Cổ Đại Ngôn Tình Trọng Sinh

Trọng Sinh Công Lược

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Cung đấu , Trạch đấu , Cường cường , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Kiếp trước kiếp này , Hài hước , Thiên chi kiêu tử , Duyên trời tác hợp , Phản trọng sinh

Trở thành pháo hôi có thù oán không báo, bị người lừa gạt, thê thảm chết đi, như thế nào phá?

Không có việc gì, có trọng sinh!

Trở thành người qua đường quá đến bình đạm, không bằng cùng tuổi tỷ muội, nội tâm buồn bực, như thế nào phá?

Không có việc gì, có trọng sinh!

Trở thành vai phụ, tao vai chính nghiền áp, mắt thấy vai chính hạnh phúc phú quý, như thế nào phá?

Không có việc gì, có trọng sinh!

Trở thành vai chính, hưởng thụ vinh hoa phú quý, có thù báo thù, có oán oán giận, lại tổng cảm thấy ý nan bình, như thế nào phá?

Không có việc gì, còn. . . Có trọng sinh!

Trọng sinh điều kiện trăm ngàn loại, luôn có một khoản thích hợp ngươi.

Tương lai ký ức nơi tay, thiên hạ ta có.

Cảnh cáo cảnh cáo, đang có một đại sóng bạch liên hoa, hắc tâm liên, tâm cơ kỹ nữ cùng với chân thiện mỹ đánh úp lại.

Tác giả nhắc nhở

1 bổn văn nữ chủ bàn tay vàng thô tráng, chỉ số thông minh EQ nghiền áp hết thảy vai phụ, sủng văn, một chọi một ngọt văn.

2 không nên hỏi quả đào nam chủ vì sao đối nữ chủ ái đến mức tận cùng, đau đến mức tận cùng, hắn là nam chủ!

