Huyền HuyễnKiếm Hiệp

Thiếu Niên Ca Hành

Sau khi Vong Ưu đại sư của Hàn Thủy Tự tọa hóa, một cỗ quan tài vàng thần bí nhập thế, vén lên phân tranh trong giang hồ. Thế lực các nơi đối chọi gay gắt, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy lần lượt rơi vào phân tranh. Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở…

Converter: ⊹⊱๖SinBad☭๖ۣThiên๖ۣĐế⊰⊹

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Chu Mộc Nam
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tuyết Lạc Sơn Trang
 • #2: Lão bản cao thâm mạc trắc
 • #3: Nguyệt Cơ cười tiễn thiếp, Minh Hầu nộ sát người
 • #4: Hoàng kim quan tài
 • #5: Thiên Nữ Nhụy
 • #6: Sinh tử cục
 • #7: Phật Nộ Đường Liên
 • #8: Tử Y Hầu
 • #9: Vô Tâm hòa thượng
 • #10: Tam Bộ Đường Môn
 • #11: Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành
 • #12: Đại Phạm Âm Tự
 • #13: Say rượu hòa thượng Phá Giới Đao
 • #14: Nhất kiếm khô tuyết
 • #15: Bát Phương Thiên Ma Vũ
 • #16: Diêu Đầu Thánh Tăng
 • #17: Phong hoa tuyệt đại hòa thượng
 • #18: La Sát Đường thần thông
 • #19: Bằng tâm mà động
 • #20: Lậu Tẫn Thiện Thông
 • #21: Bản Tương La Hán Trận
 • #22: Đại Giác thiền sư
 • #23: Thiên Hạ Vô Song Thành
 • #24: Bi Thiên Mẫn Nhân
 • #25: Ngự kiếm thiếu niên
 • #26: Nhất Thương Tây Lai
 • #27: Cung tiễn Diệp An Thế trở về tông
 • #28: tới một bầu phong hoa Tuyết Nguyệt
 • #29: Tiệm rượu nhỏ có mười hai ngọn đèn
 • #30: Nhất Túy Đăng Thiên
 • #31: Lên Thiên Các
 • #32: Tiên Nhân Lãm Lục Trứ, Đối Bác Thái Sơn Ngung
 • #33: Đánh cuộc Tâm Thuật
 • #34: Thấy bầy rồng không đầu
 • #35: Thiên La Địa Võng
 • #36: Già Lâu La
 • #37: Sát Phố Kiếm
 • #38: Cửu Thiên Dẫn Lôi Vân Trung Chi Hạc
 • #39: Kiếm Tiên một kiếm có thể du thiên cổ
 • #40: Nhất Ước Ký Thành, Vạn Sơn Vô Trở
 • #41: Lấy thiên hạ vì bàn cờ
 • #42: Thiên Khải năm Đại Tổng Quản
 • #43: Sơn Thủy Kiếm Cảnh
 • #44: Vì sao rút kiếm?
 • #45: Nhận chủ kiếm
 • #46: Nghịch chuyển trường phong
 • #47: Chích Dữ Ly Nhân Chiếu Đoạn Tràng
 • #48: Thương Sơn Tuyết, Ngân Nguyệt Thương
 • #49: Naraku ngự giới
 • #50: Ứng là cố nhân tới
 • #51: Đạo Kiếm Vô Song
 • #52: Tửu Tiên Tiêu Diêu
 • #53: Nhất Kiếm Đoạn Thủy Thiên Giang Tuyệt Lưu
 • #54: Nguyệt Tịch Hoa Thần
 • #55: Ẩn Kiếm Phong Lôi, Bạt Kiếm Bát Phương
 • #56: Phi Diệp Nhược Y
 • #57: Tuyết Thành có giai nhân
 • #58: Nhất Kiếm Hoa Lai
 • #59: Nhược Y Kiếm Vũ
 • #60: Tiểu Bạch Liên Phù Tam Thập Bôi, Chỉ Tiêm Hạo Khí Hưởng
