Đồng Nhân

Hokage Chi Choutetsu Senmei

Hokage Chi Choutetsu Senmei

Xuyên qua đến hỏa ảnh thế giới Choutetsu Senmei, từ một cái chiến tranh cô nhi, dựa vào biết rõ tương lai xu thế, cùng tinh vi tính kế, từng bước một đi đến nhẫn giới mạnh nhất

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Phao Phao Ngư Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Choutetsu Senmei2023-11-07 08:34
 • #2: Chương 2: Ninja con đường2023-11-07 08:34
 • #3: Chương 3: Senmei thiên phú2023-11-07 08:34
 • #4: Chương 4: Sơ chiến2023-11-07 08:34
 • #5: Chương 5: Sát hạch bắt đầu2023-11-07 08:34
 • #6: Chương 6: Đối chiến Kakashi2023-11-07 08:35
 • #7: Chương 7: Mưu kế2023-11-07 08:35
 • #8: Chương 8: Nanh trắng cái chết2023-11-07 08:35
 • #9: Chương 9: 3 năm2023-11-07 08:35
 • #10: Chương 10: Chỉ điểm2023-11-07 08:35
 • #11: Chương 11: Quan tâm2023-11-07 08:35
 • #12: Chương 12: Tốt nghiệp cuộc thi2023-11-07 08:35
 • #13: Chương 13: Ra thôn2023-11-07 08:35
 • #14: Chương 14: Tìm hiểu tình báo2023-11-07 08:35
 • #15: Chương 15: Mai phục2023-11-07 08:35
 • #16: Chương 16: Rút đi2023-11-07 08:36
 • #17: Chương 17: Kế hoạch2023-11-07 08:36
 • #18: Chương 18: Kỳ nghỉ2023-11-07 08:36
 • #19: Chương 19: Tu hành2023-11-07 08:36
 • #20: Chương 20: Cái gọi là thiên tài2023-11-07 08:36
 • #21: Chương 21: Orochimaru2023-11-07 08:36
 • #22: Chương 22: 3 chiến bắt đầu2023-11-07 08:36
 • #23: Chương 23: Phân tích2023-11-07 08:36
 • #24: Chương 24: Tsunade2023-11-07 08:36
 • #25: Chương 25: Vận mệnh2023-11-07 08:36
 • #26: Chương 26: Biên cảnh2023-11-07 08:36
 • #27: Chương 27: Thăm dò2023-11-07 08:37
 • #28: Chương 28: Lẻn vào Sa Nhẫn2023-11-07 08:37
 • #29: Chương 29: Chém giết2023-11-07 08:37
 • #30: Chương 30: Tử đấu2023-11-07 08:37
 • #31: Chương 31: Hyuga2023-11-07 08:37
 • #32: Chương 32: 2 cái lão quỷ2023-11-07 08:37
 • #33: Chương 33: Sa ẩn động tác2023-11-07 08:37
 • #34: Chương 34: Giả tạo tình báo2023-11-07 08:37
 • #35: Chương 35: Tuỳ tùng2023-11-07 08:37
 • #36: Chương 36: Nhiệm vụ bí mật2023-11-07 08:37
 • #37: Chương 37: Lẻn vào2023-11-07 08:38
 • #38: Chương 38: Tin2023-11-07 08:38
 • #39: Chương 39: Lựa chọn2023-11-07 08:38
 • #40: Chương 40: Nhiệm vụ hoàn thành2023-11-07 08:38
 • #41: Chương 41: Phản đồ2023-11-07 08:38
 • #42: Chương 42: Thoát vây2023-11-07 08:38
 • #43: Chương 43: Hiểu ra2023-11-07 08:38
 • #44: Chương 44: Giải phẫu2023-11-07 08:38
 • #45: Chương 45: Tiến vào 1 bộ2023-11-07 08:38
 • #46: Chương 46: Suy nghĩ2023-11-07 08:38
 • #47: Chương 47: Đệ tam2023-11-07 08:38
 • #48: Chương 48: Biến chất2023-11-07 08:39
 • #49: Chương 49: Búp bê2023-11-07 08:39
 • #50: Chương 50: Thế cuộc2023-11-07 08:39
 • #51: Chương 51: Trị liệu2023-11-07 08:39
 • #52: Chương 52: Phòng thí nghiệm2023-11-07 08:39
 • #53: Chương 53: Trước khi đại chiến2023-11-07 08:39
 • #54: Chương 54: An bài2023-11-07 08:39
 • #55: Chương 55: Khai chiến2023-11-07 08:39
 • #56: Chương 56: Tình hình trận chiến2023-11-07 08:39
 • #57: Chương 57: Rasa đột kích2023-11-07 08:39
 • #58: Chương 58: Tia chớp2023-11-07 08:40
 • #59: Chương 59: Hợp tác2023-11-07 08:40
 • #60: Chương 60: Truy kích2023-11-07 08:40
 • #61: Chương 61: Khôi Lỗi Sư2023-11-07 08:40
 • #62: Chương 62: Nhược điểm2023-11-07 08:40
 • #63: Chương 63: Chiến hậu2023-11-07 08:40
 • #64: Chương 64: Về thôn2023-11-07 08:40
 • #65: Chương 65: Bái phỏng2023-11-07 08:40
 • #66: Chương 66: Đệ nhất tế bào2023-11-07 08:40
 • #67: Chương 67: Quan hệ2023-11-07 08:40
 • #68: Chương 68: Tân tiểu đội2023-11-07 08:40
 • #69: Chương 69: Nhiệm vụ2023-11-07 08:41
 • #70: Chương 70: 1 năm2023-11-07 08:41
 • #71: Chương 71: Khuyên giải2023-11-07 08:41
 • #72: Chương 72: Kiểm tra2023-11-07 08:41
 • #73: Chương 73: Mật mưu2023-11-07 08:41
 • #74: Chương 74: Suy nghĩ2023-11-07 08:41
 • #75: Chương 75: Hợp tác2023-11-07 08:42
 • #76: Chương 76: Đạt thành2023-11-07 08:42
 • #77: Chương 77: Biến số2023-11-07 08:42
 • #78: Chương 78: Tìm hiểu2023-11-07 08:42
 • #79: Chương 79: Akasuna no Sasori2023-11-07 08:42
 • #80: Chương 80: Liên thủ đối địch2023-11-07 08:42
 • #81: Chương 81: Đánh nát2023-11-07 08:42
