Đam MỹHiện ĐạiHuyền HuyễnMạt ThếVô Hạn Lưu

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Về Hưu

Đàm Nghiên cả đời an phận thủ thường, tuân theo pháp luật, nghiêm túc cần cù, hắn cất giấu chính mình tiểu bí mật, chỉ ngóng trông đạt tới về hưu tuổi sau tùy ý nhân sinh.

Đột nhiên có một ngày, có quan hệ lãnh đạo cho hắn một trương 2000 năm sinh ra thân phận chứng cùng mỗ giấy báo trúng tuyển đại học, cũng quan ái mà vỗ vỗ bờ vai của hắn: Người trẻ tuổi, vì tổ quốc tương lai phấn đấu đi! Các ngươi là tân một thế hệ người nối nghiệp!

Đàm Nghiên: . . .

Hắn rốt cuộc còn có thể hay không về hưu! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Chú:

1, bổn văn chủ thụ, công là dưỡng thành hệ tiểu chó săn, vai chính là cái có 18 tuổi mặt 58 tuổi đại thúc, đặc chú: Vai chính chưa lập gia đình chưa lập gia đình chưa lập gia đình, tuy rằng hắn 58 tuổi nhưng là hắn chưa lập gia đình! ! !

2, bổn văn ngụy khoa học viễn tưởng, văn trung xuất hiện sở hữu lý luận đều vì “Thanh dơi phái” ngụy khoa học, nghiêm trang nói mê sảng hệ liệt, chớ thật sự.

3, vô hạn lưu, hiện đại ngụy khoa học viễn tưởng mạo hiểm văn, có rất nhỏ siêu năng lực.

Truyện này còn có tên là 《 đột nhiên có một ngày, ta biến thành sinh viên 》《 lão giấy rốt cuộc còn có thể hay không về hưu 》《 công: Ta kia so với ta tuổi còn nhỏ bạn trai vì cái gì tổng dùng người từng trải ánh mắt xem ta 》《 ta vĩnh viễn sống ở 18 tuổi 》《 đều mau lui lại hưu người còn học cao số tiếng Anh còn có thể hay không hảo 》

