Huyền Huyễn

Trọng Sinh Chi Đế Bá Tinh Không

Trọng Sinh Chi Đế Bá Tinh Không

Truyện được xây dựng theo dòng văn tu luyện – vũ trụ, dòng văn này có tác phẩm tiêu biểu là Thôn Phệ Tinh Không, hoàn cảnh giống như vậy.!

Đệ nhất vũ trụ Đế Quân, vẫn tại Tâm Ma đại kiếp, trọng sinh tại thời niên thiếu!

Một thế này, muốn sống đến thoải mái, không tiếc nuối, chứng đạo Hỗn Độn, Đế bá Tinh Không!

Kiếp trước cừu địch, toàn diện đạp ở dưới chân! Kiếp trước tâm nguyện, kiếp này toàn bộ thực hiện!

Đệ nhất Đế Quân trọng tu vô thượng công pháp, tại trong vũ trụ sao trời nghịch thiên quật khởi! Phất tay diệt sao trời! Trong nháy mắt đánh Nhật Nguyệt!

Thuần Dương Chân Tiên, Kiếm Nghịch Thương Khung, Vô Lượng Chân Tiên, Chí Tôn Tiễn Thần, Siêu Vũ Xuyên Toa! Năm bản tinh phẩm cam đoan!

P/s: Thấy tên tác chắc không cần phải giới thiệu nhiều, tác thiên về miêu tả pk, đã cho ra đời rất nhiều truyện hay.!

***** Cảnh giới tu luyện : Thối Thể Cảnh, Quy Nguyên cảnh, Chân Khí Cảnh, Thiên Cương Cảnh, Siêu Phàm Cảnh, Hợp Tinh Cảnh, Chân Đan Cảnh, Thần Hải Cảnh, Vũ Trụ Cảnh, Hỗn Độn cảnh!

Trước năm đại cảnh giới, xưng là Tinh Thần Võ Đạo, sau năm đại cảnh giới, xưng là Tinh Không Võ Đạo.

