Tiên Hiệp

Tiên Lộ Tranh Phong

Tu tiên như qua sông, vạn mã thiên quân lại tranh buồm. Bởi vậy khi ngươi lựa chọn con đường này lúc, ngươi cũng đã bước lên không bao giờ ngừng nghỉ nhân sinh thi đấu.

Nếu muốn giành được thắng lợi, cần không chỉ có là dũng cảm tiến tới dũng khí, càng phải đối mặt vô số phong đao sương kiếm cùng gió tanh mưa máu.

Tranh cướp, tại bước lên tiên đồ trước đó, đã bắt đầu!


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Duyên Phận
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đuổi theo giấc mộng (Quyển 1)
 • #2: Thảm biến
 • #3: Giận dữ giết người
 • #4: Lừa Tiên
 • #5: Nhân Quả khó khăn
 • #6: Tàng Tượng Kinh
 • #7: Ngọc Môn xông thiên
 • #8: Bước lên Tiên đồ
 • #9: Tẩy mạch
 • #10: Trận đạo
 • #11: Chỉ cầu Tiêu Dao kiếp này
 • #12: Thương ly biệt
 • #13: Phát chí nguyện to lớn
 • #14: Tẩy Nguyệt phái
 • #15: Truy tìm
 • #16: Linh Châu
 • #17: Cố Trường Thanh
 • #18: Tần quản sự
 • #19: Vào phủ
 • #20: Vệ gia thiếu gia
 • #21: Nghề làm vườn
 • #22: Sư pháp tự nhiên
 • #23: Đâm mã
 • #24: Thúc giục
 • #25: Rơi rụng
 • #26: Không làm thư ký
 • #27: Đối thủ mới
 • #28: Liên minh
 • #29: Quy củ
 • #30: Tùy người lập kế
 • #31: Tâm sáng như gương
 • #32: Chọn phái (thượng)
 • #33: Chọn phái (hạ)
 • #34: Cây cỏ thành tinh
 • #35: Lưu ngôn phỉ ngữ
 • #36: Thu phục
 • #37: Chạm khắc gỗ
 • #38: Cáo biệt
 • #39: Chia lìa
 • #40: Lựa chọn (thượng)
 • #41: Lựa chọn (hạ)
 • #42: Giao phó
 • #43: Cứu người
 • #44: Kết thúc
 • #45: Thiên Đạo bia (Quyển 2)
 • #46: Đệ tử quy tắc
 • #47: Học Tử Lâm
 • #48: Lý Dư
 • #49: Nhập học
 • #50: Đào Nhiên cư
 • #51: Bài giảng thứ nhất (thượng)
 • #52: Bài giảng thứ nhất (hạ)
 • #53: Huyền bí
 • #54: Thiếu Hải Động Kim
 • #55: Linh vật
 • #56: Mở Linh Nhãn
 • #57: Túng Kiếm thập nhị thức
 • #58: Lập hội
 • #59: Gặp nhau
 • #60: Nghịch tử
 • #61: Lục soát
 • #62: Tạ Phong Đường
 • #63: Vật liệu
 • #64: Ngư ông
 • #65: Tụ Linh
 • #66: Thăm dò
 • #67: Đồ cùng chủy hiện(*)
 • #68: Giết người
 • #69: Ánh sáng màu xanh
 • #70: Cất cung
 • #71: Ly Kinh
 • #72: Thay đổi chiến lược
 • #73: Bạch Hạc
 • #74: Phụ lục
 • #75: Hãm hại
 • #76: Sau đại khảo
 • #77: Bạn học thiếu niên (thượng)
 • #78: Bạn học thiếu niên (hạ)
 • #79: Tiêu tạng (*)
 • #80: Truyền pháp
 • #81: Bế quan
 • #82: Vô Úy thuật
 • #83: Quy hoạch
 • #84: Thiên Ngự điện
 • #85: Thiên Tru điện
 • #86: Hả giận (thượng)
 • #87: Hả giận (hạ)
 • #88: Tranh tài
 • #89: Cơ hội
 • #90: Ghi chép
 • #91: Nhạn quá bạt mao (*)
 • #92: Tìm kiếm tài nguyên
 • #93: Hổ Khiếu cốc (1)
 • #94: Hổ Khiếu cốc (2)
 • #95: Hổ Khiếu cốc (3)
 • #96: Hổ Khiếu cốc (4)
 • #97: Vây khốn
 • #98: Trưởng thành
 • #99: Giằng co
 • #100: Ngờ vực
 • #101: Ra khỏi vỏ
 • #102: Tin tức
 • #103: Khen thưởng
 • #104: Đoán Kim đài
 • #105: Hồn Binh
 • #106: Đoạn Trường đao
 • #107: Thần Đình Thiên Biến
 • #108: Phục hổ
 • #109: Bảo hổ lột da (thượng)
 • #110: Bảo hổ lột da (trung)
 • #111: Bảo hổ lột da (hạ)
 • #112: Ly biệt
 • #113: Học vay (thượng)
 • #114: Học vay (hạ)
 • #115: Cách viện
 • #116: Chuyện phiếm
 • #117: Bắt lấy (thượng)
 • #118: Bắt lấy (hạ)
 • #119: Thẩm vấn
 • #120: Cường tập
 • #121: Phản phệ
 • #122: Hộp
 • #123: Chịu chết
 • #124: Biện linh*
 • #125: Lời nói dối so chân tướng càng thật
 • #126: Nội đấu
 • #127: hai tầng nói dối
 • #128: Chém giết
 • #129: Linh Huyết Hồi Xuân
 • #130: Tốt đẹp đầu lâu ai lấy
 • #131: Vĩnh viễn không chia cách
 • #132: Đoạt tiền
 • #133: Tranh cướp
 • #134: Kinh Môn kỳ
 • #135: Thiên Sát lôi châu
 • #136: Điên cuồng
 • #137: Quỷ vật
 • #138: Liên thủ (thượng)
 • #139: Liên thủ (hạ)
 • #140: Yêu nữ (thượng)
 • #141: Yêu nữ (hạ)
 • #142: Cáo biệt
 • #143: Trở về
 • #144: Trừng phạt
 • #145: Trảm Phong - Quyển 3
 • #146: Thiển cận
 • #147: Phản kích
 • #148: Ước chiến (thượng)
 • #149: Ước chiến (trung)
 • #150: Ước chiến (hạ)
 • #151: Chân truyền
 • #152: Thu đồ đệ
 • #153: Phe phái (thượng)
 • #154: Phe phái (hạ)
