Huyền Huyễn Khoa Huyễn

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Thế nào là phản diện? Là Lý Trầm Châu khuynh đảo thiên hạ, hay là Thượng Quan Kim Hồng người tạo ra phong ba bão táp?

Là Thiên ngoại phi tiên Diệp Cô Thành, hay là Thương tâm tiểu tiễn Nguyên Thập Tam Hạn?

Sống lại thêm một kiếp người, lại có hệ thống phản diện đồng hành, Tô Tín thông qua nó có thể nhận được những kỹ năng cũng như công pháp của những nhân vật phản diện trong những tiểu thuyết võ hiệp đời trước.

Kiếp trước chết trong tức tưởi, kiếp này quyết thà phụ trời không phụ bản thân, trở thành kẻ phản diện tàn nhẫn mạnh mẽ! Nói ta là ma, ta sẽ là tà ma thao túng thiên địa, độc ác đến phong vân biến sắc!

Làm người cần có chữ tín. Nói sẽ giết cả nhà người, thì sẽ phải giết sạch. Ta là Tô Tín, nói thì sẽ làm.

Nguồn: truyenfull.vn


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Phong Thất Nguyệt
 •  Chương:
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Hệ thống đại phản diện2020-10-24 03:54
 • #2: Có thể giết người, đó chính là kiếm!2020-10-24 03:55
 • #3: Trời muốn diệt vong, tất khiến cho điên cuồng2020-10-24 03:55
 • #4: Ta thuận tay phải hơn2020-10-24 03:56
 • #5: Ngụy biện2020-10-24 03:56
 • #6: Hoàn thành nhiệm vụ2020-10-24 03:56
 • #7: Đại Tu Di Kiếm Pháp2020-10-24 03:56
 • #8: Đánh chết quá tàn nhẫn, chỉ đánh cho tàn phế2020-10-24 03:56
 • #9: Cải cách2020-10-24 03:56
 • #10: Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt2020-10-24 03:57
 • #11: Hổ tam gia tham lam2020-10-24 03:57
 • #12: Sự thay đổi của khoái hoạt lâm2020-10-24 03:57
 • #13: Tiền tài lấy lòng người2020-10-24 03:57
 • #14: Tai bay vạ gió, đâm lao theo lao2020-10-24 03:57
 • #15: Sự thật khắc nghiệt2020-10-24 03:57
 • #16: Cổ động lòng người2020-10-24 03:58
 • #17: Thích sát2020-10-24 03:58
 • #18: Khoái Kiếm Tu Di2020-10-24 03:58
 • #19: Đại sự cận kề2020-10-24 03:58
 • #20: Thẩm vấn2020-10-24 03:58
 • #21: Dáng vẻ diễn xuất2020-10-24 03:58
 • #22: Đấu đá và rút thưởng2020-10-24 03:58
 • #23: Xưng hùng võ lâm, vung kiếm tự cung2020-10-24 03:59
 • #24: Truyền thụ công pháp2020-10-24 03:59
 • #25: Không có võ kỹ hoàn toàn vô dụng2020-10-24 03:59
 • #26: Nỗi xót xa của bang chúng cấp thấp2020-10-24 03:59
 • #27: Hạt giống dã tâm2020-10-24 03:59
 • #28: Các bên phản ứng2020-10-24 03:59
 • #29: Tổng Bổ Đầu Đông Thập Nhị Phường2020-10-24 03:59
 • #30: Dối trên gạt dưới2020-10-24 04:00
 • #31: Vu oan giá họa2020-10-24 04:00
 • #32: Tiến đánh thanh trúc bang2020-10-24 04:00
 • #33: Cường địch la chấn2020-10-24 04:00
 • #34: Vĩnh lạc phường thuộc về ngươi2020-10-24 04:00
 • #35: Cho hỏi, là ai cho ngươi tự tin và dũng cảm2020-10-24 04:00
 • #36: Lời ta nói chính là quy tắc2020-10-24 04:01
 • #37: Bí mật của lý hoại2020-10-24 04:01
 • #38: Hổ tam gia hối hận2020-10-24 04:01
 • #39: Gây sự2020-10-24 04:01
 • #40: Thực cho rằng ta không dám giết ngươi2020-10-24 04:01
 • #41: Mang quà đến cho nghĩa phụ2020-10-24 04:01
 • #42: Trung thành và phản bội2020-10-24 04:02
 • #43: Chuyển biến lớn2020-10-24 04:02
 • #44: Sự lo âu của sa bang chủ2020-10-24 04:02
 • #45: Hận cực quyền, cừu cực chưởng2020-10-24 04:02
 • #46: Lão lang gì chứ? một con cẩu bệnh mà thôi2020-10-24 04:02
 • #47: Ngươi cũng xứng để nói quy tắc với ta sao?2020-10-24 04:02
 • #48: Suy tính của tam anh hội2020-10-24 04:02
 • #49: Chiêu mộ2020-10-24 04:03
 • #50: Đây là ngươi đang ép ta giết ngươi2020-10-24 04:03
 • #51: Đại hoạ ập đến mỗi người tự bay2020-10-24 04:03
 • #52: Chọn cách bán rẻ2020-10-24 04:03
 • #53: Con át chủ bài của tô tín2020-10-24 04:03
 • #54: Lôi đài sinh tử2020-10-24 04:03
 • #55: Chênh lệch sức lực2020-10-24 04:03
 • #56: Kiếm chưa xuất vỏ mới đáng sợ nhất2020-10-24 04:04
 • #57: Chức vị đường chủ về tay2020-10-24 04:04
 • #58: Tử Hà Thần Công2020-10-24 04:04
 • #59: Kết thiện duyên rộng rãi2020-10-24 04:04
 • #60: Cạm bẫy trong rút thưởng2020-10-24 04:04
 • #61: Long Tượng Bát Nhã Công2020-10-24 04:04
 • #62: Đoạt quyền2020-10-24 04:05
 • #63: Thế sự đổi thay, trèo cao té đau2020-10-24 04:05
 • #64: Thủ đoạn tự tìm chỗ chết2020-10-24 04:05
 • #65: Người bất nhân, chớ trách ta bất nghĩa2020-10-24 04:05
 • #66: Lầu sập rồi2020-10-24 04:05
 • #67: Đi ra lăn lộn, có sai phải nhận2020-10-24 04:05
 • #68: Chúng bạn xa lánh2020-10-24 04:05
 • #69: Hoàng đế thay phiên làm2020-10-24 04:05
 • #70: Ta làm bang chủ, ai tán thành? ai phản đối?2020-10-24 04:06
 • #71: Nhiệm vụ xưng bá Thường Ninh phủ (1)2020-10-24 04:06
 • #72: Nhiệm vụ xưng bá Thường Ninh phủ (2)2020-10-24 04:06
 • #73: Không lỗ (1)2020-10-24 04:06
 • #74: Không lỗ (2)2020-10-24 04:06
 • #75: Ta, chính là Phi Ưng Bang (1)2020-10-24 04:06
 • #76: Ta, chính là Phi Ưng Bang (2)2020-10-24 04:06
 • #77: Bảo hắn cho ta một công đạo (1)2020-10-24 04:07
 • #78: Bảo hắn cho ta một công đạo (2)2020-10-24 04:07
 • #79: Tiến công toàn diện (1)2020-10-24 04:07
 • #80: Tiến công toàn diện (2)2020-10-24 04:07
 • #81: Thu phục La Chấn (1)2020-10-24 04:07
 • #82: Thu phục La Chấn (2)2020-10-24 04:07
 • #83: Hợp mưu (1)2020-10-24 04:07
 • #84: Hợp mưu (2)2020-10-24 04:07
 • #85: Hồng Môn Yến (1)2020-10-24 04:07
 • #86: Hồng Môn Yến (2)2020-10-24 04:08
 • #87: Không nói quy củ (1)2020-10-24 04:08
 • #88: Không nói quy củ (2)2020-10-24 04:08
 • #89: Miểu sát (1)2020-10-24 04:08
 • #90: Miểu sát (2)2020-10-24 04:08
 • #91: Ta muốn làm minh chủ (1)2020-10-24 04:08
 • #92: Ta muốn làm minh chủ (2)2020-10-24 04:09
 • #93: Tặng các ngươi một phần đại lễ (1)2020-10-24 04:09
 • #94: Tặng các ngươi một phần đại lễ (2)2020-10-24 04:09
 • #95: Cửa hàng hệ thống (1)2020-10-24 04:09
 • #96: Cửa hàng hệ thống (2)2020-10-24 04:09
 • #97: Người bên ngoài (1)2020-10-24 04:09
 • #98: Người bên ngoài (2)2020-10-24 04:09
 • #99: Dịch Kiếm Môn (1)2020-10-24 04:10
 • #100: Dịch Kiếm Môn (2)2020-10-24 04:10
 • #101: Manh mối (1)2020-10-24 04:10
 • #102: Manh mối (2)2020-10-24 04:10
 • #103: Hùng hổ dọa người (1)2020-10-24 04:10
 • #104: Hùng hổ dọa người (2)2020-10-24 04:10
 • #105: Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật (1)2020-10-24 04:10
 • #106: Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật (2)2020-10-24 04:10
 • #107: Bẩy rập (1)2020-10-24 04:11
 • #108: Bẩy rập (2)2020-10-24 04:11
 • #109: Chứng cớ vô cùng xác thực (1)2020-10-24 04:11
 • #110: Chứng cớ vô cùng xác thực (2)2020-10-24 04:11
 • #111: Thoát khỏi hiềm nghi (1)2020-10-24 04:11
 • #112: Thoát khỏi hiềm nghi (2)2020-10-24 04:11
 • #113: Độc thủ sau màn (1)2020-10-24 04:11
 • #114: Độc thủ sau màn (2)2020-10-24 04:11
 • #115: Phơi bày trân tướng (1)2020-10-24 04:12
 • #116: Phơi bày trân tướng (2)2020-10-24 04:12
 • #117: Nhặt hoa cười cười, ta đã thành phật (1)2020-10-24 04:12
 • #118: Nhặt hoa cười cười, ta đã thành phật (2)2020-10-24 04:12
 • #119: Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật (1)2020-10-24 04:12
 • #120: Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật (2)2020-10-24 04:12
 • #121: Giả tạo hiện trường (1)2020-10-24 04:13
 • #122: Giả tạo hiện trường (2)2020-10-24 04:13
 • #123: Nói dối (1)2020-10-24 04:13
 • #124: Nói dối (2)2020-10-24 04:13
 • #125: Bàn giao hậu sự (1)2020-10-24 04:13
 • #126: Bàn giao hậu sự (2)2020-10-24 04:13
 • #127: Chân tướng bại lộ (1)2020-10-24 04:13
 • #128: Chân tướng bại lộ (2)2020-10-24 04:13
 • #129: Thanh Thành kiếm pháp nghẹn khuất (1)2020-10-24 04:14
 • #130: Thanh Thành kiếm pháp nghẹn khuất (2)2020-10-24 04:14
 • #131: Người tới bất ngờ (1)2020-10-24 04:14
 • #132: Người tới bất ngờ (2)2020-10-24 04:14
 • #133: Lục Phiến Môn (1)2020-10-24 04:14
 • #134: Lục Phiến Môn (2)2020-10-24 04:14
 • #135: Leo lên Hắc bảng (1)2020-10-24 04:14
 • #136: Leo lên Hắc bảng (2)2020-10-24 04:14
 • #137: Mật thám và truy tung tuần bổ (1)2020-10-24 04:14
 • #138: Mật thám và truy tung tuần bổ (2)2020-10-24 04:15
 • #139: Nhân Bảng chấn động (1)2020-10-24 04:15
 • #140: Nhân Bảng chấn động (2)2020-10-24 04:15