 • #61: Kiếm Tiên ước hẹn
 • #62: Thiên Ngoại Thiên
 • #63: Lang Nguyệt Phúc Địa
 • #64: Ta có ba kiếm, mời quân thử chi
 • #65: Nhất Kiếm Nhập Kim Cương
 • #66: Bình Địa Nhất Thanh Lôi
 • #67: Thiên Khải chuyện xưa Lục · Bát Vương Chi Loạn
 • #68: Thiên Khải chuyện xưa lục · Lang Gia vương mưu nghịch án
 • #69: Thiên Khải chuyện xưa lục · thanh long hứa một lời
 • #70: Đoạn Nhạn Thiền Minh Ly Thành Nhật
 • #71: Đạp Diệp Nhi Hành
 • #72: Ám Hà Chi Thủy
 • #73: Nhất Kiếm Vấn Thanh Thành
 • #74: Ngày nào kiếm lại tới
 • #75: Đạp Mã Phá Thanh Sơn
 • #76: Đào Hoa Am Hạ Đào Hoa Tiên
 • #77: Tế Vũ Sát Nhân Thiên
 • #78: Điệp Biến
 • #79: Tuyệt Sát Chi Võng
 • #80: La Hán phục ma
 • #81: Đạp Vân ngàn dặm
 • #82: Thương cuốn trường vân
 • #83: Nam An Vũ Thế
 • #84: Trong rừng chim minh
 • #85: Cự kiếm bay lên không
 • #86: Tử Y Hoa Sát
 • #87: Huyền Môn Đạo Pháp
 • #88: Thập Bát Đao Trận
 • #89: Mộ Vũ Hàn Dạ
 • #90: Ám Dạ Yên Hỏa
 • #91: Ba chén dương xuân mì
 • #92: Vô Song Thành chủ
 • #93: Sát Sinh Chi Kiếm
 • #94: Thiên Nhân Thiên Diện
 • #95: Lưu chuyển trận
 • #96: Đường Môn Liên Nguyệt
 • #97: Thiên Điểu Kinh Minh
 • #98: Khôi Lỗi Sát Nhân Thuật
 • #99: Đại Tuyết Kiến Giai Nhân
 • #100: Xích Vương Tiêu Vũ
 • #101: Thiên hạ cao thủ
 • #102: Đạp tuyết xuất quan
 • #103: Bạch Vương Tiêu Sùng
 • #104: Tứ Đại Ma Đầu
 • #105: Thiên Thành Chi Lệnh
 • #106: Một Chuôi Hảo Kiếm, Phối Hợp Thật Tốt Đầu Lâu
 • #107: Kiếm Tâm Chi Trủng
 • #108: Thiên hạ danh kiếm
 • #109: Tam Nhập Kiếm Tâm
 • #110: Ẩn mạch tổn tương
 • #111: Tiêu Sắt quá khứ
 • #112: Tái Tương Phùng! Bạch Y Yêu Tăng
 • #113: Dược Vương truyền nhân
 • #114: Kiếm Tâm Hữu Nguyệt
 • #115: Thật tốt giết người đêm
 • #116: Kiếm khí có sát phạt
 • #117: Ám Hà mãnh liệt
 • #118: Tru diệt Kiếm Tiên
 • #119: Vô danh kiếm khách
 • #120: Một Kiếm Phá Quân
 • #121: Nhất Kiếm Nộ Trảm
 • #122: Thiên Chu Trận
 • #123: Tướng quân con gái
 • #124: Thùy Thiên Hải Vận
 • #125: Sát thần đích thân tới
 • #126: Đạo Kiếm Tiên xuống núi (thượng)
 • #127: Đạo Kiếm Tiên xuống núi (hạ)
 • #128: Nguyên là cố nhân
 • #129: Tiên Nhân Tây Lai
 • #130: Quốc sư ra Thiên Khải
 • #131: Chuyện giang hồ
 • #132: Khởi kiếm hám Côn Luân
 • #133: Kiếm Tiên kiếm trên trời tới
 • #134: Một kiếm hoa đào tới
 • #135: Kiếm Tiên giận dữ
 • #136: Tuyết Nguyệt Cô Nhân
 • #137: Lôi môn Lôi Oanh
 • #138: Tuyệt thế Đạo Kiếm Tiên
