Đồng Nhân

Hồng Hoang Chi Thiên Đế Kỷ Niên

Một đoạn mênh mông Hồng Hoang xa xưa truyền thuyết, một bộ chí cao Thiên Đế rộng lớn sử thi.

Nguyên nhân tại Tử Phủ Châu, xưng tôn tại Hỗn Độn Hải. Thân này đã vào Hồng Hoang, không ai quay đầu nhìn lại, quân đi nơi nào!

Converter: Inoha

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Kích Tiếp Trung Lưu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Bắt đầu một đoàn khí
 • #2: Hoá hình
 • #3: thu cái tiểu đệ
 • #4: Lấy bảo luyện bảo
 • #5: Phù Tang ra Tử Phủ
 • #6: Thái Chân Tây Vương Mẫu
 • #7: Mượn bảo
 • #8: Đại kiếp cuối cùng(một)
 • #9: Đại kiếp kết thúc(hai)
 • #10: Đến Bất Chu Sơn
 • #11: Núi Phượng Tê luận đạo
 • #12: Kết bạn cùng dạo
 • #13: Tam Thanh phân sen
 • #14: Tử Quang phu nhân
 • #15: Kết minh
 • #16: Kim Hồng thị
 • #17: Cường địch tiếp cận
 • #18: Đông Hoàng Chuông
 • #19: Đông Hoàng chiến Đông Quân
 • #20: Thánh Nhân xuất thế
 • #21: Thần uy
 • #22: Tử Tiêu Cung
 • #23: Một giảng đạo
 • #24: Đại La viên mãn
 • #25: Trở về Tử Phủ Châu
 • #26: Hải Thần Ngu Quắc
 • #27: Huyền Thiên Chân Vũ
 • #28: Khai Thiên Tứ Linh
 • #29: Lại đến Tử Vi
 • #30: Thiên Giới ra
 • #31: Đại Đạo liên tục khó khăn
 • #32: Thiên Địa Nhân Tam Kiếm, bảo vật chứng đạo
 • #33: Tiên Thiên Hồ Lô
 • #34: Đốt trời nấu biển
 • #35: Tổ Vu tinh huyết
 • #36: Thông thiên đại đạo
 • #37: Vạn xà đứng đầu
 • #38: Vu Yêu đánh một trận (một)
 • #39: Vu Yêu đánh một trận (hai)
 • #40: Điều khiển Thổ chi Long
 • #41: Quần tinh phệ chủ
 • #42: Yêu Đế mưu kế
 • #43: Đạo Chủ
 • #44: Tử Phủ đại chiến
 • #45: Toàn quân bị diệt
 • #46: Điều kiện
 • #47: Vu Tộc hành trình
 • #48: Tâm hỏa nung kiếm
 • #49: Thứ hai cọc giao dịch
 • #50: Chí bảo vì mời
 • #51: Thái Sơn chủ mới
 • #52: Kim Thiền thị
 • #53: Xin lập Thiên Đình
 • #54: Chương mới, Chuẩn Thánh thời đại
 • #55: Chinh phạt Long tộc
 • #56: Long mẫu tâm tư
 • #57: Hải ngoại quy nhất
 • #58: Chiêu Yêu Phiên
 • #59: Cửu Long Trầm Hương Liễn
 • #60: Tiên lễ hậu binh
 • #61: Sư phụ của vạn yêu
 • #62: Sắp đi Thiên Giới
 • #63: Thiên Đế đăng vị
 • #64: Phạt thiên
 • #65: Chu thiên tinh thần phá
 • #66: Yêu thắng vu bại
 • #67: Thắng bại chi luận
 • #68: Tổ Vu phục sinh
 • #69: Ba giảng đạo
 • #70: Thiên định Thánh Nhân
 • #71: Phân bảo
 • #72: Vạn tiên đứng đầu
 • #73: Hợp đạo
 • #74: Vu Yêu chuẩn bị chiến đấu
 • #75: Chuẩn Đề tới chơi
 • #76: Đào chân tường
 • #77: Nhân quả tái giá
 • #78: Nhân Quả Nhện
 • #79: Vu Yêu thứ ba chiến
 • #80: Chia đều thiên địa
 • #81: Nạp hoàn vũ sao trời, lấy đúc pháp tướng
 • #82: Tin tức
 • #83: Thần kiếm sáng thế
 • #84: Tạo ra con người
 • #85: Trảm thi
 • #86: Trở về
 • #87: Nhân tộc lên trời
 • #88: Vu nhân
