Đồng Nhân Xuyên Không

Fairy Tail Chi Bị Động Vô Địch

Ma pháp! Dùng tiền sáng tạo vui sướng!
——————————-

Converter:
+Main là nam trùng tên với mẹ của Ultear Milkovich.
+Nội dung trước nguyên tác 4 năm, Harem không thì chưa biết.
+Cốt truyện đi sâu vào thế giới Fairy Tail có nhiều cái không có trong nguyên tác.

Converter: Inoha

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Đông Dạ Tuyết Thảo
 •  Chương: /543
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Hiện thực hệ thống2020-06-03 02:45
 • #2: Fairy Tail2020-06-03 02:46
 • #3: Quái Vật Hư Không - Cho'Gath2020-06-03 02:46
 • #4: Ma lực phản phệ2020-06-03 02:46
 • #5: Trở thành Ma Đạo Sĩ điều kiện2020-06-03 02:47
 • #6: Cấp D Ma Đạo Sĩ2020-06-03 02:47
 • #7: Gia nhập công hội2020-06-03 02:47
 • #8: Ầm ĩ địa phương2020-06-03 02:47
 • #9: Tiêu chí2020-06-03 02:47
 • #10: Nhiệm vụ2020-06-03 02:47
 • #11: Chân chính thổ hào2020-06-03 02:48
 • #12: [Dung nham chi thân]2020-06-03 02:48
 • #13: Đều là2020-06-03 02:48
 • #14: Chính mình cũng cảm thấy mình không muốn mặt2020-06-03 02:48
 • #15: Levy2020-06-03 02:48
 • #16: Cấp C Ma Đạo Sĩ2020-06-03 02:49
 • #17: Trục xuất lợn rừng2020-06-03 02:49
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0018.mp32020-06-03 02:49
 • #19: Làm người ta kinh ngạc lạnh mình thương thế2020-06-03 02:49
 • #20: Trả thù2020-06-03 02:49
 • #21: Chính diện đối quyết2020-06-03 02:49
 • #22: Dị biến2020-06-03 02:49
 • #23: Hắc Ma Pháp2020-06-03 02:50
 • #24: [Tà ác cân đối]2020-06-03 02:50
 • #25: Đại lục thế cục2020-06-03 02:50
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0026.mp32020-06-03 02:50
 • #27: Học tập khiến cho ta vui sướng2020-06-03 02:51
 • #28: « Cổ già vật lộn thuật »2020-06-03 02:51
 • #29: Sẽ chơi quái vật2020-06-03 02:52
 • #30: Bổ đao2020-06-03 02:52
 • #31: Bắt đạo tặc2020-06-03 02:52
 • #32: Stigusger2020-06-03 02:53
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0033.mp32020-06-03 02:53
 • #34: Ngươi đụng ta chính là đang gây hấn với ta2020-06-03 02:53
 • #35: Cơ Ảnh quốc2020-06-03 02:54
 • #36: Đấu giá hội2020-06-03 02:54
 • #37: Hỗn loạn2020-06-03 02:55
 • #38: Họa phong không đúng chiến đấu2020-06-03 02:55
 • #39: Giết2020-06-03 02:55
 • #40: Đây là số mệnh2020-06-03 02:55
 • #41: Có tiền chính là ba ba2020-06-03 02:56
 • #42: Chiến trường tình thế2020-06-03 02:56
 • #43: Chiến đấu2020-06-03 02:56
 • #44: Biển lửa2020-06-03 02:56
 • #45: Lưỡng bại câu thương?2020-06-03 02:57
 • #46: Con tin2020-06-03 02:57
 • #47: Chiến lợi phẩm2020-06-03 02:57
 • #48: Con thỏ đáng yêu như thế ·····2020-06-03 02:57
 • #49: Kỹ năng thăng cấp?2020-06-03 02:58
 • #50: [Cự thú chi lực]2020-06-03 02:58
 • #51: Cõng nồi2020-06-03 02:58
 • #52: Singh2020-06-03 02:59
 • #53: Học tập2020-06-03 02:59
 • #54: Tiềm tu2020-06-03 02:59
 • #55: Gildarts2020-06-03 02:59
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0056.mp32020-06-03 03:00
 • #57: Levy nhiệm vụ2020-06-03 03:00
 • #58: Ngàn năm trước Ác Ma2020-06-03 03:00
 • #59: Đám người tụ tập2020-06-03 03:01
 • #60: Quái vật ở trong nước2020-06-03 03:01
 • #61: Thu hoạch không ít2020-06-03 03:01
