Tiên Hiệp Xuyên Không

Ta Có Vô Địch Sao Chép Hệ Thống

Linh hồn chuyển kiếp Thương Khung Đại Lục, Tần Dương đạt được vô địch sao chép hệ thống. Diệt Thế Thần Đế: “Ta một chưởng này, vô tiên cốt không thể đón đỡ.” Keng sao chép đối phương Diệt Thiên Thần Chưởng, độ thuần thục tự động tăng lên tới đăng phong tạo cực “Không khéo, ta cũng sẽ” Tần Dương cười ha ha, một chưởng vỗ ra. Diệt Thế Thần Đế nổ thành một đám mưa máu. Vô Thượng Đan Tôn: “Ta đây cách điều chế là tuyệt thế độc nhất” keng sao chép luyện đan cách điều chế, tự động tăng lên tới hoàn mỹ cách điều chế. Tần Dương tiện tay xúi giục ra một viên thuốc, dị tượng nảy sinh, “Là cái này sao?” Vô Thượng Đan Tôn phốc thông quỳ xuống, “Đại lão, ngài còn thu học trò sao?” Tuyệt Đại Thiên Kiêu: “Ta là thế hệ trẻ đệ nhất nhân là trẻ tuổi nhất Tinh Thần cảnh cường giả” keng sao chép 10/ 10, đạt tới lên cấp yêu cầu, kí chủ lên cấp Thần Vương cảnh.”emmmm lão đại ở trên cao, thụ tiểu đệ xá một cái” Tần Dương: “Ta từ không ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì, ta chính là cực điểm ”

♔ Cảnh Giới : Luyện Thể Cảnh , Tụ Khí Cảnh, Khí Hải Cảnh, Tông Sư Cảnh …

Converter: ๖ACE✪ℓý♕тιêυ♕∂ασ♕

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Linh Phong
 •  Chương: /1132
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Sao chép hệ thống2020-04-02 01:22
 • #2: Chùy bạo nổ đầu chó2020-04-02 01:23
 • #3: Đối chọi gay gắt2020-04-02 01:23
 • #4: Luyện đan tỷ thí2020-04-02 01:23
 • #5: Luyện đan rất khó sao?2020-04-02 01:23
 • #6: Nhưng là ngươi không xứng2020-04-02 01:24
 • #7: Mặt đen quản sự2020-04-02 01:24
 • #8: Sau núi gặp nhau2020-04-02 01:24
 • #9: Mỹ nhân tắm2020-04-02 01:24
 • #10: Hương diễm đại chiến2020-04-02 01:25
 • #11: Chu Thì cạm bẫy2020-04-02 01:25
 • #12: Lấy đạo của người trả lại cho người2020-04-02 01:25
 • #13: Thông thông trong nháy mắt giết2020-04-02 01:25
 • #14: Long Hình Ngọc Bội2020-04-02 01:25
 • #15: Long uy2020-04-02 01:26
 • #16: Thương Khung Học Viện Vũ Hắc Thiên2020-04-02 01:26
 • #17: Mệnh trung chú định2020-04-02 01:26
 • #18: Nội Môn đại đệ tử2020-04-02 01:26
 • #19: Cực phẩm Trú Nhan Đan2020-04-02 01:26
 • #20: Thổ phỉ ổ2020-04-02 01:27
 • #21: Hiện trường trường học2020-04-02 01:27
 • #22: Càn quét Đan Dược Đường2020-04-02 01:27
 • #23: Khảo hạch lệnh bài2020-04-02 01:28
 • #24: Tu sĩ Phường Thị2020-04-02 01:28
 • #25: Ngươi thấy qua chưa2020-04-02 01:28
 • #26: Chúng ta có thể phải giàu đột ngột2020-04-02 01:28
 • #27: Hai cái kỳ lạ2020-04-02 01:29
 • #28: Mua mua mua2020-04-02 01:29
 • #29: Xuyên ở bên trong2020-04-02 01:29
 • #30: Giáo Tông sư luyện đan2020-04-02 01:29
 • #31: Đã là chúng ta2020-04-02 01:29
 • #32: Đấu Chiến công hội2020-04-02 01:29
 • #33: Tám ngàn linh thạch hạ phẩm2020-04-02 01:29
 • #34: Không cẩn thận thăng cấp2020-04-02 01:29
 • #35: Âm mưu đến gần2020-04-02 01:30
 • #36: Ta không có nghe rõ2020-04-02 01:30
 • #37: Ta cũng không tính là đánh lén đi2020-04-02 01:30
 • #38: Giải độc cho ngươi2020-04-02 01:30
 • #39: Bắc Nguyên săn yêu bảng2020-04-02 01:30
 • #40: Trả đũa2020-04-02 01:30
 • #41: Bắn không ra2020-04-02 01:30
 • #42: Liền một mũi tên2020-04-02 01:30
 • #43: Long Ngâm Cung2020-04-02 01:30
 • #44: Tần gia di tích2020-04-02 01:30
 • #45: Thiệt giả di tích2020-04-02 01:31
 • #46: Tần gia vũ kỹ2020-04-02 01:31
 • #47: Trong mộng cái gì cũng có2020-04-02 01:31
 • #48: Không tránh thoát mũi tên2020-04-02 01:31
 • #49: Xoát phân2020-04-02 01:31
 • #50: Huyết Linh Quả2020-04-02 01:32
 • #51: Dám đuổi cái rắm sao2020-04-02 01:32
 • #52: Tầm Bảo Thử2020-04-02 01:32
 • #53: Tông sư cấp bí cảnh2020-04-02 01:32
 • #54: Tông sư cấp Yêu Thú2020-04-02 01:32
 • #55: Không ra được2020-04-02 01:32
 • #56: Mạnh nhất miệng mắm muối2020-04-02 01:32
 • #57: Lại vừa là Tần gia2020-04-02 01:33
 • #58: Đính hôn tiệc rượu2020-04-02 01:33
 • #59: Tông Sư Cảnh đuổi giết2020-04-02 01:33
 • #60: Muốn xoay mình làm chủ nhân2020-04-02 01:33
 • #61: Phương pháp phá giải2020-04-02 01:33
 • #62: Kinh hỉ lễ vật2020-04-02 01:34
 • #63: Dẫn đường điều kiện2020-04-02 01:34
 • #64: Chết tại buồn chán2020-04-02 01:34
 • #65: Hàn Băng Thối Thể2020-04-02 01:34
 • #66: Thừa dịp yêu nguy hiểm2020-04-02 01:34
 • #67: Công phu hùng miêu2020-04-02 01:34
 • #68: Tuyệt sát lệnh2020-04-02 01:35
 • #69: Bức hôn2020-04-02 01:35
 • #70: Vũ kỹ thăng giai cùng dung hợp2020-04-02 01:35
 • #71: Đạn tín hiệu2020-04-02 01:35
 • #72: Giết ngược lại khi đến đường cùng2020-04-02 01:35
 • #73: Tình cờ gặp nhau2020-04-02 01:35
 • #74: Nam Cung Linh đuổi giết2020-04-02 01:35
 • #75: Đấu yêu sân săn bắn2020-04-02 01:36
 • #76: Ta cảm thấy cho ta còn có thể cứu giúp một chút2020-04-02 01:36
 • #77: Hiện trường truyền trực tiếp2020-04-02 01:36
 • #78: Tru diệt2020-04-02 01:36
 • #79: Bùng nổ thuốc2020-04-02 01:36
 • #80: Phách Vương Vô Song2020-04-02 01:36
 • #81: Thôn Thiên thú đệ nhất thiên hạ2020-04-02 01:36
 • #82: Mai táng Ngụy Vũ2020-04-02 01:37
 • #83: Phá hư Trận Pháp hạch tâm2020-04-02 01:37
 • #84: Bí cảnh sụp đổ2020-04-02 01:37
 • #85: Hệ thống thăng cấp2020-04-02 01:37
 • #86: Hàn Băng Đại Thủ Ấn2020-04-02 01:37
 • #87: Bọ ngựa bắt ve2020-04-02 01:37
 • #88: Chém đầu2020-04-02 01:38
 • #89: Nói nhảm quá nhiều quả nhiên không tốt2020-04-02 01:38
 • #90: Vũ Hắc Thiên xuất hiện2020-04-02 01:38
 • #91: Trời long đất lỡ2020-04-02 01:38
 • #92: Ngươi biết phun lửa2020-04-02 01:38
 • #93: Bị buộc thu yêu2020-04-02 01:38
 • #94: Khắp chốn mừng vui2020-04-02 01:38
 • #95: Nhân vật chính không phải là ta sao2020-04-02 01:38
 • #96: Vừa ra trò hay2020-04-02 01:39
 • #97: Nàng có lỗi gì2020-04-02 01:39
 • #98: Đấu Chiến Tông Sư2020-04-02 01:39
 • #99: Đỉnh phong cuộc chiến2020-04-02 01:39
 • #100: Thiên Cơ Môn hữu tình nhắc nhở2020-04-02 01:39
 • #101: Vỡ nát tỏa liên2020-04-02 01:39
 • #102: Tần gia Thập Tử2020-04-02 01:39
 • #103: Ngươi có thể làm khó dễ được ta2020-04-02 01:40
 • #104: Không có một người vô tội2020-04-02 01:40
 • #105: Chung kết chi chiến2020-04-02 01:40
 • #106: Tất cả đều vui vẻ2020-04-02 01:40
 • #107: Chơi đánh bài2020-04-02 01:41
 • #108: Ước pháp tam chương2020-04-02 01:41
 • #109: Đặc chiêu sinh2020-04-02 01:41
 • #110: Thối Thể Đan2020-04-02 01:41
 • #111: Liếc mắt nhìn là có thể sao chép2020-04-02 01:41
 • #112: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga2020-04-02 01:41
 • #113: Thối Thể2020-04-02 01:41
 • #114: Trong thức ăn có độc2020-04-02 01:42
 • #115: Không chỗ nào không biết2020-04-02 01:42
 • #116: Sửa đổi công pháp2020-04-02 01:42
