Cổ Đại Ngôn Tình Xuyên Không

Nông Môn Trưởng Tỷ

Hán Việt: Nông môn trường tỷ

Xuyên qua Bùi cầm nháy mắt trên đỉnh một đại bồn cẩu huyết.

Tú tài cha đi thi ngộ hại, đại bá người đàn ông thừa tự hai nhà hai phòng.

Nhị phòng con nối dõi là có, gia nãi không mừng, thôn người khinh thường, vẫn là đại bá nương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Trọng nam khinh nữ, muốn bán nàng đổi mà.

Thực không có kết quả bụng, áo rách quần manh, nương mấy cái còn làm trâu làm ngựa.

Còn không có đại làm một phen bôn khá giả, cái kia đã chết tú tài cha lại đã trở lại.

Cưới nhà giàu tiểu thư? Sinh hai cái nhi tử?

Sinh hoạt như thế gian nan, còn bị buộc đã chết nương.

Bùi cầm nhìn cốt sấu như sài một đống đệ muội, run rẩy tay: Lên núi!!

————————

Trụ sơn động, đáp túp lều, ăn rau dại, tìm dã quả.

Bần hàn nhật tử, Bùi cầm lãnh đệ muội, lặng lẽ phát tài, buồn đầu làm giàu.

Mắt thấy các nàng tỷ đệ phát tích, những cái đó cẩu huyết lại triều bọn họ bát lại đây!

Bùi cầm véo eo: Phải làm tra, lão nương liền ngược các ngươi thành tra tra!

