Huyền HuyễnTiên Hiệp

Ngã Dục Phong Thiên

Nếu ta muốn có, thiên không thể không.

Nếu ta muốn không, thiên không được có.

Nguồn: Mê Truyện


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nhĩ Căn
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thư sinh Mạnh Hạo
 • #2: Kháo sơn tông (1)
 • #3: Kháo sơn tông (2)
 • #4: Thăng tiến ngoại tông (1)
 • #5: Thăng tiến ngoại tông (2)
 • #6: Một chiếc gương đồng
 • #7: Kẻ này không tệ (1)
 • #8: Kẻ này không tệ (2)
 • #9: Sự vui sướng của gương đồng (1)
 • #10: Sự vui sướng của gương đồng (2)
 • #11: Ta muốn linh thạch
 • #12: Triệu vũ cương (1)
 • #13: Triệu vũ cương (2)
 • #14: Mê mang cùng không đành lòng (1)
 • #15: Mê mang cùng không đành lòng (2)
 • #16: Vương đằng phi
 • #17: Phân điếm Dưỡng Đan phường (1)
 • #18: Phân điếm Dưỡng Đan phường (2)
 • #19: Hứa sư tỷ (1)
 • #20: Hứa sư tỷ (2)
 • #21: Đại hán Tào Dương
 • #22: Uy hiếp (1)
 • #23: Uy hiếp (2)
 • #24: Ra tay quyết đoán (1)
 • #25: Ra tay quyết đoán (2)
 • #26: Lấy ra! (1)
 • #27: Lấy ra! (2)
 • #28: Chính mình, mới là chỗ dựa của mình! (1)
 • #29: Chính mình, mới là chỗ dựa của mình! (2)
 • #30: Tên mập lên ngoại tông
 • #31: Phong ba nổi lên (1)
 • #32: Phong ba nổi lên (2)
 • #33: Vào Hắc sơn
 • #34: Mạnh Hạo! Ngươi vô sỉ! (1)
 • #35: Mạnh Hạo! Ngươi vô sỉ! (2)
 • #36: Kiếm trong da mãng yêu!
 • #37: Thú thượng cổ! (1)
 • #38: Thú thượng cổ! (2)
 • #39: Kẻ nào!
 • #40: Quân chủ trên không (1)
 • #41: Quân chủ trên không (2)
 • #42: Khó bề phân biệt
 • #43: Phong vân nổi dậy (1)
 • #44: Phong vân nổi dậy (2)
 • #45: Thượng quan tu
 • #46: Thí luyện nội môn (1)
 • #47: Thí luyện nội môn (2)
 • #48: Giết Hàn Tông, chiến Đằng Phi!
 • #49: Chiến! (1)
 • #50: Chiến (2)
 • #51: Nỗi nhục một chỉ ngày đó, hôm nay ta trả lại (1)
 • #52: Nỗi nhục một chỉ ngày đó, hôm nay ta trả lại (2)
 • #53: Kiếm này cũng là của ngươi ?(1)
 • #54: Kiếm này cũng là của ngươi ?(2)
 • #55: Cái tên ngàn năm trước (1)
 • #56: Cái tên ngàn năm trước (2)
 • #57: Ta không muốn
 • #58: Ta không muốn 2
 • #59: Đãi ngộ ở nội môn
 • #60: Thủy và mặc trong ánh hoàng hôn
 • #61: Thủy và mặc trong ánh hoàng hôn 2
 • #62: Thái linh kinh! ngưng khí quyển!
 • #63: Kháo sơn lão tổ!
 • #64: Kháo sơn lão tổ! 2
 • #65: Thái linh kinh
 • #66: Oanh động triệu quốc
 • #67: Oanh động triệu quốc!! (2)
 • #68: Ai dám động đến hắn!
 • #69: Độc đinh duy nhất!
 • #70: Độc đinh duy nhất!(2)
 • #71: Bắc hải chứng đạo!
 • #72: Bắc hải chứng đạo!(2)
 • #73: Quay lại phàm trần cũng ba năm
 • #74: Ba thanh trường thương
 • #75: Ba thanh trường thương(2)
 • #76: Gặp lại thượng quan tu
 • #77: Gặp lại thượng quan tu (2)
 • #78: Tống lão quái và ngô đinh thu
 • #79: Thí luyện trong núi
 • #80: Thiết thương
 • #81: Thiết thương 2
 • #82: Bảo sơn này của lão phu
 • #83: Mùa thu hoạch
 • #84: Mùa thu hoạch 2
 • #85: Ngươi muốn cảm ơn ta như nào?
 • #86: Ngươi muốn cảm ơn ta như nào? 2
 • #87: Cố nhân đồng tông
 • #88: Khí thế bức nhân
 • #89: Mạnh huynh, ngươi không muốn cũng phải đổi
 • #90: Mạnh huynh, ngươi không muốn cũng phải đổi 2
 • #91: Sao phải khổ vậy
 • #92: Sao phải khổ vậy 2
 • #93: Nơi đây không phải thế giới của nó
 • #94: Nơi đây không phải thế giới của nó 2
 • #95: Không thấy Trường An
 • #96: Tử khí bất tán
 • #97: Nam Vực biến động
 • #98: Sóng gió nổi lên
 • #99: Sóng gió nổi lên(2)
 • #100: Cơn phong ba khác nổi lên
 • #101: Cơn phong ba khác nổi lên(2)
 • #102: Một ngân thương dẫn tới thảm án
 • #103: Trận chiến ở Bắc Hải!
 • #104: Trận chiến ở Bắc Hải!(2)
 • #105: Đại ân
 • #106: Đinh Tín chết
 • #107: Đinh Tín chết(2)
 • #108: Thiên Hà phường
 • #109: Đinh công tử
 • #110: Trùng kích Ngưng Khí tầng chín! (1)
 • #111: Trùng kích Ngưng Khí tầng chín!(2)
 • #112: Đổng hổ
 • #113: Nam nhi kiếp này
 • #114: Nam nhi kiếp này(2)
 • #115: Kịch chiến
 • #116: Ta tuổi chưa quá trăm
 • #117: Con đường sau viễn cổ tái hiện
 • #118: Con đường sau viễn cổ tái hiện(2)
 • #119: Trên cả Vô Hạ
 • #120: Thiên Cơ lão nhân
 • #121: Thiên Cơ lão nhân(2)
 • #122: Không thể không tin!
 • #123: Không thể không tin!(2)
 • #124: Cường sát
 • #125: Tâm cơ của Mạnh Hạo
 • #126: Động phủ của Lão Tổ
 • #127: Động phủ của Lão Tổ(2)
 • #128: Yêu Sinh đại pháp!
 • #129: Yêu Sinh đại pháp!(2)
 • #130: Lão tổ, độc của đệ tử
 • #131: Lão tổ, độc của đệ tử(2)
 • #132: Mạnh Hạo, ngươi muốn làm gì?
 • #133: Cổ ngọc phong yêu!
 • #134: Cổ ngọc phong yêu!(2)
 • #135: Thiên địa ngăn cách có yêu đăng!
 • #136: Ta muốn Ngưng Khí mười ba đỉnh cao!
 • #137: Thiên Cơ bản tôn
 • #138: Thiên Cơ bản tôn(2)
 • #139: Cổ ất đinh tam vũ!
 • #140: Phong yêu cổ đạo, kỳ niệm như kinh
 • #141: Nhân quả báo ứng, sớm muộn gì cũng tới
 • #142: Nhân quả báo ứng, sớm muộn gì cũng tới(2)
 • #143: Diệt trúc cơ!
 • #144: Diệt trúc cơ!(2)
 • #145: Chém đại đạo, đổi thiên địa, yêu túng ý!
 • #146: Ngươi thật sự muốn lão phu xuất hiện?
 • #147: Ngươi thật sự muốn lão phu xuất hiện?(2)
 • #148: Một hồi mưa gió, từng cơn lạnh
 • #149: Một hồi mưa gió, từng cơn lạnh(2)
 • #150: Sơn cốc-Yêu Ngọc động
 • #151: Sơn cốc-Yêu Ngọc động (2)
 • #152: Trùng tu trong sơn cốc
 • #153: Sợi dây đỏ trong cốc
 • #154: Lên trúc cơ!
 • #155: Một đao Vô Hạ
 • #156: Một đao Vô Hạ (2)
 • #157: Phong Yêu đời thứ tám!
 • #158: Phong Yêu đệ bát cấm!
 • #159: Bảo vật xuất hiện
 • #160: Bảo vật xuất hiện(2)
 • #161: Gió lên, Côn Bằng giương cánh
 • #162: Độc hoa trong mắt phải
 • #163: Thất sắc Bỉ Ngạn hoa
 • #164: Thất sắc Bỉ Ngạn hoa (2)
 • #165: Thất sắc Bỉ Ngạn hoa (3)
 • #166: Sở ngọc yên
 • #167: Tiên thi
 • #168: Hội đấu giá
 • #169: Truyền thuyết Thái Ách - Xuân Thu Mộc
 • #170: Sát cơ của Sở Ngọc Yên
 • #171: Sát cơ của Sở Ngọc Yên (2)
 • #172: Sát cơ của Sở Ngọc Yên (3)
 • #173: Côn Bằng với Ứng Long!
 • #174: Nơi quái dị!
 • #175: Tế đàn trong hồ
 • #176: Đa tạ Sở đạo hữu
 • #177: Đa tạ Sở đạo hữu (2)
 • #178: Có muốn ra ngoài không?
 • #179: Tiên chi truyền thừa
 • #180: Tiên chi truyền thừa(2)
 • #181: Tiên chi truyền thừa(3)
 • #182: Một chút trừng phạt nhỏ
 • #183: Không vào Thiên sơn khó thành tiên
 • #184: Truyền thừa chấn động Nam Vực
 • #185: Ngũ tông tam tộc Nam Vực
 • #186: Ngũ tông tam tộc Nam Vực(2)
 • #187: Huyết thần của Mạnh Hạo
 • #188: Đạt thành giao ước
 • #189: Liễm thức nhập thể
 • #190: Liễm thức nhập thể(2)
 • #191: Lạc tử phá trận
 • #192: Trận này vì nó mà tồn tại
 • #193: Trận này vì nó mà tồn tại(2)
 • #194: Đột ngột xuất hiện
 • #195: Đây là lời hứa của ta với ngươi
 • #196: Đây là lời hứa của ta với ngươi!(2)
 • #197: Trận thứ sáu của Lý Đạo Nhất
 • #198: Lão tổ Lý gia!
 • #199: Lão tổ Lý gia! (2)
 • #200: Hoàn mỹ trúc cơ!
 • #201: Hoàn mỹ trúc cơ!(2)
 • #202: Ta mang hứa hẹn mà đến!
 • #203: Ta mang hứa hẹn mà đến!(2)
 • #204: Đạo đài hoàn mỹ!
 • #205: Ngươi dám sao!
 • #206: Phong Yêu đệ bát cấm!
 • #207: Lao ra miệng núi lửa!
 • #208: Lao ra miệng núi lửa!(2)
 • #209: Chu đại nha
 • #210: Vương gia đệ thập tổ!
 • #211: Như ý ấn
 • #212: Lôi đình diệp
 • #213: Không hiểu quy củ
 • #214: Dưỡng Nhan Đan tái hiện!
 • #215: Dưỡng Nhan Đan tái hiện!(2)
 • #216: Dưỡng Nhan Đan tái hiện!(3)
 • #217: Thanh la tông
 • #218: Quỷ ảnh đêm khuya!
 • #219: Quỷ ảnh đêm khuya!(2)
 • #220: Thân ảnh trong đám người!
 • #221: Thân ảnh trong đám người!(2)
 • #222: Nhập sơn cổ lộ
 • #223: Địa phương cực yểm!