Tag: Khoa học viễn tưởng yêu sâu sắc hiện đại hư cấu ý nghĩ kỳ lạ

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thanh Sắc Vũ Dực
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0001.mp32020-02-25 15:26
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0002.mp32020-02-25 15:27
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0003.mp32020-02-25 15:27
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0004.mp32020-02-25 15:28
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0005.mp32020-02-25 15:28
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0006.mp32020-02-25 15:28
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0007.mp32020-02-25 15:29
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0008.mp32020-02-25 15:29
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0009.mp32020-02-25 15:29
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0010.mp32020-02-25 15:29
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0011.mp32020-02-25 15:30
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0012.mp32020-02-25 15:30
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0013.mp32020-02-25 15:30
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0014.mp32020-02-25 15:31
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0015.mp32020-02-25 15:31
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0016.mp32020-02-25 15:31
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0017.mp32020-02-25 15:32
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0018.mp32020-02-25 15:32
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0019.mp32020-02-25 15:32
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0020.mp32020-02-25 15:33
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0021.mp32020-02-25 15:33
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0022.mp32020-02-25 15:34
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0023.mp32020-02-25 15:34
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0024.mp32020-02-25 15:34
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0025.mp32020-02-25 15:34
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0026.mp32020-02-25 15:35
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0027.mp32020-02-25 15:36
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0028.mp32020-02-25 15:37
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0029.mp32020-02-25 15:40
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0030.mp32020-02-25 15:41
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0031.mp32020-02-25 15:42
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0032.mp32020-02-25 15:42
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0033.mp32020-02-25 15:42
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0034.mp32020-02-25 15:42
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0035.mp32020-02-25 15:43
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0036.mp32020-02-25 15:43
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0037.mp32020-02-25 15:43
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0038.mp32020-02-25 15:43
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0039.mp32020-02-25 15:44
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0040.mp32020-02-25 15:44
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0041.mp32020-02-25 15:44
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0042.mp32020-02-25 15:44
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0043.mp32020-02-25 15:45
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0044.mp32020-02-25 15:45
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0045.mp32020-02-25 15:45
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0046.mp32020-02-25 15:47
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0047.mp32020-02-25 15:47
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0048.mp32020-02-25 15:48
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0049.mp32020-02-25 15:48
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0050.mp32020-02-25 15:49
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0051.mp32020-02-25 15:49
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0052.mp32020-02-25 15:50
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0053.mp32020-02-25 15:50
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0054.mp32020-02-25 15:50
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0055.mp32020-02-25 15:51
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0056.mp32020-02-25 15:51
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0057.mp32020-02-25 15:51
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0058.mp32020-02-25 15:51
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0059.mp32020-02-25 15:51
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0060.mp32020-02-25 15:52
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0061.mp32020-02-25 15:52
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0062.mp32020-02-25 15:52
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0063.mp32020-02-25 15:53
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0064.mp32020-02-25 15:53
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0065.mp32020-02-25 15:54
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0066.mp32020-02-25 15:54
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0067.mp32020-02-25 15:54
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0068.mp32020-02-25 15:54
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0069.mp32020-02-25 15:55
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0070.mp32020-02-25 15:55
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0071.mp32020-02-25 15:55
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0072.mp32020-02-25 15:55
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0073.mp32020-02-25 15:56
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0074.mp32020-02-25 15:56
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0075.mp32020-02-25 15:56
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0076.mp32020-02-25 15:56
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0077.mp32020-02-25 15:57
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0078.mp32020-02-25 15:57
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0079.mp32020-02-25 15:58
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0080.mp32020-02-25 15:58
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0081.mp32020-02-25 15:58
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0082.mp32020-02-25 15:58
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0083.mp32020-02-25 15:59
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0084.mp32020-02-25 15:59
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0085.mp32020-02-25 15:59
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0086.mp32020-02-25 15:59
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0087.mp32020-02-25 15:59
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0088.mp32020-02-25 16:00
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0089.mp32020-02-25 16:01
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0090.mp32020-02-25 16:01
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0091.mp32020-02-25 16:01
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0092.mp32020-02-25 16:02
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0093.mp32020-02-25 16:02
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0094.mp32020-02-25 16:02
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0095.mp32020-02-25 16:02
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0096.mp32020-02-25 16:02
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0097.mp32020-02-25 16:03
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0098.mp32020-02-25 16:03
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0099.mp32020-02-25 16:03
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0100.mp32020-02-25 16:04
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0101.mp32020-02-25 16:04
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0102.mp32020-02-25 16:04
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0103.mp32020-02-25 16:05
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0104.mp32020-02-25 16:05
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0105.mp32020-02-25 16:05
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0106.mp32020-02-25 16:05
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0107.mp32020-02-25 16:06
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0108.mp32020-02-25 16:06
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0109.mp32020-02-25 16:06
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0110.mp32020-02-25 16:07
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0111.mp32020-02-25 16:07
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0112.mp32020-02-25 16:07
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0113.mp32020-02-25 16:07
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0114.mp32020-02-25 16:08
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0115.mp32020-02-25 16:08
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0116.mp32020-02-25 16:08
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0117.mp32020-02-25 16:08
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0118.mp32020-02-25 16:09
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0119.mp32020-02-25 16:09
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0120.mp32020-02-25 16:09
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0121.mp32020-02-25 16:10
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0122.mp32020-02-25 16:10
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0123.mp32020-02-25 16:10
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0124.mp32020-02-25 16:10
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0125.mp32020-02-25 16:10
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0126.mp32020-02-25 16:11
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0127.mp32020-02-25 16:11
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0128.mp32020-02-25 16:11
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0129.mp32020-02-25 16:11
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0130.mp32020-02-25 16:12
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0131.mp32020-02-25 16:12
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0132.mp32020-02-25 16:12
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0133.mp32020-02-25 16:13
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0134.mp32020-02-25 16:13
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0135.mp32020-02-25 16:13
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0136.mp32020-02-25 16:13
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0137.mp32020-02-25 16:13
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0138.mp32020-02-25 16:13
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0139.mp32020-02-25 16:14
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0140.mp32020-02-25 16:14
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0141.mp32020-02-25 16:14
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0142.mp32020-02-25 16:14
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0143.mp32020-02-25 16:15
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0144.mp32020-02-25 16:15
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0145.mp32020-02-25 16:15
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0146.mp32020-02-25 16:15
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0147.mp32020-02-25 16:16
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0148.mp32020-02-25 16:16
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0149.mp32020-02-25 16:16
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0150.mp32020-02-25 16:16
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0151.mp32020-02-25 16:16
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0152.mp32020-02-25 16:17
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0153.mp32020-02-25 16:17
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0154.mp32020-02-25 16:17
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0155.mp32020-02-25 16:17
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0156.mp32020-02-25 16:17
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0157.mp32020-02-25 16:17
 • ta-chi-muon-an-tinh-ve-huu-chuong-0158.mp32020-02-25 16:18
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]

Related posts

Treo Máy Bleach Liền Có Thể Mạnh Lên

TiKay

Hồng Hoang Lịch

TiKay

Tòng Cấu Tạo Kỹ Năng Khai Thủy

TiKay

Tàn Sát Thương Sinh Ức Vạn Vạn, Ta Là Ma Vương Trần Đế

TiKay

Chân Thật Điện Ảnh

THUYS♥️

Ở Thế Giới Ác Mộng Mở Cửa Hàng

THUYS♥️

Leave a Reply