 • #155: Thượng Tuyền thành
 • #156: Cưỡng bức
 • #157: Truy đuổi (thượng)
 • #158: Truy đuổi (trung)
 • #159: Truy đuổi (hạ)
 • #160: Cạm bẫy
 • #161: Truy tìm
 • #162: Kỳ ngộ
 • #163: Bí pháp dấu ấn
 • #164: Dò hỏi
 • #165: Lựa chọn
 • #166: Mới ra đời
 • #167: Chỉ điểm
 • #168: Tuyệt kích
 • #169: Thu cờ
 • #170: Đầu người
 • #171: Chặn
 • #172: Diễm phúc
 • #173: Phản bội bán đi (thượng)
 • #174: Phản bội bán đi (hạ)
 • #175: Thất Tình Sát Pháp
 • #176: Tẩy Nguyệt pháp lệnh
 • #177: Hạnh Hoa lâu
 • #178: Chữ vô vọng
 • #179: Hãm hại
 • #180: Mãnh Hổ
 • #181: Tức giận
 • #182: Luyện thức
 • #183: Đáng đời
 • #184: Yêu hồ
 • #185: Gặp nhau
 • #186: Ngộ Đạo
 • #187: Dạy dỗ
 • #188: Yêu đan
 • #189: Nhiệm vụ thứ hai
 • #190: Thư
 • #191: Nơi phong ấn
 • #192: Chuẩn bị
 • #193: Ám hại
 • #194: Vào cốc
 • #195: Tàn khốc hiện thực
 • #196: Tao ngộ
 • #197: Song chiến thượng phẩm (thượng)
 • #198: Làm thuê
 • #199: Trộm thảo
 • #200: Lôi Điểu nhai công phòng chiến
 • #201: Đại Ma La Thiên Vương Chú
 • #202: Phi hành
 • #203: Mạnh mẽ
 • #204: Quỷ Vệ
 • #205: Đấu trận (thượng)
 • #206: Đấu trận (hạ)
 • #207: Xung phong
 • #208: Mạnh mẽ tấn công
 • #209: Băng Đàm
 • #210: Loạn chiến
 • #211: Trai cò có tranh chấp
 • #212: Ngư ông khó được lợi
 • #213: Ai là Hoàng Tước
 • #214: Khen thưởng
 • #215: Càn Phong Châu
 • #216: Hoàng Tuyền Phù
 • #217: Nhiệm vụ thứ ba
 • #218: Chuẩn bị
 • #219: Cửu Cung Mê Thiên Trận
 • #220: Quyết tâm
 • #221: Quan sát dấu tích
 • #222: Động Hải Chúc Thiên
 • #223: Ngăn cản
 • #224: Bồ Phong huyện chủ
 • #225: Chúng Sinh Khổ Lao
 • #226: Cự Linh giới
 • #227: Hồng Mông kiếp
 • #228: Đột phá
 • #229: Lấy lừa dối đối lừa dối
 • #230: Phiên Thiên Ấn
 • #231: Trợ giúp
 • #232: Diệt Ma Quyền
 • #233: Một người đã đủ giữ quan ải (thượng)
 • #234: Một người đã đủ giữ quan ải (hạ)
 • #235: Tranh chấp
 • #236: Đánh cược
 • #237: Lĩnh ngộ (thượng)
 • #238: Lĩnh ngộ (hạ)
 • #239: Hồ ly
 • #240: Cùng lên
 • #241: Ảo thuật
 • #242: Cuối cùng tranh cướp
 • #243: Mua một tặng một
 • #244: Nguyên lai là hồ ly cái
 • #245: Cực Viêm Liệt Ngục Trận
 • #246: Cơ hội trời cho
 • #247: Giấc mộng quanh quẩn trong tim Đường Kiếp
 • #248: Chém giết đại xà
 • #249: Làm sao cùng Hứa Diệu Nhiên bàn giao
 • #250: Thiên Nhãn
 • #251: A Y tộc
 • #252: Trêu ghẹo phong tục
 • #253: Trai nữ (hạ)
 • #254: Nhuyễn Hương Ngọc
 • #255: Chợ đen
 • #256: Thận Lâu Thạch
 • #257: Ngũ Độc
 • #258: Tam phẩm chiến khôi
 • #259: Rời đi
 • #260: Túng hổ
 • #261: Thương Sơn Phái (thượng)
 • #262: Thương Sơn Phái (hạ)
 • #263: Bày trận
 • #264: Buôn bán
 • #265: Luyện Hồn Châu (thượng)
 • #266: Luyện Hồn Châu (hạ)
 • #267: Mồi nhử
 • #268: Hồn khí
 • #269: Vào tròng
 • #270: Ất Mộc Thiên Thanh Trận
 • #271: Tru diệt
 • #272: Ngăn chặn
 • #273: Ám hại
 • #274: Tử chiến (thượng)
 • #275: Tử chiến (hạ)
 • #276: Hủy dung
 • #277: Giáp đen
 • #278: Tụ yến
 • #279: Cổ trận tâm giải
 • #280: Nhãn Nhục
 • #281: Thân Ngoại Hóa Thân
 • #282: Dò xét
 • #283: Kẻ chết thay
 • #284: Giả trang lão hổ
 • #285: Bài vị
 • #286: Tình địch
 • #287: Nham hiểm
 • #288: Sinh tử chi địch
 • #289: Chương 44 say rượu
 • #290: Chương 45 Hồng Mông Tử khí
 • #291: Đạo gian trá
 • #292: Tâm ý
 • #293: Không ra
 • #294: Chương 49 chiến thuật
 • #295: Cấm linh
 • #296: Nhục mạ
 • #297: Thưởng phạt
 • #298: Cuốn khoản
 • #299: Hãm hại (thượng)
 • #300: Hãm hại (hạ)
 • #301: Thập Phương cốc
 • #302: Vô Biên Ảo Cảnh (thượng)
 • #303: Vô Biên Ảo Cảnh (hạ)
 • #304: Truyền thừa
 • #305: Trở về
 • #306: Trận thứ ba
 • #307: Người chết sống lại
 • #308: Vương giả trở về
 • #309: Nghị hòa
 • #310: Truyền kinh
 • #311: Tứ Cửu Chân Ngôn
 • #312: Truyền công
 • #313: Lang Gia phúc địa
 • #314: Gian khổ
 • #315: Phục Chế thuật
 • #316: Cướp lấy
 • #317: Thái Ất Thanh Huyền chén
 • #318: Giết ngược lại
 • #319: Vây điểm đánh viện binh
 • #320: Bàn tính
 • #321: Phục kích
 • #322: Liên thủ
 • #323: Giao dịch
 • #324: Tăng lên
