Dị GiớiNữ CườngXuyên Không

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật.

Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là sát thủ thiên tài nguy hiểm nhất thế kỷ 21.

Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn.

Khi tiểu thư ma ốm bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế.

Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ . . .

Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình . . .

Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau…


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lộ Phi
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Xuyên qua (1)
 • #2: Xuyên qua (2)
 • #3: Cường giả vi tôn (1)
 • #4: Cường giả vi tôn (2)
 • #5: Cường giả vi tôn (3)
 • #6: Cường giả vi tôn (4)
 • #7: Cường giả vi tôn (5)
 • #8: Cường giả vi tôn (6)
 • #9: Cường giả vi tôn (7)
 • #10: Cường giả vi tôn (8)
 • #11: Cường giả vi tôn (9)
 • #12: Cường giả vi tôn (10)
 • #13: Hồng phát tựa hỏa diễm (1)
 • #14: Hồng phát tựa hỏa diễm (2)
 • #15: Hồng phát tựa hỏa diễm (3)
 • #16: Hồng phát tựa hỏa diễm (4)
 • #17: Hồng phát tựa hỏa diễm (5)
 • #18: Hồng phát tựa hỏa diễm (6)
 • #19: Hồng phát tựa hỏa diễm (7)
 • #20: Hồng phát tựa hỏa diễm (8)
 • #21: Hồng phát tựa hỏa diễm (9)
 • #22: Hồng phát tựa hỏa diễm (10)
 • #23: Vô cùng nhục nhã (1)
 • #24: Vô cùng nhục nhã (2)
 • #25: Vô cùng nhục nhã (3)
 • #26: Vô cùng nhục nhã (4)
 • #27: Vô cùng nhục nhã (5)
 • #28: Vô cùng nhục nhã (6)
 • #29: Vô cùng nhục nhã (7)
 • #30: Vô cùng nhục nhã (8)
 • #31: Con tin của bắc dực quốc (1)
 • #32: Con tin của bắc dực quốc (2)
 • #33: Con tin của bắc dực quốc (3)
 • #34: Con tin của bắc dực quốc (4)
 • #35: Con tin của bắc dực quốc (5)
 • #36: Con tin của bắc dực quốc (6)
 • #37: Con tin của bắc diệu quốc (7)
 • #38: Con tin của bắc diệu quốc (8)
 • #39: Con tin của bắc diệu quốc (9)
 • #40: Con tin của bắc diệu quốc (10)
 • #41: Thiên tài (1)
 • #42: Thiên tài (2)
 • #43: Thiên tài (3)
 • #44: Thiên tài (4)
 • #45: Thiên tài (5)
 • #46: Thiên tài (6)
 • #47: Thiên tài (7)
 • #48: Thiên tài (8)
 • #49: Đại hội đấu giá (1)
 • #50: Đại hội đấu giá (2)
 • #51: Đại hội đấu giá (3)
 • #52: Đại hội đấu giá (4)
 • #53: Đại hội đấu giá (5)
 • #54: Đại hội đấu giá (6)
 • #55: Đại hội đấu giá (7)
 • #56: Đại hội đấu giá (8)
 • #57: Đại hội đấu giá (9)
 • #58: Đại hội đấu giá (10)
 • #59: Âm ngươi một phát (1)
 • #60: Âm ngươi một phát (2)
 • #61: Âm ngươi một phát (3)
 • #62: Âm ngươi một phát (4)
 • #63: Âm ngươi một phát (5)
 • #64: Âm ngươi một phát (6)
 • #65: Âm ngươi một phát (7)
 • #66: Âm ngươi một phát (8)
 • #67: Cung đình dạ yến (1)
 • #68: Cung đình dạ yến (2)
 • #69: Cung đình dạ yến (3)
 • #70: Cung đình dạ yến (4)
 • #71: Cung đình dạ yến (5)
 • #72: Cung đình dạ yến (6)
 • #73: Cung đình dạ yến (7)
 • #74: Cung đình dạ yến (8)
 • #75: Cung đình dạ yến (9)
 • #76: Cung đình dạ yến (10)
 • #77: Cường giả khiêu khích (1)
 • #78: Cường giả khiêu khích (2)
 • #79: Cường giả khiêu khích (3)
 • #80: Cường giả khiêu khích (4)
 • #81: Cường giả khiêu khích (5)
 • #82: Cường giả khiêu khích (6)
 • #83: Cường giả khiêu khích (7)
 • #84: Cường giả khiêu khích (8)
 • #85: Cường giả khiêu khích (9)
 • #86: Cường giả khiêu khích (10)
 • #87: Linh ương học viện (1)
 • #88: Linh ương học viện (2)
 • #89: Linh ương học viện (3)
 • #90: Linh ương học viện (4)
 • #91: Linh ương học viện (5)
 • #92: Linh ương học viện (6)
 • #93: Linh ương học viện (7)
 • #94: Linh ương học viện (8)
 • #95: Linh ương học viện (9)
 • #96: Linh ương học viện (10)
 • #97: Võ đài luận võ (1)
 • #98: Võ đài luận võ (2)
 • #99: Võ đài luận võ (3)
 • #100: Võ đài luận võ (4)
 • #101: Võ đài luận võ (5)
 • #102: Võ đài luận võ (6)
 • #103: Võ đài luận võ (7)
 • #104: Võ đài luận võ (8)
 • #105: Võ đài luận võ (9)
 • #106: Võ đài luận võ (10)
 • #107: Ném đá dấu tay (1)
 • #108: Ném đá dấu tay (2)
 • #109: Ném đá dấu tay (3)
 • #110: Ném đá dấu tay (4)
 • #111: Ném đá dấu tay (5)
 • #112: Ném đá dấu tay (6)
 • #113: Ném đá dấu tay (7)
 • #114: Ném đá dấu tay (8)
 • #115: Ném đá dấu tay (9)
 • #116: Ném đá dấu tay (10)
 • #117: Ném đá dấu tay (11)
 • #118: Ném đá dấu tay (12)
 • #119: Ném đá dấu tay (13)
 • #120: Ném đá dấu tay (14)
 • #121: Ném đá dấu tay (15)
 • #122: Ném đá dấu tay (16)
 • #123: Ném đá dấu tay (17)
 • #124: Ném đá dấu tay (18)
 • #125: Ném đá dấu tay (19)
 • #126: Ném đá dấu tay (20)
 • #127: Minh tranh ám đấu (1)
 • #128: Minh tranh ám đấu (2)
 • #129: Minh tranh ám đấu (3)
 • #130: Minh tranh ám đấu (4)
 • #131: Minh tranh ám đấu (5)
 • #132: Minh tranh ám đấu (6)
 • #133: Minh tranh ám đấu (7)
 • #134: Minh tranh ám đấu (8)
 • #135: Minh tranh ám đấu (9)