 • #141: Nhiệm vụ đầu tiên (1)2020-10-24 04:15
 • #142: Nhiệm vụ đầu tiên (2)2020-10-24 04:15
 • #143: Huyết Hà Thần Kiếm (1)2020-10-24 04:16
 • #144: Huyết Hà Thần Kiếm (2)2020-10-24 04:16
 • #145: Thành Thương Sơn (1)2020-10-24 04:16
 • #146: Thành Thương Sơn (2)2020-10-24 04:16
 • #147: Tranh giành người thừa kế (1)2020-10-24 04:16
 • #148: Tranh giành người thừa kế (2)2020-10-24 04:16
 • #149: Nhiệm vụ phiền toái (1)2020-10-24 04:16
 • #150: Nhiệm vụ phiền toái (2)2020-10-24 04:16
 • #151: Bức bách (1)2020-10-24 04:17
 • #152: Bức bách (2)2020-10-24 04:17
 • #153: Phương thức xuất hiện tiêu sái (1)2020-10-24 04:17
 • #154: Phương thức xuất hiện tiêu sái (2)2020-10-24 04:17
 • #155: Mãnh long quá giang (1)2020-10-24 04:17
 • #156: Mãnh long quá giang (2)2020-10-24 04:17
 • #157: Biến khéo thành vụn (1)2020-10-24 04:17
 • #158: Biến khéo thành vụn (2)2020-10-24 04:17
 • #159: Cái gì là hiệp? (1)2020-10-24 04:18
 • #160: Cái gì là hiệp? (2)2020-10-24 04:18
 • #161: Tặng ngươi một phần đại lễ (1)2020-10-24 04:18
 • #162: Tặng ngươi một phần đại lễ (2)2020-10-24 04:18
 • #163: Như sấm bên tai (1)2020-10-24 04:18
 • #164: Như sấm bên tai (2)2020-10-24 04:18
 • #165: Các ngươi cùng lên đi (1)2020-10-24 04:18
 • #166: Các ngươi cùng lên đi (2)2020-10-24 04:18
 • #167: Phỏng đoán công pháp biến hóa (1)2020-10-24 04:19
 • #168: Phỏng đoán công pháp biến hóa (2)2020-10-24 04:19
 • #169: Thái độ Yến Hoàng Cửu (1)2020-10-24 04:19
 • #170: Thái độ Yến Hoàng Cửu (2)2020-10-24 04:19
 • #171: Mời chào (1)2020-10-24 04:19
 • #172: Mời chào (2)2020-10-24 04:19
 • #173: Thuyết phục (1)2020-10-24 04:19
 • #174: Thuyết phục (2)2020-10-24 04:19
 • #175: Chiêu số vô lại (1)2020-10-24 04:20
 • #176: Chiêu số vô lại (2)2020-10-24 04:20
 • #177: Hồng Liệt Đào (1)2020-10-24 04:20
 • #178: Hồng Liệt Đào (2)2020-10-24 04:20
 • #179: Tâm phục khẩu phục (1)2020-10-24 04:20
 • #180: Tâm phục khẩu phục (2)2020-10-24 04:20
 • #181: Lũng đoạn sinh ý (1)2020-10-24 04:20
 • #182: Lũng đoạn sinh ý (2)2020-10-24 04:20
 • #183: Tranh đoạt thương lộ (1)2020-10-24 04:20
 • #184: Tranh đoạt thương lộ (2)2020-10-24 04:21
 • #185: Chuẩn bị xuất phát (1)2020-10-24 04:21
 • #186: Chuẩn bị xuất phát (2)2020-10-24 04:21
 • #187: Độc kế (1)2020-10-24 04:21
 • #188: Độc kế (2)2020-10-24 04:21
 • #189: Không biết sống chết (1)2020-10-24 04:21
 • #190: Không biết sống chết (2)2020-10-24 04:22
 • #191: Quay về (1)2020-10-24 04:22
 • #192: Quay về (2)2020-10-24 04:22
 • #193: Cướp giết (1)2020-10-24 04:22
 • #194: Cướp giết (2)2020-10-24 04:22
 • #195: Đá trúng cục sắt (1)2020-10-24 04:22
 • #196: Đá trúng cục sắt (2)2020-10-24 04:22
 • #197: Đồ Sát (1)2020-10-24 04:22
 • #198: Đồ Sát (2)2020-10-24 04:23
 • #199: Ngươi biết quá nhiều (1)2020-10-24 04:23
 • #200: Ngươi biết quá nhiều (2)2020-10-24 04:23
 • #201: Tin tức xấu (1)2020-10-24 04:23
 • #202: Tin tức xấu (2)2020-10-24 04:23
 • #203: Yến Thư Hằng biến khéo thành vụng (1)2020-10-24 04:23
 • #204: Yến Thư Hằng biến khéo thành vụng (2)2020-10-24 04:23
 • #205: Nâng giá lũng đoạn (1)2020-10-24 04:23
 • #206: Nâng giá lũng đoạn (2)2020-10-24 04:23
 • #207: Người thừa kế (1)2020-10-24 04:24
 • #208: Người thừa kế (2)2020-10-24 04:26
 • #209: Thế lực võ lâm Tương Nam xuất động (1)2020-10-24 04:26
 • #210: Thế lực võ lâm Tương Nam xuất động (2)2020-10-24 04:26
 • #211: Kế sách (1)2020-10-24 04:27
 • #212: Kế sách (2)2020-10-24 04:27
 • #213: Đánh tới tận cửa (1)2020-10-24 04:28
 • #214: Đánh tới tận cửa (2)2020-10-24 04:28
 • #215: Có ta vô địch (1)2020-10-24 04:28
 • #216: Có ta vô địch (2)2020-10-24 04:28
 • #217: Có thể xem cuộc vui (1)2020-10-24 04:28
 • #218: Có thể xem cuộc vui (2)2020-10-24 04:29
 • #219: Hoàn thành kế hoạch (1)2020-10-24 04:29
 • #220: Hoàn thành kế hoạch (2)2020-10-24 04:29
 • #221: Vạch mặt (1)2020-10-24 04:29
 • #222: Vạch mặt (2)2020-10-24 04:29
 • #223: Yến Hoàng Cửu tính toán (1)2020-10-24 04:29
 • #224: Yến Hoàng Cửu tính toán (2)2020-10-24 04:29
 • #225: Xử lý hậu sự (1)2020-10-24 04:29
 • #226: Xử lý hậu sự (2)2020-10-24 04:30
 • #227: Hoàn thành nhiệm vụ (1)2020-10-24 04:30
 • #228: Hoàn thành nhiệm vụ (2)2020-10-24 04:30
 • #229: Võ lâm Tương Nam mềm yếu (1)2020-10-24 04:30
 • #230: Võ lâm Tương Nam mềm yếu (2)2020-10-24 04:30
 • #231: Chuyện qua ba lần, không nói thì giết (1)2020-10-24 04:30
 • #232: Chuyện qua ba lần, không nói thì giết (2)2020-10-24 04:30
 • #233: Ngươi nói hết chưa? (1)2020-10-24 04:30
 • #234: Ngươi nói hết chưa? (2)2020-10-24 04:31
 • #235: Âm Dương Quỷ Thủ Khổng Thu Nhân (1)2020-10-24 04:31
 • #236: Âm Dương Quỷ Thủ Khổng Thu Nhân (2)2020-10-24 04:31
 • #237: Tư liệu Địch Vân Phi (1)2020-10-24 04:31
 • #238: Tư liệu Địch Vân Phi (2)2020-10-24 04:31
 • #239: Miểu sát (1)2020-10-24 04:31
 • #240: Miểu sát (2)2020-10-24 04:31
 • #241: Bách Độc Đồng Tử (1)2020-10-24 04:31
 • #242: Bách Độc Đồng Tử (2)2020-10-24 04:31
 • #243: Vạn độc đại trận (1)2020-10-24 04:32
 • #244: Vạn độc đại trận (2)2020-10-24 04:32
 • #245: Kế hoạch thành công (1)2020-10-24 04:32
 • #246: Kế hoạch thành công (2)2020-10-24 04:32
 • #247: Công tâm (1)2020-10-24 04:32
 • #248: Công tâm (2)2020-10-24 04:32
 • #249: Chiến, Địch Vân Phi! (1)2020-10-24 04:32
 • #250: Chiến, Địch Vân Phi! (2)2020-10-24 04:32
 • #251: Kiếm xuất huyết hà trảm đại long (1)2020-10-24 04:32
 • #252: Kiếm xuất huyết hà trảm đại long (2)2020-10-24 04:32
 • #253: Tiêu Ma Vân (1)2020-10-24 04:33
 • #254: Tiêu Ma Vân (2)2020-10-24 04:33
 • #255: Bất Nhị Đao (1)2020-10-24 04:33
 • #256: Bất Nhị Đao (2)2020-10-24 04:33
 • #257: Thượng Quan Ngạn Khanh (1)2020-10-24 04:33
 • #258: Thượng Quan Ngạn Khanh (2)2020-10-24 04:34
 • #259: Nhân Bảng thay đổi (1)2020-10-24 04:34
 • #260: Nhân Bảng thay đổi (2)2020-10-24 04:34
 • #261: Kiếm Tôn Giả La Vân chi mộ (1)2020-10-24 04:34
 • #262: Kiếm Tôn Giả La Vân chi mộ (2)2020-10-24 04:34
 • #263: Dẫn Tô Tín tới (1)2020-10-24 04:34
 • #264: Dẫn Tô Tín tới (2)2020-10-24 04:34
 • #265: Chúc Ngôn Tín bại sự có thừa (1)2020-10-24 04:35
 • #266: Chúc Ngôn Tín bại sự có thừa (2)2020-10-24 04:35
 • #267: Ta không có tư cách? (1)2020-10-24 04:35
 • #268: Ta không có tư cách? (2)2020-10-24 04:35
 • #269: Tiến vào lăng tẩm (1)2020-10-24 04:35
 • #270: Tiến vào lăng tẩm (2)2020-10-24 04:35
 • #271: Bẫy rập (1)2020-10-24 04:35
 • #272: Bẫy rập (2)2020-10-24 04:35
 • #273: Triêu Thiên Nhất Côn, Nhất Côn Triêu Thiên (1)2020-10-24 04:36
 • #274: Triêu Thiên Nhất Côn, Nhất Côn Triêu Thiên (2)2020-10-24 04:36
 • #275: Đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự (1)2020-10-24 04:36
 • #276: Đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự (2)2020-10-24 04:36
 • #277: Quyết ý giết (1)2020-10-24 04:36
 • #278: Quyết ý giết (2)2020-10-24 04:36
 • #279: Ám sát (1)2020-10-24 04:36
 • #280: Ám sát (2)2020-10-24 04:36
 • #281: Đánh hợp kích (1)2020-10-24 04:37
 • #282: Đánh hợp kích (2)2020-10-24 04:37
 • #283: Kim Cương Vi Đà, Diệt Thế Hàng Ma (1)2020-10-24 04:37
 • #284: Kim Cương Vi Đà, Diệt Thế Hàng Ma (2)2020-10-24 04:37
 • #285: Tuyệt sát (1)2020-10-24 04:37
 • #286: Tuyệt sát (2)2020-10-24 04:37
 • #287: Lăng Châu phủ (1)2020-10-24 04:37
 • #288: Lăng Châu phủ (2)2020-10-24 04:38
 • #289: Lộ tuyến võ đạo (1)2020-10-24 04:38
 • #290: Lộ tuyến võ đạo (2)2020-10-24 04:38
 • #291: Rút thưởng (1)2020-10-24 04:38
 • #292: Rút thưởng (2)2020-10-24 04:38
 • #293: Luận võ (1)2020-10-24 04:38
 • #294: Luận võ (2)2020-10-24 04:38
 • #295: Ngươi nói ai hồ đồ? (1)2020-10-24 04:38
 • #296: Ngươi nói ai hồ đồ? (2)2020-10-24 04:39
 • #297: Không nên động tâm tư không nên có (1)2020-10-24 04:39
 • #298: Không nên động tâm tư không nên có (2)2020-10-24 04:39
 • #299: Giang Nam hội (1)2020-10-24 04:39
 • #300: Giang Nam hội (2)2020-10-24 04:39
 • #301: Trảm Ác Tăng Giác Nghiêm (1)2020-10-24 04:39
 • #302: Trảm Ác Tăng Giác Nghiêm (2)2020-10-24 04:39
 • #303: Thiếu Lâm tự bá đạo (1)2020-10-24 04:40
