Đồng Nhân

Tống Mạn Trọng Sinh Sôn Gô Han

Tống Mạn Trọng Sinh Sôn Gô Han

” mạng tiếng Trung cấp độ A ký hợp đồng tác phẩm: Tống tràn đầy trọng sinh Sôn Gô Han 】 ” đã hoàn bổn 】 Saiyan hóa thân, Thi Hồn Giới chúa tể, khống chế toàn bộ nhị thứ nguyên Tenryu, liệp diễm loli ngự tỷ thêm người vợ, ngược chủ giết địch đây chẳng qua là mây trôi. Cầu hoa tươi, đánh giá, cất giữ, khen thưởng, toàn bộ đặt.

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Dịch Thủ Chiết Thiên
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1:: Trọng sinh Son Gohan2024-02-21 07:26
 • #2: Chương 2:: Ta không phải Songoku2024-02-21 07:26
 • #3: Chương 3:: Vết rách2024-02-21 07:26
 • #4: Chương 4:: Đối chiến Yamcha2024-02-21 07:27
 • #5: Chương 5:: Huấn luyện2024-02-21 07:27
 • #6: Chương 6:: Mê mang2024-02-21 07:27
 • #7: Chương 7:: Tìm 7 Viên Ngọc Rồng2024-02-21 07:27
 • #8: Chương 8:: Charose đại vương2024-02-21 07:27
 • #9: Chương 9:: Bốn sao châu2024-02-21 07:27
 • #10: Chương 10:: Garin Thánh Vực2024-02-21 07:28
 • #11: Chương 11:: Siêu thần thủy2024-02-21 07:28
 • #12: Chương 12:: Quy đảo2024-02-21 07:28
 • #13: Chương 13:: Radditsu đăng tràng2024-02-21 07:28
 • #14: Chương 14:: Vũ Không Thuật2024-02-21 07:28
 • #15: Chương 15:: Hành hạ Radditsu2024-02-21 07:28
 • #16: Chương 16:: Che giấu khí tức2024-02-21 07:28
 • #17: Chương 17:: Rời đi địa cầu2024-02-21 07:29
 • #18: Chương 18:: Hokage thế giới2024-02-21 07:29
 • #19: Chương 19:: Ino-Shika-Cho2024-02-21 07:29
 • #20: Chương 21:: Mikoto cùng Kushinai2024-02-21 07:29
 • #21: Chương 22:: Truyền thụ Vũ Không Thuật2024-02-21 07:30
 • #22: Chương 23:: Nhẫn thuật cơ sở2024-02-21 07:30
 • #23: Chương 24:: Bay đi Konoha2024-02-21 07:30
 • #24: Chương 25:: Giận2024-02-21 07:30
 • #25: Chương 27:: Konoha đánh tới2024-02-21 07:30
 • #26: Chương 28:: Sarutobi Hiruzen2024-02-21 07:30
 • #27: Chương 29:: Chấn nhiếp2024-02-21 07:31
 • #28: Chương 30:: Hợp tác2024-02-21 07:31
 • #29: Chương 31:: Bát Môn Độn Giáp2024-02-21 07:31
 • #30: Chương 32:: Hưu Môn2024-02-21 07:31
 • #31: Chương 33:: Không Nhẫn2024-02-21 07:31
 • #32: Chương 34:: Thiên Không Chi Thành2024-02-21 07:31
 • #33: Chương 35:: Thể xác hoạt tính thuật2024-02-21 07:32
 • #34: Chương 36:: Mặt quỷ2024-02-21 07:32
 • #35: Chương 37:: Làm loãng 【 siêu thần thủy 】2024-02-21 07:32
 • #36: Chương 38:: Phong Ấn thuật2024-02-21 07:32
 • #37: Chương 39:: Mangekyo Sharingan2024-02-21 07:32
 • #38: Chương 40:: Vân Nhẫn2024-02-21 07:32
 • #39: Chương 41:: Đối chiến Bát Vĩ2024-02-21 07:32
 • #40: Chương 42:: Phi thuyền sửa xong2024-02-21 07:33
 • #41: Chương 43:: Ly biệt2024-02-21 07:33
 • #42: Chương 44:: Kinkaku Ginkaku2024-02-21 07:33
 • #43: Chương 45:: Kịch độc2024-02-21 07:33
 • #44: Chương 46:: Sa Nhẫn Thôn2024-02-21 07:33
 • #45: Chương 47:: Chiyo cái chết2024-02-21 07:33
 • #46: Chương 48:: Rời đi2024-02-21 07:33
 • #47: Chương 49:: Địa cầu?2024-02-21 07:33
 • #48: Chương 50:: Phi thuyền hỏng2024-02-21 07:34
 • #49: Chương 51:: Cất cánh2024-02-21 07:34
 • #50: Chương 52:: Nico Robin2024-02-21 07:34
 • #51: Chương 53:: Âm Phong Ấn Bách Hào Chi Thuật2024-02-21 07:34
 • #52: Chương 54:: Ác Ma Quả Thực2024-02-21 07:34
 • #53: Chương 55:: Ngân đảo2024-02-21 07:34
 • #54: Chương 56:: Hải tặc2024-02-21 07:35
 • #55: Chương 57:: Hải quân đánh tới2024-02-21 07:35
 • #56: Chương 58:: Vệ tinh2024-02-21 07:35
 • #57: Chương 59:: Vết rách cùng trốn đi2024-02-21 07:35
 • #58: Chương 60:: dr Kureha2024-02-21 07:35
 • #59: Chương 61:: Lựa chọn2024-02-21 07:35
 • #60: Chương 62:: Loạn thần thuật2024-02-21 07:35
 • #61: Chương 63:: Dân số con buôn2024-02-21 07:36
 • #62: Chương 64:: Biến trang2024-02-21 07:36
 • #63: Chương 65:: Thiên Long Nhân2024-02-21 07:36
 • #64: Chương 66:: Bắt cóc Thiên Long Nhân2024-02-21 07:36
 • #65: Chương 67:: Hancock tỷ muội2024-02-21 07:36
 • #66: Chương 68:: Ưa thích2024-02-21 07:36
