Đam MỹHài HướcLinh DịVô Hạn Lưu

Lệ Quỷ Thất Nghiệp Lại Vào Nghề

Thẩm Đông Thanh thân là ngàn năm lệ quỷ, một sớm chiếm cứ cái vô chủ thân thể, còn không có quá thượng hai ngày thanh nhàn nhật tử, đã bị kéo vào một cái trăm quỷ hoành hành thế giới.

Bị cuốn vào Vô Hạn Ác Mộng trò chơi ngày đầu tiên.

Người chơi khác run bần bật, khóc la phải về nhà.

Thẩm Đông Thanh ăn cơm, ngủ, đấu địa chủ.

Ngày hôm sau.

Người chơi khác bị quỷ truy đến chạy vắt giò lên cổ, hô to cứu mạng.

Thẩm Đông Thanh ăn cơm, ngủ, đấu địa chủ.

Ngày thứ ba.

Thẩm Đông Thanh……

Quỷ rốt cuộc theo dõi vị này người chơi, người chơi khác vui sướng khi người gặp họa, kết quả không nghĩ tới thoạt nhìn lại gầy lại bạch Thẩm Đông Thanh ném xuống di động, trực tiếp biểu diễn một hồi tay xé lệ quỷ.

Mặt khác quỷ: Không thể trêu vào, lưu lưu.

Tag: Khủng bố vô hạn lưu dị văn truyền thuyết huyền học

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Đông Thanh, Chu Văn Ngạn ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Mai Hoa Lục
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0001.mp32019-12-29 12:20
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0002.mp32019-12-29 12:21
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0003.mp32019-12-29 12:21
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0004.mp32019-12-29 12:21
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0005.mp32019-12-29 12:22
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0006.mp32019-12-29 12:22
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0007.mp32019-12-29 12:22
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0008.mp32019-12-29 12:22
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0009.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0010.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0011.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0012.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0013.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0014.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0015.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0016.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0017.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0018.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0019.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0020.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0021.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0022.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0023.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0024.mp32019-12-29 12:26
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0025.mp32019-12-29 12:26
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0026.mp32019-12-29 12:26
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0027.mp32019-12-29 12:27
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0028.mp32019-12-29 12:27
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0029.mp32019-12-29 12:27
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0030.mp32019-12-29 12:27
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0031.mp32019-12-29 12:28
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0032.mp32019-12-29 12:28
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0033.mp32019-12-29 12:28
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0034.mp32019-12-29 12:28
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0035.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0036.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0037.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0038.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0039.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0040.mp32019-12-29 12:30
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0041.mp32019-12-29 12:30
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0042.mp32019-12-29 12:30
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0043.mp32019-12-29 12:31
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0044.mp32019-12-29 12:31
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0045.mp32019-12-29 12:31
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0046.mp32019-12-29 12:32
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0047.mp32019-12-29 12:32
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0048.mp32019-12-29 12:32
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0049.mp32019-12-29 12:32
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0050.mp32019-12-29 12:33
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0051.mp32019-12-29 12:33
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0052.mp32019-12-29 12:33
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0053.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0054.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0055.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0056.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0057.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0058.mp32019-12-29 12:35
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0059.mp32019-12-29 12:35
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0060.mp32019-12-29 12:35
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0061.mp32019-12-29 12:36
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0062.mp32019-12-29 12:36
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0063.mp32019-12-29 12:36
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0064.mp32019-12-29 12:36
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0065.mp32019-12-29 12:37
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0066.mp32019-12-29 12:37
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0067.mp32019-12-29 12:37
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0068.mp32019-12-29 12:38
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0069.mp32019-12-29 12:39
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0070.mp32019-12-29 12:39
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0071.mp32019-12-29 12:39
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0072.mp32019-12-29 12:39
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0073.mp32019-12-29 12:40
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0074.mp32019-12-29 12:40
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0075.mp32019-12-29 12:40
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0076.mp32019-12-29 12:40
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0077.mp32019-12-29 12:41
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0078.mp32019-12-29 12:41
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0079.mp32019-12-29 12:41
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0080.mp32019-12-29 12:41
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0081.mp32019-12-29 12:42
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0082.mp32019-12-29 12:42
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0083.mp32019-12-29 12:42
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0084.mp32019-12-29 12:42
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0085.mp32019-12-29 12:43
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0086.mp32019-12-29 12:43
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0087.mp32019-12-29 12:43
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0088.mp32019-12-29 12:43
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0089.mp32019-12-29 12:44
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0090.mp32019-12-29 12:44
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0091.mp32019-12-29 12:44
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0092.mp32019-12-29 12:45
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0093.mp32019-12-29 12:45
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0094.mp32019-12-29 12:45
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0095.mp32019-12-29 12:45
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0096.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0097.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0098.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0099.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0100.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0101.mp32019-12-29 12:47
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0102.mp32019-12-29 12:47
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0103.mp32019-12-29 12:47
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0104.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0105.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0106.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0107.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0108.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0109.mp32019-12-29 12:49
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0110.mp32019-12-29 12:49
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0111.mp32019-12-29 12:50
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0112.mp32019-12-29 12:50
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0113.mp32019-12-29 12:50
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0114.mp32019-12-29 12:50
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0115.mp32019-12-29 12:51
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0116.mp32019-12-29 12:51
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0117.mp32019-12-29 12:51
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0118.mp32019-12-29 12:52
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0119.mp32019-12-29 12:52
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0120.mp32019-12-29 12:52
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0121.mp32019-12-29 12:53
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0122.mp32019-12-29 12:53
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0123.mp32019-12-29 12:53
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0124.mp32019-12-29 12:53
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0125.mp32019-12-29 12:54
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0126.mp32019-12-29 12:54
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0127.mp32019-12-29 12:54
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0128.mp32019-12-29 12:55
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0129.mp32019-12-29 12:55
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0130.mp32019-12-29 12:55
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0131.mp32019-12-29 12:55
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0132.mp32019-12-29 12:56
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0133.mp32019-12-29 12:56
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0134.mp32019-12-29 12:56
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0135.mp32019-12-29 12:56
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0136.mp32019-12-29 12:57
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0137.mp32019-12-29 12:57
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0138.mp32019-12-29 12:57
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0139.mp32019-12-29 12:57
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0140.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0141.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0142.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0143.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0144.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0145.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0146.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0147.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0148.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0149.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0150.mp32019-12-29 13:00
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0151.mp32019-12-29 13:00
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0152.mp32019-12-29 13:00
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0153.mp32019-12-29 13:01
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0154.mp32019-12-29 13:01
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0155.mp32019-12-29 13:01
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0156.mp32019-12-29 13:01
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Mãn Cấp Tà Thần Hàng Không Thần Quái Phát Sóng Trực Tiếp [ Vô Hạn ]

TiKay

Chồng Trước Năng Lượng Cao

THUYS♥️

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

TiKay

Vô Hạn Tháp Phòng

THUYS♥️

Biến Thành Bạch Tuộc Sau

TiKay

Ta Thật Sự Không Phải Đại Lão [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Leave a Reply