 • #224: Địa phương cực yểm!(2)
 • #225: Nhìn nhau!
 • #226: Vô cùng căng thẳng!
 • #227: Sát cơ!
 • #228: Vô cùng đơn giản
 • #229: Ta tự mình tới!
 • #230: Nguyệt hạ cố nhân ngôn!
 • #231: Nguyệt hạ cố nhân ngôn!(2)
 • #232: Ngăn trở!!
 • #233: Ngăn trở!!(2)
 • #234: Ngăn trở!!(3)
 • #235: Kẻ cuối cùng
 • #236: Kẻ cuối cùng (2)
 • #237: Kiêng dè Mạnh Hạo!
 • #238: Phương đỉnh bên ngoài!
 • #239: Phương đỉnh bên ngoài!(2)
 • #240: Há có thể cùng tồn tại với họ Quý!
 • #241: Ngoại phương nội viên, thiên địa đại thế!
 • #242: Cửu cổ vô Mạnh!
 • #243: Cực Yếm hiển thế!
 • #244: Cực Yếm hiển thế! (2)
 • #245: Giả dối tính kế!
 • #246: Ôn nhu chi sát!
 • #247: Ôn nhu chi sát!(2)
 • #248: Khí tức của con chim kia
 • #249: Tất la lôi thụ!
 • #250: Cực Yếm nhận chủ
 • #251: Cực Yếm nhận chủ (2)
 • #252: Như ngươi là không có đạo đức
 • #253: Tiếu gia dâng hồ
 • #254: Trời ạ, ngươi thật sự không biết sao?
 • #255: Nhân sinh tĩnh mịch của Tang La
 • #256: Đạo tử huyết yêu tông
 • #257: Xung kích Trúc Cơ trung kỳ!
 • #258: Xung kích Trúc Cơ trung kỳ! (2)
 • #259: Bị thiên địa từ chối thì cướp lấy!
 • #260: Hoàn Mỹ Trúc Cơ trung kỳ!
 • #261: Lý thi kỳ
 • #262: Lý thi kỳ (2)
 • #263: Tin con bà nó ấy
 • #264: Thiện dụng kỳ lợi!
 • #265: Thiện dụng kỳ lợi!(2)
 • #266: Cố nhân
 • #267: Cố nhân (2)
 • #268: Huynh đệ sư môn
 • #269: Sơn linh
 • #270: Kỳ phùng địch thủ, gặp được lương tài!
 • #271: Nhân ngoại hữu chim, thiên ngoại hữu trym!
 • #272: Nhân ngoại hữu chim, thiên ngoại hữu trym!(2)
 • #273: Ngại quá
 • #274: Ngại quá (2)
 • #275: Thất ý diệt
 • #276: Tống gia ước hẹn
 • #277: Gặp lại Vương Đằng Phi!
 • #278: Gặp lại Vương Đằng Phi!(2)
 • #279: Cố nhân tên béo
 • #280: Chân tình vô giá!
 • #281: Tất cả kẻ thù cùng đến!
 • #282: Tất cả kẻ thù cùng đến!(2)
 • #283: Thượng tôn!
 • #284: Thất bại một lần nữa!
 • #285: Trò đùa của Hàn Bối
 • #286: Trò đùa của Hàn Bối (2)
 • #287: Bình minh là lúc nở rộ
 • #288: Tích niệm kiến mộc
 • #289: Tích niệm kiến mộc (2)
 • #290: Linh áp chúng nhân
 • #291: Vạn chúng chú mục!
 • #292: Vạn chúng chú mục!(2)
 • #293: Thái Linh hiển thánh!
 • #294: Thái Linh hiển thánh! (2)
 • #295: Trúc Cơ đệ nhất nhân!
 • #296: Con đường thứ mười!
 • #297: Giết người trong đêm mưa!
 • #298: Giết người trong đêm mưa! (2)
 • #299: Đạo tử chiến
 • #300: Đạo tử chiến! (2)
 • #301: Quyết đấu đỉnh phong!
 • #302: Ta mạnh hơn ta ngày xưa!
 • #303: Phong Yêu nhất mạch!
 • #304: Tứ Phương Châu giải độc
 • #305: Tứ Phương Châu giải độc (2)
 • #306: Hoàng gia ngũ tiên
 • #307: Động phủ này không tệ
 • #308: Động phủ này không tệ (2)
 • #309: Chém ra một đường hỏi trời cao
 • #310: Bí hội tìm cơ hội
 • #311: Bái nhập Tử Vận Tông
 • #312: Bái nhập Tử Vận Tông (2)
 • #313: Cái tên gian ác…
 • #314: Thiên phú sơ hiển!
 • #315: Thiên phú sơ hiển!(2)
 • #316: Tử Vận tiên thổ
 • #317: Tử Vận tiên thổ (2)
 • #318: Rồi sẽ gặp lại…
 • #319: Ngẩng đầu lên
 • #320: Hai chữ “đại sư”
 • #321: Hai chữ “đại sư” (2)
 • #322: Thảo mộc tranh phong
 • #323: Người mạnh nhất vòng một!
 • #324: Người mạnh nhất vòng một! (2)
 • #325: Chuyện này thật bất công
 • #326: Chuyện này thật bất công (2)
 • #327: Thăng chức đan sư!
 • #328: Thăng chức đan sư! (2)
 • #329: Đan đạo tân nhân
 • #330: Dấu hiệu danh chấn Tử Vận Tông!
 • #331: Dấu hiệu danh chấn Tử Vận Tông! (2)
 • #332: Phong thái của Phương đan sư
 • #333: Đan có thể nuôi người, độc có thể diệt sinh!
 • #334: Một bước lên trời
 • #335: Một bước lên trời (2)
 • #336: Lưu mỗ chính là quy củ
 • #337: Lưu mỗ chính là quy củ (2)
 • #338: Cấm đan lệnh!
 • #339: Cấm đan lệnh! (2)
 • #340: Lá rụng tuy đẹp nhưng chỉ sống một mùa
 • #341: Lá rụng tuy đẹp nhưng chỉ sống một mùa (2)
 • #342: Bởi vậy mới gọi là duy ma!
 • #343: Ma táng cửu địa
 • #344: Đan phách
 • #345: Đan phách (2)
 • #346: Nhập ma đan!
 • #347: Nhập ma đan! (2)
 • #348: Một trời một vực
 • #349: Đan Đỉnh đại sư
 • #350: Phí bái sư
 • #351: Phí bái sư... (2)
 • #352: Sóng gió lại nổi
 • #353: Sóng gió lại nổi (2)
 • #354: Muốn gặp Đan Đỉnh đại sư
 • #355: Tình thế bắt buộc
 • #356: Lý Phú Quý chết vì sĩ diện
 • #357: Ta không chơi nữa!
 • #358: Ta không chơi nữa! (2)
 • #359: Tử khí đông lai
 • #360: Tử khí đông lai (2)
 • #361: Đan Đạo Tái Sinh quyết
 • #362: Nói lại lần nữa
 • #363: Nói lại lần nữa (2)
 • #364: Tranh luận kịch liệt trong đan cốc
 • #365: Lại đến Thanh La Tông
 • #366: Đan Giới nhất mạch
 • #367: Đan Giới nhất mạch (2)
 • #368: Giết ta!
 • #369: Giết ta! (2)
 • #370: Tuế nguyệt đồng nguyên!
 • #371: Giải hòa
 • #372: Có thể tạo ra nhật nguyệt
 • #373: Có thể tạo ra nhật nguyệt (2)
 • #374: Đan đạo của Mạnh Hạo
 • #375: Áp chế
 • #376: Áp chế (2)
 • #377: Hỗn nguyên bổ thiên đan
 • #378: Hỗn nguyên bổ thiên đan (2)
 • #379: Đất bằng dậy sóng
 • #380: Nàng ở tại nơi phiêu diêu trong gió
 • #381: Nàng ở tại nơi phiêu diêu trong gió (2)
 • #382: Điểm mấu chốt
 • #383: Luyện hồn
 • #384: Luyện hồn (2)
 • #385: Phượng Tổ đại nhân
 • #386: Ta muốn nhìn ngươi đi xa
 • #387: Năm năm chưa đấu pháp
 • #388: Năm năm chưa đấu pháp (2)
 • #389: Sát tâm vẫn còn
 • #390: Sát tâm vẫn còn (2)
 • #391: Trận chiến Kết Đan bắt đầu
 • #392: Trận chiến Kết Đan bắt đầu (2)
 • #393: Cái giếng Thượng cổ
 • #394: Tiếng quát sấm sét
 • #395: Xuất quan!
 • #396: Người không mặt áo xanh!
 • #397: Người không mặt áo xanh! (2)
 • #398: Người không mặt áo xanh! (3)
 • #399: Tu sĩ Mặc Thổ
 • #400: Trời cao đất rộng
 • #401: Hắn là người không mặt áo xanh!
 • #402: Chiến kết đan!
 • #403: Chiến kết đan! (2)
 • #404: Xuất hồn nhất kiếm, trảm thiên sát
 • #405: Xuất hồn nhất kiếm, trảm thiên sát (2)
 • #406: Tu vi đại đột phá!
 • #407: Đạo đài thứ mười, mở!
 • #408: Đạo đài thứ mười, mở! (2)
 • #409: Phiên phiêu diêu, tam sinh diệt!
 • #410: Mạnh Hạo khác Phương Mộc!
 • #411: Mạnh Hạo khác Phương Mộc!(2)
 • #412: Trước đừng đùa
 • #413: Trước đừng đùa (2)
 • #414: Đông lai sơn
 • #415: Người thứ mười
 • #416: Người thứ mười (2)
 • #417: Lò đan mở
 • #418: Đan lô bản mạng?
 • #419: Đan lô bản mạng? (2)
 • #420: Thà chết chứ không chịu khuất phục!
 • #421: Thà chết chứ không chịu khuất phục! (2)
 • #422: Vào khu vực thí luyện thứ nhất
 • #423: Lười biếng
 • #424: Lười biếng (2)
 • #425: Đan đạo khác biệt giữa ba người
 • #426: Ai là người mạnh nhất
 • #427: Ai là người mạnh nhất (2)
 • #428: Mạnh nhất
 • #429: Từ không sinh có
 • #430: Từ không sinh có (2)
 • #431: Bái sư
 • #432: Tiểu đào hồng
 • #433: Lựa chọn con đường nào
 • #434: Lựa chọn con đường nào (2)
 • #435: Một đời
 • #436: Một đời (2)
 • #437: Thiên đan thành đỉnh! !
 • #438: Thiên đan thành đỉnh! ! (2)
 • #439: Đan đỉnh phương mộc!
 • #440: Đệ tử truyền thừa!
 • #441: Đệ tử truyền thừa! (2)
 • #442: Truyền thừa đầy đủ
 • #443: Ấn ký màu xanh!
 • #444: Ấn ký màu xanh! (2)
 • #445: Lại thấy...Quý!
 • #446: Lại thấy...Quý! (2)
 • #447: Còn có một chút đắc ý
 • #448: Còn có một chút đắc ý (2)
 • #449: Tiên thi, động!
 • #450: Mê cung giết đồ đằng
 • #451: Mê cung giết đồ đằng (2)
 • #452: Tinh không viễn cổ!
 • #453: Tinh không viễn cổ! (2)
 • #454: Tiên nhân chỉ đường
 • #455: Nguy cơ!
 • #456: Nguy cơ!(2)
 • #457: Huyết mạch Quý gia!
 • #458: Huyết mạch Quý gia! (2)
 • #459: Kết đan! !
 • #460: Ngươi dám giết sao!
 • #461: Giết quý!
 • #462: Giết quý! (2)
 • #463: Phương Mộc chính là Mạnh Hạo!
