Huyền HuyễnTiên Hiệp

Tiên Cung

Tiên CungThiên thư phong thần bảng, địa thư sơn hải kinh, nhân thư sinh tử quyển!

Trên chín tầng trời, là vì tiên cung!
txt: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

  •  Đả Nhãn
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x