Tiên Hiệp

Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết

Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết

Một cái thân phận thấp kém nô tài, lấy được Thần Kỳ Công Pháp, ngang dọc Vạn Cổ, Bất Tử Bất Diệt!

Tiên Đạo, Ma Đạo, Yêu Đạo, Vạn Tộc san sát, hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện lớp lớp, bách gia tranh minh, trăm hoa đua nở.

Thần Thông kinh thế, quang hoa sáng chói, trong nháy mắt hủy thiên diệt địa.

Đây là một cái rộng lớn vô biên Huyền Huyễn Thế Giới, kỳ quái lạ lùng, tràn đầy không có tận cùng thần bí. Cường giả có thể ngao du Thiên Địa, chấn nhiếp chúng sinh.

Đẳng cấp:

– Nhập Đinh (hoặc gọi là Trúc Cơ) chia 3 tầng: Tiểu Định (hoặc gọi Cảm Ứng), Đại Định (hoặc gọi Tâm Động), Thường Định (hoặc gọi Xuất Khiếu).

– Thai Tức: Thần Ngưng, Thần Tâm, Hỗn Nguyên.

– Tọa Vong: Vong Vật, Vong Thiên, Vong Ngã

– Tiên Tôn (Đại Đế)

– Thánh Giả: Thánh Nhân, Đại Thánh, Thánh Vương

– Tiên: Hư Tiên, Tiên Nhân, Chân Tiên, Thiên Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Vương, Tiên Quân, Tiên Đế.

– Thần: ???