Tag: Yêu sâu sắc duyên trời tác hợp trọng sinh thiên chi kiêu tử

cái khác: Nhẹ trạch đấu, nhẹ nhàng khôi hài

Nguồn: wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Đào Lý Mặc Ngôn
 •  Chương: /145
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phần 12020-02-11 01:14
 • #2: Phần 22020-02-11 01:14
 • #3: Phần 32020-02-11 01:14
 • #4: Phần 42020-02-11 01:14
 • #5: Phần 52020-02-11 01:15
 • #6: Phần 62020-02-11 01:15
 • #7: Phần 72020-02-11 01:15
 • #8: Phần 82020-02-11 01:15
 • #9: Phần 92020-02-11 01:15
 • #10: Phần 102020-02-11 01:15
 • #11: Phần 112020-02-11 01:16
 • #12: Phần 122020-02-11 01:16
 • #13: Phần 132020-02-11 01:16
 • #14: Phần 142020-02-11 01:17
 • #15: Phần 152020-02-11 01:17
 • #16: Phần 162020-02-11 01:17
 • #17: Phần 172020-02-11 01:17
 • #18: Phần 182020-02-11 01:17
 • #19: Phần 192020-02-11 01:17
 • #20: Phần 202020-02-11 01:18
 • #21: Phần 212020-02-11 01:18
 • #22: Phần 222020-02-11 01:18
 • #23: Phần 232020-02-11 01:19
 • #24: Phần 242020-02-11 01:19
 • #25: Phần 252020-02-11 01:19
 • #26: Phần 262020-02-11 01:19
 • #27: Phần 272020-02-11 01:19
 • #28: Phần 282020-02-11 01:20
 • #29: Phần 292020-02-11 01:20
 • #30: Phần 302020-02-11 01:20
 • #31: Phần 312020-02-11 01:20
 • #32: Phần 322020-02-11 01:20
 • #33: Phần 332020-02-11 01:21
 • #34: Phần 342020-02-11 01:21
 • #35: Phần 352020-02-11 01:21
 • #36: Phần 362020-02-11 01:21
 • #37: Phần 372020-02-11 01:22
 • #38: Phần 382020-02-11 01:22
 • #39: Phần 392020-02-11 01:22
 • #40: Phần 402020-02-11 01:22
 • #41: Phần 412020-02-11 01:22
 • #42: Phần 422020-02-11 01:22
 • #43: Phần 432020-02-11 01:23
 • #44: Phần 442020-02-11 01:23
 • #45: Phần 452020-02-11 01:23
 • #46: Phần 462020-02-11 01:23
 • #47: Phần 472020-02-11 01:23
 • #48: Phần 482020-02-11 01:24
 • #49: Phần 492020-02-11 01:24
 • #50: Phần 502020-02-11 01:24
 • #51: Phần 512020-02-11 01:24
 • #52: Phần 522020-02-11 01:24
 • #53: Phần 532020-02-11 01:24
 • #54: Phần 542020-02-11 01:25
 • #55: Phần 552020-02-11 01:25
 • #56: Phần 562020-02-11 01:25
 • #57: Phần 572020-02-11 01:25
 • #58: Phần 582020-02-11 01:26
 • #59: Phần 592020-02-11 01:26
 • #60: Phần 602020-02-11 01:26
 • #61: Phần 612020-02-11 01:26
 • #62: Phần 622020-02-11 01:26
 • #63: Phần 632020-02-11 01:27
 • #64: Phần 642020-02-11 01:27
 • #65: Phần 652020-02-11 01:27
 • #66: Phần 662020-02-11 01:27
 • #67: Phần 672020-02-11 01:27
 • #68: Phần 682020-02-11 01:27
 • #69: Phần 692020-02-11 01:27
 • #70: Phần 702020-02-11 01:28
 • #71: Phần 712020-02-11 01:28
 • #72: Phần 722020-02-11 01:28
 • #73: Phần 732020-02-11 01:28
 • #74: Phần 742020-02-11 01:29
 • #75: Phần 752020-02-11 01:29
 • #76: Phần 762020-02-11 01:29
 • #77: Phần 772020-02-11 01:29
 • #78: Phần 782020-02-11 01:29
 • #79: Phần 792020-02-11 01:29
 • #80: Phần 802020-02-11 01:29
 • #81: Phần 812020-02-11 01:30
 • #82: Phần 822020-02-11 01:30
 • #83: Phần 832020-02-11 01:30
 • #84: Phần 842020-02-11 01:30
 • #85: Phần 852020-02-11 01:30
 • #86: Phần 862020-02-11 01:30
 • #87: Phần 872020-02-11 01:31
 • #88: Phần 882020-02-11 01:31
 • #89: Phần 892020-02-11 01:31
 • #90: Phần 902020-02-11 01:31
 • #91: Phần 912020-02-11 01:31
 • #92: Phần 922020-02-11 01:31
 • #93: Phần 932020-02-11 01:31
 • #94: Phần 942020-02-11 01:32
 • #95: Phần 952020-02-11 01:32
 • #96: Phần 962020-02-11 01:32
 • #97: Phần 972020-02-11 01:32
 • #98: Phần 982020-02-11 01:32
 • #99: Phần 992020-02-11 01:33
 • #100: Phần 1002020-02-11 01:33
 • #101: Phần 1012020-02-11 01:33
 • #102: Phần 1022020-02-11 01:33
 • #103: Phần 1032020-02-11 01:33
 • #104: Phần 1042020-02-11 01:33
 • #105: Phần 1052020-02-11 01:34
 • #106: Phần 1062020-02-11 01:34
 • #107: Phần 1072020-02-11 01:34
 • #108: Phần 1082020-02-11 01:34
 • #109: Phần 1092020-02-11 01:34
 • #110: Phần 1102020-02-11 01:34
 • #111: Phần 1112020-02-11 01:34
 • #112: Phần 1122020-02-11 01:35
 • #113: Phần 1132020-02-11 01:35
 • #114: Phần 1142020-02-11 01:35
 • #115: Phần 1152020-02-11 01:35
 • #116: Phần 1162020-02-11 01:36
 • #117: Phần 1172020-02-11 01:36
 • #118: Phần 1182020-02-11 01:36
 • #119: Phần 1192020-02-11 01:36
 • #120: Phần 1202020-02-11 01:37
 • #121: Phần 1212020-02-11 01:37
 • #122: Phần 1222020-02-11 01:37
 • #123: Phần 1232020-02-11 01:37
 • #124: Phần 1242020-02-11 01:37
 • #125: Phần 1252020-02-11 01:38
 • #126: Phần 1262020-02-11 01:38
 • #127: Phần 1272020-02-11 01:38
 • #128: Phần 1282020-02-11 01:38
 • #129: Phần 1292020-02-11 01:38
 • #130: Phần 1302020-02-11 01:39
 • #131: Phần 1312020-02-11 01:39
 • #132: Phần 1322020-02-11 01:39
 • #133: Phần 1332020-02-11 01:39
 • #134: Phần 1342020-02-11 01:40
 • #135: Phần 1352020-02-11 01:40
 • #136: Phần 1362020-02-11 01:40
 • #137: Phần 1372020-02-11 01:40
 • #138: Phần 1382020-02-11 01:40
 • #139: Phần 1392020-02-11 01:41
 • #140: Phần 1402020-02-11 01:41
 • #141: Phần 1412020-02-11 01:41
 • #142: Phần 1422020-02-11 01:41
 • #143: Phần 1432020-02-11 01:41
 • #144: Phần 1442020-02-11 01:41
 • #145: Phần 1452020-02-11 01:41
 • #146: Phần 1422020-02-11 01:41
 • #147: Phần 1432020-02-11 01:42
 • #148: Phần 1442020-02-11 01:42
 • #149: Phần 1452020-02-11 01:42
[Total: 4   Average: 4.8/5]

Related posts

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

THUYS♥️

Tự Cẩm

THUYS♥️

Không Gian Làm Ruộng: Xấu Nữ Thần Y Nông Gia Thê

TiKay

Leave a Reply