 • #325: Xung kích
 • #326: Ngộ Đạo
 • #327: Trí tuệ
 • #328: Về đội
 • #329: Hậu chiêu
 • #330: Hợp tác
 • #331: Thoát ly
 • #332: Phản chế
 • #333: Nhược điểm
 • #334: Vô Tướng Thiên Âm
 • #335: Bại cục
 • #336: Thế cuộc
 • #337: Át chủ bài cuối cùng (thượng)
 • #338: Át chủ bài cuối cùng (hạ)
 • #339: Tiến cử
 • #340: Chọn chồng
 • #341: Thoái thác
 • #342: Kết cục
 • #343: Phần cuối
 • #344: Nhớ nhà (Quyển 5)
 • #345: Người thân
 • #346: Nạp thiếp
 • #347: Thần Tiên khó cứu
 • #348: Hỗn chiến
 • #349: Người áo đen
 • #350: Ly biệt
 • #351: Đám mây thiên đao
 • #352: Tịch Tàn Ngân
 • #353: Tinh Hóa Sa Tằm
 • #354: Tuyệt Địa Ngài Độc
 • #355: Trộm quả (thượng)
 • #356: Trộm quả (hạ)
 • #357: Diệt môn
 • #358: Nhiệm vụ của thiếu niên
 • #359: Kẻ làm tặc chột dạ
 • #360: Ngờ vực
 • #361: Thăm dò
 • #362: Mạch nước ngầm
 • #363: Đánh giết
 • #364: Mượn đường
 • #365: Đánh cướp
 • #366: Hình dáng
 • #367: Đại sư huynh
 • #368: Tham lam
 • #369: Mưa gió sắp đến
 • #370: Tìm kiếm
 • #371: Đại trận
 • #372: Mãnh Sĩ
 • #373: Phần Thiên Thất Bảo
 • #374: Một đối mười sáu
 • #375: Tung hoành (thượng)
 • #376: Tung hoành (hạ)
 • #377: Sảng khoái một trận chiến!
 • #378: Bất Diệt Thiên Nguyên Đan
 • #379: Muốn tiền không muốn mạng
 • #380: Giao dịch
 • #381: Thiên Sát Lôi Châu
 • #382: Nội chiến
 • #383: Tát Đậu Thành Binh
 • #384: Liều mạng
 • #385: Xông một mình
 • #386: Quét đất ba thước
 • #387: Thức tỉnh
 • #388: Biệt tích
 • #389: Vô Lượng Kiếm
 • #390: Thiên ý
 • #391: Vây thành
 • #392: Khen thưởng
 • #393: Sơn Hà Xã Tắc Đồ
 • #394: Thế giới của thực vật
 • #395: Tôi luyện
 • #396: Trường Sinh Vạn Tượng
 • #397: Trở về
 • #398: Vẽ núi
 • #399: Ngươi tuyển loại nào
 • #400: Tâm chuyển đại thành
 • #401: Nguy nan
 • #402: Đặc biệt cho phép
 • #403: Nhân Quả
 • #404: Tốt nghiệp
 • #405: Lựa chọn
 • #406: Bí Đường
 • #407: Giảng bài
 • #408: Trên biển
 • #409: Định ngày hẹn
 • #410: Cùng du
 • #411: Tranh đấu
 • #412: Cầu viện
 • #413: Ám Ngục Ma Viêm
 • #414: Cứu viện
 • #415: Tôi thể
 • #416: Vạn Thú Viên
 • #417: Phân tranh bắt đầu
 • #418: Truy sát
 • #419: Liều chết
 • #420: Biển sâu
 • #421: Tàn sát
 • #422: Ám sát
 • #423: Thỏ yêu
 • #424: Công đảo
 • #425: Thất Sát Ma Cốt
 • #426: Quỷ Ảnh Ngàn Tầng
 • #427: Lưỡng Tâm chân nhân
 • #428: Bí cảnh
 • #429: Tiến vào
 • #430: Thác loạn không gian
 • #431: Thời gian
 • #432: Thời chi đạo niệm (thượng)
 • #433: Thời chi đạo niệm (hạ)
 • #434: Kết bạn
 • #435: Mồi nhử
 • #436: Thất thủ
 • #437: Có dám một trận chiến
 • #438: Ngũ Lôi Oanh Đỉnh
 • #439: Phục Chế thuật uy thế
 • #440: Cực hạn kiếm ý
 • #441: Dòng thời gian
 • #442: Thiên mệnh chi tử
 • #443: Vận mệnh
 • #444: Máu của tổ tiên
 • #445: Lữ khách
 • #446: Đường Kiếp ở đâu?
 • #447: Tróc Phong Nã Nguyệt
 • #448: Âm Dương
 • #449: Bàn cờ
 • #450: Hung tàn
 • #451: Truyền tống
 • #452: Năng lực của Y Y
 • #453: Toái Đan
 • #454: Chân Quân
 • #455: Trấn Hải
 • #456: Rời đi
 • #457: Phần cuối
 • #458: Khen thưởng - Quyển 6
 • #459: Thủy Nguyệt Động Thiên
 • #460: Lên núi
 • #461: Tiên lộ khó đi
 • #462: Đại thành
 • #463: Anh Hùng Đài
 • #464: Quy Khư
 • #465: Tân sinh
 • #466: Tuệ Kiếm
 • #467: Trèo lên đỉnh (thượng)
 • #468: Trèo lên đỉnh (hạ)
 • #469: Thân hợp thiên địa
 • #470: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà
 • #471: Huyết đậu
 • #472: Quân đội
 • #473: Bảy trăm Thiết Giáp nuốt sơn hà
 • #474: Vạn yêu đại hội
 • #475: Mưu định
 • #476: Ngăn địch
 • #477: Mục tiêu
 • #478: Vũ Tinh
 • #479: Truyền tống
 • #480: Lưu vong (1)
 • #481: Lưu vong (2)
 • #482: Lưu vong (3)
 • #483: Dung luyện
 • #484: Cướp bóc ( Thượng )
 • #485: Cướp bóc ( Trung )
 • #486: Cướp bóc ( Hạ )
 • #487: Trợ giúp
 • #488: Trước cơn mưa gió
 • #489: Xá Thân kiếm
 • #490: Trải qua
 • #491: Lai lịch
 • #492: Lưu người một đường
 • #493: tranh giá
 • #494: Kẻ Gây Rối
 • #495: Giấu Kín
 • #496: Đều Trong Tính Toán
 • #497: Phí linh tán
 • #498: Đuổi giết (1)
