Huyền HuyễnTiên Hiệp

Cực Đạo Thiên Ma

Yêu Ma hoành hành, thế nhân cực khổ. Thần binh ma nhận, già diệu thiên hạ. Trên điện thoại di động một cái sửa chữa trò chơi, bất ngờ thành Lộ Thắng trong đầu dị năng. Cũng thành hắn ở cái này Hắc Ám thời loạn lạc duy nhất dựa vào.

✶✶✶Thể loại : Tiên hiệp – Văn minh tu chân ✶✶✶ ✶✶✶

Cổn Khai cái khác tác phẩm: ✶Vĩnh Hằng Kiếm Chủ ✶Thần Bí Chi Lữ ✶Vu Sư thế giới ✶Kiếm Đạo Chân Giải ….. Mọi người ủng hộ… Thanks! Lão này được cái diễn PK cực chất!

Converter: Hoàng Châu

Nguồn: Truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Cổn Khai
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đạo pháp vô tình
 • #2: Máy gian lận
 • #3: Hắc Hổ đao pháp (thượng)
 • #4: Hắc Hổ đao pháp (hạ)
 • #5: Vũ dũng
 • #6: Hắc Hội
 • #7: Hội trường (một)
 • #8: Hội trường (hai)
 • #9: Đoan Mộc Uyển (một)
 • #10: Đoan Mộc Uyển (hai)
 • #11: Ẩn núp (một)
 • #12: Ẩn núp (hai)
 • #13: Ẩn núp (ba)
 • #14: Ẩn núp (bốn)
 • #15: Ẩn núp (năm)
 • #16: Biến cố (một)
 • #17: Biến cố (hai)
 • #18: Biến cố (ba)
 • #19: Lên đường (một)
 • #20: Lên đường (hai)
 • #21: Lên đường (ba)
 • #22: Lên đường (bốn)
 • #23: Xảy ra chuyện (một)
 • #24: Xảy ra chuyện (hai)
 • #25: Gác đêm (một)
 • #26: Gác đêm (hai)
 • #27: Chiêu mộ (một)
 • #28: Chiêu mộ (hai)
 • #29: Tìm được (một)
 • #30: Tìm được (hai)
 • #31: Bạo tạc ( một)
 • #32: Bạo tạc ( hai)
 • #33: Khác biệt ( một)
 • #34: Khác biệt (hai)
 • #35: Rời đi (thượng)
 • #36: Rời đi (hạ)
 • #37: Làm tình (một)
 • #38: Làm tình (hai)
 • #39: Làm tình (ba)
 • #40: Làm tình (bốn)
 • #41: Làm tình (năm)
 • #42: Làm tình (sáu)
 • #43: Bóng hình xinh đẹp (một)
 • #44: Bóng hình xinh đẹp (hai)
 • #45: Bóng hình xinh đẹp (ba)
 • #46: Bóng hình xinh đẹp (bốn)
 • #47: Bóng hình xinh đẹp (năm)
 • #48: Bóng hình xinh đẹp (sáu)
 • #49: Chuyện (một)
 • #50: Chuyện (hai)
 • #51: Phương hướng (một)
 • #52: Phương hướng (hai)
 • #53: Xích Kình (một)
 • #54: Xích Kình (hai)
 • #55: Xích Kình (ba)
 • #56: Xích Kình (bốn)
 • #57: Tống gia trang (một)
 • #58: Tống gia trang (hai)
 • #59: Tống gia trang (ba)
 • #60: Tống gia trang (bốn)
 • #61: Tống gia trang (năm)
 • #62: Tống gia trang (sáu)
 • #63: Tống gia trang (bảy)
 • #64: Tống gia trang (tám)
 • #65: Quái dị (một)
 • #66: Quái dị (hai)
 • #67: Lựa chọn (một)
 • #68: Lựa chọn (hai)
 • #69: Dung hợp (một)
 • #70: Dung hợp (hai)
 • #71: Ước chiến (một)
 • #72: Ước chiến (hai)
 • #73: Ước chiến (ba)
 • #74: Ước chiến (bốn)
 • #75: Gia sự (một)
 • #76: Gia sự (hai)
 • #77: Gia sự (ba)
 • #78: Gia sự (bốn)
 • #79: Cổ thôn (một)
 • #80: Cổ thôn (hai)
 • #81: Phiền phức (một)
 • #82: Phiền phức (hai)
 • #83: Phiền phức (ba)
 • #84: Phiền phức (bốn)
 • #85: Bí văn (một)
 • #86: Bí văn (hai)
 • #87: Tăng lên (một)
 • #88: Tăng lên (hai)
 • #89: An bài (một)
 • #90: An bài (hai)
 • #91: Tỷ muội (một)
 • #92: Tỷ muội (hai)
 • #93: Thân thế (một)
 • #94: Thân thế (hai)
 • #95: Nhiệm vụ (một)
 • #96: Nhiệm vụ (hai)
 • #97: Giao dịch (một)
 • #98: Giao dịch (hai)
 • #99: Vô Ưu vương (một)
 • #100: Vô Ưu vương (hai)
 • #101: Tới gần (một)
 • #102: Tới gần (hai)
 • #103: Tới gần (ba)
 • #104: Tới gần (bốn)
 • #105: Hỗn loạn (một)
 • #106: Hỗn loạn (hai)
 • #107: Hỗn loạn (ba)
 • #108: Hỗn loạn (bốn)
 • #109: Thuế biến (một)
 • #110: Thuế biến (hai)
 • #111: Ác ý (một)
 • #112: Ác ý (hai)
 • #113: Giao thủ (một)
 • #114: Giao thủ (hai)
 • #115: Chuyển đầu (thượng)
 • #116: Chuyển đầu (hạ)
 • #117: Bình ổn (một)
 • #118: Bình ổn (hai)
 • #119: Giải quyết (một)
 • #120: Giải quyết (hai)
 • #121: Lưu Ly Kính (1)
 • #122: Lưu Ly Kính hai
 • #123: Cái gương (một)
 • #124: Cái gương (hai)
 • #125: Tấm gương ba
 • #126: Tấm gương bốn
 • #127: Giao dịch (một)