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Học trộm võ công2023-03-28 01:56
 • #2: Chương 2: Chịu nhục2023-03-28 01:56
 • #3: Chương 3: Trong đêm tối kịch chiến2023-03-28 01:56
 • #4: Chương 4: Diệp gia Đại Tiểu Thư2023-03-28 01:56
 • #5: Chương 5: Bái sư2023-03-28 01:56
 • #6: Chương 6: Ngủ say2023-03-28 01:56
 • #7: Chương 7: Thoát thai hoán cốt2023-03-28 01:56
 • #8: Chương 8: Bại lộ2023-03-28 01:57
 • #9: Chương 9: Phi Tiên Môn2023-03-28 01:57
 • #10: Chương 10: Thanh Lam Phong2023-03-28 01:57
 • #11: Chương 11: Linh Thú Chi Vương2023-03-28 01:57
 • #12: Chương 12: Nguyên Thủy Bí Thảo2023-03-28 01:57
 • #13: Chương 13: Trộm Tiên Dược2023-03-28 01:57
 • #14: Chương 14: Khảo hạch2023-03-28 01:57
 • #15: Chương 15: Huyết Ma2023-03-28 01:57
 • #16: Chương 16: Đối cứng Huyết Ma2023-03-28 01:57
 • #17: Chương 17: Sinh sinh đánh chết2023-03-28 01:57
 • #18: Chương 18: Ngoại Môn Đệ Tử2023-03-28 01:57
 • #19: Chương 19: Phi Vũ Kinh2023-03-28 01:57
 • #20: Chương 20: Tiên Đạo Thế Giới2023-03-28 01:57
 • #21: Chương 21: Môn phái nhiệm vụ2023-03-28 01:57
 • #22: Chương 22: Chiến2023-03-28 01:57
 • #23: Chương 23: Bước vào Trúc Cơ kỳ2023-03-28 01:57
 • #24: Chương 24: Thiên Địa Vô Cương Đan2023-03-28 01:57
 • #25: Chương 25: Tái chiến Lý Trí2023-03-28 01:57
 • #26: Chương 26: Thu Linh Kiếm2023-03-28 01:57
 • #27: Chương 27: Đông Quách Lưu2023-03-28 01:57
 • #28: Chương 28: Sa Mạc Cường Đạo2023-03-28 01:57
 • #29: Chương 29: Phong Vân Công Tử2023-03-28 01:57
 • #30: Chương 30: Chém giết2023-03-28 01:57
 • #31: Chương 31: Đánh lui2023-03-28 01:57
 • #32: Chương 32: Giết Phong Vân Công Tử2023-03-28 01:57
 • #33: Chương 33: Bịa đặt lung tung2023-03-28 01:57
 • #34: Chương 34: Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết2023-03-28 01:57
 • #35: Chương 35: Tâm Linh Chi Lực2023-03-28 01:57
 • #36: Chương 36: Thần Thông thành2023-03-28 01:57
 • #37: Chương 37: Thực lực tăng vọt2023-03-28 01:57
 • #38: Chương 38: Thần Thông vận dụng2023-03-28 01:58
 • #39: Chương 39: Gan to bằng trời2023-03-28 01:58
 • #40: Chương 40: Ma Tộc Thâm Uyên2023-03-28 01:58
 • #41: Chương 41: Ma Tộc Thế Giới2023-03-28 01:58
 • #42: Chương 42: Cảm Ứng Tứ Trọng Thiên2023-03-28 01:58
 • #43: Chương 43: Tao ngộ2023-03-28 01:58
 • #44: Chương 44: Khẩn cấp quan đầu2023-03-28 01:58
 • #45: Chương 45: Nhận chủ Thiên Địa Phục Ma Đồ2023-03-28 01:58
 • #46: Chương 46: Nguy cơ! Nguy cơ!2023-03-28 01:58
 • #47: Chương 47: Giết Tu La2023-03-28 01:58
 • #48: Chương 48: Trong nguy cấp đối kháng2023-03-28 01:58
 • #49: Chương 49: Bị khám phá2023-03-28 01:58
 • #50: Chương 50: Bỏ trốn mất dạng2023-03-28 01:58
 • #51: Chương 51: Chặn giết2023-03-28 01:58
 • #52: Chương 52: Giết2023-03-28 01:58
 • #53: Chương 53: Tiểu Định Thất Trọng Thiên2023-03-28 01:58
 • #54: Chương 54: Kiếp nạn trùng điệp2023-03-28 01:58
 • #55: Chương 55: Đánh chết Chân Truyền Đệ Tử2023-03-28 01:58
 • #56: Chương 56: Xích Dương Tử Phủ2023-03-28 01:58
 • #57: Chương 57: Cửu Tinh Tử Phủ2023-03-28 01:58
 • #58: Chương 58: Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt2023-03-28 01:58
 • #59: Chương 59: Tiên Hình Đại Trưởng Lão2023-03-28 01:58
 • #60: Chương 60: Tà Ác Ma Công2023-03-28 01:58
 • #61: Chương 61: Cổ Thành Sơn Tặc2023-03-28 01:58
 • #62: Chương 62: Cổ Thành chỗ sâu2023-03-28 01:58
 • #63: Chương 63: Trấn Ma Thánh Kinh2023-03-28 01:58
 • #64: Chương 64: Nhục nhã2023-03-28 01:58
 • #65: Chương 65: Hoài nghi2023-03-28 01:58
 • #66: Chương 66: Kim Bào Chiến Thần2023-03-28 01:58
 • #67: Chương 67: Thôn Thiên Phệ Địa2023-03-28 01:59
 • #68: Chương 68: Ác Ma Tháp2023-03-28 01:59
 • #69: Chương 69: Mị Ma2023-03-28 01:59
 • #70: Chương 70: Đại Định cảnh giới2023-03-28 01:59
 • #71: Chương 71: Xuất thủ2023-03-28 01:59
 • #72: Chương 72: Nam Cung Tử Đồng2023-03-28 01:59
 • #73: Chương 73: Chịu nhục2023-03-28 01:59
 • #74: Chương 74: Khiêu khích2023-03-28 01:59
 • #75: Chương 75: Tử Vân Phong2023-03-28 01:59
 • #76: Chương 76: Phó Tuyết Trần2023-03-28 01:59
 • #77: Chương 77: Đối kháng Thủ Tịch Chân Truyền Đệ Tử2023-03-28 01:59
 • #78: Chương 78: Trấn áp Diệp Quang2023-03-28 01:59
 • #79: Chương 79: Nhiệm vụ2023-03-28 01:59
 • #80: Chương 80: Trở về Diệp gia2023-03-28 01:59
 • #81: Chương 81: Phạt mao tẩy tủy2023-03-28 01:59
 • #82: Chương 82: Trận Pháp bên trong2023-03-28 01:59
 • #83: Chương 83: Ma Nữ2023-03-28 01:59
 • #84: Chương 84: Trúng chiêu2023-03-28 01:59
 • #85: Chương 85: Nhân tình2023-03-28 01:59
 • #86: Chương 86: Tử Phủ bên trong2023-03-28 01:59
 • #87: Chương 87: Tử Phủ Đệ Nhị Tầng2023-03-28 01:59
 • #88: Chương 88: Thiên Tiên Tâm2023-03-28 01:59
 • #89: Chương 89: Trao đổi2023-03-28 01:59
 • #90: Chương 90: Đơn giản liền là Ma Công2023-03-28 01:59
 • #91: Chương 91: Chiến Thần Ngưng cảnh2023-03-28 01:59
 • #92: Chương 92: Kịch chiến2023-03-28 01:59
 • #93: Chương 93: Toàn bộ bị trọng thương2023-03-28 01:59
 • #94: Chương 94: Vị hôn thê2023-03-28 01:59
 • #95: Chương 95: Vô Dục Vô Niệm2023-03-28 01:59
 • #96: Chương 96: Giải độc2023-03-28 01:59
 • #97: Chương 97: 2000 Long Tượng Chi Lực2023-03-28 02:00
 • #98: Chương 98: Đánh giết Tọa Vong cảnh2023-03-28 02:00
 • #99: Chương 99: Đại Bằng Huyễn Ảnh Đại Pháp2023-03-28 02:00
 • #100: Chương 100: Phẫn nộ Phó Tuyết Trần2023-03-28 02:00
 • #101: Chương 101: Tần Mộ Sở2023-03-28 02:00
 • #102: Chương 102: Âm mưu?2023-03-28 02:00
 • #103: Chương 103: Ác độc2023-03-28 02:00
 • #104: Chương 104: Quỷ dị sát cơ2023-03-28 02:00
 • #105: Chương 105: Ảnh Trận2023-03-28 02:00
 • #106: Chương 106: Thần Mộng Tiên Hỏa2023-03-28 02:00
 • #107: Chương 107: Thời khắc sinh tử2023-03-28 02:00
 • #108: Chương 108: Thần kỳ huyết dịch2023-03-28 02:00
 • #109: Chương 109: Kim Sắc Quan Tài2023-03-28 02:00
 • #110: Chương 110: Trận Tôn phục sinh2023-03-28 02:00
 • #111: Chương 111: Bị bắt2023-03-28 02:00
 • #112: Chương 112: Dược Nhân2023-03-28 02:00
 • #113: Chương 113: Chân Long Chi Thân2023-03-28 02:00
 • #114: Chương 114: Thánh Ma Đại Đế2023-03-28 02:00
 • #115: Chương 115: Khiêu chiến2023-03-28 02:00
 • #116: Chương 116: Không chịu nổi một kích2023-03-28 02:00
 • #117: Chương 117: Đánh bại2023-03-28 02:00
 • #118: Chương 118: Phách lối Diệp Dương2023-03-28 02:00
 • #119: Chương 119: Nữ Ác Bá2023-03-28 02:00
 • #120: Chương 120: Kỹ kinh tứ tọa2023-03-28 02:00
 • #121: Chương 121: Nhất minh kinh nhân2023-03-28 02:00
 • #122: Chương 122: Hạng nhất2023-03-28 02:01
 • #123: Chương 123: Đại La Ngưng Linh Tiên Đan2023-03-28 02:01
 • #124: Chương 124: Nữ Ác Bá phát cuồng2023-03-28 02:01
 • #125: Chương 125: 10 năm ước hẹn2023-03-28 02:01
 • #126: Chương 126: Chấn kinh Chưởng Môn Chí Tôn2023-03-28 02:01
 • #127: Chương 127: Đại Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp2023-03-28 02:01
 • #128: Chương 128: Tu luyện2023-03-28 02:01
 • #129: Chương 129: Huyết chiến2023-03-28 02:01
 • #130: Chương 130: Đột phá cực hạn2023-03-28 02:01
 • #131: Chương 131: 20 vạn Long Tượng Chi Lực2023-03-28 02:01
 • #132: Chương 132: Thần Binh bạo động2023-03-28 02:01
 • #133: Chương 133: Trớ Chú Chi Kiếm2023-03-28 02:01
 • #134: Chương 134: Khi dễ tới cửa2023-03-28 02:01
 • #135: Chương 135: Một quyền quật ngã2023-03-28 02:01
 • #136: Chương 136: Quái dị dị tượng2023-03-28 02:01
 • #137: Chương 137: Côn Bằng Đại Thần Thông2023-03-28 02:01
 • #138: Chương 138: Toàn bộ bại2023-03-28 02:01
 • #139: Chương 139: Thần Thông dị biến2023-03-28 02:01
 • #140: Chương 140: Đoạn Không Thành2023-03-28 02:01
 • #141: Chương 141: Đoạn Không Sơn mở ra2023-03-28 02:01
 • #142: Chương 142: Thần Uy kinh thiên2023-03-28 02:01
 • #143: Chương 143: Hung tàn2023-03-28 02:01
 • #144: Chương 144: Truy sát2023-03-28 02:01
 • #145: Chương 145: Huyết chiến2023-03-28 02:02
 • #146: Chương 146: Hắc Kiếm Chi Uy2023-03-28 02:02
 • #147: Chương 147: Đột phá2023-03-28 02:02
 • #148: Chương 148: Chu Tước2023-03-28 02:02
 • #149: Chương 149: Cướp đoạt Thái Ất Thần Thủy2023-03-28 02:02
 • #150: Chương 150: Luyện hóa Thần Thủy2023-03-28 02:02
 • #151: Chương 151: Kịch chiến Thái Ất Đạo Môn Trưởng Lão2023-03-28 02:02
 • #152: Chương 152: Pháp Tắc diệt sát2023-03-28 02:02
 • #153: Chương 153: Toàn bộ diệt sát2023-03-28 02:02
 • #154: Chương 154: Kinh khủng Đại Ngạc2023-03-28 02:02
 • #155: Chương 155: Tàn phá Bảo Lâu2023-03-28 02:02
 • #156: Chương 156: Bảo Sơn dưới2023-03-28 02:02
 • #157: Chương 157: Đoạn Kiếm2023-03-28 02:02
 • #158: Chương 158: Thật dám ở chỗ này giết người2023-03-28 02:02
 • #159: Chương 159: Chân Long Cửu Biến2023-03-28 02:02
 • #160: Chương 160: Thiếu Niên Chí Tôn2023-03-28 02:02
 • #161: Chương 161: Thánh Giả2023-03-28 02:02
 • #162: Chương 162: Tuyệt Thế Hung Thú2023-03-28 02:02
 • #163: Chương 163: Thánh Dược tới tay2023-03-28 02:02
 • #164: Chương 164: Lão Chu Yếm2023-03-28 02:02
 • #165: Chương 165: Thiên Cốc2023-03-28 02:02
 • #166: Chương 166: Khô cạn Sinh Mệnh Chi Tuyền2023-03-28 02:02
 • #167: Chương 167: Thái Cổ Hung Thú hậu duệ2023-03-28 02:02
 • #168: Chương 168: Kịch chiến Tuyệt Thế Thiếu Niên Thiên Tài2023-03-28 02:02
 • #169: Chương 169: Thần Ngưng cảnh Đỉnh Phong2023-03-28 02:02
 • #170: Chương 170: So Hung Thú còn kinh khủng2023-03-28 02:02
 • #171: Chương 171: Côn Bằng Tiên Thuật2023-03-28 02:02
 • #172: Chương 172: Thánh Huyết2023-03-28 02:02
 • #173: Chương 173: Tranh đoạt2023-03-28 02:03
 • #174: Chương 174: Lực áp quần hùng2023-03-28 02:03
 • #175: Chương 175: Thánh Huyết tới tay2023-03-28 02:03
 • #176: Chương 176: Thôn phệ dung hợp2023-03-28 02:03
 • #177: Chương 177: Ma Nữ nguy cơ2023-03-28 02:03
 • #178: Chương 178: Đại Đế xuất thủ2023-03-28 02:03
 • #179: Chương 179: Rời đi2023-03-28 02:03
 • #180: Chương 180: Thập Tinh Tử Phủ2023-03-28 02:03
 • #181: Chương 181: 10 năm thọ nguyên2023-03-28 02:03
 • #182: Chương 182: Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật2023-03-28 02:03
 • #183: Chương 183: Tiểu Tiên Cảnh2023-03-28 02:03
 • #184: Chương 184: Thái Cổ Thần Cấm Thuật2023-03-28 02:03
 • #185: Chương 185: Tàn Phá Bảo Lâu2023-03-28 02:03
 • #186: Chương 186: Thập Tinh Tử Phủ thành2023-03-28 02:03
 • #187: Chương 187: Kinh động thế nhân2023-03-28 02:03
 • #188: Chương 188: Lão Tiên Tôn phát uy2023-03-28 02:03
 • #189: Chương 187: Tử Phủ thai nghén Sinh Mệnh Chi Tuyền2023-03-28 02:03
 • #190: Chương 190: Độ Kiếp2023-03-28 02:03
 • #191: Chương 191: Sát phạt quyết đoán2023-03-28 02:03
 • #192: Chương 192: Náo động sắp tới2023-03-28 02:03
 • #193: Chương 193: Đại chiến bộc phát2023-03-28 02:03
 • #194: Chương 194: Đại Đế vẫn lạc2023-03-28 02:03
 • #195: Chương 195: Thảm liệt2023-03-28 02:03
 • #196: Chương 196: Một kiếm chi uy2023-03-28 02:03
 • #197: Chương 197: Diệt sát Yêu Đế2023-03-28 02:03
 • #198: Chương 198: Diệp gia bị diệt2023-03-28 02:03
 • #199: Chương 199: Kết thúc2023-03-28 02:03
 • #200: Chương 200: Phù Tang Thụ2023-03-28 02:03
 • #201: Chương 201: Thần Hỏa luyện Tâm Linh2023-03-28 02:04
 • #202: Chương 202: Huyết Mạch kích hoạt2023-03-28 02:04
 • #203: Chương 203: Bừng tỉnh2023-03-28 02:04
 • #204: Chương 204: Tọa Vong2023-03-28 02:04
 • #205: Chương 205: Gặp gỡ2023-03-28 02:04
 • #206: Chương 206: Hải Vực2023-03-28 02:04
 • #207: Chương 207: Ngụy trang2023-03-28 02:04
 • #208: Chương 208: Thông Thiên Đảo đệ tử2023-03-28 02:04
 • #209: Chương 209: Thông Thiên Bí Cảnh2023-03-28 02:04
 • #210: Chương 210: Thánh Nhân di thể2023-03-28 02:04
 • #211: Chương 211: Thánh Nhân Tử Phủ2023-03-28 02:04
 • #212: Chương 212: Sụp đổ2023-03-28 02:04
 • #213: Chương 213: Uy chấn Tiên Đạo Thế Giới2023-03-28 02:04
 • #214: Chương 214: Tiên Đế Phần Mộ2023-03-28 02:04
 • #215: Chương 215: Khẩu quyết chữa trị2023-03-28 02:04
 • #216: Chương 216: Kinh thiên bí văn2023-03-28 02:04
 • #217: Chương 217: Lên Thánh Ma Tịnh Thổ2023-03-28 02:04
 • #218: Chương 218: Hạo kiếp tương lai2023-03-28 02:04
 • #219: Chương 219: Tin tức2023-03-28 02:04
 • #220: Chương 220: Truyền thụ Đại Đế Công Pháp2023-03-28 02:04
 • #221: Chương 221: Côn Bằng Sào Huyệt hiện thế2023-03-28 02:04
 • #222: Chương 222: Tiến vào2023-03-28 02:04
 • #223: Chương 223: Tiên Khí hầm canh rùa2023-03-28 02:04
 • #224: Chương 224: U Minh Hoa2023-03-28 02:04
 • #225: Chương 225: Tuyệt Thế Thiên Tài va chạm2023-03-28 02:04
 • #226: Chương 226: Huyết chiến Hải Hoàng Hoàng Tử2023-03-28 02:04
 • #227: Chương 227: Vạn Bảo Hà2023-03-28 02:05
 • #228: Chương 228: Tranh đoạt2023-03-28 02:05
 • #229: Chương 229: Thủ đoạn đều xuất hiện2023-03-28 02:05
 • #230: Chương 230: Lập tức phân cao thấp2023-03-28 02:05
 • #231: Chương 231: Chân chính sào huyệt2023-03-28 02:05
 • #232: Chương 232: Tiên Tôn, Đại Đế xuất hiện2023-03-28 02:05
 • #233: Chương 233: Đánh giết Tiên Tôn Phân Thân2023-03-28 02:05
 • #234: Chương 234: Bỏ đá xuống giếng2023-03-28 02:05
 • #235: Chương 235: Phản sát Phó Tuyết Trần2023-03-28 02:05
 • #236: Chương 236: Tiểu Bàn2023-03-28 02:05
 • #237: Chương 237: Tinh Vân Điện2023-03-28 02:05
 • #238: Chương 238: Gặp Thông Thiên Tiên Tôn2023-03-28 02:05
 • #239: Chương 239: Đánh bại Thông Thiên Tiên Tôn2023-03-28 02:05
 • #240: Chương 240: Tiên Tôn, Đại Đế vào sào huyệt2023-03-28 02:05
 • #241: Chương 241: Miệt thị Tiên Tôn, Đại Đế2023-03-28 02:05
 • #242: Chương 242: Vô Tự Thiên Thư2023-03-28 02:05
 • #243: Chương 243: Phần diệt Huyết Vân Ma Tông2023-03-28 02:05
 • #244: Chương 244: Kẻ Báo Thù2023-03-28 02:05
 • #245: Chương 245: Tử vong kết quả2023-03-28 02:05