 • #499: Đuổi giết (2)
 • #500: Đuổi giết (3)
 • #501: Đuổi giết (4)
 • #502: Núi lớn
 • #503: Dời
 • #504: Tiền chiến dài dòng
 • #505: Ngươi thắng bố cục ta thắng giết chóc
 • #506: Thiên ý
 • #507: Thái Huyền Chuông
 • #508: Ngăn chặn
 • #509: Thiên biến
 • #510: Truy!
 • #511: Chiếu cố
 • #512: Vào núi
 • #513: Con tin
 • #514: Phản kích
 • #515: Nói dối
 • #516: Thẩm thấu
 • #517: Xét ý
 • #518: Kết hợp
 • #519: Thành tựu chân nhân
 • #520: Đặc huấn
 • #521: Bí địa
 • #522: Mảnh nhỏ
 • #523: Mê cung
 • #524: Hoa viên
 • #525: Tàn sát
 • #526: Quỷ cũng hữu tình
 • #527: Tham lam
 • #528: Câu cá
 • #529: Luân hồi
 • #530: Luân Hồi Chi Chủ
 • #531: Khôi lỗi thú
 • #532: Giải phong
 • #533: Huyền Vũ
 • #534: Đại đạo chi vực
 • #535: Mười hai đại đạo
 • #536: Huyền Võ tinh huyết
 • #537: Phân liệt
 • #538: Dòng xoáy
 • #539: Vạn Tiên đỉnh
 • #540: Thiên tài
 • #541: Ly Kinh
 • #542: Dị giới ( quyển 7)
 • #543: Huyết nhục ma bàn
 • #544: Ngưng huyết biến hóa
 • #545: Tự Do Chi Đô
 • #546: Trăm người hỗn chiến
 • #547: Nhập đạo
 • #548: Ngũ Nhạc triều tông
 • #549: Vô Cực Hồn Thiên
 • #550: Không tìm đường chết sẽ không phải chết
 • #551: Tinh tinh
 • #552: Đài Đăng Tiên
 • #553: Vạn Bảo thiên
 • #554: Chuẩn bị
 • #555: Hai giới mậu dịch
 • #556: Phát tài
 • #557: Khiêu chiến
 • #558: Tử Phủ
 • #559: Thiên thần oai
 • #560: Gậy ông đập lưng ông
 • #561: Chu Tước
 • #562: Linh hồ
 • #563: Hợp đạo
 • #564: Mời khách
 • #565: Chiến Huyết Hà
 • #566: Sơ khai thiên địa
 • #567: Thời gian
 • #568: Tiến vào (thượng)
 • #569: Tiến vào (hạ)
 • #570: Kiếm hồn
 • #571: Giảo quyệt
 • #572: Thần trân
 • #573: Đầu hàng
 • #574: Tạo hóa
 • #575: Nghịch hỏa quyết
 • #576: Liễu Thiến Y
 • #577: Tìm kiếm
 • #578: Lập kế hoạch
 • #579: Nhập cốc
 • #580: Hỏa chủng
 • #581: Châm ngòi
 • #582: Chiến (thượng)
 • #583: Chiến (trung)
 • #584: Chiến (hạ)
 • #585: Y Y chiến đấu (thượng)
 • #586: Y Y chiến đấu (hạ)
 • #587: Trao đổi
 • #588: Hỏa nhãn
 • #589: Thu
 • #590: Xung đột
 • #591: Tranh cướp
 • #592: Chủ nhân
 • #593: Xung kích
 • #594: Ngụy trang
 • #595: Kiểu chết hoa thức của Huyết Hà Chi Chủ (thượng)
 • #596: Kiểu chết hoa thức của Huyết Hà Chi Chủ (trung)
 • #597: Kiểu chết hoa thức của Huyết Hà Chi Chủ (hạ)
 • #598: Huyết Hà chiến tướng
 • #599: Huyết Hà ngàn quân
 • #600: Tình thế nguy cấp
 • #601: Thiên diễn chư nguyên
 • #602: Nơi ta đến, tức là tiên lộ
 • #603: Báo trước
 • #604: Vận mệnh đạo tắc
 • #605: Lừa Gạt
 • #606: Tận Thế
 • #607: Thần Nguyên
 • #608: Vạn bảo
 • #609: Thế giới lực lượng
 • #610: Đánh giết
 • #611: Tranh cướp
 • #612: Động thủ
 • #613: Trộm khố
 • #614: Đoạt hỏa
 • #615: Truy!
 • #616: Hư không
 • #617: Xung kích tâm ma
 • #618: Xung kích tâm ma (hạ)
 • #619: Tiến nhập
 • #620: Nông thôn - Quyển 8
 • #621: Hồ điệp
 • #622: Yêu thành
 • #623: Thiên chi đạo
 • #624: Chiến cuồng
 • #625: Diệt thành
 • #626: Huyết án
 • #627: Tùng lâm
 • #628: Thẩm án (thượng)
 • #629: Thẩm án (hạ)
 • #630: Thuê
 • #631: Tìm kiếm
 • #632: Ngưng vọng
 • #633: Hi vọng
 • #634: Công thành
 • #635: Sa trường
 • #636: Độc chiến yêu vương
 • #637: Ngươi lừa ta gạt
 • #638: Chém đầu
 • #639: Sổ sách
 • #640: Thẳng lên Thanh Vân
 • #641: Mạch nước ngầm
 • #642: Con rối (thượng)
 • #643: Con rối (hạ)
 • #644: Vân Mặc uyên
 • #645: Thâm nhập
 • #646: Vân Mẫu chiến khôi
 • #647: Thương vong thảm trọng
 • #648: Hắc Đàm Hoa hiện
 • #649: Quỷ hải
 • #650: Đánh lén
 • #651: Nghịch tập
 • #652: Tấn công
 • #653: Hung tàn
 • #654: Cuồng ngôn
 • #655: Chiến phân thần (thượng)
 • #656: Chiến Phân Thần (trung)
 • #657: Chiến Phân Thần (hạ)
 • #658: Thượng thiên có đường
 • #659: Binh chủ chi đạo
 • #660: Thập Tuyệt Sát Nhận
 • #661: Thế giới may mắn
 • #662: Phệ quỷ
 • #663: Minh Giới Chi Môn
 • #664: Tiểu Tam
 • #665: Yêu Tinh quỷ quái
 • #666: Thú Quỷ
 • #667: Tấn cấp
 • #668: Giả trang
 • #669: Bạo quân (thượng)
 • #670: Bạo quân (trung)
 • #671: Bạo quân (hạ)
