Hiện ĐạiNgôn TìnhTrọng SinhVõng Du

Võng Du Trọng Sinh Báo Thù Lục

Kiếp trước Nghiêm Ngôn, trong lúc vô tình ở trong trò chơi Linh điểm phát hiện ra một cái kinh thiên bí mật, từ đây quá thượng trò chơi hiện thực song trọng bị đuổi giết sinh hoạt.

Thân nhân bị giết vô lực báo thù, thân tỷ bị ngược đến chết vô lực khiếu nại, liền chính mình bị người trói thạch trầm hải cũng vô lực phản kháng, thẳng đến chết mới biết được chính mình là cỡ nào xuẩn.

Trọng tới một đời, mang theo mười năm trò chơi kinh nghiệm, nàng bảo vệ thân tỷ một đời mạnh khỏe, nàng muốn đem kiếp trước kẻ thù một đám kéo xuống địa ngục.

Ở nàng báo thù trên đường, ai nếu ngăn cản, nàng liền thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Này một đời, xem ai cười đến cuối cùng!

Nữ chủ: Đoạt ta bảo rương, ân? 【Lạnh nhạt. jpg】

Nam chủ: Ta không chỉ có muốn cướp ngươi bảo rương, còn muốn cướp ngươi người, ngươi tâm. 【Mặt dày vô sỉ. jpg】

