Cổ Đại Nữ Cường Xuyên Không

Thứ Nữ Hữu Độc

Tần Giản là tác giả viết những tác phẩm tranh đấu dù theo như lời tựa thì tác giả là một người thích an nhiên, đơn giản. Khi đọc chương đầu của truyện Thứ Nữ Hữu Độc độc giả dễ lầm tưởng là một truyện đầy máu me, tranh quyền đoạt lợi nhưng theo dõi những chương tiếp theo ta sẽ hiểu được hết mạch truyện.

Đây là truyện xuyên không cổ đại, Lí Vị Ương là thứ nữ phủ thừa tướng chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Nhưng Hoàng thượng nhất kiến chung tình với tỷ tỷ Lí Trường Nhạc, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết, còn phế hai chân, tống nàng vào lãnh cung. Quá bi phẫn, nàng uống rượu độc tự vẫn.

Ai ngờ đâu được nàng trọng sinh, trở về những ngày tháng còn thiếu nữ, từ đây nàng quyết đổi thay, không bước chân vào cung cấm, nhưng chuyện tình thiên hạ đâu chỉ có thể dựa vào nàng mà đổi thay. Mẹ cả, tỷ tỷ, thứ muội đều muốn hãm hại nàng mà kẻ bạc tình kia lại một mực muốn sống muốn chết vì nàng; tử địch đời trước tỏ vẻ thầm mến nàng nhiều năm còn bị một tên tuấn tú nhất trên đời vô lại quấn lấy.

Nàng sẽ phải làm gì trước những khó khăn đang đối mặt. Cùng theo dõi truyện để biết được câu trả lời nhé !!!

