Đô Thị Tiên Hiệp

Tu Tiên Chúa Tể Ở Đô Thị

Chúa tể trở về, Đại Hoang tiên giới dài dằng dặc năm ngàn năm, không nghĩ tới Địa Cầu mới qua 21 năm, thê tử còn tại nữ nhi tuổi tròn đôi mươi.

Chưởng diệt kẻ xấu, kiếm trảm yêu ma quỷ quái, dắt tay chiến Chư Thiên.

Không giống hành trình, chính thức mở ra!

Hoan nghênh nhập hố đánh giá.
—————————————————————–
Tu chân cảnh: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Động Hư, Đại Thừa, Độ Kiếp, tổng cộng có mười cảnh.

Tiên Nhân Cảnh: Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, tổng cộng có ngũ cảnh.

Thánh nhân cảnh: Hỗn Nguyên thánh nhân, chỉ một cảnh.

Chúa tể cảnh: Thiên đạo chúa tể, Hồng Mông chúa tể, có hai cảnh

Converter: ๖ۣۜThiên๖ۣۜPhong๖ۣۜ

Nguồn: Truyencv


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Thiên Tài Ca
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0001.mp32018-11-03 14:50
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0002.mp32018-11-03 14:51
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0003.mp32018-11-03 14:51
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0004.mp32018-11-03 14:52
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0005.mp32018-11-03 14:52
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0006.mp32018-11-03 14:52
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0007.mp32018-11-03 14:52
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0008.mp32018-11-03 14:53
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0009.mp32018-11-03 14:53
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0010.mp32018-11-03 14:53
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0011.mp32018-11-03 14:54
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0012.mp32018-11-03 14:54
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0013.mp32018-11-03 14:54
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0014.mp32018-11-03 14:55
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0015.mp32018-11-03 14:55
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0016.mp32018-11-03 14:55
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0017.mp32018-11-03 14:56
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0018.mp32018-11-03 14:56
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0019.mp32018-11-03 14:56
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0020.mp32018-11-03 14:56
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0021.mp32018-11-03 14:57
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0022.mp32018-11-03 14:57
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0023.mp32018-11-03 14:57
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0024.mp32018-11-03 14:57
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0025.mp32018-11-03 14:58
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0026.mp32018-11-03 14:58
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0027.mp32018-11-03 14:58
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0028.mp32018-11-03 14:59
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0029.mp32018-11-03 14:59
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0030.mp32018-11-03 14:59
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0031.mp32018-11-03 14:59
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0032.mp32018-11-03 15:00
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0033.mp32018-11-03 15:00
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0034.mp32018-11-03 15:00
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0035.mp32018-11-03 15:01
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0036.mp32018-11-03 15:01
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0037.mp32018-11-03 15:01
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0038.mp32018-11-03 15:02
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0039.mp32018-11-03 15:02
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0040.mp32018-11-03 15:02
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0041.mp32018-11-03 15:03
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0042.mp32018-11-03 15:03
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0043.mp32018-11-03 15:03
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0044.mp32018-11-03 15:03
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0045.mp32018-11-03 15:04
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0046.mp32018-11-03 15:04
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0047.mp32018-11-03 15:04
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0048.mp32018-11-03 15:05
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0049.mp32018-11-03 15:05
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0050.mp32018-11-03 15:05
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0051.mp32018-11-03 15:06
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0052.mp32018-11-03 15:06
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0053.mp32018-11-03 15:07
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0054.mp32018-11-03 15:08
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0055.mp32018-11-03 15:08
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0056.mp32018-11-03 15:09
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0057.mp32018-11-03 15:09
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0058.mp32018-11-03 15:10
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0059.mp32018-11-03 15:10
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0060.mp32018-11-03 15:11
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0061.mp32018-11-03 15:11
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0062.mp32018-11-03 15:12
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0063.mp32018-11-03 15:13
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0064.mp32018-11-03 15:13
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0065.mp32018-11-03 15:14
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0066.mp32018-11-03 15:14
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0067.mp32018-11-03 15:15
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0068.mp32018-11-03 15:16
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0069.mp32018-11-03 15:16
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0070.mp32018-11-03 15:16
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0071.mp32018-11-03 15:16
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0072.mp32018-11-03 15:17
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0073.mp32018-11-03 15:17
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0074.mp32018-11-03 15:17
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0075.mp32018-11-03 15:17
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0076.mp32018-11-03 15:18
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0077.mp32018-11-03 15:18
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0078.mp32018-11-03 15:18
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0079.mp32018-11-03 15:18
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0080.mp32018-11-03 15:19
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0081.mp32018-11-03 15:19
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0082.mp32018-11-03 15:19
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0083.mp32018-11-03 15:20
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0084.mp32018-11-03 15:20
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0085.mp32018-11-03 15:20
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0086.mp32018-11-03 15:21
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0087.mp32018-11-03 15:21
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0088.mp32018-11-03 15:21
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0089.mp32018-11-03 15:21
