Huyền Huyễn

Đệ Nhất Chiến Thần

❄ Tác giả của bộ Thần Khống Thiên Hạ cực hot 1 thời, ngoài ra còn có tác phẩm Ta Là Bá Vương

Thiếu niên Tử Tước Dương Vũ nguyên nhân cự một cọc vương thất hôn nhân bị tù bỏ tù, ở trong ngục lấy được Thần Khuyển trợ giúp, thôn phệ Tiên Bàn Đào nhiệt hạch, thành tựu Bất Tử Chiến Thể, nghịch tập nhân sinh, trọng diệu gia môn, tọa ủng thánh nữ, nộ nhét tiểu nhân, giết chết địch thủ cũ, thành tựu đệ nhất chiến thần .

« Đệ Nhất Chiến Thần » là ta bản thuần khiết hao tổn tâm trí tác phẩm tâm huyết, tình tiết lưu loát, nhân vật đắp nặn thâm nhập, sự kiện trầm bổng chập trùng, là một bộ phi thường ưu tú Huyền Huyễn tác phẩm, sách này còn tiếp hiện nay chính ở tiến hành bên trong… Kính xin nhớ kỹ quan tâm .

Cảnh giới: Võ Binh, Chiến Sĩ, Tướng Cấp, Vương Cấp, ….
Tu luyện võ kỹ đồng dạng là chia giai đoạn: Nhập vi, tinh thông, đại thành cùng hoàn mỹ, ý cảnh, võ đạo…

Converter: ๖ۣۜShin๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ngã Bản Thuần Khiết
 •  Chương: /1856
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thiếu niên cùng chó2020-04-15 22:10
 • #2: Ngươi liền theo ta đi2020-04-15 22:11
 • #3: Hột đào hóa đan điền2020-04-15 22:11
 • #4: Khí đãng như âm2020-04-15 22:11
 • #5: Đi hầu hạ mẹ ngươi2020-04-15 22:11
 • #6: Chúng ta cùng một chỗ cố gắng2020-04-15 22:11
 • #7: Phong Ấn Châu2020-04-15 22:11
 • #8: Ăn Huyết Sâm2020-04-15 22:11
 • #9: Dẫn ngươi đi đương sáu mươi tám khu lão đại2020-04-15 22:11
 • #10: Trí lấy Ngô Công2020-04-15 22:11
 • #11: Thu tỳ Tiểu Man2020-04-15 22:12
 • #12: Huyết Sát xông tiêu2020-04-15 22:12
 • #13: Long Quy Phiên Hải Thuật2020-04-15 22:12
 • #14: Long Quy Trấn Thủy Thung2020-04-15 22:12
 • #15: Thiếu gia thật khốc2020-04-15 22:12
 • #16: Lang Yêu chi họa2020-04-15 22:12
 • #17: Hai chân thông huyệt2020-04-15 22:12
 • #18: Bản Tử Tước hôm nay muốn đồ lang2020-04-15 22:12
 • #19: Có việc ngươi hướng ta đến2020-04-15 22:12
 • #20: Lam Hinh tỷ2020-04-15 22:12
 • #21: Chúng ta dạng này không tốt lắm2020-04-15 22:12
 • #22: Đại hung chi địa2020-04-15 22:13
 • #23: Như bay cảm giác2020-04-15 22:13
 • #24: Nhập huyết khanh2020-04-15 22:13
 • #25: Luyện hóa Huyết Sát2020-04-15 22:13
 • #26: Ăn vào Địa Linh Tuyền2020-04-15 22:13
 • #27: Xông vào huyết đàn2020-04-15 22:13
 • #28: Đột phá Chiến Sĩ cảnh giới2020-04-15 22:13
 • #29: Tiên Thai Huyền Tinh Khí2020-04-15 22:13
 • #30: Lại thấy ánh mặt trời2020-04-15 22:13
 • #31: Sấu Hầu cùng Tiểu Man2020-04-15 22:13
 • #32: Ta thật không phải cố ý2020-04-15 22:13
 • #33: Vậy ta chỉ có để ngươi lăn2020-04-15 22:14
 • #34: Đại Hạ ưng kỵ2020-04-15 22:14
 • #35: Vương Giả giận dữ2020-04-15 22:14
 • #36: Tương lai là thiên hạ của chúng ta2020-04-15 22:14
 • #37: Nhân thế hiểm ác a2020-04-15 22:14
 • #38: Bản Tử Tước từ trước đến nay lấy đức phục người2020-04-15 22:14
 • #39: Huyết chiến bầy nô2020-04-15 22:14
 • #40: Lực phá vạn pháp2020-04-15 22:14
 • #41: Chưởng kỹ nhập vi2020-04-15 22:14
 • #42: Lấy một địch ba2020-04-15 22:14
 • #43: Tiểu Hắc hộ chủ2020-04-15 22:14
 • #44: Người biến thú2020-04-15 22:15
 • #45: Không cam lòng Liệt Tử Anh2020-04-15 22:15
 • #46: Mưu sĩ Tuân Duệ2020-04-15 22:15
 • #47: Trẻ con là dễ dạy2020-04-15 22:15
 • #48: Vạn sói tới tập2020-04-15 22:15
 • #49: Ngục trưởng Vạn Thiên Long2020-04-15 22:15
 • #50: Liều chết Lang Tướng2020-04-15 22:15
 • #51: Kinh hiện Nhân Vương2020-04-15 22:15
 • #52: Hạ thư khiêu chiến2020-04-15 22:16
 • #53: Còn không tính quá đần2020-04-15 22:16
 • #54: Ngươi có miệng thối2020-04-15 22:16
 • #55: Trừ phi ngươi võ có thể định càn khôn2020-04-15 22:16
 • #56: Lang Kiệt nguyện làm thú cưỡi2020-04-15 22:16
 • #57: Bạn Sinh Lang Huyết Tinh tôi thể2020-04-15 22:16
 • #58: Khiêu khích tới cửa2020-04-15 22:16
 • #59: Ta gọi Dương Vũ2020-04-15 22:16
 • #60: Quyền chưởng chi tranh2020-04-15 22:16
 • #61: Nhân Thi Biến2020-04-15 22:16
 • #62: Một chiêu phân thắng thua2020-04-15 22:16
 • #63: Hai mạch Nhâm Đốc thông2020-04-15 22:17
 • #64: Ta muốn ngươi2020-04-15 22:17
 • #65: Ta không phục2020-04-15 22:17
 • #66: Nếu là thiếu gia tại liền tốt2020-04-15 22:17
 • #67: Trong mưa tập sát2020-04-15 22:17
 • #68: Trong mưa ngộ chiêu2020-04-15 22:17
 • #69: Phó ngục trưởng cản đường2020-04-15 22:17
 • #70: Ta nghĩ bảo hộ thiếu gia2020-04-15 22:17
 • #71: Ta sẽ trở thành Chiến Vương2020-04-15 22:17
 • #72: Ta Dương Vũ khiêu chiến ngươi2020-04-15 22:17
 • #73: Chiến trường thông đạo2020-04-15 22:17
 • #74: Phần thứ nhất công huân tới tay2020-04-15 22:17
 • #75: Dương Vũ lấy được hai trăm công huân2020-04-15 22:17
 • #76: Đây thật là binh hố a2020-04-15 22:18
 • #77: Không được ta tới đi2020-04-15 22:18
 • #78: Sấu Hầu lấy được đoạn côn2020-04-15 22:18
 • #79: Chiến Kỹ Bia2020-04-15 22:18
 • #80: Thất môn chiến kỹ2020-04-15 22:18
 • #81: Ngay cả lấy được chiến kỹ2020-04-15 22:18
 • #82: Chúng thống lĩnh tranh đoạt2020-04-15 22:18
 • #83: Tư Mã Nạp Đồ2020-04-15 22:18
 • #84: Từ Tiểu Cường biến hóa2020-04-15 22:18
 • #85: Man tộc vương thất2020-04-15 22:18
 • #86: Kịch chiến man tướng2020-04-15 22:18
 • #87: Tiểu Hắc tốt2020-04-15 22:18
 • #88: Liều mạng đào vong2020-04-15 22:19
 • #89: Tuyệt địa phản kích2020-04-15 22:19
 • #90: Ngươi lương tâm sẽ đau không2020-04-15 22:19
 • #91: Đả thông thần linh khiếu2020-04-15 22:19
 • #92: Mở càn khôn không gian2020-04-15 22:19
 • #93: Tiểu tử này cứ như vậy sinh ra vương thế2020-04-15 22:19
 • #94: Tử Vong Mân Côi2020-04-15 22:19
 • #95: Trên trời rơi xuống chỉ yêu tinh2020-04-15 22:19
 • #96: Đại đạo chi hoa2020-04-15 22:19
 • #97: Ta liền muốn hô to phi lễ2020-04-15 22:19
 • #98: Miểu sát2020-04-15 22:19
 • #99: Bị vây quét2020-04-15 22:20
 • #100: Bị săn giết cùng phản săn giết2020-04-15 22:20
 • #101: Bị cái này mọi rợ cho hố2020-04-15 22:20
 • #102: Chiến A Nhược La2020-04-15 22:20
 • #103: Man lực cương kình2020-04-15 22:20
 • #104: Tử Vong chi đạo bộc phát2020-04-15 22:20
 • #105: Tiểu Hắc đưa ta nụ hôn đầu tiên đến2020-04-15 22:20
 • #106: Thần Nông Tiên Đỉnh2020-04-15 22:20
 • #107: Cực hạn rèn luyện2020-04-15 22:20
 • #108: Lưỡng Nhận Tam Long Thương2020-04-15 22:21
 • #109: Trong ngàn quân trùng sát2020-04-15 22:21
 • #110: Lưỡng Nhận Tam Long Thương chi uy2020-04-15 22:21
 • #111: Bắt sống Minh Ngọc công chúa2020-04-15 22:21
 • #112: Ngàn năm con rùa2020-04-15 22:21
 • #113: Ngươi muốn đem ta thế nào2020-04-15 22:21
 • #114: Cướp sạch Vương Giả2020-04-15 22:21
 • #115: Ép buộc2020-04-15 22:21
 • #116: Dưới thác nước tu luyện2020-04-15 22:21
 • #117: Tiềm năng thức tỉnh2020-04-15 22:22
 • #118: Thánh Hỏa Giáo giáo đồ2020-04-15 22:22
 • #119: Nàng dâu chúng ta hôm nay ăn rắn nướng2020-04-15 22:22
 • #120: Huyền Khải Giáp2020-04-15 22:22
 • #121: Chiến Thác Bạt Nã Tác2020-04-15 22:22
 • #122: Hắn là một cái mạnh nhất dũng sĩ2020-04-15 22:22
 • #123: Phong phú bồi thường2020-04-15 22:22
 • #124: Hỏa Lôi Tử2020-04-15 22:22
 • #125: Ngươi là bản Tử Tước tọa kỵ2020-04-15 22:22
 • #126: Đầm lầy huyễn cảnh2020-04-15 22:22
 • #127: Cây này đều thành tinh2020-04-15 22:22
 • #128: Chém giết Chiểu Thứ Ngạc2020-04-15 22:22
 • #129: Phệ Nhục Ma Điểu Vương2020-04-15 22:23
 • #130: Ta không phải người tùy tiện a2020-04-15 22:23
 • #131: Hiểu lầm xung đột2020-04-15 22:23
 • #132: Ta biết ngươi sao2020-04-15 22:23
 • #133: Tên của ta gọi Dương Tử Tước2020-04-15 22:23
 • #134: Sấu Hầu yêu biến2020-04-15 22:23
 • #135: Bản Tiên Hoàng mắt mù mới nhận biết ngươi2020-04-15 22:23
 • #136: Điểm này người không đủ làm nóng người a2020-04-15 22:23
 • #137: Tình huynh đệ kiên2020-04-15 22:23
 • #138: Thủ đụng Tào Thanh Cung2020-04-15 22:23
 • #139: Giận rút Tào Thanh Cung2020-04-15 22:23
 • #140: Kinh người công huân2020-04-15 22:23
 • #141: Dương phó thống lĩnh2020-04-15 22:24
 • #142: Tịnh Hóa Trì2020-04-15 22:24
 • #143: Sấu Hầu bái sư2020-04-15 22:24
 • #144: Bọn hắn bị Thống lĩnh đại nhân đánh cướp2020-04-15 22:24
 • #145: Huyết mạch chi dị2020-04-15 22:24
 • #146: Hôm nay liền lấy các ngươi đến luyện tập2020-04-15 22:24
 • #147: Các ngươi ai dám trốn2020-04-15 22:24
 • #148: Nguyện ý đi theo Dương phó thống lĩnh2020-04-15 22:24
 • #149: Thủ gặp chuẩn Thiếu soái2020-04-15 22:25
 • #150: Cái mạng này đều thuộc về ngươi2020-04-15 22:25
 • #151: Ta Dương Vũ tới khiêu chiến ngươi2020-04-15 22:25
 • #152: Nhục quyền lay yêu côn2020-04-15 22:25
 • #153: Dương phó thống lĩnh thực ngưu2020-04-15 22:25
 • #154: Sàn khiêu chiến bên trên ngộ kiếm2020-04-15 22:25
 • #155: Liên tục khiêu chiến2020-04-15 22:25
 • #156: Ngươi chỉ cần một chiêu2020-04-15 22:25
 • #157: Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử2020-04-15 22:25
 • #158: Tối cao tướng lĩnh nghị sự2020-04-15 22:25
 • #159: Hối đoái Hoạt Cốt Thủy2020-04-15 22:25
 • #160: Hoàn thành viên mãn căn cơ2020-04-15 22:25
 • #161: Làm một đại sự2020-04-15 22:26
 • #162: Thập đại phó thống lĩnh2020-04-15 22:26
 • #163: Thần đình đạo hoa nở2020-04-15 22:26
 • #164: Gục xuống cho ta2020-04-15 22:26
 • #165: Các ngươi là nên đồng thời xuất thủ2020-04-15 22:26
 • #166: Binh bất yếm trá2020-04-15 22:26
 • #167: Sau cùng kịch chiến2020-04-15 22:26
 • #168: Bái kiến Dương Vũ Phó đoàn trưởng2020-04-15 22:26
 • #169: Ngươi thích ta đúng không2020-04-15 22:26
 • #170: Ta có chút sợ độ cao đâu2020-04-15 22:27
 • #171: Sư gia Lục Trí2020-04-15 22:27
 • #172: Huyền khí hóa dịch2020-04-15 22:27
 • #173: Vậy ta an tâm2020-04-15 22:27
 • #174: Cô gái này sư gia thật xinh đẹp2020-04-15 22:27
 • #175: Khổ luyện bên trong Sấu Hầu2020-04-15 22:27
 • #176: Kỳ thật ta là một luyện dược sư2020-04-15 22:27
 • #177: Thế nào thận mới có thể tốt hơn2020-04-15 22:27
 • #178: Tiểu Hắc luyện đan2020-04-15 22:27
 • #179: Lam Yêu Cơ2020-04-15 22:27
 • #180: Lục Trí bán đan2020-04-15 22:27
 • #181: Đan dược đưa tới hiệu ứng2020-04-15 22:28
 • #182: Trở thành luyện dược sư2020-04-15 22:28
 • #183: Vạn Lam Hinh chiến Liệt Tử Anh2020-04-15 22:28
 • #184: Dương Vũ xuất quan2020-04-15 22:28
 • #185: Hỏa Sơn Chỉ2020-04-15 22:28
 • #186: Vương Giả lại coi là cái gì2020-04-15 22:28
 • #187: Nhiều một cái tiện nghi sư tôn2020-04-15 22:28
 • #188: Chín lễ bái sư2020-04-15 22:28
 • #189: Cự thu nghị định bổ nhiệm2020-04-15 22:28
 • #190: Mưu sát thân phu a2020-04-15 22:28
 • #191: Sau kho kho thuốc2020-04-15 22:28
 • #192: Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó2020-04-15 22:28
 • #193: Đầy bát mà về2020-04-15 22:29
 • #194: Cuồng Lãng Thất Điệp2020-04-15 22:29
 • #195: Đoạn tử tuyệt tôn2020-04-15 22:29
 • #196: Lục Trí tất máu chảy đầu rơi2020-04-15 22:29
 • #197: Ta để ngươi biến thành gãy xương trảo2020-04-15 22:29
 • #198: Gặp lại Vương Cửu Trọng2020-04-15 22:29
 • #199: Đỉnh thiên lập địa nam tử hán2020-04-15 22:29
 • #200: Dương Vũ chiến Liệt Tử Anh2020-04-15 22:29
 • #201: Thật sự là đẹp trai ngây người2020-04-15 22:29
 • #202: Huynh đệ nói lời tạm biệt2020-04-15 22:29
 • #203: Tiền căn hậu quả2020-04-15 22:29
 • #204: Trong lao vợ chồng2020-04-15 22:30
 • #205: Giảo hoạt Băng Điêu Vương2020-04-15 22:30
 • #206: Băng Nhận Dực2020-04-15 22:30
 • #207: Vua của tuổi trẻ2020-04-15 22:30
 • #208: Các ngươi có bản lãnh này sao2020-04-15 22:30
 • #209: Hồn thân hợp nhất tu luyện pháp2020-04-15 22:30
 • #210: Quy tôn tử phục sao2020-04-15 22:30
 • #211: Đường thủy tiến lên2020-04-15 22:30
 • #212: Hai đại Thiên Yêu2020-04-15 22:30
 • #213: Tiểu Hắc biến thân2020-04-15 22:30