 • #62: Ma Pháp Bình Nghị Hội2020-06-03 03:01
 • #63: Ác Ma hiện thân2020-06-03 03:02
 • #64: Hậu trường hắc thủ2020-06-03 03:02
 • #65: Ma Quỷ Sứ Đồ2020-06-03 03:02
 • #66: Có sổ sách hiện tại tính2020-06-03 03:03
 • #67: Quân đội Vương Quốc2020-06-03 03:03
 • #68: Miệng độn2020-06-03 03:03
 • #69: Nhịn ··· đánh!2020-06-03 03:03
 • #70: Toàn lực xuất thủ2020-06-03 03:04
 • #71: Khó chơi2020-06-03 03:04
 • #72: Ngươi vậy mà muốn cướp đầu người?2020-06-03 03:04
 • #73: Ăn đều không chận nổi miệng của ngươi2020-06-03 03:05
 • #74: Người thần bí2020-06-03 03:05
 • #75: S cấp nhiệm vụ?2020-06-03 03:05
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0076.mp32020-06-03 03:06
 • #77: Đơn giản thô bạo2020-06-03 03:06
 • #78: Đen nhánh cửa lớn2020-06-03 03:07
 • #79: Không biết tên2020-06-03 03:07
 • #80: Nổi lên mặt nước2020-06-03 03:07
 • #81: Dị biến2020-06-03 03:14
 • #82: Hèn hạ gia hỏa2020-06-03 03:29
 • #83: Bảo hổ lột da2020-06-03 03:30
 • #84: Ma Thú Sứ Đồ quá khứ2020-06-03 03:31
 • #85: Phản sát2020-06-03 03:33
 • #86: 500 đầu2020-06-03 03:40
 • #87: Hai cái phá hư cuồng2020-06-03 03:42
 • #88: Lãnh huyết vô tình? ?2020-06-03 03:43
 • #89: Khổ chiến2020-06-03 03:44
 • #90: Không xông ngu sao mà không xông2020-06-03 03:45
 • #91: Có tiền chính là không đồng dạng2020-06-03 03:49
 • #92: Thăng cấp2020-06-03 04:50
 • #93: Thiên phú2020-06-03 04:51
 • #94: Trợ giúp2020-06-03 04:52
 • #95: Hắc Lân Ma Thú2020-06-03 04:54
 • #96: Erza não bổ2020-06-03 05:41
 • #97: Đến chậm Ma Pháp Bình Nghị Hội2020-06-03 05:45
 • #98: Kết thúc2020-06-03 05:47
 • #99: Kuyali2020-06-03 05:56
 • #100: Theo dõi2020-06-03 07:25
 • #101: Bị hấp dẫn Happy2020-06-03 07:25
 • #102: Tiệm thợ rèn2020-06-03 07:26
 • #103: Vũ khí có linh ?2020-06-03 07:26
 • #104: Ngươi đến tột cùng là ai?2020-06-03 07:26
 • #105: Khó giải đầu đề2020-06-03 07:26
 • #106: Raven Tail2020-06-03 07:26
 • #107: Giải sầu một chút2020-06-03 07:26
 • #108: Hogelia dãy núi2020-06-03 07:26
 • #109: Hi vọng chư vị bán ta cái mặt mũi2020-06-03 07:27
 • #110: Ta coi như ngươi chấp nhận2020-06-03 07:27
 • #111: Chết có chút oan2020-06-03 07:27
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0112.mp32020-06-03 07:27
 • #113: Karen, Leo2020-06-03 07:27
 • #114: Thực lực tuyệt đối chênh lệch2020-06-03 07:27
 • #115: Giao tiếp2020-06-03 07:27
 • #116: Hitgua2020-06-03 07:27
 • #117: Ngư ông không dễ làm a!2020-06-03 07:28
 • #118: Ivan2020-06-03 07:28
 • #119: Kiêu hùng2020-06-03 07:28
 • #120: Chân chính gào thét2020-06-03 07:28
 • #121: Đến viên quả cầu lửa giảm nhiệt2020-06-03 07:28
 • #122: Câu dẫn2020-06-03 07:28
 • #123: Nhà khảo cổ học?2020-06-03 07:29
 • #124: Cường hóa2020-06-03 07:29
 • #125: Hợp kích2020-06-03 07:29
 • #126: Triệt để bạo phát2020-06-03 07:29
 • #127: Kịch đấu2020-06-03 07:29
 • #128: Liều mạng2020-06-03 07:29
 • #129: Đồ Long2020-06-03 07:29
 • #130: Chia của? Phân thây2020-06-03 07:29
 • #131: Tài đại khí thô2020-06-03 07:29
 • #132: Không có tiền2020-06-03 07:30
 • #133: Người giả bị đụng2020-06-03 07:30
 • #134: Ăn cướp ······2020-06-03 07:30
 • #135: Trái tim không tốt Dinelli đại sư2020-06-03 07:30
 • #136: Khảo hạch2020-06-03 07:30