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0090.mp32018-11-03 15:22
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0091.mp32018-11-03 15:22
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0092.mp32018-11-03 15:22
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0093.mp32018-11-03 15:22
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0094.mp32018-11-03 15:23
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0095.mp32018-11-03 15:23
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0096.mp32018-11-03 15:24
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0097.mp32018-11-03 15:24
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0098.mp32018-11-03 15:24
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0099.mp32018-11-03 15:25
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0100.mp32018-11-03 15:25
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0101.mp32018-11-03 15:25
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0102.mp32018-11-03 15:26
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0103.mp32018-11-03 15:26
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0104.mp32018-11-03 15:26
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0105.mp32018-11-03 15:27
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0106.mp32018-11-03 15:27
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0107.mp32018-11-03 15:27
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0108.mp32018-11-03 15:27
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0109.mp32018-11-03 15:28
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0110.mp32018-11-03 15:28
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0111.mp32018-11-03 15:28
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0112.mp32018-11-03 15:29
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0113.mp32018-11-03 15:29
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0114.mp32018-11-03 15:29
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0115.mp32018-11-03 15:29
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0116.mp32018-11-03 15:30
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0117.mp32018-11-03 15:30
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0118.mp32018-11-03 15:30
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0119.mp32018-11-03 15:31
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0120.mp32018-11-03 15:31
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0121.mp32018-11-03 15:31
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0122.mp32018-11-03 15:32
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0123.mp32018-11-03 15:32
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0124.mp32018-11-03 15:32
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0125.mp32018-11-03 15:32
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0126.mp32018-11-03 15:33
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0127.mp32018-11-03 15:33
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0128.mp32018-11-03 15:34
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0129.mp32018-11-03 15:34
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0130.mp32018-11-03 15:34
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0131.mp32018-11-03 15:35
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0132.mp32018-11-03 15:35
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0133.mp32018-11-03 15:35
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0134.mp32018-11-03 15:36
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0135.mp32018-11-03 15:36
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0136.mp32018-11-03 15:36
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0137.mp32018-11-03 15:36
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0138.mp32018-11-03 15:37
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0139.mp32018-11-03 15:37
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0140.mp32018-11-03 15:37
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0141.mp32018-11-03 15:37
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0142.mp32018-11-03 15:38
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0143.mp32018-11-03 15:38
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0144.mp32018-11-03 15:38
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0145.mp32018-11-03 15:39
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0146.mp32018-11-03 15:39
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0147.mp32018-11-03 15:40
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0148.mp32018-11-03 15:40
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0149.mp32018-11-03 15:40
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0150.mp32018-11-03 15:40
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0151.mp32018-11-03 15:41
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0152.mp32018-11-03 15:41
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0153.mp32018-11-03 15:41
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0154.mp32018-11-03 15:41
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0155.mp32018-11-03 15:42
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0156.mp32018-11-03 15:42
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0157.mp32018-11-03 15:43
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0158.mp32018-11-03 15:43
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0159.mp32018-11-03 15:44
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0160.mp32018-11-03 15:44
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0161.mp32018-11-03 15:44
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0162.mp32018-11-03 15:44
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0163.mp32018-11-03 15:45
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0164.mp32018-11-03 15:45
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0165.mp32018-11-03 15:46
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0166.mp32018-11-03 15:46
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0167.mp32018-11-03 15:46
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0168.mp32018-11-03 15:46
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0169.mp32018-11-03 15:47
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0170.mp32018-11-03 15:47
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0171.mp32018-11-03 15:47
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0172.mp32018-11-03 15:48
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0173.mp32018-11-03 15:48
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0174.mp32018-11-03 15:48
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0175.mp32018-11-03 15:48
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0176.mp32018-11-03 15:49
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0177.mp32018-11-03 15:49
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0178.mp32018-11-03 15:49
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0179.mp32018-11-03 15:49
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0180.mp32018-11-03 15:50
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0181.mp32018-11-03 15:50
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0182.mp32018-11-03 15:50
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0183.mp32018-11-03 15:51
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0184.mp32018-11-03 15:51
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0185.mp32018-11-03 15:51
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0186.mp32018-11-03 15:51
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0187.mp32018-11-03 15:52
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0188.mp32018-11-03 15:52
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0189.mp32018-11-03 15:52