 • #67: Chương 69:: Đi Amazon Lily2024-02-21 07:36
 • #68: Chương 70:: Haki tu hành2024-02-21 07:37
 • #69: Chương 71:: Hancock2024-02-21 07:37
 • #70: Chương 72:: Trải qua2024-02-21 07:37
 • #71: Chương 73:: Biệt Thiên Thần2024-02-21 07:37
 • #72: Chương 74:: Lẻn vào Punk Hazard  đảo2024-02-21 07:37
 • #73: Chương 75:: Đại tướng Kizaru2024-02-21 07:37
 • #74: Chương 76:: Cầu hoa tươi, cầu cất giữ2024-02-21 07:37
 • #75: Chương 77:: Hải quân bản bộ2024-02-21 07:38
 • #76: Chương 78:: Thỏa hiệp2024-02-21 07:38
 • #77: Chương 79:: Robin bị bắt2024-02-21 07:38
 • #78: Chương 80:: Impel Down2024-02-21 07:38
 • #79: Chương 81:: Shiliew Vần Vũ2024-02-21 07:38
 • #80: Chương 84:: Năm mới cầu hoa tươi2024-02-21 07:38
 • #81: Chương 88:: Ám toán2024-02-21 07:38
 • #82: Chương 89:: Thực lực2024-02-21 07:39
 • #83: Chương 90:: Thực lực 22024-02-21 07:39
 • #84: Chương 91:: 【 tiên 】 tới tay2024-02-21 07:39
 • #85: Chương 92:: Phản Vật Chất2024-02-21 07:39
 • #86: Chương 93:: Bách Hào Chi Thuật2024-02-21 07:39
 • #87: Chương 94:: Huyết thống nhân tử2024-02-21 07:39
 • #88: Chương 95:: Ngoài ý muốn2024-02-21 07:39
 • #89: Chương 96:: Gien2024-02-21 07:39
 • #90: Chương 97:: Gien 22024-02-21 07:39
 • #91: Chương 98:: Nguyện vọng2024-02-21 07:40
 • #92: Chương 99:: Tóc Đỏ Shanks2024-02-21 07:40
 • #93: Chương 100:: Tỷ thí2024-02-21 07:40
 • #94: Chương 101: Sơn tặc2024-02-21 07:40
 • #95: Chương 102: Bảo vệ2024-02-21 07:40
 • #96: Chương 103: Rời đi quạt gió trấn2024-02-21 07:40
 • #97: Chương 104: Rời đi (1 )2024-02-21 07:40
 • #98: Chương 105: Rời đi (2 )2024-02-21 07:40
 • #99: Chương 106: Rời đi (3 )2024-02-21 07:41
 • #100: Chương 107: Long châu2024-02-21 07:41
 • #101: Chương 108: Thần Long2024-02-21 07:41
 • #102: Chương 109: Nghĩ trở nên mạnh mẽ sao2024-02-21 07:41
 • #103: Chương 110: Địa cầu mạnh nhất2024-02-21 07:41
 • #104: Chương 111: Dưới ánh trăng giác tỉnh2024-02-21 07:41
 • #105: Chương 112: Cađic?2024-02-21 07:41
 • #106: Chương 113: Bay đi. Cađic2024-02-21 07:42
 • #107: Chương 114: Chiến đấu triết học2024-02-21 07:42
 • #108: Chương 115: Đáng ghét2024-02-21 07:42
 • #109: Chương 116: Thắng!2024-02-21 07:42
 • #110: Chương 117: Bunma vs Guldo2024-02-21 07:42
 • #111: Chương 118: Guldo2024-02-21 07:42
 • #112: Chương 119: Captain Ginyu loại bộ đội2024-02-21 07:43
 • #113: Chương 120: Cửu Vĩ chakra2024-02-21 07:43
 • #114: Chương 121: Kienzan2024-02-21 07:43
 • #115: Chương 122: Quỷ dị2024-02-21 07:43
 • #116: Chương 123: Một kích trí mạng2024-02-21 07:43
 • #117: Chương 124: Giải vây2024-02-21 07:44
 • #118: Chương 125: Xa xa tinh không2024-02-21 07:44
 • #119: Chương 126: Kỳ quái thế giới2024-02-21 07:44
 • #120: Chương 127: Inoue Orihime2024-02-21 07:44
 • #121: Chương 128: Bánh mì2024-02-21 07:44
 • #122: Chương 129: Trốn học2024-02-21 07:44
 • #123: Chương 130: Hữu nghị2024-02-21 07:44
 • #124: Chương 131:: Quái vật2024-02-21 07:45
 • #125: Chương 132: Giác tỉnh2024-02-21 07:45
 • #126: Chương 133: Ước sẽ2024-02-21 07:45
 • #127: Chương 134: Chiếc nhẫn2024-02-21 07:45
 • #128: Chương 135: Thị lớp mười trong2024-02-21 07:45
 • #129: Chương 139: Tuần lễ2024-02-21 07:45
 • #130: Chương 140: Kỳ tích2024-02-21 07:45
 • #131: Chương 141: Urahara Kisuke2024-02-21 07:46
 • #132: Chương 142: Thuyết phục2024-02-21 07:46
 • #133: Chương 143: Đi Thi Hồn Giới2024-02-21 07:46
 • #134: Chương 144: Lưu Hồn Nhai tây 80 khu2024-02-21 07:46
 • #135: Chương 145: Kinh hiện Quincy2024-02-21 07:46
 • #136: Chương 146: Quincy cuối cùng hình thái2024-02-21 07:46
 • #137: Chương 147: Dung hợp Trảm Hồn Đao2024-02-21 07:46
 • #138: Chương 148: Âm mưu2024-02-21 07:47
 • #139: Chương 149: Soul Society âm mưu (1 )2024-02-21 07:47
 • #140: Chương 150: Soul Society âm mưu (2 )2024-02-21 07:47
 • #141: Chương 151: Soul Society âm mưu (3 )2024-02-21 07:47
 • #142: Chương 152: Soul Society âm mưu (4 )2024-02-21 07:47