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ek
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Đế Quân trọng sinh2023-07-28 12:22
 • #2: Chương 2: Ngàn năm trí nhớ2023-07-28 12:23
 • #3: Chương 3: Tu hành cảnh giới2023-07-28 12:23
 • #4: Chương 4: Tinh Thần Chiến Thể2023-07-28 12:23
 • #5: Chương 5: Ngươi có bệnh, ta có thể trị2023-07-28 12:23
 • #6: Chương 6: Nghiền ép Triệu Long Thiên2023-07-28 12:23
 • #7: Chương 7: Bạo đánh tiểu bá vương2023-07-28 12:24
 • #8: Chương 8: Ngọc khí thị trường2023-07-28 12:24
 • #9: Chương 9: Đế Vương Lục2023-07-28 12:24
 • #10: Chương 10: Một ngọc bạo giàu2023-07-28 12:24
 • #11: Chương 11: Lão yêu quái chiếm hữu2023-07-28 12:24
 • #12: Chương 12: Ngọc Cốt đại thành2023-07-28 12:24
 • #13: Chương 13: Đánh nện tiệm thợ may2023-07-28 12:25
 • #14: Chương 14: AJST1002 hình bọc thép2023-07-28 12:25
 • #15: Chương 15: Kinh hãi toàn trường2023-07-28 12:25
 • #16: Chương 16: Cái thế tuyệt luân bá đạo2023-07-28 12:25
 • #17: Chương 17: Lấy một địch ba2023-07-28 12:25
 • #18: Chương 18: Liên tục nghiền ép2023-07-28 12:26
 • #19: Chương 19: Toàn diện nghiền nát2023-07-28 12:26
 • #20: Chương 20: Thị Trưởng đại nhân khách quý2023-07-28 12:26
 • #21: Chương 21: Cẩm Tú sơn trang2023-07-28 12:26
 • #22: Chương 22: Tông sư đến2023-07-28 12:26
 • #23: Chương 23: Quốc Y Thánh Thủ2023-07-28 12:26
 • #24: Chương 24: Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi2023-07-28 12:26
 • #25: Chương 25: Ngươi không thể, ta có thể!2023-07-28 12:26
 • #26: Chương 26: Đột phá tông sư2023-07-28 12:27
 • #27: Chương 27: Làm mất mặt Nhạc tiên sinh2023-07-28 12:27
 • #28: Chương 28: Cầu ngươi, giúp ta cũng trị một chút!2023-07-28 12:27
 • #29: Chương 29: Cửu Thế Huyền Âm Thể2023-07-28 12:27
 • #30: Chương 30: Triệu Khai Dương cơn giận2023-07-28 12:27
 • #31: Chương 31: Nguyên khí cộng hưởng2023-07-28 12:27
 • #32: Chương 32: Trị liệu Hàn Nghiên Hi2023-07-28 12:27
 • #33: Chương 33: Đế Quân cơn giận2023-07-28 12:28
 • #34: Chương 34: Cây khô vượt hồ2023-07-28 12:28
 • #35: Chương 35: Chém Tiên Thiên!2023-07-28 12:28
 • #36: Chương 36: Chúng địch đều chấn động2023-07-28 12:28
 • #37: Chương 37: Đầu trâu mặt ngựa2023-07-28 12:28
 • #38: Chương 38: Nguyên khí hóa binh2023-07-28 12:28
 • #39: Chương 39: Thương Khung Diệt Thần Kích2023-07-28 12:28
 • #40: Chương 40: Ngàn mét Cự Long2023-07-28 12:29
 • #41: Chương 41: Vương Hưng Long cái chết2023-07-28 12:29
 • #42: Chương 42: Phó lão đồng ý2023-07-28 12:29
 • #43: Chương 43: Hoa Nam chấn động2023-07-28 12:29
 • #44: Chương 44: Tông sư cơn giận2023-07-28 12:29
 • #45: Chương 45: Tông sư Phó Triều Sinh2023-07-28 12:29
 • #46: Chương 46: Ba tháng chi hẹn2023-07-28 12:30
 • #47: Chương 47: Danh dương Hoa Hạ2023-07-28 12:30
 • #48: Chương 48: Ngàn tỉ chuyện làm ăn2023-07-28 12:30
 • #49: Chương 49: Thuần Âm Đạo Thể2023-07-28 12:30
 • #50: Chương 50: Băng Đế Huyền Âm Công2023-07-28 12:30
 • #51: Chương 51: Thân thích đến rồi2023-07-28 12:30
 • #52: Chương 52: Long Đế Hỗn Nguyên Công2023-07-28 12:31