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0190.mp32018-11-03 15:53
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0191.mp32018-11-03 15:53
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0192.mp32018-11-03 15:53
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0193.mp32018-11-03 15:54
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0194.mp32018-11-03 15:54
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0195.mp32018-11-03 15:54
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0196.mp32018-11-03 15:54
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0197.mp32018-11-03 15:55
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0198.mp32018-11-03 15:55
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0199.mp32018-11-03 15:55
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0200.mp32018-11-03 15:56
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0201.mp32018-11-03 15:56
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0202.mp32018-11-03 15:56
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0203.mp32018-11-03 15:57
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0204.mp32018-11-03 15:57
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0205.mp32018-11-03 15:57
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0206.mp32018-11-03 15:58
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0207.mp32018-11-03 15:58
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0208.mp32018-11-03 15:59
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0209.mp32018-11-03 15:59
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0210.mp32018-11-03 15:59
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0211.mp32018-11-03 15:59
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0212.mp32018-11-03 16:00
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0213.mp32018-11-03 16:00
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0214.mp32018-11-03 16:00
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0215.mp32018-11-03 16:01
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0216.mp32018-11-03 16:01
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0217.mp32018-11-03 16:01
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0218.mp32018-11-03 16:02
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0219.mp32018-11-03 16:02
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0220.mp32018-11-03 16:02
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0221.mp32018-11-03 16:03
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0222.mp32018-11-03 16:03
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0223.mp32018-11-03 16:03
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0224.mp32018-11-03 16:03
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0225.mp32018-11-03 16:04
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0226.mp32018-11-03 16:04
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0227.mp32018-11-03 16:04
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0228.mp32018-11-03 16:04
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0229.mp32018-11-03 16:04
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0230.mp32018-11-03 16:05
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0231.mp32018-11-03 16:05
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0232.mp32018-11-03 16:05
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0233.mp32018-11-03 16:05
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0234.mp32018-11-03 16:06
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0235.mp32018-11-03 16:06
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0236.mp32018-11-03 16:06
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0237.mp32018-11-03 16:07
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0238.mp32018-11-03 16:07
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0239.mp32018-11-03 16:07
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0240.mp32018-11-03 16:08
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0241.mp32018-11-03 16:08
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0242.mp32018-11-03 16:08
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0243.mp32018-11-03 16:09
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0244.mp32018-11-03 16:09
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0245.mp32018-11-03 16:09
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0246.mp32018-11-03 16:09
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0247.mp32018-11-03 16:10
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0248.mp32018-11-03 16:10
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0249.mp32018-11-03 16:11
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0250.mp32018-11-03 16:11
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0251.mp32018-11-03 16:12
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0252.mp32018-11-03 16:12
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0253.mp32018-11-03 16:12
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0254.mp32018-11-03 16:13
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0255.mp32018-11-03 16:13
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0256.mp32018-11-03 16:13
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0257.mp32018-11-03 16:13
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0258.mp32018-11-03 16:14
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0259.mp32018-11-03 16:14
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0260.mp32018-11-03 16:14
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0261.mp32018-11-03 16:14
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0262.mp32018-11-03 16:14
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0263.mp32018-11-03 16:15
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0264.mp32018-11-03 16:15
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0265.mp32018-11-03 16:15
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0266.mp32018-11-03 16:15
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0267.mp32018-11-03 16:16
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0268.mp32018-11-03 16:16
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0269.mp32018-11-03 16:16
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0270.mp32018-11-03 16:16
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0271.mp32018-11-03 16:16
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0272.mp32018-11-03 16:17
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0273.mp32018-11-03 16:17
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0274.mp32018-11-03 16:17
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0275.mp32018-11-03 16:17
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0276.mp32018-11-03 16:18
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0277.mp32018-11-03 16:18
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0278.mp32018-11-03 16:18
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0279.mp32018-11-03 16:18
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0280.mp32018-11-03 16:19
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0281.mp32018-11-03 16:19
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0282.mp32018-11-03 16:19
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0283.mp32018-11-03 16:19
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0284.mp32018-11-03 16:19
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0285.mp32018-11-03 16:20
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0286.mp32018-11-03 16:20
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0287.mp32018-11-03 16:20
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0288.mp32018-11-03 16:20