 • #246: Chương 246: Diệp Dương xuất hiện2023-03-28 02:05
 • #247: Chương 247: Thiên địa dị biến2023-03-28 02:05
 • #248: Chương 248: Thiên ngoại lai khách2023-03-28 02:05
 • #249: Chương 249: Chen chúc mà đến2023-03-28 02:05
 • #250: Chương 250: Chiến Thánh Ma Đại Đế2023-03-28 02:05
 • #251: Chương 251: Thái Ất thành Thánh2023-03-28 02:05
 • #252: Chương 252: Lại vào Ma Tộc Thế Giới2023-03-28 02:05
 • #253: Chương 253: Tầng mười sáu2023-03-28 02:05
 • #254: Chương 254: Trận Tôn xuất hiện2023-03-28 02:05
 • #255: Chương 255: Trở mặt2023-03-28 02:06
 • #256: Chương 256: Hạo kiếp chân tướng2023-03-28 02:06
 • #257: Chương 257: Đại Đế Cung2023-03-28 02:06
 • #258: Chương 258: Thanh tràng2023-03-28 02:06
 • #259: Chương 259: Tiến vào Đại Đế Cung2023-03-28 02:06
 • #260: Chương 260: Tiến vào Đại Ma Tôn Tâm Linh Không Gian2023-03-28 02:06
 • #261: Chương 261: Thôn phệ Kiếp Lôi2023-03-28 02:06
 • #262: Chương 262: Thu phục Đại Ma Tôn2023-03-28 02:06
 • #263: Chương 263: Vong Thiên2023-03-28 02:06
 • #264: Chương 264: Thánh Nhân uy năng2023-03-28 02:06
 • #265: Chương 265: Bất Diệt Tâm Linh2023-03-28 02:06
 • #266: Chương 266: Tiên Tôn, Đại Đế chịu nhục2023-03-28 02:06
 • #267: Chương 267: Không kiêng nể gì cả2023-03-28 02:06
 • #268: Chương 268: Trấn áp thô bạo2023-03-28 02:06
 • #269: Chương 269: Lộ ra răng nanh2023-03-28 02:06
 • #270: Chương 270: Thái Ất xuất thủ2023-03-28 02:06
 • #271: Chương 271: Kinh sợ thối lui2023-03-28 02:06
 • #272: Chương 272: Lần nữa bị sợ lui2023-03-28 02:06
 • #273: Chương 273: Man Hoang Chi Địa2023-03-28 02:06
 • #274: Chương 274: Hắc Hùng Đại Đế2023-03-28 02:06
 • #275: Chương 275: Quỷ dị bảo quang2023-03-28 02:06
 • #276: Chương 276: Trấn sát Vực Ngoại Thiên Kiêu2023-03-28 02:06
 • #277: Chương 277: Đại Đế tọa kỵ2023-03-28 02:06
 • #278: Chương 278: Có chỗ lợi2023-03-28 02:06
 • #279: Chương 279: Luân Hồi2023-03-28 02:06
 • #280: Chương 280: Cấm kỵ tồn tại2023-03-28 02:06
 • #281: Chương 281: Tiên Nhân Quả2023-03-28 02:06
 • #282: Chương 282: 4 tôn Đại Đế2023-03-28 02:06
 • #283: Chương 283: Đắc thủ2023-03-28 02:07
 • #284: Chương 284: Tiên Nhân Quả kinh người dị tượng2023-03-28 02:07
 • #285: Chương 285: Siêu việt Tiên Linh Chi Thể Thể Chất2023-03-28 02:07
 • #286: Chương 286: Thánh Khí cấp bậc Nhục Thân2023-03-28 02:07
 • #287: Chương 287: Thần Nhãn2023-03-28 02:07
 • #288: Chương 288: Khiêu khích Thánh Nhân2023-03-28 02:07
 • #289: Chương 289: Man Tộc Thánh Nhân2023-03-28 02:07
 • #290: Chương 290: Bước vào Vô Tận Tinh Không2023-03-28 02:07
 • #291: Chương 291: Hậu Nghệ Đại Thần2023-03-28 02:07
 • #292: Chương 292: Tuyệt Thế Pháp Bảo2023-03-28 02:07
 • #293: Chương 293: Khiêu chiến Thái Ất Thánh Nhân2023-03-28 02:07
 • #294: Chương 294: Đánh cược Thánh Nhân2023-03-28 02:07
 • #295: Chương 295: Ngạnh kháng Thánh Nhân một kích2023-03-28 02:07
 • #296: Chương 296: Giả heo ăn thịt hổ2023-03-28 02:07
 • #297: Chương 297: Chân chính Thánh Khí Nhục Thân2023-03-28 02:07
 • #298: Chương 298: Vô sỉ Thánh Nhân2023-03-28 02:07
 • #299: Chương 299: Thái Ất thỏa hiệp2023-03-28 02:07
 • #300: Chương 300: Hạo kiếp bộc phát2023-03-28 02:07
 • #301: Chương 301: Tận thế2023-03-28 02:07
 • #302: Chương 302: Hạo kiếp, kỳ thật mới bắt đầu2023-03-28 02:07
 • #303: Chương 303: Chen chúc mà đến2023-03-28 02:07
 • #304: Chương 304: Cao điệu xuất thủ2023-03-28 02:07
 • #305: Chương 305: Quét ngang2023-03-28 02:07
 • #306: Chương 306: Công phu sư tử ngoạm2023-03-28 02:07
 • #307: Chương 307: Đại giới2023-03-28 02:07
 • #308: Chương 308: Chấn nhiếp Vực Ngoại Cường Giả2023-03-28 02:08
 • #309: Chương 309: Diệp gia người tới2023-03-28 02:08
 • #310: Chương 310: Thân huynh đệ2023-03-28 02:08
 • #311: Chương 311: Nhận tổ quy tông?2023-03-28 02:08
 • #312: Chương 312: Tranh nhau lôi kéo2023-03-28 02:08
 • #313: Chương 313: Hạo kiếp sắp kết thúc2023-03-28 02:08
 • #314: Chương 314: Bản Nguyên Chi Lực2023-03-28 02:08
 • #315: Chương 315: Cuối cùng hạo kiếp2023-03-28 02:08
 • #316: Chương 316: Thảm! Thảm! Thảm!2023-03-28 02:08
 • #317: Chương 317: Bản Nguyên Chi Lực xuất hiện2023-03-28 02:08
 • #318: Chương 318: Thể nội thai nghén Tinh Thần2023-03-28 02:08
 • #319: Chương 319: Một chưởng diệt sát2023-03-28 02:08
 • #320: Chương 320: Luân Hồi hiện tượng2023-03-28 02:08
 • #321: Chương 321: Đại Bảo Tàng2023-03-28 02:08
 • #322: Chương 322: Áp bách2023-03-28 02:08
 • #323: Chương 333: Đánh cược2023-03-28 02:08
 • #324: Chương 324: Diệp Dương phát uy2023-03-28 02:08
 • #325: Chương 325: Hai Diệp đại chiến2023-03-28 02:08
 • #326: Chương 326: Tiến vào Địa Tâm2023-03-28 02:08
 • #327: Chương 327: Địa Hỏa Chi Tinh2023-03-28 02:08
 • #328: Chương 328: Thất bại trong gang tấc2023-03-28 02:08
 • #329: Chương 329: Đại chiến Địa Hỏa Chi Tinh2023-03-28 02:08
 • #330: Chương 330: Luyện hóa2023-03-28 02:08
 • #331: Chương 331: Đại Bảo Tàng chân tướng2023-03-28 02:08
 • #332: Chương 332: Mời Lão Tổ2023-03-28 02:09
 • #333: Chương 333: Đoạt thức ăn trước miệng cọp2023-03-28 02:09
 • #334: Chương 334: Thần Nhãn phát uy2023-03-28 02:09
 • #335: Chương 335: Thật thật giả giả2023-03-28 02:09
 • #336: Chương 336: Tiên Đạo Thế Giới bí mật2023-03-28 02:09
 • #337: Chương 337: Luyện hóa Thế Giới Chi Tâm2023-03-28 02:09
 • #338: Chương 338: Hắc Hùng Đại Đế phát uy2023-03-28 02:09
 • #339: Chương 339: Thánh Nhân, cũng bất quá như thế2023-03-28 02:09
 • #340: Chương 340: Đưa tay trấn áp Thánh Nhân2023-03-28 02:09
 • #341: Chương 341: Trảm Thánh!2023-03-28 02:09
 • #342: Chương 342: Thánh Nhân thần phục2023-03-28 02:09
 • #343: Không chịu nổi một kích2023-03-28 02:09
 • #344: Chương 344: Đánh nổ Thánh Vương Lão Tổ2023-03-28 02:09
 • #345: Chương 345: Diệp Dương dự định2023-03-28 02:09
 • #346: Chương 346: Nguyên Thủy Thần Giáo2023-03-28 02:09
 • #347: Chương 347: Danh tiếng cái thế2023-03-28 02:09
 • #348: Chương 348: Thần Thụ trở về2023-03-28 02:09
 • #349: Chương 349: Phụ mẫu tin tức2023-03-28 02:09
 • #350: Chương 350: Tiến vào Vô Tận Tinh Không2023-03-28 02:09
 • #351: Chương 351: Tinh Không Cường Đạo2023-03-28 02:09
 • #352: Chương 352: Độc Hạt2023-03-28 02:09
 • #353: Chương 353: Vào Bảo Khố2023-03-28 02:09
 • #354: Chương 354: Bất Động Minh Vương, Phi Toa2023-03-28 02:09
 • #355: Chương 355: Chiến Đại Thánh2023-03-28 02:09
 • #356: Chương 356: Dẫn bạo2023-03-28 02:09
 • #357: Chương 357: Đáng sợ nguy cơ2023-03-28 02:09
 • #358: Chương 358: Xuyên việt Tinh Vực2023-03-28 02:10
 • #359: Chương 359: Thiên Nguyên Tinh Vực2023-03-28 02:10
 • #360: Chương 360: Diệp gia Tổ Địa2023-03-28 02:10
 • #361: Chương 361: Thân nhân2023-03-28 02:10
 • #362: Chương 362: Tổ Địa bí mật2023-03-28 02:10
 • #363: Chương 363: Tử Khí đầu nguồn2023-03-28 02:10
 • #364: Chương 364: Nữ Tiên2023-03-28 02:10
 • #365: Chương 365: Tiên Nhân truyền thừa2023-03-28 02:10
 • #366: Chương 366: Bắt đầu2023-03-28 02:10
 • #367: Chương 367: Thánh Vương Lão Tổ2023-03-28 02:10
 • #368: Chương 368: Ngũ Hành Phong Bạo2023-03-28 02:10
 • #369: Chương 369: Mạng sống như treo trên sợi tóc2023-03-28 02:10
 • #370: Chương 370: Bắt buộc mạo hiểm2023-03-28 02:10
 • #371: Chương 371: Tiên Cảnh2023-03-28 02:10
 • #372: Chương 372: Diệt sát Thánh Vương Lão Tổ2023-03-28 02:10
 • #373: Chương 373: Một mẻ hốt gọn2023-03-28 02:10
 • #374: Chương 374: Thành lập Truyền Tống Trận2023-03-28 02:10
 • #375: Chương 375: Thiên Cực Tinh2023-03-28 02:10
 • #376: Chương 376: Huyết Dương Tinh2023-03-28 02:10
 • #377: Chương 377: Trảm Đại Thánh2023-03-28 02:10
 • #378: Chương 378: Mạnh mẽ đâm tới2023-03-28 02:10
 • #379: Chương 379: Phá trận2023-03-28 02:10
 • #380: Chương 380: Giết tới thỏa hiệp!2023-03-28 02:10
 • #381: Chương 381: Tiên Tôn2023-03-28 02:10
 • #382: Chương 382: Cứu ra2023-03-28 02:10
 • #383: Chương 383: Rời đi Huyết Dương Tinh2023-03-28 02:10
 • #384: Chương 384: Đoàn tụ2023-03-28 02:10
 • #385: Chương 385: Bí văn2023-03-28 02:10
 • #386: Chương 386: Tiêu diệt Tinh Thần2023-03-28 02:11
 • #387: Chương 387: Đại Thánh tốc độ2023-03-28 02:11
 • #388: Chương 388: Không có lựa chọn2023-03-28 02:11
 • #389: Chương 389: Tập kích2023-03-28 02:11
 • #390: Chương 390: Lão Tổ đại chiến2023-03-28 02:11
 • #391: Chương 391: Lấy xuống Tuệ Nhãn2023-03-28 02:11
 • #392: Chương 392: Trọng trang Tuệ Nhãn2023-03-28 02:11
 • #393: Chương 393: Thần Nhãn uy năng2023-03-28 02:11
 • #394: Chương 394: Thần Nhãn, Tuệ Nhãn2023-03-28 02:11
 • #395: Chương 395: Gặp Lâm Viễn2023-03-28 02:11
 • #396: Chương 396: Chí Tôn Điện2023-03-28 02:11
 • #397: Chương 397: Tranh đoạt2023-03-28 02:11
 • #398: Chương 398: Bái sư Mỹ Nữ Điện Chủ2023-03-28 02:11
 • #399: Chương 399: Tiên Tôn Đỉnh Phong2023-03-28 02:11
 • #400: Chương 400: Tâm Linh Chân Lý2023-03-28 02:11
 • #401: Chương 401: Loli bão nổi2023-03-28 02:11
 • #402: Chương 402: Gây nên nhiều người tức giận2023-03-28 02:11
 • #403: Chương 403: Thời cơ? Nguy cơ!2023-03-28 02:11
 • #404: Chương 404: Thánh Thạch Khoáng2023-03-28 02:11
 • #405: Chương 405: Kinh khủng Hung Thú2023-03-28 02:11
 • #406: Chương 406: Kéo người xuống nước2023-03-28 02:11
 • #407: Chương 407: Huyết chiến2023-03-28 02:11
 • #408: Chương 408: Đào thoát2023-03-28 02:11
 • #409: Chương 409: Quỷ?2023-03-28 02:11
 • #410: Chương 410: Quỷ đả tường2023-03-28 02:11
 • #411: Chương 411: Dụ hoặc2023-03-28 02:11
 • #412: Chương 412: Chân Long thi thể2023-03-28 02:11
 • #413: Chương 413: Đạt thành giao dịch2023-03-28 02:12
 • #414: Chương 414: Ngũ Trảo Thần Long2023-03-28 02:12
 • #415: Chương 415: Long Dược Cửu Thiên2023-03-28 02:12
 • #416: Chương 416: Đột phá2023-03-28 02:12
 • #417: Chương 417: Tiên Nhân Truyền Thừa2023-03-28 02:12
 • #418: Chương 418: Cành liễu2023-03-28 02:12
 • #419: Chương 419: Kim Sắc Long Trảo2023-03-28 02:12
 • #420: Chương 420: Chân Long Phân Thân2023-03-28 02:12
 • #421: Chương 421: Diệp Thần chân chính thực lực2023-03-28 02:12
 • #422: Chương 422: Biến thân Đào Ngột2023-03-28 02:12
 • #423: Chương 423: Đánh giết Diệp Thần2023-03-28 02:12
 • #424: Chương 424: Nhân Kiếp2023-03-28 02:12
 • #425: Chương 425: Mười ngày2023-03-28 02:12
 • #426: Chương 426: Quỷ dị2023-03-28 02:12
 • #427: Chương 427: Tam Đại Lão Tổ2023-03-28 02:12
 • #428: Chương 428: Thần Nhãn diệu dụng2023-03-28 02:12
 • #429: Chương 429: Thời Gian Đông Kết2023-03-28 02:12
 • #430: Chương 430: Chỉ thiếu một chút xíu2023-03-28 02:12
 • #431: Chương 431: Nguy cơ! Nguy cơ!2023-03-28 02:12
 • #432: Chương 432: Cuối cùng thành Thánh Giả!2023-03-28 02:12
 • #433: Chương 433: Thiên Địa ban thưởng2023-03-28 02:12
 • #434: Chương 434: Thị tẩm2023-03-28 02:12
 • #435: Chương 435: Lôi kéo2023-03-28 02:12
 • #436: Chương 436: Tiểu Mị Mị2023-03-28 02:12
 • #437: Chương 437: Giao lưu2023-03-28 02:12
 • #438: Chương 438: Uy hiếp2023-03-28 02:12
 • #439: Chương 439: Quét ngang Thánh Tử Thánh Nữ2023-03-28 02:12
 • #440: Chương 440: Uy hiếp2023-03-28 02:12
 • #441: Chương 441: Cường thế Diệp gia Lão Tổ2023-03-28 02:13
 • #442: Chương 442: Đánh chết Diệp gia Bát Giai Lão Tổ2023-03-28 02:13
 • #443: Chương 443: Yên ổn rời đi2023-03-28 02:13
 • #444: Chương 444: Danh chấn Vô Tận Tinh Không2023-03-28 02:13
 • #445: Chương 445: Cực Thiên Lôi Điển2023-03-28 02:13
 • #446: Chương 446: Trận Pháp, Cấm Chế tạo nghệ2023-03-28 02:13
 • #447: Chương 447: Trở lại Tiên Đạo Thế Giới2023-03-28 02:13
 • #448: Chương 448: Phó Tuyết Trần trở về2023-03-28 02:13
 • #449: Chương 449: Trở lại Thần Giáo2023-03-28 02:13
 • #450: Chương 450: Giảng bài2023-03-28 02:13
 • #451: Chương 451: Người khiêu khích2023-03-28 02:13
 • #452: Chương 452: Tiến công2023-03-28 02:13
 • #453: Chương 453: Một người giữ ải vạn người không thể qua2023-03-28 02:13
 • #454: Chương 454: Ma Nữ thành Thánh2023-03-28 02:13
 • #455: Chương 455: Ba ngày sau hái đầu ngươi2023-03-28 02:13
 • #456: Chương 456: Thị tẩm2023-03-28 02:13
 • #457: Chương 457: Giáng lâm Diệt Thần Giáo2023-03-28 02:13
 • #458: Chương 458: Hắc Sắc Vũ Dực2023-03-28 02:13
 • #459: Chương 459: Hình bóng công kích2023-03-28 02:13
 • #460: Chương 460: Kết thúc2023-03-28 02:13
 • #461: Chương 461: Hắc Ám Thiên Sứ2023-03-28 02:13
 • #462: Chương 462: Đường khẩu2023-03-28 02:13
 • #463: Chương 463: Gặp lại Thánh Ma Thánh Nhân2023-03-28 02:13
 • #464: Chương 464: Động Thiên Phúc Địa2023-03-28 02:13
 • #465: Chương 465: Phúc Địa bên ngoài2023-03-28 02:13
 • #466: Chương 466: Tiến vào Động Thiên Phúc Địa2023-03-28 02:13
 • #467: Chương 467: Tà Tâm Tộc2023-03-28 02:13
 • #468: Chương 468: Quét ngang vô địch2023-03-28 02:14
 • #469: Chương 469: Dịch thể hóa Thánh Khí, Tiên Khí2023-03-28 02:14
 • #470: Chương 470: Chế tạo Cao Giai Thánh Vương Lão Tổ2023-03-28 02:14
 • #471: Chương 471: Kinh Thư2023-03-28 02:14
 • #472: Chương 472: Nhan Đóa Nhi2023-03-28 02:14
 • #473: Chương 473: Lỗ sâu2023-03-28 02:14
 • #474: Chương 474: Thời Không Ấu Trùng2023-03-28 02:14
 • #475: Chương 475: Thu phục Thời Không Trùng2023-03-28 02:14
 • #476: Chương 476: Diệp Dương từng du lịch qua đây2023-03-28 02:14
 • #477: Chương 477: Diệp gia Thủy Tổ2023-03-28 02:14
 • #478: Chương 478: Huyền Thưởng Lệnh2023-03-28 02:14
 • #479: Chương 479: Phó Giáo Chủ2023-03-28 02:14
 • #480: Chương 480: Công nhiên khiêu khích2023-03-28 02:14
 • #481: Chương 481: Thất Giai Thánh Vương Lão Tổ2023-03-28 02:14
 • #482: Chương 482: Trao đổi2023-03-28 02:14
 • #483: Chương 483: Ngạnh kháng Lão Tổ2023-03-28 02:14