 • #304: Thiếu Lâm tự bá đạo (2)2020-10-24 04:40
 • #305: Lần đầu chiến Nguyên Thần (1)2020-10-24 04:40
 • #306: Lần đầu chiến Nguyên Thần (2)2020-10-24 04:40
 • #307: Người thần bí (1)2020-10-24 04:40
 • #308: Người thần bí (2)2020-10-24 04:40
 • #309: Diệt môn (1)2020-10-24 04:40
 • #310: Diệt môn (2)2020-10-24 04:41
 • #311: Giang Nam phủ (1)2020-10-24 04:41
 • #312: Giang Nam phủ (2)2020-10-24 04:41
 • #313: Xung đột (1)2020-10-24 04:41
 • #314: Xung đột (2)2020-10-24 04:42
 • #315: Võ Thám Hoa Lý Trần Phong (1)2020-10-24 04:42
 • #316: Võ Thám Hoa Lý Trần Phong (2)2020-10-24 04:42
 • #317: Bài danh Nhân Bảng (1)2020-10-24 04:42
 • #318: Bài danh Nhân Bảng (2)2020-10-24 04:42
 • #319: Con ruồi đáng ghét (1)2020-10-24 04:42
 • #320: Con ruồi đáng ghét (2)2020-10-24 04:43
 • #321: Hủ nho Vương Thế Phong (1)2020-10-24 04:43
 • #322: Hủ nho Vương Thế Phong (2)2020-10-24 04:43
 • #323: Trả thù (1)2020-10-24 04:43
 • #324: Trả thù (2)2020-10-24 04:43
 • #325: Đòi công đạo (1)2020-10-24 04:43
 • #326: Đòi công đạo (2)2020-10-24 04:43
 • #327: Ta rất giận dữ (1)2020-10-24 04:44
 • #328: Ta rất giận dữ (2)2020-10-24 04:44
 • #329: Thiết Dao Hoa (1)2020-10-24 04:44
 • #330: Thiết Dao Hoa (2)2020-10-24 04:44
 • #331: Giác ngộ khi làm tay sai triều đình (1)2020-10-24 04:44
 • #332: Giác ngộ khi làm tay sai triều đình (2)2020-10-24 04:44
 • #333: Tuyên bố nhiệm vụ (1)2020-10-24 04:44
 • #334: Tuyên bố nhiệm vụ (2)2020-10-24 04:44
 • #335: Chư Cát Thanh Thiên (1)2020-10-24 04:44
 • #336: Chư Cát Thanh Thiên (2)2020-10-24 04:44
 • #337: Giang Nam Nhân Nghĩa Trang (1)2020-10-24 04:45
 • #338: Giang Nam Nhân Nghĩa Trang (2)2020-10-24 04:45
 • #339: Nhân Nghĩa Vô Song Giang Hạc Lưu (1)2020-10-24 04:45
 • #340: Nhân Nghĩa Vô Song Giang Hạc Lưu (2)2020-10-24 04:45
 • #341: Nhân nghĩa hay không nhân nghĩa do ta nói mới tính (1)2020-10-24 04:45
 • #342: Nhân nghĩa hay không nhân nghĩa do ta nói mới tính (2)2020-10-24 04:45
 • #343: Phó tổng bộ đầu Giang Nam đạo (1)2020-10-24 04:45
 • #344: Phó tổng bộ đầu Giang Nam đạo (2)2020-10-24 04:46
 • #345: Có vấn đề (1)2020-10-24 04:46
 • #346: Có vấn đề (2)2020-10-24 04:46
 • #347: Thân phận Thiết Dao Hoa (1)2020-10-24 04:46
 • #348: Thân phận Thiết Dao Hoa (2)2020-10-24 04:46
 • #349: Huyễn Ma Đạo và Bạch Liên giáo (1)2020-10-24 04:46
 • #350: Huyễn Ma Đạo và Bạch Liên giáo (2)2020-10-24 04:46
 • #351: Dư nghiệt Ngô quốc (1)2020-10-24 04:46
 • #352: Dư nghiệt Ngô quốc (2)2020-10-24 04:46
 • #353: Đoạn Ngọc Thủ Nhạc Thanh Bình (1)2020-10-24 04:47
 • #354: Đoạn Ngọc Thủ Nhạc Thanh Bình (2)2020-10-24 04:47
 • #355: Giang Nam hội (1)2020-10-24 04:47
 • #356: Giang Nam hội (2)2020-10-24 04:47
 • #357: Huyết Khí Trường Hà Cổ Đông Lai (1)2020-10-24 04:47
 • #358: Huyết Khí Trường Hà Cổ Đông Lai (2)2020-10-24 04:47
 • #359: Khiêu chiến (1)2020-10-24 04:47
 • #360: Khiêu chiến (2)2020-10-24 04:47
 • #361: Muốn thượng vị, có thực lực hay sao? (1)2020-10-24 04:48
 • #362: Muốn thượng vị, có thực lực hay sao? (2)2020-10-24 04:48
 • #363: Thần Cung Cảnh (1)2020-10-24 04:48
 • #364: Thần Cung Cảnh (2)2020-10-24 04:48
 • #365: Tạo phản (1)2020-10-24 04:48
 • #366: Tạo phản (2)2020-10-24 04:48
 • #367: Phản bội (1)2020-10-24 04:48
 • #368: Phản bội (2)2020-10-24 04:49
 • #369: Kết thúc (1)2020-10-24 04:49
 • #370: Kết thúc (2)2020-10-24 04:49
 • #371: Ta tiếp vị trí này (1)2020-10-24 04:49
 • #372: Ta tiếp vị trí này (2)2020-10-24 04:49
 • #373: Rút thưởng (1)2020-10-24 04:49
 • #374: Rút thưởng (2)2020-10-24 04:49
 • #375: Sơn Tự Kinh (1)2020-10-24 04:49
 • #376: Sơn Tự Kinh (2)2020-10-24 04:49
 • #377: Lục Phiến Môn Giang Nam đạo (1)2020-10-24 04:50
 • #378: Lục Phiến Môn Giang Nam đạo (2)2020-10-24 04:51
 • #379: Ra oai phủ đầu (1)2020-10-24 04:51
 • #380: Ra oai phủ đầu (2)2020-10-24 04:52
 • #381: Các vị ngồi đây đều là rác rưởi (1)2020-10-24 04:52
 • #382: Các vị ngồi đây đều là rác rưởi (2)2020-10-24 04:53
 • #383: Tính toán (1)2020-10-24 04:53
 • #384: Tính toán (2)2020-10-24 04:53
 • #385: Lôi kéo (1)2020-10-24 04:53
 • #386: Lôi kéo (2)2020-10-24 04:53
 • #387: Ta làm chỗ dựa cho ngươi (1)2020-10-24 04:53
 • #388: Ta làm chỗ dựa cho ngươi (2)2020-10-24 04:53
 • #389: Tô Tín bành trướng (1)2020-10-24 04:53
 • #390: Tô Tín bành trướng (2)2020-10-24 04:54
 • #391: Không một bóng người (1)2020-10-24 04:54
 • #392: Không một bóng người (2)2020-10-24 04:54
 • #393: Cửu Sơn Thần Đổng Bất Nghi (1)2020-10-24 04:54
 • #394: Cửu Sơn Thần Đổng Bất Nghi (2)2020-10-24 04:54
 • #395: Đổng đàn chủ, ngươi đại họa lâm đầu (1)2020-10-24 04:54
 • #396: Đổng đàn chủ, ngươi đại họa lâm đầu (2)2020-10-24 04:54
 • #397: Tam Chỉ Đạn Thiên (1)2020-10-24 04:54
 • #398: Tam Chỉ Đạn Thiên (2)2020-10-24 04:55
 • #399: Hỏi tội (1)2020-10-24 04:55
 • #400: Hỏi tội (2)2020-10-24 04:55
 • #401: Bài trừ đối lập (1)2020-10-24 04:55
 • #402: Bài trừ đối lập (2)2020-10-24 04:55
 • #403: Biện pháp lớn mạnh Lục Phiến Môn (1)2020-10-24 04:55
 • #404: Biện pháp lớn mạnh Lục Phiến Môn (2)2020-10-24 04:55
 • #405: Chiêu an (1)2020-10-24 04:55
 • #406: Chiêu an (2)2020-10-24 04:55
 • #407: Ngăn tiền đồ Của người như giết phụ mẫu (1)2020-10-24 04:55
 • #408: Ngăn tiền đồ Của người như giết phụ mẫu (2)2020-10-24 04:56
 • #409: Nháo sự (1)2020-10-24 04:56
 • #410: Nháo sự (2)2020-10-24 04:56
 • #411: Lợi ích (1)2020-10-24 04:56
 • #412: Lợi ích (2)2020-10-24 04:56
 • #413: Tốn Phong kiếm phái và Ôn gia (1)2020-10-24 04:56
 • #414: Tốn Phong kiếm phái và Ôn gia (2)2020-10-24 04:56
 • #415: Người nhu nhược (1)2020-10-24 04:56
 • #416: Người nhu nhược (2)2020-10-24 04:57
 • #417: Lực lượng thù hận (1)2020-10-24 04:57
 • #418: Lực lượng thù hận (2)2020-10-24 04:57
 • #419: Hận ý ngập trời (1)2020-10-24 04:57
 • #420: Hận ý ngập trời (2)2020-10-24 04:57
 • #421: Báo thù (1)2020-10-24 04:57
 • #422: Báo thù (2)2020-10-24 04:57
 • #423: Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn! (1)2020-10-24 04:57
 • #424: Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn! (2)2020-10-24 04:57
 • #425: Đánh Tốn Phong kiếm phái (1)2020-10-24 04:58
 • #426: Đánh Tốn Phong kiếm phái (2)2020-10-24 04:58
 • #427: Tru tuyệt toàn gia (1)2020-10-24 04:58
 • #428: Tru tuyệt toàn gia (2)2020-10-24 04:58
 • #429: Lòng tham không đáy (1)2020-10-24 04:58
 • #430: Lòng tham không đáy (2)2020-10-24 04:58
 • #431: Đòi công đạo (1)2020-10-24 04:58
 • #432: Đòi công đạo (2)2020-10-24 04:58
 • #433: Ba thế lực nghẹn khuất (1)2020-10-24 04:58
 • #434: Ba thế lực nghẹn khuất (2)2020-10-24 04:58
 • #435: Bí mật Giang Nam đạo (1)2020-10-24 04:59
 • #436: Bí mật Giang Nam đạo (2)2020-10-24 04:59
 • #437: Ức hiếp (1)2020-10-24 04:59
 • #438: Ức hiếp (2)2020-10-24 04:59
 • #439: Mồi lửa đốt thảo nguyên (1)2020-10-24 04:59
 • #440: Mồi lửa đốt thảo nguyên (2)2020-10-24 04:59
 • #441: Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí (1)2020-10-24 04:59
 • #442: Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí (2)2020-10-24 04:59
 • #443: Sắc vi kiếm (1)2020-10-24 05:00
 • #444: Sắc vi kiếm (2)2020-10-24 05:00
 • #445: Xin Tiêu gia giúp đỡ (1)2020-10-24 05:00
 • #446: Xin Tiêu gia giúp đỡ (2)2020-10-24 05:00
 • #447: Không quy củ không thành vuông tròn (1)2020-10-24 05:00
 • #448: Không quy củ không thành vuông tròn (2)2020-10-24 05:00
 • #449: Lập quy củ (1)2020-10-24 05:00
 • #450: Lập quy củ (2)2020-10-24 05:01
 • #451: Đấu tranh quyền lợi trong tổng bộ Lục Phiến Môn (1)2020-10-24 05:01
 • #452: Đấu tranh quyền lợi trong tổng bộ Lục Phiến Môn (2)2020-10-24 05:01
 • #453: Phí gia thỉnh cầu (1)2020-10-24 05:01
 • #454: Phí gia thỉnh cầu (2)2020-10-24 05:01
 • #455: Ám sát (1)2020-10-24 05:01
 • #456: Ám sát (2)2020-10-24 05:01
 • #457: Thất Hùng Hội (1)2020-10-24 05:01
 • #458: Thất Hùng Hội (2)2020-10-24 05:02
 • #459: Thái điểu giang hồ (1)2020-10-24 05:02
 • #460: Thái điểu giang hồ (2)2020-10-24 05:02
 • #461: Đòi người (1)2020-10-24 05:02
