Hiện ĐạiMạt ThếNgôn TìnhNữ CườngTrọng Sinh

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Môn

Hai cái song song thế giới. Ở tận thế bùng nổ kia một ngày, lịch sử quỹ đạo sử hướng bất đồng hai điều tuyến, hoàn toàn biến thành hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Một cái là thiên đường, một cái là luyện ngục. Một cái là hồng kỳ phiêu phiêu thời đại hòa bình. Một cái là tang thi hoành hành nhân tâm chôn vùi tận thế. Cố ninh ở mạt thế trung gian nan cầu sinh, dùng hết toàn lực muốn bảo hộ cha mẹ cùng chính mình ái người, lại chịu khổ thiết kế đột tử đầu đường. Nàng ở một cái kỳ dị không gian tỉnh lại. Một không gian, một phiến môn. Cửa mở một lần là hoà bình, lại khai một lần là mạt thế.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại Vương
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0001.mp32018-11-20 15:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0002.mp32018-11-20 15:11
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0003.mp32018-11-20 15:11
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0004.mp32018-11-20 15:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0005.mp32018-11-20 15:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0006.mp32018-11-20 15:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0007.mp32018-11-20 15:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0008.mp32018-11-20 15:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0009.mp32018-11-20 15:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0010.mp32018-11-20 15:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0011.mp32018-11-20 15:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0012.mp32018-11-20 15:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0013.mp32018-11-20 15:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0014.mp32018-11-20 15:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0015.mp32018-11-20 15:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0016.mp32018-11-20 15:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0017.mp32018-11-20 15:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0018.mp32018-11-20 15:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0019.mp32018-11-20 15:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0020.mp32018-11-20 15:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0021.mp32018-11-20 15:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0022.mp32018-11-20 15:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0023.mp32018-11-20 15:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0024.mp32018-11-20 15:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0025.mp32018-11-20 15:18
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0026.mp32018-11-20 15:19
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0027.mp32018-11-20 15:19
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0028.mp32018-11-20 15:19
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0029.mp32018-11-20 15:19
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0030.mp32018-11-20 15:20
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0031.mp32018-11-20 15:20
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0032.mp32018-11-20 15:21
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0033.mp32018-11-20 15:21
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0034.mp32018-11-20 15:21
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0035.mp32018-11-20 15:21
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0036.mp32018-11-20 15:22
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0037.mp32018-11-20 15:22
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0038.mp32018-11-20 15:23
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0039.mp32018-11-20 15:24
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0040.mp32018-11-20 15:24
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0041.mp32018-11-20 15:24
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0042.mp32018-11-20 15:25
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0043.mp32018-11-20 15:25
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0044.mp32018-11-20 15:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0045.mp32018-11-20 15:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0046.mp32018-11-20 15:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0047.mp32018-11-20 15:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0048.mp32018-11-20 15:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0049.mp32018-11-20 15:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0050.mp32018-11-20 15:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0051.mp32018-11-20 15:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0052.mp32018-11-20 15:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0053.mp32018-11-20 15:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0054.mp32018-11-20 15:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0055.mp32018-11-20 15:30
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0056.mp32018-11-20 15:30
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0057.mp32018-11-20 15:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0058.mp32018-11-20 15:31
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0059.mp32018-11-20 15:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0060.mp32018-11-20 15:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0061.mp32018-11-20 15:32
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0062.mp32018-11-20 15:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0063.mp32018-11-20 15:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0064.mp32018-11-20 15:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0065.mp32018-11-20 15:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0066.mp32018-11-20 15:35
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0067.mp32018-11-20 15:35
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0068.mp32018-11-20 15:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0069.mp32018-11-20 15:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0070.mp32018-11-20 15:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0071.mp32018-11-20 15:37
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0072.mp32018-11-20 15:37
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0073.mp32018-11-20 15:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0074.mp32018-11-20 15:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0075.mp32018-11-20 15:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0076.mp32018-11-20 15:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0077.mp32018-11-20 15:39
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0078.mp32018-11-20 15:39
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0079.mp32018-11-20 15:40
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0080.mp32018-11-20 15:40
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0081.mp32018-11-20 15:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0082.mp32018-11-20 15:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0083.mp32018-11-20 15:42
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0084.mp32018-11-20 15:42
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0085.mp32018-11-20 15:42
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0086.mp32018-11-20 15:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0087.mp32018-11-20 15:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0088.mp32018-11-20 15:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0089.mp32018-11-20 15:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0090.mp32018-11-20 15:44
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0091.mp32018-11-20 15:44
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0092.mp32018-11-20 15:44
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0093.mp32018-11-20 16:40
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0094.mp32018-11-20 16:40
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0095.mp32018-11-20 16:40
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0096.mp32018-11-20 16:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0097.mp32018-11-20 16:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0098.mp32018-11-20 16:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0099.mp32018-11-20 16:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0100.mp32018-11-20 16:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0101.mp32018-11-20 16:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0102.mp32018-11-20 16:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0103.mp32018-11-20 16:41