 • #484: Chương 484: Diệp gia Lão Tổ đến2023-03-28 02:14
 • #485: Chương 485: Đánh giết Thất Giai Lão Tổ (thượng)2023-03-28 02:14
 • #486: Chương 486: Đánh giết Thất Giai Lão Tổ (hạ)2023-03-28 02:14
 • #487: Chương 487: Tuyệt lộ2023-03-28 02:14
 • #488: Chương 488: Chưởng khống Chân Hỏa Đại Trận2023-03-28 02:14
 • #489: Chương 489: Đại Thánh cảnh giới2023-03-28 02:14
 • #490: Chương 490: Toàn bộ chém giết2023-03-28 02:14
 • #491: Chương 491: Đánh chết Bát Giai Thánh Vương Lão Tổ2023-03-28 02:14
 • #492: Chương 492: Đánh bại Đại Trưởng Lão2023-03-28 02:14
 • #493: Chương 493: Mỹ Nữ Sư Phó trọng thương2023-03-28 02:14
 • #494: Chương 494: Tán Tiên, Cửu Đỉnh Thế Giới2023-03-28 02:15
 • #495: Chương 495: Thế Giới Bích Chướng2023-03-28 02:15
 • #496: Chương 496: Đánh lui Tán Tiên2023-03-28 02:15
 • #497: Chương 497: Ra oai phủ đầu2023-03-28 02:15
 • #498: Chương 498: Loạn Lưu Không Gian2023-03-28 02:15
 • #499: Chương 499: Loạn Lưu Không Gian bên trong Đại Lục2023-03-28 02:15
 • #500: Chương 500: Gà đất chó sành2023-03-28 02:15
 • #501: Chương 501: Tiên Dược2023-03-28 02:15
 • #502: Chương 502: Tiên Dược2023-03-28 02:15
 • #503: Chương 503: Dị Chủng2023-03-28 02:15
 • #504: Chương 504: Các hiển Thần Thông2023-03-28 02:15
 • #505: Chương 505: Đoạt thức ăn trước miệng cọp2023-03-28 02:15
 • #506: Chương 506: Bị truy sát đám người2023-03-28 02:15
 • #507: Chương 507: Hàng phục Dị Chủng Tiểu Ngư2023-03-28 02:15
 • #508: Chương 508: Cùng chung chí hướng2023-03-28 02:15
 • #509: Chương 509: Cực hạn Nhục Thân2023-03-28 02:15
 • #510: Chương 510: Đại Lực Kim Cương Viên2023-03-28 02:15
 • #511: Chương 511: Không kẻ địch nổi2023-03-28 02:15
 • #512: Chương 512: Kinh Thư tới tay2023-03-28 02:15
 • #513: Chương 513: Hỗn Độn Chân Kinh2023-03-28 02:15
 • #514: Chương 514: Diệp Thần?2023-03-28 02:15
 • #515: Chương 515: Gặp lại Diệp Thần2023-03-28 02:15
 • #516: Chương 516: Chiến chư địch2023-03-28 02:15
 • #517: Chương 517: Đồng giai vô địch2023-03-28 02:15
 • #518: Chương 518: Vô địch Diệp Thần2023-03-28 02:15
 • #519: Chương 519: Cửu Đỉnh xuất thế2023-03-28 02:16
 • #520: Chương 520: Chân vạc2023-03-28 02:16
 • #521: Chương 521: Cực Phẩm Thánh Khí cấp bậc Nhục Thân2023-03-28 02:16
 • #522: Chương 522: Lần thứ hai trấn sát Diệp Thần2023-03-28 02:16
 • #523: Chương 523: Thái Cổ Thần Khí2023-03-28 02:16
 • #524: Chương 524: Trấn áp Chư Vương Giả Hung Thú2023-03-28 02:16
 • #525: Chương 525: Thần Điện2023-03-28 02:16
 • #526: Chương 526: Máu tươi xối Khí Linh2023-03-28 02:16
 • #527: Chương 527: Táng Thần Chi Địa2023-03-28 02:16
 • #528: Chương 528: Không thể tưởng tượng nổi2023-03-28 02:16
 • #529: Chương 529: Chưởng khống Thần Điện2023-03-28 02:16
 • #530: Chương 530: Kiếp trước? Kiếp này?2023-03-28 02:16
 • #531: Chương 531: Tương lai?2023-03-28 02:16
 • #532: Chương 532: Thời Không Điện2023-03-28 02:16
 • #533: Chương 533: Bạo động2023-03-28 02:16
 • #534: Chương 534: Bạch Khởi Thần Vương2023-03-28 02:16
 • #535: Chương 535: Bạch Khởi phát uy2023-03-28 02:16
 • #536: Chương 536: Diệp gia Tán Tiên2023-03-28 02:16
 • #537: Chương 537: Thượng Quan thế gia2023-03-28 02:16
 • #538: Chương 538: Liên thủ?2023-03-28 02:16
 • #539: Chương 539: Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp2023-03-28 02:16
 • #540: Chương 540: Diệp Hạo thụ hình2023-03-28 02:16
 • #541: Chương 541: Cực kỳ tàn ác2023-03-28 02:16
 • #542: Chương 542: Công nhiên xử quyết2023-03-28 02:17
 • #543: Chương 543: Lửa giận ngút trời2023-03-28 02:17
 • #544: Chương 544: Xử quyết ngày2023-03-28 02:17
 • #545: Chương 545: Gà đất chó sành2023-03-28 02:17
 • #546: Chương 546: Trấn áp Tán Tiên2023-03-28 02:17
 • #547: Chương 547: Được Thần Hồn Tháp2023-03-28 02:17
 • #548: Chương 548: San bằng Diệp gia (một)2023-03-28 02:17
 • #549: Chương 549: San bằng Diệp gia (hai)2023-03-28 02:17
 • #550: Chương 550: Quật khởi Thần Giáo2023-03-28 02:17
 • #551: Chương 551: Thượng Quan thế gia tới chơi2023-03-28 02:17
 • #552: Chương 552: Luyện hóa Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp2023-03-28 02:17
 • #553: Chương 553: Bước vào Thượng Quan thế gia2023-03-28 02:17
 • #554: Chương 554: Một chiêu trấn áp Tán Tiên2023-03-28 02:17
 • #555: Chương 555: Thượng Quan Thái2023-03-28 02:17
 • #556: Chương 556: Chiến Thượng Quan Thái2023-03-28 02:17
 • #557: Chương 557: Tiên Giới Chi Lực2023-03-28 02:17
 • #558: Chương 558: Tiên Nhân hạ phàm2023-03-28 02:17
 • #559: Chương 559: Giam lỏng2023-03-28 02:17
 • #560: Chương 560: Trích Tiên! Hạ Phàm Tiên Nhân2023-03-28 02:17
 • #561: Chương 561: Nhường ngôi2023-03-28 02:17
 • #562: Chương 562: Tam Giai Thánh Vương Lão Tổ2023-03-28 02:17
 • #563: Chương 563: Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang2023-03-28 02:17
 • #564: Chương 564: Trích Tiên Độ Kiếp?2023-03-28 02:18
 • #565: Chương 565: Tinh Tượng Tán Tiên2023-03-28 02:18
 • #566: Chương 566: Lôi xuống nước2023-03-28 02:18
 • #567: Chương 567: Tán Tiên đánh lén2023-03-28 02:18
 • #568: Chương 568: Thượng Tiên2023-03-28 02:18
 • #569: Chương 569: Chỉ một cái chi uy2023-03-28 02:18
 • #570: Chương 570: Huyết tế?2023-03-28 02:18
 • #571: Chương 571: Thu lưới2023-03-28 02:18
 • #572: Chương 572: Trích Tiên Độ Kiếp2023-03-28 02:18
 • #573: Chương 573: Huyết tế2023-03-28 02:18
 • #574: Chương 574: Diệp Dương xuất thủ2023-03-28 02:18
 • #575: Chương 575: Tiết lộ2023-03-28 02:18
 • #576: Chương 576: Chưởng khống Thiên Kiếp2023-03-28 02:18
 • #577: Chương 577: Đánh chết Trích Tiên2023-03-28 02:18
 • #578: Chương 578: Thế Giới Chi Chủ2023-03-28 02:18
 • #579: Chương 579: Nguyên Thủy Đại Đế2023-03-28 02:18
 • #580: Chương 580: Giảng bài truyền đạo2023-03-28 02:18
 • #581: Chương 581: Bách Thế Thiện Nhân2023-03-28 02:18
 • #582: Chương 582: Đạo Âm Oanh Oanh2023-03-28 02:18
 • #583: Chương 583: Thu đồ đệ2023-03-28 02:18
 • #584: Chương 584: Phi Tiên Đài2023-03-28 02:18
 • #585: Chương 585: Trận chiến đầu tiên!2023-03-28 02:18
 • #586: Chương 586: Cực Phẩm Tiên Khí2023-03-28 02:18
 • #587: Chương 587: Một quyền đánh chết2023-03-28 02:19
 • #588: Chương 588: Tứ Giai Thánh Vương Lão Tổ2023-03-28 02:19
 • #589: Chương 589: Uy hiếp Tiên Nhân2023-03-28 02:19
 • #590: Chương 590: Tâm Linh vào Tiên Giới2023-03-28 02:19
 • #591: Chương 591: Tâm Linh thành Tiên2023-03-28 02:19
 • #592: Chương 592: Tìm kiếm trợ giúp Tiên Nữ2023-03-28 02:19
 • #593: Chương 593: Thông suốt2023-03-28 02:19
 • #594: Chương 594: Râu quai nón nam tử2023-03-28 02:19
 • #595: Chương 595: Động thủ2023-03-28 02:19
 • #596: Chương 596: Đáng sợ lực lượng2023-03-28 02:19
 • #597: Chương 597: Đánh chết Tiên Nhân Lão Tổ2023-03-28 02:19
 • #598: Chương 598: Tâm Linh Thế Giới2023-03-28 02:19
 • #599: Chương 599: Bách Thế Thiện Nhân thi thể2023-03-28 02:19
 • #600: Chương 600: Lĩnh hội Thời Không Chi Đạo2023-03-28 02:19
 • #601: Chương 601: Ma Vực Đại Thế Giới2023-03-28 02:19
 • #602: Chương 602: Suy đoán2023-03-28 02:19
 • #603: Chương 603: Cứu Ma2023-03-28 02:19
 • #604: Chương 604: Địch tới đánh2023-03-28 02:19
 • #605: Chương 605: Một quyền đánh xỉu Ngũ Chuyển Tán Tiên2023-03-28 02:19
 • #606: Chương 606: Giao thủ Thất Chuyển Tán Tiên2023-03-28 02:19
 • #607: Chương 607: Phù Vân Nhàn Nhân2023-03-28 02:19
 • #608: Chương 608: Dị Hỏa Chi Tinh2023-03-28 02:19
 • #609: Chương 609: Hỏa Long bái sư2023-03-28 02:20
 • #610: Chương 610: Tay chân2023-03-28 02:20
 • #611: Chương 611: Thái Cổ Di Chủng2023-03-28 02:20
 • #612: Chương 612: Thái Cổ Tất Phương2023-03-28 02:20
 • #613: Chương 613: Trấn áp2023-03-28 02:20
 • #614: Chương 614: Hỏa Châu Tử2023-03-28 02:20
 • #615: Chương 615: Dung hợp Thế Giới, Ngũ Giai Thánh Vương2023-03-28 02:20
 • #616: Chương 616: Nhất Tiên Thiên Thế Giới2023-03-28 02:20
 • #617: Chương 617: Tiên Bia2023-03-28 02:20
 • #618: Chương 618: Thông Thiên Giáo Chủ2023-03-28 02:20
 • #619: Chương 619: Phong ba2023-03-28 02:20
 • #620: Chương 620: Đấu Giá Hội2023-03-28 02:20
 • #621: Chương 621: Trọng Thủy2023-03-28 02:20
 • #622: Chương 622: Thủy Hỏa Dung Lô2023-03-28 02:20
 • #623: Chương 623: Vô Tự Thiên Thư2023-03-28 02:20
 • #624: Chương 624: 100 vạn Tiên Thạch2023-03-28 02:20
 • #625: Chương 625: Tới tay2023-03-28 02:20
 • #626: Chương 626: Lục Giai Thánh Vương2023-03-28 02:20
 • #627: Chương 627: Tiên Hội bắt đầu2023-03-28 02:20
 • #628: Chương 628: Điên cuồng2023-03-28 02:20
 • #629: Chương 629: Tru Tiên Trận2023-03-28 02:20
 • #630: Chương 630: Vô địch chi tư2023-03-28 02:20
 • #631: Chương 631: Cược mệnh2023-03-28 02:20
 • #632: Chương 632: Đổ ước lực lượng2023-03-28 02:20
 • #633: Chương 633: Không có sợ hãi2023-03-28 02:21
 • #634: Chương 634: Đối chiến Cửu Chuyển Tán Tiên2023-03-28 02:21
 • #635: Chương 635: Đánh chết Cửu Chuyển Tán Tiên2023-03-28 02:21
 • #636: Chương 636: Chấn nhiếp Cửu Chuyển Tán Tiên2023-03-28 02:21
 • #637: Chương 637: Nhất Tiên Thiên bên trong Đấu Giá Hội2023-03-28 02:21
 • #638: Chương 638: Hồng Đỉnh2023-03-28 02:21
 • #639: Chương 639: Giết2023-03-28 02:21
 • #640: Chương 640: Khổ Hải2023-03-28 02:21
 • #641: Chương 641: Lôi gia giết tới Nguyên Thủy Thần Giáo2023-03-28 02:21
 • #642: Chương 642: Chân Long phát uy2023-03-28 02:21
 • #643: Chương 643: Khổ Hải ngộ đạo2023-03-28 02:21
 • #644: Chương 644: Đến Bỉ Ngạn2023-03-28 02:21
 • #645: Chương 645: Khổ Hải Bỉ Ngạn2023-03-28 02:21
 • #646: Chương 646: Tiên Nhân tọa trấn2023-03-28 02:21
 • #647: Chương 647: Tiến vào Hội Trường2023-03-28 02:21
 • #648: Chương 648: Tiên Duyên2023-03-28 02:21
 • #649: Chương 649: Nắm giữ Phù Văn2023-03-28 02:21
 • #650: Chương 650: Đến từ Vô Nhân Khu tồn tại2023-03-28 02:21
 • #651: Chương 651: Không lên Tiên Giới2023-03-28 02:21
 • #652: Chương 652: Âm độc2023-03-28 02:21
 • #653: Chương 653: Chân tướng2023-03-28 02:21
 • #654: Chương 654: Trích Tiên2023-03-28 02:21
 • #655: Chương 655: Chiến Trích Tiên2023-03-28 02:21
 • #656: Chương 656: Chân chính Tiên Nhân2023-03-28 02:21
 • #657: Chương 657: Cầm Tiên2023-03-28 02:21
 • #658: Chương 658: Thi Cốt Phủ2023-03-28 02:21
 • #659: Chương 659: Vũ Trụ, Nguyên Thủy2023-03-28 02:22
 • #660: Chương 660: Vô Tận Hỗn Độn2023-03-28 02:22
 • #661: Chương 661: Thời Không Thảo2023-03-28 02:22
 • #662: Chương 662: Tính toán2023-03-28 02:22
 • #663: Chương 663: Thời Không Trùng tiến hóa2023-03-28 02:22
 • #664: Chương 664: Ma Quang Vũ Trụ2023-03-28 02:22
 • #665: Chương 665: Dị Ma Thành2023-03-28 02:22
 • #666: Chương 666: Hồng Đỉnh Bí Cảnh2023-03-28 02:22
 • #667: Chương 667: Vĩnh Sinh2023-03-28 02:22
 • #668: Chương 668: Như thế nào Vĩnh Sinh?2023-03-28 02:22
 • #669: Chương 669: Tiết lộ2023-03-28 02:22
 • #670: Chương 670: Quyết đấu Dị Ma Lão Nhân2023-03-28 02:22
 • #671: Chương 671: Trảm Dị Ma Lão Nhân2023-03-28 02:22
 • #672: Chương 672: Dị Ma Lão Nhân thỏa hiệp2023-03-28 02:22
 • #673: Chương 673: Nhất kích tất sát2023-03-28 02:22
 • #674: Chương 674: Ma Quang Lục Cường2023-03-28 02:22
 • #675: Chương 675: Chiến! Chiến! Chiến!2023-03-28 02:22
 • #676: Chương 676: Sinh Tử Chi Chiến2023-03-28 02:22
 • #677: Chương 677: Trảm Huyết Ma Vương2023-03-28 02:22
 • #678: Chương 678: Trảm Dạ Xoa, hàng Nương Nương2023-03-28 02:22
 • #679: Chương 679: Về Nguyên Thủy2023-03-28 02:22
 • #680: Chương 680: Tiên Nhân cũng bất quá như thế2023-03-28 02:22
 • #681: Chương 681: Diệp Gia Bảo2023-03-28 02:22
 • #682: Chương 682: Thời khắc sinh tử2023-03-28 02:23
 • #683: Chương 683: Nợ máu trả bằng máu2023-03-28 02:23
 • #684: Chương 684: Cổ Truyền Tống Trận2023-03-28 02:23
 • #685: Chương 685: Thần Giáo mục tiêu2023-03-28 02:23
 • #686: Chương 686: Nữ Tiên về Tiên Giới2023-03-28 02:23
 • #687: Chương 687: Hạ Giới Đỉnh Phong2023-03-28 02:23
 • #688: Chương 688: Về Tiên Đạo Thế Giới2023-03-28 02:23
 • #689: Chương 689: Diệp Dương Độ Kiếp2023-03-28 02:23
 • #690: Chương 690: Phù Vân Nhàn Nhân xuất hiện2023-03-28 02:23
 • #691: Chương 691: Tình thế chắc chắn phải chết2023-03-28 02:23
 • #692: Chương 692: Thần Thụ phát uy2023-03-28 02:23
 • #693: Chương 693: Phi Thăng2023-03-28 02:23
 • #694: Chương 694: Thượng Quan Phủ2023-03-28 02:23
 • #695: Chương 695: Thần Mộng2023-03-28 02:23
 • #696: Chương 696: Chiến Tiên2023-03-28 02:23
 • #697: Chương 697: Mắc lừa2023-03-28 02:23
 • #698: Chương 698: Quyết đấu Chân Tiên2023-03-28 02:23
 • #699: Chương 699: Lôi Trì2023-03-28 02:23
 • #700: Chương 700: Lôi Trì2023-03-28 02:23
 • #701: Chương 701: Tiên Nhân Chi Cảnh2023-03-28 02:23
 • #702: Chương 702: Dược Lão2023-03-28 02:23
 • #703: Chương 703: Dị Chủng Tùng Thử2023-03-28 02:24
 • #704: Chương 704: Lôi Linh2023-03-28 02:24
 • #705: Chương 705: Trở về Thượng Quan thế gia2023-03-28 02:24
 • #706: Chương 706: Đứa Ngốc tin tức2023-03-28 02:24
 • #707: Chương 707: Động Thiên Phúc Địa2023-03-28 02:24
 • #708: Chương 708: Trảm Chân Tiên2023-03-28 02:24
 • #709: Chương 709: Thần Giáo căn cơ2023-03-28 02:24
 • #710: Chương 710: Người bịt mặt2023-03-28 02:24
 • #711: Chương 711: Thiên Tiên2023-03-28 02:24
 • #712: Chương 712: Đánh chết Thiên Tiên2023-03-28 02:24
 • #713: Chương 713: Thiên Tiên truyền thừa2023-03-28 02:24
 • #714: Chương 714: Trung Phẩm Tiên Thạch Khoáng2023-03-28 02:24
 • #715: Chương 715: Cực Phẩm Tiên Thạch2023-03-28 02:24
 • #716: Chương 716: Người nào ám toán người nào2023-03-28 02:24
 • #717: Chương 717: Thoát đi Tiên Thạch Khoáng2023-03-28 02:24
 • #718: Chương 718: Tiên Quốc2023-03-28 02:24
 • #719: Chương 719: Thượng Quan Bản Gia2023-03-28 02:24