 • #117: Hại người Vũ Hắc Thiên2020-04-02 01:42
 • #118: Tiền trả phân kỳ2020-04-02 01:42
 • #119: Chỉ cần có tiền, ngươi sẽ mạnh hơn2020-04-02 01:42
 • #120: Bán chịu2020-04-02 01:43
 • #121: Nghịch thiên coi là2020-04-02 01:43
 • #122: Hình người máy tính2020-04-02 01:43
 • #123: Tinh Thần Thiên Lộ2020-04-02 01:43
 • #124: Phồn Tinh Thành2020-04-02 01:43
 • #125: Người ném2020-04-02 01:43
 • #126: Bạo Quân Tần Dương2020-04-02 01:44
 • #127: Ta không phải là tới nói phải trái2020-04-02 01:44
 • #128: Thiết Thiên Di Mệnh Trận2020-04-02 01:44
 • #129: Bởi vì ta muốn giết người2020-04-02 01:44
 • #130: Bước lên Thiên Lộ2020-04-02 01:44
 • #131: Thiên Lộ gặp ngăn trở2020-04-02 01:44
 • #132: Các ngươi không có cơ hội2020-04-02 01:44
 • #133: Ngạnh cương Tinh Thần cảnh2020-04-02 01:45
 • #134: Ta chỉ muốn giết ngươi2020-04-02 01:45
 • #135: Ta tại sao không thể biết bay2020-04-02 01:45
 • #136: Tự Do Chi Thành2020-04-02 01:45
 • #137: Ngự yêu chứng2020-04-02 01:45
 • #138: Thương Khung Học Viện2020-04-02 01:45
 • #139: Nghi thức hoan nghênh2020-04-02 01:45
 • #140: Ngươi so với đệ đệ của ngươi kém xa2020-04-02 01:45
 • #141: Chính mình thành lập công hội2020-04-02 01:45
 • #142: Liền hỏi các ngươi có sợ hay không2020-04-02 01:46
 • #143: Viện trưởng gây khó khăn2020-04-02 01:46
 • #144: Bách vạn phụ ông2020-04-02 01:46
 • #145: Hồng Trần Khách sạn2020-04-02 01:46
 • #146: Phòng ăn tao kẻ gian bí ẩn2020-04-02 01:46
 • #147: Thật đem mình làm khách nhân2020-04-02 01:47
 • #148: Ta thật không nghĩ tưởng động võ2020-04-02 01:47
 • #149: Trận Pháp thay đổi sinh hoạt2020-04-02 01:47
 • #150: Đoạt mối làm ăn2020-04-02 01:47
 • #151: Hạng nhất trù2020-04-02 01:47
 • #152: Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ2020-04-02 01:47
 • #153: Ta không mở là tiệm cơm2020-04-02 01:47
 • #154: Đánh trước cái quảng cáo2020-04-02 01:47
 • #155: Tuyển dụng hội2020-04-02 01:48
 • #156: Buổi đấu giá2020-04-02 01:48
 • #157: Khu thứ tám2020-04-02 01:48
 • #158: Giải trừ khế ước2020-04-02 01:48
 • #159: Băng tuyết nữ vương2020-04-02 01:48
 • #160: Ẩn giấu không trận2020-04-02 01:48
 • #161: Luôn có điêu dân muốn hại trẫm2020-04-02 01:49
 • #162: Khu thứ tám hạo kiếp2020-04-02 01:49
 • #163: Học viện oanh động2020-04-02 01:49
 • #164: Phong Thiên bảo kính2020-04-02 01:49
 • #165: Tư cách2020-04-02 01:49
 • #166: Kim Cương Bất Hoại2020-04-02 01:49
 • #167: Bạo Phong Nhãn2020-04-02 01:49
 • #168: Hắn không là một người2020-04-02 01:49
 • #169: Ta đã rất khiêm tốn2020-04-02 01:50
 • #170: Thiên Võng đại trận2020-04-02 01:50
 • #171: Kéo áp ngươi hiểu không2020-04-02 01:50
 • #172: Cao cấp nhất2020-04-02 01:50
 • #173: Vạn Tượng Tỏa Long trận2020-04-02 01:50
 • #174: Tam bảo Thần Vương2020-04-02 01:50
 • #175: Huyết Sắc trường kích ý nghĩa2020-04-02 01:50
 • #176: Ta phía trên cũng có người2020-04-02 01:50
 • #177: Ngươi dám ngồi sao2020-04-02 01:51
 • #178: Đế tư2020-04-02 01:51
 • #179: Các ngươi có bị bệnh không2020-04-02 01:51
 • #180: Ta không có xem thường nữ nhân2020-04-02 01:51
 • #181: Đòn cảnh tỉnh2020-04-02 01:51
 • #182: Vô chiêu thắng hữu chiêu2020-04-02 01:51
 • #183: Thất Khiếu Linh Lung Bảo Châu2020-04-02 01:51
 • #184: Cầu cứu2020-04-02 01:52
 • #185: Thiên cái gì2020-04-02 01:52
 • #186: Bát Kỳ Đại Xà2020-04-02 01:52
 • #187: Mù đánh2020-04-02 01:52
 • #188: Bất Diệt Chi Thể2020-04-02 01:52
 • #189: Thông Thiên Đan2020-04-02 01:52
 • #190: Thử nghiệm ngưu đao2020-04-02 01:52
 • #191: Không đè ép được2020-04-02 01:53
 • #192: Đao kiếm tùng lâm2020-04-02 01:53
 • #193: Cái này thật không có2020-04-02 01:53
 • #194: Cãi nhau2020-04-02 01:53
 • #195: Bái sư là không có khả năng2020-04-02 01:53
 • #196: Thời đại mới2020-04-02 01:53
 • #197: Ta quy tắc2020-04-02 01:53
 • #198: Vũ Tiểu Nhã Thối Thể2020-04-02 01:54
 • #199: Cửu Linh Băng Hoàng Điểu gặp nạn2020-04-02 01:54
 • #200: Ta tới2020-04-02 01:54
 • #201: Tâm tư dị biệt2020-04-02 01:54
 • #202: Là ngươi đại gia2020-04-02 01:54
 • #203: Hướng ta tới2020-04-02 01:55
 • #204: Ta đứng cho ngươi đánh2020-04-02 01:55
 • #205: Toàn trường bớt năm chục phần trăm2020-04-02 01:55
 • #206: Khu thứ nhất tinh tiêu2020-04-02 01:55
 • #207: Lại đăng tiêu đề2020-04-02 01:55
 • #208: Cản đường lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác2020-04-02 01:56
 • #209: Kinh thiên đại bí mật2020-04-02 01:56
 • #210: Thất khiếu tiên sinh2020-04-02 01:56
 • #211: Bị dính lên2020-04-02 01:56
 • #212: Bị hãm hại2020-04-02 01:56
 • #213: Xâm phạm2020-04-02 01:56
 • #214: Gây hấn gây chuyện2020-04-02 01:57
 • #215: Tiết tấu chi vương2020-04-02 01:57
 • #216: Mỗi ngày tiêu đề2020-04-02 01:57
 • #217: Xui xẻo2020-04-02 01:57
 • #218: Vây quanh cường công2020-04-02 01:57
 • #219: Trêu đùa học tỷ2020-04-02 01:57
 • #220: Ta không phải tùy tiện người2020-04-02 01:57
 • #221: Nổi lên2020-04-02 01:57
 • #222: Tư Đồ Cầm Cơ2020-04-02 01:58
 • #223: Ngụy Linh Lung ngày cưới2020-04-02 01:58
 • #224: Giống như2020-04-02 01:58
 • #225: Gió thổi báo giông tố sắp đến2020-04-02 01:59
 • #226: Phù bảo2020-04-02 01:59
 • #227: Thương khung chiến giáp2020-04-02 01:59
 • #228: Ái muội thối thể2020-04-02 01:59
 • #229: Thành là lão sư2020-04-02 01:59
 • #230: Thiên Nữ Các nguy hiểm2020-04-02 01:59
 • #231: Tiểu nữ yêu2020-04-02 01:59
 • #232: Dò xét2020-04-02 01:59
 • #233: Phong Luyện2020-04-02 01:59
 • #234: Nhược điểm2020-04-02 02:00
 • #235: Tiểu Thông Thiên Đan2020-04-02 02:00
 • #236: Giải cứu2020-04-02 02:00
 • #237: Kim ảnh2020-04-02 02:00
 • #238: So đấu thân pháp2020-04-02 02:01
 • #239: Trọng lực quy tắc2020-04-02 02:01
 • #240: Ngươi hoa mắt2020-04-02 02:01
 • #241: Nuốt đao2020-04-02 02:01
 • #242: Bách quỷ diện cụ2020-04-02 02:01
 • #243: Sư Phi Âm2020-04-02 02:01
 • #244: Trực tiếp bắt đầu đi2020-04-02 02:01
 • #245: Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy nữ nhân2020-04-02 02:02
 • #246: Kế hoạch2020-04-02 02:02
 • #247: Thông gia2020-04-02 02:02
 • #248: Giao phong2020-04-02 02:02
 • #249: Chí Tôn VIP2020-04-02 02:02
 • #250: Hải Vương2020-04-02 02:02
 • #251: Có người cho ta thanh toán2020-04-02 02:02
 • #252: Tuổi quá trẻ2020-04-02 02:02
 • #253: Nam Cung Phi long nộ hỏa2020-04-02 02:02
 • #254: Lục Giai Thông Thiên Đan2020-04-02 02:03
 • #255: Đêm đi dạo thanh lâu2020-04-02 02:03
 • #256: Ba ba ba2020-04-02 02:03
 • #257: Tiền không tới vị2020-04-02 02:03
 • #258: Các ngươi đều là rác rưới2020-04-02 02:03
 • #259: Quy tắc thế2020-04-02 02:03
 • #260: Có một loại chiến lực2020-04-02 02:04
