặp lại Hắc Ma (2)
 • #1612: Thiên Ma sính uy
 • #1613: Thật không có chút chân tài thực học!
 • #1614: Tìm được mẫu trận
 • #1615: Thần thai (1)
 • #1616: Thần thai (2)
 • #1617: Luyện hóa thần thai
 • #1618: Phá rồi lại lập
 • #1619: Thực lực tăng lên (1)
 • #1620: Thực lực tăng lên (2)
 • #1621: Sơ hiện thần uy
 • #1622: Xuất phát Thông Thiên trận
 • #1623: Bị đuổi đi
 • #1624: Thông Thiên trận mở ra (1)
 • #1625: Thông Thiên trận mở ra (2)
 • #1626: Đăng thiên sát lục
 • #1627: Thần hồn oai!
 • #1628: Đến Thiên vực (1)
 • #1629: Đến Thiên vực (2)
 • #1630: Tù binh cấp thấp (1)
 • #1631: Tù binh cấp thấp (2)
 • #1632: Cửu giai Địa Thứ Long (1)
 • #1633: Cửu giai Địa Thứ Long (2)
 • #1634: Đấu Ngục tràng (1)
 • #1635: Đấu Ngục tràng (2)
 • #1636: Trước lúc tử đấu
 • #1637: Lăng Tiếu thượng tràng (1)
 • #1638: Lăng Tiếu thượng tràng (2)
 • #1639: Một chiêu sát địch (1)
 • #1640: Một chiêu sát địch (2)
 • #1641: Chiến võ si
 • #1642: Lôi Ngục Điện Lao (1)
 • #1643: Lôi Ngục Điện Lao (2)
 • #1644: Hôm nay ta không giết hắn thì không thể được!
 • #1645: Lấy một chọi năm
 • #1646: Man phong tử xuất thủ
 • #1647: Lăng Tiếu này quá cường đại!
 • #1648: Tối nay Hoa Hoa đến hầu hạ ngươi thì như thế nào?
 • #1649: Ngũ đại địa giới bản vực
 • #1650: Lần nữa bị câu dẫn
 • #1651: Đợi ngày sau ta lại chiến với ngươi một trận! (1)
 • #1652: Đợi ngày sau ta lại chiến với ngươi một trận! (2)
 • #1653: Khổ khuyên Man phong tử! (1)
 • #1654: Khổ khuyên Man phong tử! (2)
 • #1655: Giết Thánh Hoàng của Cao gia (1)
 • #1656: Giết Thánh Hoàng của Cao gia (2)
 • #1657: Đánh chủ ý tới Địa Thứ Long
 • #1658: Tìm long huyệt (1)
 • #1659: Tìm long huyệt (2)
 • #1660: Ngay cả rồng đều có thể lừa dối! (1)
 • #1661: Ngay cả rồng đều có thể lừa dối! (2)
 • #1662: Thần hồn chiến Địa Thứ Long (1)
 • #1663: Thần hồn chiến Địa Thứ Long (2)
 • #1664: Hàng phục Địa Thứ Long
 • #1665: Đi tới Giang Thủy trấn! (1)
 • #1666: Đi tới Giang Thủy trấn! (2)
 • #1667: Tai họa của Điền gia (1)
 • #1668: Tai họa của Điền gia (2)
 • #1669: Trừng phạt còn nhẹ rồi! (1)
 • #1670: Trừng phạt còn nhẹ rồi! (2)
 • #1671: Muốn sờ cũng chỉ có bổn cung mới có thể sờ
 • #1672: Diệt Tiếu gia!
 • #1673: Không bằng ngươi đi đoạt!
 • #1674: Khiêu chiến tất cả người của Cao gia
 • #1675: Bổn cung ngay cả nữ nhân cũng giết!
 • #1676: Thiên La Địa Võng trận
 • #1677: Đại gia Lăng Tiếu còn chưa giết đủ đâu! (1)
 • #1678: Đại gia Lăng Tiếu còn chưa giết đủ đâu! (2)
 • #1679: Bổn cung nhưng là sẽ xấu hổ đấy! (1)
 • #1680: Bổn cung nhưng là sẽ xấu hổ đấy! (2)
 • #1681: Phu quân ngươi là thiên tài! (1)
 • #1682: Phu quân ngươi là thiên tài! (2)
 • #1683: Lựa chọn!
 • #1684: Cầu Lăng Tiếu thiếu gia tha thứ cho ta đi! (1)
 • #1685: Cầu Lăng Tiếu thiếu gia tha thứ cho ta đi! (2)
 • #1686: Liệt Viêm thành (1)
 • #1687: Liệt Viêm thành (2)
 • #1688: Khảo nghiệp nhập minh! (1)
 • #1689: Khảo nghiệp nhập minh! (2)
 • #1690: Đối chiến với Bán Thần Vương
 • #1691: Ai nói nữ tử không bằng nam tử! (1)
 • #1692: Ai nói nữ tử không bằng nam tử! (2)
 • #1693: Hậu duệ Kim tộc? (1)
 • #1694: Hậu duệ Kim tộc? (2)
 • #1695: Tưởng thưởng (1)
 • #1696: Tưởng thưởng (2)
 • #1697: Liệt Như Ý hối hận!
 • #1698: Nhưng ngàn vạn lần đừng nhìn trúng bổn cung a! (1)
 • #1699: Nhưng ngàn vạn lần đừng nhìn trúng bổn cung a! (2)
 • #1700: Chiêu thân trên thuyền (1)
 • #1701: Chiêu thân trên thuyền (2)
 • #1702: Cuộc chiến đoạt tú hoa (1)
 • #1703: Cuộc chiến đoạt tú hoa (2)
 • #1704: Tiểu nương tử
 • #1705: Vô địch trảo công (1)
 • #1706: Vô địch trảo công (2)
 • #1707: Sát thần Cuồng Tăng (1)
 • #1708: Sát thần Cuồng Tăng (2)
 • #1709: Giao Long chiến đội (1)
 • #1710: Giao Long chiến đội (2)
 • #1711: Ta muốn giết dâm tặc này!
 • #1712: Nguyên Tâm quả (1)
 • #1713: Nguyên Tâm quả (2)
 • #1714: Tiến vào Hỗn Loạn chi lĩnh (1)
 • #1715: Tiến vào Hỗn Loạn chi lĩnh (2)
 • #1716: Biến cố (1)
 • #1717: Biến cố (2)
 • #1718: Bản thiếu gia cũng muốn giết lưu khấu
 • #1719: Nữ nhân ngực lớn vô não! (1)
 • #1720: Nữ nhân ngực lớn vô não! (2)
 • #1721: Lời của bé con ngươi đều nói ngược rồi! (1)
 • #1722: Lời của bé con ngươi đều nói ngược rồi! (2)
 • #1723: Nguyên Tâm quả nhỏ một chút (1)
 • #1724: Nguyên Tâm quả nhỏ một chút (2)
 • #1725: Tăng nhân
 • #1726: Giao dịch chợ đen (1)
 • #1727: Giao dịch chợ đen (2)
 • #1728: Tranh mua linh thảo (1)
 • #1729: Tranh mua linh thảo (2)
 • #1730: Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu
 • #1731: Đại tiểu thư xuất thủ, ai dám tranh phong! (1)
 • #1732: Đại tiểu thư xuất thủ, ai dám tranh phong! (2)
 • #1733: Bản cung trừng mắt chết các ngươi! (1)
 • #1734: Bản cung trừng mắt chết các ngươi! (2)
 • #1735: Thay ta chăm sóc người thân của ta
 • #1736: 1799
 • #1737: Giết sạch bọn họ cho ta! (2)
 • #1738: Ca sẽ đỏ mặt đấy!
 • #1739: Ta thích con mẹ ngươi!
 • #1740: Thần Hồn thảo
 • #1741: Đỉnh phong Thần Vương Kiều Phong
 • #1742: Trong ngực ca ca thật là thoải mái!
 • #1743: Thần quyển chi tranh
 • #1744: Hài nhi cuối cùng tìm được nghĩa phụ rồi!
 • #1745: Tin tức về Tà Đế
 • #1746: Liệt Như Ngọc thương tâm
 • #1747: Không đáng để ngài thích a!
 • #1748: Chỉ một bên tình nguyện
 • #1749: Ta không phải là người tham lam!