********************

Nguồn: wikidich.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lam Ngưu
 •  Chương: /286
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Cứt trâu chiến tranh2020-08-19 06:37
 • #2: Thôn đầu Lão Bùi gia2020-08-19 06:37
 • #3: Trưởng tỷ điên rồi2020-08-19 06:37
 • #4: Cái gọi là công bằng2020-08-19 06:37
 • #5: Ăn vụng bồ câu thịt2020-08-19 06:38
 • #6: Ăn mảnh2020-08-19 06:38
 • #7: Không ăn no không sức lực2020-08-19 06:38
 • #8: Áo ngắn mượn ngươi xuyên2020-08-19 06:38
 • #9: Trước thu sính kim2020-08-19 06:38
 • #10: Muốn giết người2020-08-19 06:38
 • #11: Kiếm tiền như vậy khó2020-08-19 06:38
 • #12: Cấp lão nương lấy cơm2020-08-19 06:38
 • #13: Bị nhốt lại2020-08-19 06:38
 • #14: Nhà ở sụp2020-08-19 06:38
 • #15: Đệ nhất số tiền2020-08-19 06:38
 • #16: Một nam thừa tự hai nhà đại bá2020-08-19 06:38
 • #17: Cùng nương một khối ngủ2020-08-19 06:38
 • #18: Cứt chim trên đầu lạc2020-08-19 06:39
 • #19: Tưởng uống canh gà2020-08-19 06:39
 • #20: Định ngươi cái rắm thân2020-08-19 06:39
 • #21: Lão nương phân gia2020-08-19 06:39
 • #22: Cắn chết phân gia2020-08-19 06:39
 • #23: Trên núi tiểu sơn động2020-08-19 06:39
 • #24: Trong núi dã quả hồng2020-08-19 06:39
 • #25: Kiếm chút đỉnh tiền2020-08-19 06:39
 • #26: Tiểu thu hoạch2020-08-19 06:39
 • #27: Kiếm được tiền2020-08-19 06:39
 • #28: Trưởng tôn thỉnh tội2020-08-19 06:39
 • #29: Ăn đốn cơm no2020-08-19 06:40
 • #30: Sinh hoạt yêu cầu thỏa hiệp2020-08-19 06:40
 • #31: Kiêu ngạo quá2020-08-19 06:40
 • #32: Cho ngươi đổi song mắt chó2020-08-19 06:40
 • #33: Ăn lão thử thịt2020-08-19 06:40
 • #34: Bị quỷ ám tên tuổi2020-08-19 06:40
 • #35: Đêm nay ta nhìn các ngươi2020-08-19 06:40
 • #36: Lại tiến huyện thành2020-08-19 06:40
 • #37: Lừa bịp tống tiền tới2020-08-19 06:40
 • #38: Ta là ngạnh tra nhi2020-08-19 06:40
 • #39: Để lại nửa chén thịt2020-08-19 06:40
 • #40: Bị phát hiện2020-08-19 06:40
 • #41: Hảo hảo giải thích2020-08-19 06:41
 • #42: Lão nương chỉ cần phân gia2020-08-19 06:41
 • #43: Phân gia liền lăn2020-08-19 06:41
 • #44: Cải tạo chim sẻ tiểu viện2020-08-19 06:41
 • #45: Tiền tiêu xong lại tránh2020-08-19 06:41
 • #46: Nghe không hiểu tiếng người2020-08-19 06:41
 • #47: Tư tàng bạc2020-08-19 06:41
 • #48: Ăn thượng bạch diện2020-08-19 06:41
 • #49: Tới cửa tống tiền2020-08-19 06:41
 • #50: Lấy trứng gà tới đổi2020-08-19 06:41
 • #51: Cắt bánh bao thịt sủi cảo2020-08-19 06:41
 • #52: Không có giáo dưỡng2020-08-19 06:41
 • #53: Đây mới là không giáo dưỡng2020-08-19 06:41
 • #54: Cấp bậc thấp lười đến ra tay2020-08-19 06:42
 • #55: Tìm môn hảo việc hôn nhân2020-08-19 06:42
 • #56: Lại lần nữa nhìn trúng2020-08-19 06:42
 • #57: Cường mua cường bán2020-08-19 06:42
 • #58: Tìm ngươi thân cha đi2020-08-19 06:42
 • #59: Bán được khe suối2020-08-19 06:42
 • #60: Nhà mẹ đẻ lai khách2020-08-19 06:42
 • #61: Trù bị lên2020-08-19 06:42
 • #62: Tìm tới môn2020-08-19 06:42
 • #63: Không dám tin tưởng2020-08-19 06:42
 • #64: Nuôi lớn bạch nhãn lang2020-08-19 06:42
 • #65: Nói thành một tuyệt bút2020-08-19 06:42
 • #66: Thiêu gà chúc mừng2020-08-19 06:42
 • #67: Làm ta cưới Đại Nha đi2020-08-19 06:42
 • #68: Cố ý tới xì hơi2020-08-19 06:43
 • #69: Đánh bạo ngươi ( cầu đầu đính )2020-08-19 06:43
 • #70: Phát đại tài Bùi lão nhị2020-08-19 06:43
 • #71: Toàn bộ đuổi ra đi2020-08-19 06:43
 • #72: Các ngươi sẽ thua hoàn toàn2020-08-19 06:43
 • #73: Tiểu thiếp phù chính2020-08-19 06:43
 • #74: Ngoại thất còn không bằng tiểu thiếp2020-08-19 06:43
 • #75: Không có hảo tâm2020-08-19 06:43
 • #76: Tráng sĩ cướp tiền cướp sắc?2020-08-19 06:43
 • #77: Cái này người mù có bệnh2020-08-19 06:43
 • #78: Ngươi cái đăng đồ tử2020-08-19 06:43
 • #79: Chỉ nghẹn ra cái rắm2020-08-19 06:44
 • #80: Bùi Đại hương bánh trái2020-08-19 06:44
 • #81: Ngươi cảm thấy ta có thể trời cao đâu2020-08-19 06:44
 • #82: Trưởng tỷ hảo tùy hứng2020-08-19 06:44
 • #83: Còn để cho người khác sống sao2020-08-19 06:44
 • #84: Thích ta người như vậy nhiều2020-08-19 06:44
 • #85: Phiên bang gian tế2020-08-19 06:44
 • #86: Đi vào thể nghiệm đại lao2020-08-19 06:44
 • #87: Cấp trưởng tôn khoa khảo lót đường2020-08-19 06:44
 • #88: Hắc ám liệu lý cái quỷ gì2020-08-19 06:44
 • #89: Hẳn là nhiều làm thiếu đạo đức sự2020-08-19 06:44
 • #90: Bảo vệ tám viên răng cửa2020-08-19 06:45
 • #91: Dù sao cũng nạp phòng thiếp2020-08-19 06:45
 • #92: Mau chết người2020-08-19 06:45
 • #93: Làm gian thương tiềm lực2020-08-19 06:45
 • #94: Bùi Cầm ta cưới ngươi2020-08-19 06:45
 • #95: Ngươi hiện tại không nghĩ còn có thể sửa2020-08-19 06:45
 • #96: Phong thưởng phát sai rồi người2020-08-19 06:45
 • #97: Phi cùng lão nương chơi chỉ số thông minh2020-08-19 06:45
 • #98: Thế nhưng làm loại này mộng2020-08-19 06:45
 • #99: Làm lão nương đánh vừa lòng2020-08-19 06:45
 • #100: Hoàn toàn thoát ly Lão Bùi gia2020-08-19 06:46
 • #101: Hắc Vô Thường lấy mạng2020-08-19 06:46
 • #102: Kỹ thuật kém đã chết2020-08-19 06:46
 • #103: Bùi Cầm ngươi muốn thủ nữ tắc2020-08-19 06:46
 • #104: Đừng làm cho ta đeo nón xanh2020-08-19 06:46
 • #105: Muốn hay không đêm nay không đi rồi2020-08-19 06:46
 • #106: Ta muốn cưới Bùi Cầm2020-08-19 06:46
 • #107: Cho ta đương nha hoàn2020-08-19 06:46
 • #108: Đê tiện thủ đoạn2020-08-19 06:46
 • #109: Thứ một trăm mười một Chặn lão tử cưới vợ lộ2020-08-19 06:46
 • #110: Thứ một trăm mười hai Liền cha đều lên làm2020-08-19 06:46
 • #111: Thứ một trăm mười ba Hài tử hắn nương thành thân đi2020-08-19 06:47
 • #112: Thứ một trăm mười bốn Nhẫn tâm vô tình nữ nhân2020-08-19 06:47
 • #113: Thứ một trăm mười lăm Hài tử đã kêu củ cải nhỏ2020-08-19 06:47
 • #114: Thứ một trăm mười sáu Sớm sinh quý tử2020-08-19 06:47
 • #115: Thứ một trăm mười bảy Thực mau nháo bẻ ly hôn2020-08-19 06:47
 • #116: Thứ một trăm mười tám Đi rồi đào hoa vận a2020-08-19 06:47
 • #117: Thứ một trăm mười chín Ngươi muội kêu ngươi về nhà ăn cơm2020-08-19 06:47
 • #118: Tâm tình không tốt nam nhân2020-08-19 06:47
 • #119: Đời này toàn huỷ hoại2020-08-19 06:47
 • #120: Kết làm kết nghĩa2020-08-19 06:47
 • #121: Thân bại danh liệt2020-08-19 06:47
 • #122: Hoài cái Na Tra a2020-08-19 06:48
 • #123: Bẻ rớt ngươi cẩu nha2020-08-19 06:48
 • #124: Có quyền thế khi dễ người2020-08-19 06:48
 • #125: Cùng người có thù oán gả cho ai2020-08-19 06:48
 • #126: Trêu chọc tiểu ớt cay2020-08-19 06:48
 • #127: Tình địch tích cực2020-08-19 06:48
 • #128: Bát phẩm tuyên truyền giảng giải Bùi Tông Lý2020-08-19 06:48
 • #129: Bùi Nguyên xuất giá2020-08-19 06:48
 • #130: Phù hoa thổ lộ2020-08-19 06:48
 • #131: Tới cửa cầu hôn2020-08-19 06:48
 • #132: Phi quân không gả biểu tỷ2020-08-19 06:48
 • #133: Lao tới Quốc Tử Giám2020-08-19 06:48
 • #134: Diệt môn chi tội2020-08-19 06:49
 • #135: Nghiêm hình bức cung2020-08-19 06:49
 • #136: Nhờ họa được phúc ngươi muội2020-08-19 06:49
 • #137: Đại ân suốt đời khó quên2020-08-19 06:49
