Đam Mỹ Hài Hước Linh Dị Vô Hạn Lưu

Lệ Quỷ Thất Nghiệp Lại Vào Nghề

Thẩm Đông Thanh thân là ngàn năm lệ quỷ, một sớm chiếm cứ cái vô chủ thân thể, còn không có quá thượng hai ngày thanh nhàn nhật tử, đã bị kéo vào một cái trăm quỷ hoành hành thế giới.

Bị cuốn vào Vô Hạn Ác Mộng trò chơi ngày đầu tiên.

Người chơi khác run bần bật, khóc la phải về nhà.

Thẩm Đông Thanh ăn cơm, ngủ, đấu địa chủ.

Ngày hôm sau.

Người chơi khác bị quỷ truy đến chạy vắt giò lên cổ, hô to cứu mạng.

Thẩm Đông Thanh ăn cơm, ngủ, đấu địa chủ.

Ngày thứ ba.

Thẩm Đông Thanh……

Quỷ rốt cuộc theo dõi vị này người chơi, người chơi khác vui sướng khi người gặp họa, kết quả không nghĩ tới thoạt nhìn lại gầy lại bạch Thẩm Đông Thanh ném xuống di động, trực tiếp biểu diễn một hồi tay xé lệ quỷ.

Mặt khác quỷ: Không thể trêu vào, lưu lưu.

Tag: Khủng bố vô hạn lưu dị văn truyền thuyết huyền học

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Đông Thanh, Chu Văn Ngạn ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Mai Hoa Lục
 •  Chương: /156
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0001.mp32019-12-29 12:20
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0002.mp32019-12-29 12:21
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0003.mp32019-12-29 12:21
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0004.mp32019-12-29 12:21
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0005.mp32019-12-29 12:22
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0006.mp32019-12-29 12:22
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0007.mp32019-12-29 12:22
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0008.mp32019-12-29 12:22
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0009.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0010.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0011.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0012.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0013.mp32019-12-29 12:23
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0014.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0015.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0016.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0017.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0018.mp32019-12-29 12:24
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0019.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0020.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0021.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0022.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0023.mp32019-12-29 12:25
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0024.mp32019-12-29 12:26
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0025.mp32019-12-29 12:26
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0026.mp32019-12-29 12:26
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0027.mp32019-12-29 12:27
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0028.mp32019-12-29 12:27
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0029.mp32019-12-29 12:27
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0030.mp32019-12-29 12:27
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0031.mp32019-12-29 12:28
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0032.mp32019-12-29 12:28
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0033.mp32019-12-29 12:28
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0034.mp32019-12-29 12:28
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0035.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0036.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0037.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0038.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0039.mp32019-12-29 12:29
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0040.mp32019-12-29 12:30
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0041.mp32019-12-29 12:30
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0042.mp32019-12-29 12:30
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0043.mp32019-12-29 12:31
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0044.mp32019-12-29 12:31
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0045.mp32019-12-29 12:31
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0046.mp32019-12-29 12:32
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0047.mp32019-12-29 12:32
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0048.mp32019-12-29 12:32
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0049.mp32019-12-29 12:32
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0050.mp32019-12-29 12:33
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0051.mp32019-12-29 12:33
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0052.mp32019-12-29 12:33
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0053.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0054.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0055.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0056.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0057.mp32019-12-29 12:34
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0058.mp32019-12-29 12:35
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0059.mp32019-12-29 12:35
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0060.mp32019-12-29 12:35
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0061.mp32019-12-29 12:36
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0062.mp32019-12-29 12:36
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0063.mp32019-12-29 12:36
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0064.mp32019-12-29 12:36
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0065.mp32019-12-29 12:37
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0066.mp32019-12-29 12:37
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0067.mp32019-12-29 12:37
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0068.mp32019-12-29 12:38
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0069.mp32019-12-29 12:39
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0070.mp32019-12-29 12:39
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0071.mp32019-12-29 12:39
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0072.mp32019-12-29 12:39
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0073.mp32019-12-29 12:40
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0074.mp32019-12-29 12:40
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0075.mp32019-12-29 12:40
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0076.mp32019-12-29 12:40
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0077.mp32019-12-29 12:41
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0078.mp32019-12-29 12:41
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0079.mp32019-12-29 12:41
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0080.mp32019-12-29 12:41
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0081.mp32019-12-29 12:42
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0082.mp32019-12-29 12:42
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0083.mp32019-12-29 12:42
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0084.mp32019-12-29 12:42
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0085.mp32019-12-29 12:43
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0086.mp32019-12-29 12:43
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0087.mp32019-12-29 12:43
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0088.mp32019-12-29 12:43
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0089.mp32019-12-29 12:44
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0090.mp32019-12-29 12:44
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0091.mp32019-12-29 12:44
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0092.mp32019-12-29 12:45
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0093.mp32019-12-29 12:45
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0094.mp32019-12-29 12:45
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0095.mp32019-12-29 12:45
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0096.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0097.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0098.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0099.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0100.mp32019-12-29 12:46
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0101.mp32019-12-29 12:47
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0102.mp32019-12-29 12:47
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0103.mp32019-12-29 12:47
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0104.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0105.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0106.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0107.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0108.mp32019-12-29 12:48
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0109.mp32019-12-29 12:49
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0110.mp32019-12-29 12:49
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0111.mp32019-12-29 12:50
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0112.mp32019-12-29 12:50
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0113.mp32019-12-29 12:50
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0114.mp32019-12-29 12:50
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0115.mp32019-12-29 12:51
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0116.mp32019-12-29 12:51
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0117.mp32019-12-29 12:51
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0118.mp32019-12-29 12:52
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0119.mp32019-12-29 12:52
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0120.mp32019-12-29 12:52
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0121.mp32019-12-29 12:53
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0122.mp32019-12-29 12:53
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0123.mp32019-12-29 12:53
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0124.mp32019-12-29 12:53
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0125.mp32019-12-29 12:54
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0126.mp32019-12-29 12:54
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0127.mp32019-12-29 12:54
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0128.mp32019-12-29 12:55
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0129.mp32019-12-29 12:55
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0130.mp32019-12-29 12:55
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0131.mp32019-12-29 12:55
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0132.mp32019-12-29 12:56
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0133.mp32019-12-29 12:56
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0134.mp32019-12-29 12:56
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0135.mp32019-12-29 12:56
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0136.mp32019-12-29 12:57
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0137.mp32019-12-29 12:57
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0138.mp32019-12-29 12:57
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0139.mp32019-12-29 12:57
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0140.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0141.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0142.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0143.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0144.mp32019-12-29 12:58
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0145.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0146.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0147.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0148.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0149.mp32019-12-29 12:59
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0150.mp32019-12-29 13:00
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0151.mp32019-12-29 13:00
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0152.mp32019-12-29 13:00
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0153.mp32019-12-29 13:01
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0154.mp32019-12-29 13:01
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0155.mp32019-12-29 13:01
 • le-quy-that-nghiep-lai-vao-nghe-chuong-0156.mp32019-12-29 13:01
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Nhất Hào Cường Hôn: Trọng Sinh Đỉnh Nữ Thần

THUYS♥️

Thợ Săn Gia Tiểu Hãn Thê

TiKay

All in love

THUYS♥️

Leave a Reply