 • #672: Chuyên sủng
 • #673: Hợp tác
 • #674: Phù Sinh Vạn Tượng
 • #675: Truy hung
 • #676: Loạn chiến
 • #677: Cưỡng ép
 • #678: Mục tiêu
 • #679: Chiến Lôi Hoàng
 • #680: Phệ Thiên Lôi Phạt
 • #681: Cố kỹ trọng thi (giở lại trò cũ)
 • #682: Giao dịch
 • #683: Thư nhà khó gửi
 • #684: Bức bách
 • #685: Phản kích
 • #686: Thai ký
 • #687: Vận mệnh
 • #688: Thất bại
 • #689: Vấn vương
 • #690: Trợ giúp
 • #691: Tụ thủ
 • #692: Ngộ đạo
 • #693: Ẩn núp
 • #694: Đăng phong
 • #695: Mưa gió sắp đến
 • #696: Lần theo
 • #697: Cái bẫy
 • #698: Vứt bỏ
 • #699: Xuất lộ
 • #700: Cướp đoạt
 • #701: Bãi chức
 • #702: Bức cung
 • #703: Ngược dòng
 • #704: Quần đấu
 • #705: Dị biến
 • #706: Minh Hà đưa đò
 • #707: Bỉ ngạn
 • #708: Thiệt sát
 • #709: Con muốn nuôi mà cha mẹ không chờ
 • #710: Du lịch (1)
 • #711: Du lịch (2)
 • #712: Du lịch (3)
 • #713: Du lịch (4)
 • #714: Du lịch (5)
 • #715: Thiên cơ
 • #716: Gặp lại Nhị Hổ
 • #717: Vận mệnh chi tử
 • #718: Ma huyệt
 • #719: Âm vật
 • #720: Quý Thủy Chi Tinh
 • #721: Binh đạo
 • #722: Ma vật
 • #723: Thanh Long
 • #724: Âm mưu
 • #725: Loạn thế
 • #726: Bị tính toán ngược
 • #727: Kéo dài
 • #728: Bộc phát (thượng)
 • #729: Bạo phát (trung)
 • #730: Bộc phát (hạ)
 • #731: Thành ma
 • #732: Luận đạo
 • #733: Con tin
 • #734: Cứu viện
 • #735: Đoạt hồn
 • #736: Ngũ hành chi linh
 • #737: hỗn chiến
 • #738: Vạn cổ trọng lâu
 • #739: Giãy giụa
 • #740: Cáo mượn oai hùm
 • #741: Thân tử
 • #742: Cơ Dao Tiên
 • #743: Vĩnh Hằng Chi Quan
 • #744: Lịch sử
 • #745: Về nhà
 • #746: Trở về - Quyển 9
 • #747: Gặp lại (thượng)
 • #748: Tương kiến (hạ)
 • #749: Vong tình
 • #750: Linh lung
 • #751: Ước chiến
 • #752: Trở về sơn môn
 • #753: Trắc thí
 • #754: Vân tổ
 • #755: Bất thế chi công
 • #756: Uy sát
 • #757: Chương 12 hổ gầm
 • #758: Chương 13 lần tới sẽ không hẹn
 • #759: Thử nhận
 • #760: Bạt sơn lực sĩ
 • #761: Hoàng Tuyền vấn đạo
 • #762: Mặc cả
 • #763: Cứu lại
 • #764: Kích đấu
 • #765: Duy Ngã Chân Bổn Tướng
 • #766: Chuẩn bị trước khi xung kích
 • #767: Kinh biến
 • #768: Đại chiến
 • #769: Thời không lực
 • #770: Vạn Tiên Đỉnh
 • #771: Đại thắng
 • #772: Chúc mừng
 • #773: Cải cách (thượng)
 • #774: Cải cách (hạ)
 • #775: Cương phong
 • #776: Tiêu dao
 • #777: Chương 32 Đại Đạo bất tồn
 • #778: Hoàng đình lập đạo (thượng)
 • #779: Hoàng Đình lập đạo (hạ)
 • #780: Hồng lưu
 • #781: Đoạt niệm
 • #782: Quần chiến (thượng)
 • #783: Quần chiến (hạ)
 • #784: Diệt môn cuộc chiến
 • #785: Mạnh mẽ tấn công
 • #786: Tiêu diệt từng cái
 • #787: Trường Sinh Kiếm
 • #788: Lạc Nhật Nỗ Xạ Tiên Xa
 • #789: Tu giới công phòng chiến
 • #790: Xông trận
 • #791: Liệt Vân Cung
 • #792: Ngôn Xuất Pháp Tùy
 • #793: Đàm phán (thượng)
 • #794: Đàm phán (hạ)
 • #795: Hy sinh
 • #796: Phục kích (thượng)
 • #797: Phục kích (hạ)
 • #798: Chiến tử
 • #799: Toàn thắng
 • #800: Đỉnh cao
 • #801: Xung kích
 • #802: Thiên kiếp (thượng)
 • #803: Thiên kiếp (hạ)
 • #804: Thiên Kiếm Thần Quân
 • #805: Toàn phái lực lượng
 • #806: Chiến Hoàng Đồ Lục
 • #807: Băng Hoàng
 • #808: Nhập ma
 • #809: Chiến tiền
 • #810: Tiền đặt cược
 • #811: Chiến Xuất Khiếu (1)
 • #812: Chiến Xuất Khiếu (2)
 • #813: Chiến Xuất Khiếu (3)
 • #814: Chiến Xuất Khiếu (4)
 • #815: Chiến Xuất Khiếu (5)
 • #816: Thiên Ngân Kiếm Bộc
 • #817: Tử Phủ đệ nhất
 • #818: Chân tướng (thượng)
 • #819: Chân tướng (hạ)
 • #820: Từ biệt
 • #821: Hắc ám
 • #822: Truyền tống
 • #823: Chờ đợi
 • #824: Giải cứu
 • #825: Tiên nhân động phủ ( Hồng Hoang Lữ Trình
 • #826: Tiên nhân động phủ (2)
 • #827: Tiên nhân động phủ (3)
 • #828: Tiên nhân động phủ (4)
 • #829: Tiên nhân động phủ (5)
 • #830: Tiên nhân động phủ (6)
 • #831: Khí vận
 • #832: Một điểm lòng thanh thản
 • #833: Hãm hại
 • #834: Lột xác
 • #835: Trắng trợn cướp đoạt
 • #836: Quan Sơn thành chủ
 • #837: Tố Bản Quy Nguyên
 • #838: Học trộm
 • #839: Phát hiện
 • #840: Buông tay
 • #841: Thời gian
 • #842: Tinh Diệu môn