 • #53: Chương 53: Ngươi có bằng lòng hay không?2023-07-28 12:31
 • #54: Chương 54: Sư phụ!2023-07-28 12:31
 • #55: Chương 55: Hàn Nghiên Hi mời2023-07-28 12:31
 • #56: Chương 56: Ngụy Vô Song2023-07-28 12:31
 • #57: Chương 57: Tiệc rượu phong vân2023-07-28 12:31
 • #58: Chương 58: Chấn động toàn trường2023-07-28 12:31
 • #59: Chương 59: Nghiền ép Ngụy Vô Song2023-07-28 12:32
 • #60: Chương 60: Quỳ xuống xin lỗi2023-07-28 12:32
 • #61: Chương 61: Tô Thế Hào2023-07-28 12:32
 • #62: Chương 62: Đàm Châu chấn động2023-07-28 12:32
 • #63: Chương 63: Thân phận bại lộ2023-07-28 12:32
 • #64: Chương 64: Lợi kiếm xuất vỏ2023-07-28 12:32
 • #65: Chương 65: Giết vào Ngụy gia2023-07-28 12:32
 • #66: Chương 66: Lấy một địch năm2023-07-28 12:33
 • #67: Chương 67: Quét ngang chư địch2023-07-28 12:33
 • #68: Chương 68: Cao cấp thiết giáp2023-07-28 12:33
 • #69: Chương 69: Nghiền ép! Nghiền ép!2023-07-28 12:33
 • #70: Chương 70: Lại không Ngụy gia2023-07-28 12:33
 • #71: Chương 71: Tây Xuyên Dung Thành2023-07-28 12:33
 • #72: Chương 72: Thê tử Vân Nhã2023-07-28 12:33
 • #73: Chương 73: Cẩm Di thực lực2023-07-28 12:34
 • #74: Chương 74: Phượng Hoàng Niết Bàn Đồ2023-07-28 12:34
 • #75: Chương 75: Vân Nhã thức tỉnh2023-07-28 12:34
 • #76: Chương 76: Tinh Lan Hoa2023-07-28 12:34
 • #77: Chương 77: Ngươi là đang uy hiếp ta sao?2023-07-28 12:34
 • #78: Chương 78: Quét ngang vô địch2023-07-28 12:34
 • #79: Chương 79: Lần thứ hai đánh nổ2023-07-28 12:34
 • #80: Chương 80: Lưỡng Xuyên tông sư2023-07-28 12:35
 • #81: Chương 81: Đột phá Tiên Thiên2023-07-28 12:35
 • #82: Chương 82: Trận chiến mở màn tông sư2023-07-28 12:35
 • #83: Chương 83: Kinh thiên động địa2023-07-28 12:35
 • #84: Chương 84: Chém giết tông sư2023-07-28 12:35
 • #85: Chương 85: Danh chấn Hoa Hạ2023-07-28 12:35
 • #86: Chương 86: Võ Thần Vân Phàm2023-07-28 12:35
 • #87: Chương 87: Vân Nhã xoắn xuýt2023-07-28 12:35
 • #88: Chương 88: Viêm Đế Cửu Dương Công2023-07-28 12:36
 • #89: Chương 89: Kim huyết sôi sùng sục2023-07-28 12:36
 • #90: Chương 90: Tụ hội Hành Sơn2023-07-28 12:36
 • #91: Chương 91: Chiến Vương Huyền Khải2023-07-28 12:36
 • #92: Chương 92: Thân thể vô địch!2023-07-28 12:36
 • #93: Chương 93: Chân Cương Chiến Ma Thân!2023-07-28 12:36
 • #94: Chương 94: Một trận chiến đấu kinh thế2023-07-28 12:36
 • #95: Chương 95: Hung hăng tiêu diệt2023-07-28 12:37
 • #96: Chương 96: Võ Thần hiện thế!2023-07-28 12:37
 • #97: Chương 97: Thiên hạ chấn động!2023-07-28 12:37
 • #98: Chương 98: Huyết Bảng sát thủ2023-07-28 12:37
 • #99: Chương 99: Lại chém tông sư2023-07-28 12:37
 • #100: Chương 100: 30 tỉ lợi nhuận!2023-07-28 12:37
 • #101: Chương 101: Ta chính là Vân Long Quân!2023-07-28 12:37
 • #102: Chương 102: Mười tỉ treo giải thưởng2023-07-28 12:38
 • #103: Chương 103: Tuyết Sơn Thần Long (2023-07-28 12:38
 • #104: Chương 104: Cường giả quật khởi2023-07-28 12:38
 • #105: Chương 105: Tô gia Nhân Tiên2023-07-28 12:38
 • #106: Chương 106: Hôm nay như lùi, ngày khác không mặt mũi nào gặp Võ Thần!2023-07-28 12:38
 • #107: Chương 107: Mục Vân Phong thực lực2023-07-28 12:38
