Mạt ThếNgôn TìnhNữ Cường

Mạt Thế : Ta Có Một Phen Dù

Xuyên nữ chủ hảo, nhưng nếu là xuyên nữ xứng văn nữ chủ liền cả người đều không tốt.

Tay cầm Thần Khí, ôm tiểu ma vương, đi theo đại ma vương.

Liền tính là ở sinh tử vô thường mạt thế, Tang nữ vương cũng muốn vì chính mình sáng lập một cái đi thông đại thần thần đàn hoạn lộ thênh thang.

Tang nữ vương: Mục tiêu của ta, có thể đánh có thể kháng có thể nãi, solo toàn trường, triệu hoán thú, hỏa dược kho tề xứng, làm tự mang BGM cao lãnh nữ vương.

Tiểu ma vương: Ba ba, mụ mụ lại bán xuẩn!

Đại ma vương: Kia kêu manh!

Quang minh Bạch Liên giáo – Giáo chủ: Cái kia gì, có người có thể nói cho ta, nếu không cẩn thận cùng nữ xứng làm chị em dâu nên như thế nào phá? Online chờ, cấp!

Xem văn phải biết:

Bổn văn bá đạo tổng tài tiểu kiều thê bám vào người, thỉnh tự mang cột thu lôi.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Mục Mạc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0001.mp32019-06-22 04:58
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0002.mp32019-06-22 04:58
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0003.mp32019-06-22 04:58
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0004.mp32019-06-22 04:58
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0005.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0006.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0007.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0008.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0009.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0010.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0011.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0012.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0013.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0014.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0015.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0016.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0017.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0018.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0019.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0020.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0021.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0022.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0023.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0024.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0025.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0026.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0027.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0028.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0029.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0030.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0031.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0032.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0033.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0034.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0035.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0036.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0037.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0038.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0039.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0040.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0041.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0042.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0043.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0044.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0045.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0046.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0047.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0048.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0049.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0050.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0051.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0052.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0053.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0054.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0055.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0056.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0057.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0058.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0059.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0060.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0061.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0062.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0063.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0064.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0065.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0066.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0067.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0068.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0069.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0070.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0071.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0072.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0073.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0074.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0075.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0076.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0077.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0078.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0079.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0080.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0081.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0082.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0083.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0084.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0085.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0086.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0087.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0088.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0089.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0090.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0091.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0092.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0093.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0094.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0095.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0096.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0097.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0098.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0099.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0100.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0101.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0102.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0103.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0104.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0105.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0106.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0107.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0108.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0109.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0110.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0111.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0112.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0113.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0114.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0115.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0116.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0117.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0118.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0119.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0120.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0121.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0122.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0123.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0124.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0125.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0126.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0127.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0128.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0129.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0130.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0131.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0132.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0133.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0134.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0135.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0136.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0137.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0138.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0139.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0140.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0141.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0142.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0143.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0144.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0145.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0146.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0147.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0148.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0149.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0150.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0151.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0152.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0153.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0154.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0155.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0156.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0157.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0158.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0159.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0160.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0161.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0162.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0163.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0164.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0165.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0166.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0167.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0168.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0169.mp32019-06-22 05:20
Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 4.7]

Related posts

Quyến Luyến Phù Thành

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái

THUYS♥️

Weibo Của Ta Có Thể Đoán Mệnh

THUYS♥️

Trọng Sinh 90 Cay Thê Liêu Phu

TiKay

Trùng Sinh Chi Thiên Tài Y Nữ

THUYS♥️

Trừ Bỏ Mỹ Mạo Ta Hai Bàn Tay Trắng

THUYS♥️

Leave a Reply