Đồng Nhân Tiên Hiệp

Hồng Hoang Chi Ta Ở Tây Du Đánh Dấu

Đánh dấu Hoa Quả Sơn, thu được Linh Minh Thạch Hầu tinh huyết .

Đánh dấu Đào Sơn, thu được thai thay đổi hóa hình, Túng Địa Kim Quang .

Ta ở Hồng Hoang phong thần, có thể đánh dấu Tây Du .

Võ đạo địa sát, nghịch chuyển Địa Thủy Phong Hỏa, ngưng kết hỗn độn ma viên thân thể .

Võ đạo Thiên Cương, diễn hóa Đô Thiên Thần Sát, hóa Bàn Cổ Chân Thân .

Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập .

Hắc thiên giáng thế, chư thiên vô đạo .

Converter: ❄๖ۣۜSmileÿεїз

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thiêm Đáo Thành Thần
 •  Chương: /377
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đánh dấu Hoa Quả Sơn2020-03-24 18:39
 • #2: Địa Sát cảnh giới2020-03-24 18:39
 • #3: Vị hôn thê của ta là Đặng Thiền Ngọc2020-03-24 18:40
 • #4: Bảo Liên Đăng2020-03-24 18:40
 • #5: Sát Sinh Đồng Tử2020-03-24 18:40
 • #6: Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn2020-03-24 18:40
 • #7: Na Tra nháo hải2020-03-24 18:40
 • #8: Vô Chi Kỳ2020-03-24 18:40
 • #9: Hỏa Vân động2020-03-24 18:40
 • #10: Long tộc nội tình2020-03-24 18:40
 • #11: Nhặt một bản Na Tra truyền kỳ2020-03-24 18:40
 • #12: Tị Thủy Quan2020-03-24 18:41
 • #13: Đại Hạ Dư Trạch2020-03-24 18:41
 • #14: Một cái hứa hẹn2020-03-24 18:41
 • #15: Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận2020-03-24 18:41
 • #16: Tiên Thiên Linh Căn Đại Hồng Bào2020-03-24 18:41
 • #17: Tích tủy hóa long huyết như thủy ngân tương2020-03-24 18:41
 • #18: Đạo hữu xin dừng bước2020-03-24 18:41
 • #19: Tội Huyết2020-03-24 18:41
 • #20: Truy sát Nhiên Đăng đạo nhân2020-03-24 18:41
 • #21: Côn Lôn sơn2020-03-24 18:42
 • #22: Tử Vi thiên mệnh2020-03-24 18:42
 • #23: Bạch Hổ Thiên Cương2020-03-24 18:42
 • #24: Trảm thiên mệnh2020-03-24 18:42
 • #25: Cửu đỉnh chi trọng2020-03-24 18:42
 • #26: Biến mất tại dòng sông lịch sử Dương thành2020-03-24 18:42
 • #27: Mời đế tru Luyện Khí sĩ2020-03-24 18:42
 • #28: Thiên Mệnh Huyền Điểu2020-03-24 18:43
 • #29: Chân thực Đế Tân2020-03-24 18:43
 • #30: Ðát Kỷ tính toán2020-03-24 18:43
 • #31: Tử Vi Đế Tinh2020-03-24 18:43
 • #32: Chu Thiên Tinh Đấu Đồ2020-03-24 18:43
 • #33: Hạo Thiên Kính2020-03-24 18:43
 • #34: Năm đó Đế Tân chính niên thiếu2020-03-24 18:43
 • #35: Giành mất danh tiếng2020-03-24 18:44
 • #36: Xi Vưu hiện2020-03-24 18:44
 • #37: Hóa Tự Tại Thiên Ma Chủ Ba Tuần2020-03-24 18:44
 • #38: Nghiệp Hỏa Hồng Liên2020-03-24 18:44
 • #39: Tiễn bảo đồng tử2020-03-24 18:44