 • #143: Chương 153: Soul Society âm mưu (5 )2024-02-21 07:47
 • #144: Chương 154: Soul Society âm mưu (6 )2024-02-21 07:47
 • #145: Chương 155: Soul Society âm mưu (7 )2024-02-21 07:48
 • #146: Chương 156: Soul Society âm mưu (8 )2024-02-21 07:48
 • #147: Chương 157: Soul Society âm mưu (9 )2024-02-21 07:48
 • #148: Chương 158: Soul Society âm mưu (10 )2024-02-21 07:48
 • #149: Chương 159: Soul Society âm mưu (11 )2024-02-21 07:48
 • #150: Chương 160: Soul Society âm mưu (12 )2024-02-21 07:49
 • #151: Chương 161: Soul Society âm mưu (13 )2024-02-21 07:49
 • #152: Chương 162: Địa ngục2024-02-21 07:49
 • #153: Chương 163: Tế đàn2024-02-21 07:49
 • #154: Chương 164: Nguyền rủa giết2024-02-21 07:49
 • #155: Chương 165: Hoàng kim khô lâu2024-02-21 07:49
 • #156: Chương 166: Địa ngục chi vương2024-02-21 07:49
 • #157: Chương 167: Nốt ruồi thành Kenpachi (1 )2024-02-21 07:49
 • #158: Chương 168: Nốt ruồi thành Kenpachi (2 )2024-02-21 07:50
 • #159: Chương 169: Mặt nạ quân đoàn (1 )2024-02-21 07:50
 • #160: Chương 170: Hoàn toàn hư hóa2024-02-21 07:50
 • #161: Chương 171: Mất trí nhớ Arisawa Tatsuki2024-02-21 07:50
 • #162: Chương 172: Mất trí nhớ Arisawa Tatsuki (2 )2024-02-21 07:50
 • #163: Chương 175: Urahara Kisuke2024-02-21 07:51
 • #164: Chương 176: Cướp đoạt2024-02-21 07:51
 • #165: Chương 177: Ginjou Kuugo2024-02-21 07:51
 • #166: Chương 178: Sarugaki Hiyori (1 )2024-02-21 07:51
 • #167: Chương 179: Sarugaki Hiyori (2 )2024-02-21 07:51
 • #168: Chương 180: Yadomaru Lisa2024-02-21 07:51
 • #169: Chương 181:2024-02-21 07:51
 • #170: Chương 182: Lẻn vào Thi Hồn Giới2024-02-21 07:51
 • #171: Chương 183: Hành động bắt đầu2024-02-21 07:52
 • #172: Chương 184: Hitsugaya Toushirou2024-02-21 07:52
 • #173: Chương 185: Suối nước nóng2024-02-21 07:52
 • #174: Chương 186: Mâu thuẫn2024-02-21 07:52
 • #175: Chương 187: Kịch chiến2024-02-21 07:52
 • #176: Chương 188:2024-02-21 07:52
 • #177: Chương 189: Xâm phạm2024-02-21 07:52
 • #178: Chương 190: Băng cùng hỏa tỷ thí2024-02-21 07:53
 • #179: Chương 191: Thi Hồn Giới chi vương2024-02-21 07:53
 • #180: Chương 192: Giải phóng 【 vương ấn 】2024-02-21 07:53
 • #181: Chương 193: Hộ đình mười phiên đội thành lập2024-02-21 07:53
 • #182: Chương 194: Karakura Town cuộc chiến (1 )2024-02-21 07:53
 • #183: Chương 195: Karakura Town cuộc chiến (2 )2024-02-21 07:53
 • #184: Chương 196: Karakura Town cuộc chiến (3 )2024-02-21 07:53
 • #185: Chương 197: Karakura Town cuộc chiến (4 )2024-02-21 07:53
 • #186: Chương 198: Karakura Town cuộc chiến (cuối cùng )2024-02-21 07:54
 • #187: Chương 1: Tình cờ gặp gỡ2024-02-21 07:54
 • #188: Chương 2: Hắc ám năm sao châu2024-02-21 07:54
 • #189: Chương 3: Kiếm đạo2024-02-21 07:54
 • #190: Chương 4: Ghen tị2024-02-21 07:54
 • #191: Chương 5: Mới đồng bạn2024-02-21 07:54
 • #192: Chương 6: Tính cách2024-02-21 07:54
 • #193: Chương 7: Tin tức2024-02-21 07:55
 • #194: Chương 8: Cường hóa thuốc thử2024-02-21 07:55
 • #195: Chương 9: Lên đường2024-02-21 07:55
 • #196: Chương 10: Nữ cảnh sát2024-02-21 07:55
 • #197: Chương 11: Cầu cất giữ, cầu hoa tươi2024-02-21 07:55
 • #198: Chương 12: Cầu cất giữ, cầu hoa tươi2024-02-21 07:55
 • #199: Chương 13: Cầu cất giữ, cầu hoa tươi2024-02-21 07:55
 • #200: Chương 14: Nhờ cậy lão sư2024-02-21 07:55
 • #201: Chương 15: Ngoài ý muốn2024-02-21 07:56
 • #202: Chương 16: Shimada báo thù2024-02-21 07:56
 • #203: Chương 17: Xử lí mùi2024-02-21 07:56
 • #204: Chương 18: Tin cậy2024-02-21 07:56
 • #205: Chương 19: Fujimi học viện2024-02-21 07:56
 • #206: Chương 20: Takagi Yuriko2024-02-21 07:56
 • #207: Chương 21: Cầu cất giữ, cầu hoa tươi2024-02-21 07:57
 • #208: Chương 22: Sở cảnh sát nguy cơ2024-02-21 07:57
 • #209: Chương 23: Hy vọng2024-02-21 07:57
 • #210: Chương 24: Cao không hạt nhân bạo2024-02-21 07:57
 • #211: Chương 25: Cầu cất giữ, cầu hoa tươi2024-02-21 07:57