 • #464: Phương Mộc chính là Mạnh Hạo! (2)
 • #465: Ta là sư tôn của hắn!
 • #466: Sóng gió lại tới
 • #467: Vẫn chói mắt rực rỡ!
 • #468: Vẫn chói mắt rực rỡ! (2)
 • #469: Đây mới là tu sĩ!
 • #470: Vì người này, cuồng!!
 • #471: Vì người này, cuồng!! (2)
 • #472: Nàng là... Tiên! !
 • #473: Nàng là... Tiên! ! (2)
 • #474: Phong Chính thuật
 • #475: Phong Chính thuật (2)
 • #476: Động phủ của Hoàng đại tiên
 • #477: Ưu điểm của Mạnh Hạo
 • #478: Ta là tiên điểu thượng cổ
 • #479: Ta là tiên điểu thượng cổ (2)
 • #480: Tin Ngũ gia, được cả đời!
 • #481: Tin Ngũ gia, được cả đời! (2)
 • #482: Lệ thanh ở loạn thạch
 • #483: Lệ thanh ở loạn thạch (2)
 • #484: Đốt đan hỏa
 • #485: Đốt đan hỏa (2)
 • #486: Trên đầu chữ Lý thêm chữ Thiên!
 • #487: Trên đầu chữ Lý thêm chữ Thiên! (2)
 • #488: Túi trữ vật của Quý gia
 • #489: Túi trữ vật của Quý gia (2)
 • #490: Đóa Lan tiên tử
 • #491: Phong mang Mặc Thổ!
 • #492: Kỳ vật độ kiếp!
 • #493: Kỳ vật độ kiếp! (2)
 • #494: Này chưa thử qua!
 • #495: Này chưa thử qua! (2)
 • #496: Đông Lạc Linh phẫn nộ!
 • #497: Lập uy!
 • #498: Lập uy! (2)
 • #499: Ngũ gia phát uy!
 • #500: Gả cho ai cũng không lấy ngươi!
 • #501: Đoạt!
 • #502: Đoạt! (2)
 • #503: Hố to
 • #504: Hố to (2)
 • #505: Một đường tu hành, một đường lừa gạt
 • #506: Tiên trận
 • #507: Cường hãn!
 • #508: Cường hãn! (2)
 • #509: Âm Phủ nhất mạch!
 • #510: Hoàn Mỹ Kim Đan!
 • #511: Hoàn Mỹ Kim Đan! (2)
 • #512: Hoàn mỹ tiên thân!
 • #513: Hoàn mỹ tiên thân! (2)
 • #514: Có thù tất báo!
 • #515: Có thù tất báo! (2)
 • #516: Đuổi giết đầu to!
 • #517: Đuổi giết đầu to! (2)
 • #518: Đuổi giết đầu to! (3)
 • #519: Kim Quang Lão Tổ!
 • #520: Thiên lôi đánh xuống
 • #521: Liên Hoa Kiếm Trận
 • #522: Liên Hoa Kiếm Trận (2)
 • #523: Ngươi là cái thá gì!
 • #524: Vụ pháp thành hải!
 • #525: Đánh Đông Lạc thành
 • #526: Đánh Đông Lạc thành (2)
 • #527: Tuế nguyệt độc sát
 • #528: Tuế nguyệt độc sát (2)
 • #529: Cương của Tuế Nguyệt!
 • #530: Can Tước thành!
 • #531: Can Tước thành! (2)
 • #532: Mặc Thổ hỗn loạn!
 • #533: Đại Tư Long!
 • #534: Hàn Tuyết San!
 • #535: Ứng Long tại thiên!
 • #536: Ứng Long tại thiên! (2)
 • #537: Đây là ngoài ý muốn
 • #538: Đây là ngoài ý muốn.. (2)
 • #539: Chu tiên sinh ngạo nghễ
 • #540: Chu tiên sinh ngạo nghễ (2)
 • #541: Uy danh Đan Đỉnh
 • #542: Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo
 • #543: Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo (2)
 • #544: Bảo đan của Chu Đức Khôn
 • #545: Bảo đan của Chu Đức Khôn (2)
 • #546: Yêu cầu nho nhỏ
 • #547: Yêu cầu nho nhỏ (2)
 • #548: Vẫn là không tin
 • #549: Ngũ Hành Luyện Đan
 • #550: Vị chủ dược cuối cùng!
 • #551: Một cái hố to!
 • #552: Một cái hố to! (2)
 • #553: Con đường năm màu
 • #554: Con đường năm màu (2)
 • #555: Mạnh tiểu nhi, ngươi có dám hay không chiến!
 • #556: Bí pháp Tư Long
 • #557: Bí pháp Tư Long (2)
 • #558: Thiên địa của Kinh Thứ
 • #559: Trảm Linh Đan
 • #560: Trảm linh đan (2)
 • #561: Luyện Anh như luyện đan!
 • #562: Luyện Anh như luyện đan! (2)
 • #563: Ngươi đã quên?
 • #564: Ngươi đã quên? (2)
 • #565: Làm sao lại là hắn ?
 • #566: Trảm Linh tới!
 • #567: Đại tạo hóa!!
 • #568: Đại tạo hóa!! (2)
 • #569: Ấn ký !
 • #570: Kỳ Nam!
 • #571: Diệt linh!
 • #572: Điều kiện!
 • #573: Vô Mục tằm!
 • #574: Vô Mục tằm! (2)
 • #575: Mỗi khi tuyết rơi, hãy nhớ tới ta!
 • #576: Vô Mục hữu thanh!!
 • #577: Vô Mục hữu thanh!! (2)
 • #578: Một hơi vĩnh hằng
 • #579: Kim Đan kiếp của ta!
 • #580: Kim Đan kiếp của ta! (2)
 • #581: Lại đến!
 • #582: Lại đến! (2)
 • #583: Ngũ sắc thiên, tu vi phá!
 • #584: Ngũ sắc thiên, tu vi phá! (2)
 • #585: Phong Yêu đời thứ chín, phong thiên!
 • #586: Phá kén mà ra!
 • #587: Phá kén mà ra! (2)
 • #588: Ước hẹn với Nghiêm Tung
 • #589: Ô Thần ngũ bộ
 • #590: Ô Thần ngũ bộ (2)
 • #591: Mới vào Ô Đạt Bộ
 • #592: Ô Thần đại chiến?
 • #593: Ô Thần đại chiến? (2)
 • #594: Con đường Tư Long
 • #595: Tự Yêu Đan dẫn đến điên cuồng!
 • #596: Tự Yêu Đan dẫn đến điên cuồng! (2)
 • #597: Làm lớn chuyện rồi
 • #598: Tự Yêu Đan chân chính!
 • #599: Tự Yêu Đan chân chính! (2)
 • #600: Ô Trần
 • #601: Ô Trần (2)
 • #602: Một nhánh Phong Yêu
 • #603: Xin tiền bối cứu tôi
 • #604: Yêu đấu
 • #605: Yêu đấu (2)
 • #606: Yêu đấu (3)
 • #607: Trong nháy mắt giết chết dị yêu cùng cấp
 • #608: Ngươi nhìn ra sao?
 • #609: Ta có đan
 • #610: Ta có đan.. (2)
 • #611: Thẹn quá hóa giận!
 • #612: Thẹn quá hóa giận! (2)
 • #613: Bạch lang!
 • #614: Thanh kiếm gỗ thứ ba!
 • #615: Thanh kiếm gỗ thứ ba! (2)
 • #616: Phong Yêu đời thứ năm!
 • #617: Phong Yêu đời thứ năm! (2)
 • #618: Đồ đằng Thanh Mộc!
 • #619: Đồ đằng Thanh Mộc! (2)
 • #620: Này thật sự chưa thử qua!
 • #621: Tế tự mặt đất thuần phác
 • #622: Tế tự mặt đất thuần phác (2)
 • #623: Mặc Tử cấp bảy
 • #624: Sư tôn ta là Cổ Lạp
 • #625: Sư tôn ta là Cổ Lạp (2)
 • #626: Thịt…
 • #627: Thịt… (2)
 • #628: Thịt… (3)
 • #629: Sư tôn cứu ta
 • #630: Cổ đại sư
 • #631: Hại thầy
 • #632: Ô Linh
 • #633: Bỉ Ngạn hoa động trong nháy mắt!
 • #634: Tạo Hóa trì!
 • #635: Tạo Hóa trì! (2)
 • #636: Thiên Thiên
 • #637: Răng nanh gãy!
 • #638: Răng nanh gãy! (2)
 • #639: Răng nanh gãy! (3)
 • #640: Cái dây câu kia!
 • #641: Diệt nhân quả!
 • #642: Cơ duyên đi kèm
 • #643: Cơ duyên đi kèm (2)
 • #644: Trảm Nhân quả của Mạnh Hạo!
 • #645: Không chém được!
 • #646: Không chém được! (2)
 • #647: Lần sau thì không được viện dẫn lẽ này nữa
 • #648: Lần sau thì không được viện dẫn lẽ này nữa (2)
 • #649: Thanh Mộc phản tổ
 • #650: Thanh Mộc phản tổ (2)
 • #651: Thiên ngoại Thiên
 • #652: Kim Ô cùng với đại thụ
 • #653: Chiến đấu với Nguyên Anh
 • #654: Chiến đấu với Nguyên Anh (2)
 • #655: Lễ tang mở màn
 • #656: Lễ tang mở màn (2)
 • #657: Chỉ vì gặp nhau (1)
 • #658: Chỉ vì gặp nhau (2)
 • #659: Kẻ địch đến
 • #660: Kẻ địch đến (2)
 • #661: Mở mắt (2)
 • #662: Đại Mao cáo trạng
 • #663: Đại Mao cáo trạng (2)
 • #664: Thành ý
 • #665: Khư Kiều giới
 • #666: Khư Kiều giới (2)
 • #667: Triệu U Lan
 • #668: Triệu U Lan (2)
 • #669: Vực Ngoại Tâm Ma hoa!
 • #670: Thảm thiết!
 • #671: Thảm thiết! (2)
 • #672: Chém giết!
 • #673: Một thân tung hoành ngang trời, vượt ba ngàn tu sĩ!
 • #674: Kinh tâm động phách!
 • #675: Kinh tâm động phách! (2)
 • #676: Kinh tâm động phách! (3)
 • #677: Táng ca
 • #678: Một giọt mưa tím!
 • #679: Đồ đằng ngã xuống!
 • #680: Đồ đằng mới!
 • #681: Đồ đằng mới! (2)
 • #682: Đan Đông Bất Diệt Hỏa!
 • #683: Đan Đông Bất Diệt Hỏa! (2)
 • #684: Giết Nguyên Anh!
 • #685: Giết Nguyên Anh! (2)
 • #686: Mưa tím tầm tã!
 • #687: Tây Hải kiếp!!
 • #688: Tây Hải kiếp!! (2)
 • #689: Hy vọng
 • #690: Hy vọng (2)
 • #691: Tiên cầu!
 • #692: Yêu nữ Chỉ Hương
 • #693: Đạp thạch nhập hư
 • #694: Đạp thạch nhập hư (2)
 • #695: Liên Hoa biến dị!
 • #696: Nhất Trần Tử!
 • #697: Nhất Trần Tử! (2)
 • #698: Nhất Trần Tử! (3)
 • #699: Thanh âm u u
 • #700: Thanh âm u u (2)
 • #701: Huyết Diện lão quái
 • #702: Hàn Sơn áo xanh
 • #703: Hàn Sơn áo xanh (2)
 • #704: Gặp Triệu U Lan!
 • #705: Yêu nữ Chỉ Hương
 • #706: Yêu nữ Chỉ Hương (2)
 • #707: Bé ngoan
 • #708: Ngón tay út!
 • #709: Ngón tay út! (2)
 • #710: Yêu linh hiện!
 • #711: Yêu linh hiện! (2)
 • #712: Kỳ Nam lại đến, đoạt yêu linh!
 • #713: Kỳ Nam lại đến, đoạt yêu linh! (2)
 • #714: Lốc xoáy thổ!
 • #715: Yêu Tiên cổ giới
