Cổ Đại Ngôn Tình Xuyên Không

Em Gái Của Gian Thần

Lâm Uyển xuyên thành chính mình viết tiểu thuyết 《 Gian thần chi muội 》 một cái kiêu căng ương ngạnh, ngực đại ngốc nghếch nữ xứng.

Vì tránh né ngày sau bi thảm vận mệnh, nàng nơm nớp lo sợ bắt đầu ôm cái kia tương lai sẽ trở thành đệ nhất gian thần huynh trưởng đùi.

Ai thành tưởng một bế lên, đối phương liền trăm phương nghìn kế không cho nàng buông tay.

Lâm Uyển: o(╯□╰)o cuộc sống này còn có thể hay không hảo hảo qua?

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Trường Câu Lạc Nguyệt
 •  Chương: /133
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0001.mp32019-11-17 02:23
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0002.mp32019-11-17 02:23
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0003.mp32019-11-17 02:23
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0004.mp32019-11-17 02:23
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0005.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0006.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0007.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0008.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0009.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0010.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0011.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0012.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0013.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0014.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0015.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0016.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0017.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0018.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0019.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0020.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0021.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0022.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0023.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0024.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0025.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0026.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0027.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0028.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0029.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0030.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0031.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0032.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0033.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0034.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0035.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0036.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0037.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0038.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0039.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0040.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0041.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0042.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0043.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0044.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0045.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0046.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0047.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0048.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0049.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0050.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0051.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0052.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0053.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0054.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0055.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0056.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0057.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0058.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0059.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0060.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0061.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0062.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0063.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0064.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0065.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0066.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0067.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0068.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0069.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0070.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0071.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0072.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0073.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0074.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0075.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0076.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0077.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0078.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0079.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0080.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0081.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0082.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0083.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0084.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0085.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0086.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0087.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0088.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0089.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0090.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0091.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0092.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0093.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0094.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0095.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0096.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0097.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0098.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0099.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0100.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0101.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0102.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0103.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0104.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0105.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0106.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0107.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0108.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0109.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0110.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0111.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0112.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0113.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0114.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0115.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0116.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0117.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0118.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0119.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0120.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0121.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0122.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0123.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0124.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0125.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0126.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0127.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0128.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0129.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0130.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0131.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0132.mp32019-11-17 02:42
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0133.mp32019-11-17 02:42
[Total: 3   Average: 3.7/5]

Related posts

Mỹ Vị Nông Gia Nhạc

TiKay

Hằng Năm Có Ngày Này

TiKay

Mạt Thế Đường Môn

THUYS♥️

Leave a Reply