 • #139: Nhất Kiếm Nhập Thần Du
 • #140: Đoạt Hồn Nhất Châm
 • #141: Thập Châm Tỏa Hồn
 • #142: Đào Hoa Thụ Hạ Đào Hoa Tiên
 • #143: Núi Thanh Thành nhập thế
 • #144: Thiếu nữ tâm tính
 • #145: Thiên Diện sát cơ
 • #146: Đạp Vân một kiếm
 • #147: Bán Nhập Giang Phong Bán Nhập Vân
 • #148: Thiên Khải Ám Dũng
 • #149: Thi Tửu Vương Gia
 • #150: Miếu Đường Chi Cao
 • #151: Trà Phô Tương Phùng
 • #152: Giang hồ Bách Hiểu Đường
 • #153: Kiếm Tiên gặp nhau
 • #154: Lôi Môn Tứ Kiệt
 • #155: Đêm Trước Sát Cơ
 • #156: Anh hùng dự tiệc
 • #157: Kẻ thù truyền kiếp nhau
 • #158: Ôn gia Ôn Lương
 • #159: Lôi môn Thuẫn Bài Trận
 • #160: Cửu Thiên Lôi Vân
 • #161: Tiên Hà Lộ
 • #162: Ngũ Độc Trận
 • #163: Nghiệp Hỏa Cảnh
 • #164: Nhất Kiếm Sát Phố
 • #165: Nửa cái Kiếm Tiên
 • #166: Thiên Kỵ Áp Thành
 • #167: Nhân Đồ Khiếu Ưng
 • #168: Thiên Khải khâm thiên giám
 • #169: Quân Vương Chi Tài
 • #170: Thiếu Niên Kiếm Khí Thịnh
 • #171: Phúc vũ phiên vân ( thượng )
 • #172: Phúc vũ phiên vân ( hạ )
 • #173: Thuyền bể còn có ba ngàn đinh
 • #174: Anh Hùng Quý Tính
 • #175: Lôi Môn Song Tử
 • #176: Vô Cực Nhất Côn
 • #177: Thừa Thiên Chi Nộ
 • #178: Đoạn Phong Nhất Thương
 • #179: Vạn Thụ Phi Hoa
 • #180: Diêm Ma Diệt Thế
 • #181: Sinh tử chi nặc
 • #182: Đại chiến kết thúc
 • #183: Phong vân tái khởi
 • #184: Phong Vân Tái Khởi
 • #185: Kim Y Hạo Nguyệt
 • #186: Thiên Hạo sòng bạc
 • #187: Ba ngày kéo dài tánh mạng
 • #188: Con của cố nhân
 • #189: Cha Con Tương Phùng
 • #190: Bảy ngày ước hẹn
 • #191: Sinh tử chi tuyến
 • #192: Sinh tử xoay chuyển trời đất
 • #193: Thanh Long Thủ Hộ
 • #194: Thiểu Niên Anh Khí
 • #195: Hải ngoại tiên sơn
 • #196: Một năm ước hẹn
 • #197: Số lớn kịch thấu
 • #198: Long Vận Thừa Thiên
 • #199: Bắc Ly Chi Chủ
 • #200: Hải Thiên Nhất Giới
 • #201: Phượng Hoàng Vu Phi
 • #202: Thanh Châu Mộc Gia
 • #203: Kim Tuyến Tiểu Xà
 • #204: Mộc Xuân Phong
 • #205: Thừa Vân Hóa Long
 • #206: Nữ Nhi Hồng
 • #207: Tự Tại Giết Tiêu Dao
 • #208: Khôi
 • #209: Ba phong thư
 • #210: Thiếu niên hạ Thanh Thành
 • #211: Thiên Hạ Phường
 • #212: Chín bàn đoạt mệnh đánh cuộc
 • #213: Tiên Nhân Lục Bác
 • #214: Phù Dung Nhất Tiếu
 • #215: Cầu kiến Vô Song
 • #216: Phi Kiếm Tái Lâm
 • #217: Thất Kiếm Thành Kiêu
 • #218: Nhất Kiếm Yến Hồi
 • #219: Một chiếc thuyền con
 • #220: Kiếm Khởi Vạn Triều
 • #221: Tâm Kiếm vạn thiên
 • #222: Bá Vương Giáp