 • #128: Giao dịch (hai)
 • #129: Giao dịch (ba)
 • #130: Giao dịch (bốn)
 • #131: Giao dịch (5)
 • #132: Giao dịch (6)
 • #133: Giao dịch (7)
 • #134: Giao dịch (8)
 • #135: Trở về (1)
 • #136: Trở về (2)
 • #137: Chữa thương (một)
 • #138: Chữa thương (hai)
 • #139: Chữa thương (ba)
 • #140: Chữa thương (bốn)
 • #141: Hội thi thơ (một)
 • #142: Thi hội (hai)
 • #143: Mưa gió nổi lên (một)
 • #144: Mưa gió nổi lên (hai)
 • #145: Bạch Hà 1
 • #146: Bạch Hà 2
 • #147: Cự Linh Huyết (một)
 • #148: Cự Linh Huyết (hai)
 • #149: Tà ngọc (một)
 • #150: Tà ngọc (hai)
 • #151: Vô Ưu (một)
 • #152: Vô Ưu (hai)
 • #153: Đến nơi (một)
 • #154: Đến nơi (hai)
 • #155: Âm cực (một)
 • #156: Âm cực (hai)
 • #157: Ngăn nước (một)
 • #158: Ngăn nước (hai)
 • #159: Thí nghiệm (một)
 • #160: Thí nghiệm (hai)
 • #161: Thí nghiệm (ba)
 • #162: Thí nghiệm (bốn)
 • #163: Hoạt động (một)
 • #164: Hoạt động (hai)
 • #165: Vượt lên trước (một)
 • #166: Vượt lên trước (hai)
 • #167: Hấp thu (một)
 • #168: Hấp thu (hai)
 • #169: Hấp thu (ba)
 • #170: Hấp thu (bốn)
 • #171: Nửa tháng (một)
 • #172: Nửa tháng (hai)
 • #173: Nửa tháng (ba)
 • #174: Nửa tháng (bốn)
 • #175: Tiếp cận (một)
 • #176: Tiếp cận (hai)
 • #177: Phục kích (một)
 • #178: Phục kích (2)
 • #179: Phục kích (3)
 • #180: Phục kích (4)
 • #181: Bình tĩnh (1)
 • #182: Bình tĩnh (2)
 • #183: Bất Tiếu (1)
 • #184: Bất Tiếu (2)
 • #185: Bất Tiếu (3)
 • #186: Bất Tiếu (4)
 • #187: Bất Tiếu (5)
 • #188: Bất Tiếu (6)
 • #189: Bất Tiếu (7)
 • #190: Bất Tiếu (8)
 • #191: Bất Tiếu (9)
 • #192: Bất Tiếu (10)
 • #193: Đường nối (1)
 • #194: Đường nối (2)
 • #195: Quyết định (1)
 • #196: Quyết định (2)
 • #197: Quyết định (3)
 • #198: Quyết định (4)
 • #199: Ngẫu nhiên một
 • #200: Ngẫu nhiên (2)
 • #201: Ly khai (1)
 • #202: Ly khai hai
 • #203: Học phái
 • #204: Nguyên Ma
 • #205: Bí pháp (1)
 • #206: Bí pháp (2)
 • #207: Bí ẩn (1)
 • #208: Bí ẩn (2)
 • #209: Bí ẩn (3)
 • #210: Bí ẩn bốn
 • #211: Hoàng hôn (1)
 • #212: Hoàng hôn (2)
 • #213: Hoàng hôn (3)
 • #214: Hoàng hôn (4)
 • #215: Liên tiếp đột phá (1)
 • #216: Liên tiếp đột phá (2)
 • #217: Bài tập (1)
 • #218: Bài tập (2)
 • #219: Ba đêm (1)
 • #220: Ba đêm (2)
 • #221: Ba đêm (3)
 • #222: Ba đêm (4)
 • #223: Ngụy trang (1)
 • #224: Ngụy trang (2)
 • #225: Cực hạn cùng pháp (1)
 • #226: Cực hạn cùng pháp (2)
 • #227: Cực hạn cùng pháp (3)
 • #228: Cực hạn cùng pháp (4)
 • #229: Hội minh (1)
 • #230: Hội minh (2)
 • #231: Hội minh (1)
 • #232: Hội minh (2)
 • #233: Hội minh (3)
 • #234: Hội minh (4)
 • #235: Hội minh (5)
 • #236: Hội minh (6)
 • #237: Biến hóa (1)
 • #238: Biến hóa (2)
 • #239: Mưu tính (1)
 • #240: Mưu tính (2)
 • #241: Mưu tính (3)
 • #242: Mưu tính (4)
 • #243: Đột kích (1)
 • #244: Đột kích (2)
 • #245: Đột kích (3)
 • #246: Đột kích (4)
 • #247: Thanh lý (1)
 • #248: Thanh lý (2)
 • #249: Đoạn lạc (1)
 • #250: Đoạn lạc (2)
 • #251: Mười pháp chín ý (1)
 • #252: Mười pháp chín ý (2)
 • #253: Mười pháp chín ý (3)
 • #254: Mười pháp chín ý (4)
 • #255: Thượng Dương Nhược (1)
 • #256: Thượng Dương Nhược (2)
 • #257: Màn tối (1)
 • #258: Màn tối (2)
 • #259: Màn tối (3)
 • #260: Màn tối (4)
 • #261: Tiệc rượu (1)
 • #262: Tiệc rượu (2)
 • #263: Tiệc rượu (3)
 • #264: Tiệc rượu (4)
 • #265: Cục diện (1)
 • #266: Cục diện (2)
 • #267: Đại nạn (1)
 • #268: Đại nạn (2)
 • #269: Đại nạn (3)
 • #270: Đại nạn (4)
 • #271: Đại nạn (5)
 • #272: Đại nạn (6)
 • #273: Đã định trước hủy diệt (1)
 • #274: Đã định trước hủy diệt (2)
 • #275: Đã định trước hủy diệt (3)
 • #276: Đã định trước hủy diệt (4)
 • #277: Đã định trước hủy diệt (5)
 • #278: Đã định trước hủy diệt (6)
 • #279: Đã định trước hủy diệt (7)
 • #280: Đã định trước hủy diệt (8)
