Cổ ĐạiNgôn TìnhXuyên Không

Em Gái Của Gian Thần

Lâm Uyển xuyên thành chính mình viết tiểu thuyết 《 Gian thần chi muội 》 một cái kiêu căng ương ngạnh, ngực đại ngốc nghếch nữ xứng.

Vì tránh né ngày sau bi thảm vận mệnh, nàng nơm nớp lo sợ bắt đầu ôm cái kia tương lai sẽ trở thành đệ nhất gian thần huynh trưởng đùi.

Ai thành tưởng một bế lên, đối phương liền trăm phương nghìn kế không cho nàng buông tay.

Lâm Uyển: o(╯□╰)o cuộc sống này còn có thể hay không hảo hảo qua?

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Trường Câu Lạc Nguyệt
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0001.mp32019-11-17 02:23
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0002.mp32019-11-17 02:23
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0003.mp32019-11-17 02:23
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0004.mp32019-11-17 02:23
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0005.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0006.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0007.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0008.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0009.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0010.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0011.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0012.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0013.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0014.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0015.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0016.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0017.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0018.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0019.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0020.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0021.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0022.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0023.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0024.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0025.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0026.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0027.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0028.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0029.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0030.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0031.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0032.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0033.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0034.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0035.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0036.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0037.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0038.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0039.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0040.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0041.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0042.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0043.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0044.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0045.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0046.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0047.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0048.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0049.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0050.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0051.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0052.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0053.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0054.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0055.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0056.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0057.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0058.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0059.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0060.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0061.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0062.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0063.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0064.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0065.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0066.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0067.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0068.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0069.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0070.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0071.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0072.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0073.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0074.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0075.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0076.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0077.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0078.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0079.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0080.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0081.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0082.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0083.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0084.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0085.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0086.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0087.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0088.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0089.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0090.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0091.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0092.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0093.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0094.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0095.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0096.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0097.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0098.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0099.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0100.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0101.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0102.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0103.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0104.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0105.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0106.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0107.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0108.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0109.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0110.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0111.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0112.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0113.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0114.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0115.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0116.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0117.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0118.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0119.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0120.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0121.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0122.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0123.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0124.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0125.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0126.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0127.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0128.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0129.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0130.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0131.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0132.mp32019-11-17 02:42
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0133.mp32019-11-17 02:42
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Related posts

Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

THUYS♥️

Nghịch Tập Ở Tinh Tế

TiKay

Ta Có Vô Địch Sao Chép Hệ Thống

TiKay

Cực Phẩm Nữ Tiên

TiKay

Đinh Điền Cổ Đại Sinh Hoạt

TiKay

Lăng Thiên Chiến Tôn

TiKay

Leave a Reply