 • #136: Minh tranh ám đấu (10)
 • #137: Minh tranh ám đấu (11)
 • #138: Minh tranh ám đấu (12)
 • #139: Minh tranh ám đấu (13)
 • #140: Minh tranh ám đấu (14)
 • #141: Linh giả chí tôn (1)
 • #142: Linh giả chí tôn (2)
 • #143: Linh giả chí tôn (3)
 • #144: Linh giả chí tôn (4)
 • #145: Linh giả chí tôn (5)
 • #146: Linh giả chí tôn (6)
 • #147: Linh giả chí tôn (7)
 • #148: Linh giả chí tôn (8)
 • #149: Linh giả chí tôn (9)
 • #150: Linh giả chí tôn (10)
 • #151: Trừng phạt chi hỏa (1)
 • #152: Trừng phạt chi hỏa (2)
 • #153: Trừng phạt chi hỏa (3)
 • #154: Trừng phạt chi hỏa (4)
 • #155: Trừng phạt chi hỏa (5)
 • #156: Trừng phạt chi hỏa (6)
 • #157: Trừng phạt chi hỏa (7)
 • #158: Trừng phạt chi hỏa (8)
 • #159: Trừng phạt chi hỏa (9)
 • #160: Trừng phạt chi hỏa (10)
 • #161: Trừng phạt chi hỏa (11)
 • #162: Trừng phạt chi hỏa (12)
 • #163: Trừng phạt chi hỏa (13)
 • #164: Trừng phạt chi hỏa (14)
 • #165: Trừng phạt chi hỏa (15)
 • #166: Trừng phạt chi hỏa (16)
 • #167: Trừng phạt chi hỏa (17)
 • #168: Trừng phạt chi hỏa (18)
 • #169: Trừng phạt chi hỏa (19)
 • #170: Trừng phạt chi hỏa (20)
 • #171: Luyện dược thuật (1)
 • #172: Luyện dược thuật (2)
 • #173: Luyện dược thuật (3)
 • #174: Luyện dược thuật (4)
 • #175: Luyện dược thuật (5)
 • #176: Luyện dược thuật (6)
 • #177: Luyện dược thuật (7)
 • #178: Luyện dược thuật (8)
 • #179: Luyện dược thuật (9)
 • #180: Luyện dược thuật (10)
 • #181: Luyện dược thuật (11)
 • #182: Luyện dược thuật (12)
 • #183: Luyện dược thuật (13)
 • #184: Luyện dược thuật (14)
 • #185: Luyện dược thuật (15)
 • #186: Luyện dược thuật (16)
 • #187: Luyện dược thuật (17)
 • #188: Luyện dược thuật (18)
 • #189: Luyện dược thuật (19)
 • #190: Khác nhau một trời một vực (1)
 • #191: Khác nhau một trời một vực (2)
 • #192: Khác nhau một trời một vực (3)
 • #193: Khác nhau một trời một vực (4)
 • #194: Khác nhau một trời một vực (5)
 • #195: Khác nhau một trời một vực (6)
 • #196: Khác nhau một trời một vực (7)
 • #197: Khác nhau một trời một vực (8)
 • #198: Khác nhau một trời một vực (9)
 • #199: Khác nhau một trời một vực (10)
 • #200: Khác nhau một trời một vực (11)
 • #201: Khác nhau một trời một vực (12)
 • #202: Khác nhau một trời một vực (13)
 • #203: Khác nhau một trời một vực (14)
 • #204: Khác nhau một trời một vực (15)
 • #205: Khác nhau một trời một vực (16)
 • #206: Khác nhau một trời một vực (17)
 • #207: Khác nhau một trời một vực (18)
 • #208: Khác nhau một trời một vực (19)
 • #209: Khác nhau một trời một vực (20)
 • #210: Mã trường kinh biến (1)
 • #211:
 • #212: Mã trường kinh biến (3)
 • #213: Mã trường kinh biến (4)
 • #214: Mã trường kinh biến (5)
 • #215: Mã trường kinh biến (6)
 • #216: Mã trường kinh biến (7)
 • #217: Mã trường kinh biến (8)
 • #218: Mã trường kinh biến (9)
 • #219: Mã trường kinh biến (10)
 • #220: Mã trường kinh biến (11)
 • #221: Mã trường kinh biến (12)
 • #222: Mã trường kinh biến (13)
 • #223: Mã trường kinh biến (14)
 • #224: Mã trường kinh biến (15)
 • #225: Mã trường kinh biến (16)
 • #226: Mã trường kinh biến (17)
 • #227: Mã trường kinh biến (18)
 • #228: Mã trường kinh biến (19)
 • #229: Mã trường kinh biến (20)
 • #230: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (1)
 • #231: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (2)
 • #232: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (3)
 • #233: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (4)
 • #234: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (5)
 • #235: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (6)
 • #236: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (7)
 • #237: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (8)
 • #238: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (9)
 • #239: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (10)
 • #240: Tiểu phượng hoàng sơ hiện (11)
 • #241: Âm mưu tính toán (1)
 • #242: Âm mưu tính toán (2)
 • #243: Âm mưu tính toán (3)
 • #244: Âm mưu tính toán (4)
 • #245: Âm mưu tính toán (5)
 • #246: Âm mưu tính toán (6)
 • #247: Âm mưu tính toán (7)
 • #248: Âm mưu tính toán (8)
 • #249: Chỉnh đốn gia phong (1)
 • #250: Chỉnh đốn gia phong (2)
 • #251: Chỉnh đốn gia phong (3)
 • #252: Chỉnh đốn gia phong (4)
 • #253: Chỉnh đốn gia phong (5)
 • #254: Chỉnh đốn gia phong (6)
 • #255: Chỉnh đốn gia phong (7)
 • #256: Chỉnh đốn gia phong (8)
 • #257: Chỉnh đốn gia phong (9)
 • #258: Chỉnh đốn gia phong (10)
 • #259: Ai dám động đến ta (1)
 • #260: Ai dám động đến ta (2)
 • #261: Ai dám động đến ta (3)
 • #262: Ai dám động đến ta (4)
 • #263: Ai dám động đến ta (5)
 • #264: Ai dám động đến ta (6)
 • #265: Ai dám động đến ta (7)
