Cổ Đại Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Trưởng Tỷ Như Thế Nào Còn Không Có Gả Chồng

Hán Việt: Trường tỷ chẩm ma hoàn một giá nhân

Một sớm xuyên qua nhập hố lửa, Nguyệt Ấu Kim làm nhị phòng trưởng nữ, phía dưới chuế một chuỗi dài muội muội, cường đại linh hồn lại không có cường tráng thân thể, chỉ có thể nén giận ngao đến mười hai tuổi.

Một cái sinh không ra nhi tử còn hôn nội xuất quỹ, đem tiểu tam mang về nhà tra cha, một cái cực độ trọng nam khinh nữ, không đem cháu gái đương người xem nãi nãi, còn có một lòng muốn phàn cao chi, xem thường người nhà quê đường tỷ cùng biểu tỷ, đào không gia tài đi hối lộ giám khảo “Văn Khúc Tinh” đường ca……

May mà, rốt cuộc vẫn là tìm đến cơ hội thoát đi Nguyệt gia này cả gia đình kỳ ba, Nguyệt Ấu Kim liền muốn gánh vác khởi nuôi sống một nhà mười khẩu trầm trọng gánh nặng, chỉ phải là đào không đầu óc nghĩ biện pháp kiếm tiền, rốt cuộc đem bọn muội muội đều nuôi lớn, nguyên tưởng rằng chính mình có thể quang vinh về hưu, cái gì? Các ngươi cư nhiên muốn bắt đầu thúc giục hôn?

Bọn muội muội: “Trưởng tỷ, ngươi đều cùng tỷ phu thật không minh bạch ngần ấy năm, liền kém bái cái đường, nếu không chúng ta chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay cái liền làm?”

Vẫn luôn không cơ hội bị phù chính tỷ phu cảm động đến rơi lệ đầy mặt: “Bọn muội muội cố lên! Tỷ phu phải cho các ngươi mua tòa nhà lớn!”

