Dị Giới Xuyên Không

Đặc Công Hoàng Phi

“Theo ta đi, ta lấy nàng làm vợ.”

Nữ tử thong thả vén lên mái tóc, lộ ra một nửa gương mặt tựa như ma quỷ, thản nhiên nói: “Như vầy, ngươi còn muốn ta đi theo ngươi sao?”

◊◊◊

Nàng vốn bị thiên hạ gọi là một xấu nữ, một phế vật của đế quốc.
Nhưng lại nói ra một lời kinh thiên hạ, “Vương tử, ta không lấy. Vương phi, ta không cần.”

Kim lân vốn sống trong bùn ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Cho nên, có ai biết phía sau cái gọi là phế vật, lại kinh tài tuyệt diễm như vậy.

Có ai hay, dung nhan xấu xí vốn là mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành.

Phong vân rung động, phượng vũ cửu thiên.

Ngàn dặm trời cao, duy ngã độc tôn.

Cả đời này, ai có thể cùng ta chính thức đồng sinh cộng tử.

Nguồn: Tâm Vũ Nguyệt Lầu


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Nhất Thế Phong Lưu
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0001.mp32019-01-12 05:20
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0002.mp32019-01-12 05:20
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0003.mp32019-01-12 05:21
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0004.mp32019-01-12 05:21
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0005.mp32019-01-12 05:21
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0006.mp32019-01-12 05:21
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0007.mp32019-01-12 05:21
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0008.mp32019-01-12 05:22
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0009.mp32019-01-12 05:22
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0010.mp32019-01-12 05:22
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0011.mp32019-01-12 05:23
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0012.mp32019-01-12 05:23
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0013.mp32019-01-12 05:23
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0014.mp32019-01-12 05:24
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0015.mp32019-01-12 05:24
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0016.mp32019-01-12 05:24
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0017.mp32019-01-12 05:25
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0018.mp32019-01-12 05:25
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0019.mp32019-01-12 05:25
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0020.mp32019-01-12 05:26
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0021.mp32019-01-12 05:27
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0022.mp32019-01-12 05:27
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0023.mp32019-01-12 05:27
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0024.mp32019-01-12 05:28
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0025.mp32019-01-12 05:28
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0026.mp32019-01-12 05:29
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0027.mp32019-01-12 05:29
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0028.mp32019-01-12 05:30
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0029.mp32019-01-12 05:30
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0030.mp32019-01-12 05:31
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0031.mp32019-01-12 05:31
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0032.mp32019-01-12 05:32
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0033.mp32019-01-12 05:33
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0034.mp32019-01-12 05:33
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0035.mp32019-01-12 05:34
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0036.mp32019-01-12 05:35
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0037.mp32019-01-12 05:35
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0038.mp32019-01-12 05:36
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0039.mp32019-01-12 05:37
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0040.mp32019-01-12 05:38
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0041.mp32019-01-12 05:38
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0042.mp32019-01-12 05:39
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0043.mp32019-01-12 05:40
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0044.mp32019-01-12 05:40
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0045.mp32019-01-12 05:41
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0046.mp32019-01-12 05:41
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0047.mp32019-01-12 05:42
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0048.mp32019-01-12 05:42
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0049.mp32019-01-12 05:43
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0050.mp32019-01-12 05:44
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0051.mp32019-01-12 05:44
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0052.mp32019-01-12 05:45
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0053.mp32019-01-12 05:46
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0054.mp32019-01-12 05:46
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0055.mp32019-01-12 05:47
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0056.mp32019-01-12 05:48
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0057.mp32019-01-12 05:48
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0058.mp32019-01-12 05:49
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0059.mp32019-01-12 05:49
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0060.mp32019-01-12 05:50
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0061.mp32019-01-12 05:51
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0062.mp32019-01-12 05:52
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0063.mp32019-01-12 05:52
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0064.mp32019-01-12 05:53
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0065.mp32019-01-12 05:53
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0066.mp32019-01-12 05:54
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0067.mp32019-01-12 05:54
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0068.mp32019-01-12 05:55
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0069.mp32019-01-12 05:55
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0070.mp32019-01-12 05:56
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0071.mp32019-01-12 05:57
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0072.mp32019-01-12 05:57
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0073.mp32019-01-12 05:58
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0074.mp32019-01-12 05:58
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0075.mp32019-01-12 05:59
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0076.mp32019-01-12 05:59
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0077.mp32019-01-12 06:00
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0078.mp32019-01-12 06:00
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0079.mp32019-01-12 06:01
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0080.mp32019-01-12 06:02
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0081.mp32019-01-12 06:02
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0082.mp32019-01-12 06:03
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0083.mp32019-01-12 06:04
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0084.mp32019-01-12 06:04
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0085.mp32019-01-12 06:05
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0086.mp32019-01-12 06:05
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0087.mp32019-01-12 06:06
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0088.mp32019-01-12 06:07
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0089.mp32019-01-12 06:08
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0090.mp32019-01-12 06:08
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0091.mp32019-01-12 06:09
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0092.mp32019-01-12 06:09
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0093.mp32019-01-12 06:10
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0094.mp32019-01-12 06:11
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0095.mp32019-01-12 06:11
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0096.mp32019-01-12 06:12
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0097.mp32019-01-12 06:12
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0098.mp32019-01-12 06:13
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0099.mp32019-01-12 06:14
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0100.mp32019-01-12 06:14
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0101.mp32019-01-12 06:15
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0102.mp32019-01-12 06:15
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0103.mp32019-01-12 06:16
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0104.mp32019-01-12 06:16
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0105.mp32019-01-12 06:17
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0106.mp32019-01-12 06:18
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0107.mp32019-01-12 06:18
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0108.mp32019-01-12 06:19
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0109.mp32019-01-12 06:19
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0110.mp32019-01-12 06:20
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0111.mp32019-01-12 06:20
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0112.mp32019-01-12 06:21
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0113.mp32019-01-12 06:22
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0114.mp32019-01-12 06:22
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0115.mp32019-01-12 06:23
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0116.mp32019-01-12 06:23
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0117.mp32019-01-12 06:24
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0118.mp32019-01-12 06:24
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0119.mp32019-01-12 06:25
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0120.mp32019-01-12 06:25
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0121.mp32019-01-12 06:26
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0122.mp32019-01-12 06:26
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0123.mp32019-01-12 06:27
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0124.mp32019-01-12 06:27
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0125.mp32019-01-12 06:28
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0126.mp32019-01-12 06:28
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0127.mp32019-01-12 06:29
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0128.mp32019-01-12 06:29
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0129.mp32019-01-12 06:30
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0130.mp32019-01-12 06:31
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0131.mp32019-01-12 06:31
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0132.mp32019-01-12 06:32
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0133.mp32019-01-12 06:32
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0134.mp32019-01-12 06:33
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0135.mp32019-01-12 06:33
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0136.mp32019-01-12 06:34
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0137.mp32019-01-12 06:34
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0138.mp32019-01-12 06:35
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0139.mp32019-01-12 06:36
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0140.mp32019-01-12 06:36
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0141.mp32019-01-12 06:36
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0142.mp32019-01-12 06:37
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0143.mp32019-01-12 06:37
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0144.mp32019-01-12 06:38
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0145.mp32019-01-12 06:38
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0146.mp32019-01-12 06:39
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0147.mp32019-01-12 06:39
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0148.mp32019-01-12 06:40
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0149.mp32019-01-12 06:40
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0150.mp32019-01-12 06:41
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0151.mp32019-01-12 06:41
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0152.mp32019-01-12 06:42
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0153.mp32019-01-12 06:42
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0154.mp32019-01-12 06:43
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0155.mp32019-01-12 06:43
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0156.mp32019-01-12 06:44
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0157.mp32019-01-12 06:44
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0158.mp32019-01-12 06:45
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0159.mp32019-01-12 06:45
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0160.mp32019-01-12 06:46
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0161.mp32019-01-12 06:46
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0162.mp32019-01-12 06:47
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0163.mp32019-01-12 06:47
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0164.mp32019-01-12 06:48
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0165.mp32019-01-12 06:48
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0166.mp32019-01-12 06:49
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0167.mp32019-01-12 06:49
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0168.mp32019-01-12 06:50
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0169.mp32019-01-12 06:50
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0170.mp32019-01-12 06:51
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0171.mp32019-01-12 06:52

Related posts

Tinh Tế Tu Chân Sinh Hoạt

THUYS♥️

Mau Xuyên Hệ Thống: Phản Phái Nam Thần Công Lược Kế

TiKay

Tinh Tế: Nữ Thần Công Lược

THUYS♥️

Xuyên Thư Chi Mạt Thế Nuông Chiều

THUYS♥️

Trường An Tiệm Cơm Nhỏ

THUYS♥️

Trọng Sinh Mạt Thế Truy Thê Đế Thiếu

THUYS♥️

Leave a Reply