Huyền HuyễnTiên Hiệp

Tiên Cung

Tiên CungThiên thư phong thần bảng, địa thư sơn hải kinh, nhân thư sinh tử quyển!

Trên chín tầng trời, là vì tiên cung!
txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Đả Nhãn
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x