 • #137: Tường hòa thường ngày2020-06-03 07:30
 • #138: S cấp Ma Đạo Sĩ khảo hạch?2020-06-03 07:30
 • #139: Mới vũ khí2020-06-03 07:30
 • #140: Mystogan2020-06-03 07:31
 • #141: Khảo hạch bắt đầu2020-06-03 07:31
 • #142: Thứ 2 quan (6000 chữ)2020-06-03 07:31
 • #143: Thứ 2 hình thái2020-06-03 07:31
 • #144: Lực tàn phá kinh khủng2020-06-03 07:31
 • #145: Cặn bã nam2020-06-03 07:31
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0146.mp32020-06-03 07:32
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0147.mp32020-06-03 07:32
 • #148: Từ thẹn thùng đến hí tinh chuyển biến ······2020-06-03 07:32
 • #149: Bắc Xuyên hải vực2020-06-03 07:32
 • #150: Cái này còn phải hỏi?2020-06-03 07:32
 • #151: Jenson lực lượng2020-06-03 07:32
 • #152: Thể thuật lực lượng2020-06-03 07:32
 • #153: Viking tộc nhân2020-06-03 07:33
 • #154: Đối phó chưa khai hóa người phương pháp2020-06-03 07:33
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0155.mp32020-06-03 07:33
 • #156: Ngươi nhất định phải chết2020-06-03 07:33
 • #157: Người quen2020-06-03 07:33
 • #158: Không đủ hung ác2020-06-03 07:33
 • #159: Đại Ma Vương2020-06-03 07:33
 • #160: Lấy 1 địch 52020-06-03 07:34
 • #161: 1 chết 1 tổn thương2020-06-03 07:34
 • #162: Không phải ta xem thường ngươi ····2020-06-03 07:34
 • #163: Địa đồ giả?2020-06-03 07:34
 • #164: Núi băng2020-06-03 07:34
 • #165: Lam Long cùng2020-06-03 07:34
 • #166: Xui xẻo Niogula2020-06-03 07:34
 • #167: Niogula2020-06-03 07:34
 • #168: Giao dịch2020-06-03 07:34
 • #169: Xêm một đạo2020-06-03 07:34
 • #170: Delina2020-06-03 07:34
 • #171: Rất xấu xa2020-06-03 07:35
 • #172: Quỷ dị2020-06-03 07:35
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0173.mp32020-06-03 07:35
 • #174: Đánh giết2020-06-03 07:35
 • #175: Đỉnh núi2020-06-03 07:35
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0176.mp32020-06-03 07:35
 • #177: Tiến vào2020-06-03 07:35
 • #178: Thí nghiệm2020-06-03 07:35
 • #179: (4000 chữ)2020-06-03 07:36
 • #180: Chiến tranh (4000 chữ)2020-06-03 07:36
 • #181: Khai chiến2020-06-03 07:36
 • #182: Ma Tướng2020-06-03 07:36
 • #183: Vừa mới bắt đầu chính là quyết chiến?2020-06-03 07:36
 • #184: Vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc2020-06-03 07:36
 • #185: Viking tộc trong lịch sử kết thúc nhanh nhất chiến tranh2020-06-03 07:36
 • #186: Tế đàn cùng Thần2020-06-03 07:36
 • #187: Câu dẫn2020-06-03 07:36
 • #188: Không gian2020-06-03 07:37
 • #189: Đừng quên2020-06-03 07:37
 • #190: Nhà khác cửa ra vào ···2020-06-03 07:37
 • #191: Cự quy2020-06-03 07:37
 • #192: Nhiệm vụ kết thúc2020-06-03 07:37
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0193.mp32020-06-03 07:37
 • #194: Về công hội2020-06-03 07:37
 • #195: 1 phần2020-06-03 07:38
 • #196: Bắt cá2020-06-03 07:38
 • #197: Ngoài ý muốn2020-06-03 07:38
 • #198: Porlyusica2020-06-03 07:38
 • #199: Palipar núi lửa2020-06-03 07:38
 • #200: Khách không mời mà đến2020-06-03 07:38
 • #201: 1 tay gấu ···2020-06-03 07:39
 • #202: Xem kịch2020-06-03 07:39
 • #203: 1 mũi tên bắn nổ núi lửa2020-06-03 07:39
 • #204: Sáo lộ rất sâu hai cái lão thái bà2020-06-03 07:39