 • #261: Vạn Yêu Cung2020-04-02 02:04
 • #262: Tại sao không giống nhau2020-04-02 02:04
 • #263: Giấu đầu hở đuôi2020-04-02 02:04
 • #264: Rốt cuộc là ai quá ngây thơ2020-04-02 02:04
 • #265: Bên cạnh xem2020-04-02 02:04
 • #266: Cứu người2020-04-02 02:04
 • #267: Vạn Yêu Cung cung chủ2020-04-02 02:05
 • #268: Ngươi dám động ta một chút thử một chút2020-04-02 02:05
 • #269: Câu cá2020-04-02 02:05
 • #270: Thanh nhàn thời gian2020-04-02 02:05
 • #271: Ta đưa ngươi một cái2020-04-02 02:05
 • #272: Tha Đao Trảm2020-04-02 02:05
 • #273: Đao Vực hình thức ban đầu2020-04-02 02:05
 • #274: Tần Dương quy tắc thế2020-04-02 02:05
 • #275: Các ngươi trực tiếp Thượng Thiên đi2020-04-02 02:05
 • #276: Hậu trường cứng rắn2020-04-02 02:06
 • #277: Kim gia nội chiến2020-04-02 02:06
 • #278: Tham dự quyết chiến2020-04-02 02:06
 • #279: Trách ta lạc~2020-04-02 02:06
 • #280: Ta rất khó khăn2020-04-02 02:06
 • #281: Thoán thiên hầu2020-04-02 02:06
 • #282: Theo dõi báo chí2020-04-02 02:06
 • #283: Đánh tới cửa2020-04-02 02:06
 • #284: Ai cùng ai nói phải trái2020-04-02 02:06
 • #285: Ác đấu2020-04-02 02:07
 • #286: Đấu Chiến chi sư2020-04-02 02:07
 • #287: Bay đầy trời kiếm2020-04-02 02:07
 • #288: Thuần Vật Lý công kích2020-04-02 02:07
 • #289: Ta không phải là đang cùng ngươi giao dịch2020-04-02 02:07
 • #290: Độc chiến Tứ Tinh Thần2020-04-02 02:07
 • #291: Nói thật giống như ta không có một dạng2020-04-02 02:07
 • #292: Chém chết Chu Đạt2020-04-02 02:08
 • #293: Động chết Sư Phi Âm2020-04-02 02:08
 • #294: Thần Vương đánh lén2020-04-02 02:08
 • #295: Thần thông khắc tinh2020-04-02 02:08
 • #296: Độc chiến Thần Vương2020-04-02 02:08
 • #297: Ta chính là Tần Dương2020-04-02 02:08
 • #298: Thần Vương lĩnh vực2020-04-02 02:08
 • #299: Chém chết Thần Vương2020-04-02 02:08
 • #300: Nghịch cảnh ngọc Thần Long2020-04-02 02:09
 • #301: Ta cũng nghĩ như vậy2020-04-02 02:09
 • #302: Nói tốt đây2020-04-02 02:09
 • #303: Một chưởng oai2020-04-02 02:09
 • #304: Cửu Ngũ Chi Tôn2020-04-02 02:09
 • #305: Tươi sống bức tử2020-04-02 02:09
 • #306: Cứu viện nhiệm vụ2020-04-02 02:10
 • #307: Quần Yêu Điện2020-04-02 02:10
 • #308: Có thân phận yêu2020-04-02 02:10
 • #309: Đáng thương hài tử2020-04-02 02:10
 • #310: Lá cờ2020-04-02 02:10
 • #311: Trong cơ thể Tinh Thần hải2020-04-02 02:10
 • #312: Ngươi có bệnh2020-04-02 02:10
 • #313: Đem cùi chỏ luyện thành đan dược2020-04-02 02:10
 • #314: Cho ta mang đến thả dù2020-04-02 02:11
 • #315: Rượu ngon, phốc2020-04-02 02:11
 • #316: Tiểu Lộ thân thủ2020-04-02 02:11
 • #317: Rất khó sao2020-04-02 02:11
 • #318: Ta cũng không quan tâm2020-04-02 02:11
 • #319: Hiên Viên Lệnh2020-04-02 02:11
 • #320: Man ngưu mỹ hạt2020-04-02 02:11
 • #321: Đại chiến thủ chưởng hồ2020-04-02 02:11
 • #322: Yêu Thần Điện2020-04-02 02:11
 • #323: Ta nhưng là Đấu Chiến chi sư2020-04-02 02:12
 • #324: Giết sạch các ngươi2020-04-02 02:12
 • #325: Thổ chi trận kỳ2020-04-02 02:12
 • #326: Quyết chiến Sở Thần Vương2020-04-02 02:12
 • #327: Chém chết Sở Thần Vương2020-04-02 02:12
 • #328: Tử vong bán kính2020-04-02 02:12
 • #329: Thần Vương cấp bí cảnh2020-04-02 02:12
 • #330: Tinh Không la bàn2020-04-02 02:12
 • #331: Còn có ai2020-04-02 02:13
 • #332: Mặt bài2020-04-02 02:13
 • #333: Ngươi không để cho đầu ta tư cách2020-04-02 02:13
 • #334: Cự tuyệt mời2020-04-02 02:13
 • #335: Cứ điểm chỗ2020-04-02 02:13
 • #336: Dẫn quân nhập úng2020-04-02 02:13
 • #337: Phong long tỏa thiên trận2020-04-02 02:13
 • #338: Ta động, sau đó thì sao2020-04-02 02:14
 • #339: Nhận chủ không được2020-04-02 02:14
 • #340: Ta đúng là đang uy hiếp ngươi2020-04-02 02:14
 • #341: Ngũ Hành linh tài2020-04-02 02:14
 • #342: Ta nghĩ muốn địch nhân2020-04-02 02:14
 • #343: Ngọc Phách thủy linh2020-04-02 02:14
 • #344: Trực tiếp nhận thua2020-04-02 02:14
 • #345: Tấn thăng Thần Vương2020-04-02 02:14
 • #346: Hệ thống lần nữa thăng cấp2020-04-02 02:15
 • #347: Ngươi xem thường ai đó2020-04-02 02:15
 • #348: Mây trôi cũng không có2020-04-02 02:15
 • #349: Gọi ta Nữ Vương đại nhân2020-04-02 02:15
 • #350: Thần thông nghiền ép2020-04-02 02:15
 • #351: Chờ ta nghỉ một lát trở lại2020-04-02 02:15
 • #352: Trong này có kỳ hoặc2020-04-02 02:15
 • #353: Lão Vương này không đơn giản2020-04-02 02:16
 • #354: Đẳng địa đồ2020-04-02 02:16
 • #355: Huyền thiết qua bích2020-04-02 02:16
 • #356: Bình thường thế giới2020-04-02 02:16
 • #357: Công cụ người2020-04-02 02:16
 • #358: Kim sa bị trộm2020-04-02 02:16
 • #359: Không đánh mà chạy2020-04-02 02:16
 • #360: Ngươi thượng ngươi cũng được2020-04-02 02:17
 • #361: Các ngươi đạn tín hiệu đây2020-04-02 02:17
 • #362: Đánh nhau là muốn dựa vào suy nghĩ2020-04-02 02:17
 • #363: Chết cũng đi2020-04-02 02:17
 • #364: Thay đổi liên tục sinh trận2020-04-02 02:17
 • #365: Tấn thăng Thần Vương Tứ Trọng Thiên2020-04-02 02:17
 • #366: Đánh nát thể2020-04-02 02:17
 • #367: Thập bát Minh Vương2020-04-02 02:18
 • #368: Nghịch thiên Trận Pháp tổ hợp2020-04-02 02:18
 • #369: Phân chia tang vật2020-04-02 02:18
 • #370: Đại hải a2020-04-02 02:18
 • #371: Tất cả đều là yêu2020-04-02 02:19
 • #372: Long nữ Ngao Khả nhi2020-04-02 02:19
 • #373: Ta liền có thể2020-04-02 02:19
 • #374: Sống lại thân thích2020-04-02 02:19
 • #375: Tần Dương đề nghị2020-04-02 02:19
 • #376: Tam tộc hội vũ2020-04-02 02:20
 • #377: Giúp ta giết người2020-04-02 02:20
 • #378: Tín hiệu không tốt2020-04-02 02:20
 • #379: Phép khích tướng2020-04-02 02:20
 • #380: Phong tỏa bí cảnh2020-04-02 02:20
 • #381: Long tộc triệu tập2020-04-02 02:20
 • #382: Dẫn Lang vào động2020-04-02 02:20
 • #383: Mượn trận kỳ2020-04-02 02:20
 • #384: Nhà giàu mới nổi2020-04-02 02:21
 • #385: Phong vân đài2020-04-02 02:21
 • #386: Lôi Đài Chiến2020-04-02 02:21
 • #387: Lão Mã mất vó2020-04-02 02:21
 • #388: Ngọc ảnh2020-04-02 02:21
 • #389: Chắp tay nhường nhịn2020-04-02 02:21
 • #390: Như các ngươi mong muốn2020-04-02 02:21
 • #391: Vậy thì đều đáng chết2020-04-02 02:21
 • #392: Là thời điểm biểu diễn chân chính2020-04-02 02:22
 • #393: Bách vương đại chiến2020-04-02 02:22
 • #394: Sinh Linh Đồ Thán2020-04-02 02:22
 • #395: Lớn nhất BOSS2020-04-02 02:22
 • #396: Thần Đế xuất thủ2020-04-02 02:22
 • #397: Không muốn sống lại2020-04-02 02:22
 • #398: Trọng học viện2020-04-02 02:22
 • #399: Bởi vì ta là lão sư ngươi2020-04-02 02:22
 • #400: Lấp kín môn2020-04-02 02:23
 • #401: Lăn tới đây cho ta2020-04-02 02:23
 • #402: Không cho lần thứ hai2020-04-02 02:23
 • #403: Không thể ăn2020-04-02 02:23