 • #138: Đánh chết thuế ruộng sư gia2020-08-19 06:49
 • #139: Chỉ có vừa chết2020-08-19 06:49
 • #140: Bạch cẩm yến tới cửa2020-08-19 06:49
 • #141: Nạp thiếp tiên tiến môn2020-08-19 06:49
 • #142: Lại một năm nữa kỳ thi mùa xuân2020-08-19 06:49
 • #143: Đại hỉ lâm môn2020-08-19 06:49
 • #144: Noi theo đêm bôn2020-08-19 06:49
 • #145: Chỉ cưới trong lòng sở ái2020-08-19 06:49
 • #146: Tồn tại không bôn đầu2020-08-19 06:50
 • #147: Chờ biến quả phụ2020-08-19 06:50
 • #148: Luôn là trong lòng tắc2020-08-19 06:50
 • #149: Thăng chức rất nhanh2020-08-19 06:50
 • #150: Khổng thị thượng kinh2020-08-19 06:50
 • #151: Kiều mị lệ nương2020-08-19 06:50
 • #152: Quan trọng thông tri nhất nhất về đổi mới2020-08-19 06:50
 • #153: Nạp thiếp vào cửa2020-08-19 06:50
 • #154: Nữ nhi không giống người thường2020-08-19 06:50
 • #155: Làm một phiếu đại2020-08-19 06:50
 • #156: Cha nuôi cho ngươi mua đường2020-08-19 06:50
 • #157: Chọc giận hận2020-08-19 06:50
 • #158: Chết không biết xấu hổ2020-08-19 06:50
 • #159: Bồi thường năm trăm lượng2020-08-19 06:51
 • #160: Vẫn là đồ dỏm hảo2020-08-19 06:51
 • #161: Tha thứ các ngươi2020-08-19 06:51
 • #162: Đỏ mắt tới2020-08-19 06:51
 • #163: Cực lực bôi đen2020-08-19 06:51
 • #164: Oan hồn lấy mạng2020-08-19 06:51
 • #165: Thề không bỏ qua2020-08-19 06:51
 • #166: Quỷ cạo đầu2020-08-19 06:51
 • #167: Ngày chết không xa2020-08-19 06:51
 • #168: Là ta làm2020-08-19 06:51
 • #169: Bán mẫu cầu tài2020-08-19 06:52
 • #170: Nhìn trúng bề ngoài2020-08-19 06:52
 • #171: Chỉ nghĩ cưới ngươi một cái2020-08-19 06:52
 • #172: Ta không phải nạo loại2020-08-19 06:52
 • #173: Không cần lại họ Thẩm2020-08-19 06:52
 • #174: Ngươi còn có thể làm hắn thứ mẫu2020-08-19 06:52
 • #175: Da mặt đủ hậu2020-08-19 06:52
 • #176: Không phải lão nương làm2020-08-19 06:52
 • #177: Dương mi thổ khí2020-08-19 06:52
 • #178: Mơ tưởng gả vào cửa2020-08-19 06:52
 • #179: Không biết tốt xấu2020-08-19 06:52
 • #180: Hưu ngươi2020-08-19 06:53
 • #181: Hỉ nhi giáng thế2020-08-19 06:53
 • #182: Bồi một trăm điều trùng2020-08-19 06:53
 • #183: Không lo tôm chân mềm2020-08-19 06:53
 • #184: Dương đông kích tây2020-08-19 06:53
 • #185: Gà bay chó sủa2020-08-19 06:53
 • #186: Một phần đại lễ2020-08-19 06:53
 • #187: Bom hẹn giờ2020-08-19 06:53
 • #188: Khuê nữ đổi nhi tử2020-08-19 06:53
 • #189: Rồng sinh rồng phượng sinh phượng2020-08-19 06:53
 • #190: Mất mặt xấu hổ2020-08-19 06:54
 • #191: Bán đi phương thuốc vớt một bút2020-08-19 06:54
 • #192: Trảo phá tướng2020-08-19 06:54
 • #193: Rút củi dưới đáy nồi2020-08-19 06:54
 • #194: Hiệp ân để báo2020-08-19 06:54
 • #195: Như thế không bị kiềm chế2020-08-19 06:54
 • #196: Cấp cái danh phận2020-08-19 06:54
 • #197: Bùi Thiến tiểu phú bà2020-08-19 06:54
 • #198: Chờ tam thê tứ thiếp2020-08-19 06:54
 • #199: Mong chờ sớm một chút chết2020-08-19 06:54
 • #200: Vào cửa có thể2020-08-19 06:54
 • #201: Một khối đi nhậm thượng2020-08-19 06:55
 • #202: Hảo bàn tính2020-08-19 06:55
 • #203: Không phải thân sinh2020-08-19 06:55
 • #204: Làm thân thích2020-08-19 06:55
 • #205: Hộ thê cuồng ma2020-08-19 06:55
 • #206: Bắc thượng cứu phu2020-08-19 06:55
 • #207: Ta kêu Bùi Hán tam2020-08-19 06:55
 • #208: Áp giải lương thảo ngươi muội2020-08-19 06:55
 • #209: Bùi tướng quân2020-08-19 06:55
 • #210: Hậu thế bất dung2020-08-19 06:55
 • #211: Trời sinh nịnh thần2020-08-19 06:56
 • #212: Hố chết các ngươi2020-08-19 06:56
 • #213: Không thể tái sinh2020-08-19 06:56