 • #266: Ai dám động đến ta (8)
 • #267: Ai dám động đến ta (9)
 • #268: Ai dám động đến ta (10)
 • #269: Nhất gia chi chủ (1)
 • #270: Nhất gia chi chủ (2)
 • #271: Nhất gia chi chủ (3)
 • #272: Nhất gia chi chủ (4)
 • #273: Nhất gia chi chủ (5)
 • #274: Nhất gia chi chủ (6)
 • #275: Nhất gia chi chủ (7)
 • #276: Nhất gia chi chủ (8)
 • #277: Nhất gia chi chủ (9)
 • #278: Nhất gia chi chủ (10)
 • #279: Nhất gia chi chủ (11)
 • #280: Nhất gia chi chủ (12)
 • #281: Nhất gia chi chủ (13)
 • #282: Nhất gia chi chủ (14)
 • #283: Nhất gia chi chủ (15)
 • #284: Nhất gia chi chủ (16)
 • #285: Nhất gia chi chủ (17)
 • #286: Nhất gia chi chủ (18)
 • #287: Sư phụ tại thượng (1)
 • #288: Sư phụ tại thượng (2)
 • #289: Sư phụ tại thượng (3)
 • #290: Sư phụ tại thượng (4)
 • #291: Sư phụ tại thượng (5)
 • #292: Sư phụ tại thượng (6)
 • #293: Sư phụ tại thượng (7)
 • #294: Sư phụ tại thượng (8)
 • #295: Sư phụ tại thượng (9)
 • #296: Sư phụ tại thượng (10)
 • #297: Trả lại gấp mười lần (1)
 • #298: Trả lại gấp mười lần (2)
 • #299: Trả lại gấp mười lần (3)
 • #300: Trả lại gấp mười lần (4)
 • #301: Trả lại gấp mười lần (5)
 • #302: Trả lại gấp mười lần (6)
 • #303: Trả lại gấp mười lần (7)
 • #304: Trả lại gấp mười lần (8)
 • #305: Trả lại gấp mười lần (9)
 • #306: Trả lại gấp mười lần (10)
 • #307: Trả lại gấp mười lần (11)
 • #308: Trả lại gấp mười lần (12)
 • #309: Trả lại gấp mười lần (13)
 • #310: Trả lại gấp mười lần (14)
 • #311: Trả lại gấp mười lần (15)
 • #312: Trả lại gấp mười lần (16)
 • #313: Trả lại gấp mười lần (17)
 • #314: Trả lại gấp mười lần (18)
 • #315: Phù Quang rừng rậm (1)
 • #316: Phù quang rừng rậm (2)
 • #317: Phù quang rừng rậm (3)
 • #318: Phù quang rừng rậm (4)
 • #319: Phù Quang rừng rậm (5)
 • #320: Phù Quang rừng rậm (6)
 • #321: Phù Quang rừng rậm (7)
 • #322: Phù Quang rừng rậm (8)
 • #323: Phù Quang rừng rậm (9)
 • #324: Phù Quang rừng rậm (10)
 • #325: Phù Quang rừng rậm (11)
 • #326: Phù Quang rừng rậm (12)
 • #327: Phù Quang rừng rậm (13)
 • #328: Phù Quang rừng rậm (14)
 • #329: Ấu thú Thần cấp (1)
 • #330: Ấu thú Thần cấp (2)
 • #331: Ấu thú Thần cấp (3)
 • #332: Ấu thú Thần cấp (4)
 • #333: Ấu thú Thần cấp (5)
 • #334: Ấu thú Thần cấp (6)
 • #335: Ấu thú Thần cấp (7)
 • #336: Ấu thú Thần cấp (8)
 • #337: Ấu thú Thần cấp (9)
 • #338: Ấu thú Thần cấp (10)
 • #339: Ấu thú Thần cấp (11)
 • #340: Ấu thú Thần cấp (12)
 • #341: Ấu thú Thần cấp (13)
 • #342: Ấu thú Thần cấp (14)
 • #343: Ấu thú Thần cấp (15)
 • #344: Ấu thú Thần cấp (16)
 • #345: Ấu thú Thần cấp (17)
 • #346: Thần cấp ấu thú (18)
 • #347: Hồng Liên tôn thượng
 • #348: Hồng Liên tôn thượng (2)
 • #349: Hồng Liên tôn thượng (3)
 • #350: Hồng Liên tôn thượng (4)
 • #351: Hồng Liên tôn thượng (5)
 • #352: Hồng Liên tôn thượng (6)
 • #353: Hồng Liên tôn thượng (7)
 • #354: Hồng Liên tôn thượng (8)
 • #355: Hồng Liên tôn thượng (9)
 • #356: Hồng Liên tôn thượng (10)
 • #357: Chim sẻ ở đằng sau (1)
 • #358: Chim sẻ ở đằng sau (2)
 • #359: Chim sẻ ở đằng sau (3)
 • #360: Chim sẻ ở đằng sau (4)
 • #361: Chim sẻ đằng sau (5)
 • #362: Chim sẻ ở đằng sau (6)
 • #363: Chim sẻ ở đằng sau (7)
 • #364: Chim sẻ ở đằng sau (8)
 • #365: Chim sẻ ở đằng sau (9)
 • #366: Chim sẻ ở đằng sau (10)
 • #367: Dệt mộng chi thú 1
 • #368: Dệt mộng chi thú 2
 • #369: Dệt mộng chi thú 3
 • #370: Dệt mộ chi thú 4
 • #371: Dệt mộng chi thú 5
 • #372: Dệt mộng chi thú 6
 • #373: Dêt mộng chi thú 7
 • #374: Dệt mộng chi thú 8
 • #375: Dệt mộng chi thú 9
 • #376: Dệt mộng chi thú 10
 • #377: Thái hậu hồi chiều 1
 • #378: Thái hậu hồi chiều 2
 • #379: Thái hậu hồi chiều 3
 • #380: Thái hậu hồi chiều 4
 • #381: Thái hậu hồi chiều 5
 • #382: Thái hậu hồi chiều 6
 • #383: Thái hậu hồi chiều 7
 • #384: Thái hậ hồi chiều 8
 • #385: Thái hậu hồi chiều 9
 • #386: Thái hậu hồi chiều 10
 • #387: Màu mực này liên 1
 • #388: Màu mực này liên 2
 • #389: Màu mực này liên 3
 • #390: Màu mực này liên 4
 • #391: Màu mực này liên 5
 • #392: Màu mực này liên 6
 • #393: Màu mực này liên 7
 • #394: Màu mực này liên 8
 • #395: Màu mực này liên 9
 • #396: Màu mực này lien 10
 • #397: Tẩy tủy đan 1
 • #398: Tẩy tủy đan 2
 • #399: Tẩy tủy đan 3
 • #400: Tẩy tủy đan 4
 • #401: Tẩy Tủy đan 5
 • #402: Tẩy tủy đan 6
 • #403: Tẩy tủy đan 7
 • #404: Tẩy tủy đan 8
 • #405: Tẩy tủy đan 9
 • #406: Tẩy tủy đan 10
 • #407: Hoàng hậu oai
 • #408: Hoàng hậu oai 2
 • #409: Hoàng hậu oai 3
 • #410: Hoàng Hậu oai 4
 • #411: Hoàng hậu oai 5
 • #412: Hoàng hậu oai 6
 • #413: Hoàng hậu oai 7
 • #414: Hoàng hậu oai 8
 • #415: Hoàng hậu oai 9
 • #416: Hoàng hậu oai 10
 • #417: Bỏ mình bí ẩn 1
 • #418: Bỏ mình bí ẩn 2
 • #419: Bỏ mình bí ẩn 3
 • #420: Bỏ Mình Bí Ẩn 4
 • #421: Bỏ mình bí ẩn 5