 • #281: Đã định trước hủy diệt (9)
 • #282: Đã định trước hủy diệt (10)
 • #283: Đã định trước hủy diệt (11)
 • #284: Đã định trước hủy diệt (12)
 • #285: Đã định trước hủy diệt (13)
 • #286: Đã định trước hủy diệt mười bốn
 • #287: Hỏa diễm (1)
 • #288: Hỏa diễm(2)
 • #289: Hỏa diễm (3)
 • #290: Hỏa diễm (4)
 • #291: Hỏa diễm (5)
 • #292: Hỏa diễm (6)
 • #293: Hỏa diễm (7)
 • #294: Hỏa diễm (8)
 • #295: Thiên hạ (1)
 • #296: Thiên hạ (2)
 • #297: Thiên hạ (3)
 • #298: Thiên hạ (4)
 • #299: Thiên hạ (5)
 • #300: Thiên hạ (6)
 • #301: Thiên hạ (7)
 • #302: Thiên hạ (8)
 • #303: Hỏa dẫn (1)
 • #304: Hỏa dẫn (2)
 • #305: Huyết mạch (1)
 • #306: Huyết mạch (2)
 • #307: Huyết mạch (3)
 • #308: Huyết mạch (4)
 • #309: Bí ẩn (1)
 • #310: Bí ẩn (2)
 • #311: Bí ẩn(3)
 • #312: Bí ẩn (4)
 • #313: Đại Âm (1)
 • #314: Đại Âm (2)
 • #315: Suy đoán (1)
 • #316: Suy đoán (2)
 • #317: Suy đoán (3)
 • #318: Suy đoán (4)
 • #319: Mục đích (1)
 • #320: Chương 320 Mục đích (2)
 • #321: Thuận lợi (1)
 • #322: Thuận lợi (2)
 • #323: Mạch nước ngầm (1)
 • #324: Mạch nước ngầm (2)
 • #325: Nghi hoặc (1)
 • #326: Nghi hoặc (2)
 • #327: Hắc Ấn Tự (1)
 • #328: Hắc Ấn Tự (2)
 • #329: Tiết lộ (1)
 • #330: Tiết lộ (2)
 • #331: Tiết lộ (3)
 • #332: Tiết lộ (4)
 • #333: Yên giấc ngàn thu (1)
 • #334: Yên giấc ngàn thu (2)
 • #335: Yên giấc ngàn thu (3)
 • #336: Yên giấc ngàn thu (4)
 • #337: Lãng quên (1)
 • #338: Lãng quên (2)
 • #339: Lãng quên (3)
 • #340: Lãng quên (4)
 • #341: Lãng quên (5)
 • #342: Lãng quên (6)
 • #343: Công pháp cùng nô bộc (1)
 • #344: Công pháp cùng nô bộc (2)
 • #345: Công pháp cùng nô bộc (3)
 • #346: Công pháp cùng nô bộc (4)
 • #347: Bộc quang (1)
 • #348: Bộc quang (2)
 • #349: Nhiệm vụ (1)
 • #350: Nhiệm vụ (2)
 • #351: Nhiệm vụ (3)
 • #352: Nhiệm vụ (4)
 • #353: Mạc Lăng (1)
 • #354: Mạc Lăng (2)
 • #355: Kết thù kết oán (1)
 • #356: Kết thù kết oán (2)
 • #357: Phủ Thành Thiên Dương Tông (1)
 • #358: Phủ Thành Thiên Dương Tông (2)
 • #359: Trọng yếu người (1)
 • #360: Trọng yếu người (2)
 • #361: Trọng yếu người (3)
 • #362: Trọng yếu người (4)
 • #363: Trọng yếu người (5)
 • #364: Trọng yếu người (6)
 • #365: Trọng yếu người (7)
 • #366: Trọng yếu người (8)
 • #367: Lãi kếch sù (1)
 • #368: Lãi kếch sù (2)
 • #369: Vơ vét của cải có đạo (1)
 • #370: Vơ vét của cải có đạo (2)
 • #371: Chân tướng (1)
 • #372: Chân tướng (2)
 • #373: Đại thế (1)
 • #374: Đại thế (2)
 • #375: Thần binh (1)
 • #376: Thần binh (2)
 • #377: Ám sát (1)
 • #378: Ám sát (2)
 • #379: Thịnh yến (1)
 • #380: Thịnh yến (2)
 • #381: Thịnh yến(3)
 • #382: Thịnh yến (4)
 • #383: Thảm kịch (1)
 • #384: Thảm kịch (2)
 • #385: Thảm kịch (3)
 • #386: Thảm kịch (4)
 • #387: Tính sai (1)
 • #388: Tính sai (2)
 • #389: Tương lai (1)
 • #390: Tương lai (2)
 • #391: Gặp lại (1)
 • #392: Gặp lại (2)
 • #393: Lập cơ (1)
 • #394: Lập cơ (2)
 • #395: Lập cơ (3)
 • #396: Lập cơ (4)
 • #397: Tuyên Vụ (1)
 • #398: Tuyên Vụ (2)
 • #399: Âm mưu (1)
 • #400: Âm mưu (2)
 • #401: Ám đấu (1)
 • #402: Ám đấu (2)
 • #403: Câu thông (1)
 • #404: Câu thông (2)
 • #405: Lá bài tẩy (1)
 • #406: Lá bài tẩy (2)
 • #407: Tà dị (1)
 • #408: Tà dị (2)
 • #409: Pháp (1)
 • #410: Pháp (2)
 • #411: Thôi diễn một
 • #412: Thôi diễn (2)
 • #413: Nhiệm vụ (1)
 • #414: Nhiệm vụ (2)
 • #415: Thăm dò (1)
 • #416: Thăm dò (2)
 • #417: Thăm dò (3)
 • #418: Thăm dò (4)
 • #419: Sắp xếp (1)
 • #420: Sắp xếp (2)
 • #421: Thiết kế (1)
 • #422: Thiết kế (2)
 • #423: Trao đổi (1)
 • #424: Trao đổi (2)
 • #425: Lần theo (1)
 • #426: Lần theo (2)
 • #427: Đánh giết (1)
 • #428: Đánh giết (2)
 • #429: Nguyên lực một
 • #430: Nguyên lực hai
 • #431: Ổn định (1)
 • #432: Ổn định (2)
 • #433: Thành tựu (1)
 • #434: Thành tựu (2)