 • #40: Nhân tộc vĩnh viễn không nói bại2020-03-24 18:44
 • #41: Đệ thất đỉnh2020-03-24 18:44
 • #42: Dần nhập giai cảnh2020-03-24 18:44
 • #43: Giao Ma Vương2020-03-24 18:44
 • #44: Tên khốn kiếp2020-03-24 18:45
 • #45: Côn Bằng2020-03-24 18:45
 • #46: Hà Đồ Lạc Thư2020-03-24 18:45
 • #47: Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo2020-03-24 18:45
 • #48: Mũi tên kia2020-03-24 18:45
 • #49: Thái Âm Chi Chủ2020-03-24 18:46
 • #50: Tiên Thiên Chí Bảo2020-03-24 18:46
 • #51: Sở môn thế giới2020-03-24 18:46
 • #52: Thay mận đổi đào2020-03-24 18:46
 • #53: Chưởng Trung Phật Quốc2020-03-24 18:46
 • #54: Tru Tiên trận đồ2020-03-24 18:46
 • #55: Thập nhị kim nhân2020-03-24 18:47
 • #56: Mạnh Khương nữ Khốc Trường Thành2020-03-24 18:47
 • #57: Vô Thiên2020-03-24 18:47
 • #58: Từ Phúc là ai2020-03-24 18:47
 • #59: Vạn Linh Phệ Hồn Trận2020-03-24 18:47
 • #60: Nhân vật phản diện chết bởi lắm lời2020-03-24 18:47
 • #61: Cửu đỉnh bị dung2020-03-24 18:47
 • #62: Làm nhiều việc ác2020-03-24 18:48
 • #63: Ai là ma2020-03-24 18:48
 • #64: Chúc Cửu Âm2020-03-24 18:48
 • #65: Tam Túc Kim Ô2020-03-24 18:48
 • #66: Cửu Dương Tuyền2020-03-24 18:48
 • #67: Thu đồ Na Tra2020-03-24 18:48
 • #68: Tuyệt thế kiếm khách2020-03-24 18:49
 • #69: Không giống Địa Phủ2020-03-24 18:49
 • #70: Huyền Nguyên Khống Thủy2020-03-24 18:49
 • #71: Trang Chu đạo hữu2020-03-24 18:49
 • #72: Ba ngàn Hỗn Độn Ma Thần2020-03-24 18:49
 • #73: Huyết hải sát trận Vạn Vật Chung Yên2020-03-24 18:49
 • #74: Lực bạt sơn hề khí cái thế2020-03-24 18:49
 • #75: Thiên thư thuế biến2020-03-24 18:50
 • #76: Áp Du2020-03-24 18:50
 • #77: Hiển hóa vô biên hào nhị lang2020-03-24 18:50
 • #78: Thiên Biến Vạn Hóa2020-03-24 18:50
 • #79: Thanh Hư Đạo Đức chân quân2020-03-24 18:50
 • #80: Chìa khoá2020-03-24 18:50
 • #81: Ba cái lựa chọn2020-03-24 18:50
 • #82: Trá2020-03-24 18:50
 • #83: Trúc trượng2020-03-24 18:51
 • #84: Đồ Sơn Nữ Kiều2020-03-24 18:51
 • #85: Tiểu thập thất2020-03-24 18:51
 • #86: Cửu Vĩ Thiên Hồ2020-03-24 18:51
 • #87: Thiên hạ vô cẩu2020-03-24 18:51
 • #88: Cửu đỉnh thứ tư2020-03-24 18:51
 • #89: Thật tiễn bảo đồng tử2020-03-24 18:51
 • #90: Âm Dương Giao Long Hóa Kim Tiễn2020-03-24 18:51
 • #91: Vân Tiêu2020-03-24 18:52
 • #92: Hai lần ăn cướp Nhiên Đăng đạo nhân2020-03-24 18:52
 • #93: Bích Du cung bên trong Yết Thánh2020-03-24 18:52
 • #94: Bú sữa chửi mẹ2020-03-24 18:52
 • #95: Tây Phương giáo đang hành động2020-03-24 18:52
 • #96: Hình Thiên2020-03-24 18:52