 • #89: Thập thái tử xuống Hồng Hoang
 • #90: Kim Ô rơi xuống, pháp tướng ra
 • #91: Phong trần vào Tử Phủ
 • #92: Âm Giới sắp xuất hiện
 • #93: Vào Âm Giới
 • #94: Thường Nga bôn nguyệt
 • #95: Đại năng liên tiếp vẫn lạc
 • #96: Mới Đông Hoàng Thái Nhất
 • #97: Tử chí
 • #98: Luân Hồi mở ra
 • #99: Binh qua lại nổi lên
 • #100: Bế quan
 • #101: Thiên địa câu diệt
 • #102: Thành đạo dị tượng lộ ra
 • #103: Chứng đạo
 • #104: Tiên thiên lôi chủng
 • #105: Đoạt bảo
 • #106: Bàn Cổ di âm
 • #107: Pháp tắc viên mãn
 • #108: Mây tía ba phần
 • #109: Đại chiến bắt đầu
 • #110: Chặt đứt quy tắc chi kiếm
 • #111: Bại trốn
 • #112: Phong ấn
 • #113: Lượng kiếp kết thúc
 • #114: Thiên Đế
 • #115: Thái Vi kỷ niên
 • #116: Sắc phong chư thần
 • #117: Thái Thanh chứng đạo
 • #118: Chư thánh quy vị
 • #119: Địa Tiên chi Tổ
 • #120: Đi về phía tây
 • #121: Phật thủ
 • #122: Chân Linh Nghiệp Quả Đồ
 • #123: Người giữ thời gian chú ý
 • #124: Chí Nhân sắp xuất hiện
 • #125: Nam Hoa Đại Đạo Quân
 • #126: Vu Yêu Ngụy triều
 • #127: Chuyển thế đoạt vị
 • #128: Tam Thanh thu đồ
 • #129: Phân gia
 • #130: Tìm giúp đỡ, ngăn Thánh Nhân
 • #131: Lập quốc tế thiên
 • #132: Đều ra thủ đoạn
 • #133: Ma tung
 • #134: Tinh Đấu Trận lại xuất hiện
 • #135: Thiên Hoàng ra, bát quái thành
 • #136: Ngũ Long thị
 • #137: Lục Hợp Thanh Khung Đại Trận
 • #138: Khôi Ngỗi cùng Thần Nông
 • #139: Bàn Cổ thứ chín kỷ nguyên
 • #140: Bàn Cổ chứng đạo kiếp
 • #141: Hợp tung liên hoành
 • #142: Đế Quân thủ đoạn
 • #143: Tổ Vu mở giết
 • #144: Chiến cuộc đảo ngược
 • #145: Long Bá câu Ngao, tiên đảo vỡ vụn
 • #146: Tàn tạ trái tim
 • #147: Thiên ý chi tranh
 • #148: Đại Đạo hóa thân
 • #149: Chuẩn Đề cõng hắc oa
 • #150: Ma Tổ
 • #151: Trợ Ma thành đạo
 • #152: Tam Hoàng Ngũ Đế trấn khí vận
 • #153: Thần Nông tế thiên, Thiên Đế ngăn cửa
 • #154: Ba trận khốn Phục Hi, Thiên Đế dây thừng chí bảo
 • #155: Muốn lớp vải lót không muốn mặt mũi
 • #156: Thần Nông chứng đạo Tam Thanh kinh ngạc
 • #157: Tinh Vệ lấp biển Ngô Cương chặt quế
 • #158: Đấu Chiến Ma Thần
 • #159: La Hầu chứng đạo
 • #160: Ma Tổ hoàng hôn
 • #161: Tiên đạo đứng đầu, Ma đạo tổ sư
 • #162: Ngược dòng lưu thời gian, Hỗn Độn Linh Bảo
 • #163: Khoa Phụ thăm Xi Vưu, Cơ Mang chinh Thương Hiệt
 • #164: Thiên Đình lời đồn đại, Nguyên Thủy mưu đồ
 • #165: Đại Đế về Xiển giáo, Vương Mẫu truyền Hạo Thiên
 • #166: Chuẩn Đề thất vọng, Viêm Hoàng liên minh
 • #167: Thiên Tinh Hải sinh sóng, Vu địa rực rỡ chết
 • #168: Xiển giáo Kim Tiên đến, Xi Vưu bại Nhiên Đăng
 • #169: Tam bảo thần thông, pháp thiên tượng địa
 • #170: Hàng nhái Linh Bảo, hai giáo viện binh
 • #171: Cự Linh Thần
 • #172: Binh vào Trác Lộc
 • #173: Phong Bá Vũ Sư, áo xanh Nữ Bạt