 • #212: Chương 26: Cầu cất giữ, cầu hoa tươi2024-02-21 07:57
 • #213: Chương 27: Biến dị2024-02-21 07:57
 • #214: Chương 28: Biến dị Shidou Koichi2024-02-21 07:58
 • #215: Chương 29: Thoa thuốc2024-02-21 07:58
 • #216: Chương 30: Cầu cất giữ, cầu hoa tươi2024-02-21 07:58
 • #217: Chương 31: Cầu cất giữ, cầu hoa tươi2024-02-21 07:58
 • #218: Chương 32: Cầu cất giữ, cầu hoa tươi2024-02-21 07:58
 • #219: Chương 33: Rời đi trang chủ thị2024-02-21 07:58
 • #220: Chương 34: Cầu cất giữ, cầu hoa tươi2024-02-21 07:58
 • #221: Chương 35: Saeko gặp tập kích2024-02-21 07:58
 • #222: Chương 36: Thân phận hung thủ2024-02-21 07:59
 • #223: Chương 37: Phong ấn giải trừ2024-02-21 07:59
 • #224: Chương 38: Rời đi2024-02-21 07:59
 • #225: Chương 39: Long châu radar2024-02-21 07:59
 • #226: Chương 1: Index2024-02-21 07:59
 • #227: Chương 2: Stiyl Magnus2024-02-21 07:59
 • #228: Chương 3: Misaka Mikoto2024-02-21 07:59
 • #229: Chương 4: Kamijou Touma2024-02-21 08:00
 • #230: Chương 5: Máy bán hàng tự động2024-02-21 08:00
 • #231: Chương 6: Đô thị truyền thuyết2024-02-21 08:00
 • #232: Chương 7: Đô thị Ám Bộ 【 đạo cụ 】2024-02-21 08:00
 • #233: Chương 8: Giao phó cho2024-02-21 08:00
 • #234: Chương 9: 【 thứ bảy sương mù 】 quần áo Tây phương tiệm2024-02-21 08:00
 • #235: Chương 10: 【 ảo tưởng người đánh xe 】2024-02-21 08:01
 • #236: Chương 11: 【 ảo tưởng người đánh xe 】 22024-02-21 08:01
 • #237: Chương 12: 【 ảo tưởng người đánh xe 】(3 )2024-02-21 08:01
 • #238: Chương 12: Kiyama Harumi2024-02-21 08:01
 • #239: Chương 14: Năng lực thể kết tinh2024-02-21 08:01
 • #240: Chương 15: Ảo tưởng mãnh thú2024-02-21 08:02
 • #241: Chương 16: Thức tỉnh2024-02-21 08:02
 • #242: Chương 17: Hoàng kim luyện thành2024-02-21 08:02
 • #243: Chương 18: Gien mật mã2024-02-21 08:02
 • #244: Chương 19: Diễn toán trang bị2024-02-21 08:02
 • #245: Chương 20:2024-02-21 08:02
 • #246: Chương 21: Misaka muội muội2024-02-21 08:03
 • #247: Chương 22: Misaka muội muội (2 )2024-02-21 08:03
 • #248: Chương 23: Phá hoại thí nghiệm kế hoạch (1 )2024-02-21 08:03
 • #249: Chương 24: Phá hoại thí nghiệm kế hoạch (2 )2024-02-21 08:03
 • #250: Chương 25: Quân đen nguy cơ2024-02-21 08:03
 • #251: Chương 26: Musujime Awaki2024-02-21 08:03
 • #252: Chương 27: Accelerator2024-02-21 08:03
 • #253: Chương 28: Accelerator2024-02-21 08:04
 • #254: Chương 29: Đặc chế nước hoa2024-02-21 08:04
 • #255: Chương 30: Kanzaki Kaori2024-02-21 08:04
 • #256: Chương 31: Amakusa thê dạy2024-02-21 08:04
 • #257: Chương 32: Suzushina Yuriko2024-02-21 08:04
 • #258: Chương 33: Cầu hoa tươi, cầu cất giữ2024-02-21 08:04
 • #259: Chương 34: Thần Chi Hữu Tịch2024-02-21 08:05
 • #260: Chương 35: Kakine Teitoku2024-02-21 08:05
 • #261: Chương 36: Kế hoạch bắt đầu2024-02-21 08:05
 • #262: Chương 37: Khôi phục siêu năng lực2024-02-21 08:05
 • #263: Chương 38: Suzushina Yuriko đi qua2024-02-21 08:05
 • #264: Chương 39: Index vòng cổ2024-02-21 08:05
 • #265: Chương 40: Bunma thắng lợi2024-02-21 08:05
 • #266: Chương 41:2024-02-21 08:06
 • #267: Chương 42: Accelerator quang dực2024-02-21 08:06
 • #268: Chương 43: Kazakiri Hyouka2024-02-21 08:06
 • #269: Chương 44: Thiên sứ Aiwass2024-02-21 08:06
 • #270: Chương 45: Thi Hồn Giới tổng hợp giáo dục học giáo2024-02-21 08:06
 • #271: Chương 1: Attack On Titan thế giới (đổi )2024-02-21 08:06
 • #272: Chương 2: Thực lực sai biệt2024-02-21 08:07
 • #273: Chương 3: Dẫn dụ2024-02-21 08:07
 • #274: Chương 4: Nội Sử nhờ đen này đêm2024-02-21 08:07
 • #275: Chương 5: Elvin đoàn trưởng2024-02-21 08:07
 • #276: Chương 6: Trost đặc khu2024-02-21 08:07
 • #277: Chương 7:2024-02-21 08:07
 • #278: Chương 8:2024-02-21 08:07
 • #279: Chương 9:2024-02-21 08:07
 • #280: Chương 10: Chakra2024-02-21 08:08
 • #281: Chương 11: Huyết kế giới hạn2024-02-21 08:08
 • #282: Chương 12: Dị đoan thẩm phán2024-02-21 08:08
 • #283: Chương 13: Sở thẩm phán2024-02-21 08:08
 • #284: Chương 14: Cầu đặt2024-02-21 08:08
 • #285: Chương 15: Cự nhân biến hóa luyện tập2024-02-21 08:08
 • #286: Chương 16: Cự nhân biến hóa luyện tập (2 )2024-02-21 08:08
 • #287: Chương 17: Đoạt lại 【 Trost đặc khu 】2024-02-21 08:08
 • #288: Chương 18: Đoạt lại 【 Trost đặc khu 】(2 )2024-02-21 08:09
 • #289: Chương 19: Hợp kim trọng kiếm2024-02-21 08:09
 • #290: Chương 20: Đi 【 Sina khu 】(1 )2024-02-21 08:09
 • #291: Chương 21: Đi 【 Sina khu 】(2 )2024-02-21 08:09
 • #292: Chương 16: A Minh kế hoạch2024-02-21 08:09
 • #293: Chương 23: Đoạt lại 【 Sina khu 】(1 )2024-02-21 08:09
 • #294: Chương 23: Chân tướng lịch sử2024-02-21 08:10
 • #295: Chương 25:2024-02-21 08:10
 • #296: Chương 26: Phạm nhân là Mikasa2024-02-21 08:10
 • #297: Chương 27: Thật phạm nhân2024-02-21 08:10
 • #298: Chương 28: Nghi hoặc2024-02-21 08:10
 • #299: Chương 29: Mikasa bồi thường2024-02-21 08:10
 • #300: Chương 30: Nhất tộc cùng quê hương2024-02-21 08:10
 • #301: Chương 31: Tsunade trở về2024-02-21 08:10
 • #302: Chương 32: Giải trừ cự nhân biến hóa dược tề2024-02-21 08:11
 • #303: Chương 33: Kinh hiện vượn cự nhân2024-02-21 08:11
 • #304: Chương 34: Cố hương (một )2024-02-21 08:11
 • #305: Chương 35: Cố hương (hai )2024-02-21 08:11
 • #306: Chương 36: Hiến binh đoàn2024-02-21 08:11
 • #307: Chương 37: Tru diệt thải Yakushi sự kiện2024-02-21 08:11
 • #308: Chương 38: Tường thành dạy2024-02-21 08:11
 • #309: Chương 39: Tường thành dạy (hai )2024-02-21 08:12
 • #310: Chương 40: Tinh cầu ý thức 【 Gaia 】2024-02-21 08:12
 • #311: Chương 41: Rời đi2024-02-21 08:12
 • #312: Chương 1: Cướp lấy lệnh chú2024-02-21 08:12
 • #313: Chương 2: Thu học trò2024-02-21 08:12
 • #314: Chương 3: Lâu đài2024-02-21 08:12
 • #315: Chương 4: Triệu hoán servant2024-02-21 08:12
 • #316: Chương 5: Saber2024-02-21 08:13
 • #317: Chương 6: Sư tử búp bê2024-02-21 08:13
 • #318: Chương 7: Irisviel2024-02-21 08:13
 • #319: Chương 8: Cầu điểm hoa tươi2024-02-21 08:13
 • #320: Chương 9: Tiếp tục cầu hạ hoa tươi2024-02-21 08:13
 • #321: Chương 10: Lancer2024-02-21 08:13
 • #322: Chương 11: Phá rối2024-02-21 08:13
 • #323: Chương 12: Thành phố Fuyuki tai nạn2024-02-21 08:14
 • #324: Chương 13: Xâm phạm địch nhân2024-02-21 08:14
 • #325: Chương 14: Anh đào2024-02-21 08:14
 • #326: Chương 15: Giao động Saber2024-02-21 08:14
 • #327: Chương 16: Vương thịnh yến2024-02-21 08:14
 • #328: Chương 17: Biển ma2024-02-21 08:14
 • #329: Chương 18: Kiritsugu vs Rin2024-02-21 08:14
 • #330: Chương 20: Lệnh chú, Kenneth2024-02-21 08:15
 • #331: Chương 21: Giao dịch2024-02-21 08:15
 • #332: Chương 22: Einzbern gia tộc2024-02-21 08:15
 • #333: Chương 23: Thần bí người nhân tạo2024-02-21 08:15
 • #334: Chương 24: Chân tổ công chúa2024-02-21 08:15
 • #335: Chương 25: May mắn e Lancer2024-02-21 08:15
 • #336: Chương 26: Emiya Kiritsugu2024-02-21 08:15
 • #337: Chương 27: Kiếm cùng thương tỷ thí2024-02-21 08:15
 • #338: Chương 28: Gặp lại công chúa2024-02-21 08:16
 • #339: Chương 29: Âm mưu2024-02-21 08:16
 • #340: Chương 30: Nối liền ma thuật đường về2024-02-21 08:16
 • #341: Chương 31: Cuối cùng đêm (1 )2024-02-21 08:16
 • #342: Chương 32: Aoi cái chết2024-02-21 08:16
 • #343: Chương 33: Ionioi Hetairoi2024-02-21 08:16
 • #344: Chương 34: Gate of Babylon2024-02-21 08:16
 • #345: Chương 35:2024-02-21 08:17
 • #346: Chương 37: Thắng bại2024-02-21 08:17
 • #347: Chương 38: Bạo tẩu chân tổ công chúa2024-02-21 08:17
 • #348: Chương 39:2024-02-21 08:17
 • #349: Chương 40: Hercules2024-02-21 08:17
 • #350: Chương 41: Trang phục nữ bộc2024-02-21 08:18
 • #351: Chương 42: Medusa2024-02-21 08:18
 • #352: Chương 43: Caster2024-02-21 08:18
 • #353: Chương 44: Medea2024-02-21 08:18
 • #354: Chương 45: Hằng ngày2024-02-21 08:18
 • #355: Chương 46: Hằng ngày (22024-02-21 08:18
 • #356: Chương 47: Diarmuid Audi2024-02-21 08:18
 • #357: Chương 48: Mordred2024-02-21 08:19
 • #358: Chương 49: Rõ ràng Saber2024-02-21 08:19
 • #359: Chương 50: Mordred2024-02-21 08:19
 • #360: Chương 51: Hư hóa2024-02-21 08:19
 • #361: Chương 52: Phát trang bị rồi2024-02-21 08:19
 • #362: Chương 1: Tân thế giới2024-02-21 08:19
 • #363: Chương 2: Cướp lấy thần khí2024-02-21 08:19
 • #364: Chương 3: Phát hiện mục tiêu2024-02-21 08:19
 • #365: Chương 4: Kết minh2024-02-21 08:20
 • #366: Chương 5: Ác ma quân cờ2024-02-21 08:20
 • #367: Chương 6: Phân phát truyền đơn2024-02-21 08:20
 • #368: Chương 7: Đầu lần triệu hoán2024-02-21 08:20
 • #369: Chương 8: Đọa thiên sứ2024-02-21 08:20
 • #370: Chương 9: Ma pháp cùng ma thuật2024-02-21 08:20
 • #371: Chương 10: Himejima Akeno2024-02-21 08:20
 • #372: Chương 11: Rias cầu2024-02-21 08:20
 • #373: Chương 12: Quân cờ trao đổi2024-02-21 08:21
 • #374: Chương 13: Đi Ma Giới2024-02-21 08:21
 • #375: Chương 14: ratinggame(1 )2024-02-21 08:21
 • #376: Chương 15: Nữ vương2024-02-21 08:21
 • #377: Chương 16: Bị bại2024-02-21 08:21
 • #378: Chương 17: Wiper thắng lợi2024-02-21 08:21
 • #379: Chương 18: Quyết đấu2024-02-21 08:21
 • #380: Chương 19: Hắc nữ vương hình thức2024-02-21 08:22
 • #381: Chương 20: White Dragon Emperor's Light Wings2024-02-21 08:22
 • #382: Chương 21: Bị cướp đoạt thánh kiếm2024-02-21 08:22
 • #383: Chương 22: Bị đoạt đi thánh kiếm (2 )2024-02-21 08:22
 • #384: Chương 23: Trong phòng học quỷ hút máu2024-02-21 08:22
 • #385: Chương 24: Song bá chi Thánh Ma kiếm2024-02-21 08:22
 • #386: Chương 25: Chân tướng2024-02-21 08:22
 • #387: Chương 26: Gặp lại Vali2024-02-21 08:23
 • #388: Chương 27: Ma thần sinh ra2024-02-21 08:23
 • #389: Chương 28: Kuroka2024-02-21 08:23
 • #390: Chương 29: Kinh hiện Cooler2024-02-21 08:23
 • #391: Chương 3: Thế giới sinh tồn2024-02-21 08:23
 • #392: Chương 31: Ma Đế Jike2024-02-21 08:23
 • #393: Chương 32: Vốn có lúc chế ngự2024-02-21 08:24
 • #394: Chương 34: The Original Fire cùng hỏa diễm người2024-02-21 08:24
 • #395: Chương 35: White Dragon Emperor's Light Wings2024-02-21 08:24
 • #396: Chương 36: Trở lại Thi Hồn Giới2024-02-21 08:24
 • #397: Chương 1: Chúa cứu thế2024-02-21 08:24
 • #398: Chương 2: Mục tiêu chắc chắn2024-02-21 08:24
 • #399: Chương 3: Nữ vương chế ngự người2024-02-21 08:25
 • #400: Chương 4: Chế ngự người thợ săn2024-02-21 08:25
 • #401: Chương 5: Phiền toái2024-02-21 08:25
 • #402: Chương 6: Soru cùng Geppou2024-02-21 08:25
 • #403: Chương 7: Ingrid2024-02-21 08:25
 • #404: Chương 8: Trật tự2024-02-21 08:25
 • #405: Chương 9: Rana Linchen2024-02-21 08:26
 • #406: Chương 10: Haki quan sát2024-02-21 08:26
 • #407: Chương 11: Tiền bối khiêu khích2024-02-21 08:26
 • #408: Chương 12: Tiền bối khiêu khích (2 )2024-02-21 08:26
 • #409: Chương 13: Tiền bối khiêu chiến2024-02-21 08:26
 • #410: Chương 14: Renner bái sư2024-02-21 08:26
 • #411: Chương 15: Thứ 10 lần nova trùng kích (1 )2024-02-21 08:27
 • #412: Chương 16: Thứ 10 lần nova trùng kích (2 )2024-02-21 08:27
 • #413: Chương 17: Thứ 10 lần nova trùng kích (3 )2024-02-21 08:27
 • #414: Chương 18: Thứ 10 lần nova trùng kích (4 )2024-02-21 08:27
 • #415: Chương 19: Thứ 10 lần nova trùng kích (5 )2024-02-21 08:27
 • #416: Chương 20: Thứ 10 lần nova mâu thuẫn (6 )2024-02-21 08:27
 • #417: Chương 21: e Pandora (1 )2024-02-21 08:27
 • #418: Chương 22: e Pandora (2 )2024-02-21 08:28
 • #419: Chương 23: e Pandora (3 )2024-02-21 08:28
 • #420: Chương 24: e Pandora (4 )2024-02-21 08:28
 • #421: Chương 25: e Pandora (5 )2024-02-21 08:28
 • #422: Chương 26: e Pandora (6 )2024-02-21 08:28
 • #423: Chương 27: e Pandora 【 7 】2024-02-21 08:28
 • #424: Chương 28: e Pandora (8 )2024-02-21 08:28
 • #425: Chương 29: e Pandora (9 )2024-02-21 08:29
 • #426: Chương 30: e Pandora (10 )2024-02-21 08:29
 • #427: Chương 31: e Pandora (11 )2024-02-21 08:29
 • #428: Chương 32: e Pandora (12 )2024-02-21 08:29
 • #429: Chương 33: e Phan nhiều (13 )2024-02-21 08:29
 • #430: Chương 34: Aoi Gengo âm mưu (1 )2024-02-21 08:29
 • #431: Chương 35: Aoi Gengo âm mưu (2 )2024-02-21 08:29
 • #432: Chương 36: Aoi Gengo âm mưu (3 )2024-02-21 08:30
 • #433: Chương 37: Aoi Gengo âm mưu (4 )2024-02-21 08:30
 • #434: Chương 38: Nữ võ thần nhóm (1 )2024-02-21 08:30
 • #435: Chương 39: Pandora vs nữ võ thần (2 )2024-02-21 08:30
 • #436: Chương 40: Nữ võ thần vs Pandora2024-02-21 08:30
 • #437: Chương 41: Nữ võ thần vs Pandora (4 )2024-02-21 08:30
 • #438: Chương 42: Nữ võ thần vs Pandora (5 )2024-02-21 08:30
 • #439: Chương 43: Hủy diệt thế giới dấu hiệu (1 )2024-02-21 08:31
 • #440: Chương 44: Hủy diệt thế giới dấu hiệu (2 )2024-02-21 08:31
 • #441: Chương 45: Hủy diệt thế giới dấu hiệu (3 )2024-02-21 08:31
 • #442: Chương 46: Hủy diệt thế giới dấu hiệu (4 )2024-02-21 08:31
 • #443: Chương 47: Trong truyền thuyết Pandora (1 )2024-02-21 08:31
 • #444: Chương 48: Trong truyền thuyết Pandora (2 )2024-02-21 08:31
 • #445: Chương 49: Chung kết (1 )2024-02-21 08:31
 • #446: Chương 50: Chung kết (2 )2024-02-21 08:32
 • #447: Chương 1: 7 năm sau Fairy Tail2024-02-21 08:32
 • #448: Chương 2: Twilight Ogre2024-02-21 08:32
 • #449: Chương 3: Dung hợp2024-02-21 08:32
 • #450: Chương 4: Thiên Lang Tổ trở về2024-02-21 08:32
 • #451: Chương 5: Ti tiện điều kiện2024-02-21 08:32
 • #452: Chương 6: Fairy sơ đại hội trưởng2024-02-21 08:33
 • #453: Chương 7: Siêu thần thủy2024-02-21 08:33
 • #454: Chương 8: Lên đường! Ramona2024-02-21 08:33
 • #455: Chương 9: Hoa đô Crocus2024-02-21 08:33
 • #456: Chương 10: Hiểu lầm2024-02-21 08:33
 • #457: Chương 11: Vòng loại2024-02-21 08:33
 • #458: Chương 12: Đăng tràng2024-02-21 08:33
 • #459: Chương 13: Trận đầu thi đấu2024-02-21 08:34
 • #460: Chương 14: Lucy vs Freya2024-02-21 08:34
 • #461: Chương 15: Tinh Đồ Sử Thoại2024-02-21 08:34
 • #462: Chương 16: Shirai Kuroko vs Jura2024-02-21 08:34
 • #463: Chương 17: Đánh cược rượu2024-02-21 08:34
 • #464: Chương 18: Mới Phantom Lord2024-02-21 08:34
 • #465: Chương 19: Index2024-02-21 08:35
 • #466: Chương 20: Yukino2024-02-21 08:35
 • #467: Chương 21: Đại náo 【 Sabertooth 】2024-02-21 08:35
 • #468: Chương 22: Yukino (2 )2024-02-21 08:35
 • #469: Chương 23: Phục Ma điện2024-02-21 08:35
 • #470: Chương 24: Fullbuster Silver2024-02-21 08:35
 • #471: Chương 25: Biến hóa2024-02-21 08:35
 • #472: Chương 26: Căm phẫn2024-02-21 08:35
 • #473: Chương 27: Bắt chước Hoàng Đạo 12 Cung2024-02-21 08:36
 • #474: Chương 28: Câu đột2024-02-21 08:36
 • #475: Chương 29: Cứu viện kế hoạch2024-02-21 08:36
 • #476: Chương 30: Tuyệt Đối Lĩnh Vực2024-02-21 08:36
 • #477: Chương 31: Garou kỵ sĩ đoàn2024-02-21 08:36
 • #478: Chương 32: 1vs 52024-02-21 08:37
 • #479: Chương 33: Fairy Glitter2024-02-21 08:37
 • #480: Chương 34: Eclipse 2 kế hoạch2024-02-21 08:37
 • #481: Chương 35: Địa Ngục Chi Môn2024-02-21 08:37
 • #482: Chương 36: Thay đổi lịch sử2024-02-21 08:37
 • #483: Chương 37: Cuối cùng thi đấu 12024-02-21 08:38
 • #484: Chương 38: Cuối cùng thi đấu (2 )2024-02-21 08:38
 • #485: Chương 39: Tận thế dấu hiệu2024-02-21 08:38
 • #486: Chương 40: Chân tướng2024-02-21 08:38
 • #487: Chương 41: Zeref2024-02-21 08:38
 • #488: Chương 42: Diệt ác ma đạo sĩ2024-02-21 08:38
 • #489: Chương 43: Nguyên nghị hội trưởng2024-02-21 08:39
 • #490: Chương 44: Hội họp2024-02-21 08:39
 • #491: Chương 45: Ác ma quân cờ2024-02-21 08:39
 • #492: Chương 46: Điệu hổ ly sơn2024-02-21 08:39
 • #493: Chương 47: Chung kết ngày2024-02-21 08:39
 • #494: Chương 48: Ma đạo tinh Linh Thủy tinh2024-02-21 08:39
 • #495: Chương 49: Đuổi ác mộng2024-02-21 08:40
 • #496: Chương 50: Rời đi (một )2024-02-21 08:40
 • #497: Chương 51: Triệu hoán Thần Long2024-02-21 08:40
 • #498: Chương 52: Rời đi (hai )2024-02-21 08:40
 • #499: Chương 1: Tiểu Ma Vương thế thân2024-02-21 08:40
 • #500: Chương 2: Aoi Kunieda2024-02-21 08:40
 • #501: Chương 3: Chung kết chi sách2024-02-21 08:41
 • #502: Chương 4: Aoi Kunieda thuộc tính2024-02-21 08:41
 • #503: Chương 5: Thạch Maya cao cấp trung học2024-02-21 08:41
 • #504: Chương 6: Oga Tatsumi2024-02-21 08:41
 • #505: Chương 7: Thạch Maya nữ vương2024-02-21 08:41
 • #506: Chương 9: Hildegarde2024-02-21 08:41
 • #507: Chương 12: Khiêu khích2024-02-21 08:41
 • #508: Chương 13: Oga Misaki (trên )2024-02-21 08:42
 • #509: Chương 14: Oga Misaki (hạ )2024-02-21 08:42
 • #510: Chương 16: Hidetora Tojo2024-02-21 08:42
 • #511: Chương 17: Tỷ thí2024-02-21 08:42
 • #512: Chương 18: Hủy diệt lầu dạy học2024-02-21 08:42
 • #513: Chương 19: Thánh Maya trường cấp 32024-02-21 08:42
 • #514: Chương 20: Lục Thánh kỵ sĩ huy hoàng2024-02-21 08:43
 • #515: Chương 21: Thạch Maya trường cấp 3 sống lại kế hoạch2024-02-21 08:43
 • #516: Chương 22: Miki Hisaya2024-02-21 08:43
 • #517: Chương 23: Giác ngộ cùng đại giới2024-02-21 08:43
 • #518: Chương 24: Diễm vương2024-02-21 08:43
 • #519: Chương 25: Nanami Shizuka2024-02-21 08:43
 • #520: Chương 26: Saotome Zenjūrō2024-02-21 08:43
 • #521: Chương 28: Phong ấn giải trừ2024-02-21 08:44
 • #522: Chương 29:2024-02-21 08:44
 • #523: Chương 30: Phản kích2024-02-21 08:44
 • #524: Chương 31: Rút lui2024-02-21 08:44
 • #525: Chương 32: Khế ước (1 )2024-02-21 08:44
 • #526: Chương 33:2024-02-21 08:44
 • #527: Chương 34: Chứng minh thân phận2024-02-21 08:44
 • #528: Chương 35: Lún vào trí nhớ2024-02-21 08:44
 • #529: Chương 36: Ác ma dã học viên2024-02-21 08:45
 • #530: Chương 37: Giết sáu báo trước2024-02-21 08:45
 • #531: Chương 38:2024-02-21 08:45
 • #532: Chương 1: Broly2024-02-21 08:45
 • #533: Chương 2: Son Gohan2024-02-21 08:45
 • #534: Chương 3: Song long thần khí2024-02-21 08:45
 • #535: Chương 4: Dung hợp bông tai2024-02-21 08:45
 • #536: Chương 5: 60 giây (1 )2024-02-21 08:46
 • #537: Chương 6: Broly đường cùng2024-02-21 08:46
 • #538: Chương 7: Kaguya2024-02-21 08:46
 • #539: Chương 8: Mới địch nhân2024-02-21 08:46
 • #540: Chương 10:2024-02-21 08:46
 • #541: Chương 11:2024-02-21 08:46
 • #542: Chương 12:2024-02-21 08:46
 • #543: Chương 13:2024-02-21 08:47
 • #544: Chương 14:2024-02-21 08:47
 • #545: Chương 15:2024-02-21 08:47
 • #546: Chương 16:2024-02-21 08:47
 • #547: Chương 17:2024-02-21 08:47
 • #548: Chương 18: Hạng2024-02-21 08:47
 • #549: Chương 19: Krillin tới chơi2024-02-21 08:48
 • #550: Chương 20: Rút thăm2024-02-21 08:48
 • #551: Chương 21: Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội (1 )2024-02-21 08:48
 • #552: Chương 22: Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội (2 )2024-02-21 08:48
 • #553: Chương 23: Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội (3 )2024-02-21 08:48
 • #554: Chương 26: Cell vs số 172024-02-21 08:48
 • #555: Chương 27: Sẩy tay2024-02-21 08:48
 • #556: Chương 28: Phi Lôi Thần Chi Thuật2024-02-21 08:49
 • #557: Chương 29: Phòng thí nghiệm2024-02-21 08:49
 • #558: Chương 30: Mồi nhử2024-02-21 08:49
 • #559: Chương 31: Giải quyết2024-02-21 08:49
 • #560: Chương 32: Majin Buu xuất thế2024-02-21 08:49
 • #561: Chương 33: Năm vị Majin Buu2024-02-21 08:49
 • #562: Chương 34: Tiếp xúc2024-02-21 08:50
 • #563: Chương 35: Chấn nhiếp2024-02-21 08:50
 • #564: Chương 36: Cám dỗ Majin Buu2024-02-21 08:50
 • #565: Chương 37: Gian ác Majin Buu2024-02-21 08:50
 • #566: Chương 38: Giới tâm tinh2024-02-21 08:50
 • #567: Chương 39: Phá Hư Thần2024-02-21 08:50
 • #568: Chương 40: Phá Hư Thần (2 )2024-02-21 08:51
 • #569: Chương 41: Đổ ước2024-02-21 08:51
 • #570: Chương 42: Siêu Xayda thần2024-02-21 08:51
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Hải Tặc Chi Toàn Viên Hệ Thống

TiKay

Người Tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng

TiKay

Hỏa Ảnh Xa Đồ

TiKay

Marvel: Anh Hùng Quật Khởi

TiKay

Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống

TiKay

Quyền Hoàng Chi Mộng

TiKay

Leave a Reply