 • #205: Thẩm phán?2020-06-03 07:39
 • #206: Đầu voi đuôi chuột2020-06-03 07:39
 • #207: 5 tháng2020-06-03 07:39
 • #208: Ăn cơm, đi ngủ, đánh Natsu2020-06-03 07:40
 • #209: Lời đồn đại?2020-06-03 07:40
 • #210: Gurnardo2020-06-03 07:40
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0211.mp32020-06-03 07:40
 • #212: Tìm đường chết con ma men2020-06-03 07:40
 • #213: Chuyên trị loè loẹt2020-06-03 07:40
 • #214: "Khắc sâu bóng ma" !2020-06-03 07:41
 • #215: Tiêu diệt nhiệm vụ cùng 10 năm nhiệm vụ2020-06-03 07:41
 • #216: Cái kia không phải có thể chạm đến. . .2020-06-03 07:41
 • #217: Từ xưa tương truyền ···2020-06-03 07:41
 • #218: Trận chiến đầu tiên2020-06-03 07:41
 • #219: Người ủng hộ đội ngũ2020-06-03 07:41
 • #220: Tấn cấp2020-06-03 07:41
 • #221: Vòng thứ hai kết thúc2020-06-03 07:42
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0222.mp32020-06-03 07:42
 • #223: Trở lại Cơ Ảnh quốc2020-06-03 07:42
 • #224: [Hủy Diệt Phong Bạo]2020-06-03 07:42
 • #225: Một đợt GG2020-06-03 07:42
 • #226: Bất an dự cảm2020-06-03 07:42
 • #227: Nửa đêm khách tới2020-06-03 07:43
 • #228: Kết minh2020-06-03 07:43
 • #229: Ngũ đại Hắc Ám công hội2020-06-03 07:43
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0230.mp32020-06-03 07:43
 • #231: Độc!2020-06-03 07:43
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0232.mp32020-06-03 07:43
 • #233: Địa Ngục chi Hỏa2020-06-03 07:43
 • #234: 1 đánh2020-06-03 07:43
 • #235: Về sau tuyệt đối không thể ···2020-06-03 07:44
 • #236: No. 12020-06-03 07:44
 • #237: Lần nữa2020-06-03 07:44
 • #238: Cuối cùng 1 phiếu2020-06-03 07:44
 • #239: Cẩn thận?2020-06-03 07:44
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0240.mp32020-06-03 07:44
 • #241: Mira vs Thú Vương2020-06-03 07:44
 • #242: Cưỡng chế tiếp thu2020-06-03 07:45
 • #243: Hố hội viên Makarov2020-06-03 07:45
 • #244: Hành hung2020-06-03 07:45
 • #245: Mơ hồ Mira2020-06-03 07:45
 • #246: Trị liệu2020-06-03 07:45
 • #247: Ngược chó cùng khảo hạch2020-06-03 07:45
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0248.mp32020-06-03 07:46
 • #249: 2 BOSS!2020-06-03 07:46
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0250.mp32020-06-03 07:46
 • #251: Ta nóc phòng đâu?2020-06-03 07:46
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0252.mp32020-06-03 07:46
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0253.mp32020-06-03 07:46
 • #254: Hai cái2020-06-03 07:46
 • #255: Nhân cách mị lực2020-06-03 07:46
 • #256: Mười năm nhiệm vụ2020-06-03 07:47
 • #257: Chờ ngươi nói ra2020-06-03 07:47
 • #258: Nhiệm vụ bắt đầu trước cần giải quyết sự tình2020-06-03 07:47
 • #259: Aria2020-06-03 07:47
 • #260: Khó mà tránh né cạm bẫy2020-06-03 07:47
 • #261: Chết oan a!2020-06-03 07:47
 • #262: Rồng thực sự2020-06-03 07:47
 • #263: Metalicana2020-06-03 07:47
 • #264: Tòng quân2020-06-03 07:48
 • #265: Cổ Lão Thư Linh2020-06-03 07:48
 • #266: Niềm vui ngoài ý muốn2020-06-03 07:48
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0267.mp32020-06-03 07:48
 • #268: Sa Mạc Quái Vật2020-06-03 07:48
 • #269: Ác ma di tích2020-06-03 07:48
 • #270: Ma lực màng2020-06-03 07:49