 • #1750: Tác hợp muội muội cùng Lăng Tiếu?
 • #1751: Chạy tới Thiên Long Thành
 • #1752: Có huyết thống ưu tú của tộc ta!
 • #1753: Địa bàn Kim tộc
 • #1754: Kim Long Đàn chi biến
 • #1755: Lăng Tiếu thúc công!
 • #1756: Thúc công cường hãn!
 • #1757: Vậy thì ở chung một chút đi!
 • #1758: Khiến người ta thẹn thùng ah!
 • #1759: Khống Thần Quyết chi Khống Thần Thiên
 • #1760: Huyền Diệu đi rồi!
 • #1761: Bế quan hai năm
 • #1762: Ném bọn họ ra ngoài!
 • #1763: Bán Thần Vương khiêu chiến
 • #1764: Lớn lên xấu cũng không phải lỗi của ngươi
 • #1765: Ngươi hèn hạ vô sỉ!
 • #1766: Cùng mọi người tương thân tương ái
 • #1767: Đều là họ "Lăng"
 • #1768: Cảnh giới Bán Thần Vương!
 • #1769: Thân thế Tiêu Linh
 • #1770: U Hồn Thần Đàm
 • #1771: Đi tới U Hồn thần đàm (1)
 • #1772: Đi tới U Hồn thần đàm (2)
 • #1773: Xung đột (1)
 • #1774: Xung đột (2)
 • #1775: Truyền thụ cảnh giới quyền ý (1)
 • #1776: Truyền thụ cảnh giới quyền ý (2)
 • #1777: Xông vào hư không liệt phùng (1)
 • #1778: Xông vào hư không liệt phùng (2)
 • #1779: Cư nhiên chỉ ôm sư tỷ mà không ôm ta!
 • #1780: Tam Vĩ Biên Bức (1)
 • #1781: Tam Vĩ Biên Bức (2)
 • #1782: Người lớn lên đẹp trai liền không có biện pháp! (1)
 • #1783: Người lớn lên đẹp trai liền không có biện pháp! (2)
 • #1784: Kinh biến! (1)
 • #1785: Kinh biến! (2)
 • #1786: Ma Hổ tộc cuồng vọng (1)
 • #1787: Ma Hổ tộc cuồng vọng (2)
 • #1788: Ngươi muốn phá hoại quy củ sao?
 • #1789: Lại là một người cuồng vọng vô biên! (1)
 • #1790: Lại là một người cuồng vọng vô biên! (2)
 • #1791: Lăng Tiếu đối chiến Khương Hoa Hổ! (1)
 • #1792: Lăng Tiếu đối chiến Khương Hoa Hổ! (2)
 • #1793: Đối phó với bọn họ thì ta một người là đủ rồi!
 • #1794: Đại thắng toàn diện
 • #1795: Tìm thần tuyền
 • #1796: Xà Ngư huynh bình tĩnh một chút!
 • #1797: Bổn cung lại bị đánh lén rồi!
 • #1798: Hàng lâm Vân Cương giáo
 • #1799: Trở thành Thần Vương
 • #1800: Một cái sư nương Thư Tử Thiến khác
 • #1801: Thư Tử Thiến cùng Phong Thanh Duyên
 • #1802: Ta chính là luyện dược sư!
 • #1803: Tầng cuối cùng của dược đỉnh
 • #1804: Ta đang luyện chế thần đan, các ngươi tin không?
 • #1805: Ta đối với lão nam nhân không có hứng thú!
 • #1806: Kim Long Thương bị đoạt
 • #1807: Đến cửa đòi Kim Long thương (1)
 • #1808: Đến cửa đòi Kim Long thương (2)
 • #1809: Thật sự không chịu nổi một kích
 • #1810: Lời đồn nổi lên bốn phía
 • #1811: Lọt vào nghi vấn (1)
 • #1812: Lọt vào nghi vấn (2)
 • #1813: Truyền văn chưa đủ tin
 • #1814: Bản cung thật sự người gặp người thích (1)
 • #1815: Bản cung thật sự người gặp người thích (2)
 • #1816: Tiến vào Long cốc
 • #1817: Nhân phẩm tốt cũng không phải biện pháp (1)
 • #1818: Nhân phẩm tốt cũng không phải biện pháp (2)
 • #1819: Sắp đi xa
 • #1820: Tới Liệt Viêm Thành (1)
 • #1821: Tới Liệt Viêm Thành (2)
 • #1822: Bắc Vực Môn
 • #1823: Sinh tử chiến ở bên ngoài thành
 • #1824: Không biết huynh đài có cho mặt mũi (1)
 • #1825: Không biết huynh đài có cho mặt mũi (2)
 • #1826: Một chiêu bại hắn
 • #1827: Tin tức một loại thiên hỏa khác (1)
 • #1828: Tin tức một loại thiên hỏa khác (2)
 • #1829: Không có gì đáng nói
 • #1830: Ta và Lăng Tiếu ca ca ở cùng một chỗ (1)
 • #1831: Ta và Lăng Tiếu ca ca ở cùng một chỗ (2)
 • #1832: Tiêu gia nguy cơ
 • #1833: Ta là sứ giả diêm vương phái tới (1)
 • #1834: Ta là sứ giả diêm vương phái tới (2)
 • #1835: Thật đáng sợ
 • #1836: Hà Đồ phong ấn long (1)
 • #1837: Hà Đồ phong ấn long (2)
 • #1838: Thần long uy vũ chuyển bại thành thắng
 • #1839: Đại tẩu đa tạ ngươi!
 • #1840: Tiêu Linh gặp chuyện không may (1)
 • #1841: Tiêu Linh gặp chuyện không may (2)
 • #1842: Đều đi chết đi
 • #1843: Ngươi dám giết bọn họ (1)
 • #1844: Ngươi dám giết bọn họ (2)
 • #1845: Nhu Phỉ ngươi thật tốt với ta
 • #1846: Hẳn là Mộng Kỳ thật không còn? (1)
 • #1847: Hẳn là Mộng Kỳ thật không còn? (2)
 • #1848: Phong ba trong tửu lâu
 • #1849: Không nên chọc ta (1)
 • #1850: Không nên chọc ta (2)
 • #1851: Cho mặt mũi mà không biết thẹn
 • #1852: Nàng chính là bằng hữu ta muốn tìm (1)
 • #1853: Nàng chính là bằng hữu ta muốn tìm (2)
 • #1854: Là loại hình ta ưa thích
 • #1855: Thực lực lại tăng lên
 • #1856: Dùng nữ đệ tử xuất sắc kết thân (1)
 • #1857: Dùng nữ đệ tử xuất sắc kết thân (2)
 • #1858: Tam thê tứ thiếp
 • #1859: Tung tích thần thú (1)
 • #1860: Tung tích thần thú (2)
 • #1861: Hỗn độn thần thú
 • #1862: Thôn phệ chi uy
 • #1863: Tranh đoạt kịch liệt (1)
 • #1864: Tranh đoạt kịch liệt (2)
 • #1865: Nó là thần thú Hỏa Kỳ Lân
 • #1866: Chị dâu Mộng Kỳ, ta là tử tử a!
 • #1867: Lăng Tiếu, phu quân ta! (1)
 • #1868: Lăng Tiếu, phu quân ta! (2)
 • #1869: Ông trời sao quá bất công
 • #1870: Ý tứ một chút đi!
 • #1871: Thần Vũ Quyền Pháp! (1)
 • #1872: Thần Vũ Quyền Pháp! (2)
 • #1873: Vương Bát quyền, cũng chỉ thường thôi! (1)
 • #1874: Vương Bát quyền, cũng chỉ thường thôi! (2)
 • #1875: Huyền Suất kinh biến!
 • #1876: Âm Dương Phù Đồ! Chiến bại! (1)
 • #1877: Âm Dương Phù Đồ! Chiến bại! (2)
 • #1878: Những năm nay khổ ngươi rồi! (1)
 • #1879: Những năm nay khổ ngươi rồi! (2)
 • #1880: Những năm nay khổ ngươi rồi! (3)
 • #1881: Bắt giết Hỗn Độn thần thú (1)
 • #1882: Bắt giết Hỗn Độn thần thú (2)
 • #1883: Nỗi khổ của Bại Gia Tử những năm này