 • #843: Khai phủ lập động
 • #844: Vương đình tái hiện
 • #845: Tiêu chuẩn
 • #846: Thiên địa lư đồng
 • #847: Không giới
 • #848: Tụ tập
 • #849: Tiến vào
 • #850: Hiện lên
 • #851: Ảo trận
 • #852: Mã quần
 • #853: Tư Anh (thượng)
 • #854: Tư Anh (hạ)
 • #855: Điên cuồng thỏ yêu
 • #856: Trùng cảnh
 • #857: Xuất Khiếu
 • #858: Nuốt chửng
 • #859: Ngộ đạo tường
 • #860: Đạo trận
 • #861: Thu hoạch (thượng)
 • #862: Thu hoạch (hạ)
 • #863: Không thể buông tha
 • #864: Truy đào (thượng)
 • #865: Truy trốn (trung)
 • #866: Truy đào (hạ)
 • #867: Luyện khí
 • #868: Tiên mộ
 • #869: Tiểu thế giới
 • #870: Thế ngoại đào nguyên
 • #871: Ngón tay
 • #872: Bộ thứ nhất Tiên Môn Khó Tiến Thái cổ
 • #873: Đoạt quan
 • #874: Phá giải
 • #875: Nơi chứng đạo
 • #876: Cơ duyên
 • #877: Sa lậu
 • #878: "Chỉ xích thiên nhai"
 • #879: Thanh xà
 • #880: Ma tôn
 • #881: Nguyên thủy Thiên Ma
 • #882: Lấy một đối trăm (thượng)
 • #883: Lấy một đối trăm (hạ)
 • #884: Cùng sử dụng (thượng)
 • #885: Cùng sử dụng (hạ)
 • #886: Thiên khiển
 • #887: Bách thế tiền trần
 • #888: Lừa dối
 • #889: Chiến Tiên Đài
 • #890: Tru Tiên
 • #891: Tiên thần
 • #892: Trở về
 • #893: Đa Bảo Thiên Quân
 • #894: Chứng Đạo Thánh Tiên
 • #895: Rời đi
 • #896: Bàng hoàng
 • #897: Lạc tinh ( thượng)
 • #898: Lạc tinh (hạ)
 • #899: Thiên nhân nhất thể
 • #900: Vạn Tượng (thượng)
 • #901: Vạn Tượng (hạ)
 • #902: Hệ thống
 • #903: Tín ngưỡng tác dụng
 • #904: Tuổi thọ
 • #905: Thiên quốc kế hoạch
 • #906: Phá cảnh (thượng)
 • #907: Phá cảnh (hạ)
 • #908: Lưu đan
 • #909: Thiên nộ
 • #910: Thành hình
 • #911: Tìm kiếm
 • #912: Tìm kiếm (2)
 • #913: Sơn thủy
 • #914: Cấm chế
 • #915: Tiến vào
 • #916: Đoạt yêu
 • #917: Quyết đoán
 • #918: Chu Tước
 • #919: Lưu ly chi viêm
 • #920: Phá kính
 • #921: Thủ sát
 • #922: Diệt tiên
 • #923: Ước chiến
 • #924: Quấy rầy
 • #925: Khốn cảnh
 • #926: Đan sư
 • #927: Ngọc hóa
 • #928: Thuấn sát
 • #929: Chân Tiên lực lượng
 • #930: Bí Phủ
 • #931: Đấu Chuyển Vi Trần
 • #932: Phản Đạo giả
 • #933: Siêu thoát
 • #934: Thạch thất
 • #935: Đề thăng
 • #936: Phóng thích
 • #937: Đạo thống chi tranh
 • #938: Bát Môn Kỳ
 • #939: Tìm lộn đối thủ
 • #940: Thiên niên vi nô
 • #941: Xin hàng
 • #942: Khí vận
 • #943: Nhiên Mệnh Chi Chúc
 • #944: Thiên mệnh đối kháng (thượng)
 • #945: Thiên mệnh đối kháng (hạ)
 • #946: Thiên mệnh đối kháng (hạ)
 • #947: Ngủ đông
 • #948: Thượng cổ bí ẩn
 • #949: Thâu thiên hoán nhật
 • #950: Lòng tham chí tử
 • #951: Hoàng Đình thế giới
 • #952: Trăm năm tích lũy
 • #953: Cựu hữu
 • #954: Cựu tình
 • #955: Nhìn thấu
 • #956: Thanh trừ
 • #957: Thăng tiên
 • #958: Lập đạo
 • #959: Sinh Mệnh Chi Tuyền
 • #960: Tàn hồn
 • #961: Thần du
 • #962: Thư mời
 • #963: Vận Mệnh đạo pháp
 • #964: Vạn năm bất hủ
 • #965: Khai Môn Kỳ
 • #966: Mưu cầu phát triển
 • #967: Tu giới chiến tranh
 • #968: Bạch Cốt Môn
 • #969: Bạch Cốt Thần Quân
 • #970: Chơi xấu
 • #971: Tiến thêm một bước nữa
 • #972: Tìm kiếm Tinh Diệu Môn
 • #973: Kiên trì
 • #974: Tiếp dẫn
 • #975: Di chuyển
 • #976: Đến
 • #977: Phòng bị
 • #978: Phân hoá liên hợp
 • #979: Huyết tính
 • #980: Hồng Diệp Minh (thượng)
 • #981: Hồng Diệp Minh (hạ)
 • #982: Độc kế
 • #983: Lam Tâm Diễm
 • #984: Chiến tranh chi dẫn
 • #985: Hỗn chiến
 • #986: Hà Lão Lư
 • #987: Chương 12 Lam diễm mật phủ
 • #988: Lam Nhãn
 • #989: Hàng Thế Tâm Kinh
 • #990: Đúc lại thần lâu
 • #991: Thiên không vương tọa
 • #992: Ngủ say
 • #993: Thế cuộc
 • #994: Ẩn nhẫn
 • #995: Vân mộng chi biến
 • #996: Nghị sự
 • #997: Phát động
 • #998: Huyết Hà chi uy
 • #999: Lấy một đối sáu
 • #1000: Bại trốn
 • #1001: Thiên địa đại xung va
 • #1002: Chi viện
 • #1003: Chặn giết
 • #1004: Phá Sát
 • #1005: Phá rồi lại lập
 • #1006: Hoàng Tuyền Vấn Đạo
 • #1007: Gặp nạn
 • #1008: Hoàn mỹ thân thể
 • #1009: Dạ xoa
 • #1010: Huyễn Hồn Thảo (thượng)
 • #1011: Huyễn Hồn Thảo (hạ)
 • #1012: Tàn sát
 • #1013: Tru tà ấn
 • #1014: Dạ Ma Quỷ Thủ Ấn