 • #716: Yêu Tiên cổ giới (2)
 • #717: Chỗ sâu trong Khư Kiều giới
 • #718: Kịch biến!
 • #719: Kịch biến! (2)
 • #720: Yêu đế Sương Thổ
 • #721: Yêu đế Sương Thổ (2)
 • #722: Linh hồn Đạp Tiên Kiều!
 • #723: Sương Thổ đại thành!
 • #724: Sương Thổ đại thành! (2)
 • #725: Vì thế, gã lựa chọn phía bắc
 • #726: Trở về
 • #727: Trở về (2)
 • #728: Ngươi tại sao lại ở chỗ này!
 • #729: Ngươi tại sao lại ở chỗ này! (2)
 • #730: Luân
 • #731: Sưu hồn
 • #732: Sưu hồn (2)
 • #733: Tự tìm đường chết
 • #734: Tự tìm đường chết (2)
 • #735: Hằng Vũ đại bại!
 • #736: Thiên địch!
 • #737: Thiên địch! (2)
 • #738: Máu của Quý gia!
 • #739: Máu của Quý gia! (2)
 • #740: Muốn phong chết
 • #741: Dung hợp Quý huyết!
 • #742: Dung hợp Quý huyết! (2)
 • #743: Huyết Thân hàng thế!
 • #744: Huyết Thân hàng thế! (2)
 • #745: Một tên cũng không để lại
 • #746: Ngũ Độc diệt tộc!
 • #747: Ngũ Độc diệt tộc! (2)
 • #748: Bước vào trung tâm
 • #749: Bước vào trung tâm (2)
 • #750: Bát mạch liên minh
 • #751: Bát mạch liên minh (2)
 • #752: Dưới mặt đất!
 • #753: Dưới mặt đất! (2)
 • #754: Vòng xoáy quen thuộc
 • #755: Vòng xoáy quen thuộc (2)
 • #756: Ta sẽ lại tới!
 • #757: Cho các ngươi chiến tranh!
 • #758: Ta tên Hoang Chủng
 • #759: Ta tên Hoang Trủng (2)
 • #760: Cổ kinh Phong Ma
 • #761: Ngươi dám
 • #762: Ngươi dám (2)
 • #763: Ma binh!
 • #764: Ma binh! (2)
 • #765: Thu bát mạch
 • #766: Cố nhân...
 • #767: Cố nhân (2)
 • #768: Trời tối rồi
 • #769: Tiễn quân ngàn dặm
 • #770: Phi hoàng tộc
 • #771: Phi hoàng tộc (2)
 • #772: Lựa chọn
 • #773: Đoạn Nam quan
 • #774: Đoạn Nam quan (2)
 • #775: Ngươi dám ra tay sao
 • #776: Ngươi dám ra tay sao (2)
 • #777: Thủ vệ Đoạn Nam
 • #778: Hắc Long đại bộ
 • #779: Hắc Long đại bộ (2)
 • #780: Đánh cuộc
 • #781: Đánh cuộc (2)
 • #782: Thấy được Mặc Thổ
 • #783: Trận chiến cuối cùng
 • #784: Trận chiến cuối cùng (2)
 • #785: Trận pháp tái hiện
 • #786: Tám mươi vạn dị yêu
 • #787: Đồ đằng máu
 • #788: Ngũ hành tạm quy nhất
 • #789: Ngũ hành tạm quy nhất (2)
 • #790: Sơ ngộ nhân quả
 • #791: Trảm không được linh, tuổi sao quá ngàn!
 • #792: Trảm Linh!
 • #793: Chỉ Hương dũng mãnh!
 • #794: Chỉ Hương dũng mãnh! (2)
 • #795: Biển tím trầm tâm
 • #796: Trong biển không năm tháng
 • #797: Trong biển không năm tháng (2)
 • #798: Hàn tận bất tri niên
 • #799: Khi nước mắt gặp biển lớn
 • #800: Ngũ Sắc Nguyên Anh!
 • #801: Ngũ Sắc Nguyên Anh! (2)
 • #802: Nguyên Anh thứ sáu
 • #803: Ngũ sắc Bỉ Ngạn hoa
 • #804: Ngũ sắc Bỉ Ngạn hoa (2)
 • #805: Thiên kiếp đã lâu không gặp
 • #806: Lục mệnh chấn động thiên kiếp
 • #807: Lục mệnh chấn động thiên kiếp (2)
 • #808: Đệ thất mệnh
 • #809: Đâm đầu vào chỗ chết
 • #810: Đâm đầu vào chỗ chết (2)
 • #811: Đâm đầu vào chỗ chết (3)
 • #812: Chém giết!
 • #813: Nhân quả tuyến
 • #814: Hô Diên Khánh chết!
 • #815: Hô Diên Khánh chết! (2)
 • #816: Đuổi giết!
 • #817: Ai làm ngư ông!
 • #818: Hô Diên Lão Tổ
 • #819: Hô Diên Lão Tổ (2)
 • #820: Chân linh ý!
 • #821: Thời tiết thay đổi!
 • #822: Thời tiết thay đổi! (2)
 • #823: Ngao khuyển, thức tỉnh!!!
 • #824: Ngao khuyển, thức tỉnh!!! (2)
 • #825: Huyết Ngao hộ đạo!
 • #826: Phường thị chi sát!
 • #827: Phường thị chi sát! (2)
 • #828: Hô Diên Lão Tổ tới
 • #829: Đánh một trận!
 • #830: Huyết Ngao khôn ngoan!
 • #831: Huyết Ngao khôn ngoan! (2)
 • #832: Đoạt bảo
 • #833: Trảm tình chi đạo
 • #834: Trảm tình chi đạo (2)
 • #835: Mạnh nhất!
 • #836: Lão Tổ liều mạng! (1)
 • #837: Lão Tổ liều mạng! (2)
 • #838: Phong ấn Trảm Linh!
 • #839: Về Mặc Thổ
 • #840: Về Mặc Thổ (2)
 • #841: Ta trở về rồi!
 • #842: Ta trở về rồi! (2)
 • #843: Phá trận
 • #844: Tuyệt địa
 • #845: Vì sao ngài không đến!
 • #846: Vì sao ngài không đến! (2)
 • #847: Ngũ gia vì yêu ảo tưởng cả đời!
 • #848: Hô Diên bản tôn!
 • #849: Hô Diên bản tôn! (2)
 • #850: Y, là ai!
 • #851: Y, là ai! (2)
 • #852: Chấn động Hô Diên!
 • #853: Lại đoạt Trảm Linh bảo!
 • #854: Lại đoạt Trảm Linh bảo! (2)
 • #855: Một ngàn năm, một người thành tiên!
 • #856: Một ngàn năm, một người thành tiên! (2)
 • #857: Gặp lại, đó là hữu duyên
 • #858: Yêu Tiên cổ tông!
 • #859: Yêu Tiên cổ tông! (2)
 • #860: Cố nhân không muốn nhìn thấy nhất
 • #861: Cố nhân không muốn nhìn thấy nhất (2)
 • #862: Gọi tỷ!
 • #863: Đặc thù của Yêu Tiên cổ tông
 • #864: Đặc thù của Yêu Tiên cổ tông (2)
 • #865: Tiên cơ
 • #866: Tiên cơ (2)
 • #867: Gặp lại cố nhân
 • #868: Hứa Thanh ở đây
 • #869: Kha Cửu Tư
 • #870: Kha Cửu Tư (2)
 • #871: Nghĩ kỹ rồi làm
 • #872: Nghĩ kỹ rồi làm.. (2)
 • #873: Kha Vân Hải
 • #874: Giết Quý tử
 • #875: Giết Quý tử (2)
 • #876: Còn không kêu thảm
 • #877: Lý chủ truyền thừa
 • #878: Lý chủ truyền thừa (2)
 • #879: Nàng tên Hứa Thanh
 • #880: Nàng tên Hứa Thanh (2)
 • #881: Lời hẹn ước đôi ta
 • #882: Đã lâu không gặp
 • #883: Khả năng vô hạn
 • #884: Khả năng vô hạn (2)
 • #885: Yêu minh lêu lổng
 • #886: Yêu minh lêu lổng (2)
 • #887: Cha
 • #888: Muốn thu Sơn Hải Kinh, tất cần thân thể Yêu Tiên!
 • #889: Con đường của tạo hóa
 • #890: Đạo pháp chi chủng
 • #891: Đạo pháp chi chủng (2)
 • #892: Mười hai chữ …
 • #893: Mười hai chữ … (2)
 • #894: Mười hai chữ … (3)
 • #895: Khô Viêm Yêu pháp bản tôn đạo!
 • #896: Khô Viêm Yêu pháp bản tôn đạo! (2)
 • #897: Thanh âm của Lý chủ
 • #898: Dẫn con đi tiếp
 • #899: Dẫn con đi tiếp (2)
 • #900: Việc gì phải vậy
 • #901: Đời này cũng được
 • #902: Chuyện xưa
 • #903: Chuyện xưa (2)
 • #904: Y nhất định
 • #905: Y nhất định.. (2)
 • #906: Yêu Tiên Trì
 • #907: Yêu Tiên Trì (2)
 • #908: Trảm Tiên có gì khó
 • #909: Gặp Nam Thiên
 • #910: Gặp Nam Thiên (2)
 • #911: Bệnh tật khắp người
 • #912: Tình cha như núi cao
 • #913: Tình cha như núi cao (2)
 • #914: Dầu hết đèn tắt
 • #915: Trở thành niềm tự hào của người
 • #916: Cảnh giới thứ ba.
 • #917: Cảnh giới thứ ba (2)
 • #918: Mũi kiếm.
 • #919: Chân linh - Dạ!.
 • #920: Chân linh - Dạ! (2)
 • #921: Chỉ Hương rộng rãi!
 • #922: Chỉ Hương rộng rãi! (2)
 • #923: Tạo hóa!
 • #924: Nguyên Anh thứ tám!
 • #925: Nguyên Anh thứ tám! (2)
 • #926: Thế như chẻ tre! (1)
 • #927: Thế như chẻ tre! (2)
 • #928: Khí thế như cầu vồng!
 • #929: Đệ bát mệnh!
 • #930: Đệ bát mệnh! (2)
 • #931: Tất cả mọi người đều ở đây a
 • #932: Các ngươi làm tổn thương ta
 • #933: Các ngươi làm tổn thương ta (2)
 • #934: Ái phi ba mắt
 • #935: Ngũ gia bị thương
 • #936: Ngũ gia bị thương (2)
 • #937: Đạo hữu nghe ta một lời
 • #938: Đạo hữu nghe ta một lời (2)
 • #939: Quân tử ái tài
 • #940: Cảnh giới thứ tư!
 • #941: Cảnh giới thứ tư! (2)
 • #942: Phong ấn. (2)
 • #943: Dự đoán và hợp tác
 • #944: Dự đoán và hợp tác (2)
 • #945: Yêu khí ngập trời!
 • #946: Yêu khí ngập trời! (2)
 • #947: Tam thánh chi địa
 • #948: Sơn Hải Kính!
 • #949: Sơn Hải Kính! (2)
 • #950: Dạ thức tỉnh
 • #951: Sọ Dạ!
 • #952: Hắn là đệ đệ của ta!
 • #953: Hắn là đệ đệ của ta! (2)
 • #954: Cửu bái tam sơn
 • #955: Cửu bái tam sơn (2)
 • #956: Trời có mười phần hắn có bảy phần!
 • #957: Lòng có chí lớn!
 • #958: Lòng có chí lớn! (2)
 • #959: Ta cũng đang tìm kiếm!
 • #960: Ta cũng đang tìm kiếm! (2)
 • #961: Yêu Anh thứ chín
 • #962: Nam nhân!
 • #963: Nam nhân! (2)
 • #964: Con đường Trảm Linh!
 • #965: Trở về
 • #966: Trở về (2)
 • #967: Đệ thập Tổ Vương gia!
 • #968: Đệ thập Tổ Vương gia! (2)
 • #969: Ngụy Tiên và chân Tiên
 • #970: Thiên Hà hải