 • #422: Bỏ mình bí ẩn 6
 • #423: Bỏ minh bí ẩn 7
 • #424: Bỏ mình bí ẩn 8
 • #425: Bỏ mình bí ẩn 9
 • #426: Bỏ mình bí ẩn 10
 • #427: Chân tướng hiện lên 1
 • #428: Chân tướng hiện lên 2
 • #429: Chân tướng hiện len 3
 • #430: Chân tướng hiện len 4
 • #431: Chân tương hiện lên 5
 • #432: Chân tướng hiện lên 6
 • #433: Thiên hạ là địch 1
 • #434: Thiên hạ là địch 2
 • #435: Thiên hạ là địch 3
 • #436: Thiên hạ là địch 4
 • #437: Thiên hạ là đich 5
 • #438: Thiên hạ là địch 6
 • #439: Thiên hạ là địch 7
 • #440: Thiên hạ là địch 8
 • #441: Thiên hạ là địch (9)
 • #442: Thiên hạ là địch (10)
 • #443: Thiên hạ là địch (11)
 • #444: Thiên hạ là địch (12)
 • #445: Thiên hạ là địch (13)
 • #446: Thiên hạ là địch (14)
 • #447: Thiên hạ là địch (15)
 • #448: Thiên hạ là địch (16)
 • #449: Thiên hạ là địch (17)
 • #450: Thiên hạ là địch (18)
 • #451: Thiên hạ là địch (19)
 • #452: Thiên hạ là địch (20)
 • #453: Thiên hạ là địch (21)
 • #454: Thiên hạ là địch (22)
 • #455: Thiên hạ là địch (23)
 • #456: Thiên hạ là địch (24)
 • #457: Thiên hạ là địch (25)
 • #458: Thiên hạ là địch (26)
 • #459: Thiên hạ là địch (27)
 • #460: Thiên hạ là địch (28)
 • #461: Thiên hạ là địch (29)
 • #462: Thiên hạ là địch (30)
 • #463: Sơ chiến Hồng Liên (1)
 • #464: Sơ chiến Hồng Liên (2)
 • #465: Sơ chiến Hồng Liên (3)
 • #466: Sơ chiến Hồng Liên 4
 • #467: Sơ Chiến Hồng Liên 5
 • #468: Sơ chiến Hồng Liên (6)
 • #469: Sơ chiến Hồng Liên (7)
 • #470: Sơ chiến Hồng Liên (8)
 • #471: Sơ chiến Hồng Liên (9)
 • #472: Sơ chiến Hồng Liên (10)
 • #473: Phong khởi Lâm Hoài (1)
 • #474: Phong khởi Lâm Hoài (2)
 • #475: Phong khởi Lâm Hoài (3)
 • #476: Phong khởi Lâm Hoài (4)
 • #477: Phong khởi Lâm Hoài (5)
 • #478: Phong khởi Lâm Hoài (6)
 • #479: Phong khởi Lâm Hoài (7)
 • #480: Phong khởi Lâm Hoài (8)
 • #481: Phong khởi Lâm Hoài (9)
 • #482: Phong khởi Lâm Hoài (10)
 • #483: Năm năm sau (1)
 • #484: Năm năm sau (2)
 • #485: Năm năm sau (3)
 • #486: Năm năm sau (4)
 • #487: Năm năm sau (5)
 • #488: Năm năm sau (6)
 • #489: Năm năm sau (7)
 • #490: Năm năm sau (8)
 • #491: Năm năm sau (9)
 • #492: Năm năm sau (10)
 • #493: Già dạ vương (1)
 • #494: Già dạ vương (2)
 • #495: Già dạ vương (3)
 • #496: Già dạ vương (4)
 • #497: Già dạ vương (5)
 • #498: Già dạ vương (6)
 • #499: Già dạ vương (7)
 • #500: Già dạ vương (8)
 • #501: Già dạ vương (9)
 • #502: Già dạ vương (10)
 • #503: Già dạ vương (11)
 • #504: Già dạ vương (12)
 • #505: Già dạ vương (13)
 • #506: Già dạ vương (14)
 • #507: Già dạ vương (15)
 • #508: Già dạ vương (16)
 • #509: Già dạ vương (17)
 • #510: Già dạ vương (18)
 • #511: Già dạ vương (19)
 • #512: Già dạ vương (20)
 • #513: Dong binh vương lệnh (1)
 • #514: Dong binh vương lệnh (2)
 • #515: Dong binh vương lệnh (3)
 • #516: Dong binh vương lệnh (4)
 • #517: Dong binh vương lệnh (5)
 • #518: Dong binh vương lệnh (6)
 • #519: Dong binh vương lệnh (7)
 • #520: Dong binh vương lệnh (8)
 • #521: Dong binh vương lệnh (9)
 • #522: Dong binh vương lệnh (10)
 • #523: Gặp lại cố nhân (1)
 • #524: Gặp lại cố nhân (2)
 • #525: Gặp lại cố nhân (3)
 • #526: Gặp lại cố nhân (4)
 • #527: Gặp lại cố nhân (5)
 • #528: Gặp lại cố nhân (6)
 • #529: Gặp lại cố nhân (7)
 • #530: Gặp lại cố nhân (8)
 • #531: Gặp lại cố nhân (9)
 • #532: Gặp lại cố nhân (10)
 • #533: Giả mạo Tề vương (1)
 • #534: Giả mạo Tề vương (2)
 • #535: Giả mạo Tề vương (3)
 • #536: Giả mạo Tề vương (4)
 • #537: Giả mạo Tề vương (5)
 • #538: Giả mạo Tề vương (6)
 • #539: Giả mạo Tề vương (7)
 • #540: Giả mạo Tề vương (8)
 • #541: Giả mạo Tề vương (9)
 • #542: Giả mạo Tề vương (10)
 • #543: Đại tái đối chiến (1)
 • #544: Đại tái đối chiến (2)
 • #545: Đại tái đối chiến (3)
 • #546: Đại tái đối chiến (4)
 • #547: Đại tái đối chiến (5)
 • #548: Đại tái đối chiến (6)
 • #549: Đại tái đối chiến (7)
 • #550: Đại tái đối chiến (8)
 • #551: Đại tái đối chiến (9)
 • #552: Đại tái đối chiến (10)
 • #553: Tu la thành (1)
 • #554: Tu la thành (2)
 • #555: Tu la thành (3)
 • #556: Tu la thành (4)
 • #557: Tu la thành (5)
 • #558: Tu la thành (6)
 • #559: Tu la thành (7)
 • #560: Tu la thành (8)
 • #561: Tu la thành (9)
 • #562: Tu la thành (10)
 • #563: Phó ước (1)
 • #564: Phó ước (2)
 • #565: Phó ước (3)
 • #566: Phó ước (4)
 • #567: Phó ước (5)
 • #568: Phó ước (6)
 • #569: Phó ước (7)
 • #570: Phó ước (8)
 • #571: Phó ước (9)
 • #572: Phó ước (10)
 • #573: Huyền xà âm hậu (1)
 • #574: Huyền xà âm hậu (2)
 • #575: Huyền xà âm hậu (3)
 • #576: Huyền xà âm hậu (4)
 • #577: Huyền xà âm hậu (5)
 • #578: Huyền xà âm hậu (6)
 • #579: Huyền xà âm hậu (7)
 • #580: Huyền xà âm hậu (8)
 • #581: Huyền xà âm hậu (9)
 • #582: Huyền xà âm hậu (10)
