Huyền HuyễnTiên Hiệp

Tu La Vũ Thần

Luận tiềm lực, không tính thiên tài, có thể Huyền công võ kỹ, đều có thể vô sự tự thông.

Luận mị lực, thiên kim tiểu thư tính là gì, yêu nữ Thánh nữ, đều yêu ta muốn ngừng mà không được.

Luận thực lực , mặc cho ngươi có ngàn vạn chí bảo, nhưng định không địch lại ta giới linh đại quân.

Ta là ai ? Thiên hạ chúng sinh xem ta vì Tu La, lại không biết, ta lấy Tu La thành Võ Thần.

Đẳng cấp: Linh Vũ, Nguyên Vũ, Huyền Vũ, Thiên Vũ, Vũ Quân, Vũ Vương, Vũ Đế, Vũ Tổ. . . .

Converter: Giấy Trắng

Nguồn: Truyện CV


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Thiện Lương Mật Phong
  •  
  •  
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 3.6]

Related posts

Huyền Huyễn: Bắt Đầu Thành Pháo Hôi Vai Ác

TiKay

Cửu Chuyển Đạo Kinh

TiKay

Sát Võ Kiếm Đế

TiKay

Thiên Thần Quyết

TiKay

Vân Thiên Đế

TiKay

Linh Võ Đế Tôn

TiKay

Leave a Reply