Hài HướcNgôn TìnhNữ CườngThanh Xuân Vườn Trường

Tinh Tế Nam Thần Là Ta Ba

Diêu Tư là cái không cha không mẹ tử trạch, vẫn luôn vô tai vô khó, bình bình đạm đạm sinh hoạt, nàng cảm thấy cả đời này cũng cứ như vậy thuận lợi đến già rồi.

Sau đó…… Nàng đã chết!

Biến thành quỷ hút máu, vẫn là năm đời nhược kê, không hề sức chiến đấu. Diêu Tư cảm thấy, liền tính huyết tộc nội chiến đánh đến lại vang lên, trừ phi kỳ tích phát sinh, nếu không đốm lửa này như thế nào cũng thiêu không đến trên người nàng.

Vì thế, kỳ tích liền thật sự đã xảy ra……

Một giấc ngủ dậy, vượt qua chỉnh viên tinh cầu thời gian, toàn vũ trụ huyết tộc đều phải từ hai vị số bài khởi, mỗi người đều phải gọi nàng một tiếng lão tổ tông.

Xoay người nông nô đem ca xướng, xem ai còn dám nói nàng là nhược kê! Tới nha, cho nhau thương tổn a, đánh không thắng ta kêu ngươi ba ba.

Vì thế…… Nàng nhiều một cái ba ba.

Diêu Tư: “……”

Mộ Huyền: “……”

———————–

Tag: Phun tào, quỷ hút máu, học viện, nhẹ nhàng, đậu bức

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Vưu Tiền
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0001.mp32019-02-09 08:52
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0002.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0003.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0004.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0005.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0006.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0007.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0008.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0009.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0010.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0011.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0012.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0013.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0014.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0015.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0016.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0017.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0018.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0019.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0020.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0021.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0022.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0023.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0024.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0025.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0026.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0027.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0028.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0029.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0030.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0031.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0032.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0033.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0034.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0035.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0036.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0037.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0038.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0039.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0040.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0041.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0042.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0043.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0044.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0045.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0046.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0047.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0048.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0049.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0050.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0051.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0052.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0053.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0054.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0055.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0056.mp32019-02-09 08:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0057.mp32019-02-09 08:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0058.mp32019-02-09 08:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0059.mp32019-02-09 08:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0060.mp32019-02-09 08:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0061.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0062.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0063.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0064.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0065.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0066.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0067.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0068.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0069.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0070.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0071.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0072.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0073.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0074.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0075.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0076.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0077.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0078.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0079.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0080.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0081.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0082.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0083.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0084.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0085.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0086.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0087.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0088.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0089.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0090.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0091.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0092.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0093.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0094.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0095.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0096.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0097.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0098.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0099.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0100.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0101.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0102.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0103.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0104.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0105.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0106.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0107.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0108.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0109.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0110.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0111.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0112.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0113.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0114.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0115.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0116.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0117.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0118.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0119.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0120.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0121.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0122.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0123.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0124.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0125.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0126.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0127.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0128.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0129.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0130.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0131.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0132.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0133.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0134.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0135.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0136.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0137.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0138.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0139.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0140.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0141.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0142.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0143.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0144.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0145.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0146.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0147.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0148.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0149.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0150.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0151.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0152.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0153.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0154.mp32019-02-09 09:11
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0155.mp32019-02-09 09:11
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0156.mp32019-02-09 09:11
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0157.mp32019-02-09 09:11
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0158.mp32019-02-09 09:11
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0159.mp32019-02-09 09:11
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0160.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0161.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0162.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0163.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0164.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0165.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0166.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0167.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0168.mp32019-02-09 09:13
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0169.mp32019-02-09 09:13
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0170.mp32019-02-09 09:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0171.mp32019-02-09 09:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0172.mp32019-02-09 09:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0173.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0174.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0175.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0176.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0177.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0178.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0179.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0180.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0181.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0182.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0183.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0184.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0185.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0186.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0187.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0188.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0189.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0190.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0191.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0192.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0193.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0194.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0195.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0196.mp32019-02-09 10:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0197.mp32019-02-09 10:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0198.mp32019-02-09 10:03
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4]

Related posts

Cha Ta Nói Hắn Là Thần

THUYS♥️

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân

TiKay

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

TiKay

Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

TiKay

Omega Cũng Là Nữ Vương Đại Nhân

THUYS♥️

Y Thủ Che Thiên

TiKay

Leave a Reply