 • #583: Dung huyết tận xương (1) (máu thấm vào sâu trong xương)
 • #584: Dung huyết tận xương (2)
 • #585: Dung huyết tận xương (3)
 • #586: Dung huyết tận xương (4)
 • #587: Dung huyết tận xương (5)
 • #588: Dung huyết tận xương (6)
 • #589: Dung huyết tận xương (7)
 • #590: Dung huyết tận xương (8)
 • #591: Dung huyết tận xương (9)
 • #592: Dung huyết tận xương (10)
 • #593: Ta dẫn ngươi đi (1)
 • #594: Ta dẫn ngươi đi (2)
 • #595: Ta dẫn ngươi đi (3)
 • #596: Ta dẫn ngươi đi (4)
 • #597: Ta dẫn ngươi đi (5)
 • #598: Ta dẫn ngươi đi (6)
 • #599: Ta dẫn ngươi đi (7)
 • #600: Ta dẫn ngươi đi (8)
 • #601: Ta dẫn ngươi đi (9)
 • #602: Ta dẫn ngươi đi (10)
 • #603: Ta dẫn ngươi đi (11)
 • #604: Ta dẫn ngươi đi (12)
 • #605: Ta dẫn ngươi đi (13)
 • #606: Ta dẫn ngươi đi (14)
 • #607: Ta dẫn ngươi đi (15)
 • #608: Ta dẫn ngươi đi (16)
 • #609: Ta dẫn ngươi đi (17)
 • #610: Ta dẫn ngươi đi (18)
 • #611: Ta dẫn ngươi đi (19)
 • #612:
 • #613:
 • #614:
 • #615:
 • #616: Thoát khỏi hung ngục (4)
 • #617: Thoát khỏi hung ngục (5)
 • #618: Thoát khỏi hung ngục (6)
 • #619:
 • #620: Thoát khỏi hung ngục (8)
 • #621: Thoát khỏi hung ngục (9)
 • #622: Thoát khỏi hung ngục (10)
 • #623: Hoàng thất phân tranh (1)
 • #624: Hoàng thất phân tranh (2)
 • #625: Hoàng thất phân tranh (3)
 • #626: Hoàng thất phân tranh (4)
 • #627: Hoàng thất phân tranh (5)
 • #628: Hoàng thất phân tranh (6)
 • #629: Hoàng thất phân tranh (7)
 • #630: Hoàng thất phân tranh (8)
 • #631: Hoàng thất phân tranh (9)
 • #632:
 • #633: Hoàng thất phân tranh (11)
 • #634: Hoàng thất phân tranh (12)
 • #635: Hoàng thất phân tranh (13)
 • #636: Hoàng thất phân tranh (14)
 • #637: Hoàng thất phân tranh (15)
 • #638: Hoàng thất phân tranh (16)
 • #639: Hoàng thất phân tranh (17)
 • #640: Hoàng thất phân tranh (18)
 • #641: Hoàng thất phân tranh (19)
 • #642: Hoàng thất phân tranh (20)
 • #643: Hoàng thất chính thống (1)
 • #644: Hoàng thất chính thống (2)
 • #645: Hoàng thất chính thống (3)
 • #646: Hoàng thất chính thống (4)
 • #647: Hoàng thất chính thống (5)
 • #648: Hoàng thất chính thống (6)
 • #649: Hoàng thất chính thống (7)
 • #650: Hoàng thất chính thống (8)
 • #651: Hoàng thất chính thống (9)
 • #652: Hoàng thất chính thống (10)
 • #653: Gặp lại Chiến Dã (1)
 • #654: Gặp lại Chiến Dã (2)
 • #655: Gặp lại Chiến Dã (3)
 • #656: Gặp lại Chiến Dã (4)
 • #657: Gặp lại Chiến Dã (5)
 • #658: Gặp lại Chiến Dã (6)
 • #659: Gặp lại Chiến Dã (7)
 • #660: Gặp lại Chiến Dã (8)
 • #661: Phù Nguyên vỡ nát (1)
 • #662: Phù Nguyên vỡ nát (2)
 • #663: Phù Nguyên vỡ nát (3)
 • #664: Phù Nguyên vỡ nát (4)
 • #665: Phù Nguyên vỡ nát (5)
 • #666: Phù Nguyên vỡ nát (6)
 • #667: Phù Nguyên vỡ nát (7)
 • #668: Phù Nguyên vỡ nát (8)
 • #669: Phù Nguyên vỡ nát (9)
 • #670: Phù Nguyên vỡ nát (10)
 • #671: Phù Nguyên vỡ nát (11)
 • #672: Phù Nguyên vỡ nát (12)
 • #673: Phù Nguyên vỡ nát (13)
 • #674: Phù Nguyên vỡ nát (14)
 • #675: Phù Nguyên vỡ nát (15)
 • #676: Phù Nguyên vỡ nát (16)
 • #677: Phù Nguyên vỡ nát (17)
 • #678: Phù Nguyên vỡ nát (18)
 • #679: Hù Nguyên vỡ nát (19)
 • #680: Phù Nguyên vỡ nát (20)
 • #681: Bị vây trong lao tù (1)
 • #682: Bị vây trong lao tù (2)
 • #683: Bị vây trong lao tù (3)
 • #684: Bị vây trong lao tù (4)
 • #685: Bị vây trong lao tù (5)
 • #686: Bị vây trong lao tù (6)
 • #687: Bị vây trong lao tù (7)
 • #688: Bị vây trong lao tù (8)
 • #689: Bị vây trong lao tù (9)
 • #690: Bị vây trong lao tù (10)
 • #691: Bị vây trong lao tù (11)
 • #692: Bị vây trong lao tù (12)
 • #693: Bị vây trong lao tù (13)
 • #694: Bị vây trong lao tù (14)
 • #695: Bị vây trong lao tù (15)
 • #696: Bị vây trong lao tù (16)
 • #697: Bị vây trong lao tù (17)
 • #698: Bị vây trong lao tù (18)
 • #699: Bị vây trong lao tù (19)
 • #700: Bị vây trong lao tù (20)
 • #701: Lội ngược dòng (1)
 • #702: Lội ngược dòng (2)
 • #703: Lội ngược dòng (3)
 • #704: Lội ngược dòng (4)
 • #705: Lội ngược dòng (5)
 • #706: Lội ngược dòng (6)
 • #707: Lội ngược dòng (7)
 • #708: Lội ngược dòng (8)
 • #709: Lội ngược dòng (9)
 • #710: Lội ngược dòng (10)
 • #711: Lội ngược dòng (11)
 • #712: Lội ngược dòng (12)
 • #713: Lội ngược dòng (13)
 • #714: Lội ngược dòng (14)
 • #715: Lội ngược dòng (15)
 • #716: Lội ngược dòng (16)
 • #717: Lội ngược dòng (17)
 • #718: Lội ngược dòng (18)
 • #719: Lội ngược dòng (19)
 • #720: Lội ngược dòng (20)
 • #721: Tuyệt sát thiên hạ [1]
 • #722: Tuyệt sát thiên hạ [2]
 • #723: Tuyết sát thiên hạ (3)
 • #724: Tuyệt sát thiên hạ (4)
 • #725: Tuyệt sát thiên hạ (5)
 • #726: Tuyệt sát thiên hạ (6)
 • #727: Tuyệt sát thiên hạ (7)
 • #728: Tuyệt sát thiên hạ (8)
 • #729: Tuyết sát thiên hạ (9)
 • #730: Tuyệt sát thiên hạ (10)