 • #108: Chương 108: Vô địch! Nghiền ép!2023-07-28 12:38
 • #109: Chương 109: Nhân vật như vậy, cổ kim không có!2023-07-28 12:39
 • #110: Chương 110: Tông sư bái phục!2023-07-28 12:39
 • #111: Chương 111: Ngàn mét Cự Long lại hiện!2023-07-28 12:39
 • #112: Chương 112: Huyết Linh Thánh Thủy!2023-07-28 12:39
 • #113: Chương 113: Kim huyết viên mãn!2023-07-28 12:39
 • #114: Chương 114: Huyết Bảng đệ nhất Phật Kim Cương2023-07-28 12:39
 • #115: Chương 115: Lòng đất tiểu thế giới2023-07-28 12:39
 • #116: Chương 116: Tụ hội Thái Đông2023-07-28 12:39
 • #117: Chương 117: Vân Nhã thực lực!2023-07-28 12:40
 • #118: Chương 118: Tông Sư Bảng số một!2023-07-28 12:40
 • #119: Chương 119: Mục Vân Phong chiến đấu Lý Nguyên Chương2023-07-28 12:40
 • #120: Chương 120: Đục xuyên2023-07-28 12:40
 • #121: Chương 121: Cường địch liền đến2023-07-28 12:40
 • #122: Chương 122: Mạnh nhất tông sư chiến đấu!2023-07-28 12:40
 • #123: Chương 123: Nhân Tiên bên dưới vô địch!2023-07-28 12:40
 • #124: Chương 124: Tự tìm đường chết!2023-07-28 12:40
 • #125: Chương 125: Chém liên tục tông sư2023-07-28 12:40
 • #126: Chương 126: Tô Đình Phương cái chết!2023-07-28 12:41
 • #127: Chương 127: Cả thế gian khiếp sợ!2023-07-28 12:41
 • #128: Chương 128: Hạo Thuần Tinh Phủ2023-07-28 12:41
 • #129: Chương 129: Thu hoạch khổng lồ!2023-07-28 12:41
 • #130: Chương 130: Đột phá. Thiên Cương cảnh!2023-07-28 12:41
 • #131: Chương 131: Giáng lâm Trung Hải2023-07-28 12:41
 • #132: Chương 132: Bóp nát Nhật Bản đệ nhất tông sư!2023-07-28 12:41
 • #133: Chương 133: Tô Thế Hào cái chết!2023-07-28 12:41
 • #134: Chương 134: Chiến đấu Nhân Tiên!2023-07-28 12:41
 • #135: Chương 135: Nham Cương Bão Sơn Ấn2023-07-28 12:42
 • #136: Chương 136: Nhân Tiên cái chết!2023-07-28 12:42
 • #137: Chương 137: Toàn cầu sôi sùng sục2023-07-28 12:42
 • #138: Chương 138: Khắp nơi phản ứng2023-07-28 12:42
 • #139: Chương 139: Cả thế gian đều chú ý2023-07-28 12:42
 • #140: Chương 140: Tái chiến Nhân Tiên2023-07-28 12:42
 • #141: Chương 141: Thần Tiên thủ đoạn2023-07-28 12:42
 • #142: Chương 142: Tuyệt thế thần binh2023-07-28 12:42
 • #143: Chương 143: Một kiếm chém Nhân Tiên!2023-07-28 12:42
 • #144: Chương 144: Không ai không biết Vân Long Quân!2023-07-28 12:42
 • #145: Chương 145: Phi thuyền vũ trụ!2023-07-28 12:43
 • #146: Chương 146: Thiên Cương trung kỳ2023-07-28 12:43
 • #147: Chương 147: Hoa Hạ thần bảo vệ2023-07-28 12:43
 • #148: Chương 148: Từ đâu tới đây, cút chạy đi đâu!2023-07-28 12:43
 • #149: Chương 149: Vân Long Quân, ngươi thật tài tình!2023-07-28 12:43
 • #150: Chương 150: Tuyệt sát một kiếm2023-07-28 12:43
 • #151: Chương 151: Máu tươi Hoa Hạ!2023-07-28 12:47
 • #152: Chương 152: Toàn cầu chấn động sợ!2023-07-28 12:47
 • #153: Chương 153: Conn kế hoạch2023-07-28 12:47
 • #154: Chương 154: Kỳ Lân Hóa Thần Quyết2023-07-28 12:48
 • #155: Chương 155: Vào Hoa Hạ, chém Vân Long Quân!2023-07-28 12:48
 • #156: Chương 156: Đe dọa!2023-07-28 12:48
 • #157: Chương 157: Ngàn mét Thần Long kinh thế2023-07-28 12:48
 • #158: Chương 158: Tinh Thần Ngọc2023-07-28 12:48