 • #82: Chương 82: Lấy chứng2023-11-07 08:42
 • #83: Chương 83: Bán đi2023-11-07 08:42
 • #84: Chương 84: Mở mắt huyền bí2023-11-07 08:42
 • #85: Chương 85: Bức ảnh2023-11-07 08:42
 • #86: Chương 86: Giải thích2023-11-07 08:43
 • #87: Chương 87: Về thôn2023-11-07 08:43
 • #88: Chương 88: Triệu kiến2023-11-07 08:43
 • #89: Chương 89: Phong Ấn Chi Thư2023-11-07 08:43
 • #90: Chương 90: Phi Lôi Thần2023-11-07 08:43
 • #91: Chương 91: Thay đổi2023-11-07 08:43
 • #92: Chương 92: Nóng ruột2023-11-07 08:43
 • #93: Chương 93: Đến tiền tuyến2023-11-07 08:43
 • #94: Chương 94: Vô tư2023-11-07 08:43
 • #95: Chương 95: Ấn thức2023-11-07 08:44
 • #96: Chương 96: Phân tích2023-11-07 08:44
 • #97: Chương 97: Kannabi2023-11-07 08:44
 • #98: Chương 98: Xuất phát2023-11-07 08:44
 • #99: Chương 99: Phục kích2023-11-07 08:44
 • #100: Chương 100: Phối hợp2023-11-07 08:44
 • #101: Chương 101: Trêu chọc2023-11-07 08:44
 • #102: Chương 102: Nhiệm vụ hoàn thành2023-11-07 08:44
 • #103: Chương 103: Kết thúc Kannabi2023-11-07 08:44
 • #104: Chương 104: 1 người trợ giúp2023-11-07 08:45
 • #105: Chương 105: Chiến đấu2023-11-07 08:45
 • #106: Chương 106: Onoki2023-11-07 08:45
 • #107: Chương 107: Phi Lôi Thần chiến thuật2023-11-07 08:45
 • #108: Chương 108: Gian nan 1 kích2023-11-07 08:45
 • #109: Chương 109: Chiến hậu2023-11-07 08:45
 • #110: Chương 110: Âm Phong Ấn2023-11-07 08:45
 • #111: Chương 111: Lời đồn đãi2023-11-07 08:45
 • #112: Chương 112: Root2023-11-07 08:45
 • #113: Chương 113: Hợp tác đạt thành2023-11-07 08:45
 • #114: Chương 114: Dưới 1 bộ kế hoạch2023-11-07 08:45
 • #115: Chương 115: Dung hợp ý tưởng2023-11-07 08:45
 • #116: Chương 116: Tam vĩ kế hoạch2023-11-07 08:46
 • #117: Chương 117: Lẻn vào2023-11-07 08:46
 • #118: Chương 118: Tranh tài2023-11-07 08:46
 • #119: Chương 119: Theo dõi2023-11-07 08:46
 • #120: Chương 120: Xác định vị trí2023-11-07 08:46
 • #121: Chương 121: Hành động2023-11-07 08:46
 • #122: Chương 122: Cướp giật2023-11-07 08:46
 • #123: Chương 123: Phóng thích2023-11-07 08:46
 • #124: Chương 124: Phá hoại2023-11-07 08:46
 • #125: Chương 125: Gánh vác2023-11-07 08:46
 • #126: Chương 126: Khiếp sợ2023-11-07 08:46
 • #127: Chương 127: Sau đó2023-11-07 08:47
 • #128: Chương 128: Quá độ2023-11-07 08:47
 • #129: Chương 129: Phòng thí nghiệm2023-11-07 08:47
 • #130: Chương 130: Trộm lấy thành quả2023-11-07 08:47
 • #131: Chương 131: Tái xuất phát2023-11-07 08:47
 • #132: Chương 132: Vây công2023-11-07 08:47
 • #133: Chương 133: Phá cục2023-11-07 08:47
 • #134: Chương 134: Giằng co2023-11-07 08:47
 • #135: Chương 135: Sức mạnh2023-11-07 08:47
 • #136: Chương 136: Hoài nghi2023-11-07 08:48
 • #137: Chương 137: Cắt đứt2023-11-07 08:48
 • #138: Chương 138: Bại lộ2023-11-07 08:48
 • #139: Chương 139: Mưu tính2023-11-07 08:48
 • #140: Chương 140: Làm tiếp giao dịch2023-11-07 08:48
 • #141: Chương 141: Thí nghiệm bại lộ2023-11-07 08:48
 • #142: Chương 142: Đại xà trốn tránh2023-11-07 08:48
 • #143: Chương 143: Chặn lại2023-11-07 08:48
 • #144: Chương 144: Chiến đấu2023-11-07 08:48
 • #145: Chương 145: Đắc thủ2023-11-07 08:48
 • #146: Chương 146: Thông linh2023-11-07 08:49
 • #147: Chương 147: Khuyên bảo2023-11-07 08:49
 • #148: Chương 148: Dung hợp tế bào2023-11-07 08:49
 • #149: Chương 149: Long Địa Động2023-11-07 08:49
 • #150: Chương 150: Tiên nhân hình thức2023-11-07 08:49
 • #151: Chương 151: Tu luyện2023-11-07 08:49
 • #152: Chương 152: Thực lực tăng lên dữ dội2023-11-07 08:49
 • #153: Chương 153: Đón lấy2023-11-07 08:50
 • #154: Chương 154: 3 người tổ hiện2023-11-07 08:50
 • #155: Chương 155: Giao thủ2023-11-07 08:50
 • #156: Chương 156: Bạch Zetsu2023-11-07 08:50
 • #157: Chương 157: Xúi giục2023-11-07 08:50
 • #158: Chương 158: Thẳng thắn2023-11-07 08:50
 • #159: Chương 159: Lẻn vào2023-11-07 08:50
 • #160: Chương 160: Cầu đạo ngọc ý tưởng2023-11-07 08:50
 • #161: Chương 161: Cửu Vĩ phá phong2023-11-07 08:50
 • #162: Chương 162: Chiến Cửu Vĩ2023-11-07 08:50
 • #163: Chương 163: Minato đến2023-11-07 08:51
 • #164: Chương 164: Thi Quỷ Phong Tẫn2023-11-07 08:51