 • #731: Tuyệt sát thiên hạ (11)
 • #732: Tuyệt sát thiên hạ (12)
 • #733: Tuyệt sát thiên hạ (13)
 • #734: Tuyết sát thiên hạ (14)
 • #735: Tuyệt sát thiên hạ (15)
 • #736: Tuyệt sát thiên hạ (16)
 • #737: Tuyệt sát thiên hạ (17)
 • #738: Tuyệt sát thiên hạ (18)
 • #739: Tuyệt sát thiên hạ (19)
 • #740: Tuyệt sát thiên hạ (20)
 • #741: Tuyệt sát thiên hạ (cuối)
 • #742: Nghĩ cách cứu Thập Nhất hoàng tử (1)
 • #743: Nghĩ cách cứu Thập Nhất hoàng tử (2)
 • #744: Nghĩ cách cứu Thập Nhất hoàng tử (3)
 • #745: Nghĩ cách cứu Thập Nhất hoàng tử (4)
 • #746: Nghĩ cách cứu Thập Nhất hoàng tử (5)
 • #747: Nghĩ cách cứu Thập Nhất hoàng tử (6)
 • #748: Nghĩ cách cứu Thập Nhất hoàng tử (7)
 • #749: Nghĩ cách cứu Thập Nhất hoàng tử (8)
 • #750: Nghĩ cách cứu Thập Nhất hoàng tử (9)
 • #751: Nghĩ cách cứu Thập Nhất hoàng tử (10)
 • #752: Đả khai hắc ngọc (1)
 • #753: Đả khai hắc ngọc (2)
 • #754: Đả khai hắc ngọc (3)
 • #755: Đả khai hắc ngọc (4)
 • #756: Đả khai hắc ngọc (5)
 • #757: Đả khai hắc ngọc (6)
 • #758: Đả khai hắc ngọc (7)
 • #759: Đả khai hắc ngọc (8)
 • #760: Đả khai hắc ngọc (9)
 • #761: Đả khai hắc ngọc (10)
 • #762: Trở lại Nam Dực quốc (1)
 • #763: Trở lại Nam Dực quốc (2)
 • #764: Trở lại Nam Dực quốc (3)
 • #765: Trở lại Nam Dực quốc (4)
 • #766: Trở lại Nam Dực quốc (5)
 • #767: Trở lại Nam Dực quốc (6)
 • #768: Trở lại Nam Dực quốc (7)
 • #769: Trở lại Nam Dực quốc (8)
 • #770: Trở lại Nam Dực quốc (9)
 • #771: Trở lại Nam Dực quốc (10)
 • #772: Biệt Nguyệt sơn trang (1)
 • #773: Biệt Nguyệt sơn trang (2)
 • #774: Biệt Nguyệt sơn trang (3)
 • #775: Biệt Nguyệt sơn trang (4)
 • #776: Biệt Nguyệt sơn trang (5)
 • #777: Biệt Nguyệt sơn trang (6)
 • #778: Biệt Nguyệt sơn trang (7)
 • #779: Biệt Nguyệt sơn trang (8)
 • #780: Biệt Nguyệt sơn trang (9)
 • #781: Biệt Nguyệt sơn trang (10)
 • #782: Biệt Nguyệt sơn trang (11)
 • #783: Biệt Nguyệt sơn trang (12)
 • #784: Biệt Nguyệt sơn trang (13)
 • #785: Biệt Nguyệt sơn trang (14)
 • #786: Biệt Nguyệt sơn trang (15)
 • #787: Biệt Nguyệt sơn trang (16)
 • #788: Biệt Nguyệt sơn trang (17)
 • #789: Biệt Nguyệt sơn trang (18)
 • #790: Biệt Nguyệt sơn trang (19)
 • #791: Biệt Nguyệt sơn trang (20)
 • #792: Tâm ngoại hóa hồn (1)
 • #793: Tâm ngoại hóa hồn (2)
 • #794: Tâm ngoại hóa hồn (3)
 • #795: Tâm ngoại hóa hồn (4)
 • #796: Tâm ngoại hóa hồn (5)
 • #797: Tâm ngoại hóa hồn (6)
 • #798: Tâm ngoại hóa hồn (7)
 • #799: Tâm ngoại hóa hồn (8)
 • #800: Tâm ngoại hóa hồn (9)
 • #801: Tâm ngoại hóa hồn (10)
 • #802: Tâm ngoại hóa hồn (11)
 • #803: Tâm ngoại hóa hồn (12)
 • #804: Tâm ngoại hóa hồn (13)
 • #805: Tâm ngoại hóa hồn (14)
 • #806: Tâm ngoại hóa hồn (15)
 • #807: Tâm ngoại hóa hồn (16)
 • #808: Tâm ngoại hóa hồn (17)
 • #809: Tâm ngoại hóa hồn (18)
 • #810: Tâm ngoại hóa hồn (19)
 • #811: Tâm ngoại hóa hồn (20)
 • #812: Cảnh còn người mất (1)
 • #813: Cảnh còn người mất (2)
 • #814: Cảnh còn người mất (3)
 • #815: Cảnh còn người mất (4)
 • #816: Cảnh còn người mất (5)
 • #817: Cảnh còn người mất (6)
 • #818: Cảnh còn người mất (7)
 • #819: Cảnh còn người mất (8)
 • #820: Cảnh còn người mất (9)
 • #821: Cảnh còn người mất (10)
 • #822: Cảnh còn người mất (11)
 • #823: Cảnh còn người mất (12)
 • #824: Cảnh còn người mất (13)
 • #825: Cảnh còn người mất (14)
 • #826: Cảnh còn người mất (15)
 • #827: Cảnh còn người mất (16)
 • #828: Đi sứ Bắc Diệu (1)
 • #829: Đi sứ Bắc Diệu (2)
 • #830: Đi sứ Bắc Diệu (3)
 • #831: Đi sứ Bắc Diệu (4)
 • #832: Đi sứ Bắc Diệu (5)
 • #833: Đi sứ Bắc Diệu (6)
 • #834: Đi sứ Bắc Diệu (7)
 • #835: Đi sứ Bắc Diệu (8)
 • #836: Đi sứ Bắc Diệu (9)
 • #837: Đi sứ Bắc Diệu (10)
 • #838: Giấc mộng cũ của Tương vương (1)
 • #839: Giấc mộng cũ của Tương vương (2)
 • #840: Giấc mộng cũ của Tương vương (3)
 • #841: Giấc mộng cũ của Tương vương (4)
 • #842: Giấc mộng cũ của Tương vương (5)
 • #843: Giấc mộng cũ của Tương vương (6)
 • #844: Giấc mộng cũ của Tương vương (7)
 • #845: Giấc mộng cũ của Tương vương (8)
 • #846: Giấc mộng cũ của Tương vương (9)
 • #847: Giấc mộng cũ của Tương vương (10)
 • #848: Giấc mộng cũ của Tương vương (11)
 • #849: Đại điển sắc phong Hoàng Hậu 1
 • #850: Đại điển sắc phong Hoàng Hậu 2
 • #851: Đại điển sắc phong Hoàng Hậu 3
 • #852: Đại điển sắc phong Hoàng Hậu 4
 • #853: Đại điển sắc phong Hoàng Hậu 5
 • #854: Thích khách trong tuyết 1
 • #855: Thích khách trong tuyết 2
 • #856: Thích khách trong tuyết 3
 • #857: Thích khách trong tuyết 4
 • #858: Thích khách trong tuyết 5
 • #859: Chú ấn Băng 1
 • #860: Chú ấn Băng 2
 • #861: Chú ấn Băng 3
 • #862: Chú ấn Băng 4
 • #863: Chú ấn Băng 5
 • #864: Tiếng tiêu hệ tình 1
 • #865: Tiếng tiêu hệ tình 2
 • #866: Tiếng tiêu hệ tình 3