 • #214: Băng sơn dị biến2020-04-15 22:30
 • #215: Thảm tao Băng Giao thôn phệ2020-04-15 22:31
 • #216: Nữ quỷ cùng Sương Tuyền Huyền Tinh Khí2020-04-15 22:31
 • #217: Xung kích thành Vương2020-04-15 22:31
 • #218: Nấu làm canh rùa2020-04-15 22:31
 • #219: Gia gia cháu trai phục2020-04-15 22:31
 • #220: Chiến tranh bắt đầu2020-04-15 22:31
 • #221: Vạn Lam Hinh bị bắt làm tù binh2020-04-15 22:31
 • #222: Vạn Lam Hinh chịu tội2020-04-15 22:31
 • #223: Mau thả Lam Hinh tỷ2020-04-15 22:31
 • #224: Tâm thần có chút không tập trung2020-04-15 22:32
 • #225: Cuồng nộ Sấu Hầu2020-04-15 22:32
 • #226: Liều mạng đến cùng2020-04-15 22:32
 • #227: Ta không đồng ý2020-04-15 22:32
 • #228: Một kiếm giết một vương2020-04-15 22:32
 • #229: Tỷ ta tới2020-04-15 22:32
 • #230: Hai đôi cánh2020-04-15 22:32
 • #231: Sương Tuyền Đống Thiên Địa2020-04-15 22:32
 • #232: Tiếp tục thổi tiêu của ngươi a2020-04-15 22:32
 • #233: Chiến thần Dương Vũ2020-04-15 22:32
 • #234: Cái này thật không phải là người kiếm sống a2020-04-15 22:32
 • #235: Ngươi liền tự mình giết nó a2020-04-15 22:33
 • #236: Tổ hợp ba người2020-04-15 22:33
 • #237: Quân đội giao dịch2020-04-15 22:33
 • #238: Càn Khôn Giới thu hoạch2020-04-15 22:33
 • #239: Anh minh thần võ thiếu niên chi vương2020-04-15 22:33
 • #240: Đỉnh cấp yêu hồn2020-04-15 22:33
 • #241: Trang thập tam ắt gặp sét đánh2020-04-15 22:33
 • #242: Thiếu niên Dược Vương2020-04-15 22:33
 • #243: Dương Vũ tiếp chỉ2020-04-15 22:33
 • #244: Quyền ý2020-04-15 22:33
 • #245: Lục Trí hiến ba sách2020-04-15 22:34
 • #246: Ta tại ngục bên trong đương ngục nô a2020-04-15 22:34
 • #247: Đến cùng là tốt hay là không tốt2020-04-15 22:34
 • #248: Chúc mừng trả lời2020-04-15 22:34
 • #249: Tỷ ngươi thật là độc ác2020-04-15 22:34
 • #250: Thế đạo này toàn loạn2020-04-15 22:34
 • #251: Xích Tinh Thạch2020-04-15 22:34
 • #252: Huynh đệ chúng ta cùng một chỗ bay2020-04-15 22:34
 • #253: Suýt nữa quên mất chính sự2020-04-15 22:34
 • #254: Nguyện thay Dương tướng quân ra sức trâu ngựa2020-04-15 22:34
 • #255: Lạc Dương Thăng Nguyệt Quyết2020-04-15 22:35
 • #256: Vương thành sát cơ2020-04-15 22:35
 • #257: Tốt có tự tin bộ dáng2020-04-15 22:35
 • #258: Ta kêu ngươi cút a2020-04-15 22:35
 • #259: Đừng trách ta bất kính già rồi2020-04-15 22:35
 • #260: Toàn diện tăng lên2020-04-15 22:35
 • #261: Tiểu Hắc ngươi rốt cục tốt2020-04-15 22:35
 • #262: Bọn chúng tộc cần Yêu Vương Đan sao2020-04-15 22:35
 • #263: Tiểu Vũ tử ta cắn chết ngươi2020-04-15 22:35
 • #264: Thạch Tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a2020-04-15 22:35
 • #265: Man Thần Sơn2020-04-15 22:36
 • #266: Thiên Yêu chi tranh2020-04-15 22:36
 • #267: Cường đại Mộng Băng Tuyết2020-04-15 22:36
 • #268: Con gái của ngươi là ta tỳ nữ2020-04-15 22:36
 • #269: Thảo nguyên phong tình2020-04-15 22:36
 • #270: Tiết Thiết Thủ2020-04-15 22:36
 • #271: Mặt ta còn có hoa2020-04-15 22:36
 • #272: Khiêu khích2020-04-15 22:36
 • #273: Nhân mã hợp nhất2020-04-15 22:36
 • #274: So tiễn2020-04-15 22:37
 • #275: Một tiễn sáu nhạn2020-04-15 22:37
 • #276: Ngươi liền muốn cưới ta2020-04-15 22:37
 • #277: Ta không ngại2020-04-15 22:37
 • #278: Thần Sơn cấm địa2020-04-15 22:37
 • #279: Trèo lên Thông Thiên Thê2020-04-15 22:37
 • #280: Thần Sơn khảo nghiệm2020-04-15 22:37
 • #281: Man Ngưu Quyền chân giải2020-04-15 22:37
 • #282: Ngay cả lấy được chân giải2020-04-15 22:38
 • #283: Man Long Quyền ý2020-04-15 22:38
 • #284: Đánh nổ đại tượng thối2020-04-15 22:38
 • #285: Huyết mạch truyền thừa2020-04-15 22:38
 • #286: Hải Tịch bích ba2020-04-15 22:38
 • #287: Cùng Thiên Yêu uống rượu2020-04-15 22:38
 • #288: Thật dối trá a2020-04-15 22:38
 • #289: Sẽ bị chỗ lấy thiến hình2020-04-15 22:38
 • #290: Đây là một thanh Thiên Binh2020-04-15 22:38
 • #291: Tử Vong Quân Đoàn biến hóa2020-04-15 22:38
 • #292: Mới đoàn trưởng Cận Niệm2020-04-15 22:38
 • #293: Ăn ta một côn2020-04-15 22:39
 • #294: Trụy Nguyệt Cung Quyết2020-04-15 22:39
 • #295: Quân doanh kinh biến2020-04-15 22:39
 • #296: Vậy coi như ta Dương Vũ phản quốc đi2020-04-15 22:39
 • #297: Hắc Thủ Bảng sát thủ2020-04-15 22:39
 • #298: Chung cực tuyệt sát2020-04-15 22:39
 • #299: Nghị hòa2020-04-15 22:39
 • #300: Tội thần Tiết Quý cầu kiến Hoàng Thượng2020-04-15 22:39
 • #301: Cầu oan hỏi tội2020-04-15 22:39
 • #302: Mười binh gõ hỏi2020-04-15 22:39
 • #303: Luyện binh chi chủ vẫn lạc2020-04-15 22:39
 • #304: Dám bắt ta phụ mẫu uy hiếp ta2020-04-15 22:39
 • #305: Dương Vũ thật có thành tựu2020-04-15 22:39
 • #306: Thật đúng là không có truy cầu a2020-04-15 22:40
 • #307: Dương Vũ tướng quân không dậy nổi2020-04-15 22:40
 • #308: Cái này thiên lôi yếu như vậy2020-04-15 22:40
 • #309: Nhân thủ một đan2020-04-15 22:40
 • #310: Trời ban lương duyên2020-04-15 22:40
 • #311: Ngươi không phải là muốn kháng chỉ a2020-04-15 22:40
 • #312: Ngựa đạp cửa thành2020-04-15 22:40
 • #313: Chớ tự lấy nhục2020-04-15 22:40
 • #314: Mù đàn điếc bà2020-04-15 22:40
 • #315: Hắc Thủ Bảng trước bốn vương2020-04-15 22:40
 • #316: Cường thế về vương thành2020-04-15 22:41
 • #317: Cha mẹ hài nhi bất hiếu2020-04-15 22:41
 • #318: Trở về liền tốt2020-04-15 22:41
 • #319: Kiều Tam Gia Hầu Tước2020-04-15 22:41
 • #320: Ta Dương Vũ không phải Tiết Quý2020-04-15 22:41
 • #321: Hủ Huyền Chưởng chi độc2020-04-15 22:41
 • #322: Tầm căn vấn tổ2020-04-15 22:41
 • #323: Hắn là Dương Vũ2020-04-15 22:41
 • #324: Thần không biết tội2020-04-15 22:41
 • #325: Hiến Trú Nhan Đan2020-04-15 22:41
 • #326: Vinh quang Dược tế ti2020-04-15 22:41
 • #327: Người ta nhìn xem thích2020-04-15 22:42
 • #328: Các phương động tĩnh2020-04-15 22:42
 • #329: Đem bọn hắn ném ra2020-04-15 22:42
 • #330: Ta chính là Dược tế ti đại nhân2020-04-15 22:42
 • #331: Chân chính thuốc bắc kho2020-04-15 22:42
 • #332: Hắn là Dược Vương2020-04-15 22:42
 • #333: Để bọn hắn chờ2020-04-15 22:42
 • #334: Ta là mẹ ngươi2020-04-15 22:42
 • #335: Việc vui biến tang sự2020-04-15 22:42
 • #336: Thánh hiền thút thít2020-04-15 22:42
 • #337: Văn tiên2020-04-15 22:43
 • #338: Giết Dương Vũ2020-04-15 22:43
 • #339: Sắp chết ma cầm xuống2020-04-15 22:43
 • #340: Ngự Hồn Tâm Kinh2020-04-15 22:43
 • #341: Dương Trung2020-04-15 22:43
 • #342: Đều là ca sai2020-04-15 22:43
 • #343: Sấu Hầu cha2020-04-15 22:43
 • #344: Muốn làm sao chết2020-04-15 22:43
 • #345: Cha lấy ngươi làm vinh2020-04-15 22:43
 • #346: Dược Vương Các khiêu khích2020-04-15 22:43
 • #347: Muốn làm thì phải làm cho lớn điểm2020-04-15 22:44
 • #348: Tào gia tới cửa2020-04-15 22:44
 • #349: Tầm nhìn hạn hẹp2020-04-15 22:44
 • #350: Loại này sống để cho ta tới làm2020-04-15 22:44
 • #351: Bản tước gia cũng chiếu giết không sai2020-04-15 22:44
 • #352: Đãi vật2020-04-15 22:44
 • #353: Ta chính là xem thường ngươi2020-04-15 22:44
 • #354: Phân biệt dược2020-04-15 22:44
 • #355: Thiếu Vũ Bá Tước thật sự là hào khí2020-04-15 22:44
 • #356: Cửu Lôi Thối Thể Thuật2020-04-15 22:44
 • #357: Ngươi thì tính là cái gì2020-04-15 22:44
 • #358: Hắn tại lấy thần ngự dược2020-04-15 22:45
 • #359: Tiểu tử này thật muốn luyện Thiên Đan a2020-04-15 22:45
 • #360: Một kiếp Đan Vương2020-04-15 22:45
 • #361: Dương Vũ Thiên Dược sư2020-04-15 22:45
 • #362: Nghịch Chuyển Thiên Khí Đan2020-04-15 22:45
 • #363: Ta muốn báo thù2020-04-15 22:45
 • #364: Công chúa xin tự trọng2020-04-15 22:45
 • #365: Mẫu bằng tử quý2020-04-15 22:45
 • #366: Dương phủ Phong phủ bảy ngày2020-04-15 22:45
 • #367: Tô phủ2020-04-15 22:45
 • #368: Hết thảy đều tùy ngươi thích2020-04-15 22:45
 • #369: Chiến huyết thiên phú2020-04-15 22:45
 • #370: Tốt một Thiếu Vũ Hầu Tước2020-04-15 22:46
 • #371: Đa tạ Thiếu Vũ Hầu Tước thu lưu2020-04-15 22:46
 • #372: Bàng Nguyên bái kiến chúa công2020-04-15 22:46
 • #373: Ngươi cũng nước tiểu ướt2020-04-15 22:46
 • #374: Không phải còn có nhi tử ta sao2020-04-15 22:46
 • #375: Ta chỗ nào không tốt ta đổi2020-04-15 22:46
 • #376: Ngươi không thể cô phụ người ta2020-04-15 22:46
 • #377: Kiếm khí chủng tử2020-04-15 22:46
 • #378: Ta muốn bắt Võ Trạng Nguyên2020-04-15 22:46
 • #379: Ngươi vẫn còn con nít2020-04-15 22:46
 • #380: Muốn đối hắn có lòng tin2020-04-15 22:46
 • #381: Đây cũng quá giả a2020-04-15 22:47
 • #382: Các ngươi đầu óc bị kẹp đúng không2020-04-15 22:47
 • #383: Ta Đường Hiểu Hàm muốn truy cầu ngươi úc2020-04-15 22:47
 • #384: Tinh luyện kiếm khí2020-04-15 22:47
 • #385: Dương Vũ ca ca thật lợi hại2020-04-15 22:47
 • #386: Hai ta cùng một chỗ vây xem2020-04-15 22:47
 • #387: Núi Nga Mi người tới2020-04-15 22:47
 • #388: Đây là một trương thánh chỉ2020-04-15 22:47
 • #389: Kiếm ý chủng cùng vô danh kiếm kỹ2020-04-15 22:47
 • #390: Khiêu khích tới cửa2020-04-15 22:47
 • #391: Thà chết chứ không chịu khuất phục2020-04-15 22:48
 • #392: Làm tổn thương ta người nhà chính là không được2020-04-15 22:48
 • #393: Chẳng lẽ cứ tính như vậy2020-04-15 22:48
 • #394: Tam cữu chúng ta ra ngoài luyện một chút a2020-04-15 22:48
 • #395: Điện võ thi đấu2020-04-15 22:48
 • #396: Kẻ này giữ lại không được2020-04-15 22:48
 • #397: Đêm nay bóng đêm không tệ a2020-04-15 22:48
 • #398: Ta đều là bị buộc2020-04-15 22:48
 • #399: Khiêu chiến Hoàn Tuấn Bác2020-04-15 22:48
 • #400: Dương Vũ ca ca thật là lợi hại2020-04-15 22:48
 • #401: Ta không gia nhập2020-04-15 22:48
 • #402: Bách Hoa Giáo Sư Văn Mị2020-04-15 22:48
 • #403: Lão thất phu ta làm thịt ngươi2020-04-15 22:49
 • #404: Dùng hết át chủ bài2020-04-15 22:49
 • #405: Hồn Nhãn tước đoạt2020-04-15 22:49
 • #406: Chúng ta liên thủ2020-04-15 22:49
 • #407: Côn Luân Thánh nữ2020-04-15 22:49
 • #408: Quả nhiên có người muốn làm phản2020-04-15 22:49
 • #409: Ngô Tam Hào2020-04-15 22:49
 • #410: Hộ quốc tướng quân2020-04-15 22:49
 • #411: Tử Vong Chiến Vương cường đại2020-04-15 22:49
 • #412: Hoàng Thượng băng hà2020-04-15 22:49
 • #413: Kịch chiến Tử Vong Chiến Vương2020-04-15 22:49
 • #414: Bi kịch người đeo mặt nạ2020-04-15 22:49
 • #415: Phản tặc đều phải chết2020-04-15 22:50
 • #416: Kết thúc2020-04-15 22:50
 • #417: Bản tước gia tru hắn cửu tộc2020-04-15 22:50
 • #418: Ta che chở công chúa đương tân hoàng2020-04-15 22:50
 • #419: Bạch Mi Ưng Hoàng2020-04-15 22:50
 • #420: Chiến Bạch Mi Ưng Hoàng2020-04-15 22:50
 • #421: Bạch Mi Ưng Hoàng thua chạy2020-04-15 22:50
 • #422: Ta vì tân hoàng2020-04-15 22:50
 • #423: Dương phủ biến hóa2020-04-15 22:50
 • #424: Bàng Nguyên chi tài2020-04-15 22:50
 • #425: Mợ cũng muốn quỳ2020-04-15 22:50
 • #426: Địch nhân động tĩnh2020-04-15 22:50
 • #427: Chẳng lẽ ta thích nàng2020-04-15 22:51
 • #428: Thiếu nữ Ngải Toa2020-04-15 22:51
 • #429: Ngươi trời sinh chính là tên ăn mày2020-04-15 22:51
 • #430: Giết huynh đệ của ta người chết2020-04-15 22:51
 • #431: Ngươi nghĩ hắn chết sao2020-04-15 22:51
 • #432: Bang chủ Cái bang2020-04-15 22:51
 • #433: Người tiếp dẫn2020-04-15 22:51
 • #434: Vũ Hầu Bang đấu giá hội2020-04-15 22:51
 • #435: Hoàng Thượng giá lâm2020-04-15 22:51
 • #436: Thành công đấu giá hội2020-04-15 22:51
 • #437: Phòng đấu giá kinh biến2020-04-15 22:51
 • #438: Cường giả tập sát2020-04-15 22:51
 • #439: Khiêu chiến Bạch Mi Ưng Hoàng2020-04-15 22:52
 • #440: Dược Vương Các nguy cơ bắt đầu2020-04-15 22:52
 • #441: Song hoàng khai chiến2020-04-15 22:52
 • #442: Mạnh mẽ xông tới Dược Vương Các2020-04-15 22:52
 • #443: Thật muốn đại khai sát giới2020-04-15 22:52
 • #444: Đại hộ pháp cùng Nhị hộ pháp2020-04-15 22:52