 • #223: Thiếu niên gặp nhau
 • #224: Kim Thác Hải Sự Lục
 • #225: Ỷ Lâu Quan Thương Hải
 • #226: U Hác Ngư Long
 • #227: Âm Miên Thốn Đoạn
 • #228: Thiếu niên ngồi Hải Vận
 • #229: Đạp Lãng Tửu Ca
 • #230: Hàn Sơn Hiểu Tự
 • #231: La Sát Đường
 • #232: Hiệp Lộ Tương Phùng
 • #233: Nhàn Vân Ngưu Mã Sát Nhân Đao
 • #234: Nạp mạng hay tìm vui
 • #235: Địa Chi Thập Nhị Thần
 • #236: Phá Trận Khúc
 • #237: Khôi Lỗi Ngũ Sát
 • #238: Tam Kiếm Tiên
 • #239: Hủy Thiên Tuyệt Địa
 • #240: Tiểu tăng giá lâm
 • #241: Thất Quyền Hàng Ma
 • #242: Đường xa mà thôi
 • #243: Biển sâu truyền thuyết
 • #244: Thiên Lý Hải Vực Chi Vương
 • #245: Bạch Y Hải Đạo
 • #246: Thần Tướng Tái Lâm
 • #247: Nổi danh nhất Vương gia
 • #248: Hải tặc nguyên tắc
 • #249: Thiên Khải ước hẹn
 • #250: Kiếm bạt nỗ trương
 • #251: Vạn mũi tên tề phát
 • #252: Thiên tử oai
 • #253: Tuyết Nguyệt Chi Phong
 • #254: Nhất Thương Như Vân
 • #255: Kim Bảng Luận Võ Danh (thượng)
 • #256: Kim Bảng Luận Võ Danh (trung)
 • #257: Kim Bảng Luận Võ Danh (hạ)
 • #258: Muốn vào Quan Tuyệt
 • #259: Mỗi một chuyện đều có nó giá
 • #260: Câu Hỏa Hải Dạ
 • #261: Ngân Y Thủy Long Du
 • #262: Cương Thiết Lưu Ly
 • #263: Đạp Vân Thừa Phong
 • #264: Ngắm trăng xem sao
 • #265: Bạch Y Tiên Nhân
 • #266: Tiên nhân ngự phong
 • #267: Tiên Nhân Cải Mệnh
 • #268: Thái Thượng Vong Tình
 • #269: Đại Mộng Thập Niên
 • #270: Đại Mộng Thùy Tiên Giác
 • #271: Mộng Nhập Thần Du
 • #272: Hồn Hề Quy Hề
 • #273: Thần Du Thái Hư
 • #274: Tuyệt thế cuộc chiến
 • #275: Ngàn dặm Tầm Long
 • #276: Bát quái hóa vạn vật
 • #277: Tam giáo hợp uy
 • #278: Tiên nhân Mạc Y
 • #279: Sống mơ mơ màng màng
 • #280: Trọng tố với người
 • #281: Cáo biệt tiên đảo
 • #282: Trở lại phía Bắc
 • #283: Tuyết Nguyệt từ biệt
 • #284: Danh kiếm tái lâm
 • #285: Kiếm tâm quy nhất
 • #286: Long Phong Quyển Trục
 • #287: Long Suất Thiển Than
 • #288: Thanh Nhã Chi Trúc
 • #289: Long Chi Tương Miên
 • #290: Kiếm tâm bách luyện
 • #291: Một mình trở về Thiên Khải
 • #292: Giang hồ đệ nhất
 • #293: Kinh thiên sát cơ
 • #294: Thiên Khải Hổ Bí Lang
 • #295: Nhất kiếm kinh long
 • #296: Thiên quân vạn mã
 • #297: Tuyết Nguyệt Thành đại sư huynh
 • #298: Mộ Lương cô phong
 • #299: Rút kiếm ý nghĩa
 • #300: Vô Song Tuyết Nguyệt
 • #301: Đôi đao xông trận
 • #302: Gặp lại
 • #303: Phá cảnh đánh một trận
 • #304: Tinh Dạ Thất Trản
 • #305: Liên rơi tinh vẫn