 • #867: Tiếng tiêu hệ tình 4
 • #868: Tiếng tiêu hệ tình 5
 • #869: Tiếng tiêu hệ tình 6
 • #870: Tiếng tiêu hệ tình 7
 • #871: Giết nhầm tam thiên 1
 • #872: Giết nhầm tam thiên 2
 • #873: Giết nhầm tam thiên 3
 • #874: Giết nhầm tam thiên 4
 • #875: Giết nhầm tam thiên 5
 • #876: Tuyệt đối không tin 1
 • #877: Tuyệt đối không tin 2
 • #878: Truy sát trong đêm khuya 1
 • #879: Truy sát trong đêm khuya 2
 • #880: Truy sát trong đêm khuya 3
 • #881: Truy sát trong đêm khuya 4
 • #882: Truy sát trong đêm khuya 5
 • #883: Ngàn dặm lưu vong 1
 • #884: Ngàn dặm lưu vong 2
 • #885: Ngàn dặm lưu vong 3
 • #886: Ngàn dặm lưu vong 4
 • #887: Phong Vân hội tụ 1
 • #888: Phong Vân hội tụ 2
 • #889: Phong Vân hội tụ 3
 • #890: Phong Vân hội tụ 4
 • #891: Phong Vân hội tụ 5
 • #892: Ma thú Vương tộc 1
 • #893: Ma thú Vương tộc 2
 • #894: Ma thú Vương tộc 3
 • #895: Ma thú Vương tộc 4
 • #896: Vua của lính đánh thuê 1
 • #897: Vua của lính đánh thuê 2
 • #898: Vua của lính đánh thuê 3
 • #899: Thánh Huyết Cung chủ 1
 • #900: Thánh Huyết Cung chủ 2
 • #901: Thánh Huyết Cung chủ 3
 • #902: Thánh Huyết Cung chủ 4
 • #903: Thánh Huyết Cung chủ 5
 • #904: Thần điện Quang Diệu 1
 • #905: Thần điện Quang Diệu 2
 • #906: Thần điện Quang Diệu 3
 • #907: Đại chiến Hồng Liên 1
 • #908: Đại chiến Hồng Liên 2
 • #909: Đại chiến Hồng Liên 3
 • #910: Đại chiến Hồng Liên 4
 • #911: Đại chiến Hồng Liên 5
 • #912: Trộm Liên hoán Nguyệt 1
 • #913: Trộm Liên hoán Nguyệt 2
 • #914: Trộm Liên hoán Nguyệt 3
 • #915: Ta rất nhớ ngươi 1
 • #916: Ta rất nhớ ngươi 2
 • #917: Ta rất nhớ ngươi 3
 • #918: Ta rất nhớ ngươi 4
 • #919: Ta rất nhớ ngươi 5
 • #920: Hổ Lang kết minh 1
 • #921: Hổ Lang kết minh 2
 • #922: Hổ Lang kết minh 3
 • #923: Hổ Lang kết minh 4
 • #924: Hổ Lang kết minh 5
 • #925: Tiêu dao trong thời đại hỗn loạn đen tối 1
 • #926: Tiêu dao trong thời đại hỗn loạn đen tối 2
 • #927: Tiêu dao trong thời đại hỗn loạn đen tối 3
 • #928: Tiêu dao trong thời đại hỗn loạn đen tối 4
 • #929: Mặt nạ vàng 1
 • #930: Mặt nạ vàng 2
 • #931: Mặt nạ vàng 3
 • #932: Mặt nạ vàng 4
 • #933: Mặt nạ vàng 5
 • #934: Mặt nạ vàng 6
 • #935: Săn giết Mặc Liên 1
 • #936: Săn giết Mặc Liên 2
 • #937: Săn giết Mặc Liên 3
 • #938: Săn giết Mặc Liên 4
 • #939: Săn giết Mặc Liên 5
 • #940: Quận chúa Bắc Nguyệt 1
 • #941: Quận chúa Bắc Nguyệt 2
 • #942: Quận chúa Bắc Nguyệt 3
 • #943: Quận chúa Bắc Nguyệt 4
 • #944: Tuyệt địa cứu viện 1
 • #945: Tuyệt địa cứu viện 2
 • #946: Tuyệt địa cứu viện 3
 • #947: Tuyệt địa cứu viện 4
 • #948: Tuyệt địa cứu viện 5
 • #949: Tự tay chặt đứt 1
 • #950: Tự tay chặt đứt 2
 • #951: Tự tay chặt đứt 3
 • #952: Tự tay chặt đứt 4
 • #953: Tự tay chặt đứt 5
 • #954: Hắc thủy cấm lao 1
 • #955: Hắc thủy cấm lao 2
 • #956: Hắc thủy cấm lao 3
 • #957: Hắc thủy cấm lao 4
 • #958: Hắc thủy cấm lao 5
 • #959: Đi ngược gió 1
 • #960: Đi ngược gió 2
 • #961: Đi ngược gió 3
 • #962: Đi ngược gió 4
 • #963: Đi ngược gió 5
 • #964: Anh Dạ bỏ mình 1
 • #965: Anh Dạ bỏ mình 2
 • #966: Anh Dạ bỏ mình 3
 • #967: Anh Dạ bỏ mình 4
 • #968: Anh Dạ bỏ mình 5
 • #969: Vây Ngụy cứu Triệu 1
 • #970: Vây Ngụy cứu Triệu 2
 • #971: Vây Ngụy cứu Triệu 3
 • #972: Vây Ngụy cứu Triệu 4
 • #973: Tu hú chiếm tổ chim khách 1
 • #974: Tu hú chiếm tổ chim khách 2
 • #975: Tu hú chiếm tổ chim khách 3
 • #976: Tu hú chiếm tổ chim khách 4
 • #977: Tu hú chiếm tổ chim khách 5
 • #978: Trung tâm thủ hộ 1
 • #979: Trung tâm thủ hộ 2
 • #980: Đứng vào hàng ngũ Vương Giả 1
 • #981: Đứng vào hàng ngũ Vương Giả 2
 • #982: Đứng vào hàng ngũ Vương Giả 3
 • #983: Cơn Lốc bùng lên 1
 • #984: Cơn Lốc bùng lên 2
 • #985: Cơn Lốc bùng lên 3
 • #986: Cơn Lốc bùng lên 4
 • #987: Cơn Lốc bùng lên 5
 • #988: Kinh thế chi đồng
 • #989: Kinh thế chi đồng 2
 • #990: Kinh thế chi đồng 3
 • #991: Thiêu thân lao đầu vào lửa 1
 • #992: Thiêu thân lao đầu vào lửa 2
 • #993: Thiêu thân lao đầu vào lửa 3
 • #994: Thiêu thân lao đầu vào lửa 4
 • #995: Thiêu thân lao đầu vào lửa 5
 • #996: Linh hồn trở về 1
 • #997: Linh hồn trở về 2
 • #998: Linh hồn trở về 3
 • #999: Linh hồn trở về 4
 • #1000: Linh thú cấp 1
 • #1001: Linh thú cấp 2
 • #1002: Linh thú cấp 3
 • #1003: Linh thú cấp 4
 • #1004: Hóa người dưới ánh trăng 1
 • #1005: Hóa người dưới ánh trăng 2
 • #1006: Hóa người dưới ánh trăng 3
 • #1007: Hóa người dưới ánh trăng 4
 • #1008: Linh Ương thất tháp 1
 • #1009: Linh Ương thất tháp 2
 • #1010: Linh Ương thất tháp 3
 • #1011: Linh Ương thất tháp 4
 • #1012: Linh Ương thất tháp 5
 • #1013: Người mang khế ước 1
 • #1014: Người mang khế ước 2
 • #1015: Người mang khế ước 3
 • #1016: Người mang khế ước 4
 • #1017: Người mang khế ước 5
 • #1018: Ngự thú mà chiến 1
 • #1019: Ngự thú mà chiến 2
 • #1020: Ngự thú mà chiến 3
 • #1021: Ngự thú mà chiến 4
 • #1022: Ngự thú mà chiến 5
 • #1023: Chủ của hắc ngọc 1
 • #1024: Chủ của hắc ngọc 2
 • #1025: Chủ của hắc ngọc 3
 • #1026: Chủ của hắc ngọc 4
 • #1027: Chủ của hắc ngọc 5
 • #1028: Linh thú nhận chủ 1
 • #1029: Linh thú nhận chủ 2
 • #1030: Linh thú nhận chủ 3
 • #1031: Linh thú nhận chủ 4
 • #1032: Linh thú nhận chủ 5
 • #1033: Công Chúa Vĩnh Ninh 1
 • #1034: Công Chúa Vĩnh Ninh 2
 • #1035: Công Chúa Vĩnh Ninh 3
 • #1036: Công Chúa Vĩnh Ninh 4
 • #1037: Công Chúa Vĩnh Ninh 5
 • #1038: Ô Lạp, Phương Pháp Tây 1
 • #1039: Ô Lạp, Phương Pháp Tây 2
 • #1040: Ô Lạp, Phương Pháp Tây 3
 • #1041: Ô Lạp, Phương Pháp Tây 4
 • #1042: Vương tử Khoai Tây 1
 • #1043: Vương tử Khoai Tây 2
 • #1044: Vương tử Khoai Tây 3
 • #1045: Vương tử Khoai Tây 4
 • #1046: Cây bất tử 1
 • #1047: Cây bất tử 2
 • #1048: Cây bất tử 3
 • #1049: Cây bất tử 4
 • #1050: Cây bất tử 5
 • #1051: Lôi Vương giá lâm 1
 • #1052: Lôi Vương giá lâm 2
 • #1053: Lôi Vương giá lâm 3
 • #1054: Lôi Vương giá lâm 4
 • #1055: Lôi Vương giá lâm 5
 • #1056: Hí Thiên các hạ 1
 • #1057: Hí Thiên các hạ 2
 • #1058: Hí Thiên các hạ 3
 • #1059: Hí Thiên các hạ 4
 • #1060: Không phá thì không xây 1
 • #1061: Không phá thì không xây 2
 • #1062: Không phá thì không xây 3
 • #1063: Không phá thì không xây 4
 • #1064: Dựng lại Linh thể 1
 • #1065: Dựng lại Linh thể 2
 • #1066: Dựng lại Linh thể 3
 • #1067: Dựng lại Linh thể 4
 • #1068: Dựng lại Linh thể 5
 • #1069: Đại phá sát cảnh 1
 • #1070: Đại phá sát cảnh 2
 • #1071: Đại phá sát cảnh 3
 • #1072: Đại phá sát cảnh 4
 • #1073: Đại phá sát cảnh 5
 • #1074: Ngoái đầu nhìn lại cười 1
 • #1075: Ngoái đầu nhìn lại cười 2
 • #1076: Ngoái đầu nhìn lại cười 3
 • #1077: Ngoái đầu nhìn lại cười 4
 • #1078: Phù Du nửa tấc 1
 • #1079: Phù Du nửa tấc 2
 • #1080: Thuật Dời đi 1
 • #1081: Thuật Dời đi 2
 • #1082: Thuật Dời đi 3
 • #1083: Thuật Dời đi 4
 • #1084: Lấy vợ tuyệt sắc 1
 • #1085: Lấy vợ tuyệt sắc 2
 • #1086: Lấy vợ tuyệt sắc 3
 • #1087: Hôn lễ hoành tráng 1
 • #1088: Hôn lễ hoành tráng 2
 • #1089: Hôn lễ hoành tráng 3
 • #1090: Tu la vương 1
 • #1091: Tu la vương 2
 • #1092: Tu la vương 3
 • #1093: Tu la vương 4
 • #1094: Thành trì mặt trời lặn 1
 • #1095: Thành trì mặt trời lặn 2
 • #1096: Thành trì mặt trời lặn 3
 • #1097: Thành trì mặt trời lặn 4
 • #1098: Thành trì mặt trời lặn 5
 • #1099: Vây khốn chết yểu tình 1
 • #1100: Vây khốn chết yểu tình 2
 • #1101: Đại hôn phong vân 1
 • #1102: Đại hôn phong vân 2
 • #1103: Đại hôn phong vân 3
 • #1104: Đại hôn phong vân 4
 • #1105: Lấy được vương tỉ 1
 • #1106: Lấy được vương tỉ 2
 • #1107: Lấy được vương tỉ 3
 • #1108: Lấy được vương tỉ 4
 • #1109: Thiên hạ chia làm bốn 1
 • #1110: Thiên hạ chia làm bốn 2
 • #1111: Thiên hạ chia làm bốn 3
 • #1112: Thiên hạ chia làm bốn 4
 • #1113: Thiên hạ chia làm bốn 5
 • #1114: Miền Nam phong hầu 1
 • #1115: Miền Nam phong hầu 2
 • #1116: Miền Nam phong hầu 3
 • #1117: Miền Nam phong hầu 4
 • #1118: Miền Nam phong hầu 5
 • #1119: Gặp lại trên chiến trường 1
 • #1120: Gặp lại trên chiến trường 2
 • #1121: Gặp lại trên chiến trường 3
 • #1122: Gặp lại trên chiến trường 4
 • #1123: Chú ấn Phong 1
 • #1124: Chú ấn Phong 2
 • #1125: Chú ấn Phong 3
 • #1126: Người mang mệnh trời 1
 • #1127: Người mang mệnh trời 2
 • #1128: Người mang mệnh trời 3
 • #1129: Công thành đoạt đất 1
 • #1130: Công thành đoạt đất 2
 • #1131: Công thành đoạt đất 3
 • #1132: Công thành đoạt đất 4
 • #1133: Ma thú lăng thế 1
 • #1134: Ma thú lăng thế 2
 • #1135: Ma thú lăng thế 3
 • #1136: Ma thú lăng thế 4
 • #1137: Đi sứ phương Bắc 1
 • #1138: Đi sứ phương Bắc 2
 • #1139: Đi sứ phương Bắc 3
 • #1140: Đi sứ phương Bắc 4
 • #1141: Cái bóng kỵ sĩ 1
 • #1142: Cái bóng kỵ sĩ 2
 • #1143: Cái bóng kỵ sĩ 3
 • #1144: Tái lập Hắc thủy Cấm lao 1
 • #1145: Tái lập Hắc thủy Cấm lao 2
 • #1146: Tái lập Hắc thủy Cấm lao 3
 • #1147: Tái lập Hắc thủy Cấm lao 4
 • #1148: Vạn thú vô cương 1
 • #1149: Vạn thú vô cương 2
 • #1150: Phượng nghịch thiên hạ 1
 • #1151: Phượng nghịch thiên hạ 2
 • #1152: Đại kết cục 1
 • #1153: Đại kết cục 2
 • #1154: Đại kết cục 3
 • #1155: Ngoại truyện Vạn Thú Vô Cương 1
 • #1156: Ngoại truyện Vạn Thú Vô Cương 2
 • #1157: Ngoại truyện Vạn Thú Vô Cương 3
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 3.8]

Related posts

Tây Du Chi Siêu Cấp Tiểu Bạch Long

TiKay

Ta Thật Không Phải Nữ Chủ [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Đại Lý Tự Thiếu Khanh Sủng Vật Kiếp Sống

TiKay

Như Ý Tiểu Lang Quân

TiKay

Hải Tặc Chi Hải Quân Lôi Thần

TiKay

Thần Y Cuồng Phi: Thiên Tài Triệu Hoán Sư

TiKay

Leave a Reply