 • #1884: Cút cho ta! (1)
 • #1885: Cút cho ta! (2)
 • #1886: Đàm phán vấn đề đi hay ở (1)
 • #1887: Đàm phán vấn đề đi hay ở (2)
 • #1888: Khuyên bảo thành công (1)
 • #1889: Khuyên bảo thành công (2)
 • #1890: Niếp Đao
 • #1891: Vô địch Tiếu lang quân (1)
 • #1892: Vô địch Tiếu lang quân (2)
 • #1893: Độc cô cầu bại (1)
 • #1894: Độc cô cầu bại (2)
 • #1895: Đoạt thể trọng tu giả (1)
 • #1896: Đoạt thể trọng tu giả (2)
 • #1897: Gia hỏa kia rất muốn ăn đòn! (1)
 • #1898: Gia hỏa kia rất muốn ăn đòn! (2)
 • #1899: Mạnh đến để cho chính ta đều cảm thấy quá phận!
 • #1900: Sau này bọn họ nhìn thấy ta mới sẽ sợ hãi! (1)
 • #1901: Sau này bọn họ nhìn thấy ta mới sẽ sợ hãi! (2)
 • #1902: Lăng Tiếu chiến Niếp Đao (1)
 • #1903: Lăng Tiếu chiến Niếp Đao (2)
 • #1904: Quỳ xuống! (1)
 • #1905: Quỳ xuống! (2)
 • #1906: Nhiệm vụ trở về tổ địa
 • #1907: Luyện đan hội của Thiên Long môn (1)
 • #1908: Luyện đan hội của Thiên Long môn (2)
 • #1909: Tỷ thí giữa Thần dược sư (1)
 • #1910: Tỷ thí giữa Thần dược sư (2)
 • #1911: Không thể nào, nhất định hắn là ăn gian! (1)
 • #1912: Không thể nào, nhất định hắn là ăn gian! (2)
 • #1913: Ta tin tưởng Lăng thần sư (1)
 • #1914: Ta tin tưởng Lăng thần sư (2)
 • #1915: Thiếu chút nữa trúng kế của tiểu tử này rồi!
 • #1916: Cuồng Tăng bị bắt (1)
 • #1917: Cuồng Tăng bị bắt (2)
 • #1918: Lãnh địa của Xà Nghĩa môn (1)
 • #1919: Lãnh địa của Xà Nghĩa môn (2)
 • #1920: Biến cố ở Xà lĩnh (1)
 • #1921: Biến cố ở Xà lĩnh (2)
 • #1922: Cùng xà cộng vũ
 • #1923: Thiên Thần Vương nghiệm chứng (1)
 • #1924: Thiên Thần Vương nghiệm chứng (2)
 • #1925: Yêu Văn Hắc Xà (1)
 • #1926: Yêu Văn Hắc Xà (2)
 • #1927: Triệu tập Thánh thú đại quân (1)
 • #1928: Triệu tập Thánh thú đại quân (2)
 • #1929: Thiên Cẩu
 • #1930: Nghênh chiến Thất Bộ Xà (1)
 • #1931: Nghênh chiến Thất Bộ Xà (2)
 • #1932: Kích sát Thất Bộ Xà (1)
 • #1933: Kích sát Thất Bộ Xà (2)
 • #1934: Thiên Cẩu xuất thủ (1)
 • #1935: Thiên Cẩu xuất thủ (2)
 • #1936: Ác chiến!
 • #1937: Chiến trận đại thắng! (1)
 • #1938: Chiến trận đại thắng! (2)
 • #1939: Xà Quật cấm địa (1)
 • #1940: Xà Quật cấm địa (2)
 • #1941: Đại nạn không chết (1)
 • #1942: Đại nạn không chết (2)
 • #1943: Mạng treo một đường!
 • #1944: Hai vị sư nương gặp chuyện không may (1)
 • #1945: Hai vị sư nương gặp chuyện không may (2)
 • #1946: Sư nương chịu nhục
 • #1947: Thiên vương lão tử tới ta cũng giết không lầm (1)
 • #1948: Thiên vương lão tử tới ta cũng giết không lầm (2)
 • #1949: Ta muốn hắn sống không bằng chết
 • #1950: Thư Tử Thiến tuyệt vọng (1)
 • #1951: Thư Tử Thiến tuyệt vọng (2)
 • #1952: Lại bị tập sát
 • #1953: Kinh biến
 • #1954: Tình thế động thái
 • #1955: Thân nhân nơi cố hương (1)
 • #1956: Thân nhân nơi cố hương (2)
 • #1957: Đột phá trong bão táp (1)
 • #1958: Đột phá trong bão táp (2)
 • #1959: Con đường nhàm chán (1)
 • #1960: Con đường nhàm chán (2)
 • #1961: Quỷ ý không gian (1)
 • #1962: Quỷ ý không gian (2)
 • #1963: Không gian An Táng (1)
 • #1964: Không gian An Táng (2)
 • #1965: Thần Âm Bạt (1)
 • #1966: Thần Âm Bạt (2)
 • #1967: Thần Thi Ma ẩn hồn bí thuật (1)
 • #1968: Thần Thi Ma ẩn hồn bí thuật (2)
 • #1969: Gặp lại Tà Đế (1)
 • #1970: Gặp lại Tà Đế (2)
 • #1971: Đồ đệ chiến sư phụ (1)
 • #1972: Đồ đệ chiến sư phụ (2)
 • #1973: Đệ nhất mỹ nhân xứ sở Thiên Long (1)
 • #1974: Đệ nhất mỹ nhân xứ sở Thiên Long (2)
 • #1975: Sư phụ không nhìn lầm ngươi a (1)
 • #1976: Sư phụ không nhìn lầm ngươi a (2)
 • #1977: Nguy cơ đột nhiên
 • #1978: Cảnh luân hồi trong mơ (1)
 • #1979: Cảnh luân hồi trong mơ (2)
 • #1980: Chẳng lẽ ân công là Thần Tiên? (1)
 • #1981: Chẳng lẽ ân công là Thần Tiên? (2)
 • #1982: Hậu duệ Hồn Tộc (1)
 • #1983: Hậu duệ Hồn Tộc (2)
 • #1984: Vi sư chịu không dậy nổi người này! (1)
 • #1985: Vi sư chịu không dậy nổi người này! (2)
 • #1986: Bái kiến Lão Tổ tông! (1)
 • #1987: Bái kiến Lão Tổ tông! (2)
 • #1988: Long Phượng Thần Cô trở lại quan tài cổ (1)
 • #1989: Long Phượng Thần Cô trở lại quan tài cổ (2)
 • #1990: Thu được một chút cơ duyên (1)
 • #1991: Thu được một chút cơ duyên (2)
 • #1992: Vậy liền đi cùng các ngươi một đoạn! (1)
 • #1993: Vậy liền đi cùng các ngươi một đoạn! (2
 • #1994: Tới cửa bắt nạt!
 • #1995: Ta vẫn cứ đánh hắn răng rơi đầy đất! (1)
 • #1996: Ta vẫn cứ đánh hắn răng rơi đầy đất! (2)
 • #1997: Lăng Thần làm cho người ta thất vọng (1)
 • #1998: Lăng Thần làm cho người ta thất vọng (2)
 • #1999: Chẳng lẽ hắn là người Hồn Tộc? (1)
 • #2000: Chẳng lẽ hắn là người Hồn Tộc? (2)
 • #2001: Trưởng Lão Hội giao chiến (1)
 • #2002: Trưởng Lão Hội giao chiến (2)
 • #2003: Trở về trong tộc (1)
 • #2004: Trở về trong tộc (2)
 • #2005: Chuẩn bị sớm (1)
 • #2006: Chuẩn bị sớm (2)
 • #2007: Đến thành Ma Hồn (1)
 • #2008: Đến thành Ma Hồn (2)
 • #2009: Ngươi đoán xem ta là ai
 • #2010: Hồn Tộc an cư (1)
 • #2011: Hồn Tộc an cư (2)
 • #2012: Hành động săn da đầu (1)
 • #2013: Hành động săn da đầu (2)
 • #2014: Giết chết Bán Thủy Thần (1)
 • #2015: Giết chết Bán Thủy Thần (2)
 • #2016: Bại lộ thân phận (1)
 • #2017: Bại lộ thân phận (2)
 • #2018: Xông vào Thư gia (1)
 • #2019: Xông vào Thư gia (2)
 • #2020: Miếng tiểu chương đặc biệt thú vị này (1)