 • #159: Chương 159: Đạn hạt nhân2023-07-28 12:48
 • #160: Chương 160: Cấp thần!2023-07-28 12:48
 • #161: Chương 161: Tổ chức sinh nhật!2023-07-28 12:48
 • #162: Chương 162: Trả thù!2023-07-28 12:48
 • #163: Chương 163: Ép giết!2023-07-28 12:48
 • #164: Chương 164: Giết!2023-07-28 12:48
 • #165: Chương 165: Chuyện cười!2023-07-28 12:49
 • #166: Chương 166: Bóp chết!2023-07-28 12:49
 • #167: Chương 167: Chiến Thần cấp2023-07-28 12:49
 • #168: Chương 168: Kiếm đến!2023-07-28 12:49
 • #169: Chương 169: Dư âm!2023-07-28 12:49
 • #170: Chương 170: Thú Hoàng2023-07-28 12:49
 • #171: Chương 171: Chữa chân!2023-07-28 12:49
 • #172: Chương 172: Siêu Phàm hậu kỳ2023-07-28 12:49
 • #173: Chương 173: Phát đạt!2023-07-28 12:49
 • #174: Chương 174: Hạt nhân khoang2023-07-28 12:49
 • #175: Chương 175: C9 cấp2023-07-28 12:50
 • #176: Chương 176: Hội nghị!2023-07-28 12:50
 • #177: Chương 177: Thủy tinh!2023-07-28 12:50
 • #178: Chương 178: Trở về!2023-07-28 12:50
 • #179: Chương 179: Trả lời!2023-07-28 12:50
 • #180: Chương 180: Chặn lại!2023-07-28 12:50
 • #181: Chương 181: Áp trận!2023-07-28 12:50
 • #182: Chương 182: Đốt giết!2023-07-28 12:50
 • #183: Chương 183: Cái gì đao2023-07-28 12:50
 • #184: Chương 184: Kinh thế!2023-07-28 12:50
 • #185: Chương 185: Quyết đấu!2023-07-28 12:50
 • #186: Chương 186: Giao chiến!2023-07-28 12:51
 • #187: Chương 187: Va chạm!2023-07-28 12:51
 • #188: Chương 188: Thảm bại!2023-07-28 12:51
 • #189: Chương 189: Kết thúc!2023-07-28 12:51
 • #190: Chương 190: Hoa Hạ làm đầu2023-07-28 12:51
 • #191: Chương 191: Tinh tương2023-07-28 12:51
 • #192: Chương 192: Vân Long Giới2023-07-28 12:51
 • #193: Chương 193: Ma xuất thế2023-07-28 12:51
 • #194: Chương 194: Chặn giết!2023-07-28 12:51
 • #195: Chương 195: Tác thành ngươi2023-07-28 12:51
 • #196: Chương 196: Thiên Khung Thị2023-07-28 12:52
 • #197: Chương 197: Long Lệnh!2023-07-28 12:52
 • #198: Chương 198: Cửu Long Bia2023-07-28 12:52
 • #199: Chương 199: Bảo tàng!2023-07-28 12:52
 • #200: Chương 200: Thầy trò!2023-07-28 12:52
 • #201: Chương 201: Về Địa cầu2023-07-28 12:53
 • #202: Chương 202: Đến!2023-07-28 12:53
 • #203: Chương 203: Simons2023-07-28 12:53
 • #204: Chương 204: Hi vọng!2023-07-28 12:53
 • #205: Chương 205: Trốn vẫn là chiến đấu?2023-07-28 12:53
 • #206: Chương 206: Xâm lấn!2023-07-28 12:53
 • #207: Chương 207: Phần Thương Khung2023-07-28 12:53
 • #208: Chương 208: Hoàn toàn thất bại!2023-07-28 12:53
 • #209: Chương 209: Bá thể!2023-07-28 12:53
 • #210: Chương 210: Ban đầu chiến thắng!2023-07-28 12:53
 • #211: Chương 211: Nghiêm túc!2023-07-28 12:54
 • #212: Chương 212: Lấy một địch bốn2023-07-28 12:54
 • #213: Chương 213: Long viêm!2023-07-28 12:54
 • #214: Chương 214: Chém giết!2023-07-28 12:54
 • #215: Chương 215: Vô đề2023-07-28 12:54
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Mục Thần Ký

TiKay

Thất Giới Võ Thần

TiKay

Số 4 Công Dân [ Vô Hạn Lưu ]

THUYS♥️

Đan Điền Của Ta Là Địa Cầu

TiKay

Thành Thần Từ Làm Ruộng Bắt Đầu

TiKay

Thần Võ Thức Tỉnh

TiKay

Leave a Reply