Đam MỹHuyền HuyễnLinh DịVô Hạn Lưu

[ Vô hạn lưu ] Kinh Tủng Chi Thư

Trời sinh tính tìm kiếm cái lạ mọi người khẩu nhĩ tương truyền một ít kinh tủng chuyện xưa, chúng nó có về dùng nữ tử máu tươi vĩnh bảo thanh xuân bá tước, có về đại học ký túc xá trung đêm nói sẽ, có quan hệ với ngươi…… Có quan hệ với ta, có quan hệ với chúng ta.

Mỗi cái kinh tủng chuyện xưa trung luôn có cái chạy thoát may mắn giáp, đồng dạng cũng có chết thảm xui xẻo Ất Bính đinh. Kinh tủng chuyện xưa từ cái kia may mắn giáp trong miệng truyền ra, lan truyền nhanh chóng, nghe phong phanh hậu thế, sau đó bị ghi lại với kinh tủng chi thư trung.

Sở dương băng ngày đó từ thư viện kệ sách thượng ngoài ý muốn rút ra một quyển sách, từ nay về sau trở thành Giáp Ất Bính Đinh trung một viên.

Vì trở thành may mắn giáp mà không phải xui xẻo Ất Bính đinh, sở dương băng nhân sinh tín điều chính là: Nên túng liền túng, tuyệt không ngạnh cương.

Tính cách tìm kiếm cái lạ tinh thần có vấn đề công × nhát gan nghiêm túc túng chịu

Tag: Linh dị thần quái, Khủng bố, Vô hạn lưu, Dị văn truyền thuyết

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở dương băng; lục phi trầm ┃ vai phụ: Lilith, giang chi nhu vv ┃ cái khác: Kinh tủng; vô hạn lưu

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Hoa Sắc Mãn Kinh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0001.mp32019-11-14 15:54
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0002.mp32019-11-14 15:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0003.mp32019-11-14 15:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0004.mp32019-11-14 15:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0005.mp32019-11-14 15:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0006.mp32019-11-14 15:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0007.mp32019-11-14 15:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0008.mp32019-11-14 15:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0009.mp32019-11-14 15:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0010.mp32019-11-14 15:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0011.mp32019-11-14 15:58
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0012.mp32019-11-14 15:58
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0013.mp32019-11-14 15:58
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0014.mp32019-11-14 15:58
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0015.mp32019-11-14 15:58
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0016.mp32019-11-14 15:58
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0017.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0018.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0019.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0020.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0021.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0022.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0023.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0024.mp32019-11-14 16:00
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0025.mp32019-11-14 16:00
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0026.mp32019-11-14 16:00
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0027.mp32019-11-14 16:00
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0028.mp32019-11-14 16:00
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0029.mp32019-11-14 16:00
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0030.mp32019-11-14 16:01
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0031.mp32019-11-14 16:01
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0032.mp32019-11-14 16:01
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0033.mp32019-11-14 16:01
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0034.mp32019-11-14 16:01
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0035.mp32019-11-14 16:01
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0036.mp32019-11-14 16:02
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0037.mp32019-11-14 16:02
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0038.mp32019-11-14 16:02
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0039.mp32019-11-14 16:02
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0040.mp32019-11-14 16:02
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0041.mp32019-11-14 16:02
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0042.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0043.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0044.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0045.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0046.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0047.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0048.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0049.mp32019-11-14 16:04
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0050.mp32019-11-14 16:04
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0051.mp32019-11-14 16:04
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0052.mp32019-11-14 16:04
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0053.mp32019-11-14 16:04
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0054.mp32019-11-14 16:05
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0055.mp32019-11-14 16:05
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0056.mp32019-11-14 16:05
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0057.mp32019-11-14 16:05
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0058.mp32019-11-14 16:05
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0059.mp32019-11-14 16:05
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0060.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0061.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0062.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0063.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0064.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0065.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0066.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0067.mp32019-11-14 16:07
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0068.mp32019-11-14 16:07
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0069.mp32019-11-14 16:07
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0070.mp32019-11-14 16:07
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0071.mp32019-11-14 16:07
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0072.mp32019-11-14 16:07
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0073.mp32019-11-15 05:50
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0074.mp32019-11-15 05:50
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0075.mp32019-11-15 05:50
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0076.mp32019-11-15 05:50
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0077.mp32019-11-15 05:50
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0078.mp32019-11-15 05:51
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0079.mp32019-11-15 05:51
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0080.mp32019-11-15 05:51
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0081.mp32019-11-15 05:51
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0082.mp32019-11-15 05:51
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0083.mp32019-11-15 05:52
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0084.mp32019-11-15 05:52
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0085.mp32019-11-15 05:52
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0086.mp32019-11-15 05:52
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0087.mp32019-11-15 05:52
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0088.mp32019-11-15 05:52
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0089.mp32019-11-15 05:53
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0090.mp32019-11-15 05:53
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0091.mp32019-11-15 05:53
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0092.mp32019-11-15 05:53
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0093.mp32019-11-15 05:53
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0094.mp32019-11-15 05:54
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0095.mp32019-11-15 05:54
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0096.mp32019-11-15 05:54
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0097.mp32019-11-15 05:54
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0098.mp32019-11-15 05:54
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0099.mp32019-11-15 05:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0100.mp32019-11-15 05:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0101.mp32019-11-15 05:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0102.mp32019-11-15 05:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0103.mp32019-11-15 05:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0104.mp32019-11-15 05:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0105.mp32019-11-15 05:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0106.mp32019-11-15 05:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0107.mp32019-11-15 05:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0108.mp32019-11-15 05:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0109.mp32019-11-15 05:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0110.mp32019-11-15 05:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0111.mp32019-11-15 05:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0112.mp32019-11-15 05:57
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Chân Linh Cửu Biến

TiKay

Sủng Thê Vạn Vạn Tuế: Yêu Nghiệt Tà Quân Nghịch Thiên Phi

THUYS♥️

Quốc Dân Khóc Bao [ Trọng Sinh ]

THUYS♥️

Đại Đạo Độc Hành

TiKay

Ta Có Một Bí Mật

TiKay

Tổng khủng: Luận vai chính một ngàn linh một loại cách chết

TiKay

Leave a Reply