 • #720: Chương 720: Toan tính quá lớn2023-03-28 02:24
 • #721: Chương 721: Đế Huyết2023-03-28 02:24
 • #722: Chương 722: Sắp chết2023-03-28 02:24
 • #723: Chương 723: Chân Tiên?2023-03-28 02:24
 • #724: Chương 724: Khiêu khích Thiên Tiên2023-03-28 02:24
 • #725: Chương 725: Thiên La Thành2023-03-28 02:24
 • #726: Chương 726: Xung đột2023-03-28 02:24
 • #727: Chương 727: Giáo huấn2023-03-28 02:25
 • #728: Chương 728: Đổ thạch2023-03-28 02:25
 • #729: Chương 729: Đổ ước2023-03-28 02:25
 • #730: Chương 730: Linh Hồn Bảo Vật2023-03-28 02:25
 • #731: Chương 731: Phệ Hồn Châu2023-03-28 02:25
 • #732: Chương 732: Lôi Trì Lĩnh Vực2023-03-28 02:25
 • #733: Chương 733: Trảm Thiên Tiên2023-03-28 02:25
 • #734: Chương 734: Luyện hóa Phệ Hồn Châu2023-03-28 02:25
 • #735: Chương 735: Chưởng khống Phệ Hồn Châu2023-03-28 02:25
 • #736: Chương 736: Lại đến đổ thạch một con đường2023-03-28 02:25
 • #737: Chương 737: Thiên Đình2023-03-28 02:25
 • #738: Chương 738: Giết không tha2023-03-28 02:25
 • #739: Chương 739: Giả Tự Quyết2023-03-28 02:25
 • #740: Chương 740: Chiến lực tiêu thăng2023-03-28 02:25
 • #741: Chương 741: Đại khai sát giới2023-03-28 02:25
 • #742: Chương 742: Lần thứ hai giết Thiên Tiên2023-03-28 02:25
 • #743: Chương 743: 55 Thiên Tiên liên thủ2023-03-28 02:25
 • #744: Chương 744: Liên trảm Thiên Tiên2023-03-28 02:25
 • #745: Chương 745: Thiên Tiên nô lệ2023-03-28 02:25
 • #746: Chương 746: Kinh động Vương Hầu2023-03-28 02:26
 • #747: Chương 747: Điên cuồng Đấu Giá Hội2023-03-28 02:26
 • #748: Chương 748: La Thiên Thượng Tiên2023-03-28 02:26
 • #749: Chương 749: Phấn khởi phản kháng2023-03-28 02:26
 • #750: Chương 750: Khốn cục2023-03-28 02:26
 • #751: Chương 751: Rời đi Thiên La Thành2023-03-28 02:26
 • #752: Chương 752: Dọa người2023-03-28 02:26
 • #753: Chương 753: Đánh chết La Thiên Thượng Tiên2023-03-28 02:26
 • #754: Chương 754: Ra tay2023-03-28 02:26
 • #755: Chương 755: Phi Hồ cái rắm2023-03-28 02:26
 • #756: Chương 756: Đến từ Vương Hầu mời2023-03-28 02:26
 • #757: Chương 757: Bậc tù nhân?2023-03-28 02:26
 • #758: Chương 758: Trấn áp Thượng Quan Văn Hạo2023-03-28 02:26
 • #759: Chương 759: Đế Huyết2023-03-28 02:26
 • #760: Chương 760: Chiếm lấy Tiên Thạch Khoáng2023-03-28 02:26
 • #761: Chương 761: Bí mật kinh thiên2023-03-28 02:26
 • #762: Chương 762: Cùng Tiên Đế giao dịch2023-03-28 02:26
 • #763: Chương 763: Đánh chết Kim Tiên2023-03-28 02:26
 • #764: Chương 764: Đến Quốc Đô2023-03-28 02:26
 • #765: Chương 765: Chiến Vương Phủ2023-03-28 02:26
 • #766: Chương 766: Chiến Vương2023-03-28 02:26
 • #767: Chương 767: Bóc ra Lôi Điện Pháp Tắc2023-03-28 02:26
 • #768: Chương 768: Tiên Quốc Thái Tử2023-03-28 02:27
 • #769: Chương 769: Tam Hoàng Tử2023-03-28 02:27
 • #770: Chương 770: Tiêu Dao Vương2023-03-28 02:27
 • #771: Chương 771: Vừa thật vừa giả2023-03-28 02:27
 • #772: Chương 772: Vô Nhân Khu2023-03-28 02:27
 • #773: Chương 773: Khảo hạch bắt đầu2023-03-28 02:27
 • #774: Chương 774: Bí Cảnh Đệ Nhị Tầng2023-03-28 02:27
 • #775: Chương 775: Liệt Thiên Hủy2023-03-28 02:27
 • #776: Chương 776: Ngư ông thủ lợi?2023-03-28 02:27
 • #777: Chương 777: Bị gõ ám côn2023-03-28 02:27
 • #778: Chương 778: Một thù trả một thù2023-03-28 02:27
 • #779: Chương 779: Thần Thông tấn cấp2023-03-28 02:27
 • #780: Chương 780: Kỳ Mộc Tiên Quốc2023-03-28 02:27
 • #781: Chương 781: Kịch liệt cạnh tranh2023-03-28 02:27
 • #782: Chương 782: Thiên Thủ Quái Thụ2023-03-28 02:27
 • #783: Chương 783: Đại chiến Quái Thụ2023-03-28 02:27
 • #784: Chương 784: Thôn Thiên Phệ Địa2023-03-28 02:27
 • #785: Chương 785: Lấy được Chủng Tử2023-03-28 02:27
 • #786: Chương 786: Đoàn kết Kỳ Mộc Gia Tộc2023-03-28 02:27
 • #787: Chương 787: Bí Cảnh nguy cơ2023-03-28 02:27
 • #788: Chương 788: Kỳ Mộc Gia Tộc mục tiêu2023-03-28 02:27
 • #789: Chương 789: Đội ngũ2023-03-28 02:27
 • #790: Chương 790: Chiến tranh2023-03-28 02:27
 • #791: Chương 791: Lại gặp Trận Pháp hình chiếu2023-03-28 02:27
 • #792: Chương 792: Thu hoạch ngoài ý muốn2023-03-28 02:28
 • #793: Chương 793: Giận không thể át2023-03-28 02:28
 • #794: Chương 794: Bí Cảnh Đệ Tam Tầng2023-03-28 02:28
 • #795: Chương 795: Kỳ quái ba động2023-03-28 02:28
 • #796: Chương 796: Thủy Tinh Cung2023-03-28 02:28
 • #797: Chương 797: Pho tượng2023-03-28 02:28
 • #798: Chương 798: Tiến vào pho tượng2023-03-28 02:28
 • #799: Chương 799: Nhân Tộc Chí Tôn2023-03-28 02:28
 • #800: Chương 800: Chí Tôn Phù Lục2023-03-28 02:28
 • #801: Chương 801: Phi hành2023-03-28 02:28
 • #802: Chương 802: Duy Ngã Độc Tôn2023-03-28 02:28
 • #803: Chương 803: Quét ngang Thủy Tinh Cung2023-03-28 02:28
 • #804: Chương 804: Chí Tôn Hoàng Cung2023-03-28 02:28
 • #805: Chương 805: Thắng hiểm2023-03-28 02:28
 • #806: Chương 806: Chân chính Thái Tử2023-03-28 02:28
 • #807: Chương 807: Giám thị2023-03-28 02:28
 • #808: Chương 808: Đế Cấp Hung Thú2023-03-28 02:28
 • #809: Chương 809: Cửu Thiên Huyền Tiên2023-03-28 02:28
 • #810: Chương 810: Chật vật mà chạy2023-03-28 02:28
 • #811: Chương 811: Ta muốn trảm Huyền Tiên2023-03-28 02:28
 • #812: Chương 812: Huyền Tiên vẫn lạc2023-03-28 02:28
 • #813: Chương 813: Chân Tiên2023-03-28 02:28
 • #814: Chương 814: Thái Tử đất phong2023-03-28 02:28
 • #815: Chương 815: Hai cái Thái Tử2023-03-28 02:29
 • #816: Chương 816: Phế tích2023-03-28 02:29
 • #817: Chương 817: Tàn Phá Bảo Lâu2023-03-28 02:29
 • #818: Chương 818: Uy mãnh Tàn Phá Bảo Lâu2023-03-28 02:29
 • #819: Chương 819: Linh Hồn Phù Lục2023-03-28 02:29
 • #820: Chương 820: Cường thế Tiêu Dao Vương2023-03-28 02:29
 • #821: Chương 821: Chém giết Vương Hầu2023-03-28 02:29
 • #822: Chương 822: Cường giả tụ tập2023-03-28 02:29
 • #823: Chương 823: Dị biến2023-03-28 02:29
 • #824: Chương 824: Đánh cược Thập Bát Hoàng Tử2023-03-28 02:29
 • #825: Chương 825: Đánh chết Thượng Quan Lượng2023-03-28 02:29
 • #826: Chương 826: Trảm Vương Hầu2023-03-28 02:29
 • #827: Chương 827: Hoàng Tử quỳ xuống2023-03-28 02:29
 • #828: Chương 828: Huyết Hải Vương2023-03-28 02:29
 • #829: Chương 829: Thần Chủng2023-03-28 02:29
 • #830: Chương 830: Liệt Thiên Điêu2023-03-28 02:29
 • #831: Chương 831: Kim Điêu2023-03-28 02:29
 • #832: Chương 832: Thuyết phục2023-03-28 02:29
 • #833: Chương 833: Đào Ngột2023-03-28 02:29
 • #834: Chương 834: Cường đại đối thủ2023-03-28 02:29
 • #835: Chương 835: Dùng trí2023-03-28 02:29
 • #836: Chương 836: Kinh khủng Dung Lô2023-03-28 02:30
 • #837: Chương 837: Dung Lô tới tay2023-03-28 02:30
 • #838: Chương 838: Nghịch Thế Giới, trọng bảo?2023-03-28 02:30
 • #839: Chương 839: Thực lực càng mạnh lại càng yếu?2023-03-28 02:30
 • #840: Chương 840: Tam Hoàng Tử xuất thủ2023-03-28 02:30
 • #841: Chương 841: Dữ nhiều lành ít2023-03-28 02:30
 • #842: Chương 842: Thái Tử vẫn lạc2023-03-28 02:30
 • #843: Chương 843: Đuổi tận giết tuyệt2023-03-28 02:30
 • #844: Chương 844: Dung Lô dung hợp, chiến lực tăng lên2023-03-28 02:30
 • #845: Chương 845: Thổ Dân Bộ Lạc2023-03-28 02:30
 • #846: Chương 846: Ngân Quang Bộ Lạc2023-03-28 02:30
 • #847: Chương 847: Thanh Lôi Bộ Lạc2023-03-28 02:31
 • #848: Chương 848: Chân Lôi Châu2023-03-28 02:31
 • #849: Chương 849: Tuyệt vọng Ngân Quang Bộ Lạc2023-03-28 02:31
 • #850: Chương 850: Lôi Thần hàng thế2023-03-28 02:31
 • #851: Chương 851: Thanh Lôi thần phục2023-03-28 02:31
 • #852: Chương 852: Lôi Điện Huyết Mạch2023-03-28 02:31
 • #853: Chương 853: Thiên Lôi Huyết Mạch2023-03-28 02:31
 • #854: Chương 854: Vô Thường2023-03-28 02:31
 • #855: Chương 855: Chân Võ Vương2023-03-28 02:31
 • #856: Chương 856: Giết người ở trong vô hình2023-03-28 02:31
 • #857: Chương 857: Lôi kéo Chân Võ Vương2023-03-28 02:31
 • #858: Chương 858: Biến hóa Vô Thường2023-03-28 02:31
 • #859: Chương 859: Vô Thường lực lượng2023-03-28 02:31
 • #860: Chương 860: Đối kháng Vô Thường2023-03-28 02:31
 • #861: Chương 861: Luyện Hồn Ấm2023-03-28 02:31
 • #862: Chương 862: Vô Thường dị biến2023-03-28 02:31
 • #863: Chương 863: Giết chết con thỏ2023-03-28 02:31
 • #864: Chương 864: Luyện hóa Luyện Hồn Ấm2023-03-28 02:31
 • #865: Chương 865: Lực kháng Tứ Đại Đế Cấp Hung Thú2023-03-28 02:31
 • #866: Chương 866: Thù này kết lớn2023-03-28 02:31
 • #867: Chương 867: Chấn nhiếp Hoàng Tử2023-03-28 02:32
 • #868: Chương 868: Lôi kéo Chân Võ Vương2023-03-28 02:32
 • #869: Chương 869: Dọa lùi Tiên Quân2023-03-28 02:32
 • #870: Chương 870: Chân Võ Vương quy hàng2023-03-28 02:32
 • #871: Chương 871: Lòng dạ hiểm độc2023-03-28 02:32
 • #872: Chương 872: Kinh khủng Trận Pháp2023-03-28 02:32
 • #873: Chương 873: Quân Khí tới tay2023-03-28 02:32
 • #874: Chương 874: Tao ngộ phục sát2023-03-28 02:32
 • #875: Chương 875: Chôn giết Tam Đại Hoàng Tử2023-03-28 02:32
 • #876: Chương 886: Hoàng Tử vẫn lạc2023-03-28 02:32
 • #877: Chương 877: Liệt Thiên Điêu khôi phục tu vi2023-03-28 02:32
 • #878: Chương 878: Chân Võ Vương khôi phục2023-03-28 02:32
 • #879: Chương 879: Thần Giáo tình huống2023-03-28 02:32
 • #880: Chương 880: Thực lực tiến nhanh2023-03-28 02:32
 • #881: Chương 881: Cuồng bạo giết người2023-03-28 02:32
 • #882: Chương 882: Trả thù2023-03-28 02:32
 • #883: Chương 883: Đối chiến Cửu Thiên Huyền Tiên2023-03-28 02:32
 • #884: Chương 884: Lại vào Lôi Trì2023-03-28 02:32
 • #885: Chương 885: Chôn giết Cửu Thiên Huyền Tiên2023-03-28 02:32
 • #886: Chương 886: Thiên Lôi Đan2023-03-28 02:32
 • #887: Chương 887: Đạp vào Thi Cốt Phủ2023-03-28 02:32
 • #888: Chương 888: Cáo mượn oai hùm chấn nhiếp Tiên Quân2023-03-28 02:33
 • #889: Chương 889: Mở ra Linh Hồn Không Gian2023-03-28 02:33
 • #890: Chương 890: Chân Võ thành Hồn2023-03-28 02:33
 • #891: Chương 891: Vô sỉ Lôi Vương2023-03-28 02:33
 • #892: Chương 892: Trấn áp Lôi Vương2023-03-28 02:33
 • #893: Chương 893: Không chịu nổi một kích2023-03-28 02:33
 • #894: Chương 894: Diệp Dương xuất thủ2023-03-28 02:33
 • #895: Chương 895: Nô lệ Lôi Vương2023-03-28 02:33
 • #896: Chương 896: Cao điệu2023-03-28 02:33
 • #897: Chương 897: Cường thế2023-03-28 02:33
 • #898: Chương 898: Phế bỏ Tứ Hoàng Tử2023-03-28 02:33
 • #899: Chương 899: Hoàng Tộc Tiên Quân2023-03-28 02:33
 • #900: Chương 900: Diệp Dương vẫn lạc2023-03-28 02:33
 • #901: Chương 901: Tước đoạt đất phong2023-03-28 02:33
 • #902: Chương 902: Vĩnh Sinh hiệu quả2023-03-28 02:33
 • #903: Chương 903: Thiên Mệnh Thần Giáo2023-03-28 02:33
 • #904: Chương 904: Quái vật khổng lồ2023-03-28 02:33
 • #905: Chương 905: Thiên Không Thành2023-03-28 02:33
 • #906: Chương 906: Nhất Mộng Thiên Niên2023-03-28 02:33
 • #907: Chương 907: Truyền thụ Thần Thông2023-03-28 02:33
 • #908: Chương 908: Thiên Không Thành mở ra2023-03-28 02:33
 • #909: Chương 909: Linh Hồn Tiên Dược2023-03-28 02:33
 • #910: Chương 910: Họa thủy đông dẫn2023-03-28 02:33
 • #911: Chương 911: Nôn lão huyết2023-03-28 02:34
 • #912: Chương 912: Diệp Dương phát uy2023-03-28 02:34
 • #913: Chương 913: Toàn diệt2023-03-28 02:34
 • #914: Chương 914: Tiên Vương truy sát2023-03-28 02:34
 • #915: Chương 915: Thiên Không Thành bên ngoài2023-03-28 02:34
 • #916: Chương 916: Ngươi làm sao biết rõ?2023-03-28 02:34
 • #917: Chương 917: Trảm Tiên Vương2023-03-28 02:34
 • #918: Chương 918: Ta đi trước giết một cái Tiên Quân trước2023-03-28 02:34
 • #919: Chương 919: Vào Thiên Không Thành2023-03-28 02:34
 • #920: Chương 920: Phù Lục tới tay2023-03-28 02:34
 • #921: Chương 921: Cương Thi2023-03-28 02:34
 • #922: Chương 922: Cương Thi chi thành2023-03-28 02:34
 • #923: Chương 923: Thành Chủ Phủ2023-03-28 02:34
 • #924: Chương 924: Chấn nhiếp Cương Thi2023-03-28 02:34
 • #925: Chương 925: Trong Thành Chủ Phủ2023-03-28 02:34
 • #926: Chương 926: Tiến vào Đại Điện2023-03-28 02:34
 • #927: Chương 927: Đến từ cường giả bí ẩn trọng thương2023-03-28 02:34
 • #928: Chương 928: Càn Nguyên Tông đánh lén2023-03-28 02:34
 • #929: Chương 929: Cửa thành mở rộng2023-03-28 02:34
 • #930: Chương 930: Kim Thuộc Tính Dung Lô2023-03-28 02:34
 • #931: Chương 931: Tập hợp đủ Ngũ Hành Dung Lô2023-03-28 02:34
 • #932: Chương 932: Linh Hồn cảm nhiễm Thi Độc2023-03-28 02:34
 • #933: Chương 933: Sinh Mệnh Chi Tuyền trừ Thi Độc2023-03-28 02:35
 • #934: Chương 934: Thi Độc Chủng Tử2023-03-28 02:35
 • #935: Chương 935: Bát Thần Sơn Trang2023-03-28 02:35
 • #936: Chương 936: Tặng Linh Hồn Tiên Dược2023-03-28 02:35
 • #937: Chương 937: Toàn quân bị diệt?2023-03-28 02:35
 • #938: Chương 938: Thu Tiên Quân2023-03-28 02:35
 • #939: Chương 939: Thanh tràng2023-03-28 02:35
 • #940: Chương 940: Chiến Thần Lĩnh Vực2023-03-28 02:35
 • #941: Chương 941: Lĩnh Vực nổ tung2023-03-28 02:35
 • #942: Chương 942: Luyện hóa Thiên Không Thành2023-03-28 02:35
 • #943: Chương 943: Nhân Tộc Chí Tôn lại xuất hiện2023-03-28 02:35
 • #944: Chương 944: Chưởng khống Thiên Không Thành2023-03-28 02:35
 • #945: Chương 945: Trấn áp Chúng Tiên2023-03-28 02:35
 • #946: Chương 946: Mua mạng2023-03-28 02:35
 • #947: Chương 947: Đế Cấp Nô Lệ2023-03-28 02:35
 • #948: Chương 948: Thôn Thiên Điêu đột phá2023-03-28 02:35
 • #949: Chương 949: Bát Thần Sơn Trang2023-03-28 02:35
 • #950: Chương 950: Chênh lệch2023-03-28 02:35
 • #951: Chương 951: Bát Trang Chủ2023-03-28 02:35
 • #952: Chương 952: Linh Hồn Chủng Tử2023-03-28 02:35
 • #953: Chương 953: Linh Hồn dung hợp2023-03-28 02:35
 • #954: Chương 954: Bát Thần Sơn Trang Bí Cảnh2023-03-28 02:35
 • #955: Chương 955: Cửu Tự Chân Ngôn2023-03-28 02:36
 • #956: Chương 956: Ẩn thân?2023-03-28 02:36
