Đồng Nhân

Hồng Hoang Chi Thiên Đế Kỷ Niên

Một đoạn mênh mông Hồng Hoang xa xưa truyền thuyết, một bộ chí cao Thiên Đế rộng lớn sử thi.

Nguyên nhân tại Tử Phủ Châu, xưng tôn tại Hỗn Độn Hải. Thân này đã vào Hồng Hoang, không ai quay đầu nhìn lại, quân đi nơi nào!

Converter: Inoha

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Kích Tiếp Trung Lưu
 •  Chương: /587
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Bắt đầu một đoàn khí2020-07-19 15:31
 • #2: Hoá hình2020-07-19 15:32
 • #3: thu cái tiểu đệ2020-07-19 15:32
 • #4: Lấy bảo luyện bảo2020-07-19 15:32
 • #5: Phù Tang ra Tử Phủ2020-07-19 15:32
 • #6: Thái Chân Tây Vương Mẫu2020-07-19 15:32
 • #7: Mượn bảo2020-07-19 15:33
 • #8: Đại kiếp cuối cùng(một)2020-07-19 15:33
 • #9: Đại kiếp kết thúc(hai)2020-07-19 15:33
 • #10: Đến Bất Chu Sơn2020-07-19 15:33
 • #11: Núi Phượng Tê luận đạo2020-07-19 15:33
 • #12: Kết bạn cùng dạo2020-07-19 15:34
 • #13: Tam Thanh phân sen2020-07-19 15:34
 • #14: Tử Quang phu nhân2020-07-19 15:34
 • #15: Kết minh2020-07-19 15:34
 • #16: Kim Hồng thị2020-07-19 15:35
 • #17: Cường địch tiếp cận2020-07-19 15:35
 • #18: Đông Hoàng Chuông2020-07-19 15:35
 • #19: Đông Hoàng chiến Đông Quân2020-07-19 15:35
 • #20: Thánh Nhân xuất thế2020-07-19 15:35
 • #21: Thần uy2020-07-19 15:35
 • #22: Tử Tiêu Cung2020-07-19 15:35
 • #23: Một giảng đạo2020-07-19 15:36
 • #24: Đại La viên mãn2020-07-19 15:36
 • #25: Trở về Tử Phủ Châu2020-07-19 15:36
 • #26: Hải Thần Ngu Quắc2020-07-19 15:36
 • #27: Huyền Thiên Chân Vũ2020-07-19 15:36
 • #28: Khai Thiên Tứ Linh2020-07-19 15:37
 • #29: Lại đến Tử Vi2020-07-19 15:37
 • #30: Thiên Giới ra2020-07-19 15:37
 • #31: Đại Đạo liên tục khó khăn2020-07-19 15:37
 • #32: Thiên Địa Nhân Tam Kiếm, bảo vật chứng đạo2020-07-19 15:37
 • #33: Tiên Thiên Hồ Lô2020-07-19 15:37
 • #34: Đốt trời nấu biển2020-07-19 15:38
 • #35: Tổ Vu tinh huyết2020-07-19 15:38
 • #36: Thông thiên đại đạo2020-07-19 15:38
 • #37: Vạn xà đứng đầu2020-07-19 15:38
 • #38: Vu Yêu đánh một trận (một)2020-07-19 15:38
 • #39: Vu Yêu đánh một trận (hai)2020-07-19 15:38
 • #40: Điều khiển Thổ chi Long2020-07-19 15:39
 • #41: Quần tinh phệ chủ2020-07-19 15:39
 • #42: Yêu Đế mưu kế2020-07-19 15:39
 • #43: Đạo Chủ2020-07-19 15:39
 • #44: Tử Phủ đại chiến2020-07-19 15:39
 • #45: Toàn quân bị diệt2020-07-19 15:39
 • #46: Điều kiện2020-07-19 15:39
 • #47: Vu Tộc hành trình2020-07-19 15:39
 • #48: Tâm hỏa nung kiếm2020-07-19 15:40
 • #49: Thứ hai cọc giao dịch2020-07-19 15:40
 • #50: Chí bảo vì mời2020-07-19 15:40
 • #51: Thái Sơn chủ mới2020-07-19 15:40
 • #52: Kim Thiền thị2020-07-19 15:40
 • #53: Xin lập Thiên Đình2020-07-19 15:41
 • #54: Chương mới, Chuẩn Thánh thời đại2020-07-19 15:41
 • #55: Chinh phạt Long tộc2020-07-19 15:41
 • #56: Long mẫu tâm tư2020-07-19 15:41
 • #57: Hải ngoại quy nhất2020-07-19 15:41
 • #58: Chiêu Yêu Phiên2020-07-19 15:41
 • #59: Cửu Long Trầm Hương Liễn2020-07-19 15:41
 • #60: Tiên lễ hậu binh2020-07-19 15:42
 • #61: Sư phụ của vạn yêu2020-07-19 15:42
 • #62: Sắp đi Thiên Giới2020-07-19 15:42
 • #63: Thiên Đế đăng vị2020-07-19 15:42
 • #64: Phạt thiên2020-07-19 15:42
 • #65: Chu thiên tinh thần phá2020-07-19 15:42
 • #66: Yêu thắng vu bại2020-07-19 15:42
 • #67: Thắng bại chi luận2020-07-19 15:43
 • #68: Tổ Vu phục sinh2020-07-19 15:43
 • #69: Ba giảng đạo2020-07-19 15:43
 • #70: Thiên định Thánh Nhân2020-07-19 15:43
 • #71: Phân bảo2020-07-19 15:43
 • #72: Vạn tiên đứng đầu2020-07-19 15:44
 • #73: Hợp đạo2020-07-19 15:44
 • #74: Vu Yêu chuẩn bị chiến đấu2020-07-19 15:44
 • #75: Chuẩn Đề tới chơi2020-07-19 15:44
 • #76: Đào chân tường2020-07-19 15:44
 • #77: Nhân quả tái giá2020-07-19 15:44
 • #78: Nhân Quả Nhện2020-07-19 15:45
 • #79: Vu Yêu thứ ba chiến2020-07-19 15:45
 • #80: Chia đều thiên địa2020-07-19 15:45
 • #81: Nạp hoàn vũ sao trời, lấy đúc pháp tướng2020-07-19 15:45
 • #82: Tin tức2020-07-19 15:45
 • #83: Thần kiếm sáng thế2020-07-19 15:45
 • #84: Tạo ra con người2020-07-19 15:46
 • #85: Trảm thi2020-07-19 15:46
 • #86: Trở về2020-07-19 15:46
 • #87: Nhân tộc lên trời2020-07-19 15:46
 • #88: Vu nhân2020-07-19 15:46
 • #89: Thập thái tử xuống Hồng Hoang2020-07-19 15:46
 • #90: Kim Ô rơi xuống, pháp tướng ra2020-07-19 15:46
 • #91: Phong trần vào Tử Phủ2020-07-19 15:47
 • #92: Âm Giới sắp xuất hiện2020-07-19 15:47
 • #93: Vào Âm Giới2020-07-19 15:47
 • #94: Thường Nga bôn nguyệt2020-07-19 15:47
 • #95: Đại năng liên tiếp vẫn lạc2020-07-19 15:47
 • #96: Mới Đông Hoàng Thái Nhất2020-07-19 15:47
 • #97: Tử chí2020-07-19 15:47
 • #98: Luân Hồi mở ra2020-07-19 15:48
 • #99: Binh qua lại nổi lên2020-07-19 15:48
 • #100: Bế quan2020-07-19 15:48
 • #101: Thiên địa câu diệt2020-07-19 15:48
 • #102: Thành đạo dị tượng lộ ra2020-07-19 15:48
 • #103: Chứng đạo2020-07-19 15:48
 • #104: Tiên thiên lôi chủng2020-07-19 15:48
 • #105: Đoạt bảo2020-07-19 15:49
 • #106: Bàn Cổ di âm2020-07-19 15:49
 • #107: Pháp tắc viên mãn2020-07-19 15:49
 • #108: Mây tía ba phần2020-07-19 15:49
 • #109: Đại chiến bắt đầu2020-07-19 15:49
 • #110: Chặt đứt quy tắc chi kiếm2020-07-19 15:49
 • #111: Bại trốn2020-07-19 15:49
 • #112: Phong ấn2020-07-19 15:50
 • #113: Lượng kiếp kết thúc2020-07-19 15:50
 • #114: Thiên Đế2020-07-19 15:50
 • #115: Thái Vi kỷ niên2020-07-19 15:50
 • #116: Sắc phong chư thần2020-07-19 15:50
 • #117: Thái Thanh chứng đạo2020-07-19 15:51
 • #118: Chư thánh quy vị2020-07-19 15:51
 • #119: Địa Tiên chi Tổ2020-07-19 15:51
 • #120: Đi về phía tây2020-07-19 15:51
 • #121: Phật thủ2020-07-19 15:51
 • #122: Chân Linh Nghiệp Quả Đồ2020-07-19 15:52
 • #123: Người giữ thời gian chú ý2020-07-19 15:52
 • #124: Chí Nhân sắp xuất hiện2020-07-19 15:52
 • #125: Nam Hoa Đại Đạo Quân2020-07-19 15:52
 • #126: Vu Yêu Ngụy triều2020-07-19 15:52
 • #127: Chuyển thế đoạt vị2020-07-19 15:53
 • #128: Tam Thanh thu đồ2020-07-19 15:53
 • #129: Phân gia2020-07-19 15:53
 • #130: Tìm giúp đỡ, ngăn Thánh Nhân2020-07-19 15:53
 • #131: Lập quốc tế thiên2020-07-19 15:53
 • #132: Đều ra thủ đoạn2020-07-19 15:53
 • #133: Ma tung2020-07-19 15:54
 • #134: Tinh Đấu Trận lại xuất hiện2020-07-19 15:54
 • #135: Thiên Hoàng ra, bát quái thành2020-07-19 15:54
 • #136: Ngũ Long thị2020-07-19 15:54
 • #137: Lục Hợp Thanh Khung Đại Trận2020-07-19 15:54
 • #138: Khôi Ngỗi cùng Thần Nông2020-07-19 15:54
 • #139: Bàn Cổ thứ chín kỷ nguyên2020-07-19 15:55
 • #140: Bàn Cổ chứng đạo kiếp2020-07-19 15:55
 • #141: Hợp tung liên hoành2020-07-19 15:55
 • #142: Đế Quân thủ đoạn2020-07-19 15:55
 • #143: Tổ Vu mở giết2020-07-19 15:55
 • #144: Chiến cuộc đảo ngược2020-07-19 15:56
 • #145: Long Bá câu Ngao, tiên đảo vỡ vụn2020-07-19 15:56
 • #146: Tàn tạ trái tim2020-07-19 15:56
 • #147: Thiên ý chi tranh2020-07-19 15:56
 • #148: Đại Đạo hóa thân2020-07-19 15:56
 • #149: Chuẩn Đề cõng hắc oa2020-07-19 15:57
 • #150: Ma Tổ2020-07-19 15:57
 • #151: Trợ Ma thành đạo2020-07-19 15:57
 • #152: Tam Hoàng Ngũ Đế trấn khí vận2020-07-19 15:57
 • #153: Thần Nông tế thiên, Thiên Đế ngăn cửa2020-07-19 15:57
 • #154: Ba trận khốn Phục Hi, Thiên Đế dây thừng chí bảo2020-07-19 15:58
 • #155: Muốn lớp vải lót không muốn mặt mũi2020-07-19 15:58
 • #156: Thần Nông chứng đạo Tam Thanh kinh ngạc2020-07-19 15:58
 • #157: Tinh Vệ lấp biển Ngô Cương chặt quế2020-07-19 15:58
 • #158: Đấu Chiến Ma Thần2020-07-19 15:58
 • #159: La Hầu chứng đạo2020-07-19 15:59
 • #160: Ma Tổ hoàng hôn2020-07-19 15:59
 • #161: Tiên đạo đứng đầu, Ma đạo tổ sư2020-07-19 15:59
 • #162: Ngược dòng lưu thời gian, Hỗn Độn Linh Bảo2020-07-19 16:00
 • #163: Khoa Phụ thăm Xi Vưu, Cơ Mang chinh Thương Hiệt2020-07-19 16:00
 • #164: Thiên Đình lời đồn đại, Nguyên Thủy mưu đồ2020-07-19 16:00
 • #165: Đại Đế về Xiển giáo, Vương Mẫu truyền Hạo Thiên2020-07-19 16:01
 • #166: Chuẩn Đề thất vọng, Viêm Hoàng liên minh2020-07-19 16:01
 • #167: Thiên Tinh Hải sinh sóng, Vu địa rực rỡ chết2020-07-19 16:01
 • #168: Xiển giáo Kim Tiên đến, Xi Vưu bại Nhiên Đăng2020-07-19 16:01
 • #169: Tam bảo thần thông, pháp thiên tượng địa2020-07-19 16:01
 • #170: Hàng nhái Linh Bảo, hai giáo viện binh2020-07-19 16:01
 • #171: Cự Linh Thần2020-07-19 16:01
 • #172: Binh vào Trác Lộc2020-07-19 16:02
 • #173: Phong Bá Vũ Sư, áo xanh Nữ Bạt2020-07-19 16:02
 • #174: Nữ Bạt phá Bình Ế, Độ Ách khắc Phi Liêm2020-07-19 16:02
 • #175: Phương tây có đại năng, Ngọc Thanh vứt bỏ thanh hoa2020-07-19 16:02
 • #176: Hạo Thiên hạ giới, đại chiến mở ra2020-07-19 16:02
 • #177: Sát kiếp tới người2020-07-19 16:02
 • #178: Ma Thần Xi Vưu2020-07-19 16:03
 • #179: Xi Vưu kết thúc2020-07-19 16:03
 • #180: Thiên Đế trở về, Cơ Mang chứng đạo2020-07-19 16:03
 • #181: Chí bảo cuối cùng thành, Xi Vưu chết2020-07-19 16:03
 • #182: Song thiên chi chiến2020-07-19 16:03
 • #183: Làm lịch 1,750 kiếp2020-07-19 16:04
 • #184: Lấy kinh tạo chữ, Thương Hiệt nghi ngờ2020-07-19 16:04
 • #185: Minh Hà mối hận, Trấn Nguyên mưu kế2020-07-19 16:04
 • #186: Nhữ cơ duyên không ở chỗ ta2020-07-19 16:04
 • #187: Bất tử Minh Hà2020-07-19 16:04
 • #188: Âm dương điên đảo, Tử Quang mất thiên mệnh2020-07-19 16:04
 • #189: Trấn Nguyên cầu pháp, Minh Hà chứng đạo2020-07-19 16:04
 • #190: Khiêu chiến Thánh Nhân2020-07-19 16:05
 • #191: Đuổi2020-07-19 16:05
 • #192: Thiên mệnh trường tồn, Ngọc Thanh Chân Vương2020-07-19 16:05
 • #193: Đế hậu luận Xiển Tiệt2020-07-19 16:05
 • #194: Hủy Diệt chi Tử, Tử Giới Chí Tôn2020-07-19 16:06
 • #195: Dòm ngó Tử Giới2020-07-19 16:06
 • #196: Ngũ Đế luân chuyển2020-07-19 16:06
 • #197: Đồ liền địa mạch, đỉnh khắc thiên quy2020-07-19 16:06
 • #198: Chư thánh tụ Côn Lôn2020-07-19 16:06
 • #199: Đại thế đã định, chiến đấu không ngưng2020-07-19 16:06
 • #200: Tịnh thổ kiếp2020-07-19 16:06
 • #201: Phật Ma nhân duyên, Thánh Nhân đổi thế2020-07-19 16:07
 • #202: Phương tây khốn cảnh2020-07-19 16:07
 • #203: Cuối cùng một đạo Hồng Mông Tử Khí2020-07-19 16:07
 • #204: Lập giáo thành Thánh, thiên định ma bảo2020-07-19 16:07
 • #205: Truy trách2020-07-19 16:07
 • #206: Quy Khư Hư Vô Quân2020-07-19 16:08
 • #207: Phương tây mưu tự lập2020-07-19 16:08
 • #208: Phật môn ra, Thanh Liên gãy2020-07-19 16:08
 • #209: Phật Huyền đặt song song2020-07-19 16:08
 • #210: Phân đất phong hầu Phật quả, hư vô xuất thế2020-07-19 16:08
 • #211: Phật giới2020-07-19 16:08
 • #212: Đạo giới2020-07-19 16:08
 • #213: Bàn Cổ chứng đạo phỏng đoán2020-07-19 16:09
 • #214: Tái tạo xuất thân phương pháp2020-07-19 16:09
 • #215: Hạo Thiên trở về, Dao Cơ hạ phàm2020-07-19 16:09
 • #216: Luận tội2020-07-19 16:09
 • #217: Vứt bỏ Ma vào Tiên2020-07-19 16:09
 • #218: Dương Tiễn tìm mẹ2020-07-19 16:10
 • #219: Thân nhân trùng phùng2020-07-19 16:10
 • #220: Chân Vương cho gọi2020-07-19 16:10
 • #221: Xá lệnh khó cầu2020-07-19 16:10
 • #222: Huyền Tiêu vô tình, Huyền Nữ có lòng2020-07-19 16:10
 • #223: Huyền Tiêu chi tâm2020-07-19 16:10
 • #224: Lấy công chuộc tội2020-07-19 16:10
 • #225: Tự khai một đạo2020-07-19 16:10
 • #226: Tiên đạo sát kiếp2020-07-19 16:11
 • #227: Phong Thần ý kiến2020-07-19 16:11
 • #228: Thần bảng khó ký, thù cũ mới hận một khi lên2020-07-19 16:11
 • #229: Hư Vô Quân bí ẩn2020-07-19 16:11
 • hong-hoang-chi-thien-de-ky-nien-chuong-0230.mp32020-07-19 16:11
 • #231: Võ đạo huyền bí, Địa Đạo Thánh Nhân2020-07-19 16:11
 • #232: Võ đạo huyền bí, Địa Đạo Thánh Nhân (tục)2020-07-19 16:11
 • #233: Phi Hùng xuất thế2020-07-19 16:12
 • #234: Thánh Nhân hạ cờ2020-07-19 16:12
 • #235: Bích Du Cung góp lời2020-07-19 16:12
 • #236: Thông Thiên quyết sách2020-07-19 16:12
 • #237: Ma loạn Đế tâm2020-07-19 16:12
 • #238: Chân tướng rõ ràng2020-07-19 16:12
 • #239: Linh Châu Tử trừ yêu2020-07-19 16:13
 • #240: Nữ Oa lại bố cục2020-07-19 16:13
 • #241: Đát Kỷ tiến cung2020-07-19 16:13
 • #242: Quý hiếm đồ đệ2020-07-19 16:13
 • #243: Tranh đoạt2020-07-19 16:13
 • #244: Ám thủ2020-07-19 16:14
 • #245: Củ sen Trúc Cơ2020-07-19 16:14
 • #246: Minh Hà tái xuất, Thiên Đế hành động2020-07-19 16:14
 • #247: Minh Hà chủng ma2020-07-19 16:14
 • #248: Cải biến vận mệnh2020-07-19 16:14
 • #249: Vũ Canh phó Lỗ, Cơ Xương mưu kế2020-07-19 16:15
 • #250: Mở kiếp2020-07-19 16:15
 • #251: Thạch Cơ vẫn lạc, Hoàng Long bị bắt2020-07-19 16:15
 • #252: Biến khéo thành vụng2020-07-19 16:15
 • #253: Phản phệ2020-07-19 16:16
 • #254: Thân Công Báo2020-07-19 16:16
 • #255: Quang Mục Nữ cùng Tử Phủ Thiếu Dương Chân Quân2020-07-19 16:16
 • #256: Đế Thính2020-07-19 16:17
 • #257: Bị rung chuyển thiên mệnh2020-07-19 16:17
 • #258: Phản giáo2020-07-19 16:17
 • #259: Hư Vô Quân tìm tòi bí mật, Huyền chân quân lai lịch2020-07-19 16:17
 • #260: Thọ Tiên Cung mưu kế2020-07-19 16:17
 • #261: Thiên Ma chi Tâm2020-07-19 16:18
 • #262: Huyền Chân quan nổi sóng2020-07-19 16:18
 • #263: Liên Hoa Như Lai đến2020-07-19 16:18
 • #264: Trần thế chi hỏa cùng hư không xiềng xích2020-07-19 16:18
 • #265: Chớp mắt vạn năm, muôn đời Luân Hồi2020-07-19 16:18
 • #266: Một điểm Thuần Dương, phá hết vạn pháp2020-07-19 16:18
 • #267: Thiên Phi nhanh nhẹn đến, hoa sen lặng yên đến2020-07-19 16:18
 • #268: Thần thụ vinh khô, vũ trụ sinh diệt2020-07-19 16:19
 • #269: Thiên Tử Kiếm tru Cơ Xương, linh lung tâm trợ ma uy2020-07-19 16:19
 • #270: Xuất quan, chí bảo, thế cục2020-07-19 16:19
 • #271: Hư Vô Quân bắt ve, Đông Vương Công làm tước2020-07-19 16:19
 • #272: Thánh Nhân một kiếm ngăn đường, Thiên Đế phản bản quy nguyên2020-07-19 16:20
 • #273: Dương chìa hình thức ban đầu, mưu đồ Nguyên Thủy2020-07-19 16:20
 • #274: Thanh Thiên sứ mệnh2020-07-19 16:20
 • #275: Nguyên Thủy mời hai thánh, Thiên Đế mưu công đức2020-07-19 16:20
 • #276: Nữ Oa trợ Thông Thiên, bốn thánh khó phá trận2020-07-19 16:20
 • #277: Ma Tôn dụ hoặc, Nguyên Thủy lựa chọn2020-07-19 16:20
 • #278: Tam Thanh phân liệt, Phật giáo gặp nạn2020-07-19 16:20
 • #279: Ma giáo công Tu Di, Nguyên Thủy lên Thiên Đình2020-07-19 16:21
 • #280: Khai Thiên Tam Bảo chi bí2020-07-19 16:21
 • #281: Giao dịch2020-07-19 16:21
 • #282: Thiên uy huy hoàng, một kiếm trảm Ma2020-07-19 16:21
 • #283: Cửu Châu sụp đổ, đúc lại Hồng Hoang hoa sen đã qua đời, Dương chìa chính là thành2020-07-19 16:21
 • #284: Đại Đạo vô thường, Thông Thiên bất bại2020-07-19 16:22
 • #285: Hư Vô Quân gặp kiếp nạn, Đông Vương Công nuốt độc đan2020-07-19 16:22
 • #286: Hồng Quân lời nói chứng đạo tam kiếp, La Hầu giải Vẫn Thánh Độc Đan2020-07-19 16:22
 • #287: Trong hỗn độn thấy Hư Vô Tôn2020-07-19 16:22
 • #288: Một tội kết thúc, một tội tái xuất2020-07-19 16:22
 • #289: Người xuyên việt Lôi Lâm, Vu Sư cuối cùng2020-07-19 16:23
 • #290: Trở về Hồng Hoang2020-07-19 16:23
 • #291: Thời gian chỗ sâu, tự do Hồng Quân2020-07-19 16:23
 • #292: Âm chìa mưu kế, Kim Ngao hành trình2020-07-19 16:23
 • #293: Thông Thiên điều kiện, giải độc linh căn2020-07-19 16:23
 • #294: Bất Chiết chi Hoa2020-07-19 16:23
 • #295: U Minh lập kế hoạch2020-07-19 16:24
 • #296: Luân Hồi con đường, tạo hóa cơ hội2020-07-19 16:24
 • #297: Cơ Huyền Miểu đến Đông Lỗ quốc, Khổng Trọng Ni giết Thiếu Chính Mão2020-07-19 16:24
 • #298: Quân Vương pháp thuật thế, Chư Tử nhà thứ nhất2020-07-19 16:24
 • #299: Lão Đam hóa hồ vi Phật, Trọng Ni tuyệt bút thời Xuân Thu2020-07-19 16:25
 • #300: Hồng mông một thước, Thiên Địa Hồng Lô2020-07-19 16:25
 • #301: Đoạt bảo2020-07-19 16:25
 • #302: Nguyên Thủy được bảo, Chuẩn Đề mưu người2020-07-19 16:25
 • #303: Nhân tộc Hỗn Nguyên quả2020-07-19 16:25
 • #304: Nguyên Thủy muốn Khai Thiên2020-07-19 16:25
 • #305: Ba mươi bốn thiên cùng Tam Thế Phật2020-07-19 16:26
 • #306: Lão Đam tới chơi, Khổng Khâu bị loại2020-07-19 16:26
 • #307: Lần thứ hai Luân Hồi2020-07-19 16:26
 • #308: Lấy triều chứng đạo, Nhân tộc thịnh thế2020-07-19 16:26
 • #309: Binh ra Hàm Cốc, chinh chiến thiên hạ2020-07-19 16:26
 • #310: Bách gia tề động2020-07-19 16:27
 • #311: Thần Long ngang trời, sáu Vương tranh phong2020-07-19 16:27
 • #312: Thiên địa tổng thể, thắng bại hai trận chiến tràng2020-07-19 16:27
 • #313: Ngự Long chi pháp, Đồ Long chi thuật2020-07-19 16:27
 • #314: Tổ Long Doanh Chính, Thiên Đế chuẩn bị ở sau2020-07-19 16:27
 • #315: Bàn Cổ Phủ tổn thương Thánh Nhân, Tổ Long uy phá ngũ vương2020-07-19 16:27
 • #316: Tam Hoàng tâm tư, thiên địa nhân vật chính2020-07-19 16:28
 • #317: Đại Tần Thánh Đình, Nhân đạo sông dài2020-07-19 16:28
 • #318: Thiên địa tranh phong, Nhân đạo hội quyển2020-07-19 16:28
 • #319: Thiên Nhân cùng tồn tại2020-07-19 16:28
 • #320: Lôi đình oai, Thánh Nhân khuất thân2020-07-19 16:28
 • #321: Thánh Nhân có thể chết, Nhân đạo tự cường2020-07-19 16:29
 • #322: Thiên Đạo Bản Nguyên Hải, một búa tích hồng mông2020-07-19 16:29
 • #323: Thiên Khiển, lòng người2020-07-19 16:29
 • hong-hoang-chi-thien-de-ky-nien-chuong-0324.mp32020-07-19 16:29
 • #325: Thái sư cùng thái phó, thưởng cùng phạt2020-07-19 16:29
 • #326: Tam Hoàng Ngũ Đế mất tôn vị, Đại Tần Thiên Tử truyền hai thế2020-07-19 16:29
 • #327: Lên trời2020-07-19 16:30
 • #328: Lục đạo hợp nhất chỗ, Đại Địa Chi Tâm đường2020-07-19 16:30
 • #329: Luân Hồi cuối cùng, đại địa bản nguyên2020-07-19 16:30
 • #330: Bàn Cổ bảy phách, Võ đạo nguyên tinh2020-07-19 16:30
 • #331: Trung tâm làm hạn định, sáu phách hóa khí2020-07-19 16:30
 • #332: Thiên Quyền - Địa Hạn - Nhân Hoàn, vũ trụ chí cao duy nhất2020-07-19 16:30
 • #333: Hạo Thiên mưu kế, Hồng Quân chi tâm2020-07-19 16:31
 • #334: Hồng Quân lên Thiên Đình, Thánh Vị dẫn ám lưu2020-07-19 16:31
 • #335: Chúc Long trào phúng, Chuẩn Đề cầu thánh2020-07-19 16:31
 • #336: Phật môn thứ ba thánh, Thánh Nhân không vì lớn2020-07-19 16:31
 • #337: Đại La Thiên giảng đạo, võ vận hưng thịnh2020-07-19 16:31
 • #338: Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, phụ tử huynh đệ hắn chứng đạo2020-07-19 16:31
 • #339: Hỗn độn rộng, vũ trụ nhiều, ta không biết vậy2020-07-19 16:32
 • #340: Võ đạo sáu thánh, Nhân đạo ngũ hoàng2020-07-19 16:32
 • #341: Phân đất phong hầu Thánh Vị (cầu đặt mua)2020-07-19 16:32
 • #342: Phật thủ lựa chọn2020-07-19 16:32
 • #343: Thánh Vị rơi mỗi nhà, mấy người vui vẻ mấy người sầu2020-07-19 16:32
 • #344: Vũ Hoàng nhường Thánh2020-07-19 16:32
 • #345: Đế Quân biến thiên2020-07-19 16:32
 • #346: Đế Quân chuyển dời2020-07-19 16:33
 • #347: Thần vị điều chỉnh, Nhân đạo Thái Hoàng2020-07-19 16:33
 • #348: 5 Hoàng ấn, 4 tộc tranh2020-07-19 16:33
 • #349: Thánh Vị, hoàng vị2020-07-19 16:33
 • #350: Vu Hoàng, Yêu Hoàng2020-07-19 16:34
 • #351: Minh tranh ám đấu, chư Hoàng quy vị2020-07-19 16:34
 • #352: Thái Hư Thần Giáp cùng Thái Võ Thần Kiếm2020-07-19 16:34
 • #353: Nhân Quả Nhện tỉnh, lượng kiếp đến2020-07-19 16:34
 • #354: Ám ảnh trong lòng2020-07-19 16:34
 • #355: Phương xa tin tức, Bắc Châu tế đàn2020-07-19 16:34
 • #356: Tổ đình nghị hội, thành Thánh chi pháp2020-07-19 16:35
 • #357: Tám thiên phía trên, Đại La phía dưới, Minh Loan Cực Thánh2020-07-19 16:35
 • #358: Tam Hoàng gặp gỡ, Thiên Đế vấn tâm2020-07-19 16:35
 • #359: Cẩm Tú Thiên chuyến đi, Hỗn Độn Châu đổi chủ2020-07-19 16:35
 • #360: Nói giúp, đòi nợ2020-07-19 16:35
 • #361: Lễ vật, đến2020-07-19 16:35
 • #362: Tử vong vũ trụ, thôn phệ chi võng2020-07-19 16:35
 • #363: Thế gian không gì không thể giết người2020-07-19 16:36
 • #364: Thiếu nợ không trả còn đánh người2020-07-19 16:36
 • #365: Thiên Chi Tôn, Địa Chi Tôn2020-07-19 16:36
 • #366: Ma Thần quá cảnh2020-07-19 16:36
 • #367: La Hầu một ngón tay, vang vọng tận trời2020-07-19 16:36
 • #368: Ma Tổ hung uy2020-07-19 16:36
 • #369: Nhân Long minh2020-07-19 16:36
 • #370: Thiên hạ đều hạ, nước lửa tranh phong2020-07-19 16:37
 • #371: Hoàng giả chi thương2020-07-19 16:37
 • #372: Thái Hoàng có chỉ2020-07-19 16:37
 • #373: Thiếu nữ cùng lão giả2020-07-19 16:37
 • #374: Hủy nặc, cướp đoạt2020-07-19 16:37
 • #375: Thôn phệ thiên địa, linh căn đổi chủ2020-07-19 16:38
 • #376: Thời không hồi tưởng2020-07-19 16:38
 • #377: Đánh xuyên hỗn độn Hồng Hoang lực lượng2020-07-19 16:38
 • #378: Chương an bài2020-07-19 16:38
 • #379: Thái Nguyên thánh mẫu, kinh thiên cự bí2020-07-19 16:38
 • #380: Hồng Mông giới nhặt ve chai lão nhân2020-07-19 16:39
 • #381: Hỗn Độn Hải Ngũ Đế chứng đạo chi tranh2020-07-19 16:39
 • #382: Lấy mình đạo thay mặt Đại Đạo2020-07-19 16:39
 • #383: Chiến sự an bài2020-07-19 16:39
 • #384: Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế2020-07-19 16:39
 • #385: Thánh Nhân ra2020-07-19 16:40
 • #386: Ba đạo song hành, Ma Thần mất đi2020-07-19 16:40
 • #387: Đại địa biến dời, Thần Quân tái xuất2020-07-19 16:40
 • #388: 3000 pháp tắc 3,001 đạo quả2020-07-19 16:40
 • #389: Ngăn cách Hồng Hoang Thái La Bảo Tán2020-07-19 16:40
 • #390: Ma Thần cùng chí bảo2020-07-19 16:40
 • #391: Thời gian không đủ, dinh dưỡng đến góp2020-07-19 16:40
 • #392: Chúc Long bí ẩn, Thiên Đế tay cầm2020-07-19 16:41
 • #393: Thái Hoàng muốn kết hôn2020-07-19 16:41
 • #394: Thông gia2020-07-19 16:41
 • hong-hoang-chi-thien-de-ky-nien-chuong-0395.mp32020-07-19 16:41
 • #396: Lên triều, ảnh hưởng2020-07-19 16:41
 • #397: Khai Hoàng tận, Duyên Khang thay2020-07-19 16:41
 • #398: Phân loạn thiên hạ2020-07-19 16:42
 • #399: Phái Huyền Lã thị2020-07-19 16:42
 • #400: Dã vọng2020-07-19 16:42
 • #401: Võ đạo hưng2020-07-19 16:42
 • #402: Xích Đế Tử trảm Bạch Đế Tử2020-07-19 16:42
 • #403: Cửu ngũ trèo lên long đạo2020-07-19 16:42
 • #404: Ma Chủ, Ma Hoàng, để trống chỗ2020-07-19 16:43
 • #405: Ma hóa vũ trụ2020-07-19 16:43
 • #406: Trở lại2020-07-19 16:43
 • #407: Nội loạn2020-07-19 16:43
 • #408: Thập diện mai phục2020-07-19 16:43
 • #409: Nhân gian chiến khởi, Dương Mi trở về2020-07-19 16:44
 • #410: Minh giới chúa tể2020-07-19 16:44
 • #411: Hắn gọi Chaos2020-07-19 16:44
 • #412: Nhường ngôi2020-07-19 16:44
 • #413: Nho học đại hưng, Khổng Khâu thành Thánh2020-07-19 16:44
 • #414: Thần kiếm Thiên Tội2020-07-19 16:44
 • #415: Ma âm nhiễm tam giới2020-07-19 16:44
 • #416: Thứ sáu Ma Hoàng2020-07-19 16:45
 • #417: Cỏ cây chi tôn2020-07-19 16:45
 • #418: Bốn cái hầu tử sự tình2020-07-19 16:45
 • #419: Bái Vu Hoàng làm chủ2020-07-19 16:45
 • #420: Nữ Oa quyết đoán2020-07-19 16:46
 • #421: Hai kiện chí bảo2020-07-19 16:46
 • #422: Màn lớn mở ra2020-07-19 16:46
 • #423: Thông Thiên Phù Đồ2020-07-19 16:47
 • #424: Chiến hỏa lại cháy lên2020-07-19 16:47
 • #425: Tử Giới lô cốt đầu cầu2020-07-19 16:47
 • #426: Lên cho ta2020-07-19 16:47
 • #427: Quý tài2020-07-19 16:47
 • #428: Tứ thiên trụ2020-07-19 16:48
 • #429: Che trời ngọc bài2020-07-19 16:48
 • #430: Cực đạo chí bảo2020-07-19 16:48
 • #431: Đông Vương Công đến Tử Giới2020-07-19 16:48
 • #432: Hắc Ám Đại Ma Thần2020-07-19 16:48
 • #433: Lấy Đạo bổ Đạo2020-07-19 16:48
 • #434: Một quyền đánh nổ Thánh Nhân2020-07-19 16:49
 • #435: Nát mộng một đao, giới bên trong Phật quốc2020-07-19 16:49
 • #436: Ra trận thân huynh đệ2020-07-19 16:49
 • #437: Kỳ Liên cao nguyên2020-07-19 16:49
 • #438: Thời không phản chiếu, trụ trời hiện hình2020-07-19 16:49
 • #439: Đại chiến thăng cấp, vũ trụ va chạm2020-07-19 16:49
 • #440: Thiên Đao ra, thiên địa kinh2020-07-19 16:50
 • #441: Trụ trời gãy, Địa Tôn thương2020-07-19 16:50
 • #442: Thiên địa đồng bi, Phật Tổ ngộ2020-07-19 16:50
 • #443: Trớ Chú Ma Thần2020-07-19 16:50
 • #444: Đại Đạo tranh phong2020-07-19 16:50
 • #445: Tuyệt sát một búa2020-07-19 16:50
 • #446: Ma Thần vẫn lạc2020-07-19 16:50
 • #447: Chứng đạo chính là kết thúc2020-07-19 16:51
 • #448: Nữ Thánh hàng, Quỷ tộc ra2020-07-19 16:51
 • #449: Vây giết2020-07-19 16:51
 • #450: Hàng ma đầu, nằm Thánh Nhân2020-07-19 16:51
 • #451: Thân hóa vũ trụ2020-07-19 16:51
 • #452: Bốn Tôn Giả vẫn lạc, chiến tranh kết thúc2020-07-19 16:51
 • #453: Uế Phật giới, phật cốt chí bảo2020-07-19 16:52
 • #454: Yêu Hoàng mưu tính2020-07-19 16:52
 • #455: Thanh Đế thăm Phục Hi, Nhân đạo chi võng2020-07-19 16:52
 • #456: Nguyên Thủy vào U Minh2020-07-19 16:52
 • #457: Lưỡng giới quy nhất, cải thiên hoán địa2020-07-19 16:52
 • #458: Đại La quy về Thiên Giới, Thái Ất nhân gian xưng hùng2020-07-19 16:52
 • #459: Quốc triều sắp vong, công đức như mưa2020-07-19 16:52
 • #460: Yêu Đế phục sinh mưu kế2020-07-19 16:53
 • #461: Vương Mãng soán hán, Nhân Hoàng khoe oai2020-07-19 16:53
 • #462: Hi Hòa chi tâm, Đằng Xà mưu kế2020-07-19 16:53
 • #463: 'Nguyên Thủy' chi tranh, thiên mệnh cắt giảm (hai hợp một)2020-07-19 16:53
 • #464: Thần hầu xuất thế kinh thiên địa2020-07-19 16:53
 • #465: Bồ Đề hạ giới, Thạch Hầu xưng vương2020-07-19 16:54
 • #466: Tìm Tiên phảng đạo2020-07-19 16:54
 • #467: Thành tài xuống núi2020-07-19 16:54
 • #468: Long Cung gặp cản trở2020-07-19 16:54
 • #469: Ngao Bính thất yêu lớn giao binh2020-07-19 16:54
 • #470: Lại đến Đông Hải2020-07-19 16:54
 • #471: Ngộ Không lên trời, Hồng Quân chứng đạo2020-07-19 16:55
 • #472: Ngựa trắng cõng kinh, Phật pháp nam truyền2020-07-19 16:55
 • #473: trăm vạn năm hưng suy2020-07-19 16:55
 • #474: Đại kiếp sắp tới2020-07-19 16:55
 • #475: Bái kiến Thái Nguyên thánh mẫu2020-07-19 16:55
 • #476: Đến từ tương lai màu vàng thiếu niên2020-07-19 16:55
 • #477: Côn Lôn khách tới, ngũ phương hội đàm2020-07-19 16:56
 • #478: Nguyên Thủy nói đại kiếp2020-07-19 16:56
 • #479: Chém yêu liên minh2020-07-19 16:56
 • #480: Chân Vương ý chí2020-07-19 16:56
 • #481: Long thành vận lên, chư thần hạ giới2020-07-19 16:56
 • #482: Yêu tộc ứng đối2020-07-19 16:57
 • #483: Khách không mời mà đến2020-07-19 16:57
 • #484: Yêu Ma oai đạo, ngũ đại gia Tiên2020-07-19 16:57
 • #485: Thiên Đế thái độ, Côn Lôn bắt người2020-07-19 16:57
 • #486: Sáng thế đạo, tạo hóa gốc rễ2020-07-19 16:57
 • #487: Vũ trụ mô bản, Sáng Thủy Nguyên Linh2020-07-19 16:58
 • #488: Chứng đạo mà nói (hai hợp một chương tiết)2020-07-19 16:58
 • #489: Trước có Hồng Quân sau có trời, Lục Áp đạo quân càng phía trước2020-07-19 16:58
 • #490: Đổi quân, kiếp đến2020-07-19 16:58
 • #491: Tây Du hoàn tất, Tứ Trụ Hồn Thiên2020-07-19 16:58
 • #492: Nhân Quả Nhện động, Hiền Giả kiếp cuối cùng2020-07-19 16:59
 • #493: Thánh mẫu tặng bảo2020-07-19 16:59
 • #494: Đấu Chiến chi Tâm, Sáng Thế Thần Tuyền2020-07-19 16:59
 • #495: Hỗn độn vô cực, chí bảo đúc lại2020-07-19 16:59
 • #496: Đại Đạo chi Kiếm, mở ra đạo đồ2020-07-19 16:59
 • #497: Hoàn vũ một sen, nhân quả tám mâu2020-07-19 16:59
 • #498: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Ma, họa thủy đông dẫn Phật2020-07-19 17:00
 • #499: Hung uy ngập trời, không địch lại ngón tay ngọc gảy nhẹ2020-07-19 17:00
 • #500: Ma Thần hung bảo hiện thế ở giữa2020-07-19 17:00
 • #501: Dưới Lục Hồn Phiên không Thánh Nhân2020-07-19 17:00
 • #502: Dao Quang vào cuộc, Chân Vương bị nạn2020-07-19 17:00
 • #503: Bạch Đế chứng đạo, Tiên Kiếm đổi chủ2020-07-19 17:00
 • #504: Đao kiếm tranh phong, hắc liên diệt thế2020-07-19 17:00
 • #505: Kiếm quy nguyên chủ, Uế Phật sinh biến2020-07-19 17:00
 • #506: Bại lui, kết thúc (hai hợp một chương tiết)2020-07-19 17:01
 • #507: Sát cục2020-07-19 17:01
 • #508: Chí Tôn kiếp2020-07-19 17:01
 • #509: Ma Thần quy hàng, ngoài ý muốn tin tức2020-07-19 17:01
 • #510: Phật môn Nữ Đế2020-07-19 17:01
 • #511: Phúc họa không cửa, duy người từ triệu2020-07-19 17:01
 • #512: Chung Ly viện thủ, Thuần Dương tình kiếp2020-07-19 17:02
 • #513: Hắc liên ma kiếp2020-07-19 17:02
 • #514: Vô Thiên xuất thế, Thiên Đế trở về2020-07-19 17:02
 • #515: Bệ. . . Bệ hạ? (hai hợp một)2020-07-19 17:02
 • #516: Tuyên cổ cơ duyên2020-07-19 17:02
 • #517: Thái Thủy chi tranh2020-07-19 17:02
 • #518: Phá phong2020-07-19 17:03
 • #519: Tử Vong nữ thần cùng Trường Thanh Kiếm2020-07-19 17:03
 • #520: Thế giới mẫu thụ, Kiến Mộc Tử Thể2020-07-19 17:03
 • #521: Ánh rạng đông hành lang mở, đại chiến sắp nổi lúc2020-07-19 17:03
 • #522: Luận sách2020-07-19 17:03
 • #523: Tam Thanh động, Chiến Thần bại2020-07-19 17:03
 • #524: Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ2020-07-19 17:03
 • #525: Trời đảo ngược, ta không thể nghịch2020-07-19 17:04
 • #526: Tự do Ma Tổ, tự đắc Tiên Tổ2020-07-19 17:04
 • #527: Trở về2020-07-19 17:04
 • #528: Nhiên Đăng giết Vô Thiên2020-07-19 17:04
 • #529: Cổ Phật tịch diệt2020-07-19 17:04
 • #530: Ngộ Không đến, Trụ Vương trốn2020-07-19 17:04
 • #531: Bá quyền chi tranh2020-07-19 17:05
 • #532: Hoàng giả giao phong2020-07-19 17:05
 • #533: Thái Hoàng một lệnh, thiên hạ cùng theo2020-07-19 17:05
 • #534: Thiên Đế phó thác2020-07-19 17:05
 • #535: Hắc ám cuối cùng2020-07-19 17:05
 • #536: Chung cực Mông Đế2020-07-19 17:05
 • #537: Chiến2020-07-19 17:06
 • #538: Kiếm tẩu thiên phong, chung địch trầm luân2020-07-19 17:06
 • #539: Thiên địa mất tự, Ma Thần đoạt xá2020-07-19 17:06
 • #540: Đã sinh Hoàng, sao sinh Vương2020-07-19 17:06
 • #541: Yêu tộc mới đường ra2020-07-19 17:07
 • #542: Vu Tộc phân liệt2020-07-19 17:07
 • #543: Hiện thực cùng lý tưởng khác nhau2020-07-19 17:07
 • #544: Lữ tổ: Ngươi nhìn ta là ai2020-07-19 17:07
 • #545: Ngọc Kinh Sơn bên trên Đế sư chi hội2020-07-19 17:07
 • #546: Tìm đường chết2020-07-19 17:08
 • #547: Nghịch thiên Vô Thiên2020-07-19 17:08
 • #548: Đế Tuấn chi đế, Thái Nhất một trong2020-07-19 17:08
 • #549: Ngũ khí hợp nhất chém yêu vận2020-07-19 17:08
 • #550: Đông Vương Công mưu kế2020-07-19 17:08
 • #551: Phật Đạo tranh hùng2020-07-19 17:08
 • #552: Hung bảo nuốt Hoàng2020-07-19 17:09
 • #553: Ma Tổ phản thiên2020-07-19 17:09
 • #554: La Hầu lại bày Tru Tiên Trận2020-07-19 17:09
 • #555: Thái Thủy Tổ khí2020-07-19 17:09
 • #556: Ngoan lệ2020-07-19 17:09
 • #557: Hoàn chỉnh Tạo Hóa Thần Khí2020-07-19 17:09
 • #558: Lăng Tiêu Điện bên trên nói La Hầu2020-07-19 17:09
 • #559: Minh Hà lựa chọn2020-07-19 17:10
 • #560: Hồng Quân ngờ vực vô căn cứ2020-07-19 17:10
 • #561: La Hầu phá cảnh2020-07-19 17:10
 • #562: Ma Hoàng Đế Tân, Yêu Chủ Huyền Khang; Câu Trần đổi chỗ, huynh đệ truyền tiếp2020-07-19 17:10
 • #563: Thái Hoàng tử kiếp, Di Lặc xả thân2020-07-19 17:10
 • #564: Vô Cực Thái Cực Âm Dương Vạn Tượng Hỗn Nguyên Đại Trận2020-07-19 17:11
 • #565: Đại Đạo 50, Hỗn Nguyên bốn mươi chín2020-07-19 17:11
 • #566: Vô Cực Đồ2020-07-19 17:11
 • #567: Khai thiên tích địa đệ nhất nhân2020-07-19 17:11
 • #568: Dưỡng dục vạn vật, Thần cùng Đạo cùng2020-07-19 17:11
 • #569: Hỗn Độn Thái Nhất chuyển thế thân2020-07-19 17:11
 • #570: Đạo kiếm không phải đạo2020-07-19 17:12
 • #571: Ma Thần chợt hiện, Đế Nhất vào trận2020-07-19 17:12
 • #572: Một người mà vì thiên địa căn2020-07-19 17:12
 • #573: Huy hoàng kiếm uy, Đế Tôn thủ đoạn2020-07-19 17:12
 • #574: Tru Lục Hãm Tuyệt lên, Ma Thần một kiếm phân2020-07-19 17:13
 • #575: Thắng bại có đạo2020-07-19 17:13
 • #576: Cổ Đế cái chết2020-07-19 17:13
 • #577: Chinh chiến lại nổi lên2020-07-19 17:13
 • #578: Trụ Hoang diệt, nhặt ve chai trốn2020-07-19 17:13
 • #579: Tứ Thiên Tể cùng dẫn đường đảng2020-07-19 17:13
 • #580: Bifrost đầu thần chiến2020-07-19 17:14
 • #581: Tự bạo Lôi Thần, khôi phục Tổ Thần2020-07-19 17:14
 • #582: Sinh mệnh chí thượng cùng chiến đấu tới chết2020-07-19 17:14
 • #583: Thời không duy nhất2020-07-19 17:14
 • #584: Dã man va chạm Hồng Mông giới2020-07-19 17:14
 • #585: Thắng lợi Thiên Bình2020-07-19 17:14
 • #586: Phản công kèn lệnh2020-07-19 17:14
 • #587: Vô cực phía trên (chương cuối)2020-07-19 17:15
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Tại Đấu La Bên Trong Thành Thần

TiKay

Tại Hoàn Mỹ Sinh Mà Làm Hoàng

TiKay

Võ Hiệp Tiên Hiệp Thế Giới Trù Thần

TiKay

Leave a Reply