 • #462: Đòi người (2)2020-10-24 05:02
 • #463: Ngươi còn chưa đủ tư cách (1)2020-10-24 05:02
 • #464: Ngươi còn chưa đủ tư cách (2)2020-10-24 05:02
 • #465: Chiến! (1)2020-10-24 05:03
 • #466: Chiến! (2)2020-10-24 05:03
 • #467: Cái mông quyết định cái đầu (1)2020-10-24 05:03
 • #468: Cái mông quyết định cái đầu (2)2020-10-24 05:03
 • #469: Tặng Lạc Vũ sơn trang một phần đại lễ (1)2020-10-24 05:03
 • #470: Tặng Lạc Vũ sơn trang một phần đại lễ (2)2020-10-24 05:03
 • #471: Quý Vô Không thất bại (1)2020-10-24 05:03
 • #472: Quý Vô Không thất bại (2)2020-10-24 05:04
 • #473: Hung uy (1)2020-10-24 05:04
 • #474: Hung uy (2)2020-10-24 05:04
 • #475: Vô Song Kiếm Lâm Khiếu (1)2020-10-24 05:04
 • #476: Vô Song Kiếm Lâm Khiếu (2)2020-10-24 05:04
 • #477: Ước chiến (1)2020-10-24 05:04
 • #478: Ước chiến (2)2020-10-24 05:04
 • #479: Cuộc chiến kiếm đạo (1)2020-10-24 05:04
 • #480: Cuộc chiến kiếm đạo (2)2020-10-24 05:04
 • #481: Thắng (1)2020-10-24 05:05
 • #482: Thắng (2)2020-10-24 05:05
 • #483: Hái quả đào (1)2020-10-24 05:05
 • #484: Hái quả đào (2)2020-10-24 05:05
 • #485: Đoạt quyền (1)2020-10-24 05:05
 • #486: Đoạt quyền (2)2020-10-24 05:05
 • #487: Lỗ thủng trong Lục Phiến Môn Giang Nam đạo (1)2020-10-24 05:05
 • #488: Lỗ thủng trong Lục Phiến Môn Giang Nam đạo (2)2020-10-24 05:06
 • #489: Phản cốt (1)2020-10-24 05:06
 • #490: Phản cốt (2)2020-10-24 05:06
 • #491: Vạch mặt (1)2020-10-24 05:06
 • #492: Vạch mặt (2)2020-10-24 05:06
 • #493: Duẫn Tịch không cam lòng (1)2020-10-24 05:06
 • #494: Duẫn Tịch không cam lòng (2)2020-10-24 05:06
 • #495: Bí mật của Duẫn Tịch (1)2020-10-24 05:07
 • #496: Bí mật của Duẫn Tịch (2)2020-10-24 05:07
 • #497: Mưu đồ Bí mật (1)2020-10-24 05:07
 • #498: Mưu đồ Bí mật (2)2020-10-24 05:07
 • #499: Xuất động (1)2020-10-24 05:07
 • #500: Xuất động (2)2020-10-24 05:07
 • #501: Phục giết (1)2020-10-24 05:07
 • #502: Phục giết (2)2020-10-24 05:07
 • #503: Hoan nghênh đi vào Địa phủ (1)2020-10-24 05:08
 • #504: Hoan nghênh đi vào Địa phủ (2)2020-10-24 05:08
 • #505: Phúc lợi Địa phủ (1)2020-10-24 05:08
 • #506: Phúc lợi Địa phủ (2)2020-10-24 05:08
 • #507: Địa phủ và Thiên đình (1)2020-10-24 05:08
 • #508: Địa phủ và Thiên đình (2)2020-10-24 05:08
 • #509: Hiện trạng Giang Nam đạo (1)2020-10-24 05:08
 • #510: Hiện trạng Giang Nam đạo (2)2020-10-24 05:09
 • #511: Tiểu tâm tư của Duẫn Tịch (1)2020-10-24 05:09
 • #512: Tiểu tâm tư của Duẫn Tịch (2)2020-10-24 05:09
 • #513: Bằng mặt không bằng lòng (1)2020-10-24 05:09
 • #514: Bằng mặt không bằng lòng (2)2020-10-24 05:09
 • #515: Nháo sự (1)2020-10-24 05:09
 • #516: Nháo sự (2)2020-10-24 05:10
 • #517: Nhiệm vụ nhập môn (1)2020-10-24 05:10
 • #518: Nhiệm vụ nhập môn (2)2020-10-24 05:10
 • #519: Phế vật (1)2020-10-24 05:10
 • #520: Phế vật (2)2020-10-24 05:10
 • #521: Lan Hoa Đường (1)2020-10-24 05:10
 • #522: Lan Hoa Đường (2)2020-10-24 05:10
 • #523: Lừa dối (1)2020-10-24 05:11
 • #524: Lừa dối (2)2020-10-24 05:11
 • #525: Tung tích hài cốt Thiên binh (1)2020-10-24 05:11
 • #526: Tung tích hài cốt Thiên binh (2)2020-10-24 05:11
 • #527: Môn khách (1)2020-10-24 05:11
 • #528: Môn khách (2)2020-10-24 05:12
 • #529: Ta đáng giá như vậy (1)2020-10-24 05:12
 • #530: Ta đáng giá như vậy (2)2020-10-24 05:12
 • #531: Ngụy trang (1)2020-10-24 05:12
 • #532: Ngụy trang (2)2020-10-24 05:12
 • #533: Thu đồ đệ thất bại (1)2020-10-24 05:12
 • #534: Thu đồ đệ thất bại (2)2020-10-24 05:13
 • #535: Chuẩn bị khai chiến (1)2020-10-24 05:13
 • #536: Chuẩn bị khai chiến (2)2020-10-24 05:13
 • #537: Chủ động xuất kích (1)2020-10-24 05:13
 • #538: Chủ động xuất kích (2)2020-10-24 05:13
 • #539: Chậm (1)2020-10-24 05:13
 • #540: Chậm (2)2020-10-24 05:13
 • #541: Trở về (1)2020-10-24 05:14
 • #542: Trở về (2)2020-10-24 05:14
 • #543: Giao dịch (1)2020-10-24 05:14
 • #544: Giao dịch (2)2020-10-24 05:14
 • #545: Thêm mồi lửa (1)2020-10-24 05:15
 • #546: Thêm mồi lửa (2)2020-10-24 05:16
 • #547: Xung đột (1)2020-10-24 05:16
 • #548: Xung đột (2)2020-10-24 05:16
 • #549: Giá họa (1)2020-10-24 05:17
 • #550: Giá họa (2)2020-10-24 05:17
 • #551: Đòi công đạo (1)2020-10-24 05:17
 • #552: Đòi công đạo (2)2020-10-24 05:18
 • #553: Ta bảo các ngươi giao người (1)2020-10-24 05:18
 • #554: Ta bảo các ngươi giao người (2)2020-10-24 05:18
 • #555: Giải quyết tốt hậu quả (1)2020-10-24 05:18
 • #556: Giải quyết tốt hậu quả (2)2020-10-24 05:18
 • #557: Kiếm Nam đạo (1)2020-10-24 05:18
 • #558: Kiếm Nam đạo (2)2020-10-24 05:18
 • #559: Chu gia cùng Trầm gia (1)2020-10-24 05:19
 • #560: Chu gia cùng Trầm gia (2)2020-10-24 05:19
 • #561: Tạ Chỉ Yến phiền não (1)2020-10-24 05:19
 • #562: Tạ Chỉ Yến phiền não (2)2020-10-24 05:19
 • #563: Trầm gia hối hận (1)2020-10-24 05:19
 • #564: Trầm gia hối hận (2)2020-10-24 05:19
 • #565: Gia sư Tông Hạo Dương (1)2020-10-24 05:19
 • #566: Gia sư Tông Hạo Dương (2)2020-10-24 05:20
 • #567: Tương kế tựu kế (1)2020-10-24 05:20
 • #568: Tương kế tựu kế (2)2020-10-24 05:20
 • #569: Tung tích binh khí (1)2020-10-24 05:20
 • #570: Tung tích binh khí (2)2020-10-24 05:20
 • #571: Tư Mệnh Tinh Quân (1)2020-10-24 05:20
 • #572: Tư Mệnh Tinh Quân (2)2020-10-24 05:21
 • #573: Dịch Kiếm Môn (1)2020-10-24 05:21
 • #574: Dịch Kiếm Môn (2)2020-10-24 05:21
 • #575: Không biết điều (1)2020-10-24 05:21
 • #576: Không biết điều (2)2020-10-24 05:21
 • #577: Không thể nói lý (1)2020-10-24 05:21
 • #578: Không thể nói lý (2)2020-10-24 05:21
 • #579: Trở về (1)2020-10-24 05:22
 • #580: Trở về (2)2020-10-24 05:22
 • #581: Tương Tây Ngũ Quỷ và Hà gia (1)2020-10-24 05:22
 • #582: Tương Tây Ngũ Quỷ và Hà gia (2)2020-10-24 05:22
 • #583: Thiên Đạo thạch (1)2020-10-24 05:22
 • #584: Thiên Đạo thạch (2)2020-10-24 05:22
 • #585: Địch Vân Phi tức giận (1)2020-10-24 05:22
 • #586: Địch Vân Phi tức giận (2)2020-10-24 05:23
 • #587: Tiểu thông minh (1)2020-10-24 05:23
 • #588: Tiểu thông minh (2)2020-10-24 05:23
 • #589: Lô Uyển Đình (1)2020-10-24 05:23
 • #590: Lô Uyển Đình (2)2020-10-24 05:23
 • #591: Treo thưởng Hắc bảng (1)2020-10-24 05:23
 • #592: Treo thưởng Hắc bảng (2)2020-10-24 05:23
 • #593: Một đám chó hoang và sư tử (1)2020-10-24 05:23
 • #594: Một đám chó hoang và sư tử (2)2020-10-24 05:24
 • #595: Vô song (1)2020-10-24 05:24
 • #596: Vô song (2)2020-10-24 05:24
 • #597: Cả đời này ngươi không thể đuổi kịp ta (1)2020-10-24 05:24
 • #598: Cả đời này ngươi không thể đuổi kịp ta (2)2020-10-24 05:24
 • #599: Thương Tâm Tiểu Tiễn (1)2020-10-24 05:24
 • #600: Thương Tâm Tiểu Tiễn (2)2020-10-24 05:24
 • #601: Át chủ bài (1)2020-10-24 05:25
 • #602: Át chủ bài (2)2020-10-24 05:25
 • #603: Diễn giải (1)2020-10-24 05:25
 • #604: Diễn giải (2)2020-10-24 05:25
 • #605: Áp lực (1)2020-10-24 05:25
 • #606: Áp lực (2)2020-10-24 05:25
 • #607: Thiên Nhân Hợp Nhất, nửa bước Nguyên Thần (1)2020-10-24 05:25
 • #608: Thiên Nhân Hợp Nhất, nửa bước Nguyên Thần (2)2020-10-24 05:26
 • #609: Cửu Trọng Kiếm Các (1)2020-10-24 05:26
 • #610: Cửu Trọng Kiếm Các (2)2020-10-24 05:26
 • #611: Thưởng kiếm đại hội (1)2020-10-24 05:26
 • #612: Thưởng kiếm đại hội (2)2020-10-24 05:26
 • #613: Thất Sát Thương Diêm Đông Thần (1)2020-10-24 05:26
 • #614: Thất Sát Thương Diêm Đông Thần (2)2020-10-24 05:26
 • #615: Thân phận Trần Kính (1)2020-10-24 05:27
 • #616: Thân phận Trần Kính (2)2020-10-24 05:27
 • #617: Nhân Bảng Đông Tấn (1)2020-10-24 05:27
 • #618: Nhân Bảng Đông Tấn (2)2020-10-24 05:27
 • #619: Làm người phải hiểu lễ phép (1)2020-10-24 05:27
 • #620: Làm người phải hiểu lễ phép (2)2020-10-24 05:27
 • #621: Thưởng kiếm đại hội (1)2020-10-24 05:27
 • #622: Thưởng kiếm đại hội (2)2020-10-24 05:28
 • #623: Cái gì là kiếm (1)2020-10-24 05:28
 • #624: Cái gì là kiếm (2)2020-10-24 05:28
 • #625: Khoái kiếm (1)2020-10-24 05:28
 • #626: Khoái kiếm (2)2020-10-24 05:28
 • #627: Đánh lén không tưởng tượng nổi (1)2020-10-24 05:28
 • #628: Đánh lén không tưởng tượng nổi (2)2020-10-24 05:28
 • #629: Xảo trá (1)2020-10-24 05:28