 • #445: Lúc này thật thận đau2020-04-15 22:52
 • #446: Đem hết toàn lực2020-04-15 22:52
 • #447: Cường đại Đại hộ pháp2020-04-15 22:52
 • #448: Hoàng cung kinh biến2020-04-15 22:52
 • #449: Bạo Vương Đan2020-04-15 22:52
 • #450: Sau cùng giết chóc2020-04-15 22:52
 • #451: Tam Chuyển Tiểu Huyền Đan2020-04-15 22:52
 • #452: Hồn Nhãn diệt hồn2020-04-15 22:53
 • #453: Rốt cục chấm dứt2020-04-15 22:53
 • #454: Đối kháng Đan Kiếp2020-04-15 22:53
 • #455: Ta cũng không muốn làm tên ăn mày2020-04-15 22:53
 • #456: Phách lối cố nhân2020-04-15 22:53
 • #457: Liên Hoàn Kính Sát Trận2020-04-15 22:53
 • #458: Hết thảy cút cho ta2020-04-15 22:53
 • #459: Xin đừng lại bức ta2020-04-15 22:53
 • #460: Mã quyền đối mã quyền2020-04-15 22:53
 • #461: Hắn chính là Dương Vũ2020-04-15 22:53
 • #462: Truy binh lại đến2020-04-15 22:53
 • #463: Ngươi là ác ma2020-04-15 22:53
 • #464: Côn Luân Thánh nữ Mộng Băng Tuyết2020-04-15 22:54
 • #465: Nhận thua em gái ngươi2020-04-15 22:54
 • #466: Giận rút Tử Kỳ2020-04-15 22:54
 • #467: Thánh chỉ2020-04-15 22:54
 • #468: Ta muốn ngươi2020-04-15 22:54
 • #469: Quỷ Tu Quyết2020-04-15 22:54
 • #470: Chiến Huyết Tiên Quyết cùng Chủng Tiên Quyết2020-04-15 22:54
 • #471: Tô Sơn Nhi quấn sửa chữa Vạn Lam Hinh2020-04-15 22:54
 • #472: Nàng là nữ nhân của ta2020-04-15 22:54
 • #473: Hắn hôn ta2020-04-15 22:54
 • #474: Quay về biên quan2020-04-15 22:54
 • #475: Ca thận hư a2020-04-15 22:55
 • #476: Đã lâu không gặp a Hắc Ba Luân2020-04-15 22:55
 • #477: Trấn Hồn Niệu Hồ2020-04-15 22:55
 • #478: Nặng ngộ Tử Vong chi đạo2020-04-15 22:55
 • #479: Mặt người thú thân quái vật2020-04-15 22:55
 • #480: Hắc ám chi môn2020-04-15 22:55
 • #481: Thanh thuần thiếu nữ ni cô2020-04-15 22:55
 • #482: Dạ Xoa tộc2020-04-15 22:55
 • #483: Ta pháp hiệu Thanh Tĩnh2020-04-15 22:55
 • #484: Kẻ này không thể địch lại2020-04-15 22:55
 • #485: Thiên Vương Bảng2020-04-15 22:56
 • #486: Ngũ Nhạc Môn2020-04-15 22:56
 • #487: Tiếp ngươi ba chiêu2020-04-15 22:56
 • #488: Cực tốc truy kích2020-04-15 22:56
 • #489: Có thể buông ta ra sao2020-04-15 22:56
 • #490: Xông Dạ Xoa tộc2020-04-15 22:56
 • #491: Thiên cấp hắc diễm hỏa chủng2020-04-15 22:56
 • #492: Tử Ngữ Nguyệt tin tức2020-04-15 22:56
 • #493: Thiếu niên Thiên Vương chi tranh2020-04-15 22:56
 • #494: Ta liền đánh tới ngươi nói là dừng2020-04-15 22:56
 • #495: Thiên Vương Bảng thứ nhất sao2020-04-15 22:56
 • #496: Nghe tin bất ngờ gia gia tin tức2020-04-15 22:57
 • #497: Gặp lại Hoàng Phủ Minh Ngọc2020-04-15 22:57
 • #498: Tiệt Thiên giáo Thánh nữ2020-04-15 22:57
 • #499: Ngươi muốn cưới ta2020-04-15 22:57
 • #500: Hắn là vị hôn phu ta2020-04-15 22:57
 • #501: Tử Ngữ Nguyệt tiên tử2020-04-15 22:57
 • #502: Ngạo kiếm năm kiệt2020-04-15 22:57
 • #503: Ta thật không phải giặc cướp2020-04-15 22:57
 • #504: Hải Thượng thăng nguyệt2020-04-15 22:57
 • #505: Chúng ta nghĩ nợ nhân tình a2020-04-15 22:57
 • #506: Ngươi không khỏi quá tự tin2020-04-15 22:57
 • #507: Làm ta hầu gái thế nào2020-04-15 22:58
 • #508: Bản vương gia có phải hay không trở nên đẹp trai2020-04-15 22:58
 • #509: Thiên Vương Chung Viễn Trấn2020-04-15 22:58
 • #510: Trung thực đáng tin xinh đẹp hầu gái2020-04-15 22:58
 • #511: Làm người hầu của ta2020-04-15 22:58
 • #512: Lại xông huyết giao tổ2020-04-15 22:58
 • #513: Huyết Giao Tinh Thạch2020-04-15 22:58
 • #514: Gặp lại Tưởng Bình2020-04-15 22:58
 • #515: Huyền tinh khí ngay ở chỗ này2020-04-15 22:58
 • #516: Kinh khủng huyết giao long2020-04-15 22:58
 • #517: Huyết Sát Huyền Tinh Khí2020-04-15 22:58
 • #518: Lần đầu nghe thấy tin dữ2020-04-15 22:58
 • #519: Phá long phúc xuất quan2020-04-15 22:59
 • #520: Rời đi huyết giao tổ2020-04-15 22:59
 • #521: Mười vị trí đầu Thiên Vương2020-04-15 22:59
 • #522: Thiên Lôi cốt cơ2020-04-15 22:59
 • #523: Tịnh Thế Thánh Liên2020-04-15 22:59
 • #524: Con sên2020-04-15 22:59
 • #525: Đụng nữ nhân của ta chết2020-04-15 22:59
 • #526: Kịch chiến Lôi Húc Dương2020-04-15 22:59
 • #527: Ngươi là Diêm Vương Điện người2020-04-15 22:59
 • #528: Cùng Tử Tiêu Điện đối lập2020-04-15 22:59
 • #529: Tiểu Lôi Thánh Chùy2020-04-15 22:59
 • #530: Đoạt Tiểu Lôi Thánh Chùy2020-04-15 23:00
 • #531: Đây là một đôi huyễn nhãn2020-04-15 23:00
 • #532: Tiểu Ba Tiêu Phiến2020-04-15 23:00
 • #533: Nhất định phải bắt ngươi làm nha đầu ấm giường2020-04-15 23:00
 • #534: Tiên thiên chiến binh2020-04-15 23:00
 • #535: Cái này Càn Khôn Giới liền cho ngươi2020-04-15 23:00
 • #536: Chiến Tiểu Điện Vương (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:00
 • #537: Thiên phú so đấu2020-04-15 23:00
 • #538: Thứ nhất Thiên Vương Dương Vũ2020-04-15 23:00
 • #539: Giết vào Dạ Xoa tộc (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:00
 • #540: Đại thu hoạch2020-04-15 23:01
 • #541: Thánh quang chi môn2020-04-15 23:01
 • #542: Tử Ngữ Nguyệt chi tình2020-04-15 23:01
 • #543: Vũ ca ca ngươi thật tốt (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:01
 • #544: Dạ Xoa độc chú2020-04-15 23:01
 • #545: Uy áp2020-04-15 23:01
 • #546: Tranh đan2020-04-15 23:01
 • #547: Ngươi lại lưu nước mũi2020-04-15 23:01
 • #548: Giới Vực Kỷ (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:01
 • #549: Hắc Thủy tộc2020-04-15 23:01
 • #550: Hào phóng Vũ Thiên Vương2020-04-15 23:02
 • #551: Nam nhạc Hành Sơn2020-04-15 23:02
 • #552: Nghĩa trợ Bạch Thủy tộc2020-04-15 23:02
 • #553: Nhập Trường Giang2020-04-15 23:02
 • #554: Trong nước luyện chiêu2020-04-15 23:02
 • #555: Thật là trong nước chiến thần cũng2020-04-15 23:02
 • #556: Chương Mẫu Đằng2020-04-15 23:02
 • #557: Thủy yêu khôi lỗi2020-04-15 23:02
 • #558: Giao Long Chiến Khí (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:02
 • #559: Tấn cấp Thiên Ngư cảnh giới2020-04-15 23:02
 • #560: Hắn là thứ nhất Thiên Vương2020-04-15 23:02
 • #561: Gia hỏa này thật đáng tin cậy sao2020-04-15 23:03
 • #562: Nghịch Long Thăng Thiên2020-04-15 23:03
 • #563: Vũ Thiên Vương vô địch2020-04-15 23:03
 • #564: Sau cùng kịch chiến (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:03
 • #565: Ngọc thạch câu phần2020-04-15 23:03
 • #566: Tiểu Thánh Hoa (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:03
 • #567: Ta gọi Bối Nhã2020-04-15 23:03
 • #568: Trấn Hồn Hồ Binh Hồn2020-04-15 23:03
 • #569: Long Lân Thánh Mộc2020-04-15 23:03
 • #570: Vũ Hầu Bang trưởng lão một trong2020-04-15 23:04
 • #571: Long Quy chiến hồn2020-04-15 23:04
 • #572: Sư tôn lại xuất hiện (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:04
 • #573: Hắc Thủy Xà đột kích2020-04-15 23:04
 • #574: Khống chế Tuần Yêu Điện2020-04-15 23:04
 • #575: Phiên Hải Thuật đại thành (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:04
 • #576: Tuần Yêu Sư đồ yêu2020-04-15 23:04
 • #577: Tuần Yêu Điện bí thất2020-04-15 23:04
 • #578: Hỗn Lân Thiên Giáp Công2020-04-15 23:04
 • #579: Thánh Cảnh cách không chiến2020-04-15 23:04
 • #580: Nàng là tông chủ độc nữ2020-04-15 23:05
 • #581: Oa nhi này tâm rộng như biển a2020-04-15 23:05
 • #582: Thiên Trọng Sơn quan2020-04-15 23:05
 • #583: Vượt quan trước đánh cược2020-04-15 23:05
 • #584: Sử cấp ghi chép2020-04-15 23:05
 • #585: Chiến đồng nhân2020-04-15 23:05
 • #586: Lấy được Thập Bát Đồng Nhân trận2020-04-15 23:05
 • #587: Đánh vỡ ba cửa ải ghi chép2020-04-15 23:05
 • #588: Cửa thứ năm (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:05
 • #589: Thiên Long ngọc bài2020-04-15 23:06
 • #590: Tiền đặt cược vẫn chưa xong đâu2020-04-15 23:06
 • #591: Trấn Yêu Tháp2020-04-15 23:06
 • #592: Nó là của ta bản mệnh binh khí2020-04-15 23:06
 • #593: Mang ngọc có tội (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:06
 • #594: Ta không bằng cũng2020-04-15 23:06
 • #595: Địa Diễm mạch2020-04-15 23:06
 • #596: Đan đạo dị tướng2020-04-15 23:06
 • #597: Thiên Sư Viêm (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:06
 • #598: Năm kiệt quyết định2020-04-15 23:06
 • #599: Bản tiểu thư truy định ngươi2020-04-15 23:06
 • #600: Cái chủ ý này không tệ2020-04-15 23:07
 • #601: Giao long thành Vương (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:07
 • #602: Thánh Đấu tộc2020-04-15 23:07
 • #603: Xuyên Đô cổ thành2020-04-15 23:07
 • #604: Trước cửa thành khiêu khích2020-04-15 23:07
 • #605: Tống Hữu Minh cái chết2020-04-15 23:07
 • #606: Thiên Biến Kiểm2020-04-15 23:07
 • #607: Bức lui truy địch2020-04-15 23:07
 • #608: Phần Liệt thành đến2020-04-15 23:07
 • #609: Nơi này hơi khô khô2020-04-15 23:07
 • #610: Lão tổ tông Dương Thái Hà2020-04-15 23:07
 • #611: Người cùng long luyến2020-04-15 23:08
 • #612: Cố chấp Dương Kính Thao2020-04-15 23:08
 • #613: Ông cháu đoàn tụ2020-04-15 23:08
 • #614: Long Biến cảnh xuất thủ2020-04-15 23:08
 • #615: Giết hai hộ pháp2020-04-15 23:08
 • #616: Lôi Tông Quân xuất chiến2020-04-15 23:08
 • #617: Tình thế lắng lại2020-04-15 23:08
 • #618: Ngươi liền theo nàng a2020-04-15 23:08
 • #619: Hải Long Vương2020-04-15 23:08
 • #620: Tội huyết một mạch2020-04-15 23:08
 • #621: Ta tiếp nhận sắp xếp của ngươi2020-04-15 23:09
 • #622: Cứu Rỗi Chi Thành2020-04-15 23:09
 • #623: Dương Bá2020-04-15 23:09
 • #624: Ngươi có bệnh2020-04-15 23:09
 • #625: Huyết mạch phản tổ2020-04-15 23:09
 • #626: Khai Thiên Phủ2020-04-15 23:09
 • #627: Đại thủ lĩnh2020-04-15 23:09
 • #628: Thanh Thần Trấn Tà Đan2020-04-15 23:09
 • #629: Đa tạ đại thủ lĩnh ban thưởng đan2020-04-15 23:09
 • #630: Phệ Huyết Tà tộc đột kích2020-04-15 23:09
 • #631: Ngư tuần Địa Hải2020-04-15 23:10
 • #632: Đừng cho mặt không muốn mặt a2020-04-15 23:10
 • #633: Phệ Tà Sơn Mạch2020-04-15 23:10
 • #634: Ta muốn toàn lực giết tà ma2020-04-15 23:10
 • #635: Huyết Dung Tà Thuật2020-04-15 23:10
 • #636: Phệ huyết tà ma Nhị hoàng tử2020-04-15 23:10
 • #637: Huyền Vũ thành linh2020-04-15 23:10
 • #638: Ngoan ngoãn làm ta tiểu đệ2020-04-15 23:10
 • #639: Yêu Ma Tru Nhân Trận2020-04-15 23:10
 • #640: Ngộ đạo2020-04-15 23:10
 • #641: Việc này giao cho ta2020-04-15 23:10
 • #642: Lại là một người điên2020-04-15 23:11
 • #643: Thực Viêm Ma2020-04-15 23:11
 • #644: Lá gan liền nhỏ sao2020-04-15 23:11
 • #645: Hỏa Tương Hà (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:11
 • #646: Xà hình chiến hạm2020-04-15 23:11
 • #647: Tà ma dị động2020-04-15 23:11
 • #648: Thực Viêm Hỏa chủng (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:11
 • #649: Hoàng Huyền Kiếm2020-04-15 23:11
 • #650: Tru Ma2020-04-15 23:11
 • #651: Nhịn ngươi rất lâu2020-04-15 23:11
 • #652: Ngươi cứu không được2020-04-15 23:11
 • #653: Y Thu chạy trốn2020-04-15 23:12
 • #654: Mộng Thần Ma (Canh [3])2020-04-15 23:12
 • #655: Tiểu Thánh Đan kiếp2020-04-15 23:12
 • #656: Chiến hồn2020-04-15 23:12
 • #657: Thiên phú Diệt Lãng2020-04-15 23:12
 • #658: Lam Yêu Cơ chi uy2020-04-15 23:12
 • #659: Thái Cổ Tà Linh trận2020-04-15 23:12
 • #660: Tà Mộng Chú2020-04-15 23:12
 • #661: Tà Mục Nguyệt Trảm2020-04-15 23:12
 • #662: Ngươi tội đáng chết vạn lần2020-04-15 23:12
 • #663: Chỉ cần ngươi sống sót2020-04-15 23:12
 • #664: Truy sát Phệ Minh2020-04-15 23:12
 • #665: Tóc trắng Ma Nữ2020-04-15 23:13
 • #666: Lôi Tông Quân phát uy2020-04-15 23:13
 • #667: Bên trong hống2020-04-15 23:13
 • #668: Chúa cứu thế bị bắt2020-04-15 23:13
 • #669: Thánh nhân đến2020-04-15 23:13
 • #670: Chiến hồn chi uy2020-04-15 23:13
 • #671: Luyện hóa Long khí2020-04-15 23:13