 • #957: Chương 957: Tuyệt Phẩm Tiên Đan2023-03-28 02:36
 • #958: Chương 958: Thái Cổ Thần Sơn2023-03-28 02:36
 • #959: Chương 959: Thần2023-03-28 02:36
 • #960: Chương 960: Thái Cổ Thần Sơn bên trong2023-03-28 02:36
 • #961: Chương 961: Trấn áp Tiên Đế2023-03-28 02:36
 • #962: Chương 962: Lại gặp Cửu Đỉnh2023-03-28 02:36
 • #963: Chương 963: Lại xuất hiện lãng lãng càn khôn2023-03-28 02:36
 • #964: Chương 964: Cổ Đỉnh tới tay, thực lực tăng vọt2023-03-28 02:36
 • #965: Chương 965: Tam Túc Đỉnh Lập2023-03-28 02:36
 • #966: Chương 966: Thái Cổ Thần Sơn chấn động2023-03-28 02:36
 • #967: Chương 967: Tiên Đế vẫn lạc2023-03-28 02:36
 • #968: Chương 968: Liên trảm Tiên Đế2023-03-28 02:36
 • #969: Chương 969: Lũ lụt chìm Thái Cổ Thần Sơn2023-03-28 02:36
 • #970: Chương 970: Bị nhốt2023-03-28 02:36
 • #971: Chương 971: Hiệu trung điều kiện2023-03-28 02:36
 • #972: Chương 972: Đánh nổ Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Trận2023-03-28 02:36
 • #973: Chương 973: Hộ chủ công năng2023-03-28 02:36
 • #974: Chương 974: Đại La Kim Tiên2023-03-28 02:36
 • #975: Chương 975: Thái Tử cầu cứu2023-03-28 02:37
 • #976: Chương 976: Trảm Tiên Vương2023-03-28 02:37
 • #977: Chương 977: Trở lại Quốc Đô2023-03-28 02:37
 • #978: Chương 978: Chân đạp Thượng Quan Tả2023-03-28 02:37
 • #979: Chương 979: Cửu Tầng Tháp Lâu2023-03-28 02:37
 • #980: Chương 980: Huyết Mạch đổi Pháp Bảo2023-03-28 02:37
 • #981: Chương 981: Tiên Quân đại chiến2023-03-28 02:37
 • #982: Chương 982: Tiên Đế đột kích2023-03-28 02:37
 • #983: Chương 983: Muốn giết Tiên Đế?2023-03-28 02:37
 • #984: Chương 984: Chấn nhiếp Chư Tiên Đế2023-03-28 02:37
 • #985: Chương 985: Bình định đại loạn2023-03-28 02:37
 • #986: Chương 986: Thái Hư Học Viện2023-03-28 02:37
 • #987: Chương 987: Khác người khảo hạch2023-03-28 02:37
 • #988: Chương 988: Phong Ấn Tự Quyết?2023-03-28 02:37
 • #989: Chương 989: Chấn động2023-03-28 02:37
 • #990: Chương 990: Hắn là ta Đệ Tử, ai dám động đến?2023-03-28 02:37
 • #991: Chương 991: Thái Hư Học Viện đệ nhất mãnh nhân2023-03-28 02:37
 • #992: Chương 992: Hành động nhanh chóng như tiêu2023-03-28 02:37
 • #993: Chương 993: Đến từ Thể Hệ khiêu khích2023-03-28 02:37
 • #994: Chương 994: Vũ Long Đại Sư Huynh2023-03-28 02:37
 • #995: Chương 995: Lại một bộ phận Hỗn Độn Chân Kinh?2023-03-28 02:37
 • #996: Chương 996: Thể Hệ Hệ Trưởng2023-03-28 02:38
 • #997: Chương 997: Hồn Hệ2023-03-28 02:38
 • #998: Chương 998: Kính Nguyệt2023-03-28 02:38
 • #999: Chương 999: Kim Khí cấp bậc Nhục Thân2023-03-28 02:38
 • #1000: Chương 1000: Hỗn Nguyên Chiến Y2023-03-28 02:38
 • #1001: Chương 1001: Kính Nguyệt đường cong cứu quốc2023-03-28 02:38
 • #1002: Chương 1002: Bách Tuấn Bảng2023-03-28 02:38
 • #1003: Chương 1003: Thời Không Hệ2023-03-28 02:38
 • #1004: Chương 1004: Tiểu hỗn đản2023-03-28 02:38
 • #1005: Chương 1005: Sinh sinh đánh khóc2023-03-28 02:38
 • #1006: Chương 1006: Yêu Nghiệt Vạn Lý huynh đệ2023-03-28 02:38
 • #1007: Chương 1007: Thái Cổ Thần Sơn mặt mũi2023-03-28 02:38
 • #1008: Chương 1008: Vô sỉ Thái Cổ Thần Sơn2023-03-28 02:38
 • #1009: Chương 1009: Dũng mãnh vô địch2023-03-28 02:38
 • #1010: Chương 1010: Ếch ngồi đáy giếng?2023-03-28 02:38
 • #1011: Chương 1011: Tỷ thí bắt đầu2023-03-28 02:38
 • #1012: Chương 1012: Vũ Long tấn cấp2023-03-28 02:38
 • #1013: Chương 1013: Vũ nhục2023-03-28 02:38
 • #1014: Chương 1014: Phấn khởi giết người2023-03-28 02:38
 • #1015: Chương 1015: Cờ cao một nước2023-03-28 02:38
 • #1016: Chương 1016: Lấy đạo của người trả lại cho người2023-03-28 02:38
 • #1017: Chương 1017: 1000 vạn Quân Khí2023-03-28 02:38
 • #1018: Chương 1018: Nhẹ nhõm tấn cấp2023-03-28 02:38
 • #1019: Chương 1019: Linh Hồn Phong Bạo2023-03-28 02:38
 • #1020: Chương 1020: Kính Nguyệt cải biến2023-03-28 02:38
 • #1021: Chương 1021: Diệp Dương chiến Vạn Lý Tuyết2023-03-28 02:39
 • #1022: Chương 1022: Không có sức hoàn thủ2023-03-28 02:39
 • #1023: Chương 1023: Lại một cái Hồn Tu2023-03-28 02:39
 • #1024: Chương 1024: Vận dụng Linh Hồn2023-03-28 02:39
 • #1025: Chương 1025: Vũ Long chiến lực2023-03-28 02:39
 • #1026: Chương 1026: Thắng thảm2023-03-28 02:39
 • #1027: Chương 1027: Nộ đỗi Hỗn Nguyên2023-03-28 02:39
 • #1028: Chương 1028: Tiên Quân, đều là Tiên Quân!2023-03-28 02:39
 • #1029: Chương 1029: Đại chiến Tuyệt Thế Yêu Nghiệt2023-03-28 02:39
 • #1030: Chương 1030: Hai hệ đồng tu Yêu Nghiệt2023-03-28 02:39
 • #1031: Chương 1031: Tam Tu?2023-03-28 02:39
 • #1032: Chương 1032: Ba hạng đầu2023-03-28 02:39
 • #1033: Chương 1033: Cuối cùng quyết chiến2023-03-28 02:39
 • #1034: Chương 1034: Thần Chi Phù Lục2023-03-28 02:39
 • #1035: Chương 1035: Diệp Dương vẫn lạc?2023-03-28 02:39
 • #1036: Chương 1036: Ta không chết2023-03-28 02:39
 • #1037: Chương 1037: Thần Thông —— Hủy Diệt2023-03-28 02:39
 • #1038: Chương 1038: Vỡ tan Hỗn Nguyên Chiến Y2023-03-28 02:39
 • #1039: Chương 1039: Thiên Phượng mời2023-03-28 02:39
 • #1040: Chương 1040: Vạn Lý Tuyết thần phục2023-03-28 02:39
 • #1041: Chương 1041: Tiên Đế xuất thủ2023-03-28 02:39
 • #1042: Chương 1042: Phục kích2023-03-28 02:39
 • #1043: Chương 1043: Tiểu đả tiểu nháo2023-03-28 02:40
 • #1044: Chương 1044: Giao Long Tiên Quân2023-03-28 02:40
 • #1045: Chương 1045: Trảm Giao Long2023-03-28 02:40
 • #1046: Chương 1046: Đại chiến Phó Viện Trưởng2023-03-28 02:40
 • #1047: Chương 1047: Lật thuyền trong mương2023-03-28 02:40
 • #1048: Chương 1048: Mộng Huyễn Tiên Cảnh2023-03-28 02:40
 • #1049: Chương 1049: Đến từ Tiên Đế đánh lén2023-03-28 02:40
 • #1050: Chương 1050: Ngạnh kháng hai đại Tiên Đế2023-03-28 02:40
 • #1051: Chương 1051: Liều chết luyện hóa2023-03-28 02:40
 • #1052: Chương 1052: Trảm Tiên Đế2023-03-28 02:40
 • #1053: Chương 1053: Tiên Thiên Thần Sao2023-03-28 02:40
 • #1054: Chương 1054: Tiên Thiên Học Viện xuất thủ2023-03-28 02:40
 • #1055: Chương 1055: Mạch nước ngầm mãnh liệt2023-03-28 02:40
 • #1056: Chương 1056: Cao điệu đăng tràng2023-03-28 02:40
 • #1057: Chương 1057: Thần Linh xuất thủ?2023-03-28 02:40
 • #1058: Chương 1058: Trực diện Thần Linh2023-03-28 02:40
 • #1059: Chương 1059: Ma Nữ Phi Thăng2023-03-28 02:40
 • #1060: Chương 1060: Hồng Hoang Thế Giới2023-03-28 02:40
 • #1061: Chương 1061: Thiên Diện Tiên Đế2023-03-28 02:40
 • #1062: Chương 1062: Thế Giới Chi Thụ2023-03-28 02:40
 • #1063: Chương 1063: Thái Hư Học Viện kịch biến2023-03-28 02:40
 • #1064: Chương 1064: Tiến về Thần Linh Bí Cảnh2023-03-28 02:40
 • #1065: Chương 1065: Thần Linh Bí Cảnh kịch biến2023-03-28 02:40
 • #1066: Chương 1066: Chiếm làm của riêng?2023-03-28 02:41
 • #1067: Chương 1067: Toan Nghê hành tung2023-03-28 02:41
 • #1068: Chương 1068: Trấn áp Toan Nghê2023-03-28 02:41
 • #1069: Chương 1069: Toan Nghê thần phục2023-03-28 02:41
 • #1070: Chương 1070: Mười người vào Vô Nhân Khu2023-03-28 02:41
 • #1071: Chương 1071: Liên thủ đánh chết Đế Cấp2023-03-28 02:41
 • #1072: Chương 1072: Chấn nhiếp chư Yêu Nghiệt2023-03-28 02:41
 • #1073: Chương 1073: Gặp quỷ?2023-03-28 02:41
 • #1074: Chương 1074: Quỷ2023-03-28 02:41
 • #1075: Chương 1075: Bách Quỷ Dạ Hành2023-03-28 02:41
 • #1076: Chương 1076: Là người? Hay là quỷ?2023-03-28 02:41
 • #1077: Chương 1077: Hiện tại tương lai cùng tồn?2023-03-28 02:41
 • #1078: Chương 1078: Thôn Trang Cổ Trận2023-03-28 02:41
 • #1079: Chương 1079: Xông cửa ra2023-03-28 02:41
 • #1080: Chương 1080: Một chưởng vỗ bay Đỉnh Phong Quỷ Đế2023-03-28 02:41
 • #1081: Chương 1081: Rời đi? Nhưng vẫn là không cách nào đào thoát2023-03-28 02:41
 • #1082: Chương 1082: Quỷ dị sự tình2023-03-28 02:41
 • #1083: Chương 1083: Lại vào Bí Cảnh2023-03-28 02:41
 • #1084: Chương 1084: Thần Quỷ2023-03-28 02:41
 • #1085: Chương 1085: 100 Tiên Đế đổi một người2023-03-28 02:41
 • #1086: Chương 1086: Tiếp xúc Bách Quỷ Dạ Hành2023-03-28 02:41
 • #1087: Chương 1087: Nhân sủng2023-03-28 02:42
 • #1088: Chương 1088: Đánh bại Thần Quỷ Lão Tổ2023-03-28 02:42
 • #1089: Chương 1089: Nhục nhã hai đại Yêu Nghiệt2023-03-28 02:42
 • #1090: Chương 1090: Quỷ Giới2023-03-28 02:42
 • #1091: Chương 1091: Danh chấn Quỷ Giới2023-03-28 02:42
 • #1092: Chương 1092: Diêm La Điện2023-03-28 02:42
 • #1093: Chương 1093: Thôi Phán Quan2023-03-28 02:42
 • #1094: Chương 1094: Trở thành Âm Binh2023-03-28 02:42
 • #1095: Chương 1095: Thăng quan2023-03-28 02:42
 • #1096: Chương 1096: Gặp Phán Quan2023-03-28 02:42
 • #1097: Chương 1097: Gia nhập Phán Quan Phủ2023-03-28 02:42
 • #1098: Chương 1098: Phán Quan bên người hồng nhân2023-03-28 02:42
 • #1099: Chương 1099: Hỗn Nguyên Thanh mật báo2023-03-28 02:42
 • #1100: Chương 1100: Tùy tùng2023-03-28 02:42
 • #1101: Chương 1101: Trở về Tiên Giới2023-03-28 02:42
 • #1102: Chương 1102: Thưởng thiện phạt ác2023-03-28 02:42
 • #1103: Chương 1103: Chiến Tiên Đế2023-03-28 02:42
 • #1104: Chương 1104: Lại trảm Tiên Đế2023-03-28 02:42
 • #1105: Chương 1105: Trước khi chết đột phá2023-03-28 02:42
 • #1106: Chương 1106: Trảm Thái Cổ Thần Sơn Tiên Đế2023-03-28 02:42
 • #1107: Chương 1107: Sóng to gió lớn2023-03-28 02:42
 • #1108: Chương 1108: Thái Hư Học Viện bị vây công2023-03-28 02:42
 • #1109: Chương 1109: Đem Diệp Dương giao ra đi2023-03-28 02:42
 • #1110: Chương 1110: Gian tế2023-03-28 02:42
 • #1111: Chương 1111: Bắt được gian tế2023-03-28 02:43
 • #1112: Chương 1112: Thẩm phán2023-03-28 02:43
 • #1113: Chương 1113: Phản kích2023-03-28 02:43
 • #1114: Chương 1114: Một cục đá hạ ba con chim2023-03-28 02:43
 • #1115: Chương 1115: Trảm Đỉnh Phong Phong Hào Tiên Đế2023-03-28 02:43
 • #1116: Chương 1116: Vô hình chấn nhiếp2023-03-28 02:43
 • #1117: Chương 1117: Mê người Huyền Thưởng2023-03-28 02:43
 • #1118: Chương 1118: Trở lại Quỷ Giới2023-03-28 02:43
 • #1119: Chương 1119: Quỷ Vũ2023-03-28 02:43
 • #1120: Chương 1120: Quỷ Tào Phủ Công Tử2023-03-28 02:43
 • #1121: Chương 1121: Giết Quỷ Quân2023-03-28 02:43
 • #1122: Chương 1122: Đan Dương, Bích Vân thần phục2023-03-28 02:43
 • #1123: Chương 1123: Hung Thú có bí mật?2023-03-28 02:43
 • #1124: Chương 1124: Trạch Long Pha2023-03-28 02:43
 • #1125: Chương 1125: Nguy cơ trùng trùng Trạch Long Pha2023-03-28 02:43
 • #1126: Chương 1126: Nhắm người mà phệ2023-03-28 02:43
 • #1127: Chương 1127: Thời Không Chi Đạo vận dụng2023-03-28 02:43
 • #1128: Chương 1128: Oán Khí Long2023-03-28 02:43
 • #1129: Chương 1129: Thực lực tăng vọt Hung Thú2023-03-28 02:43
 • #1130: Chương 1130: Dọa lùi2023-03-28 02:43
 • #1131: Chương 1131: Diệp Dương chiến Hung Thú2023-03-28 02:43
 • #1132: Chương 1132: Trấn áp Hung Thú, kịch biến! (thượng)2023-03-28 02:43
 • #1133: Chương 1133: Trấn áp Hung Thú, kịch biến (trung)2023-03-28 02:43
 • #1134: Chương 1134: Trấn áp Hung Thú, kịch biến (hạ)2023-03-28 02:43
 • #1135: Chương 1135: Biến thành Hung Thú2023-03-28 02:44
 • #1136: Chương 1336: Bị truy sát2023-03-28 02:44
 • #1137: Chương 1137: Trấn áp Hung Thú2023-03-28 02:44
 • #1138: Chương 1138: Long Tộc bí mật2023-03-28 02:44
 • #1139: Chương 1139: Chân Hỏa luyện Chân Thân2023-03-28 02:44
 • #1140: Chương 1140: Vương Binh cấp bậc Nhục Thân2023-03-28 02:44
 • #1141: Chương 1141: Xông ra Trạch Long Pha2023-03-28 02:44
 • #1142: Chương 1142: Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế xuất thủ2023-03-28 02:44
 • #1143: Chương 1143: Vận dụng Linh Hồn2023-03-28 02:44
 • #1144: Chương 1144: Ngạnh kháng hai đại Đỉnh Phong Quỷ Đế!2023-03-28 02:44
 • #1145: Chương 1145: Cảnh giới lần nữa Luân Hồi?2023-03-28 02:44
 • #1146: Chương 1146: Thần bí Quỷ Đế2023-03-28 02:44
 • #1147: Chương 1147: Trảm Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế2023-03-28 02:44
 • #1148: Chương 1148: Minh Tộc Đại Đế2023-03-28 02:44
 • #1149: Chương 1149: Thần Quỷ tức giận2023-03-28 02:44
 • #1150: Chương 1150: Chấn nhiếp Minh Tộc Lão Tổ2023-03-28 02:44
 • #1151: Chương 1151: Dời bằng Thôi Phán Quan Phủ2023-03-28 02:44
 • #1152: Chương 1152: Minh Tộc đối Thôi Phán Quan2023-03-28 02:44
 • #1153: Chương 1153: Cái gọi là át chủ bài2023-03-28 02:44
 • #1154: Chương 1154: Câu Hồn Bút, Sinh Tử Bộ kinh khủng thiên uy2023-03-28 02:44
 • #1155: Chương 1155: Một chưởng bại Đỉnh Phong Phong Hào Tiên Đế2023-03-28 02:44
 • #1156: Chương 1156: Bái phỏng Tiên Thiên Học Viện2023-03-28 02:44
 • #1157: Chương 1157: Một lời không hợp liền động thủ2023-03-28 02:44
 • #1158: Chương 1158: Thần Linh xuất thủ2023-03-28 02:44
 • #1159: Chương 1159: Trảm Thần Linh2023-03-28 02:44
 • #1160: Chương 1160: Hóa giải thành vô hình2023-03-28 02:44
 • #1161: Chương 1161: Y dạng họa hồ lô Thái Cổ Thần Sơn2023-03-28 02:44
 • #1162: Chương 1162: Cường thế áp chế Phó Giáo Chủ2023-03-28 02:45
 • #1163: Chương 1163: Dìm nước Thái Cổ Thần Sơn2023-03-28 02:45
 • #1164: Chương 1164: Liên trảm2023-03-28 02:45
 • #1165: Chương 1165: Tiến vào Long Giới2023-03-28 02:45
 • #1166: Chương 1166: Hắc Hóa2023-03-28 02:45
 • #1167: Chương 1167: Ngũ Trảo Thần Long vẫn lạc2023-03-28 02:45
 • #1168: Chương 1168: Bị phát hiện2023-03-28 02:45
 • #1169: Chương 1169: Hắc Hóa lực lượng2023-03-28 02:45
 • #1170: Chương 1170: Di tích2023-03-28 02:45
 • #1171: Chương 1171: Tiên Quân2023-03-28 02:45
 • #1172: Chương 1172: Tụ hợp2023-03-28 02:45
 • #1173: Chương 1173: Tán thành2023-03-28 02:45
 • #1174: Chương 1174: Đại chiến2023-03-28 02:45
 • #1175: Chương 1175: Đại Trưởng Lão bị trọng thương2023-03-28 02:45
 • #1176: Chương 1176: Hộ Sơn Đại Trận hoàn thành2023-03-28 02:45
 • #1177: Chương 1177: Tiến về Tử Hải2023-03-28 02:45