 • #1015: Bách Quỷ Dạ Hành Chu
 • #1016: Tuyệt địa phản kích
 • #1017: Hắc sa
 • #1018: Di hài
 • #1019: Nhân Quả (thượng)
 • #1020: Nhân Quả (hạ)
 • #1021: Tiên Lộ Tranh Phong bộ thứ nhất Tiên Môn Khó Tiến Thi linh hoa
 • #1022: Uy năng
 • #1023: Giáng lâm
 • #1024: Tuyệt Âm Sơn
 • #1025: Qua ải
 • #1026: Thông Linh Thảo
 • #1027: Câu Đoạn
 • #1028: Cửu U thịnh hội
 • #1029: Tế luyện
 • #1030: Hạ Cửu U
 • #1031: Bạch diện
 • #1032: Duy trì cửu chiến
 • #1033: Thái Hư Thạch
 • #1034: Tử thần binh
 • #1035: Kích sát
 • #1036: Long hài
 • #1037: Sợ hãi
 • #1038: Xâm lấn
 • #1039: Cứu viện
 • #1040: Cứng rắn chống đỡ
 • #1041: Hoàng lăng
 • #1042: Quảng trường
 • #1043: Binh dũng
 • #1044: Phù đài
 • #1045: Cuối cùng một khâu
 • #1046: Vân Hải Đế Quân (thượng)
 • #1047: Vân Hải Đế Quân (hạ)
 • #1048: Vãng sự mê tình (thượng)
 • #1049: Chuyện xưa say đắm (trung)
 • #1050: Chuyện xưa say đắm (hạ)
 • #1051: Lộ ra kế hoạch
 • #1052: Chỉ huy
 • #1053: Cân bằng chi đạo
 • #1054: Phản đạo
 • #1055: Trấn Ngục Ma Thai
 • #1056: Vân Hải lăng
 • #1057: Xuất kích
 • #1058: Thoát vây
 • #1059: Nghịch lưu
 • #1060: Xông trận (thượng)
 • #1061: Xông trận (hạ)
 • #1062: Mời
 • #1063: Đăng tháp (1)
 • #1064: Đăng tháp (2)
 • #1065: Đăng tháp (3)
 • #1066: Đăng tháp (4)
 • #1067: Đăng tháp (5)
 • #1068: Truyền tống
 • #1069: Lên cấp
 • #1070: Chính văn Trận đạo
 • #1071: Kinh tế cướp đoạt
 • #1072: Tiếp viện
 • #1073: Phản kích
 • #1074: Cuối cùng quyết chiến (1)
 • #1075: Cuối cùng quyết chiến (2)
 • #1076: Cuối cùng quyết chiến (3)
 • #1077: Cuối cùng quyết chiến (4)
 • #1078: Cuối cùng quyết chiến (5)
 • #1079: Cuối cùng quyết chiến (6)
 • #1080: Huyết Hà chi thương
 • #1081: Thiên đô
 • #1082: Đấu trận
 • #1083: Cưỡng chế
 • #1084: Minh Hà Tử Thị
 • #1085: Chiến đấu như hí kịch
 • #1086: Vào trận
 • #1087: Bỏ qua
 • #1088: Ngũ Hành chi biến
 • #1089: Chính nghĩa
 • #1090: Khải trận
 • #1091: Luân Hồi (thượng)
 • #1092: Luân Hồi (hạ)
 • #1093: Trở về
 • #1094: Đoạt xá
 • #1095: Trấn áp
 • #1096: Diệt thần táng tiên
 • #1097: Rình giết
 • #1098: Hợp tác
 • #1099: Xung kích
 • #1100: Như thế nào phản đạo
 • #1101: Ta tức Thiên Đạo
 • #1102: Người quen cũ
 • #1103: Pháo hôi
 • #1104: Kế hoạch
 • #1105: Bản nguyên thạch
 • #1106: Lẻn vào
 • #1107: Bảo khố (thượng)
 • #1108: Bảo khố (hạ)
 • #1109: Quyết đấu Minh Thần (thượng)
 • #1110: Quyết đấu Minh Thần (hạ)
 • #1111: Hư không chi kình
 • #1112: Đạo chi chân ý
 • #1113: Ba chiêu
 • #1114: Lại về đại nhật thành
 • #1115: Quyết nghị
 • #1116: Thực lực
 • #1117: Trời giúp
 • #1118: Đàm phán
 • #1119: Nơi hội tụ
 • #1120: Xuất sinh
 • #1121: Thiên luân
 • #1122: Tinh không con đường
 • #1123: Dụ địch thâm nhập
 • #1124: Cạm bẫy
 • #1125: Tam Mục Thiềm Thừ
 • #1126: Săn giết
 • #1127: Chặn lại
 • #1128: Bại vong
 • #1129: Tầng thứ càng cao hơn
 • #1130: Dung hợp
 • #1131: Thần Nguyên Giới (1)
 • #1132: Thần Nguyên Giới (2)
 • #1133: Thần Nguyên Giới (3)
 • #1134: Thần Nguyên Giới (4)
 • #1135: Thần Nguyên Giới (5)
 • #1136: Thần Nguyên Giới (6)
 • #1137: Thần Nguyên Giới (7)
 • #1138: Ngao cò tranh nhau (thượng)
 • #1139: Ngao cò tranh nhau (trung)
 • #1140: Ngao cò tranh nhau (hạ)
 • #1141: Ngư ông đắc lợi (thượng)
 • #1142: Ngư ông đắc lợi (hạ)
 • #1143: Một mũi tên hạ hai chim (thượng)
 • #1144: Nhất tiễn song điêu (hạ)
 • #1145: Cường thế sát nhập (thượng)
 • #1146: Cường thế sát nhập (hạ)
 • #1147: Truy sát
 • #1148: Thần nguyên
 • #1149: Vô Căn Thụ Tổ (thượng)
 • #1150: Vô Căn Thụ Tổ (trung)
 • #1151: Vô Căn Thụ Tổ (Hạ)
 • #1152: Vây đánh
 • #1153: Liều mạng
 • #1154: Kết hợp
 • #1155: Lần thứ ba lôi kiếp
 • #1156: Thánh thủy
 • #1157: Tổ đường
 • #1158: Tiên Đế
 • #1159: Năm người, lục đạo
 • #1160: Hiên viên
 • #1161: Phục kích
 • #1162: Vận mệnh
 • #1163: Vương đình tái hiện (thượng)
 • #1164: Vương đình tái hiện (hạ)
 • #1165: Loạn mệnh
 • #1166: An bình (Q12)
 • #1167: Bình Hải Bát Trọng Sơn
 • #1168: Lẫm đông sắp tới (thượng)