 • #174: Nữ Bạt phá Bình Ế, Độ Ách khắc Phi Liêm
 • #175: Phương tây có đại năng, Ngọc Thanh vứt bỏ thanh hoa
 • #176: Hạo Thiên hạ giới, đại chiến mở ra
 • #177: Sát kiếp tới người
 • #178: Ma Thần Xi Vưu
 • #179: Xi Vưu kết thúc
 • #180: Thiên Đế trở về, Cơ Mang chứng đạo
 • #181: Chí bảo cuối cùng thành, Xi Vưu chết
 • #182: Song thiên chi chiến
 • #183: Làm lịch 1,750 kiếp
 • #184: Lấy kinh tạo chữ, Thương Hiệt nghi ngờ
 • #185: Minh Hà mối hận, Trấn Nguyên mưu kế
 • #186: Nhữ cơ duyên không ở chỗ ta
 • #187: Bất tử Minh Hà
 • #188: Âm dương điên đảo, Tử Quang mất thiên mệnh
 • #189: Trấn Nguyên cầu pháp, Minh Hà chứng đạo
 • #190: Khiêu chiến Thánh Nhân
 • #191: Đuổi
 • #192: Thiên mệnh trường tồn, Ngọc Thanh Chân Vương
 • #193: Đế hậu luận Xiển Tiệt
 • #194: Hủy Diệt chi Tử, Tử Giới Chí Tôn
 • #195: Dòm ngó Tử Giới
 • #196: Ngũ Đế luân chuyển
 • #197: Đồ liền địa mạch, đỉnh khắc thiên quy
 • #198: Chư thánh tụ Côn Lôn
 • #199: Đại thế đã định, chiến đấu không ngưng
 • #200: Tịnh thổ kiếp
 • #201: Phật Ma nhân duyên, Thánh Nhân đổi thế
 • #202: Phương tây khốn cảnh
 • #203: Cuối cùng một đạo Hồng Mông Tử Khí
 • #204: Lập giáo thành Thánh, thiên định ma bảo
 • #205: Truy trách
 • #206: Quy Khư Hư Vô Quân
 • #207: Phương tây mưu tự lập
 • #208: Phật môn ra, Thanh Liên gãy
 • #209: Phật Huyền đặt song song
 • #210: Phân đất phong hầu Phật quả, hư vô xuất thế
 • #211: Phật giới
 • #212: Đạo giới
 • #213: Bàn Cổ chứng đạo phỏng đoán
 • #214: Tái tạo xuất thân phương pháp
 • #215: Hạo Thiên trở về, Dao Cơ hạ phàm
 • #216: Luận tội
 • #217: Vứt bỏ Ma vào Tiên
 • #218: Dương Tiễn tìm mẹ
 • #219: Thân nhân trùng phùng
 • #220: Chân Vương cho gọi
 • #221: Xá lệnh khó cầu
 • #222: Huyền Tiêu vô tình, Huyền Nữ có lòng
 • #223: Huyền Tiêu chi tâm
 • #224: Lấy công chuộc tội
 • #225: Tự khai một đạo
 • #226: Tiên đạo sát kiếp
 • #227: Phong Thần ý kiến
 • #228: Thần bảng khó ký, thù cũ mới hận một khi lên
 • #229: Hư Vô Quân bí ẩn
 • #230:
 • #231: Võ đạo huyền bí, Địa Đạo Thánh Nhân
 • #232: Võ đạo huyền bí, Địa Đạo Thánh Nhân (tục)
 • #233: Phi Hùng xuất thế
 • #234: Thánh Nhân hạ cờ
 • #235: Bích Du Cung góp lời
 • #236: Thông Thiên quyết sách
 • #237: Ma loạn Đế tâm
 • #238: Chân tướng rõ ràng
 • #239: Linh Châu Tử trừ yêu
 • #240: Nữ Oa lại bố cục
 • #241: Đát Kỷ tiến cung
 • #242: Quý hiếm đồ đệ
 • #243: Tranh đoạt
 • #244: Ám thủ
 • #245: Củ sen Trúc Cơ
 • #246: Minh Hà tái xuất, Thiên Đế hành động
 • #247: Minh Hà chủng ma
 • #248: Cải biến vận mệnh
 • #249: Vũ Canh phó Lỗ, Cơ Xương mưu kế
 • #250: Mở kiếp
 • #251: Thạch Cơ vẫn lạc, Hoàng Long bị bắt
 • #252: Biến khéo thành vụng
 • #253: Phản phệ
 • #254: Thân Công Báo