 • #271: Vận mệnh va chạm2020-06-03 07:49
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0272.mp32020-06-03 07:49
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0273.mp32020-06-03 07:49
 • #274: Kẻ có tiền cảm thụ2020-06-03 07:49
 • #275: Ishiyama cao trung2020-06-03 07:49
 • #276: Vui làm cha? (4000 chữ)2020-06-03 07:50
 • #277: Bố trí (2 trong 1)2020-06-03 07:50
 • #278: Tìm kiếm Panda (2 in 1)2020-06-03 07:50
 • #279: Toujou Hidetora2020-06-03 07:50
 • #280: Thật · ngu xuẩn2020-06-03 07:50
 • #281: Ur vs Kunieda Ittōsai2020-06-03 07:50
 • #282: Không làm người2020-06-03 07:50
 • #283: Sinh bệnh Baby Beel2020-06-03 07:51
 • #284: Chiến thư2020-06-03 07:51
 • #285: Chiến tranh?2020-06-03 07:51
 • #286: Quyết chiến2020-06-03 07:51
 • #287: Bầu không khí hơi có chút xấu hổ2020-06-03 07:51
 • #288: Tiến vào Ma Giới2020-06-03 07:51
 • #289: Bulat ma cảnh2020-06-03 07:52
 • #290: Trước2020-06-03 07:52
 • #291: Kunieda Morimichi2020-06-03 07:52
 • #292: Trở về Earth Land2020-06-03 07:52
 • #293: Tái nhập Viking tộc2020-06-03 07:52
 • #294: Đảo Galuna2020-06-03 07:52
 • #295: Nhiệm vụ hoàn thành2020-06-03 07:52
 • #296: 3 thanh chìa khoá2020-06-03 07:53
 • #297: Trở về công hội2020-06-03 07:53
 • #298: Loạn chiến2020-06-03 07:53
 • #299: Thời gian đường vòng cung (4000 chữ)2020-06-03 07:53
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0300.mp32020-06-03 07:53
 • #301: Hậu quả2020-06-03 07:53
 • #302: Lựa chọn2020-06-03 07:53
 • #303: Phá phong2020-06-03 07:54
 • #304: Bất an2020-06-03 07:54
 • #305: Trời nứt ra2020-06-03 07:54
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0306.mp32020-06-03 07:54
 • #307: Sắp phá nát đảo Galuna2020-06-03 07:54
 • #308: Vỡ vụn đảo Galuna2020-06-03 07:54
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0309.mp32020-06-03 07:54
 • #310: Trớ chú2020-06-03 07:55
 • #311: Đùa ác2020-06-03 07:55
 • #312: Hợp tác2020-06-03 07:55
 • #313: "Chia tay" ? (2 in 1)2020-06-03 07:56
 • #314: Lẫn nhau đâm tâm2020-06-03 07:57
 • #315: Lui hội2020-06-03 07:57
 • #316: Sắp chết ··· (2 in 1)2020-06-03 07:58
 • #317: Phẫn nộ Laxus2020-06-03 07:59
 • #318: Cưỡng ép mở ra2020-06-03 07:59
 • #319: Tinh Linh Vương2020-06-03 08:00
 • #320: Ký kết khế ước2020-06-03 08:00
 • #321: Nghỉ phép?2020-06-03 08:00
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0322.mp32020-06-03 08:00
 • #323: Công hội nữ nhân rượu phẩm2020-06-03 08:00
 • #324: Nhân gian luyện ngục a!2020-06-03 08:00
 • #325: Linh Phong2020-06-03 08:00
 • #326: Hắc Long2020-06-03 08:00
 • #327: Trêu đùa2020-06-03 08:00
 • #328: Lễ thu hoạch (2 trong 1)2020-06-03 08:00
 • #329: Tranh tài2020-06-03 08:01
 • #330: Thuật thức2020-06-03 08:01
 • #331: Ra đại sự rồi?2020-06-03 08:01
 • #332: Có lời muốn nói2020-06-03 08:01
 • #333: Mystogan vs Laxus2020-06-03 08:01
 • #334: Nữ nhi nô2020-06-03 08:01
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0335.mp32020-06-03 08:01
 • #336: Hội nghị2020-06-03 08:02
 • #337: Xui xẻo2020-06-03 08:02
 • #338: Siêu ma đạo Cự Nhân2020-06-03 08:02
 • #339: Khai chiến (2 trong 1)2020-06-03 08:02
 • #340: Chưa xuất sư đã chết2020-06-03 08:02