 • #165: Chương 165: Vĩnh biệt, Minato2023-11-07 08:51
 • #166: Chương 166: Chiến hậu2023-11-07 08:51
 • #167: Chương 167: Akatsuki hướng đi2023-11-07 08:51
 • #168: Chương 168: Lại tới Root2023-11-07 08:51
 • #169: Chương 169: Lôi kéo2023-11-07 08:51
 • #170: Chương 170: Hyuga2023-11-07 08:51
 • #171: Chương 171: Thượng Nhẫn hội nghị2023-11-07 08:51
 • #172: Chương 172: Dụ địch thâm nhập2023-11-07 08:52
 • #173: Chương 173: Đối lập2023-11-07 08:52
 • #174: Chương 174: Ý nghĩ2023-11-07 08:52
 • #175: Chương 175: Lý niệm xung đột2023-11-07 08:52
 • #176: Chương 176: 1 giờ2023-11-07 08:52
 • #177: Chương 177: Đột kích2023-11-07 08:52
 • #178: Chương 178: Một Vs ba ngàn2023-11-07 08:52
 • #179: Chương 179: Vây giết2023-11-07 08:52
 • #180: Chương 180: Ám lưu2023-11-07 08:52
 • #181: Chương 181: Đệ tam mưu tính2023-11-07 08:52
 • #182: Chương 182: Tranh chấp2023-11-07 08:53
 • #183: Chương 183: Sâu đàm luận2023-11-07 08:53
 • #184: Chương 184: Chiến tranh sắp tới2023-11-07 08:53
 • #185: Chương 185: Đột kích quyết định2023-11-07 08:53
 • #186: Chương 186: Tập kích Vân Ẩn thôn2023-11-07 08:53
 • #187: Chương 187: Giết chóc2023-11-07 08:53
 • #188: Chương 188: Phá hoại2023-11-07 08:53
 • #189: Chương 189: Phá hủy2023-11-07 08:53
 • #190: Chương 190: Trở về tiền tuyến2023-11-07 08:53
 • #191: Chương 191: Cứng đối cứng2023-11-07 08:53
 • #192: Chương 192: Đánh giá2023-11-07 08:53
 • #193: Chương 193: Tiếp tục chiến2023-11-07 08:54
 • #194: Chương 194: Rasengan2023-11-07 08:54
 • #195: Chương 195: Bát Vĩ2023-11-07 08:54
 • #196: Chương 196: Đe dọa Killer B2023-11-07 08:54
 • #197: Chương 197: Ác ma2023-11-07 08:54
 • #198: Chương 198: Chiến hậu phong ba2023-11-07 08:54
 • #199: Chương 199: Chèn ép2023-11-07 08:54
 • #200: Chương 200: Liên minh2023-11-07 08:54
 • #201: Chương 201: 2 năm quá độ2023-11-07 08:54
 • #202: Chương 202: Bên trong xảo ngộ cố nhân2023-11-07 08:55
 • #203: Chương 203: Phản loạn2023-11-07 08:55
 • #204: Chương 204: Thuộc về quyền2023-11-07 08:55
 • #205: Chương 205: Bí mật2023-11-07 08:55
 • #206: Chương 206: Uy hiếp2023-11-07 08:55
 • #207: Chương 207: Đạt thành hợp tác2023-11-07 08:55
 • #208: Chương 208: Trở lại Konoha2023-11-07 08:55
 • #209: Chương 209: Báo cáo2023-11-07 08:55
 • #210: Chương 210: Tính toán Đệ tam2023-11-07 08:56
 • #211: Chương 211: Vân ẩn sứ đoàn2023-11-07 08:56
 • #212: Chương 212: Vu hại2023-11-07 08:56
 • #213: Chương 213: Ký ức phong ấn2023-11-07 08:56
 • #214: Chương 214: Ngược lại đem đội 12023-11-07 08:56
 • #215: Chương 215 4 người tổ2023-11-07 08:56
 • #216: Chương 216: Giải thích ký ức2023-11-07 08:56
 • #217: Chương 217: Chứng minh2023-11-07 08:56
 • #218: Chương 218: Tinh2023-11-07 08:56
 • #219: Chương 219: Ngụy thập vĩ Jinchuriki suy đoán2023-11-07 08:56
 • #220: Chương 220: Tới tay2023-11-07 08:57
 • #221: Chương 221: Phân tích2023-11-07 08:57
 • #222: Chương 222: Kết quả2023-11-07 08:57
 • #223: Chương 223: Thăm dò2023-11-07 08:57
 • #224: Chương 224: Phòng thí nghiệm2023-11-07 08:57
 • #225: Chương 225: Yakushi Kabuto2023-11-07 08:57
 • #226: Chương 226: Tình báo trao đổi2023-11-07 08:57
 • #227: Chương 227: Lục Vĩ hành tung2023-11-07 08:57
 • #228: Chương 228: Bắt giữ bắt đầu2023-11-07 08:57
 • #229: Chương 229: Tế hiến2023-11-07 08:58
 • #230: Chương 230: Bắt giữ kế hoạch bắt đầu2023-11-07 08:58
 • #231: Chương 231: Mật mưu2023-11-07 08:58
 • #232: Chương 232: Thủ hộ nhẫn2023-11-07 08:58
 • #233: Chương 233: Kimimaro nhiệm vụ2023-11-07 08:58
 • #234: Chương 234: Konoha đời mới2023-11-07 08:58
 • #235: Chương 235: Hinata tiềm lực2023-11-07 08:59
 • #236: Chương 236: Ngân phiếu khống2023-11-07 08:59
 • #237: Chương 237: Đau đầu2023-11-07 08:59
 • #238: Chương 238: Đứng thành hàng2023-11-07 08:59
 • #239: Chương 239: Kurenai mặt trắng2023-11-07 08:59
 • #240: Chương 240: Tiếp xúc2023-11-07 08:59
 • #241: Chương 241: Itachi tín vật2023-11-07 08:59
 • #242: Chương 242: Mật đàm2023-11-07 08:59
 • #243: Chương 243: Quá độ2023-11-07 08:59
 • #244: Chương 244: Con mắt2023-11-07 09:00
 • #245: Chương 245: Itachi quyết định2023-11-07 09:00
 • #246: Chương 246: Đoạt mắt2023-11-07 09:00
 • #247: Chương 247: Biệt Thiên Thần tới tay2023-11-07 09:00
 • #248: Chương 248: Cuối cùng bình tĩnh2023-11-07 09:00
 • #249: Chương 249: Diệt tộc khởi nguồn2023-11-07 09:00
 • #250: Chương 250: Quyết đấu Danzo2023-11-07 09:00
 • #251: Chương 251: Đào mắt2023-11-07 09:00
 • #252: Chương 252: Cáo biệt2023-11-07 09:01
 • #253: Chương 253: Diệt tộc chi chung2023-11-07 09:01
 • #254: Chương 254: Cao tầng giải thích2023-11-07 09:01
 • #255: Chương 255: Cấu kết ngoại địch2023-11-07 09:01
 • #256: Chương 256: Bát Vĩ tế bào2023-11-07 09:01
 • #257: Chương 257: Sống mãi2023-11-07 09:01
 • #258: Chương 258: Kitsuchi2023-11-07 09:01
 • #259: Chương 259: Trên đường2023-11-07 09:01
 • #260: Chương 260: Biệt Thiên Thần phát động2023-11-07 09:02
 • #261: Chương 261: Thổ Độn Bí Thuật2023-11-07 09:02
 • #262: Chương 262: Đệ tam hắc thủ2023-11-07 09:02
 • #263: Chương 263: Lời đồn đãi2023-11-07 09:02
 • #264: Chương 264: Phản kích2023-11-07 09:02
 • #265: Chương 265: Thời không nhẫn thuật2023-11-07 09:03
 • #266: Chương 266: Pain2023-11-07 09:03
 • #267: Chương 267: Chính nghĩa2023-11-07 09:03
 • #268: Chương 268: Uy hiếp2023-11-07 09:03
 • #269: Chương 269: Hòa bình thế giới2023-11-07 09:03
 • #270: Chương 270: Sứ giả2023-11-07 09:03
 • #271: Chương 271: Lại tới Vụ Ẩn2023-11-07 09:03
 • #272: Chương 272: Nhận thức chung2023-11-07 09:03
 • #273: Chương 273: Quyết định2023-11-07 09:03
 • #274: Chương 274: Kimimaro sắp xếp2023-11-07 09:03
 • #275: Chương 275: Rèn luyện2023-11-07 09:04
 • #276: Chương 276: 4 vĩ bắt giữ bắt đầu2023-11-07 09:04
 • #277: Chương 277: Ngụy trang2023-11-07 09:04
 • #278: Chương 278: Thuấn sát2023-11-07 09:04
 • #279: Chương 279: Ám Bộ2023-11-07 09:04
 • #280: Chương 280: Sasuke2023-11-07 09:04
 • #281: Chương 281: Giao thủ2023-11-07 09:04
 • #282: Chương 282: Đàm phán2023-11-07 09:04
 • #283: Chương 283: Thỏa hiệp2023-11-07 09:04
 • #284: Chương 284: Dạ đàm2023-11-07 09:05
 • #285: Chương 285: Phân đạo2023-11-07 09:05
 • #286: Chương 286: Làm khó dễ2023-11-07 09:05
 • #287: Chương 287: Biến số2023-11-07 09:05
 • #288: Chương 288: Nguyệt Đọc2023-11-07 09:05
 • #289: Chương 289: Phá giải2023-11-07 09:05
 • #290: Chương 290: Áp chế2023-11-07 09:05
 • #291: Chương 291: Yagura cái chết2023-11-07 09:05
 • #292: Chương 292: Sau đó phong ba2023-11-07 09:05
 • #293: Chương 293: Ảo thuật2023-11-07 09:05
 • #294: Chương 294: Thao túng2023-11-07 09:06
 • #295: Chương 295: Sứ giả2023-11-07 09:06
 • #296: Chương 296: Do thám ban đêm2023-11-07 09:06
 • #297: Chương 297: Khiêu khích2023-11-07 09:06
 • #298: Chương 298: Phản kích2023-11-07 09:06
 • #299: Chương 299: Tranh chấp2023-11-07 09:06
 • #300: Chương 300: Tình báo cùng chung2023-11-07 09:06
 • #301: Chương 301: Bí mật2023-11-07 09:06
 • #302: Chương 302: Ly gián2023-11-07 09:06
 • #303: Chương 303: Quần áo bó2023-11-07 09:06
 • #304: Chương 304: Khai mạc2023-11-07 09:07
 • #305: Chương 305: Chỉ đạo Thượng Nhẫn2023-11-07 09:07
 • #306: Chương 306: Quy tắc2023-11-07 09:07
 • #307: Chương 307: Ý nghĩa2023-11-07 09:07
 • #308: Chương 308: Phân tích2023-11-07 09:07
 • #309: Chương 309: Đại địa na di2023-11-07 09:07
 • #310: Chương 310: Nhu Quyền2023-11-07 09:07
 • #311: Chương 311: Đạt tiêu chuẩn2023-11-07 09:07
 • #312: Chương 312: Dạy dỗ2023-11-07 09:07
 • #313: Chương 313: Hinata tiểu mục tiêu2023-11-07 09:07
 • #314: Chương 314: Hộ tống nhiệm vụ2023-11-07 09:08
 • #315: Chương 315: Ở trên đường2023-11-07 09:08
 • #316: Chương 316: Ta tìm đến2023-11-07 09:08
 • #317: Chương 317: Cái gọi là thực chiến2023-11-07 09:08
 • #318: Chương 318: Không Chưởng2023-11-07 09:08
 • #319: Chương 319: Thời cơ2023-11-07 09:08
 • #320: Chương 320: Âm mưu2023-11-07 09:08
 • #321: Chương 321: Lại gặp đại xà2023-11-07 09:08
 • #322: Chương 322: Sóng Chi Quốc2023-11-07 09:08
 • #323: Chương 323: Phong ấn giải trừ2023-11-07 09:09
 • #324: Chương 324: Gặp lại Minato2023-11-07 09:09
 • #325: Chương 325: Phong ấn kết thúc2023-11-07 09:09
 • #326: Chương 326: Trung Nhẫn cuộc thi · khai mạc2023-11-07 09:09
 • #327: Chương 327: Tiến cử2023-11-07 09:09