 • #404: Thực lực tổng hợp2020-04-02 02:23
 • #405: Rèn luyện chiến đấu2020-04-02 02:23
 • #406: Tiềm long tranh bá cuộc so tài2020-04-02 02:23
 • #407: Lên đường2020-04-02 02:24
 • #408: Ngươi bị bắt2020-04-02 02:24
 • #409: Nước này có chút thâm2020-04-02 02:24
 • #410: Thật giống như có chút ấn tượng2020-04-02 02:24
 • #411: Ngươi đang hoài nghi ta2020-04-02 02:24
 • #412: Tù nhân2020-04-02 02:24
 • #413: Đồ long giả2020-04-02 02:25
 • #414: Làm người im lặng2020-04-02 02:25
 • #415: Giúp ngươi một cái2020-04-02 02:25
 • #416: Khích bác một chút2020-04-02 02:25
 • #417: Đánh tan vương cung2020-04-02 02:25
 • #418: Là ngươi tự tìm2020-04-02 02:25
 • #419: Tội không cho thứ cho2020-04-02 02:25
 • #420: Ta là quốc vương các ngươi2020-04-02 02:25
 • #421: Vì ai mà chiến2020-04-02 02:26
 • #422: Xuất chinh2020-04-02 02:26
 • #423: Triệu Kình Thiên2020-04-02 02:26
 • #424: Săn rồng liên nỗ2020-04-02 02:26
 • #425: Chiến giáp thần uy2020-04-02 02:26
 • #426: Thừa thắng xông lên2020-04-02 02:26
 • #427: Đường này cũng quá hẹp2020-04-02 02:26
 • #428: Đúng dịp2020-04-02 02:27
 • #429: Mười chiêu, quá nhiều2020-04-02 02:27
 • #430: Tuyệt vọng đi2020-04-02 02:27
 • #431: Quy tắc loạn lưu2020-04-02 02:27
 • #432: Nghịch lân2020-04-02 02:27
 • #433: Bát môn Đồ Thần trận2020-04-02 02:27
 • #434: Kết làm đồng minh2020-04-02 02:27
 • #435: Phản loạn2020-04-02 02:28
 • #436: Miệng lưỡi sắc bén2020-04-02 02:28
 • #437: Tiến cống2020-04-02 02:28
 • #438: Lén lén lút lút2020-04-02 02:28
 • #439: Sở Cô Tình2020-04-02 02:28
 • #440: Tan vỡ2020-04-02 02:28
 • #441: Thần Đế nhượng bộ2020-04-02 02:28
 • #442: Mạc Thắng Kiếm2020-04-02 02:28
 • #443: Lỗ hổng2020-04-02 02:29
 • #444: Gây khó khăn2020-04-02 02:29
 • #445: Lệnh bài2020-04-02 02:29
 • #446: Đồ thành2020-04-02 02:29
 • #447: Không muốn lãng phí mà thôi2020-04-02 02:29
 • #448: Bảng danh sách cùng vị trí2020-04-02 02:29
 • #449: Bốn bảng đệ thập2020-04-02 02:29
 • #450: Không phải là không muốn dẫn hắn chơi đùa2020-04-02 02:29
 • #451: Thập phương lôi2020-04-02 02:30
 • #452: hắc mạc không ngừng2020-04-02 02:30
 • #453: Hắc mạc cũng cứu không ngươi2020-04-02 02:30
 • #454: Nhiều người tức giận2020-04-02 02:30
 • #455: Chúng Thần Điện2020-04-02 02:30
 • #456: Ngươi2020-04-02 02:31
 • #457: Thiên Tinh Thạch2020-04-02 02:31
 • #458: Tiểu kế hoạch2020-04-02 02:31
 • #459: Giết nàng2020-04-02 02:31
 • #460: Bách quỷ ngang dọc2020-04-02 02:31
 • #461: Thiên cổ Nữ Đế2020-04-02 02:31
 • #462: Đồ đựng2020-04-02 02:31
 • #463: Thiên Cương Đế2020-04-02 02:32
 • #464: Suy nghĩ nhiều2020-04-02 02:32
 • #465: Vạn giới trung tâm2020-04-02 02:32
 • #466: Hệ thống chức năng2020-04-02 02:32
 • #467: Hư thật quy tắc2020-04-02 02:32
 • #468: Kinh thiên nghịch chuyển2020-04-02 02:32
 • #469: Nhường ngươi ba chiêu2020-04-02 02:32
 • #470: Người đều tài nghệ2020-04-02 02:32
 • #471: Hoàng Tuyền2020-04-02 02:33
 • #472: Tu luyện đơn giản2020-04-02 02:33
 • #473: Thật không phải là2020-04-02 02:33
 • #474: Lý do2020-04-02 02:33
 • #475: Hoàng Thành Tứ thiếu2020-04-02 02:33
 • #476: Các ngươi vui vẻ là được rồi2020-04-02 02:33
 • #477: Long tộc Luyện Đan Thuật2020-04-02 02:33
 • #478: Hỗ trợ luyện đan2020-04-02 02:33
 • #479: Vụng về biểu diễn2020-04-02 02:34
 • #480: Long tộc Luyện Đan Sư2020-04-02 02:34
 • #481: Xoay mình2020-04-02 02:34
 • #482: Kê Mao Lệnh2020-04-02 02:34
 • #483: Trận thứ hai tỷ thí2020-04-02 02:34
 • #484: Ném vào Đan Lô2020-04-02 02:34
 • #485: Đổi nhau lệnh bài2020-04-02 02:35
 • #486: Lấy tên của ta2020-04-02 02:35
 • #487: Thắng bại đã phân2020-04-02 02:35
 • #488: Không đủ ăn2020-04-02 02:35
 • #489: Nhé, người quen2020-04-02 02:35
 • #490: Ta nếu là ngươi2020-04-02 02:35
 • #491: Hắc mạc2020-04-02 02:35
 • #492: Bắt chước cùng sao chép2020-04-02 02:35
 • #493: Nguy hiểm người2020-04-02 02:35
 • #494: Chỉ điểm vũ kỹ2020-04-02 02:36
 • #495: Tần Dương2020-04-02 02:36
 • #496: Sử trá2020-04-02 02:36
 • #497: Phá chiêu2020-04-02 02:36
 • #498: So với Trận Pháp2020-04-02 02:36
 • #499: Tứ Quý trận2020-04-02 02:36
 • #500: Ta còn dùng được danh sao2020-04-02 02:36
 • #501: Trước thời hạn khai chiến2020-04-02 02:37
 • #502: Không phục ta cũng không có biện pháp2020-04-02 02:37
 • #503: Cho ngươi cái gọi là công bình2020-04-02 02:37
 • #504: Trận kỳ2020-04-02 02:37
 • #505: Cự tuyệt mời chào2020-04-02 02:37
 • #506: Ta bề bộn nhiều việc2020-04-02 02:37
 • #507: Chỉ có các ngươi mới thích với bóng dáng chơi đùa2020-04-02 02:37
 • #508: Mãng phu mà thôi2020-04-02 02:38
 • #509: Mạnh nhất người thủ môn2020-04-02 02:38
 • #510: Phong vân động2020-04-02 02:38
 • #511: Thiệp mời2020-04-02 02:38
 • #512: Yến hội2020-04-02 02:38
 • #513: Thương khung liên minh2020-04-02 02:38
 • #514: Ta tại sao phải nghe2020-04-02 02:39
 • #515: Làm người ta thượng hỏa2020-04-02 02:39
 • #516: Hai mươi chín cái vị trí2020-04-02 02:39
 • #517: Hải Nguyên Đan2020-04-02 02:39
 • #518: Đấu giá2020-04-02 02:39
 • #519: Bởi vì là thứ nhất mai là ta2020-04-02 02:39
 • #520: Bán đan dược2020-04-02 02:39
 • #521: Công tác chuẩn bị2020-04-02 02:39
 • #522: Có phúc cùng hưởng2020-04-02 02:40
 • #523: Bắt đầu2020-04-02 02:40
 • #524: Khởi điểm2020-04-02 02:40
 • #525: Hướng nha2020-04-02 02:40
 • #526: Ngôn xuất pháp tùy2020-04-02 02:40
 • #527: Hư không bức họa2020-04-02 02:40
 • #528: Đôi liễn2020-04-02 02:40
 • #529: Văn Đấu2020-04-02 02:40
 • #530: Có chút sơ sót2020-04-02 02:41
 • #531: Linh Bảo ngàn quyển2020-04-02 02:41
 • #532: Ta không phục2020-04-02 02:41
 • #533: Chuyện này có khó khăn gì2020-04-02 02:41
 • #534: Tới bài thơ đi2020-04-02 02:41
 • #535: Tài khí giải tán2020-04-02 02:41
 • #536: Trùng hợp như vậy2020-04-02 02:41
 • #537: Vạn Lý Truy Tung thuật2020-04-02 02:41
 • #538: Linh tài hóa hình2020-04-02 02:41
 • #539: Gặp qua một con hồ ly không có2020-04-02 02:42
 • #540: Đọc qua chính là không nổi2020-04-02 02:42
 • #541: Các ngươi cũng không cần tu luyện sao2020-04-02 02:42
 • #542: Dã nhân dân trong thôn2020-04-02 02:42
 • #543: Giấu đầu thơ2020-04-02 02:42
 • #544: Tiên đoán kỳ hạn2020-04-02 02:42
 • #545: Mộc Thánh Tử2020-04-02 02:42
 • #546: Đuổi giết2020-04-02 02:42
 • #547: Toàn thắng2020-04-02 02:42
 • #548: Ta không phải là đồ phu2020-04-02 02:43
 • #549: Trước sau đều khó khăn2020-04-02 02:43
 • #550: Khuyên ngươi không nên tìm chết2020-04-02 02:43
 • #551: Tiền hí quá dài2020-04-02 02:43
 • #552: Chém chết Triệu Không Minh2020-04-02 02:43
 • #553: Hướng đạo2020-04-02 02:43
 • #554: Huyền Nguyệt Đế Vương tâm tư2020-04-02 02:43