 • #672: Thù này ta nhớ kỹ2020-04-15 23:13
 • #673: Ta không phải là các ngươi Dương gia người2020-04-15 23:13
 • #674: Ta muốn dẫn nàng rời đi nơi này2020-04-15 23:13
 • #675: Hiện tại ta chỉ phục ngươi2020-04-15 23:13
 • #676: Nghị sự bên trong hống2020-04-15 23:13
 • #677: Tự phế huyết mạch2020-04-15 23:14
 • #678: Năm tên Tuần Yêu Sư2020-04-15 23:14
 • #679: Tương tiên hà thái cấp2020-04-15 23:14
 • #680: Tổ nãi nãi2020-04-15 23:14
 • #681: Bát Quái khóa Thiên Trận2020-04-15 23:14
 • #682: Cửu Liên Thần Tọa2020-04-15 23:14
 • #683: Đừng làm rộn a2020-04-15 23:14
 • #684: Thiên Bằng đạo nhân2020-04-15 23:14
 • #685: Thiên Lân phát quang2020-04-15 23:14
 • #686: Nào có không thương mà nương2020-04-15 23:14
 • #687: Cách không chi chiến2020-04-15 23:14
 • #688: Để hắn tế sống cứu chữa ngươi2020-04-15 23:15
 • #689: Thanh Loan Thanh Phượng2020-04-15 23:15
 • #690: Nghiệm Huyết Mạch2020-04-15 23:15
 • #691: Tiên tổ hiển linh2020-04-15 23:15
 • #692: Chủng Đan Thuật2020-04-15 23:15
 • #693: Hoàn Dương Thuật2020-04-15 23:15
 • #694: Thánh lão nghị sự2020-04-15 23:15
 • #695: Hình gia xâm phạm2020-04-15 23:15
 • #696: Huyền Vũ Kiếm Đạo2020-04-15 23:15
 • #697: Thiên Thanh Thần Kiếm2020-04-15 23:15
 • #698: Ngọc Nguyệt cảnh giới2020-04-15 23:15
 • #699: Ta thiếu đứa nhỏ này nhiều lắm2020-04-15 23:15
 • #700: Ta còn là đứa bé2020-04-15 23:15
 • #701: Cái này thật được không2020-04-15 23:16
 • #702: Nguyện ý vì đại tiểu thư cống hiến sức lực2020-04-15 23:16
 • #703: Đập phá quán người2020-04-15 23:16
 • #704: Khiêu khích tới cửa2020-04-15 23:16
 • #705: Hổ Khiếu Thiên Hạ Kinh2020-04-15 23:16
 • #706: Dương Hồng Xương xin chiến2020-04-15 23:16
 • #707: Thật sự là xin lỗi2020-04-15 23:16
 • #708: Tiểu huynh đệ hảo thủ đoạn2020-04-15 23:16
 • #709: Tổ Huyết Trì huyết khí quá nhạt2020-04-15 23:16
 • #710: Luyện dược thần tử2020-04-15 23:16
 • #711: Nha đầu này hung phạm cũng2020-04-15 23:17
 • #712: Tổ Huyết Trì dị tướng2020-04-15 23:17
 • #713: Vào ở Hải Long đảo2020-04-15 23:17
 • #714: Không phải rất nhiều2020-04-15 23:17
 • #715: Bạch Phát Ma Nữ khôi phục dung nhan2020-04-15 23:17
 • #716: Trong rượu có dược2020-04-15 23:17
 • #717: Có cá tính chưởng quỹ2020-04-15 23:17
 • #718: Còn không hộ chủ chờ đến khi nào2020-04-15 23:17
 • #719: Khiêu khích Lâm bang2020-04-15 23:17
 • #720: Bắt chẹt2020-04-15 23:17
 • #721: Không phải là tiên lộ2020-04-15 23:18
 • #722: Giận bác tộc lão2020-04-15 23:18
 • #723: Chiến Thần thành2020-04-15 23:18
 • #724: Ba heo tổ hợp2020-04-15 23:18
 • #725: Ta còn là quá đơn thuần2020-04-15 23:18
 • #726: Gặp lại cừu địch2020-04-15 23:18
 • #727: Có lỗi với ta không có chủng2020-04-15 23:18
 • #728: Thật bá đạo a2020-04-15 23:18
 • #729: Tái chiến Hình Bỉ Viêm2020-04-15 23:18
 • #730: Chó nhà có tang2020-04-15 23:19
 • #731: Còn có ai2020-04-15 23:19
 • #732: Song sát Tiểu Thánh2020-04-15 23:19
 • #733: Đến quán rượu ép một chút2020-04-15 23:19
 • #734: Ta xin lỗi ngươi2020-04-15 23:19
 • #735: Hung hiểm dãy núi2020-04-15 23:19
 • #736: Thủ lĩnh chi vị giao cho ngươi2020-04-15 23:19
 • #737: Binh hồn chiến khí2020-04-15 23:19
 • #738: Kịch chiến thiết giáp hung điểu2020-04-15 23:19
 • #739: Huyền Vũ Cương Thể2020-04-15 23:19
 • #740: Đến mà không trả lễ thì không hay2020-04-15 23:19
 • #741: Trong tháp không gian2020-04-15 23:20
 • #742: Tầng thứ tư2020-04-15 23:20
 • #743: Huyền Vũ tức ta2020-04-15 23:20
 • #744: Quả nhiên là người một nhà a2020-04-15 23:20
 • #745: Hiên Viên Hỏa Vũ2020-04-15 23:20
 • #746: Bách biến tinh linh2020-04-15 23:20
 • #747: Tin ngươi mới là lạ đâu2020-04-15 23:20
 • #748: Oan gia ngõ hẹp2020-04-15 23:20
 • #749: Đa tạ ngươi Dương Vũ2020-04-15 23:20
 • #750: Cô nàng này có chút khốc đâu2020-04-15 23:20
 • #751: Lại nằm một hồi a2020-04-15 23:21
 • #752: Hảo bằng hữu2020-04-15 23:21
 • #753: Miểu sát (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:21
 • #754: Dùng ít địch nhiều2020-04-15 23:21
 • #755: Hi vọng ngươi đừng hối hận2020-04-15 23:21
 • #756: Điện lực từ trường2020-04-15 23:21
 • #757: Võ đạo tổn thương2020-04-15 23:21
 • #758: Thái Hà Phi Long2020-04-15 23:21
 • #759: Vấn tâm khảo nghiệm2020-04-15 23:21
 • #760: Mộng cảnh mười năm2020-04-15 23:21
 • #761: Điện xoa thiên phú2020-04-15 23:21
 • #762: Nó là một đầu tiểu hắc khuyển2020-04-15 23:21
 • #763: Tháp Linh quỳ2020-04-15 23:21
 • #764: Tiên Thai võ thể2020-04-15 23:21
 • #765: Cực hạn chu thiên2020-04-15 23:22
 • #766: Võ Thần Quyền2020-04-15 23:22
 • #767: Kết thúc thời khắc2020-04-15 23:22
 • #768: Hỏa Vũ loá mắt2020-04-15 23:22
 • #769: Chấn kinh toàn trường2020-04-15 23:22
 • #770: Đây mới là làm đại sự người2020-04-15 23:22
 • #771: Cường thế giết viên nhân2020-04-15 23:22
 • #772: Ma Nữ bị bắt2020-04-15 23:22
 • #773: Trảm dực nhân2020-04-15 23:22
 • #774: Vạn dặm kính2020-04-15 23:22
 • #775: Võ Thần Quyền chi uy2020-04-15 23:22
 • #776: Dương Vũ nữ nhân2020-04-15 23:22
 • #777: Ta tới cứu ngươi2020-04-15 23:22
 • #778: Nhiếp Hồn Nhãn2020-04-15 23:23
 • #779: Thiên địa mẫu khí2020-04-15 23:23
 • #780: Chân Vũ Quyền Đạo2020-04-15 23:23
 • #781: Tiểu tổ tới2020-04-15 23:23
 • #782: Từ giờ trở đi ngươi tự do2020-04-15 23:23
 • #783: Theo giúp ta đi về nhà2020-04-15 23:23
 • #784: Đêm nay thuộc về ngươi2020-04-15 23:23
 • #785: Đây cũng quá bất công đi2020-04-15 23:23
 • #786: Ta thật không có tiền2020-04-15 23:23
 • #787: Ta muốn làm bằng hữu của ngươi2020-04-15 23:23
 • #788: Đan dược mị lực2020-04-15 23:24
 • #789: Ta không phải cố ý2020-04-15 23:24
 • #790: Gặp lại rồi Tiểu Vũ tử2020-04-15 23:24
 • #791: Lôi Tông Quân chuyện cũ2020-04-15 23:24
 • #792: Huyền Vũ quân thủ lĩnh2020-04-15 23:24
 • #793: Thiên Cung vĩnh viễn không diệt2020-04-15 23:24
 • #794: Mới xuất phát2020-04-15 23:24
 • #795: Lúc này mới ra dáng2020-04-15 23:24
 • #796: Thu phục Hồng Ma2020-04-15 23:24
 • #797: Chúng ta chính là đến cướp bóc a2020-04-15 23:24
 • #798: Một trận chiến này lưu cho nàng a2020-04-15 23:25
 • #799: Cầm xuống Phệ Xuyên2020-04-15 23:25
 • #800: Cực hạn chiến hung viên2020-04-15 23:25
 • #801: Phá trận2020-04-15 23:25
 • #802: Kim tăng khôi lỗi2020-04-15 23:25
 • #803: Kinh khủng cổ quan2020-04-15 23:25
 • #804: Long Tủy Dịch ngâm2020-04-15 23:25
 • #805: Phật gia chân ngôn2020-04-15 23:25
 • #806: Tu luyện Úm âm2020-04-15 23:25
 • #807: Súc sinh2020-04-15 23:26
 • #808: Đến Thiên Vực thành2020-04-15 23:26
 • #809: Ta nghe ca ca2020-04-15 23:26
 • #810: Chư thiên kiêu tái tụ họp2020-04-15 23:26
 • #811: Ta là Vũ Dương2020-04-15 23:26
 • #812: Đánh ngươi cái mông2020-04-15 23:26
 • #813: Xuất phát Thiên Vực sơn mạch2020-04-15 23:26
 • #814: Tầm bảo thiên phú2020-04-15 23:26
 • #815: Băng Nhân tộc2020-04-15 23:26
 • #816: Tiên Thiên Chí Bảo hiện thế2020-04-15 23:26
 • #817: Hồ lô thế giới2020-04-15 23:27
 • #818: Tiên thiên hồ lô2020-04-15 23:27
 • #819: Hồ lô thuộc về2020-04-15 23:27
 • #820: Trước sau đều địch2020-04-15 23:27
 • #821: Tiên thiên hồ lô chi uy2020-04-15 23:27
 • #822: Con sên chờ ta2020-04-15 23:27
 • #823: Bắt cóc Khải Áo2020-04-15 23:27
 • #824: Huyễn yêu2020-04-15 23:27
 • #825: Khí lực va chạm hai Bán Thánh2020-04-15 23:27
 • #826: Huyễn tinh nhân2020-04-15 23:27
 • #827: Lôi Thiệt Điện Kiếm2020-04-15 23:28
 • #828: Thánh Lôi Châu2020-04-15 23:28
 • #829: Bái thiên địa2020-04-15 23:28
 • #830: Mộng Huyễn Giá Y2020-04-15 23:28
 • #831: Thiên Cung di chỉ2020-04-15 23:28
 • #832: Hoa đào thiên phú2020-04-15 23:28
 • #833: Chiến mộ2020-04-15 23:28
 • #834: Lĩnh ngộ tá kình2020-04-15 23:28
 • #835: Chiến mộ Chiến Linh2020-04-15 23:28
 • #836: Đã từng huy hoàng2020-04-15 23:28
 • #837: Truyền đạo2020-04-15 23:29
 • #838: Không cho phép ngươi rống ca ca ta2020-04-15 23:29
 • #839: Thối cốt2020-04-15 23:29
 • #840: Vợ chồng luận bàn2020-04-15 23:29
 • #841: Lôi chùy điện xoa2020-04-15 23:29
 • #842: Hắn là phu quân của ta2020-04-15 23:29
 • #843: Còn sống trở về2020-04-15 23:29
 • #844: Thiếu nữ Giai Tân2020-04-15 23:29
 • #845: Ta là một con riêng2020-04-15 23:29
 • #846: Địch lui ta tiến2020-04-15 23:29
 • #847: Hỏa long hung mãnh2020-04-15 23:29
 • #848: Thực Hỏa huyền tinh khí2020-04-15 23:29
 • #849: Nhục thân thành Thánh2020-04-15 23:30
 • #850: Thánh thể chi uy2020-04-15 23:30
 • #851: Lực lay thánh uy2020-04-15 23:30
 • #852: Cự Lãng bang2020-04-15 23:30
 • #853: Võ vô đệ nhị võ2020-04-15 23:30
 • #854: Ai cũng cứu không được ngươi2020-04-15 23:30
 • #855: Cái này kêu lên đức quyền2020-04-15 23:30
 • #856: Thánh Đan Đan Kiếp2020-04-15 23:30
 • #857: Từ Lý gia tới ba khuyển2020-04-15 23:30
 • #858: Tiểu tử này quá thủ đoạn ác độc2020-04-15 23:30
 • #859: Trở về gia tộc2020-04-15 23:31
 • #860: Phản lão hoàn đồng tổ nãi nãi2020-04-15 23:31
 • #861: Thu đồ Đan Tư2020-04-15 23:31
 • #862: Tâm ngoan thủ lạt Đường Kiều Diễm2020-04-15 23:31
 • #863: Kết giới thông đạo2020-04-15 23:31
 • #864: Quân sư Lục Trí2020-04-15 23:31
 • #865: Các ngươi muốn chết như thế nào2020-04-15 23:31
 • #866: Nàng giao cho ngươi xử trí2020-04-15 23:31
 • #867: Họ Tiết tên Tiểu Phàm2020-04-15 23:31
 • #868: Luyện chế Âm Dương Thánh Đan2020-04-15 23:31
 • #869: Âm Dương Thánh Đan thành2020-04-15 23:32
 • #870: Huynh đệ cách không đối thoại2020-04-15 23:32
 • #871: Ngạnh hán nước mắt2020-04-15 23:32
 • #872: Hỏa Vân Hổ cùng Ngân Văn Quy2020-04-15 23:32
 • #873: Mạn Đà Thánh Hoa2020-04-15 23:32
 • #874: Tự thân dạy dỗ2020-04-15 23:32
 • #875: Long Biến chi đạo2020-04-15 23:32
 • #876: Thánh Hỏa Giáo thiên kiêu2020-04-15 23:32
 • #877: Man yêu chi nạn2020-04-15 23:32
 • #878: Đừng ép ta2020-04-15 23:32
 • #879: Man Thần pháp tướng2020-04-15 23:32
 • #880: Ta đến thay bọn hắn dạy ngươi2020-04-15 23:33
 • #881: Mời ra thứ ba chưởng a2020-04-15 23:33
 • #882: Ba chiêu qua đi2020-04-15 23:33
 • #883: Giáo đồ2020-04-15 23:33
 • #884: Xuy Hồn Phong2020-04-15 23:33
 • #885: Lớn quy cõng phòng2020-04-15 23:33
 • #886: Có người sốt ruột đầu thai2020-04-15 23:33
 • #887: Đông Dược Tông nam Đan tộc2020-04-15 23:33
 • #888: Mê Hoặc thành2020-04-15 23:33
 • #889: Ta thích ngươi sư tôn2020-04-15 23:33
 • #890: Dược sư liên minh2020-04-15 23:33
 • #891: Cái này cũng được2020-04-15 23:34
 • #892: Kim Hoàng Ngọc Chương2020-04-15 23:34
 • #893: Luyện đan trường phong ba2020-04-15 23:34
 • #894: Mạch hỏa Đào Phấn Diễm2020-04-15 23:34
 • #895: Hỏa linh chọn chủ2020-04-15 23:34
 • #896: Đan Tư ủy khuất2020-04-15 23:34
 • #897: Khẩu khí thật là lớn2020-04-15 23:34
 • #898: Các ngươi nói xin lỗi đi2020-04-15 23:34
 • #899: Đồng Lục Ngọc Chương2020-04-15 23:34
 • #900: Chụp chết Đan Dực Phúc2020-04-15 23:34
 • #901: Đan tộc2020-04-15 23:34
 • #902: Ta là thiếu cấp thấp đan dược người sao2020-04-15 23:34
 • #903: Hỏa độc2020-04-15 23:35
 • #904: Luận đan đạo2020-04-15 23:35
 • #905: Đàm phán2020-04-15 23:35
 • #906: Đào Phấn Diễm hỏa linh2020-04-15 23:35
 • #907: Phong ấn trấn áp2020-04-15 23:35
 • #908: Mạn Đà Thánh Hoa đột phá2020-04-15 23:35
 • #909: Ta muốn như vậy tử2020-04-15 23:35
 • #910: Đan tộc lão tổ2020-04-15 23:35
 • #911: Hoạt Tâm Bổ Huyết Đan2020-04-15 23:36
 • #912: Thần Toán Lâu2020-04-15 23:36
 • #913: Việc này không giả2020-04-15 23:36
 • #914: Liên tiếp kinh hỉ2020-04-15 23:36
 • #915: Ta sẽ yêu ngươi cả một đời2020-04-15 23:36
 • #916: Truyền thụ2020-04-15 23:36
 • #917: Các ngươi là huynh đệ của ta a2020-04-15 23:36
 • #918: Thiên Cơ Thư2020-04-15 23:36
