Dị NăngHiện ĐạiMạt ThếNgôn TìnhNữ CườngTrọng Sinh

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ha Hả

Khúc Nhiêu đời trước chết mơ màng hồ đồ cộng thêm nghẹn khuất khó nhịn, sau khi chết mới biết được tự vẫn là không bỏ xuống được cái kia làm chính mình nghẹn khuất nam nhân.

Thật vất vả trọng sinh, tổng cảm thấy nên làm điểm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Bằng không cũng rất hợp không dậy nổi chính mình đời trước nghẹn khuất.

□□ trung khuyển, thu tay lại hạ, thuận tiện lặng yên không một tiếng động giết chết mấy cái đời trước cùng chính mình làm đối người.

Ai nha, một không cẩn thận sạp làm cho quá lớn, thoạt nhìn là muốn xưng vương xưng bá tiết tấu, vậy phải làm sao bây giờ a.

Khúc Nhiêu ưu thương chống cằm, ta chỉ là muốn nhìn đời trước đám kia tiện nhân sống không hảo mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn làm nữ vương a.

Ha hả

Bằng không đương cái mạt thế nhà giàu số một thế nào?

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nhất Khúc Nhật Thủy Cát
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0001.mp32018-10-28 15:56
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0002.mp32018-10-28 15:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0003.mp32018-10-28 15:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0004.mp32018-10-28 15:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0005.mp32018-10-28 15:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0006.mp32018-10-28 15:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0007.mp32018-10-28 15:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0008.mp32018-10-28 15:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0009.mp32018-10-28 15:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0010.mp32018-10-28 15:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0011.mp32018-10-28 15:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0012.mp32018-10-28 15:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0013.mp32018-10-28 15:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0014.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0015.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0016.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0017.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0018.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0019.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0020.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0021.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0022.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0023.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0024.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0025.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0026.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0027.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0028.mp32018-10-28 16:01
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0029.mp32018-10-28 16:01
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0030.mp32018-10-28 16:01
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0031.mp32018-10-28 16:01
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0032.mp32018-10-28 16:02
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0033.mp32018-10-28 16:02
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0034.mp32018-10-28 16:02
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0035.mp32018-10-28 16:02
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0036.mp32018-10-28 16:02
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0037.mp32018-10-28 16:02
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0038.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0039.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0040.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0041.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0042.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0043.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0044.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0045.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0046.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0047.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0048.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0049.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0050.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0051.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0052.mp32018-10-28 16:05
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0053.mp32018-10-28 16:05
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0054.mp32018-10-28 16:05
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0055.mp32018-10-28 16:05
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0056.mp32018-10-28 16:05
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0057.mp32018-10-28 16:05
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0058.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0059.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0060.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0061.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0062.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0063.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0064.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0065.mp32018-10-28 16:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0066.mp32018-10-28 16:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0067.mp32018-10-28 16:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0068.mp32018-10-28 16:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0069.mp32018-10-28 16:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0070.mp32018-10-28 16:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0071.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0072.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0073.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0074.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0075.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0076.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0077.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0078.mp32018-10-28 16:09
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0079.mp32018-10-28 16:09
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0080.mp32018-10-28 16:09
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0081.mp32018-10-28 16:09
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0082.mp32018-10-28 16:09
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0083.mp32018-10-28 16:09
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0084.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0085.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0086.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0087.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0088.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0089.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0090.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0091.mp32018-10-28 16:11
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0092.mp32018-10-28 16:11
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0093.mp32018-10-28 16:11
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0094.mp32018-10-28 16:11
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0095.mp32018-10-28 16:11
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0096.mp32018-10-28 16:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0097.mp32018-10-28 16:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0098.mp32018-10-28 16:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0099.mp32018-10-28 16:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0100.mp32018-10-28 16:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0101.mp32018-10-28 16:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0102.mp32018-10-28 16:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0103.mp32018-10-28 16:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0104.mp32018-10-28 16:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0105.mp32018-10-28 16:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0106.mp32018-10-28 16:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0107.mp32018-10-28 16:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0108.mp32018-10-28 16:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0109.mp32018-10-28 16:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0110.mp32018-10-28 16:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0111.mp32018-10-28 16:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0112.mp32018-10-28 16:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0113.mp32018-10-28 16:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0114.mp32018-10-28 16:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0115.mp32018-10-28 16:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0116.mp32018-10-28 16:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0117.mp32018-10-28 16:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0118.mp32018-10-28 16:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0119.mp32018-10-28 16:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0120.mp32018-10-28 16:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0121.mp32018-10-28 16:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0122.mp32018-10-28 16:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0123.mp32018-10-28 16:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0124.mp32018-10-28 16:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0125.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0126.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0127.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0128.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0129.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0130.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0131.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0132.mp32018-10-28 16:18
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0133.mp32018-10-28 16:18
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0134.mp32018-10-28 16:18
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0135.mp32018-10-28 16:18
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0136.mp32018-10-28 16:18
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0137.mp32018-10-28 16:18
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0138.mp32018-10-28 16:19
Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 4.2]

Related posts

Ta Tuyệt Mỹ Ngự Tỷ Lão Bà

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Ta Là Đại Boss

THUYS♥️

Thịnh Thế Yêu Nhan

THUYS♥️

Tinh Tế Trùng Sinh Chi Dị Năng Tiểu Khả Ái

THUYS♥️

Trọng Sinh Giới Giải Trí Chi Dựng Thê Ảnh Hậu

THUYS♥️

Nông Môn Chi Nhạc: Cẩm Tú Bảo Bối Tiểu Kiều Nương

TiKay

Leave a Reply