 • #630: Xảo trá (2)2020-10-24 05:28
 • #631: Bắt đầu báo thù (1)2020-10-24 05:29
 • #632: Bắt đầu báo thù (2)2020-10-24 05:29
 • #633: Khủng hoảng (1)2020-10-24 05:29
 • #634: Khủng hoảng (2)2020-10-24 05:29
 • #635: Rung động (1)2020-10-24 05:29
 • #636: Rung động (2)2020-10-24 05:29
 • #637: Đệ nhất Nhân Bảng, tấn chức Nguyên Thần (1)2020-10-24 05:29
 • #638: Đệ nhất Nhân Bảng, tấn chức Nguyên Thần (2)2020-10-24 05:29
 • #639: Cường thế (1)2020-10-24 05:29
 • #640: Cường thế (2)2020-10-24 05:30
 • #641: Binh khí (1)2020-10-24 05:30
 • #642: Binh khí (2)2020-10-24 05:30
 • #643: Tư cách tứ đại thần bộ dự bị (1)2020-10-24 05:30
 • #644: Tư cách tứ đại thần bộ dự bị (2)2020-10-24 05:30
 • #645: ‘ Sinh Tử Hoàn ’ Cừu Bách Xuyên (1)2020-10-24 05:30
 • #646: ‘ Sinh Tử Hoàn ’ Cừu Bách Xuyên (2)2020-10-24 05:30
 • #647: Thục vương Cơ Ngôn Tú (1)2020-10-24 05:30
 • #648: Thục vương Cơ Ngôn Tú (2)2020-10-24 05:30
 • #649: Kế sách (1)2020-10-24 05:31
 • #650: Kế sách (2)2020-10-24 05:31
 • #651: Quy củ giang hồ (1)2020-10-24 05:31
 • #652: Quy củ giang hồ (2)2020-10-24 05:31
 • #653: Diệt môn (1)2020-10-24 05:31
 • #654: Diệt môn (2)2020-10-24 05:31
 • #655: Lại diệt một môn (1)2020-10-24 05:32
 • #656: Lại diệt một môn (2)2020-10-24 05:32
 • #657: Cừu Bách Xuyên lo lắng (1)2020-10-24 05:32
 • #658: Cừu Bách Xuyên lo lắng (2)2020-10-24 05:32
 • #659: Xung đột (1)2020-10-24 05:32
 • #660: Xung đột (2)2020-10-24 05:32
 • #661: Sương Nguyệt Kiếm Lư (1)2020-10-24 05:32
 • #662: Sương Nguyệt Kiếm Lư (2)2020-10-24 05:33
 • #663: Không biết điều (1)2020-10-24 05:33
 • #664: Không biết điều (2)2020-10-24 05:33
 • #665: Võ giả chung quy phải dùng nắm đấm nói chuyện (1)2020-10-24 05:33
 • #666: Võ giả chung quy phải dùng nắm đấm nói chuyện (2)2020-10-24 05:33
 • #667: Gặp mặt (1)2020-10-24 05:33
 • #668: Gặp mặt (2)2020-10-24 05:33
 • #669: Ba Thục Kiếm Các (1)2020-10-24 05:34
 • #670: Ba Thục Kiếm Các (2)2020-10-24 05:34
 • #671: Phiền toái (1)2020-10-24 05:34
 • #672: Phiền toái (2)2020-10-24 05:34
 • #673: Kẻ thù (1)2020-10-24 05:34
 • #674: Kẻ thù (2)2020-10-24 05:34
 • #675: Phi Huyết Kiếm (1)2020-10-24 05:34
 • #676: Phi Huyết Kiếm (2)2020-10-24 05:34
 • #677: Bức bách (1)2020-10-24 05:35
 • #678: Bức bách (2)2020-10-24 05:35
 • #679: Chém giết (1)2020-10-24 05:35
 • #680: Chém giết (2)2020-10-24 05:35
 • #681: Rằm tháng bảy (1)2020-10-24 05:35
 • #682: Rằm tháng bảy (2)2020-10-24 05:35
 • #683: Diễn giải và rút thưởng (1)2020-10-24 05:35
 • #684: Diễn giải và rút thưởng (2)2020-10-24 05:35
 • #685: Hà Nam đạo (1)2020-10-24 05:35
 • #686: Hà Nam đạo (2)2020-10-24 05:36
 • #687: Nháo sự (1)2020-10-24 05:36
 • #688: Nháo sự (2)2020-10-24 05:36
 • #689: Thái Vương Cơ Ngôn Thành (1)2020-10-24 05:36
 • #690: Thái Vương Cơ Ngôn Thành (2)2020-10-24 05:36
 • #691: Trước giờ Lạc Dương lôi (1)2020-10-24 05:36
 • #692: Trước giờ Lạc Dương lôi (2)2020-10-24 05:36
 • #693: Lạc Dương lôi diễn ra (1)2020-10-24 05:37
 • #694: Lạc Dương lôi diễn ra (2)2020-10-24 05:37
 • #695: Cướp người (1)2020-10-24 05:37
 • #696: Cướp người (2)2020-10-24 05:37
 • #697: Bao che khuyết điểm (1)2020-10-24 05:37
 • #698: Bao che khuyết điểm (2)2020-10-24 05:37
 • #699: Thể diện triều đình (1)2020-10-24 05:37
 • #700: Thể diện triều đình (2)2020-10-24 05:37
 • #701: Thăm dò (1)2020-10-24 05:37
 • #702: Thăm dò (2)2020-10-24 05:38
 • #703: Hoài nghi (1)2020-10-24 05:38
 • #704: Hoài nghi (2)2020-10-24 05:38
 • #705: Châm ngòi ly gián (1)2020-10-24 05:38
 • #706: Châm ngòi ly gián (2)2020-10-24 05:38
 • #707: Vạch trần (1)2020-10-24 05:38
 • #708: Vạch trần (2)2020-10-24 05:38
 • #709: Thành Thịnh Kinh (1)2020-10-24 05:38
 • #710: Thành Thịnh Kinh (2)2020-10-24 05:38
 • #711: Tổng bộ Lục Phiến Môn (1)2020-10-24 05:39
 • #712: Tổng bộ Lục Phiến Môn (2)2020-10-24 05:39
 • #713: Vũ mộ (1)2020-10-24 05:39
 • #714: Vũ mộ (2)2020-10-24 05:39
 • #715: Bẫy rập và nâng giết (1)2020-10-24 05:39
 • #716: Bẫy rập và nâng giết (2)2020-10-24 05:39
 • #717: Ta nhận vị trí này (1)2020-10-24 05:39
 • #718: Ta nhận vị trí này (2)2020-10-24 05:39
 • #719: Tiền nhiệm (1)2020-10-24 05:40
 • #720: Tiền nhiệm (2)2020-10-24 05:40
 • #721: Thu nạp nhân tâm (1)2020-10-24 05:40
 • #722: Thu nạp nhân tâm (2)2020-10-24 05:40
 • #723: Hoàng tử tranh giành (1)2020-10-24 05:40
 • #724: Hoàng tử tranh giành (2)2020-10-24 05:40
 • #725: Xung đột (1)2020-10-24 05:40
 • #726: Xung đột (2)2020-10-24 05:40
 • #727: Tô Tín không được xem trọng (1)2020-10-24 05:40
 • #728: Tô Tín không được xem trọng (2)2020-10-24 05:41
 • #729: Đường Hiển (1)2020-10-24 05:41
 • #730: Đường Hiển (2)2020-10-24 05:41
 • #731: Bí mật trong Lưu Ảnh Thạch (1)2020-10-24 05:41
 • #732: Bí mật trong Lưu Ảnh Thạch (2)2020-10-24 05:41
 • #733: Đánh đến tận cửa (1)2020-10-24 05:41
 • #734: Đánh đến tận cửa (2)2020-10-24 05:41
 • #735: Đường Hiển ra tay (1)2020-10-24 05:41
 • #736: Đường Hiển ra tay (2)2020-10-24 05:42
 • #737: Long Hoa Hầu (1)2020-10-24 05:42
 • #738: Long Hoa Hầu (2)2020-10-24 05:42
 • #739: Mưu đồ (1)2020-10-24 05:42
 • #740: Mưu đồ (2)2020-10-24 05:42
 • #741: Bắt (1)2020-10-24 05:42
 • #742: Bắt (2)2020-10-24 05:42
 • #743: Ảo thuật (1)2020-10-24 05:43
 • #744: Ảo thuật (2)2020-10-24 05:43
 • #745: Chém giết (1)2020-10-24 05:43
 • #746: Chém giết (2)2020-10-24 05:43
 • #747: Thị uy (1)2020-10-24 05:43
 • #748: Thị uy (2)2020-10-24 05:43
 • #749: Triều nghị (1)2020-10-24 05:43
 • #750: Triều nghị (2)2020-10-24 05:44
 • #751: Côn Luân bí cảnh (1)2020-10-24 05:44
 • #752: Côn Luân bí cảnh (2)2020-10-24 05:44
 • #753: Cường giả tụ tập (1)2020-10-24 05:44
 • #754: Cường giả tụ tập (2)2020-10-24 05:44
 • #755: Nhìn người (1)2020-10-24 05:44
 • #756: Nhìn người (2)2020-10-24 05:45
 • #757: Người Địa phủ tới (1)2020-10-24 05:45
 • #758: Người Địa phủ tới (2)2020-10-24 05:45
 • #759: Mưu đồ (1)2020-10-24 05:45
 • #760: Mưu đồ (2)2020-10-24 05:45
 • #761: Nửa đường cướp giết (1)2020-10-24 05:45
 • #762: Nửa đường cướp giết (2)2020-10-24 05:45
 • #763: Vây công (1)2020-10-24 05:45
 • #764: Vây công (2)2020-10-24 05:46
 • #765: Trảm Phượng (1)2020-10-24 05:46
 • #766: Trảm Phượng (2)2020-10-24 05:46
 • #767: Tìm phiền toái (1)2020-10-24 05:46
 • #768: Tìm phiền toái (2)2020-10-24 05:46
 • #769: Hại người không lợi mình (1)2020-10-24 05:46
 • #770: Hại người không lợi mình (2)2020-10-24 05:46
 • #771: Kết thù (1)2020-10-24 05:46
 • #772: Kết thù (2)2020-10-24 05:46
 • #773: Bí cảnh mở ra (1)2020-10-24 05:47
 • #774: Bí cảnh mở ra (2)2020-10-24 05:47
 • #775: Cản Thi Phái (1)2020-10-24 05:47
 • #776: Cản Thi Phái (2)2020-10-24 05:47
 • #777: Cản Thi Phái yếu ớt (1)2020-10-24 05:47
 • #778: Cản Thi Phái yếu ớt (2)2020-10-24 05:47
 • #779: Bạo lộ (1)2020-10-24 05:47
 • #780: Bạo lộ (2)2020-10-24 05:47
 • #781: Đen ăn đen (1)2020-10-24 05:48
 • #782: Đen ăn đen (2)2020-10-24 05:48
 • #783: Thiên tài địa bảo (1)2020-10-24 05:48
 • #784: Thiên tài địa bảo (2)2020-10-24 05:48
 • #785: Nhượng bộ (1)2020-10-24 05:48
 • #786: Nhượng bộ (2)2020-10-24 05:48
 • #787: Huyết mạch Tô gia (1)2020-10-24 05:48
 • #788: Huyết mạch Tô gia (2)2020-10-24 05:49
 • #789: Tô gia không hiểu chuyện (1)2020-10-24 05:49
 • #790: Tô gia không hiểu chuyện (2)2020-10-24 05:49
 • #791: Nhân Hoàng kiếm xuất thế (1)2020-10-24 05:49
 • #792: Nhân Hoàng kiếm xuất thế (2)2020-10-24 05:49
 • #793: Gặt hái khắp nơi (1)2020-10-24 05:49
 • #794: Gặt hái khắp nơi (2)2020-10-24 05:49
 • #795: Tâm ma của Giác Nghiêm (1)2020-10-24 05:50
 • #796: Tâm ma của Giác Nghiêm (2)2020-10-24 05:50
 • #797: Trảm tâm ma (1)2020-10-24 05:50
 • #798: Trảm tâm ma (2)2020-10-24 05:50
 • #799: Kim Cương Bất Phôi Thần Công (1)2020-10-24 05:50
 • #800: Kim Cương Bất Phôi Thần Công (2)2020-10-24 05:50
 • #801: Đánh nát tâm linh (1)2020-10-24 05:51
 • #802: Đánh nát tâm linh (2)2020-10-24 05:51
 • #803: Hành hạ đến chết (1)2020-10-24 05:51
 • #804: Hành hạ đến chết (2)2020-10-24 05:51