 • #919: Thánh Thể Tửu2020-04-15 23:37
 • #920: Tập thưởng thợ săn2020-04-15 23:37
 • #921: Liên minh tổng đàn2020-04-15 23:37
 • #922: Ta không phải người tùy tiện2020-04-15 23:37
 • #923: Đan phương chọn chủ2020-04-15 23:37
 • #924: Dáng dấp đẹp trai cũng là tội a2020-04-15 23:37
 • #925: Nữ Hoàng Tào Kỷ Phi2020-04-15 23:37
 • #926: Thật ác độc người trẻ tuổi2020-04-15 23:37
 • #927: Nhưng là ta có thể cùng ngươi chết2020-04-15 23:37
 • #928: Miêu Mạc2020-04-15 23:37
 • #929: Sẽ không lại đưa ngươi mai một2020-04-15 23:37
 • #930: Thôn Lôi Ma2020-04-15 23:37
 • #931: Lão tổ tông thật hung ác2020-04-15 23:37
 • #932: Đơn giản không phải người2020-04-15 23:38
 • #933: Tam kiếp Tinh Văn Đan2020-04-15 23:38
 • #934: Dương Vũ Thánh Dược Sư tốt2020-04-15 23:38
 • #935: Tập quyển siêu phàm giới2020-04-15 23:38
 • #936: Huynh đệ cùng nữ nhân2020-04-15 23:38
 • #937: Đừng như thế phong cách2020-04-15 23:38
 • #938: Đan Dược Viện2020-04-15 23:38
 • #939: Thật đáng yêu2020-04-15 23:38
 • #940: Tào Kỷ Phi người theo đuổi2020-04-15 23:38
 • #941: Hiên Viên Bá Đạo2020-04-15 23:39
 • #942: Nguyên lai là một cái hèn nhát2020-04-15 23:39
 • #943: Ngươi cùng bọn hắn làm bằng hữu a2020-04-15 23:39
 • #944: Minh ngộ bản tâm2020-04-15 23:39
 • #945: Bá Đạo Thần Chưởng2020-04-15 23:39
 • #946: Luyện hóa Long Quy huyết tinh2020-04-15 23:39
 • #947: Đột nhiên xuất hiện xem lễ đại biểu2020-04-15 23:39
 • #948: Phong tứ đại điển2020-04-15 23:39
 • #949: Ngươi nhận lấy đầu gối của ta a2020-04-15 23:39
 • #950: Bái phỏng Phó minh chủ2020-04-15 23:39
 • #951: Lão đại khí này khái vô địch2020-04-15 23:39
 • #952: Nhiệm Vụ Đường2020-04-15 23:39
 • #953: Nhận lấy nhiệm vụ2020-04-15 23:40
 • #954: Đây cũng quá biến thái a2020-04-15 23:40
 • #955: Có cái gì không dám2020-04-15 23:40
 • #956: Chờ lấy làm nữ nhân của ta a2020-04-15 23:40
 • #957: Cái này lừa đảo2020-04-15 23:40
 • #958: Ta không kịp xuống thuyền2020-04-15 23:40
 • #959: Huyền Long thương đạo2020-04-15 23:40
 • #960: Thôn phệ Băng Phách Thánh Đan2020-04-15 23:40
 • #961: Miêu Lư Kỳ xuất thủ2020-04-15 23:40
 • #962: Ta một người sợ hãi2020-04-15 23:40
 • #963: Có nữ ra Kiếm Trủng2020-04-15 23:40
 • #964: Tiểu Ngân Tử nhưng nhớ kỹ2020-04-15 23:40
 • #965: Ngươi muốn làm dược viên2020-04-15 23:41
 • #966: Long mộ phần Long Nữ2020-04-15 23:41
 • #967: Tranh bá sắp mở ra2020-04-15 23:41
 • #968: Côn Luân Băng Tuyết2020-04-15 23:41
 • #969: Tiểu tổ cầu ngươi ngược ta2020-04-15 23:41
 • #970: Long sát thối thể2020-04-15 23:41
 • #971: Một đoạn râu rồng2020-04-15 23:41
 • #972: Bản thiếu không dùng được2020-04-15 23:41
 • #973: Tục mạch chi thể2020-04-15 23:41
 • #974: Ta dạy cho các ngươi chiến đấu2020-04-15 23:41
 • #975: Không chịu nổi một kích2020-04-15 23:42
 • #976: Ta là đỉnh cấp Thánh Dược Sư a2020-04-15 23:42
 • #977: Dương Vũ tỷ coi trọng ngươi2020-04-15 23:42
 • #978: Hứa gia2020-04-15 23:42
 • #979: Hứa lão cùng ta đọ sức một trận a2020-04-15 23:42
 • #980: Thiếu tộc trưởng quá tàn bạo2020-04-15 23:42
 • #981: Hổ Vương Hứa Chư2020-04-15 23:42
 • #982: Cái khác ngọc bài hạ lạc2020-04-15 23:42
 • #983: Hù chết nô gia2020-04-15 23:42
 • #984: Ngọc bài tranh đoạt2020-04-15 23:42
 • #985: Bao Bất Phục2020-04-15 23:43
 • #986: Thiên Long ngọc bài về ta Dương gia2020-04-15 23:43
 • #987: Ta muốn2020-04-15 23:43
 • #988: Ta Dương Vũ sợ chết2020-04-15 23:43
 • #989: Đoạn Nhận2020-04-15 23:43
 • #990: Ta tất cả nghe theo ngươi2020-04-15 23:43
 • #991: Thủy Hoàng2020-04-15 23:43
 • #992: Giặc cùng đường chớ đuổi2020-04-15 23:43
 • #993: Thuyết phục Lý gia2020-04-15 23:43
 • #994: Điên cuồng tu luyện2020-04-15 23:43
 • #995: Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng2020-04-15 23:43
 • #996: Thu hoạch2020-04-15 23:43
 • #997: Mở ra đánh trận2020-04-15 23:44
 • #998: Chính thức xuất phát2020-04-15 23:44
 • #999: Hắn là nam nhân của ta2020-04-15 23:44
 • #1000: Lòng bàn tay văn thiên phú2020-04-15 23:44
 • #1001: Liền muốn có chết giác ngộ2020-04-15 23:44
 • #1002: Ngươi thay đổi2020-04-15 23:44
 • #1003: Hắn rất vô tình2020-04-15 23:44
 • #1004: Ngươi thật không thích ta sao2020-04-15 23:44
 • #1005: Ngự dụng quân sư thật mạnh2020-04-15 23:44
 • #1006: Lão Thụ Nhân (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:44
 • #1007: Chủ nhân ngươi thật tuyệt2020-04-15 23:44
 • #1008: Đại thiếu gia ta rất nhớ ngươi2020-04-15 23:45
 • #1009: Nàng là một cái lão xử nữ (cầu nguyệt phiếu)2020-04-15 23:45
 • #1010: Không phải thật ăn ngươi2020-04-15 23:45
 • #1011: Không thể giả được2020-04-15 23:45
 • #1012: Người ta yêu ngươi chết mất - cầu nguyệt phiếu2020-04-15 23:45
 • #1013: Thiên kiêu kết minh2020-04-15 23:45
 • #1014: Có ta ở đây liền tốt2020-04-15 23:45
 • #1015: Các ngươi bại - cầu nguyệt phiếu2020-04-15 23:45
 • #1016: Lại là một cái nữ nhân điên2020-04-15 23:45
 • #1017: Võ Đang thất hiệp chi Trương Minh Sơn2020-04-15 23:46
 • #1018: Đều là dạng này hạ tràng2020-04-15 23:46
 • #1019: Trả lại di vật2020-04-15 23:46
 • #1020: Chúng ta cùng một chỗ bảo hộ hắn2020-04-15 23:46
 • #1021: Đây mới là thật minh hữu2020-04-15 23:46
 • #1022: Đại thiếu gia quả nhiên là tuyệt nhất2020-04-15 23:46
 • #1023: Thật là khí phách nam nhân2020-04-15 23:46
 • #1024: Dương Bá chiến Ngưu Dũng2020-04-15 23:46
 • #1025: Ta là cái loại người này sao2020-04-15 23:46
 • #1026: Gặp giao long tộc2020-04-15 23:46
 • #1027: Nhiều vô sỉ ngoan nhân a2020-04-15 23:46
 • #1028: Sai lầm sai lầm2020-04-15 23:47
 • #1029: Đánh nổ ngươi2020-04-15 23:47
 • #1030: Nhân sủng hiệu ứng2020-04-15 23:47
 • #1031: Phản chặn giết2020-04-15 23:47
 • #1032: Hắn tới2020-04-15 23:47
 • #1033: Lão đại ngươi quá đâm tâm2020-04-15 23:47
 • #1034: Bá Vương Hổ Vương2020-04-15 23:47
 • #1035: Huynh đệ trùng phùng2020-04-15 23:47
 • #1036: Túc địch gặp nhau2020-04-15 23:47
 • #1037: Túc địch trận chiến mở màn2020-04-15 23:47
 • #1038: Long Phượng Uyên mở ra2020-04-15 23:47
 • #1039: Nơi này có huyền tinh khí2020-04-15 23:48
 • #1040: Diệt ngũ độc2020-04-15 23:48
 • #1041: Rất có dinh dưỡng2020-04-15 23:48
 • #1042: Tru Ma2020-04-15 23:48
 • #1043: Kim Tù2020-04-15 23:48
 • #1044: Ta có thể thay ngươi đi chết2020-04-15 23:48
 • #1045: Long khí cùng Phượng Hoàng Huyết Tinh2020-04-15 23:48
 • #1046: Thiên Biến Quyền chi uy2020-04-15 23:48
 • #1047: Long khí tới tay2020-04-15 23:48
 • #1048: Bá Thiên Ma - cầu nguyệt phiếu2020-04-15 23:48
 • #1049: Ma tộc chủng tử yêu nghiệt bại2020-04-15 23:49
 • #1050: Ta tới cứu ngươi2020-04-15 23:49
 • #1051: May mắn may mắn2020-04-15 23:49
 • #1052: Âm dương chuyển thời gian ngừng2020-04-15 23:49
 • #1053: Tu La2020-04-15 23:49
 • #1054: Chiến Võ Đang thất hiệp2020-04-15 23:49
 • #1055: Thật hâm mộ Lộ Lộ2020-04-15 23:49
 • #1056: Lục Trí đưa tới động tĩnh2020-04-15 23:49
 • #1057: Kia đàn ông phụ lòng gọi Dương Vũ2020-04-15 23:49
 • #1058: Con người của ta choáng máu2020-04-15 23:49
 • #1059: Chân Long nôn châu2020-04-15 23:50
 • #1060: Kết bạn đồng hành2020-04-15 23:50
 • #1061: Bên trong hống đổ ước2020-04-15 23:50
 • #1062: Ngọc Đế tộc - bốn canh cầu nguyệt phiếu2020-04-15 23:50
 • #1063: Địch khó cầu a2020-04-15 23:50
 • #1064: Còn không có tư cách này2020-04-15 23:50
 • #1065: Hỗn chiến bắt đầu2020-04-15 23:50
 • #1066: Để cho ta chiến thống khoái2020-04-15 23:50
 • #1067: Toàn trường tiêu điểm2020-04-15 23:50
 • #1068: Hắn là cha ta2020-04-15 23:50
 • #1069: Không cho phép khi dễ thiếu gia nhà ta2020-04-15 23:50
 • #1070: Tiểu nha đầu trưởng thành2020-04-15 23:50
 • #1071: Tiên Hoàng thúc thúc2020-04-15 23:51
 • #1072: Phượng Hoàng Vũ Phiến2020-04-15 23:51
 • #1073: Ngươi đây là tại hại chúa công2020-04-15 23:51
 • #1074: Ngươi hỏi qua bản thiếu không có2020-04-15 23:51
 • #1075: Cuối cùng tới tay2020-04-15 23:51
 • #1076: Long Phù Trấn2020-04-15 23:51
 • #1077: Cường thế lui địch2020-04-15 23:51
 • #1078: Thánh chỉ tính là cái gì chứ2020-04-15 23:51
 • #1079: Tuồng vui này không tệ2020-04-15 23:51
 • #1080: Chiến2020-04-15 23:51
 • #1081: Long Phượng Quả chi tranh2020-04-15 23:52
 • #1082: Chiến đấu kịch liệt - cầu nguyệt phiếu2020-04-15 23:52
 • #1083: Tử Vong Địa Ngục2020-04-15 23:52
 • #1084: Tử Thần tộc2020-04-15 23:52
 • #1085: Kinh hiện cấm địa thông đạo2020-04-15 23:52
 • #1086: Thiên kiêu xông cấm địa2020-04-15 23:52
 • #1087: Quá hoa tâm2020-04-15 23:52
 • #1088: Thiên kiêu chi thương2020-04-15 23:52
 • #1089: Thi Tộc2020-04-15 23:52
 • #1090: Bạo lực nữ cùng tiểu Lôi thần2020-04-15 23:53
 • #1091: Táng chuông2020-04-15 23:53
 • #1092: Diệt Yêu Kính2020-04-15 23:53
 • #1093: Dương Vũ ta không muốn ngươi chết2020-04-15 23:53
 • #1094: Thật sự là một gốc bàn đào tiên thụ2020-04-15 23:53
 • #1095: Cửa đá chìa khoá2020-04-15 23:53
 • #1096: Thiên Cương cực khí2020-04-15 23:53
 • #1097: Tiên Thiên Long Phượng Kiếm2020-04-15 23:53
 • #1098: Ai nói ta sẽ không lại xuất hiện2020-04-15 23:53
 • #1099: Khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người2020-04-15 23:53
 • #1100: Yến Vĩ Thần Tiễn2020-04-15 23:53
 • #1101: Thiên Long Bảng mười một2020-04-15 23:54
 • #1102: Thiên la địa võng2020-04-15 23:54
 • #1103: Lấy một địch trăm2020-04-15 23:54
 • #1104: Lựa chọn khó khăn2020-04-15 23:54
 • #1105: Gặp lại Từ Tiểu Cường2020-04-15 23:54
 • #1106: Chấn kinh các thiên kiêu2020-04-15 23:54
 • #1107: Cùng một chỗ săn giết hắn2020-04-15 23:54
 • #1108: Kịch chiến yêu nghiệt2020-04-15 23:54
 • #1109: Ăn chắc ta sao2020-04-15 23:54
 • #1110: Côn Minh Tử thiên phú2020-04-15 23:54
 • #1111: Tuyệt không thể tả2020-04-15 23:54
 • #1112: Luyện hóa tiên thiên chiến binh2020-04-15 23:55
 • #1113: Quạt lông chi uy2020-04-15 23:55
 • #1114: Đinh giết Bá Lệ2020-04-15 23:55
 • #1115: Đoạt Thần Tủy Dịch2020-04-15 23:55
 • #1116: Vô địch bảng hiện2020-04-15 23:55
 • #1117: Vung đánh thức2020-04-15 23:55
 • #1118: Thiên phú giai đoạn thứ hai2020-04-15 23:55
 • #1119: Thả chó2020-04-15 23:55
 • #1120: Muốn chiến liền chiến2020-04-15 23:55
 • #1121: Dương Vũ nổi giận2020-04-15 23:55
 • #1122: Chiến hồn xuất chiến2020-04-15 23:55
 • #1123: Huyết Tà Chi Nhận2020-04-15 23:56
 • #1124: Tưởng Bình ngươi tên cầm thú này2020-04-15 23:56
 • #1125: Miểu sát Đế Mặc2020-04-15 23:56
 • #1126: Ngọc Thiệt Mặc Tiễn2020-04-15 23:56
 • #1127: Ngộ đạo2020-04-15 23:56
 • #1128: Hắc bạch tiên liên2020-04-15 23:56
 • #1129: Lại gặp vây công2020-04-15 23:56
 • #1130: Kinh thiên chi chiến2020-04-15 23:56
 • #1131: Vô Địch Chi Hoàng2020-04-15 23:56
 • #1132: Làm thịt ngươi2020-04-15 23:56
 • #1133: Sư tôn tới2020-04-15 23:57
 • #1134: Đại nhân thật là thần toán cũng2020-04-15 23:57
 • #1135: Đồi phế Dương Thiên Lân2020-04-15 23:57
 • #1136: Giao Long cung2020-04-15 23:57
 • #1137: Long Phượng Quả giá trị2020-04-15 23:57
 • #1138: Giao Long tộc bảo khố2020-04-15 23:57
 • #1139: Cái này Chân Vũ Thần tượng cùng ngươi thật giống2020-04-15 23:57
 • #1140: Bán đứng Lục Trí2020-04-15 23:57
 • #1141: Nước chảy đá mòn2020-04-15 23:58
 • #1142: Thái thượng hộ pháp2020-04-15 23:58
 • #1143: Huyền Vũ kiếm trì2020-04-15 23:58
 • #1144: Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm2020-04-15 23:58
 • #1145: Thần binh chi uy2020-04-15 23:58
 • #1146: Cung nghênh anh hùng trở về2020-04-15 23:58
 • #1147: Cửu Liên Thần Tọa khôi phục2020-04-15 23:58
 • #1148: Tô Nhu Mai dược viên2020-04-15 23:58
 • #1149: Thứ đẳng tiên dịch2020-04-15 23:58
 • #1150: Ta trở nên xinh đẹp hơn2020-04-15 23:58