 • #435: Khắc phục hậu quả (1)
 • #436: Khắc phục hậu quả (2)
 • #437: Chân tướng (1)
 • #438: Chân tướng (2)
 • #439: Thiên Ma (1)
 • #440: Thiên Ma (2)
 • #441: Thiên Ma (3)
 • #442: Thiên Ma (4)
 • #443: Thiên Ma (5)
 • #444: Thiên Ma (6)
 • #445: Mật địa (1)
 • #446: Mật địa (2)
 • #447: Lời dẫn (1)
 • #448: Lời dẫn (2)
 • #449: Thủ tứ gia (1)
 • #450: Thủ tứ gia (2)
 • #451: Thủ tứ gia (3)
 • #452: Thủ tứ gia (4)
 • #453: Linh đạo (1)
 • #454: Linh đạo (2)
 • #455: Thuận lợi (1)
 • #456: Thuận lợi (2)
 • #457: Thứ hai trụ (1)
 • #458: Thứ hai trụ (2)
 • #459: U Trạch (3)
 • #460: U Trạch (4)
 • #461: Tạm thời (1)
 • #462: Tạm thời (2)
 • #463: Về nhà (1)
 • #464: Về nhà (2)
 • #465: Thuộc về (1)
 • #466: Thuộc về (2)
 • #467: Hai lần (1)
 • #468: Hai lần (2)
 • #469: Mưu tính (1)
 • #470: Mưu tính (2)
 • #471: Ngưng kết một
 • #472: Ngưng kết (2)
 • #473: Chân quyết (1)
 • #474: Chân quyết (2)
 • #475: Tình hình rối loạn (1)
 • #476: Tình hình rối loạn (2)
 • #477: Xung đột (1)
 • #478: Xung đột (2)
 • #479: Mắt xích (1)
 • #480: Mắt xích (2)
 • #481: Liên tiếp (1)
 • #482: Liên tiếp (2)
 • #483: Thống trị (1)
 • #484: Thống trị (2)
 • #485: Ma ảnh (1)
 • #486: Ma ảnh (2)
 • #487: Điên cuồng (1)
 • #488: Điên cuồng (2)
 • #489: Bước vào (1)
 • #490: Bước vào (2)
 • #491: Tìm người thân (1)
 • #492: Tìm người thân (2)
 • #493: Ngưng tụ (1)
 • #494: Ngưng tụ (2)
 • #495: Thiên hạ một
 • #496: Thiên hạ hai
 • #497: Thiên hạ(3)
 • #498: Thiên hạ (4)
 • #499: Thiên hạ (5)
 • #500: Thiên hạ (6)
 • #501: Rung chuyển (1)
 • #502: Rung chuyển (2)
 • #503: Trở về (1)
 • #504: Trở về (2)
 • #505: Loạn thế (1)
 • #506: Loạn thế (2)
 • #507: Loạn thế (3)
 • #508: Loạn thế (4)
 • #509: Đoạt phách (1)
 • #510: Đoạt phách (2)
 • #511: Tự thân (1)
 • #512: Tự thân (2)
 • #513: Sức mạnh mới (1)
 • #514: Sức mạnh mới (2)
 • #515: Tăng lên (1)
 • #516: Tăng lên (2)
 • #517: Đau (1)
 • #518: Đau (2)
 • #519: Hội hợp (1)
 • #520: Hội hợp (2)
 • #521: Trấn nhỏ (1)
 • #522: Trấn nhỏ (2)
 • #523: Trấn nhỏ(3)
 • #524: Trấn nhỏ (4)
 • #525: Manh mối (1)
 • #526: Manh mối (2)
 • #527: Cực hạn (1)
 • #528: Cực hạn (2)
 • #529: Nhúng tay (1)
 • #530: Nhúng tay (2)
 • #531: Thời gian (1)
 • #532: Thời gian (2)
 • #533: Thời gian(3)
 • #534: Thời gian (4)
 • #535: Mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm (1)
 • #536: Mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm (2)
 • #537: Mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm (3)
 • #538: Mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm (4)
 • #539: Chuẩn bị (1)
 • #540: Chuẩn bị (2)
 • #541: Bí ẩn (1)
 • #542: Bí ẩn (2)
 • #543: Sinh mệnh (1)
 • #544: Sinh mệnh (2)
 • #545: Sinh mệnh (3)
 • #546: Sinh mệnh (4)
 • #547: Tìm cách (1)
 • #548: Tìm cách (2)
 • #549: Đại quân (1)
 • #550: Đại quân (2)
 • #551: Hợp tác (1)
 • #552: Hợp tác (2)
 • #553: Binh Chủ (1)
 • #554: Binh Chủ (2)
 • #555: Binh Chủ (3)
 • #556: Binh Chủ (4)
 • #557: Giao thủ (1)
 • #558: Giao thủ (2)
 • #559: Nội tình (1)
 • #560: Nội tình (2)
 • #561: Điều tra (1)
 • #562: Điều tra (2)
 • #563: Tức giận
 • #564: Tức giận (2)
 • #565: Chém giết một
 • #566: Chém giết hai
 • #567: Khuếch tán (1)
 • #568: Khuếch tán (2)
 • #569: Dung hợp lực (1)
 • #570: Dung hợp lực (2)
 • #571: Cấp độ (1)
 • #572: Cấp độ (2)
 • #573: Chứng thực (1)
 • #574: Chứng thực (2)
 • #575: Động thủ (1)
 • #576: Động thủ (2)
 • #577: Động thủ (3)
 • #578: Động thủ (4)
 • #579: Tìm cách (1)
 • #580: Tìm cách (2)
 • #581: Ánh bình minh (1)
 • #582: Ánh bình minh (2)
 • #583: Giải quyết (1)
 • #584: Giải quyết (2)
 • #585: Hình ảnh lớn (1)
 • #586: Hình ảnh lớn (2)
 • #587: Thu hoạch (1)
 • #588: Thu hoạch (2)
 • #589: Minh chiếu (1)
