Cổ ĐạiNgôn TìnhXuyên Không

Em Gái Của Gian Thần

Lâm Uyển xuyên thành chính mình viết tiểu thuyết 《 Gian thần chi muội 》 một cái kiêu căng ương ngạnh, ngực đại ngốc nghếch nữ xứng.

Vì tránh né ngày sau bi thảm vận mệnh, nàng nơm nớp lo sợ bắt đầu ôm cái kia tương lai sẽ trở thành đệ nhất gian thần huynh trưởng đùi.

Ai thành tưởng một bế lên, đối phương liền trăm phương nghìn kế không cho nàng buông tay.

Lâm Uyển: o(╯□╰)o cuộc sống này còn có thể hay không hảo hảo qua?

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Trường Câu Lạc Nguyệt
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0001.mp32019-11-17 02:23
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0002.mp32019-11-17 02:23
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0003.mp32019-11-17 02:23
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0004.mp32019-11-17 02:23
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0005.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0006.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0007.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0008.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0009.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0010.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0011.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0012.mp32019-11-17 02:24
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0013.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0014.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0015.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0016.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0017.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0018.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0019.mp32019-11-17 02:25
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0020.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0021.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0022.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0023.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0024.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0025.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0026.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0027.mp32019-11-17 02:26
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0028.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0029.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0030.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0031.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0032.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0033.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0034.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0035.mp32019-11-17 02:27
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0036.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0037.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0038.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0039.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0040.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0041.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0042.mp32019-11-17 02:28
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0043.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0044.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0045.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0046.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0047.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0048.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0049.mp32019-11-17 02:29
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0050.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0051.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0052.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0053.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0054.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0055.mp32019-11-17 02:30
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0056.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0057.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0058.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0059.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0060.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0061.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0062.mp32019-11-17 02:31
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0063.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0064.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0065.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0066.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0067.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0068.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0069.mp32019-11-17 02:32
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0070.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0071.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0072.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0073.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0074.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0075.mp32019-11-17 02:33
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0076.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0077.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0078.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0079.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0080.mp32019-11-17 02:34
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0081.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0082.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0083.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0084.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0085.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0086.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0087.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0088.mp32019-11-17 02:35
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0089.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0090.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0091.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0092.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0093.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0094.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0095.mp32019-11-17 02:36
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0096.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0097.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0098.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0099.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0100.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0101.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0102.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0103.mp32019-11-17 02:37
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0104.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0105.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0106.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0107.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0108.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0109.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0110.mp32019-11-17 02:38
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0111.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0112.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0113.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0114.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0115.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0116.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0117.mp32019-11-17 02:39
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0118.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0119.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0120.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0121.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0122.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0123.mp32019-11-17 02:40
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0124.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0125.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0126.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0127.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0128.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0129.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0130.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0131.mp32019-11-17 02:41
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0132.mp32019-11-17 02:42
 • em-gai-cua-gian-than-chuong-0133.mp32019-11-17 02:42
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Related posts

Nhanh Xuyên Toàn Năng Nữ Thần

TiKay

Tổng Tài Đầu Quả Tim Sủng: Nhân Ngư Kiều Thê Manh Manh Đát

TiKay

Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

TiKay

Nữ Xứng Trầm Mê Khoa Học [ Xuyên Nhanh ]

TiKay

Tiếu Bếp Tiểu Nông Nữ: Phu Quân, Tới Nếm Thức Ăn Tươi

TiKay

Trọng Sinh : Liêu Muội Ký Sự

THUYS♥️

Leave a Reply