 • #1151: Nhị kiếp thần đan2020-04-15 23:58
 • #1152: Thánh Hỏa Diễm Thạch2020-04-15 23:58
 • #1153: Diệt Thế Cuồng Đao2020-04-15 23:58
 • #1154: Khúc gia Khúc Nham2020-04-15 23:59
 • #1155: Hồn chiến2020-04-15 23:59
 • #1156: Một viên Tinh Văn Đan ban cho ngươi2020-04-15 23:59
 • #1157: Không nên dạng này xuất đầu lộ diện2020-04-15 23:59
 • #1158: Điên cuồng đấu giá2020-04-15 23:59
 • #1159: Tiểu Hắc giết hắn2020-04-15 23:59
 • #1160: Quá ưu tú cũng là một loại sai lầm2020-04-15 23:59
 • #1161: Ta để các ngươi thất vọng2020-04-15 23:59
 • #1162: Các ngươi thật làm cho ta thất vọng2020-04-15 23:59
 • #1163: Quỳ xuống nói xin lỗi2020-04-15 23:59
 • #1164: Ngươi nhất định đều không muốn người ta2020-04-16 00:00
 • #1165: Ngươi đại biểu Dương gia đàm2020-04-16 00:00
 • #1166: Đến Thánh Hỏa Giáo2020-04-16 00:00
 • #1167: Sẽ không bị phát hiện a2020-04-16 00:00
 • #1168: Hỏa Ảnh Thánh Địa ảo diệu2020-04-16 00:00
 • #1169: Thân nhân2020-04-16 00:00
 • #1170: Cẩu không đổi được đớp cứt2020-04-16 00:00
 • #1171: Dương Vũ tiếp Diêm Vương Lệnh2020-04-16 00:00
 • #1172: Đến chiến giới2020-04-16 00:00
 • #1173: Thiếu tộc trưởng tới2020-04-16 00:00
 • #1174: Đồng cấp ta đồ ngươi như cẩu2020-04-16 00:00
 • #1175: Ngươi thì tính là cái gì2020-04-16 00:00
 • #1176: Ngươi thật có thể thanh trừ ma khí2020-04-16 00:01
 • #1177: Giải quyết trong cơ thể ngươi ma khí2020-04-16 00:01
 • #1178: Lặn hướng Ma Giới2020-04-16 00:01
 • #1179: Hồn chiến2020-04-16 00:01
 • #1180: Đây là tiên thuật2020-04-16 00:01
 • #1181: U Minh huyền tinh khí2020-04-16 00:01
 • #1182: Ngưng Tinh Văn dẫn tinh thần2020-04-16 00:01
 • #1183: Bản Tiên Hoàng thật sự là khổ quá2020-04-16 00:01
 • #1184: U Minh Băng Dực Nhận2020-04-16 00:02
 • #1185: Xông ma huyễn cảnh2020-04-16 00:02
 • #1186: Ý chí tựa như biển2020-04-16 00:02
 • #1187: Còn không cho bản Tiên Hoàng quỳ xuống2020-04-16 00:02
 • #1188: Vậy liền chiến2020-04-16 00:02
 • #1189: Nửa bước Thông Thiên Dương Hàn Lâm2020-04-16 00:02
 • #1190: Cung nghênh thiếu tộc trưởng trở về2020-04-16 00:02
 • #1191: Tịnh Ma Trì2020-04-16 00:02
 • #1192: Kỳ hoa Hậu gia2020-04-16 00:02
 • #1193: Kim Quan Ưng vẫn lạc2020-04-16 00:02
 • #1194: Ngộ Huyền Vũ Kiếm Đạo2020-04-16 00:02
 • #1195: Xốc xếch bí văn2020-04-16 00:02
 • #1196: Ngươi cái này nhẫn tâm nam nhân2020-04-16 00:02
 • #1197: Tự phụ em gái ngươi2020-04-16 00:03
 • #1198: Thiên kiêu lại tụ họp2020-04-16 00:03
 • #1199: Nhập Hóa Thánh Trì2020-04-16 00:03
 • #1200: Tinh thần tẩy lễ2020-04-16 00:03
 • #1201: Tiên bàn đào cây thành linh2020-04-16 00:03
 • #1202: Thôn Tinh Kiếm Đạo2020-04-16 00:03
 • #1203: Chiến Thiên Đấu Địa Côn2020-04-16 00:03
 • #1204: Dương Vũ chiến Kim Tù2020-04-16 00:03
 • #1205: Thuấn di cùng Như Ý Kim Thân2020-04-16 00:03
 • #1206: Đơn thuần coi trọng ngươi mà thôi2020-04-16 00:03
 • #1207: Ta nghĩ một người lẳng lặng2020-04-16 00:03
 • #1208: Thể ngộ Tinh Văn cảnh giới2020-04-16 00:03
 • #1209: Không biết hòa thượng2020-04-16 00:03
 • #1210: Lĩnh ngộ Phong Nhận Bạo2020-04-16 00:03
 • #1211: Sát Thần Quả2020-04-16 00:03
 • #1212: Tôi luyện2020-04-16 00:04
 • #1213: Ma đạo người2020-04-16 00:04
 • #1214: Ma kiêu tụ tập2020-04-16 00:04
 • #1215: Bắt Thiên Võng2020-04-16 00:04
 • #1216: Huyền Vũ tá đạo2020-04-16 00:04
 • #1217: Tà Thần chuông trấn áp2020-04-16 00:04
 • #1218: Tà Hồn Huyết Tiễn2020-04-16 00:04
 • #1219: Như thế nào Thánh Tinh Chi Thể2020-04-16 00:04
 • #1220: Lôi Sơn trước2020-04-16 00:04
 • #1221: Lĩnh ngộ từ trường2020-04-16 00:04
 • #1222: Hắc Ma Lôi Châu2020-04-16 00:04
 • #1223: Lôi Thần dịch2020-04-16 00:05
 • #1224: Đại Thành Thánh Thể2020-04-16 00:05
 • #1225: Khống chế lôi vân2020-04-16 00:05
 • #1226: Ngươi không thích ta mồ hôi sao2020-04-16 00:05
 • #1227: Đánh nổ nửa bước Thông Thiên2020-04-16 00:05
 • #1228: Ngoan ngoãn làm nô bộc của ta a2020-04-16 00:05
 • #1229: Nhìn các ngươi không vừa mắt thôi2020-04-16 00:05
 • #1230: Mạnh nhất tá đạo2020-04-16 00:05
 • #1231: Kinh Lôi Thần Công2020-04-16 00:05
 • #1232: Thái Thượng Cửu Huyền Quyết bí mật2020-04-16 00:05
 • #1233: Bản mệnh Tử Vi Tinh2020-04-16 00:05
 • #1234: Bản thiếu không phải người tùy tiện2020-04-16 00:05
 • #1235: Lão nương một cước đem ngươi đạp bay2020-04-16 00:06
 • #1236: Bóng đêm chọc người2020-04-16 00:06
 • #1237: Minh chủ Hạng Đỉnh Thiên2020-04-16 00:06
 • #1238: Ngươi không khoác lác sẽ chết a2020-04-16 00:06
 • #1239: Hai nữ tranh phong2020-04-16 00:06
 • #1240: Các ngươi có phục hay không bản thiếu2020-04-16 00:06
 • #1241: Không hổ là nam nhân của ta2020-04-16 00:06
 • #1242: Hào chú2020-04-16 00:06
 • #1243: Sắp bị hắn mê chết2020-04-16 00:06
 • #1244: Ta không bằng nàng cũng2020-04-16 00:06
 • #1245: Tứ kiếp Hoàng đan2020-04-16 00:06
 • #1246: Luyện Vô Tâm Đan2020-04-16 00:07
 • #1247: Thứ nhất Thánh Dược Sư2020-04-16 00:07
 • #1248: Một chiêu trấn Chư Thánh2020-04-16 00:07
 • #1249: Vạn nhất thành công đâu2020-04-16 00:07
 • #1250: Dược Thần bí cảnh2020-04-16 00:07
 • #1251: Truyền thừa tháp2020-04-16 00:07
 • #1252: Hóa Giản Chưởng Pháp cùng Hồn Quyết2020-04-16 00:07
 • #1253: Vây giết2020-04-16 00:07
 • #1254: Cái gì gọi là tuyệt vọng2020-04-16 00:07
 • #1255: Người này quá hung tàn2020-04-16 00:08
 • #1256: Chớ chọc ta2020-04-16 00:08
 • #1257: Chịu nhận lỗi2020-04-16 00:08
 • #1258: Thần cấp địa long2020-04-16 00:08
 • #1259: Khâu Long bái kiến chủ nhân2020-04-16 00:08
 • #1260: Bảy loại thánh hỏa2020-04-16 00:08
 • #1261: Hỏa Luân Trận2020-04-16 00:08
 • #1262: Một nồi lớn dược2020-04-16 00:08
 • #1263: Dược hiệu áp súc2020-04-16 00:08
 • #1264: Thiên Biến Vạn Hóa Thuật2020-04-16 00:08
 • #1265: Trở thành Thần Dược Sư2020-04-16 00:09
 • #1266: Ta là chủ nhân nơi này2020-04-16 00:09
 • #1267: Dược Vô Song sợ tè ra quần2020-04-16 00:09
 • #1268: Vòng công hạnh thưởng2020-04-16 00:09
 • #1269: Ám lưu hung dũng2020-04-16 00:09
 • #1270: Ngươi muốn làm gì -2020-04-16 00:09
 • #1271: Gia hỏa này thật đúng là mang thù2020-04-16 00:09
 • #1272: Bồi dưỡng thủ hạ2020-04-16 00:09
 • #1273: Nhị kiếp thần lôi -2020-04-16 00:09
 • #1274: Cùng cảnh ngươi quá yếu2020-04-16 00:09
 • #1275: Hình gia tiếp cận2020-04-16 00:10
 • #1276: Hai tộc khai chiến2020-04-16 00:10
 • #1277: Ta Dương gia không có thứ hèn nhát2020-04-16 00:10
 • #1278: Cái gì gọi là tuyệt vọng2020-04-16 00:10
 • #1279: Làm thịt đầu này lão cẩu2020-04-16 00:10
 • #1280: Thiếu gia của ngươi là ai2020-04-16 00:10
 • #1281: Chiến Khúc gia lão tổ2020-04-16 00:10
 • #1282: Ngươi không xứng tiện đạp bọn chúng2020-04-16 00:10
 • #1283: Bái kiến Dương Vũ tộc trưởng2020-04-16 00:10
 • #1284: Dương Kính Hải lựa chọn2020-04-16 00:10
 • #1285: Thế ép Lý Văn Phong2020-04-16 00:10
 • #1286: Năm kiệt trở về2020-04-16 00:10
 • #1287: Giả ngươi tiếp tục giả vờ2020-04-16 00:11
 • #1288: Người nhà -2020-04-16 00:11
 • #1289: Tinh quang đại đạo2020-04-16 00:11
 • #1290: Ma ảnh tập sát2020-04-16 00:11
 • #1291: Trong thần giới cũng có Chiến tộc2020-04-16 00:11
 • #1292: Ta chính là Thần Dược Sư2020-04-16 00:11
 • #1293: Các phương phản ứng2020-04-16 00:11
 • #1294: Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân2020-04-16 00:11
 • #1295: Chứng đạo trước2020-04-16 00:11
 • #1296: Quấy nhiễu chứng đạo2020-04-16 00:11
 • #1297: Các phương đánh tới2020-04-16 00:11
 • #1298: Con rể thật là một cái ngoan nhân a2020-04-16 00:12
 • #1299: Điện Quang Triều Hà2020-04-16 00:12
 • #1300: Đợt thứ ba thần lôi cướp -2020-04-16 00:12
 • #1301: Lôi Diệu Hiên cùng Ngưu Diêm Vương2020-04-16 00:12
 • #1302: Thiên Cung dư nghiệt Hạo Nhân2020-04-16 00:12
 • #1303: Tiểu tử này chính là cái quái thai2020-04-16 00:12
 • #1304: Sư tôn đồng cấp một trận chiến có dám2020-04-16 00:12
 • #1305: Niếp Niếp gặp qua mẫu thân2020-04-16 00:12
 • #1306: Hiện tại liền cho ngươi nhiều giáo một điểm2020-04-16 00:12
 • #1307: Cường thế Bạch Lạc Vân2020-04-16 00:12
 • #1308: Hoan nghênh cô gia về nhà2020-04-16 00:12
 • #1309: Hài tử -2020-04-16 00:13
 • #1310: Nam Nhạc Kiếm Kinh2020-04-16 00:13
 • #1311: Ngũ Nhạc Kiếm Kinh2020-04-16 00:13
 • #1312: Thần Thi2020-04-16 00:13
 • #1313: Khống chế Thần Thi2020-04-16 00:13
 • #1314: Gặp Đấu Diễm2020-04-16 00:13
 • #1315: Kế hoạch tiến về Tử Tiêu Điện2020-04-16 00:13
 • #1316: Tái chiến Tưởng Bình2020-04-16 00:13
 • #1317: Ma Thần Pháo2020-04-16 00:14
 • #1318: Kính Trung Tiên Nguyệt Thuật2020-04-16 00:14
 • #1319: Quỷ tộc2020-04-16 00:14
 • #1320: Đóng vai quỷ2020-04-16 00:14
 • #1321: Sư huynh chính ngươi bảo trọng2020-04-16 00:14
 • #1322: Lôi Tông Quân hoàng tử2020-04-16 00:14
 • #1323: Quỷ tộc nội chiến2020-04-16 00:14
 • #1324: Lôi Tông Quân bái kiến chúa công2020-04-16 00:15
 • #1325: Âm Minh Tuyền2020-04-16 00:15
 • #1326: Bị Âm Minh Tuyền phản phệ2020-04-16 00:15
 • #1327: Thật là một cái tiện nhân2020-04-16 00:15
 • #1328: Bổ Dương Thần Đan2020-04-16 00:15
 • #1329: Tám tôn thần cấp sinh linh2020-04-16 00:15
 • #1330: Gió nổi lên Tử Tiêu Điện2020-04-16 00:15
 • #1331: Tử Ngữ Nguyệt phụ mẫu2020-04-16 00:15
 • #1332: Lôi Tông Quân trở về2020-04-16 00:15
 • #1333: Đại Hỏa Như Thiên Chưởng2020-04-16 00:15
 • #1334: Áo tím quý nhân2020-04-16 00:16
 • #1335: Ta dựa vào cái này cũng được2020-04-16 00:16
 • #1336: Một cấp Tử Thần Giáp2020-04-16 00:16
 • #1337: Phu quân tới đón ngươi về nhà2020-04-16 00:16
 • #1338: Ba chưởng trấn Tử Tiêu2020-04-16 00:16
 • #1339: Thần Tiêu cấm địa2020-04-16 00:16
 • #1340: Đa tạ tiểu thư cứu giúp chi ân2020-04-16 00:16
 • #1341: Các doanh tranh đoạt2020-04-16 00:16
 • #1342: Đế Nữ Doanh2020-04-16 00:16
 • #1343: Một tôn sát thần2020-04-16 00:16
 • #1344: Lần nữa trùng tu2020-04-16 00:17
 • #1345: Hoang mạc bình nguyên2020-04-16 00:17
 • #1346: Cướp bóc bọn hắn2020-04-16 00:17
 • #1347: Thiết hố2020-04-16 00:17
 • #1348: Ta nguyện ý đầu hàng2020-04-16 00:17
 • #1349: Hắc Vụ Ma2020-04-16 00:17
 • #1350: Rời đi đại giới2020-04-16 00:17
 • #1351: Nguyên từ quang2020-04-16 00:17
 • #1352: Họa thủy đông dẫn2020-04-16 00:17
 • #1353: Nguyên từ quang nhập thể2020-04-16 00:17
 • #1354: Ta là Tiên thể2020-04-16 00:18
 • #1355: Phí Tình cùng Phí Á chi chiến2020-04-16 00:18
 • #1356: Một quyền phế ngươi2020-04-16 00:18
 • #1357: Còn có ai đi lên chịu chết2020-04-16 00:18
 • #1358: Đi lên chịu chết đi2020-04-16 00:18
 • #1359: Đế Nữ Doanh hoan cuồng2020-04-16 00:18
 • #1360: Ta không phải nam nhân2020-04-16 00:18
 • #1361: Đế Ngọc huyền tinh khí2020-04-16 00:18
 • #1362: Tám mươi mốt giao diện2020-04-16 00:18
 • #1363: Luyện đan kiếm điểm cống hiến2020-04-16 00:19
 • #1364: Tiên căn thức tỉnh2020-04-16 00:19
 • #1365: Thái Bình Thần Điện2020-04-16 00:19
 • #1366: Bọn hắn toàn thân là bảo2020-04-16 00:19
 • #1367: Một cọng lông đều là thần vật2020-04-16 00:19
 • #1368: Cửu Dương cảnh2020-04-16 00:19
 • #1369: Bốn mắt miêu yêu2020-04-16 00:19
 • #1370: Tiểu Mạn tốt2020-04-16 00:19
 • #1371: Cho ngươi mượn lực lượng đột phá2020-04-16 00:19
 • #1372: Kiếm gãy cùng Nguyệt Lượng Tinh Thạch2020-04-16 00:19
 • #1373: Quả nhiên là muốn cướp bóc ta2020-04-16 00:19
 • #1374: Gọi ta thiếu gia a2020-04-16 00:20
 • #1375: Ngươi đây là tại muốn chết2020-04-16 00:20
 • #1376: Lôi thai hiện thế2020-04-16 00:20
 • #1377: Cực hạn đào vong2020-04-16 00:20
 • #1378: Chỉ có thể luyện hóa tiên dịch2020-04-16 00:20
 • #1379: Hư Không hành cung2020-04-16 00:20
 • #1380: Tiểu la lỵ2020-04-16 00:20