 • #97: Sóng gió nổi lên Thường Dương2020-03-24 18:53
 • #98: Ngươi cũng có hiện tại nha2020-03-24 18:53
 • #99: Ngươi tới ta đi chiến không ngớt2020-03-24 18:53
 • #100: Dao Trì Kim mẫu cây trâm2020-03-24 18:53
 • #101: Chân chính Hạo Thiên Đại Đế2020-03-24 18:53
 • #102: Diệu Thủ Không Không2020-03-24 18:53
 • #103: Nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc2020-03-24 18:53
 • #104: Tổ Thần điện bí cảnh2020-03-24 18:54
 • #105: Huyền bí Mệnh Vận Thiên Thư2020-03-24 18:54
 • #106: Dao Trì thịnh hội2020-03-24 18:54
 • #107: Đánh người đánh mặt2020-03-24 18:54
 • #108: Dao Trì khởi phân tranh2020-03-24 18:54
 • #109: Ta liền khinh người quá đáng làm gì được ta2020-03-24 18:54
 • #110: Đào sơn2020-03-24 18:54
 • #111: Phá núi cứu mẹ2020-03-24 18:54
 • #112: Quá khứ tương lai tồn tại ở nhất niệm vạn sự vạn vật từng li từng tí không lọt2020-03-24 18:55
 • #113: Nhất Kiếm Hóa Thái Cực2020-03-24 18:55
 • #114: Tài Thần2020-03-24 18:55
 • #115: Hỗn Độn Thần Ma chi đạo2020-03-24 18:55
 • #116: Nhân tộc thập nhị cầm tinh2020-03-24 18:55
 • #117: Đại ngũ hành chi thuật2020-03-24 18:55
 • #118: Tuyệt Địa Thiên Thông Chư Thiên Vô Đạo2020-03-24 18:55
 • #119: Đoạn kiếm2020-03-24 18:55
 • #120: Thần Nghịch cùng tứ đại hung thú2020-03-24 18:56
 • #121: Tống cơ duyên2020-03-24 18:56
 • #122: Cơ duyên của ta chính là tiễn ngươi đi chết2020-03-24 18:56
 • #123: Đại Phạm Thiên sáng thế2020-03-24 18:56
 • #124: Huyết hải Văn đạo nhân2020-03-24 18:56
 • #125: Hóa Tự Tại Thiên Ma Giới2020-03-24 18:56
 • #126: Diệt Thế Đại Ma2020-03-24 18:56
 • #127: Đại đạo cơ hội2020-03-24 18:57
 • #128: Hồng Quân bố cục2020-03-24 18:57
 • #129: Thương Thiên Hoàng Thiên2020-03-24 18:57
 • #130: Tuổi tại giáp2020-03-24 18:57
 • #131: Sóng gió tụ về Nam Hải2020-03-24 18:57
 • #132: Thái Cổ Long Môn2020-03-24 18:57
 • #133: Người khởi xướng kỳ vô hậu hồ2020-03-24 18:57
 • #134: Lục Trảo Kim Long2020-03-24 18:58
 • #135: Bàn Cổ Thông Thiên Thánh Nhân2020-03-24 18:58
 • #136: Hồn phi phách tán2020-03-24 18:58
 • #137: Thiên Bồng nguyên soái2020-03-24 18:58
 • #138: Vạn Thú Triều Thương2020-03-24 18:58
 • #139: Bồ Đề lão tổ2020-03-24 18:58
 • #140: Đại giác Kim Tiên bất nhị thì2020-03-24 18:58
 • #141: Âm dương ngũ hành Hỗn Độn Phá2020-03-24 18:58
 • #142: Huyết sắc chiến mâu kinh hồng hoang2020-03-24 18:59
 • #143: Tô Thanh dã vọng2020-03-24 18:59
 • #144: Trong mộng chứng đạo2020-03-24 18:59
 • #145: Tiếp Dẫn đạo nhân cười2020-03-24 18:59
 • #146: Ta bật hack sao2020-03-24 18:59
