Mạt ThếNgôn TìnhNữ Cường

Mạt Thế : Ta Có Một Phen Dù

Xuyên nữ chủ hảo, nhưng nếu là xuyên nữ xứng văn nữ chủ liền cả người đều không tốt.

Tay cầm Thần Khí, ôm tiểu ma vương, đi theo đại ma vương.

Liền tính là ở sinh tử vô thường mạt thế, Tang nữ vương cũng muốn vì chính mình sáng lập một cái đi thông đại thần thần đàn hoạn lộ thênh thang.

Tang nữ vương: Mục tiêu của ta, có thể đánh có thể kháng có thể nãi, solo toàn trường, triệu hoán thú, hỏa dược kho tề xứng, làm tự mang BGM cao lãnh nữ vương.

Tiểu ma vương: Ba ba, mụ mụ lại bán xuẩn!

Đại ma vương: Kia kêu manh!

Quang minh Bạch Liên giáo – Giáo chủ: Cái kia gì, có người có thể nói cho ta, nếu không cẩn thận cùng nữ xứng làm chị em dâu nên như thế nào phá? Online chờ, cấp!

Xem văn phải biết:

Bổn văn bá đạo tổng tài tiểu kiều thê bám vào người, thỉnh tự mang cột thu lôi.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Mục Mạc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0001.mp32019-06-22 04:58
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0002.mp32019-06-22 04:58
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0003.mp32019-06-22 04:58
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0004.mp32019-06-22 04:58
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0005.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0006.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0007.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0008.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0009.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0010.mp32019-06-22 04:59
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0011.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0012.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0013.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0014.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0015.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0016.mp32019-06-22 05:00
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0017.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0018.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0019.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0020.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0021.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0022.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0023.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0024.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0025.mp32019-06-22 05:01
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0026.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0027.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0028.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0029.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0030.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0031.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0032.mp32019-06-22 05:02
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0033.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0034.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0035.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0036.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0037.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0038.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0039.mp32019-06-22 05:03
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0040.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0041.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0042.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0043.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0044.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0045.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0046.mp32019-06-22 05:04
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0047.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0048.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0049.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0050.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0051.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0052.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0053.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0054.mp32019-06-22 05:05
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0055.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0056.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0057.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0058.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0059.mp32019-06-22 05:06
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0060.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0061.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0062.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0063.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0064.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0065.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0066.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0067.mp32019-06-22 05:07
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0068.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0069.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0070.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0071.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0072.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0073.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0074.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0075.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0076.mp32019-06-22 05:08
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0077.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0078.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0079.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0080.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0081.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0082.mp32019-06-22 05:09
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0083.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0084.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0085.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0086.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0087.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0088.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0089.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0090.mp32019-06-22 05:10
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0091.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0092.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0093.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0094.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0095.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0096.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0097.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0098.mp32019-06-22 05:11
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0099.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0100.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0101.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0102.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0103.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0104.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0105.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0106.mp32019-06-22 05:12
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0107.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0108.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0109.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0110.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0111.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0112.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0113.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0114.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0115.mp32019-06-22 05:13
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0116.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0117.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0118.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0119.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0120.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0121.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0122.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0123.mp32019-06-22 05:14
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0124.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0125.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0126.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0127.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0128.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0129.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0130.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0131.mp32019-06-22 05:15
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0132.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0133.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0134.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0135.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0136.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0137.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0138.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0139.mp32019-06-22 05:16
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0140.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0141.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0142.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0143.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0144.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0145.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0146.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0147.mp32019-06-22 05:17
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0148.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0149.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0150.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0151.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0152.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0153.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0154.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0155.mp32019-06-22 05:18
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0156.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0157.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0158.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0159.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0160.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0161.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0162.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0163.mp32019-06-22 05:19
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0164.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0165.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0166.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0167.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0168.mp32019-06-22 05:20
 • mat-the-ta-co-mot-phen-du-chuong-0169.mp32019-06-22 05:20
Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 4.7]

Related posts

Tục Nhân Duyên

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Chi Phong Thuỷ Đại Sư

TiKay

Thú Thế Điền Viên: Phu Quân Tới Làm Ruộng

TiKay

Phỉ Tự Địa Cầu Tới [ Thực Tế Ảo ]

TiKay

Giải Mộng Sư Ở Giới Giải Trí

THUYS♥️

Đại Lý Tự Thiếu Khanh Sủng Vật Kiếp Sống

TiKay

Leave a Reply