Dị NăngHiện ĐạiHuyền HuyễnKhoa HuyễnKinh DịLinh DịNam SinhVô Hạn Lưu

Phim Trường Kinh Dị

Thể loại: Nguyên sang, Nam sinh, Hiện đại , OE , Kinh dị , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn ,Dị năng , Thần tiên yêu quái , Thần thoại , Vị diện , Vô hạn lưu , Linh dị thần quái

Một phong ly kỳ bưu kiện tiêu tiền thương một sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn trở thành địa ngục điện ảnh diễn viên, tiến vào một đám quỷ quyệt khó dò điện ảnh thế giới, ở chỗ này, có rất nhiều người cùng hắn giống nhau, ở địa ngục điện ảnh trung giãy giụa cầu sinh. Mỗi sống quá một bộ điện ảnh, diễn viên đều có thể đạt được mức không đợi thù lao đóng phim, thù lao đóng phim có thể đổi tiền tài, nhưng càng quan trọng là có thể đổi ở điện ảnh thế giới bảo mệnh đặc thù đạo cụ.

Vũ khê thôn thần bí tấm bia đá, phương nào đảo màu đỏ tươi huyết nguyệt, trăm năm cổ giáo quỷ quyệt phòng ngầm dưới đất, thần bí hải vực u linh thuyền……

Mỗi một cái điện ảnh thế giới đều cất dấu tiền thương một khó có thể lý giải tồn tại. Đặc thù đạo cụ cố nhiên có thể gia tăng sinh tồn cơ hội, nhưng muốn ở địa ngục điện ảnh trung sống sót, dũng khí cùng trí tuệ mới là hắn duy nhất có thể dựa vào vũ khí!

Nguồn: Wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

  •  Hào Ẩm Địa Câu Du
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x