 • #147: Vô Gian Địa Ngục2020-03-24 18:59
 • #148: Lục Đạo Luân Hồi nhân gian đạo2020-03-24 18:59
 • #149: Lưới trời lồng lộng2020-03-24 18:59
 • #150: Hoàng Thiên Đạo Tôn2020-03-24 18:59
 • #151: Hồng Mông sơ phán có thanh danh hạnh ta chống đỡ đến không thay đổi2020-03-24 19:00
 • #152: Luyện thành Ngũ Hành ca ngợi tôn2020-03-24 19:00
 • #153: Mệnh Vận Thiên Chu2020-03-24 19:00
 • #154: Trảm trảm trảm2020-03-24 19:00
 • #155: Hỗn Độn Thần Ma2020-03-24 19:00
 • #156: Chư Thiên Vô Đạo2020-03-24 19:00
 • #157: Đại Hắc Thiên giáng lâm2020-03-24 19:00
 • #158: Thâu Thiên Hoán Nhật2020-03-24 19:00
 • #159: Thiên Đạo luân bàn2020-03-24 19:01
 • #160: Nam Hải Quy Khư2020-03-24 19:01
 • #161: Tương Liễu Hydra2020-03-24 19:01
 • #162: Thiên Đạo công hồ2020-03-24 19:01
 • #163: Lục Đạo Thiên Luân Địa Ngục tháp2020-03-24 19:01
 • #164: Hậu Thổ siêu thoát chi đạo2020-03-24 19:01
 • #165: Tân chấp kỳ giả2020-03-24 19:02
 • #166: Đây không phải là Tô Thanh2020-03-24 19:02
 • #167: Ta nay xưng Niệm A Di Đà, chân thực công đức phật danh hào2020-03-24 19:02
 • #168: Không xứng làm người2020-03-24 19:02
 • #169: Phượng Hoàng không bằng gà2020-03-24 19:02
 • #170: Xương trắng chất đống ngưng ngọc tháp2020-03-24 19:02
 • #171: Điên cuồng Thần Nghịch2020-03-24 19:03
 • #172: Trọng luyện tru tiên2020-03-24 19:03
 • #173: Xui xẻo Hạo Thiên toàn gia2020-03-24 19:03
 • #174: Nguyệt lão hồng tuyến2020-03-24 19:03
 • #175: Phong Thiên Chung2020-03-24 19:03
 • #176: Công đức thánh khí Khai Sơn Phủ2020-03-24 19:03
 • #177: Yêu hận tình cừu si, thăng trầm khổ!2020-03-24 19:03
 • #178: Đoạn kiếm khôi phục2020-03-24 19:04
 • #179: Hắc ám cùng ánh sáng va chạm2020-03-24 19:04
 • #180: Đạo sinh vạn vật dùng dưỡng người người không một vật dùng báo thiên2020-03-24 19:04
 • #181: Ba ngàn võ đạo thần bi2020-03-24 19:04
 • #182: Ta đến ta gặp ta chinh phục2020-03-24 19:04
 • #183: Mưu cầu Thái Cực Đồ2020-03-24 19:04
 • #184: Bạch cốt vì thuyền thi sơn thành đạo huyết hải ngưng đạo cung.2020-03-24 19:04
 • #185: Phạm Già2020-03-24 19:04
 • #186: Tu La đạo chủ2020-03-24 19:05
 • #187: Ta vì Phạn Thiên Bà La Môn chủ2020-03-24 19:05
 • #188: Hỗn nguyên sơ phán đạo như tiên thường hữu thường không được tự nhiên2020-03-24 19:05
 • #189: Một búa mua bán2020-03-24 19:05
 • #190: Huyền chi lại huyền Chúng Diệu Chi Môn2020-03-24 19:05
 • #191: Sinh ra chỉ có mười tám tuổi một cái hỗn độn một năm2020-03-24 19:05
 • #192: Nhất thống hoa di thuộc Đạo môn2020-03-24 19:05