 • #805: Loạn chiến (1)2020-10-24 05:51
 • #806: Loạn chiến (2)2020-10-24 05:51
 • #807: Ra tay cướp đoạt (1)2020-10-24 05:51
 • #808: Ra tay cướp đoạt (2)2020-10-24 05:51
 • #809: Bí cảnh kết thúc (1)2020-10-24 05:51
 • #810: Bí cảnh kết thúc (2)2020-10-24 05:51
 • #811: Trẫm cho ngươi mới là của ngươi! (1)2020-10-24 05:51
 • #812: Trẫm cho ngươi mới là của ngươi! (2)2020-10-24 05:52
 • #813: Chân tướng (1)2020-10-24 05:52
 • #814: Chân tướng (2)2020-10-24 05:52
 • #815: Nổi tiếng Địa Bảng (1)2020-10-24 05:52
 • #816: Nổi tiếng Địa Bảng (2)2020-10-24 05:52
 • #817: Huyền Quan (1)2020-10-24 05:52
 • #818: Huyền Quan (2)2020-10-24 05:52
 • #819: Bí mật Ninh Viễn Đường (1)2020-10-24 05:53
 • #820: Bí mật Ninh Viễn Đường (2)2020-10-24 05:53
 • #821: Tô Minh Viễn (1)2020-10-24 05:53
 • #822: Tô Minh Viễn (2)2020-10-24 05:53
 • #823: Hợp tác (1)2020-10-24 05:53
 • #824: Hợp tác (2)2020-10-24 05:53
 • #825: Đoạt quyền (1)2020-10-24 05:53
 • #826: Đoạt quyền (2)2020-10-24 05:53
 • #827: Uy hiếp (1)2020-10-24 05:53
 • #828: Uy hiếp (2)2020-10-24 05:54
 • #829: Đòi người (1)2020-10-24 05:54
 • #830: Đòi người (2)2020-10-24 05:54
 • #831: Tranh cử tứ đại thần bộ (1)2020-10-24 05:54
 • #832: Tranh cử tứ đại thần bộ (2)2020-10-24 05:54
 • #833: Cường giả Lục Phiến Môn tụ tập (1)2020-10-24 05:54
 • #834: Cường giả Lục Phiến Môn tụ tập (2)2020-10-24 05:54
 • #835: Bắt đầu tranh cử (1)2020-10-24 05:54
 • #836: Bắt đầu tranh cử (2)2020-10-24 05:55
 • #837: Đại cục đã định (1)2020-10-24 05:55
 • #838: Đại cục đã định (2)2020-10-24 05:55
 • #839: Thương Tâm Tiểu Tiễn và Thâu Thiên cung (1)2020-10-24 05:55
 • #840: Thương Tâm Tiểu Tiễn và Thâu Thiên cung (2)2020-10-24 05:55
 • #841: Tô gia mâu thuẫn (1)2020-10-24 05:55
 • #842: Tô gia mâu thuẫn (2)2020-10-24 05:56
 • #843: Tô gia giao dịch (1)2020-10-24 05:56
 • #844: Tô gia giao dịch (2)2020-10-24 05:56
 • #845: Dòng chính và chi thứ (1)2020-10-24 05:56
 • #846: Dòng chính và chi thứ (2)2020-10-24 05:56
 • #847: Tôn nghiêm võ đạo tông sư (1)2020-10-24 05:56
 • #848: Tôn nghiêm võ đạo tông sư (2)2020-10-24 05:57
 • #849: Huyết mạch đại trận (1)2020-10-24 05:57
 • #850: Huyết mạch đại trận (2)2020-10-24 05:57
 • #851: Tâm tư Tô Minh Lễ (1)2020-10-24 05:57
 • #852: Tâm tư Tô Minh Lễ (2)2020-10-24 05:57
 • #853: Bất an (1)2020-10-24 05:57
 • #854: Bất an (2)2020-10-24 05:57
 • #855: Phơi bày chân tướng (1)2020-10-24 05:58
 • #856: Phơi bày chân tướng (2)2020-10-24 05:58
 • #857: Hậu quả (1)2020-10-24 05:58
 • #858: Hậu quả (2)2020-10-24 05:58
 • #859: Oan oan tương báo khi nào mới dứt (1)2020-10-24 05:59
 • #860: Oan oan tương báo khi nào mới dứt (2)2020-10-24 05:59
 • #861: Liên thủ (1)2020-10-24 05:59
 • #862: Liên thủ (2)2020-10-24 05:59
 • #863: Yến Vô Tà (1)2020-10-24 05:59
 • #864: Yến Vô Tà (2)2020-10-24 05:59
 • #865: Thiên Hạ tiêu cục (1)2020-10-24 05:59
 • #866: Thiên Hạ tiêu cục (2)2020-10-24 05:59
 • #867: Trừng Ác Phán Quan (1)2020-10-24 06:00
 • #868: Trừng Ác Phán Quan (2)2020-10-24 06:00
 • #869: Tần Nghiễm Vương ra tay (1)2020-10-24 06:00
 • #870: Tần Nghiễm Vương ra tay (2)2020-10-24 06:00
 • #871: Màn đêm (1)2020-10-24 06:00
 • #872: Màn đêm (2)2020-10-24 06:00
 • #873: Dốc sức chiến đấu quần hùng (1)2020-10-24 06:01
 • #874: Dốc sức chiến đấu quần hùng (2)2020-10-24 06:01
 • #875: Không người có thể đối địch (1)2020-10-24 06:01
 • #876: Không người có thể đối địch (2)2020-10-24 06:01
 • #877: Cắn xé nhau (1)2020-10-24 06:01
 • #878: Cắn xé nhau (2)2020-10-24 06:01
 • #879: Tam Phân Thần Chỉ (1)2020-10-24 06:01
 • #880: Tam Phân Thần Chỉ (2)2020-10-24 06:02
 • #881: Tam Phân Thiên Hạ (1)2020-10-24 06:02
 • #882: Tam Phân Thiên Hạ (2)2020-10-24 06:02
 • #883: Dư âm còn lại (1)2020-10-24 06:02
 • #884: Dư âm còn lại (2)2020-10-24 06:02
 • #885: Thiếu Lâm tự phản ứng (1)2020-10-24 06:02
 • #886: Thiếu Lâm tự phản ứng (2)2020-10-24 06:03
 • #887: Thực lực Thiết Ngạo (1)2020-10-24 06:03
 • #888: Thực lực Thiết Ngạo (2)2020-10-24 06:03
 • #889: Trở về (1)2020-10-24 06:03
 • #890: Trở về (2)2020-10-24 06:03
 • #891: Nhiệm vụ chính tuyến: Cự phách giang hồ (1)2020-10-24 06:03
 • #892: Nhiệm vụ chính tuyến: Cự phách giang hồ (2)2020-10-24 06:03
 • #893: Giá trị danh vọng (1)2020-10-24 06:04
 • #894: Giá trị danh vọng (2)2020-10-24 06:04
 • #895: Kế hoạch Tô Tín (1)2020-10-24 06:04
 • #896: Kế hoạch Tô Tín (2)2020-10-24 06:04
 • #897: Tư Đồ Gia (1)2020-10-24 06:04
 • #898: Tư Đồ Gia (2)2020-10-24 06:04
 • #899: Bán nước tư thông với địch (1)2020-10-24 06:04
 • #900: Bán nước tư thông với địch (2)2020-10-24 06:05
 • #901: Từ gia (1)2020-10-24 06:05
 • #902: Từ gia (2)2020-10-24 06:05
 • #903: Đối sách Từ gia (1)2020-10-24 06:05
 • #904: Đối sách Từ gia (2)2020-10-24 06:05
 • #905: Cường thế (1)2020-10-24 06:05
 • #906: Cường thế (2)2020-10-24 06:06
 • #907: Ưu khuyết điểm không bù nhau (1)2020-10-24 06:06
 • #908: Ưu khuyết điểm không bù nhau (2)2020-10-24 06:06
 • #909: Trốn chạy để khỏi chết (1)2020-10-24 06:06
 • #910: Trốn chạy để khỏi chết (2)2020-10-24 06:06
 • #911: Lật thuyền trong mương (1)2020-10-24 06:06
 • #912: Lật thuyền trong mương (2)2020-10-24 06:06
 • #913: Nghĩa sĩ (1)2020-10-24 06:07
 • #914: Nghĩa sĩ (2)2020-10-24 06:07
 • #915: Trượng nghĩa nhiều như chó chết (1)2020-10-24 06:07
 • #916: Trượng nghĩa nhiều như chó chết (2)2020-10-24 06:07
 • #917: Trốn không thoát (1)2020-10-24 06:08
 • #918: Trốn không thoát (2)2020-10-24 06:08
 • #919: Hung uy (1)2020-10-24 06:08
 • #920: Hung uy (2)2020-10-24 06:08
 • #921: Khích tướng (1)2020-10-24 06:08
 • #922: Khích tướng (2)2020-10-24 06:09
 • #923: Giang hồ Chỉ có lợi ích (1)2020-10-24 06:09
 • #924: Giang hồ Chỉ có lợi ích (2)2020-10-24 06:09
 • #925: Tô gia nghị sự (1)2020-10-24 06:09
 • #926: Tô gia nghị sự (2)2020-10-24 06:09
 • #927: Hoàng gia (1)2020-10-24 06:10
 • #928: Hoàng gia (2)2020-10-24 06:10
 • #929: Khảo thí (1)2020-10-24 06:10
 • #930: Khảo thí (2)2020-10-24 06:10
 • #931: Thu đồ đệ (1)2020-10-24 06:10
 • #932: Thu đồ đệ (2)2020-10-24 06:10
 • #933: Bị nuôi phế (1)2020-10-24 06:10
 • #934: Bị nuôi phế (2)2020-10-24 06:11
 • #935: Bước đầu tiên (1)2020-10-24 06:11
 • #936: Bước đầu tiên (2)2020-10-24 06:11
 • #937: Bá đạo (1)2020-10-24 06:11
 • #938: Bá đạo (2)2020-10-24 06:11
 • #939: Náo lớn chuyện (1)2020-10-24 06:11
 • #940: Náo lớn chuyện (2)2020-10-24 06:12
 • #941: Độc Cô Diêm sợ thê tử (1)2020-10-24 06:12
 • #942: Độc Cô Diêm sợ thê tử (2)2020-10-24 06:12
 • #943: Tham lam (1)2020-10-24 06:12
 • #944: Tham lam (2)2020-10-24 06:12
 • #945: Độc Cô thị ra tay (1)2020-10-24 06:12
 • #946: Độc Cô thị ra tay (2)2020-10-24 06:12
 • #947: Thêm lửa (1)2020-10-24 06:13
 • #948: Thêm lửa (2)2020-10-24 06:13
 • #949: Cường giả Dương Thần Cảnh ra tay (1)2020-10-24 06:13
 • #950: Cường giả Dương Thần Cảnh ra tay (2)2020-10-24 06:13
 • #951: Đánh cược (1)2020-10-24 06:13
 • #952: Đánh cược (2)2020-10-24 06:13
 • #953: Trận chiến đầu tiên (1)2020-10-24 06:13
 • #954: Trận chiến đầu tiên (2)2020-10-24 06:14
 • #955: Hai trận chiến bại (1)2020-10-24 06:14
 • #956: Hai trận chiến bại (2)2020-10-24 06:14
 • #957: Đâm đao sau lưng (1)2020-10-24 06:14
 • #958: Đâm đao sau lưng (2)2020-10-24 06:15
 • #959: Đại động tác (1)2020-10-24 06:15
 • #960: Đại động tác (2)2020-10-24 06:15
 • #961: Dị bảo xuất thế (1)2020-10-24 06:15
 • #962: Dị bảo xuất thế (2)2020-10-24 06:15
 • #963: Sự việc lên men (1)2020-10-24 06:16
 • #964: Sự việc lên men (2)2020-10-24 06:16
 • #965: Cường giả các nơi xuất hiện (1)2020-10-24 06:16
 • #966: Cường giả các nơi xuất hiện (2)2020-10-24 06:16
 • #967: Phượng huyết xuất thế (1)2020-10-24 06:16
 • #968: Phượng huyết xuất thế (2)2020-10-24 06:16
 • #969: Loạn chiến (1)2020-10-24 06:17
 • #970: Loạn chiến (2)2020-10-24 06:17
 • #971: Suy nghĩ của Tô Tín (1)2020-10-24 06:17
 • #972: Suy nghĩ của Tô Tín (2)2020-10-24 06:17
 • #973: Ma Thần tế (1)2020-10-24 06:17