 • #1381: Ai cùng ngươi sinh con2020-04-16 00:20
 • #1382: Tu luyện Hư Không Thối Thể Thuật2020-04-16 00:20
 • #1383: Hư Không Xuyên Toa Thuật2020-04-16 00:20
 • #1384: Đồ lưu manh2020-04-16 00:21
 • #1385: Độ Tiểu Tinh2020-04-16 00:21
 • #1386: Ta nguyện ý đầu hàng2020-04-16 00:21
 • #1387: Thệ Ngôn Chú2020-04-16 00:21
 • #1388: Thủ lĩnh tụ họp2020-04-16 00:21
 • #1389: Hư Không sứ giả2020-04-16 00:21
 • #1390: Hợp chiến Hư Không sứ giả2020-04-16 00:21
 • #1391: Giết hư không hành giả2020-04-16 00:21
 • #1392: Đây là tiên thủ đoạn2020-04-16 00:21
 • #1393: Đế Ngọc Chiến Giáp2020-04-16 00:22
 • #1394: Di chỉ chi địa2020-04-16 00:22
 • #1395: Lão nương quả nhiên không có đoán sai2020-04-16 00:22
 • #1396: Thiếu niên Võ Thần2020-04-16 00:22
 • #1397: Một người chọn một thành2020-04-16 00:22
 • #1398: Tiên căn chi lực bộc phát2020-04-16 00:22
 • #1399: Súc sinh trốn chỗ nào2020-04-16 00:22
 • #1400: Không Gian Bão Táp2020-04-16 00:22
 • #1401: Phong Linh tộc2020-04-16 00:22
 • #1402: Thiên thần đại nhân2020-04-16 00:23
 • #1403: Tiểu Vũ tử ngươi thật tuyệt2020-04-16 00:23
 • #1404: Chân Vũ hiện thân2020-04-16 00:23
 • #1405: Phong Linh tộc thiên phú tu luyện2020-04-16 00:23
 • #1406: Ngươi không phải choáng sao2020-04-16 00:23
 • #1407: Vô sỉ hắc điểu2020-04-16 00:23
 • #1408: Hắc Huyết Văn đại quân đột kích2020-04-16 00:23
 • #1409: Ta tiếp nhận ngươi thần phục2020-04-16 00:23
 • #1410: Mảnh nhỏ nha như vậy trưởng thành sớm2020-04-16 00:23
 • #1411: Mạn Đà Thánh Hoa thành thần2020-04-16 00:23
 • #1412: Đập chết ngươi cái này kẻ phản bội2020-04-16 00:24
 • #1413: Đây không phải minh bày sao2020-04-16 00:24
 • #1414: Chơi lớn rồi2020-04-16 00:24
 • #1415: Phá trận2020-04-16 00:24
 • #1416: Quang minh không gian2020-04-16 00:24
 • #1417: Chuột bạch2020-04-16 00:24
 • #1418: Bạch Ưng2020-04-16 00:24
 • #1419: Phá kính2020-04-16 00:24
 • #1420: Tiểu Tinh Tinh sau này còn gặp lại2020-04-16 00:24
 • #1421: Võ2020-04-16 00:24
 • #1422: Long Môn thạch quật2020-04-16 00:25
 • #1423: Vạn Sát Long Trận2020-04-16 00:25
 • #1424: Một miệng Hắc oa đập chết Thông Thiên2020-04-16 00:25
 • #1425: Bí cảnh xuất thế2020-04-16 00:25
 • #1426: Kinh hiện một con rồng2020-04-16 00:25
 • #1427: Ăn ta một nồi2020-04-16 00:25
 • #1428: Lão gia hỏa trốn chỗ nào2020-04-16 00:25
 • #1429: Tiến Thiên Long Điện2020-04-16 00:25
 • #1430: Thiên Long Điện thần chỉ2020-04-16 00:25
 • #1431: Sư tôn uy vũ2020-04-16 00:25
 • #1432: Sư tôn chuẩn bị tiến về thần giới2020-04-16 00:25
 • #1433: Cái gì là Tinh Đấu Chiến Quyền2020-04-16 00:25
 • #1434: Đây là nhất đại kiêu hùng2020-04-16 00:26
 • #1435: Cung nghênh tộc trưởng trở về2020-04-16 00:26
 • #1436: Dương Nguyên vì ta ta thứ tư đồ2020-04-16 00:26
 • #1437: Nguyên nhi mau gọi sư tôn2020-04-16 00:26
 • #1438: Dương Nguyên cùng nhỏ ác long2020-04-16 00:26
 • #1439: Ta vội vã đầu thai a2020-04-16 00:26
 • #1440: Điềm lành cùng không rõ hiện ra2020-04-16 00:26
 • #1441: Ma Anh cùng thần anh2020-04-16 00:26
 • #1442: Hắn là ngươi chủng2020-04-16 00:26
 • #1443: Văn võ tương xung2020-04-16 00:27
 • #1444: Ân đoạn nghĩa tuyệt2020-04-16 00:27
 • #1445: Ta dự định cùng liên minh hợp tác2020-04-16 00:27
 • #1446: Ngươi không có tư cách làm huynh đệ của ta2020-04-16 00:27
 • #1447: Cho Thiên Cung chứng minh2020-04-16 00:27
 • #1448: Dương Vũ đề nghị2020-04-16 00:27
 • #1449: Miêu Mạc kinh thương2020-04-16 00:27
 • #1450: Mạc Đại Toán đến2020-04-16 00:27
 • #1451: Đứa bé kia là ngươi chủng2020-04-16 00:27
 • #1452: Thu phục mất đất là đủ2020-04-16 00:28
 • #1453: Công thành chiếm đất2020-04-16 00:28
 • #1454: Chấm dứt ân oán2020-04-16 00:28
 • #1455: Hưng sư vấn tội2020-04-16 00:28
 • #1456: Hiên Viên tộc trưởng2020-04-16 00:28
 • #1457: Thiếu gia bớt giận2020-04-16 00:28
 • #1458: Chiến mộ2020-04-16 00:28
 • #1459: Hung hiểm chi địa2020-04-16 00:28
 • #1460: Hung khí2020-04-16 00:28
 • #1461: Ma Nữ2020-04-16 00:28
 • #1462: Còn tốt trinh tiết là bảo vệ2020-04-16 00:29
 • #1463: Cám ơn ngươi Dương Vũ2020-04-16 00:29
 • #1464: Dương Mạn Mê thương đạo2020-04-16 00:29
 • #1465: Thư Vũ Quân nguy cơ2020-04-16 00:29
 • #1466: Tiếp xuống giao cho ta a2020-04-16 00:29
 • #1467: Hành Sơn chi họa2020-04-16 00:29
 • #1468: Tiểu tế đến chậm2020-04-16 00:29
 • #1469: Chiến Hoàng Cơ Tử2020-04-16 00:29
 • #1470: Tả Thái Sư bại2020-04-16 00:29
 • #1471: Chúng ta đổi2020-04-16 00:29
 • #1472: Thiên hạ đệ nhất kiếm cùng Kiếm Ma2020-04-16 00:30
 • #1473: Thư Vũ Quân bái sư2020-04-16 00:30
 • #1474: Ta phong lực lượng của ngươi2020-04-16 00:30
 • #1475: Sư tôn ngươi là ác ma2020-04-16 00:30
 • #1476: Cùng toàn bộ thiên hạ là địch2020-04-16 00:30
 • #1477: Mộng Băng Tuyết cầu cứu2020-04-16 00:30
 • #1478: Giám Thị Thần Trận thành2020-04-16 00:30
 • #1479: Đồ đệ chi nạn -2020-04-16 00:30
 • #1480: Không hung ác điểm tâm không được a2020-04-16 00:30
 • #1481: Ước chiến2020-04-16 00:30
 • #1482: Khai chiến trước -2020-04-16 00:30
 • #1483: Dương Vũ chiến Côn Minh Tử2020-04-16 00:30
 • #1484: Khúc Vinh tự bạo2020-04-16 00:31
 • #1485: Côn Ốc2020-04-16 00:31
 • #1486: Băng Phách Thần Tâm2020-04-16 00:31
 • #1487: Vậy tự ta tìm đáp án2020-04-16 00:31
 • #1488: Lão già rất hư2020-04-16 00:31
 • #1489: Gặp được Lôi Diệu Hiên2020-04-16 00:31
 • #1490: Lôi Thần Thụ2020-04-16 00:31
 • #1491: Tiểu Hắc nhắn lại2020-04-16 00:31
 • #1492: Hắc Ma Lôi Châu tác dụng2020-04-16 00:31
 • #1493: Miệng đầy hoang ngôn2020-04-16 00:31
 • #1494: Vừa đi chính là mười năm2020-04-16 00:32
 • #1495: Ai xứng với ta Tào Kỷ Phi2020-04-16 00:32
 • #1496: Lại đến Chiến Thần thành2020-04-16 00:32
 • #1497: Tình thương chi đạo2020-04-16 00:32
 • #1498: Coi như ta câu dẫn ngươi tốt a2020-04-16 00:32
 • #1499: Hắn sẽ trở lại2020-04-16 00:32
 • #1500: Hắn bị khống chế2020-04-16 00:32
 • #1501: Dương Trấn Nam đăng tràng2020-04-16 00:32
 • #1502: Dương Trấn Nam chiến Liễu Dương2020-04-16 00:32
 • #1503: Hiện tại liền để hắn đi2020-04-16 00:32
 • de-nhat-chien-than-chuong-1504.mp32020-04-16 00:32
 • #1505: Muốn chết liền thành toàn ngươi2020-04-16 00:32
 • #1506: Làm sao có thể điệu thấp được2020-04-16 00:33
 • #1507: Dương Vũ ra sân2020-04-16 00:33
 • #1508: Phục vẫn là không phục2020-04-16 00:33
 • #1509: Ma chủng cùng Thần Thai2020-04-16 00:33
 • #1510: Đến Mạt giới2020-04-16 00:33
 • #1511: Tới cửa khiêu khích2020-04-16 00:33
 • #1512: Thủ hộ giả2020-04-16 00:33
 • #1513: Võ Thánh đại hội mở ra2020-04-16 00:33
 • #1514: An tâm cả một đời2020-04-16 00:33
 • #1515: Cái này nam nhân thật hung ác2020-04-16 00:33
 • #1516: Di chỉ binh hố2020-04-16 00:33
 • #1517: Binh Hồn Châu2020-04-16 00:33
 • #1518: Thu thập võ ý2020-04-16 00:34
 • #1519: Thạch Tinh Tuyền2020-04-16 00:34
 • #1520: Cung Triết tướng quân2020-04-16 00:34
 • #1521: Chọn độc nhãn Cự Nhân tộc2020-04-16 00:34
 • #1522: Luyện Thạch Tâm Thần Đan2020-04-16 00:34
 • #1523: Tiên thiên chiến binh quạt sắt2020-04-16 00:34
 • #1524: Thật là thần nhân vậy2020-04-16 00:34
 • #1525: Cung Triết năng lực2020-04-16 00:34
 • #1526: Phi Thiên Ngạc2020-04-16 00:34
 • #1527: Nấu luyện một chút thần kinh2020-04-16 00:34
 • #1528: Dược sư liên minh thánh nhân chi nạn2020-04-16 00:35
 • #1529: Vậy ngươi liền lên đường a2020-04-16 00:35
 • #1530: Lui địch2020-04-16 00:35
 • #1531: Lam Yêu Cơ thay ta mở đường2020-04-16 00:35
 • #1532: Thính Trúc Lâm khảo nghiệm2020-04-16 00:35
 • #1533: Tạ Chấn canh thứ bảy2020-04-16 00:35
 • #1534: Sinh chi đạo2020-04-16 00:35
 • #1535: Sinh Mệnh Ngọc Tinh2020-04-16 00:35
 • #1536: Ngươi tên hèn nhát này2020-04-16 00:35
 • #1537: Cứ như vậy treo2020-04-16 00:36
 • #1538: Quả nhiên là ta chủng2020-04-16 00:36
 • #1539: Lăn2020-04-16 00:36
 • #1540: Liền chinh phục các ngươi bộ tộc này2020-04-16 00:36
 • #1541: Tiểu Vũ tử tranh thủ thời gian dẫn đường2020-04-16 00:36
 • #1542: Thần Dược Tam Tâm Hoa2020-04-16 00:36
 • #1543: Bia đá truyền thừa2020-04-16 00:36
 • #1544: Kịch chiến Ngọc Sư2020-04-16 00:36
 • #1545: Đánh lén xuất thủ2020-04-16 00:36
 • #1546: Đào thải2020-04-16 00:37
 • #1547: Ngươi không hiểu cái gì gọi yêu2020-04-16 00:37
 • #1548: Đến nhân tộc thành2020-04-16 00:37
 • #1549: Sinh linh vây giết2020-04-16 00:37
 • #1550: Vang lên kèn lệnh2020-04-16 00:37
 • #1551: Quá thô bạo2020-04-16 00:37
 • #1552: Các ngươi thật lợi hại2020-04-16 00:37
 • #1553: Tráng Ngưu Huyết Pháp2020-04-16 00:37
 • #1554: Tộc trưởng muốn gặp một chút ngươi2020-04-16 00:37
 • #1555: Ngẫu nhiên cũng có thể gặp giao long2020-04-16 00:37
 • #1556: Đỉnh đồng thau lai lịch2020-04-16 00:38
 • #1557: Tu luyện cổ pháp2020-04-16 00:38
 • #1558: Vạn thánh đại hội trước2020-04-16 00:38
 • #1559: Vạn thánh đại hội bắt đầu2020-04-16 00:38
 • #1560: Tinh hạch2020-04-16 00:38
 • #1561: Huyền Mộng giới thánh nhân2020-04-16 00:38
 • #1562: Nhẹ nhõm bại địch2020-04-16 00:38
 • #1563: Đến Vạn Thánh Câu2020-04-16 00:38
 • #1564: Bạch mã thiếu niên2020-04-16 00:38
 • #1565: Ai cũng mơ tưởng khi dễ ngươi2020-04-16 00:39
 • #1566: Khống chế Kim Bằng đạo nhân2020-04-16 00:39
 • #1567: Thật Kim Bằng2020-04-16 00:39
 • #1568: Vạn Thánh Điện mở ra2020-04-16 00:39
 • #1569: Kịch liệt hỗn chiến2020-04-16 00:39
 • #1570: Xông cầu treo2020-04-16 00:39
 • #1571: Lần lượt đến2020-04-16 00:39
 • #1572: Khôi lỗi đại quân2020-04-16 00:39
 • #1573: Đây coi là cái gì khảo hạch2020-04-16 00:39
 • #1574: Để siêu phàm giới trở nên càng được rồi hơn2020-04-16 00:39
 • #1575: Vạn thánh tề tụ2020-04-16 00:39
 • #1576: Tôn Đấu chiến Hứa Anh Kiệt2020-04-16 00:39
 • #1577: Tôn Đấu hắc oa2020-04-16 00:39
 • #1578: Một quyền oanh sát2020-04-16 00:40
 • #1579: Ngươi kiêu ngạo2020-04-16 00:40
 • #1580: Một lấy địch chúng2020-04-16 00:40
 • #1581: Đây là một người điên2020-04-16 00:40
 • #1582: Điện Xoa Hỏa Vực2020-04-16 00:40
 • #1583: Cường đại Kỷ Linh2020-04-16 00:40
 • #1584: Thiên tuyển chi chiến bắt đầu2020-04-16 00:40
 • #1585: Liên tục đột phá2020-04-16 00:40
 • #1586: Đường đường chính chính thắng ngươi2020-04-16 00:40
 • #1587: Dùng hết chi chiến2020-04-16 00:40
 • #1588: Danh chấn Nhân Gian giới2020-04-16 00:41
 • #1589: Giới hạch chi linh2020-04-16 00:41
 • #1590: Nhân Gian giới chi bí2020-04-16 00:41
 • #1591: Hấp thu Thiên Địa Mẫu Khí2020-04-16 00:41
 • #1592: Cự tuyệt thủ hộ giả2020-04-16 00:41
 • #1593: Tấm bia to pho tượng2020-04-16 00:41
 • #1594: Ta cũng giết không tha2020-04-16 00:41
 • #1595: Lý do này thật tốt2020-04-16 00:41
 • #1596: Đây mới thật sự là ác ma2020-04-16 00:41
 • #1597: Ta không xứng với ngươi2020-04-16 00:41
 • #1598: Thảo phạt Diêm Vương Điện2020-04-16 00:41
 • #1599: Tiến đánh Diêm Vương Điện2020-04-16 00:42
 • #1600: Huyết Anh hàng thế2020-04-16 00:42
 • #1601: Diêm Vương Điện từ đây xoá tên2020-04-16 00:42
 • #1602: Ngôn xuất pháp tùy2020-04-16 00:42
 • #1603: Vô song thiên kiêu2020-04-16 00:42
 • #1604: Trước khi đi an bài2020-04-16 00:42
 • #1605: Tiến về thần giới2020-04-16 00:42
 • #1606: Cường giả bí ẩn2020-04-16 00:42
 • #1607: Tinh Không Thú thịt còn bổ thận a2020-04-16 00:42
 • #1608: Hổ lạc đồng bằng2020-04-16 00:42
 • #1609: Phản khống chế2020-04-16 00:42
 • #1610: Đến thần giới đột phá2020-04-16 00:43
 • #1611: Phản kháng chi chiến2020-04-16 00:43
 • #1612: Một chuông tang hồn2020-04-16 00:43
 • #1613: Hai tôn Đại Đế2020-04-16 00:43
 • #1614: Phật Chú Cô2020-04-16 00:43
 • #1615: Chen ngang còn lý luận2020-04-16 00:43
 • #1616: Ba khu Thần cung2020-04-16 00:43