 • #193: Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp2020-03-24 19:06
 • #194: Thiên Đạo hảo luân hồi thương thiên bỏ qua cho ai2020-03-24 19:06
 • #195: Chư Thiên Khánh Vân2020-03-24 19:06
 • #196: Ngươi dạy ta cái gì2020-03-24 19:06
 • #197: Có tiền có thể sai khiến quỷ thần2020-03-24 19:06
 • #198: Âm dương sinh tử huyền quang2020-03-24 19:07
 • #199: Thái Thượng Nhân Giáo Bi2020-03-24 19:07
 • #200: Năm ngàn đạo đức chân ngôn2020-03-24 19:07
 • #201: Cửu châu kết giới2020-03-24 19:07
 • #202: Lão Tử muốn gãy chân2020-03-24 19:07
 • #203: Hỗn độn cho tới bây giờ đạo đức kỳ toàn bằng huyền lí lập huyền cơ2020-03-24 19:07
 • #204: Không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép từng tại Tu Di sơn hạ giấu2020-03-24 19:07
 • #205: Sơn Hà Xã Tắc Đồ2020-03-24 19:08
 • #206: Đây là muốn tiễn mặt sao2020-03-24 19:08
 • #207: Không biết thuận nghịch2020-03-24 19:08
 • #208: Phong Thần Bảng trên có danh nhân2020-03-24 19:08
 • #209: Tây Phương giáo tam nan2020-03-24 19:08
 • #210: Lục Hồn Phiên2020-03-24 19:08
 • #211: Cùng Thông Thiên giao dịch2020-03-24 19:09
 • #212: Hỗn độn bên trong diễn thần sát2020-03-24 19:09
 • #213: Đại đạo nhược tửu hương di viễn2020-03-24 19:09
 • #214: Hỗn độn chết2020-03-24 19:09
 • #215: Vô lại Hoàng Kim Thiên Bình2020-03-24 19:09
 • #216: Hỗn Độn Chung2020-03-24 19:09
 • #217: Trí tuệ lực lượng2020-03-24 19:09
 • #218: Tráng tai hề luân hồi2020-03-24 19:10
 • #219: Đại đạo thiên y2020-03-24 19:10
 • #220: Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo2020-03-24 19:10
 • #221: Trở về hồng hoang2020-03-24 19:10
 • #222: Giáng lâm Dao Trì Chuẩn Đề đạo nhân2020-03-24 19:10
 • #223: Ở trước mặt cười hì hì2020-03-24 19:10
 • #224: Tị Xà2020-03-24 19:10
 • #225: Thiên Đạo toán cái rắm2020-03-24 19:10
 • #226: Hạ trùng không thể ngữ băng2020-03-24 19:11
 • #227: Phủ phá thiên địa2020-03-24 19:11
 • #228: Mệnh Vận Trường Hà bên trong cái bóng2020-03-24 19:11
 • #229: Thiên Đạo vô tư Hồng Quân vô tình2020-03-24 19:11
 • #230: Thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập tuế tại giáp tử thiên hạ đại cát2020-03-24 19:11
 • #231: Thiên ý coi trọng2020-03-24 19:11
 • #232: Thái Nhất cùng Hồng Quân giao dịch2020-03-24 19:11
 • #233: Chuông tang2020-03-24 19:12
 • #234: Lại lần nữa giảng đạo2020-03-24 19:12
 • #235: Cái này là một trận đánh cờ2020-03-24 19:12
 • #236: Trảm tam thi cùng Nhất Khí Hóa Tam Thanh2020-03-24 19:12
 • #237: Đại địa mẫu thần2020-03-24 19:12
 • #238: Đoạn Thiên Đạo2020-03-24 19:12