 • #971: Thiên Hà hải (2)
 • #972: Khách quý
 • #973: Khách quý (2)
 • #974: Ai đang tim đập chân run
 • #975: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
 • #976: Chỉ cần ngươi đi, cái gì cũng được!
 • #977: Chỉ cần ngươi đi, cái gì cũng được! (2)
 • #978: Trương gia tới rồi?
 • #979: Biến đổi bất ngờ, Lão Tổ phẫn nộ
 • #980: Biến đổi bất ngờ, Lão Tổ phẫn nộ (2)
 • #981: Ưu thế tâm trí của Lão Tổ
 • #982: Ưu thế tâm trí của Lão Tổ (2)
 • #983: Sau khi mua xong, ta sẽ đi
 • #984: Ai đạo cao một thước!
 • #985: Ai đạo cao một thước! (2)
 • #986: Lão Tổ nổi giận
 • #987: Cướp đoạt
 • #988: Cướp đoạt (2)
 • #989: Lão Tổ cứu mạng!
 • #990: Lão Tổ cứu mạng! (2)
 • #991: Lão rùa đen vô sỉ!
 • #992: Cho ngươi một hồi tạo hóa
 • #993: Cho ngươi một hồi tạo hóa (2)
 • #994: Mạnh Hạo Lão Tổ
 • #995: Gió lốc tam hoàn
 • #996: Gió lốc tam hoàn (2)
 • #997: Bích chướng tàng linh
 • #998: Bọn họ thật hạnh phúc
 • #999: Bọn họ thật hạnh phúc (2)
 • #1000: Đạo của ta, tận cùng nơi đâu
 • #1001: Đạo của ta, tận cùng nơi đâu (2)
 • #1002: U Luân
 • #1003: Tam hoàn yêu động
 • #1004: Cổ Cảnh hy vọng!
 • #1005: Hoa
 • #1006: Săn hải yêu
 • #1007: Bỉ Ngạn hoa động!
 • #1008: Bỉ Ngạn Hoa động
 • #1009: Tam tông Dương Hồn Thánh
 • #1010: Rượu quê hương
 • #1011: Phát tài lớn
 • #1012: Rượu rất mạnh
 • #1013: Lại thấy Tiếu Tiếu
 • #1014: Hứa Bình Bình
 • #1015: Có tiền, tự do phóng khoáng!
 • #1016: Chiến xa!
 • #1017: Lê Tiên tái hiện!
 • #1018: Bỉ Ngạn Hoa Mẫu!
 • #1019: Đánh cược
 • #1020: Cảm giác thật tốt
 • #1021: Ngươi gian lận
 • #1022: Nguy cơ tới gần
 • #1023: Hợp tác
 • #1024: Phục chế mũi kiếm!
 • #1025: Lê Tiên kêu gọi
 • #1026: Vương tổ phủ xuống
 • #1027: Ngân Đăng thượng nhân
 • #1028: Trảm Linh đệ nhất đao
 • #1029: Đại đạo cộng minh!
 • #1030: Mạnh Hạo cường hãn!
 • #1031: Chiến một trận!
 • #1032: Bản tôn phủ xuống!
 • #1033: Đoạt Cơ Đại Pháp!
 • #1034: Ta muốn thành tiên!
 • #1035: Từ nay về sau
 • #1036: Trên thuyền
 • #1037: Đi ở trong đường
 • #1038: Cố thổ
 • #1039: Ngươi sinh, ta sinh
 • #1040: Cùng nhau
 • #1041: Thế gian có vãng sinh hay không
 • #1042: Nối tiếp cây cầu sinh mạng bị gãy
 • #1043: Còn lời hứa hẹn
 • #1044: Cảnh giới Vĩnh Hằng!
 • #1045: Hắn, đã tới!
 • #1046: Xông vào Thanh La Tông!
 • #1047: Phá trận!
 • #1048: Thập vạn đại sơn!
 • #1049: Điên cuồng
 • #1050: La Âm Tông!
 • #1051: Lục Đạo chân tổ
 • #1052: Huyết Yêu Tông thiếu tông!
 • #1053: Tử Đông Vấn Đạo!
 • #1054: Huyết Yêu tâm
 • #1055: Huyết Yêu Đại Pháp
 • #1056: Đây chỉ là một lần thăm dò
 • #1057: Giết!
 • #1058: Trấn áp!
 • #1059: Trảm Ma Vấn Đạo!
 • #1060: Huyết Yêu Đại Pháp!
 • #1061: Hứa Thanh thức tỉnh
 • #1062: Hồ Đạo thượng cổ
 • #1063: Tụ tập hồ đạo!
 • #1064: Hồ đạo phun trào
 • #1065: Truyền tống tuần hoàn
 • #1066: Triển áp Trảm Linh
 • #1067: Bá đạo!
 • #1068: Cố nhân gặp nhau bên hồ đạo
 • #1069: Hồ này, cho ta!
 • #1070: Hồ chính bạo phát!
 • #1071: Khắp nơi động!
 • #1072: Ngươi có biết Liễu Tử Xuyên
 • #1073: Phun trào lần thứ hai!
 • #1074: Hồn Chân Tiên!
 • #1075: Thi triển tài năng!
 • #1076: Đoạt linh!
 • #1077: Thí luyện
 • #1078: Màu vàng viên mãn!
 • #1079: Cửa ải thứ hai!
 • #1080: Linh Mạch Cảnh!
 • #1081: Một ... Ngũ Gia khác!
 • #1082: Thần hỏa căn nguyên!
 • #1083: Thiếu tông trở về!
 • #1084: Nam Vực trước chiến tranh!
 • #1085: Bản tôn thứ hai!
 • #1086: Chiến
 • #1087: Thảm thiết
 • #1088: Một chiếc lá!
 • #1089: Bóng lưng như núi!
 • #1090: Ngũ Phong lão tổ!
 • #1091: Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ tư!
 • #1092: Phân thân Lê Tiên!
 • #1093: Bảo bối, nên trở về nhà rồi
 • #1094: Ngươi kêu nó, nó đáp ứng sao
 • #1095: Bản tôn thứ hai tới
 • #1096: Đỉnh phong
 • #1097: Khôi lỗi Ngụy Tiên!
 • #1098: Quyết chiến!
 • #1099: Bản tôn Huyết Yêu
 • #1100: Thanh La đế quân
 • #1101: Cấm Nhân Quả
 • #1102: Tiến vào Thượng Cổ Phúc Địa một lần nữa
 • #1103: Thân thể Vấn Đạo
 • #1104: Đến Nhất Kiếm Tông
 • #1105: Chuyện xưa
 • #1106: Cầu phúc cho ngươi
 • #1107: Mập mạp điên cuồng
 • #1108: Lý gia Kiếp!
 • #1109: Vô đề
 • #1110: Bắc Địa tập kết!
 • #1111: Mẫu thân ngươi đã từng tới
 • #1112: Cố nhân
 • #1113: Đệ thập tổ!
 • #1114: Tình sâu sắc nhất
 • #1115: Hôn nhân chấn động Nam Vực
 • #1116: Kiếp nạn bảy tuổi!
 • #1117: Đại hôn!
 • #1118: Bắc Địa xâm lấn!
 • #1119: Khô Minh Cửu Suy
 • #1120: Lực nguyền rủa
 • #1121: Một tiếng cười kia
 • #1122: Ta trước ngủ một giấc
 • #1123: Để ngày cưới không có tiếc nuối
 • #1124: Hứa Thanh chuyển thế
 • #1125: Vấn Đạo vẫn!
 • #1126: Chiến!
 • #1127: Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ năm!
 • #1128: Lê Tiên, ngươi có dám đánh một trận!
 • #1129: Quyết chiến Lê Tiên!
 • #1130: Bắc Địa tan tác!
 • #1131: Một phát chém phán quan!
 • #1132: Mạnh Hạo thức tỉnh!
 • #1133: Tam kiếm quét Đông Thổ!
 • #1134: Quét ngang
 • #1135: Quyết chiến đã đến!
 • #1136: Khai chiến!
 • #1137: Chém quỷ!
 • #1138: Mặt trời gay gắt nổi lên!
 • #1139: Trấn áp!
 • #1140: Rơi vào tình thế nguy cơ nguy ngập!
 • #1141: Người kia từng nói
 • #1142: Đại đạo cộng minh!
 • #1143: Đạo thành sương mù, sương mù thành đao
 • #1144: Trảm ma Vấn Đạo
 • #1145: Mạnh Hạo vô địch
 • #1146: Nửa bước Chân Tiên
 • #1147: Trấn áp Bắc tu
 • #1148: Gặp nhau
 • #1149: Phương phụ nói cười quét Nam Thiên
 • #1150: Sinh ra ở Đông Thắng Tinh!
 • #1151: Thất tuế kiếp!
 • #1152: Tương lai nhất định gặp nhau!
 • #1153: Tiên Cổ Đạo Lệnh!
 • #1154: Đi Quý gia đòi nợ!
 • #1155: Thiếu nợ thì trả tiền!
 • #1156: Chúng ta trả lại tiền
 • #1157: Cửu Sơn Hải, phong vân động
 • #1158: Chương 1159
 • #1159: Hình ảnh truyền đạo!
 • #1160: Tiên Cổ Đạo Mạch!
 • #1161: Hai điều không cho!
 • #1162: Ta đã chờ rất lâu!
 • #1163: Ta là một người quét rác
 • #1164: Tiểu Thanh và Tiểu Hoa
 • #1165: Ta kêu Mạnh Hạo!
 • #1166: Phàm Đông Nhi!
 • #1167: Chiến thần nữ!
 • #1168: Tiểu Thanh, cho muội!
 • #1169: Cải mệnh!
 • #1170: Viễn cổ lóe hình ảnh!
 • #1171: Kẻ nào giành mối làm ăn với ta?
 • #1172: Bắt giữ Lý Linh Nhi!
 • #1173: Sau này, gọi ta Tiểu Hải!
 • #1174: Sát cục
 • #1175: Phá cục
 • #1176: Chỉ Hương báo ân
 • #1177: Tiên mạch
 • #1178: Báo thù không muộn
 • #1179: Vô địch
 • #1180: Trảm và Cấm!
 • #1181: Dọn sạch chiến trường!
 • #1182: Gia trưởng tới rồi
 • #1183: Thả hết ra đây!
 • #1184: Gài bẫy tình phiên bản lỗi
 • #1185: Nhìn xem ta là ai
 • #1186: Kiếp của Đan Quỷ!
 • #1187: Tiên môn phủ xuống!
 • #1188: Sai cũng muốn làm!
 • #1189: Nguyên lai, ngươi cũng là kiếp!
 • #1190: Chân Tiên khó khăn!
 • #1191: Đường tại tinh không, không ở tinh tú!
 • #1192: Thí luyện cổ lộ khai!
 • #1193: Đây là hiểu lầm
 • #1194: Một đường tranh phong!
 • #1195: Người đứng đầu cửa ải này!
 • #1196: Danh chấn!
 • #1197: Nhanh nhất!
 • #1198: Tư chất, Tu vi, Tuổi
 • #1199: Tiền bối, mang tới mười cái
 • #1200: Sáng tạo
 • #1201: Bản tính khó đổi
 • #1202: Tâm tính trẻ sơ sinh
 • #1203: Trăm hoa nở rộ
 • #1204: Chín cây cầu
 • #1205: Đầu mối của bí ẩn
 • #1206: Nhất Chỉ Nhân Quả
 • #1207: Chí Tôn Kiều!
 • #1208: Binh Các!
 • #1209: Một lần cuối cùng!
 • #1210: Hai cửa cuối cùng
 • #1211: Tâm cường đạo kiên!
 • #1212: Người đứng đầu!
 • #1213: Có người khiêu khích!
 • #1214: Đưa thuốc tới cửa!
 • #1215: Tiên Khư chân chính!
 • #1216: Phong Yêu đệ lục cấm!
 • #1217: Hắn là thần!
 • #1218: Một quyền!
 • #1219: Huyết Tiên đồng tử!
