Cổ Đại Đam Mỹ Xuyên Không

Thiên Hữu

Edit: Nấm
Beta: Haru
Thể loại: xuyên việt, Thanh xuyên, thiên chi kiêu tử, không ngược, 1×1, HE.

Truyện Thiên hữu của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh là câu chuyện nói về nam chính có cơ hội xuyên về cổ đại. Hắn xuyên về triều đại nhà Thanh làm đứa con thứ bảy của Khang Hy. Nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi hắn xuyên về. Cuộc sống của hắn luôn mang nhiều màu sắc khác nhau mời các bạn thưởng thức và theo dõi.

Nguồn :bachhoacac.wordpress.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 •  Chương: /79
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thien-huu-chuong-0001.mp32018-09-18 02:44
 • thien-huu-chuong-0002.mp32018-09-18 02:45
 • thien-huu-chuong-0003.mp32018-09-18 02:46
 • thien-huu-chuong-0004.mp32018-09-18 02:46
 • thien-huu-chuong-0005.mp32018-09-18 02:47
 • thien-huu-chuong-0006.mp32018-09-18 02:47
 • thien-huu-chuong-0007.mp32018-09-18 02:48
 • thien-huu-chuong-0008.mp32018-09-18 02:48
 • thien-huu-chuong-0009.mp32018-09-18 02:49
 • thien-huu-chuong-0010.mp32018-09-18 02:50
 • thien-huu-chuong-0011.mp32018-09-18 02:51
 • thien-huu-chuong-0012.mp32018-09-18 02:51
 • thien-huu-chuong-0013.mp32018-09-18 02:52
 • thien-huu-chuong-0014.mp32018-09-18 02:53
 • thien-huu-chuong-0015.mp32018-09-18 02:54
 • thien-huu-chuong-0016.mp32018-09-18 02:55
 • thien-huu-chuong-0017.mp32018-09-18 02:55
 • thien-huu-chuong-0018.mp32018-09-18 02:56
 • thien-huu-chuong-0019.mp32018-09-18 02:56
 • thien-huu-chuong-0020.mp32018-09-18 02:57
 • thien-huu-chuong-0021.mp32018-09-18 02:57
 • thien-huu-chuong-0022.mp32018-09-18 02:58
 • thien-huu-chuong-0023.mp32018-09-18 02:59
 • thien-huu-chuong-0024.mp32018-09-18 03:00
 • thien-huu-chuong-0025.mp32018-09-18 03:00
 • thien-huu-chuong-0026.mp32018-09-18 03:01
 • thien-huu-chuong-0027.mp32018-09-18 03:02
 • thien-huu-chuong-0028.mp32018-09-18 03:02
 • thien-huu-chuong-0029.mp32018-09-18 03:04
 • thien-huu-chuong-0030.mp32018-09-18 03:05
 • thien-huu-chuong-0031.mp32018-09-18 03:05
 • thien-huu-chuong-0032.mp32018-09-18 03:06
 • thien-huu-chuong-0033.mp32018-09-18 03:07
 • thien-huu-chuong-0034.mp32018-09-18 03:08
 • thien-huu-chuong-0035.mp32018-09-18 03:08
 • thien-huu-chuong-0036.mp32018-09-18 03:09
 • thien-huu-chuong-0037.mp32018-09-18 03:10
 • thien-huu-chuong-0038.mp32018-09-18 03:10
 • thien-huu-chuong-0039.mp32018-09-18 03:11
 • thien-huu-chuong-0040.mp32018-09-18 03:11
 • thien-huu-chuong-0041.mp32018-09-18 03:12
 • thien-huu-chuong-0042.mp32018-09-18 03:12
 • thien-huu-chuong-0043.mp32018-09-18 03:13
 • thien-huu-chuong-0044.mp32018-09-18 03:14
 • thien-huu-chuong-0045.mp32018-09-18 03:14
 • thien-huu-chuong-0046.mp32018-09-18 03:15
 • thien-huu-chuong-0047.mp32018-09-18 03:16
 • thien-huu-chuong-0048.mp32018-09-18 03:16
 • thien-huu-chuong-0049.mp32018-09-18 03:18
 • thien-huu-chuong-0050.mp32018-09-18 03:19
 • thien-huu-chuong-0051.mp32018-09-18 03:20
 • thien-huu-chuong-0052.mp32018-09-18 03:20
 • thien-huu-chuong-0053.mp32018-09-18 03:21
 • thien-huu-chuong-0054.mp32018-09-18 03:21
 • thien-huu-chuong-0055.mp32018-09-18 03:22
 • thien-huu-chuong-0056.mp32018-09-18 03:22
 • thien-huu-chuong-0057.mp32018-09-18 03:22
 • thien-huu-chuong-0058.mp32018-09-18 03:23
 • thien-huu-chuong-0059.mp32018-09-18 03:24
 • thien-huu-chuong-0060.mp32018-09-18 03:24
 • thien-huu-chuong-0061.mp32018-09-18 03:25
 • thien-huu-chuong-0062.mp32018-09-18 03:25
 • thien-huu-chuong-0063.mp32018-09-18 03:25
 • thien-huu-chuong-0064.mp32018-09-18 03:26
 • thien-huu-chuong-0065.mp32018-09-18 03:27
 • thien-huu-chuong-0066.mp32018-09-18 03:27
 • thien-huu-chuong-0067.mp32018-09-18 03:28
 • thien-huu-chuong-0068.mp32018-09-18 03:29
 • thien-huu-chuong-0069.mp32018-09-18 03:29
 • thien-huu-chuong-0070.mp32018-09-18 03:30
 • thien-huu-chuong-0071.mp32018-09-18 03:30
 • thien-huu-chuong-0072.mp32018-09-18 03:31
 • thien-huu-chuong-0073.mp32018-09-18 03:31
 • thien-huu-chuong-0074.mp32018-09-18 03:32
 • thien-huu-chuong-0075.mp32018-09-18 03:33
 • thien-huu-chuong-0076.mp32018-09-18 03:34
 • thien-huu-chuong-0077.mp32018-09-18 03:35
 • thien-huu-chuong-0078.mp32018-09-18 03:36
 • thien-huu-chuong-0079.mp32018-09-18 03:37
[Total: 2   Average: 3.5/5]

Related posts

Mau Xuyên Hệ Thống: Phản Phái Nam Thần Công Lược Kế

TiKay

Đại Thiên Sư

THUYS♥️

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

TiKay

Leave a Reply