 • #239: Tru Hãm Lục Tuyệt diễn tiệt thiên2020-03-24 19:13
 • #240: Nghịch lưu ngư2020-03-24 19:13
 • #241: Luyện Yêu Hồ2020-03-24 19:13
 • #242: Không phải liền là xoát một chút sơn thật làm chính mình trở nên quý giá2020-03-24 19:13
 • #243: Phù Tang Thụ2020-03-24 19:13
 • #244: Ngươi bản nguyên ta muốn định2020-03-24 19:13
 • #245: Ôm thảo đánh con thỏ2020-03-24 19:13
 • #246: Tạo Hóa Ngọc Điệp nát2020-03-24 19:14
 • #247: Bởi vì kính sợ cho nên cường đại2020-03-24 19:14
 • #248: Ngươi tranh ta đoạt2020-03-24 19:14
 • #249: Trứng gà không thể thả tại một cái rổ bên trong2020-03-24 19:14
 • #250: Thiên Cán Địa Chi Đại Trận2020-03-24 19:14
 • #251: Noah Phương Chu2020-03-24 19:14
 • #252: Một gốc đằng mạn cũng có thể trảm thiên2020-03-24 19:14
 • #253: Hỗn Độn Hồ Lô Đằng2020-03-24 19:14
 • #254: Nhân tộc võ đạo2020-03-24 19:15
 • #255: Ngươi không bằng Đế Tuấn nhiều vậy2020-03-24 19:15
 • #256: Chưởng khống thế giới2020-03-24 19:15
 • #257: Như thế nào Địa Sát như thế nào Thiên Cương2020-03-24 19:15
 • #258: Từ Triều Ca thành đi ra cường giả2020-03-24 19:15
 • #259: Hỗn độn thần văn thế giới2020-03-24 19:15
 • #260: Một trăm linh tám khỏa niệm châu2020-03-24 19:15
 • #261: Không kia là hỗn nguyên2020-03-24 19:16
 • #262: Nằm ngang thiên địa cự phật2020-03-24 19:16
 • #263: Lão Tử lựa chọn2020-03-24 19:16
 • #264: Tứ diện thần2020-03-24 19:16
 • #265: Cái này là một cái bi thương cố sự2020-03-24 19:16
 • #266: Không bằng chúng ta làm cái giao dịch đi2020-03-24 19:16
 • #267: Bà La Môn nhị giáo chủ2020-03-24 19:16
 • #268: Tam vị nhất thể2020-03-24 19:17
 • #269: Uống rượu độc giải khát cam chi như ẩm2020-03-24 19:17
 • #270: Tứ thánh thú cùng cửu châu kết giới2020-03-24 19:17
 • #271: Thần bí vòng xoáy2020-03-24 19:17
 • #272: Vạn vật kết thúc chỗ2020-03-24 19:17
 • #273: Ba ngàn hung ma hóa trận đồ2020-03-24 19:17
 • #274: Ngươi mệnh phạm tru tiên2020-03-24 19:18
 • #275: Vạn ác chi nguyên kỷ nguyên kết thúc2020-03-24 19:18
 • #276: Một cái đồng quan táng tận chư thiên2020-03-24 19:18
 • #277: Kia một đóa liên2020-03-24 19:18
 • #278: Ta nhìn thấy mạt pháp thời đại2020-03-24 19:18
 • #279: Chiến lực vô song xưng tuyệt thế2020-03-24 19:18
 • #280: Vượt qua thiên địa huyền hoàng lực lượng hình chiếu2020-03-24 19:19
 • #281: Đông đông đông2020-03-24 19:19
 • #282: Ba ngàn thần ma đạo đồ2020-03-24 19:19
 • #283: Đại đạo phôi thai2020-03-24 19:19
 • #284: Hỗn Độn Cổ Bảo2020-03-24 19:19
 • #285: Ức vạn trọng thế giới gia thân2020-03-24 19:19