 • #2021: Miếng tiểu chương đặc biệt thú vị này (2)
 • #2022: Nghịch ta phải chết! (1)
 • #2023: Nghịch ta phải chết! (2)
 • #2024: Phong Thần Đàn Phong Thần Bảng (1)
 • #2025: Phong Thần Đàn Phong Thần Bảng (2)
 • #2026: Thần Vương tề tụ!
 • #2027: Phong Thần Đàn mở ra! (1)
 • #2028: Phong Thần Đàn mở ra! (2)
 • #2029: Chạy tới kịp thời (1)
 • #2030: Chạy tới kịp thời (2)
 • #2031: Qua ải (1)
 • #2032: Qua ải (2)
 • #2033: Dong Binh Chi Vương Yến Việt (1)
 • #2034: Dong Binh Chi Vương Yến Việt (2)
 • #2035: Khôi Lỗi trong điện cổ (1)
 • #2036: Khôi Lỗi trong điện cổ (2)
 • #2037: Không trách được ta! (1)
 • #2038: Không trách được ta! (2)
 • #2039: Có thể biến thái như thế! (1)
 • #2040: Có thể biến thái như thế! (2)
 • #2041: Liệt Hồng Oanh (1)
 • #2042: Liệt Hồng Oanh (2)
 • #2043: Ta và Như Ngọc là bạn tốt (1)
 • #2044: Ta và Như Ngọc là bạn tốt (2)
 • #2045: Danh tiếng mười người đứng đầu Thiên Thần Vương
 • #2046: Nó là của ta! (1)
 • #2047: Nó là của ta! (2)
 • #2048: Lão ngốc lư lão dâm côn
 • #2049: Trăm năm nhất khải thiên thần vương (1)
 • #2050: Trăm năm nhất khải thiên thần vương (2)
 • #2051: Bắt đầu giết chóc
 • #2052: Lăng Tiếu chiến Bạch Mộ Tịch
 • #2053: Ngươi bại cho ta!
 • #2054: Nữ nhân này, ngươi muốn mưu sát chồng sao?
 • #2055: Sát âm phủ uy
 • #2056: Liên thủ vây công (1)
 • #2057: Liên thủ vây công (2)
 • #2058: Thuấn sát chi nguy
 • #2059: Cơ Thiên Phương nhận thua!
 • #2060: Đại chiến kết thúc (1)
 • #2061: Đại chiến kết thúc (2)
 • #2062: Quang vinh mà về
 • #2063: Phong đặc cấp trưởng lão (1)
 • #2064: Phong đặc cấp trưởng lão (2)
 • #2065: Bắt xuống Phương Bất Nhị
 • #2066: Hết thảy đều kết thúc (1)
 • #2067: Hết thảy đều kết thúc (2)
 • #2068: Trở lại chốn cũ
 • #2069: Cấp bổn cung chủ giải buồn cũng tốt (1)
 • #2070: Cấp bổn cung chủ giải buồn cũng tốt (2)
 • #2071: Thần oai Bồ Đề cung
 • #2072: Bổn đế khi nào có danh hiệu này!
 • #2073: Vũ lộ cam trạch (1)
 • #2074: Vũ lộ cam trạch (2)
 • #2075: Mẫu lão hổ thật đáng sợ!
 • #2076: Bái kiến gia gia!
 • #2077: Lão cung chủ hồi cung!
 • #2078: Hoan nghênh lão cung chủ trở về!
 • #2079: Con cảm thấy được có thể tiếp cha một chiêu sao?
 • #2080: Cảm tạ thần ân của lão cung chủ!
 • #2081: Ngươi nói thế nào chúng ta làm thế đó (1)
 • #2082: Ngươi nói thế nào chúng ta làm thế đó (2)
 • #2083: Ngươi quả thật là một quái thai!
 • #2084: Tinh huyết tầm tổ
 • #2085: Lão tổ tông (1)
 • #2086: Lão tổ tông (2)
 • #2087: Hai biện pháp
 • #2088: Hấp thu lực lượng thủy nguyên
 • #2089: Ngươi có muốn quay về nhà mình nhìn xem?
 • #2090: Trở lại Đông Hải Long Cung (1)
 • #2091: Trở lại Đông Hải Long Cung (2)
 • #2092: Ta đối với nam nhân không hứng thú
 • #2093: Gia gia nói bổ sính lễ cho ngài đâu!
 • #2094: Đồ vật trong này là thật sự? (1)
 • #2095: Đồ vật trong này là thật sự? (2)
 • #2096: Gặp lại Viên Chiến Thiên
 • #2097: Tam đại cổ tộc
 • #2098: Chiến hỏa tái khởi (1)
 • #2099: Chiến hỏa tái khởi (2)
 • #2100: Hẳn là có Chí Tôn ở gần đây?
 • #2101: Hôm nay bổn cung bắn chim (1)
 • #2102: Hôm nay bổn cung bắn chim (2)
 • #2103: Địch thủ thảm bại
 • #2104: Hội nghị trong tộc
 • #2105: Lại gặp Đinh Cô Độc (1)
 • #2106: Lại gặp Đinh Cô Độc (2)
 • #2107: Trên đường thấy chuyện bất bình rống một tiếng
 • #2108: Hai các ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta (1)
 • #2109: Hai các ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta (2)
 • #2110: Thiên Nguyên chi thành
 • #2111: Kỳ thật xấu xí không phải lỗi tại ngươi
 • #2112: Thần nữ Điệp Kiều (1)
 • #2113: Thần nữ Điệp Kiều (2)
 • #2114: Chí Tôn Dược Thần mới là đích của bản Thần sư (1)
 • #2115: Chí Tôn Dược Thần mới là đích của bản Thần sư (2)
 • #2116: Huyền Phù Chi Thành
 • #2117: Bổn cung kiên quyết sẽ không bán đứng nhan sắc đâu! (1)
 • #2118: Bổn cung kiên quyết sẽ không bán đứng nhan sắc đâu! (2)
 • #2119: Khiêu khích của Ma Hổ Tông (1)
 • #2120: Khiêu khích của Ma Hổ Tông (2)
 • #2121: Nếu không ta lại giảm bớt chút tặng thưởng!
 • #2122: Ám chiêu của Khương Huyễn (1)
 • #2123: Ám chiêu của Khương Huyễn (2)
 • #2124: Cho là ta miễn phí luyện chế thay ngươi đi!
 • #2125: Nhưng có chút giống Mẫu Dạ Xoa! (1)
 • #2126: Nhưng có chút giống Mẫu Dạ Xoa! (2)
 • #2127: Chí Tôn Dược Thần (1)
 • #2128: Chí Tôn Dược Thần (2)
 • #2129: Lăng Tiếu ngươi rất không tồi!
 • #2130: Vậy treo chức khách khanh trưởng lão đi (1)
 • #2131: Vậy treo chức khách khanh trưởng lão đi (2)
 • #2132: Không nên để ta bị người khác khi dễ
 • #2133: Bán nghệ không bán thân (1)
 • #2134: Bán nghệ không bán thân (2)
 • #2135: Bình phán một lần
 • #2136: Ngũ Thải Thần Thiên Thạch (1)
 • #2137: Ngũ Thải Thần Thiên Thạch (2)
 • #2138: Xem ta chơi với các ngươi thế nào
 • #2139: Khoái hoạt tới chết (1)
 • #2140: Khoái hoạt tới chết (2)
 • #2141: Các ngươi còn chưa đủ tư cách
 • #2142: Tự tàn sát (1)
 • #2143: Tự tàn sát (2)
 • #2144: Yêu Hổ Ma Tiều
 • #2145: Ngươi thật tự đại! (1)
 • #2146: Ngươi thật tự đại! (2)
 • #2147: Cửu đại Hoang Cổ Thần Đỉnh
 • #2148: Nguyên Tháp bế quan (1)
 • #2149: Nguyên Tháp bế quan (2)
 • #2150: Đế Long Diệt Thiên Quyết! (1)
 • #2151: Đế Long Diệt Thiên Quyết! (2)
 • #2152: Bản thần sư được xưng thành thật tin cậy tiểu lang quân
 • #2153: Hấp dẫn trần trụi! (1)
