Cổ Đại Đam Mỹ Xuyên Không

Thiên Hữu

Edit: Nấm
Beta: Haru
Thể loại: xuyên việt, Thanh xuyên, thiên chi kiêu tử, không ngược, 1×1, HE.

Truyện Thiên hữu của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh là câu chuyện nói về nam chính có cơ hội xuyên về cổ đại. Hắn xuyên về triều đại nhà Thanh làm đứa con thứ bảy của Khang Hy. Nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi hắn xuyên về. Cuộc sống của hắn luôn mang nhiều màu sắc khác nhau mời các bạn thưởng thức và theo dõi.

Nguồn :bachhoacac.wordpress.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thien-huu-chuong-0001.mp32018-09-18 02:44
 • thien-huu-chuong-0002.mp32018-09-18 02:45
 • thien-huu-chuong-0003.mp32018-09-18 02:46
 • thien-huu-chuong-0004.mp32018-09-18 02:46
 • thien-huu-chuong-0005.mp32018-09-18 02:47
 • thien-huu-chuong-0006.mp32018-09-18 02:47
 • thien-huu-chuong-0007.mp32018-09-18 02:48
 • thien-huu-chuong-0008.mp32018-09-18 02:48
 • thien-huu-chuong-0009.mp32018-09-18 02:49
 • thien-huu-chuong-0010.mp32018-09-18 02:50
 • thien-huu-chuong-0011.mp32018-09-18 02:51
 • thien-huu-chuong-0012.mp32018-09-18 02:51
 • thien-huu-chuong-0013.mp32018-09-18 02:52
 • thien-huu-chuong-0014.mp32018-09-18 02:53
 • thien-huu-chuong-0015.mp32018-09-18 02:54
 • thien-huu-chuong-0016.mp32018-09-18 02:55
 • thien-huu-chuong-0017.mp32018-09-18 02:55
 • thien-huu-chuong-0018.mp32018-09-18 02:56
 • thien-huu-chuong-0019.mp32018-09-18 02:56
 • thien-huu-chuong-0020.mp32018-09-18 02:57
 • thien-huu-chuong-0021.mp32018-09-18 02:57
 • thien-huu-chuong-0022.mp32018-09-18 02:58
 • thien-huu-chuong-0023.mp32018-09-18 02:59
 • thien-huu-chuong-0024.mp32018-09-18 03:00
 • thien-huu-chuong-0025.mp32018-09-18 03:00
 • thien-huu-chuong-0026.mp32018-09-18 03:01
 • thien-huu-chuong-0027.mp32018-09-18 03:02
 • thien-huu-chuong-0028.mp32018-09-18 03:02
 • thien-huu-chuong-0029.mp32018-09-18 03:04
 • thien-huu-chuong-0030.mp32018-09-18 03:05
 • thien-huu-chuong-0031.mp32018-09-18 03:05
 • thien-huu-chuong-0032.mp32018-09-18 03:06
 • thien-huu-chuong-0033.mp32018-09-18 03:07
 • thien-huu-chuong-0034.mp32018-09-18 03:08
 • thien-huu-chuong-0035.mp32018-09-18 03:08
 • thien-huu-chuong-0036.mp32018-09-18 03:09
 • thien-huu-chuong-0037.mp32018-09-18 03:10
 • thien-huu-chuong-0038.mp32018-09-18 03:10
 • thien-huu-chuong-0039.mp32018-09-18 03:11
 • thien-huu-chuong-0040.mp32018-09-18 03:11
 • thien-huu-chuong-0041.mp32018-09-18 03:12
 • thien-huu-chuong-0042.mp32018-09-18 03:12
 • thien-huu-chuong-0043.mp32018-09-18 03:13
 • thien-huu-chuong-0044.mp32018-09-18 03:14
 • thien-huu-chuong-0045.mp32018-09-18 03:14
 • thien-huu-chuong-0046.mp32018-09-18 03:15
 • thien-huu-chuong-0047.mp32018-09-18 03:16
 • thien-huu-chuong-0048.mp32018-09-18 03:16
 • thien-huu-chuong-0049.mp32018-09-18 03:18
 • thien-huu-chuong-0050.mp32018-09-18 03:19
 • thien-huu-chuong-0051.mp32018-09-18 03:20
 • thien-huu-chuong-0052.mp32018-09-18 03:20
 • thien-huu-chuong-0053.mp32018-09-18 03:21
 • thien-huu-chuong-0054.mp32018-09-18 03:21
 • thien-huu-chuong-0055.mp32018-09-18 03:22
 • thien-huu-chuong-0056.mp32018-09-18 03:22
 • thien-huu-chuong-0057.mp32018-09-18 03:22
 • thien-huu-chuong-0058.mp32018-09-18 03:23
 • thien-huu-chuong-0059.mp32018-09-18 03:24
 • thien-huu-chuong-0060.mp32018-09-18 03:24
 • thien-huu-chuong-0061.mp32018-09-18 03:25
 • thien-huu-chuong-0062.mp32018-09-18 03:25
 • thien-huu-chuong-0063.mp32018-09-18 03:25
 • thien-huu-chuong-0064.mp32018-09-18 03:26
 • thien-huu-chuong-0065.mp32018-09-18 03:27
 • thien-huu-chuong-0066.mp32018-09-18 03:27
 • thien-huu-chuong-0067.mp32018-09-18 03:28
 • thien-huu-chuong-0068.mp32018-09-18 03:29
 • thien-huu-chuong-0069.mp32018-09-18 03:29
 • thien-huu-chuong-0070.mp32018-09-18 03:30
 • thien-huu-chuong-0071.mp32018-09-18 03:30
 • thien-huu-chuong-0072.mp32018-09-18 03:31
 • thien-huu-chuong-0073.mp32018-09-18 03:31
 • thien-huu-chuong-0074.mp32018-09-18 03:32
 • thien-huu-chuong-0075.mp32018-09-18 03:33
 • thien-huu-chuong-0076.mp32018-09-18 03:34
 • thien-huu-chuong-0077.mp32018-09-18 03:35
 • thien-huu-chuong-0078.mp32018-09-18 03:36
 • thien-huu-chuong-0079.mp32018-09-18 03:37

Related posts

Hoàn Khố Đế Phi

THUYS♥️

Nghịch Thiên Manh Bảo Yêu Nghiệt Mẫu Thân

THUYS♥️

Thiên Tài Tiểu Độc Phi

TiKay

Xích Tâm Tuần Thiên

TiKay

Chí Tôn Đồng Thuật Sư

TiKay

Phượng Nghịch Thiên Hạ: Tà Đế Tuyệt Sắc Sủng Phi

THUYS♥️

Leave a Reply