Tiên Hiệp

Hồng Hoang, Từ Không Làm Hung Thú Bắt Đầu!

Hồng Hoang, Từ Không Làm Hung Thú Bắt Đầu!

Từ một đầu nhất định bị thời đại vứt bỏ Hung Thú bắt đầu, ở mênh mông trong Hồng Hoang từng bước một cầu sinh, cầu đạo, chứng vĩnh hằng, đặt chân đại đạo đầu cùng, nhìn thấy Nguyên Thủy!

——————–
Thần đạo kỷ nguyên do Tiên Thiên Thần Ma mở ra.

Tiên-Ma kỷ nguyên do Hồng Quân, La Hầu mở ra.

txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Công Tôn Đế Hồng
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Trùng Sinh Đích Nữ Nghịch Tập Tu Tiên

THUYS♥️

Khắc Kim Thành Tiên

TiKay

Đô Thị Tối Cường Nghịch Thiên Chúa Tể

TiKay

Phế Sài Phu Nhân Lại Vương Tạc / Phượng Ngự Cửu Châu

TiKay

Tiên Thanh Đoạt Nguời

TiKay

Hợp Thể Song Tu

TiKay

Leave a Reply