 • #590: Minh chiếu (2)
 • #591: Đường lui (1)
 • #592: Đường lui (2)
 • #593: Cạm bẫy (1)
 • #594: Cạm bẫy (2)
 • #595: Tạm hoãn (1)
 • #596: Tạm hoãn (2)
 • #597: Thuật trị liệu (1)
 • #598: Thuật trị liệu (2)
 • #599: Ba đại nạn (1)
 • #600: Ba đại nạn (2)
 • #601: Ba đại nạn (3)
 • #602: Ba đại nạn (4)
 • #603: Huyết chi tâm (1)
 • #604: Huyết chi tâm (2)
 • #605: Hiền giả (1)
 • #606: Hiền giả (2)
 • #607: Châm lửa (1)
 • #608: Châm lửa (2)
 • #609: Thiêu đốt (1)
 • #610: Thiêu đốt (2)
 • #611: Lưu dẫn (1)
 • #612: Lưu dẫn (2)
 • #613: Âm mưu (1)
 • #614: Âm mưu (2)
 • #615: Ly khai (1)
 • #616: Ly khai (2)
 • #617: Kiểm tra
 • #618: Gia nhập
 • #619: Môn đồ (1)
 • #620: Môn đồ (2)
 • #621: Sương mù thực (1)
 • #622: Sương mù thực(2)
 • #623: Thăm dò (1)
 • #624: Thăm dò (2)
 • #625: Chuẩn bị (1)
 • #626: Chuẩn bị (2)
 • #627: Hung thủ (1)
 • #628: Hung thủ (2)
 • #629: Thần (1)
 • #630: Thần (2)
 • #631: Chuông thần một
 • #632: Chuông thần 2
 • #633: Nội tình một
 • #634: Nội tình (2)
 • #635: Tài nguyên (1)
 • #636: Tài nguyên (2)
 • #637: Phản hồi (1)
 • #638: Phản hồi (2)
 • #639: Triệu gia (1)
 • #640: Triệu gia (2)
 • #641: Triệu Thịnh Anh (1)
 • #642: Triệu Thịnh Anh (2)
 • #643: Xúc động (1)
 • #644: Xúc động (2)
 • #645: Điều tra (1)
 • #646: Điều tra (2)
 • #647: Ứng đối (1)
 • #648: Ứng đối (2)
 • #649: Lựa chọn (1)
 • #650: Lựa chọn (2)
 • #651: Cảm ngộ (1)
 • #652: Cảm ngộ (2)
 • #653: Tích lũy (1)
 • #654: Cảm ngộ (2)
 • #655: Đột biến (1)
 • #656: Đột biến (2)
 • #657: Bố cục (1)
 • #658: Bố cục (2)
 • #659: Lĩnh ngộ (1)
 • #660: Lĩnh ngộ (2)
 • #661: Mê cảnh (1)
 • #662: Mê cảnh (2)
 • #663: Kiếm tiền (1)
 • #664: Kiếm tiền (2)
 • #665: Bất ngờ (1)
 • #666: Bất ngờ (2)
 • #667: Đạo pháp (1)
 • #668: Đạo pháp (2)
 • #669: Chân pháp (1)
 • #670: Chân pháp (2)
 • #671: Biểu diễn (1)
 • #672: Biểu diễn (2)
 • #673: Chậm rãi (1)
 • #674: Chậm rãi (2)
 • #675: Hạc Vương Động (1)
 • #676: Hạc Vương Động (2)
 • #677: Hạc Vương Động (3)
 • #678: Hạc Vương Động (4)
 • #679: Mở rộng (1)
 • #680: Mở rộng (2)
 • #681: Cảm ngộ (1)
 • #682: Cảm ngộ (2)
 • #683: Cảm ngộ (3)
 • #684: Cảm ngộ (4)
 • #685: Luân hồi chi linh (1)
 • #686: Luân hồi chi linh (2)
 • #687: Nhân quả (1)
 • #688: Nhân quả (2)
 • #689: Thăm dò (1)
 • #690: Thăm dò (2)
 • #691: Đế Oa (1)
 • #692: Đế Oa (2)
 • #693: Di chuyển (1)
 • #694: Di chuyển (2)
 • #695: Dự bị (1)
 • #696: Dự bị (2)
 • #697: Trả thù một
 • #698: Trả thù hai
 • #699: Tâm tướng (1)
 • #700: Tâm tướng (2)
 • #701: Thoát ly (1)
 • #702: Thoát ly (2)
 • #703: Rồng (1)
 • #704: Rồng (2)
 • #705: Phép thuật (1)
 • #706: Phép thuật (2)
 • #707: Khổ tu (1)
 • #708: Khổ tu (2)
 • #709: Độc lập (1)
 • #710: Độc lập (2)
 • #711: Cách cục một
 • #712: Cách cục hai
 • #713: Màu vàng (1)
 • #714: Màu vàng (2)
 • #715: Tìm cách (1)
 • #716: Tìm cách (2)
 • #717: Bán Thần khí (1)
 • #718: Bán Thần khí (2)
 • #719: Khói thuốc súng (1)
 • #720: Khói thuốc súng (2)
 • #721: Hậu trường (1)
 • #722: Hậu trường (2)
 • #723: Triệu hoán (1)
 • #724: Triệu hoán (2)
 • #725: Địa ngục (1)
 • #726: Địa ngục (2)
 • #727: Nuốt chửng (1)
 • #728: Nuốt chửng (2)
 • #729: Thần linh (1)
 • #730: Thần linh (2)
 • #731: Lữ đồ (1)
 • #732: Lữ đồ (2)
 • #733: Tùy ý (1)
 • #734: Tùy ý (2)
 • #735: Biến cách (1)
 • #736: Biến cách (2)
 • #737: Vị diện cuộc chiến(3)
 • #738: Vị diện cuộc chiến (4)
 • #739: Vị diện cuộc chiến (3)
 • #740: Vị diện cuộc chiến (4)
 • #741: Tận cùng (1)
 • #742: Tận cùng (2)
 • #743: Thẳng thắn (1)
 • #744: Thẳng thắn (2)
 • #745: Rời đi
 • #746: Ngoài ý muốn
 • #747: Trở về (1)
 • #748: Trở về (2)
 • #749: Uy thế (1)
 • #750: Uy thế (2)
 • #751: Trở về (1)
 • #752: Trở về (2)
 • #753: Hạt giống (1)