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0104.mp32018-11-20 16:42
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0105.mp32018-11-20 16:42
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0106.mp32018-11-20 16:42
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0107.mp32018-11-20 16:42
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0108.mp32018-11-20 16:42
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0109.mp32018-11-20 16:42
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0110.mp32018-11-20 16:42
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0111.mp32018-11-20 16:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0112.mp32018-11-20 16:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0113.mp32018-11-20 16:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0114.mp32018-11-20 16:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0115.mp32018-11-20 16:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0116.mp32018-11-20 16:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0117.mp32018-11-20 16:43
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0118.mp32018-11-20 16:45
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0119.mp32018-11-20 16:45
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0120.mp32018-11-20 16:45
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0121.mp32018-11-20 16:45
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0122.mp32018-11-20 16:45
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0123.mp32018-11-20 16:46
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0124.mp32018-11-20 16:46
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0125.mp32018-11-20 16:46
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0126.mp32018-11-20 16:46
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0127.mp32018-11-20 16:46
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0128.mp32018-11-20 16:46
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0129.mp32018-11-20 16:47
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0130.mp32018-11-20 16:47
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0131.mp32018-11-20 16:47
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0132.mp32018-11-20 16:47
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0133.mp32018-11-20 16:47
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0134.mp32018-11-20 16:47
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0135.mp32018-11-20 16:47
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0136.mp32018-11-20 16:47
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0137.mp32018-11-20 16:48
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0138.mp32018-11-20 16:48
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0139.mp32018-11-20 16:48
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0140.mp32018-11-20 16:48
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0141.mp32018-11-20 16:48
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0142.mp32018-11-20 16:48
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0143.mp32018-11-20 16:49
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0144.mp32018-11-20 16:49
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0145.mp32018-11-20 18:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0146.mp32018-11-20 18:26
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0147.mp32018-11-20 18:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0148.mp32018-11-20 18:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0149.mp32018-11-20 18:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0150.mp32018-11-20 18:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0151.mp32018-11-20 18:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0152.mp32018-11-20 18:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0153.mp32018-11-20 18:27
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0154.mp32018-11-20 18:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0155.mp32018-11-20 18:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0156.mp32018-11-20 18:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0157.mp32018-11-20 18:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0158.mp32018-11-20 18:28
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0159.mp32018-11-20 18:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0160.mp32018-11-20 18:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0161.mp32018-11-20 18:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0162.mp32018-11-20 18:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0163.mp32018-11-20 18:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0164.mp32018-11-20 18:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0165.mp32018-11-20 18:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0166.mp32018-11-20 18:29
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0167.mp32018-11-20 18:30
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0168.mp32018-11-20 18:30
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0169.mp32018-11-20 18:30
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0170.mp32018-11-20 18:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0171.mp32018-11-20 18:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0172.mp32018-11-20 18:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0173.mp32018-11-20 18:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0174.mp32018-11-20 18:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0175.mp32018-11-20 18:33
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0176.mp32018-11-20 18:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0177.mp32018-11-20 18:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0178.mp32018-11-20 18:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0179.mp32018-11-20 18:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0180.mp32018-11-20 18:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0181.mp32018-11-20 18:34
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0182.mp32018-11-20 18:35
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0183.mp32018-11-20 18:35
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0184.mp32018-11-20 18:35
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0185.mp32018-11-20 18:35
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0186.mp32018-11-20 18:35
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0187.mp32018-11-20 18:35
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0188.mp32018-11-20 18:35
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0189.mp32018-11-20 18:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0190.mp32018-11-20 18:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0191.mp32018-11-20 18:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0192.mp32018-11-20 18:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0193.mp32018-11-20 18:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0194.mp32018-11-20 18:36
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0195.mp32018-11-20 18:37
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0196.mp32018-11-20 18:37
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0197.mp32018-11-20 18:37
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0198.mp32018-11-20 18:37
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0199.mp32018-11-20 18:37
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0200.mp32018-11-20 18:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0201.mp32018-11-20 18:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0202.mp32018-11-20 18:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0203.mp32018-11-20 18:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0204.mp32018-11-20 18:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0205.mp32018-11-20 18:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0206.mp32018-11-20 18:38
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0207.mp32018-11-20 18:39
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0208.mp32018-11-20 18:39
 • mat-the-trong-sinh-chi-mon-chuong-0209.mp32018-11-20 18:39
Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 4.1]

Related posts

Không Có Tiền Đồ Hào Môn Nữ Phụ [ Trùng Sinh ]

THUYS♥️

Tiểu Nam Phong

TiKay

Ma Đế Bĩ Thê: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

TiKay

Trùng Sinh Chi Tỷ Tỷ Có Bảo

THUYS♥️

Trọng sinh học bá nữ thần

THUYS♥️

Mau Xuyên Tiểu Yêu Tinh: Phúc Hắc Nam Chủ, đừng Tới đây!

TiKay

Leave a Reply