Đam MỹHài HướcLinh DịVô Hạn Lưu

Lệ Quỷ Thất Nghiệp Lại Vào Nghề

Thẩm Đông Thanh thân là ngàn năm lệ quỷ, một sớm chiếm cứ cái vô chủ thân thể, còn không có quá thượng hai ngày thanh nhàn nhật tử, đã bị kéo vào một cái trăm quỷ hoành hành thế giới.

Bị cuốn vào Vô Hạn Ác Mộng trò chơi ngày đầu tiên.

Người chơi khác run bần bật, khóc la phải về nhà.

Thẩm Đông Thanh ăn cơm, ngủ, đấu địa chủ.

Ngày hôm sau.

Người chơi khác bị quỷ truy đến chạy vắt giò lên cổ, hô to cứu mạng.

Thẩm Đông Thanh ăn cơm, ngủ, đấu địa chủ.

Ngày thứ ba.

Thẩm Đông Thanh……

Quỷ rốt cuộc theo dõi vị này người chơi, người chơi khác vui sướng khi người gặp họa, kết quả không nghĩ tới thoạt nhìn lại gầy lại bạch Thẩm Đông Thanh ném xuống di động, trực tiếp biểu diễn một hồi tay xé lệ quỷ.

Mặt khác quỷ: Không thể trêu vào, lưu lưu.

Tag: Khủng bố vô hạn lưu dị văn truyền thuyết huyền học

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Đông Thanh, Chu Văn Ngạn ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mai Hoa Lục
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0001.mp32019-12-29 12:20
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0002.mp32019-12-29 12:21
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0003.mp32019-12-29 12:21
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0004.mp32019-12-29 12:21
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0005.mp32019-12-29 12:22
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0006.mp32019-12-29 12:22
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0007.mp32019-12-29 12:22
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0008.mp32019-12-29 12:22
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0009.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0010.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0011.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0012.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0013.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0014.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0015.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0016.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0017.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0018.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0019.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0020.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0021.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0022.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0023.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0024.mp32019-12-29 12:26
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0025.mp32019-12-29 12:26
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0026.mp32019-12-29 12:26
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0027.mp32019-12-29 12:27
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0028.mp32019-12-29 12:27
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0029.mp32019-12-29 12:27
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0030.mp32019-12-29 12:27
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0031.mp32019-12-29 12:28
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0032.mp32019-12-29 12:28
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0033.mp32019-12-29 12:28
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0034.mp32019-12-29 12:28
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0035.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0036.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0037.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0038.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0039.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0040.mp32019-12-29 12:30
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0041.mp32019-12-29 12:30
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0042.mp32019-12-29 12:30
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0043.mp32019-12-29 12:31
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0044.mp32019-12-29 12:31
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0045.mp32019-12-29 12:31
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0046.mp32019-12-29 12:32
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0047.mp32019-12-29 12:32
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0048.mp32019-12-29 12:32
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0049.mp32019-12-29 12:32
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0050.mp32019-12-29 12:33
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0051.mp32019-12-29 12:33
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0052.mp32019-12-29 12:33
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0053.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0054.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0055.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0056.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0057.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0058.mp32019-12-29 12:35
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0059.mp32019-12-29 12:35
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0060.mp32019-12-29 12:35
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0061.mp32019-12-29 12:36
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0062.mp32019-12-29 12:36
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0063.mp32019-12-29 12:36
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0064.mp32019-12-29 12:36
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0065.mp32019-12-29 12:37
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0066.mp32019-12-29 12:37
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0067.mp32019-12-29 12:37
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0068.mp32019-12-29 12:38
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0069.mp32019-12-29 12:39
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0070.mp32019-12-29 12:39
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0071.mp32019-12-29 12:39
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0072.mp32019-12-29 12:39
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0073.mp32019-12-29 12:40
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0074.mp32019-12-29 12:40
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0075.mp32019-12-29 12:40
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0076.mp32019-12-29 12:40
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0077.mp32019-12-29 12:41
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0078.mp32019-12-29 12:41
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0079.mp32019-12-29 12:41
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0080.mp32019-12-29 12:41
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0081.mp32019-12-29 12:42
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0082.mp32019-12-29 12:42
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0083.mp32019-12-29 12:42
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0084.mp32019-12-29 12:42
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0085.mp32019-12-29 12:43
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0086.mp32019-12-29 12:43
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0087.mp32019-12-29 12:43
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0088.mp32019-12-29 12:43
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0089.mp32019-12-29 12:44
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0090.mp32019-12-29 12:44
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0091.mp32019-12-29 12:44
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0092.mp32019-12-29 12:45
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0093.mp32019-12-29 12:45
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0094.mp32019-12-29 12:45
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0095.mp32019-12-29 12:45
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0096.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0097.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0098.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0099.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0100.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0101.mp32019-12-29 12:47
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0102.mp32019-12-29 12:47
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0103.mp32019-12-29 12:47
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0104.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0105.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0106.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0107.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0108.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0109.mp32019-12-29 12:49
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0110.mp32019-12-29 12:49
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0111.mp32019-12-29 12:50
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0112.mp32019-12-29 12:50
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0113.mp32019-12-29 12:50
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0114.mp32019-12-29 12:50
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0115.mp32019-12-29 12:51
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0116.mp32019-12-29 12:51
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0117.mp32019-12-29 12:51
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0118.mp32019-12-29 12:52
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0119.mp32019-12-29 12:52
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0120.mp32019-12-29 12:52
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0121.mp32019-12-29 12:53
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0122.mp32019-12-29 12:53
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0123.mp32019-12-29 12:53
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0124.mp32019-12-29 12:53
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0125.mp32019-12-29 12:54
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0126.mp32019-12-29 12:54
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0127.mp32019-12-29 12:54
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0128.mp32019-12-29 12:55
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0129.mp32019-12-29 12:55
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0130.mp32019-12-29 12:55
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0131.mp32019-12-29 12:55
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0132.mp32019-12-29 12:56
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0133.mp32019-12-29 12:56
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0134.mp32019-12-29 12:56
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0135.mp32019-12-29 12:56
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0136.mp32019-12-29 12:57
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0137.mp32019-12-29 12:57
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0138.mp32019-12-29 12:57
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0139.mp32019-12-29 12:57
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0140.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0141.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0142.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0143.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0144.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0145.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0146.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0147.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0148.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0149.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0150.mp32019-12-29 13:00
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0151.mp32019-12-29 13:00
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0152.mp32019-12-29 13:00
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0153.mp32019-12-29 13:01
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0154.mp32019-12-29 13:01
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0155.mp32019-12-29 13:01
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0156.mp32019-12-29 13:01
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Tinh Tế Rách Nát Nữ Vương

TiKay

Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

THUYS♥️

Hắc Hóa Nam Chủ Tổng Tưởng Kịch Bản Ta

TiKay

Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

THUYS♥️

Tuyệt Mệnh Đoàn Tàu ( Vô Hạn )

THUYS♥️

Leave a Reply