Mạt ThếNgôn TìnhNữ Cường

Mạt Thế : Ta Có Một Phen Dù

Xuyên nữ chủ hảo, nhưng nếu là xuyên nữ xứng văn nữ chủ liền cả người đều không tốt.

Tay cầm Thần Khí, ôm tiểu ma vương, đi theo đại ma vương.

Liền tính là ở sinh tử vô thường mạt thế, Tang nữ vương cũng muốn vì chính mình sáng lập một cái đi thông đại thần thần đàn hoạn lộ thênh thang.

Tang nữ vương: Mục tiêu của ta, có thể đánh có thể kháng có thể nãi, solo toàn trường, triệu hoán thú, hỏa dược kho tề xứng, làm tự mang BGM cao lãnh nữ vương.

Tiểu ma vương: Ba ba, mụ mụ lại bán xuẩn!

Đại ma vương: Kia kêu manh!

Quang minh Bạch Liên giáo – Giáo chủ: Cái kia gì, có người có thể nói cho ta, nếu không cẩn thận cùng nữ xứng làm chị em dâu nên như thế nào phá? Online chờ, cấp!

Xem văn phải biết:

Bổn văn bá đạo tổng tài tiểu kiều thê bám vào người, thỉnh tự mang cột thu lôi.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mục Mạc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0001.mp32019-06-22 04:58
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0002.mp32019-06-22 04:58
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0003.mp32019-06-22 04:58
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0004.mp32019-06-22 04:58
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0005.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0006.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0007.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0008.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0009.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0010.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0011.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0012.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0013.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0014.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0015.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0016.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0017.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0018.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0019.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0020.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0021.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0022.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0023.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0024.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0025.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0026.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0027.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0028.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0029.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0030.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0031.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0032.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0033.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0034.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0035.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0036.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0037.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0038.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0039.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0040.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0041.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0042.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0043.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0044.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0045.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0046.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0047.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0048.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0049.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0050.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0051.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0052.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0053.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0054.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0055.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0056.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0057.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0058.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0059.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0060.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0061.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0062.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0063.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0064.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0065.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0066.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0067.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0068.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0069.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0070.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0071.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0072.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0073.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0074.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0075.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0076.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0077.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0078.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0079.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0080.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0081.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0082.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0083.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0084.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0085.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0086.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0087.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0088.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0089.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0090.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0091.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0092.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0093.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0094.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0095.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0096.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0097.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0098.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0099.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0100.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0101.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0102.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0103.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0104.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0105.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0106.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0107.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0108.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0109.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0110.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0111.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0112.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0113.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0114.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0115.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0116.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0117.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0118.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0119.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0120.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0121.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0122.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0123.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0124.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0125.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0126.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0127.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0128.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0129.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0130.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0131.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0132.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0133.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0134.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0135.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0136.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0137.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0138.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0139.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0140.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0141.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0142.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0143.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0144.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0145.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0146.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0147.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0148.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0149.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0150.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0151.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0152.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0153.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0154.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0155.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0156.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0157.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0158.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0159.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0160.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0161.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0162.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0163.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0164.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0165.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0166.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0167.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0168.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0169.mp32019-06-22 05:20
Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 4.7]

Related posts

Ác Linh Ngụy Tập

THUYS♥️

Mỹ Vị Nông Gia Nhạc

TiKay

Tướng Quân Luôn Bị Khi Dễ Khóc

TiKay

Eo Thon Nhỏ

THUYS♥️

Tận Thế Biên Giới

TiKay

Hãn Phi Ở Trên

THUYS♥️

Leave a Reply