 • #1220: 32 cường!
 • #1221: Đàn hung lại tới!
 • #1222: Khí thế vô địch
 • #1223: Nàng, xuất hiện
 • #1224: Nàng là Chí Tôn
 • #1225: Chọn tứ cường
 • #1226: Bá đạo
 • #1227: Bốn trận thắng cả bốn
 • #1228: Phóng thích ra
 • #1229: Một tay che trời
 • #1230: Chiến đấu đỉnh cao!
 • #1231: Kinh biến!
 • #1232: Yêu Phong đệ lục cấm!
 • #1233: Xếp hạng 13!
 • #1234: Cướp thức ăn trước miệng cọp!
 • #1235: Một nhà đoàn tụ
 • #1236: Trở về chốn cũ
 • #1237: Hồ đạo tái chiến!
 • #1238: Thần hỏa căn nguyên!
 • #1239: Tự mình bay đi!
 • #1240: Sát cơ tứ phía!
 • #1241: Cường địch đánh một trận!
 • #1242: Thần hỏa đốt tiên!
 • #1243: Đông Thiên Môn!
 • #1244: Dứt khoát nói toạc ra!
 • #1245: Huyết mạch chấn tộc
 • #1246: Hắn, đã trở về
 • #1247: Phương gia Đông Thắng Tinh
 • #1248: Phương Vệ
 • #1249: Ngươi muốn chết sao
 • #1250: Địch ý khó phân
 • #1251: Tam gia gia
 • #1252: Quay tơ bóc kén!
 • #1253: Đan đạo Phương gia
 • #1254: Thoáng lộ tài năng!
 • #1255: Đấu ngay bây giờ đi
 • #1256: Đấu thảo mộc!
 • #1257: Gợn sóng mới nổi
 • #1258: Ta tuyệt đối không cần!
 • #1259: Dược Các
 • #1260: Gian dối!
 • #1261: Kinh động nghị các
 • #1262: Đan đạo chi hưng
 • #1263: Cùng tất biến!
 • #1264: Biến tất thông!
 • #1265: Tầng tầng đệ nhất!
 • #1266: Đăng phong tạo cực!
 • #1267: Mỗi bước đều nở hoa sen!
 • #1268: Liên tiếp thăng lên!
 • #1269: Đan đạo vô tận!
 • #1270: Khiêu khích
 • #1271: Phá lệ!
 • #1272: Mục tiêu
 • #1273: Gõ Đan Các!
 • #1274: Mạnh Hạo luyện đan!
 • #1275: Đô Thiên Dương Thần Đan!
 • #1276: Tỷ phu tương lai?
 • #1277: Bờ hồ Minh nguyệt (1)
 • #1278: Bờ hồ Minh nguyệt (2)
 • #1279: Theo sau ta
 • #1280: Cứng rắn
 • #1281: Ta rất nhớ mọi người
 • #1282: Nàng tên Phương Du
 • #1283: Dương Tinh mọc lên!
 • #1284: Tranh phong!
 • #1285: Cùng sánh vai!
 • #1286: Niết Bàn Quả của ta!
 • #1287: Mạnh Hạo và Phương Vệ!
 • #1288: Một quyền
 • #1289: Kiêu dương quật khởi
 • #1290: Thân thể Chân Thánh
 • #1291: Cuối trời
 • #1292: Dương Tinh mười nhịp thở
 • #1293: Thần thông thứ ba!
 • #1294: Sát cơ tới gần!
 • #1295: Thái độ Đại trưởng lão
 • #1296: Mạnh Hạo rơi lệ
 • #1297: Nhìn vật nhớ người
 • #1298: Chuẩn Đạo Chí Tôn
 • #1299: Làm kinh sợ
 • #1300: Tổ địa rất hung hiểm
 • #1301: Đào ba thước đất
 • #1302: Phong Yêu tái hiện
 • #1303: Cửu Minh Sơn
 • #1304: Đệ lục cấm thành!
 • #1305: Cửu Sơn Nhật Nguyệt!
 • #1306: Phong Yêu đệ ngũ cấm
 • #1307: Thời đại đua tiếng!
 • #1308: Tâm ma của thiên kiêu!
 • #1309: Hành tẩu Tiên quốc!
 • #1310: Một ngọn đèn!
 • #1311: Hồn Đăng của người nào!
 • #1312: Minh Cung
 • #1313: Người đứng đầu tiên duyên!
 • #1314: Phương Hạo, đi ra chiến một trận!
 • #1315: Bọn họ đang chờ đợi
 • #1316: Tổ địa mở ra
 • #1317: Phong vân khởi!
 • #1318: Chí Tôn tiên kiếp!
 • #1319: Độ kiếp!
 • #1320: Pháp tướng vạn trượng!
 • #1321: Chí Tôn tiên cung!
 • #1322: Ta chính là Phương Mộc!
 • #1323: Đánh tiên môn!
 • #1324: Khai tiên mạch!
 • #1325: Trên trăm mạch!
 • #1326: Huyết Yêu cùng Bỉ Ngạn Hoa!
 • #1327: Chứng đạo!
 • #1328: Phong Yêu Ngưng Mạch!
 • #1329: Thiên Ngoại Phi Tiên!
 • #1330: Tạo hóa bạo phát!
 • #1331: Thay mặt phụ thân tặng tiên mạch!
 • #1332: Hồn Đăng hư ảnh!
 • #1333: Tạo hóa của Hứa Thanh!
 • #1334: Tiên Cảnh đại viên mãn!
 • #1335: Ba mươi ba tầng trời
 • #1336: Chiến!
 • #1337: Mạnh Hạo chiến sáu cường
 • #1338: Chí nguyện to lớn của Mạnh Hạo
 • #1339: Nương tử, tới thành thân sao?
 • #1340: Còn là xúc cảm kia!
 • #1341: Thần và tiên!
 • #1342: Phương Vệ chiến Mạnh Hạo!
 • #1343: Ta còn không có thua!
 • #1344: Phương gia kịch biến!
 • #1345: Tộc loạn!
 • #1346: Quý gia ra tay!
 • #1347: Tiếp tục trận chiến!
 • #1348: Phương Tú Sơn, chết!
 • #1349: Phương Vệ, chết!
 • #1350: Binh Dũng phủ xuống!
 • #1351: Đạo Cảnh thứ hai của Phương gia!
 • #1352: Lá bài tẩy cuối cùng của Quý gia!
 • #1353: Ngươi là ai!
 • #1354: Lão tổ đời thứ nhất! !
 • #1355: Phương gia!
 • #1356: Cổ Cảnh hy vọng!
 • #1357: Kiếm và Khiên của thế hệ này
 • #1358: Tiểu hồ ly và cáo già
 • #1359: Tồn tại vì danh tự!
 • #1360: Ta đã thành hôn
 • #1361: Đánh cược
 • #1362: Lần nữa xông Dược Các
 • #1363: Mở cánh cửa căn nguyên
 • #1364: Kế hoạch đào hôn
 • #1365: Phá Hải Nghịch Thiên Đan
 • #1366: Thương Khung Nhất Niệm!
 • #1367: Lão rùa đen Kháo Sơn!
 • #1368: Đuổi ra Đông Thắng Tinh!
 • #1369: Xử lý lão rùa đen!
 • #1370: Chém giết Lý Linh Nhi!
 • #1371: Thoáng ngang qua!
 • #1372: Đuổi vào Tiên Khư!
 • #1373: Đuổi vào Tiên Khư!
 • #1374: Tiếng huyên náo!
 • #1375: Sơn Hải Giới minh ước!
 • #1376: Chí Tôn chém hộ đạo!
 • #1377: Sưu hồn Nhất Pháp Tử!
 • #1378: 33 giới Sơn Hải kiếp!
 • #1379: Xao động biển trùng!
 • #1380: Đoạt sinh ý của ta?!
 • #1381: Ngươi mới là yêu trùng!
 • #1382: Tô Yên
 • #1383: Khống chế hắc giáp trùng
 • #1384: Đuổi đánh Tô Yên
 • #1385: Uy của danh sách
 • #1386: Chúng ta không thích hợp
 • #1387: Bì Đống là Lôi Đế?
 • #1388: Cửu Hải Thần Giới
 • #1389: Địch ý
 • #1390: Ta bảo đảm không đánh chết các ngươi!
 • #1391: Ta có bằng chứng!
 • #1392: Đừng chọc tới ta!
 • #1393: Khởi nguyên!
 • #1394: Như Phong Giới thí luyện!
 • #1395: Đáp án!
 • #1396: Đáp án!
 • #1397: Chấn động! ! !
 • #1398: Vắt cổ chày ra nước cũng nhổ lông!
 • #1399: Vãi đậu thành binh!
 • #1400: Đánh cuộc!
 • #1401: Kim Môn thứ chín!
 • #1402: Chiến Tiên!
 • #1403: Tốp mười
 • #1404: Thể tu truyền pháp
 • #1405: Yêu ý khiêu khích!
 • #1406: Chuột nhắt ngoan ngoãn
 • #1407: Chí Tôn Huyết của ai
 • #1408: Chấn động Sơn Hải
 • #1409: Mạnh Hạo Tiên Đế
 • #1410: Danh sách cảm ứng
 • #1411: La Thiên Đạo Tiên
 • #1412: Uy hiếp!
 • #1413: Không thương tổn ngươi được? !
 • #1414: Nấu hải!
 • #1415: Chí Tôn rung chuyển hải uy!
 • #1416: Trấn giết tám yêu!
 • #1417: Sát cơ ngập trời!
 • #1418: Hải Thánh trưởng lão!
 • #1419: Sinh tử kiếp!
 • #1420: Ai dám cứu nó!
 • #1421: Biển thứ chín phẫn nộ
 • #1422: Sát Thần vào tông
 • #1423: Tấm thuẫn bằng thịt
 • #1424: Sỉ nhục của giới Thể tu
 • #1425: La Thiên Tiên
 • #1426: Miệng như lợi kiếm
 • #1427: Kim Môn thứ năm đặc thù
 • #1428: Mù quáng!
 • #1429: Đạo Thần Kinh!
 • #1430: Tốp 10 Bát Môn!
 • #1431: Dấu hiệu cánh cửa Cổ Cảnh!
 • #1432: Cổ Môn màu đỏ!
 • #1433: Khai Hồn Đăng, vào Cổ Cảnh!
 • #1434: Quyền thứ ba!
 • #1435: Lý tưởng vĩ đại của ngũ gia
 • #1436: Con đường đi Như Phong Giới
 • #1437: Phủ xuống Như Phong Giới
 • #1438: Chờ mong Như Phong
 • #1439: Xóa bỏ
 • #1440: Như Phong thủ sát!
 • #1441: Người nào đang đánh, người nào đang xem!
 • #1442: Tự liệt tuyên chiến!
 • #1443: Tâm cơ của Kiếm Đạo Tử
 • #1444: Yêu Ngôn Hoặc Chúng!
 • #1445: Danh chấn Tự liệt!
 • #1446: Cửu quốc tiên chiến
 • #1447: Chán ghét họ Mạnh!
 • #1448: Hàn Thanh Lôi!
 • #1449: Cường hãn!
 • #1450: Đao phong đụng nhau!
 • #1451: Thắng!
 • #1452: Vận mạng!
 • #1453: Sát nhập vào quốc vận sơn!
 • #1454: Hàn Thanh Lôi mưu đồ!
 • #1455: Mạnh nhất tiên lộ!
 • #1456: Giết ngươi, chỉ cần bảy bước!
 • #1457: Ngươi nói gì?
 • #1458: Xâm nhập quốc gia thứ tư
 • #1459: Mục tiêu đệ nhất danh sách
 • #1460: Lần nữa vào La Thiên
 • #1461: Mở màn trận chiến danh sách
 • #1462: Ngươi muốn làm gì!
 • #1463: Cường sát!
 • #1464: Thiện niệm!
 • #1465: Giết Hải Đông Thanh!
 • #1466: Ta tên. . . Đạo Phương!
 • #1467: Như Phong phản loạn!
 • #1468: Ước hẹn sáu nước
 • #1469: Hắn đã tới!
 • #1470: Chiến Đạo Thiên!
 • #1471: Hồng Bân chết trận
 • #1472: Hào quang của La Thiên
 • #1473: Trạng thái mạnh nhất
 • #1474: Hắn là Lục
 • #1475: Đạo Thiên rút lui
 • #1476: Hết thảy vì chân đạo!
 • #1477: Thay vào đó?
 • #1478: Canh giữa cửa ngõ!
 • #1479: Ngươi là Tung Vô Nhai!
 • #1480: Chân đạo?
 • #1481: Huyết Ngao bay trên trời!
 • #1482: Hoặc đạo
 • #1483: Tuyết Nhi!
 • #1484: Thẹn quá thành giận!
 • #1485: Ngươi buông bỏ cái gì?
 • #1486: Tự liệt chi tâm!
 • #1487: Hết thảy có ta!
 • #1488: Mạnh Hạo bùng phát!
 • #1489: Kịch biến
 • #1490: Biết rõ là mồi nhử
 • #1491: Khí vận như chất độc
 • #1492: La Thiên Tiên vĩnh hằng
 • #1493: Danh sách chiến Mạnh Hạo!
 • #1494: Là ai thỉnh cầu ta tới!
 • #1495: Chiến tranh danh sách!
 • #1496: Túng Vô Nhai xuất thủ!
 • #1497: Dưới mồi câu thơm ngon, tất có cá chết!
 • #1498: Sao có thể cho ngươi
 • #1499: Phản bội đạo
 • #1500: Người giết con ta, chết!
 • #1501: Một mũi tên lay trời!
 • #1502: La Thiên Phương gia!
 • #1503: Hỏi Hải Mộng!
 • #1504: Một màn kịch
 • #1505: Quá thiện lương, quá chân thực
 • #1506: Thiên Vân Tập Thị
 • #1507: Trẻ con hoang phí
 • #1508: Ngọc bài nhuộm máu
 • #1509: Không mua !
 • #1510: Thiên Vân thượng nhân!
 • #1511: Một bước lui, từng bước lui!
 • #1512: Phương gia đến!
 • #1513: Cáo già
 • #1514: Thiên Vân nhập đạo
 • #1515: Nhập đạo thất bại
 • #1516: Vĩnh Hằng Tổ!
 • #1517: Toàn tộc đến bái!
 • #1518: Cha me, Hạo nhi đã trở về!
 • #1519: Mạnh Hạo, ngươi đừng chạy!
 • #1520: Kết thúc nhân quả cố nhân
 • #1521: Trở về bộ lạc Ô Thần
 • #1522: Nơi này, vốn là nhà của ta
 • #1523: Ta là Mạnh Hạo
 • #1524: Thánh tổ giảng đạo
 • #1525: Gặp lại Thủy Đông Lưu!
 • #1526: Ngũ long phân thây!
 • #1527: Nạp nhập hỏa chủng
 • #1528: Nhục thân đại viên mãn! !
 • #1529: Chân chính Đạo Tiên!
 • #1530: Đỉnh phong!
 • #1531: Lời nguyền của Đạo Phương!
 • #1532: Trạng thái mạnh nhất!
 • #1533: Ngươi nói, vô dụng!
 • #1534: Đại Đường, La Thiên!
 • #1535: Bí cảnh đón cướp!
 • #1536: Đạo kiếp!
 • #1537: La Thiên Kiếp!
 • #1538: Chín chủ sát cơ
 • #1539: Phụ thân thành đạo
 • #1540: Nam Thiên sát trận!
 • #1541: Phụ thân, không thể vẫn lạc!
 • #1542: Phương tộc đại điển!
 • #1543: Thay mặt phụ xuất chiến!
 • #1544: Chuẩn Đạo thần bí
 • #1545: Không dám giết ư
 • #1546: Chặn giết
 • #1547: Đời thứ tám
 • #1548: Mang đi Binh Dũng
 • #1549: Tới cửa đòi tiền!
 • #1550: Ta tới báo ân!
 • #1551: Tiên Kiều chi oán!
 • #1552: Dung Đạp Tiên Kiều! !
 • #1553: Sơn Hải chi tử!
 • #1554: Vĩnh viễn, vĩnh viễn
 • #1555: Cố nhân
 • #1556: Hiện tại, nó là Chí Tôn Kiều
 • #1557: Lục Ảnh tái hiện!
 • #1558: Thời gian đạo pháp!
 • #1559: Tin dữ!
 • #1560: Tái chém Quý Đông Dương!
 • #1561: Núi vốn không lo nghĩ
 • #1562: Chương 1563
 • #1563: Cây cầu Tiên Cổ xây dựng rời khỏi núi thứ chín
 • #1564: Đệ Bát Sơn Hải
 • #1565: Thiên Thần Liên Minh
 • #1566: Ta gọi là Mạnh Hạo!
 • #1567: Một người rung chuyển Hắc Hồn!
 • #1568: Sơn Hải hình thức ban đầu!
 • #1569: Hắc Hồn lão tổ!
 • #1570: Ngươi lừa gạt ta!
 • #1571: Thiên Hồn Tinh, băng!
 • #1572: Đôi bên hận thù kẻ mạnh thắng!
 • #1573: Thư sinh đi thi
 • #1574: Mưa gió sắp kéo tới!
 • #1575: Hoàng lương một mộng!
 • #1576: Đồ nhi ngoan, chớ đi!
 • #1577: Sư tôn cứu mạng!
 • #1578: Phong Thiên Quyết cái gì?
 • #1579: Lão đạo
 • #1580: Lực lượng vô thượng!
 • #1581: Không cho ta đi?
 • #1582: Sơ ngộ Mạnh gia!
 • #1583: Sát kiếp!
 • #1584: Căn nguyên chỉ vì Đạo Nguyên động!
 • #1585: 33 địa sơ khai!
 • #1586: Tham Lang khuy thể!
 • #1587: Phản kích!
 • #1588: Chúng ta còn là bạn tốt!
 • #1589: Phát hiện!
 • #1590: Tham Lang đoạt xá!
 • #1591: Luyện thể
 • #1592: Người tốt
 • #1593: Suýt nữa bị hù chết
 • #1594: Mặt trời xanh lam
 • #1595: Bút tích Cửu Phong
 • #1596: Mạnh Hạo mở mắt
 • #1597: Cổ Môn khả kỳ
 • #1598: Sạch sẽ
 • #1599: Gặp lại Mạnh Trần
 • #1600: Rời khỏi 33 Địa
 • #1601: Ta là Mạnh Trần
 • #1602: Đường về
 • #1603: Gió nổi lên
 • #1604: Xuất thủ!
 • #1605: Nơi này, chính là Mạnh gia!
 • #1606: Bà ngoại!
 • #1607: Ta tới bảo vệ!
 • #1608: Tự lập môn hộ!
 • #1609: Giảng đạo!
 • #1610: Diệt Từ gia
 • #1611: Ngoại bà cường thế
 • #1612: Để lại làm chi, có ích lợi gì
 • #1613: Chỉ có...chém
 • #1614: Khai trận hộ tộc
 • #1615: Cửu đinh xuất, thất hải động
 • #1616: Ông, rốt cuộc ở đâu
 • #1617: Trở về
 • #1618: Uy còn chưa đủ
 • #1619: Cùng nhau!
 • #1620: Cổ Môn hàng lâm!
 • #1621: Kinh nhân chi kiếp!
 • #1622: Quỷ!
 • #1623: Ngoại địch xâm nhập!
 • #1624: Không có đường lui!
 • #1625: Diệt hồn
 • #1626: Nhập Cổ Môn
 • #1627: Mạnh gia kịch biến
 • #1628: Khai Hồn Đăng!
 • #1629: Chiến Đạo Tôn!
 • #1630: Ngũ nguyên chân chính!
 • #1631: Chủ đèn!
 • #1632: Hồn Đăng Chí Tôn!
 • #1633: Không chừa một mống!
 • #1634: Trong chiến hỏa tịnh địa!
 • #1635: Lữ Hầu!
 • #1636: Lực lượng của Sơn Hải Giới!
 • #1637: Trận pháp chuyển động
 • #1638: Tiễn Mạnh gia
 • #1639: Dị tộc
 • #1640: Nhạn từng nhổ lông
 • #1641: Ngọn đăng thứ nhất
 • #1642: Trở về Thiên Thần Liên Minh
 • #1643: Ai nói là phế quyết
 • #1644: Là ngoại công sao
 • #1645: Mưa gió muốn đến
 • #1646: Chờ ngươi xuất hiện
 • #1647: Chủ Đệ Thất Sơn Hải xuất hiện
 • #1648: Một thương kia
 • #1649: Tuyệt thế quyết đấu
 • #1650: Phong Tắc
 • #1651: Ngươi có biết Sơn Hải Giới thuộc về người nào!
 • #1652: Đạo Phương chi ảnh!
 • #1653: Thắng
 • #1654: Thời khắc mấu chốt
 • #1655: Đoạt xá cùng cắn nuốt!
 • #1656: Lão rùa đen Kháo Sơn!
 • #1657: Truyền thừa môn!
 • #1658: Phong Yêu đời thứ ba
 • #1659: Hiểu cấm
 • #1660: Tìm kiếp này
 • #1661: Tu vi bạo phát
 • #1662: Ta giúp ngươi
 • #1663: Nghiền ép
 • #1664: Bạch chủ hóa dị tộc
 • #1665: Dám giết hắn, liền khai chiến
 • #1666: Chiến!
 • #1667: Bạch chủ bỏ mạng, chiến sự nổi lên
 • #1668: Chí tôn dị tộc
 • #1669: Chí tôn sát cơ
 • #1670: Chiến đạo tôn
 • #1671: Nội tình Sơn Hải
 • #1672: Lại về 33 Địa
 • #1673: Ông cháu gặp nhau
 • #1674: Gặp núi thứ bảy
 • #1675: Chiến tranh cần tinh thần
 • #1676: Ước định Hổ Lao Tinh
 • #1677: Tim Mạnh Hạo
 • #1678: Đi đến Táng Thần Cốc
 • #1679: Là yêu thú mà thôi
 • #1680: Táng Thần Cốc
 • #1681: Đột phá
 • #1682: Thân thể đạo chủ cảnh
 • #1683: Thần trớ
 • #1684: Đèn thứ 6 tắt
 • #1685: Ta sai sao?
 • #1686: Đạo Tôn
 • #1687: Hứa Thanh, ta tới đây
 • #1688: Ước định gặp nhau
 • #1689: Mục tiêu, Đệ Nhất Thiên
 • #1690: Đạo kiếp tới
 • #1691: Vạn tinh vang trời
 • #1692: Vì diệt giới này
 • #1693: Đạo Tôn thoát vây
 • #1694: Đất nứt
 • #1695: Trời sập
 • #1696: Lại thấy căn nguyên thế giới
 • #1697: Căn nguyên cấm pháp
 • #1698: Căn nguyên không gian
 • #1699: Trong mắt rét lạnh
 • #1700: Nô dịch chí tôn
 • #1701: Hồn chí tôn bất khuất
 • #1702: Toàn diện phản kích
 • #1703: Đệ nhất thiên thuần phục
 • #1704: Sơn hải thiếu chủ
 • #1705: Cho ta một công đạo
 • #1706: 32 thiên phủ xuống
 • #1707: Huyền phương chí tôn
 • #1708: Dương mưu chia cắt trời
 • #1709: Dùng thân làm mồi
 • #1710: Chiến huyền phương
 • #1711: Quỷ hơi thay đổi
 • #1712: Lục cấm quy nhất
 • #1713: Một trận liều chết
 • #1714: Liên diệt bốn đèn
 • #1715: Phong ấn Chí Tôn
 • #1716: Yêu và tiên
 • #1717: Đạo môn xuất thủ
 • #1718: Quyết chiến trước thời hạn
 • #1719: Bị ép buộc hàng lâm
 • #1720: Nghịch chuyển
 • #1721: Dương tinh, bạo
 • #1722: Cung trong tay
 • #1723: Chí Tôn sợ
 • #1724: Ly long rơi xuống
 • #1725: Núi lở hải diệt
 • #1726: Gặp lại 33 Địa
 • #1727: Bản quân chờ ngươi đã lâu
 • #1728: Thanh Thủy quốc
 • #1729: Bát nguyên phủ xuống
 • #1730: Lực lượng tuyệt đối
 • #1731: Tam kinh phong thần
 • #1732: Tàn nhẫn giết người
 • #1733: Tam Kinh Đinh!
 • #1734: Đạo Phương một côn!
 • #1735: Ly gián!
 • #1736: Sống chết là người Sơn Hải!
 • #1737: Chiến ý khai thiên địa!
 • #1738: Nam Thiên Tinh nguy cấp
 • #1739: Thế hệ tu sĩ Sơn Hải ta
 • #1740: Đứng ở sau lưng ta
 • #1741: Vĩnh biệt... Hạo nhi của ta
 • #1742: Ta không cần
 • #1743: Cái này các ngươi hài lòng không ?
 • #1744: Hổ thẹn với Phương gia
 • #1745: Một trảm Lục Ảnh đứt đoạn Tiên Thần
 • #1746: Sơn Hải bùng phát
 • #1747: Ma giới thế giới Điệp
 • #1748: Cho ngươi một tuyệt thế tạo hóa
 • #1749: Thương mang tinh không
 • #1750: Hồ điệp vẫn bay
 • #1751: Thanh Quan tuyền
 • #1752: Tỉnh lại, tỉnh lại
 • #1753: Dục cùng Sơn Hải
 • #1754: Mạnh nhất Phong Thiên Quyết
 • #1755: Tiên Thần Yêu Ma Quỷ
 • #1756: Đạo trong xóa Chí Tôn Kiều
 • #1757: Vì hy vọng
 • #1758: Sao có thể nhắm mắt
 • #1759: Anh Vũ lựa chọn
 • #1760: Sơn Hải giới khác
 • #1761: Đồng thau cải mệnh
 • #1762: Thương mang chung minh chí tôn đến
 • #1763: Mồi câu
 • #1764: Khôi thi thể này các ngươi bán sao?
 • #1765: Tế luyện chí tôn thi
 • #1766: Thương mang đạo thể
 • #1767: Tiếp dẫn ánh sáng
 • #1768: Biết được thì sao?
 • #1769: Chí tôn thứ chín
 • #1770: Cắm rễ
 • #1771: Phương hướng siêu thoát
 • #1772: Có người khiêu khích
 • #1773: Để lại ký hiệu
 • #1774: Minh Cung Quỷ Thành
 • #1775: Quỷ chúng triều bái
 • #1776: La Thiên, úy tiên
 • #1777: Sát ý tới đột ngột
 • #1778: Tên ta La Thiên
 • #1779: Năm tháng trong mấy bức họa
 • #1780: Liếc một cái nhìn xuyên qua thế giới Thương Mang
 • #1781: Nghiền ép Chí Tôn thứ sáu
 • #1782: Hù chạy một cái
 • #1783: Tế đàn Siêu Thoát!
 • #1784: Ngay mặt giết
 • #1785: Chiến áo bào vàng
 • #1786: Xé trời
 • #1787: Đồ Ma
 • #1788: Cấm Phong Diệt Thế Chỉ
 • #1789: Hư Thần Biến
 • #1790: Triệu hoán của Đại Đế
 • #1791: Năm đại cự đầu
 • #1792: Tế đàn Siêu Thoát!
 • #1793: Hắn không kiên trì được đến năm ngày!
 • #1794: Chín cấm khó thành
 • #1795: Một cái cảnh cáo!
 • #1796: Một chữ! !
 • #1797: Khí tức gương đồng!
 • #1798: Ta chính là đang kiếm chuyện đó!
 • #1799: Một năm này
 • #1800: Tiểu Háo Tử
 • #1801: Nhập tông!
 • #1802: Bí mật của Hàn Bối!
 • #1803: Dựa vào!
 • #1804: Công tử có thể an tâm hưởng dụng!
 • #1805: Lừa bịp cha
 • #1806: Cửu Tôn giáng lâm
 • #1807: Còn có ai
 • #1808: Thương Mang Thai
 • #1809: Đứng cao nhìn xa
 • #1810: Ngươi là Phương Mộc
 • #1811: Mỉm cười đến từ đỉnh núi
 • #1812: Thương Mang Thai
 • #1813: Khai sáng truyền kỳ
 • #1814: Phong Thiên Cửu Cấm
 • #1815: Chín tông đồng minh
 • #1816: Kiếp này khoa trương
 • #1817: Còn có ta
 • #1818: Bảy ấn diệt kiếp
 • #1819: Vì gương đồng mà đến
 • #1820: Xung đột
 • #1821: Mảnh vỡ gương đồng!
 • #1822: Kim Vân Sơn một thân chính khí!
 • #1823: Mảnh vỡ gương đồng, không phải dùng như vậy!
 • #1824: Ta vốn là chủ nhân của nó!
 • #1825: Đường này xa xa
 • #1826: Đám hỏi!
 • #1827: Có thể!
 • #1828: Khiêu khích Đệ Cửu Tông
 • #1829: Mảnh gương thứ ba
 • #1830: Muốn đạp Thương Mang Thai các tông
 • #1831: Khiêu chiến tất cả các tông​
 • #1832: Đỉnh phong kiếp này​
 • #1833: Nhìn lại con đường đời này
 • #1834: Trên Siêu Thoát Lộ
 • #1835: Đường này Hồn Đăng tắt
 • #1836: Không có ý tốt
 • #1837: Phân Thân Tạo Hóa
 • #1838: Luân hồi chuyển thể
 • #1839: Thạch Tiểu Hổ
 • #1840: Trần Lôi
 • #1841: Tiểu Câm
 • #1842: Hứa Lưu Vân
 • #1843: Cẩu Nhi
 • #1844: Chờ sau khi ta lớn lên
 • #1845: Tiểu Bảo
 • #1846: Băng hỏa thế giới!
 • #1847: Lựa chọn chiến đấu
 • #1848: Mượn lực truy tung
 • #1849: Kêu gọi trở về!
 • #1850: Dao động quen thuộc!
 • #1851: Nhất Phu Đương Quan!
 • #1852: Người bước chân vào nơi này, chết!
 • #1853: Ta là ai!
 • #1854: Siêu Thoát Chiến Giáp!
 • #1855: Tùng Đạo Tử
 • #1856: Ngươi là con của La Thiên
 • #1857: Cắt đứt liên hệ ngoài Thương Mang
 • #1858: Không phân biệt rõ
 • #1859: Thương Mang Đạo
 • #1860: Nước chảy bèo trôi
 • #1861: Dị biến
 • #1862: Ta là Mạnh Hạo
 • #1863: Quyết liệt
 • #1864: Năm cây cột
 • #1865: ???
 • #1866: Lão tử là ngũ gia
 • #1867: Trở về
 • #1868: Đuổi giết Hàn Bối
 • #1869: Lại gần đời thứ chín
 • #1870: Hàn Bối rơi xuống!
 • #1871: Khắc thiên!
 • #1872: Trời phạt!
 • #1873: Tàn khốc
 • #1874: Mạng của hắn!
 • #1875: Chín đời ngưng tụ một thân
 • #1876: Gặp lại Yên Nhi
 • #1877: Địa phương có thể Siêu Thoát
 • #1878: Thương Mang muốn cản trở
 • #1879: Lại vào Minh Cung
 • #1880: Bay vọt tầng tầng lớp lớp đại lục
 • #1881: Đại lục tầng thứ chín
 • #1882: Đánh sâu vào
 • #1883: Thương Mang chúng sinh, đều vì con ta
 • #1884: Hóa cấm
 • #1885: Dung bản tôn
 • #1886: Mạnh Hạo ta, từ nay về sau Siêu Thoát
 • #1887: Tắt cây đèn đồng thau
 • #1888: Đạo Nguyên ngưng tụ
 • #1889: Một vũ trụ
 • #1890: Ta muốn Bì Đống sống lại!
 • #1891: Tam gia trở về!
 • #1892: Nhập vai quá sâu!
 • #1893: Yêu Tôn!
 • #1894: Mục tiêu 33 Thiên!
 • #1895: Phấn chấn và run rẩy
 • #1896: Đạo Phương, ngươi còn nhớ ta không!
 • #1897: Vô Lượng Kiếp vỡ tan!
 • #1898: Diệt Đạo Phương
 • #1899: Tàn nhẫn
 • #1900: Tội nghiệt chi thổ, không thể lưu lại
 • #1901: Chết chưa hết tội
 • #1902: Ta ở Đệ Thập Thiên, chờ các ngươi
 • #1903: Biển thứ chín phản lại
 • #1904: Yêu Tôn trở về
 • #1905: Chí bảo Siêu Thoát
 • #1906: Khai mở Sơn Hải
 • #1907: Sơn Hải mạnh nhất
 • #1908: Phong ngươi làm biển thứ chín
 • #1909: Lặng yên
 • #1910: Gặp nha
 • #1911: Ôn lại chuyện cũ
 • #1912: Núi trong núi!
 • #1913: Nàng không muốn thức tỉnh
 • #1914: Gió nổi lên
 • #1915: Tiên Thần chiến khải!
 • #1916: Dường như phải mà cũng dường như không phải!
 • #1917: Nội tình!
 • #1918: Không phải nguyện
 • #1919: Con rối
 • #1920: Mục nát
 • #1921: Thấy rõ
 • #1922: Vương phủ, đại hán
 • #1923: Ma lâm
 • #1924: Thử dò xét
 • #1925: Tư cách vũ trụ
 • #1926: Chiến ma lục
 • #1927: Vạn tộc thần phục
 • #1928: Chém căn nguyên huyết mạch
 • #1929: La Thiên Biến
 • #1930: Long Hoàng Biến!
 • #1931: Biến thứ ba!
 • #1932: Sao có thể bị ngươi phế đi!
 • #1933: Thiên Thần Biến!
 • #1934: Lực cực kỳ, không có ta trên!
 • #1935: Sáu cấm quy nhất
 • #1936: Cắn nuốt La Thiên
 • #1937: Ta là Trời
 • #1938: Sơn Hải tinh không
 • #1939: Cố nhân sống lại
 • #1940: Năm tháng cuối cùng có đỉnh điểm
 • #1941: Một đời là cuối cùng
 • #1942: Ngọc giản của Thủy Đông Lưu
 • #1943: Cảnh còn người mất
 • #1944: Cô độc
 • #1945: Chôn trong năm tháng
 • #1946: Có người Siêu Thoát
 • #1947: Kim Bào tham Sơn Hả
 • #1948: Đã lâu không gặp
 • #1949: Ngươi vẫn còn!
 • #1950: La Thiên biến thứ tám!
 • #1951: Ta là quỷ!
 • #1952: Ngươi có thể gọi ta là... Số mệnh!
 • #1953: Thần giáng!
 • #1954: Đỉnh phong quyết đấu!
 • #1955: Chém ngón tay La Thiên
 • #1956: La Thiên Biến cuối cùng
 • #1957: Cấm đối cấm
 • #1958: Tới hay không
 • #1959: Kết thúc một kỷ nguyên
 • #1960: Trở thành La Thiên
 • #1961: Phân thân của ai
 • #1962: Chương 1963
 • #1963: Dấu vết thất lạc
 • #1964: Cha mẹ kiếp này
 • #1965: Cô phàm một mảnh ngày vừa đến
Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 4.1]

Related posts

Đại Ma Đầu

TiKay

Phong Thần Chi Triệu Hoán Mãnh Tướng

TiKay

Sát Phật Thánh Tổ

TiKay

Bách Quỷ Tiệm Tạp Hoá

THUYS♥️

Ma Tôn Cũng Muốn Biết

THUYS♥️

Ta Muốn Làm Cá Ướp Muối

TiKay

Leave a Reply