Đam MỹHuyền HuyễnLinh DịVô Hạn Lưu

[ Vô hạn lưu ] Kinh Tủng Chi Thư

Trời sinh tính tìm kiếm cái lạ mọi người khẩu nhĩ tương truyền một ít kinh tủng chuyện xưa, chúng nó có về dùng nữ tử máu tươi vĩnh bảo thanh xuân bá tước, có về đại học ký túc xá trung đêm nói sẽ, có quan hệ với ngươi…… Có quan hệ với ta, có quan hệ với chúng ta.

Mỗi cái kinh tủng chuyện xưa trung luôn có cái chạy thoát may mắn giáp, đồng dạng cũng có chết thảm xui xẻo Ất Bính đinh. Kinh tủng chuyện xưa từ cái kia may mắn giáp trong miệng truyền ra, lan truyền nhanh chóng, nghe phong phanh hậu thế, sau đó bị ghi lại với kinh tủng chi thư trung.

Sở dương băng ngày đó từ thư viện kệ sách thượng ngoài ý muốn rút ra một quyển sách, từ nay về sau trở thành Giáp Ất Bính Đinh trung một viên.

Vì trở thành may mắn giáp mà không phải xui xẻo Ất Bính đinh, sở dương băng nhân sinh tín điều chính là: Nên túng liền túng, tuyệt không ngạnh cương.

Tính cách tìm kiếm cái lạ tinh thần có vấn đề công × nhát gan nghiêm túc túng chịu

Tag: Linh dị thần quái, Khủng bố, Vô hạn lưu, Dị văn truyền thuyết

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở dương băng; lục phi trầm ┃ vai phụ: Lilith, giang chi nhu vv ┃ cái khác: Kinh tủng; vô hạn lưu

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hoa Sắc Mãn Kinh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0001.mp32019-11-14 15:54
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0002.mp32019-11-14 15:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0003.mp32019-11-14 15:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0004.mp32019-11-14 15:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0005.mp32019-11-14 15:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0006.mp32019-11-14 15:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0007.mp32019-11-14 15:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0008.mp32019-11-14 15:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0009.mp32019-11-14 15:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0010.mp32019-11-14 15:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0011.mp32019-11-14 15:58
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0012.mp32019-11-14 15:58
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0013.mp32019-11-14 15:58
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0014.mp32019-11-14 15:58
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0015.mp32019-11-14 15:58
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0016.mp32019-11-14 15:58
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0017.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0018.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0019.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0020.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0021.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0022.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0023.mp32019-11-14 15:59
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0024.mp32019-11-14 16:00
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0025.mp32019-11-14 16:00
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0026.mp32019-11-14 16:00
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0027.mp32019-11-14 16:00
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0028.mp32019-11-14 16:00
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0029.mp32019-11-14 16:00
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0030.mp32019-11-14 16:01
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0031.mp32019-11-14 16:01
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0032.mp32019-11-14 16:01
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0033.mp32019-11-14 16:01
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0034.mp32019-11-14 16:01
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0035.mp32019-11-14 16:01
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0036.mp32019-11-14 16:02
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0037.mp32019-11-14 16:02
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0038.mp32019-11-14 16:02
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0039.mp32019-11-14 16:02
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0040.mp32019-11-14 16:02
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0041.mp32019-11-14 16:02
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0042.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0043.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0044.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0045.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0046.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0047.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0048.mp32019-11-14 16:03
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0049.mp32019-11-14 16:04
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0050.mp32019-11-14 16:04
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0051.mp32019-11-14 16:04
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0052.mp32019-11-14 16:04
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0053.mp32019-11-14 16:04
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0054.mp32019-11-14 16:05
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0055.mp32019-11-14 16:05
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0056.mp32019-11-14 16:05
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0057.mp32019-11-14 16:05
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0058.mp32019-11-14 16:05
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0059.mp32019-11-14 16:05
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0060.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0061.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0062.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0063.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0064.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0065.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0066.mp32019-11-14 16:06
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0067.mp32019-11-14 16:07
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0068.mp32019-11-14 16:07
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0069.mp32019-11-14 16:07
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0070.mp32019-11-14 16:07
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0071.mp32019-11-14 16:07
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0072.mp32019-11-14 16:07
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0073.mp32019-11-15 05:50
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0074.mp32019-11-15 05:50
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0075.mp32019-11-15 05:50
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0076.mp32019-11-15 05:50
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0077.mp32019-11-15 05:50
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0078.mp32019-11-15 05:51
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0079.mp32019-11-15 05:51
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0080.mp32019-11-15 05:51
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0081.mp32019-11-15 05:51
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0082.mp32019-11-15 05:51
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0083.mp32019-11-15 05:52
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0084.mp32019-11-15 05:52
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0085.mp32019-11-15 05:52
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0086.mp32019-11-15 05:52
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0087.mp32019-11-15 05:52
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0088.mp32019-11-15 05:52
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0089.mp32019-11-15 05:53
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0090.mp32019-11-15 05:53
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0091.mp32019-11-15 05:53
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0092.mp32019-11-15 05:53
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0093.mp32019-11-15 05:53
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0094.mp32019-11-15 05:54
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0095.mp32019-11-15 05:54
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0096.mp32019-11-15 05:54
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0097.mp32019-11-15 05:54
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0098.mp32019-11-15 05:54
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0099.mp32019-11-15 05:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0100.mp32019-11-15 05:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0101.mp32019-11-15 05:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0102.mp32019-11-15 05:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0103.mp32019-11-15 05:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0104.mp32019-11-15 05:55
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0105.mp32019-11-15 05:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0106.mp32019-11-15 05:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0107.mp32019-11-15 05:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0108.mp32019-11-15 05:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0109.mp32019-11-15 05:56
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0110.mp32019-11-15 05:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0111.mp32019-11-15 05:57
 • vo-han-luu-kinh-tung-chi-thu-chuong-0112.mp32019-11-15 05:57
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Một Không Xem Chừng Liền Vô Địch Rồi

TiKay

Bắt Đầu Mười Liên Rút Sau Đó Vô Địch

TiKay

Bỏ Nô Phiên Thiên: Thiếu Đế Sủng Phi

TiKay

Tuyệt Thiên Vũ Đế

TiKay

Yokohama Chú Thuật Cao Đẳng Chuyên Giáo

TiKay

Huyền Huyễn: Vô Hạn Giết Chóc

TiKay

Leave a Reply