 • #754: Hạt giống (2)
 • #755: Hoàn toàn thân thể (1)
 • #756: Hoàn toàn thân thể (2)
 • #757: Màn tối (1)
 • #758: Màn tối (2)
 • #759: Giao thủ (1)
 • #760: Giao thủ (2)
 • #761: Chênh lệch (1)
 • #762: Giao thủ (2)
 • #763: Kỳ diệu thân thế (1)
 • #764: Kỳ diệu thân thế (2)
 • #765: Nhận thân (1)
 • #766: Nhận thân (2)
 • #767: Đoàn viên (1)
 • #768: Đoàn viên (2)
 • #769: Đoàn viên (3)
 • #770: Đoàn viên (4)
 • #771: Truy kích (1)
 • #772: Truy kích (2)
 • #773: Hiếu tâm (1)
 • #774: Hiếu tâm (2)
 • #775: Gặp nhau (1)
 • #776: Gặp nhau (2)
 • #777: Manh mối (1)
 • #778: Manh mối (2)
 • #779: Lần đầu gặp gỡ (1)
 • #780: Lần đầu gặp gỡ (2)
 • #781: Kỳ dị (1)
 • #782: Kỳ dị (2)
 • #783: Bất ngờ (1)
 • #784: Bất ngờ (2)
 • #785: Ẩu đả (1)
 • #786: Ẩu đả (2)
 • #787: Cực hạn (1)
 • #788: Cực hạn (2)
 • #789: Đột biến (1)
 • #790: Đột biến (2)
 • #791: Thoát thân (1)
 • #792: Thoát thân (2)
 • #793: Tà Minh (1)
 • #794: Tà Minh (2)
 • #795: Tà Minh (3)
 • #796: Tà Minh (4)
 • #797: Giải quyết (1)
 • #798: Giải quyết (2)
 • #799: Di tích (1)
 • #800: Di tích (2)
 • #801: Thần thông (1)
 • #802: Thần thông (2)
 • #803: Biến đổi bất ngờ (1)
 • #804: Biến đổi bất ngờ (2)
 • #805: Lâm đầu (1)
 • #806: Lâm đầu (2)
 • #807: Vu án (1)
 • #808: Vu án (2)
 • #809: Ám kỳ (1)
 • #810: Ám kỳ (2)
 • #811: Thí nghiệm lần đầu (1)
 • #812: Thí nghiệm lần đầu (2)
 • #813: Bách Lâm (1)
 • #814: Bách Lâm (2)
 • #815: Manh mối (1)
 • #816: Manh mối (2)
 • #817: Tà Thần (1)
 • #818: Tà Thần (2)
 • #819: Nhập học (1)
 • #820: Nhập học (2)
 • #821: Nhập học (3)
 • #822: Nhập học (4)
 • #823: Thử thách (1)
 • #824: Thử thách (2)
 • #825: Bộ phận (1)
 • #826: Bộ phận (2)
 • #827: Tăng lên điên cuồng (1)
 • #828: Tăng lên điên cuồng (2)
 • #829: Tăng lên điên cuồng (3)
 • #830: Tăng lên điên cuồng (4)
 • #831: Tăng lên điên cuồng (5)
 • #832: Tăng lên điên cuồng (6)
 • #833: Xảo ngộ (1)
 • #834: Xảo ngộ (2)
 • #835: Đột phá (1)
 • #836: Đột phá (2)
 • #837: Phiền phức (1)
 • #838: Phiền phức (2)
 • #839: Khống chế (1)
 • #840: Khống chế (2)
 • #841: Tiến triển (1)
 • #842: Tiến triển (2)
 • #843: Vị trí (1)
 • #844: Vị trí (2)
 • #845: Mở màn (1)
 • #846: Mở màn (2)
 • #847: Tình hình rối loạn (1)
 • #848: Tình hình rối loạn (2)
 • #849: Tâm hạch (1)
 • #850: Tâm hạch (2)
 • #851: Tâm hạch cùng Thần (1)
 • #852: Tâm hạch cùng Thần (2)
 • #853: Mai phục (1)
 • #854: Mai phục (2)
 • #855: Giao kèo (1)
 • #856: Giao kèo (2)
 • #857: Phòng nghiên cứu (1)
 • #858: Phòng nghiên cứu (2)
 • #859: Manh mối (1)
 • #860: Manh mối (2)
 • #861: Biến chất (1)
 • #862: Biến chất (2)
 • #863: Tình hình rối loạn (1)
 • #864: Tình hình rối loạn (2)
 • #865: Lần thứ hai (1)
 • #866: Lần thứ hai (2)
 • #867: Tâm hạch (1)
 • #868: Tâm hạch (2)
 • #869: Bầu trời (1)
 • #870: Bầu trời (2)
 • #871: Đại chiến (1)
 • #872: Đại chiến (2)
 • #873: Thần bầy (1)
 • #874: Thần bầy (2)
 • #875: Thống trị (1)
 • #876: Thống trị (2)
 • #877: Phần cuối (1)
 • #878: Phần cuối (2)
 • #879: Tín hiệu (1)
 • #880: Tín hiệu (2)
 • #881: Tín hiệu (3)
 • #882: Tín hiệu (4)
 • #883: Trở mặt (1)
 • #884: Trở mặt (2)
 • #885: Trả thù (1)
 • #886: Trả thù (2)
 • #887: Thực chiến (1)
 • #888: Thực chiến (2)
 • #889: Lần chiến (1)
 • #890: Lần chiến (2)
 • #891: Giải quyết (1)
 • #892: Giải quyết (2)
 • #893: Di chuyển (1)
 • #894: Di chuyển (2)
 • #895: Tăm tích (1)
 • #896: Tăm tích (2)
 • #897: Lần theo (1)
 • #898: Lần theo (2)
 • #899: Giáng sinh (1)
 • #900: Giáng sinh (2)
 • #901: Lớn mạnh (1)
 • #902: Lớn mạnh (2)
 • #903: Trấn tràng tử (1)
 • #904: Trấn tràng tử (2)
 • #905: Huyết mạch (1)
 • #906: Huyết mạch (2)
 • #907: Xung đột (1)
 • #908: Xung đột (2)
 • #909: Tăng Mộc (1)
 • #910: Tăng Mộc (2)