 • #555: Đào quáng2020-04-02 02:43
 • #556: Tượng thần mộ2020-04-02 02:43
 • #557: Quý tộc2020-04-02 02:44
 • #558: Đọc cái2020-04-02 02:44
 • #559: Tàng Bảo Khố2020-04-02 02:44
 • #560: Tài khí nguồn suối2020-04-02 02:44
 • #561: Các ngươi đã bị ta bao vây2020-04-02 02:44
 • #562: Thần Đế2020-04-02 02:44
 • #563: Không hiểu giáo hóa2020-04-02 02:44
 • #564: Cùng đi hoàng tuyền2020-04-02 02:44
 • #565: Đế Vương con rể2020-04-02 02:45
 • #566: Đốt2020-04-02 02:45
 • #567: Đi ở2020-04-02 02:45
 • #568: Lưu Đày Chi Địa2020-04-02 02:45
 • #569: Danh chính ngôn thuận2020-04-02 02:45
 • #570: Chín Trại mười hai động2020-04-02 02:45
 • #571: Thương Hải Thiên Lan2020-04-02 02:46
 • #572: Quốc vương2020-04-02 02:46
 • #573: Dung Thiên Đại Trận2020-04-02 02:46
 • #574: Nghị sự2020-04-02 02:46
 • #575: Ngươi là thật là xui xẻo2020-04-02 02:46
 • #576: Tại sao phải phiền toái như vậy2020-04-02 02:46
 • #577: Đại trận chạy2020-04-02 02:46
 • #578: Thương hải đảo huyền2020-04-02 02:47
 • #579: Tứ phương hỗn chiến2020-04-02 02:47
 • #580: Bàn tự vệ2020-04-02 02:47
 • #581: Chiến trận2020-04-02 02:47
 • #582: Quy tắc gia tăng2020-04-02 02:47
 • #583: Rơi vào hạ phong2020-04-02 02:47
 • #584: Huyết chiến bát phương2020-04-02 02:47
 • #585: Sát hại thịnh yến2020-04-02 02:47
 • #586: Lôi Chiến bát phương2020-04-02 02:48
 • #587: Một bước hai bước2020-04-02 02:48
 • #588: Đánh nhau kịch liệt đầm đìa2020-04-02 02:48
 • #589: Tam phương chống cự2020-04-02 02:48
 • #590: Giải hòa trận2020-04-02 02:48
 • #591: Phản thành thù2020-04-02 02:48
 • #592: Chân thực chi nhãn2020-04-02 02:48
 • #593: Chết đã đến nơi2020-04-02 02:48
 • #594: Ba mũi tên2020-04-02 02:48
 • #595: Trận Pháp cơ đài2020-04-02 02:49
 • #596: Linh Tộc phản công2020-04-02 02:49
 • #597: Kinh biến2020-04-02 02:49
 • #598: Kinh thiên cuộc chiến2020-04-02 02:49
 • #599: Ai nồi2020-04-02 02:49
 • #600: Giúp ta tắm gội2020-04-02 02:49
 • #601: Giáo Hội địch nhân2020-04-02 02:49
 • #602: Ngũ Linh Thần2020-04-02 02:49
 • #603: Số câu2020-04-02 02:49
 • #604: Tu bổ2020-04-02 02:49
 • #605: Người làm vườn2020-04-02 02:50
 • #606: Đáy biển ngục giam2020-04-02 02:50
 • #607: Xoát phân nơi2020-04-02 02:50
 • #608: Cơ hội2020-04-02 02:50
 • #609: Đại Yêu trùng quỷ2020-04-02 02:50
 • #610: Một cái phân thân2020-04-02 02:50
 • #611: Trêu đùa trùng quỷ2020-04-02 02:51
 • #612: Thiên giam trận2020-04-02 02:51
 • #613: Bỏ rơi len sợi2020-04-02 02:51
 • #614: Đồ Linh2020-04-02 02:51
 • #615: Thụ lệnh2020-04-02 02:51
 • #616: Lam Viêm Kiếm Xỉ Hổ2020-04-02 02:51
 • #617: Không minh thạch2020-04-02 02:52
 • #618: Các ngươi chạy thoát sao2020-04-02 02:52
 • #619: Khát máu Quỷ Diện Hầu2020-04-02 02:52
 • #620: Chiến đấu2020-04-02 02:52
 • #621: Bích Huyết Ngọc Đường Lang2020-04-02 02:52
 • #622: Chính chủ tới2020-04-02 02:52
 • #623: Chém chết2020-04-02 02:52
 • #624: Thần Thể2020-04-02 02:52
 • #625: Long giới2020-04-02 02:53
 • #626: Chân Thần cảnh2020-04-02 02:53
 • #627: Thiên địa lô thai2020-04-02 02:53
 • #628: Rèn luyện khí lực2020-04-02 02:53
 • #629: Tám khu vực lớn2020-04-02 02:53
 • #630: Cương thiết yêu thú2020-04-02 02:53
 • #631: Kim chi trận kỳ2020-04-02 02:53
 • #632: Tinh Huy Minh Nguyệt kiếm2020-04-02 02:54
 • #633: Làm dáng2020-04-02 02:54
 • #634: Ngươi làm gì2020-04-02 02:54
 • #635: Bạch cốt lính tuần tra2020-04-02 02:54
 • #636: Bạch cốt khôi giáp2020-04-02 02:54
 • #637: Vong hồn âm phong2020-04-02 02:54
 • #638: Long Tam2020-04-02 02:54
 • #639: Đầu đuôi2020-04-02 02:55
 • #640: Lên đường bình an2020-04-02 02:55
 • #641: Các phe động tĩnh2020-04-02 02:55
 • #642: Liếc mắt diệt hết2020-04-02 02:55
 • #643: Ngươi coi thường một chút2020-04-02 02:55
 • #644: Ám Triều mãnh liệt2020-04-02 02:55
 • #645: Bất Diệt Thần thể2020-04-02 02:55
 • #646: Thân thể thành Thần2020-04-02 02:55
 • #647: Bực bội2020-04-02 02:56
 • #648: Thấy một cái giết một cái2020-04-02 02:56
 • #649: Tâm Ma nói đúng2020-04-02 02:56
 • #650: Dung hợp Tâm Ma2020-04-02 02:56
 • #651: Chung cực bản hệ thống2020-04-02 02:56
 • #652: Các ngươi hoàn2020-04-02 02:56
 • #653: Tuyệt cảnh2020-04-02 02:56
 • #654: Côn Bằng2020-04-02 02:56
 • #655: Nguyệt Quang Hồ2020-04-02 02:57
 • #656: Nguyệt Yêu2020-04-02 02:57
 • #657: Tự tin và bành trướng2020-04-02 02:57
 • #658: Món nợ2020-04-02 02:57
 • #659: Ám Thiên Ma nha2020-04-02 02:57
 • #660: Yêu Thú cuồng triều2020-04-02 02:58
 • #661: Nghèo còn gặp cái eo2020-04-02 02:58
 • #662: Hữu năng giả có2020-04-02 02:58
 • #663: Hỗ trợ2020-04-02 02:58
 • #664: Loạn cả một đoàn2020-04-02 02:58
 • #665: Chúng ta nhưng là chiến lợi phẩm2020-04-02 02:58
 • #666: Chờ đợi cùng quyết chiến2020-04-02 02:58
 • #667: Phản công2020-04-02 02:59
 • #668: Đoạt côn tử2020-04-02 02:59
 • #669: Vô điều kiện yêu cầu2020-04-02 02:59
 • #670: Tụ họp phong chi cốc2020-04-02 02:59
 • #671: Bão táp lúc tới ninh2020-04-02 02:59
 • #672: Đào Tiểu Yêu bệnh2020-04-02 02:59
 • #673: Cửu Vĩ Thiên Hồ2020-04-02 02:59
 • #674: Kích thích Thần Hồn2020-04-02 03:00
 • #675: Triệu Cuồng Đồ đây2020-04-02 03:00
 • #676: Chưa từng có trong lịch sử2020-04-02 03:00
 • #677: Bố trí xong2020-04-02 03:00
 • #678: Đại Yêu Quỳ Ngưu2020-04-02 03:00
 • #679: Cứ tới2020-04-02 03:00
 • #680: Buông tay đánh một trận2020-04-02 03:00
 • #681: Dừng tay2020-04-02 03:00
 • #682: Chân trời góc biển2020-04-02 03:00
 • #683: Quân sư không có sức chiến đấu sao2020-04-02 03:01
 • #684: Mang bọn ngươi Thượng Thiên mang bọn ngươi bay2020-04-02 03:01
 • #685: Ma giới2020-04-02 03:01
 • #686: Các ngươi không có cơ hội2020-04-02 03:01
 • #687: Không có đường sống2020-04-02 03:01
 • #688: Thôn phệ2020-04-02 03:01
 • #689: Ngươi biết quá nhiều2020-04-02 03:01
 • #690: Ngục giam2020-04-02 03:01
 • #691: Hậu hoạn2020-04-02 03:01
 • #692: Tấn thăng đợt sóng2020-04-02 03:02
 • #693: Cố kỹ trọng thi2020-04-02 03:02
 • #694: Nghe ta trình diễn một khúc2020-04-02 03:02
 • #695: Hỗn chiến bùng nổ2020-04-02 03:02
 • #696: Lấp kín cốc khẩu2020-04-02 03:02
 • #697: Tường đồng vách sắt2020-04-02 03:02
 • #698: Xem các ngươi muốn chết2020-04-02 03:02
 • #699: Hỏa Long đánh tới2020-04-02 03:03
 • #700: Ngũ Vĩ Phong Ly2020-04-02 03:03
 • #701: Chưa từng nghĩ muốn cùng biết2020-04-02 03:03
 • #702: Cùng pháp tướng giao dịch2020-04-02 03:03
 • #703: Không thơm sao2020-04-02 03:03
 • #704: Bi thảm Phong Ly2020-04-02 03:03
 • #705: Có tin hay không2020-04-02 03:03
 • #706: Mẫn diệt siêu trùng2020-04-02 03:03
 • #707: Thôn Thiên2020-04-02 03:03
 • #708: Vây đánh2020-04-02 03:03
 • #709: Nhất Thể Song Hồn2020-04-02 03:04
 • #710: La lỵ lớn lên lúc2020-04-02 03:04
 • #711: Mâu thuẫn2020-04-02 03:04
 • #712: Nguyên soái Ngao Anh2020-04-02 03:04
 • #713: Thiên Môn ấn2020-04-02 03:04
 • #714: Ngay mặt nói2020-04-02 03:04
 • #715: Nhất tông ba phái2020-04-02 03:04
 • #716: Ma tộc2020-04-02 03:04
 • #717: Tiểu Ma giới2020-04-02 03:05
 • #718: Tạm thời trưng dụng2020-04-02 03:05
 • #719: Chi chiêu2020-04-02 03:05
 • #720: Một bữa cơm thời gian2020-04-02 03:05
 • #721: Không xứng với ta thơ2020-04-02 03:05
 • #722: Rượu này chỉ ứng có ở trên trời2020-04-02 03:05
 • #723: Điểm thạch thành kim2020-04-02 03:05
 • #724: Làm khách2020-04-02 03:05
 • #725: Thanh thanh Đại Thảo Nguyên2020-04-02 03:06
 • #726: Mỹ nhân kế2020-04-02 03:06
 • #727: Luận võ2020-04-02 03:06
 • #728: Đoạt chạy2020-04-02 03:06
 • #729: Mất đi liên lạc2020-04-02 03:06
 • #730: Chất biến tăng lên2020-04-02 03:06
 • #731: Toái đi2020-04-02 03:06
 • #732: Trục xuất2020-04-02 03:06
 • #733: Không2020-04-02 03:07
 • #734: Bốn cảnh cường địch2020-04-02 03:07
 • #735: Cũng không phải là ta nghĩ rằng lăn lộn2020-04-02 03:07
 • #736: Nghĩ tưởng lập công sao2020-04-02 03:07
 • #737: Quà tặng2020-04-02 03:07
 • #738: Tề thiên chi cảnh2020-04-02 03:07
 • #739: Mười Đại Ma Tướng2020-04-02 03:07
 • #740: Bây giờ có thể hợp tác sao2020-04-02 03:08
 • #741: Thương khung Đạo Tặc2020-04-02 03:08
 • #742: Thứ mười ba Ma Tướng2020-04-02 03:08
 • #743: Phó Tông Chủ2020-04-02 03:08
 • #744: Ngươi điểm nào cứng rắn2020-04-02 03:08
 • #745: Ngươi là đầu thiết2020-04-02 03:08
 • #746: Trầm Vũ Hồ2020-04-02 03:08
 • #747: Mục Thiên Viễn gặp nạn2020-04-02 03:08
 • #748: Thứ 2 trùng giới2020-04-02 03:08
 • #749: Nhị phân thiên hạ2020-04-02 03:08
 • #750: Là Lang không phải là cẩu2020-04-02 03:09
 • #751: Bách Linh Quả2020-04-02 03:09
 • #752: Mắt thấy liền muốn thành thục2020-04-02 03:09
 • #753: Bách Linh Quả tới tay2020-04-02 03:09
 • #754: Yêu Thú đều đi kia2020-04-02 03:09
 • #755: Cừu nhân gặp mặt2020-04-02 03:09
 • #756: Đại Yêu trùng quỷ cầu cứu2020-04-02 03:09
 • #757: Ta dẫn đường2020-04-02 03:10
 • #758: Đùa mà thành thật2020-04-02 03:10
 • #759: Đối với phun ta sẽ không thua quá2020-04-02 03:10
 • #760: Ta có một cái lớn mật ý tưởng2020-04-02 03:10
 • #761: Thuận miệng nói2020-04-02 03:10
 • #762: Ta nói hữu dụng thì có dùng2020-04-02 03:10
 • #763: Săn giết cùng bắt sống khác nhau2020-04-02 03:10
 • #764: Chính mình cho mình nói bối phận2020-04-02 03:11
 • #765: Tụ linh nhưỡng2020-04-02 03:11
 • #766: Thần tửu sóng gió2020-04-02 03:11
 • #767: Vào trình diễn miễn phí thần tửu2020-04-02 03:11
 • #768: Tín Ngưỡng Chi Lực2020-04-02 03:11
 • #769: Hướng quỷ xâm phạm2020-04-02 03:11
 • #770: Dẫn quân xuất chinh2020-04-02 03:11
 • #771: Chiến tranh2020-04-02 03:11
 • #772: Ngửa bài2020-04-02 03:11
 • #773: Chiến2020-04-02 03:12
 • #774: Ta cũng không muốn tiêu phí trong hồ tiếu2020-04-02 03:12
 • #775: Khí tức quen thuộc2020-04-02 03:12
 • #776: Không thể điều hòa mâu thuẫn2020-04-02 03:12
 • #777: Ngươi đại họa lâm đầu2020-04-02 03:12
 • #778: Giao dịch2020-04-02 03:12
 • #779: Loạn trong giặc ngoài2020-04-02 03:12
 • #780: Tạm thời tước đoạt2020-04-02 03:12
 • #781: Chỗ dùng có thể đại2020-04-02 03:13
 • #782: Để ta làm2020-04-02 03:13
 • #783: Tới trễ một bước2020-04-02 03:13
 • #784: Trộm gà không thành lại mất nắm thóc2020-04-02 03:13
 • #785: Giết gà dọa khỉ2020-04-02 03:13
 • #786: Phượng Huyết luyện thể2020-04-02 03:13
 • #787: Nổ lò2020-04-02 03:13
 • #788: Tìm linh tài2020-04-02 03:13
 • #789: Đẩy ra Ma Tướng2020-04-02 03:14
 • #790: Ngớ ra làm gì, lên a...2020-04-02 03:14
 • #791: Đầu người không cướp được2020-04-02 03:14
 • #792: Ta không thích trường kỳ kháng chiến2020-04-02 03:14
 • #793: Đoạt thiên chi quyền2020-04-02 03:14
 • #794: Trò hay bắt đầu2020-04-02 03:14
 • #795: Lại chém một tướng2020-04-02 03:14
 • #796: Ta tất thắng, ngươi hẳn phải chết2020-04-02 03:14
 • #797: Mấu chốt xem ai dùng2020-04-02 03:15
 • #798: Còn lại sáu cái2020-04-02 03:15
 • #799: Tiêu diệt từng bộ phận2020-04-02 03:15
 • #800: Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ luyện khí2020-04-02 03:15
 • #801: Nhà giàu mới nổi Đan Lô2020-04-02 03:15
 • #802: Thần Binh Phổ2020-04-02 03:15
 • #803: Quỷ dị lai lịch2020-04-02 03:15
 • #804: Minh Nguyệt đài2020-04-02 03:16
 • #805: Bị hoài nghi2020-04-02 03:16
 • #806: Lại xuất phát2020-04-02 03:16
 • #807: Tầm Bảo Thử khắc tinh2020-04-02 03:16
 • #808: Thực Nguyệt Lang2020-04-02 03:16
 • #809: Kế hoạch thay đổi2020-04-02 03:16
 • #810: Cái này Thiên, cũng không lớn2020-04-02 03:16
 • #811: Uy nghiêm, là giết ra tới2020-04-02 03:16
 • #812: Ta nói cái gì ngươi tin cái gì2020-04-02 03:17
 • #813: Loạn Chiến2020-04-02 03:17
 • #814: Mộng ép Tinh Không la bàn2020-04-02 03:17
 • #815: Một mắt cũng không để cho nhìn2020-04-02 03:17
 • #816: Tới nha2020-04-02 03:17
 • #817: Đánh Phá Hư Không2020-04-02 03:17
 • #818: Ta đưa ngươi rời đi2020-04-02 03:18
 • #819: Bắt rùa trong hũ2020-04-02 03:18
 • #820: Đến cùng ai mới là con ba ba2020-04-02 03:18
 • #821: Thị giác đồng bộ2020-04-02 03:18
 • #822: Mạnh nhất phụ trợ2020-04-02 03:18
 • #823: Bắt được đầu người2020-04-02 03:18
 • #824: Ta không nói cho các ngươi biết2020-04-02 03:18
 • #825: Ngươi là tại gây cười sao2020-04-02 03:19
 • #826: Ngươi là tối thức ăn2020-04-02 03:19
 • #827: Không đánh lại2020-04-02 03:19
 • #828: Trở thành Ma Tướng dựa vào2020-04-02 03:19
 • #829: Vẫn Tinh pháo2020-04-02 03:19
 • #830: Cao hơn thế giới2020-04-02 03:19
 • #831: Công tắc điểm hỏa2020-04-02 03:19
 • #832: Coi là, bắn đi2020-04-02 03:20
 • #833: Trí Ma Tướng cuối cùng lá bài tẩy2020-04-02 03:20
 • #834: Kêu gọi Ngũ Linh Thần2020-04-02 03:20
 • #835: Thái Âm tuyền thủy2020-04-02 03:20
 • #836: Đừng nói, hắn không tin2020-04-02 03:20
 • #837: Cám ơn ngươi cho ta sáng tạo cơ hội2020-04-02 03:20
 • #838: Nghĩ tưởng cũng thật nhiều2020-04-02 03:21
 • #839: Loạn Ngũ Hành thần quyền2020-04-02 03:21
 • #840: Ngũ Linh Thần điều kiện2020-04-02 03:21
 • #841: Thế giới sụp đổ2020-04-02 03:21
 • #842: Thăng bằng đánh vỡ2020-04-02 03:22
 • #843: Tan rã Ngũ Linh Thần2020-04-02 03:22
 • #844: Phế tích Tinh Vực2020-04-02 03:22
 • #845: Ngươi đang ở đây đuổi theo ta sao2020-04-02 03:22
 • #846: Bi thảm Đấu Ma Tướng2020-04-02 03:22
 • #847: Thần Long ngọc một thân phận khác2020-04-02 03:22
 • #848: Khác sạch kéo nhiều chút vô dụng2020-04-02 03:22
 • #849: Ta nhìn một cái rồi đi2020-04-02 03:22
 • #850: Kinh khủng đụng2020-04-02 03:23
 • #851: Ta cắt đứt một chút2020-04-02 03:23
 • #852: Vừa bay đến mấy năm2020-04-02 03:23
 • #853: Tình thế của đại lục2020-04-02 03:23
 • #854: Tìm cơ hội2020-04-02 03:23
 • #855: Kém chút ý tứ2020-04-02 03:23
 • #856: Tần Dương giận dữ2020-04-02 03:24
 • #857: Trọng tố thân thể2020-04-02 03:24
 • #858: Hủy diệt bí cảnh2020-04-02 03:24
 • #859: Kiếm bạt nỗ trương2020-04-02 03:24
 • #860: Nhìn tràng trò hay2020-04-02 03:24
 • #861: Tiếp tục a2020-04-02 03:24
 • #862: Ta đúng là đang uy hiếp các ngươi2020-04-02 03:24
 • #863: Xóa bỏ2020-04-02 03:24
 • #864: Lương thực ta không thiếu2020-04-02 03:25
 • #865: Đi cửu long đàm2020-04-02 03:25
 • #866: Ta sợ hù được các ngươi2020-04-02 03:25
 • #867: Nhìn, dọa sợ chứ2020-04-02 03:25
 • #868: Tề tụ2020-04-02 03:25
 • #869: Đây rốt cuộc là ai Trảo Tử2020-04-02 03:25
 • #870: Chạm mặt2020-04-02 03:25
 • #871: Không có ra sân cơ hội2020-04-02 03:25
 • #872: Hắc thủ sau màn2020-04-02 03:25
 • #873: Nhưng ta là hủy diệt chi chủ a2020-04-02 03:26
 • #874: Dùng quá sức sao2020-04-02 03:26
 • #875: Kế hoạch thay đổi một chút2020-04-02 03:26
 • #876: Căn không chịu nổi một kích2020-04-02 03:26
 • #877: Liền một lớp đi2020-04-02 03:26
 • #878: Quát đất ba thước2020-04-02 03:26
 • #879: Dung hợp trước mắt2020-04-02 03:26
 • #880: Thay mặt đánh2020-04-02 03:27
 • #881: Một pháo giải quyết2020-04-02 03:27
 • #882: Vân đính Tiên Cung2020-04-02 03:27
 • #883: Ai nhà tù2020-04-02 03:27
 • #884: Nghiền ép2020-04-02 03:27
 • #885: Đồng quy vu tận2020-04-02 03:28
 • #886: Ta sẽ không chết, nhưng ngươi sẽ biến mất2020-04-02 03:28
 • #887: Vạn giới chi vác2020-04-02 03:28
 • #888: Cửu U Minh Giới2020-04-02 03:28
 • #889: Vực Chủ hóa thân2020-04-02 03:28
 • #890: Lịch sử2020-04-02 03:28
 • #891: Vây thành2020-04-02 03:28
 • #892: Các ngươi bị bao vây2020-04-02 03:29
 • #893: Ba bước2020-04-02 03:29
 • #894: Lưu lại thi thể tư cách2020-04-02 03:29
 • #895: Con cờ2020-04-02 03:29
 • #896: Đưa vào Cửu U2020-04-02 03:29
 • #897: Long Cung2020-04-02 03:29
 • #898: Cùng ta có quan hệ gì đâu2020-04-02 03:30
 • #899: Bát Tí Thần Ma2020-04-02 03:30
 • #900: Lấy một địch vạn2020-04-02 03:30
 • #901: Nhuộm máu Đông Hải2020-04-02 03:30
 • #902: Khổ ép thất khiếu tiên sinh2020-04-02 03:30
 • #903: Ta một chưởng này2020-04-02 03:30
 • #904: Đánh băng2020-04-02 03:31
 • #905: Nếu không đây2020-04-02 03:31
 • #906: Khiển Thần Tộc2020-04-02 03:31
 • #907: Tấn thăng Ngũ Cảnh2020-04-02 03:31
 • #908: Cản đường giá2020-04-02 03:32
 • #909: Khiển Thần Tộc thiếu nữ2020-04-02 03:32
 • #910: Vô lễ2020-04-02 03:32
 • #911: Ta là bị đuổi giết2020-04-02 03:32
 • #912: Khu Hổ Thôn Lang2020-04-02 03:32
 • #913: Liếc mắt đưa tình2020-04-02 03:32
 • #914: Quyết sách2020-04-02 03:32
 • #915: Bị nói gạt kim linh2020-04-02 03:32
 • #916: Mượn ngươi bông tai dùng một chút2020-04-02 03:32
 • #917: Bây giờ thuộc về ta2020-04-02 03:33
 • #918: Ngươi muốn tới một phát sao2020-04-02 03:33
 • #919: Khiển Thần Tộc tương lai2020-04-02 03:33
 • #920: Dung hợp2020-04-02 03:33
 • #921: Theo đuôi2020-04-02 03:33
 • #922: Mới hệ thống tu luyện2020-04-02 03:33
 • #923: Khiển Thần Tộc truyền thống2020-04-02 03:33
 • #924: Tân thương khung liên minh2020-04-02 03:33
 • #925: Đồ Thiên liên minh2020-04-02 03:34
 • #926: Mười phần thục2020-04-02 03:34
 • #927: Dẫn đường cho ta2020-04-02 03:34
 • #928: Tai ách thần thú2020-04-02 03:34
 • #929: Như thế nào tôn ti2020-04-02 03:34
 • #930: Không sai, chính là ta2020-04-02 03:35
 • #931: Nàng là nữ nhân ngươi2020-04-02 03:35
 • #932: Vô tận nơi2020-04-02 03:35
 • #933: Mượn đao2020-04-02 03:35
 • #934: Đau buồn rống to2020-04-02 03:35
 • #935: Ngươi nói cái gì2020-04-02 03:35
 • #936: Đàn gãy tai trâu2020-04-02 03:36
 • #937: Liên minh đại hội2020-04-02 03:36
 • #938: Ba người điên2020-04-02 03:36
 • #939: Thu phục Quỳ Ngưu2020-04-02 03:36
 • #940: Tâm phục khẩu phục2020-04-02 03:36
 • #941: Trước cứu ai là cái vấn đề2020-04-02 03:36
 • #942: Làm sao ngươi biết nhiều như vậy2020-04-02 03:36
 • #943: Đùa giỡn một chút mà thôi2020-04-02 03:37
 • #944: Ăn cơm2020-04-02 03:37
 • #945: Ta cần muốn đánh nhau2020-04-02 03:37
 • #946: Thu phục Côn Bằng2020-04-02 03:37
 • #947: Chiến Vương Chu2020-04-02 03:37
 • #948: Theo kế hoạch làm việc2020-04-02 03:37
 • #949: Cửa ra hiện ra2020-04-02 03:37
 • #950: Nguyên lai ngươi là yếu nhất2020-04-02 03:37
 • #951: Chỉ điểm thần thông2020-04-02 03:37
 • #952: Mờ mịt chân ý2020-04-02 03:38
 • #953: Thừa cơ lợi dụng2020-04-02 03:38
 • #954: Trái hồng dĩ nhiên muốn bóp mềm mại2020-04-02 03:38
 • #955: Có phải hay không quên cái gì2020-04-02 03:38
 • #956: Giá họa thành công2020-04-02 03:38
 • #957: Ai là ngư ông2020-04-02 03:38
 • #958: Đứng ở sau đèn thì tối2020-04-02 03:38
 • #959: Đào Tiểu Yêu dò xét2020-04-02 03:38
 • #960: Chân chính mục tiêu2020-04-02 03:39
 • #961: Chém chết Đại Yêu trùng quỷ2020-04-02 03:39
 • #962: Tha cho ta tới bổ một đao đi2020-04-02 03:39
 • #963: Tam đối tam2020-04-02 03:39
 • #964: Cường còn có pháp bảo2020-04-02 03:39
 • #965: Tấn thăng2020-04-02 03:39
 • #966: Cốt kiếm2020-04-02 03:39
 • #967: Chiến đấu khốc liệt2020-04-02 03:39
 • #968: Nghìn cân treo sợi tóc2020-04-02 03:40
 • #969: Bị treo lên đánh Côn Bằng2020-04-02 03:40
 • #970: Đánh bậy đánh bạ2020-04-02 03:40
 • #971: Khổ cực2020-04-02 03:40
 • #972: Ta quá mạnh mẽ2020-04-02 03:40
 • #973: Đều là con cờ2020-04-02 03:40
 • #974: Thả hổ về rừng2020-04-02 03:40
 • #975: Chính là một chỗ sơ hở2020-04-02 03:40
 • #976: Có giống hay không Chúa Cứu Thế2020-04-02 03:41
 • #977: Môn Phong trận giải phong phương pháp2020-04-02 03:41
 • #978: Buồn rầu Quỳ Ngưu2020-04-02 03:41
 • #979: Xin không nên hiểu lầm2020-04-02 03:41
 • #980: Người động lực2020-04-02 03:41
 • #981: Yêu Thần Điện thế nhỏ2020-04-02 03:41
 • #982: Trả nhân tình2020-04-02 03:42
 • #983: Ta chỉ muốn đầu hắn2020-04-02 03:42
 • #984: Ta so với ngươi còn mạnh hơn2020-04-02 03:42
 • #985: Duy nhất thần linh2020-04-02 03:42
 • #986: Tần Dương lựa chọn2020-04-02 03:42
 • #987: Thất khiếu tiên sinh ngăn cản2020-04-02 03:42
 • #988: Ta liền một câu nói2020-04-02 03:42
 • #989: Đi Ma giới2020-04-02 03:42
 • #990: Tam thập tam thế giới2020-04-02 03:42
 • #991: Cơm chùa2020-04-02 03:42
 • #992: Vào ở2020-04-02 03:42
 • #993: Dạ thoại2020-04-02 03:43
 • #994: Không tệ dương mưu2020-04-02 03:43
 • #995: Ngươi bệnh cũng không nhẹ2020-04-02 03:43
 • #996: Chữa bệnh2020-04-02 03:43
 • #997: Ta chỉ nghĩ kế2020-04-02 03:43
 • #998: Tốt mập chim bồ câu2020-04-02 03:43
 • #999: Điệu hổ ly sơn2020-04-02 03:43
 • #1000: Chúng ta cũng xui xẻo2020-04-02 03:43
 • #1001: Đùng đùng đánh mặt2020-04-02 03:43
 • #1002: Tuyệt lộ2020-04-02 03:44
 • #1003: Thiên Ma chân thân2020-04-02 03:44
 • #1004: Lá bài tẩy dốc hết2020-04-02 03:44
 • #1005: Trở mặt2020-04-02 03:44
 • #1006: Nhưng mà đi ngang qua2020-04-02 03:44
 • #1007: Gặp lại2020-04-02 03:44
 • #1008: Mọi người phân biệt2020-04-02 03:44
 • #1009: Mượn người mở tiệm2020-04-02 03:45
 • #1010: Ta có phải hay không quên cái gì2020-04-02 03:45
 • #1011: Sắp khai trương2020-04-02 03:45
 • #1012: Khai trương ngày đó ta không giết người2020-04-02 03:45
 • #1013: Vào cửa tư cách2020-04-02 03:45
 • #1014: Ngươi còn muốn cái gì2020-04-02 03:45
 • #1015: Bởi vì ta có tốt hơn2020-04-02 03:45
 • #1016: Bọn họ tin là được2020-04-02 03:45
 • #1017: Luyện đan tương đương với luyện đường đậu2020-04-02 03:45
 • #1018: Thiên Tiên Đan2020-04-02 03:45
 • #1019: Theo ngón tay chỉ2020-04-02 03:46
 • #1020: Ta mới là đầu bếp2020-04-02 03:46
 • #1021: Trên một sợi thừng châu chấu2020-04-02 03:46
 • #1022: Hận gặp nhau trễ2020-04-02 03:46
 • #1023: Tự Tại thành, đổi chủ đi2020-04-02 03:46
 • #1024: Uy hiếp2020-04-02 03:46
 • #1025: Ngươi không phải là nên thôn thôn nuốt sao2020-04-02 03:46
 • #1026: Ta đổi ý2020-04-02 03:46
 • #1027: Khí thế giao phong2020-04-02 03:47
 • #1028: Dùng biện pháp hòa bình để giải quyết2020-04-02 03:47
 • #1029: Đan dược làm ăn2020-04-02 03:47
 • #1030: Người làm vườn cũng bán2020-04-02 03:47
 • #1031: Ta tới nói cho ngươi biết cái gì là kết quả2020-04-02 03:47
 • #1032: Ta nhịn ngươi2020-04-02 03:47
 • #1033: Lưu ngôn phỉ ngữ2020-04-02 03:47
 • #1034: Vị trí cuộc thi vòng loại2020-04-02 03:48
 • #1035: Tài nguyên giới hạn2020-04-02 03:48
 • #1036: Trà này thức ăn này rượu này2020-04-02 03:48
 • #1037: Đánh một trận đi2020-04-02 03:48
 • #1038: Thật là biết nhẫn nại2020-04-02 03:48
 • #1039: Tiền công tự kiếm2020-04-02 03:48
 • #1040: Làm cái phần món ăn thôi2020-04-02 03:48
 • #1041: Tần Dương hướng dẫn2020-04-02 03:49
 • #1042: Siêu cấp Chí Tôn sang trọng phần món ăn2020-04-02 03:49
 • #1043: Định giá2020-04-02 03:49
 • #1044: Ta cảm thấy rất đúng, ngươi cảm thấy thế nào2020-04-02 03:49
 • #1045: Tiếp Thiên trận2020-04-02 03:49
 • #1046: Làm ăn thịnh vượng2020-04-02 03:49
 • #1047: Mạnh nhất trong lịch sử lính hỗn tạp một dạng2020-04-02 03:49
 • #1048: Vậy, không phải là Nhất Tọa Sơn2020-04-02 03:50
 • #1049: Ta có Tầm Bảo Thử2020-04-02 03:50
 • #1050: Ta có thể đều nhìn đây2020-04-02 03:50
 • #1051: Tận tình chơi đùa2020-04-02 03:50
 • #1052: Bằng vào ta cân nhắc2020-04-02 03:50
 • #1053: Thứ nhất hoàn thành khảo nghiệm2020-04-02 03:50
 • #1054: Thiên Lưu thác nước2020-04-02 03:50
 • #1055: Dạy ngươi một chiêu2020-04-02 03:50
 • #1056: Thiên Lưu kiếm pháp2020-04-02 03:51
 • #1057: Kéo dài trả tiền2020-04-02 03:51
 • #1058: Các ngươi ngàn vạn lần chớ hiểu lầm2020-04-02 03:51
 • #1059: Hiệu suất quá thấp2020-04-02 03:51
 • #1060: Trợ giúp Ma Vũ2020-04-02 03:51
 • #1061: Cho chút thể diện2020-04-02 03:51
 • #1062: Ma Vũ tự tin2020-04-02 03:51
 • #1063: Thời không Huyền Môn trận2020-04-02 03:51
 • #1064: Không tin liền đi thử một chút2020-04-02 03:52
 • #1065: Ngươi có thể bắt đầu2020-04-02 03:52
 • #1066: Chân chính bảo tàng2020-04-02 03:52
 • #1067: Ngươi cảm thấy ta cần không2020-04-02 03:52
 • #1068: Nguy hiểm đến gần2020-04-02 03:52
 • #1069: Ba tháng sau2020-04-02 03:52
 • #1070: Ma soái di sơn2020-04-02 03:52
 • #1071: Đây mới là chiến trường thời viễn cổ2020-04-02 03:52
 • #1072: Khiển Thần Tộc di vật2020-04-02 03:52
 • #1073: Muốn thu vé vào cửa2020-04-02 03:52
 • #1074: Cửa vào2020-04-02 03:52
 • #1075: Ma vật khởi nguyên2020-04-02 03:53
 • #1076: Chớ có hoảng2020-04-02 03:53
 • #1077: Quỷ Tâm Ma2020-04-02 03:53
 • #1078: Tần Dương huyễn niệm chi tượng2020-04-02 03:53
 • #1079: Sao được cảm tình2020-04-02 03:53
 • #1080: Ma tướng thi thể2020-04-02 03:54
 • #1081: Chật vật Ma soái trọng thiên2020-04-02 03:54
 • #1082: Thu vé vào cửa2020-04-02 03:54
 • #1083: Mẫu đan quy2020-04-02 03:54
 • #1084: Trí não2020-04-02 03:54
 • #1085: Ra một chút vấn đề nhỏ2020-04-02 03:54
 • #1086: Ta học đồ vật rất nhanh2020-04-02 03:54
 • #1087: Ta không nhúng tay vào2020-04-02 03:54
 • #1088: Cấp bậc cao nhất2020-04-02 03:55
 • #1089: Khiển Thần Tộc cũng không diệt tuyệt2020-04-02 03:55
 • #1090: Chính ta tạo2020-04-02 03:55
 • #1091: Bên kia xấu2020-04-02 03:55
 • #1092: Thương khung Tinh Chủ2020-04-02 03:55
 • #1093: Trọng chính quỹ2020-04-02 03:55
 • #1094: Ma giới đại biến2020-04-02 03:55
 • #1095: Xà Cơ Nữ Đế2020-04-02 03:55
 • #1096: Bất đồng dã tâm2020-04-02 03:56
 • #1097: Chế tạo giải dược2020-04-02 03:56
 • #1098: Nhường một chút2020-04-02 03:56
 • #1099: Không hoan nghênh phải không2020-04-02 03:56
 • #1100: Cướp lấy2020-04-02 03:56
 • #1101: Lam bách linh2020-04-02 03:56
 • #1102: Yêu linh nhưỡng2020-04-02 03:56
 • #1103: Quý giá nhất2020-04-02 03:57
 • #1104: Cướp đưa thuốc2020-04-02 03:57
 • #1105: Ngươi đoán đúng2020-04-02 03:57
 • #1106: Chuẩn bị bắt đầu2020-04-02 03:57
 • #1107: Thần đan ra lại2020-04-02 03:57
 • #1108: Còn có thể như vậy dùng2020-04-02 03:57
 • #1109: Tiếp viện2020-04-02 03:57
 • #1110: Một mạng đổi một mạng2020-04-02 03:58
 • #1111: Tay không giết gà lực2020-04-02 03:58
 • #1112: Nếu không lên2020-04-02 03:58
 • #1113: Ma soái giao phó2020-04-02 03:58
 • #1114: Xà Cơ Nữ Đế lột xác2020-04-02 03:58
 • #1115: Chưng cất rượu2020-04-02 03:58
 • #1116: Hôn lễ thiệp mời2020-04-02 03:58
 • #1117: Vạn Thần Đại Hội đêm trước2020-04-02 03:58
 • #1118: Tử vong khủng hoảng2020-04-02 03:58
 • #1119: Khủng hoảng thăng cấp2020-04-02 03:58
 • #1120: Ngươi dám2020-04-02 03:58
 • #1121: Đấu giá tiếp tục2020-04-02 03:59
 • #1122: Tần Dương quà tặng2020-04-02 03:59
 • #1123: Thoát đi2020-04-02 03:59
 • #1124: Quần hùng nổi lên bốn phía2020-04-02 03:59
 • #1125: Kinh khủng chiến tích2020-04-02 03:59
 • #1126: Xin lỗi, ngươi không có cơ hội2020-04-02 03:59
 • #1127: Cô Thành cùng viện quân2020-04-02 03:59
 • #1128: nguyên tham lam2020-04-02 03:59
 • #1129: Tệ hại tình cảnh2020-04-02 04:00
 • #1130: Một lần cuối2020-04-02 04:00
 • #1131: Vạn giới tương dung2020-04-02 04:00
 • #1132: Đại kết cục2020-04-02 04:00
[Total: 11   Average: 4.3/5]

Related posts

Tiên Giới Trở Về

TiKay

Cực Phẩm Tu Chân Cường Thiếu

TiKay

Không Gian Chi Mạt Thế Nữ Ở Cổ Đại

THUYS♥️

Leave a Reply