 • #1178: Chương 1178: Tiến vào Tử Hải2023-03-28 02:45
 • #1179: Chương 1179: Tử Tháp vỡ tan2023-03-28 02:45
 • #1180: Chương 1180: Tử Khí?2023-03-28 02:45
 • #1181: Chương 1181: Thần Long2023-03-28 02:45
 • #1182: Chương 1182: Sinh ra ý thức?2023-03-28 02:45
 • #1183: Chương 1183: Thần Long Tâm Linh Thế Giới2023-03-28 02:45
 • #1184: Chương 1184: Nhục Thân biến dị2023-03-28 02:45
 • #1185: Chương 1185: Hắc Ám Long Tộc cũng tới2023-03-28 02:45
 • #1186: Chương 1186: Tâm Linh Thế Giới trung tâm2023-03-28 02:45
 • #1187: Chương 1187: Biến thành Hung Thú2023-03-28 02:46
 • #1188: Chương 1188: Một đường xông lên phía trên2023-03-28 02:46
 • #1189: Chương 1189: Trảm Đại Đế Hung Thú2023-03-28 02:46
 • #1190: Chương 1190: Thần Cấp Hung Thú2023-03-28 02:46
 • #1191: Chương 1191: Dùng trí2023-03-28 02:46
 • #1192: Chương 1192: Đệ Cửu Tầng2023-03-28 02:46
 • #1193: Chương 1193: Một vòng ý thức2023-03-28 02:46
 • #1194: Chương 1194: Đánh nổ Hắc Ám Đại Đế2023-03-28 02:46
 • #1195: Chương 1195: Trên trăm Đại Đế2023-03-28 02:46
 • #1196: Chương 1196: Vẫy tay một cái trảm Đại Đế2023-03-28 02:46
 • #1197: Chương 1197: Người thắng sinh2023-03-28 02:46
 • #1198: Chương 1198: Tuyệt sát?2023-03-28 02:46
 • #1199: Chương 1199: Thực lực đại trướng2023-03-28 02:46
 • #1200: Chương 1200: Tranh sơn thủy?2023-03-28 02:46
 • #1201: Chương 1201: Long Bảo manh mối2023-03-28 02:46
 • #1202: Chương 1202: Sơn Thủy vị trí2023-03-28 02:46
 • #1203: Chương 1203: Tề tụ Minh Tộc2023-03-28 02:46
 • #1204: Chương 1204: Quỷ Giới Cổ Đỉnh?2023-03-28 02:46
 • #1205: Chương 1205: Người trong đồng đạo2023-03-28 02:46
 • #1206: Chương 1206: Thần Toán Tử2023-03-28 02:46
 • #1207: Chương 1207: Thần Toán Tử Thần Toán2023-03-28 02:46
 • #1208: Chương 1208: Bán ra tin tức2023-03-28 02:46
 • #1209: Chương 1209: Bách Quỷ Phu2023-03-28 02:46
 • #1210: Chương 1210: Thần Toán Tử thân phận2023-03-28 02:46
 • #1211: Chương 1211: Hoang Đỉnh2023-03-28 02:46
 • #1212: Chương 1212: Phá Thời Không Chi Đạo2023-03-28 02:47
 • #1213: Chương 1213: Tiên Quân Ngũ Trọng Thiên2023-03-28 02:47
 • #1214: Chương 1214: Tuyệt lộ2023-03-28 02:47
 • #1215: Chương 1215: Diêm Vương Thành2023-03-28 02:47
 • #1216: Chương 1216: Về Thôi Phán Quan Phủ2023-03-28 02:47
 • #1217: Chương 1217: Dẫn dụ2023-03-28 02:47
 • #1218: Chương 1218: Dẫn vào Lôi Trì2023-03-28 02:47
 • #1219: Chương 1219: Chôn giết Bách Quỷ Phu2023-03-28 02:47
 • #1220: Chương 1220: Chân Lôi tấn cấp2023-03-28 02:47
 • #1221: Chương 1221: Hợp tác2023-03-28 02:47
 • #1222: Chương 1222: Có chuẩn bị mà đến.2023-03-28 02:47
 • #1223: Chương 1223: Vẽ chỗ chỉ2023-03-28 02:47
 • #1224: Chương 1224: Thần Cấp Pho Tượng2023-03-28 02:47
 • #1225: Chương 1225: Cưỡng ép chiếm lấy2023-03-28 02:47
 • #1226: Chương 1226: Bị trọng thương2023-03-28 02:47
 • #1227: Chương 1227: Thần Toán Tử tái xuất giang hồ2023-03-28 02:47
 • #1228: Chương 1228: Đại giới2023-03-28 02:47
 • #1229: Chương 1229: Giết tới Minh Tộc2023-03-28 02:47
 • #1230: Chương 1230: Giết tới Minh Tộc2023-03-28 02:47
 • #1231: Chương 1231: Thần Tượng phát uy2023-03-28 02:47
 • #1232: Chương 1232: Hợp nhau tấn công2023-03-28 02:47
 • #1233: Chương 1233: Bức bách2023-03-28 02:47
 • #1234: Chương 1234: Chân Lôi giết địch2023-03-28 02:47
 • #1235: Chương 1235: Thiêu đốt Huyết Mạch2023-03-28 02:47
 • #1236: Chương 1236: Chân Thần2023-03-28 02:47
 • #1237: Chương 1237: Long Bảo bị cướp2023-03-28 02:47
 • #1238: Chương 1238: Chân Thần quyết đấu2023-03-28 02:48
 • #1239: Chương 1239: Chân Thần phong tỏa2023-03-28 02:48
 • #1240: Chương 1240: Muốn diệt Minh Tộc2023-03-28 02:48
 • #1241: Chương 1241: Ngã vào quỷ dị không gian2023-03-28 02:48
 • #1242: Chương 1242: Giáo Chủ bị ngược2023-03-28 02:48
 • #1243: Chương 1243: Chân Lôi giết Chân Thần2023-03-28 02:48
 • #1244: Chương 1244: Thiếu ta một cái nhân tình2023-03-28 02:48
 • #1245: Chương 1245: Cố lộng huyền hư?2023-03-28 02:48
 • #1246: Chương 1246: Truy tung Minh Tộc2023-03-28 02:48
 • #1247: Chương 1247: Bàng môn tả đạo2023-03-28 02:48
 • #1248: Chương 1248: Trận Pháp ngăn cản2023-03-28 02:48
 • #1249: Chương 1249: Trận Tông Thủy Tổ cư nhiên là một chữ?2023-03-28 02:48
 • #1250: Chương 1250: Thần Tiễn tới tay2023-03-28 02:48
 • #1251: Chương 1251: Chân Thần thần phục2023-03-28 02:48
 • #1252: Chương 1252: Minh Tộc thần phục2023-03-28 02:48
 • #1253: Chương 1253: Truy sát Long Tại Phong2023-03-28 02:48
 • #1254: Chương 1254: Diệt sát Long Tại Phong Nhục Thân2023-03-28 02:48
 • #1255: Chương 1255: Trấn áp La Sát Cung Cung Chủ2023-03-28 02:48
 • #1256: Chương 1256: Chưởng khống Cự Vô Bá2023-03-28 02:48
 • #1257: Chương 1257: Có nguyện ý hay không làm ta con rể?2023-03-28 02:48
 • #1258: Chương 1258: Đệ Ngũ Phán Quan, Hộ Pháp Ti!2023-03-28 02:48
 • #1259: Chương 1259: Tương Thiên Vi2023-03-28 02:48
 • #1260: Chương 1260: Chính thức trở thành Hộ Pháp Ti2023-03-28 02:48
 • #1261: Chương 1261: Không phục? Đánh tới ngươi phục!2023-03-28 02:48
 • #1262: Chương 1262: Hỗn Độn chỗ sâu2023-03-28 02:48
 • #1263: Chương 1263: Ngũ Điện Diêm La Vương2023-03-28 02:48
 • #1264: Chương 1264: Bước vào Diêm La Điện2023-03-28 02:49
 • #1265: Chương 1265: Ta truyền nhân2023-03-28 02:49
 • #1266: Chương 1266: Cùng Diêm La Điện hòa làm một thể2023-03-28 02:49
 • #1267: Chương 1267: Xuống Địa Ngục2023-03-28 02:49
 • #1268: Chương 1268: Cắt Lưỡi Địa Ngục2023-03-28 02:49
 • #1269: Chương 1269: Trường Thiệt Quái2023-03-28 02:49
 • #1270: Chương 1270: Phân Thân bị giết2023-03-28 02:49
 • #1271: Chương 1271: Tiễn Đao Quái2023-03-28 02:49
 • #1272: Chương 1272: Giống như đã từng tương tự2023-03-28 02:49
 • #1273: Chương 1273: Thập Bát Tầng Địa Ngục2023-03-28 02:49
 • #1274: Chương 1274: Yêu Giới Chi Chủ2023-03-28 02:49
 • #1275: Chương 1275: Giáo Chủ xuống Địa Ngục2023-03-28 02:49
 • #1276: Chương 1276: Tam Đại Chân Thần Hung Thú2023-03-28 02:49
 • #1277: Chương 1277: Long Cốt2023-03-28 02:49
 • #1278: Chương 1278: Tranh đoạt quyền khống chế2023-03-28 02:49
 • #1279: Chương 1279: Tranh đoạt2023-03-28 02:49
 • #1280: Chương 1280: Diệp Dương bị giết2023-03-28 02:49
 • #1281: Chương 1281: Sinh mệnh cuồng vẫn lạc2023-03-28 02:49
 • #1282: Chương 1282: Long Cốt tới tay2023-03-28 02:49
 • #1283: Chương 1283: Tịnh hóa Hắc Ám Long Tộc2023-03-28 02:49
 • #1284: Chương 1284: Nhất thống Long Giới2023-03-28 02:49
 • #1285: Chương 1285: Tiên Giới Chân Thần?2023-03-28 02:49
 • #1286: Chương 1286: Giáo Chủ xuất thủ2023-03-28 02:49
 • #1287: Chương 1287: Tiên Thiên Thư Viện hủy diệt2023-03-28 02:49
 • #1288: Chương 1288: Câu thông Thần Giới?2023-03-28 02:49
 • #1289: Chương 1289: Thần Giới xuất thủ2023-03-28 02:50
 • #1290: Chương 1290: Thái Cổ Thần Sơn chạy trốn?2023-03-28 02:50
 • #1291: Chương 1291: Xông xáo bẫy rập2023-03-28 02:50
 • #1292: Chương 1292: Thần Giới Lão Tổ Tông2023-03-28 02:50
 • #1293: Chương 1293: Trấn áp Thần Giới Lão Tổ Tông2023-03-28 02:50
 • #1294: Chương 1294: Thần Giới tin tức2023-03-28 02:50
 • #1295: Chương 1295: Bị Ngụy Thần đánh bại2023-03-28 02:50
 • #1296: Chương 1296: Ngụy Thần áp chế Thần Linh2023-03-28 02:50
 • #1297: Chương 1297: Chiến Chu Tước2023-03-28 02:50
 • #1298: Chương 1298: Chu Tước Chi Vũ2023-03-28 02:50
 • #1299: Chương 1299: So đấu ngộ tính2023-03-28 02:50
 • #1300: Chương 1300: Dị Hỏa bên trong so đấu2023-03-28 02:50
 • #1301: Chương 1301: Chu Tước thần phục2023-03-28 02:50
 • #1302: Chương 1302: Thanh Đồng Toái Phiến2023-03-28 02:50
 • #1303: Chương 1303: Đốt Thần Hồn2023-03-28 02:50
 • #1304: Chương 1304: Lão Thi2023-03-28 02:50
 • #1305: Chương 1305: Thi Vương phần mộ2023-03-28 02:50
 • #1306: Chương 1306: Ác tâm Thi Vương2023-03-28 02:50
 • #1307: Chương 1307: Đến cùng người nào chết?2023-03-28 02:50
 • #1308: Chương 1308: Thiên Đỉnh xuất thế2023-03-28 02:50
 • #1309: Chương 1309: Vô Nhân Khu Vương Giả2023-03-28 02:50
 • #1310: Chương 1310: Ta cần các ngươi trợ giúp2023-03-28 02:50
 • #1311: Chương 1311: Vương Giả đại chiến2023-03-28 02:50
 • #1312: Chương 1312: Thần Triều người tới2023-03-28 02:50
 • #1313: Chương 1313: Đến từ Thần Triều đại thủ tiêu diệt2023-03-28 02:50
 • #1314: Chương 1314: Ve sầu thoát xác2023-03-28 02:51
 • #1315: Chương 1315: Nhân Tộc Vương Giả Tinh La2023-03-28 02:51
 • #1316: Chương 1316: Cấm Khu Vương Giả2023-03-28 02:51
 • #1317: Chương 1317: Phù Vân Sơn2023-03-28 02:51
 • #1318: Chương 1318: Gặp lại Thông Thiên2023-03-28 02:51
 • #1319: Chương 1319: Chấn kinh Phù Vân Nhàn Nhân2023-03-28 02:51
 • #1320: Chương 1320: Sư Huynh Tỷ nhóm2023-03-28 02:51
 • #1321: Chương 1321: Đại Sư Tỷ hương tiêu ngọc vẫn?2023-03-28 02:51
 • #1322: Chương 1322: Hồi hồn2023-03-28 02:51
 • #1323: Chương 1323: Tiên Đế Bát Trọng Thiên2023-03-28 02:51
 • #1324: Chương 1324: Quét ngang Ngụy Thần khu vực2023-03-28 02:51
 • #1325: Chương 1325: Đại chiến Thần Cấp Thái Cổ Di Chủng2023-03-28 02:51
 • #1326: Chương 1326: Thi Vương lại xuất hiện2023-03-28 02:51
 • #1327: Chương 1327: Đại chiến Lão Thi Vương2023-03-28 02:51
 • #1328: Chương 1328: Đánh chết Lão Thi Vương2023-03-28 02:51
 • #1329: Chương 1329: Chân Lôi đốt Thần Hồn?2023-03-28 02:51
 • #1330: Chương 1330: Cấp tốc2023-03-28 02:51
 • #1331: Chương 1331: Thần Triều âm mưu2023-03-28 02:51
 • #1332: Chương 1332: Thái Cổ Thần Sơn Thần Quân2023-03-28 02:51
 • #1333: Chương 1333: Đại quân áp cảnh2023-03-28 02:51
 • #1334: Chương 1334: Diêm La Điện phản kích2023-03-28 02:51
 • #1335: Chương 1335: Thần Triều bị đánh đau?2023-03-28 02:51
 • #1336: Chương 1336: Đến từ Thần Triều Thánh Chỉ2023-03-28 02:51
 • #1337: Chương 1337: Thần Triều âm mưu2023-03-28 02:51
 • #1338: Chương 1338: Công phu sư tử ngoạm2023-03-28 02:51
 • #1339: Chương 1339: Lật lọng2023-03-28 02:52
 • #1340: Chương 1340: Trảm Thần Sứ2023-03-28 02:52
 • #1341: Chương 1341: Trêu đùa Thần Triều2023-03-28 02:52
 • #1342: Chương 1342: Phiền muộn Thần Triều đại nhân vật2023-03-28 02:52
 • #1343: Chương 1342: Đại Chu Tước2023-03-28 02:52
 • #1344: Chương 1344: Thần Thông hoàn thiện, Thiên Phú Thần Thông?2023-03-28 02:52
 • #1345: Chương 1345: Tam Sư Huynh cầu cứu2023-03-28 02:52
 • #1346: Chương 1346: Bị nhốt Ma Thần Tông2023-03-28 02:52
 • #1347: Chương 1347: Mèo hí chuột2023-03-28 02:52
 • #1348: Chương 1348: Phá trận2023-03-28 02:52
 • #1349: Chương 1349: Tam Sư Huynh chết đi?2023-03-28 02:52
 • #1350: Chương 1350: Kim Dương Viên vẫn lạc2023-03-28 02:52
 • #1351: Chương 1351: Diệp Dương xuất thủ2023-03-28 02:52
 • #1352: Chương 1352: Uổng mạng2023-03-28 02:52
 • #1353: Chương 1353: Thoát khỏi2023-03-28 02:52
 • #1354: Chương 1354: Tam Sư Huynh, về nhà2023-03-28 02:52
 • #1355: Chương 1355: Quỷ dị sự tình2023-03-28 02:52
 • #1356: Chương 1356: Phục sinh2023-03-28 02:52
 • #1357: Chương 1357: Muốn hố Ma Thần Tông2023-03-28 02:52
 • #1358: Chương 1358: Ma Thần Tông bị hố2023-03-28 02:52
 • #1359: Chương 1359: Bạch Phát Cuồng Ma2023-03-28 02:52
 • #1360: Chương 1360: Cường đại Bạch Phát Cuồng Ma2023-03-28 02:52
 • #1361: Chương 1361: Ma Hóa Thiên Hạ2023-03-28 02:52
 • #1362: Chương 1362: Chuyển hóa thành Ma2023-03-28 02:52
 • #1363: Chương 1363: Bạch Phát Cuồng Ma tự bạo, Đại Ma Thần xuất thủ2023-03-28 02:53
 • #1364: Chương 1364: Hủy diệt2023-03-28 02:53
 • #1365: Chương 1365: Là phúc hay họa?2023-03-28 02:53
 • #1366: Chương 1366: Hủy Diệt Quy Tắc2023-03-28 02:53
 • #1367: Chương 1367: Hủy Diệt Thế Giới2023-03-28 02:53
 • #1368: Chương 1368: Hủy Diệt Thần2023-03-28 02:53
 • #1369: Chương 1369: Hủy Diệt Pháp Tắc2023-03-28 02:53
 • #1370: Chương 1370: Diệt tộc nguy cơ2023-03-28 02:53
 • #1371: Chương 1371: Thả bọn họ2023-03-28 02:53
 • #1372: Chương 1370: Toàn quân bị diệt2023-03-28 02:53
 • #1373: Chương 1373: Cường thế2023-03-28 02:53
 • #1374: Chương 1374: Lấy đi Bảo Khố2023-03-28 02:53
 • #1375: Chương 1375: Khốn Thần Tác2023-03-28 02:53
 • #1376: Chương 1376: Bị nhốt2023-03-28 02:53
 • #1377: Chương 1377: Hoàn chỉnh Hủy Diệt Pháp Tắc2023-03-28 02:53
 • #1378: Chương 1378: Mười đầu Hủy Diệt Pháp Tắc2023-03-28 02:53
 • #1379: Chương 1379: Ngụy Thần2023-03-28 02:53
 • #1380: Chương 1380: Trấn áp Thôi Nhật Chí2023-03-28 02:53
 • #1381: Chương 1381: Tôn Giả đại nhân2023-03-28 02:53
 • #1382: Chương 1382: Khốn Thần Tôn Giả2023-03-28 02:53
 • #1383: Chương 1383: Ngươi là Thần Linh?2023-03-28 02:53
 • #1384: Chương 1384: Uy chấn Hủy Diệt Thế Giới2023-03-28 02:53
 • #1385: Chương 1385: Đỉnh Cấp Bộ Lạc2023-03-28 02:53
 • #1386: Chương 1386: Cường giả đỉnh cao đến2023-03-28 02:53
 • #1387: Chương 1387: Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn2023-03-28 02:53
 • #1388: Chương 1388: Đại Tế Ti2023-03-28 02:54
 • #1389: Chương 1389: Giao dịch?2023-03-28 02:54
 • #1390: Chương 1390: Chúa Công2023-03-28 02:54
 • #1391: Chương 1391: Phá kén trọng sinh2023-03-28 02:54
 • #1392: Chương 1392: Lĩnh Chúa2023-03-28 02:54
 • #1393: Chương 1393: Đại Đế đánh lén2023-03-28 02:54
 • #1394: Chương 1394: Hắc Vụ Nhân2023-03-28 02:54
 • #1395: Chương 1395: Trấn áp tất cả Hủy Diệt Chi Lực2023-03-28 02:54
 • #1396: Chương 1396: Trấn áp Hủy Diệt Pháp Tắc2023-03-28 02:54
 • #1397: Chương 1397: Đại Ma Thần Phân Thân2023-03-28 02:54
 • #1398: Chương 1398: Một người một thú2023-03-28 02:54
 • #1399: Chương 1399: Hoang Tộc2023-03-28 02:54
 • #1400: Chương 1400: Cửu Tiêu Nguyên Dương Quyết2023-03-28 02:54
 • #1401: Chương 1401: Đột phi dâng mạnh2023-03-28 02:54
 • #1402: Chương 1402: Hoang Tộc Lĩnh Chúa2023-03-28 02:54