 • #255: Quang Mục Nữ cùng Tử Phủ Thiếu Dương Chân Quân
 • #256: Đế Thính
 • #257: Bị rung chuyển thiên mệnh
 • #258: Phản giáo
 • #259: Hư Vô Quân tìm tòi bí mật, Huyền chân quân lai lịch
 • #260: Thọ Tiên Cung mưu kế
 • #261: Thiên Ma chi Tâm
 • #262: Huyền Chân quan nổi sóng
 • #263: Liên Hoa Như Lai đến
 • #264: Trần thế chi hỏa cùng hư không xiềng xích
 • #265: Chớp mắt vạn năm, muôn đời Luân Hồi
 • #266: Một điểm Thuần Dương, phá hết vạn pháp
 • #267: Thiên Phi nhanh nhẹn đến, hoa sen lặng yên đến
 • #268: Thần thụ vinh khô, vũ trụ sinh diệt
 • #269: Thiên Tử Kiếm tru Cơ Xương, linh lung tâm trợ ma uy
 • #270: Xuất quan, chí bảo, thế cục
 • #271: Hư Vô Quân bắt ve, Đông Vương Công làm tước
 • #272: Thánh Nhân một kiếm ngăn đường, Thiên Đế phản bản quy nguyên
 • #273: Dương chìa hình thức ban đầu, mưu đồ Nguyên Thủy
 • #274: Thanh Thiên sứ mệnh
 • #275: Nguyên Thủy mời hai thánh, Thiên Đế mưu công đức
 • #276: Nữ Oa trợ Thông Thiên, bốn thánh khó phá trận
 • #277: Ma Tôn dụ hoặc, Nguyên Thủy lựa chọn
 • #278: Tam Thanh phân liệt, Phật giáo gặp nạn
 • #279: Ma giáo công Tu Di, Nguyên Thủy lên Thiên Đình
 • #280: Khai Thiên Tam Bảo chi bí
 • #281: Giao dịch
 • #282: Thiên uy huy hoàng, một kiếm trảm Ma
 • #283: Cửu Châu sụp đổ, đúc lại Hồng Hoang hoa sen đã qua đời, Dương chìa chính là thành
 • #284: Đại Đạo vô thường, Thông Thiên bất bại
 • #285: Hư Vô Quân gặp kiếp nạn, Đông Vương Công nuốt độc đan
 • #286: Hồng Quân lời nói chứng đạo tam kiếp, La Hầu giải Vẫn Thánh Độc Đan
 • #287: Trong hỗn độn thấy Hư Vô Tôn
 • #288: Một tội kết thúc, một tội tái xuất
 • #289: Người xuyên việt Lôi Lâm, Vu Sư cuối cùng
 • #290: Trở về Hồng Hoang
 • #291: Thời gian chỗ sâu, tự do Hồng Quân
 • #292: Âm chìa mưu kế, Kim Ngao hành trình
 • #293: Thông Thiên điều kiện, giải độc linh căn
 • #294: Bất Chiết chi Hoa
 • #295: U Minh lập kế hoạch
 • #296: Luân Hồi con đường, tạo hóa cơ hội
 • #297: Cơ Huyền Miểu đến Đông Lỗ quốc, Khổng Trọng Ni giết Thiếu Chính Mão
 • #298: Quân Vương pháp thuật thế, Chư Tử nhà thứ nhất
 • #299: Lão Đam hóa hồ vi Phật, Trọng Ni tuyệt bút thời Xuân Thu
 • #300: Hồng mông một thước, Thiên Địa Hồng Lô
 • #301: Đoạt bảo
 • #302: Nguyên Thủy được bảo, Chuẩn Đề mưu người
 • #303: Nhân tộc Hỗn Nguyên quả
 • #304: Nguyên Thủy muốn Khai Thiên
 • #305: Ba mươi bốn thiên cùng Tam Thế Phật
 • #306: Lão Đam tới chơi, Khổng Khâu bị loại
 • #307: Lần thứ hai Luân Hồi
 • #308: Lấy triều chứng đạo, Nhân tộc thịnh thế
 • #309: Binh ra Hàm Cốc, chinh chiến thiên hạ
 • #310: Bách gia tề động
 • #311: Thần Long ngang trời, sáu Vương tranh phong
 • #312: Thiên địa tổng thể, thắng bại hai trận chiến tràng
 • #313: Ngự Long chi pháp, Đồ Long chi thuật