 • #306: Khán Thủ Liên Hoa Tịnh, Ứng Tri Bất Nhiễm Tâm
 • #307: Hạo Nguyệt Sở Hà
 • #308: Trở lại Thiên Khải
 • #309: Chân Chính Tuyết Lạc Sơn Trang
 • #310: Thiên Khải chinh đồ
 • #311: Thiên Kim Thai
 • #312: Thịnh Hoa Yến
 • #313: Kim thiếp truyền Thiên Khải
 • #314: Trước tiệc rượu (thượng)
 • #315: Trước tiệc rượu (hạ)
 • #316: Vô nhân tham yến
 • #317: Thiên Kim Thai Yến (thượng)
 • #318: Thiên Kim Thai Yến (trung)
 • #319: Thiên Kim Thai Yến (hạ)
 • #320: Thiên Khải hào thương
 • #321: Khách quý tới
 • #322: Ba cái Vương gia
 • #323: Quần áo trắng Tuyết Nguyệt Thành
 • #324: Trảm Suy Trảm Suy
 • #325: Một chén đậu canh cơm
 • #326: Sau cùng khách quý
 • #327: Mưa gió sắp tới
 • #328: Năm thương hội
 • #329: Hoàng Lăng Lý lão gia
 • #330: Bách Hiểu Đường tái lâm
 • #331: Bạch Phát Bạch Hổ
 • #332: Phủ đầy bụi quyển trục
 • #333: Lúc xưa phong vân
 • #334: Ám Hà vào kinh
 • #335: Tướng quân ở trên cao
 • #336: Thiểu Niên Tình
 • #337: Thiên hạ loạn
 • #338: Lúc xưa lần đầu gặp
 • #339: Sinh Tử Nhất Chiến
 • #340: Hôm nay quần áo đỏ
 • #341: Kiếm tâm Vô Kiệt
 • #342: Thiết Thủ quản gia
 • #343: Quân đạo bá đạo
 • #344: Băng Cơ Tuyết Nữ
 • #345: Kim Bảng Trọng Luận Thiên Hạ
 • #346: Quan Tuyệt thiên hạ
 • #347: Trúc đoạn Tuyết Nguyệt
 • #348: Trên biển Vương gia
 • #349: Bất quá cái thiên hạ
 • #350: Tiểu thiên sư vào Thiên Khải
 • #351: Mắt sáng tâm thanh
 • #352: Nộ Kiếm Ước Hẹn
 • #353: Quốc Sĩ Chi Báo
 • #354: Giết · mới
 • #355: Lang Nha, Lang Gia
 • #356: Tái lâm phía Bắc
 • #357: Thiên Khải, Thiên Khải
 • #358: Thiên Khải sát cơ
 • #359: Cuồng đao lại xuất hiện
 • #360: Cuối cùng sát cơ
 • #361: Độc Hạt Lão Cửu
 • #362: Một tay che trời
 • #363: Hắc bào bí mật
 • #364: Lấy máu vi dẫn
 • #365: Bạn cũ gặp nhau
 • #366: Ngân châm tỏa hồn
 • #367: Giông tố chợt tới
 • #368: Chớ chọc hạ tam lưu
 • #369: Khuynh thành tuyệt sắc
 • #370: Chân chính khuynh thành tuyệt sắc
 • #371: Chuyện cũ mây khói
 • #372: Miên Tức Tĩnh Tức
 • #373: Theo đuổi tâm tư của mình
 • #374: Quân Lâm Thiên Khải
 • #375: Binh Chỉ Bình Thanh
 • #376: Thú bị nhốt chi đấu
 • #377: Dòm ngó ngôi báu cửu ngũ
 • #378: Ta Tiêu thị hoàng tộc
 • #379: Thiểu Niên Đương Như Thị
 • #380: Chung Miễn Nhất Chiến
 • #381: Quỳ mời lui binh
 • #382: Lui binh Thiên Khải
 • #383: Ngừng công kích
 • #384: Người cô đơn
 • #385: Thiên kiếm chi các
 • #386: Vô Song vào cuộc
 • #387: Đệ nhất thiên hạ lầu
