Mạt ThếNgôn TìnhXuyên Không

Xuyên Thư Chi Mạt Thế Nuông Chiều

Da da nhìn một quyển mạt thế nhiệt huyết văn, nam nhân đánh tang thi đoạt vật tư đặc biệt nhiệt huyết, nữ nhân lại chỉ có thể ủy thân dựa vào nam nhân.

Nàng giận phun tác giả: “Rác rưởi tác giả qua đời nữ nhân! Nữ nhân vì cái gì không thể cùng nam nhân cùng nhau đương anh hùng?!”

Ngay sau đó nàng trước mắt tối sầm, lại mở mắt ra khi nàng phát hiện chính mình oa ở trên cây, trên người còn ăn mặc ở nhà khi đai đeo váy ngắn tiểu áo ngủ, dưới tàng cây hai cái tang thi đang ở cắn xé người sống……

Hệ thống: “Ngươi hành ngươi thượng, chúc sớm ngày lên làm nữ anh hùng ^.^”

“……”

Sau lại, nàng gặp một đám nam nhân, cầm đầu nam nhân cắn yên, híp lại con mắt xuyên thấu qua hơi mỏng sương khói xem nàng: “Cùng ta, một chọi một, tới hay không?”

“…… Tới.”

【 dùng ăn chỉ nam 】

① lúc đầu nữ nhân địa vị thấp, không thể tiếp thu chớ nhập. Đối tác giả nhân thân công kích sẽ bắn ngược

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ưu Lị
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0001.mp32019-12-29 17:10
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0002.mp32019-12-29 17:10
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0003.mp32019-12-29 17:11
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0004.mp32019-12-29 17:11
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0005.mp32019-12-29 17:11
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0006.mp32019-12-29 17:11
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0007.mp32019-12-29 17:12
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0008.mp32019-12-30 05:32
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0009.mp32019-12-30 05:32
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0010.mp32019-12-30 05:32
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0011.mp32019-12-30 05:32
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0012.mp32019-12-30 05:32
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0013.mp32019-12-30 05:33
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0014.mp32019-12-30 05:33
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0015.mp32019-12-30 05:33
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0016.mp32019-12-30 05:33
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0017.mp32019-12-30 05:33
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0018.mp32019-12-30 05:33
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0019.mp32019-12-30 05:34
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0020.mp32019-12-30 05:34
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0021.mp32019-12-30 05:34
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0022.mp32019-12-30 05:34
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0023.mp32019-12-30 05:35
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0024.mp32019-12-30 05:35
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0025.mp32019-12-30 05:35
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0026.mp32019-12-30 05:36
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0027.mp32019-12-30 05:36
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0028.mp32019-12-30 05:36
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0029.mp32019-12-30 05:37
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0030.mp32019-12-30 05:37
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0031.mp32019-12-30 05:38
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0032.mp32019-12-30 05:38
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0033.mp32019-12-30 05:38
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0034.mp32019-12-30 05:38
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0035.mp32019-12-30 05:39
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0036.mp32019-12-30 05:39
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0037.mp32019-12-30 05:39
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0038.mp32019-12-30 05:40
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0039.mp32019-12-30 05:40
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0040.mp32019-12-30 05:41
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0041.mp32019-12-30 05:41
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0042.mp32019-12-30 05:41
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0043.mp32019-12-30 05:42
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0044.mp32019-12-30 05:42
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0045.mp32019-12-30 05:42
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0046.mp32019-12-30 05:43
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0047.mp32019-12-30 05:43
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0048.mp32019-12-30 05:43
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0049.mp32019-12-30 05:44
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0050.mp32019-12-30 05:44
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0051.mp32019-12-30 05:44
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0052.mp32019-12-30 05:44
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0053.mp32019-12-30 05:44
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0054.mp32019-12-30 05:45
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0055.mp32019-12-30 05:45
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0056.mp32019-12-30 05:45
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0057.mp32019-12-30 05:46
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0058.mp32019-12-30 05:46
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0059.mp32019-12-30 05:46
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0060.mp32019-12-30 05:47
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0061.mp32019-12-30 05:47
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0062.mp32019-12-30 05:47
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0063.mp32019-12-30 05:47
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0064.mp32019-12-30 05:48
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0065.mp32019-12-30 05:48
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0066.mp32019-12-30 05:48
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Ngụy Tấn Người Ăn Cơm

TiKay

Ngự Linh Nữ Đạo

TiKay

Đương Trẫm Có Thuật Đọc Tâm Phát Hiện Tất Cả Mọi Người Ở Lừa Trẫm

THUYS♥️

Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám

THUYS♥️

Sư Tôn Có Điều Vai Ác Long

TiKay

Mau Xuyên Hệ Thống: Phản Phái Nam Thần Công Lược Kế

TiKay

Leave a Reply