Hài HướcNgôn TìnhNữ CườngThanh Xuân Vườn Trường

Tinh Tế Nam Thần Là Ta Ba

Diêu Tư là cái không cha không mẹ tử trạch, vẫn luôn vô tai vô khó, bình bình đạm đạm sinh hoạt, nàng cảm thấy cả đời này cũng cứ như vậy thuận lợi đến già rồi.

Sau đó…… Nàng đã chết!

Biến thành quỷ hút máu, vẫn là năm đời nhược kê, không hề sức chiến đấu. Diêu Tư cảm thấy, liền tính huyết tộc nội chiến đánh đến lại vang lên, trừ phi kỳ tích phát sinh, nếu không đốm lửa này như thế nào cũng thiêu không đến trên người nàng.

Vì thế, kỳ tích liền thật sự đã xảy ra……

Một giấc ngủ dậy, vượt qua chỉnh viên tinh cầu thời gian, toàn vũ trụ huyết tộc đều phải từ hai vị số bài khởi, mỗi người đều phải gọi nàng một tiếng lão tổ tông.

Xoay người nông nô đem ca xướng, xem ai còn dám nói nàng là nhược kê! Tới nha, cho nhau thương tổn a, đánh không thắng ta kêu ngươi ba ba.

Vì thế…… Nàng nhiều một cái ba ba.

Diêu Tư: “……”

Mộ Huyền: “……”

———————–

Tag: Phun tào, quỷ hút máu, học viện, nhẹ nhàng, đậu bức

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Vưu Tiền
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0001.mp32019-02-09 08:52
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0002.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0003.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0004.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0005.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0006.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0007.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0008.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0009.mp32019-02-09 08:53
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0010.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0011.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0012.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0013.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0014.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0015.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0016.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0017.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0018.mp32019-02-09 08:54
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0019.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0020.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0021.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0022.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0023.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0024.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0025.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0026.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0027.mp32019-02-09 08:55
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0028.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0029.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0030.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0031.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0032.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0033.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0034.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0035.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0036.mp32019-02-09 08:56
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0037.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0038.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0039.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0040.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0041.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0042.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0043.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0044.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0045.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0046.mp32019-02-09 08:57
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0047.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0048.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0049.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0050.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0051.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0052.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0053.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0054.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0055.mp32019-02-09 08:58
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0056.mp32019-02-09 08:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0057.mp32019-02-09 08:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0058.mp32019-02-09 08:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0059.mp32019-02-09 08:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0060.mp32019-02-09 08:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0061.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0062.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0063.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0064.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0065.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0066.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0067.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0068.mp32019-02-09 09:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0069.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0070.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0071.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0072.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0073.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0074.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0075.mp32019-02-09 09:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0076.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0077.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0078.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0079.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0080.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0081.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0082.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0083.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0084.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0085.mp32019-02-09 09:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0086.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0087.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0088.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0089.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0090.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0091.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0092.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0093.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0094.mp32019-02-09 09:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0095.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0096.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0097.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0098.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0099.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0100.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0101.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0102.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0103.mp32019-02-09 09:04
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0104.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0105.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0106.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0107.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0108.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0109.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0110.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0111.mp32019-02-09 09:05
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0112.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0113.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0114.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0115.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0116.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0117.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0118.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0119.mp32019-02-09 09:06
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0120.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0121.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0122.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0123.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0124.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0125.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0126.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0127.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0128.mp32019-02-09 09:07
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0129.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0130.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0131.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0132.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0133.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0134.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0135.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0136.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0137.mp32019-02-09 09:08
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0138.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0139.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0140.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0141.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0142.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0143.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0144.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0145.mp32019-02-09 09:09
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0146.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0147.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0148.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0149.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0150.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0151.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0152.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0153.mp32019-02-09 09:10
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0154.mp32019-02-09 09:11
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0155.mp32019-02-09 09:11
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0156.mp32019-02-09 09:11
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0157.mp32019-02-09 09:11
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0158.mp32019-02-09 09:11
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0159.mp32019-02-09 09:11
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0160.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0161.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0162.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0163.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0164.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0165.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0166.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0167.mp32019-02-09 09:12
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0168.mp32019-02-09 09:13
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0169.mp32019-02-09 09:13
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0170.mp32019-02-09 09:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0171.mp32019-02-09 09:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0172.mp32019-02-09 09:59
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0173.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0174.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0175.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0176.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0177.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0178.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0179.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0180.mp32019-02-09 10:00
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0181.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0182.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0183.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0184.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0185.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0186.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0187.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0188.mp32019-02-09 10:01
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0189.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0190.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0191.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0192.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0193.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0194.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0195.mp32019-02-09 10:02
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0196.mp32019-02-09 10:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0197.mp32019-02-09 10:03
 • tinh-te-nam-than-la-ta-ba-chuong-0198.mp32019-02-09 10:03
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4]

Related posts

Phượng Động Cửu Thiên: Phế Tài Sát Thủ Phi

THUYS♥️

Nữ Chính Lộ Tuyến Không Đúng [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Luận Thức Thần Lại Vào Nghề

THUYS♥️

Tà Đế Cuồng Hậu: Phế Tài Cửu Tiểu Thư

TiKay

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

TiKay

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký

TiKay

Leave a Reply