 • #974: Ma Thần tế (2)2020-10-24 06:17
 • #975: Thiên Địch (1)2020-10-24 06:18
 • #976: Thiên Địch (2)2020-10-24 06:18
 • #977: Suy nghĩ điên cuồng (1)2020-10-24 06:18
 • #978: Suy nghĩ điên cuồng (2)2020-10-24 06:18
 • #979: Kiếm hai mươi ba (1)2020-10-24 06:18
 • #980: Kiếm hai mươi ba (2)2020-10-24 06:19
 • #981: Công dã tràng (1)2020-10-24 06:19
 • #982: Công dã tràng (2)2020-10-24 06:19
 • #983: Giang hồ Chấn động (1)2020-10-24 06:19
 • #984: Giang hồ Chấn động (2)2020-10-24 06:19
 • #985: Thiệp mời (1)2020-10-24 06:19
 • #986: Thiệp mời (2)2020-10-24 06:20
 • #987: Kỳ lạ (1)2020-10-24 06:20
 • #988: Kỳ lạ (2)2020-10-24 06:20
 • #989: Thôi Phán Quan (1)2020-10-24 06:20
 • #990: Thôi Phán Quan (2)2020-10-24 06:21
 • #991: Lợi dụng phế vật (1)2020-10-24 06:21
 • #992: Lợi dụng phế vật (2)2020-10-24 06:21
 • #993: Đưa ma (1)2020-10-24 06:21
 • #994: Đưa ma (2)2020-10-24 06:21
 • #995: Không nể tình (1)2020-10-24 06:21
 • #996: Không nể tình (2)2020-10-24 06:21
 • #997: Hàn Băng Địa Ngục (1)2020-10-24 06:22
 • #998: Hàn Băng Địa Ngục (2)2020-10-24 06:22
 • #999: Sụp đổ (1)2020-10-24 06:22
 • #1000: Sụp đổ (2)2020-10-24 06:22
 • #1001: Tạ lễ (1)2020-10-24 06:22
 • #1002: Tạ lễ (2)2020-10-24 06:23
 • #1003: Hiện trạng Lục Phiến Môn Giang Nam đạo (1)2020-10-24 06:23
 • #1004: Hiện trạng Lục Phiến Môn Giang Nam đạo (2)2020-10-24 06:23
 • #1005: Đan Hỏa Kiếm Các Ninh gia (1)2020-10-24 06:23
 • #1006: Đan Hỏa Kiếm Các Ninh gia (2)2020-10-24 06:23
 • #1007: Mượn một món đồ (1)2020-10-24 06:23
 • #1008: Mượn một món đồ (2)2020-10-24 06:24
 • #1009: Diệt môn (1)2020-10-24 06:24
 • #1010: Diệt môn (2)2020-10-24 06:24
 • #1011: Át chủ bài (1)2020-10-24 06:24
 • #1012: Át chủ bài (2)2020-10-24 06:24
 • #1013: Hiện thân (1)2020-10-24 06:25
 • #1014: Hiện thân (2)2020-10-24 06:25
 • #1015: Tiêu gia nhúng tay (1)2020-10-24 06:25
 • #1016: Tiêu gia nhúng tay (2)2020-10-24 06:25
 • #1017: Đấu tiễn (1)2020-10-24 06:25
 • #1018: Đấu tiễn (2)2020-10-24 06:25
 • #1019: Tiêu gia nhớ kỹ chuyện này! (1)2020-10-24 06:26
 • #1020: Tiêu gia nhớ kỹ chuyện này! (2)2020-10-24 06:26
 • #1021: Ninh Phỉ (1)2020-10-24 06:26
 • #1022: Ninh Phỉ (2)2020-10-24 06:26
 • #1023: Lo chuyện bao đồng (1)2020-10-24 06:26
 • #1024: Lo chuyện bao đồng (2)2020-10-24 06:26
 • #1025: ‘ Thiên Thủ Diêm La ’ Đường Sâm (1)2020-10-24 06:27
 • #1026: ‘ Thiên Thủ Diêm La ’ Đường Sâm (2)2020-10-24 06:27
 • #1027: Tô Tín khủng bố (1)2020-10-24 06:27
 • #1028: Tô Tín khủng bố (2)2020-10-24 06:27
 • #1029: Hoặc là không làm, làm phải làm tuyệt (1)2020-10-24 06:27
 • #1030: Hoặc là không làm, làm phải làm tuyệt (2)2020-10-24 06:28
 • #1031: Giao quyền lựa chọn cho ngươi (1)2020-10-24 06:28
 • #1032: Giao quyền lựa chọn cho ngươi (2)2020-10-24 06:28
 • #1033: Đánh cược (1)2020-10-24 06:28
 • #1034: Đánh cược (2)2020-10-24 06:28
 • #1035: Vô địch cùng thế hệ (1)2020-10-24 06:29
 • #1036: Vô địch cùng thế hệ (2)2020-10-24 06:29
 • #1037: Tốc độ khủng bố (1)2020-10-24 06:29
 • #1038: Tốc độ khủng bố (2)2020-10-24 06:29
 • #1039: Thanh Liên (1)2020-10-24 06:29
 • #1040: Thanh Liên (2)2020-10-24 06:29
 • #1041: Thông Thiên đảo (1)2020-10-24 06:30
 • #1042: Thông Thiên đảo (2)2020-10-24 06:30
 • #1043: Điểm đáng ngờ (1)2020-10-24 06:30
 • #1044: Điểm đáng ngờ (2)2020-10-24 06:30
 • #1045: Thiên hỏa diệt thế (1)2020-10-24 06:31
 • #1046: Thiên hỏa diệt thế (2)2020-10-24 06:31
 • #1047: Hiện tại không phải là người (1)2020-10-24 06:31
 • #1048: Hiện tại không phải là người (2)2020-10-24 06:31
 • #1049: Có thể, ta giúp ngươi (1)2020-10-24 06:31
 • #1050: Có thể, ta giúp ngươi (2)2020-10-24 06:32
 • #1051: Phân một chén canh (1)2020-10-24 06:32
 • #1052: Phân một chén canh (2)2020-10-24 06:32
 • #1053: Không nói quy củ (1)2020-10-24 06:32
 • #1054: Không nói quy củ (2)2020-10-24 06:33
 • #1055: Bại lộ thân phận (1)2020-10-24 06:33
 • #1056: Bại lộ thân phận (2)2020-10-24 06:33
 • #1057: Giao dịch (1)2020-10-24 06:33
 • #1058: Giao dịch (2)2020-10-24 06:33
 • #1059: Quán đỉnh bí thuật (1)2020-10-24 06:34
 • #1060: Quán đỉnh bí thuật (2)2020-10-24 06:34
 • #1061: Quyền lực Lục Phiến Môn Giang Hoài đạo (1)2020-10-24 06:34
 • #1062: Quyền lực Lục Phiến Môn Giang Hoài đạo (2)2020-10-24 06:34
 • #1063: Đều có tâm tư (1)2020-10-24 06:34
 • #1064: Đều có tâm tư (2)2020-10-24 06:34
 • #1065: Ban thưởng (1)2020-10-24 06:35
 • #1066: Ban thưởng (2)2020-10-24 06:35
 • #1067: Biến cố Cửu Trọng Kiếm Các (1)2020-10-24 06:35
 • #1068: Biến cố Cửu Trọng Kiếm Các (2)2020-10-24 06:35
 • #1069: Kế hoạch của Bạch Liên giáo (1)2020-10-24 06:36
 • #1070: Kế hoạch của Bạch Liên giáo (2)2020-10-24 06:36
 • #1071: Bát phương thanh động (1)2020-10-24 06:36
 • #1072: Bát phương thanh động (2)2020-10-24 06:36
 • #1073: Khắp nơi đăng tràng (1)2020-10-24 06:36
 • #1074: Khắp nơi đăng tràng (2)2020-10-24 06:36
 • #1075: Tiện tay chụp chết (1)2020-10-24 06:37
 • #1076: Tiện tay chụp chết (2)2020-10-24 06:37
 • #1077: Tiến vào Kiếm Các (1)2020-10-24 06:37
 • #1078: Tiến vào Kiếm Các (2)2020-10-24 06:37
 • #1079: Tác dụng chân chính của kiếm gãy (1)2020-10-24 06:37
 • #1080: Tác dụng chân chính của kiếm gãy (2)2020-10-24 06:38
 • #1081: Bức bách (1)2020-10-24 06:38
 • #1082: Bức bách (2)2020-10-24 06:38
 • #1083: Liên thủ (1)2020-10-24 06:38
 • #1084: Liên thủ (2)2020-10-24 06:39
 • #1085: Ngươi đang ép ta giết ngươi (1)2020-10-24 06:39
 • #1086: Ngươi đang ép ta giết ngươi (2)2020-10-24 06:39
 • #1087: Bí mật Cửu Trọng Kiếm Các (1)2020-10-24 06:39
 • #1088: Bí mật Cửu Trọng Kiếm Các (2)2020-10-24 06:40
 • #1089: Kiếm chủng (1)2020-10-24 06:40
 • #1090: Kiếm chủng (2)2020-10-24 06:40
 • #1091: Thanh Thành kiếm phái ủy khuất (1)2020-10-24 06:40
 • #1092: Thanh Thành kiếm phái ủy khuất (2)2020-10-24 06:40
 • #1093: Ảo thuật của Bạch Liên giáo (1)2020-10-24 06:40
 • #1094: Ảo thuật của Bạch Liên giáo (2)2020-10-24 06:41
 • #1095: Đoạt Thanh Liên (1)2020-10-24 06:41
 • #1096: Đoạt Thanh Liên (2)2020-10-24 06:41
 • #1097: Bí mật Bạch Liên giáo (1)2020-10-24 06:41
 • #1098: Bí mật Bạch Liên giáo (2)2020-10-24 06:41
 • #1099: Kế hoạch điên cuồng (1)2020-10-24 06:42
 • #1100: Kế hoạch điên cuồng (2)2020-10-24 06:42
 • #1101: Tô Tín, ngươi làm rất tốt! (1)2020-10-24 06:42
 • #1102: Tô Tín, ngươi làm rất tốt! (2)2020-10-24 06:42
 • #1103: Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm! (1)2020-10-24 06:42
 • #1104: Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm! (2)2020-10-24 06:42
 • #1105: Tử vong chi kiếm (1)2020-10-24 06:43
 • #1106: Tử vong chi kiếm (2)2020-10-24 06:43
 • #1107: Bẫy rập (1)2020-10-24 06:43
 • #1108: Bẫy rập (2)2020-10-24 06:43
 • #1109: Phản giết Dương Thần (1)2020-10-24 06:43
 • #1110: Phản giết Dương Thần (2)2020-10-24 06:43
 • #1111: Liên thủ (1)2020-10-24 06:44
 • #1112: Liên thủ (2)2020-10-24 06:44
 • #1113: Tiến vào nội cung (1)2020-10-24 06:44
 • #1114: Tiến vào nội cung (2)2020-10-24 06:44
 • #1115: Bí văn thượng cổ (1)2020-10-24 06:44
 • #1116: Bí văn thượng cổ (2)2020-10-24 06:44
 • #1117: Quái vật (1)2020-10-24 06:45
 • #1118: Quái vật (2)2020-10-24 06:45
 • #1119: Các ngươi cũng tính là võ giả? (1)2020-10-24 06:45
 • #1120: Các ngươi cũng tính là võ giả? (2)2020-10-24 06:45
 • #1121: Thu hoạch lớn (1)2020-10-24 06:46
 • #1122: Thu hoạch lớn (2)2020-10-24 06:46
 • #1123: Biến cố (1)2020-10-24 06:46
 • #1124: Biến cố (2)2020-10-24 06:46
 • #1125: Đánh lén2020-10-24 06:46
 • #1126: Phản bội khó tưởng tượng nổi2020-10-24 06:46
 • #1127: Đoạt hắc liên chủng2020-10-24 06:46
 • #1128: Tặng các ngươi một cơ duyên2020-10-24 06:47
 • #1129: Giang hồ Chấn động2020-10-24 06:47
 • #1130: Dung hợp kiếm hai mươi ba2020-10-24 06:47
 • #1131: Không chết không thôi2020-10-24 06:47
 • #1132: Tam phân quy nguyên khí2020-10-24 06:48
 • #1133: Hoàng đế triệu kiến2020-10-24 06:48
 • #1134: Giải thích2020-10-24 06:48
 • #1135: Tuyên bố nhiệm vụ2020-10-24 06:48
 • #1136: Hợp tung liên hoành2020-10-24 06:49