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ưu Nhã Thất Công Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0001.mp32018-11-16 08:21
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0002.mp32018-11-16 08:23
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0003.mp32018-11-16 08:24
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0004.mp32018-11-16 08:25
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0005.mp32018-11-16 08:26
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0006.mp32018-11-16 08:26
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0007.mp32018-11-16 08:26
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0008.mp32018-11-16 08:26
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0009.mp32018-11-16 08:27
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0010.mp32018-11-16 08:27
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0011.mp32018-11-16 08:28
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0012.mp32018-11-16 08:30
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0013.mp32018-11-16 08:30
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0014.mp32018-11-16 08:31
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0015.mp32018-11-16 08:31
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0016.mp32018-11-16 08:32
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0017.mp32018-11-16 08:33
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0018.mp32018-11-16 08:34
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0019.mp32018-11-16 08:34
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0020.mp32018-11-16 08:34
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0021.mp32018-11-16 08:35
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0022.mp32018-11-16 08:35
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0023.mp32018-11-16 08:36
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0024.mp32018-11-16 08:37
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0025.mp32018-11-16 08:37
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0026.mp32018-11-16 08:37
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0027.mp32018-11-16 08:39
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0028.mp32018-11-16 08:40
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0029.mp32018-11-16 08:41
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0030.mp32018-11-16 08:41
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0031.mp32018-11-16 08:42
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0032.mp32018-11-16 08:43
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0033.mp32018-11-16 08:45
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0034.mp32018-11-16 08:46
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0035.mp32018-11-16 08:48
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0036.mp32018-11-16 08:50
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0037.mp32018-11-16 08:50
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0038.mp32018-11-16 08:51
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0039.mp32018-11-16 08:51
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0040.mp32018-11-16 08:51
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0041.mp32018-11-16 08:51
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0042.mp32018-11-16 08:51
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0043.mp32018-11-16 08:51
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0044.mp32018-11-16 08:52
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0045.mp32018-11-16 08:52
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0046.mp32018-11-16 08:52
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0047.mp32018-11-16 08:52
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0048.mp32018-11-16 08:52
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0049.mp32018-11-16 08:52
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0050.mp32018-11-16 08:53
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0051.mp32018-11-16 08:53
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0052.mp32018-11-16 08:55
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0053.mp32018-11-16 08:56
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0054.mp32018-11-16 08:57
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0055.mp32018-11-16 08:58
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0056.mp32018-11-16 08:59
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0057.mp32018-11-16 09:01
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0058.mp32018-11-16 09:02
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0059.mp32018-11-16 09:03
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0060.mp32018-11-16 09:03
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0061.mp32018-11-16 09:03
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0062.mp32018-11-16 09:05
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0063.mp32018-11-16 09:06
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0064.mp32018-11-16 09:06
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0065.mp32018-11-16 09:06
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0066.mp32018-11-16 09:07
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0067.mp32018-11-16 09:07
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0068.mp32018-11-16 09:07
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0069.mp32018-11-16 09:07
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0070.mp32018-11-16 09:08
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0071.mp32018-11-16 09:08
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0072.mp32018-11-16 09:09
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0073.mp32018-11-16 09:09
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0074.mp32018-11-16 09:09
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0075.mp32018-11-16 09:09
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0076.mp32018-11-16 09:09
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0077.mp32018-11-16 09:10
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0078.mp32018-11-16 09:10
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0079.mp32018-11-16 09:10
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0080.mp32018-11-16 09:10
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0081.mp32018-11-16 09:10
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0082.mp32018-11-16 09:10
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0083.mp32018-11-16 09:10
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0084.mp32018-11-16 09:10
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0085.mp32018-11-16 09:11
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0086.mp32018-11-16 09:11
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0087.mp32018-11-16 09:11
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0088.mp32018-11-16 09:11
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0089.mp32018-11-16 09:11
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0090.mp32018-11-16 09:12
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0091.mp32018-11-16 09:12
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0092.mp32018-11-16 09:12
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0093.mp32018-11-16 09:13
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0094.mp32018-11-16 09:13
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0095.mp32018-11-16 09:13
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0096.mp32018-11-16 09:14
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0097.mp32018-11-16 09:14
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0098.mp32018-11-16 09:14
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0099.mp32018-11-16 09:14
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0100.mp32018-11-16 09:14
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0101.mp32018-11-16 09:15
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0102.mp32018-11-16 09:15
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0103.mp32018-11-16 09:15
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0104.mp32018-11-16 09:15
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0105.mp32018-11-16 09:16
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0106.mp32018-11-16 09:16
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0107.mp32018-11-16 09:16
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0108.mp32018-11-16 09:16
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0109.mp32018-11-16 09:16
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0110.mp32018-11-16 09:17
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0111.mp32018-11-16 09:17
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0112.mp32018-11-16 09:17
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0113.mp32018-11-16 09:17
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0114.mp32018-11-16 09:17
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0115.mp32018-11-16 09:18
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0116.mp32018-11-16 09:18
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0117.mp32018-11-16 09:18
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0118.mp32018-11-16 09:18
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0119.mp32018-11-16 09:18
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0120.mp32018-11-16 09:18
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0121.mp32018-11-16 09:18
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0122.mp32018-11-16 09:19
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0123.mp32018-11-16 09:19
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0124.mp32018-11-16 09:19
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0125.mp32018-11-16 09:19
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0126.mp32018-11-16 09:19
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0127.mp32018-11-16 09:19
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0128.mp32018-11-16 09:20
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0129.mp32018-11-16 09:20
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0130.mp32018-11-16 09:23
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0131.mp32018-11-16 09:24
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0132.mp32018-11-16 09:25
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0133.mp32018-11-16 09:25
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0134.mp32018-11-16 09:25
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0135.mp32018-11-16 09:25
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0136.mp32018-11-16 09:25
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0137.mp32018-11-16 09:25
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0138.mp32018-11-16 09:25
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0139.mp32018-11-16 09:26
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0140.mp32018-11-16 09:26
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0141.mp32018-11-16 09:27
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0142.mp32018-11-16 09:27
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0143.mp32018-11-16 09:27
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0144.mp32018-11-16 09:27
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0145.mp32018-11-16 09:27
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0146.mp32018-11-16 09:28
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0147.mp32018-11-16 09:28
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0148.mp32018-11-16 09:28
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0149.mp32018-11-16 09:28
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0150.mp32018-11-16 09:28
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0151.mp32018-11-16 09:29
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0152.mp32018-11-16 09:30
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0153.mp32018-11-16 09:30
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0154.mp32018-11-16 09:30
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0155.mp32018-11-16 09:30
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0156.mp32018-11-16 09:30
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0157.mp32018-11-16 09:30
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0158.mp32018-11-16 09:30
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0159.mp32018-11-16 09:31
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0160.mp32018-11-16 09:31
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0161.mp32018-11-16 09:31
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0162.mp32018-11-16 09:32
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0163.mp32018-11-16 09:32
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0164.mp32018-11-16 09:32
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0165.mp32018-11-16 09:32
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0166.mp32018-11-16 09:32
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0167.mp32018-11-16 09:33
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0168.mp32018-11-16 09:33
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0169.mp32018-11-16 09:33
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0170.mp32018-11-16 09:33
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0171.mp32018-11-16 09:33
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0172.mp32018-11-16 09:33
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0173.mp32018-11-16 09:34
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0174.mp32018-11-16 09:34
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0175.mp32018-11-16 09:34
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0176.mp32018-11-16 09:34
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0177.mp32018-11-16 09:34
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0178.mp32018-11-16 09:34
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0179.mp32018-11-16 09:35
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0180.mp32018-11-16 09:35
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0181.mp32018-11-16 09:35
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0182.mp32018-11-16 09:35
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0183.mp32018-11-16 09:35
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0184.mp32018-11-16 09:36
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0185.mp32018-11-16 09:36
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0186.mp32018-11-16 09:36
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0187.mp32018-11-16 09:36
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0188.mp32018-11-16 09:37
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0189.mp32018-11-16 09:38
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0190.mp32018-11-16 09:38
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Quân Cưới

TiKay

Chí Cường Chưởng Môn

TiKay

Vô Hạn Tháp Phòng

THUYS♥️

Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

THUYS♥️

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

THUYS♥️

Như Một Chi Thần

THUYS♥️

Leave a Reply