 • #314: Tổ Long Doanh Chính, Thiên Đế chuẩn bị ở sau
 • #315: Bàn Cổ Phủ tổn thương Thánh Nhân, Tổ Long uy phá ngũ vương
 • #316: Tam Hoàng tâm tư, thiên địa nhân vật chính
 • #317: Đại Tần Thánh Đình, Nhân đạo sông dài
 • #318: Thiên địa tranh phong, Nhân đạo hội quyển
 • #319: Thiên Nhân cùng tồn tại
 • #320: Lôi đình oai, Thánh Nhân khuất thân
 • #321: Thánh Nhân có thể chết, Nhân đạo tự cường
 • #322: Thiên Đạo Bản Nguyên Hải, một búa tích hồng mông
 • #323: Thiên Khiển, lòng người
 • #324:
 • #325: Thái sư cùng thái phó, thưởng cùng phạt
 • #326: Tam Hoàng Ngũ Đế mất tôn vị, Đại Tần Thiên Tử truyền hai thế
 • #327: Lên trời
 • #328: Lục đạo hợp nhất chỗ, Đại Địa Chi Tâm đường
 • #329: Luân Hồi cuối cùng, đại địa bản nguyên
 • #330: Bàn Cổ bảy phách, Võ đạo nguyên tinh
 • #331: Trung tâm làm hạn định, sáu phách hóa khí
 • #332: Thiên Quyền - Địa Hạn - Nhân Hoàn, vũ trụ chí cao duy nhất
 • #333: Hạo Thiên mưu kế, Hồng Quân chi tâm
 • #334: Hồng Quân lên Thiên Đình, Thánh Vị dẫn ám lưu
 • #335: Chúc Long trào phúng, Chuẩn Đề cầu thánh
 • #336: Phật môn thứ ba thánh, Thánh Nhân không vì lớn
 • #337: Đại La Thiên giảng đạo, võ vận hưng thịnh
 • #338: Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, phụ tử huynh đệ hắn chứng đạo
 • #339: Hỗn độn rộng, vũ trụ nhiều, ta không biết vậy
 • #340: Võ đạo sáu thánh, Nhân đạo ngũ hoàng
 • #341: Phân đất phong hầu Thánh Vị (cầu đặt mua)
 • #342: Phật thủ lựa chọn
 • #343: Thánh Vị rơi mỗi nhà, mấy người vui vẻ mấy người sầu
 • #344: Vũ Hoàng nhường Thánh
 • #345: Đế Quân biến thiên
 • #346: Đế Quân chuyển dời
 • #347: Thần vị điều chỉnh, Nhân đạo Thái Hoàng
 • #348: 5 Hoàng ấn, 4 tộc tranh
 • #349: Thánh Vị, hoàng vị
 • #350: Vu Hoàng, Yêu Hoàng
 • #351: Minh tranh ám đấu, chư Hoàng quy vị
 • #352: Thái Hư Thần Giáp cùng Thái Võ Thần Kiếm
 • #353: Nhân Quả Nhện tỉnh, lượng kiếp đến
 • #354: Ám ảnh trong lòng
 • #355: Phương xa tin tức, Bắc Châu tế đàn
 • #356: Tổ đình nghị hội, thành Thánh chi pháp
 • #357: Tám thiên phía trên, Đại La phía dưới, Minh Loan Cực Thánh
 • #358: Tam Hoàng gặp gỡ, Thiên Đế vấn tâm
 • #359: Cẩm Tú Thiên chuyến đi, Hỗn Độn Châu đổi chủ
 • #360: Nói giúp, đòi nợ
 • #361: Lễ vật, đến
 • #362: Tử vong vũ trụ, thôn phệ chi võng
 • #363: Thế gian không gì không thể giết người
 • #364: Thiếu nợ không trả còn đánh người
 • #365: Thiên Chi Tôn, Địa Chi Tôn
 • #366: Ma Thần quá cảnh
 • #367: La Hầu một ngón tay, vang vọng tận trời
 • #368: Ma Tổ hung uy
 • #369: Nhân Long minh
 • #370: Thiên hạ đều hạ, nước lửa tranh phong
 • #371: Hoàng giả chi thương
 • #372: Thái Hoàng có chỉ
 • #373: Thiếu nữ cùng lão giả
 • #374: Hủy nặc, cướp đoạt
 • #375: Thôn phệ thiên địa, linh căn đổi chủ
