Đồng NhânVõng Du

Võng Du Chi Đăng Lục Thần Thoại Thế Giới

Hiện lên tất cả đại thần lời nói thế giới, các lộ Thần Thoại Thế Giới mỹ nữ, Nhiếp Tiểu Thiến? Bạch Xà? Tam Thánh Mẫu? Vương Mẫu? Hết thảy đạp đổ!

Khe nằm! Trong trò chơi lực lượng thế mà kéo dài đến hiện thực, nhân thể tiến hóa, Kim Thân Bất Hoại, ngạnh kháng đạn đạo, đánh đâu thắng đó.

Hiện thực linh khí khôi phục? Dị Giới sinh linh đột kích? Tới hết thảy đừng hòng chạy, vừa vặn ta trong nồi còn thiếu đồ ăn, tới tới tới, đầu này hoàng kim Giao Long vừa vặn phù hợp, pha chử muộn nổ, các loại xào lăn nhất định là vô thượng mỹ vị…

Converter: ✟ ℂhuột ❦ ᵀʱóc ✟


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Bạch Sam Phụ Kiếm
  •  
  •  
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x

Related posts

One Piece: Hải Quân Nguyên Soái Từ Tiểu Binh Bắt Đầu

TiKay

Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian

TiKay

Ở Game Thực Tế Ảo Làm Một NPC Vô Tình

THUYS♥️

Superman Chi Ta Chỉ Muốn Sống Bình Thường

TiKay

Chư Thiên Lữ Nhân

TiKay

Bạch Liên Mục Sư Con Đường [ Thực Tế Ảo ]

THUYS♥️

Leave a Reply