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0289.mp32018-11-03 16:21
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0290.mp32018-11-03 16:21
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0291.mp32018-11-03 16:21
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0292.mp32018-11-03 16:22
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0293.mp32018-11-03 16:22
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0294.mp32018-11-03 16:22
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0295.mp32018-11-03 16:23
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0296.mp32018-11-03 16:23
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0297.mp32018-11-03 16:23
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0298.mp32018-11-03 16:24
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0299.mp32018-11-03 16:24
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0300.mp32018-11-03 16:24
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0301.mp32018-11-03 16:24
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0302.mp32018-11-03 16:25
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0303.mp32018-11-03 16:25
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0304.mp32018-11-03 16:25
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0305.mp32018-11-03 16:26
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0306.mp32018-11-03 16:26
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0307.mp32018-11-03 16:26
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0308.mp32018-11-03 16:26
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0309.mp32018-11-03 16:26
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0310.mp32018-11-03 16:27
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0311.mp32018-11-03 16:27
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0312.mp32018-11-03 16:27
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0313.mp32018-11-03 16:28
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0314.mp32018-11-03 16:28
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0315.mp32018-11-03 16:28
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0316.mp32018-11-03 16:28
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0317.mp32018-11-03 16:29
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0318.mp32018-11-03 16:29
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0319.mp32018-11-03 16:29
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0320.mp32018-11-03 16:30
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0321.mp32018-11-03 16:30
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0322.mp32018-11-03 16:30
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0323.mp32018-11-03 16:31
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0324.mp32018-11-03 16:31
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0325.mp32018-11-03 16:31
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0326.mp32018-11-03 16:32
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0327.mp32018-11-03 16:32
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0328.mp32018-11-03 16:32
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0329.mp32018-11-03 16:32
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0330.mp32018-11-03 16:33
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0331.mp32018-11-03 16:33
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0332.mp32018-11-03 16:34
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0333.mp32018-11-03 16:34
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0334.mp32018-11-03 16:34
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0335.mp32018-11-03 16:34
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0336.mp32018-11-03 16:34
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0337.mp32018-11-03 16:35
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0338.mp32018-11-03 16:35
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0339.mp32018-11-03 16:35
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0340.mp32018-11-03 16:35
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0341.mp32018-11-03 16:35
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0342.mp32018-11-03 16:36
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0343.mp32018-11-03 16:36
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0344.mp32018-11-03 16:36
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0345.mp32018-11-03 16:36
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0346.mp32018-11-03 16:37
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0347.mp32018-11-03 16:37
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0348.mp32018-11-03 16:37
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0349.mp32018-11-03 16:37
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0350.mp32018-11-03 16:38
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0351.mp32018-11-03 16:38
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0352.mp32018-11-03 16:38
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0353.mp32018-11-03 16:39
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0354.mp32018-11-03 16:39
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0355.mp32018-11-03 16:39
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0356.mp32018-11-03 16:40
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0357.mp32018-11-03 16:40
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0358.mp32018-11-03 16:40
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0359.mp32018-11-03 16:41
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0360.mp32018-11-03 16:41
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0361.mp32018-11-03 16:41
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0362.mp32018-11-03 16:41
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0363.mp32018-11-03 16:42
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0364.mp32018-11-03 16:42
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0365.mp32018-11-03 16:42
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0366.mp32018-11-03 16:42
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0367.mp32018-11-03 16:43
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0368.mp32018-11-03 16:43
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0369.mp32018-11-03 16:43
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0370.mp32018-11-03 16:43
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0371.mp32018-11-03 16:44
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0372.mp32018-11-03 16:44
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0373.mp32018-11-03 16:44
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0374.mp32018-11-03 16:44
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0375.mp32018-11-03 16:44
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0376.mp32018-11-03 16:45
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0377.mp32018-11-03 16:45
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0378.mp32018-11-03 16:45
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0379.mp32018-11-03 16:45
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0380.mp32018-11-03 16:45
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0381.mp32018-11-03 16:46
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0382.mp32018-11-03 16:46
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0383.mp32018-11-03 16:46
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0384.mp32018-11-03 16:46
 • tu-tien-chua-te-o-do-thi-chuong-0385.mp32018-11-03 16:46

Related posts

Ngự Linh Nữ Đạo

TiKay

Khí Trùng Tinh Hà

TiKay

Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên

TiKay

Quan Khí

TiKay

Thiên Hạ Nam Tu Toàn Lô Đỉnh

TiKay

All in love

THUYS♥️

Leave a Reply