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0341.mp32020-06-03 08:02
 • #342: Jupiter2020-06-03 08:02
 • #343: Bệnh nặng Makarov2020-06-03 08:02
 • #344: Laxus lựa chọn2020-06-03 08:02
 • #345: Đến từ yêu tinh thẩm phán2020-06-03 08:03
 • #346: Erza vs Jellal2020-06-03 08:03
 • #347: Makarov thanh tỉnh2020-06-03 08:03
 • #348: Lần nữa té xỉu Makarov2020-06-03 08:03
 • #349: Tower of Heaven cuối cùng thể2020-06-03 08:03
 • #350: Chức năng mới2020-06-03 08:03
 • #351: Dung hợp2020-06-03 08:03
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0352.mp32020-06-03 08:03
 • #353: Erza cải biến2020-06-03 08:03
 • #354: Đến chậm xã hội đánh đập2020-06-03 08:04
 • #355: Đến phiên chúng ta2020-06-03 08:04
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0356.mp32020-06-03 08:04
 • #357: Vật lý dạy bảo (bốn ngàn chữ)2020-06-03 08:04
 • #358: 2 lần bồi thường cùng thẩm phán2020-06-03 08:04
 • #359: Đối biện2020-06-03 08:04
 • #360: Phán quyết (2 in 1)2020-06-03 08:04
 • #361: Mời2020-06-03 08:04
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0362.mp32020-06-03 08:05
 • #363: Gerka mục đích2020-06-03 08:05
 • #364: Không giải quyết được vấn đề2020-06-03 08:05
 • #365: Thảo phạt ··· không, vây đánh2020-06-03 08:05
 • #366: Tụ họp2020-06-03 08:05
 • #367: Câu cá2020-06-03 08:05
 • #368: 6 ma tướng quân hủy diệt2020-06-03 08:06
 • #369: Tiền của phi nghĩa2020-06-03 08:06
 • #370: Điên cuồng nạp tiền2020-06-03 08:06
 • #371: Thần?2020-06-03 08:06
 • #372: Từ tâm đao2020-06-03 08:06
 • #373: Edolas2020-06-03 08:06
 • #374: Cung điện chi chiến2020-06-03 08:06
 • #375: Đoàn diệt2020-06-03 08:06
 • #376: Ta Edolas ··· vong rồi?2020-06-03 08:06
 • #377: Nha ~ ngươi tốt!2020-06-03 08:07
 • #378: Nghịch chuyển2020-06-03 08:07
 • #379: Thả ··· không tồn tại2020-06-03 08:07
 • #380: Trùng phùng2020-06-03 08:07
 • #381: Tập kích2020-06-03 08:07
 • #382: Có chút ít hoảng2020-06-03 08:07
 • #383: Lại tới 1 đao2020-06-03 08:07
 • #384: Cừu oán ··· kết xuống2020-06-03 08:08
 • #385: Chết đi lão giả2020-06-03 08:08
 • #386: Khảo hạch trước2020-06-03 08:08
 • #387: Đại huynh đệ ···2020-06-03 08:08
 • #388: Trước khi lâm chung thỉnh cầu2020-06-03 08:08
 • #389: Khảo hạch bắt đầu2020-06-03 08:08
 • #390: Giám khảo cùng người tham gia khảo hạch2020-06-03 08:08
 • #391: Bố trí2020-06-03 08:08
 • #392: Lần thứ hai2020-06-03 08:09
 • #393: Hợp tác?2020-06-03 08:09
 • #394: Khai chiến khai chiến2020-06-03 08:09
 • #395: Vây công2020-06-03 08:09
 • #396: Gần như vô địch Precht2020-06-03 08:09
 • #397: Phản đồ Azuma?2020-06-03 08:09
 • #398: Ấn ký2020-06-03 08:09
 • #399: Tai nạn giáng lâm2020-06-03 08:09
 • #400: Không nghĩ ra Precht2020-06-03 08:10
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0401.mp32020-06-03 08:10
 • #402: Liên thủ2020-06-03 08:10
 • #403: Toàn lực xuất chiến2020-06-03 08:10
 • #404: Không thể để cho nó làm thật2020-06-03 08:10
 • #405: Loạn chiến (bốn ngàn)2020-06-03 08:10
 • #406: Cuối cùng 1 kích2020-06-03 08:10
 • #407: Trợn mắt2020-06-03 08:10
 • #408: Thời gian2020-06-03 08:11
 • #409: Cừu hận lực lượng2020-06-03 08:11
 • #410: Đại diện hội trưởng?2020-06-03 08:11