 • #286: Thần Ma đại đạo2020-03-24 19:19
 • #287: Quán thông quá khứ tương lai2020-03-24 19:19
 • #288: Nhục thân rạn nứt2020-03-24 19:20
 • #289: Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương2020-03-24 19:20
 • #290: Gặp tai kiếp liền biến cường2020-03-24 19:20
 • #291: Phi thăng về sau2020-03-24 19:20
 • #292: Vận hướng miệng vàng lời ngọc2020-03-24 19:20
 • #293: Tam giáo thảo phạt tai ách2020-03-24 19:20
 • #294: Đưa đến bên miệng con vịt2020-03-24 19:20
 • #295: Ngươi thật đúng là buồn cười2020-03-24 19:20
 • #296: Vũ Vương Sóc2020-03-24 19:20
 • #297: Hai mươi bốn tiết khí2020-03-24 19:20
 • #298: Tuyệt đối băng phong2020-03-24 19:21
 • #299: Khoa Phụ trở về2020-03-24 19:21
 • #300: Nhân quả dễ sinh nghiệp chướng khó trừ2020-03-24 19:21
 • #301: Địa Ngục hội không sao2020-03-24 19:21
 • #302: Sắc phong Nhân Đạo Đạo Chủ2020-03-24 19:22
 • #303: Kim Thiền Thoát Xác2020-03-24 19:22
 • #304: Sát Lục Ma Quân2020-03-24 19:22
 • #305: Phong Thần Bảng vị thứ nhất đại thần thông giả2020-03-24 19:22
 • #306: Lão Tử ngươi tại tìm đường chết2020-03-24 19:22
 • #307: Ngươi có phải hay không ngốc a2020-03-24 19:22
 • #308: Lưỡng Nghi Vi Trần Trận2020-03-24 19:22
 • #309: Thời Thần lão tổ2020-03-24 19:22
 • #310: Mượn kiếm2020-03-24 19:23
 • #311: Đại đạo che chở2020-03-24 19:23
 • #312: Miệng pháo Hồng Quân lão tổ2020-03-24 19:23
 • #313: Thật gãy chân2020-03-24 19:23
 • #314: Hạnh phúc tựa như long quyển phong tới cũng nhanh đi rất gấp2020-03-24 19:23
 • #315: Đức không xứng vị2020-03-24 19:23
 • #316: Quá khi dễ người2020-03-24 19:23
 • #317: Phật ma lưỡng vị nhất thể2020-03-24 19:24
 • #318: May mắn Hạo Thiên2020-03-24 19:24
 • #319: Phi thường nghiêm chỉnh cái chân thứ ba2020-03-24 19:24
 • #320: Một trận thao tác mãnh như hổ cuối cùng giống cái đồ ngốc ( mười lăm càng)2020-03-24 19:24
 • #321: Thực sự là quá khi dễ người2020-03-24 19:24
 • #322: Chính là muốn đánh mặt2020-03-24 19:24
 • #323: Đông Hoàng Thái Nhất phá cục2020-03-24 19:24
 • #324: Đông Vương Công2020-03-24 19:24
 • #325: Phạt thiên chi chiến2020-03-24 19:24
 • #326: Thế giới hình thái2020-03-24 19:24
 • #327: Thập Vạn đại sơn2020-03-24 19:25
 • #328: Khủng Long nhất tộc2020-03-24 19:25
 • #329: Thâm bất khả trắc Linh tộc2020-03-24 19:25
 • #330: Đại Hồng Bào Thụ hoá hình2020-03-24 19:25
 • #331: Ngươi tốt chân tiễn bảo đồng tử2020-03-24 19:25
 • #332: Nhị thập tứ chư thiên2020-03-24 19:25
 • #333: Long phượng kỳ lân2020-03-24 19:25
 • #334: Cõng nồi Hồng Quân lão tổ2020-03-24 19:25