 • #1169: Lẫm đông sắp tới (hạ)
 • #1170: Xâm lấn bắt đầu (thượng)
 • #1171: Xâm lấn bắt đầu (hạ)
 • #1172: Toàn diện tiến công (thượng)
 • #1173: Toàn diện tiến công (hạ)
 • #1174: Quyết nghị
 • #1175: Đối trận
 • #1176: Trận đầu
 • #1177: Dũng xông (thượng)
 • #1178: Dũng xông (hạ)
 • #1179: Quân thế
 • #1180: Quyết chiến Tiếp Thiên Lĩnh (thượng)
 • #1181: Quyết chiến Tiếp Thiên Lĩnh (trung)
 • #1182: Quyết chiến Tiếp Thiên Lĩnh (hạ)
 • #1183: Đại thắng
 • #1184: Âm mưu (1)
 • #1185: Âm mưu (2)
 • #1186: Âm mưu (3)
 • #1187: Âm mưu (4)
 • #1188: Âm mưu (5)
 • #1189: Bừa bãi tàn phá (1)
 • #1190: Tứ ngược (2)
 • #1191: Tứ ngược (3)
 • #1192: Tứ ngược (4)
 • #1193: Tứ ngược (5)
 • #1194: Chặn lại (thượng)
 • #1195: Chặn lại (hạ)
 • #1196: Công thủ chuyển đổi
 • #1197: Giáp công
 • #1198: Thả hổ về rừng
 • #1199: Cầu viện
 • #1200: Giới Chủ
 • #1201: Xích địa (thượng)
 • #1202: Xích địa (trung)
 • #1203: Xích Địa (hạ)
 • #1204: Tuyệt sát
 • #1205: Giao dịch
 • #1206: Bôn hướng tự do
 • #1207: Con đường tương lai (thượng)
 • #1208: Con đường tương lai (hạ)
 • #1209: Phát hiện
 • #1210: Trù tính
 • #1211: Luyện hóa
 • #1212: Cháy nhà hôi của (thượng)
 • #1213: Cháy nhà hôi của (hạ)
 • #1214: Gieo gió gặt bão
 • #1215: Gieo gió gặt bão
 • #1216: Ngọc đẹp thiên (1)
 • #1217: Lâm Lang Thiên (2)
 • #1218: Lâm Lang Thiên (3)
 • #1219: Lâm Lang Thiên (4)
 • #1220: Lâm Lang Thiên (5)
 • #1221: Nhược điểm
 • #1222: Mưu tính
 • #1223: Vẫn Tinh Trấn (thượng)
 • #1224: Vẫn Tinh Trấn (trung)
 • #1225: Vẫn Tinh Trấn (hạ)
 • #1226: Bắt
 • #1227: Dẫn dắt
 • #1228: Quyết đoán
 • #1229: Yêu ma
 • #1230: Vương Diêu
 • #1231: Đánh đổi
 • #1232: Báo ân
 • #1233: Tam sinh thạch
 • #1234: Mười năm
 • #1235: Cự Linh Giới
 • #1236: Điên đảo Ngũ hành trận
 • #1237: Phá trận
 • #1238: Lưu lời
 • #1239: Thiên đạo xoá bỏ
 • #1240: Hồng Hoang nguyên do
 • #1241: Xung kích
 • #1242: Quân thế
 • #1243: Cửu Nan
 • #1244: Kế hoạch
 • #1245: Thiên phạt nhật
 • #1246: Thiên Bi Tự
 • #1247: Định Tuệ
 • #1248: Đánh giết
 • #1249: Thời gian chi đạo niệm
 • #1250: Trong chiến tranh bất ngờ
 • #1251: Giun dế
 • #1252: Ngũ sắc lưu ly
 • #1253: Chân tướng
 • #1254: Hắc Ám Phật Quốc
 • #1255: Chung cực va chạm
 • #1256: Cha cùng con (thượng)
 • #1257: Cha cùng con (trung)
 • #1258: Cha cùng con (hạ)
 • #1259: Vương Đình tham chiến
 • #1260: Đấu tướng (thượng)
 • #1261: Đấu tướng (hạ)
 • #1262: Chuyện xưa
 • #1263: Tịnh Tâm
 • #1264: Thâu thiên hoán nhật
 • #1265: Hãn Hải Vô Lượng
 • #1266: Phản công
 • #1267: Chém giết ba tiên
 • #1268: Phân cắt
 • #1269: Phục sinh
 • #1270: Thiên đạo vì là ma
 • #1271: Cân bằng
 • #1272: Thiên đạo mê cung
 • #1273: Chấp hành vận mệnh
 • #1274: Phá diệt (thượng)
 • #1275: Phá diệt (hạ)
 • #1276: Tiến vào vào
 • #1277: Quỷ dị không gian
 • #1278: Truy đuổi
 • #1279: Kinh nghiệm
 • #1280: Đại Đạo Chi Thể
 • #1281: Thần bí một góc
 • #1282: Luyện giới thành Binh
 • #1283: Đấu ngưu
 • #1284: Người hữu duyên
 • #1285: Yến hội
 • #1286: Vận mệnh
 • #1287: Luận đạo
 • #1288: Tử Vân
 • #1289: Thánh Tiên
 • #1290: Kỷ nguyên thay đổi
 • #1291: Âm mưu
 • #1292: Truy kích
 • #1293: Ngăn chặn (thượng)
 • #1294: Ngăn chặn (trung)
 • #1295: Ngăn chặn (hạ)
 • #1296: Quyết chiến
 • #1297: Cuối cùng quyết đấu
 • #1298: Kết thúc (đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 4.1]

Related posts

Thiên Long Tiên Tôn

TiKay

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

THUYS♥️

Phong Thần: Trụ Vương, Van Cầu Ngươi Coi Cái Hôn Quân Đi !

TiKay

Nam Ti Nữ Tôn Tu Tiên Giới

TiKay

Sủng Mị

TiKay

Thần Khống Thiên Hạ

TiKay

1 comment

Nguyên Huyết Thần Tọa - ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio | truyen.thuvienbao February 4, 2019 at 4:51 pm

[…] ( Số lượng bình chọn gấp đôi tác phẩm thứ 2 ) Tác phẩm của Duyên Phận : ✶Tiên Lộ Tranh Phong ✶Vô Tận Võ Trang ✶Đế Quốc Thiên Phong ✶Toàn Năng Luyện Kim Sư ✶Tinh Tế […]

Reply

Leave a Reply