Cổ ĐạiĐam MỹTiên HiệpXuyên Không

Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tiên hiệp , Tu chân , Xuyên việt , Song khiết , Chủ công , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1

Một quyển Mary Sue tiểu thuyết, người đọc đều thích toàn tâm toàn ý chỉ ái nữ chủ, vì nữ chủ nguyện trả giá hết thảy nam nhị Ma Tôn, nữ chủ lại chỉ ái đối nàng ngược thân ngược tâm nam chủ.

Người đọc: Nữ chủ rốt cuộc vì cái gì không thích Ma Tôn a a a a?!

Ma Tôn: Bản tôn cũng muốn biết, ta càng muốn biết ta vì cái gì thích nàng?

Có được tự mình ý thức Ma Tôn, vì biết rõ ràng nữ chủ vì cái gì không thích chính mình, đối chỉnh bộ tiểu thuyết trung sở hữu nhân vật tiến hành rồi cực kỳ tàn ác phỏng vấn.

Các vai phụ: Ta có câu mmp không biết có nên nói hay không.

Tiếp đương văn 《 ta ở vực sâu chờ ngươi 》, vô hạn lưu đam mỹ, chỉ lộ tác giả chuyên mục

Tag: Yêu sâu sắcTiên hiệp tu chânXuyên thưSảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Văn Nhân Ách, Ân Hàn Giang ┃ vai phụ: Trăm dặm nhẹ miểu, hạ nghe triều, Chung Ly khiêm, thư diễm diễm, cừu tùng tuyết cùng mặt khác ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thanh Sắc Vũ Dực
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: 1, trời giáng thần thư2020-08-02 10:32
 • #2: 2, huyền uyên ma nữ2020-08-02 10:34
 • #3: 3, thì ra là thế2020-08-02 10:34
 • #4: 4, đẹp cả đôi đàng2020-08-02 10:34
 • #5: 5, tôn chủ cao kiến2020-08-02 10:35
 • #6: 6, Vạn Lí Băng Nguyên2020-08-02 10:35
 • #7: 7, Tán Tiên chi chiến2020-08-02 10:35
 • #8: 8, Tử Linh các chủ2020-08-02 10:35
 • #9: 9, Thất Sát Phá Quân2020-08-02 10:36
 • #10: 10, đại đạo vô tình2020-08-02 10:36
 • #11: 11, chết giả bỏ chạy2020-08-02 10:36
 • #12: 12, mưa gió sắp tới2020-08-02 10:36
 • #13: 13, Phá Quân đi trước2020-08-02 10:37
 • #14: 14, đại chiến hạ màn2020-08-02 10:37
 • #15: 15, trảm huyết khắc hồn2020-08-02 10:37
 • #16: 16, một phủng ánh trăng2020-08-02 10:38
 • #17: 17, biên thuỳ trấn nhỏ2020-08-02 10:38
 • #18: 18, Thanh Tuyết trưởng lão2020-08-02 10:38
 • #19: 19, tri kỷ cấp dưới2020-08-02 10:38
 • #20: 20, Huyết Ma lão tổ2020-08-02 10:39
 • #21: 21, khắc gỗ luyện tâm2020-08-02 10:39
 • #22: 22, Tiên Linh Huyễn Cảnh2020-08-02 10:39
 • #23: 23, huyền uyên tín vật2020-08-02 10:40
 • #24: 24, sóng vai mà đi2020-08-02 10:40
 • #25: 25, dĩ hạ phạm thượng2020-08-02 10:40
 • #26: 26, chỉnh đốn tông môn2020-08-02 10:40
 • #27: 27, thư sẽ buồn ngủ2020-08-02 10:41
 • #28: 28, rắm chó không kêu2020-08-02 10:41
 • #29: 29, rắn rết mỹ nhân2020-08-02 10:41
 • #30: 30, nhất vãng nhi thâm2020-08-02 10:41
 • #31: 31, hỉ kết liên lí2020-08-02 10:42
 • #32: 32, từ tâm từ thần2020-08-02 10:42
 • #33: 33, ngoài ý liệu2020-08-02 10:42
 • #34: 34, hào hùng vạn trượng2020-08-02 10:43
 • #35: 35, chân tướng đại bạch2020-08-02 10:43
 • #36: 36, phong sơn bế quan2020-08-02 10:43
 • #37: 37, ba mươi năm sau2020-08-02 10:43
 • #38: 38, Hạc Phát Tán Nhân2020-08-02 10:43
 • #39: 39, diệt tình gậy sắt2020-08-02 10:44
 • #40: 40, soái ca ngươi ai2020-08-02 10:44
 • #41: 41, đệ nhị quyển sách2020-08-02 10:45
 • #42: 42, binh nhung tương kiến2020-08-02 10:45
 • #43: 43, Phần Thiên tiên tôn2020-08-02 10:45
 • #44: 44, bẩm sinh thần cách2020-08-02 10:46
 • #45: 45, đệ tử không muốn2020-08-02 10:46
 • #46: 46, dẫn xà xuất động2020-08-02 10:47
 • #47: 47, giấu trời qua biển2020-08-02 10:48
 • #48: 48, bỉ ngạn hoa khai2020-08-02 10:48
 • #49: 49, bản tôn không đồng ý2020-08-02 10:49
 • #50: 50, mênh mang không thấy2020-08-02 10:49
 • #51: 51, nhân tâm di động2020-08-02 10:49
 • #52: 52, trọng chỉnh tông môn2020-08-02 10:49
 • #53: 53, ảo giác tâm ma2020-08-02 10:50
 • #54: 54, thần chí không rõ2020-08-02 10:50
 • #55: 55, là ta đã muộn2020-08-02 10:50
 • #56: 56, Ma Tôn trở về2020-08-02 10:51
 • #57: 57, bản tôn cho phép2020-08-02 10:51
 • #58: 58, đều là định số2020-08-02 10:51
 • #59: 59, cộng đồng tiến thối2020-08-02 10:52
 • #60: 60, như thế nào si tình2020-08-02 10:52
 • #61: 61, tương kế tựu kế2020-08-02 10:52
 • #62: 62, tình thâm bất thọ2020-08-02 10:53
 • #63: 63, nhập hồn chi thuật2020-08-02 10:53
 • #64: 64, vân khai nguyệt minh2020-08-02 10:53
 • #65: 65, cảnh tỉnh2020-08-02 10:54
 • #66: 66, cái gọi là nhân quả2020-08-02 10:54
 • #67: 67, học tập tâm pháp2020-08-02 10:54
 • #68: 68, thân nhập bảo sơn2020-08-02 10:55
 • #69: 69, lời đồn đãi nổi lên bốn phía2020-08-02 10:55
 • #70: 70, vạn sự đã chuẩn bị2020-08-02 10:55
 • #71: 71, ân đoạn nghĩa tuyệt2020-08-02 10:55
 • #72: 72, tử ngọ khóa hồn2020-08-02 10:56
 • #73: 73, lần thứ hai nhập hồn2020-08-02 10:56
 • #74: 74, thịnh thế loạn thế2020-08-02 10:56
 • #75: 75, ngày cũ vết sẹo2020-08-02 10:56
 • #76: 76, ta A Võ2020-08-02 10:56
 • #77: 77, đại chiến sắp tới2020-08-02 10:57
 • #78: 78, tàng ô nạp cấu2020-08-02 10:57
 • #79: 79, Hạ Văn Triều chết2020-08-02 10:57
 • #80: 80, đốt sách Tiên Tôn2020-08-02 10:57
 • #81: 81, toàn văn xong2020-08-02 10:58
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Ta Tại Dị Giới Có Cái Quỷ Thành

TiKay

Dị Giới Vô Địch Bảo Rương Hệ Thống

TiKay

Mì Sợi Tây Thi Làm Giàu Nhớ

TiKay

Thịnh Sủng Đích Hậu

TiKay

Mau Xuyên Tiểu Yêu Tinh: Phúc Hắc Nam Chủ, đừng Tới đây!

TiKay

Tối Tiên Du

TiKay

Leave a Reply