 • #335: Tiểu hồ ly trúc trượng2020-03-24 19:26
 • #336: Băng liệt Hỗn Độn Chung2020-03-24 19:26
 • #337: Hết biện pháp2020-03-24 19:26
 • #338: Hồng hoang tứ linh2020-03-24 19:26
 • #339: Diệt sát Cửu Vĩ Hồ2020-03-24 19:26
 • #340: Đại chiến tiến đến2020-03-24 19:26
 • #341: Cười to Thái Thượng Lão Quân2020-03-24 19:26
 • #342: Đông Vương Công2020-03-24 19:26
 • #343: Hồng Quân lão tổ kinh dị2020-03-24 19:27
 • #344: Bàn Cổ chân thân hiện2020-03-24 19:27
 • #345: Cáp Lợi Lộ Á2020-03-24 19:27
 • #346: Thượng Đế Yahweh2020-03-24 19:27
 • #347: Chém giết dị tộc lão tổ2020-03-24 19:27
 • #348: Thánh Nhân vẫn lạc thiên hàng huyết vũ2020-03-24 19:27
 • #349: Cái gọi là ranh giới cuối cùng chính là không có điểm mấu chốt2020-03-24 19:27
 • #350: Kiến nhiều thật có thể cắn chết tượng2020-03-24 19:27
 • #351: Hỗn độn bên trong chém giết2020-03-24 19:27
 • #352: Chuẩn Đề nguyên thần hóa thiên đao2020-03-24 19:27
 • #353: Chuẩn Đề vẫn Tiếp Dẫn từ phật hóa ma trong một ý niệm2020-03-24 19:28
 • #354: Hỗn độn bản một trăm đơn bát tướng2020-03-24 19:28
 • #355: Thời Gian Trường Hà vẫy vùng thời thần2020-03-24 19:28
 • #356: Đại đạo chi cơ Tổ Thần điện2020-03-24 19:28
 • #357: Chân chính Thiên Đạo bản nguyên thức tỉnh2020-03-24 19:28
 • #358: Thiên Đạo giáng lâm vật dẫn2020-03-24 19:28
 • #359: Nhân tộc đại nhất thống cửu châu kết giới ra2020-03-24 19:28
 • #360: Hiến tế cổ kinh2020-03-24 19:28
 • #361: Thiện ác đúng sai2020-03-24 19:28
 • #362: Hồng Quân diễn hóa Bàn Cổ nguyên thần2020-03-24 19:28
 • #363: Nhất Khí Hóa Tam Thanh cùng Hồng Quân lão tổ dã vọng2020-03-24 19:29
 • #364: Hồng Quân giống như bản nguyên Thiên Đạo dung hợp2020-03-24 19:29
 • #365: Ngươi lừa ta gạt2020-03-24 19:29
 • #366: Ngạ Quỷ Đạo Chủ lục đạo viên mãn2020-03-24 19:29
 • #367: Nhất nhật song Chí Tôn2020-03-24 19:29
 • #368: Cường hãn cửu châu kết giới2020-03-24 19:29
 • #369: Đại đạo kim liên ra2020-03-24 19:30
 • #370: Cấu kết với nhau làm việc xấu2020-03-24 19:30
 • #371: Vách quan tài2020-03-24 19:30
 • #372: Lục Hồn Phiên cùng Táng Thiên Quan2020-03-24 19:30
 • #373: Chư Thiên Chi Chủ giáng lâm hồng hoang2020-03-24 19:30
 • #374: Chúng sinh cao tụng luân hồi2020-03-24 19:30
 • #375: Một dòng sông2020-03-24 19:31
 • #376: Thời Gian Chi Luân2020-03-24 19:31
 • #377: Vĩnh hằng Mệnh Vận Thiên Chu2020-03-24 19:31
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Mau Xuyên Nhiệm Vụ: Pháo Hôi Tới Nghịch Tập

TiKay

Lược Thiên Ký

TiKay

Vĩnh Hằng Chi Tâm

TiKay

Leave a Reply