 • #411: 2 năm trưởng thành2020-06-03 08:11
 • #412: Bái phỏng?2020-06-03 08:11
 • #413: Bồi thường?2020-06-03 08:11
 • #414: 5 liên rút2020-06-03 08:12
 • #415: 5 cái kỹ năng2020-06-03 08:12
 • #416: Kingdom of Stella2020-06-03 08:12
 • #417: Sonya đại nhân2020-06-03 08:12
 • #418: Bảo khố2020-06-03 08:12
 • #419: Trong bảo khố người (bốn ngàn)2020-06-03 08:12
 • #420: Tử Tinh Cự Long2020-06-03 08:12
 • #421: Đồ Long chiến2020-06-03 08:12
 • #422: Cách xa chiến đấu2020-06-03 08:12
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0423.mp32020-06-03 08:13
 • #424: Đến từ2020-06-03 08:13
 • #425: Tinh linh, Long Miêu, rồng2020-06-03 08:13
 • #426: Đầu óc không tốt 2 đầu rồng2020-06-03 08:13
 • #427: Abyss Palace2020-06-03 08:13
 • #428: Linh hồn xuất khiếu?2020-06-03 08:13
 • #429: Biện pháp giải quyết2020-06-03 08:13
 • #430: Trở lại Sayula sa mạc2020-06-03 08:13
 • #431: 5 năm2020-06-03 08:13
 • #432: Kris (bốn ngàn)2020-06-03 08:14
 • #433: Giltena2020-06-03 08:14
 • #434: Nhiễm bạch ···2020-06-03 08:14
 • #435: Ra rừng rậm2020-06-03 08:14
 • #436: Chặng đường thương hội2020-06-03 08:14
 • #437: Pasfield (bốn ngàn)2020-06-03 08:14
 • #438: Thăm dò? Khiêu khích? Cái kia cũng không đáng kể2020-06-03 08:14
 • #439: Tề tụ Astedin2020-06-03 08:14
 • #440: Thảo phạt Cự Long?2020-06-03 08:15
 • #441: Constantine2020-06-03 08:15
 • #442: Ngoài ý muốn2020-06-03 08:15
 • #443: Cái này đều có thể chơi ta lông sự tình?2020-06-03 08:15
 • #444: Không cần tự chứng trong sạch2020-06-03 08:15
 • #445: Đã không có người sao?2020-06-03 08:16
 • #446: Không nói đạo lý2020-06-03 08:16
 • #447: Ngươi đây?2020-06-03 08:16
 • #448: Muốn làm gì thì làm2020-06-03 08:16
 • #449: Michisato gia tộc2020-06-03 08:16
 • #450: Buồn cười thân nhân?2020-06-03 08:16
 • #451: Xuất phát2020-06-03 08:16
 • #452: Huyết Long2020-06-03 08:16
 • #453: Huyễn Long chi lực2020-06-03 08:17
 • #454: 5 năm2020-06-03 08:17
 • #455: Trở về đại lục2020-06-03 08:17
 • #456: Biến hóa2020-06-03 08:17
 • #457: Tiệc tùng2020-06-03 08:17
 • #458: Thức ăn cho chó2020-06-03 08:18
 • #459: Tuyển thủ dự thi2020-06-03 08:18
 • #460: Chiến lực so sánh2020-06-03 08:18
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0461.mp32020-06-03 08:18
 • #462: Kế hoạch2020-06-03 08:18
 • #463: Thi dự tuyển2020-06-03 08:19
 • #464: Kịch bản biến hóa2020-06-03 08:19
 • #465: Thật là nguy hiểm a!2020-06-03 08:19
 • #466: Lại gặp2020-06-03 08:19
 • #467: Tương lai ···2020-06-03 08:19
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0468.mp32020-06-03 08:19
 • #469: Hộ vợ cuồng ma2020-06-03 08:20
 • #470: Hisui công chúa2020-06-03 08:20
 • #471: Raven Tail2020-06-03 08:20
 • #472: Vòng thứ ba kết thúc2020-06-03 08:20
 • #473: Cá nhân thi đấu trận thứ hai2020-06-03 08:20
 • #474: Ngoài ý muốn2020-06-03 08:20
 • #475: Nhật Thực chi Môn mở ra2020-06-03 08:21
 • #476: Khai chiến2020-06-03 08:21
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0477.mp32020-06-03 08:21
 • #478: Mười tám đầu rồng2020-06-03 08:21
 • #479: Lần nữa Đồ Long2020-06-03 08:21
 • #480: Vây công (4000)2020-06-03 08:21
 • #481: Kết thúc2020-06-03 08:22