 • #376: Thời không hồi tưởng
 • #377: Đánh xuyên hỗn độn Hồng Hoang lực lượng
 • #378: Chương an bài
 • #379: Thái Nguyên thánh mẫu, kinh thiên cự bí
 • #380: Hồng Mông giới nhặt ve chai lão nhân
 • #381: Hỗn Độn Hải Ngũ Đế chứng đạo chi tranh
 • #382: Lấy mình đạo thay mặt Đại Đạo
 • #383: Chiến sự an bài
 • #384: Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế
 • #385: Thánh Nhân ra
 • #386: Ba đạo song hành, Ma Thần mất đi
 • #387: Đại địa biến dời, Thần Quân tái xuất
 • #388: 3000 pháp tắc 3,001 đạo quả
 • #389: Ngăn cách Hồng Hoang Thái La Bảo Tán
 • #390: Ma Thần cùng chí bảo
 • #391: Thời gian không đủ, dinh dưỡng đến góp
 • #392: Chúc Long bí ẩn, Thiên Đế tay cầm
 • #393: Thái Hoàng muốn kết hôn
 • #394: Thông gia
 • #395:
 • #396: Lên triều, ảnh hưởng
 • #397: Khai Hoàng tận, Duyên Khang thay
 • #398: Phân loạn thiên hạ
 • #399: Phái Huyền Lã thị
 • #400: Dã vọng
 • #401: Võ đạo hưng
 • #402: Xích Đế Tử trảm Bạch Đế Tử
 • #403: Cửu ngũ trèo lên long đạo
 • #404: Ma Chủ, Ma Hoàng, để trống chỗ
 • #405: Ma hóa vũ trụ
 • #406: Trở lại
 • #407: Nội loạn
 • #408: Thập diện mai phục
 • #409: Nhân gian chiến khởi, Dương Mi trở về
 • #410: Minh giới chúa tể
 • #411: Hắn gọi Chaos
 • #412: Nhường ngôi
 • #413: Nho học đại hưng, Khổng Khâu thành Thánh
 • #414: Thần kiếm Thiên Tội
 • #415: Ma âm nhiễm tam giới
 • #416: Thứ sáu Ma Hoàng
 • #417: Cỏ cây chi tôn
 • #418: Bốn cái hầu tử sự tình
 • #419: Bái Vu Hoàng làm chủ
 • #420: Nữ Oa quyết đoán
 • #421: Hai kiện chí bảo
 • #422: Màn lớn mở ra
 • #423: Thông Thiên Phù Đồ
 • #424: Chiến hỏa lại cháy lên
 • #425: Tử Giới lô cốt đầu cầu
 • #426: Lên cho ta
 • #427: Quý tài
 • #428: Tứ thiên trụ
 • #429: Che trời ngọc bài
 • #430: Cực đạo chí bảo
 • #431: Đông Vương Công đến Tử Giới
 • #432: Hắc Ám Đại Ma Thần
 • #433: Lấy Đạo bổ Đạo
 • #434: Một quyền đánh nổ Thánh Nhân
 • #435: Nát mộng một đao, giới bên trong Phật quốc
 • #436: Ra trận thân huynh đệ
 • #437: Kỳ Liên cao nguyên
 • #438: Thời không phản chiếu, trụ trời hiện hình
 • #439: Đại chiến thăng cấp, vũ trụ va chạm
 • #440: Thiên Đao ra, thiên địa kinh
 • #441: Trụ trời gãy, Địa Tôn thương
 • #442: Thiên địa đồng bi, Phật Tổ ngộ
 • #443: Trớ Chú Ma Thần
 • #444: Đại Đạo tranh phong
 • #445: Tuyệt sát một búa
 • #446: Ma Thần vẫn lạc
 • #447: Chứng đạo chính là kết thúc
 • #448: Nữ Thánh hàng, Quỷ tộc ra
 • #449: Vây giết
 • #450: Hàng ma đầu, nằm Thánh Nhân
 • #451: Thân hóa vũ trụ
 • #452: Bốn Tôn Giả vẫn lạc, chiến tranh kết thúc
 • #453: Uế Phật giới, phật cốt chí bảo
 • #454: Yêu Hoàng mưu tính
 • #455: Thanh Đế thăm Phục Hi, Nhân đạo chi võng
 • #456: Nguyên Thủy vào U Minh
 • #457: Lưỡng giới quy nhất, cải thiên hoán địa
 • #458: Đại La quy về Thiên Giới, Thái Ất nhân gian xưng hùng
 • #459: Quốc triều sắp vong, công đức như mưa
 • #460: Yêu Đế phục sinh mưu kế
 • #461: Vương Mãng soán hán, Nhân Hoàng khoe oai
 • #462: Hi Hòa chi tâm, Đằng Xà mưu kế
 • #463: 'Nguyên Thủy' chi tranh, thiên mệnh cắt giảm (hai hợp một)
 • #464: Thần hầu xuất thế kinh thiên địa
 • #465: Bồ Đề hạ giới, Thạch Hầu xưng vương
 • #466: Tìm Tiên phảng đạo
 • #467: Thành tài xuống núi
 • #468: Long Cung gặp cản trở
 • #469: Ngao Bính thất yêu lớn giao binh
 • #470: Lại đến Đông Hải
 • #471: Ngộ Không lên trời, Hồng Quân chứng đạo
 • #472: Ngựa trắng cõng kinh, Phật pháp nam truyền
 • #473: trăm vạn năm hưng suy
 • #474: Đại kiếp sắp tới
 • #475: Bái kiến Thái Nguyên thánh mẫu
 • #476: Đến từ tương lai màu vàng thiếu niên
 • #477: Côn Lôn khách tới, ngũ phương hội đàm
 • #478: Nguyên Thủy nói đại kiếp
 • #479: Chém yêu liên minh
 • #480: Chân Vương ý chí
 • #481: Long thành vận lên, chư thần hạ giới
 • #482: Yêu tộc ứng đối
 • #483: Khách không mời mà đến
 • #484: Yêu Ma oai đạo, ngũ đại gia Tiên
 • #485: Thiên Đế thái độ, Côn Lôn bắt người
 • #486: Sáng thế đạo, tạo hóa gốc rễ
 • #487: Vũ trụ mô bản, Sáng Thủy Nguyên Linh
 • #488: Chứng đạo mà nói (hai hợp một chương tiết)
 • #489: Trước có Hồng Quân sau có trời, Lục Áp đạo quân càng phía trước
 • #490: Đổi quân, kiếp đến
 • #491: Tây Du hoàn tất, Tứ Trụ Hồn Thiên
 • #492: Nhân Quả Nhện động, Hiền Giả kiếp cuối cùng
 • #493: Thánh mẫu tặng bảo
 • #494: Đấu Chiến chi Tâm, Sáng Thế Thần Tuyền
 • #495: Hỗn độn vô cực, chí bảo đúc lại
 • #496: Đại Đạo chi Kiếm, mở ra đạo đồ
 • #497: Hoàn vũ một sen, nhân quả tám mâu
 • #498: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Ma, họa thủy đông dẫn Phật
 • #499: Hung uy ngập trời, không địch lại ngón tay ngọc gảy nhẹ
 • #500: Ma Thần hung bảo hiện thế ở giữa
 • #501: Dưới Lục Hồn Phiên không Thánh Nhân
 • #502: Dao Quang vào cuộc, Chân Vương bị nạn
 • #503: Bạch Đế chứng đạo, Tiên Kiếm đổi chủ
 • #504: Đao kiếm tranh phong, hắc liên diệt thế
 • #505: Kiếm quy nguyên chủ, Uế Phật sinh biến
 • #506: Bại lui, kết thúc (hai hợp một chương tiết)
 • #507: Sát cục
 • #508: Chí Tôn kiếp
 • #509: Ma Thần quy hàng, ngoài ý muốn tin tức
 • #510: Phật môn Nữ Đế
 • #511: Phúc họa không cửa, duy người từ triệu
 • #512: Chung Ly viện thủ, Thuần Dương tình kiếp
 • #513: Hắc liên ma kiếp
 • #514: Vô Thiên xuất thế, Thiên Đế trở về
 • #515: Bệ. . . Bệ hạ? (hai hợp một)
 • #516: Tuyên cổ cơ duyên
 • #517: Thái Thủy chi tranh
 • #518: Phá phong
 • #519: Tử Vong nữ thần cùng Trường Thanh Kiếm
 • #520: Thế giới mẫu thụ, Kiến Mộc Tử Thể
 • #521: Ánh rạng đông hành lang mở, đại chiến sắp nổi lúc
 • #522: Luận sách