 • #214: Lăn!2020-08-19 06:56
 • #215: Một chút đắc tội hai2020-08-19 06:56
 • #216: Bùi Cầm sắp chết2020-08-19 06:56
 • #217: Ăn nhờ ở đậu2020-08-19 06:56
 • #218: Coi trọng Bùi Cầm2020-08-19 06:56
 • #219: Làm bộ làm tịch2020-08-19 06:56
 • #220: Tự mình hiểu lấy2020-08-19 06:56
 • #221: Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng2020-08-19 06:56
 • #222: Ăn đến khổ trung khổ2020-08-19 06:57
 • #223: Tròng mắt rớt2020-08-19 06:57
 • #224: Bùi Cầm tuổi xuân chết sớm2020-08-19 06:57
 • #225: Dư thị chi tử2020-08-19 06:57
 • #226: Không cam lòng chết2020-08-19 06:57
 • #227: Bùi Cầm ta hận ngươi2020-08-19 06:57
 • #228: Hộc máu tam thăng2020-08-19 06:57
 • #229: Hảo cải trắng bị củng2020-08-19 06:57
 • #230: Bùi Hán tam lại đã trở lại2020-08-19 06:57
 • #231: Bùi tướng quân tức phụ nhi2020-08-19 06:57
 • #232: Thành tựu hảo nhân duyên2020-08-19 06:57
 • #233: Mị lực khó chắn2020-08-19 06:58
 • #234: Hộ Quốc tướng quân2020-08-19 06:58
 • #235: Quốc dân phu quân2020-08-19 06:58
 • #236: Báo đáp ân cứu mạng2020-08-19 06:58
 • #237: Kích khởi sát tâm2020-08-19 06:58
 • #238: Truyền ngôi Vĩnh Nhạc vương2020-08-19 06:58
 • #239: Thiên Sách thượng tướng2020-08-19 06:58
 • #240: Ai nhất được sủng ái2020-08-19 06:58
 • #241: Việc hôn nhân kéo dài chứng2020-08-19 06:58
 • #242: Từng cái tới so2020-08-19 06:58
 • #243: Ta thích vả mặt2020-08-19 06:58
 • #244: Tới phúc thần quy2020-08-19 06:58
 • #245: Chết sao2020-08-19 06:59
 • #246: Mượn gan chó2020-08-19 06:59
 • #247: Nhổ răng thần công2020-08-19 06:59
 • #248: Xà trùng một oa2020-08-19 06:59
 • #249: Ta nguyện ý quán2020-08-19 06:59
 • #250: Này hố có điểm đại2020-08-19 06:59
 • #251: Lão tử muốn từ quan2020-08-19 06:59
 • #252: Thúc đẩy nhân duyên2020-08-19 06:59
 • #253: Không sợ bị vạch trần2020-08-19 06:59
 • #254: Tấu đơn sẽ2020-08-19 06:59
 • #255: Họ Bùi phụ lòng hán2020-08-19 06:59
 • #256: Trưởng tỷ phu hố sâu2020-08-19 07:00
 • #257: Ngũ hồ tứ hải toàn ngươi nương2020-08-19 07:00
 • #258: Tội nhân thiên cổ2020-08-19 07:00
 • #259: Tiền Uyển Tú chi tử2020-08-19 07:00
 • #260: Chê ngươi chết quá chậm2020-08-19 07:00
 • #261: Ngày chết tới rồi2020-08-19 07:00
 • #262: Mượn xác hoàn hồn2020-08-19 07:00
 • #263: Cửu thiên nương nương2020-08-19 07:00
 • #264: Nghe lời cẩu2020-08-19 07:00
 • #265: Tạo phản2020-08-19 07:00
 • #266: Trần ai lạc định2020-08-19 07:00
 • #267: Kiềm chế tình cảm giáo huấn2020-08-19 07:01
 • #268: Thượng phong Tây Ninh hầu2020-08-19 07:01
 • #269: Không có hảo tâm tư2020-08-19 07:01
 • #270: Tới tranh vẽ di ảnh2020-08-19 07:01
 • #271: Quá kế cho ngươi đứa con trai2020-08-19 07:01
 • #272: Sáu thành nắm chắc2020-08-19 07:01
 • #273: Giang thượng vả mặt2020-08-19 07:01
 • #274: Ngươi có tôn nghiêm sao2020-08-19 07:01
 • #275: Ý chỉ tứ hôn2020-08-19 07:01
 • #276: Ước định một cơ hội2020-08-19 07:01
 • #277: Hiện giờ nên còn2020-08-19 07:02
 • #278: Tạ Di chạy trốn2020-08-19 07:02
 • #279: Đại di nương2020-08-19 07:02
 • #280: Đại hỉ nhưng hạ2020-08-19 07:02
 • #281: Tử vong bí mật2020-08-19 07:02
 • #282: Làm sự tình2020-08-19 07:02
 • #283: Ngày chết tới rồi2020-08-19 07:02
 • #284: Đại kết cục thượng thiên2020-08-19 07:02
 • #285: Đại kết cục hạ thiên2020-08-19 07:02
 • #286: Cửu Nhi hạnh phúc nhật ký2020-08-19 07:02
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Phượng Tù Hoàng

THUYS♥️

Boss Là Nữ Phụ

TiKay

Ta Chính Là Hellscream

TiKay

Leave a Reply