Dị NăngHiện ĐạiMạt ThếNgôn TìnhNữ CườngTrọng Sinh

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ha Hả

Khúc Nhiêu đời trước chết mơ màng hồ đồ cộng thêm nghẹn khuất khó nhịn, sau khi chết mới biết được tự vẫn là không bỏ xuống được cái kia làm chính mình nghẹn khuất nam nhân.

Thật vất vả trọng sinh, tổng cảm thấy nên làm điểm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Bằng không cũng rất hợp không dậy nổi chính mình đời trước nghẹn khuất.

□□ trung khuyển, thu tay lại hạ, thuận tiện lặng yên không một tiếng động giết chết mấy cái đời trước cùng chính mình làm đối người.

Ai nha, một không cẩn thận sạp làm cho quá lớn, thoạt nhìn là muốn xưng vương xưng bá tiết tấu, vậy phải làm sao bây giờ a.

Khúc Nhiêu ưu thương chống cằm, ta chỉ là muốn nhìn đời trước đám kia tiện nhân sống không hảo mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn làm nữ vương a.

Ha hả

Bằng không đương cái mạt thế nhà giàu số một thế nào?

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nhất Khúc Nhật Thủy Cát
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0001.mp32018-10-28 15:56
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0002.mp32018-10-28 15:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0003.mp32018-10-28 15:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0004.mp32018-10-28 15:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0005.mp32018-10-28 15:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0006.mp32018-10-28 15:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0007.mp32018-10-28 15:57
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0008.mp32018-10-28 15:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0009.mp32018-10-28 15:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0010.mp32018-10-28 15:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0011.mp32018-10-28 15:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0012.mp32018-10-28 15:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0013.mp32018-10-28 15:58
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0014.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0015.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0016.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0017.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0018.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0019.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0020.mp32018-10-28 15:59
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0021.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0022.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0023.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0024.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0025.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0026.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0027.mp32018-10-28 16:00
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0028.mp32018-10-28 16:01
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0029.mp32018-10-28 16:01
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0030.mp32018-10-28 16:01
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0031.mp32018-10-28 16:01
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0032.mp32018-10-28 16:02
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0033.mp32018-10-28 16:02
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0034.mp32018-10-28 16:02
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0035.mp32018-10-28 16:02
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0036.mp32018-10-28 16:02
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0037.mp32018-10-28 16:02
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0038.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0039.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0040.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0041.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0042.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0043.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0044.mp32018-10-28 16:03
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0045.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0046.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0047.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0048.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0049.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0050.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0051.mp32018-10-28 16:04
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0052.mp32018-10-28 16:05
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0053.mp32018-10-28 16:05
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0054.mp32018-10-28 16:05
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0055.mp32018-10-28 16:05
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0056.mp32018-10-28 16:05
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0057.mp32018-10-28 16:05
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0058.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0059.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0060.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0061.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0062.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0063.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0064.mp32018-10-28 16:06
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0065.mp32018-10-28 16:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0066.mp32018-10-28 16:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0067.mp32018-10-28 16:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0068.mp32018-10-28 16:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0069.mp32018-10-28 16:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0070.mp32018-10-28 16:07
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0071.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0072.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0073.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0074.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0075.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0076.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0077.mp32018-10-28 16:08
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0078.mp32018-10-28 16:09
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0079.mp32018-10-28 16:09
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0080.mp32018-10-28 16:09
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0081.mp32018-10-28 16:09
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0082.mp32018-10-28 16:09
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0083.mp32018-10-28 16:09
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0084.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0085.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0086.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0087.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0088.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0089.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0090.mp32018-10-28 16:10
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0091.mp32018-10-28 16:11
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0092.mp32018-10-28 16:11
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0093.mp32018-10-28 16:11
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0094.mp32018-10-28 16:11
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0095.mp32018-10-28 16:11
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0096.mp32018-10-28 16:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0097.mp32018-10-28 16:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0098.mp32018-10-28 16:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0099.mp32018-10-28 16:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0100.mp32018-10-28 16:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0101.mp32018-10-28 16:12
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0102.mp32018-10-28 16:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0103.mp32018-10-28 16:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0104.mp32018-10-28 16:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0105.mp32018-10-28 16:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0106.mp32018-10-28 16:13
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0107.mp32018-10-28 16:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0108.mp32018-10-28 16:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0109.mp32018-10-28 16:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0110.mp32018-10-28 16:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0111.mp32018-10-28 16:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0112.mp32018-10-28 16:14
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0113.mp32018-10-28 16:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0114.mp32018-10-28 16:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0115.mp32018-10-28 16:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0116.mp32018-10-28 16:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0117.mp32018-10-28 16:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0118.mp32018-10-28 16:15
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0119.mp32018-10-28 16:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0120.mp32018-10-28 16:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0121.mp32018-10-28 16:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0122.mp32018-10-28 16:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0123.mp32018-10-28 16:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0124.mp32018-10-28 16:16
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0125.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0126.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0127.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0128.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0129.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0130.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0131.mp32018-10-28 16:17
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0132.mp32018-10-28 16:18
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0133.mp32018-10-28 16:18
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0134.mp32018-10-28 16:18
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0135.mp32018-10-28 16:18
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0136.mp32018-10-28 16:18
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0137.mp32018-10-28 16:18
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0138.mp32018-10-28 16:19
Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 4.2]

Related posts

Cô Vợ Ẩn Hôn Của Ảnh Đế

THUYS♥️

Dưỡng Nữ Thành Phi

TiKay

Đương Trẫm Có Thuật Đọc Tâm Phát Hiện Tất Cả Mọi Người Ở Lừa Trẫm

THUYS♥️

Nữ Nhi Lạc Gia

TiKay

Linh Khí Thức Tỉnh: Thiên Phú Ngàn Tỉ Lần

TiKay

Trọng sinh vai ác nữ Boss

TiKay

Leave a Reply