 • #523: Tam Thanh động, Chiến Thần bại
 • #524: Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ
 • #525: Trời đảo ngược, ta không thể nghịch
 • #526: Tự do Ma Tổ, tự đắc Tiên Tổ
 • #527: Trở về
 • #528: Nhiên Đăng giết Vô Thiên
 • #529: Cổ Phật tịch diệt
 • #530: Ngộ Không đến, Trụ Vương trốn
 • #531: Bá quyền chi tranh
 • #532: Hoàng giả giao phong
 • #533: Thái Hoàng một lệnh, thiên hạ cùng theo
 • #534: Thiên Đế phó thác
 • #535: Hắc ám cuối cùng
 • #536: Chung cực Mông Đế
 • #537: Chiến
 • #538: Kiếm tẩu thiên phong, chung địch trầm luân
 • #539: Thiên địa mất tự, Ma Thần đoạt xá
 • #540: Đã sinh Hoàng, sao sinh Vương
 • #541: Yêu tộc mới đường ra
 • #542: Vu Tộc phân liệt
 • #543: Hiện thực cùng lý tưởng khác nhau
 • #544: Lữ tổ: Ngươi nhìn ta là ai
 • #545: Ngọc Kinh Sơn bên trên Đế sư chi hội
 • #546: Tìm đường chết
 • #547: Nghịch thiên Vô Thiên
 • #548: Đế Tuấn chi đế, Thái Nhất một trong
 • #549: Ngũ khí hợp nhất chém yêu vận
 • #550: Đông Vương Công mưu kế
 • #551: Phật Đạo tranh hùng
 • #552: Hung bảo nuốt Hoàng
 • #553: Ma Tổ phản thiên
 • #554: La Hầu lại bày Tru Tiên Trận
 • #555: Thái Thủy Tổ khí
 • #556: Ngoan lệ
 • #557: Hoàn chỉnh Tạo Hóa Thần Khí
 • #558: Lăng Tiêu Điện bên trên nói La Hầu
 • #559: Minh Hà lựa chọn
 • #560: Hồng Quân ngờ vực vô căn cứ
 • #561: La Hầu phá cảnh
 • #562: Ma Hoàng Đế Tân, Yêu Chủ Huyền Khang; Câu Trần đổi chỗ, huynh đệ truyền tiếp
 • #563: Thái Hoàng tử kiếp, Di Lặc xả thân
 • #564: Vô Cực Thái Cực Âm Dương Vạn Tượng Hỗn Nguyên Đại Trận
 • #565: Đại Đạo 50, Hỗn Nguyên bốn mươi chín
 • #566: Vô Cực Đồ
 • #567: Khai thiên tích địa đệ nhất nhân
 • #568: Dưỡng dục vạn vật, Thần cùng Đạo cùng
 • #569: Hỗn Độn Thái Nhất chuyển thế thân
 • #570: Đạo kiếm không phải đạo
 • #571: Ma Thần chợt hiện, Đế Nhất vào trận
 • #572: Một người mà vì thiên địa căn
 • #573: Huy hoàng kiếm uy, Đế Tôn thủ đoạn
 • #574: Tru Lục Hãm Tuyệt lên, Ma Thần một kiếm phân
 • #575: Thắng bại có đạo
 • #576: Cổ Đế cái chết
 • #577: Chinh chiến lại nổi lên
 • #578: Trụ Hoang diệt, nhặt ve chai trốn
 • #579: Tứ Thiên Tể cùng dẫn đường đảng
 • #580: Bifrost đầu thần chiến
 • #581: Tự bạo Lôi Thần, khôi phục Tổ Thần
 • #582: Sinh mệnh chí thượng cùng chiến đấu tới chết
 • #583: Thời không duy nhất
 • #584: Dã man va chạm Hồng Mông giới
 • #585: Thắng lợi Thiên Bình
 • #586: Phản công kèn lệnh
 • #587: Vô cực phía trên (chương cuối)
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Related posts

One Piece Mỹ Thực Hệ Thống

TiKay

Siêu Duy Đại Lĩnh Chủ

TiKay

Hải Tặc Chi Tối Cường Hải Vương

TiKay

Ngẫu Nhiên Từ Hải Tặc Bắt Đầu

TiKay

Rõ Ràng Ta Mới Là Huấn Luyện Gia

TiKay

Vô Hạn Địa Cầu Vệ Sĩ

TiKay

Leave a Reply