 • #1137: Ta tốt, ngươi tốt, mọi người đều khỏe2020-10-24 06:49
 • #1138: Đi tới Dịch Kiếm Môn2020-10-24 06:49
 • #1139: Kiếm Thần Sơn2020-10-24 06:49
 • #1140: Kiếm hai mươi ba của Tô Tín2020-10-24 06:50
 • #1141: Ba Thục Kiếm Các2020-10-24 06:50
 • #1142: Cơ Ngôn Tú lấy lòng2020-10-24 06:50
 • #1143: Danh Kiếm Sơn Trang2020-10-24 06:50
 • #1144: Không lợi không hành động2020-10-24 06:50
 • #1145: Phù văn tề tụ2020-10-24 06:50
 • #1146: Cơ Hạo Điển hào phóng2020-10-24 06:51
 • #1147: Chuẩn bị2020-10-24 06:51
 • #1148: Nhiệm vụ2020-10-24 06:51
 • #1149: Cửu tử nhất sinh2020-10-24 06:52
 • #1150: Mắc câu2020-10-24 06:52
 • #1151: Thủ Đoạn của Tề Long2020-10-24 06:52
 • #1152: Binh lâm thành hạ2020-10-24 06:52
 • #1153: Xung đột vũ trang2020-10-24 06:52
 • #1154: Diệt môn, răn đe!2020-10-24 06:53
 • #1155: Tuyệt lộ2020-10-24 06:53
 • #1156: Diệt môn2020-10-24 06:53
 • #1157: Người thông minh2020-10-24 06:53
 • #1158: Mặt mũi2020-10-24 06:54
 • #1159: Rút thưởng tùy cơ2020-10-24 06:54
 • #1160: Tây cương mật tông2020-10-24 06:54
 • #1161: Chi tiết của mật tông2020-10-24 06:54
 • #1162: Huyết hà thần công2020-10-24 06:54
 • #1163: Long hoa hầu không sống yên lành2020-10-24 06:54
 • #1164: Cắn chặt không buông2020-10-24 06:55
 • #1165: Nơi này, ta nói mới tính2020-10-24 06:55
 • #1166: Uy đức long vương ấn2020-10-24 06:55
 • #1167: Đòi công đạo2020-10-24 06:55
 • #1168: Cáo trạng2020-10-24 06:55
 • #1169: Thái độ của cơ hạo điển2020-10-24 06:55
 • #1170: Bái phỏng2020-10-24 06:56
 • #1171: Quốc giáo2020-10-24 06:56
 • #1172: Khẩu vị của Tô Tín2020-10-24 06:56
 • #1173: Kế hoạch2020-10-24 06:56
 • #1174: Phật cốt xá lợi2020-10-24 06:57
 • #1175: Thiếu lâm tự buồn rầu2020-10-24 06:57
 • #1176: Ra tay2020-10-24 06:57
 • #1177: Bá đạo2020-10-24 06:57
 • #1178: Đánh cược2020-10-24 06:57
 • #1179: Thành ý2020-10-24 06:58
 • #1180: Gõ2020-10-24 06:58
 • #1181: Điều khiển mọi người2020-10-24 06:58
 • #1182: Thực lực của huyền minh2020-10-24 06:58
 • #1183: Đại thế chí thượng sư trả thù2020-10-24 06:58
 • #1184: Ý Định Của Mật Tông2020-10-24 06:59
 • #1185: Thiếu Lâm Tự Và Tạo Hóa Đạo Môn2020-10-24 06:59
 • #1186: Xuất Quan2020-10-24 06:59
 • #1187: Nhắm Vào Tô Gia2020-10-24 06:59
 • #1188: Tô Trọng Viễn Làm Việc Quá Phận2020-10-24 07:00
 • #1189: Sỉ Nhục2020-10-24 07:00
 • #1190: Ủy Khuất Cầu Toàn2020-10-24 07:00
 • #1191: Làm Lớn Chuyện2020-10-24 07:00
 • #1192: Tô Minh Kỳ2020-10-24 07:00
 • #1193: Lực lượng chi thứ tô gia2020-10-24 07:01
 • #1194: Công việc quan trọng2020-10-24 07:01
 • #1195: Ép vua thoái vị thất bại2020-10-24 07:01
 • #1196: Kế hoạch thành công2020-10-24 07:01
 • #1197: Ngươi muốn hủy tô gia2020-10-24 07:01
 • #1198: Do ta gánh vác tô gia2020-10-24 07:02
 • #1199: Giao dịch2020-10-24 07:02
 • #1200: Biến thiên2020-10-24 07:02
 • #1201: Độc cô thị nhúng tay2020-10-24 07:02
 • #1202: Độc cô diêm tức giận2020-10-24 07:02
 • #1203: Vạch mặt2020-10-24 07:03
 • #1204: Lực lượng khủng bố2020-10-24 07:03
 • #1205: Lão tổ tô gia oán hận2020-10-24 07:03
 • #1206: Dốc sức chiến đấu với dương thần cảnh2020-10-24 07:03
 • #1207: Tô gia đổi chủ2020-10-24 07:04
 • #1208: Ngươi nói ta không giảng quy củ?2020-10-24 07:04
 • #1209: Bức bách2020-10-24 07:04
 • #1210: Cao hứng khi đến, mất hứng khi về2020-10-24 07:04
 • #1211: An bài người tô gia2020-10-24 07:05
 • #1212: Điều động nhân thủ2020-10-24 07:05
 • #1213: Phương cửu nguyên oán hận2020-10-24 07:05
 • #1214: Gõ độc cô thị2020-10-24 07:06
 • #1215: Bắt người2020-10-24 07:06
 • #1216: Bắt hết cho ta2020-10-24 07:07
 • #1217: Tiêu hoàng tới chơi2020-10-24 07:08
 • #1218: Ngươi không bằng tô tín2020-10-24 07:08
 • #1219: Làm cho ta hài lòng2020-10-24 07:08
 • #1220: Chịu thua2020-10-24 07:08
 • #1221: Nhiệm vụ của địa phủ2020-10-24 07:09
 • #1222: Bí mật của phiến đá bạch ngọc2020-10-24 07:09
 • #1223: Mục tiêu nhiệm vụ2020-10-24 07:09
 • #1224: Lương Châu Đạo2020-10-24 07:09
 • #1225: Thăm dò2020-10-24 07:10
 • #1226: Ác Nhân Cốc2020-10-24 07:10
 • #1227: Khoan đã? muộn rồi!2020-10-24 07:10
 • #1228: Vô địch2020-10-24 07:11
 • #1229: Thực lực đáng sợ của địa phủ2020-10-24 07:11
 • #1230: Khương gia mất tích2020-10-24 07:11
 • #1231: Thần Đạo Minh2020-10-24 07:11
 • #1232: Không theo lẽ thường2020-10-24 07:11
 • #1233: Tả Vô Cương2020-10-24 07:12
 • #1234: Không nên hỏi, đừng hỏi!2020-10-24 07:12
 • #1235: Bí ẩn về di hài của Mạc Thanh Hồi2020-10-24 07:12
 • #1236: Tô Tín giở công phu sư tử ngoạm2020-10-24 07:12
 • #1237: Tô Tín phách lối2020-10-24 07:12
 • #1238: Đều lui một bước2020-10-24 07:13
 • #1239: Anh hùng hội, nhậm bình sinh2020-10-24 07:13
 • #1240: Đối sách của anh hùng hội2020-10-24 07:13
 • #1241: Cầu viện2020-10-24 07:13
 • #1242: Nhiệm vụ chi nhánh2020-10-24 07:13
 • #1243: Sắp xếp của anh hùng hội2020-10-24 07:14
 • #1244: Dự định của tô tín2020-10-24 07:14
 • #1245: Ngụy trang2020-10-24 07:14
 • #1246: Tra hỏi2020-10-24 07:14
 • #1247: Tàn nhẫn2020-10-24 07:14
 • #1248: Tử chiến2020-10-24 07:15
 • #1249: Mạc Thanh Hồi2020-10-24 07:15
 • #1250: Tả Vô Cương ra tay2020-10-24 07:15
 • #1251: Kiếm cắt đứt núi sông2020-10-24 07:15
 • #1252: Nguyên thần cổ trùng2020-10-24 07:15
 • #1253: Ta thua, các ngươi cũng không thể thắng2020-10-24 07:16
 • #1254: Phản bội2020-10-24 07:16
 • #1255: Lời mời2020-10-24 07:16
 • #1256: Gia nhập Địa phủ2020-10-24 07:17
 • #1257: Đoạt lệnh bài2020-10-24 07:17
 • #1258: Nghĩa Chính Ngôn Từ2020-10-24 07:17
 • #1259: Súng Của Trần Vạn Tam2020-10-24 07:17
 • #1260: Trở Về Địa Phủ2020-10-24 07:18
 • #1261: Địa Bảng Biến Động2020-10-24 07:18
 • #1262: Lựa chọn công pháp2020-10-24 07:18
 • #1263: Kế hoạch của Cơ Hạo Điển2020-10-24 07:18
 • #1264: Tả Đạo Minh2020-10-24 07:18
 • #1265: Nhiệm vụ hóc búa2020-10-24 07:19
 • #1266: Người ngoài2020-10-24 07:19
 • #1267: Tiểu nhân đắc chí2020-10-24 07:19
 • #1268: Không nhìn rõ tình thế2020-10-24 07:19
 • #1269: Làm người phải hiểu được quy củ2020-10-24 07:19
 • #1270: Dược Vương Cốc2020-10-24 07:20
 • #1271: Bí mật của tôn bất hại2020-10-24 07:20
 • #1272: Diệp tiên mao tức giận2020-10-24 07:20
 • #1273: Muốn chết2020-10-24 07:20
 • #1274: Thượng quan phi vân2020-10-24 07:21
 • #1275: Chiến đấu chi cực2020-10-24 07:21
 • #1276: Giao dịch2020-10-24 07:21
 • #1277: Đắc thủ2020-10-24 07:21
 • #1278: Sự hài lòng của hoàng đế cơ hạo điển2020-10-24 07:21
 • #1279: Quà tặng cho Hinh Nhi2020-10-24 07:22
 • #1280: Nước ở thành thịnh kinh rất đục2020-10-24 07:22
 • #1281: Cơ ngôn tú2020-10-24 07:23
 • #1282: Lời hứa hẹn của cơ ngôn tú2020-10-24 07:23
 • #1283: Vở kịch mở màn2020-10-24 07:23
 • #1284: Thiết chiến xuất quan2020-10-24 07:23
 • #1285: Các thế lực lớn đã đến2020-10-24 07:23
 • #1286: Lời nhắc Nnhở của Lư Uyển Đình2020-10-24 07:23
 • #1287: Khai thác người2020-10-24 07:23
 • #1288: Quan Thiên Yến2020-10-24 07:24
 • #1289: Vạch mặt2020-10-24 07:24
 • #1290: Cường giả tụ tập2020-10-24 07:24
 • #1291: Át chủ bài của đại chu2020-10-24 07:24
 • #1292: Loạn Chiến2020-10-24 07:25
 • #1293: Tô Tín Xuất Thủ2020-10-24 07:25
 • #1294: Một quyền duy ngã độc tôn2020-10-24 07:25
 • #1295: Tô Tín “Trung tâm”2020-10-24 07:25
 • #1296: Cơ hạo điển bỏ mình2020-10-24 07:26
 • #1297: Giải quyết tốt hậu quả2020-10-24 07:26
 • #1298: Thiên bảng biến động2020-10-24 07:26
 • #1299: Hoàng vị thuộc về…2020-10-24 07:26
 • #1300: Thực lực của các hoàng tử2020-10-24 07:27
 • #1301: Cơ ngôn tú bành trướng2020-10-24 07:27
 • #1302: Tô Tín xuất thủ2020-10-24 07:27
 • #1303: Các ngươi cũng xứng dùng kiếm?2020-10-24 07:27
 • #1304: Tô Tín khủng bố2020-10-24 07:27
 • #1305: Vây công2020-10-24 07:27
 • #1306: Võ đạo của Tô Tín2020-10-24 07:28

Related posts

Mau Xuyên: Công Lược Nam Phụ

TiKay

Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Thiếu Lòng Bàn Tay Sủng

TiKay

Thần Ưng

TiKay

Ma Phi Quá Tàn Nhẫn

THUYS♥️

404 Tra Vô Này Thành

THUYS♥️

Huyền Học Đại Sư Là Võng Hồng

THUYS♥️

Leave a Reply