 • #482: Lại đến Stella2020-06-03 08:22
 • #483: Chữa trị2020-06-03 08:22
 • #484: Tiến hóa2020-06-03 08:22
 • #485: Tartaros2020-06-03 08:22
 • #486: Bị làm mộng2020-06-03 08:22
 • #487: Đại chiến2020-06-03 08:23
 • #488: Trang bị mới2020-06-03 08:23
 • #489: Ba trang bị2020-06-03 08:23
 • #490: Ngoài ý muốn ngăn cản người2020-06-03 08:23
 • #491: Khác 1 cái thứ nguyên lực lượng2020-06-03 08:23
 • #492: Kẻ phản bội2020-06-03 08:23
 • #493: Đấu địa chủ2020-06-03 08:23
 • #494: Alvarez đế quốc2020-06-03 08:23
 • #495: Đàm phán cùng giao dịch2020-06-03 08:24
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0496.mp32020-06-03 08:24
 • #497: Tốt!2020-06-03 08:24
 • #498: Thôi diễn2020-06-03 08:24
 • #499: Mới2020-06-03 08:24
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0500.mp32020-06-03 08:25
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0501.mp32020-06-03 08:25
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0502.mp32020-06-03 08:25
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0503.mp32020-06-03 08:25
 • #504: Giải hoặc2020-06-03 08:25
 • #505: Phân giải2020-06-03 08:26
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0506.mp32020-06-03 08:26
 • #507: Ngươi không nói sớm2020-06-03 08:26
 • #508: Rời khỏi2020-06-03 08:26
 • #509: Bị chặt mộng2020-06-03 08:26
 • #510: Ý kiến hay (bốn ngàn)2020-06-03 08:26
 • #511: Thủy Thần Long2020-06-03 08:26
 • #512: Hoàn toàn thể Thủy Thần Long2020-06-03 08:26
 • #513: Viêm Thần Long2020-06-03 08:27
 • #514: Cha cùng con2020-06-03 08:27
 • #515: Cuồng bạo Thủy Thần Long2020-06-03 08:27
 • #516: Thật là đúng dịp a!2020-06-03 08:27
 • #517: Cha hiền con ngoan? (4000)2020-06-03 08:27
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0518.mp32020-06-03 08:27
 • #519: Đoạt quyền2020-06-03 08:27
 • #520: Thương chiến (bốn ngàn)2020-06-03 08:28
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0521.mp32020-06-03 08:28
 • #522: Đào thoát2020-06-03 08:28
 • #523: Thức ăn cho chó cùng bí mật2020-06-03 08:28
 • #524: Lần nữa bế quan2020-06-03 08:28
 • #525: Danh sách chi vực2020-06-03 08:29
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0526.mp32020-06-03 08:29
 • #527: Thần chiến2020-06-03 08:29
 • #528: Hắc Long quát tháo2020-06-03 08:29
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0529.mp32020-06-03 08:29
 • #530: Quét dọn2020-06-03 08:29
 • #531: Đại kết cục!2020-06-03 08:30
 • #532: Trở lại2020-06-03 08:30
 • #533: Saotome Zenjūrō2020-06-03 08:30
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0534.mp32020-06-03 09:55
 • #535: Địch nhân lớn nhất2020-06-03 09:55
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0536.mp32020-06-03 09:55
 • fairy-tail-chi-bi-dong-vo-dich-chuong-0537.mp32020-06-03 09:55
 • #538: Ác ma2020-06-03 09:56
 • #539: Tu hành2020-06-03 09:56
 • #540: Lần nữa gặp mặt2020-06-03 09:56
 • #541: Thích hợp giáo sư2020-06-03 09:56
 • #542: Behemoth2020-06-03 09:56
 • #543: Quyết chiến2020-06-03 09:56
[Total: 3   Average: 3.7/5]

Related posts

Không Gian Tiếu Y Nữ

TiKay

Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

TiKay

Công Tử Điên Khùng

TiKay

Leave a Reply