 • #2154: Hấp dẫn trần trụi! (2)
 • #2155: Hỏi thế gian tình là chi?
 • #2156: Ngươi nói ai là đồ đê tiện? (1)
 • #2157: Ngươi nói ai là đồ đê tiện? (2)
 • #2158: Uy lực của Đế Long Diệt Thiên Quyết (1)
 • #2159: Uy lực của Đế Long Diệt Thiên Quyết (2)
 • #2160: Kịch chiến Xích Kim Điểu Vương
 • #2161: Hủy diệt lực lượng tương khắc (1)
 • #2162: Hủy diệt lực lượng tương khắc (2)
 • #2163: Cổ tộc Thiên Tước Địa Vực (1)
 • #2164: Cổ tộc Thiên Tước Địa Vực (2)
 • #2165: Chạy tới Man tộc
 • #2166: Nguy cơ của Tiên Vu Dã (1)
 • #2167: Nguy cơ của Tiên Vu Dã (2)
 • #2168: Tiên Vu Dã chi chiến!
 • #2169: Giận dữ mắng mỏ người Man tộc (1)
 • #2170: Giận dữ mắng mỏ người Man tộc (2)
 • #2171: Kiến thức sự lợi hại của người Kim tộc ta! (1)
 • #2172: Kiến thức sự lợi hại của người Kim tộc ta! (2)
 • #2173: Cho các ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta!
 • #2174: Lấy một địch mười Cuồng Ảnh Tê Thiên! (1)
 • #2175: Lấy một địch mười Cuồng Ảnh Tê Thiên! (2)
 • #2176: Khiêu chiến Chí Tôn (1)
 • #2177: Khiêu chiến Chí Tôn (2)
 • #2178: Song Long Phong Sát! Liên Hoa Tịnh Đế!
 • #2179: Nguy Sơn ta nhận thua rồi! (1)
 • #2180: Nguy Sơn ta nhận thua rồi! (2)
 • #2181: Tin tức của Thủy Nguyên thạch (1)
 • #2182: Tin tức của Thủy Nguyên thạch (2)
 • #2183: Thái độ chuyển biến nhanh chóng! (1)
 • #2184: Thái độ chuyển biến nhanh chóng! (2)
 • #2185: Xin thứ lỗi, ta đi nhầm doanh trướng rồi!
 • #2186: Lão Đại không phải là người tùy tiện! (1)
 • #2187: Lão Đại không phải là người tùy tiện! (2)
 • #2188: Điệu múa của Tiên Vu Hương Mạt (1)
 • #2189: Điệu múa của Tiên Vu Hương Mạt (2)
 • #2190: Quá trực tiếp đi!
 • #2191: Sau này ngươi liền đi theo ta đi! (1)
 • #2192: Sau này ngươi liền đi theo ta đi! (2)
 • #2193: Chạy tới Vạn Thú minh! (1)
 • #2194: Chạy tới Vạn Thú minh! (2)
 • #2195: Con ruồi đến thăm (1)
 • #2196: Con ruồi đến thăm (2)
 • #2197: Bất quá là hắn xin lỗi chúng ta! (1)
 • #2198: Bất quá là hắn xin lỗi chúng ta! (2)
 • #2199: Đuổi tới Vạn Thú Sơn Mạch
 • #2200: Lần đầu gặp mặt Thuần Thú Sư Vạn Thú Minh (1)
 • #2201: Lần đầu gặp mặt Thuần Thú Sư Vạn Thú Minh (2)
 • #2202: Vạn Thú Sơn Mạch kinh biến! (1)
 • #2203: Vạn Thú Sơn Mạch kinh biến! (2)
 • #2204: Họa là từ miệng mà ra!
 • #2205: Chu Tước và Thiên Nữ hiện! (1)
 • #2206: Chu Tước và Thiên Nữ hiện! (2)
 • #2207: Ra tay cứu người!
 • #2208: Thập nhất giai Thứ Giáp Báo (1)
 • #2209: Thập nhất giai Thứ Giáp Báo (2)
 • #2210: Cơ Thiên Chiến Giác khủng bố giết âm! (1)
 • #2211: Cơ Thiên Chiến Giác khủng bố giết âm! (2)
 • #2212: Ta là Huyên Huyên a!
 • #2213: Thiên nữ thiên chân vô tà! (1)
 • #2214: Thiên nữ thiên chân vô tà! (2)
 • #2215: Chuyện cũ của Hạ Huyên Huyên (1)
 • #2216: Chuyện cũ của Hạ Huyên Huyên (2)
 • #2217: Vạn thú Chí tôn Độc Cô Tấn (1)
 • #2218: Vạn thú Chí tôn Độc Cô Tấn (2)
 • #2219: Đại ca ca thật là toàn tài! (1)
 • #2220: Đại ca ca thật là toàn tài! (2)
 • #2221: Vực ngoại chiến trường
 • #2222: Toán kế của Độc Cô Tấn (1)
 • #2223: Toán kế của Độc Cô Tấn (2)
 • #2224: Điều kiện của Độc Cô Tấn (2)
 • #2225: Điều kiện của Độc Cô Tấn (1)
 • #2226: Đứng ở trên lưng Chu Tước (1)
 • #2227: Đứng ở trên lưng Chu Tước (2)
 • #2228: Tiến vào Niết Bàn không gian
 • #2229: Hỏa diễm thú (1)
 • #2230: Hỏa diễm thú (2)
 • #2231: Lạc nhập Hỏa vực (1)
 • #2232: Lạc nhập Hỏa vực (2)
 • #2233: Hỏa điểu quỷ dị (1)
 • #2234: Hỏa điểu quỷ dị (2)
 • #2235: Tử hắc hỏa kinh khủng, Thủy Nguyên thạch hiện!
 • #2236: Niết Bàn Thiên hỏa châu (1)
 • #2237: Niết Bàn Thiên hỏa châu (2)
 • #2238: Ngô Đồng thần thụ (1)
 • #2239: Ngô Đồng thần thụ (2)
 • #2240: Điềm báo đột phá (1)
 • #2241: Điềm báo đột phá (2)
 • #2242: Đột phá trở thành Chí tôn Thủy Thần!
 • #2243: Nói chuyện cũng phải nhìn đến lương tâm a! (1)
 • #2244: Nói chuyện cũng phải nhìn đến lương tâm a! (2)
 • #2245: Thành tựu Chí tôn Dược Thần (1)
 • #2246: Thành tựu Chí tôn Dược Thần (2)
 • #2247: Quay về Vạn Thú Sơn Mạch! (1)
 • #2248: Quay về Vạn Thú Sơn Mạch! (2)
 • #2249: Dự chiến giữa siêu cấp thế lực!
 • #2250: Sớm tập kích! (1)
 • #2251: Sớm tập kích! (2)
 • #2252: Ngươi là đến làm bà mối cho Viêm Dương sao (1)
 • #2253: Ngươi là đến làm bà mối cho Viêm Dương sao (2)
 • #2254: Họa là từ miệng mà ra!
 • #2255: Đàm phán giằng co! (1)
 • #2256: Đàm phán giằng co! (2)
 • #2257: Ta tiếp nhận lời cầu hòa của Vạn Thú Minh các ngươi! (1)
 • #2258: Ta tiếp nhận lời cầu hòa của Vạn Thú Minh các ngươi! (2)
 • #2259: Làm khách Viêm Tộc
 • #2260: Trao đổi Thủy Nguyên Thạch (1)
 • #2261: Trao đổi Thủy Nguyên Thạch (2)
 • #2262: Lực địch hai đại Chí Tôn
 • #2263: Cháu ngoan a! (1)
 • #2264: Cháu ngoan a! (2)
 • #2265: Luyện chế Chí tôn thần đan! (1)
 • #2266: Luyện chế Chí tôn thần đan! (2)
 • #2267: Trở lại Dược Minh công hội (1)
 • #2268: Trở lại Dược Minh công hội (2)
 • #2269: Đây coi như là trừng phạt đối với ta sao? (1)
 • #2270: Đây coi như là trừng phạt đối với ta sao? (2)
 • #2271: Chúc mừng Lăng Tiếu Dược Thần đại nhân!
 • #2272: Chỉ sợ ngươi không có cái đảm lượng này! (1)
 • #2273: Chỉ sợ ngươi không có cái đảm lượng này! (2)
 • #2274: Ta làm sao lại khổ như vậy a! (1)
 • #2275: Ta làm sao lại khổ như vậy a! (2)
 • #2276: "Hạnh phúc" cả đời bán bằng bất cứ giá nào rồi! (1)
 • #2277: "Hạnh phúc" cả đời bán bằng bất cứ giá nào rồi! (2)
 • #2278: Vinh quy Thiên Long môn!
 • #2279: Địa vị siêu nhiên (1)
 • #2280: Địa vị siêu nhiên (2)
 • #2281: Gia gia thật không có lương tâm (1)
 • #2282: Gia gia thật không có lương tâm (2)
 • #2283: Tình huống của thủ hạ huynh đệ
 • #2284: Ba chủng thần thú tề tụ
 • #2285: Nhưng không thể không có Lăng Tiếu (1)
 • #2286: Nhưng không thể không có Lăng Tiếu (2)
 • #2287: Túy sinh mộng tử
 • #2288: Ngày sau thành tựu chỉ sợ rất cao!
 • #2289: Ta hình như cũng không trêu chọc nữ nhân đi!
 • #2290: Ước định giữa các thần thú
 • #2291: Cắn nuốt Niết Bàn Thiên Hỏa Châu
 • #2292: Ta ra tay không thành vấn đề!
 • #2293: Đúc lại thần binh, Băng Hỏa kiếm tiến giai
 • #2294: Lăng Thần chí tôn!
 • #2295: Lăng Tiếu chiến Lăng Thần
 • #2296: Hoàng uy hạo đãng!
 • #2297: Trận chiến này đến đây là thôi!
 • #2298: Không cho cách chúng ta quá xa
 • #2299: Trọng lâm Liệt Viêm thương minh (1)
 • #2300: Trọng lâm Liệt Viêm thương minh (2)
 • #2301: Hương rượu say người
 • #2302: Vân Thiên Chi Dương
 • #2303: Giết sạch bọn hắn cho ta!
 • #2304: Ngươi cút lại đây cho ta!
 • #2305: Chí tôn giận dữ, thi phục khắp nơi!
 • #2306: Vực ngoại kích chiến! (1)
 • #2307: Vực ngoại kích chiến! (2)
 • #2308: Bát Nhãn Dạ Biên Bức
 • #2309: Thật sự là đáng tiếc!
 • #2310: Niết Bàn nguy cơ!
 • #2311: Vân Thiên niết bàn sống lại
 • #2312: An bài mới
 • #2313: Người đến nhờ vả
 • #2314: Hỏa Liên Thần Tâm
 • #2315: Tử Kiếp thần công
 • #2316: Đinh Cô Độc tán công
 • #2317: Long Ngũ khủng bố
 • #2318: Hàng phục Long Ngũ – Phượng Niết thần đan
 • #2319: Nói chuyện với Lăng Thần (1)
 • #2320: Nói chuyện với Lăng Thần (2)
 • #2321: Thật sự là tiện ah!
 • #2322: Vạn Yêu sâm lâm
 • #2323: Thánh thú nhạc viên
 • #2324: Kích đấu Thanh Lưu Độc Ngạc
 • #2325: Huyết Hung Yêu hiện! (1)
 • #2326: Huyết Hung Yêu hiện! (2)
 • #2327: Huyết Đàm Trì
 • #2328: Ác chiến Huyết Hung Yêu
 • #2329: Huyết Hung Yêu (1)
 • #2330: Huyết Hung Yêu (2)
 • #2331: Tình huống nguy cấp của Lăng Tiếu
 • #2332: Mệnh căn của bản cung không thể hủy a
 • #2333: Huyết đàm trì thần kỳ
 • #2334: Địa bàn Truy Hồn Yêu (1)
 • #2335: Địa bàn Truy Hồn Yêu (2)
 • #2336: Quỷ Hồn Thú kinh hiện
 • #2337: Bản cung chuyên thu vương tử (1)
 • #2338: Bản cung chuyên thu vương tử (2)
 • #2339: Hồn lực công kích
 • #2340: Quỷ hồn Thú Vương hiện! (1)
 • #2341: Quỷ hồn Thú Vương hiện! (2)
 • #2342: Làm bạn với ta xông pha thiên hạ! (1)
 • #2343: Làm bạn với ta xông pha thiên hạ! (2)
 • #2344: Dược Thần chủ nhân đúng là thần nhân!
 • #2345: Thần hồn tiến giai (1)
 • #2346: Thần hồn tiến giai (2)
 • #2347: Quỷ Thụ lĩnh (1)
 • #2348: Quỷ Thụ lĩnh (2)
 • #2349: Huyễn Nhãn Cảnh thạch, nhập ảo cảnh! (1)
 • #2350: Huyễn Nhãn Cảnh thạch, nhập ảo cảnh! (2)
 • #2351: Kịp thời phá huyễn thuật!
 • #2352: Kích sát Huyễn Yêu! (1)
 • #2353: Kích sát Huyễn Yêu! (2)
 • #2354: Thu hoạch Huyễn Nhãn Cảnh thạch (1)
 • #2355: Thu hoạch Huyễn Nhãn Cảnh thạch (2)
 • #2356: Mặc Liên Tiên Hà
 • #2357: Tiểu hữu a, ngươi liền bỏ qua cho lão hủ đi! (1)
 • #2358: Tiểu hữu a, ngươi liền bỏ qua cho lão hủ đi! (2)
 • #2359: Bất Tử chi tâm, biệt ly thương cảm! (1)
 • #2360: Bất Tử chi tâm, biệt ly thương cảm! (2)
 • #2361: Tình hình vực ngoại! (1)
 • #2362: Tình hình vực ngoại! (2)
 • #2363: Thương nghị chuẩn bị đi đến Mộc Văn tộc
 • #2364: Giúp mẫu thân đề thăng thực lực (1)
 • #2365: Giúp mẫu thân đề thăng thực lực (2)
 • #2366: Sụ thần kỳ của Mặc Liên Tiên Hà (1)
 • #2367: Sụ thần kỳ của Mặc Liên Tiên Hà (2)
 • #2368: Tái kiến Tiêu Linh! (1)
 • #2369: Tái kiến Tiêu Linh! (2)
 • #2370: Mộc Văn tộc! Cửu Thải Linh Lung thụ!
 • #2371: Thủ đoạn thần kỳ của Mộc Văn tộc! (1)
 • #2372: Thủ đoạn thần kỳ của Mộc Văn tộc! (2)
 • #2373: Tìm kiếm Cửu Thải Linh Lung thụ (1)
 • #2374: Tìm kiếm Cửu Thải Linh Lung thụ (2)
 • #2375: Tai nạn của Cửu Thải Linh Lung! (1)
 • #2376: Tai nạn của Cửu Thải Linh Lung! (2)
 • #2377: Ta nhất định có thể giúp được nó đấy!
 • #2378: Thuyết phục đi đến vực ngoại! (1)
 • #2379: Thuyết phục đi đến vực ngoại! (2)
 • #2380: Chuẩn bị đi tới vực ngoại! (1)
 • #2381: Chuẩn bị đi tới vực ngoại! (2)
 • #2382: Xem ra huynh đệ ta là tâm ý tương thông a!
 • #2383: Cáo biệt lúc rời đi! (1)
 • #2384: Cáo biệt lúc rời đi! (2)
 • #2385: Hành trình vực ngoại (1)
 • #2386: Hành trình vực ngoại (2)
 • #2387: Hành hạ lược đoạt giả
 • #2388: Cao cấp Chí tôn ngăn cản (1)
 • #2389: Cao cấp Chí tôn ngăn cản (2)
 • #2390: Dọa lui cao cấp Chí tôn! (1)
 • #2391: Dọa lui cao cấp Chí tôn! (2)
 • #2392: Huyễn thuật chi uy
 • #2393: Thiên khiển Viên Chiến Thiên đột phá! (1)
 • #2394: Thiên khiển Viên Chiến Thiên đột phá! (2)
 • #2395: Bị đuổi giết (1)
 • #2396: Bị đuổi giết (2)
 • #2397: Xông địa bàn Cự Thạch Nhân
 • #2398: Truy binh tới gần (1)
 • #2399: Truy binh tới gần (2)
 • #2400: Chạy trối chết!
 • #2401: Bắt lấy Tào Thao Thương (1)
 • #2402: Bắt lấy Tào Thao Thương (2)
 • #2403: Bạo phong không gian Kim Long Cuồng Bạo Phong (1)
 • #2404: Bạo phong không gian Kim Long Cuồng Bạo Phong (2)
 • #2405: Hắc Phong Thần Thạch lĩnh ngộ bạo phong ảo diệu
 • #2406: Thu hoạch cự đại!
 • #2407: Thu hoạch cự đại! (2)
 • #2408: Bạo Phong thân pháp Phong Thanh Dương
 • #2409: Đối chiến với Khúc Chấn Lộ
 • #2410: Đối chiến với Khúc Chấn Lộ (2)
 • #2411: Phong Thanh Dương ra tay (1)
 • #2412: Phong Thanh Dương ra tay (2)
 • #2413: Thanh Phong minh! Thanh Nguyệt không gian!
 • #2414: Chẳng lẽ ở trên Chí tôn còn có cảnh giới sao? (1)
 • #2415: Chẳng lẽ ở trên Chí tôn còn có cảnh giới sao? (2)
 • #2416: Tái kiến Liễu Phiêu Phiêu (1)
 • #2417: Tái kiến Liễu Phiêu Phiêu (2)
 • #2418: Ngươi tính là cái thứ gì! (1)
 • #2419: Ngươi tính là cái thứ gì! (2)
 • #2420: Một chiêu đẩy lui bảy người (1)
 • #2421: Một chiêu đẩy lui bảy người (2)
 • #2422: Một lần gặp nhau
 • #2423: Bổn cung chỉ là bán nghệ không bán thân a!
 • #2424: Thu được Thủy Nguyên thạch Phong thuộc tính (1)
 • #2425: Thu được Thủy Nguyên thạch Phong thuộc tính (2)
 • #2426: Mang theo mỹ nữ xông pha vực lộ! (1)
 • #2427: Mang theo mỹ nữ xông pha vực lộ! (2)
 • #2428: Thu hai tên điểu nhân! (1)
 • #2429: Thu hai tên điểu nhân! (2)
 • #2430: Kinh hiện Chí tôn U Ảnh tộc (1)
 • #2431: Kinh hiện Chí tôn U Ảnh tộc (2)
 • #2432: Lửa giận ngập trời!
 • #2433: Phiêu Phiêu tỷ theo ta đi!
 • #2434: Ngũ Long quy nhất! (1)
 • #2435: Ngũ Long quy nhất! (2)
 • #2436: Tai nạn Phệ Thiên Hoàng
 • #2437: Thiêu đốt triệt để cho ta! (1)
 • #2438: Thiêu đốt triệt để cho ta! (2)
 • #2439: Cứu được Cửu Thải Linh Lung thụ
 • #2440: Bế quan đột phá (1)
 • #2441: Bế quan đột phá (2)
 • #2442: Tin tức của Viên Chiến Thiên (1)
 • #2443: Tin tức của Viên Chiến Thiên (2)
 • #2444: Viên Chiến Thiên bị bắt
 • #2445: Giải cứu Viên Chiến Thiên (1)
 • #2446: Giải cứu Viên Chiến Thiên (2)
 • #2447: Đối chiến với Chí tôn đỉnh phong (1)
 • #2448: Đối chiến với Chí tôn đỉnh phong (2)
 • #2449: Bức lui Chí tôn đỉnh phong (1)
 • #2450: Bức lui Chí tôn đỉnh phong (2)
 • #2451: Đại loạn chi tượng
 • #2452: Âm mưu phục kích (1)
 • #2453: Âm mưu phục kích (2)
 • #2454: Lăng nhục, tàn sát bừa bãi (1)
 • #2455: Lăng nhục, tàn sát bừa bãi (2)
 • #2456: Nộ sát!
 • #2457: Thần hồn bị nhốt (1)
 • #2458: Thần hồn bị nhốt (2)
 • #2459: Uy lực của Kim Long Đàn
 • #2460: Húc Nhật, Băng Thủy
 • #2461: Khống chế hướng dẫn (1)
 • #2462: Khống chế hướng dẫn (2)
 • #2463: Giết người đoạt kiếm
 • #2464: U Ảnh tộc diệt tộc
 • #2465: Các thế lực tới giúp (1)
 • #2466: Các thế lực tới giúp (2)
 • #2467: Tin tức Kiều Phong
 • #2468: Khúc nhạc dạo chinh chiến
 • #2469: Đại quân tiếp cận
 • #2470: Trước đại chiến
 • #2471: Hỗn chiến tập sát
 • #2472: Đại chiến đỉnh cấp (1)
 • #2473: Đại chiến đỉnh cấp (2)
 • #2474: Quay về Huyền Linh đại lục
 • #2475: Lưu công kể chuyện xưa
 • #2476: Lại hiến máu
 • #2477: Là Vĩnh Hằng (1)
 • #2478: Là Vĩnh Hằng (2)
 • #2479: Thổ sát hung địa
 • #2480: Địa long chi khí
 • #2481: Hấp thu hốn độn chi khí
 • #2482: Hỗn Độn Cự Kiển phá, kinh hiện Bất Phàm!
 • #2483: Thuyết phục Võ Bất Phàm (1)
 • #2484: Thuyết phục Võ Bất Phàm (2)
 • #2485: Toàn lực chuẩn bị (1)
 • #2486: Toàn lực chuẩn bị (2)
 • #2487: Chém Băng tộc Chí Tôn
 • #2488: Một mình xông Băng tộc (1)
 • #2489: Một mình xông Băng tộc (2)
 • #2490: Long hình chiến khí chi uy! (1)
 • #2491: Long hình chiến khí chi uy! (2)
 • #2492: Minh Tuyết Băng Kình
 • #2493: Xin ngài giơ cao đánh khẽ (1)
 • #2494: Xin ngài giơ cao đánh khẽ (2)
 • #2495: Thập Vạn Niên Băng Sơn tìm người
 • #2496: Kiều Phong qua lại (1)
 • #2497: Kiều Phong qua lại (2)
 • #2498: Ta không muốn làm muội muội của ngươi! (1)
 • #2499: Ta không muốn làm muội muội của ngươi! (2)
 • #2500: Băng Cực Hùng (1)
 • #2501: Băng Cực Hùng (2)
 • #2502: Kịch chiến Băng thánh thú
 • #2503: Truy sát Băng Cực Hùng Vương (1)
 • #2504: Truy sát Băng Cực Hùng Vương (2)
 • #2505: Minh Tuyết băng thạch! Minh Tuyết Chi! (1)
 • #2506: Minh Tuyết băng thạch! Minh Tuyết Chi! (2)
 • #2507: Luyện hóa Minh Tuyết Chi (1)
 • #2508: Luyện hóa Minh Tuyết Chi (2)
 • #2509: Đoạt lấy Long Tích Băng Đằng
 • #2510: Băng Long đại nhân có lời hảo hảo nói! (1)
 • #2511: Băng Long đại nhân có lời hảo hảo nói! (2)
 • #2512: Ta nhớ ngươi muốn chết! (1)
 • #2513: Ta nhớ ngươi muốn chết! (2)
 • #2514: Thiên vực Cổ tộc!
 • #2515: Tiểu tử ngươi chính là quái thai! (1)
 • #2516: Tiểu tử ngươi chính là quái thai! (2)
 • #2517: Nhớ kỹ sau này nói chuyện cẩn thận một chút! (1)
 • #2518: Nhớ kỹ sau này nói chuyện cẩn thận một chút! (2)
 • #2519: Bức hôn (1)
 • #2520: Bức hôn (2)
 • #2521: Lôi Điện khôi lỗi
 • #2522: Đóng băng Lôi Lạc Quân (1)
 • #2523: Đóng băng Lôi Lạc Quân (2)
 • #2524: Khổ chiến! (1)
 • #2525: Khổ chiến! (2)
 • #2526: Nhận nhiệm vụ cứu người! (1)
 • #2527: Nhận nhiệm vụ cứu người! (2)
 • #2528: Vũ Bất Phàm đến! (1)
 • #2529: Vũ Bất Phàm đến! (2)
 • #2530: Thôn phệ thần thông tái hiện!
 • #2531: Thực lực của Vũ Bất Phàm! (1)
 • #2532: Thực lực của Vũ Bất Phàm! (2)
 • #2533: Ta đúng là muốn thử một chút (1)
 • #2534: Ta đúng là muốn thử một chút (2)
 • #2535: Nội gian cường đại
 • #2536: Quát lui Chí Tôn đỉnh phong
 • #2537: Ảo trận giết địch (1)
 • #2538: Ảo trận giết địch (2)
 • #2539: Tăng cường thần hồn
 • #2540: Lực địch Điêu Phong Chí Tôn bảng
 • #2541: Đại hoạch toàn thắng (1)
 • #2542: Đại hoạch toàn thắng (2)
 • #2543: Chúng ta có thể chủ động xuất kích
 • #2544: Hỗn chiến (1)
 • #2545: Hỗn chiến (2)
 • #2546: Chiến Quang Ám thể
 • #2547: Lĩnh ngộ phong tỏa ý cảnh
 • #2548: Thần hồn phân thân bị hủy (1)
 • #2549: Thần hồn phân thân bị hủy (2)
 • #2550: Chữa trị tổn thương thần hồn
 • #2551: Người Lôi tộc tới
 • #2552: Kế sách ly gián (1)
 • #2553: Kế sách ly gián (2)
 • #2554: Tập kích tộc địa Ma Hổ tộc
 • #2555: Lôi đình diệt tộc
 • #2556: Hắc Ma lại xuất hiện (1)
 • #2557: Hắc Ma lại xuất hiện (2)
 • #2558: Tới Lưu Kim không gian
 • #2559: Thất Hồn Yêu Hoa
 • #2560: Phòng ngự chiến y
 • #2561: Chí Tôn thần tài đỉnh cấp (1)
 • #2562: Chí Tôn thần tài đỉnh cấp (2)
 • #2563: Giao dịch thành công (1)
 • #2564: Giao dịch thành công (2)
 • #2565: Diệt Hồn lão quỷ (1)
 • #2566: Diệt Hồn lão quỷ (2)
 • #2567: Dị tượng hỗn độn
 • #2568: Đột phá đưa tới nguy cơ (2)
 • #2569: Không gian lôi điện
 • #2570: Lão tộc trưởng Lôi tộc đáng sợ
 • #2571: Biến cố ngoài ý liệu (1)
 • #2572: Biến cố ngoài ý liệu (2)
 • #2573: Lôi Giao Long chi uy (1)
 • #2574: Lôi Giao Long chi uy (2)
 • #2575: Lăng Tiếu xuất thủ! (1)
 • #2576: Lăng Tiếu xuất thủ! (2)
 • #2577: Ngươi nhẫn tâm đối đãi với lão mã như vậy sao?
 • #2578: Bộ dáng hình người là uy vũ nhất!
 • #2579: Thật sự là bị bức đến bất đắc dĩ a!
 • #2580: Ta nhường ngươi mười chiêu!
 • #2581: Hắn như thế nào có thể trực tiếp như vậy được!
 • #2582: Tuyệt đối không phải là cố ý mạo phạm ngươi!
 • #2583: Phản bắt, khống chế! (1)
 • #2584: Phản bắt, khống chế! (2)
 • #2585: Trở lại Lôi Điện không gian! (1)
 • #2586: Trở lại Lôi Điện không gian! (2)
 • #2587: Vào trong Thiên Lôi sơn
 • #2588: Đại điện chủ Sư Thương Dương (1)
 • #2589: Đại điện chủ Sư Thương Dương (2)
 • #2590: Xem ra mị lực của bản cung không giảm
 • #2591: Cứu người và bị "Cưỡng bức"
 • #2592: Toàn lực phá vòng vây
 • #2593: Kéo dài thời gian
 • #2594: Bại lộ thân phận (1)
 • #2595: Bại lộ thân phận (2)
 • #2596: Lực địch hai Chí Tôn đỉnh phong
 • #2597: Thần hồn lại bị hủy (1)
 • #2598: Thần hồn lại bị hủy (2)
 • #2599: Bị ép đột phá ở Hỗn Độn Lôi vực
 • #2600: Vĩnh Hằng chi thần
 • #2601: Hắc ám và quang minh
 • #2602: Hắc ám và quang minh (2)
 • #2603: Đột phá cao cấp
 • #2604: Thủy Nguyên thạch thuộc tính lôi, hỗn độn xà ngạc (1)
 • #2605: Thủy Nguyên thạch thuộc tính lôi, hỗn độn xà ngạc (2)
 • #2606: Loạn thế chi thu (1)
 • #2607: Loạn thế chi thu (2)
 • #2608: Hắc động Ma Vân (1)
 • #2609: Hắc động Ma Vân (2)
 • #2610: Khí vận thần khí
 • #2611: Tai nạn diệt môn (1)
 • #2612: Tai nạn diệt môn (2)
 • #2613: Chư nữ chi nguy (1)
 • #2614: Chư nữ chi nguy (2)
 • #2615: Lục kế chạy về
 • #2616: Lăng Thái Sơ trở về (1)
 • #2617: Lăng Thái Sơ trở về (2)
 • #2618: Thảm đạm thu tràng
 • #2619: Hàng lâm Ma Hổ không gian (1)
 • #2620: Hàng lâm Ma Hổ không gian (2)
 • #2621: Nghênh chiến Hắc Ma (1)
 • #2622: Nghênh chiến Hắc Ma (2)
 • #2623: Hỗn Độn Thế Giới chi uy (1)
 • #2624: Hỗn Độn Thế Giới chi uy (2)
 • #2625: Chống lại Vĩnh Hằng Phân Thân (1)
 • #2626: Chống lại Vĩnh Hằng Phân Thân (2)
 • #2627: Đối phó Vĩnh Hằng
 • #2628: Tình huống Thiên Vực (1)
 • #2629: Tình huống Thiên Vực (2)
 • #2630: Quay trở lại quấy rầy
 • #2631: Đừng trách ta trở mặt không lưu tình (1)
 • #2632: Đừng trách ta trở mặt không lưu tình (2)
 • #2633: Ba chiêu ước hẹn
 • #2634: Vô Địch lão tổ (1)
 • #2635: Vô Địch lão tổ (2)
 • #2636: Trở lại tông môn
 • #2637: Chúng nữ mạnh khỏe
 • #2638: An bài cuối cùng (1)
 • #2639: An bài cuối cùng (2)
 • #2640: Gặp lại Quỷ Hồn và Lục Ông
 • #2641: Hai Vĩnh Hằng đích thân tới (1)
 • #2642: Hai Vĩnh Hằng đích thân tới (2)
 • #2643: Vĩnh Hằng quyết đấu
 • #2644: Thỏa hiệp và nguy cơ (1)
 • #2645: Thỏa hiệp và nguy cơ (2)
 • #2646: Cứu người
 • #2647: Thành công cứu ra (1)
 • #2648: Thành công cứu ra (2)
 • #2649: Trạng thái của Lăng Hồng Vũ
 • #2650: Dực nhân xâm phạm (1)
 • #2651: Dực nhân xâm phạm (2)
 • #2652: Quang minh không gian hàng lâm
 • #2653: Kề vai chiến đấu với lão tổ
 • #2654: Hỗn Độn Lôi Long chết (1)
 • #2655: Hỗn Độn Lôi Long chết (2)
 • #2656: Lần này chết thật rồi
 • #2657: Vẫn lạc chi dương
 • #2658: Quét ngang thế lực Ma Hổ tộc Thiên Vực (1)
 • #2659: Quét ngang thế lực Ma Hổ tộc Thiên Vực (2)
 • #2660: Thần côn tái hiện!
 • #2661: Năm mươi mốt năm! (1)
 • #2662: Năm mươi mốt năm! (2)
 • #2663: Dị biến tái sinh! (1)
 • #2664: Dị biến tái sinh! (2)
 • #2665: Nguy cơ trước trận!
 • #2666: Tề tụ xuất chiến! (1)
 • #2667: Tề tụ xuất chiến! (2)
 • #2668: Phục Nghĩa vẫn, Hồng Vũ hiện! (1)
 • #2669: Phục Nghĩa vẫn, Hồng Vũ hiện! (2)
 • #2670: Cường thế trở về!
 • #2671: Ta có lẽ còn chưa xem như vô địch! (1)
 • #2672: Ta có lẽ còn chưa xem như vô địch! (2)
Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 3.8]

Related posts

Dị Thế Lưu Đày

TiKay

Nhất Quyền Trù Thần

TiKay

Tà Vương Đỡ Lên Giường: Nông Nữ Có Điểm Điền

TiKay

Tiên Phủ Chi Duyên

TiKay

Lang Vương Tổng Tài, Kiều Thê Thụ Sủng Nhược Kinh

THUYS♥️

Xuyên Nhanh: Nữ Xứng, Bình Tĩnh Một Chút

TiKay

1 comment

Đệ Nhất Chiến Thần – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio | truyen.thuvienbao | thuvienaudio May 7, 2020 at 8:43 am

[…] Tác giả của bộ Thần Khống Thiên Hạ cực hot 1 thời, ngoài ra còn có tác phẩm Ta Là Bá […]

Reply

Leave a Reply