Nữ chủ một nhà giai đoạn trước họ Nguyệt, trung kỳ sửa họ Tô

Bố y sinh hoạt xuyên qua thời không trạch đấu

Một câu tóm tắt: Đại phong triều mỗi người đều biết, Tô thị ra hảo nữ

Nguồn: wikidich.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nhàn Tựu Thanh Sơn
 •  Chương: /142
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phần 12020-09-05 05:16
 • #2: Phần 22020-09-05 05:17
 • #3: Phần 32020-09-05 05:17
 • #4: Phần 42020-09-05 05:17
 • #5: Phần 52020-09-05 05:17
 • #6: Phần 62020-09-05 05:17
 • #7: Phần 72020-09-05 05:17
 • #8: Phần 82020-09-05 05:17
 • #9: Phần 92020-09-05 05:18
 • #10: Phần 102020-09-05 05:18
 • #11: Phần 112020-09-05 05:18
 • #12: Phần 122020-09-05 05:18
 • #13: Phần 132020-09-05 05:18
 • #14: Phần 142020-09-05 05:18
 • #15: Phần 152020-09-05 05:18
 • #16: Phần 162020-09-05 05:18
 • #17: Phần 172020-09-05 05:18
 • #18: Phần 182020-09-05 05:18
 • #19: Phần 192020-09-05 05:18
 • #20: Phần 202020-09-05 05:19
 • #21: Phần 212020-09-05 05:19
 • #22: Phần 222020-09-05 05:19
 • #23: Phần 232020-09-05 05:19
 • #24: Phần 242020-09-05 05:19
 • #25: Phần 252020-09-05 05:19
 • #26: Phần 262020-09-05 05:19
 • #27: Phần 272020-09-05 05:19
 • #28: Phần 282020-09-05 05:19
 • #29: Phần 292020-09-05 05:19
 • #30: Phần 302020-09-05 05:19
 • #31: Phần 312020-09-05 05:19
 • #32: Phần 322020-09-05 05:19
 • #33: Phần 332020-09-05 05:20
 • #34: Phần 342020-09-05 05:20
 • #35: Phần 352020-09-05 05:20
 • #36: Phần 362020-09-05 05:20
 • #37: Phần 372020-09-05 05:20
 • #38: Phần 382020-09-05 05:20
 • #39: Phần 392020-09-05 05:20
 • #40: Phần 402020-09-05 05:20
 • #41: Phần 412020-09-05 05:20
 • #42: Phần 422020-09-05 05:20
 • #43: Phần 432020-09-05 05:21
 • #44: Phần 442020-09-05 05:21
 • #45: Phần 452020-09-05 05:21
 • #46: Phần 462020-09-05 05:21
 • #47: Phần 472020-09-05 05:21
 • #48: Phần 482020-09-05 05:21
 • #49: Phần 492020-09-05 05:21
 • #50: Phần 502020-09-05 05:21
 • #51: Phần 512020-09-05 05:21
 • #52: Phần 522020-09-05 05:21
 • #53: Phần 532020-09-05 05:21
 • #54: Phần 542020-09-05 05:21
 • #55: Phần 552020-09-05 05:21
 • #56: Phần 562020-09-05 05:21
 • #57: Phần 572020-09-05 05:22
 • #58: Phần 582020-09-05 05:22
 • #59: Phần 592020-09-05 05:22
 • #60: Phần 602020-09-05 05:22
 • #61: Phần 612020-09-05 05:22
 • #62: Phần 622020-09-05 05:22
 • #63: Phần 632020-09-05 05:22
 • #64: Phần 642020-09-05 05:22
 • #65: Phần 652020-09-05 05:22
 • #66: Phần 662020-09-05 05:22
 • #67: Phần 672020-09-05 05:22
 • #68: Phần 682020-09-05 05:23
 • #69: Phần 692020-09-05 05:23
 • #70: Phần 702020-09-05 05:23
 • #71: Phần 712020-09-05 05:23
 • #72: Phần 722020-09-05 05:23
 • #73: Phần 732020-09-05 05:23
 • #74: Phần 742020-09-05 05:23
 • #75: Phần 752020-09-05 05:23
 • #76: Phần 762020-09-05 05:23
 • #77: Phần 772020-09-05 05:23
 • #78: Phần 782020-09-05 05:23
 • #79: Phần 792020-09-05 05:23
 • #80: Phần 802020-09-05 05:24
 • #81: Phần 812020-09-05 05:24
 • #82: Phần 822020-09-05 05:24
 • #83: Phần 832020-09-05 05:24
 • #84: Phần 842020-09-05 05:24
 • #85: Phần 852020-09-05 05:24
 • #86: Phần 862020-09-05 05:24
 • #87: Phần 872020-09-05 05:24
 • #88: Phần 882020-09-05 05:24
 • #89: Phần 892020-09-05 05:25
 • #90: Phần 902020-09-05 05:25
 • #91: Phần 912020-09-05 05:25
 • #92: Phần 922020-09-05 05:25
 • #93: Phần 932020-09-05 05:25
 • #94: Phần 942020-09-05 05:25
 • #95: Phần 952020-09-05 05:25
 • #96: Phần 962020-09-05 05:25
 • #97: Phần 972020-09-05 05:25
 • #98: Phần 982020-09-05 05:26
 • #99: Phần 992020-09-05 05:26
 • #100: Phần 1002020-09-05 05:26
 • #101: Phần 1012020-09-05 05:26
 • #102: Phần 1022020-09-05 05:26
 • #103: Phần 1032020-09-05 05:26
 • #104: Phần 1042020-09-05 05:26
 • #105: Phần 1052020-09-05 05:26
 • #106: Phần 1062020-09-05 05:26
 • #107: Phần 1072020-09-05 05:26
 • #108: Phần 1082020-09-05 05:27
 • #109: Phần 1092020-09-05 05:27
 • #110: Phần 1102020-09-05 05:27
 • #111: Phần 1112020-09-05 05:27
 • #112: Phần 1122020-09-05 05:27
 • #113: Phần 1132020-09-05 05:27
 • #114: Phần 1142020-09-05 05:27
 • #115: Phần 1152020-09-05 05:27
 • #116: Phần 1162020-09-05 05:27
 • #117: Phần 1172020-09-05 05:27
 • #118: Phần 1182020-09-05 05:27
 • #119: Phần 1192020-09-05 05:28
 • #120: Phần 1202020-09-05 05:28
 • #121: Phần 1212020-09-05 05:28
 • #122: Phần 1222020-09-05 05:28
 • #123: Phần 1232020-09-05 05:28
 • #124: Phần 1242020-09-05 05:28
 • #125: Phần 1252020-09-05 05:28
 • #126: Phần 1262020-09-05 05:28
 • #127: Phần 1272020-09-05 05:28
 • #128: Phần 1282020-09-05 05:28
 • #129: Phần 1292020-09-05 05:28
 • #130: Phần 1302020-09-05 05:28
 • #131: Phần 1312020-09-05 05:28
 • #132: Phần 1322020-09-05 05:28
 • #133: Phần 1332020-09-05 05:29
 • #134: Phần 1342020-09-05 05:29
 • #135: Phần 1352020-09-05 05:29
 • #136: Phần 1362020-09-05 05:29
 • #137: Phần 1372020-09-05 05:29
 • #138: Phần 1382020-09-05 05:29
 • #139: Phần 1392020-09-05 05:29
 • #140: Phần 1402020-09-05 05:29
 • #141: Phần 1412020-09-05 05:29
 • #142: Phần 1422020-09-05 05:29
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Ta Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Võng Hồng

THUYS♥️

Mãn Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương

THUYS♥️

A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Sao

THUYS♥️

Leave a Reply