 • #1617: Phổi Thần cung2020-04-16 00:43
 • #1618: Vạn binh triều bái2020-04-16 00:43
 • #1619: Vũ Viêm Chân Thần2020-04-16 00:43
 • #1620: Chân Thần thương xuất thế2020-04-16 00:43
 • #1621: Máu đã lạnh2020-04-16 00:44
 • #1622: Thế Tử Phù2020-04-16 00:44
 • #1623: Tam Túc Kim Ô2020-04-16 00:44
 • #1624: Ta thần phục2020-04-16 00:44
 • #1625: Họa thủy đông dẫn2020-04-16 00:44
 • #1626: Ta rốt cục đọc xong sách2020-04-16 00:44
 • #1627: Tiến Lạc phủ thành2020-04-16 00:44
 • #1628: Không nguyện ý2020-04-16 00:44
 • #1629: Tuyệt Thần Đan2020-04-16 00:44
 • #1630: Cái tát vang dội2020-04-16 00:44
 • #1631: Tựa hồ gây có chút lớn2020-04-16 00:45
 • #1632: Không thu lễ2020-04-16 00:45
 • #1633: Thảo đường khách khanh chi tranh2020-04-16 00:45
 • #1634: Để ngươi làm tỷ phu của ta2020-04-16 00:45
 • #1635: U Đan Cung người2020-04-16 00:45
 • #1636: Vạn long triều bái2020-04-16 00:45
 • #1637: Chiến Võ Thần2020-04-16 00:45
 • #1638: Chung cực Võ Thánh2020-04-16 00:45
 • #1639: Đan Lô bí cảnh2020-04-16 00:45
 • #1640: Thật có Huyền tinh khí2020-04-16 00:45
 • #1641: Người không hiểu phong tình2020-04-16 00:45
 • #1642: Đi cặn bã lưu tinh hoa2020-04-16 00:46
 • #1643: Vẫn Tinh Huyền tinh khí2020-04-16 00:46
 • #1644: Tuyệt cảnh trốn chạy2020-04-16 00:46
 • #1645: Gặp minh nguyệt hiển đạo tổn thương2020-04-16 00:46
 • #1646: Bị truy sát2020-04-16 00:46
 • #1647: Lau không đi đạo tổn thương2020-04-16 00:46
 • #1648: Bỏ mạng mà chạy2020-04-16 00:46
 • #1649: Cấm thần chi địa2020-04-16 00:46
 • #1650: Ta từng cái đánh chết các ngươi2020-04-16 00:46
 • #1651: Thái Cực Quyền2020-04-16 00:47
 • #1652: Vậy thì bồi ta cùng chết a2020-04-16 00:47
 • #1653: Ta vì Đại Đế2020-04-16 00:47
 • #1654: Đế Nữ chi nước mắt2020-04-16 00:47
 • #1655: Chiến thắng bản thân2020-04-16 00:47
 • #1656: Chữa trị đạo tổn thương2020-04-16 00:47
 • #1657: Thiên phú Địa Ngục Chi Môn2020-04-16 00:47
 • #1658: Như thường trấn áp2020-04-16 00:47
 • #1659: Lạc Trì Hội2020-04-16 00:47
 • #1660: Ngự Thú Linh2020-04-16 00:48
 • #1661: Tiểu Văn tử2020-04-16 00:48
 • #1662: Cường đại kim sắc sinh linh2020-04-16 00:48
 • #1663: Vũ Hầu lại xuất hiện2020-04-16 00:48
 • #1664: Cả nhà ngươi đều lão2020-04-16 00:48
 • #1665: Phong bạo thần liên2020-04-16 00:48
 • #1666: Năm Đại Đế điện2020-04-16 00:48
 • #1667: Tình huynh đệ2020-04-16 00:48
 • #1668: Chỉ có đọc sách cao2020-04-16 00:49
 • #1669: Cái này hợp quy củ sao2020-04-16 00:49
 • #1670: Nhưng ta cự tuyệt2020-04-16 00:49
 • #1671: Gặp lại Cẩu Duệ2020-04-16 00:49
 • #1672: Không Gian Diệt Thần Trận2020-04-16 00:49
 • #1673: Điện xoa giúp ta phá trận2020-04-16 00:49
 • #1674: Thượng cổ chiến kỳ2020-04-16 00:49
 • #1675: Tấn Điện Lưu Quang2020-04-16 00:49
 • #1676: Dược Thần Sơn Dược Thần Điện2020-04-16 00:49
 • #1677: Đột phá kinh người2020-04-16 00:49
 • #1678: Đi xé nát miệng của hắn2020-04-16 00:50
 • #1679: Dược Thần Điện chín điện2020-04-16 00:50
 • #1680: Kiều Viêm Vân2020-04-16 00:50
 • #1681: Khảo hạch bắt đầu2020-04-16 00:50
 • #1682: Sử cấp thiên kiêu2020-04-16 00:50
 • #1683: Bí cảnh cùng hưởng2020-04-16 00:50
 • #1684: Thân phận lộ ra ánh sáng2020-04-16 00:50
 • #1685: Dược Thần Điện chủ điện2020-04-16 00:50
 • #1686: Dị tượng cộng minh2020-04-16 00:50
 • #1687: Thần Nông lại xuất hiện2020-04-16 00:51
 • #1688: Ký danh đệ tử mà thôi2020-04-16 00:51
 • #1689: Thù không đội trời chung2020-04-16 00:51
 • #1690: Chiến Thần giáp2020-04-16 00:51
 • #1691: Tiên linh chi thể2020-04-16 00:51
 • #1692: Chuyện này giao cho ta a2020-04-16 00:51
 • #1693: Lục kiếp thần lôi2020-04-16 00:51
 • #1694: Mời Dương Vũ trưởng lão truyền đạo2020-04-16 00:51
 • #1695: Chiến tộc người tới2020-04-16 00:51
 • #1696: Thiếu gia tới2020-04-16 00:52
 • #1697: Gặp lại Tử Ngữ Nguyệt2020-04-16 00:52
 • #1698: Trao đổi khí vận2020-04-16 00:52
 • #1699: Vân tộc2020-04-16 00:52
 • #1700: Thiên Lôi Sơn chi biến2020-04-16 00:52
 • #1701: Đừng tìm phiền phức2020-04-16 00:52
 • #1702: Lôi chùy điện xoa kết hợp2020-04-16 00:52
 • #1703: Thiên Thần Điện Thần Đế2020-04-16 00:52
 • #1704: Thần Tiêu chiến trường đến2020-04-16 00:52
 • #1705: Nương tử ngươi xấu đi2020-04-16 00:52
 • #1706: Tiên cấp chi chiến2020-04-16 00:53
 • #1707: An tâm lên đường đi2020-04-16 00:53
 • #1708: Bản Tiên Hoàng bao hết2020-04-16 00:53
 • #1709: Bế quan2020-04-16 00:53
 • #1710: Trở về Siêu Phàm giới2020-04-16 00:53
 • #1711: Nàng chính là chủ nhân của các ngươi2020-04-16 00:53
 • #1712: Đây là Huyền Vũ2020-04-16 00:53
 • #1713: Siêu Phàm giới tam tử2020-04-16 00:53
 • #1714: Tà Thiên bại Đại Tiểu Điện Vương2020-04-16 00:53
 • #1715: Ba đầu sáu tay thần thông2020-04-16 00:53
 • #1716: Chỉ cầu cho Tà Thiên một đầu sinh lộ2020-04-16 00:53
 • #1717: Con nợ cha trả2020-04-16 00:54
 • #1718: Cha cùng con không quen2020-04-16 00:54
 • #1719: Diêm Vương cùng Huyết Anh2020-04-16 00:54
 • #1720: Đừng nói chuyện hôn ta2020-04-16 00:54
 • #1721: Tiên cấp lại xuất hiện2020-04-16 00:54
 • #1722: Chiến Diêm Vương2020-04-16 00:54
 • #1723: Lại vào chiến mộ2020-04-16 00:54
 • #1724: Hồn Nguyên Thần Liên Thuật2020-04-16 00:54
 • #1725: Ngươi thật đúng là đoán đúng2020-04-16 00:54
 • #1726: Ai quản ngươi2020-04-16 00:54
 • #1727: Đạo Lão Nhị ước chiến2020-04-16 00:55
 • #1728: Chiến Đạo Lão Nhị2020-04-16 00:55
 • #1729: Siêu Phàm giới đệ nhất nhân2020-04-16 00:55
 • #1730: Sư đồ nhi nữ2020-04-16 00:55
 • #1731: Hỗn Độn Thần Liên2020-04-16 00:55
 • #1732: Hư Không Điện nhân mã đến2020-04-16 00:55
 • #1733: Đây là Đế cấp trận2020-04-16 00:55
 • #1734: Chiến Chân Thần2020-04-16 00:55
 • #1735: Hư Không chi thành2020-04-16 00:55
 • #1736: Tử Kinh Thiên2020-04-16 00:55
 • #1737: Hư Không Hợp Nhận2020-04-16 00:56
 • #1738: Tử vong nhiệm vụ2020-04-16 00:56
 • #1739: Hỗn Độn Lôi Dịch2020-04-16 00:56
 • #1740: Một mình rời đi2020-04-16 00:56
 • #1741: Ta thay ngươi chỉnh chỉnh xương2020-04-16 00:56
 • #1742: Chung cực Võ Thần2020-04-16 00:56
 • #1743: Thiên Lang chi độc2020-04-16 00:56
 • #1744: Nguyệt Tinh Thạch2020-04-16 00:56
 • #1745: Chiến Di Thiên2020-04-16 00:56
 • #1746: Đại ca không hổ là đại ca2020-04-16 00:57
 • #1747: Đất phong Thái Huyền huyện2020-04-16 00:57
 • #1748: Ngân Thái Quan2020-04-16 00:57
 • #1749: Bán thành phẩm đan dược2020-04-16 00:57
 • #1750: Đúng là điên tử2020-04-16 00:57
 • #1751: Ta có tiểu Hắc ta sợ ai2020-04-16 00:57
 • #1752: Vũ Hầu Chân Thần Dược sư2020-04-16 00:57
 • #1753: Thiếu Đế2020-04-16 00:57
 • #1754: Sát Đế bí cảnh2020-04-16 00:57
 • #1755: Bí cảnh danh ngạch2020-04-16 00:57
 • #1756: Tuyển Chân Thần binh2020-04-16 00:57
 • #1757: Tiến Quỷ Môn quan2020-04-16 00:58
 • #1758: lĩnh ngộ sát đạo2020-04-16 00:58
 • #1759: Nơi này là phúc của ta địa2020-04-16 00:58
 • #1760: Kịch chiến Đế Quang2020-04-16 00:58
 • #1761: Là lão tử ngươi ta2020-04-16 00:58
 • #1762: Sư tôn ngươi nhìn cho thật kỹ2020-04-16 00:58
 • #1763: Đả thông hành cung2020-04-16 00:58
 • #1764: Xông đế hành cung2020-04-16 00:58
 • #1765: Hai đế gặp lại2020-04-16 00:58
 • #1766: Nguyệt Hồn Huyền tinh khí2020-04-16 00:58
 • #1767: Thôn phệ Sát Đế linh hồn2020-04-16 00:59
 • #1768: Sát Đế bí cảnh hủy2020-04-16 00:59
 • #1769: Thông Thần Phủ người cầm quyền2020-04-16 00:59
 • #1770: Đơn giản đế uy2020-04-16 00:59
 • #1771: Nhi nữ thực lực2020-04-16 00:59
 • #1772: Vì mà xuất thủ2020-04-16 00:59
 • #1773: Trúc Thần cung chi pháp2020-04-16 00:59
 • #1774: Tiểu không gian kịch chiến2020-04-16 00:59
 • #1775: Huynh đệ ba người đi2020-04-16 01:00
 • #1776: Chân Thần tiểu thế giới2020-04-16 01:00
 • #1777: Tiên nhân di chỉ2020-04-16 01:00
 • #1778: Bốn ma tướng một trong2020-04-16 01:00
 • #1779: Còn có ai2020-04-16 01:00
 • #1780: Tái chiến Côn Minh Tử2020-04-16 01:00
 • #1781: Tiên binh chi chiến2020-04-16 01:00
 • #1782: Cường viện Xích Kim2020-04-16 01:00
 • #1783: Tuyển Thần cung tài2020-04-16 01:00
 • #1784: Trúc Thần cung2020-04-16 01:01
 • #1785: Dương Càn Khôn2020-04-16 01:01
 • #1786: Luyện Cửu Dương Thần Đan2020-04-16 01:01
 • #1787: Dược Thần Điện Thiếu điện chủ2020-04-16 01:01
 • #1788: Cừu địch gặp nhau2020-04-16 01:01
 • #1789: Thần cung chi uy2020-04-16 01:01
 • #1790: Khiêu khích đế uy2020-04-16 01:01
 • #1791: Huyền Vũ tiên đạo2020-04-16 01:01
 • #1792: Chuẩn tiên binh Huyền Bàn Thuẫn2020-04-16 01:01
 • #1793: Chiến Thần Tháp trước2020-04-16 01:01
 • #1794: Nguyệt Hồn chiến thể2020-04-16 01:01
 • #1795: Cửu Dương Đế cấp2020-04-16 01:02
 • #1796: Chiến Thần Tháp nhận chủ2020-04-16 01:02
 • #1797: Dương Vũ ngươi thật ngông cuồng2020-04-16 01:02
 • #1798: Thực chiến Chuẩn Đế2020-04-16 01:02
 • #1799: Ta chính là ngươi2020-04-16 01:02
 • #1800: Ta tất thành đế2020-04-16 01:02
 • #1801: Lục Trí thu đồ2020-04-16 01:02
 • #1802: Ta muốn cho ngươi thành đế2020-04-16 01:02
 • #1803: Tàn Tiên Điện dã tâm2020-04-16 01:02
 • #1804: Thiên Đế cái chết2020-04-16 01:02
 • #1805: Xuất chinh Thiên Thần Điện2020-04-16 01:02
 • #1806: Khai chiến2020-04-16 01:03
 • #1807: Đánh hạ Thiên Đế Điện2020-04-16 01:03
 • #1808: Ta không bằng ngươi2020-04-16 01:03
 • #1809: Tiên thành trận thành2020-04-16 01:03
 • #1810: Vũ Hầu Thần Chủ2020-04-16 01:03
 • #1811: Đế Cung Đan2020-04-16 01:03
 • #1812: Côn Minh Tử thân phận thật2020-04-16 01:03
 • #1813: Đấu giá phong ba2020-04-16 01:03
 • #1814: Hết thảy giết2020-04-16 01:03
 • #1815: Vũ Hầu Bang đỉnh định thần giới2020-04-16 01:03
 • #1816: Chu Tước cùng Bạch Hổ2020-04-16 01:04
 • #1817: Các ngươi trước kéo chiến liễn2020-04-16 01:04
 • #1818: Dương Vũ tiếp ta một kiếm2020-04-16 01:04
 • #1819: Sớm muộn đem ngươi oanh mở2020-04-16 01:04
 • #1820: Trầm Nhai Châu chi chiến2020-04-16 01:04
 • #1821: Kịch chiến2020-04-16 01:04
 • #1822: Trăm năm biến hóa2020-04-16 01:04
 • #1823: Hỏa đan chỉ2020-04-16 01:04
 • #1824: Vậy chúng ta liền đặt bao hết a2020-04-16 01:04
 • #1825: Tiên Hồn Thảo2020-04-16 01:04
 • #1826: Cường thế Dương Vũ2020-04-16 01:04
 • #1827: Chiến Thần Đế2020-04-16 01:04
 • #1828: Luyện tiên đan2020-04-16 01:04
 • #1829: Ông cháu2020-04-16 01:04
 • #1830: Tru Thần đế2020-04-16 01:05
 • #1831: Lâm Tàn Tiên Điện2020-04-16 01:05
 • #1832: Bị trấn áp2020-04-16 01:05
 • #1833: Dương Văn trở về2020-04-16 01:05
 • #1834: Khai sáng mười ba dương2020-04-16 01:05
 • #1835: Tàn Tiên Điện hủy2020-04-16 01:05
 • #1836: Trở về2020-04-16 01:05
 • #1837: Nhị Lang Chân Quân2020-04-16 01:05
 • #1838: Xóa đi Tàn Tiên2020-04-16 01:05
 • #1839: Đế Thích Thiên tính toán2020-04-16 01:05
 • #1840: Tổng hợp Siêu Phàm giới2020-04-16 01:06
 • #1841: Ông cháu chiến tiên hạc2020-04-16 01:06
 • #1842: Đẩu chuyển tinh di2020-04-16 01:06
 • #1843: Ta không có cha2020-04-16 01:06
 • #1844: Khí vận bật2020-04-16 01:06
 • #1845: Tái nhập Long Phượng Uyên2020-04-16 01:06
 • #1846: Giới linh Nữ Oa2020-04-16 01:06
 • #1847: Xi Vưu Tiên Tôn2020-04-16 01:06
 • #1848: Côn Minh Tử thành tiên2020-04-16 01:06
 • #1849: Dương Vũ thành tiên2020-04-16 01:07
 • #1850: Chiến Xi Vưu2020-04-16 01:07
 • #1851: Chân Vũ chiến Hư Không Tiên Tôn2020-04-16 01:07
 • #1852: Ma Long đạo nhân2020-04-16 01:07
 • #1853: Chiến Tiên Tôn2020-04-16 01:07
 • #1854: Chân Vũ trợ giúp2020-04-16 01:07
 • #1855: Con tin uy hiếp2020-04-16 01:07
 • #1856: Luyện tiên Bổ Thiên2020-04-16 01:07
[Total: 5   Average: 3/5]

Related posts

Cầm Âm Tiên Lộ

TiKay

Percy Jackson Tập 1: Kẻ Cắp Tia Chớp

THUYS♥️

Thần Ưng

TiKay

Leave a Reply