 • #1403: Chương 1403: Tế Đàn2023-03-28 02:54
 • #1404: Chương 1404: Thần Mộ2023-03-28 02:54
 • #1405: Chương 1405: Thần Mộ2023-03-28 02:54
 • #1406: Chương 1406: Đến a! Có gan đều tới a!2023-03-28 02:54
 • #1407: Chương 1407: Đan Dược Vương Giả2023-03-28 02:54
 • #1408: Chương 1408: Thu toàn bộ Thần Đan2023-03-28 02:54
 • #1409: Chương 1409: Vẫn Thần2023-03-28 02:54
 • #1410: Chương 1410: Toàn bộ bỏ vào trong túi2023-03-28 02:54
 • #1411: Chương 1411: Sáu đầu hoàn chỉnh Hủy Diệt Pháp Tắc2023-03-28 02:54
 • #1412: Chương 1412: Thần Kiếp2023-03-28 02:54
 • #1413: Chương 1413: Mãn Nguyệt Độ Kiếp2023-03-28 02:55
 • #1414: Chương 1414: Tuyệt vọng Mãn Nguyệt2023-03-28 02:55
 • #1415: Chương 1415: Đánh nổ Thần Kiếp2023-03-28 02:55
 • #1416: Chương 1416: Cuối cùng thành Thần2023-03-28 02:55
 • #1417: Chương 1417: Diệp Dương Thần Kiếp2023-03-28 02:55
 • #1418: Chương 1418: Diệp Dương Độ Kiếp2023-03-28 02:55
 • #1419: Chương 1419: Nhẹ nhõm Độ Kiếp2023-03-28 02:55
 • #1420: Chương 1420: Thất bại trong gang tấc2023-03-28 02:55
 • #1421: Chương 1421: Thôn phệ2023-03-28 02:55
 • #1422: Chương 1421: Khôi phục sinh cơ2023-03-28 02:55
 • #1423: Chương 1422: Chưởng khống Hủy Diệt Thế Giới2023-03-28 02:55
 • #1424: Chương 1423: Trêu đùa Đại Ma Thần2023-03-28 02:55
 • #1425: Chương 1424: Chưởng khống Đại Ma Thần Phân Thân2023-03-28 02:55
 • #1426: Chương 1425: Hủy Diệt Thần Giáo2023-03-28 02:55
 • #1427: Chương 1426: Thiên Lý Hâm vào Thần Giáo2023-03-28 02:55
 • #1428: Chương 1427: Rời đi Hủy Diệt Thế Giới2023-03-28 02:55
 • #1429: Chương 1428: Kiếp Vân2023-03-28 02:55
 • #1430: Chương 1429: Lần thứ hai Thần Kiếp?2023-03-28 02:55
 • #1431: Chương 1430: Thần Giới lực lượng2023-03-28 02:55
 • #1432: Chương 1432: Đại lượng Tạo Thần (thượng)2023-03-28 02:55
 • #1433: Chương 1433: Đại lượng Tạo Thần (hạ)2023-03-28 02:55
 • #1434: Chương 1434: Tạo Thần đại giới2023-03-28 02:55
 • #1435: Chương 1435: Phi Thăng đêm trước2023-03-28 02:55
 • #1436: Chương 1436: Thần Giới2023-03-28 02:55
 • #1437: Chương 1437: Phi Thăng Giả kinh khủng thực lực2023-03-28 02:55
 • #1438: Chương 1438: Huyền Lôi, Thủy Vân, Thất Tinh2023-03-28 02:56
 • #1439: Chương 1439: Trên đường gặp giặc cướp2023-03-28 02:56
 • #1440: Chương 1440: Làm một lần giặc cướp2023-03-28 02:56
 • #1441: Chương 1441: Bối cảnh kinh khủng2023-03-28 02:56
 • #1442: Chương 1442: Quái dị thủ đoạn2023-03-28 02:56
 • #1443: Chương 1443: Đào Bảo Nhai2023-03-28 02:56
 • #1444: Chương 1444: Phù Lục2023-03-28 02:56
 • #1445: Chương 1445: Nhiệt tiêu2023-03-28 02:56
 • #1446: Chương 1446: Thái Cổ Thần Khí?2023-03-28 02:56
 • #1447: Chương 1447: Hỗn Độn Nguyên Thạch2023-03-28 02:56
 • #1448: Chương 1448: Hoang đảo2023-03-28 02:56
 • #1449: Chương 1449: Hoang Đảo Lang2023-03-28 02:56
 • #1450: Chương 1450: Ẩn tàng thực lực2023-03-28 02:56
 • #1451: Chương 1451: Huyết chiến Hoang Đảo Lang2023-03-28 02:56
 • #1452: Chương 1452: Đại khai sát giới2023-03-28 02:56
 • #1453: Chương 1453: Luyện Chế Phù lục2023-03-28 02:56
 • #1454: Chương 1454: Biến thái nhiệm vụ2023-03-28 02:56
 • #1455: Chương 1455: Đánh bại Huyền Thần2023-03-28 02:56
 • #1456: Chương 1456: Thông quan đệ nhất nhân2023-03-28 02:56
 • #1457: Chương 1457: Thần Mạch2023-03-28 02:56
 • #1458: Chương 1458: Cấm Địa2023-03-28 02:56
 • #1459: Chương 1459: Lão Quái Vật2023-03-28 02:56
 • #1460: Chương 1460: Bái ngươi vi sư2023-03-28 02:56
 • #1461: Chương 1461: Xóa đi ký ức2023-03-28 02:57
 • #1462: Chương 1462: Tân sinh đệ nhất nhân2023-03-28 02:57
 • #1463: Chương 1463: Giải hoặc giải thích khó hiểu, Thần Hồn tăng lên2023-03-28 02:57
 • #1464: Chương 1464: Thần Hồn Giới2023-03-28 02:57
 • #1465: Chương 1465: Bá khí2023-03-28 02:57
 • #1466: Chương 1466: Gió nổi lên Quỷ Vũ2023-03-28 02:57
 • #1467: Chương 1467: Đánh lén, Thần Hồn bị ăn mòn2023-03-28 02:57
 • #1468: Chương 1468: Thất Tinh phẫn nộ2023-03-28 02:57
 • #1469: Chương 1469: Bày Lôi Đài2023-03-28 02:57
 • #1470: Chương 1470: Khiêu Chiến Giả2023-03-28 02:57
 • #1471: Chương 1471: Kết thúc2023-03-28 02:57
 • #1472: Chương 1472: Trường Hà Học Viện thành ý2023-03-28 02:57
 • #1473: Chương 1473: Đại náo Phi Thăng Trì2023-03-28 02:57
 • #1474: Chương 1474: Tư Đồ Linh Tuệ2023-03-28 02:57
 • #1475: Chương 1475: Mai Ảnh Mộng nhiệm vụ2023-03-28 02:57
 • #1476: Chương 1476: Đan Dương Tuyệt Cảnh2023-03-28 02:57
 • #1477: Chương 1777: Sáng mù mắt chó2023-03-28 02:57
 • #1478: Chương 1478: Mục tiêu2023-03-28 02:57
 • #1479: Chương 1479: Thiên Lôi Thần Dược2023-03-28 02:57
 • #1480: Chương 1480: Thần Dược kinh khủng2023-03-28 02:57
 • #1481: Chương 1481: Dễ như trở bàn tay2023-03-28 02:57
 • #1482: Chương 1482: Tao ngộ phục kích2023-03-28 02:57
 • #1483: Chương 1483: Giết Thiên Thần2023-03-28 02:57
 • #1484: Chương 1484: Ma Tượng2023-03-28 02:58
 • #1485: Chương 1485: Đầu giác tranh nanh2023-03-28 02:58
 • #1486: Chương 1486: Thủy Tộc phẫn nộ2023-03-28 02:58
 • #1487: Chương 1487: Tao ngộ Thủy Tộc Thiên Thần2023-03-28 02:58
 • #1488: Chương 1488: Thần Sâm2023-03-28 02:58
 • #1489: Chương 1489: Giao dịch2023-03-28 02:58
 • #1490: Chương 1490: Thần Sâm hóa người2023-03-28 02:58
 • #1491: Chương 1491: Đan Dương Tử Thần Hồn2023-03-28 02:58
 • #1492: Chương 1492: Đan Dương Tử Thần Hồn Không Gian2023-03-28 02:58
 • #1493: Chương 1493: Đan Dương Tử truyền thừa2023-03-28 02:58
 • #1494: Chương 1494: Thủy Tộc bá đạo2023-03-28 02:58
 • #1495: Chương 1495: Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập2023-03-28 02:58
 • #1496: Chương 1496: Chưởng khống Đan Dương Tuyệt Cảnh2023-03-28 02:58
 • #1497: Chương 1497: Nguyên Thủy Bí Cảnh2023-03-28 02:58
 • #1498: Chương 1498: Trở về Thất Tinh2023-03-28 02:58
 • #1499: Chương 1499: Siêu việt Thiên Thần2023-03-28 02:58
 • #1500: Chương 1500: Diệp Dương nổi giận2023-03-28 02:58
 • #1501: Chương 1501: Tiến vào Thần Hồn Giới2023-03-28 02:58
 • #1502: Chương 1502: Đoạn Không Đài, Đoạn Không Cảnh2023-03-28 02:58
 • #1503: Chương 1503: Thần Hồn Giới giết địch2023-03-28 02:58
 • #1504: Chương 1504: Cuồng loạn Thủy Tộc2023-03-28 02:58
 • #1505: Chương 1505: Danh chấn Đoạn Không Cảnh Nhất Tầng2023-03-28 02:58
 • #1506: Chương 1506: Thủy Quan2023-03-28 02:58
 • #1507: Chương 1507: Bị thua2023-03-28 02:58
 • #1508: Chương 1508: Thiên Phú Thần Thông thức tỉnh2023-03-28 02:58
 • #1509: Chương 1509: Thần Hồn tấn cấp2023-03-28 02:58
 • #1510: Chương 1510: Chân Hồn Thuật2023-03-28 02:59
 • #1511: Chương 1511: Khiêu chiến Thủy Tộc2023-03-28 02:59
 • #1512: Chương 1512: Tái chiến2023-03-28 02:59
 • #1513: Chương 1513: Ma Tượng Cấm Khí2023-03-28 02:59
 • #1514: Chương 1514: Thần Thông thức tỉnh2023-03-28 02:59
 • #1515: Chương 1515: Hỏa Nhãn Kim Tinh2023-03-28 02:59
 • #1516: Chương 1516: Đạp vào Thủy Thành2023-03-28 02:59
 • #1517: Chương 1517: Quét ngang2023-03-28 02:59
 • #1518: Chương 1518: Thiên Mệnh Thần Triều2023-03-28 02:59
 • #1519: Chương 1519: Lên đường2023-03-28 02:59
 • #1520: Chương 1520: Phích Lịch Thần Quân2023-03-28 02:59
 • #1521: Chương 1521: Lau mắt mà nhìn2023-03-28 02:59
 • #1522: Chương 1522: Thị Huyết Song Hung2023-03-28 02:59
 • #1523: Chương 1523: Các hiển Thần Thông2023-03-28 02:59
 • #1524: Chương 1525: Bị ép vào tuyệt lộ2023-03-28 02:59
 • #1525: Chương 1525: Bán Bộ Thần Quân2023-03-28 02:59
 • #1526: Chương 1526: Liều chết cứu giúp2023-03-28 02:59
 • #1527: Chương 1527: Đào thoát2023-03-28 02:59
 • #1528: Chương 1528: Chân Lôi Chủng Tử2023-03-28 02:59
 • #1529: Chương 1529: Thần Đế bị giết2023-03-28 02:59
 • #1530: Chương 1530: Xích Nhật Cảnh2023-03-28 02:59
 • #1531: Chương 1531: Luyện hóa Chân Lôi Chủng Tử2023-03-28 02:59
 • #1532: Chương 1532: Hoàng Tôn2023-03-28 02:59
 • #1533: Chương 1533: Bị phát hiện?2023-03-28 02:59
 • #1534: Chương 1534: Ta là Thần Quân2023-03-28 03:00
 • #1535: Chương 1535: Bị Phi Tinh truy sát2023-03-28 03:00
 • #1536: Chương 1536: Cổ lão tồn tại2023-03-28 03:00
 • #1537: Chương 1537: Kịch chiến Phi Tinh Thần Vương2023-03-28 03:00
 • #1538: Chương 1538: Trảm Thần Vương!2023-03-28 03:00
 • #1539: Chương 1539: Giai Tự Quyết2023-03-28 03:00
 • #1540: Chương 1540: Nhạc đệm2023-03-28 03:00
 • #1541: Chương 1541: Thiên Đỉnh mảnh vỡ2023-03-28 03:00
 • #1542: Chương 1542: Cân sức ngang tài2023-03-28 03:00
 • #1543: Chương 1543: Thần Triều Thần Đô2023-03-28 03:00
 • #1544: Chương 1544: Bạch Dương Vương2023-03-28 03:00
 • #1545: Chương 1545: Phong Hầu2023-03-28 03:00
 • #1546: Chương 1546: Vẫn Tinh Hầu2023-03-28 03:00
 • #1547: Chương 1547: Nô tài muốn làm chủ?2023-03-28 03:00
 • #1548: Chương 1548: Người trẻ tuổi tấm gương2023-03-28 03:00
 • #1549: Chương 1549: Thương Diễm Phủ2023-03-28 03:00
 • #1550: Chương 1550: Chui vào Thủy Tộc2023-03-28 03:00
 • #1551: Chương 1551: Thủy Tộc bị diệt2023-03-28 03:00
 • #1552: Chương 1552: Nguyên Thủy Đại Đế2023-03-28 03:00
 • #1553: Chương 1553: Nguyên Thủy Đại Đế là ta?2023-03-28 03:00
 • #1554: Chương 1554: Thiên Mệnh Đại Đế xuất thủ2023-03-28 03:00
 • #1555: Chương 1555: Dọa lùi Đại Đế2023-03-28 03:00
 • #1556: Chương 1556: Thần bí địa phương2023-03-28 03:00
 • #1557: Chương 1557: Đoàn đội2023-03-28 03:01
 • #1558: Chương 1558: Nhiệm Nhân Binh2023-03-28 03:01
 • #1559: Chương 1559: Vẫn Tinh Điện2023-03-28 03:01
 • #1560: Chương 1560: Quỳ Thủy Thần Vương2023-03-28 03:01
 • #1561: Chương 1561: Thái Tuế Thần Vương2023-03-28 03:01
 • #1562: Chương 1562: Bắt Linh Hầu Vương2023-03-28 03:01
 • #1563: Chương 1563: Tổ Thần2023-03-28 03:01
 • #1564: Chương 1564: Khiêu chiến Thập Đại Thần Vương2023-03-28 03:01
 • #1565: Chương 1565: Đánh bại Thái Tuế2023-03-28 03:01
 • #1566: Chương 1566: Nhiệm Vụ Cuồng người2023-03-28 03:01
 • #1567: Chương 1567: Thân phận bại lộ2023-03-28 03:01
 • #1568: Chương 1568: Thần Triều bạo động2023-03-28 03:01
 • #1569: Chương 1569: Cướp đoạt Phi Thăng Giả2023-03-28 03:01
 • #1570: Chương 1570: Đại lượng lên Thần Giới2023-03-28 03:01
 • #1571: Chương 1571: Có ý riêng2023-03-28 03:01
 • #1572: Chương 1572: Rời đi Nguyên Thủy Bí Cảnh2023-03-28 03:01
 • #1573: Chương 1573: Tân Động Thiên Phúc Địa2023-03-28 03:01
 • #1574: Chương 1574: Công phá Nguyên Thủy Bí Cảnh2023-03-28 03:01
 • #1575: Chương 1575: Không có đường lui2023-03-28 03:01
 • #1576: Chương 1576: Ám sát Nguyên Thủy Đại Đế2023-03-28 03:01
 • #1577: Chương 1577: Thập Đại Ẩn Thế Môn Phái2023-03-28 03:01
 • #1578: Chương 1578: Chui vào Hoàng Cung2023-03-28 03:01
 • #1579: Chương 1579: Chưởng khống Đại Đế2023-03-28 03:01
 • #1580: Chương 1580: Thành lập Hộ Quốc Đại Trận2023-03-28 03:01
 • #1581: Chương 1581: Cực hạn2023-03-28 03:01
 • #1582: Chương 1582: Rời đi Thần Bí Thế Giới2023-03-28 03:02
 • #1583: Chương 1583: Chí Tôn Điện2023-03-28 03:02
 • #1584: Chương 1584: Gia nhập Chí Tôn Điện2023-03-28 03:02
 • #1585: Chương 1585: Khốn cục2023-03-28 03:02
 • #1586: Chương 1586: Đơn giản nhiệm vụ2023-03-28 03:02
 • #1587: Chương 1587: Gấp 10000 lần tốc độ2023-03-28 03:02
 • #1588: Chương 1588: Hộ Quốc Đại Trận công thành2023-03-28 03:02
 • #1589: Chương 1589: Thập Điện Diêm Vương lên Thần Giới2023-03-28 03:02
 • #1590: Chương 1590: Giết đến tận Nguyên Thủy Thiên Quốc2023-03-28 03:02
 • #1591: Chương 1591: Hết lòng tuân thủ hứa hẹn quân tử2023-03-28 03:02
 • #1592: Chương 1592: Đánh giết Đại Đế2023-03-28 03:02
 • #1593: Chương 1593: 40 Đại Đế2023-03-28 03:02
 • #1594: Chương 1594: Đánh giết Thiên Mệnh Đại Đế2023-03-28 03:02
 • #1595: Chương 1595: Cuối cùng gặp mặt2023-03-28 03:02
 • #1596: Chương 1596: Kiếp trước kiếp này2023-03-28 03:02
 • #1597: Chương 1597: Nhân Tộc Liên Minh điên2023-03-28 03:02
 • #1598: Chương 1598: Trọng binh vây thành2023-03-28 03:02
 • #1599: Chương 1599: Đánh tan Nhân Tộc Liên Minh2023-03-28 03:02
 • #1600: Chương 1600: Quét ngang2023-03-28 03:02
 • #1601: Chương 1601: Trở lại Tiên Đạo Thế Giới2023-03-28 03:02
 • #1602: Chương 1602: Công đức viên mãn?2023-03-28 03:02
 • #1603: Chương 1603: Chí Tôn Đỉnh2023-03-28 03:02
 • #1604: Chương 1604: Đấu Tự Quyết2023-03-28 03:02
 • #1605: Chương 1605: Lâm Tự Quyết2023-03-28 03:02
 • #1606: Chương 1606: Bạch Hổ2023-03-28 03:03
 • #1607: Chương 1607: Lại một cái Tự Quyết2023-03-28 03:03
 • #1608: Chương 1608: Huyền Vũ Nhất Tộc2023-03-28 03:03
 • #1609: Chương 1609: Lôi kéo Ẩn Thế Môn Phái2023-03-28 03:03
 • #1610: Chương 1610: Chân Lôi Chi Tử2023-03-28 03:03
 • #1611: Chương 1611: Nguyên Thủy Đại Đế đột phá Thần Tôn2023-03-28 03:03
 • #1612: Chương 1612: Thần Tôn xuất thủ2023-03-28 03:03
 • #1613: Chương 1613: Thần Tôn đại chiến2023-03-28 03:03
 • #1614: Chương 1614: Chém giết Thần Tôn2023-03-28 03:03
 • #1615: Chương 1615: Cứu Hỗn Độn Tộc Trưởng2023-03-28 03:03
 • #1616: Chương 1616: Kịch chiến Nguyên Thủy Thần Tôn2023-03-28 03:03
 • #1617: Chương 1617: Vô sỉ Nguyên Thủy Thần Tôn2023-03-28 03:03
 • #1618: Chương 1618: Uy hiếp2023-03-28 03:03
 • #1619: Chương 1619: Đại Đế Đỉnh Phong2023-03-28 03:03
 • #1620: Chương 1620: Thiên la địa võng2023-03-28 03:03
 • #1621: Chương 1622: Cuối cùng quyết chiến2023-03-28 03:03
 • #1622: Chương 1623: Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn2023-03-28 03:03
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 3.9]

Related posts

Tiên Đình Phong Đạo Truyện

TiKay

Muội Muội Của Ta Thiên Hạ Đệ Nhất

TiKay

Đô Thị Tối Cường Cuồng Tế

TiKay

Thiên Quan Chúc Phúc

THUYS♥️

Từ Khôi Lỗi Hoàng Tử Đến Hắc Dạ Quân Vương

TiKay

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply