Mạt ThếNgôn TìnhXuyên Không

Xuyên Thư Chi Mạt Thế Nuông Chiều

Da da nhìn một quyển mạt thế nhiệt huyết văn, nam nhân đánh tang thi đoạt vật tư đặc biệt nhiệt huyết, nữ nhân lại chỉ có thể ủy thân dựa vào nam nhân.

Nàng giận phun tác giả: “Rác rưởi tác giả qua đời nữ nhân! Nữ nhân vì cái gì không thể cùng nam nhân cùng nhau đương anh hùng?!”

Ngay sau đó nàng trước mắt tối sầm, lại mở mắt ra khi nàng phát hiện chính mình oa ở trên cây, trên người còn ăn mặc ở nhà khi đai đeo váy ngắn tiểu áo ngủ, dưới tàng cây hai cái tang thi đang ở cắn xé người sống……

Hệ thống: “Ngươi hành ngươi thượng, chúc sớm ngày lên làm nữ anh hùng ^.^”

“……”

Sau lại, nàng gặp một đám nam nhân, cầm đầu nam nhân cắn yên, híp lại con mắt xuyên thấu qua hơi mỏng sương khói xem nàng: “Cùng ta, một chọi một, tới hay không?”

“…… Tới.”

【 dùng ăn chỉ nam 】

① lúc đầu nữ nhân địa vị thấp, không thể tiếp thu chớ nhập. Đối tác giả nhân thân công kích sẽ bắn ngược

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Ưu Lị
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0001.mp32019-12-29 17:10
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0002.mp32019-12-29 17:10
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0003.mp32019-12-29 17:11
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0004.mp32019-12-29 17:11
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0005.mp32019-12-29 17:11
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0006.mp32019-12-29 17:11
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0007.mp32019-12-29 17:12
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0008.mp32019-12-30 05:32
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0009.mp32019-12-30 05:32
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0010.mp32019-12-30 05:32
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0011.mp32019-12-30 05:32
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0012.mp32019-12-30 05:32
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0013.mp32019-12-30 05:33
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0014.mp32019-12-30 05:33
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0015.mp32019-12-30 05:33
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0016.mp32019-12-30 05:33
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0017.mp32019-12-30 05:33
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0018.mp32019-12-30 05:33
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0019.mp32019-12-30 05:34
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0020.mp32019-12-30 05:34
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0021.mp32019-12-30 05:34
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0022.mp32019-12-30 05:34
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0023.mp32019-12-30 05:35
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0024.mp32019-12-30 05:35
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0025.mp32019-12-30 05:35
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0026.mp32019-12-30 05:36
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0027.mp32019-12-30 05:36
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0028.mp32019-12-30 05:36
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0029.mp32019-12-30 05:37
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0030.mp32019-12-30 05:37
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0031.mp32019-12-30 05:38
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0032.mp32019-12-30 05:38
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0033.mp32019-12-30 05:38
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0034.mp32019-12-30 05:38
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0035.mp32019-12-30 05:39
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0036.mp32019-12-30 05:39
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0037.mp32019-12-30 05:39
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0038.mp32019-12-30 05:40
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0039.mp32019-12-30 05:40
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0040.mp32019-12-30 05:41
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0041.mp32019-12-30 05:41
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0042.mp32019-12-30 05:41
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0043.mp32019-12-30 05:42
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0044.mp32019-12-30 05:42
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0045.mp32019-12-30 05:42
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0046.mp32019-12-30 05:43
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0047.mp32019-12-30 05:43
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0048.mp32019-12-30 05:43
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0049.mp32019-12-30 05:44
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0050.mp32019-12-30 05:44
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0051.mp32019-12-30 05:44
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0052.mp32019-12-30 05:44
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0053.mp32019-12-30 05:44
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0054.mp32019-12-30 05:45
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0055.mp32019-12-30 05:45
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0056.mp32019-12-30 05:45
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0057.mp32019-12-30 05:46
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0058.mp32019-12-30 05:46
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0059.mp32019-12-30 05:46
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0060.mp32019-12-30 05:47
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0061.mp32019-12-30 05:47
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0062.mp32019-12-30 05:47
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0063.mp32019-12-30 05:47
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0064.mp32019-12-30 05:48
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0065.mp32019-12-30 05:48
 • xuyen-thu-chi-mat-the-nuong-chieu-chuong-0066.mp32019-12-30 05:48
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Chọc Phải Lãnh Điện Hạ Yêu Nghiệt

THUYS♥️

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

THUYS♥️

Đao Kiếm Công Lược

TiKay

Xuyên Qua Tương Lai Chi Đương Gia Làm Chủ

TiKay

Ở Trọng Điệp Trong Thế Giới Làm Ruộng

TiKay

Thí Thiên Nhận

TiKay

Leave a Reply