Truyện chuyển thể thành phim có tên Cẩm Tú Vị Ương


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Tần Giản
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0001.mp32018-02-18 06:44
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0002.mp32018-02-18 06:45
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0003.mp32018-02-18 06:45
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0004.mp32018-02-18 06:45
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0005.mp32018-02-18 06:45
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0006.mp32018-02-18 06:45
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0007.mp32018-02-18 06:45
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0008.mp32018-02-18 06:45
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0009.mp32018-02-18 06:45
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0010.mp32018-02-18 06:46
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0011.mp32018-02-18 06:46
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0012.mp32018-02-18 06:46
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0013.mp32018-02-18 06:46
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0014.mp32018-02-18 06:46
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0015.mp32018-02-18 06:46
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0016.mp32018-02-18 06:46
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0017.mp32018-02-18 06:47
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0018.mp32018-02-18 06:47
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0019.mp32018-02-18 06:47
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0020.mp32018-02-18 06:47
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0021.mp32018-02-18 06:47
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0022.mp32018-02-18 06:47
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0023.mp32018-02-18 06:47
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0024.mp32018-02-18 06:47
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0025.mp32018-02-18 06:47
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0026.mp32018-02-18 06:48
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0027.mp32018-02-18 06:48
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0028.mp32018-02-18 06:48
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0029.mp32018-02-18 06:48
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0030.mp32018-02-18 06:48
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0031.mp32018-02-18 06:48
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0032.mp32018-02-18 06:48
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0033.mp32018-02-18 06:48
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0034.mp32018-02-18 06:49
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0035.mp32018-02-18 06:49
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0036.mp32018-02-18 06:49
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0037.mp32018-02-18 06:49
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0038.mp32018-02-18 06:49
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0039.mp32018-02-18 06:49
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0040.mp32018-02-18 06:49
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0041.mp32018-02-18 06:49
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0042.mp32018-02-18 06:49
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0043.mp32018-02-18 06:50
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0044.mp32018-02-18 06:50
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0045.mp32018-02-18 06:50
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0046.mp32018-02-18 06:50
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0047.mp32018-02-18 06:50
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0048.mp32018-02-18 06:50
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0049.mp32018-02-18 06:50
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0050.mp32018-02-18 06:50
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0051.mp32018-02-18 06:51
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0052.mp32018-02-18 06:51
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0053.mp32018-02-18 06:51
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0054.mp32018-02-18 06:51
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0055.mp32018-02-18 06:51
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0056.mp32018-02-18 06:51
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0057.mp32018-02-18 06:51
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0058.mp32018-02-18 06:51
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0059.mp32018-02-18 06:52
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0060.mp32018-02-18 06:52
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0061.mp32018-02-18 06:52
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0062.mp32018-02-18 06:52
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0063.mp32018-02-18 06:52
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0064.mp32018-02-18 06:52
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0065.mp32018-02-18 06:53
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0066.mp32018-02-18 06:53
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0067.mp32018-02-18 06:53
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0068.mp32018-02-18 06:54
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0069.mp32018-02-18 06:54
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0070.mp32018-02-18 06:54
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0071.mp32018-02-18 06:54
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0072.mp32018-02-18 06:55
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0073.mp32018-02-18 06:55
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0074.mp32018-02-18 06:55
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0075.mp32018-02-18 06:55
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0076.mp32018-02-18 06:55
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0077.mp32018-02-18 06:56
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0078.mp32018-02-18 06:56
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0079.mp32018-02-18 06:56
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0080.mp32018-02-18 06:57
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0081.mp32018-02-18 06:57
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0082.mp32018-02-18 06:58
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0083.mp32018-02-18 06:58
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0084.mp32018-02-18 06:58
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0085.mp32018-02-18 06:58
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0086.mp32018-02-18 06:59
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0087.mp32018-02-18 06:59
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0088.mp32018-02-18 06:59
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0089.mp32018-02-18 06:59
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0090.mp32018-02-18 06:59
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0091.mp32018-02-18 06:59
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0092.mp32018-02-18 06:59
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0093.mp32018-02-18 07:00
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0094.mp32018-02-18 07:00
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0095.mp32018-02-18 07:00
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0096.mp32018-02-18 07:00
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0097.mp32018-02-18 07:00
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0098.mp32018-02-18 07:00
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0099.mp32018-02-18 07:00
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0100.mp32018-02-18 07:01
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0101.mp32018-02-18 07:01
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0102.mp32018-02-18 07:01
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0103.mp32018-02-18 07:01
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0104.mp32018-02-18 07:01
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0105.mp32018-02-18 07:01
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0106.mp32018-02-18 07:01
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0107.mp32018-02-18 07:01
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0108.mp32018-02-18 07:02
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0109.mp32018-02-18 07:02
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0110.mp32018-02-18 07:02
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0111.mp32018-02-18 07:02
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0112.mp32018-02-18 07:02
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0113.mp32018-02-18 07:02
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0114.mp32018-02-18 07:02
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0115.mp32018-02-18 07:02
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0116.mp32018-02-18 07:03
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0117.mp32018-02-18 07:03
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0118.mp32018-02-18 07:03
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0119.mp32018-02-18 07:03
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0120.mp32018-02-18 07:03
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0121.mp32018-02-18 07:03
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0122.mp32018-02-18 07:03
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0123.mp32018-02-18 07:03
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0124.mp32018-02-18 07:04
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0125.mp32018-02-18 07:04
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0126.mp32018-02-18 07:04
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0127.mp32018-02-18 07:04
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0128.mp32018-02-18 07:04
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0129.mp32018-02-18 07:04
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0130.mp32018-02-18 07:04
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0131.mp32018-02-18 07:04
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0132.mp32018-02-18 07:05
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0133.mp32018-02-18 07:05
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0134.mp32018-02-18 07:05
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0135.mp32018-02-18 07:05
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0136.mp32018-02-18 07:05
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0137.mp32018-02-18 07:05
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0138.mp32018-02-18 07:05
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0139.mp32018-02-18 07:05
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0140.mp32018-02-18 07:06
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0141.mp32018-02-18 07:06
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0142.mp32018-02-18 07:06
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0143.mp32018-02-18 07:06
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0144.mp32018-02-18 07:06
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0145.mp32018-02-18 07:07
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0146.mp32018-02-18 07:07
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0147.mp32018-02-18 07:07
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0148.mp32018-02-18 07:08
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0149.mp32018-02-18 07:08
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0150.mp32018-02-18 07:08
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0151.mp32018-02-18 07:09
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0152.mp32018-02-18 07:09
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0153.mp32018-02-18 07:09
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0154.mp32018-02-18 07:10
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0155.mp32018-02-18 07:10
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0156.mp32018-02-18 07:11
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0157.mp32018-02-18 07:11
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0158.mp32018-02-18 07:11
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0159.mp32018-02-18 07:12
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0160.mp32018-02-18 07:12
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0161.mp32018-02-18 07:12
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0162.mp32018-02-18 07:13
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0163.mp32018-02-18 07:13
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0164.mp32018-02-18 07:13
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0165.mp32018-02-18 07:14
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0166.mp32018-02-18 07:14
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0167.mp32018-02-18 07:14
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0168.mp32018-02-18 07:15
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0169.mp32018-02-18 07:15
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0170.mp32018-02-18 07:15
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0171.mp32018-02-18 07:16
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0172.mp32018-02-18 07:16
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0173.mp32018-02-18 07:16
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0174.mp32018-02-18 07:17
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0175.mp32018-02-18 07:17
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0176.mp32018-02-18 07:17
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0177.mp32018-02-18 07:18
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0178.mp32018-02-18 07:18
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0179.mp32018-02-18 07:18
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0180.mp32018-02-18 07:19
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0181.mp32018-02-18 07:19
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0182.mp32018-02-18 07:19
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0183.mp32018-02-18 07:20
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0184.mp32018-02-18 07:20
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0185.mp32018-02-18 07:20
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0186.mp32018-02-18 07:21
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0187.mp32018-02-18 07:21
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0188.mp32018-02-18 07:21
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0189.mp32018-02-18 07:22
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0190.mp32018-02-18 07:22
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0191.mp32018-02-18 07:22
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0192.mp32018-02-18 07:22
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0193.mp32018-02-18 07:23
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0194.mp32018-02-18 07:23
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0195.mp32018-02-18 07:24
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0196.mp32018-02-18 07:24
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0197.mp32018-02-18 07:24
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0198.mp32018-02-18 07:25
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0199.mp32018-02-18 07:25
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0200.mp32018-02-18 07:25
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0201.mp32018-02-18 07:26
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0202.mp32018-02-18 07:26
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0203.mp32018-02-18 07:26
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0204.mp32018-02-18 07:27
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0205.mp32018-02-18 07:27
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0206.mp32018-02-18 07:27
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0207.mp32018-02-18 07:28
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0208.mp32018-02-18 07:28
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0209.mp32018-02-18 07:28
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0210.mp32018-02-18 07:29
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0211.mp32018-02-18 07:29
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0212.mp32018-02-18 07:29
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0213.mp32018-02-18 07:30
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0214.mp32018-02-18 07:30
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0215.mp32018-02-18 07:30
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0216.mp32018-02-18 07:31
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0217.mp32018-02-18 07:31
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0218.mp32018-02-18 07:31
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0219.mp32018-02-18 07:32
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0220.mp32018-02-18 07:32
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0221.mp32018-02-18 07:33
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0222.mp32018-02-18 07:33
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0223.mp32018-02-18 07:33
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0224.mp32018-02-18 07:34
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0225.mp32018-02-18 07:34
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0226.mp32018-02-18 07:34
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0227.mp32018-02-18 07:35
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0228.mp32018-02-18 07:35
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0229.mp32018-02-18 07:35
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0230.mp32018-02-18 07:35
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0231.mp32018-02-18 07:36
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0232.mp32018-02-18 07:36
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0233.mp32018-02-18 07:36
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0234.mp32018-02-18 07:36
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0235.mp32018-02-18 07:37
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0236.mp32018-02-18 07:37
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0237.mp32018-02-18 07:37
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0238.mp32018-02-18 07:38
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0239.mp32018-02-18 07:38
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0240.mp32018-02-18 07:38
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0241.mp32018-02-18 07:39
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0242.mp32018-02-18 07:39
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0243.mp32018-02-18 07:39
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0244.mp32018-02-18 07:40
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0245.mp32018-02-18 07:40
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0246.mp32018-02-18 07:41
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0247.mp32018-02-18 07:41
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0248.mp32018-02-18 07:41
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0249.mp32018-02-18 07:42
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0250.mp32018-02-18 07:42
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0251.mp32018-02-18 07:43
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0252.mp32018-02-18 07:43
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0253.mp32018-02-18 07:43
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0254.mp32018-02-18 07:44
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0255.mp32018-02-18 07:44
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0256.mp32018-02-18 07:44
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0257.mp32018-02-18 07:45
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0258.mp32018-02-18 07:45
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0259.mp32018-02-18 07:45
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0260.mp32018-02-18 07:46
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0261.mp32018-02-18 07:46
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0262.mp32018-02-18 07:46
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0263.mp32018-02-18 07:47
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0264.mp32018-02-18 07:47
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0265.mp32018-02-18 07:47
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0266.mp32018-02-18 07:48
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0267.mp32018-02-18 07:48
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0268.mp32018-02-18 07:48
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0269.mp32018-02-18 07:49
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0270.mp32018-02-18 07:49
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0271.mp32018-02-18 07:49
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0272.mp32018-02-18 07:50
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0273.mp32018-02-18 07:50
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0274.mp32018-02-18 07:51
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0275.mp32018-02-18 07:51
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0276.mp32018-02-18 07:51
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0277.mp32018-02-18 07:52
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0278.mp32018-02-18 07:52
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0279.mp32018-02-18 07:53
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0280.mp32018-02-18 07:53
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0281.mp32018-02-18 07:53
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0282.mp32018-02-18 07:54
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0283.mp32018-02-18 07:54
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0284.mp32018-02-18 07:55
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0285.mp32018-02-18 07:55
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0286.mp32018-02-18 07:55
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0287.mp32018-02-18 07:56
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0288.mp32018-02-18 07:56
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0289.mp32018-02-18 07:57
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0290.mp32018-02-18 07:57
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0291.mp32018-02-18 07:57
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0292.mp32018-02-18 07:58
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0293.mp32018-02-18 07:58
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0294.mp32018-02-18 07:58
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0295.mp32018-02-18 07:59
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0296.mp32018-02-18 07:59
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0297.mp32018-02-18 08:00
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0298.mp32018-02-18 08:00
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0299.mp32018-02-18 08:00
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0300.mp32018-02-18 08:01
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0301.mp32018-02-18 19:22
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0302.mp32018-02-18 19:22
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0303.mp32018-02-18 19:22
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0304.mp32018-02-18 19:22
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0305.mp32018-02-18 19:23
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0306.mp32018-02-18 19:23
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0307.mp32018-02-18 19:23
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0308.mp32018-02-18 19:23
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0309.mp32018-02-18 19:23
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0310.mp32018-02-18 19:23
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0311.mp32018-02-18 19:24
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0312.mp32018-02-18 19:24
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0313.mp32018-02-18 19:24
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0314.mp32018-02-18 19:24
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0315.mp32018-02-18 19:25
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0316.mp32018-02-18 19:25
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0317.mp32018-02-18 19:25
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0318.mp32018-02-18 19:26
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0319.mp32018-02-18 19:26
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0320.mp32018-02-18 19:27
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0321.mp32018-02-18 19:27
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0322.mp32018-02-18 19:27
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0323.mp32018-02-18 19:28
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0324.mp32018-02-18 19:28
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0325.mp32018-02-18 19:29
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0326.mp32018-02-18 19:29
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0327.mp32018-02-18 19:29
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0328.mp32018-02-18 19:30
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0329.mp32018-02-18 19:30
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0330.mp32018-02-18 19:30
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0331.mp32018-02-18 19:31
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0332.mp32018-02-18 19:31
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0333.mp32018-02-18 19:32
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0334.mp32018-02-18 19:32
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0335.mp32018-02-18 19:32
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0336.mp32018-02-18 19:32
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0337.mp32018-02-18 19:32
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0338.mp32018-02-18 19:33
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0339.mp32018-02-18 19:33
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0340.mp32018-02-18 19:33
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0341.mp32018-02-18 19:33
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0342.mp32018-02-18 19:34
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0343.mp32018-02-18 19:34
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0344.mp32018-02-18 19:34
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0345.mp32018-02-18 19:34
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0346.mp32018-02-18 19:35
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0347.mp32018-02-18 19:35
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0348.mp32018-02-18 19:36
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0349.mp32018-02-18 19:36
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0350.mp32018-02-18 19:37
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0351.mp32018-02-18 19:37
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0352.mp32018-02-18 19:37
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0353.mp32018-02-18 19:37
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0354.mp32018-02-18 19:38
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0355.mp32018-02-18 19:38
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0356.mp32018-02-18 19:39
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0357.mp32018-02-18 19:39
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0358.mp32018-02-18 19:39
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0359.mp32018-02-18 19:39
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0360.mp32018-02-18 19:40
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0361.mp32018-02-18 19:40
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0362.mp32018-02-18 19:40
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0363.mp32018-02-18 19:41
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0364.mp32018-02-18 19:41
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0365.mp32018-02-18 19:41
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0366.mp32018-02-18 19:41
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0367.mp32018-02-18 19:42
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0368.mp32018-02-18 19:42
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0369.mp32018-02-18 19:42
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0370.mp32018-02-18 19:43
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0371.mp32018-02-18 19:43
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0372.mp32018-02-18 19:43
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0373.mp32018-02-18 19:43
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0374.mp32018-02-18 19:43
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0375.mp32018-02-18 19:43
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0376.mp32018-02-18 19:44
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0377.mp32018-02-18 19:44
 • thu-nu-huu-doc-chuong-0378.mp32018-02-18 19:44

Related posts

Tuyệt Mệnh Đoàn Tàu ( Vô Hạn )

THUYS♥️

Tận Thế Du Thuyền [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Bưu Hãn Tiểu Kiều Thê: Nông Gia Vương Gia Lòng Bàn Tay Bảo

TiKay

Chủ Bá Mỗi Ngày Tú Ân Ái [ Tinh Tế]

THUYS♥️

Thịnh Sủng Lệnh

THUYS♥️

Trọng Sinh Mạt Thế Truy Thê Đế Thiếu

THUYS♥️

Leave a Reply