 • #911: Chu Tước (1)
 • #912: Chu Tước (2)
 • #913: Đại chiến bắt đầu bắt đầu (1)
 • #914: Đại chiến bắt đầu bắt đầu (2)
 • #915: Nam Minh Trường Sinh Lục (1)
 • #916: Nam Minh Trường Sinh Lục (2)
 • #917: Điểm (1)
 • #918: Điểm (2)
 • #919: Thần thoại (1)
 • #920: Thần thoại (2)
 • #921: Cung thần (1)
 • #922: Cung thần (2)
 • #923: Thu thập (1)
 • #924: Thu thập (2)
 • #925: Kết thù (1)
 • #926: Kết thù (2)
 • #927: Đột phá (1)
 • #928: Đột phá (2)
 • #929: Chuẩn Thánh (1)
 • #930: Chuẩn Thánh (2)
 • #931: Đấu sức (1)
 • #932: Đấu sức (2)
 • #933: Sơ giao (1)
 • #934: Sơ giao (2)
 • #935: Trắc nghiệm (1)
 • #936: Trắc nghiệm (2)
 • #937: Thiêu đốt (1)
 • #938: Thiêu đốt (2)
 • #939: Chém giết (1)
 • #940: Chém giết (2)
 • #941: Bí mật (1)
 • #942: Bí mật (2)
 • #943: Trước giờ (1)
 • #944: Trước giờ (2)
 • #945: Tình thế (1)
 • #946: Tình thế (2)
 • #947: U năng (1)
 • #948: U năng (2)
 • #949: U năng (3)
 • #950: U năng (4)
 • #951: Hư ma (1)
 • #952: Hư ma (2)
 • #953: Sương trắng (1)
 • #954: Sương trắng (2)
 • #955: Tỷ tỷ (1)
 • #956: Tỷ tỷ (2)
 • #957: Tai ách (1)
 • #958: Tai ách (2)
 • #959: Thông linh (1)
 • #960: Thông linh (2)
 • #961: Manh mối (1)
 • #962: Manh mối (2)
 • #963: Sơn mạch (1)
 • #964: Sơn mạch (2)
 • #965: Cấm địa (1)
 • #966: Cấm địa (2)
 • #967: Cục diện (1)
 • #968: Cục diện (2)
 • #969: Thê thảm (1)
 • #970: Thê thảm (2)
 • #971: Linh Vương (1)
 • #972: Linh Vương (2)
 • #973: Linh Vương (3)
 • #974: Linh Vương (4)
 • #975: Linh Vương (5)
 • #976: Linh Vương (6)
 • #977: Thông linh bản chất (1)
 • #978: Thông linh bản chất (2)
 • #979: Thiên tài (1)
 • #980: Thiên tài (2)
 • #981: Uy linh (1)
 • #982: Uy linh (2)
 • #983: Xung đột (1)
 • #984: Xung đột (2)
 • #985: Động thủ 1
 • #986: Động thủ 2
 • #987: Hậu trường (1)
 • #988: Hậu trường (2)
 • #989: Thánh Linh (1)
 • #990: Thánh Linh (2)
 • #991: Tâm hồn (1)
 • #992: Tâm hồn (2)
 • #993: Ngoài thiên hà (1)
 • #994: Ngoài thiên hà (2)
 • #995: Vận mệnh (1)
 • #996: Vận mệnh (2)
 • #997: Cực hạn (1)
 • #998: Cực hạn (2)
 • #999: Giằng co (1)
 • #1000: Giằng co (2)
 • #1001: Lòng dạ (1)
 • #1002: Lòng dạ (2)
 • #1003: Ôn hòa (1)
 • #1004: Ôn hòa (2)
 • #1005: Tái tụ (1)
 • #1006: Tái tụ (2)
 • #1007: Siêu năng cấp (1)
 • #1008: Siêu năng cấp (2)
 • #1009: Giai đoạn (1)
 • #1010: Giai đoạn (2)
 • #1011: Chiêu sinh (2)
 • #1012: Làm việc (1)
 • #1013: Làm việc (2)
 • #1014: Khuếch tán (1)
 • #1015: Khuếch tán (2)
 • #1016: Tụ hội (1)
 • #1017: Tụ hội (2)
 • #1018: Mặt đất (1)
 • #1019: Mặt đất (2)
 • #1020: Kiểm tra (1)
 • #1021: Kiểm tra (2)
 • #1022: Lòng như tro nguội (1)
 • #1023: Lòng như tro nguội (2)
 • #1024: Mở rộng (1)
 • #1025: Mở rộng (2)
 • #1026: Tăng lên (1)
 • #1027: Tăng lên (2)
 • #1028: Khởi nguồn (1)
 • #1029: Khởi nguồn (2)
 • #1030: Tiệc cưới (1)
 • #1031: Tiệc cưới (2)
 • #1032: Tiếp xúc (1)
 • #1033: Tiếp xúc (2)
 • #1034: Đường đêm (1)
 • #1035: Đường đêm (2)
 • #1036: Loạn đấu (1)
 • #1037: Loạn đấu (2)
 • #1038: Nesian (1)
 • #1039: Nesian (2)
 • #1040: Đột phá (1)
 • #1041: Đột phá (2)
 • #1042: Làn sóng (1)
 • #1043: Làn sóng (2)
 • #1044: Bão táp (1)
 • #1045: Bão táp (2)
 • #1046: Xem lễ (1)
 • #1047: Xem lễ (2)
 • #1048: Hợp tác (1)
 • #1049: Hợp tác (2)
 • #1050: Tình thân (1)
 • #1051: Tình thân (2)
 • #1052: Giao dịch (1)
 • #1053: Giao dịch (2)
 • #1054: Tiến dần lên (1)
 • #1055: Tiến dần lên (2)
 • #1056: Chống lại (1)
 • #1057: Chống lại (2)
 • #1058: Không chiến (1)
 • #1059: Không chiến (2)
 • #1060: Loạn chiến (1)
 • #1061: Loạn chiến (2)
 • #1062: Gặp lại (1)
 • #1063: Gặp lại (2)
 • #1064: Gặp mặt (1)
 • #1065: Gặp mặt (2)
 • #1066: Hỗn chiến (1)
 • #1067: Hỗn chiến (2)
 • #1068: Đối hám (1)
 • #1069: Đối hám (2)
 • #1070: Chiến loạn (1)
 • #1071: Chiến loạn (2)
 • #1072: Đã từng tâm (1)
 • #1073: Đã từng tâm (2)
 • #1074: Dời đi (1)
 • #1075: Dời đi (2)
 • #1076: Tân hương (1)
 • #1077: Tân hương (2)
 • #1078: Tìm kiếm (1)
 • #1079: Tìm kiếm (2)
 • #1080: Bối cảnh (1)
 • #1081: Bối cảnh (2)
 • #1082: Bối cảnh (3)
 • #1083: Bối cảnh (4)
 • #1084: Gặp mặt (1)
 • #1085: Gặp mặt (2)
 • #1086: Động thủ (1)
 • #1087: Động thủ (2)
 • #1088: Đơn giản (1)
 • #1089: Đơn giản (2)
 • #1090: Tuyệt vọng thế giới (1)
 • #1091: Tuyệt vọng thế giới (2)
 • #1092: Dị thường (1)
 • #1093: Dị thường (2)
 • #1094: Cứu người (1)
 • #1095: Cứu người (2)
 • #1096: Giáo phái (1)
 • #1097: Giáo phái (2)
 • #1098: Trị liệu (1)
 • #1099: Trị liệu (2)
 • #1100: Đột kích (1)
 • #1101: Đột kích (2)
 • #1102: Chân thực (1)
 • #1103: Chân thực (2)
 • #1104: Thăm dò (1)
 • #1105: Thăm dò (2)
 • #1106: Nhìn thẳng (1)
 • #1107: Nhìn thẳng (2)
 • #1108: Thành lập (1)
 • #1109: Thành lập (2)
 • #1110: Tuyệt vọng thế giới (1)
 • #1111: Tuyệt vọng thế giới (2)
 • #1112: Tân giáo (1)
 • #1113: Tân giáo (2)
 • #1114: Biến số (1)
 • #1115: Biến số (2)
 • #1116: Nỉ non (1)
 • #1117: Nỉ non (2)
 • #1118: Tiếp xúc (1)
 • #1119: Tiếp xúc (2)
 • #1120: Mời (1)
 • #1121: Mời (2)
 • #1122: Lại tập kích (1)
 • #1123: Lại tập kích (2)
 • #1124: Dằn vặt (1)
 • #1125: Dằn vặt (2)
 • #1126: Đánh tan (1)
 • #1127: Đánh tan (2)
 • #1128: Dụ dỗ (1)
 • #1129: Dụ dỗ (2)
 • #1130: Dụ dỗ (1)
 • #1131: Dụ dỗ (2)
 • #1132: Tái ngộ (1)
 • #1133: Tái ngộ (2)
 • #1134: Phá cuộc (1)
 • #1135: Phá cuộc (2)
 • #1136: Dung hợp cùng vạn vật (1)
 • #1137: Dung hợp cùng vạn vật (2)
 • #1138: Rời đi (1)
 • #1139: Rời đi (2)
 • #1140: Rời đi (1)
 • #1141: Rời đi (2)
 • #1142: Ý lui (1)
 • #1143: Ý lui (2)
 • #1144: Đúng lúc (1)
 • #1145: Đúng lúc (2)
 • #1146: Thu đuôi (1)
 • #1147: Thu đuôi (2)
 • #1148: Đã từng (1)
 • #1149: Đã từng (2)
 • #1150: Tìm kiếm (1)
 • #1151: Tìm kiếm (2)
 • #1152: Khống chế (1)
 • #1153: Khống chế (2)
 • #1154: Tà ảnh (1)
 • #1155: Tà ảnh (2)
 • #1156: Thiết kế (1)
 • #1157: Thiết kế (2)
 • #1158: Truyền bá (1)
 • #1159: Truyền bá (2)
 • #1160: Truyền giáo cùng tâm nguyện (1)
 • #1161: Truyền giáo cùng tâm nguyện (2)
 • #1162: Quỷ dị thế giới (1)
 • #1163: Quỷ dị thế giới (2)
 • #1164: Mâu thuẫn (1)
 • #1165: Mâu thuẫn (2)
 • #1166: Tăm tích (1)
 • #1167: Tăm tích (2)
 • #1168: Nguy hiểm (1)
 • #1169: Nguy hiểm (2)
 • #1170: Bạo phát (1)
 • #1171: Bạo phát (2)
 • #1172: Bại lộ (1)
 • #1173: Bại lộ (2)
 • #1174: Toàn diện (1)
 • #1175: Toàn diện (2)
 • #1176: Bế mạc (1)
 • #1177: Bế mạc (2)
 • #1178: Thôn phệ (1)
 • #1179: Thôn phệ (2)
 • #1180: Sắp xếp (1)
 • #1181: Sắp xếp (2)
 • #1182: Mai phục (1)
 • #1183: Mai phục (2)
 • #1184: Dẫn dắt (1)
 • #1185: Dẫn dắt (2)
 • #1186: Triệu hoán (1)
 • #1187: Triệu hoán (2)
 • #1188: Nghi thức (1)
 • #1189: Nghi thức (2)
 • #1190: Mưu tính (1)
 • #1191: Mưu tính (2)
 • #1192: Lùi về sau (1)
 • #1193: Lùi về sau (2)
 • #1194: Di chuyển (1)
 • #1195: Di chuyển (2)
 • #1196: Xâm lấn (1)
 • #1197: Xâm lấn (2)
 • #1198: Nhiễm (1)
 • #1199: Nhiễm (2)
 • #1200: Thả ra (1)
 • #1201: Thả ra (2)
 • #1202: Cùng đi (1)
 • #1203: Cùng đi (2)
 • #1204: Biến cố (1)
 • #1205: Biến cố (2)
 • #1206: Cạm bẫy (1)
 • #1207: Cạm bẫy (2)
 • #1208: Áp đảo (1)
 • #1209: Áp đảo (2)
 • #1210: Chung kết (1)
 • #1211: Chung kết (2)
 • #1212: Chương cuối
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.6]

Related posts

Mau Xuyên Hệ Thống: Phản Phái Nam Thần Công Lược Kế

TiKay

Thần Huyết Chiến Sĩ

TiKay

Vô Hạn Du Lịch Đoàn

TiKay

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

TiKay

404 Tra Vô Này Thành

THUYS♥️

Kiếm Thiên Tử

TiKay

Leave a Reply