 • #328: Chương 328: Từng người mưu tính2023-11-07 09:09
 • #329: Chương 329: Nhàn nhã2023-11-07 09:09
 • #330: Chương 330: Hinata Vs Neji2023-11-07 09:09
 • #331: Chương 331: Thắng bại2023-11-07 09:09
 • #332: Chương 332: Bắt đầu2023-11-07 09:10
 • #333: Chương 333: Mục tiêu là Danzo2023-11-07 09:10
 • #334: Chương 334: Chiến Danzo2023-11-07 09:10
 • #335: Chương 335: Ngược2023-11-07 09:10
 • #336: Chương 337: Cùng thế giới cáo biệt đi2023-11-07 09:10
 • #337: Chương 338: Danzo cái chết2023-11-07 09:10
 • #338: Chương 339: Xoạt 1 sóng danh vọng2023-11-07 09:10
 • #339: Chương 340: Khác 1 nơi chiến trường2023-11-07 09:10
 • #340: Chương 341: Trú hổ2023-11-07 09:10
 • #341: Chương 342: 1 cái thời đại kết thúc2023-11-07 09:10
 • #342: Chương 343: Không hoàn chỉnh phong ấn2023-11-07 09:11
 • #343: Chương 344: Tự ăn hậu quả xấu2023-11-07 09:11
 • #344: Chương 345: Đập đập một cái2023-11-07 09:11
 • #345: Chương 346: Cầu hoà2023-11-07 09:11
 • #346: Chương 347: Ta thời đại2023-11-07 09:11
 • #347: Chương 348: Chiến hậu việc vặt2023-11-07 09:11
 • #348: Chương 349: Cừu hận2023-11-07 09:11
 • #349: Chương 350: Nhẫn giới chấn động2023-11-07 09:11
 • #350: Chương 351: Mây gió nổi lên2023-11-07 09:11
 • #351: Chương 352: Sa Ẩn đến2023-11-07 09:11
 • #352: Chương 353: Cố nhân trở về2023-11-07 09:11
 • #353: Chương 354: Đánh lén2023-11-07 09:11
 • #354: Chương 355: Đối với đàm luận2023-11-07 09:12
 • #355: Chương 356: Hoài nghi2023-11-07 09:12
 • #356: Chương 357: Cái gọi là 'Chân tướng '2023-11-07 09:12
 • #357: Chương 358: Chỉ điều minh đường2023-11-07 09:12
 • #358: Chương 359: Cừu hận mục tiêu2023-11-07 09:12
 • #359: Chương 360: Vụ Ẩn đến2023-11-07 09:12
 • #360: Chương 361: Không biết nói chuyện2023-11-07 09:12
 • #361: Chương 362: Bỏ thêm vào2023-11-07 09:12
 • #362: Chương 363: Giám sát2023-11-07 09:12
 • #363: Chương 364: Không cách nào che lấp dã tâm2023-11-07 09:12
 • #364: Chương 365: Dưới 1 cái mục tiêu2023-11-07 09:13
 • #365: Chương 366: Con mắt2023-11-07 09:13
 • #366: Chương 367: An lòng2023-11-07 09:13
 • #367: Chương 368: Đạo lý đơn giản nhất2023-11-07 09:13
 • #368: Chương 369: Trở về2023-11-07 09:13
 • #369: Chương 370: Trào phúng2023-11-07 09:13
 • #370: Chương 371: Đạo bất đồng2023-11-07 09:13
 • #371: Chương 372: Con chuột2023-11-07 09:13
 • #372: Chương 373: Đối lập chi ấn2023-11-07 09:14
 • #373: Chương 374: Phòng bệnh2023-11-07 09:14
 • #374: Chương 375: Ám mưu2023-11-07 09:14
 • #375: Chương 376: Trư lộc điệp2023-11-07 09:14
 • #376: Chương 377: Cá Chậu Chim Lồng2023-11-07 09:14
 • #377: Chương 378: Truyền thừa2023-11-07 09:14
 • #378: Chương 379: Hằng ngày2023-11-07 09:14
 • #379: Chương 380: 1 năm sau2023-11-07 09:14
 • #380: Chương 381: Tam vĩ hành tung2023-11-07 09:14
 • #381: Chương 382: Chế phục2023-11-07 09:15
 • #382: Chương 383: Trụy Thiên Phong Ấn2023-11-07 09:15
 • #383: Chương 384: Phục sinh khúc nhạc dạo2023-11-07 09:15
 • #384: Chương 385: Thập vĩ Jinchuriki2023-11-07 09:15
 • #385: Chương 386: Lục đạo hình thức2023-11-07 09:15
 • #386: Chương 387: So với nhất thiết đều trọng yếu2023-11-07 09:15
 • #387: Chương 388: Tương tự chỗ2023-11-07 09:15
 • #388: Chương 389: Phong ba chưa hết2023-11-07 09:15
 • #389: Chương 390: Quyết định2023-11-07 09:15
 • #390: Chương 391: Chết có ý nghĩa2023-11-07 09:15
 • #391: Chương 392: Gặp mặt2023-11-07 09:15
 • #392: Chương 393: Thăm dò2023-11-07 09:16
 • #393: Chương 394: Uy hiếp2023-11-07 09:16
 • #394: Chương 395: Ám chỉ2023-11-07 09:16
 • #395: Chương 396: Suy đoán2023-11-07 09:16
 • #396: Chương 397: Âm mưu2023-11-07 09:16
 • #397: Chương 398: Khống chế2023-11-07 09:16
 • #398: Chương 399: Ngẫu nhiên gặp2023-11-07 09:16
 • #399: Chương 400: Chuyện cũ2023-11-07 09:16
 • #400: Chương 401: Xung đột cùng cừu hận2023-11-07 09:16
 • #401: Chương 402: 1 cuộc chiến tranh2023-11-07 09:16
 • #402: Chương 403: Lên men2023-11-07 09:17
 • #403: Chương 404: Khởi động ám tử2023-11-07 09:17
 • #404: Chương 405: Hokage trong lầu trò chuyện2023-11-07 09:17
 • #405: Chương 406: Bởi vì ngươi là Hokage2023-11-07 09:17
 • #406: Chương 407: Biên cảnh giết chóc2023-11-07 09:17
 • #407: Chương 408: Hắc thủ2023-11-07 09:17
 • #408: Chương 409: Điên cuồng2023-11-07 09:17
 • #409: Chương 410: Đại thế đã thành2023-11-07 09:17
 • #410: Chương 411: Không có bất kỳ lý do gì làm ngươi2023-11-07 09:17
 • #411: Chương 412: Thượng Nhẫn hội nghị2023-11-07 09:18
 • #412: Chương 413: Kế hoạch tác chiến2023-11-07 09:18
 • #413: Chương 414: Thư nặc danh2023-11-07 09:18
 • #414: Chương 415: Chiến tranh bạo phát2023-11-07 09:18
 • #415: Chương 416: Đến2023-11-07 09:18
 • #416: Chương 417: Cái gọi là vây đánh2023-11-07 09:18
 • #417: Chương 418: Mộc Độn2023-11-07 09:18
 • #418: Chương 419: Vô lực2023-11-07 09:18
 • #419: Chương 420: Thang Chi Quốc 1 ngày du2023-11-07 09:18
 • #420: Chương 421: Chúa cứu thế2023-11-07 09:19
 • #421: Chương 422: Không cách nào cứu vãn2023-11-07 09:19
 • #422: Chương 423: được cùng mất2023-11-07 09:19
 • #423: Chương 424: Kiến thức 1 dưới2023-11-07 09:19
 • #424: Chương 425: Khó ngủ2023-11-07 09:19
 • #425: Chương 426: Hayate2023-11-07 09:19
 • #426: Chương 427: Cầu viện2023-11-07 09:19
 • #427: Chương 428: Phát uy đi! Miệng độn2023-11-07 09:19
 • #428: Chương 429: Liên quan với2023-11-07 09:19
 • #429: Chương 430: Biên 1 cái lời nói dối2023-11-07 09:20
 • #430: Chương 431: 0 năm trước cố sự2023-11-07 09:20
 • #431: Chương 432: Toàn bộ kế hoạch2023-11-07 09:20
 • #432: Chương 433: Hiện tại Konoha2023-11-07 09:20
 • #433: Chương 434: Biệt Thiên Thần mục tiêu2023-11-07 09:20
 • #434: Chương 435: Tượng Chuyển Thuật2023-11-07 09:20
 • #435: Chương 436: Xá kỷ2023-11-07 09:21
 • #436: Chương 437: Thuyết giáo2023-11-07 09:21
 • #437: Chương 438: Tất cả mọi người đều rất cao hứng2023-11-07 09:21
 • #438: Chương 439: Người thừa kế2023-11-07 09:21
 • #439: Chương 440: Tập kích2023-11-07 09:21
 • #440: Chương 441: Bắt lấy hành động2023-11-07 09:21
 • #441: Chương 442: Phản ứng2023-11-07 09:21
 • #442: Chương 443: Số mệnh 2 người2023-11-07 09:22
 • #443: Chương 444: Đánh giáp lá cà2023-11-07 09:22
 • #444: Chương 445: Nghi thức2023-11-07 09:22
 • #445: Chương 446: Trợ giúp2023-11-07 09:22
 • #446: Chương 447: Cái gọi là Hokage2023-11-07 09:22
 • #447: Chương 448: Thử xem nhẫn thuật2023-11-07 09:22
 • #448: Chương 449: Hiểu ra2023-11-07 09:22
 • #449: Chương 450: Cướp danh tiếng2023-11-07 09:23
 • #450: Chương 451: Xà2023-11-07 09:23
 • #451: Chương 452: Đột kích ngược2023-11-07 09:23
 • #452: Chương 453: Vật đổi sao dời2023-11-07 09:23
 • #453: Chương 454: Yakushi Kabuto cái chết2023-11-07 09:24
 • #454: Chương 455: Chúc ngươi nhiều may mắn2023-11-07 09:24
 • #455: Chương 456: Trợ giúp tiểu đội2023-11-07 09:24
 • #456: Chương 457: Mục tiêu: Vụ Ẩn2023-11-07 09:24
 • #457: Chương 458: Trước bão táp tấu2023-11-07 09:24
 • #458: Chương 459: Tobi2023-11-07 09:24
 • #459: Chương 460: Chiến thư2023-11-07 09:24
 • #460: Chương 461: 3 ngày2023-11-07 09:24
 • #461: Chương 162: Trong ngục giam2023-11-07 09:24
 • #462: Chương 463: Ảnh vệ đội2023-11-07 09:25
 • #463: Chương 464: Jiraiya2023-11-07 09:25
 • #464: Chương 465: Kế hoạch thay đổi2023-11-07 09:25
 • #465: Chương 446: Ân oán2023-11-07 09:25
 • #466: Chương 467: Đã từng thầy trò2023-11-07 09:25
 • #467: Chương 468: Cái gọi là trưởng thành2023-11-07 09:25
 • #468: Chương 469: Đối chiến Rinegan2023-11-07 09:25
 • #469: Chương 470: Che đậy2023-11-07 09:25
 • #470: Chương 471: Địa Bạo Thiên Tinh2023-11-07 09:25
 • #471: Chương 472: Tỉnh lại2023-11-07 09:25
 • #472: Chương 473: Konan2023-11-07 09:26
 • #473: Chương 474: Đáng thương người2023-11-07 09:26
 • #474: Chương 475: Nagato2023-11-07 09:26
 • #475: Chương 476: Đau xót nguyên do2023-11-07 09:26
 • #476: Chương 477: Nagato nhược điểm2023-11-07 09:26
 • #477: Chương 478: 3 đoạn thức đánh nghi binh2023-11-07 09:26
 • #478: Chương 479: Mờ mịt thế giới2023-11-07 09:26
 • #479: Chương 480: Đầu độc2023-11-07 09:26
 • #480: Chương 481: Tử kiếp2023-11-07 09:26
 • #481: Chương 482: Gánh chịu hậu quả2023-11-07 09:27
 • #482: Chương 483: Đang hành động2023-11-07 09:27
 • #483: Chương 484: 1 đối với 12023-11-07 09:27
 • #484: Chương 485: Huynh đệ2023-11-07 09:27
 • #485: Chương 486: Phủ định2023-11-07 09:27
 • #486: Chương 487: Quyết thắng2023-11-07 09:27
 • #487: Chương 488: Cuối cùng có thể làm sự2023-11-07 09:27
 • #488: Chương 489: Itachi chi thương2023-11-07 09:27
 • #489: Chương 490: Hội bạn học2023-11-07 09:28
 • #490: Chương 491: Cuối cùng 1 lần hợp tác2023-11-07 09:28
 • #491: Chương 492: Người thay thế2023-11-07 09:28
 • #492: Chương 493: Sasuke mở mắt2023-11-07 09:28
 • #493: Chương 494: Chuyện xưa của ta2023-11-07 09:28
 • #494: Chương 495: Nỗ lực trở thành Hokage đi2023-11-07 09:28
 • #495: Chương 496: Kế thừa2023-11-07 09:28
 • #496: Chương 497: Dưới 1 đại vấn đề2023-11-07 09:29
 • #497: Chương 498: Naruto Sasuke2023-11-07 09:29
 • #498: Chương 499: Mang tính áp đảo2023-11-07 09:29
 • #499: Chương 500: Gió nổi lên Hyuga2023-11-07 09:29
 • #500: Chương 501: Cuối cùng quyết định2023-11-07 09:29
 • #501: Chương 502: Không thể làm gì2023-11-07 09:29
 • #502: Chương 503: Chịu chết2023-11-07 09:29
 • #503: Chương 504: Thần hồn nát thần tính2023-11-07 09:29
 • #504: Chương 505: Cuối cùng đoạt mắt2023-11-07 09:30
 • #505: Chương 506: Nhu Quyền so đấu2023-11-07 09:30
 • #506: Chương 507: Hiashi cái chết2023-11-07 09:30
 • #507: Chương 508: Ảnh Vệ Đội lần đầu nhiệm vụ2023-11-07 09:30
 • #508: Chương 509: Mật báo2023-11-07 09:30
 • #509: Chương 510: Ảnh, phục sinh2023-11-07 09:30
 • #510: Chương 511: Byankugan, bắt giữ thành công2023-11-07 09:30
 • #511: Chương 512: Dung hợp chuẩn bị2023-11-07 09:31
 • #512: Chương 513: Nhãn lực dung hợp2023-11-07 09:31
 • #513: Chương 514: Cuối cùng2023-11-07 09:31
 • #514: Chương 515: Con mắt của ta2023-11-07 09:31
 • #515: Chương 516: Kết thúc2023-11-07 09:31
 • #516: Chương 517: Cứu viện hành động2023-11-07 09:31
 • #517: Chương 518: Ẩn giấu2023-11-07 09:31
 • #518: Chương 519: Tập kích Vụ Ẩn2023-11-07 09:31
 • #519: Chương 520: Trợ giúp2023-11-07 09:32
 • #520: Chương 521: Nhiệm vụ hoàn thành2023-11-07 09:32
 • #521: Chương 522: Âm mưu bại lộ2023-11-07 09:32
 • #522: Chương 523: Đối sách2023-11-07 09:32
 • #523: Chương 524: Kimimaro giác ngộ2023-11-07 09:32
 • #524: Chương 525: Đối chiến Tam Nhẫn2023-11-07 09:32
 • #525: Chương 526: Thay đổi tiên đoán2023-11-07 09:32
 • #526: Chương 527: Trở về2023-11-07 09:32
 • #527: Chương 528: Đối mặt2023-11-07 09:33
 • #528: Chương 529: Chấn động2023-11-07 09:33
 • #529: Chương 530: Giam lỏng2023-11-07 09:33
 • #530: Chương 531: Nhẫn giới lại nổi sóng gió2023-11-07 09:33
 • #531: Chương 532: 2 vị sứ giả2023-11-07 09:33
 • #532: Chương 533: Con mắt2023-11-07 09:33
 • #533: Chương 534: Senju2023-11-07 09:33
 • #534: Chương 535: Đàm phán bắt đầu2023-11-07 09:33
 • #535: Chương 536: Ngũ Ảnh2023-11-07 09:34
 • #536: Chương 537: Hỗn loạn bắt đầu2023-11-07 09:34
 • #537: Chương 538: Ảnh chiến đấu2023-11-07 09:34
 • #538: Chương 539: Sasuke đối với Lôi Ảnh2023-11-07 09:34
 • #539: Chương 540: Loạn chiến2023-11-07 09:34
 • #540: Chương 541: Lui lại2023-11-07 09:34
 • #541: Chương 542: 0 năm bia đá2023-11-07 09:34
 • #542: Chương 543: Chiến tranh thông điệp2023-11-07 09:34
 • #543: Chương 544: Liên quân thành lập2023-11-07 09:34
 • #544: Chương 545: Ngàn năm trước2023-11-07 09:35
 • #545: Chương 546: Về thôn2023-11-07 09:35
 • #546: Chương 547: Giam cầm2023-11-07 09:35
 • #547: Chương 548: Sắp xếp2023-11-07 09:35
 • #548: Chương 549: Trước khi lên đường2023-11-07 09:35
 • #549: Chương 555: 2 lần đàm phán2023-11-07 09:35
 • #550: Chương 551: Mật mưu2023-11-07 09:35
 • #551: Chương 552: Liên quân tập kết2023-11-07 09:35
 • #552: Chương 553: 4 chiến bắt đầu2023-11-07 09:35
 • #553: Chương 554: Ẩn núp 4 đại2023-11-07 09:36
 • #554: Chương 555: Kakashi quyết định2023-11-07 09:36
 • #555: Chương 556: Giết chóc khởi nguồn2023-11-07 09:36
 • #556: Chương 557: Chặn giết liên quân2023-11-07 09:36
 • #557: Chương 558: Chống đỡ2023-11-07 09:36
 • #558: Chương 559: Chặn giết Shikamaru quân lính2023-11-07 09:36
 • #559: Chương 560: Mangekyou tiểu đội2023-11-07 09:36
 • #560: Chương 561: Tham chiến?2023-11-07 09:36
 • #561: Chương 562: Không tiếc2023-11-07 09:36
 • #562: Chương 563: Bố trí chiến trường2023-11-07 09:37
 • #563: Chương 564: Chấn động2023-11-07 09:37
 • #564: Chương 565: 0 mật 1 sơ2023-11-07 09:37
 • #565: Chương 556: Đối thủ2023-11-07 09:37
 • #566: Chương 567: Ly gián2023-11-07 09:37
 • #567: Chương 568: Ác chiến2023-11-07 09:37
 • #568: Chương 569: Giam giữ địa điểm2023-11-07 09:37
 • #569: Chương 570: Hội hợp2023-11-07 09:38
 • #570: Chương 571: Chỉ huy ứng cử viên2023-11-07 09:38
 • #571: Chương 572: Mei Terumi quyết định2023-11-07 09:38
 • #572: Chương 573: Vô lực2023-11-07 09:38
 • #573: Chương 574: Ma tượng xuất kích2023-11-07 09:38
 • #574: Chương 575: Vụ Ẩn quy hàng2023-11-07 09:38
 • #575: Chương 576: Minh tâm2023-11-07 09:38
 • #576: Chương 577: Jinchuriki điều động2023-11-07 09:38
 • #577: Chương 578: Xung đột2023-11-07 09:38
 • #578: Chương 579: Cửu Vĩ hoảng sợ2023-11-07 09:38
 • #579: Chương 580: Vào đêm sau giết chóc2023-11-07 09:38
 • #580: Chương 581: Obito tham chiến2023-11-07 09:39
 • #581: Chương 582: Ảnh cuộc chiến2023-11-07 09:39
 • #582: Chương 583: Mai phục2023-11-07 09:39
 • #583: Chương 584: Diệt sạch2023-11-07 09:39
 • #584: Chương 585: Uchiha Madara2023-11-07 09:39
 • #585: Chương 586: Cái gọi là bất ngờ2023-11-07 09:39
 • #586: Chương 587: Đến cùng là ai2023-11-07 09:39
 • #587: Chương 588: 1 quyền oai2023-11-07 09:39
 • #588: Chương 589: Chakra bản chất2023-11-07 09:39
 • #589: Chương 590: Song phương thời gian2023-11-07 09:40
 • #590: Chương 591: Vây công2023-11-07 09:40
 • #591: Chương 592: Tiến công chỉ lệnh2023-11-07 09:40
 • #592: Chương 593: Công bố nhất thiết2023-11-07 09:40
 • #593: Chương 594: Sắp thắng lợi cảm giác2023-11-07 09:40
 • #594: Chương 595: Hiểu rõ nhất thiết người2023-11-07 09:40
 • #595: Chương 596: Tài năng2023-11-07 09:41
 • #596: Chương 597: Lôi Ảnh cái chết2023-11-07 09:41
 • #597: Chương 598: Bù đắp sai lầm2023-11-07 09:41
 • #598: Chương 599: Đánh giết Gaara2023-11-07 09:41
 • #599: Chương 600: Được làm vua thua làm giặc2023-11-07 09:41
 • #600: Chương 601: Tiếp cận phương pháp2023-11-07 09:41
 • #601: Chương 602: Tenseigan sơ chiến2023-11-07 09:41
 • #602: Chương 603: Cỗ máy chiến tranh khởi động2023-11-07 09:41
 • #603: Chương 604: Senmei miệng độn2023-11-07 09:42
 • #604: Chương 605: Hành động bắt đầu2023-11-07 09:42
 • #605: Chương 606: Thập vĩ phục sinh khúc nhạc dạo2023-11-07 09:42
 • #606: Chương 607: Tin tưởng lý do2023-11-07 09:42
 • #607: Chương 608: Mặt nạ phá nát2023-11-07 09:42
 • #608: Chương 609: Năm đó2023-11-07 09:42
 • #609: Chương 610: Phục sinh2023-11-07 09:42
 • #610: Chương 611: Bất an2023-11-07 09:42
 • #611: Chương 612: Hoàn mỹ Jinchuriki2023-11-07 09:42
 • #612: Chương 613: Từng người mưu tính2023-11-07 09:43
 • #613: Chương 614: Đến2023-11-07 09:43
 • #614: Chương 615: Đố kị2023-11-07 09:43
 • #615: Chương 616: Chiến thuật lập ra2023-11-07 09:43
 • #616: Chương 617: Ngũ Ảnh2023-11-07 09:43
 • #617: Chương 618: Liên thủ kháng địch2023-11-07 09:43
 • #618: Chương 619: Diễn trò2023-11-07 09:43
 • #619: Chương 620: Bình đẳng hợp tác2023-11-07 09:43
 • #620: Chương 621: Thập vĩ Jinchuriki Obito2023-11-07 09:43
 • #621: Chương 622: Chờ đợi chỉ lệnh2023-11-07 09:43
 • #622: Chương 623: Trận đầu Obito2023-11-07 09:44
 • #623: Chương 624: Tenseigan hiện thế2023-11-07 09:44
 • #624: Chương 625: Kim Luân Chuyển Sinh Bạo2023-11-07 09:44
 • #625: Chương 626: Dã Thú Chi Nan2023-11-07 09:44
 • #626: Chương 627: Tróc ra Vĩ Thú2023-11-07 09:44
 • #627: Chương 628: Madara phục sinh2023-11-07 09:44
 • #628: Chương 629: Khúc nhạc dạo2023-11-07 09:44
 • #629: Chương 630: Thức tỉnh2023-11-07 09:44
 • #630: Chương 631: Thần thụ2023-11-07 09:44
 • #631: Chương 632: Vô Hạn Nguyệt Độc2023-11-07 09:44
 • #632: Chương 633: Kaguya phục sinh2023-11-07 09:44
 • #633: Chương 634: Đại kết cục (có trứng màu)2023-11-07 09:44
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Hải Tặc Vương Chi Công Phu Chi Vương

TiKay

Fairy Tail Chi Bị Động Vô Địch

TiKay

Tự Động Thành Thần Hệ Thống

TiKay

Đấu La Chi Chung Kết Đấu La

TiKay

Vô Hạn Anime Lữ Tục

TiKay

Vạn Giới Cộng Hưởng Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply