Cổ Đại Điền Văn Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Nông Nữ Đương Gia: Lang Trung Tướng Công Bổng Bổng Đát

Hán Việt: Nông nữ đương gia: Lang trung tương công bổng bổng đát

Thẩm tiểu hoàn tỉnh lại khi phát hiện chính mình cư nhiên xuyên qua, hơn nữa vẫn là xuyên qua đến xa xôi nông thôn, nhà chỉ có bốn bức tường không nói nàng vẫn là cái nhị hôn, nhị hôn còn chưa tính cư nhiên còn khắc phu, trừ bỏ sức lực đại không đúng tí nào? Cũng may trời cao đối nàng không tệ cho nàng cái như hoa như ngọc a phi tuấn tiếu lang trung tướng công; vì chính mình đẹp tướng công nàng muốn quyết chí tự cường, muốn cho những cái đó cười nhạo bọn họ người hối hận, chính là cốt truyện như thế nào phát triển không đúng lắm, nàng mỗi ngày biến đổi biện pháp nghĩ cách kiếm tiền về nhà còn phải phòng lang…

Nguồn: wikidich.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Cửu Mộ Dĩ
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 bất hạnh xuyên qua2020-11-11 05:23
 • #2: Chương 2 đẹp tướng công2020-11-11 05:23
 • #3: Chương 3 nghèo khổ nhật tử2020-11-11 05:24
 • #4: Chương 4 về nhà mẹ đẻ2020-11-11 05:24
 • #5: Chương 5 ôn nhu2020-11-11 05:24
 • #6: Chương 6 xin lỗi2020-11-11 05:24
 • #7: Chương 7 quyết chí tự cường2020-11-11 05:24
 • #8: Chương 8 chính xác lựa chọn2020-11-11 05:24
 • #9: Chương 9 như vậy sinh hoạt thật tốt2020-11-11 05:24
 • #10: Chương 10 phát hiện nguồn nước2020-11-11 05:24
 • #11: Chương 11 dẫn đường dòng nước2020-11-11 05:25
 • #12: Chương 12 đại công cáo thành2020-11-11 05:25
 • #13: Chương 13 ăn ngươi2020-11-11 05:25
 • #14: Chương 14 tình địch nơi nơi có khó lòng phòng bị2020-11-11 05:25
 • #15: Chương 15 tiểu ác ma2020-11-11 05:25
 • #16: Chương 16 mượn xe bò2020-11-11 05:25
 • #17: Chương 17 tâm địa thiện lương?2020-11-11 05:25
 • #18: Chương 18 ngàn dặm bán bố hành2020-11-11 05:26
 • #19: Chương 19 áp bức2020-11-11 05:26
 • #20: Chương 20 phong ba tái khởi2020-11-11 05:26
 • #21: Chương 21 đại hán cũng thê quản nghiêm2020-11-11 05:26
 • #22: Chương 22 Tu La tràng2020-11-11 05:26
 • #23: Chương 23 ăn ý?2020-11-11 05:26
 • #24: Chương 24 thiếu nữ tâm2020-11-11 05:26
 • #25: Chương 25 bước đầu hiểu biết2020-11-11 05:26
 • #26: Chương 26 người nào đều tới tìm tra2020-11-11 05:27
 • #27: Chương 27 thất bại2020-11-11 05:27
 • #28: Chương 28 đột phát kỳ tưởng2020-11-11 05:27
 • #29: Chương 29 tìm hoa2020-11-11 05:27
 • #30: Chương 30 nhuộm màu thành công2020-11-11 05:27
 • #31: Chương 31 quần áo chế thành2020-11-11 05:27
 • #32: Chương 32 kiên trì mình thấy2020-11-11 05:28
 • #33: Chương 33 tìm người hỗ trợ2020-11-11 05:28
 • #34: Chương 34 hoàn thành2020-11-11 05:28
 • #35: Chương 35 tương tư bệnh2020-11-11 05:28
 • #36: Chương 36 gia vị liêu2020-11-11 05:28
 • #37: Chương 37 lại lần nữa bày quán2020-11-11 05:28
 • #38: Chương 38 mới mẻ cảm2020-11-11 05:28
 • #39: Chương 39 tìm tra2020-11-11 05:28
 • #40: Chương 40 sinh khí2020-11-11 05:29
 • #41: Chương 41 nhát gan2020-11-11 05:29
 • #42: Chương 42 nước trái cây2020-11-11 05:29
 • #43: Chương 43 Triệu quả phụ2020-11-11 05:29
 • #44: Chương 44 không giống nhau2020-11-11 05:30
 • #45: Chương 45 học tập bánh hoa quế2020-11-11 05:30
 • #46: Chương 46 khó hiểu phong tình2020-11-11 05:30
 • #47: Chương 47 xuất giá2020-11-11 05:30
 • #48: Chương 48 lời đồn có thể nói2020-11-11 05:30
 • #49: Chương 49 tìm tra không thành2020-11-11 05:30
 • #50: Chương 50 cứu tràng2020-11-11 05:30
 • #51: Chương 51 phân công hành động2020-11-11 05:30
 • #52: Chương 52 không thể hiểu được khắc khẩu2020-11-11 05:31
 • #53: Chương 53 tuyên ngôn2020-11-11 05:31
 • #54: Chương 54 có người bồi thật tốt2020-11-11 05:31
 • #55: Chương 55 lặn lội đường xa2020-11-11 05:31
 • #56: Chương 56 đại chiến lợn rừng2020-11-11 05:31
 • #57: Chương 57 danh chấn nhất thời2020-11-11 05:31
 • #58: Chương 58 bùn nhão trét không lên tường2020-11-11 05:31
 • #59: Chương 59 dọn bắp2020-11-11 05:31
 • #60: Chương 60 làm việc quá lợi hại2020-11-11 05:32
 • #61: Chương 61 không phải người một nhà không tiến một nhà2020-11-11 05:32
 • #62: Chương 62 xuống sông bắt cá2020-11-11 05:32
 • #63: Chương 63 vọng tưởng2020-11-11 05:32
 • #64: Chương 64 hoà thuận vui vẻ2020-11-11 05:32
 • #65: Chương 65 thời khắc chuẩn bị2020-11-11 05:32
 • #66: Chương 66 trên núi đốn củi2020-11-11 05:32
 • #67: Chương 67 trúng độc2020-11-11 05:33
 • #68: Chương 68 quan tâm2020-11-11 05:33
 • #69: Chương 69 sinh2020-11-11 05:33
 • #70: Chương 70 cư nhiên sẽ nấu cơm!2020-11-11 05:33
 • #71: Chương 71 nhặt hạt thông2020-11-11 05:33
 • #72: Chương 72 giấu giếm2020-11-11 05:34
 • #73: Chương 73 gia bạo2020-11-11 05:34
 • #74: Chương 74 hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú2020-11-11 05:34
 • #75: Chương 75 phòng ở mưa dột2020-11-11 05:34
 • #76: Chương 76 mưa sa gió giật đêm2020-11-11 05:34
 • #77: Chương 77 tiếp nàng về nhà2020-11-11 05:35
 • #78: Chương 78 tạo hài tử2020-11-11 05:35
 • #79: Chương 79 khó sinh2020-11-11 05:35
 • #80: Chương 80 có thể giữ được tánh mạng2020-11-11 05:35
 • #81: Chương 81 sau lưng nhàn thoại2020-11-11 05:35
 • #82: Chương 82 nói rõ tìm việc2020-11-11 05:35
 • #83: Chương 83 gánh nước2020-11-11 05:35
 • #84: Chương 84 Quả tức phụ khổ trung2020-11-11 05:35
 • #85: Chương 85 chỉ là muốn gặp hài tử mà thôi2020-11-11 05:36
 • #86: Chương 86 bất lực2020-11-11 05:36
 • #87: Chương 87 chuyển biến2020-11-11 05:36
 • #88: Chương 88 có thể mang thai phương thuốc2020-11-11 05:36
 • #89: Chương 89 Quả tức phụ ném2020-11-11 05:36
 • #90: Chương 90 nhân tình mỏng lạnh2020-11-11 05:37
 • #91: Chương 91 không nói gì2020-11-11 05:37
 • #92: Chương 92 giết heo2020-11-11 05:37
 • #93: Chương 93 giải bào heo2020-11-11 05:37
 • #94: Chương 94 bán người bán hàng rong2020-11-11 05:37
 • #95: Chương 95 viết câu đối2020-11-11 05:37
 • #96: Chương 96 trừ tịch chi dạ2020-11-11 05:37
 • #97: Chương 97 hồ ly ái cắn người2020-11-11 05:37
 • #98: Chương 98 hồi môn chúc tết2020-11-11 05:37
 • #99: Chương 99 ngụy trang2020-11-11 05:37
 • #100: Chương 100 tuyệt không thể tả hiểu lầm2020-11-11 05:38
 • #101: Chương 101 học vẽ tranh?2020-11-11 05:38
 • #102: Chương 102 trời giáng cự thạch2020-11-11 05:38
 • #103: Chương 103 cho hy vọng2020-11-11 05:38
 • #104: Chương 104 gặp nạn gặp người tâm2020-11-11 05:38
 • #105: Chương 105 trụ nhà người khác còn như vậy kiêu ngạo2020-11-11 05:38
 • #106: Chương 106 giảng đạo lý2020-11-11 05:38
 • #107: Chương 107 nói xấu kể chuyện xưa2020-11-11 05:38
 • #108: Chương 108 người dọa người hù chết người2020-11-11 05:39
 • #109: Chương 109 tra xét thật giả2020-11-11 05:39
 • #110: Chương 110 có tật giật mình2020-11-11 05:39
 • #111: Chương 111 đêm khuya tĩnh lặng2020-11-11 05:39
 • #112: Chương 112 làm chuyện trái với lương tâm2020-11-11 05:39
 • #113: Chương 113 một câu nhân quả2020-11-11 05:39
 • #114: Chương 114 trừng phạt đúng tội2020-11-11 05:39
 • #115: Chương 115 Chu gia thợ mộc2020-11-11 05:40
 • #116: Chương 116 chấn động2020-11-11 05:40
 • #117: Chương 117 ghen?2020-11-11 05:40
 • #118: Chương 118 trương ngốc tử chi tử2020-11-11 05:40
 • #119: Chương 119 cái gọi là chân tướng2020-11-11 05:40
 • #120: Chương 120 xe lăn chế thành2020-11-11 05:41
 • #121: Chương 121 ghi hận2020-11-11 05:41
 • #122: Chương 122 bị bát phân thủy2020-11-11 05:41
 • #123: Chương 123 học tập biên lưới đánh cá2020-11-11 05:41
 • #124: Chương 124 lự kính quá dày2020-11-11 05:41
 • #125: Chương 125 nhàn thoại không ngừng2020-11-11 05:41
 • #126: Chương 126 tìm tra không thành2020-11-11 05:42
 • #127: Chương 127 đặc sắc2020-11-11 05:42
 • #128: Chương 128 bắt cá hành trình2020-11-11 05:42
 • #129: Chương 129 người muốn mặt thụ muốn da, nàng chỉ cần hắn2020-11-11 05:42
 • #130: Chương 130 mang thù2020-11-11 05:42
 • #131: Chương 131 gió chiều nào theo chiều ấy2020-11-11 05:42
 • #132: Chương 132 lòng tham không đáy2020-11-11 05:42
 • #133: Chương 133 trả thù2020-11-11 05:43
 • #134: Chương 134 xuất khẩu ác khí2020-11-11 05:43
 • #135: Chương 135 hoa màu bị lợn rừng gặm2020-11-11 05:43
 • #136: Chương 136 ấp tiểu kê2020-11-11 05:43
 • #137: Chương 137 dựng2020-11-11 05:43
 • #138: Chương 138 trích nấm ( một )2020-11-11 05:43
 • #139: Chương 139 trích nấm ( nhị )2020-11-11 05:43
 • #140: Chương 140 nướng BBQ2020-11-11 05:43
 • #141: Chương 141 tân ý tưởng2020-11-11 05:43
 • #142: Chương 142 kế hoạch tiến hành trung2020-11-11 05:43
 • #143: Chương 143 tuyệt phối2020-11-11 05:44
 • #144: Chương 144 chuẩn bị ổn thoả2020-11-11 05:44
 • #145: Chương 145 tranh luận không ngừng2020-11-11 05:44
 • #146: Chương 146 thổ địa chi tranh2020-11-11 05:44
 • #147: Chương 147 sảo bất quá2020-11-11 05:44
 • #148: Chương 148 trong sinh hoạt tiểu tình thú2020-11-11 05:44
 • #149: Chương 149 bán lửa nóng2020-11-11 05:44
 • #150: Chương 150 tìm tra không thành2020-11-11 05:44
 • #151: Chương 151 còn không phải là chỉnh người sao?2020-11-11 05:44
 • #152: Chương 152 náo nhiệt2020-11-11 05:44
 • #153: Chương 153 phát điên ngưu2020-11-11 05:45
 • #154: Chương 154 bắt chước bừa ( một )2020-11-11 05:45
 • #155: Chương 155 bắt chước bừa ( nhị )2020-11-11 05:45
 • #156: Chương 156 ý nan bình2020-11-11 05:45
 • #157: Chương 157 không cảm kích2020-11-11 05:45
 • #158: Chương 158 mặt mũi thượng không qua được2020-11-11 05:46
 • #159: Chương 159 chết sĩ diện khổ thân2020-11-11 05:46
 • #160: Chương 160 sặc người2020-11-11 05:46
 • #161: Chương 161 toan quả nho2020-11-11 05:46
 • #162: Chương 162 không có việc gì tìm việc2020-11-11 05:46
 • #163: Chương 163 tiền lời không tồi2020-11-11 05:46
 • #164: Chương 164 không có lộc ăn2020-11-11 05:46
 • #165: Chương 165 kiếm tiền lửa sém lông mày2020-11-11 05:46
 • #166: Chương 166 khi dễ người2020-11-11 05:46
 • #167: Chương 167 đại kết cục2020-11-11 05:47

Related posts

Buông Ra Em Phù Thủy Kia

TiKay

Nếu Còn Có Ngày Mai

TiKay

Khiếp Sợ ! Đã Nói Là Tổng Nghệ Tuyển Tú Vậy Mà

THUYS♥️

[ Xuyên Nhanh ] Ngươi Là Của Ta

TiKay

A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Sao

THUYS♥️

Thanh Nhan Lãnh Phi : Mạnh Nhất Huyền Thú Sư

THUYS♥️

Leave a Reply