 • #388: Lên lầu thần du
 • #389: Phong Ba Nan Hưu
 • #390: Loạn thế anh hùng
 • #391: Ngũ Luân Kiếm Trận
 • #392: Kiếm tỷ thí
 • #393: Ngàn người kiếm trận
 • #394: Như thế nào giang hồ đệ nhất
 • #395: Kiếm vào Thiên Khải
 • #396: Thiên Khải Dạ Lâm
 • #397: Thí Vấn Thiên Hạ
 • #398: Phù kiếm thấy lửa
 • #399: Cao lâu bất kiến
 • #400: Vô Song Bất Kiến Vô Song
 • #401: Kiếm khách gặp nhau
 • #402: Tâm Trung Sở Kiến
 • #403: Lại lên cao lâu
 • #404: Tuyệt thế tái lâm
 • #405: Thương Mang Thiên Hạ
 • #406: Tu La chiến trường
 • #407: Sử Thư Chi Hậu
 • #408: Tay có thể trích tinh thần
 • #409: Nhất côn chấn thiên
 • #410: Nhất Chỉ Thiên Khải
 • #411: Thiên Ngục
 • #412: Diêm Vương Nhất Nặc
 • #413: Một mạng chi giao (hạ)
 • #414: Một mạng chi giao (hạ)
 • #415: Yêu quái
 • #416: Trong danh sách khách quý
 • #417: Phá cuộc
 • #418: Cùng đồ mạt lộ
 • #419: Quân Vương Trì Thiên
 • #420: Kiếm Tiên sắp thành
 • #421: Vấn Kiếm Thiên Khải
 • #422: Thiên hạ kiếm khách
 • #423: Kiếm Tiên tỷ thí
 • #424: Ba kiếm thắng bại
 • #425: Vô Song Tiểu Kiếm Tiên
 • #426: Đại Minh Chu Tước
 • #427: Quốc Thương Chi Kiếm
 • #428: Hạ một thanh kiếm
 • #429: Kiếm Thế Chủ Tể
 • #430: Kiếm Thế Sở Phá
 • #431: Mắng kiếm quyết
 • #432: Chín thanh kiếm
 • #433: Kiếm khách Tiêu Sắt
 • #434: Cửu Kiếm Vấn Đạo
 • #435: Liệt Quốc Kiếm
 • #436: Kinh Long không hiện
 • #437: Tầng lầu thứ tư
 • #438: Thiên Trảm kiếm
 • #439: Tân Thiên Khải Tứ Thủ Hộ
 • #440: Thiên Khải Mộ Dạ
 • #441: Loạn khởi phong trào
 • #442: Người chết đứng lên
 • #443: Tu La quỷ vực
 • #444: Hàng ma phục yêu
 • #445: Sát sát sát
 • #446: Chuyện xưa
 • #447: Đao thương kiếm kích
 • #448: Diêm La lấy mạng
 • #449: Sinh tử một đường
 • #450: Trong lúc sinh tử
 • #451: Chiến Vô Tâm
 • #452: Phật Tâm Sở Hướng
 • #453: Phật Tâm Kiến Ma
 • #454: Giết người thì thường mạng
 • #455: Vô Tâm hữu tâm
 • #456: Lúc xưa bí mật
 • #457: Lục căn thanh tịnh
 • #458: Đế Chi Vẫn Lạc
 • #459: Đế Vương truyền thừa
 • #460: Thiên tử thủ biên giới
 • #461: Giang Hồ Tái Kiến (cuối cùng chương)
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.2]

Related posts

Hồn Chiến Thánh Đế

TiKay

Thúc , Mạng Ngươi Thiếu Ta

THUYS♥️

Thông Linh Sư Làm Nuôi Dưỡng Nhật Tử

THUYS♥️

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

TiKay

Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng

TiKay

Thôn Phệ Hồn Đế

TiKay

Leave a Reply